İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR"

Transkript

1 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası proje yarışması kapsamında yarışma raportörlüğüne iletilen tüm soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. 1. SORU: İmar yönetmeliğine göre 50 metreden fazla cephe hattı yapamıyoruz. Fakat özellikli projelerde ve yarışma projelerinde meclis kararıyla bu cephe hattı geçilebiliyor. Bizim böyle bir şansımız olacak mıdır? CEVAP 1 : Yarışma şartnamesi ekinde verilen plan notları dosyasında da görülebileceği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 3 Kısım-Bina Derinlikleri nde belirtilen koşullar aranmayacaktır ibaresi esas alınacaktır. 2. SORU : Mimari proje yarışması şartname ve eklerini sitenizden dün indirdim. Maket sınırını gösteren paftanın yenilendiği yazıyor ancak dwg dosyasını açtığımda maket sınırı görünmüyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz? CEVAP 2 : Yapı maket sınırının işlenmiş hali şartname ve eki dosyalar içinde (yapi_maket_siniri.dwg) dosyası olarak taralı şekilde işaretlenmiştir. (http://www.izka.org.tr/files/ebulten/2013/yarisma/anasayfa/) 3. SORU : Verilen 1 ve 2 nolu parsellere ait imar durumu toplamda m 2 taban alanı ve m 2 inşaat alanını içermekte. Aplikasyon krokisi verilerinde yer alan C,D,E binalarının imar durumu verilerinde 1-2 parsellere ilavesi belirtilmemiş. İlave ile toplam alan m 2 taban alanı olduğu görülmektedir. Bu durumda maximum inşaat alanımız ( m 2 x8 kat) m 2 midir? CEVAP 3 : 1

2 Toplam Parsel Alanı: 1.505,00 m 2 Maksimum Taban Alanı: 1.204,87 m 2 Maksimum Kat Alanları Toplamı: 9.638,96 m 2 dir. Şekilde (b) kenarındaki çekme mesafesine uymak kaydıyla, m 2 lik parselde maksimum 1.204,87 m 2 lik taban alanı kullanılabilir. (a) ve (c) kenarlarında yan parsellerdeki binaların sağır duvarları görünmeyecek şekilde tasarım şekillendirilecektir. 4. SORU : 2 no lu Parselin sağır bir cepheden 3.0 m çekilmesinin gerekçesi nedir? CEVAP 4 : Komşu parseldeki bina, (b) kenarına 3 m. çekme ile yanaşmıştır. Bu sebeple (b) kenarında bitişik değil, ayrık nizam uygulanacak ve komşu parselden 3 m. çekme yapılacaktır. (Bkz.3 nolu cevaptaki şema) 5. SORU : İmar durumunda ve plan notunda belirtilmiş hmax 24,80 m verisi kesin midir. Esnetilebilir mi? Kısmen de olsa bu yüksekliğin üzerine çıkacak çözümler yapılabilir mi? (Aynı ada içinde yer alan 9 ve 12 katlı diğer iki binanın hmax m sınırına uymadığı açıkça görülmektedir.) CEVAP 5 : hmax 24,80 m verisine uyulacaktır. 6. SORU: Bir yarışmacı, yarışmaya bir ekipte yardımcı ve diğer ikinci bir ekipte müellif olarak iki ekip iledahil olabilir mi? CEVAP 6 : Evet, dahil olabilir. 7. SORU :İstenen 1:200 ölçekli maket ve sınırları hakkında daha detaylı bilgi verilmesi mümkün müdür? CEVAP 7 : Bkz. 2 nolu cevap. Maket, kotu baz alınarak yapılacaktır. 8. SORU : Şartname eklerindeki parsel sınırları ve uyulacak çekme mesafeleri hakkında çelişen veriler mevcuttur. Parsel kullanımı hakkında daha net veri ve bilgi verilmesi mümkün müdür? CEVAP 8 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 9. SORU :İhtiyaç programında verilen otopark alanı ve sayısı, parselin geometrisi dikkate alındığında yetersiz görünmektedir. İstenilen alan, parsel alanından büyük olması sebebiyle birden çok katlı otoparkı gerektirmektedir. Bu da araçların katlara erişmesi için gereken alanlar düşünüldüğünde otopark için ayrılan alanı yetersiz kılmaktadır. Otopark alanı hesaplanırken, erişim rampaları dahil olmak üzere mi alan hesaplanacaktır? CEVAP 9 : Otopark alanına tüm sirkülasyon dahildir. Minimum 60 araçlık otopark düşünülecektir. 2

3 10. SORU : Zemin seviyesinde istenilen kamusal kullanıma yönelik alanlar hakkında daha açıklayıcı bilgi verilebilir mi? Kültürel aktivitelere ayrılması öngörülen bu alanların kiralanması mı düşünülmektedir yoksa bu alanlar İZKA tarafından mı işletilecektir? CEVAP 10 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 11. SORU : İhtiyaç programında verilen alanlara dolaşım alanları dahil midir? CEVAP 11 : Evet, dahildir. 12. SORU: 1 ve 2 nolu parselin tevhidiyle oluşacak alana ilişkin bir imar durum belgesi var mı? Var ise; 1 ve 2 nolu parsellerde, imar durumlarında yer alan arka bahçe mesafelerine uyularak yerleştirilen bloklar Sokağa cephe yaratacak şekilde bir geçitle birleştirilebilir mi? CEVAP 12 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 13. SORU: İki bloğun ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde hafif taşıyıcılı bir sistemle bloklar üstten birleştirilebilir mi? CEVAP 13 : Yarışmacıya bırakılmıştır. Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 14. SORU: İlgili Belediye, İZKA Binası ile ilgili olarak yönetmeliğe uyum açısından esneklik sağlayacak mıdır? CEVAP 14 : Hayır. 15. SORU : Bodrum kat sayısı için bir sınırlama var mıdır? CEVAP 15 : Hayır. 16. SORU: Bodrum kat temel kotu için bir kısıtlama var mıdır? CEVAP 16 : Hayır. 17. SORU: Komşu binaların temel kotları verilebilir mi? CEVAP 17 : Bu aşamada gerekli görülmemiştir. 18. SORU: Yapı yaklaşma sınırı arsa sınırı mıdır? CEVAP 18 : (b) kenarı dışında arsa sınırıdır. Bkz. 3 nolu cevap. 19. SORU : Yapı yaklaşma sınırı arsa sınırı ise, kapalı ve açık çıkma yapılabilir mi? CEVAP 19 : Yapılaşma sınırı aşılmamak koşuluyla yapılabilir. 20. SORU: Kırma çatı önerilmesi durumunda, en fazla % kaç meyilli olabilir? Çatı boşluğu kullanılabilir mi? CEVAP 20 : Yürürlükteki yönetmelikler geçerlidir. 3

4 21. SORU: İBB imar yönetmeliği dijital olarak yarışmacılara gönderilebilir mi? CEVAP 21 : Yönetmeliğin temini yarışmacıya bırakılmıştır. 22. SORU: Proje bedel hesabı, 4C sınıfı üzerinden hesaplanacağı ifade edilmektedir. Zemin iksa ve zemin güçlendirme, dekorasyon, peyzaj, enerji temini ve doğal gaz proje ücretleri bu hesaba dahil değildir. Doğru mu? CEVAP 22 :Evet, dahil değildir. 23. SORU: Mesleki kontrollük hizmeti verilecek midir? CEVAP 23 : Evet, verilecektir. 24. SORU: İhtiyaç programında belirtilen GİRİŞ bölümü ve ilgili açıklamalarda 'ana giriş' olarak tanımlanan mekanda protokol girişi için ayrı bir düzenleme yapılması istenmektedir. Bu açıklamadan tek bir giriş hacminin ziyaretçi, çalışan ve protokol için hizmet etmesi istendiğini mi anlamalıyız? Yoksa 'ana giriş' tanımından yola çıkarak 200 m 2 lik alanı farklı noktalarda 'alternatif girişler' olarak da değerlendirebilir miyiz? CEVAP 24 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 25. SORU: Girişimcilik Merkezi'nin ofislerle doğrudan ilişkili olmaması istenmektedir. Bu bağlamda bu birim için zemin katta istenen mekanlardan ayrı bir giriş mekanı mı tanımlanmalıdır yoksa ofisler için tanımlanan ortak giriş mekanından faydalanabilir mi? CEVAP 25 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 26. SORU1: Aplikasyon krokisinde görülen 1. ve 2. parselere ait A,B,C,D,E binalarının tümünü yıkıp arsayı çekme sınırları olmadan 1505 m 2 yi insaat alanı olarak kullanabiliyor muyuz? CEVAP 26 : Hayır, Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 27. SORU: 750 m 2 lik kamusal kullanıma ait mekan tek bir salon şeklinde mi olacak yoksa bir kaç salona bölünebilinecek midir? CEVAP 27 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 28. SORU: 3. ve 4. parseller dışındaki cephelerde yollardan çekmeler olacak mıdır? CEVAP 28 : Yollardan çekme şartı yoktur. 29. SORU: "İZKA, uygulama projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname hükümlerine göre yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptırılacaktır." ibaresine dayanarak katılımcıların büro tescillerinin olması gerekli midir? CEVAP 29 : Hayır, yarışmaya katılmak için büro tesciline gerek yoktur. 4

5 30. SORU: Büro tescilli olmayan katılımcıların yarışmayı kazanması durumunda uygulama aşamasında nasıl bir yol izlenir? CEVAP 30 : Böyle bir durumda yarışmacı büro tescili alacaktır. 31. SORU: Bina ihtiyaç programında sirkülasyon için herhangi bir alan belirtilmemiştir. Sirkülasyon alanları mahallerin içinde hesaplanarak mı program belirlenmiştir? Eğer eklenmemişse, binanın toplam alanının ne kadarı sirkülasyon alanı olarak eklenebilir? CEVAP 31 : Programda belirtilen alanlara sirkülasyon dahildir. 32. SORU: Aynı şekilde, ihtiyaç programının Genel Sekreterlik Birimleri için birim başkan odalarının sahip olduğunun dışında, ortak kullanımlı ıslak hacimler ve depolar için de alan tanımlanmamıştır. Yarışmacılardan bu hacimler için ne kadar alan bırakması beklenmektedir? CEVAP 32 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 33. SORU: 1 ve 2 numaralı parsellerde, Cumhuriyet Bulvarı ve Şehit Fethi Bey Caddesini birleştiren sokaktan çekme mesafesi var mıdır, varsa ne kadardır? Bu iki parselin konsolide edilmesi durumunda, imar planında bahsedildiği gibi 3 ve 4 numaralı parsellerde sağır duvar oluşturulamayacağı alınan meclis kararından sonra da geçerliliğini korumakta mıdır? CEVAP 33 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 34. SORU: TAKS ve KAKS değerleri nedir? CEVAP 34 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 35. SORU: Malum deniz kenarı bir yer ve zemin altında sulu bir zemin var, yerin altına ne kadar inebiliriz bunula ilgili bir sınırlama var mı? CEVAP 35 : Yoktur. 36. SORU: Yollardan herhangi bir çekme mesafesi uygulanacak mı? CEVAP 36 : Yollardan çekme şartı yoktur. 37. SORU: Tabana maksimum ne kadar oturabiliriz, bir sınırlaması var mı? CEVAP 37 : Bkz. 3 nolu cevap. 38. SORU: İZKA nın bu yarışmasına mimarlık öğrencileride katılabiliyor mu? Yoksa sadece mimar ünvanı olan kişiler mi katılıyor? CEVAP 38 : Yarışma şartname kuralları geçerlidir. 39. SORU: Toplam inşaat alanı nedir? ( m 2 x8 kat) m 2 midir? Esnetilebilir mi? CEVAP 39 : Bkz. 3 nolu cevap. 5

6 40. SORU: İmar durumları ile ölçü krokisinde farklılık vardır. Tevhit yapılması veya yapılmaması halinde yapı oturma sınırlarını ve çekme mesafelerini gösterir bir şema gerekmektedir. CEVAP 40 : Bkz. 3 nolu cevap. 41. SORU: Yarışma alanı sınırları kesin midir? Esnetilebilir mi? Yarışma sınırlarının ihlali değerlendirme dışı kalma sebebi midir? CEVAP 41 : Şartname ve eklerine uyulacaktır. 42. SORU: Kaç kat bodrum yapılabilir? CEVAP 42 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 43. SORU: Batı, kuzey ve doğu cephesinde çıkma yapılabilir mi? Yapılabilirse çıkma sınırı/ölçüsü nedir? CEVAP 43 : Yapılaşma sınırı aşılmamak koşuluyla yapılabilir. 44. SORU: Tevhit yapılmadığı takdirde, 1 nolu parsel imar durumu, bu parselde yer alacak yapının 4 nolu parselde yer alan yapıya bitişik nizam yapılabileceğini göstermekte. Ancak 2 nolu parselde yapılacak yapının 3 ve 4 nolu parselde yer alan yapıya bitişik nizam olamayacağını göstermektedir. 2 nolu parsel imar durumunda 3 ve 4 no'lu parselde yer alan yapılara çekme mesafesi belirtilmemiştir. Konunun netlik kazanması amacı ile tevhit yapılması veya yapılmaması halinde yapı oturma sınırlarını ve çekme mesafelerini bir şema ile verebilir misiniz? CEVAP 44 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 45. SORU: Bodrumda yapılacak kat adedinde sınırlama var mıdır? CEVAP 45 : Hayır, yoktur. 46. hmax 24,80 m kesin midir? Aynı adada yer alan 12 ve 9 katlı yapıların bu kotun üzerine çıktığı görülmekte CEVAP 46 : Hayır. Kesindir. 47. SORU: Ben mimarlık bölümü 2.sınıf öğrencisiyim aynı zamanda mimarlar odasına da üyeyim. Bu yarışma sadece mimarlar için mi? Mimarlar odasına üye olan öğrenciler katılabiliyor mu? CEVAP 47 : Şartname kuralları geçerlidir. 48. SORU: Kamusal kullanıma yönelik mekanın tek açıklıklı mı planlanması isteniyor? CEVAP 48 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 49. SORU : Kamusal kullanıma yönelik mekanın kat yüksekliğinin ne olması isteniyor? CEVAP 49 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 6

7 50. SORU :Kamusal kullanıma yönelik mekan alanına (750 m 2 ) fuaye dahil mi? Kamusal kullanıma yönelik mekanın kaç kişiye hizmet vermesi düşünülüyor? CEVAP 50 : İhtiyaç Programı Genel Açıklamasının (H) maddesinde açıklanmıştır. Kişi sayısı yarışmacıya bırakılmıştır. 51. SORU :Bodrum kat sınırı var mıdır? CEVAP 51 : Yoktur. 52. SORU :İZKA ile doğrudan ilişkisi olmayacak olan Girişimcilik Merkezi için ayrı giriş düşünülebilir mi? CEVAP 52 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 53. SORU:Girişimcilik merkezi tek bir bağımsız bölümden mi oluşmalı yoksa bağımsız birkaç mekan olarak tasarlanabilir mi? CEVAP 53 : Tek bir bağımsız bölüm oluşturulması beklenmektedir. 54. SORU : 1346 nolu sokak ve diğer cephelerde çıkma yapılabilir mi? CEVAP 54 : Yapılaşma sınırı aşılmamak koşuluyla yapılabilir. 55. SORU Yapılacak mimarinin konut alanına ne şekilde ulaşılabilir? CEVAP 55 : Soru anlaşılamamıştır. 56. SORU: Geçmişte açılmış olan mimari proje yarışmalarında (şartnamelerinde açıkça belirtilmesine rağmen) ödül alan bazı projelerin, yangın yönetmeliğine uymayarak kaçış mesafelerini ihlal ettiği veya tamamıyla gözardı ettiğini gözlemliyoruz. Detaylı bir ofis binasi projesinin seçilmesinin beklendiği bu yarışmada jürinizin bu ve buna benzer ihlallere karşı tutumu nasıl olacaktır? CEVAP 56 : Yönetmeliklere uyulacaktır. 57. SORU: Makina odaları, merdiven kuleleri gibi mimari elemanlar belirtilen hmax 24,80 m kotunun üzerine çıkabilir mi? CEVAP 57 : Yönetmeliklere uyulacaktır. 58. Soru Maket sınırını açık bir şekilde belirtecek bir çizim yayınlayacak mısınız? CEVAP 58 : Bkz. 2 nolu cevap. 59. SORU : Çekme mesafeleri (yoldan, yan bahçe ve arka bahçe) ve max bina derinliği nelerdir, yine bu bilgilerle alakalı olarak imar durum belgesi üzerinde "KROKİYE GÖRE" ibaresinde krokiyi nasıl elde edebiliriz? CEVAP 59 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 7

8 60. SORU : 1 ve 2 parsel tevhid edilmiş durumda mıdır yoksa isteğe bağlı bir durum mudur? CEVAP 60 : Bkz. 3 nolu cevap. 61. SORU: Meclis kararında geçen değişiklik öncesi imar yasasını nereden bulabiliriz? CEVAP 61 : İlgili yasanın temini yarışmacıya bırakılmıştır. 62. SORU : Toplam inşaat alanına, taban alanı dahil midir yoksa taban alanı hariç m 2 midir? CEVAP 62 : Bkz. 3 nolu cevap. 63. SORU: Bir yarışmacı, yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir mi ya da bir yarışmacı iki farklı grup içerisinde yarışmaya katılabilir mi? CEVAP 63 : Bir yarışmacı müellif olarak tek bir proje ile katılabilir. Yardımcı veya danışman olarak başka ekiplerde yer alabilir. 64. SORU: Yapılacak maket, yaptırmış olduğunuz maketin üstüne yerleştirilecek ölçüde sadece yapının maketi mi yoksa çevre binaları da içeren daha geniş ölçekli bir maket mi olacak? CEVAP 64 : Sadece yapının maketi yapılacaktır. Bkz. 2 nolu cevap. 65. SORU : İmar planında verilen "3 ve 4 nolu parsellerde oluşmuş yapılarda sağır duvar oluşturulmayacaktır." ibaresi anlaşılamamıştır. Burada kastedilen; Yeni yapılacak binanın 3 ve 4 parsellerdeki binalara yaslanmaması gerektiği midir? CEVAP 65 : Bkz. 3 nolu cevap. 66. SORU : Yeni yapılacak binanın gabarisinin 3 ve 4 nolu parsellerdeki binaların sağır duvarlarını (dışarıdan görülmeyecek şekilde) kapatması mı istenmektedir? CEVAP 66 :Bkz. 3 nolu cevap. 67. SORU :1 ve 2 parsellere ait imar durumu belgelerinde parsellere ait çekme mesafeleri krokilerle gösterilmiştir. Bu durumda iki parsel arasında boş alan oluşmaktadır. İki parselin tevhit edilmesi ve tek bir bina yapılması durumunda parseller arasındaki boş alanın durumu ne olacaktır? CEVAP 67 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 68. Maket sınırını gösterdiği söylenen dwg uzantılı dosyada bu sınırlara ait bir çizgi görülmemektedir. Bilgi verir misiniz? CEVAP 68 : Bkz 2 nolu cevap. 69. SORU: Planda müştemilatların bulunduğu alana denk gelen tevhid sonucu oluşan parselde 3 m lik bir çekme mesafesinden bahsedilmektedir. Yorumları ortadan kaldırmak ve yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için çekme mesafelerini ifade eden "imar kütle izi " veya çekme mesafelerini 8

9 gösteren lejantlı bir çizimin yayınlanmasını rica ediyoruz. Eğer ki böyle bir yayın yapılmayacaksa tevhit ile oluşan parseldeki çekme mesafesiyle ilgili durum daha net açıklanabilir mi? CEVAP 69 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 70. SORU: İhtiyaç programında listelenen mahal isimleri, adetler ve mahal alanlarının toplam alanıyla ilgili bir yanlışı düzeltmek isterim. Listelenen mekanların bazılarında 2 veya 3er adet istenmiş fakat toplam alan hesaplanırken 1 adet yapılacakmış gibi hesap yapılmış bu bağlamda toplam 320 m² lik bir fark söz konusu. Toplamda m² olarak belirtilen ihtiyaç alanı listeye göre m² olmalı. CEVAP 70 : Mahaller için verilen alan toplam m 2 dir. 71. SORU: Bitişik nizam yapılaşma olan bir caddede parsel derinliği boyunca bırakılacak 3 m lik yaklaşma mesafesi yeni bir yola dönüşecektir. Yaklaşma mesafesi tekrar açıklanabilir mi? CEVAP 71 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 72. SORU: A3 formunda teslim edilecek proje ölçekli midir? CEVAP 72 :Hayır. 73. SORU: Maket ve görseller için yakın çevredeki binaların en-boy ve yükseklikleri yarışmacılara verilebilir mi? CEVAP 73 : Sadece yapının maketi yapılacaktır. Şartname eklerinde verilen dokümanlar yeterlidir. 74. SORU: Yan ve arka sokakta yaklaşma sınırı var mı? İmar durumunu gösteren belgelerde görünmüyor. Ayrıca 1 ve 2 parselin tevhidi halinde yaklaşma sınırı hakkındaki bilgi net değil. Yeni yapılacak bina ile mevcut oteller arasında dar bir sokak elde edilmesi mi hedefleniyor? CEVAP 74 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevap. 75. SORU: Maket sınırı isimli dwg paftasında, oldukça geniş bir alan görünmektedir. Şartnamede, binanın yakın çevresinin 1/200 ölçekli maketinin yaptırıldığından söz edilmekte olup, yarışmacılardan istenen maket sınırı net olarak yeniden yayınlanabilir mi? CEVAP 75 : Bkz. 2 nolu cevap. 76. SORU: 0.00 kotundan aşağı kaç metre bodrum kat inebiliriz? CEVAP 76 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 77. SORU: Yarışma şartname ve ekleri dosyasına, 12_1ve2_parsel_maket_siniri.dwg dosyasında, maket sınırı anlaşılamamaktadır. Yarışmacılar, sadece 1 ve 2 parseller sınırlarına kadar olan kısmın maketini yapmakla mı yükümlüdür? CEVAP 77 : Bkz. 2 nolu cevap. 9

10 78. SORU: İmar planı çizimlerine göre sokak yayalaştırılmış bir servis yolu olarak görülmekte. Maket fotoğraflarında ve suandaki kullanımında tek yönlü aktif bir sokak olarak hizmet etmektedir. Ayrıca komşu binanın zemin katında görülen otoparka bu sokaktan ulaşılmaktadır. Bu sokağın nihai durumunun bildirilmesini arz ederim. CEVAP 78 : Yayalaştırılmış bir servis yolu olarak kullanılacağı öngörülmektedir. 79. SORU: "04.1_7490_1ve2_parsel_plan_notlari" resminde belirtildiği şekilde 3 ve 4 numaralı parseller tarafında sağır duvar yapılmaması isteniyor. İmar durumunda veya aplikasyon krokisinde bu hususta hiçbir şey belirtilmemiş. Bu plan notuna uyulması gerekiyor mu? Eğer uyulacaksa, (3 ve 4 numaralı parsellerde yer alan mevcut yapılar yüksek yapılar olduğu için) yapının bu parsellerden çekilmesi gerekecektir. 3 ve 4 numaralı parsellerden kaç metre çekilmesi istenmektedir? CEVAP 79 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 80. SORU: 3 numaralı parselin köşesinden başlayan kalın bir çizgi var. Bu çizgi neyi ifade ediyor? CEVAP 80 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 81. SORU: İzmir Kalkınma Ajansı na ait 7490 Ada 1 ve 2 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi'nde yazan "Parseller tevhid edilerek tek bina yapılması durumunda; 3 ve 4 nolu parselde oluşmuş yapılarda sağır duvar oluşturulmayacaktır" ifadesine göre, yapılacak tek bina bitişik nizam olarak mı tasarlanmalıdır, yoksa 3 ve 4 nolu parselde oluşmuş yapılardan 3m çekme mesafesiyle mi düşünülmelidir? CEVAP 81 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 82. SORU: 1 ve 2 nolu parsellerde ayrı iki bina yapılması durumunda, yapılacak iki bina kendi parsel sınırları içinde mi düşünülmelidir? CEVAP 82 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 83. SORU: 1 ve 2 nolu parsellerde ayrı ayrı 2 bina yapılması durumunda 3. parselle bitişik nizam, 4. parselden 3m çekme mesafesi bırakılacak şekilde mi tasarlanacaktır? CEVAP 83 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 84. SORU: 3 ve 4 nolu parselde bulunan otel binasının sağır cephesinde düzenleme yapılabilinir mi? CEVAP 84 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 85. SORU: İhtiyaç programının H maddesinde tanımlanan ve 750 m 2 olması beklenen KAMUSAL ALAN ile A maddesinde tanımlanan KAMUSAL ALAN farklı mekanlar mıdır? CEVAP 85 : Evet. 10

11 86. SORU: İmar belgelerinde toplam inşaat alanı verilmiş. Tek bina yapılması durumunda ikisinin toplamı mı geçerlidir? Ayrıca kapalı otopark, teknik hacimler ve sığınak bu alana dahil midir? CEVAP 86 : Bkz. 3 nolu cevap. İmar yönetmeliklerine uyulacaktır. 87. SORU: 7491 ve_2 parsel_plan_notları adı ile yarışmacılara verilen dokümanda, 3 ve 4 parselde oluşmuş yapılarda bitişik nizam uygulaması yapılamaz denmektedir. Yarışma alanı olarak işaretli 1 ve 2 parselde tek bina ya da iki ayrı bina yapılırsa yapılaşma sınırları net olarak anlaşılmıyor. Yapılması hedeflenen binanın 3 ve 4 parseldeki binalardan 3 m mesafede olacağı söylenmektedir, bu durumda kuyu gibi bir boşluk oluşmaz mı? CEVAP 87 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 88. SORU: Mevcut binaların sağır duvarları estetik açıdan nasıl değerlendirilecek? CEVAP 88 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 89. SORU: 1 ve 2 parselde yapılaşma yan yola (1346 Sokak) sıfır mı? İmar durumunu daha açıklayıcı olarak belirtir misiniz? CEVAP 89 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 90. SORU: Kapalı otopark girişi için 3 ve 4 parseldeki mevcut yapıların sağır duvarlarına bırakılacak yan bahçe (3m) mesafesi kapalı otopark girişi olarak kullanılabilir mi? CEVAP 90 : Bkz 3 ve 4 nolu cevaplar. 91. Yarışmaya konu olan yeni bina, mevcut bitişik binadan 1 kat aşağıda olacaktır. hmax 24,50 m kotu ana cadde silueti için gerekli olsa da bitişik yapının daha yüksekte kalmasına neden olacak. İki binanın çatı gabarisi eşitlenebilir mi? CEVAP 91 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 92. SORU: Şartnamede yakın çevrenin maketinin yapıldığı, yarışmacıların maketinin buraya yerleştirileceğinden söz edilmektedir. Sadece bina maketi mi yapılacak? CEVAP 92 : Evet. 93. SORU: 0.00 altında kot sınırlaması var mı? CEVAP 93 : Yapı için bodrum kat sınırlaması yoktur. 94. SORU: İmar planında belirtilen toplam inşaat alanında ifade edilmek istenen emsal inşaat alanı mıdır yoksa brüt inşaat alanı mıdır? CEVAP 94 : Emsal inşaat alanı 9638,90 m 2 aşılamaz. 11

12 95. SORU: İhtiyaç programında belirtilen 750 m 2 kamusal mekan, tek bütün bir mekan olarak mı istenmektedir yoksa proje geneline yayılmış bir kullanım imkanı var mıdır? CEVAP 95 : Yarışmacıya bırkılmıştır. 96. SORU: İhtiyaç programında belirtilen 750 m 2 kamusal mekanın açık veya kapalı olarak tasarlanması mümkün müdür? CEVAP 96 : Kapalı olarak tasarlanacaktır. 97. SORU: Bodrum kat sınırı arsa sınırlarına kadar kullanılabilir mi? Bodrum kat ve zemin katta çekme mesafesi olacak mıdır? CEVAP 97 : Plan notlarına uyulacaktır. 98. SORU: Maksimum bodrum kat sınırlaması var mıdır? CEVAP 98 : Yoktur. 99. SORU: İhtiyaç programında verilen alanlara sirkülasyon alanları dahil midir? CEVAP 99 : Dahildir SORU: Diğer hususlarda belirtilen WC, KOPYALAMA, UPS, HİZMETLİ vb. mekanlar inşaat metrekaresine dahil midir? CEVAP 100 : Dahildir SORU: Parsel 1 ve Parsel 2 arasında bulunan yol, yarışma alanına kullanılabilir arsa olarak dahil edilmiş midir? CEVAP 101 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: Emsal veya toplam inşaat alanı hakkına dahil edilmeyebilecek mekanlar var mıdır? (Otopark, asansörler, merdivenler vb.) CEVAP 102 : Yürürlükteki imar yönetmeliklerine uyulacaktır SORU: Maket sınırı çizimiyle hali hazır harita çizimleri birbirini tam olarak tutmuyor. Hangi çizimi esas almamız gerekiyor veya nasıl bir yöntem izleyebiliriz? CEVAP 103 : Bkz. 2 nolu cevap SORU: Zemin altında inşa edilecek alan ile ilgili metrekare veya kat sayısı açısından bir sınırlama var mıdır? CEVAP 104 : Yoktur. 12

13 105. SORU: Çekme mesafeleri olarak verilen çizimlerde iki ayrı parselin birbiri ile ilişkisini tanımlanmıştır. Lakin bu arazi bir bütün olarak alındığında uygulanması gereken yoldan çekme mesafeleri net olarak belirtilmemiştir. Belirlenmiş net mesafeler var mıdır? CEVAP 105 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: Teslim edilecek çizimlerle ilgili ölçek ve istenilen bilgiler gerekli şekilde şartnamede belirlenmiştir. Ancak daha önceki çeşitli yarışma süreçlerine de bakıldığında ödül grubuna giren bazı projelerin, şartnamede sizin belirttiğinizin benzeri şekilde belirtilmesine rağmen, bu gereklilikleri yerine getirmemeleri (farklı ölçeklerde çizim teslim etmek gibi) jüri değerlendirmesinde olumsuz bir durum yaratmamıştır. Bu şekilde teslim edilmiş projeler ödül grubuna girebilmiştir. Aynı jüri yaklaşımı, şartnameye uymayan bir durum söz konusuyken bile, bu yarışma değerlendirmesinde de gerçekleşecek midir? İstenen çizimlerin belirlenen ölçüde ve tamamının teslim edilmemiş olması durumu jüri değerlendirmesini olumsuz etkilemeyecekse, bunun şimdiden tüm yarışmacılara aktarılması, yarışmacı ekipler arasındaki eşit konumda olmasını sağlayacaktır. Bu konunun net bir şekilde, tekrar olsa bile, vurgulanmasında yarar görüyoruz. CEVAP 106 : Şartnameye uyulacaktır SORU: İhtiyaç programında dolaşım alanlarına dair hiç bir şey belirtilmemiş. Dolaşım alanları belirtilen metrekarelere dahil mi kabul edilecek yoksa ek metrekare olarak mı ele alınacaktır? CEVAP 107 : Dahildir SORU: Yarışmanın ihtiyaç programında giriş bölümünde istenen 400 m 2 kamusal alan ile H bölümünde istenilen 750 m 2 'lik kamusal kullanıma yönelik mekan ayrı ayrı olarak mı değerlendirilecek yoksa bu 750 m 2 'lik alan 400 m 2 'lik alanı da kapsıyor mu? CEVAP 108 : Ayrı ayrı değerlendirilecektir SORU: Parseller tevhid edilerek tek bina yapılması durumunda; 3 ve 4 no lu parselde oluşmuş yapılarda sağır duvar oluşturulmayacak, 4 parselden verilen 3m çekme mesafesi ile oluşan açıklık tevhid sonucu oluşan parselde de oluşturulacaktır. ifadesiyle 3 ve 4 no lu parsellerde oluşmuş yapılarla tasarımı yapılacak yapının arasında 3m mesafe mi bırakılması istenmektedir? CEVAP 109 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: İhtiyaç programında belirtilen kamusal kullanıma yönelik mekan adıyla tanımlanan 750 m 2 lik mekan giriş kattaki kamusal kullanımlar isimli 400 m 2 lik mekandan bağımsız mı düşünülecektir? CEVAP 110 : Evet, bağımsız düşünülecektir SORU: Kamusal kullanıma yönelik mekan zemin katta çözümlenebilir mi? CEVAP 111 : Yarışmacıya bırakılmıştır. 13

14 112. SORU: Otel ve Cumhuriyet bulvarına bakan kısımdaki binaya, bitişik yapılacak olan mimari yarışma projesinin katlarında çekmeler yapabilir miyiz? Yoksa zeminden 7. Katın sonuna kadar bir bütün şeklinde sağır duvar olarak zorunda mıyız? CEVAP 112 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: hmax 24,80 m deniliyor. Çatı formunu farklı şekilde yapma şansımız var mı? Yoksa çatı yönetmeliği mi geçerli? Çatı mahyası hmax 24,80 m yi geçebilir mi? CEVAP 113 : Yürülükteki yönetmelikler geçerlidir SORU: Marla otelin kat yüksekliği ve hmaxı daha fazladır. Bizim bina otelin giriş cephesinden bakılınca kat yüksekliği olarak alçak duruyor. Bu konuda hmax değişecek midir? CEVAP 114 : hmax 24,80 m olacaktır SORU: Bina kat yükseklikleri için bir sınırlama var mıdır? Minumum? Maximum? CEVAP 115 : Minimum kat yüksekliği için yönetmelikler geçerlidir, maksimum yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Marla otelin bulundugu cepheden boylu boyunca 3 m çekerek projeyi tamamlayabilirmiyiz? CEVAP 116 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: LEED sertifikasını hangi aşamasına kadar almak istiyrosunuz? Beklentiniz nedir? CEVAP 117 : Bu konudaki duyarlılık jüri çalışmaları sırasında dikkate alınacak ve uygulama esnasında konu detaylandırılacaktır SORU: Bodrum kattaki otopark için en fazla kaç metre derine inebiliriz? CEVAP 118 : Yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Toplam verilen m 2 ye sirkülasyon alanı dahil mi? Sirkülasyon toplam alanın yüzde kaçı olarak alınmalıdır? CEVAP 119 :Dahildir SORU: Araziye bitişik binaya yaklaşma sınırı nedir? Yollara yaklaşma sınırı nedir? CEVAP 120 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: ''Zemin Etüd Raporu Özet ve Sonuçları'' ekinde ''İnceleme alanında temel alanı yaklaşık 670 m 2, bina yüksekliği hmax 24,80 m'yi geçmeyecek şekilde yapılması planlanmaktadır.'' ibaresi yer alıyor. 1 ve 2 no'lu parsellerin toplam yapılaşma sınırı 1200 m 2. İhtiyaç programında da 14

15 genellikle Bodrum katında çözülmesi daha doğru olan ''GENEL HİZMET BİRİMLERİ''nin toplam kapalı alanı (sirkülasyon dahil olmadan) 2856 m 2. Zemin etüdü raporundaki bilgiye uyacak olursak 670m 2 x 2 tane bodrum kat = 1340 m 2 oluyor ki ihtiyaç programındaki kapalı otopark (1800m 2 ) alanını dahi sağlamıyor. Eğer toplam kapalı alanın (1200m 2 ) hepsini, çekme mesafeleri olmadan kullanabiliyorsak, 1200 x 2 tane bodrum kat = 2400 m 2 oluyor, arşiv vs birimler üst katlara alınırsa, ihtiyaç programındaki genel hizmet birimleri bu şekilde sağlanabilir. Katlı otopark sistemleri, otomatik / yarı otomatik otopark sistemleri de düşünülürse eğer, programın sağlanabileceğini düşünüyorum. Sorum ise: 1 ve 2 nolu parsellerin toplam yapılaşma sınırı olan 1200m 2 'yi bodrum kat alanı olarak kullanabiliyor muyuz? Zemin etüdünde 670 m 2 temel alanı düşünülmektedir diyor çünkü.. Ve yukarıda da belirttiğim gibi ihtiyaç programının bodrum katındaki birimlerini bu şekilde karşılamayabiliyor.. CEVAP 121 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. Ayrıca, parsel alanının tamamı bodrum katta kullanılabilmektedir SORU: Maket sınırının açıkça ifade edildiği çizimi yayınlar mısınız? CEVAP 122 : Bkz. 2 nolu cevap SORU: Yarışmaya bir ekip birden fazla projeyle katılabilir mi, bu durumda ekip diskalifiye mi edilir yoksa tek bir ödül mü alabilir? CEVAP 123 : Hayır, katılamaz. Tek bir ödül alabilir SORU : Toplam inşaat alanında +-%10 tolerans var mıdır / şartnamede belirtilen %10 mekanlar için mi geçerli sadece. CEVAP 124 : İhtiyaç programında belirtilen %10 hem mekanlar hem de inşaat alanı için geçerlidir SORU: Sirkülasyon alanı, toplam alan olan 8382 m 2 'ye dahil midir. CEVAP 125 : Dahildir SORU: Çevre maketi ile aynı kotta olması için maketimizin kaide yüksekliği kaç cm olmalı? CEVAP 126 : Kaide yapılmayacaktır SORU: Mühendislerden oda belgesi istenmekte midir? Sadece rapor yeterli midir? CEVAP 127 : Sadece rapor yeterlidir. Belge ve künye mecburi değildir Yarışmaya tek kişi katılınması halinde ; inşaat, elektrik ve mekanik raporlar için; ekipte yinede odaya kayıtlı mühendis olması; bu kişilerin bilgilerinin kimlik zarfına yazılması gerekli midir? CEVAP 128 : Sadece rapor yeterlidir. Diğer mühendislik dallarına ilişkin bilgilerin kimlik zarfına yazılması gerekli değildir. 15

16 129. SORU: Düzenlemiş olduğunuz mimari proje yarışmasına yapı denetim firmalarında çalışan mimarlar da katılabilir mi? CEVAP 129 : Katılabilir SORU: 1 ve 2 numaralı parsellerin birleştirilmesi sonucu komşu parselle yarışma arazisi arasında olması istenen çekme mesafesinin yarışma alanına işlenip paylaşılması mümkün müdür? CEVAP 130 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar 131. SORU: Parsellerin birleştirilmesi sonucu istenen çekme mesafesi ekteki gibi olması mı istenmektedir? CEVAP 131 : Hayır, bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar 132. SORU: Araç asansörü önerebilir miyiz? CEVAP 132 : Yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Alt yapı izleme formunda doğalgaz yok ve gereksiz olarak raporlanmış. Bu raporlama hafriyat kazısı için bilgilendirme için midir? CEVAP 133 : Sadece bilgilendirme içindir SORU: Yarışma konusu binaya doğalgaz temin edilebiliyor mu? CEVAP 134 : Hayır SORU: Yeraltı sularının, ısı pompası için ısıtma-soğutmada kullanılması imkanı / izni var mıdır? CEVAP 135 : Yarışmacıya bırakılmıştır SORU: Güneyde yer alan 9 ve 12 katlı yapıların, geçerli imara göre hmax 24,80 kotuna indirilmesi ihtimali var mıdır? CEVAP 136 : Hayır SORU: Proje arazisine aplikasyon krokisinde de C,D,E binalarının yer aladığı alanlar dahil midir, yoksa sadece 1 ve 2 parsellerde aplikasyon krokisinde taralı alan mı proje arazisine dahildir? CEVAP 137 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: Arka bahçe mesafesi için krokiye bakınız notu düşülmüştür. Fakat aplikasyon krokisinden anlaşılamamaktadır. Herhangi bir arka bahçe mesafesi var mıdır? CEVAP 138 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar SORU: İhtiyaç programında mahaller için belirtilen alanlara sirkülasyon dahil midir, yoksa sirkülasyon için ayrı bir yüzde verilecek midir? 16

17 CEVAP 139 : Dahildir SORU: 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit edilme durumunda, yapılaşma sınırlarını gösteren bir kroki paylaşmanız mümkün müdür? CEVAP 140 : Bkz. 3 ve 4 nolu cevaplar. 17

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinin yapılacağı

Detaylı

SORULAR VE YANITLARI

SORULAR VE YANITLARI AÇIKLAMALAR * Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir. SORULAR VE YANITLARI YARIŞMA SINIRI İLE İLGİLİ SORULAR: 1. Yarışma sınırını halihazır dwg çizim dosyası üzerine işleyebilir misiniz? Sınır sadece

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR

BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR 15.08.2015 BODRUM TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR VE CEVAPLAR SORU 1 07.08.2015 1- Bodrum kat yüksekliği 6.50 mt olarak belirlenmiştir. Bu yükseklik içinde

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soru ve Cevaplar

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soru ve Cevaplar Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soru ve Cevaplar Soru 1 Mimarlar Odasına kayıtlıyım ama yaklaşık 1 senelik borcum var kayıt yaptırırken bu bir sıkıntı

Detaylı

SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ŞARTNAME İLE İLGİLİ SORULAR SORU 1. Yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Şartname için 50 TL yatırma zorunluluğu var mıdır?

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI (Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.) YARIŞMAYA KATILIM

Detaylı

VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR-YANITLAR

VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR-YANITLAR VAN İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR-YANITLAR Soru 1. Şartnamede yarışmacıdan istenenler bölümünde belirtilen projeyle ilgili mesleki raporlar (inşaat, makine, elektrik ve peyzaj)

Detaylı

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları Tarih: 05 Eylül 2011 Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. EMİNEVİM İstanbul-Tuzla da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI Soru-1.Şartname bedelini TR54 0001 2009 3040 0007 0000

Detaylı

BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE YANITLAR

BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE YANITLAR BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE YANITLAR Bornova Belediye Binası ve Çevresinin tasarlanması ile ilgili yarışma 20.05.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanması ile yarışma

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR

EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR EBİTEM ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU CEVAPLAR Soru 1- Açık otopark veya kapalı garaj istenmekte midir? Cevap evet ise kaç araçlık? Cevap 1- İstenmemektedir. (Bkz. Şartname Madde VII-B1-g.) Soru 2-Proje

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI 1- İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okuyorum. Bu yarışmaya öğrenciler katılamıyor

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonu"nun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir?

1- LPG ikmal ve akaryakıt servis istasyonunun bulunduğu alanın, proje alanına dahil edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde jüri görüşü nedir? 1)SORU 1) Mevcut arazi içerisindeki bütün ağaçlara müdahale edilebilir mi, farklı bir noktaya taşınabilir mi? Şartnamedeki 4-Yapının Tanımı bölümünün son paragrafında belirtildiği üzere tasarımı zorlayıcı

Detaylı

Beylikdüzü Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları

Beylikdüzü Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları Beylikdüzü Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Soruları ve Cevapları SORU 1.İmar planında park olarak gosterilen parsele yapı gelmeyecek midir? YANIT 1: Mer`i planlı alanlar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru ve Yanıtları

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru ve Yanıtları Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 1. Bilim Merkezi Yarışması için üç mimar yarışmaya katılmak istiyoruz. Grubumuzda bir arkadaşımız Almanya'da mimarlık okumuş, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU ve CEVAPLAR 1. Sayın yetkili, Konak Belediyesi Mimari Proje yarışması ile ilgili olarak teknik şartname ve ekleri

Detaylı

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Değerli Yarışmacılar; Büyükada Çarşı Cami Derneği tarafından organize edilen Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması ile ilgili olarak 03.04.2015 tarihi (saat:17:00) ye kadar toplam 93 soru

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi nin yapılacağı alanın tasarlanması ile ilgili yarışma ilanının

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ YEŞİL YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI Seçici kurul asıl ve danışman üyeleri yarışma sorularının

Detaylı

SORU-CEVAP. Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim düşünülmeden mi proje tasarlanacak?

SORU-CEVAP. Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim düşünülmeden mi proje tasarlanacak? ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI-VII B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ TRAKYA BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması ve Yanıtlar 5 Eylül 2016

Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması ve Yanıtlar 5 Eylül 2016 GENEL AÇIKLAMALAR A. Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir SORU & YANITLAR 1. İstenenler kısmında yazılı olan ''toplam metrekareler yazılacak...'' ibaresinde kast edilen net/brüt/emsal olarak

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi MİMARİ: Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda öğrenci kulüpleri tarafından kullanılacak bir

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU - 1 SORULAR - CEVAPLAR 1- Yarışmada danışman olarak inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi isteniyor mu?

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI, MEYDAN VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI İmar Planında kent merkezi olarak

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ. 1. Yarışmanın Biçimi

HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ. 1. Yarışmanın Biçimi HSBC BANK ESENTEPE BİNASI HEYKEL YERLEŞTİRME YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Biçimi HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü (HSBC) tarafından genç sanatçılar arasında yapılacak (35 yaş ve altı) ulusal ve iki aşamalı

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI SORU- CEVAP

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI SORU- CEVAP 7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI SORU- CEVAP SORU 1. Yarışmaya tek ya da iki mimar olarak katılabiliyor muyuz yoksa peyzaj mimarı ve şehir bölge plancı bulunmak

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Soru4 Köprü tasarım yarışmanıza katılmak için İMO'ya üyelik şartı dışında aidat borcu bulunmama zorunluluğu var mıdır?

Soru4 Köprü tasarım yarışmanıza katılmak için İMO'ya üyelik şartı dışında aidat borcu bulunmama zorunluluğu var mıdır? Soru1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odasına üye bir peyzaj mimarıyım. Yarışmanın katılım koşullarına baktığımda 'mimar kökenli üyeler ibaresi' dikkatimi çekti. Yarışma peyzaj mimarlarına da açık mıdır? gerekmektedir.

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME 1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI İlçemiz Çerkezköy, Tekirdağ ın

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü = / ö 7 #«' V O, s K ' p EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Muratpaşa 7217 Ada 5, 8 ve 9 p.

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası İstanbul Sanayi Odası 22/09/2014 İHALE KONUSU GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kasımpaşa Stadyumu TRT spark Otoparkı Odakule Binası stiklal Caddesi

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR İTÜ Bilim Merkezi ve Müzesi TEKNİK ŞARTNAME Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda halka açık bir bilim merkezi ve müzesinin tasarımını içermektedir.

Detaylı

6. Kapalı alan sınırımız 500 m²dir. bu alana tuvalet-servis odası-mutfak gibi alanlar dahil midir? Evet. Bakınız yanıt 1.

6. Kapalı alan sınırımız 500 m²dir. bu alana tuvalet-servis odası-mutfak gibi alanlar dahil midir? Evet. Bakınız yanıt 1. PROSteel 2015 SORULAR 1. Kapalı alanlarda konsol eleman (balkon) kullanabiliyor muyuz? Bu konsol kısım 500 metrekareye dahil mi? Tasarladığımız yapının açık alnında bir kısıtlama var mı? Toplam m² yi aşmamak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ 1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ PARSEL ALANI : 15.225 m² OTOPARK TABAN OTURUMU : 13.342 m² KONGRE MERKEZİ TABAN OTURUMU : 6764 m² YAPI İNŞAAT ALANI : 61.706 m² PROJENİN AMACI: İstanbul un 2010 Kültür

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR Modelleme ve Tasarım %20 PUANLAMA - Mimarı modelleme ve tasarım kararları - Yapısal modelleme, yapısal modelleme kararları ve yapısal analizler - MEP modelleme

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN İLAN 04/01/2017 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi değişiklik

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI

ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI 1-3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak için öğrenci olmamın bir engel olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

Detaylı

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru - Yanıtları

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması Soru - Yanıtları SORULAR YANITLAR 1- Şartname www.caycuma.bel.tr adresinde görülebilir diyor ancak hiçbir bilgi yok. Ne zaman yüklenecek? Yarışma Şartnamesi ve ekleri www.caycuma.bel.tr adresi, Duyurular ve İlanlar bölümünde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

Odası üyesi olmayanlar ekipte müellif olarak yer alamazlar, ancak yardımcı olarak

Odası üyesi olmayanlar ekipte müellif olarak yer alamazlar, ancak yardımcı olarak CAFERAĞA SPOR VE KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJESİ YARIŞMASI SORU ve YANITLARI GENEL AÇIKLAMALAR 1) Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 2) Yapılaşma koşulları ile ilgili olarak 1/500 Plan ve Plan

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması YARIŞMANIN AMACI Mimarlar Odası Kayseri Şubesi nin ve Melikgazi Belediyesi nin ortaklaşa açtığı yarışmanın amacı ; geleceğin profesyonelleri

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Resmi Gazete Sayı 33 Tarih 15 Mart 2016 EK III A E Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016 Bu döküman,

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI

ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORULARI VE CEVAPLARI Soru : Proje alanı içerisinde 1000 araçlık kapalı otopark için mevcut zemin kotunun ne kadarlık altında projelendirme

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI:

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI: NİLÜFER İLÇESİ, ODUNLUK MAHALLESİ, H21C05C PAFTA, 253 ADA 17 PARSEL, BHRS BAKIM VE İŞLETME MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ

Detaylı

1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K. 1125)

1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K. 1125) 1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K. 1125) Sahibi Niteliği Tapu bilgileri (adresi) Fiyatı DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.KATLARIN VE ÇEKME KATIN TAMAMI (2020m²) KOMPLE KİRALIK / VEYA KAT KAT, BİRKAÇ KAT

Detaylı