Karafatma y y kt m 20 trilyon kazand m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karafatma y y kt m 20 trilyon kazand m"

Transkript

1 SAYFA 01 S YAH MAV KIRMIZI SARI Yamanlar gibisini görmedik Yamanlar Koleji nde incelemelerde bulunan Amerika Birle ik Devletleri Kongresi Ticaret ve Bütçe Komisyonu Ba kan Bill Cassidy, okuldaki e ime hayran kald n aç klad. Cassidy, Akademik, bilimsel ve sportif e itimin beraber ve mükemmel bir ekilde yürütülüyor dedi. Okuldaki e itim sisteminin ABD ye örnek olaca n söyleyen Cassidy, Yamanlar Okullar n n Uluslararas bilim olimpiyatlar ndaki ba ar lar beni çok a rtt. Biz de ABD de bunlar geli tirmek için çe itli projeler üretiyoruz. Burada gördüklerimiz benim için çok önemli bir tecrübe oldu. dedi Orada kimse var m? Denizli'nin Kale ilçesi yak n ndaki Tabae Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait sarn c n restorasyonu için proje çal malar na ba land. >> 2 de Ayr mc l k yapmak isteyeni ya atmam Tüm personelin bayram n Fen leri antiyesi nde kutlayan Bornova Belediye Ba kan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Bornova Belediyesi nde kimsenin sahip oldu u din, mezhep ya da köken nedeniyle ayr mc l a maruz kalmad n ve kalmayaca n Engelli vatanda a bayramda bedava Ayd n' n Nazilli ilçesinde bulunan engelli vatanda lara, Nazilli Berberler Odas bayram hediyesi olarak ücretsiz saç kesim hizmeti verecek. Asker ailelerinin kuyruk çilesi bitti Konak Belediyesi s n rlar içinde ya ayan asker aileleri belediyenin maddi yard mlar ndan bundan böyle kuyru a girmeden yararlanacaklar. Aileler, asker maa lar n Temmuz ay itibar yla banka kartlar yla diledikleri zamanda ATM lerden çekebilecekler 2010 y l nda 5 bin 19 aileye 745 bin TL, 2011 y l n n ilk sekiz ay nda ise bin 864 asker ailesinden 2 bin 357 ki iye yakla k 390 bin TL ödeme >> 5 te yap ld. Törende konu an Ba kan Tartan, Ba kan Tartan, Umar m bu katk paylar daha da yükselir. diye konu tu. >> te Türk Telekom dan Somali ye 1,5 milyon Somali deki açl a sessiz kalmayan Türk Telekom, çal anlar yla birlikte, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biriyle kar kar ya olan ve Birle mi Milletler in k tl k bölgesi ilan etti i Somali ye yard m eli uzatt. >> 5 te Karafatma y y kt m 20 trilyon kazand m Karaba lar Belediyesi, hem Ye ilyurt ta bulunan ve y llard r mahalle sakinlerine pencerelerini dahi açt rmayan Karafatma Da n yerle bir etti hem de buradan ç kan moloz ile Uzundere Rekreasyon Alan ve parklar n istinat duvarlar n yapt Bozyaka Pazaryeri nin ise bölgedeki 14 mahalleye hizmet verece ini, projenin e itim ve toplant salonlar, nikah salonu, spor alanlar yla sosyal bir kompleks oldu unu belirten Kürüm, bu projenin de y l sonuna kadar hizmete aç laca n n müjdesini verdi. Meclis üyeleriyle birlikte yap m tamamlanan Karafatma Park n da Y llardan beri ilgisiz kalm ziyaret eden Kürüm, mahalle sakinlerinin te ekkürleriyle moral buldu. Ba kan Kürüm, Y llard r kimsenin ilgilenmedi i mahalleleri, parklar elden geçirip, güzelle tirdik. Sizlerin mutlulu u, soka n za, park n za sahip ç kman z beni mutlu ediyor dedi. Karaba lar Belediye Ba kan S tk Kürüm, Meclis Üyeleri ve l Genel Meclisi Üyeleri ile Uzundere Rekreasyon Alan ve Bozya ka Pazaryeri projelerini yerinde inceledi. Karafatma Da n n tra lanmas ndan elde edilen moloz sayesinde 20 trilyonluk kayna n belediye kasas nda kald n söyleyen Ba kan Kürüm, Bir ta ile iki ku vurduk dedi. Çal malar hakk nda bilgi veren Ba kan Kürüm, Gölet ler ve elalelerin yap m sürü yor. A açland rma çal malar na ba lad k. Çim kayak pisti, Mad mak ehitleri An t, gençlik merkezi, nikah salonu, kafeteryalar yla zmir in gözde merkezlerinden biri olacak, bu ras. Projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki y l hizmete açmay planl yoruz dedi. ZZTK dan önce tat sonra al ZZTK, stanbul un en popüler Al veri Merkezleri (AVM) olan stinye Park, Kanyon, Palladium da Eylül ay ndan itibaren pazar günleri zeytinya tad m ve tan t m gerçekle tirecek. >> 5 te KEMERALTI NDA YANGIN ALARMI >> 3 te Ta ç lar Otopark nihayet y k lacak zmir Büyük ehir Belediyesi, içinde Perakende Bal kç lar Çar s n n da bulundu u Kemeralt ndaki Ta ç lar içi katl otopark n n y k m ihalesini gerçekle tirdi. Ortaya ç kan alanda yeni meydan düzenlemesiyle birlikte bal k sat birimleri, bal k pi iricileri ve restoranlar olacak. ÇE TOB Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Demir, Ramazan Bayram sebebiyle bayram ettiklerini söyledi. Demir, Bayram dönevmi için haz rlanan bu paket programlar, büyük talep gördü dedi. >> 5 te Bayram s ras bizde Turizmde gönüllü arkealog zaman! >> 2 de Petten Hierapolis Denizli'de bir araya gelen 12 ülkeden 60 üniversite ö rencisi, yakla k 40 bin at k pet i e kullanarak UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pamukkale traverten leri ve Hierapolis'in maketini yapt. >> 2 de

2 SAYFA 02 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 29 Ağustos 2011 Pazartesi Meryemana ya yeşil kuşak M eryemana Evi'nin de bulunduğu İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri arasındaki Bülbül Dağı'nda 2006 yılının ağustos ayında çıkan büyük yangının yol açtığı tahribatın izlerini silmek için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe alındı. Aydın Orman İşletme Müdürü Hasan Kalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önceki yangında, Meryemana Evi ile Efes Antik Kenti'nin tehlike atlattığını hatırlattı. Yangının büyük çaba harcanarak söndürüldüğünü ancak ortaya çok kötü bir tablo çıktığını belirten Kalmaz, 500 hektar alanda tek bir yeşil dokunun kalmadığını ve bölgenin kötü bir görünüm kazandığını vurguladı. Bölgenin yeniden eski güzel görüntüsünü kazanması için o günden bu yana yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindiğine dikkati çeken Kalmaz, şöyle konuştu: ''2006 yılında meydana gelen büyük orman yangınından sonra 167 hektarı tabii, 333 hektarı suni tensil olmak üzere toplam 500 hektarlık sahanın tamamı ağaçlandırıldı. Bölge yeniden eski günlerine dönüyor. Yangın çıkmasaydı, burası yeşilliklere bürünecek, Kuşadası deniziyle bütünleşecekti. İnşallah bir daha böyle yangınlarla karşılaşmayız.'' dedi. Antandros sil baştan Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesindeki Antandros Antik Kenti kazı çalışmaları 11. sezonunu tamamlandı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı nın yürüttüğü Antandros antik kentindeki kazılar bu yıl bir buçuk ay boyunca devam etti. Doç. Dr. Gürcan Polat ın başkanlığındaki kazı ekibinde öğrenciler de bulunuyor. Bu sezon yapılan kazılarda Antik döneme ait önemli tarihi eserler ele geçirildi. Tabae Antik, seneye bitecek Denizli'nin Kale ilçesi yakınındaki Tabae Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait sarnıcın restorasyonu için proje çalışmalarına başlandığı bildirildi.restorasyon projesini hazırlayan mimar Hülya Kahveci AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazılarda Roma dönemine ait özgün ve büyük sarnıç bulunduğunu hatırlattı. Sarnıcın ziyaretçilerin de görebileceği şekilde koruma altına alınması ve onarımının yapılması gerektiğini belirten Kahveci, ''Bunun için aslını koruyan restorasyon çalışması yapılacak. Aslını hiç bozmadan, ilave yapmadan özgün sıvasını, özgün taşlarını, ilave bir malzeme kullanmadan sarnıcın restorasyon yapılması kararına varıldı. dedi. Didim in yüzü 105 yıl sonra gülecek! Milet Müzesi Müdürü Mehmet Bilici,''Apollon Tapınağı'nın yanında ikinci bir mimari eserin çıkması Didim için sevindirici. Mimari eserin ortaya çıkarılmasıyla burası Türk turizmine ve Didim'e büyük katkı sağlayacaktır şeklinde konuştu. H isar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapınakta bu yıl yürütülen çalışmalarda, tiyatroyu andıran bir yapı bulundu. Milet Müzesi Müdürü Mehmet Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bulunan