BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş"

Transkript

1 BIM 312 Database Management Systems Veritabanı Kavramına Giriş

2 Veritabanı Nedir? Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla l oluşan kayıtlar topluluğudur. l ğ Veritabanı, sistem süreçlerinde oluşan verilerin daha sonra ulaşılmak amacıyla elektronik ortamlarda, belli kurallar ve birbirleriyle olan ilişkilerini koruyacak şekilde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur.

3 Neden Veritabanı Kullanılır? Gereksiz veri tekrarını önler. Bellek israfını önler. Daha güvenli bir şekilde verilerin saklanmasını sağlar. Veri paylaşımı sağlanır. Veriler daha düzenli bir şekilde tutulur, veri bütünlüğü sağlanır. ğ Verilerin yönetilmesi için kullanılmalıdır.

4 Neden Veritabanı Kullanılır? Küçük bilgi kümeleri için metin dosyaları ya da hesap çizelgeleri çoğu zaman yeterli olacaktır. Ancak saklanan veri miktarı arttıkça, bu verilere daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilmek için veritabanı gerekecektir. Veritabanı gerektirecek hızın ve veri miktarının ölçüsü işletmeye, verinin kullanım amacına, verinin önemine, yapılacak yeni yatırım için ayrılabilecek bütçeye ve daha başka birçok etmene bağlıdır.

5 Neden Veritabanı Kullanılır?

6 Veritabanı nın Yararları Hız: Veritabanında saklanan verilere ulaşmak, kağıt üzerinde ya da farklı elektronik dosyalarda saklanan verilere ulaşmaktan daha hızlıdır. Yer tasarrufu: Veritabanı kullanıldığında o kadar verinin saklanacağı kağıttan ve bu dosyaların tutulacağı yerden tasarruf edilmiş dl olur. Paylaşım kolaylığı: Veritabanında sakladığınız verileri aynı ağ üzerindeki kullanıcılarlayadainternet eaçarak tüm dünya ile paylaşmak mümkündür.

7 Veritabanı nın Yararları Güvenlik: Veritabanları üzerinde veritabanı yöneticisinin gerekli güvenlik kısıtlamalarını ayarlaması ile yüksek güvenlik sağlanabilir. Doğruluk: Veritabanlarındaki veriler, tek bir kaynaktan paylaşıldığı için tekrara yol açmaz ve doğruluğundan emin olunabilir. Oysaki kağıt üzerindeki veya metin dosyalarındaki veriler çoğunlukla versiyon ve tarih bilgisine dikkat edilmediğinden yanlış bilgilendirmeye yol açabilirler.

8 Veritabanı İşlemleri Yeni dosya eklemek Yeni veri eklemek Veri değiştirmek Veri silmek Dosya silmek Var olan veriyi çeşitli biçimlerde ya da sorgu sonuçlarına göre görüntülemek

9 Veritabanı Türleri Veritabanı türleri, verileri yapılandırma, saklamavebu verilere ulaşma şekillerindeki farklılıklarla ayrılırlar. Yapısal olarak üç ana veritabanından söz edilebilir: İlişkisel veritabanları Hiyerarşik ş veritabanları Nesneye yönelik veritabanları

10 İlişkisel Veri Tabanları En yaygın olarak kullanılan veri tabanlarıdır. Çünkü hem ana bilgisayarlarda hem de PC tabanlı ortamlarda çalışan örnekleri vardır. İlişkisel veritabanı, verileri tablo adı verilen listelerde saklayarak listeler arasında ilişkiler tanımlar.

11 İlişkisel veri tabanlarının temel yapısal özellikleri i şu şekilde sıralanabilir: Bir ilişkisel veri tabanı içinde bilgiler, tablolar halinde saklanırlar. Tablolar dikey olarak alan lardan, yatay olarak kayıt lardan oluşurlar. ş Bir tablodaki alan veya alanlar, esas anahtar olarak tanımlanırlar. Bir tablodaki kayıtlar, tanımlanan bir esas anahtara göre sıralanırlar.

12 Hiyerarşik ş Veri Tabanları Hiyerarşik veri tabanları, bilgileri bir ağaç yapısında saklar. Kök l k bi k t b kök b ğl d l k tl b Kök olarak bir kayıt ve bu köke bağlı dal kayıtlar bu tip veri tabanının yapısını oluşturur.

13 Nesneye yönelik veritabanları Nesneler, bir tabloda yer alan bir kayıttan çok daha karmaşık biryapıya sahiptirler ve daha esnek bir yapıda kullanışlı bir şekilde düzenlenebilirler. Nesneye dayalı bir veri tabanında yapısı gereği arama işlemleri çok hızlı yapılabilmektedir. Büyük tablolarla uğraşırkenğ ş ilişkiselş veri tabanları sayesinde çok daha hızlı sonuca ulaşılmaktadır.

14 1) Microsoft Access Microsoft firmasının Office paketi içinden çıkan Access, paralı veritabanları arasında nispeten ucuz olarak göze çarpar. Eğer bir web sitesinde veri miktarı ve aynı anda yapılan işlem sayıları az ise, Access kullanabilirsiniz. Tek bir veri tablosunda 2 GB a kadar veri depolayabilir ve aynı anda 255 bağlantıya izin verebilirsiniz.

15 2) MySQL Access ile karşılaştırıldığında daha güvenlidir. Windows un yanı sıra Linux, OS/2, Solaris, AIX ve birçok işletim sistemini desteklemesi nedeniyle çok yaygındır. Ev kullanıcıları tarafından, kolay kurulumu ve gelen kurulum paketleri nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. Tablo başına 8 TB veri depolayabilmektedir. Özellikle web uygulamaları için oldukça hızlıdır.

16 3) IBM DB2 IBM firmasının ürünü olan DB2, Access ve MySQL e göre daha performanslı, ancak küçük işletmelere göre daha yüksek maliyete sahiptir. Windows ve Unix sistemlerinde çalışabilir.

17 4) Microsoft SQL Server Yine Microsoft firmasının bir ürünü olan Microsoft SQL Server (MSSQL), iyi bir performansa sahiptir. En büyük dezavantajı, sadece Windows üzerinde çalışabilmesidir. Kullanım kolaylığı, güvenilirliği ve işlem gücüyleü dikkat çekmektedir. kt M li ti diğ it b l ö ük kti Tbl Maliyeti diğer veritabanlarına göre yüksektir. Tablo başına 4 TB veri depolayabilmektedir.

18 5) Oracle Oracle, dünyanın engüçlüvegüvenilirveritabanı olarak gösterilmektedir, ancak çok yüksek maliyeti nedeniyle sadece büyükük kurumların tercih edebilecekleri i bir veritabanıdır. Windows ye Unix sistemlerinde kullanılabilmektedir. Oracle sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir Çok Oracle, sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir. Çok büyük yazılım desteği vardır.

19 Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Yönetim Sistemleri bir veritabanı üzerinde yapılması gerekecek tüm işlemlerin veri tabanı yöneticisi tarafından yapılmasını sağlayan, aynı zamanda veritabanına gelen tüm istekleri işlemeş koyup denetleyen sistemdir.

20 Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı yönetim sistemlerinin i i başlıca temel görevleri: Veritabanının ve verinin i tanımlanması Verinin güncellenmesi ve sunulması Veritabanı bakımı Güvenlik Veri yedeklenmesi ve kurtarılması

21 Uygulama Alanları Veritabanlarında tutulan veriler, sorgulama yazılımları, rapor üreten yazılımlar, hesap çizelgeleri, istatistik yazılımları, karar destek yazılımları, grafikyazılımları gibi farklı türden birçok yazılım tarafından kullanılırlar.

22 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Günümüzde en yaygın kullanılan veritabanları ilişkisel model üzerine kurulmuş veritabanlarıdır yılında E. F. Codd tarafından yayınlanan bir makale ilişkisel veritabanı anlayışının oluşmasını sağlamıştır. İlişkisel model, gerçek hayattaki varlıklar, varlıkları tanımlayan nitelikler ve varlıklar arasındaki bağıntılar üzerine kurulmuştur. Her varlık kendine özgü tekil bir özelliği ilediğerlerinden ayrılır.

23 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Varlık-bağıntı modelinin dört temel kavramı vardır. Bunlar; Varlık Nitelik Bağıntı Anahtar nitelik

24 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Şekil 1.2 Varlık-Bağıntı Model Örneği

25 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Varlık-Bağıntı Modelinin Yapıtaşları İlişkisel l modeldeki varlıklar ilişkisel l veritabanlarındaki tablolardır. Tabloların isimleriaçıklayıcı ve kısa olmalıdır. Aynı veritabanı içinde aynı tablo ismi kullanılamaz. Tablo satırlarının toplamı nesne kümesini oluşturur.

26 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Bir tablo, nesneyi tanımlayan nitelikler i içeren sütunlardan oluşur. Nitelik, bir varlığın karakteristik tanımlayıcılarından biridir. Tablonun satırlarında varlığa ait nitelik verileri görüntülenir. İlişkisel modeldeki bağıntılar ilişkisel veritabanlarındaki tablolar arasındaki bağıntılardır. Bu bağıntılar diyagram üzerinde çizgiler ile görüntülenir.

27 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Nitelik Türleri Basit nitelikler: Sadece tek bir değer içerir. Kitap No Türetilmiş nitelikler: Diğer niteliklerin hesaplanması sonucunda elde edilen niteliklerdir. Doğum ğ Tarihi Yaş (Bugün - DoğumTarihi) = 23

28 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Nitelik Türleri Bileşik nitelikler: Birden çok bileşeni içerir. Bulunduğu Yer Raf No 5 Oda No 3 Birden fazla değeri olan nitelikler: Birden fazla değeri içerir. i Telefon ,

29 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Anahtarlar Bir varlığı ya da bağıntıyı tekil (unique) olarak tanımlayan ve diğerlerinden ayırt edilmesine yarayan nitelik ya da en küçük nitelik kümesine anahtar denir. Anahtar nitelik tek sütun (Yazar_No) olabileceği gibi birden fazla sütunu da içerebilir (Yazar _ Ad ve Yazar_Soyad).

30 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) Bağıntı Türleri (Mapping Cardinalities) En az 2 varlık arasında ortak nitelikler üzerinden bağıntı yapılabilir. Varlıklar arasında 4 çeşit ş bağıntı ğ türü olabilir: Bire-Bir (1-1) Bire-Birçok (1-m) Bir çoğa-bir (n-1) Bir çoğa-birçok (n-m)

31 Bağıntığ Türleri (Mapping Cardinalities) Bire-Bir (1-1): 1) İki varlık içini de sadece birer nitelik ortaktır. Bire-Birçok Birçok (1-m): Bir varlık diğer bir varlığın ğ birden fazla niteliğine sahip olabilir. Birçoğa-Bir (n-1): Bir varlığın birden fazla niteliği bir diğer varlıkta bulunabilir. Birçoğa-Birçok Birçok (n-m): Bir varlık diğer bir varlığın birden fazla niteliğine sahip olabileceği gibi kendi niteliklerinin birden fazlası diğer varlıkta bulunabilir.

32

33 Varlık-Bağıntı ğ Modeli (E-R) Tablo 1.3 Tablolar Arası Bağıntı Kitap Tablosu Yazar Tablosu Kitap_No Kitap_Ad Kitap_Fiyat Yazar_No Yazar_Ad Yazar_Soyad 1 Tutunamayanlar Hasan Demir 2 Access Oğuz Atay 3 Ayşe Güçlü KitapYazar Tablosu Kitap_No Yazar_No Tablo 1.3 deki örnekte Tutunamayanlar isimli kitap Oğuz Atay, Access isimli kitap ise Hasan Demir ve Ayşe Güçlü tarafından yazılmıştır.

34 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) İlişkisel Veri Modeli İlişki iki boyutlu bir çizelge olarak düşünülmelidir. Çizelgenin her sütununda bir nitelik yer alır. Her satırda ise bir çoklu vardır. 2 sütunlu bir çizelge düşünüldüğünde bu çoklunun 1. elemanı 1. sütun değerine, 2. elemanı 2. sütun değerine sahip olur. Kitap çizelgesi düşünüldüğünde veri modeli aşağıdaki şekilde olur: KİTAP(Kitap_No,Kitap_Ad,Kitap_Fiyat)

35 Varlık-Bağıntı Modeli (E-R) İlişkilerin özellikleri için aşağıdakiler söylenebilir: Satırların sırası önemsizdir. Sütunların sırası önemsizdir. Tüm satırların birbirinden farklı olması gerekir. Tüm satırlar farklı olduğuna göre en az bir anahtar alan vardır. Bir sütundaki değerlerin tümünün veri tipi aynıdır.

36 İlişkisel Model (Relational) Veri Modeli, Şema ve Örnekleme: Veri modeli, bir veritabanının yapısını açıklayan kavramlar bütünüdür. Veritabanı yapısı; veri türleri, bağıntılar ve veri kısıtlamalarından oluşur. Veri modelleri ayrıca basit işlemler kümesini (erişim, düzenleme) içerir.

37 İlişkisel Model (Relational) Veritabanın tanımını veren şema, veritabanı tasarımı sırasında belirlenir ve çok sık olarakdeğişmez. Kitap Kitap_No Kitap_Ad Kitap_Fiyat Tablo 1.1 Şema Örneği

38 İlişkisel Model (Relational) Bir veritabanı içinde yer alan verinin belirli bir andaki durumuna veritabanı durumu, veritabanı fotoğrafı ğ f ya da örneklemesi denir. Her veri ekleme, silme ya da değiştirme durumunda örnekleme değişir. Kitap Kitap_No Kitap_Ad Kitap_Fiyat 1 Tutunamayanlar İnce Memed Tablo 1.2 Örnekleme Örneği

39

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

Arş. Gör. Özlem AKTAŞ. yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr

Arş. Gör. Özlem AKTAŞ. yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr Prof. Dr. Yalçın ÇEBİ Arş. Gör. Özlem AKTAŞ yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr Girişi Yazılım dünyasında ihtiyaçlar yç ortaya çıktıkça ç bu ihtiyaçlara yç cevap verecek çeşitli yazılım mimarileri

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 1 İÇİNDEKİLER VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ... 2 1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI... 2 1.1. Veri Nedir?... 2 1.2. Veri Tabanı Nedir?... 3 1.3. Veri Modeline Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri... 4 1.4.

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN VERİ TABANI YÖNETİMİ Sunu 2: Veri Modelleri Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN Veri Modeli Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler topluluğuna veri modeli (data model)

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet

Detaylı

VERİTABANINDA DÜZENLİLİK DENETİMİ

VERİTABANINDA DÜZENLİLİK DENETİMİ Hakan YÜKSEL VERİTABANINDA DÜZENLİLİK DENETİMİ Hakan YÜKSEL Sayıştay Denetçisi Giriş Yaşam düzeyindeki ilerleme, nüfus artışları ve birleşmeler kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdürürken gerçekleştirdikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI. Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI. Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ETKİNLİK SAYISI VE YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA (%) ETKİSİ Etkinlik Sayı Yıl

Detaylı

VERİTABANI DERS NOTLARI

VERİTABANI DERS NOTLARI VERİTABANI DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Buket Doğan 1 Ders İçeriği Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini y anlamak, veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi imi yöntemlerini

Detaylı

Veri Tabanı Örnekleri

Veri Tabanı Örnekleri Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu Bilgi depolarıdır. Veri

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 14.HAFTA Ms Access (Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş ve Tablo İşlemleri)

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

1. Veri Tabanı Sistemine Giriş

1. Veri Tabanı Sistemine Giriş 1. Veri Tabanı Sistemine Giriş Dr. Hidayet Takçı VTYS den önce verilerin tutulması için dosyalama sistemleri kullanılmaktaydı. Dosyalama sistemlerinde başta veriler arasındaki ilişkilerin kurulması olmak

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatmagül BOLAT ÇUKUROVA DELTASI İÇİN BİYOSFER REZERVİ BİLGİ AĞI VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,2006 ÇUKUROVA

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMASI MUSTAFA KAAN GÖZCÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMASI MUSTAFA KAAN GÖZCÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMASI MUSTAFA KAAN GÖZCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2015 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANE BİLGİ

Detaylı

VERİTABANI MANTIĞI DERS NOTLARI

VERİTABANI MANTIĞI DERS NOTLARI VERİTABANI MANTIĞI DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us Veritabanı Kavramı Veri Kavramı Bu bölümde, veri tabanının ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Veri tabanlarının

Detaylı

Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı

Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı Veritabanı, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Veri Pazarı Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri (Bil 483) 20394676 - Ümit Burak USGURLU Veritabanı Veri tabanı düzenli bilgiler

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı