İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR"

Transkript

1 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası proje yarışması kapsamında yarışma raportörlüğüne iletilen tüm soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. 1. SORU: İmar yönetmeliğine göre 50 metreden fazla cephe hattı yapamıyoruz. Fakat özellikli projelerde ve yarışma projelerinde meclis kararıyla bu cephe hattı geçilebiliyor. Bizim böyle bir şansımız olacak mıdır? CEVAP 1 : Yarışma şartnamesi ekinde verilen plan notları dosyasında da görülebileceği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 3 Kısım-Bina Derinlikleri nde belirtilen koşullar aranmayacaktır ibaresi esas alınacaktır. 2. SORU : Mimari proje yarışması şartname ve eklerini sitenizden dün indirdim. Maket sınırını gösteren paftanın yenilendiği yazıyor ancak dwg dosyasını açtığımda maket sınırı görünmüyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz? CEVAP 2 : Yapı maket sınırının işlenmiş hali şartname ve eki dosyalar içinde (yapi_maket_siniri.dwg) dosyası olarak taralı şekilde işaretlenmiştir. (http://www.izka.org.tr/files/ebulten/2013/yarisma/anasayfa/) 3. SORU : Verilen 1 ve 2 nolu parsellere ait imar durumu toplamda m 2 taban alanı ve m 2 inşaat alanını içermekte. Aplikasyon krokisi verilerinde yer alan C,D,E binalarının imar durumu verilerinde 1-2 parsellere ilavesi belirtilmemiş. İlave ile toplam alan m 2 taban alanı olduğu görülmektedir. Bu durumda maximum inşaat alanımız ( m 2 x8 kat) m 2 midir? CEVAP 3 : 1

2 Toplam Parsel Alanı: 1.505,00 m 2 Maksimum Taban Alanı: 1.204,87 m 2 Maksimum Kat Alanları Toplamı: 9.638,96 m 2 dir. Şekilde (b) kenarındaki çekme mesafesine uymak kaydıyla, m 2 lik parselde maksimum 1.204,87 m 2 lik taban alanı kullanılabilir. (a) ve (c) kenarlarında yan parsellerdeki binaların sağır duvarları görünmeyecek şekilde tasarım şekillendirilecektir. 4. SORU : 2 no lu Parselin sağır bir cepheden 3.0 m çekilmesinin gerekçesi nedir? CEVAP 4 : Komşu parseldeki bina, (b) kenarına 3 m. çekme ile yanaşmıştır. Bu sebeple (b) kenarında bitişik değil, ayrık nizam uygulanacak ve komşu parselden 3 m. çekme yapılacaktır. (Bkz.3 nolu cevaptaki şema) 5. SORU : İmar durumunda ve plan notunda belirtilmiş hmax 24,80 m verisi kesin midir. Esnetilebilir mi? Kısmen de olsa bu yüksekliğin üzerine çıkacak çözümler yapılabilir mi? (Aynı ada içinde yer alan 9 ve 12 katlı diğer iki binanın hmax m sınırına uymadığı açıkça görülmektedir.) CEVAP 5 : hmax 24,80 m verisine uyulacaktır. 6. SORU: Bir yarışmacı, yarışmaya bir ekipte yardımcı ve diğer ikinci bir ekipte müellif olarak iki ekip iledahil olabilir mi? CEVAP 6 : Evet, dahil olabilir. 7. SORU :İstenen 1:200 ölçekli maket ve sınırları hakkında daha detaylı bilgi verilmesi mümkün müdür? CEVAP 7 : Bkz. 2 nolu cevap. Maket, kotu baz alınarak yapılacaktır. 8. SORU : Şartname eklerindeki parsel sınırları ve uyulacak çekme mesafeleri hakkında çelişen veriler mevcuttur. Parsel kullanımı hakkında daha net veri ve bilgi verilmesi mümkün müdür? CEVAP 8 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 9. SORU :İhtiyaç programında verilen otopark alanı ve sayısı, parselin geometrisi dikkate alındığında yetersiz görünmektedir. İstenilen alan, parsel alanından büyük olması sebebiyle birden çok katlı otoparkı gerektirmektedir. Bu da araçların katlara erişmesi için gereken alanlar düşünüldüğünde otopark için ayrılan alanı yetersiz kılmaktadır. Otopark alanı hesaplanırken, erişim rampaları dahil olmak üzere mi alan hesaplanacaktır? CEVAP 9 : Otopark alanına tüm sirkülasyon dahildir. Minimum 60 araçlık otopark düşünülecektir. 2

3 10. SORU : Zemin seviyesinde istenilen kamusal kullanıma yönelik alanlar hakkında daha açıklayıcı bilgi verilebilir mi? Kültürel aktivitelere ayrılması öngörülen bu alanların kiralanması mı düşünülmektedir yoksa bu alanlar İZKA tarafından mı işletilecektir? CEVAP 10 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 11. SORU : İhtiyaç programında verilen alanlara dolaşım alanları dahil midir? CEVAP 11 : Evet, dahildir. 12. SORU: 1 ve 2 nolu parselin tevhidiyle oluşacak alana ilişkin bir imar durum belgesi var mı? Var ise; 1 ve 2 nolu parsellerde, imar durumlarında yer alan arka bahçe mesafelerine uyularak yerleştirilen bloklar Sokağa cephe yaratacak şekilde bir geçitle birleştirilebilir mi? CEVAP 12 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 13. SORU: İki bloğun ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde hafif taşıyıcılı bir sistemle bloklar üstten birleştirilebilir mi? CEVAP 13 : Yarışmacıya bırakılmıştır. Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 14. SORU: İlgili Belediye, İZKA Binası ile ilgili olarak yönetmeliğe uyum açısından esneklik sağlayacak mıdır? CEVAP 14 : Hayır. 15. SORU : Bodrum kat sayısı için bir sınırlama var mıdır? CEVAP 15 : Hayır. 16. SORU: Bodrum kat temel kotu için bir kısıtlama var mıdır? CEVAP 16 : Hayır. 17. SORU: Komşu binaların temel kotları verilebilir mi? CEVAP 17 : Bu aşamada gerekli görülmemiştir. 18. SORU: Yapı yaklaşma sınırı arsa sınırı mıdır? CEVAP 18 : (b) kenarı dışında arsa sınırıdır. Bkz. 3 nolu cevap. 19. SORU : Yapı yaklaşma sınırı arsa sınırı ise, kapalı ve açık çıkma yapılabilir mi? CEVAP 19 : Yapılaşma sınırı aşılmamak koşuluyla yapılabilir. 20. SORU: Kırma çatı önerilmesi durumunda, en fazla % kaç meyilli olabilir? Çatı boşluğu kullanılabilir mi? CEVAP 20 : Yürürlükteki yönetmelikler geçerlidir. 3

4 21. SORU: İBB imar yönetmeliği dijital olarak yarışmacılara gönderilebilir mi? CEVAP 21 : Yönetmeliğin temini yarışmacıya bırakılmıştır. 22. SORU: Proje bedel hesabı, 4C sınıfı üzerinden hesaplanacağı ifade edilmektedir. Zemin iksa ve zemin güçlendirme, dekorasyon, peyzaj, enerji temini ve doğal gaz proje ücretleri bu hesaba dahil değildir. Doğru mu? CEVAP 22 :Evet, dahil değildir. 23. SORU: Mesleki kontrollük hizmeti verilecek midir? CEVAP 23 : Evet, verilecektir. 24. SORU: İhtiyaç programında belirtilen GİRİŞ bölümü ve ilgili açıklamalarda 'ana giriş' olarak tanımlanan mekanda protokol girişi için ayrı bir düzenleme yapılması istenmektedir. Bu açıklamadan tek bir giriş hacminin ziyaretçi, çalışan ve protokol için hizmet etmesi istendiğini mi anlamalıyız? Yoksa 'ana giriş' tanımından yola çıkarak 200 m 2 lik alanı farklı noktalarda 'alternatif girişler' olarak da değerlendirebilir miyiz? CEVAP 24 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 25. SORU: Girişimcilik Merkezi'nin ofislerle doğrudan ilişkili olmaması istenmektedir. Bu bağlamda bu birim için zemin katta istenen mekanlardan ayrı bir giriş mekanı mı tanımlanmalıdır yoksa ofisler için tanımlanan ortak giriş mekanından faydalanabilir mi? CEVAP 25 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 26. SORU1: Aplikasyon krokisinde görülen 1. ve 2. parselere ait A,B,C,D,E binalarının tümünü yıkıp arsayı çekme sınırları olmadan 1505 m 2 yi insaat alanı olarak kullanabiliyor muyuz? CEVAP 26 : Hayır, Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 27. SORU: 750 m 2 lik kamusal kullanıma ait mekan tek bir salon şeklinde mi olacak yoksa bir kaç salona bölünebilinecek midir? CEVAP 27 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 28. SORU: 3. ve 4. parseller dışındaki cephelerde yollardan çekmeler olacak mıdır? CEVAP 28 : Yollardan çekme şartı yoktur. 29. SORU: "İZKA, uygulama projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname hükümlerine göre yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptırılacaktır." ibaresine dayanarak katılımcıların büro tescillerinin olması gerekli midir? CEVAP 29 : Hayır, yarışmaya katılmak için büro tesciline gerek yoktur. 4

5 30. SORU: Büro tescilli olmayan katılımcıların yarışmayı kazanması durumunda uygulama aşamasında nasıl bir yol izlenir? CEVAP 30 : Böyle bir durumda yarışmacı büro tescili alacaktır. 31. SORU: Bina ihtiyaç programında sirkülasyon için herhangi bir alan belirtilmemiştir. Sirkülasyon alanları mahallerin içinde hesaplanarak mı program belirlenmiştir? Eğer eklenmemişse, binanın toplam alanının ne kadarı sirkülasyon alanı olarak eklenebilir? CEVAP 31 : Programda belirtilen alanlara sirkülasyon dahildir. 32. SORU: Aynı şekilde, ihtiyaç programının Genel Sekreterlik Birimleri için birim başkan odalarının sahip olduğunun dışında, ortak kullanımlı ıslak hacimler ve depolar için de alan tanımlanmamıştır. Yarışmacılardan bu hacimler için ne kadar alan bırakması beklenmektedir? CEVAP 32 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 33. SORU: 1 ve 2 numaralı parsellerde, Cumhuriyet Bulvarı ve Şehit Fethi Bey Caddesini birleştiren sokaktan çekme mesafesi var mıdır, varsa ne kadardır? Bu iki parselin konsolide edilmesi durumunda, imar planında bahsedildiği gibi 3 ve 4 numaralı parsellerde sağır duvar oluşturulamayacağı alınan meclis kararından sonra da geçerliliğini korumakta mıdır? CEVAP 33 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 34. SORU: TAKS ve KAKS değerleri nedir? CEVAP 34 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 35. SORU: Malum deniz kenarı bir yer ve zemin altında sulu bir zemin var, yerin altına ne kadar inebiliriz bunula ilgili bir sınırlama var mı? CEVAP 35 : Yoktur. 36. SORU: Yollardan herhangi bir çekme mesafesi uygulanacak mı? CEVAP 36 : Yollardan çekme şartı yoktur. 37. SORU: Tabana maksimum ne kadar oturabiliriz, bir sınırlaması var mı? CEVAP 37 : Bkz. 3 nolu cevap. 38. SORU: İZKA nın bu yarışmasına mimarlık öğrencileride katılabiliyor mu? Yoksa sadece mimar ünvanı olan kişiler mi katılıyor? CEVAP 38 : Yarışma şartname kuralları geçerlidir. 39. SORU: Toplam inşaat alanı nedir? ( m 2 x8 kat) m 2 midir? Esnetilebilir mi? CEVAP 39 : Bkz. 3 nolu cevap. 5

6 40. SORU: İmar durumları ile ölçü krokisinde farklılık vardır. Tevhit yapılması veya yapılmaması halinde yapı oturma sınırlarını ve çekme mesafelerini gösterir bir şema gerekmektedir. CEVAP 40 : Bkz. 3 nolu cevap. 41. SORU: Yarışma alanı sınırları kesin midir? Esnetilebilir mi? Yarışma sınırlarının ihlali değerlendirme dışı kalma sebebi midir? CEVAP 41 : Şartname ve eklerine uyulacaktır. 42. SORU: Kaç kat bodrum yapılabilir? CEVAP 42 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 43. SORU: Batı, kuzey ve doğu cephesinde çıkma yapılabilir mi? Yapılabilirse çıkma sınırı/ölçüsü nedir? CEVAP 43 : Yapılaşma sınırı aşılmamak koşuluyla yapılabilir. 44. SORU: Tevhit yapılmadığı takdirde, 1 nolu parsel imar durumu, bu parselde yer alacak yapının 4 nolu parselde yer alan yapıya bitişik nizam yapılabileceğini göstermekte. Ancak 2 nolu parselde yapılacak yapının 3 ve 4 nolu parselde yer alan yapıya bitişik nizam olamayacağını göstermektedir. 2 nolu parsel imar durumunda 3 ve 4 no'lu parselde yer alan yapılara çekme mesafesi belirtilmemiştir. Konunun netlik kazanması amacı ile tevhit yapılması veya yapılmaması halinde yapı oturma sınırlarını ve çekme mesafelerini bir şema ile verebilir misiniz? CEVAP 44 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 45. SORU: Bodrumda yapılacak kat adedinde sınırlama var mıdır? CEVAP 45 : Hayır, yoktur. 46. hmax 24,80 m kesin midir? Aynı adada yer alan 12 ve 9 katlı yapıların bu kotun üzerine çıktığı görülmekte CEVAP 46 : Hayır. Kesindir. 47. SORU: Ben mimarlık bölümü 2.sınıf öğrencisiyim aynı zamanda mimarlar odasına da üyeyim. Bu yarışma sadece mimarlar için mi? Mimarlar odasına üye olan öğrenciler katılabiliyor mu? CEVAP 47 : Şartname kuralları geçerlidir. 48. SORU: Kamusal kullanıma yönelik mekanın tek açıklıklı mı planlanması isteniyor? CEVAP 48 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 49. SORU : Kamusal kullanıma yönelik mekanın kat yüksekliğinin ne olması isteniyor? CEVAP 49 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 6

7 50. SORU :Kamusal kullanıma yönelik mekan alanına (750 m 2 ) fuaye dahil mi? Kamusal kullanıma yönelik mekanın kaç kişiye hizmet vermesi düşünülüyor? CEVAP 50 : İhtiyaç Programı Genel Açıklamasının (H) maddesinde açıklanmıştır. Kişi sayısı yarışmacıya bırakılmıştır. 51. SORU :Bodrum kat sınırı var mıdır? CEVAP 51 : Yoktur. 52. SORU :İZKA ile doğrudan ilişkisi olmayacak olan Girişimcilik Merkezi için ayrı giriş düşünülebilir mi? CEVAP 52 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 53. SORU:Girişimcilik merkezi tek bir bağımsız bölümden mi oluşmalı yoksa bağımsız birkaç mekan olarak tasarlanabilir mi? CEVAP 53 : Tek bir bağımsız bölüm oluşturulması beklenmektedir. 54. SORU : 1346 nolu sokak ve diğer cephelerde çıkma yapılabilir mi? CEVAP 54 : Yapılaşma sınırı aşılmamak koşuluyla yapılabilir. 55. SORU Yapılacak mimarinin konut alanına ne şekilde ulaşılabilir? CEVAP 55 : Soru anlaşılamamıştır. 56. SORU: Geçmişte açılmış olan mimari proje yarışmalarında (şartnamelerinde açıkça belirtilmesine rağmen) ödül alan bazı projelerin, yangın yönetmeliğine uymayarak kaçış mesafelerini ihlal ettiği veya tamamıyla gözardı ettiğini gözlemliyoruz. Detaylı bir ofis binasi projesinin seçilmesinin beklendiği bu yarışmada jürinizin bu ve buna benzer ihlallere karşı tutumu nasıl olacaktır? CEVAP 56 : Yönetmeliklere uyulacaktır. 57. SORU: Makina odaları, merdiven kuleleri gibi mimari elemanlar belirtilen hmax 24,80 m kotunun üzerine çıkabilir mi? CEVAP 57 : Yönetmeliklere uyulacaktır. 58. Soru Maket sınırını açık bir şekilde belirtecek bir çizim yayınlayacak mısınız? CEVAP 58 : Bkz. 2 nolu cevap. 59. SORU : Çekme mesafeleri (yoldan, yan bahçe ve arka bahçe) ve max bina derinliği nelerdir, yine bu bilgilerle alakalı olarak imar durum belgesi üzerinde "KROKİYE GÖRE" ibaresinde krokiyi nasıl elde edebiliriz? CEVAP 59 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 7

8 60. SORU : 1 ve 2 parsel tevhid edilmiş durumda mıdır yoksa isteğe bağlı bir durum mudur? CEVAP 60 : Bkz. 3 nolu cevap. 61. SORU: Meclis kararında geçen değişiklik öncesi imar yasasını nereden bulabiliriz? CEVAP 61 : İlgili yasanın temini yarışmacıya bırakılmıştır. 62. SORU : Toplam inşaat alanına, taban alanı dahil midir yoksa taban alanı hariç m 2 midir? CEVAP 62 : Bkz. 3 nolu cevap. 63. SORU: Bir yarışmacı, yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir mi ya da bir yarışmacı iki farklı grup içerisinde yarışmaya katılabilir mi? CEVAP 63 : Bir yarışmacı müellif olarak tek bir proje ile katılabilir. Yardımcı veya danışman olarak başka ekiplerde yer alabilir. 64. SORU: Yapılacak maket, yaptırmış olduğunuz maketin üstüne yerleştirilecek ölçüde sadece yapının maketi mi yoksa çevre binaları da içeren daha geniş ölçekli bir maket mi olacak? CEVAP 64 : Sadece yapının maketi yapılacaktır. Bkz. 2 nolu cevap. 65. SORU : İmar planında verilen "3 ve 4 nolu parsellerde oluşmuş yapılarda sağır duvar oluşturulmayacaktır." ibaresi anlaşılamamıştır. Burada kastedilen; Yeni yapılacak binanın 3 ve 4 parsellerdeki binalara yaslanmaması gerektiği midir? CEVAP 65 : Bkz. 3 nolu cevap. 66. SORU : Yeni yapılacak binanın gabarisinin 3 ve 4 nolu parsellerdeki binaların sağır duvarlarını (dışarıdan görülmeyecek şekilde) kapatması mı istenmektedir? CEVAP 66 :Bkz. 3 nolu cevap. 67. SORU :1 ve 2 parsellere ait imar durumu belgelerinde parsellere ait çekme mesafeleri krokilerle gösterilmiştir. Bu durumda iki parsel arasında boş alan oluşmaktadır. İki parselin tevhit edilmesi ve tek bir bina yapılması durumunda parseller arasındaki boş alanın durumu ne olacaktır? CEVAP 67 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 68. Maket sınırını gösterdiği söylenen dwg uzantılı dosyada bu sınırlara ait bir çizgi görülmemektedir. Bilgi verir misiniz? CEVAP 68 : Bkz 2 nolu cevap. 69. SORU: Planda müştemilatların bulunduğu alana denk gelen tevhid sonucu oluşan parselde 3 m lik bir çekme mesafesinden bahsedilmektedir. Yorumları ortadan kaldırmak ve yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için çekme mesafelerini ifade eden "imar kütle izi " veya çekme mesafelerini 8

9 gösteren lejantlı bir çizimin yayınlanmasını rica ediyoruz. Eğer ki böyle bir yayın yapılmayacaksa tevhit ile oluşan parseldeki çekme mesafesiyle ilgili durum daha net açıklanabilir mi? CEVAP 69 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 70. SORU: İhtiyaç programında listelenen mahal isimleri, adetler ve mahal alanlarının toplam alanıyla ilgili bir yanlışı düzeltmek isterim. Listelenen mekanların bazılarında 2 veya 3er adet istenmiş fakat toplam alan hesaplanırken 1 adet yapılacakmış gibi hesap yapılmış bu bağlamda toplam 320 m² lik bir fark söz konusu. Toplamda m² olarak belirtilen ihtiyaç alanı listeye göre m² olmalı. CEVAP 70 : Mahaller için verilen alan toplam m 2 dir. 71. SORU: Bitişik nizam yapılaşma olan bir caddede parsel derinliği boyunca bırakılacak 3 m lik yaklaşma mesafesi yeni bir yola dönüşecektir. Yaklaşma mesafesi tekrar açıklanabilir mi? CEVAP 71 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 72. SORU: A3 formunda teslim edilecek proje ölçekli midir? CEVAP 72 :Hayır. 73. SORU: Maket ve görseller için yakın çevredeki binaların en-boy ve yükseklikleri yarışmacılara verilebilir mi? CEVAP 73 : Sadece yapının maketi yapılacaktır. Şartname eklerinde verilen dokümanlar yeterlidir. 74. SORU: Yan ve arka sokakta yaklaşma sınırı var mı? İmar durumunu gösteren belgelerde görünmüyor. Ayrıca 1 ve 2 parselin tevhidi halinde yaklaşma sınırı hakkındaki bilgi net değil. Yeni yapılacak bina ile mevcut oteller arasında dar bir sokak elde edilmesi mi hedefleniyor? CEVAP 74 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 75. SORU: Maket sınırı isimli dwg paftasında, oldukça geniş bir alan görünmektedir. Şartnamede, binanın yakın çevresinin 1/200 ölçekli maketinin yaptırıldığından söz edilmekte olup, yarışmacılardan istenen maket sınırı net olarak yeniden yayınlanabilir mi? CEVAP 75 : Bkz. 2 nolu cevap. 76. SORU: 0.00 kotundan aşağı kaç metre bodrum kat inebiliriz? CEVAP 76 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 77. SORU: Yarışma şartname ve ekleri dosyasına, 12_1ve2_parsel_maket_siniri.dwg dosyasında, maket sınırı anlaşılamamaktadır. Yarışmacılar, sadece 1 ve 2 parseller sınırlarına kadar olan kısmın maketini yapmakla mı yükümlüdür? CEVAP 77 : Bkz. 2 nolu cevap. 9

10 78. SORU: İmar planı çizimlerine göre sokak yayalaştırılmış bir servis yolu olarak görülmekte. Maket fotoğraflarında ve suandaki kullanımında tek yönlü aktif bir sokak olarak hizmet etmektedir. Ayrıca komşu binanın zemin katında görülen otoparka bu sokaktan ulaşılmaktadır. Bu sokağın nihai durumunun bildirilmesini arz ederim. CEVAP 78 : Yayalaştırılmış bir servis yolu olarak kullanılacağı öngörülmektedir. 79. SORU: "04.1_7490_1ve2_parsel_plan_notlari" resminde belirtildiği şekilde 3 ve 4 numaralı parseller tarafında sağır duvar yapılmaması isteniyor. İmar durumunda veya aplikasyon krokisinde bu hususta hiçbir şey belirtilmemiş. Bu plan notuna uyulması gerekiyor mu? Eğer uyulacaksa, (3 ve 4 numaralı parsellerde yer alan mevcut yapılar yüksek yapılar olduğu için) yapının bu parsellerden çekilmesi gerekecektir. 3 ve 4 numaralı parsellerden kaç metre çekilmesi istenmektedir? CEVAP 79 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 80. SORU: 3 numaralı parselin köşesinden başlayan kalın bir çizgi var. Bu çizgi neyi ifade ediyor? CEVAP 80 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 81. SORU: İzmir Kalkınma Ajansı na ait 7490 Ada 1 ve 2 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi'nde yazan "Parseller tevhid edilerek tek bina yapılması durumunda; 3 ve 4 nolu parselde oluşmuş yapılarda sağır duvar oluşturulmayacaktır" ifadesine göre, yapılacak tek bina bitişik nizam olarak mı tasarlanmalıdır, yoksa 3 ve 4 nolu parselde oluşmuş yapılardan 3m çekme mesafesiyle mi düşünülmelidir? CEVAP 81 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 82. SORU: 1 ve 2 nolu parsellerde ayrı iki bina yapılması durumunda, yapılacak iki bina kendi parsel sınırları içinde mi düşünülmelidir? CEVAP 82 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 83. SORU: 1 ve 2 nolu parsellerde ayrı ayrı 2 bina yapılması durumunda 3. parselle bitişik nizam, 4. parselden 3m çekme mesafesi bırakılacak şekilde mi tasarlanacaktır? CEVAP 83 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 84. SORU: 3 ve 4 nolu parselde bulunan otel binasının sağır cephesinde düzenleme yapılabilinir mi? CEVAP 84 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 85. SORU: İhtiyaç programının H maddesinde tanımlanan ve 750 m 2 olması beklenen KAMUSAL ALAN ile A maddesinde tanımlanan KAMUSAL ALAN farklı mekanlar mıdır? CEVAP 85 : Evet. 10

11 86. SORU: İmar belgelerinde toplam inşaat alanı verilmiş. Tek bina yapılması durumunda ikisinin toplamı mı geçerlidir? Ayrıca kapalı otopark, teknik hacimler ve sığınak bu alana dahil midir? CEVAP 86 : Bkz. 3 nolu cevap. İmar yönetmeliklerine uyulacaktır. 87. SORU: 7491 ve_2 parsel_plan_notları adı ile yarışmacılara verilen dokümanda, 3 ve 4 parselde oluşmuş yapılarda bitişik nizam uygulaması yapılamaz denmektedir. Yarışma alanı olarak işaretli 1 ve 2 parselde tek bina ya da iki ayrı bina yapılırsa yapılaşma sınırları net olarak anlaşılmıyor. Yapılması hedeflenen binanın 3 ve 4 parseldeki binalardan 3 m mesafede olacağı söylenmektedir, bu durumda kuyu gibi bir boşluk oluşmaz mı? CEVAP 87 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 88. SORU: Mevcut binaların sağır duvarları estetik açıdan nasıl değerlendirilecek? CEVAP 88 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 89. SORU: 1 ve 2 parselde yapılaşma yan yola (1346 Sokak) sıfır mı? İmar durumunu daha açıklayıcı olarak belirtir misiniz? CEVAP 89 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 90. SORU: Kapalı otopark girişi için 3 ve 4 parseldeki mevcut yapıların sağır duvarlarına bırakılacak yan bahçe (3m) mesafesi kapalı otopark girişi olarak kullanılabilir mi? CEVAP 90 : Bkz 3 ve 4 nolu cevaplar. 91. Yarışmaya konu olan yeni bina, mevcut bitişik binadan 1 kat aşağıda olacaktır. hmax 24,50 m kotu ana cadde silueti için gerekli olsa da bitişik yapının daha yüksekte kalmasına neden olacak. İki binanın çatı gabarisi eşitlenebilir mi? CEVAP 91 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 92. SORU: Şartnamede yakın çevrenin maketinin yapıldığı, yarışmacıların maketinin buraya yerleştirileceğinden söz edilmektedir. Sadece bina maketi mi yapılacak? CEVAP 92 : Evet. 93. SORU: 0.00 altında kot sınırlaması var mı? CEVAP 93 : Yapı için bodrum kat sınırlaması yoktur. 94. SORU: İmar planında belirtilen toplam inşaat alanında ifade edilmek istenen emsal inşaat alanı mıdır yoksa brüt inşaat alanı mıdır? CEVAP 94 : Emsal inşaat alanı 9638,90 m 2 aşılamaz. 11

12 95. SORU: İhtiyaç programında belirtilen 750 m 2 kamusal mekan, tek bütün bir mekan olarak mı istenmektedir yoksa proje geneline yayılmış bir kullanım imkanı var mıdır? CEVAP 95 : Yarışmacıya bırkılmıştır. 96. SORU: İhtiyaç programında belirtilen 750 m 2 kamusal mekanın açık veya kapalı olarak tasarlanması mümkün müdür? CEVAP 96 : Kapalı olarak tasarlanacaktır. 97. SORU: Bodrum kat sınırı arsa sınırlarına kadar kullanılabilir mi? Bodrum kat ve zemin katta çekme mesafesi olacak mıdır? CEVAP 97 : Plan notlarına uyulacaktır. 98. SORU: Maksimum bodrum kat sınırlaması var mıdır? CEVAP 98 : Yoktur. 99. SORU: İhtiyaç programında verilen alanlara sirkülasyon alanları dahil midir? CEVAP 99 : Dahildir SORU: Diğer hususlarda belirtilen WC, KOPYALAMA, UPS, HİZMETLİ vb. mekanlar inşaat metrekaresine dahil midir? CEVAP 100 : Dahildir SORU: Parsel 1 ve Parsel 2 arasında bulunan yol, yarışma alanına kullanılabilir arsa olarak dahil edilmiş midir? CEVAP 101 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: Emsal veya toplam inşaat alanı hakkına dahil edilmeyebilecek mekanlar var mıdır? (Otopark, asansörler, merdivenler vb.) CEVAP 102 : Yürürlükteki imar yönetmeliklerine uyulacaktır SORU: Maket sınırı çizimiyle hali hazır harita çizimleri birbirini tam olarak tutmuyor. Hangi çizimi esas almamız gerekiyor veya nasıl bir yöntem izleyebiliriz? CEVAP 103 : Bkz. 2 nolu cevap SORU: Zemin altında inşa edilecek alan ile ilgili metrekare veya kat sayısı açısından bir sınırlama var mıdır? CEVAP 104 : Yoktur. 12

13 105. SORU: Çekme mesafeleri olarak verilen çizimlerde iki ayrı parselin birbiri ile ilişkisini tanımlanmıştır. Lakin bu arazi bir bütün olarak alındığında uygulanması gereken yoldan çekme mesafeleri net olarak belirtilmemiştir. Belirlenmiş net mesafeler var mıdır? CEVAP 105 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: Teslim edilecek çizimlerle ilgili ölçek ve istenilen bilgiler gerekli şekilde şartnamede belirlenmiştir. Ancak daha önceki çeşitli yarışma süreçlerine de bakıldığında ödül grubuna giren bazı projelerin, şartnamede sizin belirttiğinizin benzeri şekilde belirtilmesine rağmen, bu gereklilikleri yerine getirmemeleri (farklı ölçeklerde çizim teslim etmek gibi) jüri değerlendirmesinde olumsuz bir durum yaratmamıştır. Bu şekilde teslim edilmiş projeler ödül grubuna girebilmiştir. Aynı jüri yaklaşımı, şartnameye uymayan bir durum söz konusuyken bile, bu yarışma değerlendirmesinde de gerçekleşecek midir? İstenen çizimlerin belirlenen ölçüde ve tamamının teslim edilmemiş olması durumu jüri değerlendirmesini olumsuz etkilemeyecekse, bunun şimdiden tüm yarışmacılara aktarılması, yarışmacı ekipler arasındaki eşit konumda olmasını sağlayacaktır. Bu konunun net bir şekilde, tekrar olsa bile, vurgulanmasında yarar görüyoruz. CEVAP 106 : Şartnameye uyulacaktır SORU: İhtiyaç programında dolaşım alanlarına dair hiç bir şey belirtilmemiş. Dolaşım alanları belirtilen metrekarelere dahil mi kabul edilecek yoksa ek metrekare olarak mı ele alınacaktır? CEVAP 107 : Dahildir SORU: Yarışmanın ihtiyaç programında giriş bölümünde istenen 400 m 2 kamusal alan ile H bölümünde istenilen 750 m 2 'lik kamusal kullanıma yönelik mekan ayrı ayrı olarak mı değerlendirilecek yoksa bu 750 m 2 'lik alan 400 m 2 'lik alanı da kapsıyor mu? CEVAP 108 : Ayrı ayrı değerlendirilecektir SORU: Parseller tevhid edilerek tek bina yapılması durumunda; 3 ve 4 no lu parselde oluşmuş yapılarda sağır duvar oluşturulmayacak, 4 parselden verilen 3m çekme mesafesi ile oluşan açıklık tevhid sonucu oluşan parselde de oluşturulacaktır. ifadesiyle 3 ve 4 no lu parsellerde oluşmuş yapılarla tasarımı yapılacak yapının arasında 3m mesafe mi bırakılması istenmektedir? CEVAP 109 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: İhtiyaç programında belirtilen kamusal kullanıma yönelik mekan adıyla tanımlanan 750 m 2 lik mekan giriş kattaki kamusal kullanımlar isimli 400 m 2 lik mekandan bağımsız mı düşünülecektir? CEVAP 110 : Evet, bağımsız düşünülecektir SORU: Kamusal kullanıma yönelik mekan zemin katta çözümlenebilir mi? CEVAP 111 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 13

14 112. SORU: Otel ve Cumhuriyet bulvarına bakan kısımdaki binaya, bitişik yapılacak olan mimari yarışma projesinin katlarında çekmeler yapabilir miyiz? Yoksa zeminden 7. Katın sonuna kadar bir bütün şeklinde sağır duvar olarak zorunda mıyız? CEVAP 112 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: hmax 24,80 m deniliyor. Çatı formunu farklı şekilde yapma şansımız var mı? Yoksa çatı yönetmeliği mi geçerli? Çatı mahyası hmax 24,80 m yi geçebilir mi? CEVAP 113 : Yürülükteki yönetmelikler geçerlidir SORU: Marla otelin kat yüksekliği ve hmaxı daha fazladır. Bizim bina otelin giriş cephesinden bakılınca kat yüksekliği olarak alçak duruyor. Bu konuda hmax değişecek midir? CEVAP 114 : hmax 24,80 m olacaktır SORU: Bina kat yükseklikleri için bir sınırlama var mıdır? Minumum? Maximum? CEVAP 115 : Minimum kat yüksekliği için yönetmelikler geçerlidir, maksimum yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Marla otelin bulundugu cepheden boylu boyunca 3 m çekerek projeyi tamamlayabilirmiyiz? CEVAP 116 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: LEED sertifikasını hangi aşamasına kadar almak istiyrosunuz? Beklentiniz nedir? CEVAP 117 : Bu konudaki duyarlılık jüri çalışmaları sırasında dikkate alınacak ve uygulama esnasında konu detaylandırılacaktır SORU: Bodrum kattaki otopark için en fazla kaç metre derine inebiliriz? CEVAP 118 : Yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Toplam verilen m 2 ye sirkülasyon alanı dahil mi? Sirkülasyon toplam alanın yüzde kaçı olarak alınmalıdır? CEVAP 119 :Dahildir SORU: Araziye bitişik binaya yaklaşma sınırı nedir? Yollara yaklaşma sınırı nedir? CEVAP 120 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: ''Zemin Etüd Raporu Özet ve Sonuçları'' ekinde ''İnceleme alanında temel alanı yaklaşık 670 m 2, bina yüksekliği hmax 24,80 m'yi geçmeyecek şekilde yapılması planlanmaktadır.'' ibaresi yer alıyor. 1 ve 2 no'lu parsellerin toplam yapılaşma sınırı 1200 m 2. İhtiyaç programında da 14

15 genellikle Bodrum katında çözülmesi daha doğru olan ''GENEL HİZMET BİRİMLERİ''nin toplam kapalı alanı (sirkülasyon dahil olmadan) 2856 m 2. Zemin etüdü raporundaki bilgiye uyacak olursak 670m 2 x 2 tane bodrum kat = 1340 m 2 oluyor ki ihtiyaç programındaki kapalı otopark (1800m 2 ) alanını dahi sağlamıyor. Eğer toplam kapalı alanın (1200m 2 ) hepsini, çekme mesafeleri olmadan kullanabiliyorsak, 1200 x 2 tane bodrum kat = 2400 m 2 oluyor, arşiv vs birimler üst katlara alınırsa, ihtiyaç programındaki genel hizmet birimleri bu şekilde sağlanabilir. Katlı otopark sistemleri, otomatik / yarı otomatik otopark sistemleri de düşünülürse eğer, programın sağlanabileceğini düşünüyorum. Sorum ise: 1 ve 2 nolu parsellerin toplam yapılaşma sınırı olan 1200m 2 'yi bodrum kat alanı olarak kullanabiliyor muyuz? Zemin etüdünde 670 m 2 temel alanı düşünülmektedir diyor çünkü.. Ve yukarıda da belirttiğim gibi ihtiyaç programının bodrum katındaki birimlerini bu şekilde karşılamayabiliyor.. CEVAP 121 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. Ayrıca, parsel alanının tamamı bodrum katta kullanılabilmektedir SORU: Maket sınırının açıkça ifade edildiği çizimi yayınlar mısınız? CEVAP 122 : Bkz. 2 nolu cevap SORU: Yarışmaya bir ekip birden fazla projeyle katılabilir mi, bu durumda ekip diskalifiye mi edilir yoksa tek bir ödül mü alabilir? CEVAP 123 : Hayır, katılamaz. Tek bir ödül alabilir SORU : Toplam inşaat alanında +-%10 tolerans var mıdır / şartnamede belirtilen %10 mekanlar için mi geçerli sadece. CEVAP 124 : İhtiyaç programında belirtilen %10 hem mekanlar hem de inşaat alanı için geçerlidir SORU: Sirkülasyon alanı, toplam alan olan 8382 m 2 'ye dahil midir. CEVAP 125 : Dahildir SORU: Çevre maketi ile aynı kotta olması için maketimizin kaide yüksekliği kaç cm olmalı? CEVAP 126 : Kaide yapılmayacaktır SORU: Mühendislerden oda belgesi istenmekte midir? Sadece rapor yeterli midir? CEVAP 127 : Sadece rapor yeterlidir. Belge ve künye mecburi değildir Yarışmaya tek kişi katılınması halinde ; inşaat, elektrik ve mekanik raporlar için; ekipte yinede odaya kayıtlı mühendis olması; bu kişilerin bilgilerinin kimlik zarfına yazılması gerekli midir? CEVAP 128 : Sadece rapor yeterlidir. Diğer mühendislik dallarına ilişkin bilgilerin kimlik zarfına yazılması gerekli değildir. 15

16 129. SORU: Düzenlemiş olduğunuz mimari proje yarışmasına yapı denetim firmalarında çalışan mimarlar da katılabilir mi? CEVAP 129 : Katılabilir SORU: 1 ve 2 numaralı parsellerin birleştirilmesi sonucu komşu parselle yarışma arazisi arasında olması istenen çekme mesafesinin yarışma alanına işlenip paylaşılması mümkün müdür? CEVAP 130 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar 131. SORU: Parsellerin birleştirilmesi sonucu istenen çekme mesafesi ekteki gibi olması mı istenmektedir? CEVAP 131 : Hayır, bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar 132. SORU: Araç asansörü önerebilir miyiz? CEVAP 132 : Yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Alt yapı izleme formunda doğalgaz yok ve gereksiz olarak raporlanmış. Bu raporlama hafriyat kazısı için bilgilendirme için midir? CEVAP 133 : Sadece bilgilendirme içindir SORU: Yarışma konusu binaya doğalgaz temin edilebiliyor mu? CEVAP 134 : Hayır SORU: Yeraltı sularının, ısı pompası için ısıtma-soğutmada kullanılması imkanı / izni var mıdır? CEVAP 135 : Yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Güneyde yer alan 9 ve 12 katlı yapıların, geçerli imara göre hmax 24,80 kotuna indirilmesi ihtimali var mıdır? CEVAP 136 : Hayır SORU: Proje arazisine aplikasyon krokisinde de C,D,E binalarının yer aladığı alanlar dahil midir, yoksa sadece 1 ve 2 parsellerde aplikasyon krokisinde taralı alan mı proje arazisine dahildir? CEVAP 137 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: Arka bahçe mesafesi için krokiye bakınız notu düşülmüştür. Fakat aplikasyon krokisinden anlaşılamamaktadır. Herhangi bir arka bahçe mesafesi var mıdır? CEVAP 138 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: İhtiyaç programında mahaller için belirtilen alanlara sirkülasyon dahil midir, yoksa sirkülasyon için ayrı bir yüzde verilecek midir? 16

17 CEVAP 139 : Dahildir SORU: 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit edilme durumunda, yapılaşma sınırlarını gösteren bir kroki paylaşmanız mümkün müdür? CEVAP 140 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 17

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Değerli Yarışmacılar; Büyükada Çarşı Cami Derneği tarafından organize edilen Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması ile ilgili olarak 03.04.2015 tarihi (saat:17:00) ye kadar toplam 93 soru

Detaylı

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi? İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Raportörlüğüne 1 Nisan 2010 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 208 adet soru e- posta ve faks şeklinde iletilmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR SORU-CEVAPLAR KATILIM ŞARTLARI 05.08.2013 1. Yarışma ekibinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı olmak zorunda mıdır? Bunlar tek başlarına da katılabilirler mi? Şartnamenin 6.a maddesinde

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-Bu yönetmelik, yerleşme

Detaylı

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI. SORU ve CEVAPLAR KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR 1. Ayrı paftada vermiş olduğunuz dere hattının haritadaki yerini 1/1000 hâlihazır plan üzerinde tam olarak çakıştırabilir misiniz? Verilen

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013)

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) İZKA-2013 1 İZKA HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Türkiye de günümüze dek uygulanan bölgesel

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi: 02.11.1985 R. G. No: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI: 24973 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.12.2002 Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 25552 RESMİ GAZETE TARİHİ: 13.08.2004 MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR

Detaylı

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonu"nun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir?

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonunun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir? 1)SORU 1) Mevcut arazi içerisindeki bütün ağaçlara müdahale edilebilir mi, farklı bir noktaya taşınabilir mi? Şartnamedeki 4-Yapının Tanımı bölümünün son paragrafında belirtildiği üzere tasarımı zorlayıcı

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı