Bugün Türkiye Türkiye ve Hollanda da çağdaş Türk mimarisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugün Türkiye Türkiye ve Hollanda da çağdaş Türk mimarisi"

Transkript

1 Bugün Türkiye Türkiye ve Hollanda da çağdaş Türk mimarisi Türkçe

2 TURKEY TODAY Türkiye ve Hollanda da günümüz Türk mimarisi Bizans yapıları, Osmanlı kentleri, Sinan ın camileri, her renkten ahşap evler; bunlar Türkiye nin zengin ve sürekli yapı tarihinin sadece birkaç örneğidir. Yükselme devrinde sınırları Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa nın büyük bir bölümünü kaplayan Osmanlı İmparatorluğu nun yirminci yüzyılın başlarında 1. Dünya Savaşı sonrası yıkılmasının ardından, 1923 yılında yerine Mustafa Kemal Atatürk ün ilk cumhurbaşkanını yaptığı Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Genç cumhuriyet israrla geçmişiyle arasına mesafe koyup ileriye bakmak istiyordu. Modernleşme ve endüştrileşme alanındaki devrimci reform programları bir an önce harekete geçirilmeliydi. Hedef demokratik ve refah bir Türk ulusu yaratmaktı. Genç cumhuriyet için o dönemdeki uluslararası atmosfer kültürel gelişmeler için bir kılavuzdu. O dönemde Batı daki inşaat alanındaki gelişmeler de Türk mimarisi için bir örnek teşkil ediyordu. Le Corbusier, Walter Gropius en Mies van der Rohe nin Modern mimari düşünceleri geçmişle oluşan kopmaya şekil vermek ve ülkeyi modernleştirmek yönündeki ulusal atılımı biçimlendirmek için ideal bir ortam yaratıyordu. Yirminci yüzyıl boyunca Türk mimarisi Batı daki mimari gelişmelerden güçlü bir biçimde etkilendi. Batı Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük Türk şehirlerinde de modern mimarinin her türünün etkisiyle inşa edilen binaların yanında Postmodernizm örneği binalar da kendini gösteriyordu. Modern Türk mimarlığının oluşumu 2004 yılında bulunduğumuz bugünlerde Türkiye de mimari alanda neler olmaktadır? Bu sergide yeralan projelerin toplamının Türkiye de mimari alandaki gelişmelerin bir göstergesi olduğunü söyleyebiliriz. Birçok Türk mimarı bir taraftan uluslararası mimari gelişmeleri dikkatle takip ederken diğer yandan Türk mimarisi gittikçe daha çok kendi karakteristiğini oluşturmakta ve mimaride yeni bir canlılık ortaya konmaktadır. Giderek artan bir biçimde Türk mimarları uluslararası aktüel mimari fikirlerden esinlenip bunları kendi projelerinde uygulamaya sokmaya ve aynı zamanda günümüz Türk kültürünü ve Türk (yapı) geleneğini de hasaba katmayı ihmal etmemeye gayret göstermektedirler. Sergide yeralan projelerin bir sunumu olarak serginin bir bölümü Türkiye nin mimari tarihinin bir özetini içermektedir. Projeler Türk sosyokültürel yapısıyla uyum göstermesi açısından kendi içinde kategorize edilmiştir. Her kategoride Hollanda ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel alanlardaki alışverişin mimaride ne şekilde uygulamaya sokulabileceği sorusuna yanıt aranmıştır. Kolofon: Fikir, organizasyon ve metinler: ARCAM, Yvonne de Korte ve Astrid Toorop, 2004 Sergi düzenleme, tasarım ve uygulama: sergi mimarı Jeroen Kramer Makale 'Modern Türk mimarlığının oluşumu': Gül Kaçmaz-Erk Malzemelerinin kullanımına olanak sağlayan tüm mimarlara teşekkür deriz.

3 Türklerin, kökeni Orta Asya daki eski zamanlara dayanan uzun bir tarihi vardır. Asya dan Göçebe çadırlarıyla yola çıkıp Anadolu ya (Küçük Asya) yerleşmişlerdir. Göçebe yaşam tarzları burada İslam geleneği ve Anadolu nun, kökleri İyon, Likya, Hitit ve Bizans uygarlıklarına uzanan zengin kültürel mirasıyla birleşmiştir. Hem Selçuk hem de Osmanlı imparatorlukları çevre ülkelerdeki gelişmelerin ayırdındadır. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılda gücünü kaybetmeye başladığında, entellektüeller ve üst yönetim kademesi Batı nın teknolojik ve askeri gelişmelerinden yararlanma umuduyla Avrupa ya yöneldiler. Bu, Türk politik, ekonomik, endüstriyel ve kültürel yapısı yanında ülkenin sanat ve mimarlığı üzerinde de Avrupa etkisinin başladığı zamandı. Sonraki 300 yılda Batı, Türk toplumunun kendine model aldığı önemli bir kaynak oldu, ancak bu homojen bir süreç değildi. Imparatorluk döneminde hakim olan kopyalama ve taklit etme tavrı, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan sonra büyük oranda değişti. Doğrudan batılılaşma yerini batılı değerlerin Türk kültürüne katılımını amaçlayan 'modern Türkiye' idealine bıraktı. Modern Türkiye kavramı 1920 lerden beri hem Türk politikası hem de mimarlığı açısından çok önemli olagelmiştir. Türkler Batı yöntem ve kurumlarını da kapsayan modern yaşam model ve uygulamalarını tarihi kökenleriyle bütün bağlarını koparmadan uyarlamaktadır. Bu köken uzak geçmişteki Anadolu ve Orta Asya köklerine dayanan bir miktar romantik ulusalcılık ideolojisi kapsamında yorumlanmaktadır. Türkiye özgün ve modern, yerel ve küresel, Türk ve batılı geleneklerin sentezini aramaktadır. İmparatorluğun son yıllarının başlıca politik ve mimari modeli olan ulus devlet cumhuriyetin ilk yıllarında da varlığını korudu. Türkiye Cumhuriyeti nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluşu (1923) Türkler için radikal bir dönüm noktası olsa da, mimarlık - Birinci Ulusal Mimarlık Akımı - hemen değişmedi ( ). Ulusalcı hareket savaşlarda çok fazla şeyini - topraklarının çoğunu, ailesini, dostlarını, konumunu, malını, mülkünü, birikimini - kaybetmiş nüfus için hayatiydi; ellerinde kalan tek şey ulus idealiydi. Avrupa historisizmiyle paralellikler gösteren Birinci Ulusal Mimarlık simgesel, dekoratif ve biçimci bir akımdı. Klasik Osmanlı motifleriyle bezenmiş cepheler, köşe kuleleri ve kubbe gibi tarihi kaynaklardan yararlanılırken geleneksel malzemeler ve yapım yöntemleri kullanmıyordu. Mimarlar bir süsleme mimarlığı yaratmışlardı. Genç cumhuriyet mimar ve kalifiye inşaat ustası sıkıntısı çekmekteydi. Savaşlarda çok kayıp verilmiş ve Türk inşaat sektöründe etkin olan gayrimüslüm mimarlar ülkeyi terk etmişlerdi. Modern anlamda mimarlık eğitimi sınırlıydı. Hükümet Türkiye de uygulama yapmak üzere, çoğu Alman ve Avusturyalı, yabancı mimarlar davet etmeye karar verdi (1927). Guilio Mongeri, Clemens Holzmeister, Ernst Egli, Bruno Taut, Paul Bonatz ve diğerleri yalnızca çoğu Ankara da olan yapılarıyla değil, aynı zamanda İstanbul daki mimarlık okullarındaki eğitimci konumlarıyla da etkili oldular. Hermann Jansen İstanbul, Konya ve Bursa nın muhteşem tarihi mirasından mahrum orta boy bir Anadolu kasabasını modern bir başkente dönüştürmeyi hedefleyen Ankara imar planını hazırladı (1928). Ankara nın önceki rejimi simgeleyen İstanbul un yerini alarak yeni yönetimin simgesi haline getirilmesi cumhuriyet yönetiminin ana hedeflerinden biriydi.

4 Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, her şeye neredeyse sıfırdan başlayan yeni cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu akılcı çözümleri sağlamaktan uzaktı. Mimarların inşa edecekleri bir başkent ve onaracakları bir ülke vardı. Coşku çok büyüktü. Mimarlar Atatürk ün radikal devrimlerine uyacak bir uslüp aramaya başladılar. Bauhaus un ve ülkedeki yabancı mimarların etkisiyle Türk mimarlığı Modernist bir döneme girdi ( ). Bu dönemde süsleme ve Osmanlı yı hatırlatan her şey terk edildi; malzemeler doğalarına uygun akılcı bir şekilde kullanıldı; geleneksel taşıyıcı malzemelerin yerini betonarme aldı; düz çatı, geometrik biçimler, serbest plan ve asimetri tercih edildi; biçim işlevi izledi. Türkiye II. Dünya Savaşı na girmediği halde, savaş ve savaş sonrası yılların durgunluğu ulusalcı eğilimleri canlandırdı. Mali kaynak ve ithal inşaat malzemesi açığı, Almanya ve İtalya daki nasyonalist mimari akımlar, ve Ankara daki devlet yapılarının tasarımıyla görevlendirilmiş yabancı mimarlara ve Modernizm e duyulan tepkiler İkinci Ulusal Mimarlık Akımı nı doğurdu ( ). Cumhuriyet mimarlığının önde gelen ismi Sedad Hakkı Eldem ve diğerleri köklerini bu kez klasik Osmanlı mimarlığında değil, geleneksel Türk evinde aramaya başladılar. Cumbalı, sofalı, geniş saçaklı, düşey pencereli yapılar tasarladılar. Yerel malzemelerle tasarım çözümlerinden ve yerel işçilerden yararlandılar. Bu dönemde, Türk sivil mimarisine dayalı bu akımın yanında, Alman III. Reich mimarlığından esinlenen ve taş kaplı düşey cepheleri ve arkadlı anıtsal girişleri yeğleyen bir eğilim de mevcuttu. Türkiye kapılarını dünyaya açmaya başladı. Kuzey Amerika daki gelişmelerin etkisiyle bunu başka bir akılcı yaklaşım, Uluslararası Üslup izledi ( ). Oldukça teknik prizmatik formlar, yapıyı doğadan koparma, doluluk - boşluk ilişkileri, cam perde duvarlar ve saydamlık bu yapılara nesnel bir hava kazandırdı. Bu mimarlık büroları ve yarışmalarının, inşaat endüstrisinde standartlaşmanın dönemi oldu. Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu da aynı dönemde genç kuşak Türk mimarlarının gündemine girdi yeni entellektüel söylem ve tartışmalarla dolu daha demokratik bir dönemin başlangıcına damgasını vurdu. Türk mimarlar sosyal ve çevresel sorunları ciddiyetle ele almaya, ekolojik konularla ilgilenmeye başladılar. Sorunları matematiksel veya sosyolojik yöntemlerle çözmeye çalıştılar; bilimsel araştırma destek gördü. Yer, kimlik, kentleşme gibi kavramlar tartışıldı. Mimarlar özellikle endüstri yapılarında prefabrikasyon gibi yeni yapım yöntemleriyle malzemelerini denediler. Bu Geç Modern Çoğulculuk un dinamik dönemi oldu ( ). Bireysellik desteklendi ve daha kişisel tasarımlar inşa edildi. Bazı mimarlar Yeni Brütalizm, Bölgeselcilik ve Organik Mimarlık gibi yaklaşımlardan etkilendiler. Bazıları Uluslararası Üslup ta cepheleri, çıplak taşıyıcı sistem ve malzemeleriyle Modernizm le devam ederken prizmatik form kümeleri, koridor yerine avlu ve parçalı planla daha insan ölçeğinde tasarımlar yaptılar. Diğerleri Bölgeselcilik tartışmaları kapsamında, özellikle yerel plan tipleriyle geleneksel değerlere döndüler. Ötekilerse sade plastik heykelsi kütleleriyle serbest organik yapılar tasarladılar lerde yüksek yapılar Ankara ve İstanbul un siluetini şekillendirmeye başladı.

5 Bunu postmodernist bir dönem izledi ( ). Türk mimarlar, yurtdışındaki meslektaşları gibi, süs, renk ve stilize tarihi formlarla oynayarak bir süre zaman geçirdiler. Bu ticari ve eklektik dönem mimarlar arasında uzun süre destek görmese de şehir merkezlerinde bir iz bıraktı. İki tip yapı, cami ve konut, farklı bir yol izledi. Tutucu dini gruplar, beton geleneksel kubbede bile taş ve tuğlanın yerini almış olsa da, modern cami tasarımlarını çoğu zaman reddettiler. Vedat Dalokay ın yarışma birincisi Ankara Kocatepe Camisi nin (1957) yerini geleneksel historisist bir yapı aldı. Türkiye nin her yerinde ünlü Osmanlı mimarı Sinan ın tasarımlarını zayıf bir şekilde taklit eden camiler yapılmaktadır. Evler 1920 lere kadar yerel malzeme (ahşap, kerpiç ve taş) kullanılarak, bölgesel iklime uyarlanmış geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam etti. Ortak bir toplanma alanı olan sofa her biri, geleneksel göçebe çadırını hatırlatır şekilde, evle ilgili faaliyetlerin yapıldığı çok amaçlı bir mekan olan odaları birbirine bağlıyordu larda çok katlı betonarme blok inşaatı geleneksel konut mimarlığının yerini almaya başladı. Bloklardaki görece küçük daireler sofa yerine koridorla birleştirilmiş ve işlevleri ayrıştırılmış odalardan oluşmaktaydı. Bu serginin zaman dilimine, 1990 lı ve 2000 li yıllara yaklaştığımızda, ülkenin, Doğu ile Batı yı birleştirmeye dair kültür karmaşasına karşın, modern bir Türkiye gayesine her zamankinden daha yakın olduğu açıkça görülmektedir. Türk mimarlar evrensel yöntem ve eğilimlere daha aşina ve Birinci Dünya ülkelerini simgeleyen mimari tartışma ve morfolojilere daha yakındır. Aslında bunları yaygın olarak kullanmaktadırlar. Modern Türk mimarlığının oluşumunda her mimar kendi yerel - küresel sentezini izlemektedir. Yerelin tanımı mimardan mimara değişir; İslami, laik, ulusal, tarihi veya bölgesel olabilir. Mimarlık açısından bu döneme bireyselcilik hakimdir. Türk mimarlar halen modernite ve özgünlük kavramlarıyla uğraşmakta ve bu kavramları nasıl bir araya getireceklerini incelemektedirler. Gül Kaçmaz-Erk

6 Görener evi Mimar: Nevzat Sayın Mimarlık bürosu: Nevzat Sayın Mimarlik Yer: Erdek, Balıkesir Proje sahibi: İlgi ve Ömer Görener Inşaat mühendisliği: Celal Erdem Konut alanı: 520 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 1998 Bu özel ev zeytin ağaçları ile kaplı bir yamacın tepesine inşa edilmiştir. Mevcut taş bina tasarımda yeni bina ile bir bütünlük sağlamaktadır. Yeni bina çelik taşıyıcılar ve ahşap kaplama ile yapılmıştır. Çevrede mevcut olan doğal taş platformlardan esinlenilerek taraça şeklindeki kot farkı uygulamaları dikkat çekmektedir. Birbirinden tamamen farklı olan üç kat planı sonucunda cephede yüzey farklılıkları ve konsollar oluşturulmuştur. İç dekorasyonda dış cephedeki malzemerin aynısı kullanılarak dışarıda olma duygusu güçlendirilmiştir. Kerim Bayer evi Mimar: Ahmet İğdirligil Mimarlık bürosu: Şans Mimarlik Yer: Bodrum, Muğla Proje sahibi: Nurhan Bayer Inşaat mühendisliği: Şans Mimarlik Bina alanları: kule 68 m², yeni bölüm 93 m² Arazi alanı: 252 m² Teslim tarihi: 2003 Burada tarihi taş bir kule restore edilerek özel bir konuta dönüştürülmüştür. Yeni eklenen binanın inşaatında mevcut kulenin cephesinde bulunan doğal taş kullanılmıştır. Binanın üç yanı yolla çevrili olduğu için korunaklı bir iç bahçe tasarlanmıştır. Kule ile yeni bina arasındaki cam çatı elemanı gün ışığının etkisini arttırmaktadır. Bunun yanında iç bahçeye bakan tüm cephelerde cam kullanılmış olması dışarıda olma duygusunu güçlendirmektedir.

7 Yazıcı evi Mimar: Can Çinici Mimarlık bürosu: Çinici Mimarlık Ltd. Yer: Bodrum, Muğla Proje sahibi: Sedat Yazıcı Inşaat mühendisliği: Ayhan Construction Bina toplam: 350 m² Arazi alanı: 590 m² Teslim tarihi: 2004 Bu özel konut Bodrum da inşa edilmiştir. Binanın doğal çevrenin yapısına uyum sağlaması amacıyla zemin kat duvarları doğal taştan yapılmış veya doğal taş kaplanmıştır. Bunun üzerine zemin katla kontrast oluşturan beton bir kutu görünümündeki üst kat yerleştirilmiştir. Beyaz boyanmış bu mekanın cephesinde birkaç küçük pencere vardır. Bodrum ve zemin katta oturma odası ve mutfak, üst katta ise yatak odası ve banyo yer alır. Dört evler Mimar: Şevki Pekin Mimarlık bürosu: Şevki Pekin Mimarlik Yer: Gölcük, Kocaeli Proje sahibi: Şerif Kanik Inşaat mühendisliği: Şerif Kanik Binaların alanı: 750 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2003 Ormanlık bir yamaca bitişik nizamda inşa edilmiş olan bu dört konut Marmara Körfezi ne bakmaktadır. Geniş çıkıntılı saçaklar dört binayı birbirine bağlayarak mimari bir bütünlük yaratır. Kuzey ve güney cephelerindeki beton taşıyıcılar ahşap ile kaplanmıştır. Evlerin girişinden kapalı otoparka kadar olan alan ortaklaşa kullanılan bir bahçe şeklinde düzenlenmiştir. Her evin planı mimarın bu proje için tasarladığı standart plandan biraz daha farklıdır. Zemin katta oturma odası, mutfak, yemek ve çalışma odaları, birinci katta ise dört yatak odası, iki banyo ve tuvalet bulunmaktadır.

8 B2 evi Mimar: Han Tümertekin Mimarlık bürosu: Mimarlar Yer: Ayvacık, Çanakkale Proje sahibi: Selman Bilal Inşaat mühendisliği: Parlar Engineering Arazi alanı: 600 m² Bina toplam alani: 150 m² Teslim tarihi: 2001 Projenin amacı yöreden olmayan bir kişi için yöresel mimariye uygun bir yazlık ev tasarlamaktır. Tasarımda göçebe kavramından esinlenilmiş, binanın her birimi için yörede bilinen teknik yeniden yorumlanarak kullanılmıştır. B2 evinde normalde bu yörede kullanılabilecek malzemeler yerlerini aşamalı ve kombineli olarak modern malzemelere bırakmıştır. Doğal taş yerini brüt betona, ahşap çeliğe bırakmış ve saz örgü alüminyum ile kombine edilmiştir. Beton duvarlar kısmi olarak elde işlenen taş örgü ile işlenmiştir. Alüminyum çerçevenin içindeki saz örgü güneş ışınlarını süzmekte ve evin içerisinde güzel bir hava oluşturmaktadır. Sürgülü ön cephe elemanları ev terkedilirken kapanınca bina tam bir kutuya benzer. Zeytin ağaçlarının kapladığı yamaçlar üzerinden denizin manzarası buradan muhteşem olmalıdır. Dikili evler Mimar: Nevzat Sayın Mimarlık bürosu: Nevzat Sayın Mimarlik Yer: Dikili, Izmir Proje sahibi: farklı proje sahipleri Inşaat mühendisliği: Yılmaz Aydemir Teslim tarihi: 2002 Türkiye nin üçüncü büyük şehri İzmir yakınlarındaki eski ve küçük bir sahil kasabası olan Dikili de birçok Türk ün yazlık evi bulunmaktadır. Mimar Nevzat Sayın kendi yazlık evinin tadilatını tamamladığında çevrede oturan komşuları ortaya çıkan sonuçtan öylesine etkilendiler ki Nevzat Sayın burada daha sonra altı yeni restorsyon projesi gerçekleştirdi. Evlerin mevcut karakteristiği, ana yapı malzemesi olarak doğal taş kullanılarak tadilatlar da dahil olmak üzere her projede korunmuştur. Bu binaları inşa eden müteahhitler uygulama çiziminin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu durumda tasarım standart ölçüler kullanılarak uyarlandı. 20 taş sola, 30 taş sağa şeklindeki talimatlarla müteahhitler yönlendirildi. Yazlık evin ön cephesindeki çift kapı buradaki küçük yüzme havuzuna açılmaktadır. Bütün binaların malzeme kullanımı ve detayları aynıdır. Her binada tekrarlanan elemanlar beton bantlar, taş duvarlar ve çelik pencerelerdir.

9 Yazlık evi Mimar: Şevki Pekin Mimarlık bürosu: Şevki Pekin Mimarlik Yer: Dikili, Izmir Proje sahibi: Şevki Pekin Inşaat mühendisliği: Badenli köyünden marangozlar Konut alanı: 413 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2001 Mimar Şevki Pekin in yazlık evi su kıyısındaki bir yeşil alan üzerinde inşa edilmiştir. Yapı çelik iskelet bir taşıyıcı ve ahşap malzeme ile yapılmıştır. Ön ve arka cepheler tamamen camdır. Binanın saydamlığı sayesinde yapının arkasındaki doğa ve su görülebilmekte ve binanın varlığı dikkat çekmemektedir. Dış ve iç mekanlar arasındaki sınır özellikle cephedeki sürme kapılar açıldığında tamamen kaybolmaktadır. Yalıtımlı metal çatı ise iklimin iç mekanlara etkisini hafifletmektedir. Yakın çevrede bulunan diğer iki yazlık ev de Şevki Pekin tarafından tasarlanmıştır. Filip Amram evi Mimar: Boran Ekinci Mimarlık bürosu: Boran Ekinci Mimarlik Yer: Çanakkale Proje sahibi: Filip Amram Inşaat mühendisliği: Mustafa Şıkman Konut alanı: 100 m² Arazi alanı: m² arası Teslim tarihi: 2004 Bir ay gibi kısa sürede ve dolarlık bir bütçe ile gerçekleştirilen bu proje, kısıtlı bütçe ve ucuz malzemeyi yaratıcı bir şekilde kullanan Boran Ekinci nin çalışma yöntemini iyi anlatan bir örnektir. Bu yazlık evin ahşap bölümleri prefabrik olarak imal edilmiş ve inşaat süresi bu şekilde kısaltılmıştır. Yerin biraz üzerinde boşluktaymış gibi duran ahşap kutu şeklindeki yapının sağlamlığını çelik taşıyıcı sistem sağlamaktadır. Ön cephe büyük bir cam cephe elemanından oluşturulmuş olup verandadan yakın çevredeki denizin ve uzaktaki dağların manzarası çok güzel görünmektedir. Arka cephe ise ahşap kaplanmış ve sadece bir kapı ve pencere açıklığı ile daha çok kapalı bir özelliğe sahiptir.

10 Optimum Mimar: Han Tümertekin Mimarlık bürosu: Mimarlar Yer: Ömerli, Istanbul Inşaat mühendisliği: EMTA Integrated Engineering Design Inc. Konut alanı: m² Teslim tarihi: 2003 Türkiye de son yıllarda giderek artan sayıda güvenlik görevlilerince korunan ve içinde ortak konut dışı hizmet alanlarının bulunduğu kapalı konut adaları (gated communities) olarak adlandırılan toplu konut kompleksleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle Istanbul gibi büyük şehirlerdeki yüksek gelir grubu bu tür konutlarda oturmayı tercih eder. 4 değişik türde ve 30 farklı plan tipinde toplam 84 adet konuttan oluşan Optimum projesi Han Tümertekin in bürosu tarafından tasarlanmıştır. Her evin zemin katta oturma odası, yemek odası ve mutfağı vardır. Birinci kat döşemesi oturma odası hariç zemin kattaki diğer tüm mekanların üzerine oturmaktadır. Bu şekilde oturma bölümünde çift tavan yüksekliği oluşturulmuştur. Evlerin planları her katta iki ayrı bölümün oluşmasıyla birbirinden ayrılır. Birinci katta anne-baba ve çocuklar için düşünülen bölümler ayrı yatak odaları ve banyolarla birbirinden ayrılmıştır. Yeşil bir çevreye kurulmuş bulunan bu konutların orta bölümünde ortaklaşa kullanılan tenis kortları, bilardo, fittnes, squash salonları ve sauna ve yüzme havuzu gibi hizmet alanları mevcuttur. Platin Evler Kompleksi Mimar: Behruz Çinici, Can Çinici ve Altug Çinici Mimarlık bürosu: Çinici Mimarlık Ltd. Yer: Ulus, Istanbul Proje sahibi: Korkmaz Yiğit Inşaat mühendisliği: Korkmaz Yiğit Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 1998 İstanbul daki Platin kompleksi m² büyüklüğündeki bir bölgenin yeni binalar ve yeşil alanlar eklenerek yeniden düzenlenmesini içerir. Ortaköy ün dış kısmında yer alan bu bölgenin özelliği kötü durumdaki apartman binaları ve yakındaki fabrikaların bacalarına bakan manzaraydı. Bölgeyi günün ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlemek için mevcut binalara iki bina tipi eklenmiştir. Bunlar ortasında büyük bir park bulunan dairenin içine yerleştirilmiş 5 katlı 10 konut bloğu ile teras evlerden oluşan 2 bloktur. Arazinin engebeli olması nedeniyle konut blokları farklı kotlara oturmaktadır. Çevre düzenlemesinde dikkat çeken elemanlar dolambaçlı patikalar, alçak taş duvarlar, sarkan yeşillikler ve göletlerdir. Kompleks sakinleri için yeraltı otoparkı ve yüzme havuzu gibi ortak alanlar mevcuttur. Tüm bölgeyi bir taş duvar kuşatmaktadır.

11 Aksoy büro ek binası Mimar: Gökhan Avcıoğlu Mimarlık bürosu: GAD Architecture Yer: Yalova Proje sahibi: Aksoy Technal Inşaat mühendisliği: Aksoy Technal Binaların alanı: 350 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 1999 Cephe elemanları üreten Aksoy şirketi, Gökhan Avcıoğlu ndan mevcut fabrika binalarının yanındaki arsaya yeni bir büro binası tasarlamasını istedi. Aksoy Şirketi mimarın tasarımda çelik, aluminyum ve cam gibi yapı malzemelerini kullanarak değişik bir bina yapmasını istiyordu. Avcıoğlu beton döşeme ve çelik kolonlardan oluşan ve bu şekilde fabrikanın değişik modüllerde ölçülendirilebileceği bir sistem üretti. Yapı merkezi ve Freysaş şirketleri ile çalışarak güneş panellerinden oluşan bir cephe geliştirdi. Cephe sistemi cam elemanlarla tamamlandı yılındaki deprem sırasında eski fabrika binalarının hemen hepsi tamamen yıkıldığı halde bu yapının çelik taşıyıcılarla son derece büyük cam elemanlardan oluşan cepheleri en ufak bir zarar görmedi. Halkbankası Genel Merkez Binası Mimar: Doğan Tekeli ve Sami Sisa Mimarlık bürosu: Tekeli-Sisa Mimarlik Yer: Ankara Proje sahibi: Halkbank Inşaat mühendisliği: Halkbankası Mühendislik Bölümü Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2001 Tekeli-Sisa Mimarlık Bürosu 1954 yılında Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından kurulmuştur. Her iki mimar da mimarlık eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi nde tamamlamışlardır yılında Sami Sisa nın ölümündan sonra büro dört genç mimarın da katılmasıyla çalışmalarını devam ettirmektedir. Doğan Tekeli ve Sami Sisa Halk Bankası için başlangıçta başka bir bina tasarlamışlardı. Binanın tesliminden sonra hükümet bu binayı devralınca mimarlar Halk Bankası Genel Merkezi için yeni bir binanın tasarımı yetkisini aldılar. Yüksek olan binanın hafif bombeli olan iki yan cephesi belirli bir pencere ritmi ile tasarlanmıştır. Bina orta kısımlara doğru incelmekte ve bu yan kısımlardan görülebilmektedir. Yapı malzemesi olarak özellikle betonarme kullanılmıştır. Türkiye de mimarların tasarımını yaptıkları binaların iç dekorasyon ve mobilyalarını da tasarlamaları sık karşılaşılan bir olgudur. Halk Bankası projesinde de iç dekorasyon ve mobilyalar, binanın ana giriş kısmının lambalarında görüleceği gibi genel tasarımla birlikte ele alınmıştır.

12 Metrocity konut ve alışveriş merkezi Mimar: Doğan Tekeli ve Sami Sisa Mimarlık bürosu: Tekeli-Sisa Mimarlik Yer: Levent, Istanbul Proje sahibi: Metrosite AŞ. Inşaat mühendisliği: Yüksel Mühendislik Co. Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2003 Bu büyük ölçekli proje için daha önce de birkaç kez Türkiye, Avrupa ve Amerika da proje yarışmaları düzenlenmişti. Doğan Tekeli ve Sami Sisa sonunda yarışmayı kazanan tasarımlarını gerçekleştirebildiler. Proje, büro alanları, konutlar ve dükkanların yanında iç dekorasyon, sokak mobilyaları ve projenin adını taşıyan metro istasyonunun da tasarımını içeriyordu. Alışveriş merkezi, kamusal fonksiyonlar ve yeşil alanlara hacim yaratabilmek için ikisinde konutların ve diğerinde büro alanlarının bulunduğu yüksek kuleler bölgenin kıyı kısımlarına yerleştirildi. 170 metre yüksekliğindeki kulelere depreme karşı sağlamlık kazanmaları için beton kabuk elemanlar eklendi. İki konut kulesinin arasında üzeri kapalı bir çarşı sokağı tasarlandı. Arkadın çatısında gün ışığını geçiren ancak ultraviole güneş ışınlarını geçirmeyen teflon kullanıldı. Sokak seviyesinin altındaki 5 katta çok büyük bir otopark ve belki de dünyanın en kısa metro hattına giriş sağlandı. Fly Inn çarşı- ve eğlence merkezi Mimar: Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu Mimarlık bürosu: Tabanlıoğlu Mimarlık Yer: Florya, Istanbul Proje sahibi: Gül-Keleşoğlu İnşaat Şirketi Inşaat mühendisliği: Gül- Keleşoğlu İnşaat Şirketi Binaların alanı: 7.151m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2003 Fly Inn merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı yolu üzerindeki bir köşe parsele inşa edilmiştir. Zemin kat üzerindeki iki katta dükkanlar ve sinema salonları, yer altında ise bir süpermarket, dükkanlar ve otopark yer alır. Aynı zamanda büronun kurucusu olan Murat Tabanlıoğlu nun babası tarafından tasarlanmış yapının U şeklinde sivrilen ucu havaalanı yönünü göstermektedir. Kapalı ve çevreden kopuk bir alışveriş merkezi oluşumunu önlemek için mimarlar özellikle iç ve dış mekanlar üzerindeki ilişki üzerinde çalışmışlardır. Çelik ve betondan oluşan taşıyıcıların yanında güneş ışınlarını kontrollü olarak binanın içine alabilmek için metal panellerden oluşan ikinci bir cephe örtüsü tasarlanmıştır. Atrium bölümü metal bir çatı ve cam bir cepheden oluşmaktadır. Dükkan ve restoran bölümlerinden uçakların iniş ve kalkışları seyredilebilmektedir.

13 Doğan basınkent Mimar: Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu Mimarlık bürosu: Tabanlıoğlu Mimarlık Yer: Bahceşehir, Istanbul Proje sahibi: Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık Pazarlama A.Ş. Inşaat mühendisliği: Aydın Construction Büro alanları: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 1998 Yaklaşık bin kişinin çalıştığı bir Türk basın kuruluşu olan Doğan Basın Grubu için tasarlanan bu büyük çaplı proje İstanbul un önemli otoyollarından birinin kıyısında bulunmaktadır. Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu çiftine verilen bu projenin amacı şirketin verimliliğini artırabilmek için grubun bütün aktivitelerini mekansal olarak konsantre etmek idi. İstenen bir diğer özellik ise doğal gün ışığının iç kısımlara dek ulaşabildiği saydam yapıların tasarlanmasıydı. Yeşil zemin üzerine yerleştirilen iki büyük blok bir atrium ile birbirlerine bağlandı. Bu ana büro binasının arkasına ilerideki kapsamlı genişleme de gözönünde tutularak basımevi binaları yerleştirildi. Ana binanın ön cephesinde doğal taş ve cam kullanıldı. Binanın çatısı, orta kısmın ön ve arka cepheleri ve atriumun tamamı camdır ve bu şekilde arka kısımdaki doğal örtü yapının içinden görülebilmektedir. İç dekorasyonun tamamı Melkan Gürsel Tabanlıoğlu na aittir. Tekstil ve giyim ithalat şirketi binası Mimar: Emre Arolat Mimarlık bürosu: Emre Arolat Mimarlık Yer: Yenibosna, Istanbul Proje sahibi: Istanbul Textile and Apparel Exporters' Association Inşaat mühendisliği: Ekinciler İnşaat mühendisliği Büro alanları: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2000 İstanbul yakınlarında iki otoyolun kesiştiği kavşakta yer alan, bir bölümü gelecekte projelendirilecek bu büyük arsaya Emre Arolat üç değişik ihracat kuruluşu için bir büro binası tasarladı. Müşterek oluşturulan program zemin katta restoran, kütüphane ve kongre alanlarını kapsamaktadır. Bu katın üzerine şekil ve yükseklik itibarıyla birbirinden farklı üç adet dörtgen blok yerleştirilmiştir. Cephede betonarme kullanılmıştır. Her bloğun ortasında dörtgen boş bir alan bulunmakta ve buranın üzerinde yeralan saydam çatıdan gün ışığı içeriye süzülmektedir. Bu atriuma galeriler ve büro alanlarının cam cephe elemanları sınır oluşturmaktadır.

14 Türkiye Büyük Millet Meclisi camisi Mimar: Behruz Çinici ve Can Çinici Mimarlık bürosu: Çinici Mimarlık Ltd. Yer: Ankara Proje sahibi: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Inşaat mühendisliği: T.Molu Co. Binaların alanı: 750 m² Teslim tarihi: 1989 Dönemin iktidardaki laik hükümeti tarafından finanse edilmiş olan ve ilk kez bir hükümetin finanse ederek yaptırdığı bir dini yapı konumundaki bu bina parlamentonun ve birkaç bakanlık binasının da yer aldığı arazi içinde bulunmaktadır. Cami daha çok milletvekilleri ve memurlar tarafından kullanılmaktadır. Çinici Mimarlık Bürosu üçgen şeklindeki bir arazi üzerine bir kütüphane, bir cami ve orta kısma da bir bahçe tasarladı. Yapıların büyük bir bölümü yeraltında bulunmaktadır. 450 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin dörtgen şekli doğal olan ile insan eliyle yapılmış olan ın uyumunu simgeler. Saydam olan kıble duvarı arka kısımdaki teras şeklinde ve içini nilüfer çiçeklerinin doldurduğu bir süs havuzunun da bulunduğu bahçeye bakmaktadır. Geleneksel cami mimarisinden tamamen farklı olan bu tasarım camilerin biçim ve planlarını oluşturmada yeni bir bakış açısı getirmektedir. Selvi ağaçları minarenin, basamaklı piramit şeklindeki çatı örtüsü de kubbenin yerini almıştır. Bu tasarımlarıyla mimarlar 1995 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü nü kazanmışlar ve cami tasarımındaki yeni olanakları gösteren uygulamaları ile ödüllendirilmişlerdir. Kınalıada Camii Mimar: Bilinmiyor Yer: Kınalıada, Istanbul Tahmini tarihi ( tahmin ): '60-'70 li yıllar Modern cami mimarisinin bir örneği olan bu yapı İstanbul yakınlarındaki adalardan Kınalıada da bulunmaktadır. Caminin 1960 lı veya 1970 li yıllarda inşa edildiği sanılmaktadır. Mimar yapı malzemesi olarak özellikle beton kullanmıştır. Geleneksel camilerdeki yuvarlak şekillerden farklı olarak bu caminin minare ve kubbesi üçgen şeklindedir.

15 Etimesgut camii Mimar: Cengiz Bektaş Mimarlık bürosu: Bektaş Mimarlik Yer: Ankara Proje sahibi: Türk Silahlı Kuvvetleri Teslim tarihi: 1966 Etimesgut Camii modern cami mimarisi örneklerinden biridir. Cami Ankara ya 16 km. uzaklıktaki bir askeri garnizonun sınırları içindedir. Bir yamacın eteğine inşa edilmiş olan yapı birbirine göre düzensiz bir şekilde konumlanmış bulunan dörtgen cephe elemanlarından oluşmaktadır. Duvarlardaki düşey açıklıklar ışığın ibadet alanına düşmesini sağlar. Kültür ve eğlence yapıları Mimar: Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu Mimarlık bürosu: Tabanlıoğlu Mimarlık Yer: Hannover, Almanya Proje sahibi: Türkiye Turizm Bakanlığı Hoofd Inşaat mühendisliği: HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: yılında Almanya nın Hannover şehrinde düzenlenen dünya fuarındaki Türk pavyonu, iç mimar, sanatçı ve peyzaj mimarlarından oluşan bir uzmanlar grubu ile işbirliği yapan Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu ikilisi tarafından tasarlanmıştır. Tasarımın başlıca ilham kaynağı zengin Anadolu kültürü ve bunun günümüzdeki yorumudur. Türkiye nin coğrafi yönden üç yanının sularla kaplı olmasını temsilen pavyonun üç tarafı su ile düzenlenmiştir. 60 metre uzunluğundaki pavyon çelik ve camdan yapılmıştır. Türk mimarisinin önemli elemanlarından ahşap işlemeli pencereler cephenin ön kısmına belli bir mesafede monte edilmiştir. Arada oluşan boşluğa yerleştirilen köprü ile pavyonun ana girişi sağlanır. İç kısımda tasarlanan özel ışık oyunları Türkiye nin güneşini temsil eder. Pavyonda ayrıca ilk çağlardan günümüze Türkiye de yaşamış uygarlık ve kültürleri temsilen çeşitli heykeller, sanat uygulamaları ve elişleri yer alır.

16 Borusan kültür merkezi Mimar: Gökhan Avcıoğlu ve Durmuş Dilekci Mimarlık bürosu: GAD Architecture Yer: Maslak, Istanbul Proje sahibi: Borusan Inşaat mühendisliği: GAD Architecture Binaların alanı: 286 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2001 Parkorman İstanbulluların sıcak yaz günlerini geçirdikleri parklardan biridir. Ağaçlar arasında eskiden beri düzenlenen açık hava konserleri, yüzme havuzu ve restoranlara 2001 yılında Borusan Sanat Merkezi de katılmıştır. GAD Mimarlık ın tasarladığı bu çok işlevli küçük yapı asırlık çam ağaçlarının arasında yer alır. Sadece buraya ulaşımı sağlayan patika değil aynı zamanda yapının kendisi de adeta ağaçların arasında kıvrılarak uzanmakta, böylece ansızın karşılaşılan köşeler ve kot farklarının algılanması sağlanmaktadır. Zamanla güneş ve yağmurun etkisiyle cephedeki demir elemanlar paslanacak ve binaya bir eskilik kazandıracaktır. Camdan oluşan ön cephe yerden çapraz yukarıya ve binanın yarısına kadar yükselmekte ve bunun etkisiyle zemin katta üzerinde çatı terası olan aydınlık bir sergi salonu ortaya çıkmaktadır. İç kısımda ise özellikle çelik ve ahşap kullanılmıştır. Kongre ve tiyatro salonu Mimar: Gökhan Avcıoğlu ve Durmuş Dilekci Mimarlık bürosu: GAD Architecture Concept project: Philippe Robert- Haluk Segin Yer: Ortaköy, Istanbul Proje sahibi: Marmara Hotel Grubu Inşaat mühendisliği: Kiska Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2000 İstanbul un değişik bölgelerinde farklı uygarlıklara ait birçok tarihi kalıntı bulunmaktadır. Bunun gibi Boğaz kıyısında eski bir balıkçı köyü olan fakat diğer birçok köy gibi büyük şehir tarafından yutulmuş bulunan Ortaköy de bu yerlerden biridir. Burada iki yüzyıl önce padişahın bir cariyesi için yaptırdığı yalı yanıp kül olmuş geriye sadece taş yığınları kalmıştı yılında Marmara Oteli bu yalının kalıntılarını kültürel organizasyonlarda kullanıma uygun hale getirme kararı aldı. GAD Mimarlık çelik taşıyıcılar ve camdan oluşan bir kutunun taş duvarların arasına yerleştirildiği bir yapı tasarladı. Bu kutu çelik çubuklarla eski taş duvarlara monte edildi, böylece sağlamlığın yanında kötü iklim koşullarına ve özellikle yakıcı güneş ışınlarına karşı korunma sağlanmış oldu. Binanın zemin katında bar ve restoran yer almakta, çelik ve ahşap basamaklardan oluşan bir merdiven bu mekanı üst kattaki kongre ve tiyatro salonuna bağlamaktadır. Yoldan geçenler ve ziyaretçilerin dikkatini çeken yapı özellikle geceleri yaydığı ışıkla etrafı aydınlatmaktadır.

17 Ora Kulübü tatilköyü Mimar: Cengiz Bektaş Mimarlık bürosu: Bektaş Mimarlik Yer: Bodrum, Muğla Teslim tarihi: 1990 Ora Kulübü Tatilköyü nün tasarımında en önemli verilerden biri Bodrum un engebeli arazi yapısıydı. Belli bir şekil ve ritimde birbirine bağlanmış olan bungalovlar taş terasların üzerine kurulmuştur. Bungalovların düz olan çatıları doğal çim ve diğer bitkilerle örtülmüş ve bu şekilde yapıların arazinin doğal bir parçası haline gelmesi sağlanmıştır. Bir kısmı dış cephelerde de görülen yapıların taşıyıcı sistemi betonarmedir. Saçaklar da betondur, ancak dış duvarlarda doğal taş dolgu kullanılmıştır. Evlerin ön cephelerinde birer büyük ahşap pencere vardır. Kaldırım taşlı patikalar ve güneşin yakıcı sıcağına karşı gölgelik oluşturan sarmaşıkların kapladığı pergolalar çevre düzenlemesinde dikkat çeken elemanlardır. Tatil köyünde ayrıca bir yüzme havuzu ve amfitiyatro yer almaktadır. Ahşap yontma müzesi Mimar: Şevki Pekin Mimarlık bürosu: Şevki Pekin Mimarlik Yer: Değirmendere, Kocaeli Proje sahibi: Değirmendere Belediyesi Inşaat mühendisliği: Engin İnşaat ve belediye imar dairesi Binaların alanı: 250 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2003 Her yıl, dünyanın her yerinden sanatçılar ahşap yontma çalışmalarına katılmak için Değirmendere de bir araya gelmektedirler. Buraya gelen sanatçılar fikir alışverişinde bulunup yaptıkları eserleri birbirlerine gösterirler. Değirmendere Belediyesi bu sanatçılar için bir araya gelip çalışabilecekleri ve eserlerini sergileyebilecekleri bir mekan gerçekleştirmek istiyordu. Belediyenin elindeki bütçe sadece bir galerinin inşaasına yetecek kadardı. Şevki Pekin in tasarımı birbiriyle doğrudan bağlantısı olmayan beş adet dörtgen cephe parçasından oluşur. İki parçayı birbirinin içine kaydırarak bir giriş bölümü ortaya çıkarılmıştır. İçinde cam elemanlar bulunan beton taşıyıcı duvarlar bu beş cephe parçasını birbirine bağlamaktadır.

18 Fethiye de yat limanı ve iskele Mimar: Boran Ekinci Mimarlık bürosu: Boran Ekinci Mimarlik Yer: Fethiye, Muğla Proje sahibi: Celal Ece Inşaat mühendisliği: Ecetaş A.Ş. Teslim tarihi: 2003 Özellikler: Murat Küçük tarafından yapılan makete bakınız Fethiye deniz kıyısında, tanınmış turistik bir tatil beldesidir. Çevredeki birkaç otelin de sahibi olan bu projenin işvereni otelin ziyaretçileri için bir yat limanı gerçekleştirmek istiyordu. Boran Ekinci iki kattan oluşan ve üzerinde küçük ahşap bir yapı bulunan hafif, aydınlık ve saydam bir bina tasarladı. Diğer yapılar da aynı yöntemle birer ahşap dikdörtgen kütle şeklinde tasarlandı. İskele ziyaretçileri güneş ışınlarından korumak için tüm uzunluğu boyunca ahşap bir pergola ile örtüldü. Bodrum Kervansaray Oteli Mimar: Şaziment Arolat, Neşet Arolat ve Emre Arolat Mimarlık bürosu: Arolat Mimarlik Yer: Bodrum, Muğla Proje sahibi: Bursa Otel İşletmeciliği Inşaat mühendisliği: Bursa Otel İşletmeciliği Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2000 Şaziment ve Neşet Arolat çiftinin yönettiği mimarlık bürosu birçok ve özellikle büyük ölçekli projeler gerçekleştirmiştir. Kervansaray Oteli nin tasarımına Şaziment ve Neşet Arolat ile birlikte 2003 yılından itibaren kendi bürosunu kurmuş olan oğulları Emre Arolat da katılmıştır. Ormanlık tepelerin çevrelediği bir sahil şehri olan Bodrum yabancı ve yerli turistlerin akın ettiği bir tatil beldesidir. Arolatların tasarladığı otelin arazisi ormanlık bir yamacın üzerinde bungalovların bulunduğu bir alandır. Arazinin orta kısmında resepsiyon ve diğer hizmet alanlarının bulunduğu bir yapı yer alır. Bu beyaz bina yamacın şekline uyarlanmış ve çatıya arazinin çizgilerini takip eden dalgalı bir şekil verilmiştir. Bungalovların inşaatında ahşap, doğal taş ve betonarme gibi yapı malzemeleri kullanılmıştır.

19 Ada oteli Mimar: Ahmet İğdirligil Mimarlık bürosu: Şans Mimarlik Yer: Bodrum, Muğla Proje sahibi: Tekpol Polyurethane Inşaat mühendisliği: Şans Mimarlik Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: Bu otelin sahibi müşterilerinin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir atmosfer ve komfora sahip bir otel yaptırmak istiyordu. Ahmet Iğdırlıgil sade ve kütlesel mekanlardan oluşan bir bina tasarladı. Tasarımın en çok dikkat çeken özelliği binanın zeytin ağaçları ile kaplı teras şeklindeki araziye uyarlanmış olmasıdır. En önemli inşaat malzemesi olarak çevrede bol miktarda bulunan doğal taş kullanılmıştır. Yapıların duvarları yarım metre kalınlığındaki geleneksel örgü ve ölçülerde tasarlanmıştır. Büyük oranda dikdörtgen olan binanın şekli ve yuvarlak olan yüzme havuzu ile mimar doğa ile yapılaşma arasındaki çelişkiyi sembolize etmek istemiştir. Resepsiyon, yüzme havuzu, mutfak, çamaşırhane ve lobi gibi her otelin sahip olduğu mekanların yanında bu otelde ayrıca bir Türk hamamı bulunmaktadır. Otel odalarının her biri iç mimar Hakan Ezer tarafından ayrı ayrı tasarlanmıştır. Irmak ana ve ortaokulu Mimar: Nevzat Sayın Mimarlık bürosu: Nevzat Sayın Mimarlik Yer: Kadıköy, Istanbul Proje sahibi: Niteliki Eğitim Kurumları Co. Inşaat mühendisliği: Yapı Merkezi Arazi alanı: m² Binaların alanı: Anaokulu 246 m², ortaokul m² Teslim tarihi: 1998, 1999 İstanbul kıyılarındaki bir arazide tasarımı ve mühendislik kısmı aynı mimar tarafından yapılan anaokulu ve ortaokul binası yapıldı. Anaokulu binası 1998 yılında büyük ve sık ağaçlarla kaplı bir araziye inşa edildi. Bu durumda içeriye yeterince gün ışığı alabilmek için cephede çoğunlukla cam kullanıldı. Bir yıl sonra ortaokul binasının inşaatına başlandı. Mevcut anaokulunun inşaat gürültüsünden rahatsız olmaması için inşaat okul tatilleri döneminde yapıldı. Yapı sürecini hızlandırmak için mümkün olduğunca prefabrik elemanlar kullanıldı. Ortaokulun programı 4 katlı kompakt bir bina içinde çözüldü. En üst katı örten ve İtalya da yaptırılan ahşap çatı ağaçların üzerinden görülebilmektedir. İç düzenleme aydınlık ve açıktır. Birinci kata yerleştirilen balkonlar aynı zamanda zemin kattaki derslikler için gölgelik fonksiyonu görmektedirler.

20 Akdeniz Üniversitesi Olbia kampüsü Mimar: Cengiz Bektaş Mimarlık bürosu: Bektaş Mimarlik Yer: Antalya Proje sahibi: Akdeniz Üniversitesi Inşaat mühendisliği: Baki Yapı Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 1999 Akdeniz Üniversitesi Modern mimari stilde inşa edilmiş bir binada bulunmaktadır. Yazar, şair ve mimar Cengiz Bektaş 1997 yılında burada yaptığı bir konuşma sırasında bina hakkında kişiliksiz değerlendirmesi yapınca üniversite yönetimi kendisinden bunu değiştirmesini ister. Bektaş ın tasarımındaki en önemli unsurlar yeni hizmet alanlarının eklenmesi ve beton ve çelikten oluşan pergolaların örttüğü kavisli gezi yollarıdır. Binalara ulaşımı sağlayan bu gezi patikaları üzerinde şadırvanlar, şelalecikler, oturma bankları, bitkiler ve yontular yerleştirilmiştir. Kampüsün içinde ve dışında öğrencilerin biraraya gelebilecekleri çeşitli mekan düzenlemeleri yapılmıştır. Arazi üzerine ayrıca bir agora, yemek yeme yeri, kitapçı ve çamaşırhanenin de bulunduğu küçük bir çarşı eklenmiştir. Bunun yanında planda yöredeki canlı ve bitki örtüsünü konu edinen bir doğa müzesi, amfitiyatro/film salonu, derslikler ve halka açık sergi salonları da mevcuttur. Ankara TED Koleji kampüsü Mimar: Semra ve Özcan Uygur Mimarlık bürosu: Uygur Mimarlık Yer: Ankara Proje sahibi: Ankara TED Koleji Vakfı Inşaat mühendisliği: Akfen Mühendislik Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2003 Ankara da gerçekleştirilen bu büyük ölçekli okul projesi Semra ve Özcan Uygur yönetimindeki mimarlar grubu tarafından tasarlanmıştır. Proje programı sadece 68 adet ana, ilk ve ortaokul dersliğini değil aynı zamanda spor salonları, yüzme havuzu, buluşma yerleri ve tiyatro gibi sosyal amaçlı mekanları da kapsar. Bunun yanında 6500 kişinin oturabileceği bir kampüs gerçekleştirilmiştir. Mimarlar bu kampüsü canlı sokakların va çeşitli binaların bulunduğu gerçek bir şehir gibi tasarlamaya çalışmışlardır. Ana sokaklara açılan yan sokaklarda derslikler gruplandırılmıştır. Cephelerde en çok kullanılan malzeme kaba beton ve tuğladır.

21 Teknik Üniversite araştırma merkezi Mimar: Boran Ekinci Mimarlık bürosu: Boran Ekinci Mimarlik Yer: Ankara Proje sahibi: MTU araştırma kurumu Inşaat mühendisliği: Ebi Construction Department İnşaat alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 2004 Proje yarışmasını kazandıktan sonra uygulanan bu tasarımın inşaatı kısa bir süre önce tamamlandı. İnşaat sırasında mimar inşaat mühendislerini kontrol etme işiyle özel olarak ilgilendi. Türkiye de bazen büyük inşaat şirketleri ve müteahhitler inşaat sırasında mimarın tasarımını farklı bir şekilde yorumlayıp yanlış uygulayabiliyorlar. Boran Ekinci iki kattan oluşan uzun bir bina tasarladı. Cephede bol miktarda cam kullanıldı. Utrecht- Söğütlü İlkokulu Mimar: Hüsnü Yeğenoğlu Mimarlık bürosu: Hüsnü Yeğenoğlu ve Mile Architecture Yer: Adapazrı, Sakarya Proje sahibi: Utrecht Türkiye ye Yardım ediyor vakfı Inşaat mühendisliği: Dekart Yapı Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: yılındaki deprem sonrasında büyük zarar gören deprem bölgesinde bir ilkokul binası yaptırmak için para toplamak amacıyla Utrecht Türkiye ye Yardım Ediyor vakfı kuruldu. Türkiye doğumlu, Almanya da eğitim görmüş ve çalışmış, 1992 yılından itibaren Hollanda da yaşayan mimar Hüsnü Yeğenoğlu okulun tasarımını yaptı. Tasarımı tamamlanan ilkokul binası Söğütlü Köyü nde gerçekleştirildi. Bina uzaktan kapalı bir görüntü vermekte ve basık beyaz bir kutuya benzemektedir. Okulun girişi duvarların arkasına gizlenmiştir ve buraya bir rampayla ulaşılmaktadır. Binanın iç bahçesi ise oyun alanı ve giriş bölümü ile saydam bir karakterdedir. Avlu ve beş sınıfın kapısı okul bahçesine doğrudan açılmaktadır. Diğer dört sınıf kompleksin içinde gizlenmiş olan iç bahçeye açılır. Dörtgen şekiller ve kubbe şeklindeki çatılar Osmanlı ve Akdeniz mimarisinde kullanılan elemanlardır. Kubbe şeklindeki çatı örtüsü binanın akustiğini yükseltmekte ve binanın engebeli arazi yapısına daha iyi uymasını sağlamaktadır. İnşaatın kontrolü ve uygulama çizimlerinin hazırlanmasını üstlenen Nazan Kavukçu (Mile Architecture) Istanbul da kontrol mimarı olarak çalışmıştır.

22 Shibuya anıtı Mimar: Han Tümertekin Mimarlık bürosu: Mimarlar Yer: Tokyo, Japan Proje sahibi: Türk Kültür Bakanlığı Inşaat mühendisliği: Kajima Teslim tarihi: 2003 Japonya nın 2003 kültür yılı Türkiye ye adanmıştı. Bunun anısına Türk Kültür Bakanlığı Tokyo için bir anıt yarışması düzenledi. Yarışmayı kazanan Han Tümertekin in tasarımı uygulandı. Mimar anıtı tasarlarken Tokyo halkının günlük yaşantısından esinlenmiş ve insanların sokaktaki kalabalıktan, günün hızlı akışından kaçabilecekleri bir mekan yaratmak istemiş. Anıt bir kaidenin üzerine yerleştirilmiş beton bir kılıftan ibarettir. Bu beton kılıfın içi tamamen İznik çinileri ile kaplanmıştır. Işık ince düşey çatı açıklığından içeri düşmekte ve yaptığı kontrastla yoldan geçen insanların dikkatini çekmektedir. Beton kabuğun içine girildiğinde bir anlık da olsa çevrenin kalabalığından kaçış mümkün olabilmektedir. Antalya hava limanı Mimar: Doğan Tekeli ve Sami Sisa Mimarlık bürosu: Tekeli-Sisa Mimarlik Yer: Antalya Proje sahibi: Devlet Hava Limanları işletmesi Inşaat mühendisliği: Bayındır Holding İnşaat alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: yıllarında bu bölgeye gittikçe artan turist akımını karşılayabilmek için Antalya Hava Limanı kapasitesini artırma ihtiyacı duyar. Mevcut hava limanının genişletilmesi için düzenlenen proje yarışmasını Doğan Tekeli ve Sami Sisa kazanır. Plan dördü 1998 yılında gerçekleştirilen 8 terminal binasını kapsımaktadır yılında hava limanını kullanan yolcu sayısının on milyonu aşmasıyla birlikte diğer terminallerin de inşaatına başlanmıştır. Binaların mimarisi Antalya da her biri diğerinden fazla dikkat çeken ve hepsi farklı mimari stilde inşa edilmiş olan turistik binalarla görsel rekabeti önlemek için sade ve basit tutulmuştur. Hareket ve geliş salonları arkasında U şeklindeki terminal kompleksinin bulunduğu dörtgen şeklindeki bir bina içine yerleştirilmiştir. Binanın iç dekorasyonu modern ve aydınlık bir şekilde tasarlanmıştır. Giriş holünün orta kısmında yer alan yuvarlak havuzun zemininde Antalya nın canlı ve doğa örtüsü zenginliğini temsil eden bir mozaik bulunmaktadır.

23 Umumi tuvalet binası Mimar: Gökhan Avcıoğlu Mimarlık bürosu: GAD Architecture Yer: Kadıköy, Istanbul Proje sahibi: Selahattin Teke Inşaat mühendisliği: Teke Insaat Binaların alanı: 200 m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi: 1996 Bu umumi tuvalet tasarımının çıkış noktası dikkat çekici bir şekle sahip olması, kolay temizlenebilmesi ve güvenli olmasıydı. Bu bina Kadıköy iskelesini kalabalık pazar yerine bağlayan ana yol üzerinde bulunmaktadır. Sakak yönünden sadece tek katlı beton bir yapı görülmektedir. Beton kütle içinde gündüz saydamlık, akşamları ışık veren ve binayı aydınlık bir obje haline getiren bir cam pencere bulunmaktadır. Geniş çatı alanı ince bir çim zeminle kaplanarak kamufle edilmiştir. Erkekler ve özürlüler tuvaletinin giriş kapıları cam ve çelikten yapılmıştır. Bayanlar tuvaletine ise yan kısımdaki merdivenle ulaşılmaktadır. İçerisini temiz tutabilmek ve hor kullanmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik, beton, metal ve cam kullanılmıştır. Salı Pazarı Liman girişi Mimar: Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu Mimarlık bürosu: Tabanlıoğlu Mimarlık Yer: Salıpazarı, Istanbul Proje sahibi: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² İstanbul Galata Limanı Türkiye nin en eski limanlarından biridir. Bizans döneminde önemli bir merkez olan bu bölgeye bugün özellikle büyük gezi gemileri demirlemekte ve yük gemilerinin yük aktarmaları için kullanılmaktadır. Salı Pazarı liman girişinin çekiciliğini artırmak amacıyla buranın 1,2 kilometrelik bölümü için kapsamlı bir plan hazırlandı. Bu bölgeye yeni bir canlılık getirmek amacıyla içinde otellerin, restoranların, dükkanların, sergi ve kongre salonlarının, müzenin ve otopark yerlerinin bulunduğu yeni fonksiyonlar eklendi. Plana aynı zamanda Deniz İşletmeciliği ni modernleştirmek ve genişletmek amacıyla hizmet alanları da dahil edildi. Altyapıda ve çevredeki binalarda yapılan çeşitli müdahelelerle Salı Pazarı hükümet tarafından turistik bölge olarak ilan edilerek Beyoğlu bölgesine dahil edilecektir. Bu düzenlemeler turistler için çekici olduğu kadar amaç İstanbul halkını da bu bölgeye çekmektir..

24 Çatalhöyük müzesi ve araştırma merkezi Mimar: Han Tümertekin Mimarlık bürosu: Mimarlar Yer: Çumra, Konya Binaların alanı: m² Arazi alanı: m² Teslim tarihi 1998 Dünyanın bilinen en eski şehri Türkiye nin güneyindeki Çatalhöyük de bulunmaktadır. Çatalhöyük arkeolojik sit alanı arkeologların şehrin kalıntılarını gün ışığına çıkarmaya çalıştıkları iki büyük kazı alanından oluşmaktadır. Han Tümertekin bu bölge için bir müze binasıyla bir arkeolojik araştırma merkezini içeren bir plan tasarladı. Ziyaretçileri dokuz bin yıl önceki zamana geri gitme düşüncesine alıştırmak amacıyla buraya yapay bir yokuş düşünüldü. Ziyaretçiler araçlarıyla ilk olarak geldikleri alt kısımda artık ufku göremeyecekler ve buradan yokuş yukarıya, dokuz bin yıl öncesine doğru yavaş yavaş yol almaya başlayacaklar. Alt kısımda yolun bir tarafında ziyaretçi merkezinin de bulunduğu müze ve diğer yanında araştırma enstitüsü yer alacaktır. Bu proje için yoğun biçimde sponsor aranmaktadır. Coronaray Arteriogram Mimar: Gökhan Avcıoğlu Mimarlık bürosu: GAD Architecture Yer: Beyoğlu, Istanbul Proje sahibi: : AFM - FITAS Sinemaları Binaların alanı: m² Teslim tarihi: 1999 Türkiye de son yıllarda sinemaya giden insan sayısı oldukça artmıştır. Bu nedenle birçok yeni sinema yapısı inşa edilmiş ve mevcut binalar yeni sinema salonları eklenerek genişletilmiş ve yenilenmiştir. Bir eğlence merkezi olan Istanbul un Beyoğlu semtinde restoran, gece kulübü ve barların yanında birçok sinema salonu da bulunmaktadır larda yapılmış olan AFM - Fitaş tiyatro binası dar ve yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir sokakta bulunmaktadır. GAD Mimarlık, 1999 yılında giriş salonu, çıkışlar, fuaye ve büroların yeniden düzenlenmesi için bir tasarım yapmıştır. Bu tasarımın ilham kaynağı tıp dünyasından, kalpteki tıkanıklıkların lazer tekniği ile açılmasından gelmişti. Mimarlık bürosu önce bir bilgisayar programının yardımı ile sinemaya giriş çıkışlardaki sorunları belirlemiştir. Yeni düzenleme üzerine yol gösteren işaretlerin projeksiyonla yansıtılabildiği akıcı bir şekle sahip duvar sisteminden oluşmaktadır.

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

Manzara 7/24 için uzun yıllara dayanan tecrübe ve profesyonel bir tasarım ekibini bir araya getirdik. Her detayın üzerinde titizlikle durarak ve en mükemmeli hedefleyerek çalıştık. Manzara 7/24 denize,

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz.

Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz. Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz. Bugüne dek çalıştığı farklı projelerle ödüller alan, 2012 senesinde

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat TANITIM DOSYASI 1978 yılından bugüne çok sayıda sanayi tesisi projesini başarı ile gerçekleştirmiş olan Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında yapısal tasarım ve teknik uzmanlık hizmetleri

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 185,000 180 m2 Antalya / Alanya Oda Sayısı : 3 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam..

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. HAKKIMIZDA 2004 YILINDA BAŞLANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ AYT GROUP ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve güçlü mühendislik altyapısıyla 1O

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Yatırımın Yeni Adresi. Bolluca YAKUT EVLERİ. güven inşa eder

Yatırımın Yeni Adresi. Bolluca YAKUT EVLERİ. güven inşa eder Yatırımın Yeni Adresi Bolluca YAKUT EVLERİ güven inşa eder Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Ankara - Amasra. Sapanca - Amasra. İstanbul - Amasra. Amasra. 3 saat 330 km. Amasra. Amasra. 35 dk 350 km. 4 saat 430 km 3 saat 325 km

Ankara - Amasra. Sapanca - Amasra. İstanbul - Amasra. Amasra. 3 saat 330 km. Amasra. Amasra. 35 dk 350 km. 4 saat 430 km 3 saat 325 km HEMEN TESLİM Ankara - Amasra Amasra 3 saat 330 km İstanbul - Amasra Sapanca - Amasra Amasra Amasra 35 dk 350 km 4 saat 430 km 3 saat 325 km 2 3 E F B C D A İki adalı, iki koylu, beş tepeli bir yarımadadan

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor.

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. MAYIS 2011 - XXI 72 yapı - konut - İstanbul YENİ NİŞANTAŞI İÇİN Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. Adnan Kazmaoğlu

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam www.metsannexus.com METSAN NEXUS BİR PROJESİDİR Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam tarzını

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Size Meydan Ardıçlı Projesi ve Özyurtlar AŞ & Bahaş Holding Gelişim Ortaklığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız için bu sunumu gönderiyorum.

Size Meydan Ardıçlı Projesi ve Özyurtlar AŞ & Bahaş Holding Gelişim Ortaklığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız için bu sunumu gönderiyorum. Merhaba; Size Meydan Ardıçlı Projesi ve Özyurtlar AŞ & Bahaş Holding Gelişim Ortaklığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız için bu sunumu gönderiyorum. Özyurtlar yaklaşık 25 yıldır bu bölgede birçok

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

1999 yılındaki deprem sonrası, tüm inşaatlarını ve sistemlerini gözden geçirmiş eksiksiz ve güvenli bir şekilde yapıp teslim etmiştir.

1999 yılındaki deprem sonrası, tüm inşaatlarını ve sistemlerini gözden geçirmiş eksiksiz ve güvenli bir şekilde yapıp teslim etmiştir. 1978 yılında güçlü teknik kadrosu ile faaliyete başlayan ve 2007 yılında kurumsallaşan firmamız 35 yılı aşkın bir süredir Türkiye nin bir çok ilinde çeşitli inşaat, taahhüt projelerimizle müşterilerimizin

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

ONE & ORTAKÖY PROJESİ NDE KİRALIK OFİS ALANI. Zemin kat brüt alan 511 m2 Bodrum kat brüt alan 1.098 m2 Toplam brüt 1.

ONE & ORTAKÖY PROJESİ NDE KİRALIK OFİS ALANI. Zemin kat brüt alan 511 m2 Bodrum kat brüt alan 1.098 m2 Toplam brüt 1. One & Ortaköy İstanbul Ortaköy de mixed-use bir projedir. Proje bir konut ve öğrenci yurdundan oluşmaktadır. Bir tepenin yanında konumlanmış olan yapılar bölgenin modernizasyonu açısından ikonik bir önem

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

PROJE Akplaza İş Merkezi

PROJE Akplaza İş Merkezi PROJE Akplaza İş Merkezi Proje Adı* Akplaza İş Merkezi Proje Yeri* Piyalepaşa, İstanbul Proje Ofisi* Manço Mimarlık Tasarım Ekibi*: Aytaç Manço, Ali Manço Mimari Proje Ekibi: Zühtü Usta, Zeynep Ceren Erdinç,

Detaylı

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR HAKKIMIZDA Mimari özgünlüğün, teknoloji ve mühendislikle birlikte önem kazanacağına inanan Gama Grup un inşaat sektöründeki deneyimleri, bu kez de STUDİO GARDEN projesiyle hayat bulmaktadır. Rahat ve huzur

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var...

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... 357 ayrıcalıklı daireden oluşan konut yaşamı, 52 ticari alanı ve cadde üstü yaşamı ile Vaditepe Gölevleri Bahçeşehir in standatlarını, sizin de yaşam kalitenizi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir.

Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir. Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir. PROJE HAKKINDA Mutlu ve huzurlu bir kent 1 milyon 260 m 2 alan Uluslararası Standartlarda 9 Delikli

Detaylı

A B. Anlatılmaz yaşanır...

A B. Anlatılmaz yaşanır... 01 02 09 10 17 18 25 03 08 11 16 19 24 04 07 12 15 20 23 06 13 14 21 22 26 27 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 62 86 63 87 A B C D E F G H I J K L M 91 89 92 94 88 90 93

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ 1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ PARSEL ALANI : 15.225 m² OTOPARK TABAN OTURUMU : 13.342 m² KONGRE MERKEZİ TABAN OTURUMU : 6764 m² YAPI İNŞAAT ALANI : 61.706 m² PROJENİN AMACI: İstanbul un 2010 Kültür

Detaylı

Ya am Ba l yor... Selçuk GÜLER LE GO n aat Yönet m Kurulu Ba kan. Hakkımızda

Ya am Ba l yor... Selçuk GÜLER LE GO n aat Yönet m Kurulu Ba kan. Hakkımızda Ya am Ba l yor... Hakkımızda Le Go İnşaat olarak kaliteli projeler üretmek hedefindeyiz. Yatırımcılarımız tarafından takdir edilen çalışmalarımız bizim için en büyük başarı. Amacımız başladığımız projeyi

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz?

Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz? Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz? MEŞE AĞACI Eski uygarlıklarda Zeus'un kutsal ağacı olarak bilinen meşe, Kayıngiller ailesinden bir ağaç türüdür. 400 kadar türü bulunan meşe ağacının

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.C.1. Mimari Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Mimari Tasarım Nedir? Mimari Tasarım eylemi, barınma ihtiyacı ile başlayan mekan yaratma sürecidir. İşlevsel farklılıklar mimari

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş.

Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş. Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş. denizi, sahili ve kumsalı ile Samsun'un yeni yaşam merkezi Atakum'da 4-5 Yeni bir yaşama hazır olun... 6-7 Bir Yanım Derya Deniz Karadeniz in kalbinde, şehrin dokusuyla

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan Ege nin inci gerdanlığı... Sabah uyandığınızda, yelkenli ve sörflerin süzülüşünü seyrederek kahvaltı edebileceğiniz, güneşin doğuş ve batışlarında muhteşem manzarasına doyamayacağınız, akşamları inanılmaz

Detaylı

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER Asma germe membran sistemler, mimaride ilk defa 1950 li yıllarda Strohmeyer, Horst Berger, Walter Birdair dillendirilmeye başlanarak

Detaylı

çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture...

çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture... AZEL Urhan KULE çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture... yeşilin huzuruna uzanan mimari tasarım... Sizi başka bir yaşama, AZEL Urhan Kule nin yeşil dünyasına

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

LEB-İ DERYA BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR... HAZIR MISINIZ?

LEB-İ DERYA BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR... HAZIR MISINIZ? LEB-İ DERYA BİR YAŞAM SİZİ BEKLİYOR... HAZIR MISINIZ? 2+1 (122 m 2 ), 4+1 (253 m 2 ), 6+2 (375m 2 ) VE 8+2 (500 m 2 ) BAHÇELİ YA DA TERASLI, YATAY VİLLA KONSEPTLİ, YAZ KIŞ YAŞAMA UYGUN KEYİFLİ DAİRELER

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz!

Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! Biz Biraz Farklı Düşünüyoruz! "İnsanların zihinlerinin kapılarını aralamayı seviyorum Philippe Starck, dünyanın yaşayan en saygın tasarımcılarından biri. Bu işi yaparak geçirdiği 40 yılda, endüstriyel

Detaylı

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı.

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. BASIN BÜLTENİ Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. Her yıl dünyanın dört bir yanından mimarları bir araya getirmek, mimarlık mesleği alanında nitelikli

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

Color Apart. İster Yatırım İster Hayalini Yaşa...

Color Apart. İster Yatırım İster Hayalini Yaşa... Color Apart İster Yatırım İster Hayalini Yaşa... Bölgedeki En BüyükÖğrenci Kompleksi 130 öğrencili - 64 Apart Colar apart projesi İsmail hakkı yılmaz ltd Şti. ve HD mimarlık şirketlerinin ortaklığı ile

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon programı iç dekorasyon modelleri iç dekorasyon fiyatları

Detaylı

Akustik Konut: Barbaros Evi

Akustik Konut: Barbaros Evi 42 Akustik Konut: Barbaros Evi DOĞANIN İÇİNDE, SESSİZ VE SAKİN BİR YAŞAM ORTAMI SAĞLAMA AMACIYLA YOLA ÇIKILAN BARBAROS EVİ TASARIMINDA, GELENEKSEL VE MODERN MALZEMELERİN BİR ARADA KULLANIMI İLE SES YALITIMI

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

BUILD + DECOR 2016 Çin (Pekin) Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarı &

BUILD + DECOR 2016 Çin (Pekin) Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarı & BUILD + DECOR 2016 Çin (Pekin) Uluslararası İnşaat Malzemeleri Fuarı & Pekin Turu 15-20 Mart 2016 ADRES : Pirireis Mah Silifke Cad No 204 / E Yenişehir / Mersin TEL : 0324 3252671 0507 6733737 Build +

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY OSCAR CITY Modern Çizgile Konf Biz Sizi Oscar a Layık Gördük Doğa Güvenlik Do Gü Konforlu Yaş Modern Çizgiler D OSCAR CITY r DoğaDoğa ğa venlik am oğa Konforlu Yaşam Güvenlik orlu Yaşam Modern Çizgiler

Detaylı