yapının Didim için önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, tarihi değerlerin kentin kalkınmasında önemli bir rol oynacağını dile getirdi. Kazıların yıllardan beri devam ettiğine dikkat çeken Milet Müzesi Müdürü Bilici, uzun çabaların meyvasının toplanma vaktinin geldiğini Bilici, ''Apollon Tapınağı'nın yanında ikinci bir mimari eserin çıkması Didim için sevindirici. Mimari eserin ortaya çıkarılmasıyla burası Türk turizmine ve Didim'e büyük katkı sağlayacaktır. Buradaki kazılar uzun yıllar devam eder. Çalışmaların tamamlanmasıyla bakanlık karar verirse bu alan turizme açılabilecek.'' TOPLAM 27 K ÇALI ACAK Kazı heyeti başkanı Almanya Halle Üniversitesinden Prof. Dr. Helga Bumke ise bu yılın kazı çalışmalarını Apollon Tapınağı'nda 15 kazı ekibi ve 12 işçi olmak üzere toplam 27 kişiyle gerçekleştirdiklerini Geçen yıl kazı çalışmalarında 23 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde büyük bir duvar yapısına ulaştıklarını hatırlatan Prof. Dr. Bumke, bu yılki çalışmalara da bu duvar yapısının çevresinden başladıklarını vurguladı. Bumke, yürütülen kazı çalışmalarında tespit ettikleri ve teras duvarı olarak adlandırdıkları bu yapının dairesel şekilde devam ettiğini anladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bunun da bir tiyatro olabileceği veya ona benzer odeon tipi yapının olabileceğini düşünüyoruz. Tabi ki bunu tespit edebilmek için dairesel duvarın, çeşitli yerlerde sondaj yaparak takip edilmesi gerekir. Geçen yıl bulunan teraasın ardından bu yıl da sondaj çalışması yaparak yeni bulgulara rastlandı. Tapınakla ilgili çeşitli yazıtlarda Roma dönemine ait müzik ve tiyatro oyunlarından bahsediliyordu. Bugüne kadar da bu oyunların Miletos'ta gerçekleştiğini düşünülüyordu. Ancak, Apollon Tapınağı yanında bu şekilde devasa tiyatronun çıkması bize, bu yazıtlarda bahsedilen oyunların burada gerçekleştiğini gösteriyor. Tarihin dınlatılmasında ortaya çıkan eserlerin bize önemli bir yol gösterecek'' Turistler GÖNÜLLÜ arkeologlara emanet Bu da atık Hierapolis Denizli'de bir araya gelen 12 ülkeden 60 üniversite ö rencisi, yakla k 40 bin at k pet i e kullanarak UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pamukkale travertenleri ve Hierapolis'in maketini yapt. A vrupa Gençlik Derneği tarafından geliştirilen, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Genç TEMA Topluluğu PAÜ Kültür ve Sanat Topluluğu'nun gerçekleştirdiği ''Atıktan Sanata / From Waste To Art'' projesi kapsamında dünyanın en büyük geri dönüşüm heykelini yapmak için Pamukkale Üniversitesi'nde bir araya gelen farklı kültürlerden öğrenciler, iki haftalık çalışmanın sonunda Pamukkale traverteni, Roma ve Frontinus kapıları ile sütunlardan oluşan eseri tamamladılar. Yürütücülüğünü PAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Feryal Beykal Orhun'un yaptığı projede, 12 ülkeden 60 üniversite öğrencisi, bir kamp havası içerisinde atık plastik su şişelerini kullanarak UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale Travertenleri ile Hierapolis antik kentinin bazı bölümlerini yaptı. Toplam 40 bin civarında pet şişenin kullanıldığı heykel çalışmasında eni 13 metre, boyu 3 metreden oluşan traverten, 3'er metre sütunlar ile Roma kapıları yapıldı. Doç. Laflı,''(Gönüllü arkeologlar) diye adlandırdığımız kursiyerlerimiz, Anadolu'nun ne kadar zengin bir kültür altyapısına sahip olduğunu yerinde görerek tanıyacak ve tanıtacaklar'' diye konuştu. D okuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ergün Laflı koordinatörlüğünde 2 yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) yürütülen ''Arkeoloji Sertifika Kursları''nın ilk programı, bu yıl 6 Eylül-21 Ekim tarihlerinde yapılacak. Doç. Dr. Ergün Laflı, hafta içi kursun salıperşembe günleri saat , hafta sonu ise cumartesi günü saatlerinde yapılacağını, ücretin 200 TL olduğunu Arkeolojinin insanın alet yapmaya başlamasından (Paleolitik çağdan), Roma çağının sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırdığını belirten Laflı, şöyle devam etti: 'İki yıldır düzenlediğimiz kurslarda 'gönüllü arkeologlar'ın yetişmesine yardımcı oluyoruz. İnsanlarımızın, yaşadıkları çevrelerdeki tarihi yapıları tanımalarını amaçlıyoruz. İnsanımız bilmediği tarihi dokuya 'taş' deyip geçiyor. Ancak o bölgede tarihi çağlardan itibaren yaşayanları, yaptıklarını öğrenince tarihi koruma ve tanıtma bilinci ön plana çıkıyor. Biz de düzenlediğimiz kursta arkeolojinin en genel konularını veriyoruz.'' Doç. Dr. Ergün Laflı, kursun gezi rehberleri ve haritacılık, restorasyon, mimarlık, şehir planlaması gibi arkeolojiye yardımcı bilimleri okuyanlar için çok yararlı olabileceğini söyledi. İki yıldır düzenledikleri etkinliğe 150'nin üzerinde kişinin katıldığını, eğitimi tamamlayıp belgelerini alanların bölgelerindeki arkeolojik alanların tanımında gönüllü olduklarını dile getiren Laflı, ''Türkiye'de kültür tarihi bilincinin kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Öğrenme arzusuna sahip, doğada ve açık havada çalışmayı seven, tarihe, sanata ve sanat eserlerine ilgi duyan herkesi kurslarımıza katılmaya davet ediyorum'' dedi.

3 SAYFA 03 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 29 Ağustos 2011 Pazartesi Bu arabadan sağ çıktı! Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İtalyan vatandaşı Daniele Dambrosio (29) yönetimindeki 34 BCP 277 plakalı otomobil, Kuyucak'ın Horsunlu beldesinde, refüje çarptı. Kazada, Daniele Dambrosio ile araçta bulunan Fabio Capra (32) ve Andrea Nitto (30) yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanede öldü Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü.ortaca-dalyan Karayolu'nun Kemaliye köyü mevkisinde, Ayça Gülhan'ın kullandığı 07 SU 391 plakalı otomobil, Mehmet Sadun İnceman (51) yönetimindeki 48 RT 560 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Sadun İnceman, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balıkesir'de bir kişi telefon dolandırıcılarından polisin uyarısı sayesinde kurtuldu. Alınan bilgi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri kent merkezinde sürekli telefonla konuşan ve ATM cihazı arayan yaşlı bir kişiyi fark etti. ATM cihazı önünde para yatırmaya çalışan H.M., polislerin uyarısı üzerine işlem yapmaktan vazgeçti. H.M. ifadesinde, kendisini arayan ve savcı olarak tanıtan kişinin, ''Kredi kartın kopyalandı. Şüphelileri belirledik ancak yakalamak için biraz paraya ihtiyacımız var. Vereceğimiz adrese 30 bin lira yatır'' dediğini söyledi. H.M polisler uyarana kadar dolandırıcıların farkına varmadığını Sobataj değil 2-B yangını bu Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi gereği orman vasfını yitirmiş alanların satılması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin olarak, ''Ne yazık ki, orman suçları teşvik edilmiş, açma ve işgal suçları katlanarak artmıştır'' dedi. Durmuş, Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, ormancılık ve en temel kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü'nün 172 yıllık tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ileri sürdü. ''Orman alanlarının, her dönemde art niyetli siyasilerin iştahını kabarttığını'' dile getiren Durmuş, ''AKP, 2003 yılının başında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi gereği orman dışına çıkarılan alanları satacağını ilan etmesi sonucu, ne yazık ki orman suçları teşvik edilmiş, açma ve işgal suçları katlanarak artmıştır'' ifadelerini kullandı. Durmuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığında kurum çalışanlarının sendikal tercihlerine göre ayrıma tabi tutulduğunu da iddia ederek, ''Ülke halkı ve kamu emekçileri her alanda saldırılarla karşı karşıyadır. Bu saldırılara karşı örgütlü bir mücadelenin yürütülmesi artık kaçınılmazdır. Bu anlamda Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı kardeş sendikamızla birlikte insanca ve onurlu bir yaşam için mücadelemizi İzmir'in Çeşme ilçesinde, tanıştığı Danimarkalı çiftin, ucuza alacakları jet skileri Türkiye'ye ithal ederek yüksek kazanç sağlayacakları yönünde ikna ederek 41 bin lira parasını aldığı ve 2 yıldır bu kişileri oyaladığı öne sürülen kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Danimarka vatandaşı daha etkin ve kararlılıkla yürüteceğiz'' dedi. S.H.F.S. (43) ile Türk asıllı eşi F.S. (32), 2009 yılında Çeşme'de tatil yaptıkları sırada, kendini Norveç'te jet ski satış yerinde çalışan bir kişi olarak tanıtan O.H. ile tanıştıklarını, daha sonra bu kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.s.h.f.s, samimiyet kurdukları O.H'nin, Norveç'te çalıştığı iş yerinin kapanacağını, para yatırması halinde değerinin altında jet Kemeralt nda yang n alarm! skileri satın alarak Türkiye'ye ithal edebileceklerini ve bu sayede yüksek kazanç sağlayacaklarını söyleyerek kendisini ikna ettiğini, zanlının verdiği hesap numarasına 41 bin lira yatırdığını, daha sonra ise bu kişinin sürekli kendini oyaladığını ve telefonlarına çıkmadığını, böylece dolandırıldığını anladığını bildirdi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü, ilçede artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşları uyarmak için ilçe merkezi ve camilerde broşür dağıtmaya başladı. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp birçok vatandaşı dolandıran bu kişilerin hemen Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesini isteyen yetkililer, ''Bu insanlar kendilerini yetkili insanlar gibi gösterip vatandaşlarımıza 'Telefonunuz kopyalanarak terör örgütleri aranmıştır. Bu olayın takibi için bize kontör gönderin? diyerek haksız menfaat sağlamaktadırlar. Vatandaşlarımız kendilerini arayarak veya SMS göndererek 'ikramiye kazandınız' gibi mesajlara lütfen dikkat etsinler. şeklinde konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bitez Kavşağı yakınlarındaki bir ağaçta boynundan iple asılı halde duran birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi. Oto kaporta işi yapan 44 yaşındaki Tufan Taşkıran'a ait olduğu tespit edilen ceset, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

4 SAYFA 04 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 29 Ağustos 2011 Pazartesi Beyin avcıları EÜ de toplanacak Uzmanlar Yamanlar a hayran kaldı Yamanlar Koleji nde incelemelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ticaret ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bill Cassidy, akademik, bilimsel ve sportif eğitimin beraber ve mükemmel bir şekilde yürütülüyor dedi. Türk eğitim sistemi ve okulda uygulanan programları inceleyen Türk dostu Amerikalı parlamenter, Yamanlar Eğitim Kurumlarının ilköğretim ve lise programlarını ayrıntılı olarak inceledi. Yamanlar Kolejinde uygulanan programların başarıları ile ilgili daha önce okulu ziyaret eden Amerikalı parlamenterlerden çok güzel sözler duyduğunu söyleyen ABD li Parlamenter Bill Cassidy Özellikle Yamanlar Kolejinde ki çok başarılı bilim olimpiyatı çalışmaları nasıl yapılıyor görmeye geldim. Yamanlarda, modern eğitimde olması gereken akademik, bilimsel ve sportif eğitimin beraber ve mükemmel bir şekilde yürütüldüğünü gördüm. Yamanlar Okullarının Uluslararası bilim olimpiyatlarındaki başarıları beni çok şaşırttı. Biz de ABD de bunları geliştirmek için çeşitli projeler üretiyoruz. Burada gördüklerimiz benim için çok önemli bir tecrübe oldu. dedi. (HABER MERKEZİ) Türkiye Bilimler Akademisi'nin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı'na (TÜBA- GEBİP) seçilmiş genç bilim insanlarının akademik etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlayan yıllık toplantısına bu yıl Ege Üniversitesi'nin (EÜ) ev sahipliği yapacağı bildirildi. EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-11 Eylül tarihleri arasındaki toplantıya Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 25'i TÜBA, 50'si GEBİP üyesi olmak üzere toplam 75 bilim insanı katılacak. Toplantının açılışını ise EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat yapacak. TÜBA-GEBİP 10. Yıl Değerlendirme Toplantısı 9 Eylül 2011 Cuma günü Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE-Kültür Merkezi'nde başlayacak. Açılış töreninin ardından TÜBA Üyesi Prof. Dr. Ayhan Ulubelen ''Bilimin Gelişmesi'' temalı bir konferans verecek. (HABER MERKEZİ) 20 trilyon cebe girdi Yeşilyurt ta bulunan ve yıllardır mahalle sakinlerine pencerelerini dahi açtırmayan Karafatma Dağı nı tıraşlayıp, Uzundere Rekreasyon Alanı ve parkların istinat duvarlarının yapımında kullandıklarını belirten Başkan Kürüm, Bir taş ile iki kuş vurduk dedi. K arabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile Uzundere Rekreasyon Alanı ve Bozyaka Pazaryeri projelerini yerinde inceledi, yapımı tamamlanan Karafatma Parkı nda ise vatandaşların teşekkür mesajlarıyla moral buldu. Yeşilyurt ta bulunan ve yıllardır mahalle sakinlerine pencerelerini dahi açtırmayan Karafatma Dağı nı tıraşlayıp, Uzundere Rekreasyon Alanı ve parkların istinat duvarlarının yapımında kullandıklarını belirten Başkan Kürüm, Bu dağın taşları, Karabağlar a yaklaşık 20 trilyonluk kazanç sağladı. Bizim çalışma anlayışımız, tasarruf ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya dayalı. Hurdaya ayrılmış malzemeleri, çöpe gönderilecek masa, sandalye gibi eşyaları dahi onarıp, bakımını yapıp, yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu amaca hizmet etmesi için demir ve marangoz atölyemizi kurmuştuk. Şantiye, park ve bahçelerimizin, depolarımızın ihtiyaçlarını kendi imkanlarımız, işçilerimizle sağlıyoruz. Karabağlar ın bir kuruşu dahi bizim için çok önemli diye konuştu.meclis Üyeleri ne Uzundere Rekreasyon Alanı nın İzmir in en güzel projelerinden biri olacağını anlatan Kürüm, alt yapı yatırımlarının yüzde 80 inin tamamlandıklarını, düğün salonu ve Taşçılar da yıkım ihalesi yapıldı İ zmir Büyükşehir Belediyesi, içinde Perakende Balıkçılar Çarşısı nın da bulunduğu Kemeraltı ndaki Taşçılar içi katlı otoparkının yıkım ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye 8 firma katıldı. Yer tesliminin ardından, otopark 30 gün içinde yıkılacak. Ortaya çıkan alanda yeni meydan düzenlemesiyle birlikte balık satış birimleri, balık pişiricileri ve restoranlar olacak. Projenin uygulanabilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin mülkiyetinde bulunan otoparkın tahliye işlemleri tamamlandı. (HABER MERKEZİ) amfi tiyatronun ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam hacmi bin 250 tonluk 4 su deposu yapıldığını belirten Kürüm, Göletler ve şelalelerin yapımı sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Çim kayak pisti, Madımak Şehitleri Anıtı, gençlik merkezi, nikah salonu, kafeteryalarıyla İzmir in gözde merkezlerinden biri olacak, burası. İmkansızlıklar içinde yürüttüğümüz, büyük bir heyecanla çalıştığımız projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz dedi. Asker aileleri bankada kuyruk beklemeyecek 2010 yılında 5 bin 19 aileye 745 bin TL, 2011 yılının ilk sekiz ayında ise bin 864 asker ailesinden 2 bin 357 kişiye yaklaşık 390 bin TL ödeme yapıldı. K onak Belediyesi sınırları içinde yaşayan asker aileleri belediyenin maddi yardımlarından bundan böyle kuyruğa girmeden yararlanacaklar. Aileler, asker maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla banka kartlarıyla diledikleri zamanda ATM lerden çekebilecekler. Bir süre önce 38 asker ailesiyle başlayan banka kartı uygulaması artarak devam ediyor. Aileleri makamında kabul eden Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, ailelerin banka kartlarıyla ATM lerden paralarını diledikleri saatte PARK TA TE EKKÜR Bozyaka Pazaryeri nin ise bölgedeki 14 mahalleye hizmet vereceğini, projenin eğitim ve toplantı salonları, nikah salonu, spor alanlarıyla sosyal bir kompleks olduğunu belirten Kürüm, bu projenin de yıl sonuna kadar hizmete açılacağının müjdesini verdi. Kürüm, Yıllardır kimsenin ilgilenmediği mahalleleri, parkları elden geçirip, güzelleştirdik. Sizlerin mutluluğu, sokağınıza, parkınıza sahip çıkmanız beni mutlu ediyor dedi. () çekebileceklerini söyledi. Başkan Tartan, yeni uygulamayla ailelerin bankada gişe sırası beklemeden banka kartlarıyla ATM den kolaylıkla paralarını çekebileceklerini Yardımların küçük olmasına karşın, her küçük meblağın önemli bir ihtiyacı karşıladığını hatırlatan Tartan, Umarım bu katkı payları daha da yükselir. Askerlik görevi her erkek evladın yapması gereken bir vatan hizmeti. Herkesin çocuklarına, eşlerine sağlıklı, sıhhatli kavuşmasını diliyorum. Hayırlı teskereler dedi sayılı Muhtaç Asker Aileleri Yardım Kanunu na göre her asker anne, baba veya eşe Konak Belediyesi 130 TL ödeme yapıyor. Belediye ayrıca, her çocuk için eşlere 45 TL katkı parası ve kirada yaşayanlar için de 100 TL kira yardımı yapıyor. (HABER MERKEZİ) Engelli vatandaşa bayramda bedava Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan engelli vatandaşlara, Nazilli Berberler Odası bayram hediyesi olarak ücretsiz saç kesim hizmeti verecek. Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Güntay, oda olarak ilçede yaşayan bedensel engelli vatandaşlara bir katkıda bulunmak istediklerini bildirdi. Güntay, ''Ramazan bayramı nedeni ile engelli vatandaşlarımızın saçlarını ücretsiz kesme kararı aldık. Uygulamayı başlattık. Bu uygulamada bedensel engelli vatandaşlarımızın ikamet ettikleri en yakın berber ve kuaförlerimiz tarafından gerçekleştirilecek'' dedi. Nazilli Ortopedik ve Spastik Engelliler Derneği Başkanı Ayşe Hışıl Çinkıt da, ''Bizlerin yanımızda yer alarak, her konuda yardımcı olan ilçe yöneticilerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. '' dedi. Elağızlılardan 10 bin TL bağış İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği ile İzmir Elazığlı Sanayici ve İşadamları Derneği, Somali'ye Yardım Kampanyası kapsamında İzmir Valisi Cahit Kıraç'a 10 bin TL'lik yardım çeki teslim etti. İzmir Valiliği'ndeki teslim töreninde konuşan Vali Kıraç, Somali'de sıkıntı yaşayan Afrikalılara bağışta bulunanlara teşekkür etti. İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Ak ise geleneksel iftar etkinliklerini iptal ettiklerini ve Somali'ye yardımda bulunmaya karar verdiklerini kaydetti. İki derneğin 10 bin TL'yi kısa sürede topladığını da söyleyen Ak, diğer kurum ve kişilere örnek olması için bağışta bulunduklarını sözlerine ekledi. Ayrımcılık yapmak isteyeni yakarım! Tüm personelin bayramını Fen İşleri Şantiyesi nde kutlayan Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, önemli mesajlar verdi. Bornova Belediyesi nde kimsenin sahip olduğu din, mezhep ya da köken nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığını ve kalmayacağını belirten Sındır, Bunun birinci derecede güvencesi benim. Bunun aksi yönde söylentiler olursa bu doğru değildir. Bu tür dedikodulara kesinlikle inanmayın. Tüm belediye personeli olarak hepimiz Bornovalılara hizmet için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. Tüm çalışanlarla birlikte hareket ederek önemli işlere imza attıklarını hatırlatan Başkan Sındır, Göreve geldiğimiz günden bugüne 2.5 yılı geride bıraktık. Önceki dönemden kalan temeli atılmış yatırımları tamamladık.

5 SAYFA 05 S YAH MAV KIRMIZI SARI 5 Ekonomi As l bayram turizm sektörüne geldi ÇE TOB Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Demir, bu y l iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini ve erken rezervasyon uygulamas yla ilçedeki birçok otelin eylül ay sona kadar dolu konumda oldu unu söyledi Bakanlar Kurulu'nun, arife günü ile bayram ertesine rast gelen cuma günü kamu çal anlar n n idari izinli say lmalar na ili kin karar ile 9 günlük tatil f rsat do mas, Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerinde bayram bereketi ya anmas n sa lad. Türkiye'de turizmin öncü merkezlerinden zmir'in Çe me ve Ayd n' n Ku adas ilçelerinde, Ramazan Bayram öncesi yap lan rezervasyonlar n tesislerdeki doluluk oranlar n yüzde 100'e yakla t rd bildirildi. Çe me Turistik Otelciler Birli i (ÇE TOB) Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Yakup Demir, AA muhabirine yapt aç klamada, Çe me olarak bu y l iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini ve erken rezervasyon uygulamas yla ilçedeki birçok otelin eylül ay sona kadar dolu konumda oldu unu söyledi. Demir, Çe me'deki konaklama tesislerinin geçen y l bin tatilciyi a rlad na, bu y l ise bu rakam n 500 bin civar na yakla t na de inerek, öyle konu tu: ''Rezervasyonlara bak ld nda Çe me'de ciddi bir yo unluk var. Ramazan Bayram için a ustos ay n n ilk haftalar nda yap lan rezervasyonlar ile hemen hemen hiçbir otelde yer bulmak mümkün de il. ÇE TOB olarak bu yo unluktan çok mutluyuz. Yo un talep Çe me'nin kalitesini gösteriyor. Art k tatilin adresi Ege, zmir ve Çe me bölgesi olmu tur. Bu ilginin bayram sonras da devam edece ini dü ünüyoruz. u anda Çe me'deki büyük ve küçük otellerde yer bulman z mümkün de il, eylül ay sonuna kadar ilçede doluluk oran yüzde 90'lara ula t.'' Demir, Çe me'de turizmde son 5 y ld r iyi bir trend yakalad klar n ve bu yükseli in gelecek y llarda da artarak sürece ine inand n dile getirerek, unlar kaydetti: ''Çe me'de yabanc turist aç s ndan yo unlu u Polonyal ve Alman turistler olu turacakt r. ç pazar ise Çe me'den hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Çe me 2012 y l nda yüzde 70'i yerli turist olmak üzere yüzde 30'luk bir d pazar ile yoluna devam edecektir. Çe me'ye u ana kadar gelen turistin ortalama say s 500 bin civar nda. Bu rakam 600 bin civar na çekmek istiyoruz. Gecelemede ise eylül ay sonuna do ru 900 bin rakam na ula aca na inan yorum. Hedef ise geceleme say s nda 1 milyon 500 bin rakam n yakalamak.'' Önce tat sonra al Türkiye nin zeytin ve zeytinya tüketimini artt rmak için yurtiçinde ve yurtd nda tan t m yapan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi, Zeytinya : Sa l kl ve Lezzetli isimli projesi için Uluslararas Zeytinya Konseyi nden hibe deste i almay ba ard. ZZTK, Zeytinya : Sa l kl ve Lezzetli isimli proje kapsam nda stanbul un en popüler Al veri Merkezleri (AVM) olan stinye Park, Kanyon, Palladium da Eylül ay nda Pazar günleri zeytinya tad m ve tan t m gerçekle tirecek. Görsel bir ova dönü ecek etkinlikte stinye Park, Kanyon ve Paladium AVM lere gelen onbinlerce ki iye zeytinya n al rken nelere dikkat etmeleri gerekti i konusunda tüyolar verilecek. Ekonomi Bakanl ve Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli i i birli inde kurulan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi nin hem yurtiçinde, hem de yurtd nda tan t m yapmay ilke edindi ini belirten ZZTK Yönetim Kurulu Ba kan Metin Ölken, ZZTK, stanbul un en popüler Al veri Merkezleri (AVM) olan stinye Park, Kanyon, Palladium da Eylül ay ndan itibaren pazar günleri zeytinya tad m ve tan t m gerçekle tirecek tüketiciye zeytinya n n sa l a faydalar ve lezzeti hakk nda bilgilendirmek amac yla Uluslararas Zeytinya Konseyi ne verdikleri Zeytinya : Sa l kl ve Lezzetli projesinin hibe deste i almaya hak kazanmas ndan dolay son derece mutlu olduklar n, herkesimden tüketici kitlesinin al veri için kulland stinye Park, Kanyon, Palladium Al veri Merkezleri nde gerçekle tirilecek olan tan t m n ba ar l olmas için çok yo un bir çal ma yürüttüklerini söyledi. Ölken, Türkiye geneli gerçekle tirece imiz zeytinya tad m ve tan t m etkinliklerinin ilk halkas nda onbinlerce ki iye ula may hedefliyoruz dedi. Türkiye de 800 gr. Seviyesinde olan ki iba y ll k zeytinya tüketimini ZZTK ve zeytinya sektöründeki di er kurulu lar n yürüttü ü çal malar sonucunda 1.5 kg a ç kard klar na i aret eden Ölken öyle konu tu; Türkiye de 2000 y l sonras nda zeytin a ac varl m z 90 milyondan 170 milyona ç kt.önümüzdeki 3-5 y ll k süreçte Türkiye y ll k 400 bin tonun üzerinde zeytinya üreten bir ülke konumuna yükselecek ve dünya ikincili ine oturacak. Türk Telekom dan Somali için 1.5 milyon TL lik yard m Somali deki açl a sessiz kalmayan Türk Telekom, çal anlar yla birlikte, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biriyle kar kar ya olan ve Birle mi Milletler in k tl k bölgesi ilan etti i Somali ye yard m eli uzatt Türk Telekom, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biri ile kar kar ya olan Somali ye yard m eli uzatmak amac yla, irket içi iftar programlar n n tamam n iptal ederek aktard kaynak ve çal anlar n n bireysel katk lar yla birlikte toplam 1.5 milyon TL yard m tutar na ula t. Türk Telekom CEO su K. Gökhan Bozkurt, yard m kampanyas na gönüllü olarak kat lan Türk Telekom çal anlar n n bir bölümü ile birlikte Ba bakanl k Afet Koordinasyon Daire Ba kan Vekili brahim Ejder Kaya y ziyaret ederek toplanan 1.5 milyon TL lik çeki teslim etti. Türkiye nin öncü ileti im ve yak nsama teknolojileri irketi Türk Telekom çal anlar yla birlikte, son y llar n en büyük insanl k dramlar ndan biriyle kar kar ya olan ve Birle mi Milletler in k tl k bölgesi ilan etti i Somali ye yard m eli uzatt. Milyonlarca insan n açl kla mücadele etti i Somali ye yard m maksad yla öncelikle irket bünyesinde planlanan iftar programlar n n tümü iptal edilirken bunu çal anlar n kendi aras nda gerçekle tirdi i yard m toplama kampanyas izledi. Böylece hem irketin hem de çal anlar n bireysel katk s yla önemli bir yard m miktar na ula lm oldu. Türk Telekom CEO su K. Gökhan Bozkurt gönüllü Türk Telekom çal anlar ile birlikte 1.5 milyon TL lik çeki Ba bakanl k Afet Koordinasyon Daire Ba kan Vekili brahim Ejder KAYA ya teslim etti. Somali ye insani yard m göndermenin önemine dikkat çeken Türk Telekom CEO su K. Gökhan Bozkurt konuyla ilgili unlar söyledi: Türk Telekom olarak, gücünü birlik ve beraberlikten alan büyük bir irket, büyük bir aileyiz. Bu büyük aile, hem ülkemizde hem de ülkemiz s n rlar d nda ya anan do al afetlere her zaman duyarl l k göstermi ve göstermeye de devam edecektir. Türk Telekom ailesindeki 25 binden fazla çal ma arkada m z, Somali de ya anan drama kay ts z kalmad, taba ndaki yeme ini dünyan n ba ka bir kö esindeki yard ma muhtaç insanlarla payla mak istedi ini dile getirdi, inisiyatif ald, yard m toplayarak Somali ye ba lamak üzere harekete geçti. Türk Telekom yönetimi olarak biz de her y l geleneksel olarak düzenlenen tüm çal anlarla birlikte yapt m z iftar yine çal anlar m z n iste i ile bu y l yapmama karar ald k ve bu bütçeyi Somali ye gönderilecek yard ma ekledik. Gösterdikleri bu hassasiyet için Türk Telekom çal anlar na yürekten te ekkür ediyor, böyle bir duyarl l kla hareket eden bu büyük ailenin bir ferdi oldu um için ne kadar mutlu oldu umu bir kez daha yinelemek istiyorum. Türk Telekom tüm ülkeyi kapsayan modern ebeke altyap s yla Türkiye'nin öncü ileti im ve yak nsama teknolojileri irketidir. Sabit hat ve geni bant internet alan nda bireysel ve kurumsal mü terilerine geni bir hizmet yelpazesi sunan Türk Telekomünikasyon A.. nin 30 Haziran 2011 itibari ile 15,6 milyon sabit hat ve 6.7 milyon ADSL hatt (toptan) mü terisi HABER MERKEZI DEM R-ÇEL K HRACATI 3 M LYAR DOLARA KO UYOR! 2008 y l nda 2 milyar 273 milyon dolarl k ihracat yaparak tarihteki en yüksek rakam na ula an Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i, 2011 y l nda A ustos ay sonunda 2 milyar 326 milyon dolarl k ihracata imza att Ege Bölgesi nde ihracat n lideri konumundaki demir çelik sektörü, küresel krizin etkilerinden tamamen kurtulmu bir performans çiziyor y l nda gerçekle tirdi i 2 milyar 273 milyon dolarl k ihracat rakam ile tarihteki en yüksek ihracat Vrakam na ula an Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i, 2011 y l nda A ustos ay sonunda 2 milyar 326 milyon dolarl k ihracata imza atarak küresel ekonomik kriz öncesindeki en yüksek ihracat rakam n a may ba ard y l nda Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i nin ihracat nda en önemli pazarlar konumundaki M s r, Libya, Cezayir gibi ülkelerdeki isyanlara ra men ihracat n 2011 y l nda her ay artt rd ve küresel krizde yüzde 50 civar nda gerileme ya anan ihracat rakamlar n yüzde 95 artt rarak 2011 y l nda yara sard. Demir çelik fiyatlar ndaki yüzde seviyesindeki art rekora katk sa lad. Ege Bölgesi nde demirçelik sektörünün kriz döneminde yat r m yapt n, kriz sonras nda da sektörün yapt yat r mlar n kar l n ald n belirten Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Ba kan Halil ahin, Türkiye'nin dünya demir çelik sektörü içinde en fazla üretim art gerçekle tiren ülke oldu unu Türkiye nin 2010 y l nda 26 milyon ton düzeyinde olan demirçelik üretiminin 2011 y l sonunda 33 milyon tonu geçece ini belirten ahin, Önümüzdeki y llarda da üretimdeki büyüme trendinin yüzde 10'larda devam edece ini tahmin ediyoruz. Türk demir çelik sektörü her y l büyüyor, bu büyüme ihracat rakamlar na ve istihdama yans yor. Ege Bölgesi ndeki ihracat m z 2011 y l sonunda milyar dolar aras nda olacakt r. Türkiye genelinde ise demir çelik ve demir ve demird metaller sektörü birlikte de erlendirildi inde 20.9 milyar dolarl k ihracatla otomotiv sektörünü de geçerek birinci sektör konumuna geldik. Y lsonunda 25 milyar dolarl k ihracat hedefliyoruz. n aat sektöründeki canlanma umutlar m z artt r yor eklinde konu tu. Döviz kurlar ndaki art ile ihracatta daha rekabetçi hale geldiklerini anlatan ahin öyle konu tu: Yurtd piyasalarda rekabet edebilecek özellikleri ta yan ihracat potansiyeline sahibiz. Uzakdo u, Ortado u, Afrika ülkeleri ba ta olmak üzere Türkiye dünyan n her yerine demir çelik ürünlerini sat yor, önümüzdeki dönemde de bu pazarlarda kal c la mak ve yeni pazarlarla tan mak için çal malar m z sürdürece iz.

6 SAYFA 06 S YAH MAV KIRMIZI SARI S.Sorumlusu: Halide DEM R Sa l k 6 Obezite küresel krize dönü üyor! OBEZ TE, Amerika Birle ik Devletleri nde en ciddi sa l k sorunlar ndan biri. Kalp rahats zl, felç ve diyabetin de aralar nda bulundu u 30 dan fazla hastal tetikleyen obeziteden mustarip olanlar n say s her y l katlanarak art yor YÜZDE 33.8 OBEZ Trust for America s Health taraf ndan aç klanan raporda, ülke genelinde 28 eyalette obezite oran n n yükselmeye devam etti i ortaya ç kt. Rapora göre, ülke genelinde a r i manl k sorununun en yo un görüldü ü ve sürekli olarak artt eyalet Mississippi. Yeti kin nüfusunun yüzde 33.8 inin a r kilolu oldu u eyalette; yüksek tansiyon ve eker hastal n n en yo un ekilde görüldü ü ifade edildi. Amerika Birle ik Devletleri nde imdilerde sa l k harcamalar n n dörtte birinden fazlas obezite sorunuyla ilgili. 4 YEN EYALET Geçti imiz y l 4 eyalette; Mississippi, Alabama, Tennessee, West Virginia daki yeti kin nüfusun yüzde 30 un üzerinde a r kilolu oldu unu ortaya koyan ara t rman n bu y lki sonuçlar na göre 4 yeni eyalet de yüzde 30 oran n geçti. Louisiana, Oklahoma, Kentucky ve Arkansas, yeti kin nüfusunun yüzde 30 u a r kilolu olan eyaletler aras na kat ld. 11 M LYON OBEZ OLAB L R Bilim adamlar 2030 y l nda obez ki i say s n n ngiltere'de 11 milyonu geçece ini bildirdi. Uzmanlar sorunun dünya çap nda büyük bir Kanserin kokusunu al yorlar Köpeklerin, koklayarak bir ki inin akci er kanseri olup olmad n tespit edebildi i bildirildi. Almanya'n n Gerlingen kentindeki Schillerhöhe Klini i uzmanlar n n, sonuçlar European Respiratory Journal dergisinde yay mlanan ara t rmalar na göre, köpekler, akci er kanserini te his edebiliyor.ara t rmada, özel e itimli köpeklerin 100 kanser vakas n n 71'ini tespit etti i görüldü. Köpekler, akci er kanseri olmayan 400 ki iden 372'sinde de hastal n bulunmad n saptad. Avrupa Akci er Vakf, ara t rman n, köpeklerin akci er kanseri te hisinde güvenli ekilde kullan labilece ini gösteren ilk bilimsel çal ma oldu unu Ara t rmay yöneten uzman Thorsten Walles, akci er kanseri hastalar n n nefeslerinde muhtemelen farkl kimyasallar n bulundu unu, hastal k daha ba lang ç a amas nda olsa dahi köpeklerin geli mi koku alma duyusunun bunlar yakalayabildi ini Köpekler, deri, meme ve ba rsak kanserini de koklayarak tespit edebiliyor. kriz oldu unu ancak yava yava ilerledi i için kimsenin fark nda olmad n Obezitenin sonuçlar ise hem maddi hem manevi y k c. Japonya ve Çin'de her 20 ki iden biri obez, Hollanda'da her 10 ki iden biri obez, ve ngiltere'de her 4 ki iden biri obez. Uzmanlar sorunun geli mi ülkelerin sorunu olmaktan ç k p az geli mi ülkeleri de etkisine alt na ald n Diyet yapmak için en uygun ya hangisi? Hollandal bilim adamlar 2. Dünya Sava s ras ndaki k tl ya am kad nlar üzerinde bir inceleme yürüttü... Günde sadece kalori alabilen kad nlar n ileriki ya amlar da kalp rahats zl klar na %27 oran nda daha fazla yakaland kaydedildi. Ara t rma ile ilgili ilk kan tlar n oldu u rapor Avrupa Kalp Dergisi'nde yay mland y llar aras nda ya anan k tl k Hollandal ara t rmac lara, çocukluk döneminde kötü beslenmenin ileriki ya am nas l etkiledi ini incelyebilme ans verdi. Kötü ürünler, so uk k ve sava gibi faktörlerin Hollanda'da binlerce ki inin ölümüne neden oldu u bilinmektedir ya aral nda kad nlar o y llardan 2007 y l na kadar incelendi. Utrecht T p Fakültesi ve Amsterdam Üniversitesi'nden uzmanlar ara t rma neticesinde; çocukluk ça lar nda kötü beslenmenin ileriki ya amda kalp hastal klar riskini %27 oran nda artt rd n kaydetti. Bu nedenle küçük ya larda rejim yapmaya kalkan ve dengesiz beslenen çocuklar n da bu riski ta d belirtildi. Uzmanlar ergenlik dönemi tamamen atlat lmadan ve 20li ya lara ula lmadan, doktor kontrolü olmadan, dengesiz bir ekilde diyet yap lmamas gerekti ini vurguluyor. Miyomlar n nedeni bulundu Finlandiyal bilim insanlar, miyom olarak adlad r lan iyi huylu rahim tümörlerine genetik mutasyonun yol açt n saptad Çikolataya bay l yoruz! Son y llarda yaz aylar na gelen bayramlarda çikolatay taze tutabilmek için buzdolab na koymamak, oda s cakl nda saklamak, dondurmaya gösterilen hassasiyeti göstermek gerekiyor. Türkiye de 2011 y l çikolata, eker ve lokum gibi ekerli mamullerin toplam hacmi 300 bin tonun üzerinde olurken, yakla k 200 bin ton civar nda da tüketim oldu u ifade ediliyor. ekerli mamullerin toplam pazar büyüklü ü de 2 milyar dolar buluyor. Dünyada ise 6 milyon ton çikolata üretiliyor ve tüketiliyor. Geli mi ülkelerdeki çikolata pazar n n büyümesi 1 ile 2 seviyelerinde olurken, Türkiye de bu oran son y llarda yüzde 10 un alt na dü medi. Türkiye de 2005 y l nda bin ton çikolata tüketilirken, 2010 y l nda bu rakam 190 bin ton seviyelerine ula t. Bu rakamlar da Türkiye de çikolata pazar n n son 5 y lda yüzde büyüdü ünü ortaya ç kard. Türkiye de çikolata pazar y lda dünyan n 6 kat olacak ekilde, yüzde seviyelerinde büyüdü. Elit Çikolata ve ekerleme Sanayi A. Genel Müdürü Burak Halimo lu, Türkiye deki son 5 y ll k geçmi e bak ld nda, büyük firmalar n yapt yat r mlar, uluslararas firmalar n sat n al mlar ve farkl stratejiler geli tirmeleri, Türkiye nin önemli markalar n n çikolataya giri leri, iç piyasadaki hareketlilik, organize perakendenin geli mesiyle çikolatan n raflarda daha çok yer almas, rekabetin getirdi i kaliteli çikolatay tüketiciye daha uygun artlarda satabilme durumunun pazar n büyümesine katk sa lad n anlatt. imdi de Bacak Reflü sü Özellikle hareketsiz, sürekli oturarak ya da uzun sürekli ayakta çal may gerektiren günümüz çal ma ko ullar, çal an kad nlar n büyük bir bölümünü venöz reflü hastal aç s ndan riskli grubuna sokmaktad r Temel nedenleri aras nda hormon de i iklikleri ve uzun süre ayakta durma, hareletsizlik ve oturma yer alan hastal n en belirgin belirtileri aras nda bacaklarda yorgunluk, a r ve i me yer al r. Kad nlar n en büyük sorular ndan biri olan venöz reflü, tedavi edilmezse ciddi rahats zl klara yol açabilir. Bacaklardaki reflü nedir? Bacaklar m zda çok say da ven (toplardamar) mevcuttur. Sa l kl bacak venlerinin içindeki tek yönlü çal an kapakç klar aç l p kapanarak, kirli kan n ayaklardan kalbe geri ta nmas n sa larlar. Ven kapakç klar bozulduklar nda, a a dan-yukar ya do ru olmas gereken bu yolculuk yön de i tirir ve yukardan-a a ya, ayaklara do ru bir geri-kaç rma ba lar. Buna venöz reflü denir. Bacaklardaki reflünün s kl nedir? 60 ya na gelen kad nlar n %75 inde, erkeklerin %45 inde görülür. Görsel belirtileri nelerdir? Venöz reflü nün ilk belirtisi diz alt nda ve bileklerde görülen ve gün içinde artan ödem ( i lik)dir. Ak amlar ç kartt m z çoraplar m z n lastiklerinin izleri, bacaktaki ödemin en somut göstergesidir. Hastal k ilerledikçe bacaklarda asl nda hiç olmamas, geli memesi gereken damarlar görülmeye ba lar. Önce 1-3mm çap nda, örümcek aya veya a aç kökü manzaras nda mavi-ye il-k rm z k lcal damarlar belirir. Tedavi edilmeden geçen süre, bu k lcal damarlar n çaplar n ve say lar n art r rken, renklerini koyula t r r. Cilt alt nda büyük, venöz pake denilen ve spagetti makarnaya benzeyen damarlar ortaya ç kar. Hastal n son a amalar nda ciltte renk de i iklikleri ve bilek düzeyinde geli ip aylarca iyile meyen yaralar belirir. Tüm bu görsel belirtilere varis denir. Sabahtan ak ama do ru artan karakterde, ayak taban ndan dize do ru, adeta bir çizme tarz nda, yanma-yorgunluk-a r hissi; dizalt nda, baca n iç yan nda, ka nt ; hareketsiz kal nd nda ayaklarda veya parmaklarda kramplar; ak amlar uykuya dal nmadan önce geçen sürede, ayaklar yorgandan d ar uzat p serinletme veya germe veya alt na yast k koyma arzusudur. Hayat m z tehdit edebilecek boyuta gelebilir mi? Venöz reflü geli irken, bacaklardaki toplardamarlar n içindeki kapakç klar n geriye kaç rmas yüzünden artan bas nç, bu damarlar k vr nt l bir yap ya dönü türür. K vr ml bir damarda, kan n ak kanl da yava lar. Uzun yolculuklar, baca a gelen darbeler, vücudun susuz kalmas gibi durumlarda, toplardamar içindeki zaten yava olan kan ak m tamamen durur ve p ht olu ur. Bu p ht, tedavi edilmedi inde akci er içindeki bir damar n t kanmas na yol açabilir. Kimler hastal a adayd rlar? Ailede bu hastal k olmas ; hormonal bozukluklar veya hormon içeren ilaçlar kullan lmas ; uzun süre oturmay veya ayakta durmay gerektiren bir ya am tarz ; hamilelik; a r kilo; uzun süreli güne banyolar, sauna, kapl ca; topuklu ayakkab lar; bacakta bölgesel veya genel s -bas nç uygulamas n gerektiren kozmetik yakla mlar bacaktaki reflünün ortaya ç kmas na yol açarlar. Tan nas l konur? Bir kalp damar cerrah taraf ndan ilk muayene yap l p ön tan konmal ; Bacak venlerinin görüntülenmesi konusunda özel e itim ve tecrübesi bulunan bir radyolog taraf ndan bacak ultrasonu (venöz doppler görüntüleme) yap l p kesin tan konmal ; Bacaktaki hangi toplardamar n, hangi kapakç n n ne iddette reflü gösterdi i, tedaviye k tutacak bir biçimde ortaya konmal d r. Helsinki Üniversetisi'nden Lauri Altonen ba kanl ndaki ara t rma ekibi çal malar n n sonucunu Science adl ünlü t p dergisinde yay mlad. Altonen, ekibinin elde etti i sonuca ili kin olarak Bu, miyomlar n nas l olu tu unu anlamak için büyük bir ad m, ancak etkili tedavi yöntemi geli tirilebilmesi için henüz çok erken eklinde konu tu. EK B N ELDE ETT SONUÇ Finlandiyal bilim insanlar, ara t rmalar n 17 kad ndaki leyomiyom (düz kas hücre dokular ndan rastlanan tümör) olarak adland r lan 18 tümör üzerinde yapt. Bu tümörlerin 10'unda MED12 geninin de i ime u rad görüldü. MED12 geni, DNA'n n RNA'ya çevrilmesi s ras nda önemli rol oynuyor. Ancak Finlandiyal bilim ekibi, elde edilen sonucun do rulanmas için incelelemelerini sürüdürüyor. yi huylu rahim tümörleri, 45 ya na kadar kad nlar n yar s ndan fazlas nda görülebiliyor. Y l: 1. Say : 27.

7 SAYFA 07 Avrupa Futbol Federasyonlar Birli i (UEFA) Ba kan Michel Platini, profesyonel futbolun bir an önce temizlenmesi gerekti ini ve futbolun gelece i için endi eli oldu unu söyledi. UEFA ampiyonlar Ligi'ne kat l m men edilen ve Bank Asya 1. Lig'de oynama iste ini dile getiren Fenerbahçe'de yaprak dökümü Uruguayl savunma oyuncusu Diego Lugano ile devam etti. Sabah saatlerinde Uruguayl savunma oyuncusu Diego Lugano'nun transferi konusunda yurt d ndan kulüplerle görü melere ba land n borsaya bildiren sar -lacivertli ekip, 3 milyon euro kar l nda Fransa'n n Paris Saint Germain kulübüyle anla t. Daha önce Daniel Güiza Getafe'ye, Emmanuel Emenike'de Spartak Moskova'ya transfer olmu tu. Diego Lugano, bu sezon Fenerbahçe'den ayr lan 3. yabanc futbolcu oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Uruguayl futbolcu Diego Lugano ya te ekkür ederek, "Kalbimizdesin" mesaj n verdi. Fenerbahçeli taraftarlar n internette bulu tu u "www.antu.com" adresli web sitesine "Kalbimizdesin" ba l yla yay nlanan mesajda, öyle denildi Taraftardan mesaj "Kulübümüzden zorunlu nedenlerle ayr lan sevgilimiz, hepimizin gönlünde taht kurmu, h rs yla, gözü karal yla hayranl m z kazanan, günümüzün Mehmetçik Basri si, Diego Alfredo Lugano Moreno ya, sevgili Tota m za formam z giydi i süre boyunca kulübümüz için sarf etti i emek, ak tt ter için te ekkürlerimizi sunar, bundan sonraki futbol hayat nda üstün ba ar lar dileriz. Milyonlarca Fenerbahçe taraftar seni asla unutmayacak, güle güle Tota." Platini, Monaco'da bas na yapt aç klamada, futbolu her zaman milyonlarca insan n sevece inden emin oldu unu, futbolun parklarda ve sokaklarda oynanmaya devam edece ini, ancak oyundaki para ak n n kendisini korkuttu unu UEFA'n n maddi fair-play kurallar n n önemine i aret eden Frans z Platini, ele tirilere ra men bu kurallar uygulayacaklar n kaydetti. Platini, ''Bunun alternatifi yok. Kulüpler ellerindeki olanaklarla ya amal. Ancak dev sorunlarla kar la yoruz. Yaygarac gibi gözükebilirim, ancak ike, yolsuzluk, yasad bahis, sahadaki iddet, rkç l k ve holiganizmle mücadele etmeliyiz'' dedi. FENERBAHÇE Fenerbahçe'nin ampiyonlar Ligi'nden men edilmesine de de inen Platini, ''Futbolcuyken Fenerbahçe'de beni severlerdi, imdi gitsem beni asarlar. FIFA ya da UEFA Ba kan olman n çekici bir yan yok. Bu görev birçok sorumlulu u da beraberinde getiriyor ve bunlardan biri de oyunun bütünlü ünü korumak'' diye konu tu. Michel Platini, ''E er ike yap ld ysa ve maç n sonucu önceden biliniyorsa maça gitmenin ya da haberini yazman n ne anlam var. Bu büyük bir sorun. Kulüpler ulusal federasyonlar, FIFA ve di er konfederasyonlarla birlikte bunu durdurmal y z'' ifadesini kulland. UEFA'ya üye 53 ülkeyi gelecek ay düzenlenecek zirveye davet ettiklerini belirten Platini, sorunlarla mücadele yollar n n görü ülece ini belirterek, ''Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'' dedi. Manchester United' n menajeri Sir Alex Ferguson, 7 y ld r boykot etti i BBC'yi sonunda affetti Ferguson ile BBC Genel Müdürü Mark Thompson bugün biraraya geldi. Toplant n n ard ndan yap lan ortak aç klamada, "Sir Alex Ferguson ve BBC, geçmi teki sorunlar geride b rakt. Sorunlar, her iki taraf da memnun edecek ekilde çözüldü. Sir Alex, BBC Radyo 5 te Günün Maç program na kat lacakt r" denildi. Sir Alex Ferguson, 2004 y l nda o lu Jason ile ilgili iddialar n yer ald bir belgeseli yay mlad gerekçesiyle BBC yi boykot etme ve bu kuruma demeç vermeme karar alm t. Kupalarda bugüne dek Türk tak mlar na kar 16 maç yapan Dinamo Kiev, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi al rken, att 30 gole kar l k kalesinde 10 gol gördü. BE KTA, 4. KEZ E LE T Be ikta, Avrupa kupalar tarihinde Dinamo Kiev ile 4. kez e le ti. Ukrayna ekibiyle bugüne dek 6 maç yapan siyahbeyazl lar, sadece 1 kez galip gelirken, 4 kez yenildi, 1 kar la ma ise berabere sonuçland. ki tak m ilk olarak sezonunda ampiyon Kulüpler Kupas 'nda e le ti. 14 Mart 1987'de stanbul'daki kötü hava ko ullar nedeniyle zmir'de oynanan kar la mada rakibine 5-0 gibi aç k bir farkla yenilen siyah-beyazl lar, rövan ta ise Kiev'de 2-0 kaybetti ve kupadan elendi. Be ikta ile Dinamo Kiev, sezonunda bu kez UEFA Kupas 'nda kar kar ya geldi. Be ikta, stanbul'da 3-1 galip gelip, deplasmanda da 0-0 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. ''Kara Kartallar'', geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 2. turunda e le ti i Dinamo Kiev kar s nda stanbul'da 4-1, Kiev'de ise 4-0 kaybedip Avrupa kupalar ndan elendi. D ER TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI Ukrayna ekibi, Be ikta d nda sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupas çeyrek finalinde Bursaspor'u, sezonunda Avrupa ampiyon Kulüpler Kupas ilk turunda Trabzonspor'u, sezonunda Avrupa ampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yine Trabzonspor'u ve sezonunda Avrupa ampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da Fenerbahçe'yi elemi ti. 2 AVRUPA KUPA GAL PLER, 1 DE UEFA SÜPER KUPA SAH B Be ikta ' n UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupas, bir kez de UEFA Süper Kupas 'n müzesine götürme ba ar s gösterdi. Dinamo Kiev, ve sezonlar nda Kupa Galipleri Kupas 'n kazan rken 1975'te UEFA Süper Kupas 'n da elde etti. Avrupa kupalar nda toplam 291 maça ç kan Ukrayna ekibi, 132 galibiyet, 92 ma lubiyet, 67 de beraberlik ald. KADROSUNDA 13 YABANCI FUTBOLCU VAR Ukrayna'n n en önemli futbolcular ndan Andriy Shevchenko'nun da formas n giydi i Dinamo Kiev'in kadrosunda 13 yabanc futbolcu bulunuyor. Brezilyal futbolcular 4 ki i ile ba çekerken Ukrayna ekibinde ayr ca 3 Nijeryal, birer de Makedon, Fasl, Frans z, H rvat, Fin ve S rp futbolcu forma giyiyor. Dinamo Kiev'in kadrosunda u futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Oleksandr Shovkovskiy, Stanislav Bogush, Maksim Koval. Savunma: Danilo Silva (Brezilya), Betao (Brezilya), Pape Diakhate (Fransa), Goran Popov (Makedonya), Taras Mihkalik, Badr El Kaddouri (Fas), Yevhen Kracheridi, Leandro Almeida (Brezilya). Orta saha: Ognjen Vukojevic (H rvatistan), Olexander Aliyev, Roman Eremenko (Finlandiya), Oleh Gusyev, Milos Ninkovic (S rbistan), Ayila Yussuf (Nijerya), Vledislav Kalytvyntsev, Artem Sukhotskiy, Denys Garmash, Lukman Haruna (Nijerya), Carlos Correa (Brezilya). Forvet: Andriy Shevchenko, Andriy Yarmolenko, Artem Milevskiy, Artem Kravets, Ideye Brown (Nijerya). LITEX' ELED Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Bulgaristan' n Litex tak m n eledi. Ukrayna ekibi, deplasmanda 2-1, evinde ise 1-0 kazanarak gruplara kalmaya hak kazand. Sar -k rm z l kulüpten MKB'ye bildirilen ve Kamuyu Ayd nlatma Platformu'nda yay mlanan yaz da, ''Profesyonel futbolcular m zdan Juan Pablo Pino Puello'nun Nassr Saudi FC'ye geçici transferi konusunda resmi görü melere ba lanm olup kamuoyu geli melerden haberdar edilecektir'' denildi. NBA tak mlar ndan Dallas Mavericks'in Alman basketbolcusu Dirk Nowitzki, NBA'deki lokavt süresince Almanya'da ya da ba ka bir ülkede oynamay dü ünmedi ini söyledi.. 33 ya ndaki Nowitzki, Almanya'n n Bamberg kentinde milli tak m kamp nda yapt aç klamada Alba Berlin, Bamberg ve Bayern Münih gibi tak mlar n transfer teklifiyle ilgili olarak, ''Bunun gerçekçi bir fikir oldu unu sanm yorum, çünkü bir kulübü seçmem gerekiyor ve di erleri hayal k r kl na u rayacak'' dedi. Çin ya da Türkiye'ye gitme ihtimalinin de bulunmad n söyleyen Nowitzki, NBA'deki lokavt n aylarca sürece ini dü ünmedi ini

8 SAYFA 08 S YAH MAV KIRMIZI SARI De Niro'ya striptiz dersi! Seksi Monica Bellucci, usta aktör Robert de Niro'ya striptiz yapt r rsa ne olur? u an vizyonda olan 'Her Yerde A k' adl filmde bu sahne ekranda belirince alk kopuyor. Filmde mesle i striptizcilik olan Bellucci; babas n n kankas olan profesör De Niro'yu ba tan ç kararak, unutulmaz sahnelere imza at yor. Bu fare kediyi bile yer Resimde saman t rm ile öldürdü ü fare ile poz veren Jose Rivera, çal t yerde bu farelerden daha bir sürü oldu unu söylüyor. Kuyru u ile birlikte uzunlu u 1 metreyi bulan fareler beyaz bir kürke sahip ve oldukça iyi besili. Daily Mail' n haberine göre, site sakinleri de boyutlar normalin çok üstünde olan farelerinn 6 y ldan beri sitede görüldü ünü ifade etti. Uzmanlar canavar kemirgeni Gambiya keseli faresi olarak tan mlad. Boylar 1 metreyi a rl klar ise 2 kiloyu bulabilen fareler 8 y la kadar ya ayabiliyor. Farelerin ABD ye ithalat, 2003 y l nda 100 ki iye bula t rd klar bir hastal k sonucunda yasakland. Ancak yayg n olarak görülen Norveç fareleri ile çiftle ip ço alarak yeni bir süper fare türü olu turmalar ndan korkuluyor. Sitedeki oyun park nda geçti imiz gün 8 fare öldürüldü ünü belirten yetkililer, fareleri fark eden çocuklar n ç l k atarak kaç t n Site çal anlar n n anlatt na göre sitede ya ayan baz kediler de bu farelerden korkuyor; baz lar fareler ise farkl kedi gruplar yla arkada olup birlikte tak l yor. Site sakini Pam Davis ise, "Bu farelerden sitede ya ad klar için kira almalar gerekti ini, çünkü çok büyük olduklar n " söyleyerek, soruna esprili bir aç dan yakla yor. Y ld z n yutuldu u an Bir galaksideki kara delik ancak 100 milyon y lda bir, bir y ld z yutuyor. Bilim adamlar, Swift uydusu taraf ndan aktar lan görüntüler sayesinde bu s ra d olay ba ndan itibaren gözlemleme ans buldu Daily Mail gazetesinin haberine göre, Pennsylvania State Üniversitesi ve Harvard- Smithsonian Astrofizik Merkezi bilim adamlar, Swift'in gönderdi i görüntülerde, uzayda, al lagelmi in üzerinde bir h zla güçlenen, yeni bir gama n kayna ke fetti. Parlakl n uzun süre muhafaza eden kaynakla ilgili yap lan ara t rmada, nlar n, uzak bir galaksinin içerisinde yer alan bir kara delikten geldi i tespit edildi. Bilim adamlar, y ld z n, daha önce aktif olmayan, 3,9 milyar k y l uzakl ktaki kara deli e fazla yakla t n, deli in çekim kuvvetinin y ld z parçalay p yuttu unu tahmin ediyor. Pennsylvania State Üniversitesinden Dr. David Japon yönetmenin son filmi Kli ele mi hikayeleri olan Hollywood animasyonlar na alternatif sunan Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin son filminde yine bir k z çocu u ba rolde yer al yor Japon yönetmen Hayao Miyazaki, 'Animasyonun Tanr s ' olarak biliniyor. Yaratt büyülü dünyalarda harikalar yaratan ünlü yönetmenin son filmi 'Arrietty' A ustos ba nda tek kopya olarak gösterime girdi. Ancak, filmin dublaj maliyetinin yüksek olmas nedeniyle film, gösterim zorlu u ya yor. Ünlü yönetmenin yeni filmini ve farkl tarz n Yeni Aktüel dergisinden Gökçen Dinç yazd... 'ARRIETTY'N N MACERASI Ünlü Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin son filminin ba rolünde 'Arrietty' adl küçük bir peri k z var. Filmde, ya l bir kar -kocan n ya ad malikanenin alt kat nda, 'Shou' ad nda hasta bir erkek çocu unu iyile tirmek için saklanan 'Arrietty'nin maceras anlat l yor. ÇOCUK RUHU B LGEL K TA IR Japon animasyon stüdyosu Ghibli'nin kurucusu Miyazaki, çocuk ruhunun, geçmi ku aklar n bilgeli ini ta d n dü ünüyor ve bu yüzden filmlerini çocuklar için yap yor. Yönetmen Burrows, kayna n a rt c ekilde hala gama n üretmeye devam etti ini, büyük ihtimalle önümüzdeki y la kadar sürecek parlakl n gözlem için yeterli olaca n kaydetti. Burrows, kara deli in, daha önce gördükleri her eyden farkl faaliyet gösterdi ini (AA) ARR ETY " nsanlar büyüdükçe haf za zedelenip dibe gömülür. Dipte yatan haf zaya la an bir film yapmam gerekiyor. Bunu ba ar rsam, mutlu ölece im" diyor. M YAZAK 'N N AN MASYON F LMLER Gökteki Kale Kom um Totoro Küçük Cad Kiki K rm z Kanatlar Prenses Mononoke Ruhlar n Kaç Howl'un Yürüyen atosu Küçük Denizk z Ponyo Arrietty-2012 KADINLAR BA ROLDE Miyazaki, prototip animasyonlara muhte em alternatif sunan bir yönetmen. Hollywood animasyonlar ndaki erkek ba rollü ve her zaman iyinin kazanmas yla biten öykülerin aksine; Miyazaki'nin filmlerinde do aya sayg ve uçma duygusu yer al yor. En önemlisi ise ba rolde; çok güçlü ve cesaretli, kad n kahramanlar olmas! Filmlerde ya land kça bilgele en kad nlar, di erlerine yol gösteriyor. 500 bin dolara Mohaç Seferi 'Muhte em Yüzy l n yeni sezonunda ekrana gelecek Mohaç Seferi çekimleri için rekor bir prodüksiyon a imza at ld. Üç buçuk milyon liral k dev bütçesiyle ad ndan söz ettiren 'Muhte em Yüzy l' dizisi, yeni sezonda ekrana gelecek Mohaç Seferi çekimleri için yine rekor bir prodüksiyona imza att. HER EYE DE ER 500 bin dolar harcanan çekimlerde bin 500 figüran rol al rken, sava sahneleri için Edirne de köy in a edildi. Mohaç Seferi sahneleri için Osmanl tüfekleri, z rhlar ve toplar tasarland. 500 bin dolara mal olan sava sahneleri için Edirne de dev bir köy kuruldu. Çekimlerde unlar kullan ld : * 200 Osmanl tüfe i * 10 Osmanl, 5 Macar topu * 650 mi fer, 450 asker kostümü * figüran HABER MERKEZI NAZ M? sveçli yazar Elisabeth Asbrink taraf ndan yaz lan kitapta Kamprad' n geçmi te sveç Nazi hareketiyle olan ba n n tahmin edilenden daha kuvvetli oldu u savunuldu. Ikea'n n kurucusu olan Kamprad, gençli inde sveç Nazi Örgütü'yle olan ba n kabul etmi, ve bu ba gençli inde yapm oldu u bir ahmakl k" olarak tan mlam t. Kamprad' n "hayat m n en büyük hatas " olarak tan mlad Nazi partisiyle olan ba n n yaln zca sempatizanl kla s n rl olmad n n iddia edildi i yeni yay mlanan kitapta Kamprad' n Nazi örgütüne üye kazand rmak gibi aktif görevler üstlendi i anlat ld.

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi 2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi Muğla Yatırım Destek Ofisi-Uzman Mehmet SERT 23.03.2016 İçindekiler GİRİŞ... 2 GENEL BAKIŞ... 2 SEKTÖREL BAKIŞ... 4 BÖLGEMİZ İLÇELERİNE BAKIŞ...

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı