Bloklar Kat Sayısı Kapalı alan (m2) 1. Etap 1. Faz Toplam 76,700. Blok 1 (Alışveriş merkezi ve otopark) ,491. Blok 2 (Ofis) 4 1,786

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bloklar Kat Sayısı Kapalı alan (m2) 1. Etap 1. Faz Toplam 76,700. Blok 1 (Alışveriş merkezi ve otopark) 2-3 32,491. Blok 2 (Ofis) 4 1,786"

Transkript

1 1 Giriş Turner & Townsend, Sunrise Capital (İşveren) tarafından Rusya Federasyonu nun Tataristan Cumhuriyeti nde geliştirilen Çok Amaçlı Kompleks Sunrise City nin birinci etap birinci faz inşaat işlerine ait bütçeyi incelemek ve gerekli bulgulara dayanarak bir rapor hazırlamak üzere görevlendirildi. Raporun amacı, İşveren tarafından sağlanan inşaat bütçe tablosundaki yüksek meblağlı kalemlerin birim fiyatları ve metrajlarını gözden geçirip gerektiği yerde çizimlerden ölçerek bağımsız bir yargıya varmaktır. 2 Proje Kapsamı Çizimlerden ve bütçe tablosundan anlaşıldığı üzere proje alışveriş merkezi, otopark, ofis blokları, konut blokları ve bağlantılı çevre işleri inşaatını kapsamaktadır. Raporda birinci etap inşaat işlerinin birinci fazı işlenmiştir. Birinci fazda yapılacak blokların toplam kapalı alanı 76,700 m2 dir. Blokların kapalı alan ve kat sayıları aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:- Bloklar Kat Sayısı Kapalı alan (m2) 1. Etap 1. Faz Toplam 76,700 Blok 1 (Alışveriş merkezi ve otopark) ,491 Blok 2 (Ofis) 4 1,786 Blok 3 (Ofis) 6 4,244 Blok 4-5 (Konut) ,087 Blok 6-7 (Konut) ,092 1

2 3 Özet 3.1 Genel Maliyetlerin Değerlendirmesi Sunrise City projesinin yüklenici firması Almis tarafından hazırlanan revize bütçe çalışması incelendi. Proje için İşveren ve yüklenici firma arasında maliyet artı kar (%10 - bu oranın mevcut şartlar altında yüksek olduğu kanısındayız) tipinde bir anlaşma yapılmış olduğu görülmektedir. İlk bütçenin 36 ruble-dolar kuru, revize bütçenin ise 50 ruble-dolar kuru baz alınarak hesaplandığı görülüyor. Maliyet artı kar tipi anlaşmalarda yüklenicinin alımlar sırasında yaptığı ihalelerin ve diğer genel harcamaların işveren ekibi tarafından çok sıkı denetimden geçiriliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde yüklenicilere kesilen faturalar üzerinden yapılacak ödemeler yoluyla fazladan ödeme yapılması olasıdır. Sahada gerçeklesen işin, harcanan gerçek adam-saatlerin ve sahaya inen malzemenin kontrolü çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Yapılacak malzeme ve ekipman alım ihalelerinde işveren ekibinin mutlaka söz sahibi olmasını tavsiye ediyoruz. İlk bütçedeki (dolar kuru 36 ruble kabulü) metrekare birim maliyeti olan 19,991 ruble/m2 nin piyasa ortalama fiyatları ile uyumlu hatta Sunrise City projesinin karma yapısını (ofis, AVM ve konut) gözönünde bulundurarak metrekare birim fiyatının piyasa ortalamalarının biraz altında olduğu kanısındayız. Revize bütçede (dolar kuru 50 ruble kabulü) ise metrekare birim maliyetinin ilk bütçeye göre yaklaşık %18 oranında arttırılıp 23,517 ruble/m2 olduğu anlaşılmaktadır. Bu artışın 50 ruble-dolar kuruna göre biraz fazla olduğu kanısındayız. Bizim hesaplamalarımıza göre 50 ruble-dolar kuru esas alındığında toplam maliyette %10 oranına yakın bir artış olması mümkün görülmekte. Yüklenicinin bütçesini, 65 ruble-dolar kuru ve % yılı enflasyonu beklentisine göre revize ettiğimizde yaklaşık %22 gibi bir artış oranı yakalıyoruz. İleride Yüklenicinin ruble-dolar kuruna göre yapması olası bütçe artışına hazırlıklı olunmasını ve bu bütçe artışı talebine uygun cevap verilmesini tavsiye ediyoruz. Detaylı analizler raporun 4. Bölümünde sunulmustur. 3.2 Metrajların Değerlendirmesi Bütçe metrajları, işveren tarafından iletilen proje çizimleri, işveren temsilcisiyle yapılan toplantı ve dizayn firması yetkilisinin e-postaları esas alınarak değerlendirilmiştir. Metraj değerlendirmesi, bütçedeki ana iş kalemleri için yapılmıştır. Bütçe metrajları geneli itibariyle uygun bulunmuştur. Kabul edilebilir oranların üzerinde olan inşaat kalemleri raporun 5. bölümünde sunulmuştur. 3.3 Birim Fiyatların Değerlendirmesi (Yüklenicinin 50 ruble-dolar kuruna göre revize ettiği fiyatlar) Birim fiyatlar değerlendirilirken %10 yüklenici karı da gözönünde bulunduruldu. Genel olarak beton-demir-kalıp fiyatlarının piyasa ortalamasının art/eksi %5 lik diliminde olduğunu gözlemliyoruz. Toplam beton işleri tutarının, toplam beton 2

3 miktarına bölünmesiyle elde ettiğimiz paçal (karma) beton birim fiyatının da aynı şekilde piyasa ortalamasının yaklaşık %5 üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Detaylı analizler raporun 6. bölümünde sunulmuştur. 3.4 Sonuç ve Öneriler Bu tip bir projede dolar kuru artışının (36 dan 50 ye artış), toplam bütçenin yaklaşık %20 lik bir kısmında (ithal malzeme, ekipman ve hizmet) yaklaşık %40 oranında bir artışa yol açabileceğini ve toplam bütçede mevcut şartlar altında yaklaşık %10 luk bir artışa neden olabileceğini düşünüyoruz. Şubat 2015 başı itibariyle enflasyonun, yerel inşaat malzemelerini hissedilir derece etkilemediğini, ancak Mayıs 2015 te ciddi biçimde etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Yüklenicinin ilk bütçedeki birim fiyatları arttırırken uyguladığı yöntemde, özellikle işçilik ve genel giderlerdeki artışlarda fazlalık olduğu ve bu kalemlerde düşüş yapılabileceği kanısındayız. Proje saha raporlarından tespit ettiğimiz, Ocak 2015 itibariyle yaklaşık eşit olan Türk/yerel işçi oranının, Rusya projelerinde genel olarak uygulanan %30 Türk - %70 yerel (Rus ve BDT ülkelerinden gelen) işçi oranına indirilerek belirli bir maliyet düşüşü sağlanabileceği kanısındayız. Mevcut ekonomik koşulların (değişken döviz kurları, küçülen ekonomi, azalan inşaat yatırımları, yüksek faiz, sermaye çıkışı vb.) rekabeti arttırdığını ve Rusya inşaat piyasasında ana yüklenici kar oranlarını aşağıya çektiğini gözlemliyoruz. Piyasadan edindiğimiz duyumlar ve gözlemlerimize göre kur dalgalanmalarından önce ortalama %7-10 olan kar oranları, şimdilerde %4-7 seviyelerine inmiş durumda. Yüklenicinin bütçe artış taleplerinin bu doğrultuda değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yüklenici ile yapılmış olan maliyet artı kar tipindeki anlaşmanın, Rusya inşaat piyasası ve mevcut iş etiği koşulları altında çok da tavsiye edilen bir anlaşma tipi olmadığını belirtmek isteriz. Mevcut dizayn ilerlemesi ve Rusya inşaat piyasındaki rekabet durumu değerlendirildiğinde, birim fiyat esasına dayalı ve Rus smeta dokümanları KC-2/KC-3 ile yüklenici hakedişinin yapıldığı tipik anlaşmanın yüklenicinin harcamalarını, harcanan adam-saat ve bu harcamaların sahada yapılan gerçek işe oranını denetlemede daha uygun olacağı kanısındayız. Önemli gördüğümüz ve üstünde durulmasını tavsiye ettiğimiz tespitler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:- Yüklenicinin 50 ruble-dolar kuruna göre revize ettiği bütçedeki yaklaşık %18 lik fiyat artış talebinin biraz fazla olduğu kanısındayız. Kanımızca bu artış yaklaşık %10 seviyelerinde tutulabilir. Ocak 2015 itibariyle şantiyedeki Türk işçi oranının benzer projelerde Türk yüklenicilerin kullandığı orana göre fazla olduğu, birim fiyatları ve genel giderleri önemli derecede arttırdığı kanısındayız. 3

4 Genel olarak Yüklenicinin metrajlarıyla bizim metrajlarımız uyumlu gözükmektedir. Ancak bazı bütçe kalemlerinde açığa kavuşturulması gereken farklılıklar tespit edilmiştir. Dizayn firmasından aldığımız bilgiye göre projede konutlarda 70mm şap olduğu halde hesaplarda 80mm şap kalınlığına göre birim fiyat oluşturulmuş. Yüklenicinin 50 ruble-dolar kuruna göre hesapladığı birim fiyatların piyasa fiyatlarıyla karşılaştırılması yapıldı (bkz. Bölüm 6). Bazı birim fiyatların piyasa ortalama fiyatlarına kıyasla artı/eksi %5 lik farklar tespit ettik. Bu farkların kabul edilebilir limitler içinde olduğu kanısındayız. 4

5 4 Genel Maliyetlerin Değerlendirmesi 4.1 Metrekare Birim Maliyetin Değerlendirmesi İlk bütçede oluşan 19,991 ruble/m2 birim maliyetinin, dolar kurunun 50 ruble kabulüne göre revize edildiği bütçede 23,571 ruble/m2 birim maliyetine yükseltildiğini görüyoruz. Bu yükseliş toplam bütçede yaklaşık %18 lik bir artışa tekabul etmektedir. Dolar artışının bu tip bir projede toplam maliyeti bu oranda etkileyeceğini düşünmüyoruz. Bizim düşüncemize göre dolar yükselişinden dolayı toplam maliyette %10 oranına yakın bir artış olması mümkün görülmekte. Genel giderlerin payının, ilk bütçenin yaklaşık %15 ini oluşturduğunu görmekteyiz. Benzer projelerde genel giderler payının toplam bütçede yaklaşık bu düzeylerde olduğu tespit edildi. Yüklenici ile yapılan anlaşma gereği maliyetinin üzerine ek olarak ödenen %10 kar payının, bugünkü Rusya inşaat piyasası şartlarının biraz üstünde olduğu görülüyor. Zira inşaat yatırımları azalmasından dolayı artan rekabete bağlı olarak önceden de bahsettiğimiz gibi yüklenici kar oranlarında bir düşüş söz konusu. Genel olarak projede yer alan binaların metrekare birim maliyetlerini, Rusya daki benzer inşaatlar ile kıyaslayıp değerlendirdiğimiz tablo aşağıdaki gibidir:- 5

6 4.2 Metrekare Birim Maliyetin Analizi Yüklenici nin revize bütçe tablosunda esas aldığı ruble-dolar kuru 50 dir. İşveren in talebi doğrultusunda, Yüklenici nin bütçe tablosunu ruble-dolar kuru 65 ve 2015 yılı enflasyonunu %15 esas olacak şekilde mevcut formulasyonu kullanarak kendimiz revize ettik. Aşağıdaki tabloda Yüklenici nin 50 ruble-dolar kuruna göre revize ettiği bütçenin özet tablosu gözükmektedir:- 1. Etap 1. Faz inşaat işlerinin 2015 yılı içinde bitirileceğini varsayarak, rubledolar kurunu 65 ve 2015 yılı enflasyonunu %15 kabul ederek, Yüklenici nin bütçesini revize ettikten sonra oluşan özet tablo ise asağıdaki gibidir:- 6

7 Yukarıdaki iki tablodan da görüldüğü üzere 65 ruble-dolar kuru esas alınarak yaptığımız analizdeki bütçe artış oranı ile Yüklenicinin 50 ruble-dolar kuruna göre revize ettiği bütçedeki artış oranı yakın olmaktadır. Bu yakın oranlara dayanarak Yüklenicinin sunduğu bütçe artış oranının biraz yüksek olduğunu ancak bu oranın kabul edilmesi durumunda daha yüksek dolar kurlarına göre ileride sunabileceği bütçe artış taleplerine esas teşkil edeceği kanısındayız. Yüklenicinin bizim de incelediğimiz fiyat artış talebine bunlar gözönünde bulundurularak yanıt verilmesini tavsiye ediyoruz. 7

8 5 Metrajların Değerlendirmesi Sunrise City projesi 1. Etap'ı için hazırlanan bütçedeki ana kalemlerin metrajları değerlendirilmiştir. Bütçedeki ana kalemlerin metrajları aşağıdaki kaynaklar esas alınarak değerlendirilmiştir; * 19/01/2015 tarihinde işveren tarafından iletilen çizim listesi * 04/02/2015 tarihli işveren toplantı notları * 05/02/2015 tarihli dizayn firması yetkilisinin ilettiği revize mimari çizimler Metrajlar ile ilgili değerlendirmeler aşağıdaki "Bütçe Metraj Değerlendirmesi" tablosunda yer almaktadır:- 8

9 Bütçe metrajları ile ilgili önemli notlar aşağıdaki gibidir:- Temel betonarme (beton, demir, kalıp) ve bodrum zemin betonu sınırları statik projelerde belirlendiği şekliyle alınmıştır. Sınırlar EE ve D aksı arası, A/1 aksında ve 1a-5a aksları arası, A/2 aksında 6b-10b aksları arası şeklindedir. S-K/10-18 aksları arası tarif edilen alanlar minha edilmektedir. Mimari çizimlerde belirlenen bodrum alanı, statik projelerdeki alandan farklılık göstermektedir. Mimari çizimlerde belirlenen bodrum alanı EE-T aksları arası ve ilave olarak И1.4-Ж/1 aksları arası ve И2.6-Ж/2 aksları arasıdır. Aradaki fark Alışveriş Merkezi (AVM) izdüşümünde kalmakta olup yaklaşık 3,000 m2 dir. Betonarme imalatlarının metrajları statik projeler esas alınarak yapıldığı şekliyle betonarme metrajları uygun bulunmuştur. Statik projelerin sınırları ile Mimari çizimlerin arasındaki bu farkın dizayn firması tarafından netleştirilmesi gerekmektedir. Statik projelerin değişmesi durumunda bütün betonarme kalemlerinin metrajlarının, yeni projelere göre hesaplanması gerekmektedir. Cephe kaplama işleri AVM ve Ofisler için mimari cephe çizimleri, Konutlar için ise 04/02/2015 tarihli işveren toplantı notları esas alınarak değerlendirilmiştir. Dairelerin başladığı 3.kat ve üzeri cephe kaplamaları için açık ve kapalı balkonlar (çatı dahil) kompozit cephe kaplaması, geri kalan alanlar ise mantolama ve üzerine sıva detayları kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır. Blok 4-5 betonarme kolon ve perde demir imalatlarında %100 ün üzerinde fark tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bu farkın KЖ-57 Армирование колонн на отм ~ numaralı paftadan kaynaklandığı belirlenmiştir. Belirtilen paftanın dizayn firması tarafından gözden geçirilmesi ve Yüklenicinin bütçedeki metrajları gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir. Bodrumda yüzey sertleştiricili beton imalatı yapılan alanlarda şap imalatının olmadığı, dairelerde ve kiralık alanlarda şap imalatının olduğu varsayılmıştır. 9

10 6 Birim Fiyatların Değerlendirmesi (50 Ruble-Dolar Kuruna Göre Revize Edilen) Yüklenicinin hazırlamış olduğu bütçe tablosunun, yeterli ayrıntıya sahip olduğunu görüyoruz. Bütçede birim fiyatların nasıl ve hangi mantıkla oluşturulduğunu gösteren detaylı imalat analizleri de bulunmakta. Yüklenici nin birim fiyatlarını, benzer projelerdeki birim fiyatlar ile kıyasladığımız tablo aşağıdaki gibidir:- 10

11 Yukarıdaki tabloda yüksek tutarlı bütçe kalemlerini inceledik ve piyasa fiyatlarının artı/eksi %5 lik kabul edilebilir limit içerisinde olduğu kanısındayız. Yüklenici, birim fiyatları yeni dolar kuruna göre revize ederken yürüttüğü mantığı ve açıklaması asağıdaki tabloda olduğu gibidir:- Yüklenicinin yaptığı kur bazlı malzeme fiyat artışlarından bazılarının fazla olduğunu düşünüyoruz; demir ve işçiliği birim fiyatları, açık alan dolgu üzeri asfalt, alçı blok duvar, gazbeton duvar ya da alçı sıva ve boya gibi birim fiyatların dolar artışından Yüklenicinin hesapladığı oranlarda etkileneceği kanısında değiliz. Yukarıdaki tabloda özetlendiği gibi Yüklenici, esas fiyat artışının işçilik ve genel giderler paylarından kaynaklandığını varsaymış. Yüklenici, birim fiyatları revize ederken işçilik payının %89 a varan bir oranda dolar artışından etkileneceğini öngörmüş. Kadrolu personelin (beyaz yaka) dahil olduğu genel giderler payının ise %60 oranlık kısmında dolar artışının etkili olacağını varsaymış. Verilen bu oranlar değerlendirğildiğinde, yüksek bir fiyat arttırımı yapıldığı kanısındayız. İşveren in bize sağladığı bilgilerden, şantiyedeki Türk işçi sayısının yerel işçi sayısına neredeyse eşit olduğunu anlıyoruz. Rusya daki benzer projelerde ise Türk işçi sayısının toplam işçi sayısına oranının %30 lar civarında olduğunu görüyoruz. Dolar kurunun yükselişinden kaynaklı birim fiyat artışlarını sınırlamak için ise Türk ve yerel (Rus ve BDT) işçi sayılarının gözden geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Ekonomik kriz ortamında, Türk yükleniciler genelde Türk personelin maaşını rubledolar kurunu daha düşük bir değerde sabitleyerek azaltma yönünde bir eğilim icindeler. Bu projede buna benzer bir düzeltmeye gidilip gidilmediğinin araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Maliyet artı kar tipi anlaşmalar maalesef bu tip ekonomik şartlar altında işverenin aleyhine işleyebilmekte ve yüklenicinin harcama kısıtlamasını teşvik eden faktörleri sınırlandırmaktadır. İnce işlerde zemin kaplamaları birim fiyatları oluşturulurken, tek tek kaplamaları ayırmak yerine mimari çizimlerde görünen kaplama tiplerine göre birleşik bir birim fiyat oluşturulması, şap atılması kaleminde kalınlık farklarından meydana gelen metraj ve birim fiyat sapmalarını aza indirgeyecektir diye düşünüyoruz. 11

ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. DEĞERLEME RAPORU AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Ortaklar Caddesi No:26/3 Mecidiyeköy-İstanbul Tel (212) 213 06 50 Faks (212) 213 06 55 www.acdenetim.com

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) 13 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29385 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturmanın

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ Öz Mehmet AKSOY * Kamu hizmetlerindeki genişlemeye bağlı olarak kamu alımlarının GSYH dan

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1)

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1) Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma Madde 1 - SASA Dupont Sabancı Polyester Sanayi

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN SİNPAŞ GYO AVANGARDEN BÜNYESİNDEKİ 6837 PARSELDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM 6787 PARSELDE 1 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM, 6838 VE 6785

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturmanın

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4) 15 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28588 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN VARYAP MERİDİAN PROJESİ BÜNYESİNDEKİ 468 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM TALEP

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2618 Ada 18 Parsel, Torium AVM ve Konut Projesi Esenyurt, İstanbul

DEĞERLEME RAPORU 2618 Ada 18 Parsel, Torium AVM ve Konut Projesi Esenyurt, İstanbul DEĞERLEME RAPORU 2618 Ada 18 Parsel, Torium AVM ve Konut Projesi Esenyurt, İstanbul 31Aralık 2010 Rapor No: 2010/TGYO/11 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi: Torunlar Gayrimenkul

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

Yapım ve Hizmet Alım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespitine ve Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

Yapım ve Hizmet Alım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespitine ve Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar Yapım ve Hizmet Alım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespitine ve Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar Dr. Yük. Müh. Hüseyin Gencer Gencer Müh.&Müş.&Eğt.&Dnş. Bağdat Cad. Gedik İş Merkezi B

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Zincir Yapı A.Ş. Değerleme Raporu. Özel ve Gizlidir. KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 13 Şubat 2015

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Zincir Yapı A.Ş. Değerleme Raporu. Özel ve Gizlidir. KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 13 Şubat 2015 Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Zincir Yapı A.Ş. Değerleme Raporu Özel ve Gizlidir KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 13 Şubat 2015 KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Kavacık Rüzgarlı

Detaylı

DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ _ 657 DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ Umran SERPEN ÖZET Bu çalışmada değişik gaz dağıtım şebekelerinin oluşturulması ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. X vey şehirleri ile Z

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ KARTAL İLÇESİ'NDE YER ALAN HORİZON PROJESİ ( 178 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 KRF-1402001 KARTAL HORİZON RAPOR BİLGİLERİ TALEP

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ

Detaylı

Resmi Gazete: 06.02.03 Perşembe, Say ı: 25016

Resmi Gazete: 06.02.03 Perşembe, Say ı: 25016 Resmi Gazete: 06.02.03 Perşembe, Say ı: 25016 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma Madde

Detaylı