Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases"

Transkript

1 e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle / Inteestingly Foeign Bodies Fut Syı 1, Ufuk Çobnoğlu 1, Bünymin Setoğullındn 2 1 Göğüs Cehisi An Bilim Dlı, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Vn, 2 Göğüs Hstlıklı An Bilim Dlı, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Vn, Tükiye Özet Amç: Ybncı cisim spisyonu ve ybncı cisim yutm he yşt göülmekle bebe, dh çok çocukluk yş gubund sıktı. Tnıd gecikme olmsı duumund önemli kompliksyonl yol ç. Hv yolunun bi kısmının y d tmmının tıknmsın bğlı olk fklı beliti ve bulgull seyede. Acil müdhle edilmezse ölüme neden olbili. Kliniğimizde ybncı cisim spisyonu ve yutmsı nedeniyle müdhlede bulunuln 9 ilginç olgu değelendiilmişti. Geeç ve Yöntem: Çlışmmızd son 2 yıl içinde ybncı cisim spisyonu ve yutm nedeniyle tedvi edilen, ilginç dyolojik ve klinik özelliklei oln 9 olgu incelendi. Olgulın yş dğılımı 9 y ile 54 yş sındydı. 5 i ekek, 4 ü byndı. Aspisyon ve yutm hikyesi ile tedvi sındki süe 1.5 st ile 20 yıl sınd değişmekteydi. Bulgul: Tüm olgul bonkoskopi vey özofgoskopi ypıldı. 5 olgud igit bonkoskopi vey özofgoskopi ile ybncı cisim çıkılmdığı için tokotomi vey VATS uygulndı. Tüm olguld ybncı cisim çıktıldı. Motlite gözlenmedi. Sonuç: Ybncı cisim spisyonunun ve yutulmsının kesin tnısı özofgoskopi vey bonkoskopi ile konu. Anmnez, fizik inceleme ve dyoloji, tnıd çok önemlidi. Şüphe duyulduğund mutlk ilgili uzmn bşvumlıdı. Aksi hlde mobidite ve motlite kçınılmz olbili. Anht Kelimele Bonş; Özofgus; Ybncı Cisim Abstct Aim: Foeign body spition nd ingestion foeign body is usully seen in childhood but cn occu t ny ge. When the dignosis of foeign bodies e delyed, this my led impotnt complictions. Complet o ptil obstuction of the min bonchil system poduces diffeent findings. Deth my occu if emegency tetment is not given. The nine inteesting foeign body spition nd ingestion cses in ou clinic wee evluted. Mteil nd Method: In ou study, 9 foeign bodys spition nd ingestion cses wee teted with inteesting clinicl nd diologicl findings wee eviewed fo the lst 1.5 yes. The distibution of ge of the ptients nged fom 9 months-54 yes. 5 mle ptients, 4 wee femle. The peiod between spition nd ingestion nd tetment vied fom 1.5 hou nd 20 yes. Results: All ptients undewent boncoscopy o esophgoscopy. In five cses boncoscopy o esophgoscopy wee insufficient nd thocotomy o VATS ws pefomed. In ll cses, foeign bodies wee emoved. Motlity ws not obseved. Discussion: The definite dignosis of foeign body spition nd ingestion is confimed by esophgoscopy o boncoscopy. Histoy, physicl exmintion nd dyologicl findings is vey impotnt fo dignosis of foeign body spition. Othevise, the mobidity nd motlity my be unvoidble. Keywods Bonchus; Esophgus; Foeign Body DOI: /JCAM.682 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(3): Coesponding Autho: Fut Syı, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi Göğüs Cehisi AD. Vn, Tükiye. T.: F.: GPS: E-Mil: 278 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 İlginç Ybncı Cisimle / Inteestingly Foeign Bodies Giiş Tkeobonşil ve özefgil ybncı cisim spisyonlı, yşmı tehlikeye sokn ve cil müdhle geektien klinik ntiteledi. Çocukluk çğınd ve özellikle de 1-3 yş gubund ybncı cisim spisyonlının ölümcül kzl sınd %7 onınd göüldüğü bildiilmektedi [1]. Ybncı cisim spisyonu tnısı, hikye, klinik ve dyolojik bulgull konu. Klsik olk semptom ve bulgul, tkeobonşil sistem için, solunum zoluğu, intçı öksüük, wheezing, siynoz, simetik dinleme bulgulı iken; özofgil sistem için, ybncı cisim yutm duumund disfji, hipeslivsyon, odinofji gibi semptoml oty çık. Tkeobonşil sistem ybncı cisim spisyonlı tke düzeyinde ni ölümlee yol çbilmektedi. Dh şğı seviye tıknmld ise ybncı cisim, tıkdığı bölgenin distlinde hvlnmnın bozulmsın ve enfeksiyon, zmnl d bi tkım konik penkiml değişikliklee zemin hzılmktdı [2, 3]. Özofgus ybncı cisim yutulmsı duumund, lümende oluştubileceği bi pefosyon ve bun sekonde olk, gelişebilecek mediystenit tblosu nedeniyle hyti önem z etmektedi. Kliniğimizde tkeobonşil sistem için en sık spie edilen mddele iğne, klem kpğı, boncuk, çekidek, fıstık, fındık, fsulye, pil ksmlıdı. Özofgil ybncı cisim olk sıklıkl metl p, kemik, et, iğne, çivi, plstik pç, düğme, metl pçll kşılşmktyız. Klinik nlmd utin olk sıkç kşılştığımız ybncı cisim spisyonlının ksine dh z kşılştığımız, ilginç dyolojik ve klinik bulgulı oln öneklei sunmyı mçldık. Geeç ve Yöntem Kliniğimize son 1.5 yıl içesinde tkeobonşil sistem ybncı cisim spisyonu ve özofgil sistem ybncı cisim yutm duumlı nedeniyle tnı lıp, tedvi edilen 110 olgunun dosylı etospektif olk değelendiildi. Olgulın 65 i ekek (%59), 45 i ( %40.9 ) byndı. Yş lığı, 1 y ile 88 yş sınd değişmekteydi. Otlm yş 28.3 olk hesplndı. Bu 110 olgu içeisinden öykü, loklizsyon, oluştuduğu kompliksyon ve ilginç dyolojik göüntülei çısındn ştımyı uygun gödüğümüz 9 olguyu ( %8.1) litetü eşliğinde sunduk. Hstl, yş, cinsiyet, yutuln ybncı cismin özelliği, bşvuu zmnı, bşvuu nındki klinik tblo, dyolojik bulgul, ybncı cismin yeleşim yei, tedvi yklşımlı çısındn değelendiildi. Olguld tnıy öykü, klinik bulgul, fizik muyene, diekt gfile ve toks tomogfisinden ylnılk gidildi. Hstld iyi bi nmnezi tkiben, fizik inceleme ypıldı. Dinleme bulgulı değelendiildi. Hstlın hepsine 2 yönlü kciğe gfisi çekildi. Gfilede ybncı cismi düşündüecek şüpheli bulgusu oln olgulın kciğe tomogfilei çekileek, tek değelendiildi. Olgulın yş dğılımı, 9 y ile 54 yş sındydı. Otlm yş 13.8 idi. Olgulın 7 si (%77.7) çocukluk yş gubundn olup, 5 i ekek, 4 ü byndı. Sol lt lobektomi uygulnn hst hiç, tüm hstl genel nestezi ltınd igit bonkoskopi vey özofgoskopi ypıldı. Sol lt lob bonşektzisi nedeniyle, lt lobektomi uygulnn hstd, ybncı cisim spisyon öyküsü yoktu. 13 yşındki bu hstd, okul öncesi dönemden bşlyn solunum sistemi ile ilgili ykınml mevcuttu. Ybncı cisimle, değişik boy ve çeşitte bonkoskop vey özofgoskopl kullnılk, fosepsle ydımıyl çıktıldı. Bu giişimlele ybncı cismin çıkılmdığı vkld video tokoskopik cehi y d tokotomi ypılk ybncı cisim çıkıldı. Bulgul Son iki yıl içinde kşılştığımız özofgil ybncı cisim yutm ve tkeobonşil ybncı cisim spisyonlu 110 olgudn 65 i ekek (%59), 45 i ( %40.9 ) byndı. Yş lığı, 1 y ile 88 yş sınd değişmekteydi. Otlm yş 28.3 olk hesplndı. 110 olgunun 63 ü özofgil, 57 si tkeobonşiyl sistem ybncı cisim spisyonluydu. Bunldn özellik gösteen dokuz olguyu değelendidik. Değelendimeye ldığımız olgulın 5 i (%62.5) ekek, 4 ü (%37.5) byndı. Yş lığı 9 y ile 54 yş sınd değişmekteydi. Otlm yş, 13.8 idi. 7 olgu (%77.7) çocukluk yş dönemindeydi. Aspisyon sonsı olgulın hekime müct süelei değişkenlik gösteiyodu. En eken bşvuu, oly sonsı 1.5 st içinde, en geç bşvuu olydn 20 yıl sony uznmktydı. Tkeobonşil sistemde ybncı cisimlein yeleşimi, 3 olgud sold, 3 olgud sğ bonşil sistemdeydi. 3 olgud özofgil ybncı cisim gözlendi. Olgulın tümü semptomtikti. Hstld nefes dlığı, öksüük, yutm güçlüğü gibi beligin otk semptoml vdı. Olgulın fizik muyeneleinde, he iki hemitoxt dinlemekle solunum sesleinin fklılığı dikkti çekmekteydi. Ybncı cisim bulunn ilgili hemitox lnınd solunum sesleinin lınmmsı, sibiln lle, beligin oskültsyon bulgulıydı. Özofgil sisteme ybncı cisim yutm olgulınd disfji, bulntı, kusm, tükük slgısınd tış mevcuttu. 5 olgud tkeobonşil ybncı cisim spisyonu, 3 olgud özofgil ybncı cisim yutm öyküsü vdı. 1 olgud ybncı cisim nmnezi yoktu. Olgulı kısc şğıd sunduk: Olgu 1: 11 yşındki ekek hst khvltıd zeytin çekideği spie etmiş. Hst bi süe hekime müct etmemiş. Öksüük, nefes lmd sıkıntı, teşlenme ykınmlının bş göstemesi üzeine olyın 7. gününde kliniğimize sevk edilen hsty çekilen kciğe gfisinde, sol opk kciğe; toks tomogfisinde de sol kciğede hv bonkogmlı, hv kistlei, telektzi, totl pnömonik konsolidsyon tesbit edildi (Resim 1). Hstnın dinlemekle sol bonşil sistemde solunum seslei lınmıyodu. Hsty genel nestezi ltınd igit bonkoskopi ypıldı. Sol n bonşu tm tıkyn zeytin çekideği çıktıldı. Postopetif dönemde kontol filmlei hızl düzelen hst, 1 gün son tbucu edildi. Hstnın 3 ylık tkipleinde hehngi bi soun tesbit edilmedi. Olgu 2: 26 yşındki ekek hst, kın ğısı ykınmsıyl bşvuduğu genel cehi kliniğinde, tesdüfen çekilen kciğe filminde iğne göülmesi üzeine kliniğimize efee edildi. Hstnın öyküsü deinleştiildiğinde, 5-6 lı yşld sıtın yogn iğnesi bttığını bi süe sıt ğılının olduğunu belitti. Dh son hiçbi ykınmsı olmdığını ifde eden hstnın kciğe gfisi ve toks tomogfisinde inttosik lnd iğne belilendi (Resim 2). Hsty genel nestezi ltınd video ydımlı tokoskopik giişim ypıldı. Sğ kciğe bzlinden penkime btık duumd ve diğe ucu diyfgm üzeinde gnülsyon dokusu ile çevili hlde dun uzun yogn iğnesi çıktıldı. Postopetif 3. gün tbucu edilen hstnın kontol gfileinde bi soun gözlenmedi. Olgu 3: 3 yşındki kız çocuğunun, geçidiği tfik kzsı nedeniyle ilei mekeze sevki sısınd, mbulnstyken solunumunun bozulmsı üzeine entübe edilmeye çlışıldığı öğenildi. Ambulns içinde entübe ediliken ynlış entübsyonl itojenik olk entübsyon tüpünün özofgus göndeildiği cil biimimize getiilen hsty çekilen gfileden nlşıldı. Hst ynlış entübsyondn sonki yım st içinde kliniğimize ulştıılmıştı. Genel nestezi ltınd igit özofgoskopi giişimi Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 279

3 İlginç Ybncı Cisimle / Inteestingly Foeign Bodies ypılk, özofgus giişinde göülen tüp çıktıldı (esim 3). Hstnın, geçidiği tvm nedeniyle diğe konsültsyonlı ypıldı. Önemli bi ek ptoloji sptnmyn hst, ytışının 3. gününde tbucu edildi. Olgu 4: 2.5 yşınd kız çocuğunun, yklşık 5 ydı süen öksüük, hııltılı solunum, nefes dlığı, teşlenme ykınmlı nedeniyle çok kez medikl tedvi ldığı öğenildi. Hsty, şikyetleinin devm etmesi üzeine kciğe gfisi çektiildiği ve sğ bonşil sistemde çivi tesbit edilmesi üzeine kliniğimize efee edildiği öğenildi. Hstnın fizik muyenesinde, sğd sibiln lle, solunum sesleinde zlm tesbit edildi (Resim 4). Hsty genel nestezi ltınd igit bonkoskopi ypıldı. Lümene iyice penete oln, gnülsyon dokusu ile çevili çivi, bonkoskopi ile çıkılmdı. Hsty sonki şmd genel nestezi ltınd sğ tokotomi tı bonkotomi ypılk ybncı cisim çıktıldı. Sğ n bonş, emilebili sütülele pime onıldı ve plevl fleplele desteklendi. Olgu, kontol gfilei ile postopetif dönemde tkip edildi. Hehngi bi soun yşnmmsı üzeine 7. günde tbucu edildi. Tbucu sonsı 6 y süeyle lıklı tkip edilen hstd nlmlı bi soun gözlenmedi. Olgu 5: 1 yşınd kız çocuğunun kliniğimize bşvuusundn 7 st önce mobily çekmece kolunu yuttuğu öğenildi. Akciğe gfisi ve 2 yönlü sevikl gfilede ybncı cisim tesbit edildi (Resim 5). Olguy genel nestezi ltınd igit özofgoskopi ile müdhlede bulunulk ybncı cisim çıktıldı. Hst, müdhle sonsı gün tbucu edildi. Hehngi bi sounl kşılşılmdı. Olgu 6: 13 yşındki ekek hst, slt yeken niden soluk bousun bi cismin kçtığını ve öğümesine ğmen çıkmdığını ifde etti. Hst, hemen dokto bşvuup medikl tedvi ldığını nck şikyetleinin gideek ttığını, ileleyici ve htsız edici bi öksüüğe dh son knmnın d eşlik ettiğini, nefes dlığının geliştiğini belitti. Olydn 2 gün son kliniğimize müctl ytııln hsty çekilen kciğe gfisi ve toks tomogfisinde, sold üst lob nteiod pnömonik konsolidsyon ve kvite ln tesbit edildi (Resim 6). Hsty genel nestezi ltınd igit bonkoskopi ypıldı. Bonkoskopide sol bonşil sistemde hipeemi dışınd bulguy stlnmdı. Bunun üzeine sol mini tokotomi ypıldı. Linguld konsolide ln mevcuttu. Bu ln, göğüs duvın ypışmıştı. Buy pnömotomi ypıldı nck kötü kokulu, hfif yeşilimsi kıntı dışınd bi ptoloji tesbit edilmedi. Plevl ln gözden geçiildiğinde peikdın üzeinde sebest şekilde dun pisi pisi otu tesbit edildi. Olguy postopetif dönemde ntibiyotepi ve solunum desteği sğlndı. Kontol filmlei ekspnse oln hst, kliniğinin düzelmesi üzeine 5. günde tbucu edildi. Hst, opesyon sonsı dönemde 6 y tkip edildi. Bi sounl kşılşılmdı. Olgu 7: 54 yşındki ekek hst 4 gün öncesinden yemek yeken kemik yuttuğunu belitti. Hekime eken müct etmeyen hst, 3. günde KBB uzmnın muyene olduktn 1 gün son kliniğimize efee edilmiş (Resim 7). Hsty genel nestezi ltınd igit özofgoskopi ypıldı. Anck ilei deecede mukozl ödem vdı ve kemiğin çok ii olmsı nedeniyle hsty sğ tokotomi uygulndı. Azygos ven düzeyinden bşlyıp 5-6 cm lik segmentte kemik, özofgotomi ypılıp çıktıldı. Özofgus tbklı şıı ödemliydi. Tbkl emilebili sütülele kt kt pime dikildikten son, piyetl plevl fleplele desteklendi. Postopetif 6. günde kontstlı özofgogfi sonsı ol lım bşlnn hst 8. günde tbucu edildi. Hst 3 y süeyle tkip edildi ve bi soun göülmedi. Olgu 8: 13 yşındki ekek hst, 5-6 lı yşldn bei süekli teklyn lt solunum yolu enfeksiyonlı nedeniyle medikl tedvi lmış. Olgu değelendiildiğinde, sol hemitokst solunum seslei özellikle sol bzlde zlmıştı. Öksüük, blgm ykınmlı mevcuttu. Çekilen yüksek ezolüsyonlu toks tomogfisinde sol lt lobd bonşektzi polnmıştı (Resim 8). Olguy sol tokotomi tı sol lt lobektomi ypıldı. Bonkotomi ypıldığınd ognize kpuz çekideği göüldü. Postopetif 6. günde tbucu edilen hst, 1 yıl süeyle tkip edildi ve hiçbi sounl kşılşılmdı. Olgunun ptolojisi bonşektzi olk polndı. Olgu 9: 9 ylık kız çocuğu, ni solunum sıkıntısıyl en ykın hstneye götüüldüğünde hemen entübe edilip, kliniğimize sevk edilmişti. Olgu, entübe şekilde meliythneye lındı. Rigit bonkoskopi ypıldığınd tkey tşmış, sğ n bonşu tm tıkyn fsulye göüldü ve fsulye koptıl koptıl, igit fosefslele çıktıldı. Giişim sonsı ventiltöe bğlnn hst dh son uyndııldı. Nöolojik defisit sptnmdı. Olgu Resim 1. Zeytin çekideği spisyonu sonucu sol d yygın pnömonik infiltsyon Resim 2. Sğ kciğe lt lob bzlinden (bi ucu penkim içinde) diyfgmy uznımlı dikiş iğnesi Resim 3. Özofgus lümeni içeisinde Resim 4. Sğ n bonştn tkey uznn ybncı cisim entübsyon tüpü (çivi) Resim 5. Özofgus poksimline yeleşmiş ybncı cisim (çekmece kolu) Resim 6. Sol lt lobt kvite lezyon ve çevesinde pnömonik konsolidsyon Resim 7. Özofgus lümeninde ybncı cisim (kemik pçsı) Resim 8. Sol lt lobt bonşektzi 280 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 İlginç Ybncı Cisimle / Inteestingly Foeign Bodies 3. günde sounsuz tbucu edildi. Ttışm Ybncı cisim spisyonlı, potnsiyel olk ölümle sonuçlnbilecek ciddi duumldı. Tnıd gecikme mobidite ve motlite onlını tıı [4, 5]. Hstlımızd d geç müct bğlı olk, bi tkım dyolojik ve klinik değişiklikle oty çıktı. Öneğin 1 hftlık gecikmeye bğlı olk, sol n bonşt tm tıknm oln olgud, dyolojik olk hp kciğe bulgulı gelişmeye bşlmıştı. Bu hst, eken dönemde bşvuduğu için, gelişen obstüksiyon bulgulı (bonşektzik göünüm gibi) müdhle sonsı düzeldi. Anck, kpuz çekideği spie eden ve yıll son sol lt lobd hbiyetle bşvun hstd ezeksiyon dışınd ypılck bi giişim klmmıştı. Kldı ki, bu hst, yıllc stım tedvilei lmış ve gelişen kciğe hbiyeti nedeniyle kliniğimize sevk edilmişti. Özofgus kemik yutn olgumuzd, özofgusun tüm tbklı ödemliydi ve lümen eode olmy bşlmıştı. Çivi spie eden ve 4 y son müct eden hstd yoğun gnülsyon dokusu mevcuttu. Tkeobonşil sistemde bilinen en uzun ybncı cisim etnsiyon süesi 40 yıldı [6]. Çlışmmızdki bi olgud yimi yıl, diğe olgud 5 ylık bi etnsiyon öyküsü mevcuttu. Ybncı cisim spisyonu sıklıkl 3 yş ltı çocukld göülü. Ypıln etospektif çlışml, ybncı cisim spisyonlının %65-75 inin 3 yş ltı çocukld göüldüğünü göstemektedi. Okul öncesi çocukld, kuuyemiş ve küçük oyunck pçlı, mdeni p en çok spie edilen mddeleken, okul çğı çocuklınd, klem uçlı, silgi, toplu iğne en sık göülmektedi. Yetişkinlede özellikle bynld bşötü iğnelei en sık spie edilen tkeobonşil ybncı cisimledi [7]. Çlışmmızd bunldn fklı olk çivi, pisi pisi otu, kpuz çekideği ve uzun dikiş iğnesi sptnmıştı. Gstointestinl sistem ybncı cisim spisyonlının %28-68 i özofgus itti. Ypıln bi çlışmd özofgil ybncı cisim spisyonlının 15 yş ltı hstld %95 onınd nedeni metlik p olk bulunmuştu. 15 yş üstü olguld ise en sık nedenle sısıyl kemik, et, iğne, çivi, plstik pçl, diş potezi, düğme, metl pç vb. şeklinde tesbit edilmişti [8]. Çlışmmızd bi olgud litetüle uyumlu olk kemik pçsı tespit edilmiş, diğe olguld çekmece kolu ve entübsyon tüpü gibi sı dışı mddele sptnmıştı. Ybncı cisim spisyonundn son hstnın ilgili hekime müctınd ilenin sosyoekonomik ve kültüel ypısı, hstnın bilinçliliği, bşvuduğu ilk sğlık kuuluşlının hstyı ilgili uzmn efee edebilmelei çok önem z etmektedi. Özellikle gelişmekte oln ülkelede eğitim yetesizliği ve ihml gibi nedenlele ybncı cisim spisyonlı sık göülmektedi [9]. Hstlımızd bu nedenlein olumsuz ynsımlı olmuştu. Klinik olk tkeobonşil ybncı cisim spisyonlu olguld en sık öksüük (%90), dispne, hııltılı solunum ve solunum sesleinde tek tflı zlm gibi semptom ve bulgulın bi vey dh fzlsı bi d bulunu [10, 11, 12]. Bizim olgulımızd bu semptom ve bulgulın ynı sı teş ve enfeksiyon it diğe bulgul d mevcuttu. Tnıd öykünün yıntılı lınmsı çok önemli bi kite iken, fizik muyene ve dyolojik değelendimele de çok önemli ye lmktdı. Bonkoskopi vey özofgoskopi öncesi çekilen 2 yönlü bi dyogm genellikle ybncı cisim vlığını ve yeini önemli ond doğu vemektedi [13]. Bununl bilikte gecikmiş, komplike vkld diekt gfilele tnıy gitme zolşmktdı. Çeşitli çlışmld ybncı cisim spisyonu olduğu knıtlnn olguld %24-30 onlınd göğüs dyogfisinin noml olduğu bulunmuştu [1, 14, 15]. Ybncı cisim spisyonund dyogfik bulgul, kkteistik değildi [16]. Çeşitli çlışmld ybncı cisim spisyonu tnısınd dyogfilein duylılığı %65-85, özgüllüğü %51-70 olk belitilmişti [1, 17, 18]. Bilgisylı tomogfi, özellikle diekt gfilede göülmeyen, nmnezi pozitif oln, konik ybncı cisim öyküsü oln olguld ve de diekt posteo-nteio gfilede şüpheli lezyonlın vlığınd çektiilmelidi. Çlışmmızd döt olguy bilgisylı tomogfi çekildi. Özofgust kemik oln ve geç bşvun olguy d mediystende ptoloji vlığını teyid etmek için tomogfi çektiildi. Özellikle konik süeçte bşvun, kciğe penkim ptolojilei gelişen ve yııcı tnı geeken olguld tomogfi çekilmelidi. Son zmnld bilgisylı tomogfi ile ypıln snl bonkoskopinin, ybncı cisim spisyonu şüphesi oln olguld oldukç önemli bilgile vediği ve geeksiz bonkoskopi ve bun bğlı kompliksyonlı zlttığı bildiilmektedi [1]. Snl bonkoskopi, bilgisylı tomogfi göüntüleinden ylnk tke ve bonşlın iç kontulını ve lümenini snl olk gömeyi sğlyn bi teknikti. Bu teknik syesinde endobonşiyl yeleşimli ybncı cisimle tesbit edilebilmektedi. Ybncı cisim spisyonun bğlı olk, eken dönemde bşvun hstld bonkoskopi ve özofgoskopi ile ybncı cismi çıkm olsılığı dh yüksekken, geç bşvun olgulın tokotomiye ve ezeksiyon gitme olsılıklı tmktdı. 9 olguluk çlışmmızd, bundn dolyı 5 hstd tokotomi vey VATS bşvuduk. Litetüle [19] kşılştııldığınd tokotomiye bşvuu syımızın yüksekliği dikkti çekmektedi. Anck bunu özellikle hstlın geç müctlın bğlıyouz. Eken dönem spisyon öyküsü olmsın ğmen, tokotomi uyguldığımız pisi pisi otu spisyonlu olgumuzd bu ybncı cismin seyi ilgi çekiciydi. Bu olgud ybncı cisim, tkeobonşil ğcı geçmiş, plevl lığ (peikdın üzeinde) ulşmıştı. Litetülede plevl lığı ve tox duvını geçip ciltten çıkn olgul po edilmişti [20, 21]. Ybncı cisim spisyonunun kesin tnısı bonkoskopi ve özofgoskopi ile konu. Bu giişimle için hstnın vediği nmnez doğultusund şüpheye düşüldüğünde, dyoloji ve fizik inceleme bulgulındn d ylnk mutlk endoskopik giişim ypılmlıdı. Rigit bonkoskopi ve özofgoskopi, koly mnüple edilebilmelei, teleskopik ve kme sistemleinin koly monte edilebilmelei, diekt göüş shsı sğlmlı, büyük vntjlıdı. Anck yine de küçümsenmeyecek ond ciddi motlite ve mobidite onlın shipti. Bu onl %2-22 sınd bildiilmişti. Özellikle tnının geç konulduğu olgul ile cil bonkoskopi ypıln olguld bu onlın ttığı bildiilmişti [6, 22, 23]. Bi yş ltı çocukld evde kz ile geçekleşen ölümlein en önemli nedeni ybncı cisim spisyonlıdı. Bu nedenle bu yş çocukld gıdlın yumuşk kıvmd olmsın dikkt etmeli ve elleine lcklı he şeyi ğızlın götüebileceklei endişesi içinde olunmlı ve bun göe tedbi lınmlıdı. İlei yşt ve diş potezi oln olgulın gıdlı iyice çiğneyeek yutmlı tvsiye edilmelidi. Özellikle teklyn kciğe enfeksiyonlı ve geçmeyen öksüük nedeniyle olguld ybncı cisim spisyonundn şüphelenmelidi. Ybncı cisim spisyon nmnezi oln olguld geekli tetkikle ypılmlı ve hızl tnıy gidilmelidi. Ybncı cismin özofgust ypbileceği olsı bi pefosyon iskinin y d bonşil sistemde uzun süe ybncı cisim klmsı duumund kciğede gelişebilecek ievesibl değişikliklein fkınd olunmlıdı. Acil duumld hv yolu çıklığının sğlnmsı ve cil bonkos- Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 281

5 İlginç Ybncı Cisimle / Inteestingly Foeign Bodies kopi ve/vey özofgoskopi için hızl en ykın sğlık mekezine yönlendiilme sğlnmlıdı. Sonuç olk, tkeobonşil ve özofgil ybncı cisim spisyonlı, eken dönemde teşhis ve tedvi edilmediğinde bonkopnömoni, kciğe bsesi, bonşiektzi, hp kciğe ve özofgus pefosyonu sonsı mediystenit gibi mobidite ve motlitesi yüksek kompliksyonl yol çbili. Aspisyon öyküsü oln he olgu deinlemesine idelenmeli, geekli tetkikle ypılmlı ve endoskopik giişimleden kçınılmmlıdı. Kynkl 1. Hliloğlu M, Çiftçi AO, Oto A, et l. CT vitul bonchoscopy in the evlution of childen with suspected foeign body spition. Eu J Rdiol 2003; 48: Esene Z, Şhinoğlu H, Yüksel M, Güney E: Ybncı cisim spisyonu, uygulnn bonkoskopi ve nestezi sounlı. Ondokuz Myıs Tıp Degisi 1986; 3: Mntel K nd Butennd I: Tcheobonchil foeign spition in childhood. A epot on 224 cses. Eu J Pedit 1986; 145: Elhssni NB. Tcheobonchil foeign bodies in the middle est. J Thoc Cdiovsc Sug 1988; 96: Ludemnn JP, Hughes CA, Holinge LD. Mngement of foeign bodies of the iwy. In Shields TW, edito. Genel Thocic Sugey. Phildelphi: Lippincott Willims & Wilkins 2000; p Limpe AH, Pksh UB. Tcheobonchil foeign bodies in dults. Ann Inten Med 1990; 112: Bodt E, de Bideling G, Tuelinckx D, Gillet JB. Foeign body spition in chilhood: mngement lgoithm. Eu J Emeg Med 1999; 6: İnci İ, Özçelik C, Ülkü R, Een N. Özofgus ybncı cisimlei: 682 olgunun incelenmesi. Tük Göğüs Klp Dm Ce De 1999; 7: Hoeve LJ, Rombout J, Pot DJ. Foeign body spition in childen. The dignostic vlue of signs, symptoms nd peopetive exmintion. Clin Otolyngol Allied Sci 1993; 18: Eikci V, Kcy S, Aikn A. Foeign body spition: fou-ye expeince. Ulus Tvm Deg 2003; 9: Aytc A, Yudkul Y, İkizle C, Olg R, Slym A. İnhltion of foeign bodies in childen. Repot of 500 cses. J Thoc cdiovsc Sug 1977; 74: Yıldıım I, Özdemi A, Çil M, Cengiz M, Dönmez O, Özkn H. Çocukld göülen ybncı cisim spisyonlı. Uludğ Üniv Tıp Fk Deg 1990; 1: Beşili K, Demiky A. Tkeobonşiyl ybncı cisim spisyonu. Solunum 2003; 5: Mu LC, Sun D, He P. Rdiologic dignosis of spited foeign bodies in childen : eview of 343 cses. J Lyngol Otol 1990; 104: Iked M, Himi K, Ymuchi Y, Ikui A, Shigih S, Kid A. Use of digitl substction fluooscopy to dignose diolucent spited foeign bodies in infnts nd childen. Int J Pedit Otohinolyngol 2001; 61: Zeell JT, Dimle M, McGill LC, Pippus KJ. Foeign body spition in childen : vlue of diogphy nd complictions of bonchoscopy. J Pedit Sug 1998; 33: Ayed AK, Jf AM, Owyed A. Foeign body spition in childen: dignosis nd tetment. Pedit Sug Int 2003; 19: Swedstöm E, Puhkk H, Keo P. How ccute is chest diogphy in the dignosis of tcheobonchil foeign bodies in childen? Pedit Rdiol 1989; 19: Oğuzky F, Akçli Y, Khmn C, Bilgin M, Şhin A. Tcheobonchil foeign body spitions in childhood: 10 ye expeince. Eu J Cdio Thoc Sug 1998; 14: Wtson CRR. Inhled gss infloescence pesenting s supeficil tumou of the chest wll. Med J Aust 1969; 1: Bsok O, Yldiz S, Kilince L. Bonchiectsis esulting fom spited gss infloescences. Scnd Cdiovsc J 1997; 31: Çiftçi A, Bingöl-Koloğlu M, Şenock ME, Tnyel FC, Büyükpmukçu N. Bonchoscopy fo evlution of foeign body spition in childen. J Ped Sug 2003; 38: Een Ş, Blcı A, Dikici B, Dobln M, Een MN. Foeign body spition in childen.: expeince of 1160 cses Ann Top Ped 2003; 23: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

yatay Þekil I A) E 1 =E 2 = E 3 B) E 1 <E 2 = E 3 C) E 2 <E 1 < E 3 D) E 3 <E 2 < E 1

yatay Þekil I A) E 1 =E 2 = E 3 B) E 1 <E 2 = E 3 C) E 2 <E 1 < E 3 D) E 3 <E 2 < E 1 S ÜNÝERSÝTE HAZIRI ÖZ-DE-BÝR AINARI ÝZÝ DENEE SINAI A Sou syýsý: 0 nýtlm süesi: 5 dkik Bu testle ilgili ynýtlýnýzý optik fomdki izik bölümüne iþetleyiniz. Doðu ynýtlýnýzýn syýsýndn ynlýþ ynýtlýnýzýn syýsýnýn

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Over veya Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedavi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Analizi

Over veya Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedavi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Analizi doi:10.5222/iksst.2017.023 Arştırm Over vey Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedvi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Anlizi Retrospective Anlysis of 19 Ptients Treted with the Indiction of Ovrin or Adnexl

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a.

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a. GENEŞE BÖÜ 17 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖÜER 4 60 1 Çubuk İlk boy Sıcklık tışı ( C) Uzm miktı 2 2 60 60 50 40 2 3 3 4 2 4 I,, çubuklının ilk boylı eşitti 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 > di ile ynı olbili, fklıdı

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı