Karafatma y y kt m 20 trilyon kazand m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karafatma y y kt m 20 trilyon kazand m"

Transkript

1 SAYFA 01 S YAH MAV KIRMIZI SARI Yamanlar gibisini görmedik Yamanlar Koleji nde incelemelerde bulunan Amerika Birle ik Devletleri Kongresi Ticaret ve Bütçe Komisyonu Ba kan Bill Cassidy, okuldaki e ime hayran kald n aç klad. Cassidy, Akademik, bilimsel ve sportif e itimin beraber ve mükemmel bir ekilde yürütülüyor dedi. Okuldaki e itim sisteminin ABD ye örnek olaca n söyleyen Cassidy, Yamanlar Okullar n n Uluslararas bilim olimpiyatlar ndaki ba ar lar beni çok a rtt. Biz de ABD de bunlar geli tirmek için çe itli projeler üretiyoruz. Burada gördüklerimiz benim için çok önemli bir tecrübe oldu. dedi Orada kimse var m? Denizli'nin Kale ilçesi yak n ndaki Tabae Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait sarn c n restorasyonu için proje çal malar na ba land. >> 2 de Ayr mc l k yapmak isteyeni ya atmam Tüm personelin bayram n Fen leri antiyesi nde kutlayan Bornova Belediye Ba kan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Bornova Belediyesi nde kimsenin sahip oldu u din, mezhep ya da köken nedeniyle ayr mc l a maruz kalmad n ve kalmayaca n Engelli vatanda a bayramda bedava Ayd n' n Nazilli ilçesinde bulunan engelli vatanda lara, Nazilli Berberler Odas bayram hediyesi olarak ücretsiz saç kesim hizmeti verecek. Asker ailelerinin kuyruk çilesi bitti Konak Belediyesi s n rlar içinde ya ayan asker aileleri belediyenin maddi yard mlar ndan bundan böyle kuyru a girmeden yararlanacaklar. Aileler, asker maa lar n Temmuz ay itibar yla banka kartlar yla diledikleri zamanda ATM lerden çekebilecekler 2010 y l nda 5 bin 19 aileye 745 bin TL, 2011 y l n n ilk sekiz ay nda ise bin 864 asker ailesinden 2 bin 357 ki iye yakla k 390 bin TL ödeme >> 5 te yap ld. Törende konu an Ba kan Tartan, Ba kan Tartan, Umar m bu katk paylar daha da yükselir. diye konu tu. >> te Türk Telekom dan Somali ye 1,5 milyon Somali deki açl a sessiz kalmayan Türk Telekom, çal anlar yla birlikte, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biriyle kar kar ya olan ve Birle mi Milletler in k tl k bölgesi ilan etti i Somali ye yard m eli uzatt. >> 5 te Karafatma y y kt m 20 trilyon kazand m Karaba lar Belediyesi, hem Ye ilyurt ta bulunan ve y llard r mahalle sakinlerine pencerelerini dahi açt rmayan Karafatma Da n yerle bir etti hem de buradan ç kan moloz ile Uzundere Rekreasyon Alan ve parklar n istinat duvarlar n yapt Bozyaka Pazaryeri nin ise bölgedeki 14 mahalleye hizmet verece ini, projenin e itim ve toplant salonlar, nikah salonu, spor alanlar yla sosyal bir kompleks oldu unu belirten Kürüm, bu projenin de y l sonuna kadar hizmete aç laca n n müjdesini verdi. Meclis üyeleriyle birlikte yap m tamamlanan Karafatma Park n da Y llardan beri ilgisiz kalm ziyaret eden Kürüm, mahalle sakinlerinin te ekkürleriyle moral buldu. Ba kan Kürüm, Y llard r kimsenin ilgilenmedi i mahalleleri, parklar elden geçirip, güzelle tirdik. Sizlerin mutlulu u, soka n za, park n za sahip ç kman z beni mutlu ediyor dedi. Karaba lar Belediye Ba kan S tk Kürüm, Meclis Üyeleri ve l Genel Meclisi Üyeleri ile Uzundere Rekreasyon Alan ve Bozya ka Pazaryeri projelerini yerinde inceledi. Karafatma Da n n tra lanmas ndan elde edilen moloz sayesinde 20 trilyonluk kayna n belediye kasas nda kald n söyleyen Ba kan Kürüm, Bir ta ile iki ku vurduk dedi. Çal malar hakk nda bilgi veren Ba kan Kürüm, Gölet ler ve elalelerin yap m sürü yor. A açland rma çal malar na ba lad k. Çim kayak pisti, Mad mak ehitleri An t, gençlik merkezi, nikah salonu, kafeteryalar yla zmir in gözde merkezlerinden biri olacak, bu ras. Projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki y l hizmete açmay planl yoruz dedi. ZZTK dan önce tat sonra al ZZTK, stanbul un en popüler Al veri Merkezleri (AVM) olan stinye Park, Kanyon, Palladium da Eylül ay ndan itibaren pazar günleri zeytinya tad m ve tan t m gerçekle tirecek. >> 5 te KEMERALTI NDA YANGIN ALARMI >> 3 te Ta ç lar Otopark nihayet y k lacak zmir Büyük ehir Belediyesi, içinde Perakende Bal kç lar Çar s n n da bulundu u Kemeralt ndaki Ta ç lar içi katl otopark n n y k m ihalesini gerçekle tirdi. Ortaya ç kan alanda yeni meydan düzenlemesiyle birlikte bal k sat birimleri, bal k pi iricileri ve restoranlar olacak. ÇE TOB Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Demir, Ramazan Bayram sebebiyle bayram ettiklerini söyledi. Demir, Bayram dönevmi için haz rlanan bu paket programlar, büyük talep gördü dedi. >> 5 te Bayram s ras bizde Turizmde gönüllü arkealog zaman! >> 2 de Petten Hierapolis Denizli'de bir araya gelen 12 ülkeden 60 üniversite ö rencisi, yakla k 40 bin at k pet i e kullanarak UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pamukkale traverten leri ve Hierapolis'in maketini yapt. >> 2 de

2 SAYFA 02 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 29 Ağustos 2011 Pazartesi Meryemana ya yeşil kuşak M eryemana Evi'nin de bulunduğu İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri arasındaki Bülbül Dağı'nda 2006 yılının ağustos ayında çıkan büyük yangının yol açtığı tahribatın izlerini silmek için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe alındı. Aydın Orman İşletme Müdürü Hasan Kalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önceki yangında, Meryemana Evi ile Efes Antik Kenti'nin tehlike atlattığını hatırlattı. Yangının büyük çaba harcanarak söndürüldüğünü ancak ortaya çok kötü bir tablo çıktığını belirten Kalmaz, 500 hektar alanda tek bir yeşil dokunun kalmadığını ve bölgenin kötü bir görünüm kazandığını vurguladı. Bölgenin yeniden eski güzel görüntüsünü kazanması için o günden bu yana yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindiğine dikkati çeken Kalmaz, şöyle konuştu: ''2006 yılında meydana gelen büyük orman yangınından sonra 167 hektarı tabii, 333 hektarı suni tensil olmak üzere toplam 500 hektarlık sahanın tamamı ağaçlandırıldı. Bölge yeniden eski günlerine dönüyor. Yangın çıkmasaydı, burası yeşilliklere bürünecek, Kuşadası deniziyle bütünleşecekti. İnşallah bir daha böyle yangınlarla karşılaşmayız.'' dedi. Antandros sil baştan Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesindeki Antandros Antik Kenti kazı çalışmaları 11. sezonunu tamamlandı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı nın yürüttüğü Antandros antik kentindeki kazılar bu yıl bir buçuk ay boyunca devam etti. Doç. Dr. Gürcan Polat ın başkanlığındaki kazı ekibinde öğrenciler de bulunuyor. Bu sezon yapılan kazılarda Antik döneme ait önemli tarihi eserler ele geçirildi. Tabae Antik, seneye bitecek Denizli'nin Kale ilçesi yakınındaki Tabae Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait sarnıcın restorasyonu için proje çalışmalarına başlandığı bildirildi.restorasyon projesini hazırlayan mimar Hülya Kahveci AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazılarda Roma dönemine ait özgün ve büyük sarnıç bulunduğunu hatırlattı. Sarnıcın ziyaretçilerin de görebileceği şekilde koruma altına alınması ve onarımının yapılması gerektiğini belirten Kahveci, ''Bunun için aslını koruyan restorasyon çalışması yapılacak. Aslını hiç bozmadan, ilave yapmadan özgün sıvasını, özgün taşlarını, ilave bir malzeme kullanmadan sarnıcın restorasyon yapılması kararına varıldı. dedi. Didim in yüzü 105 yıl sonra gülecek! Milet Müzesi Müdürü Mehmet Bilici,''Apollon Tapınağı'nın yanında ikinci bir mimari eserin çıkması Didim için sevindirici. Mimari eserin ortaya çıkarılmasıyla burası Türk turizmine ve Didim'e büyük katkı sağlayacaktır şeklinde konuştu. H isar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapınakta bu yıl yürütülen çalışmalarda, tiyatroyu andıran bir yapı bulundu. Milet Müzesi Müdürü Mehmet Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bulunan yapının Didim için önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, tarihi değerlerin kentin kalkınmasında önemli bir rol oynacağını dile getirdi. Kazıların yıllardan beri devam ettiğine dikkat çeken Milet Müzesi Müdürü Bilici, uzun çabaların meyvasının toplanma vaktinin geldiğini Bilici, ''Apollon Tapınağı'nın yanında ikinci bir mimari eserin çıkması Didim için sevindirici. Mimari eserin ortaya çıkarılmasıyla burası Türk turizmine ve Didim'e büyük katkı sağlayacaktır. Buradaki kazılar uzun yıllar devam eder. Çalışmaların tamamlanmasıyla bakanlık karar verirse bu alan turizme açılabilecek.'' TOPLAM 27 K ÇALI ACAK Kazı heyeti başkanı Almanya Halle Üniversitesinden Prof. Dr. Helga Bumke ise bu yılın kazı çalışmalarını Apollon Tapınağı'nda 15 kazı ekibi ve 12 işçi olmak üzere toplam 27 kişiyle gerçekleştirdiklerini Geçen yıl kazı çalışmalarında 23 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde büyük bir duvar yapısına ulaştıklarını hatırlatan Prof. Dr. Bumke, bu yılki çalışmalara da bu duvar yapısının çevresinden başladıklarını vurguladı. Bumke, yürütülen kazı çalışmalarında tespit ettikleri ve teras duvarı olarak adlandırdıkları bu yapının dairesel şekilde devam ettiğini anladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bunun da bir tiyatro olabileceği veya ona benzer odeon tipi yapının olabileceğini düşünüyoruz. Tabi ki bunu tespit edebilmek için dairesel duvarın, çeşitli yerlerde sondaj yaparak takip edilmesi gerekir. Geçen yıl bulunan teraasın ardından bu yıl da sondaj çalışması yaparak yeni bulgulara rastlandı. Tapınakla ilgili çeşitli yazıtlarda Roma dönemine ait müzik ve tiyatro oyunlarından bahsediliyordu. Bugüne kadar da bu oyunların Miletos'ta gerçekleştiğini düşünülüyordu. Ancak, Apollon Tapınağı yanında bu şekilde devasa tiyatronun çıkması bize, bu yazıtlarda bahsedilen oyunların burada gerçekleştiğini gösteriyor. Tarihin dınlatılmasında ortaya çıkan eserlerin bize önemli bir yol gösterecek'' Turistler GÖNÜLLÜ arkeologlara emanet Bu da atık Hierapolis Denizli'de bir araya gelen 12 ülkeden 60 üniversite ö rencisi, yakla k 40 bin at k pet i e kullanarak UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pamukkale travertenleri ve Hierapolis'in maketini yapt. A vrupa Gençlik Derneği tarafından geliştirilen, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Genç TEMA Topluluğu PAÜ Kültür ve Sanat Topluluğu'nun gerçekleştirdiği ''Atıktan Sanata / From Waste To Art'' projesi kapsamında dünyanın en büyük geri dönüşüm heykelini yapmak için Pamukkale Üniversitesi'nde bir araya gelen farklı kültürlerden öğrenciler, iki haftalık çalışmanın sonunda Pamukkale traverteni, Roma ve Frontinus kapıları ile sütunlardan oluşan eseri tamamladılar. Yürütücülüğünü PAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Feryal Beykal Orhun'un yaptığı projede, 12 ülkeden 60 üniversite öğrencisi, bir kamp havası içerisinde atık plastik su şişelerini kullanarak UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale Travertenleri ile Hierapolis antik kentinin bazı bölümlerini yaptı. Toplam 40 bin civarında pet şişenin kullanıldığı heykel çalışmasında eni 13 metre, boyu 3 metreden oluşan traverten, 3'er metre sütunlar ile Roma kapıları yapıldı. Doç. Laflı,''(Gönüllü arkeologlar) diye adlandırdığımız kursiyerlerimiz, Anadolu'nun ne kadar zengin bir kültür altyapısına sahip olduğunu yerinde görerek tanıyacak ve tanıtacaklar'' diye konuştu. D okuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ergün Laflı koordinatörlüğünde 2 yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) yürütülen ''Arkeoloji Sertifika Kursları''nın ilk programı, bu yıl 6 Eylül-21 Ekim tarihlerinde yapılacak. Doç. Dr. Ergün Laflı, hafta içi kursun salıperşembe günleri saat , hafta sonu ise cumartesi günü saatlerinde yapılacağını, ücretin 200 TL olduğunu Arkeolojinin insanın alet yapmaya başlamasından (Paleolitik çağdan), Roma çağının sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırdığını belirten Laflı, şöyle devam etti: 'İki yıldır düzenlediğimiz kurslarda 'gönüllü arkeologlar'ın yetişmesine yardımcı oluyoruz. İnsanlarımızın, yaşadıkları çevrelerdeki tarihi yapıları tanımalarını amaçlıyoruz. İnsanımız bilmediği tarihi dokuya 'taş' deyip geçiyor. Ancak o bölgede tarihi çağlardan itibaren yaşayanları, yaptıklarını öğrenince tarihi koruma ve tanıtma bilinci ön plana çıkıyor. Biz de düzenlediğimiz kursta arkeolojinin en genel konularını veriyoruz.'' Doç. Dr. Ergün Laflı, kursun gezi rehberleri ve haritacılık, restorasyon, mimarlık, şehir planlaması gibi arkeolojiye yardımcı bilimleri okuyanlar için çok yararlı olabileceğini söyledi. İki yıldır düzenledikleri etkinliğe 150'nin üzerinde kişinin katıldığını, eğitimi tamamlayıp belgelerini alanların bölgelerindeki arkeolojik alanların tanımında gönüllü olduklarını dile getiren Laflı, ''Türkiye'de kültür tarihi bilincinin kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Öğrenme arzusuna sahip, doğada ve açık havada çalışmayı seven, tarihe, sanata ve sanat eserlerine ilgi duyan herkesi kurslarımıza katılmaya davet ediyorum'' dedi.

3 SAYFA 03 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 29 Ağustos 2011 Pazartesi Bu arabadan sağ çıktı! Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İtalyan vatandaşı Daniele Dambrosio (29) yönetimindeki 34 BCP 277 plakalı otomobil, Kuyucak'ın Horsunlu beldesinde, refüje çarptı. Kazada, Daniele Dambrosio ile araçta bulunan Fabio Capra (32) ve Andrea Nitto (30) yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanede öldü Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü.ortaca-dalyan Karayolu'nun Kemaliye köyü mevkisinde, Ayça Gülhan'ın kullandığı 07 SU 391 plakalı otomobil, Mehmet Sadun İnceman (51) yönetimindeki 48 RT 560 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Sadun İnceman, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balıkesir'de bir kişi telefon dolandırıcılarından polisin uyarısı sayesinde kurtuldu. Alınan bilgi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri kent merkezinde sürekli telefonla konuşan ve ATM cihazı arayan yaşlı bir kişiyi fark etti. ATM cihazı önünde para yatırmaya çalışan H.M., polislerin uyarısı üzerine işlem yapmaktan vazgeçti. H.M. ifadesinde, kendisini arayan ve savcı olarak tanıtan kişinin, ''Kredi kartın kopyalandı. Şüphelileri belirledik ancak yakalamak için biraz paraya ihtiyacımız var. Vereceğimiz adrese 30 bin lira yatır'' dediğini söyledi. H.M polisler uyarana kadar dolandırıcıların farkına varmadığını Sobataj değil 2-B yangını bu Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi gereği orman vasfını yitirmiş alanların satılması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin olarak, ''Ne yazık ki, orman suçları teşvik edilmiş, açma ve işgal suçları katlanarak artmıştır'' dedi. Durmuş, Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, ormancılık ve en temel kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü'nün 172 yıllık tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ileri sürdü. ''Orman alanlarının, her dönemde art niyetli siyasilerin iştahını kabarttığını'' dile getiren Durmuş, ''AKP, 2003 yılının başında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi gereği orman dışına çıkarılan alanları satacağını ilan etmesi sonucu, ne yazık ki orman suçları teşvik edilmiş, açma ve işgal suçları katlanarak artmıştır'' ifadelerini kullandı. Durmuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığında kurum çalışanlarının sendikal tercihlerine göre ayrıma tabi tutulduğunu da iddia ederek, ''Ülke halkı ve kamu emekçileri her alanda saldırılarla karşı karşıyadır. Bu saldırılara karşı örgütlü bir mücadelenin yürütülmesi artık kaçınılmazdır. Bu anlamda Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı kardeş sendikamızla birlikte insanca ve onurlu bir yaşam için mücadelemizi İzmir'in Çeşme ilçesinde, tanıştığı Danimarkalı çiftin, ucuza alacakları jet skileri Türkiye'ye ithal ederek yüksek kazanç sağlayacakları yönünde ikna ederek 41 bin lira parasını aldığı ve 2 yıldır bu kişileri oyaladığı öne sürülen kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Danimarka vatandaşı daha etkin ve kararlılıkla yürüteceğiz'' dedi. S.H.F.S. (43) ile Türk asıllı eşi F.S. (32), 2009 yılında Çeşme'de tatil yaptıkları sırada, kendini Norveç'te jet ski satış yerinde çalışan bir kişi olarak tanıtan O.H. ile tanıştıklarını, daha sonra bu kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.s.h.f.s, samimiyet kurdukları O.H'nin, Norveç'te çalıştığı iş yerinin kapanacağını, para yatırması halinde değerinin altında jet Kemeralt nda yang n alarm! skileri satın alarak Türkiye'ye ithal edebileceklerini ve bu sayede yüksek kazanç sağlayacaklarını söyleyerek kendisini ikna ettiğini, zanlının verdiği hesap numarasına 41 bin lira yatırdığını, daha sonra ise bu kişinin sürekli kendini oyaladığını ve telefonlarına çıkmadığını, böylece dolandırıldığını anladığını bildirdi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü, ilçede artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşları uyarmak için ilçe merkezi ve camilerde broşür dağıtmaya başladı. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp birçok vatandaşı dolandıran bu kişilerin hemen Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesini isteyen yetkililer, ''Bu insanlar kendilerini yetkili insanlar gibi gösterip vatandaşlarımıza 'Telefonunuz kopyalanarak terör örgütleri aranmıştır. Bu olayın takibi için bize kontör gönderin? diyerek haksız menfaat sağlamaktadırlar. Vatandaşlarımız kendilerini arayarak veya SMS göndererek 'ikramiye kazandınız' gibi mesajlara lütfen dikkat etsinler. şeklinde konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bitez Kavşağı yakınlarındaki bir ağaçta boynundan iple asılı halde duran birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi. Oto kaporta işi yapan 44 yaşındaki Tufan Taşkıran'a ait olduğu tespit edilen ceset, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

4 SAYFA 04 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 29 Ağustos 2011 Pazartesi Beyin avcıları EÜ de toplanacak Uzmanlar Yamanlar a hayran kaldı Yamanlar Koleji nde incelemelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ticaret ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bill Cassidy, akademik, bilimsel ve sportif eğitimin beraber ve mükemmel bir şekilde yürütülüyor dedi. Türk eğitim sistemi ve okulda uygulanan programları inceleyen Türk dostu Amerikalı parlamenter, Yamanlar Eğitim Kurumlarının ilköğretim ve lise programlarını ayrıntılı olarak inceledi. Yamanlar Kolejinde uygulanan programların başarıları ile ilgili daha önce okulu ziyaret eden Amerikalı parlamenterlerden çok güzel sözler duyduğunu söyleyen ABD li Parlamenter Bill Cassidy Özellikle Yamanlar Kolejinde ki çok başarılı bilim olimpiyatı çalışmaları nasıl yapılıyor görmeye geldim. Yamanlarda, modern eğitimde olması gereken akademik, bilimsel ve sportif eğitimin beraber ve mükemmel bir şekilde yürütüldüğünü gördüm. Yamanlar Okullarının Uluslararası bilim olimpiyatlarındaki başarıları beni çok şaşırttı. Biz de ABD de bunları geliştirmek için çeşitli projeler üretiyoruz. Burada gördüklerimiz benim için çok önemli bir tecrübe oldu. dedi. (HABER MERKEZİ) Türkiye Bilimler Akademisi'nin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı'na (TÜBA- GEBİP) seçilmiş genç bilim insanlarının akademik etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlayan yıllık toplantısına bu yıl Ege Üniversitesi'nin (EÜ) ev sahipliği yapacağı bildirildi. EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-11 Eylül tarihleri arasındaki toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 25'i TÜBA, 50'si GEBİP üyesi olmak üzere toplam 75 bilim insanı katılacak. Toplantının açılışını ise EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat yapacak. TÜBA-GEBİP 10. Yıl Değerlendirme Toplantısı 9 Eylül 2011 Cuma günü Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE-Kültür Merkezi'nde başlayacak. Açılış töreninin ardından TÜBA Üyesi Prof. Dr. Ayhan Ulubelen ''Bilimin Gelişmesi'' temalı bir konferans verecek. (HABER MERKEZİ) 20 trilyon cebe girdi Yeşilyurt ta bulunan ve yıllardır mahalle sakinlerine pencerelerini dahi açtırmayan Karafatma Dağı nı tıraşlayıp, Uzundere Rekreasyon Alanı ve parkların istinat duvarlarının yapımında kullandıklarını belirten Başkan Kürüm, Bir taş ile iki kuş vurduk dedi. K arabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile Uzundere Rekreasyon Alanı ve Bozyaka Pazaryeri projelerini yerinde inceledi, yapımı tamamlanan Karafatma Parkı nda ise vatandaşların teşekkür mesajlarıyla moral buldu. Yeşilyurt ta bulunan ve yıllardır mahalle sakinlerine pencerelerini dahi açtırmayan Karafatma Dağı nı tıraşlayıp, Uzundere Rekreasyon Alanı ve parkların istinat duvarlarının yapımında kullandıklarını belirten Başkan Kürüm, Bu dağın taşları, Karabağlar a yaklaşık 20 trilyonluk kazanç sağladı. Bizim çalışma anlayışımız, tasarruf ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya dayalı. Hurdaya ayrılmış malzemeleri, çöpe gönderilecek masa, sandalye gibi eşyaları dahi onarıp, bakımını yapıp, yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu amaca hizmet etmesi için demir ve marangoz atölyemizi kurmuştuk. Şantiye, park ve bahçelerimizin, depolarımızın ihtiyaçlarını kendi imkanlarımız, işçilerimizle sağlıyoruz. Karabağlar ın bir kuruşu dahi bizim için çok önemli diye konuştu.meclis Üyeleri ne Uzundere Rekreasyon Alanı nın İzmir in en güzel projelerinden biri olacağını anlatan Kürüm, alt yapı yatırımlarının yüzde 80 inin tamamlandıklarını, düğün salonu ve Taşçılar da yıkım ihalesi yapıldı İ zmir Büyükşehir Belediyesi, içinde Perakende Balıkçılar Çarşısı nın da bulunduğu Kemeraltı ndaki Taşçılar içi katlı otoparkının yıkım ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye 8 firma katıldı. Yer tesliminin ardından, otopark 30 gün içinde yıkılacak. Ortaya çıkan alanda yeni meydan düzenlemesiyle birlikte balık satış birimleri, balık pişiricileri ve restoranlar olacak. Projenin uygulanabilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin mülkiyetinde bulunan otoparkın tahliye işlemleri tamamlandı. (HABER MERKEZİ) amfi tiyatronun ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam hacmi bin 250 tonluk 4 su deposu yapıldığını belirten Kürüm, Göletler ve şelalelerin yapımı sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Çim kayak pisti, Madımak Şehitleri Anıtı, gençlik merkezi, nikah salonu, kafeteryalarıyla İzmir in gözde merkezlerinden biri olacak, burası. İmkansızlıklar içinde yürüttüğümüz, büyük bir heyecanla çalıştığımız projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz dedi. Asker aileleri bankada kuyruk beklemeyecek 2010 yılında 5 bin 19 aileye 745 bin TL, 2011 yılının ilk sekiz ayında ise bin 864 asker ailesinden 2 bin 357 kişiye yaklaşık 390 bin TL ödeme yapıldı. K onak Belediyesi sınırları içinde yaşayan asker aileleri belediyenin maddi yardımlarından bundan böyle kuyruğa girmeden yararlanacaklar. Aileler, asker maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla banka kartlarıyla diledikleri zamanda ATM lerden çekebilecekler. Bir süre önce 38 asker ailesiyle başlayan banka kartı uygulaması artarak devam ediyor. Aileleri makamında kabul eden Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, ailelerin banka kartlarıyla ATM lerden paralarını diledikleri saatte PARK TA TE EKKÜR Bozyaka Pazaryeri nin ise bölgedeki 14 mahalleye hizmet vereceğini, projenin eğitim ve toplantı salonları, nikah salonu, spor alanlarıyla sosyal bir kompleks olduğunu belirten Kürüm, bu projenin de yıl sonuna kadar hizmete açılacağının müjdesini verdi. Kürüm, Yıllardır kimsenin ilgilenmediği mahalleleri, parkları elden geçirip, güzelleştirdik. Sizlerin mutluluğu, sokağınıza, parkınıza sahip çıkmanız beni mutlu ediyor dedi. () çekebileceklerini söyledi. Başkan Tartan, yeni uygulamayla ailelerin bankada gişe sırası beklemeden banka kartlarıyla ATM den kolaylıkla paralarını çekebileceklerini Yardımların küçük olmasına karşın, her küçük meblağın önemli bir ihtiyacı karşıladığını hatırlatan Tartan, Umarım bu katkı payları daha da yükselir. Askerlik görevi her erkek evladın yapması gereken bir vatan hizmeti. Herkesin çocuklarına, eşlerine sağlıklı, sıhhatli kavuşmasını diliyorum. Hayırlı teskereler dedi sayılı Muhtaç Asker Aileleri Yardım Kanunu na göre her asker anne, baba veya eşe Konak Belediyesi 130 TL ödeme yapıyor. Belediye ayrıca, her çocuk için eşlere 45 TL katkı parası ve kirada yaşayanlar için de 100 TL kira yardımı yapıyor. (HABER MERKEZİ) Engelli vatandaşa bayramda bedava Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan engelli vatandaşlara, Nazilli Berberler Odası bayram hediyesi olarak ücretsiz saç kesim hizmeti verecek. Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Güntay, oda olarak ilçede yaşayan bedensel engelli vatandaşlara bir katkıda bulunmak istediklerini bildirdi. Güntay, ''Ramazan bayramı nedeni ile engelli vatandaşlarımızın saçlarını ücretsiz kesme kararı aldık. Uygulamayı başlattık. Bu uygulamada bedensel engelli vatandaşlarımızın ikamet ettikleri en yakın berber ve kuaförlerimiz tarafından gerçekleştirilecek'' dedi. Nazilli Ortopedik ve Spastik Engelliler Derneği Başkanı Ayşe Hışıl Çinkıt da, ''Bizlerin yanımızda yer alarak, her konuda yardımcı olan ilçe yöneticilerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. '' dedi. Elağızlılardan 10 bin TL bağış İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği ile İzmir Elazığlı Sanayici ve İşadamları Derneği, Somali'ye Yardım Kampanyası kapsamında İzmir Valisi Cahit Kıraç'a 10 bin TL'lik yardım çeki teslim etti. İzmir Valiliği'ndeki teslim töreninde konuşan Vali Kıraç, Somali'de sıkıntı yaşayan Afrikalılara bağışta bulunanlara teşekkür etti. İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Ak ise geleneksel iftar etkinliklerini iptal ettiklerini ve Somali'ye yardımda bulunmaya karar verdiklerini kaydetti. İki derneğin 10 bin TL'yi kısa sürede topladığını da söyleyen Ak, diğer kurum ve kişilere örnek olması için bağışta bulunduklarını sözlerine ekledi. Ayrımcılık yapmak isteyeni yakarım! Tüm personelin bayramını Fen İşleri Şantiyesi nde kutlayan Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, önemli mesajlar verdi. Bornova Belediyesi nde kimsenin sahip olduğu din, mezhep ya da köken nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığını ve kalmayacağını belirten Sındır, Bunun birinci derecede güvencesi benim. Bunun aksi yönde söylentiler olursa bu doğru değildir. Bu tür dedikodulara kesinlikle inanmayın. Tüm belediye personeli olarak hepimiz Bornovalılara hizmet için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. Tüm çalışanlarla birlikte hareket ederek önemli işlere imza attıklarını hatırlatan Başkan Sındır, Göreve geldiğimiz günden bugüne 2.5 yılı geride bıraktık. Önceki dönemden kalan temeli atılmış yatırımları tamamladık.

5 SAYFA 05 S YAH MAV KIRMIZI SARI 5 Ekonomi As l bayram turizm sektörüne geldi ÇE TOB Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Demir, bu y l iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini ve erken rezervasyon uygulamas yla ilçedeki birçok otelin eylül ay sona kadar dolu konumda oldu unu söyledi Bakanlar Kurulu'nun, arife günü ile bayram ertesine rast gelen cuma günü kamu çal anlar n n idari izinli say lmalar na ili kin karar ile 9 günlük tatil f rsat do mas, Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerinde bayram bereketi ya anmas n sa lad. Türkiye'de turizmin öncü merkezlerinden zmir'in Çe me ve Ayd n' n Ku adas ilçelerinde, Ramazan Bayram öncesi yap lan rezervasyonlar n tesislerdeki doluluk oranlar n yüzde 100'e yakla t rd bildirildi. Çe me Turistik Otelciler Birli i (ÇE TOB) Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Yakup Demir, AA muhabirine yapt aç klamada, Çe me olarak bu y l iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini ve erken rezervasyon uygulamas yla ilçedeki birçok otelin eylül ay sona kadar dolu konumda oldu unu söyledi. Demir, Çe me'deki konaklama tesislerinin geçen y l bin tatilciyi a rlad na, bu y l ise bu rakam n 500 bin civar na yakla t na de inerek, öyle konu tu: ''Rezervasyonlara bak ld nda Çe me'de ciddi bir yo unluk var. Ramazan Bayram için a ustos ay n n ilk haftalar nda yap lan rezervasyonlar ile hemen hemen hiçbir otelde yer bulmak mümkün de il. ÇE TOB olarak bu yo unluktan çok mutluyuz. Yo un talep Çe me'nin kalitesini gösteriyor. Art k tatilin adresi Ege, zmir ve Çe me bölgesi olmu tur. Bu ilginin bayram sonras da devam edece ini dü ünüyoruz. u anda Çe me'deki büyük ve küçük otellerde yer bulman z mümkün de il, eylül ay sonuna kadar ilçede doluluk oran yüzde 90'lara ula t.'' Demir, Çe me'de turizmde son 5 y ld r iyi bir trend yakalad klar n ve bu yükseli in gelecek y llarda da artarak sürece ine inand n dile getirerek, unlar kaydetti: ''Çe me'de yabanc turist aç s ndan yo unlu u Polonyal ve Alman turistler olu turacakt r. ç pazar ise Çe me'den hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Çe me 2012 y l nda yüzde 70'i yerli turist olmak üzere yüzde 30'luk bir d pazar ile yoluna devam edecektir. Çe me'ye u ana kadar gelen turistin ortalama say s 500 bin civar nda. Bu rakam 600 bin civar na çekmek istiyoruz. Gecelemede ise eylül ay sonuna do ru 900 bin rakam na ula aca na inan yorum. Hedef ise geceleme say s nda 1 milyon 500 bin rakam n yakalamak.'' Önce tat sonra al Türkiye nin zeytin ve zeytinya tüketimini artt rmak için yurtiçinde ve yurtd nda tan t m yapan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi, Zeytinya : Sa l kl ve Lezzetli isimli projesi için Uluslararas Zeytinya Konseyi nden hibe deste i almay ba ard. ZZTK, Zeytinya : Sa l kl ve Lezzetli isimli proje kapsam nda stanbul un en popüler Al veri Merkezleri (AVM) olan stinye Park, Kanyon, Palladium da Eylül ay nda Pazar günleri zeytinya tad m ve tan t m gerçekle tirecek. Görsel bir ova dönü ecek etkinlikte stinye Park, Kanyon ve Paladium AVM lere gelen onbinlerce ki iye zeytinya n al rken nelere dikkat etmeleri gerekti i konusunda tüyolar verilecek. Ekonomi Bakanl ve Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli i i birli inde kurulan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi nin hem yurtiçinde, hem de yurtd nda tan t m yapmay ilke edindi ini belirten ZZTK Yönetim Kurulu Ba kan Metin Ölken, ZZTK, stanbul un en popüler Al veri Merkezleri (AVM) olan stinye Park, Kanyon, Palladium da Eylül ay ndan itibaren pazar günleri zeytinya tad m ve tan t m gerçekle tirecek tüketiciye zeytinya n n sa l a faydalar ve lezzeti hakk nda bilgilendirmek amac yla Uluslararas Zeytinya Konseyi ne verdikleri Zeytinya : Sa l kl ve Lezzetli projesinin hibe deste i almaya hak kazanmas ndan dolay son derece mutlu olduklar n, herkesimden tüketici kitlesinin al veri için kulland stinye Park, Kanyon, Palladium Al veri Merkezleri nde gerçekle tirilecek olan tan t m n ba ar l olmas için çok yo un bir çal ma yürüttüklerini söyledi. Ölken, Türkiye geneli gerçekle tirece imiz zeytinya tad m ve tan t m etkinliklerinin ilk halkas nda onbinlerce ki iye ula may hedefliyoruz dedi. Türkiye de 800 gr. Seviyesinde olan ki iba y ll k zeytinya tüketimini ZZTK ve zeytinya sektöründeki di er kurulu lar n yürüttü ü çal malar sonucunda 1.5 kg a ç kard klar na i aret eden Ölken öyle konu tu; Türkiye de 2000 y l sonras nda zeytin a ac varl m z 90 milyondan 170 milyona ç kt.önümüzdeki 3-5 y ll k süreçte Türkiye y ll k 400 bin tonun üzerinde zeytinya üreten bir ülke konumuna yükselecek ve dünya ikincili ine oturacak. Türk Telekom dan Somali için 1.5 milyon TL lik yard m Somali deki açl a sessiz kalmayan Türk Telekom, çal anlar yla birlikte, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biriyle kar kar ya olan ve Birle mi Milletler in k tl k bölgesi ilan etti i Somali ye yard m eli uzatt Türk Telekom, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biri ile kar kar ya olan Somali ye yard m eli uzatmak amac yla, irket içi iftar programlar n n tamam n iptal ederek aktard kaynak ve çal anlar n n bireysel katk lar yla birlikte toplam 1.5 milyon TL yard m tutar na ula t. Türk Telekom CEO su K. Gökhan Bozkurt, yard m kampanyas na gönüllü olarak kat lan Türk Telekom çal anlar n n bir bölümü ile birlikte Ba bakanl k Afet Koordinasyon Daire Ba kan Vekili brahim Ejder Kaya y ziyaret ederek toplanan 1.5 milyon TL lik çeki teslim etti. Türkiye nin öncü ileti im ve yak nsama teknolojileri irketi Türk Telekom çal anlar yla birlikte, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biriyle kar kar ya olan ve Birle mi Milletler in k tl k bölgesi ilan etti i Somali ye yard m eli uzatt. Milyonlarca insan n açl kla mücadele etti i Somali ye yard m maksad yla öncelikle irket bünyesinde planlanan iftar programlar n n tümü iptal edilirken bunu çal anlar n kendi aras nda gerçekle tirdi i yard m toplama kampanyas izledi. Böylece hem irketin hem de çal anlar n bireysel katk s yla önemli bir yard m miktar na ula lm oldu. Türk Telekom CEO su K. Gökhan Bozkurt gönüllü Türk Telekom çal anlar ile birlikte 1.5 milyon TL lik çeki Ba bakanl k Afet Koordinasyon Daire Ba kan Vekili brahim Ejder KAYA ya teslim etti. Somali ye insani yard m göndermenin önemine dikkat çeken Türk Telekom CEO su K. Gökhan Bozkurt konuyla ilgili unlar söyledi: Türk Telekom olarak, gücünü birlik ve beraberlikten alan büyük bir irket, büyük bir aileyiz. Bu büyük aile, hem ülkemizde hem de ülkemiz s n rlar d nda ya anan do al afetlere her zaman duyarl l k göstermi ve göstermeye de devam edecektir. Türk Telekom ailesindeki 25 binden fazla çal ma arkada m z, Somali de ya anan drama kay ts z kalmad, taba ndaki yeme ini dünyan n ba ka bir kö esindeki yard ma muhtaç insanlarla payla mak istedi ini dile getirdi, inisiyatif ald, yard m toplayarak Somali ye ba lamak üzere harekete geçti. Türk Telekom yönetimi olarak biz de her y l geleneksel olarak düzenlenen tüm çal anlarla birlikte yapt m z iftar yine çal anlar m z n iste i ile bu y l yapmama karar ald k ve bu bütçeyi Somali ye gönderilecek yard ma ekledik. Gösterdikleri bu hassasiyet için Türk Telekom çal anlar na yürekten te ekkür ediyor, böyle bir duyarl l kla hareket eden bu büyük ailenin bir ferdi oldu um için ne kadar mutlu oldu umu bir kez daha yinelemek istiyorum. Türk Telekom tüm ülkeyi kapsayan modern ebeke altyap s yla Türkiye'nin öncü ileti im ve yak nsama teknolojileri irketidir. Sabit hat ve geni bant internet alan nda bireysel ve kurumsal mü terilerine geni bir hizmet yelpazesi sunan Türk Telekomünikasyon A.. nin 30 Haziran 2011 itibari ile 15,6 milyon sabit hat ve 6.7 milyon ADSL hatt (toptan) mü terisi HABER MERKEZI DEM R-ÇEL K HRACATI 3 M LYAR DOLARA KO UYOR! 2008 y l nda 2 milyar 273 milyon dolarl k ihracat yaparak tarihteki en yüksek rakam na ula an Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i, 2011 y l nda A ustos ay sonunda 2 milyar 326 milyon dolarl k ihracata imza att Ege Bölgesi nde ihracat n lideri konumundaki demir çelik sektörü, küresel krizin etkilerinden tamamen kurtulmu bir performans çiziyor y l nda gerçekle tirdi i 2 milyar 273 milyon dolarl k ihracat rakam ile tarihteki en yüksek ihracat Vrakam na ula an Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i, 2011 y l nda A ustos ay sonunda 2 milyar 326 milyon dolarl k ihracata imza atarak küresel ekonomik kriz öncesindeki en yüksek ihracat rakam n a may ba ard y l nda Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i nin ihracat nda en önemli pazarlar konumundaki M s r, Libya, Cezayir gibi ülkelerdeki isyanlara ra men ihracat n 2011 y l nda her ay artt rd ve küresel krizde yüzde 50 civar nda gerileme ya anan ihracat rakamlar n yüzde 95 artt rarak 2011 y l nda yara sard. Demir çelik fiyatlar ndaki yüzde seviyesindeki art rekora katk sa lad. Ege Bölgesi nde demirçelik sektörünün kriz döneminde yat r m yapt n, kriz sonras nda da sektörün yapt yat r mlar n kar l n ald n belirten Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Ba kan Halil ahin, Türkiye'nin dünya demir çelik sektörü içinde en fazla üretim art gerçekle tiren ülke oldu unu Türkiye nin 2010 y l nda 26 milyon ton düzeyinde olan demirçelik üretiminin 2011 y l sonunda 33 milyon tonu geçece ini belirten ahin, Önümüzdeki y llarda da üretimdeki büyüme trendinin yüzde 10'larda devam edece ini tahmin ediyoruz. Türk demir çelik sektörü her y l büyüyor, bu büyüme ihracat rakamlar na ve istihdama yans yor. Ege Bölgesi ndeki ihracat m z 2011 y l sonunda milyar dolar aras nda olacakt r. Türkiye genelinde ise demir çelik ve demir ve demird metaller sektörü birlikte de erlendirildi inde 20.9 milyar dolarl k ihracatla otomotiv sektörünü de geçerek birinci sektör konumuna geldik. Y lsonunda 25 milyar dolarl k ihracat hedefliyoruz. n aat sektöründeki canlanma umutlar m z artt r yor eklinde konu tu. Döviz kurlar ndaki art ile ihracatta daha rekabetçi hale geldiklerini anlatan ahin öyle konu tu: Yurtd piyasalarda rekabet edebilecek özellikleri ta yan ihracat potansiyeline sahibiz. Uzakdo u, Ortado u, Afrika ülkeleri ba ta olmak üzere Türkiye dünyan n her yerine demir çelik ürünlerini sat yor, önümüzdeki dönemde de bu pazarlarda kal c la mak ve yeni pazarlarla tan mak için çal malar m z sürdürece iz.

6 SAYFA 06 S YAH MAV KIRMIZI SARI S.Sorumlusu: Halide DEM R Sa l k 6 Obezite küresel krize dönü üyor! OBEZ TE, Amerika Birle ik Devletleri nde en ciddi sa l k sorunlar ndan biri. Kalp rahats zl, felç ve diyabetin de aralar nda bulundu u 30 dan fazla hastal tetikleyen obeziteden mustarip olanlar n say s her y l katlanarak art yor YÜZDE 33.8 OBEZ Trust for America s Health taraf ndan aç klanan raporda, ülke genelinde 28 eyalette obezite oran n n yükselmeye devam etti i ortaya ç kt. Rapora göre, ülke genelinde a r i manl k sorununun en yo un görüldü ü ve sürekli olarak artt eyalet Mississippi. Yeti kin nüfusunun yüzde 33.8 inin a r kilolu oldu u eyalette; yüksek tansiyon ve eker hastal n n en yo un ekilde görüldü ü ifade edildi. Amerika Birle ik Devletleri nde imdilerde sa l k harcamalar n n dörtte birinden fazlas obezite sorunuyla ilgili. 4 YEN EYALET Geçti imiz y l 4 eyalette; Mississippi, Alabama, Tennessee, West Virginia daki yeti kin nüfusun yüzde 30 un üzerinde a r kilolu oldu unu ortaya koyan ara t rman n bu y lki sonuçlar na göre 4 yeni eyalet de yüzde 30 oran n geçti. Louisiana, Oklahoma, Kentucky ve Arkansas, yeti kin nüfusunun yüzde 30 u a r kilolu olan eyaletler aras na kat ld. 11 M LYON OBEZ OLAB L R Bilim adamlar 2030 y l nda obez ki i say s n n ngiltere'de 11 milyonu geçece ini bildirdi. Uzmanlar sorunun dünya çap nda büyük bir Kanserin kokusunu al yorlar Köpeklerin, koklayarak bir ki inin akci er kanseri olup olmad n tespit edebildi i bildirildi. Almanya'n n Gerlingen kentindeki Schillerhöhe Klini i uzmanlar n n, sonuçlar European Respiratory Journal dergisinde yay mlanan ara t rmalar na göre, köpekler, akci er kanserini te his edebiliyor.ara t rmada, özel e itimli köpeklerin 100 kanser vakas n n 71'ini tespit etti i görüldü. Köpekler, akci er kanseri olmayan 400 ki iden 372'sinde de hastal n bulunmad n saptad. Avrupa Akci er Vakf, ara t rman n, köpeklerin akci er kanseri te hisinde güvenli ekilde kullan labilece ini gösteren ilk bilimsel çal ma oldu unu Ara t rmay yöneten uzman Thorsten Walles, akci er kanseri hastalar n n nefeslerinde muhtemelen farkl kimyasallar n bulundu unu, hastal k daha ba lang ç a amas nda olsa dahi köpeklerin geli mi koku alma duyusunun bunlar yakalayabildi ini Köpekler, deri, meme ve ba rsak kanserini de koklayarak tespit edebiliyor. kriz oldu unu ancak yava yava ilerledi i için kimsenin fark nda olmad n Obezitenin sonuçlar ise hem maddi hem manevi y k c. Japonya ve Çin'de her 20 ki iden biri obez, Hollanda'da her 10 ki iden biri obez, ve ngiltere'de her 4 ki iden biri obez. Uzmanlar sorunun geli mi ülkelerin sorunu olmaktan ç k p az geli mi ülkeleri de etkisine alt na ald n Diyet yapmak için en uygun ya hangisi? Hollandal bilim adamlar 2. Dünya Sava s ras ndaki k tl ya am kad nlar üzerinde bir inceleme yürüttü... Günde sadece kalori alabilen kad nlar n ileriki ya amlar da kalp rahats zl klar na %27 oran nda daha fazla yakaland kaydedildi. Ara t rma ile ilgili ilk kan tlar n oldu u rapor Avrupa Kalp Dergisi'nde yay mland y llar aras nda ya anan k tl k Hollandal ara t rmac lara, çocukluk döneminde kötü beslenmenin ileriki ya am nas l etkiledi ini incelyebilme ans verdi. Kötü ürünler, so uk k ve sava gibi faktörlerin Hollanda'da binlerce ki inin ölümüne neden oldu u bilinmektedir ya aral nda kad nlar o y llardan 2007 y l na kadar incelendi. Utrecht T p Fakültesi ve Amsterdam Üniversitesi'nden uzmanlar ara t rma neticesinde; çocukluk ça lar nda kötü beslenmenin ileriki ya amda kalp hastal klar riskini %27 oran nda artt rd n kaydetti. Bu nedenle küçük ya larda rejim yapmaya kalkan ve dengesiz beslenen çocuklar n da bu riski ta d belirtildi. Uzmanlar ergenlik dönemi tamamen atlat lmadan ve 20li ya lara ula lmadan, doktor kontrolü olmadan, dengesiz bir ekilde diyet yap lmamas gerekti ini vurguluyor. Miyomlar n nedeni bulundu Finlandiyal bilim insanlar, miyom olarak adlad r lan iyi huylu rahim tümörlerine genetik mutasyonun yol açt n saptad Çikolataya bay l yoruz! Son y llarda yaz aylar na gelen bayramlarda çikolatay taze tutabilmek için buzdolab na koymamak, oda s cakl nda saklamak, dondurmaya gösterilen hassasiyeti göstermek gerekiyor. Türkiye de 2011 y l çikolata, eker ve lokum gibi ekerli mamullerin toplam hacmi 300 bin tonun üzerinde olurken, yakla k 200 bin ton civar nda da tüketim oldu u ifade ediliyor. ekerli mamullerin toplam pazar büyüklü ü de 2 milyar dolar buluyor. Dünyada ise 6 milyon ton çikolata üretiliyor ve tüketiliyor. Geli mi ülkelerdeki çikolata pazar n n büyümesi 1 ile 2 seviyelerinde olurken, Türkiye de bu oran son y llarda yüzde 10 un alt na dü medi. Türkiye de 2005 y l nda bin ton çikolata tüketilirken, 2010 y l nda bu rakam 190 bin ton seviyelerine ula t. Bu rakamlar da Türkiye de çikolata pazar n n son 5 y lda yüzde büyüdü ünü ortaya ç kard. Türkiye de çikolata pazar y lda dünyan n 6 kat olacak ekilde, yüzde seviyelerinde büyüdü. Elit Çikolata ve ekerleme Sanayi A. Genel Müdürü Burak Halimo lu, Türkiye deki son 5 y ll k geçmi e bak ld nda, büyük firmalar n yapt yat r mlar, uluslararas firmalar n sat n al mlar ve farkl stratejiler geli tirmeleri, Türkiye nin önemli markalar n n çikolataya giri leri, iç piyasadaki hareketlilik, organize perakendenin geli mesiyle çikolatan n raflarda daha çok yer almas, rekabetin getirdi i kaliteli çikolatay tüketiciye daha uygun artlarda satabilme durumunun pazar n büyümesine katk sa lad n anlatt. imdi de Bacak Reflü sü Özellikle hareketsiz, sürekli oturarak ya da uzun sürekli ayakta çal may gerektiren günümüz çal ma ko ullar, çal an kad nlar n büyük bir bölümünü venöz reflü hastal aç s ndan riskli grubuna sokmaktad r Temel nedenleri aras nda hormon de i iklikleri ve uzun süre ayakta durma, hareletsizlik ve oturma yer alan hastal n en belirgin belirtileri aras nda bacaklarda yorgunluk, a r ve i me yer al r. Kad nlar n en büyük sorular ndan biri olan venöz reflü, tedavi edilmezse ciddi rahats zl klara yol açabilir. Bacaklardaki reflü nedir? Bacaklar m zda çok say da ven (toplardamar) mevcuttur. Sa l kl bacak venlerinin içindeki tek yönlü çal an kapakç klar aç l p kapanarak, kirli kan n ayaklardan kalbe geri ta nmas n sa larlar. Ven kapakç klar bozulduklar nda, a a dan-yukar ya do ru olmas gereken bu yolculuk yön de i tirir ve yukardan-a a ya, ayaklara do ru bir geri-kaç rma ba lar. Buna venöz reflü denir. Bacaklardaki reflünün s kl nedir? 60 ya na gelen kad nlar n %75 inde, erkeklerin %45 inde görülür. Görsel belirtileri nelerdir? Venöz reflü nün ilk belirtisi diz alt nda ve bileklerde görülen ve gün içinde artan ödem ( i lik)dir. Ak amlar ç kartt m z çoraplar m z n lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesidir. Hastal k ilerledikçe bacaklarda asl nda hiç olmamas, geli memesi gereken damarlar görülmeye ba lar. Önce 1-3mm çap nda, örümcek aya veya a aç kökü manzaras nda mavi-ye il-k rm z k lcal damarlar belirir. Tedavi edilmeden geçen süre, bu k lcal damarlar n çaplar n ve say lar n art r rken, renklerini koyula t r r. Cilt alt nda büyük, venöz pake denilen ve spagetti makarnaya benzeyen damarlar ortaya ç kar. Hastal n son a amalar nda ciltte renk de i iklikleri ve bilek düzeyinde geli ip aylarca iyile meyen yaralar belirir. Tüm bu görsel belirtilere varis denir. Sabahtan ak ama do ru artan karakterde, ayak taban ndan dize do ru, adeta bir çizme tarz nda, yanma-yorgunluk-a r hissi; dizalt nda, baca n iç yan nda, ka nt ; hareketsiz kal nd nda ayaklarda veya parmaklarda kramplar; ak amlar uykuya dal nmadan önce geçen sürede, ayaklar yorgandan d ar uzat p serinletme veya germe veya alt na yast k koyma arzusudur. Hayat m z tehdit edebilecek boyuta gelebilir mi? Venöz reflü geli irken, bacaklardaki toplardamarlar n içindeki kapakç klar n geriye kaç rmas yüzünden artan bas nç, bu damarlar k vr nt l bir yap ya dönü türür. K vr ml bir damarda, kan n ak kanl da yava lar. Uzun yolculuklar, baca a gelen darbeler, vücudun susuz kalmas gibi durumlarda, toplardamar içindeki zaten yava olan kan ak m tamamen durur ve p ht olu ur. Bu p ht, tedavi edilmedi inde akci er içindeki bir damar n t kanmas na yol açabilir. Kimler hastal a adayd rlar? Ailede bu hastal k olmas ; hormonal bozukluklar veya hormon içeren ilaçlar kullan lmas ; uzun süre oturmay veya ayakta durmay gerektiren bir ya am tarz ; hamilelik; a r kilo; uzun süreli güne banyolar, sauna, kapl ca; topuklu ayakkab lar; bacakta bölgesel veya genel s -bas nç uygulamas n gerektiren kozmetik yakla mlar bacaktaki reflünün ortaya ç kmas na yol açarlar. Tan nas l konur? Bir kalp damar cerrah taraf ndan ilk muayene yap l p ön tan konmal ; Bacak venlerinin görüntülenmesi konusunda özel e itim ve tecrübesi bulunan bir radyolog taraf ndan bacak ultrasonu (venöz doppler görüntüleme) yap l p kesin tan konmal ; Bacaktaki hangi toplardamar n, hangi kapakç n n ne iddette reflü gösterdi i, tedaviye k tutacak bir biçimde ortaya konmal d r. Helsinki Üniversetisi'nden Lauri Altonen ba kanl ndaki ara t rma ekibi çal malar n n sonucunu Science adl ünlü t p dergisinde yay mlad. Altonen, ekibinin elde etti i sonuca ili kin olarak Bu, miyomlar n nas l olu tu unu anlamak için büyük bir ad m, ancak etkili tedavi yöntemi geli tirilebilmesi için henüz çok erken eklinde konu tu. EK B N ELDE ETT SONUÇ Finlandiyal bilim insanlar, ara t rmalar n 17 kad ndaki leyomiyom (düz kas hücre dokular ndan rastlanan tümör) olarak adland r lan 18 tümör üzerinde yapt. Bu tümörlerin 10'unda MED12 geninin de i ime u rad görüldü. MED12 geni, DNA'n n RNA'ya çevrilmesi s ras nda önemli rol oynuyor. Ancak Finlandiyal bilim ekibi, elde edilen sonucun do rulanmas için incelelemelerini sürüdürüyor. yi huylu rahim tümörleri, 45 ya na kadar kad nlar n yar s ndan fazlas nda görülebiliyor. Y l: 1. Say : 27.

7 SAYFA 07 Avrupa Futbol Federasyonlar Birli i (UEFA) Ba kan Michel Platini, profesyonel futbolun bir an önce temizlenmesi gerekti ini ve futbolun gelece i için endi eli oldu unu söyledi. UEFA ampiyonlar Ligi'ne kat l m men edilen ve Bank Asya 1. Lig'de oynama iste ini dile getiren Fenerbahçe'de yaprak dökümü Uruguayl savunma oyuncusu Diego Lugano ile devam etti. Sabah saatlerinde Uruguayl savunma oyuncusu Diego Lugano'nun transferi konusunda yurt d ndan kulüplerle görü melere ba land n borsaya bildiren sar -lacivertli ekip, 3 milyon euro kar l nda Fransa'n n Paris Saint Germain kulübüyle anla t. Daha önce Daniel Güiza Getafe'ye, Emmanuel Emenike'de Spartak Moskova'ya transfer olmu tu. Diego Lugano, bu sezon Fenerbahçe'den ayr lan 3. yabanc futbolcu oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Uruguayl futbolcu Diego Lugano ya te ekkür ederek, "Kalbimizdesin" mesaj n verdi. Fenerbahçeli taraftarlar n internette bulu tu u "www.antu.com" adresli web sitesine "Kalbimizdesin" ba l yla yay nlanan mesajda, öyle denildi Taraftardan mesaj "Kulübümüzden zorunlu nedenlerle ayr lan sevgilimiz, hepimizin gönlünde taht kurmu, h rs yla, gözü karal yla hayranl m z kazanan, günümüzün Mehmetçik Basri si, Diego Alfredo Lugano Moreno ya, sevgili Tota m za formam z giydi i süre boyunca kulübümüz için sarf etti i emek, ak tt ter için te ekkürlerimizi sunar, bundan sonraki futbol hayat nda üstün ba ar lar dileriz. Milyonlarca Fenerbahçe taraftar seni asla unutmayacak, güle güle Tota." Platini, Monaco'da bas na yapt aç klamada, futbolu her zaman milyonlarca insan n sevece inden emin oldu unu, futbolun parklarda ve sokaklarda oynanmaya devam edece ini, ancak oyundaki para ak n n kendisini korkuttu unu UEFA'n n maddi fair-play kurallar n n önemine i aret eden Frans z Platini, ele tirilere ra men bu kurallar uygulayacaklar n kaydetti. Platini, ''Bunun alternatifi yok. Kulüpler ellerindeki olanaklarla ya amal. Ancak dev sorunlarla kar la yoruz. Yaygarac gibi gözükebilirim, ancak ike, yolsuzluk, yasad bahis, sahadaki iddet, rkç l k ve holiganizmle mücadele etmeliyiz'' dedi. FENERBAHÇE Fenerbahçe'nin ampiyonlar Ligi'nden men edilmesine de de inen Platini, ''Futbolcuyken Fenerbahçe'de beni severlerdi, imdi gitsem beni asarlar. FIFA ya da UEFA Ba kan olman n çekici bir yan yok. Bu görev birçok sorumlulu u da beraberinde getiriyor ve bunlardan biri de oyunun bütünlü ünü korumak'' diye konu tu. Michel Platini, ''E er ike yap ld ysa ve maç n sonucu önceden biliniyorsa maça gitmenin ya da haberini yazman n ne anlam var. Bu büyük bir sorun. Kulüpler ulusal federasyonlar, FIFA ve di er konfederasyonlarla birlikte bunu durdurmal y z'' ifadesini kulland. UEFA'ya üye 53 ülkeyi gelecek ay düzenlenecek zirveye davet ettiklerini belirten Platini, sorunlarla mücadele yollar n n görü ülece ini belirterek, ''Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'' dedi. Manchester United' n menajeri Sir Alex Ferguson, 7 y ld r boykot etti i BBC'yi sonunda affetti Ferguson ile BBC Genel Müdürü Mark Thompson bugün biraraya geldi. Toplant n n ard ndan yap lan ortak aç klamada, "Sir Alex Ferguson ve BBC, geçmi teki sorunlar geride b rakt. Sorunlar, her iki taraf da memnun edecek ekilde çözüldü. Sir Alex, BBC Radyo 5 te Günün Maç program na kat lacakt r" denildi. Sir Alex Ferguson, 2004 y l nda o lu Jason ile ilgili iddialar n yer ald bir belgeseli yay mlad gerekçesiyle BBC yi boykot etme ve bu kuruma demeç vermeme karar alm t. Kupalarda bugüne dek Türk tak mlar na kar 16 maç yapan Dinamo Kiev, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi al rken, att 30 gole kar l k kalesinde 10 gol gördü. BE KTA, 4. KEZ E LE T Be ikta, Avrupa kupalar tarihinde Dinamo Kiev ile 4. kez e le ti. Ukrayna ekibiyle bugüne dek 6 maç yapan siyahbeyazl lar, sadece 1 kez galip gelirken, 4 kez yenildi, 1 kar la ma ise berabere sonuçland. ki tak m ilk olarak sezonunda ampiyon Kulüpler Kupas 'nda e le ti. 14 Mart 1987'de stanbul'daki kötü hava ko ullar nedeniyle zmir'de oynanan kar la mada rakibine 5-0 gibi aç k bir farkla yenilen siyah-beyazl lar, rövan ta ise Kiev'de 2-0 kaybetti ve kupadan elendi. Be ikta ile Dinamo Kiev, sezonunda bu kez UEFA Kupas 'nda kar kar ya geldi. Be ikta, stanbul'da 3-1 galip gelip, deplasmanda da 0-0 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. ''Kara Kartallar'', geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 2. turunda e le ti i Dinamo Kiev kar s nda stanbul'da 4-1, Kiev'de ise 4-0 kaybedip Avrupa kupalar ndan elendi. D ER TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI Ukrayna ekibi, Be ikta d nda sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupas çeyrek finalinde Bursaspor'u, sezonunda Avrupa ampiyon Kulüpler Kupas ilk turunda Trabzonspor'u, sezonunda Avrupa ampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yine Trabzonspor'u ve sezonunda Avrupa ampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da Fenerbahçe'yi elemi ti. 2 AVRUPA KUPA GAL PLER, 1 DE UEFA SÜPER KUPA SAH B Be ikta ' n UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupas, bir kez de UEFA Süper Kupas 'n müzesine götürme ba ar s gösterdi. Dinamo Kiev, ve sezonlar nda Kupa Galipleri Kupas 'n kazan rken 1975'te UEFA Süper Kupas 'n da elde etti. Avrupa kupalar nda toplam 291 maça ç kan Ukrayna ekibi, 132 galibiyet, 92 ma lubiyet, 67 de beraberlik ald. KADROSUNDA 13 YABANCI FUTBOLCU VAR Ukrayna'n n en önemli futbolcular ndan Andriy Shevchenko'nun da formas n giydi i Dinamo Kiev'in kadrosunda 13 yabanc futbolcu bulunuyor. Brezilyal futbolcular 4 ki i ile ba çekerken Ukrayna ekibinde ayr ca 3 Nijeryal, birer de Makedon, Fasl, Frans z, H rvat, Fin ve S rp futbolcu forma giyiyor. Dinamo Kiev'in kadrosunda u futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Oleksandr Shovkovskiy, Stanislav Bogush, Maksim Koval. Savunma: Danilo Silva (Brezilya), Betao (Brezilya), Pape Diakhate (Fransa), Goran Popov (Makedonya), Taras Mihkalik, Badr El Kaddouri (Fas), Yevhen Kracheridi, Leandro Almeida (Brezilya). Orta saha: Ognjen Vukojevic (H rvatistan), Olexander Aliyev, Roman Eremenko (Finlandiya), Oleh Gusyev, Milos Ninkovic (S rbistan), Ayila Yussuf (Nijerya), Vledislav Kalytvyntsev, Artem Sukhotskiy, Denys Garmash, Lukman Haruna (Nijerya), Carlos Correa (Brezilya). Forvet: Andriy Shevchenko, Andriy Yarmolenko, Artem Milevskiy, Artem Kravets, Ideye Brown (Nijerya). LITEX' ELED Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Bulgaristan' n Litex tak m n eledi. Ukrayna ekibi, deplasmanda 2-1, evinde ise 1-0 kazanarak gruplara kalmaya hak kazand. Sar -k rm z l kulüpten MKB'ye bildirilen ve Kamuyu Ayd nlatma Platformu'nda yay mlanan yaz da, ''Profesyonel futbolcular m zdan Juan Pablo Pino Puello'nun Nassr Saudi FC'ye geçici transferi konusunda resmi görü melere ba lanm olup kamuoyu geli melerden haberdar edilecektir'' denildi. NBA tak mlar ndan Dallas Mavericks'in Alman basketbolcusu Dirk Nowitzki, NBA'deki lokavt süresince Almanya'da ya da ba ka bir ülkede oynamay dü ünmedi ini söyledi.. 33 ya ndaki Nowitzki, Almanya'n n Bamberg kentinde milli tak m kamp nda yapt aç klamada Alba Berlin, Bamberg ve Bayern Münih gibi tak mlar n transfer teklifiyle ilgili olarak, ''Bunun gerçekçi bir fikir oldu unu sanm yorum, çünkü bir kulübü seçmem gerekiyor ve di erleri hayal k r kl na u rayacak'' dedi. Çin ya da Türkiye'ye gitme ihtimalinin de bulunmad n söyleyen Nowitzki, NBA'deki lokavt n aylarca sürece ini dü ünmedi ini

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi,

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

37 yaşındaki uzman çavuşun iki çocuğu öksüz kaldı

37 yaşındaki uzman çavuşun iki çocuğu öksüz kaldı 1Syf_Layout 1 8/19/15 8:20 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr İki çocuğu öksüz kaldı 37 yaşındaki uzman çavuşun iki çocuğu öksüz

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Hem iyileşti hem de TARiHE GEÇTi!

Hem iyileşti hem de TARiHE GEÇTi! SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Hem iyileşti hem de TARiHE GEÇTi! Böbreğinde tümör tespit edilen 215 kiloluk Dr. Kapıcıoğlu'na, Ege Üniversitesi sahip çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Turna,

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Peki şimdi ne olacak?

Peki şimdi ne olacak? SAYFA 01 İzmir de gösteri yapan F-4, Konya da düştü: 2 subay şehit oldu Konya'nın merkez Karataş ilçesi Karakaya köyünde Hava Jet Üs Komutanlığı'na ait askeri uçak düştü. Türk Hava Kuvvetleriʼnin Kutlama

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

Projeyi yaptı parayı kaptı!

Projeyi yaptı parayı kaptı! SAYFA 01 ADIMIZI DUYMAYAN KALMADI Projeyi yaptı parayı kaptı! www.sondakikagazetesi.com BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK SOMUT ADIMLAR ATACAĞIZ Ege Bölgesi Su Satıcıları Derneği Başkanı Tevfik Fikret Özkök, damacana

Detaylı

100 yıllık kazıda arpa Denizli bornozu için sıraya girdiler

100 yıllık kazıda arpa Denizli bornozu için sıraya girdiler SAYFA 01 Bu karnaval örnek olacak Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk kez düzenlenen ''Bodrum Karnavalı'' büyük ilgi gördü. Karnaval kapsamında 7 ülkenin dans grupları gösterilerini sundu. Bodrum Marina önünde

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Türk ekonomisi dünyaya model

Türk ekonomisi dünyaya model SAYFA 01 S YAH MAV KIRMIZI Y l: 1 Say : 5 25 Krfl 5 A ustos 2011 Cuma TUSKON Baflkan R zanur Meral bir gerçe i her yerde söylüyor Türk ekonomisi dünyaya model Türkiye fladamlar ve sanayiciler Konfederasyonu

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE SAYFA 01 Böyle baba olur mu? Eşlerine yönelik şiddette sınır tanımayan kocalar, şimdi de çocuklarına yöneldi. Jiletle önce 5 yaşındaki kızını, ardından da kendi bileklerini kesen D.Y, hastanede yaşam savaşı

Detaylı

12 Kasım 2011 Cumartesi. Evini riskli gören Bornova ya gelsin

12 Kasım 2011 Cumartesi. Evini riskli gören Bornova ya gelsin SAYFA 01 Hüseyinoğulları hizmette sınır tanımıyor www.sondakikagazetesi.com İzmir in tanınmış hayırsever işadamlarından Hüseyinoğulları Nikah ve Düğün Salonları sahibi Sedat Bozkurt, muhtaç vatandaşları

Detaylı