KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş"

Transkript

1 1/21 KOPYA NO:

2 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı diğer bölümlere elektronik ortamda dağıtılır.

3 3/21 ÖNSÖZ Elinizdeki ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite El Kitabı, firmamızın Kalite Yönetim Sistemi ni tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıģtır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ Kalite Yönetim Sistemi içindeki bütün bölümler ve her kademedeki çalıģanlar bu el kitabını ve el kitabının gönderme yaptığı bütün dokümanları eksiksiz ve doğru olarak uygulamaktan sorumludurlar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ üst yönetimi, ISO 9001:2008 Standardına uygun olarak yapılandırılmıģ olan Kalite Yönetim Sistemi ni sürdürerek, iģletmeyi kurumsal ve sürekli geliģen bir yapıya dönüģtürmeyi taahhüt eder. ADI SOYADI Yönetim Kurulu BaĢkanı

4 4/21 PMS METAL PROFİL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC A.Ş. TANITIMI TEMEL BİLGİLER: Adı :.. Kuruluş Yılı : Kapalı Alan (katlar ile) : Adresi : Telefon : Fax : Web adresi : Ürünlerimiz : ABC Sanayi ve Tic. A.ġ ten itibaren üretim yapmaktadır yılından bu yana Avrupa ya malzeme ihraç edilmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin %85 ini yurtdıģına ihraç etmekteyiz. ABC SAN. VE TĠC. A.ġ Kalite Sistemi, ISO 9001:2008 Standardı esas alınarak oluģturulmuģtur. Bu el kitabında gösterilen organizasyon birimlerini (Finans ve Muhasebe Bölümleri dıģında) ve yukarıda belirtilen tüm hizmet ve faaliyetlerini kapsamaktadır. 1. Kapsam

5 1.1 Genel 5/21 ISO 9001: 2008 standardı, ABC Sanayi ve Tic A.ġ. nin a) MüĢteri taleplerini ve yürürlükteki kanun ve mevzuat Ģartlarını karģılayan ürünü düzenli bir Ģekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı için, b) Sistemin sürekli iyileģtirilmesi ve müģteriye yürürlükteki mevzuat Ģartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için ve müģteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak ABC nin kalite yönetim sistemi Ģartlarını belirlemektedir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. nin Kalite Yönetim sistemi, bu el kitabında firma tanıtımı bölümünde verilmiģ olan adreste bulunan tesiste ve belirtilen ürünlerin üretimi için geçerlidir. Bu el kitabında verilmiģ bulunan ve bu adreste bulunan organizasyon birimlerinde uygulanır Uygulama ISO 9001:2008 standardının 7.3. Tasarım ve Geliştirme maddesi hariç bütün şartları uygulanmaktadır. 2. Atıf yapılan dokümanlar Bu el kitabında ilgili dokümanlara atıf yapılmaktadır. Gerektiğinde bu dokümanlardan baģka dokümanlara atıfta bulunulmaktadır. Bu sayede kalite yönetim sisteminde dokümantasyonda tekrar ve ĢiĢkinliğin önlenmesi sağlanmaktadır. 3. Terimler ve Tarifler Kalite yönetim sisteminin standarda uygunluğu açısından, ISO 9001:2008 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır. ISO 9001:2008 standardının bu baskısında tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aģağıda verilmiģ olan terimler, kalite yönetim sisteminde aynı Ģekilde kullanılmaktadır Tedarikçi KuruluĢ (ABC San. ve Tic A.ġ) MüĢteri Bu el kitabının bütün metninde her nerede ürün terimi yer alıyorsa bu aynı zamanda hizmet anlamını da taģıyabilir. 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Şartlar

6 6/21 ABS San. ve Tic A.ġ, ISO 9001:2008 standardında belirtilmiģ Ģartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi ihtiyaç için duyulan prosesleri ve bunların kuruluģtaki uygulamalarını belirleyip dokümante eder ve ilgili yönetme, takip ve sürekli geliģtirme faaliyetlerini yapar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında süreç kavramı proses ile eģanlamlı olarak kullanılır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de kalite yönetim sistemi için gereken tüm süreçler belirlenmiģ ve tanımlanmıģtır. Süreçler Ana Süreç, Süreç, Alt Süreç ve Detay süreç olarak tanımlanmıģ ve bu hiyerarģik yapıyı gösterecek Ģekilde numaralandırılmıģlardır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de süreç yönetimi için, bu amaçla geliģtirilmiģ özel bir yazılım kullanılmaktadır. Bu yazılım içinde ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Yönetim Sisteminin tüm süreçlerini bir veri tabanı içinde ve entegre bir biçimde tanımlanmaktadır. Bu sayede:. Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği süreçler ve tüm uygulamaları tanımlanır.. Süreçlerin sıraları ve birbiri ile etkileģimleri belirlenir.. Süreçlerin çalıģtırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotlar süreçlere ve süreç adımlarına eklenir.. Süreçlerin çalıģtırılması ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilgi oluģturulur.. Bu süreçlerin ölçülmesi ve analiz edilmesi için olanak sağlanır.. Süreçleri sürekli iyileģtirmek için gerekli faaliyetler uygulanır. Ayrıca, özel yazılım ile süreç/süreç adımı/faaliyetler ile organizasyonel birimler, departmanlar ve dokümanlar arasındaki karmaģık iliģkiler belirlenmiģ ve tanımlanmıģtır. Ayrıca her bir unsur kendi içinde hiyerarģik bir biçimde iliģkilendirilebilmektedir. Böylece tüm süreçler, süreç adımları, organizasyonel birimler, görev tanımları ve tüm dokümanlar arasında bağlantılar kurulduğu için tüm sistem boyunca bağlantıları izleyerek dolaģmak ve istenen noktaya ulaģmak mümkün olur. ABC Sanayi ve Tic A.ġ, ürünün Ģartları uygunluğunu etkileyecek herhangi bir süreci dıģ kaynaklı hale getirirse bu dıģ süreçlerdeki kontrolün çeģit ve kapsamı kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanmıģtır. 4.2 Dokümantasyon Şartları Genel

7 7/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ., Kalite Yönetim Sistemi dahilinde, ISO 9001:2008 standardının gereklerini karģılamak için kalite politikası, kalite hedefleri, kalite el kitabı, prosedürler, süreçler, talimatlar, formları,destek dokümanları tanımlamıģ, oluģturmuģ bunları sürdürmekte, kontrol altında bulundurmakta ve gerektiği durumlarda bu dokümanların güncelliğini sağlamaktadır. Ġhtiyaç duyulan ve sistemde kullanılan dıģ kaynaklı dokümanlar da kontrol altında tutulmaktadır. Dokümanlar iki farklı ortamda tutulurlar. Bunlardan birincisi basılı kağıt, ikincisi ise elektronik ortamdır. Elektronik ortamda tutulan dokümanlar bilgisayar ve yazılım ortamında hazırlanır, saklanır, ulaģılır ve kullanılır. Kalite yönetim sistemi içinde yer alan her bilgisayar sahibi kullanıcı ihtiyacı olduğunda bu dokümanlara ulaģabilir. Bilgisayara fiziksel olarak ulaģma imkânı olmayan kullanıcılar için basılı kağıtlar oluģturulmakta, doğrudan kendilerine veya ulaģabilecekleri pano vb. yerlere kontrollü dağıtım yapılarak istenen dokümanlara ulaģmaları temin edilmektedir Kalite El Kitabı ABC Sanayi ve Tic A.ġ, standardın gereklerini karģılamak ve Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak için Kalite El Kitabını oluģturur ve sürekliliğini sağlar. El kitabı, Ģunları içerir;. Kalite yönetim sisteminin kapsamı. Bu sistem için oluģturulmuģ dokümante edilmiģ prosedür ve süreçlerin listesi ve bunlara yapılan atıflar. Kalite Yönetim Sistemi süreçleri arasındaki etkileģim Dokümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm dokümanlar: Yayınlanmadan önce Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve ilgili kiģiler tarafından tam ve yeterlilik açısından onaylanır. Dokümanlar sürekli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir. Dokümanların güncel revizyon durumları Güncel Doküman Listeler sayesinde sürekli kontrol altında tutulur. Dokümanların, son revizyonlu halleriyle kullanım alanlarında bulundurulması sağlanır. Tüm dokümanların, uğradıkları tüm revizyonlar ve revizyon içerikleri Revizyon Takip Formları sayesinde takip edilir. Dokümanların kullanım alanlarında okunabilir olarak kalması sağlanır. YıpranmıĢ veya okunamaz durumdaki dokümanlar ilgili bölümlerin talebiyle Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından yenileriyle değiģtirilir.

8 8/21 Kontrollü dağıtım haricinde bilgi için firma dıģına doküman verilebilmesi için Fabrika Müdür ünün yazılı onayı alınır. Daha sonra ilgili dokümanın üzerine renkli KONTROLSÜZ KOPYA kaģesi basılarak ilgili yere verilir. Kalite Güvence tarafından Kalite Yönetim Sisteminin planlanması ve yürütülmesi için gerekli olduğuna karar verilen DıĢ kaynaklı dokümanlar tanımlanır ve kontrollü olarak dağıtılır. Güncelliğini yitirmiģ dokümanlar kırmızı renkli İPTAL kaģesi ile tanımlanırlar ve kullanımları engellenir. Bu kontrolleri açıklayan bir prosedür oluģturulmuģtur Kayıtların Kontrolü ABC Sanayi ve Tic A.ġ, Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarının tanımlanması, toplanması, kolay ulaģılması, dosyalanması, muhafazası ve imha edilmesi için dökümante edilmiģ prosedürler oluģturur ve uygular. Kalite yönetim sisteminin Ģartlara uygunluğunun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluģturulan bu kayıtlar kontrol edilir. Tedarikçilere ait uygun kalite kayıtları da bu verilerin bir parçası olarak değerlendirilirler. Kalite kayıtlarının bölümlerde ve arģivde saklanma süreleri oluģturulmakta ve bu süreler kaydedilmektedir. SözleĢmede belirtildiği takdirde kalite kayıtları önceden anlaģılmıģ süreler için müģteri veya müģteri temsilcisi tarafından incelemeye açık tutulurlar. 5. Yönetimin Sorumluluğu 5.1 Yönetimin Taahhüdü ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi, kalite sisteminin uygulanması, geliģtirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesi için taahhütlerini yerine getirebilmesine dair kanıtları aģağıdaki Ģekillerde sağlar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi KuruluĢa, yasal Ģartlar ve mevzuat Ģartları kadar, KuruluĢun politikasını oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve izlemektedir. KuruluĢun hedeflerini oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve izlemektedir. KuruluĢun faaliyetlerini, kalite yönetim sistemi ve sürekli geliģmek amacıyla periyodik olarak gözden geçirmektedir. Kaynakları sağlamaktadır.

9 5.2 Müşteri Odaklılık 9/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ., müģteri iliģkilerini tanımlamak ve müģteri tatminini sağlamak ve arttırmak amaçlarına uygun olarak ilgili süreçleri oluģturulmuģ ve çalıģmalarını tanımlanmıģ bu süreçler doğrultusunda sürdürmektedir. 5.3 Kalite Politikası ABC Sanayi ve Tic A.ġ. amaçlarını göstermek amacıyla Kalite Politikasını oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve sürekli gözden geçirmektedir. Kalite Politikası yazılı olarak iģletmelerin çeģitli yerlerinde bulundurulur. ABC Sanayi ve Tic A.ġ genelindeki tüm personele oryantasyon eğitimleri kapsamında Kalite Politikası eğitimi verilmektedir. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Politikası ile tutarlı, ölçülebilir Kalite Hedefleri belirlemiģ ve bunları sürekli olarak izlemekte ve ölçmektedir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst yönetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1 de verilen Ģartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasını, b) Kalite yönetim sisteminde, değiģiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, sağlamaktadır. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kaliteyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen iģlerde çalıģan tüm elemanların sorumluluk ve yetkileri belirlenmiģ ve dokümante edilmiģtir. ABC Sanayi ve Tic. A.ġ. nin organizasyonel yapısı tanımlanmıģtır.üst düzey yönetim kademelerinin sorumluluk,

10 10/21 yetkileri ve nitelikleri görev tanımlarında verilmiģtir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. deki tüm personelin izin, hastalık ve ayrılma hallerinde görevlerine vekâlet edecek kiģileri gösteren vekâlet tablosu da Ek-3 de verilmiģtir Yönetim temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aģağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak organizasyondan bir çalıģanı temsilci olarak atar. a) Kalite yönetim sistemin için gerekli proseslerin oluģturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileģtirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek, c) KuruluĢta, müģteri Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaģtırılmasını sağlamak. d) DıĢ kuruluģlara karģı organizasyonu temsil yetkisine sahiptir İç iletişim Üst yönetim, kuruluģta uygun iletiģim proseslerinin oluģturulmasını ve iletiģimin, kalite yönetim sisteminin etkinliği dikkate alınarak gerçekleģmesini sağlamalıdır.kuruluģta iç iletiģimi sağlamak amacıyla toplantılar, duyurular, pano v.b çalıģmalar yapılır. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi, ISO 9001:2008 standardının Ģartlarının karģılanması amacı doğrultusunda, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, kalite politikası ve kalite hedeflerini sağlamak için Kalite Yönetim Sistemini yılda iki kez gözden geçirir. Bu faaliyete iliģkin kayıtlar tutulur Gözden Geçirme Girdisi Yönetimi gözden geçirme girdisi aģağıdaki bilgileri içermektedir. a- Tetkiklerin sonuçlarını b- MüĢteri geri beslemeleri c- Proses performansı ve ürün uygunluğu

11 11/21 d- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu e- Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri f- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değiģiklikler g- ĠyileĢtirme için öneriler Yönetimi gözden geçirme çıktısı Yönetimi gözden geçirme çıktısı, aģağıdaki konularla ilgili her türlü karar ve faaliyetleri içermektedir. a- Kalite yöneyim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileģtirilmesi. b- MüĢteri Ģartları ile ilgili olarak ürünün iyileģtirilmesi. c- Kaynak ihtiyacı 6. Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynakların Sağlanması ABC Sanayi ve Tic A.ġ., Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini ölçerek sürekli iyileģtirmek için gerekli üretim, izleme ve ölçme teçhizatını belirler ve temin eder. Kalite Yönetim sistemi içindeki tüm faaliyetlerin süreç performanslarının ve bunların sonucu olan müģteri tatmininin sürekliliğini sağlamak için gerekli yeterlilik ve eğitimdeki personel ihtiyacını da belirler ve sağlar. 6.2 İnsan Kaynakları Genel ABC Sanayi ve Tic A.ġ., yaptığı iģle ürün Ģartlarına uygunluğu etkileyen iģleri personelin uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yetkin olması için gerekli yöntemleri uygular Yeterlilik, Eğitim ve Farkında Olma (Bilinç) ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürün Ģartlarına uygunluğu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen tüm personelin sahip olmaları gereken nitelikleri Nitelik Tabloları yardımıyla belirler. Personelin eğitim ihtiyaçları bu nitelikler ve görevleri paralelinde doğan ihtiyaçlar ve ilgililerin talepleri doğrultusunda belirlenir.uygulanabildiği durumlarda gerekli yetkinliğe ulaģmak için eğitimler bu doğrultuda planlanır ve gerçekleģtirilir. Verilen eğitimlerin etkinliği takip edilir. Yeni tekniklerin ve sistemlerin geliģmesi ve yeni eğitim ihtiyaçlarının doğmasıyla önceden planlanmıģ eğitimlerin kapsamı veya içeriği geliģtirilir.

12 12/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ. bünyesinde gerçekleģtirilen oryantasyon eğitimleri ile personelin kalite konusunda ve yaptığın iģin önemi konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, iģ verimi yükseltilir. Personelin eğitim, beceri, öğrenim ve deneyimleriyle ilgili uygun kayıtlar tutulur ve saklanır. 6.3 Alt Yapı ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün Ģartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı sağlar ve sürdürür. Bu alt yapı makine ve teçhizatı, çalıģma bölgelerini ve destek hizmetlerini(ulaģtırma iletiģim ve bilgi sistemleri gibi) ve diğer olanakları kapsar. 6.4 Çalışma Ortamı ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün Ģartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli çalıģma ortamını belirlemiģtir ve yönetmektedir.. Not: ÇalıĢma ortamı terimi fiziksel,çevresel,ve diğer faktörleri( gürültü,sıcaklık, nem,aydınlanma Ya da hava gibi) içeren iģin yapıldığı koģullarla ilgilidir. 7. Ürün Gerçekleştirme 7.1 Ürün Gerçekleştirmesinin Planlanması ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün gerçekleģtirilmesi için gerekli prosesleri ve Ģartları planlar, sürdürür ve değiģen Ģartlara göre geliģtirir. Bu amaçla, ürünün istenen kalitede olması ve tüm süreçlerde aynı Ģekilde oluģturulmasını sağlamak amacıyla kalite planları oluģturulmuģtur. OluĢturulan kalite planları diğer proses Ģartlarını ve dokümanlarını tamamlayan yapıdadır. Kalite Planı hazırlanırken aģağıdakiler göz önünde bulundurulur: Ürünün gerçekleģmesi için gerekli kalite hedefleri ve Ģartları belirlemek Gerekli süreçleri tanımlamak, dokümanları oluģturmak ve gerekli kaynakları sağlamak Ġzleme ve ölçme kriterlerini belirlemek Ürüne özgü gerekli doğrulama ve geçerli kılma kriterlerini belirlemek. Tutulacak olan kayıtları tanımlamak. 7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürettiği ürünler için; MüĢteri tarafından belirlenmiģ Ģartları MüĢteri tarafından beyan edilmeyen ancak amaçlanan kullanım için gerekli olan Ģartları Gerektiğinde kendi belirlediği ilave Ģartları

13 13/21 Ürüne uygulanabilir yasal ve mevzuat Ģartlarını tanımlar Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürüne bağlı Ģartları gözden geçirir. Bu gözden geçirme, bir sipariģ kabul edilmeden veya bir sözleģme imzalanmadan önce aģağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır: Ürün Ģartlarının yeterli derecede tarif edilmiģ, tanımlanmıģ olması, ABC Sanayi ve Tic A.ġ. nin tanımlanan ürün Ģartlarını karģılama kabiliyeti, SözleĢme veya sipariģte herhangi bir farklılık olduğunda çözüme kavuģturulması. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. bu yöntemlerle ilgili bir süreç oluģturur ve uygular.gözden geçirme sonuçlarının kayıtları tutulur. MüĢterinin, Ģartlarını dokümante etmediği durumlarda kabul edilmeden önce ABC Sanayi ve Tic A.ġ. tarafından teyit edilir. Ürün Ģartları değiģtiğinde, ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ilgili dokümanları revize eder ve ilgili personeli bu değiģiklikten haberdar eder Müşteri İle İletişim ABC Sanayi ve Tic A.ġ., müģterileri ile aģağıdaki konularda iletiģim yöntemlerini belirler ve uygular. Ürün bilgisi DeğiĢiklikler de dahil olmak üzere sipariģ baģvurusu, alımı, sözleģmesi MüĢteri ziyaretleri ve davetleri MüĢteri Ģikayetleri ve diğer müģteri geri beslemeleri 7.3 Tasarım ve Geliştirme ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de tasarım ve geliştirme faaliyetleri yapılmamaktadır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de üretilen ürünlerin Teknik çizimleri müģterilerinden gelmektedir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. sadece teknik destek vermektedir. Teknik büro bölümü, müģterilerden gelen teknik resimlerin yapılabilirlik onayından sonra bünyesinde kullanılmak üzere tekrar çizimini oluģturmaktadır.

14 7.4 Satın Alma Satın Alma Prosesi 14/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ. satın alınan ürünün, satın alma Ģartlarına uygunluğunu sağlar. Satın alınan/alınacak malzemelere uygulanacak kontroller, malzemenin kaliteyi etkileme derecesine göre hazırlanan kalite planları ile belirlenmiģtir. ABC, tedarikçilerini, ürün sağlama yetenekleri açısından seçer ve değerlendirir. Seçme ve değerlendirme ile ilgili kriterlerini ve yöntemlerini belirler. Seçme ve değerlendirme iģlemleri ürün kalitesini doğrudan etkileyen malzemelerin satın alındığı tedarikçilere uygulanır. Bu ürün grupları da tanımlanmıģtır. ABC bununla ilgili bir süreç oluģturmuģtur ve uygulamaktadır Satın Alma Bilgisi Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklar ve uygun yerlerde aģağıdaki bilgileri de içerir; Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanım Ģartları, Ürün teknik Ģartları, Kalite Yönetim Sistemi Ģartları. ABC Sanayi ve Tic A.ġ., bu amaca yönelik olarak, üretimin kalitesini doğrudan etkileyecek malzemeler için ürün satın alma Ģartnamelerini ve kalite planlarını hazırlar Satın Alınan Ürünün Doğrulanması ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ye gelen ve kaliteyi etkileyen tüm malzemeler firmaya geliģlerinde ya da tedarikçi firma mahallinde doğrulanırlar. Doğrulama iģlemi öncelikle idari kabul, daha sonra da gereken ürünlere kalite planlarına göre girdi kontrol iģlemleri yapılarak gerçekleģtirilir. Tedarikçi firma mahallinde (kaynağında) yapılan kontrollere ait kayıtlar, söz konusu ürüne ait giriģ kalite kontrol kayıtları olarak değerlendirilir. Kaynağında kontrol sonucunun olumlu çıkması, tedarikçi firmanın kabul edilebilir ürün temin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kontrol yöntemlerini içeren bir süreç oluģturmuģtur ve uygulamalar bu sürece uygun olarak yapılır. 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü ABC Sanayi ve Tic A.ġ., üretim proseslerini tanımlar, planlar, uygular ve bu prosesleri kontrol altında tutar. Bunun için yazılı süreçler oluģturur. Bu süreçler:

15 15/21 Ürünün özelliklerini açıklayan bilgileri Üretim faaliyetlerine iliģkin çalıģma talimatlarını, Üretim için gerekli techizatı, Üretim faaliyetleri sırasında proses ve ürün özelliklerinin gözlenmesi, ölçülmesi ve kontrolünü, Bu gözlem ve ölçme için gerekli teçhizatı ve kullanımını, Kalite Planlarını, Ürünü serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetleri kapsar Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de üretilen çıktının kalitesinin, son aģama kontrolleri ile doğrulanamadığı durumlar söz konusu değildir (Özel süreç yoktur) Tanımlama ve İzlenebilirlik ABC Sanayi ve Tic A.ġ., üretimin bütün aģamalarında ürünü tanımlayan ve izleyen süreçleri oluģturur ve bunların sürekliliğini sağlar. Ürünlerin durumunu, uygulanan muayene ve deney kriterlerine ve sonuçlarına göre tanımlar. Ürün tanımı ve izlenebilirliği esasları, yarı mamulden baģlayarak, proses esnasında elde edilen mamullere ve sevke hazır hale gelen ürünlere uygulanır. Ürün ve hizmet satın alınan tedarikçi firmalar tarafından verilen tanımlama kodları da gerektiğinde ürün tanımlama sisteminin bir parçası olarak kullanılır. Ürün tanımlama numaraları sipariģte, iģ emirlerinde, üretim esnasında, satıģta, irsaliye ve faturalama da ve bilgi iģlemde kullanılır. Ayrıca ürünün üretimine baģlanmasından sevkine kadar geçen süre içerisinde ürünler, ürün izlenebilirliğini sağlamak amacıyla verilen üretim numaraları ile tanımlanırlar.ürünler Pres Üretim Numarası Verme talimatı ile örnekte tanımlandığı Ģekilde tanımlanmaktadır. (Ü gibi) Müşteri Malı ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kendi kontrolü altında olduğu sürece müģterisi tarafından temin edilen malzeme ve ürünlere dikkat eder. Bu amaçla, müģterisi tarafından temin edilen malzeme ve ürünler için, tanımlama, doğrulama, koruma ve bakım uygulamalarını içeren süreç oluģturur ve uygular. Bu kapsamda, müģteri tarafından temin edilen ürünün hasar görmesi, kaybolması veya kullanıma uygun olmaması durumunda rapor tutulur, müģteri haberdar edilir ve kayıtlar muhafaza edilir. ABC tarafından yapılan doğrulama, müģterinin kabul edilebilir malzeme temin etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

16 16/ Ürünün Korunması ABC Sanayi ve Tic A.ġ., iç prosesler süresince ve amaçlanan teslimat yerine ulaģması süresince ürünü Ģartlara uygunluğu sağlamak için muhafaza eder.uygulanabilir olduğunda muhafaza; tanımlamayı, taģımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içerir. Muhafaza, ürünü oluģturan parçalara da uygulanır. Bu muhafazanın sağlanmasına yönelik süreçler oluģturulur ve uygulanır. 7.6 İzleme ve Ölçme Techizatının Kontrolü ABCSanayi ve Tic A.ġ., ürünlerinin belirlenen ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak için kullanacağı muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını tanımlar, kontrol eder, kalibre eder ve bakımlarını yapar. Kullanılan muayene, ölçme ve deney teçhizatları için ölçüm belirsizlikleri bilinmekte ve istenen ölçme kabiliyetini karģılayacak Ģekilde sürdürülmektedir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ.; Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının gerekli doğruluk ve hassasiyeti karģılayacak kabiliyette olmalarını sağlamak için yapılacak ölçümleri ve hassasiyetleri tanımlar. Uygun muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını seçer ve tanımlar. Bu teçhizatları kullanmadan önce, belirli aralıklarla ulusal veya uluslararası standartları baz alarak, geçerliliği bilinen sertifikalı teçhizatlarla kalibrasyonlarını ve ayarlarını yapar veya yaptırır. Bu standartların olmaması halinde, kalibrasyon amacıyla kullanılan esaslar dokümante edilir. Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının kalibrasyonu için kullanılan prosesler tanımlanmıģtır. TanımlanmıĢ bu prosesler ekipman tipi, her cihaz için ayrıntılı bilgileri, kontrol frekansı, kontrol yöntemi, kabul kriterleri ve sonuçların yetersiz olması durumunda alınması gereken önlemleri kapsar. Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının kalibrasyon durumlarını göstermek için etiketler veya onaylanmıģ tanıtım kayıtları kullanılır. Ġzleme ve ölçme teçhizatları kalibrasyon dıģı bulunduğunda, yapılan izleme ve ölçme sonuçlarının geçerliliği değerlendirilir ve dokümante edilir. Kalibrasyon, izleme, ölçme ve testlerin yapılabilmesi için uygun çevre koģulları oluģturulur. Ġzleme ve ölçme teçhizatının taģıma, muhafaza ve depolanmasının kullanım amacına göre doğru ve uygun olması sağlanır. Bu sağlanamadığı takdirde, daha önceden yapılmıģ ölçme sonuçlarının geçerliliği de değerlendirilir ve kaydedilir Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarına ait kayıtlar tutulur ve saklanır. Ġzleme ve ölçüm iģlemlerinde özel bilgisayar yazılımı kullanılıyorsa amaçlanan uygulamayı yerine getirme yeteneği de ilk kullanımdan önce teyit edilir. 8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

17 17/ Genel ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürün Ģartlarına uygunluğun göstermek, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu güvence altına almak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliģtirme prosesini planlar ve uygular. Bu amaçlara yönelik istatistik teknikler de dahil olmak üzere yöntemler belirlenir ve uygulanır. 8.2 İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, müģteri Ģartlarını ne derecede karģılayabildiğimiz konusunda müģteri algılamasının ölçülmesi için yöntem ve sorumlukları belirlemiģtir. Bununla ilgili bir süreç oluģturulmuģ ve uygulanmaktadır İç Tetkik ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite yönetim sisteminin; planlanmıģ düzenlemelere (madde7.1), ISO 9001:2008 standardının Ģartlarına ve tarafımızdan belirlenmiģ kalite yönetim Ģartlarına uygunluğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü kontrol etmek için planlı aralıklarla iç tetkikleri yapar. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları tarif eder. KuruluĢ içi kalite tetkikleri, faaliyetin durumu ve önemi esas alınarak planlanmakta ve tetkik edilen birimde doğrudan sorumluluğu olmayan elemanlar tarafından, tetkik prosesinin tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak amacıyla yapılır. Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiģ uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla önlemler alınmasını sağlar. Takip tetkiki faaliyeti, alınan önlemlerin doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsar. Tetkik kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmektedir Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kalite yönetim sistemi proseslerini uygun metotlarla ölçer ve izler. Bunun için dokümante edilmiģ süreçler oluģturmakta ve uygulamaktadır. Bu metotlar, planlanmıģ sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermektedir. Planlanan sonuçlara ulaģılamadığında uygulanabildiği ölçüde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler gerçekleģtirilmektedir..

18 18/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ. tarafından sürecin durumu ve önemi esas alınarak süreç ölçümleri planlanmakta, süreç ölçüm kriterleri ve süreç ölçüm periyotları belirlenmektedir. Süreç ölçümleri Kalite Güvence Bölümü tarafından takip edilmektedir Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün belirlenen ihtiyaçları karģıladığının doğrulanması amacıyla, ürüne uygulayacağı izleme ve ölçme iģlemleri için dokümante edilmiģ süreç oluģturur ve uygular. Malzeme Kalite Planlarına göre yapılan kontrollerin kabul kriterlerine uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. Son kontrol iģlemi sonucunda tutulan kayıtlar ürünün müģteriye sunulması için serbest bırakılmasında yetkili kiģileri gösterir. Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin müģteriye sunumu, planlı düzenlemelerin (Madde 7.1) tatmin edici olarak tamamlanmasına kadar ve yetkili personel tarafından mümkün olduğunda da müģteri tarafından onaylanmadıkça yapılmaz. Ürüne uygulanan izleme ve ölçme faaliyetleri 3 gruptan oluģmaktadır: - Girdi kontrol - Proses esnasında kontrol - Son Kontrol Uygun Olmayan Ürün Kontrolü ABC Sanayi ve Tic A.ġ., belirlenen Ģartlara uymayan ürünün istenmeyen biçimde kullanımını ve teslimatını önleyecek, kontrol altında olmasını sağlayacak yazılı prosedür ve süreç oluģturmuģ ve uygulamaktadır. Bu kontrol, uygun olmayan ürünün açık bir Ģekilde tanımlanması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, ayrılması ve elden çıkarılması Ģeklinde yapılmaktadır. Bu kontroller ve uygun olmayan ve ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkileri tanımlamak için dökümante edilmiģ bir prosedürde tanımlanmıģtır. Uygun olmayan ürün: Belirlenen Ģartları karģılaması için yeniden iģleme tabi tutulabilir. Tamir edilerek veya tamir edilmeden spesifikasyon dıģı izin ile kabul edilebilir. Alternatif amaçlar için yeniden sınıflandırılabilir. Red edilebilir veya hurdaya ayrılabilir. Eğer sözleģmede belirtilmiģ ise, belirlenen Ģartlara uymayan ürünün kullanımı durumunda gerekli izin için müģteri veya müģteri temsilcisine bildirilecektir. Uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklardan sonra alınan takip tedbirlerine ait kayıtlar, alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere saklanmaktadır.

19 19/21 Tamir edilmiģ veya tekrar iģlem görmüģ ürün, dokümante edilmiģ prosedürlere göre, uygunluğunu göstermek için yeniden muayene edilmektedir. 8.4 Verilerin Analizi ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemekte ve bu verileri toplayıp analiz etmektedir. Bu analiz, izleme ve ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamaktadır, ABC Sanayi ve Tic A.ġ., analiz yöntemlerini belirlemek amacıyla bir süreç oluģturmuģ ve uygulamaktadır. Veri analizi aģağıdaki konularda bilgi sağlamaktadır: MüĢteri memnuniyeti(madde 8.2.1) Ürün Ģartlarına uygunluk(madde 8.2.4) Tedarikçiler(madde 7.4 ) Fire oranları Proses ve ürün özellikleri Önleyici faaliyet olasılıkları 8.5 İyileştirme Sürekli İyileştirme ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetim gözden geçirmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirir Düzeltici Faaliyet ABC Sanayi ve Tic A.ġ., uygunsuzluğun nedenlerini gidermek ve tekrarını önlemek için tedbirler almaktadır ve bu amaçla prosedür ve süreç oluģturur ve uygular. Bu süreç: MüĢteri Ģikayetleri de dahil olmak üzere tüm uygunsuzlukların gözden geçirilmesi Ürün, proses ve kalite sistemi ile iliģkili uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi ve kayıt edilmesi Uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için gereken düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Düzeltici faaliyetlerin uygulandığına ve etkili olduğuna dair kontrol sisteminin uygulanması konularını içerir Önleyici Faaliyet

20 20/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ., oluģmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için tedbirler almak amacıyla prosedür ve süreç oluģturur ve uygular. Bu süreç; Muhtemel uygunsuzluklara yol açabilecek durumların ve nedenlerinin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve oluģmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi Önleyici faaliyetin uygulanması ve bu faaliyetin etkin olduğundan emin olmak için izlenmesi YapılmıĢ bulunan faaliyetlerle ilgili bilgilerin yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri kapsamında değerlendirildiğinden emin olunması konularını içerir. EK. 3 VEKALET TABLOSU Unvan 1. Vekil 2. Vekil Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Üretim Müdürü Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Genel Müdür Üretim Müdürü Teknik Büro Müdürü Üretim Müdürü Genel Müdür Üretim ġefi Teknik Büro Müdürü Üretim Müdürü Teknik Büro ġefi Kalite Güvence Müdürü Kalite Kontrol ġefi 1 Kalite Kontrol ġefi 2 Finansman Müdürü Finansman ġefi Muhasebe Müdürü DıĢ Pazarlama Müdürü DıĢ Pazarlama ġefi 1 DıĢ Pazarlama ġefi 2

21 21/21 DıĢ Ticaret Müdürü DıĢ Ticaret ġefi Finansman Müdürü Satınalma Müdürü Satınalma ġefi Genel Müdür Personel Müdürü Personel ġefi Muhasebe Müdürü Üretim ġefi Üretim Müdürü Üretim Mühendisi Üretim Planlama ġefi 1 Üretim Planlama Sorumlusu Üretim Müdürü Kalite Kontrol ġefi Kalite Kontrol ġefi Kalite Güvence Müdürü DıĢ Sevkıyat Müdürü DıĢ Sevkıyat ġefi 1 DıĢ Sevkıyat ġefi 2 Ġç Sevkıyat ġefi DıĢ Sevkıyat Müdürü DıĢ Sevkıyat ġefi Üretim Mühendisi Üretim ġefi Üretim Müdürü Boyahane ġefi Üretim ġefi Üretim Müdürü Ġç Pazarlama Müdürü Ġç Pazarlama ġefi 1 Ġç Pazarlama ġefi 2

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.ġ. nin ürün kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve operasyonların kontrol altında tutulabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan yazılı hale getirilen, basılı

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI (KEK) İÇİNDEKİLER BÖLÜM 01 BÖLÜM 02 BÖLÜM 03 BÖLÜM 04 BÖLÜM 05 KALİTE EL KİTABI DAĞITIMI ÖNSÖZ SAVEL LTD.ŞTİ. TANITIMI KALİTE POLİTİKASI KAPSAM (Standart Madde

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No 1 / 36 ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı REVİZYON TARİHİ : 01. 11. 20.. REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : İZİNSİZ KOPYALANMASI VE DAĞITILMASI YASAKTIR. Sayfa No 2 / 36 ÖNSÖZ Günümüz rekabet ortamında başarılı

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL İZMİR,2013 Sayfa: Sayfa 2 / 32 EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL REVİZYON İŞLEME SAYFASI Revizyon Tarihi Değişiklik

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: 0312 212 60 40 F: 0312 222 29 74 www.ankara.edu.tr Sıra No Rev. Tarihi Rev. No 1 -------- 00 Yeni yayınlanmıştır. 2 01.08.2017

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2120 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3 Aralık

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA. Genel

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA. Genel 1. AMAÇ -- 2. TANIMLAR -- 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA Genel UNIVERSAL CERTIFICATION tarafsız, belirlenmiģ prosedür ve yönetim kuralları olan ve buna göre Uygunluk Belgesi verebilecek gerekli yeterlilik

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Enerji Tasarrufu Daha Güçlü Atılımlar İçin Birikimdir 2011 MEYER Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri 1 TÜV (Technischer Überwachungs - Verein) Almanca'da Teknik Gözetim

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2110 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı