DPT YUUP Projesi. Teknik Tasarımı ve. II.UPHYO, ,Bodrum. Prof.Dr. Ömer Yavaş II.UPHYO,Bodrum 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DPT YUUP Projesi. Teknik Tasarımı ve. II.UPHYO,18-24.09.2006,Bodrum. Prof.Dr. Ömer Yavaş II.UPHYO,Bodrum 1"

Transkript

1 DPT YUUP Projesi Türk HızlandH zlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarlarının Kurulması II.UPHYO, ,Bodrum II.UPHYO,Bodrum 1

2 DPT YUUP Projesi Süre : Koordinatör r : Ankara Üniversitesi Yürütücü : Prof. Dr. Ömer Yavaş Katılanlar : Gazi, Boğazi aziçi, i, Đstanbul, Uludağ,, Dumlupınar, Erciyes, Niğde, S. Demirel Üniversiteleri Proje Ekibi : 9 Üniversiteden 24 ü Doktoralı 85 Fizikçi Proje Bütçesi B : YTL II.UPHYO,Bodrum 2

3 Projenin Önceki AşamalarA amaları I. Aşama: A Fizibilite Raporu (FR) ( , 7 kişi) i) Parçac acık k HızlandH zlandırıcıları:türkiye de Neler Yapılmal lmalı (Ankara Ü.. ve Gazi Ü.) Yürütücü: : Prof. Dr. S. Sultansoy Doç.. Dr. Ö.. Yavaş II.UPHYO,Bodrum 3

4 Projenin Önceki AşamalarA amaları II. Aşama: A Đçerik Tasarımı Raporu (ĐTR)( 1. Türk HızlandH zlandırıcı Merkezinin Genel Tasarımı (Ankara Ü.. ve Gazi Ü.) ( , 2005, 18 Kişi) i) Yürütücü: Prof.Dr.. S. Sultansoy 2. Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve Kullanımı Đçin Genel Tasarım (Ankara Ü.) ( , 2005, 12 Kişi) i) Yürütücü: : Prof. Dr. Ö.. Yavaş II.UPHYO,Bodrum 4

5 Parçac acık Hızlandırıcıları Konusunda Gerçekle ekleştirdiğimizimiz Bazı Đlkler 1995: Lisansüst stünde ilk hızlandırıcı dersi 1995: Đlk hızlandırıcı makalesi (Nucl( Nucl. Instr.. & Meth. da γp çarpıştırıcısı) 1996: DESY (Almanya) ile TürkiyeT rkiye de ilk ve tek olan işbirlii birliği i anlaşmas ması 1997: CERN de bir deneye ilk resmi katılım m (ATLAS Deneyi) 1997: I. Uluslararası Workshop (Nisan 1997, A.Ü.).) 1997: I. DPT projesi (Par( Parçacık k HızlandH zlandırıcıları: : TürkiyeT rkiye de Neler Yapılmal lmalı?) 1999: ilk Türkçe homepage: 2000: Avrupa HızlandH zlandırıcı Konferansına na ilk katılım m ve üç bildiri (EPAC 2000, Viyana) 1997 ve 2002: Hızlandırıcılar lar konusunda ilk master ve ilk doktora tezleri 2000: Lisans düzeyinde d ülkemizde ilk hızlandırıcı dersi 2001: Uluslar arası dev bir projenin Teknik Tasarım m Raporunda (TDR) ilk kez b 2001: I. Ulusal HızlandH kez bölüm m yazma (DESY TESLA TDR) zlandırıcı Kongresi (UPHUK( UPHUK-I), Ankara II.UPHYO,Bodrum 5

6 Parçac acık Hızlandırıcıları Konusunda Gerçekle ekleştirdiğimizimiz Bazı Đlkler 2002: Đlk üniversiteler arası hızlandırıcı projesi (Gazi ile 2. DPT projesi) 2002: Đlk Ankara hızlandh zlandırıcı seminerleri (ANAEM( ANAEM de 27 adet seminer) 2003: Đlk ışınım m kaynakları projesi (3. DPT projesi) 2004: Uluslararası katılıml mlı ilk Hızlandırıcı Kongresi (UPHUK( UPHUK-II) 2004: CERN de ilk kez bir hızlandh zlandırıcı projesinde yer alma (CLIC) 2004: Ulusal destekli Đlk CERN hızlandh zlandırıcı projeleri (4 proje) 2005: I. Ulusal HızlandH zlandırıcı Yaz Okulu (I.( UPHYO,, Temmuz 2005, A.Ü.).) 2005: USA da yapılan PAC konferansına na ilk katılım m (5 Bildiri) 2005: Hızlandırıcı uzmanı yetiştirmek tirmek üzere CERN ile ilk protokol 2005: Üniversitemizce koordine edilecek ve Prof. Yavaş tarafından yürütülecek y 9 üniversiteden 70 araştırmac rmacının katıld ldığı Đlk Yaygınla nlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (DPT YUUP) ) Ankara, Gazi, Boğazi aziçi, i, Đstanbul, Uludağ, Erciyes, Niğde, Dumlupınar nar,, S. Demirel üniversiteleri. II.UPHYO,Bodrum 6

7 YUUP Projesinin Đçeriği A. Türk T HızlandH zlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarım m Raporunu (TTR) Yazmak * Parçac acık k Fabrikası (Elektron-Pozitron Çarpıştrıcısı) Sinkrotron Işınımı (Pozitronlardan) Serbest Elektron Lazeri (Elektronlardan) Proton Sinkrotronu * ~ 1000 sayfalık k sonuç raporu II.UPHYO,Bodrum 7

8 YUUP Projesinin Đçeriği B. Test Laboratuvarlarının Kurulması MeV lik elektron demetlerinden osilatör modda kızılötesi serbest elektron lazeri elde edilecek (2-15 mikronluk IR-FEL) Nanoteknoloji Biyoyeknoloji Yarı Đletken teknolojisi Medikal Uygulamalar Foto Kimya, Foto Biyoloji, Foto Jeoloji II.UPHYO,Bodrum 8

9 Türk IR-FEL FEL in Dünyadaki yeri Türk IR-FEL II.UPHYO,Bodrum 9

10 IR-FEL FEL in Sembolik GörümüG II.UPHYO,Bodrum 10

11 TAC IR-SEL SEL in ana parametreleri, benzer laboratuvarlar olan ifel (Osaka, Japan) [5], Mark III (Duke Univ., USA) [6] ve DIAMOND (England) [7] IR-FEL laboratuvarları ile karşı şılaştırılırsa: rsa: II.UPHYO,Bodrum 11

12 IR SEL in Uygulamaları Doku reaksiyonlarının n izlenmesi Kolesterol esterlerinin seçimli temizlenmesi Diş yüzeylerinin modifikasyonu Hücre düzeyinde d mekanik stress indükleme Süper örgüler, kuantum noktaları,, kuantum kuyuları ve kuantum hatları gibi kuantum yapılar üzerine, geleneksel yöntemlerle y zor olan, temel fotonik araştırmalar rmalar yürütmek y ve yeni fonksiyonel aygıtlar geliştirmek (nanoteknolojik( araştırmalar rmalar) Yarıiletkenlerde foton işlemleri i ile gap ayarları II.UPHYO,Bodrum 12

13 IR SEL in Uygulamaları Atom ve Molekül Fiziği (Çoklu iyonlaşma, saçılma v.b.) Radikallerin faz geçişleri ve eritilmeleri Plazma spektroskopisi Akıllı malzemelerde magnetik özellikleri Yüzey ve arayüzey araştırmaları Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesi Polimerlerin yapısal ve dinamik özelliklerinin araştırılması II.UPHYO,Bodrum 13

14 IR SEL in Diğer Bazı Uygulamaları Protein dinamiğinin inin incelenmesi Yarıiletken yapılarda koherent geçiş yüzey ölçümleri GaAs-AlGaAs AlGaAs kuantum kuyularında üçünc ncü seviye lineer olmayan katsayılar ların n ve elektron durulma zamanlarının n gözlemlenmesig Elektrokimyasal arayüzlerdeki titreşim im dinamiğinin inin karakterize edilmesi Moleküllerdeki llerdeki titreşimsel imsel enerji transferlerinin incelenmesi GaAs alt tabakaları arasındaki girişim im üzerinde çalışılarak ikinci mertebe lineer olmayan iletim ve değerlik erlik bantlı kuantum kuyularının n hassas yapılar larının n ortaya çıkartılması Yarıiletken hetero-eklemlerin eklemlerin bant süreksizlikleri s Yumuşak doku kesiklerinin çalışılması,, istenmeyen dokuların temizlenmesi Beyin tümörüt biyopsisi, oküler tedavi, fotodinamik terapi, kolesterol temizlenmesi Biyofiziksel, biyomoleküler ler ve biyomedikal araştırmalar rmalar Foto-termal termal etkilerle dokuların n kesilmesi, foto-mekanik etkilerle sert dokuların n kaldırılmas lması Fotokimyasal etkilerle bir yüzeyin y modifikasyonu Diş minesinin sertliğini ini ve aside karşı dayanıkl klılığını arttırmak rmak Yüksek duyarlıkl klı örneklerde Prof.Dr. Foto Ömer Akustik Yavaş Spektroskopi (PAS) SEL-PAS ile biyomedikal ve II.UPHYO,Bodrum yarıiletken araştırmalar rmaları 14

15 YUUP Proje Ekibi II.UPHYO,Bodrum 15

16 Koordinatör Üniversite Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Yavaş (Proje Yürütücüsü) Y Prof. Dr. A. Kenan Çiftçi Doç.. Dr. Orhan Çakır HüsnH snü Aksakal (Dok. Öğr.) Zafer Nergiz (Dok. Öğr.) Aysun Ozansoy (Dok. Öğr.) Dok. Öğr. Özlem Yaşar ar (Idaho, USA) Dok. Öğr. Şenay Yiğit it Dok. Öğr.. Mehmet Şahin Y.L. Öğr. Öznur Mete Y.L. Öğr.. A. Senem Altuntaş Y.L. Öğr. Özlem Karslı II.UPHYO,Bodrum 16

17 YUUP a Katılan Üniversite Gazi Üniversitesi (Ankara) Prof. Dr. Saleh Sultansoy (Proje Yür.. Yrd.) (PhD, Protvino,, Rusya) Yrd. Doç.. Dr. Metin YılmazY Yrd. Doç.. Dr. Eyüp p Tel Dr. Berin Şirvanlı Rena Çiftçi Aynur Özcan II.UPHYO,Bodrum 17

18 Gazi Üniversitesi (devam ) Dok. Öğr. Aytül Biber ŞENER Dok. Öğr.. Fadime KUŞTAN Y.Lis Lis. Öğr. Abdülkadir TEZCAN Y.Lis Lis. Öğr.. P. Serkan BĐLGB LGĐN Y.Lis Lis. Öğr. Arslan ÇAYLAN Y.Lis Lis. Öğr.. B. Nurşat GENÇ Y.Lis Lis. Öğr.. M. Emin NAZLIM Y.Lis Lis. Öğr.. Erdoğan AKYAZI Y.Lis Lis. Öğr.. Erdem ERTÖNER Y.Lis Lis. Öğr. Abdüllatif ÇALIŞKAN Y.Lis Lis. Öğr.. Nurcan EKER II.UPHYO,Bodrum 18

19 YUUP a Katılan Üniversite Đstanbul Üniversitesi (Đstanbul)( Prof. Dr. Baki Akkuş (Proje Yür.. Yrd.) (PhD, Đstanbul Üniv.) Prof. Dr. Ali Tutay Yeşim Öktem (Dok. Öğr.) Lidya Amon (Dok. Öğr.) R. Burcu Çakırlı (Dok. Öğr.) II.UPHYO,Bodrum 19

20 YUUP a Katılan Üniversite Boğazi aziçi Üniversitesi (Đstanbul)( Prof. Dr. Engin Arık k (Proje Yür.. Yrd.) (PhD, Univ.. of Pittsburg,, USA) Doç.. Dr. Serkant Ali Çetin Berkol Özgen Doğan Dok. Öğr.. Mustafa Fidan Y.L. Öğr.. Engin Abat II.UPHYO,Bodrum 20

21 YUUP a Katılan Üniversite Uludağ Üniversitesi (Bursa) Doç.. Dr. Đlhan Tapan (Proje Yür.. Yrd.) (PhD,, Bristol University,, UK) Dr. Nilgün n Demir Fatma Koçak (Y.L. Öğr.) Özkan Şahin (Y.L. Öğr.) Ercan Piliçer (Y.L. Öğr.) Adnan Kılıç K (Y.L. Öğr.) II.UPHYO,Bodrum 21

22 YUUP a Katılan Üniversite Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Doç.. Dr. Đsmail Boztosun (Proje Yür.. Yrd.) (PhD,, Oxford University,, UK) Gökhan G Koçak (Dok. Öğr.) Orhan Bayrak (Dok. Öğr.) Y.L. Öğr.. Yasemin KüçüK üçük Y.L. Öğr.. M. Bilge Koç II.UPHYO,Bodrum 22

23 YUUP a Katılan Üniversite S. Demirel Üniversitesi (Isparta) Doç.. Dr. Suat Özkorucuklu (Proje Yür.. Yrd.) (PhD, Fermilab,, USA) Doç.. Dr. Đskender Akkurt Y. Doç.. Dr. Abdullah Kaplan Hakan YıldY ldırım Veli Çaplı Öğr.. Gör. G Gürol G Kalaycı II.UPHYO,Bodrum 23

24 YUUP a Katılan Üniversite Niğde Üniversitesi (Niğde) Prof. Dr. Sefa Ertürk rk (Proje Yür.. Yrd.) (PhD,, Liverpool University,, UK) HüsnH snü Aksakal (35, Ankara Ü.) Zafer Nergiz (35, Ankara Ü.) Ömer Görgülüer (Dok. Öğr.) Banu Özel Pelin Kurt Y.L. Öğr. Birgül Göküzüm II.UPHYO,Bodrum 24

25 YUUP a Katılan Üniversite Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Y. Doç.. Dr. Hatice YıldY ldız z (Proje Yür.. Yrd.) (Ph.D., ODTÜ & CERN) Yrd. Doç.. Dr. Latife ŞAHĐN Uzm. Đlker YILDIZ Y.Lis Lis. Öğr. Đsa SIDIR Y.Lis Lis. Öğr.. Volkan ÇETĐNKAYA Y. Lis. Öğr.. Mustafa Emre KANSU II.UPHYO,Bodrum 25

26 Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü YUUP Projesinde; Parçac acık k HızlandH zlandırıcıları,, Deneysel Yüksek Y Enerji Fiziği i ve Nükleer N Fizik konularında nda ülkemiz için i in hedeflenenleri üstlenecek ve hayata geçirecek, eğitim verecek, Ulusal ve Uluslararası açılımları gerçekle ekleştirecek ve üniversiteler arası çalışacak bir enstitü kurulması öngörülmüştür. Kuruluş: : II.UPHYO,Bodrum 26

27 Bina Đhtiyacı A. Enstitü: : ~ 1500 m 2 B. Laboratuvarlar: : ~1500 m 2 Toplam: 3000 m 2 Tahmini Bedel: 1.3 Milyon YTL Proje: 2006 Đnşaat: 2007 II.UPHYO,Bodrum 27

28 TEKNOLOJĐ GEL. BÖL. Ankara Üniversitesi Virancık (50. Yıl) Kampüsü GÖLBAŞI Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ve Laboratuvar MÜH. FAK. II.UPHYO,Bodrum 28

29

30

31

32 II.UPHYO,Bodrum 32

33 II.UPHYO,Bodrum 33

34 TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZĐ 20 YıllY llık k Yolculuk : Fizibilite : 2005: Đçerik Tasarımı : 2010: Teknik Tasarım m ve Test Lab.. (YUUP( YUUP) : 2015: Parçac acık k Fabrikası,, SI, SEL : 2017: Proton HızlandH zlandırıcısı Dünya Standartlarında Đlk Türk HızlandH zlandırıcı Merkezi Tamamlanmış Olacak! Turkish Accelerator Center (TAC) II.UPHYO,Bodrum 34

35 Sonuç 21. yüzyy zyılın n jenerik teknolojilerinden sayılan Parçac acık k HızlandH zlandırıcıları konusunda A.B.D nin 1930 larda, AB nin 1954 te (CERN), Almanya nın n 1959 da (DESY), Japonya nın n 1962 de (KEK) attığı ilk adımı (Enstitü ve Laboratuvar) ülkemiz YUUP projesi ile ~50 yıl y l sonra atarak, gelişmi mişlik yolunda hayati bir adımı Ankara Üniversitesi öncülüğünde nde atmış olacaktır. II.UPHYO,Bodrum 35

36 Devlet Planlama Teşkilatına ve Üniversitelerimiz Yönetimlerine YUUP Proje Ekibi Olarak TEŞEKKÜR EDĐYORUZ II.UPHYO,Bodrum 36

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Prof. Dr. Ömer Yavaş Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü THM Projesi Yürütücüsü 18 Nisan 2013 SANAEM -TAEK,

Detaylı

X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık 2011. A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA

X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık 2011. A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık 2011 A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA 1. GÜN (9 Aralık 2011, Cuma) Oturum BaĢkanı: Ömer YavaĢ 09.00-09.30

Detaylı

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU ANKARA TAEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME KOMİTESİ : PROF. DR. ATİLLA ÖZMEN (KOMİTE BAŞKANI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ FİZİK LABORATUVARLARI KURULUŞU ÖN ÇALIŞMA TOPLANTISI 13 ŞUBAT 2015, CUMA / KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ FİZİK LABORATUVARLARI KURULUŞU ÖN ÇALIŞMA TOPLANTISI 13 ŞUBAT 2015, CUMA / KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ FİZİK LABORATUVARLARI KURULUŞU ÖN ÇALIŞMA TOPLANTISI 13 ŞUBAT 2015, CUMA / KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ii Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!.. ATAM İZİNDEYİZ...

Detaylı

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

UNAM, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve desteklenmektedir

UNAM, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve desteklenmektedir UNAM, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmuştur ve desteklenmektedir İÇİNDEKİLER Rektör ün Mesajı Direktör ün Mesajı Sayılarla UNAM Eğitim UNAM Mezunları Altyapı Endüstri ile İşbirlikleri UNAM Spin-offs

Detaylı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 2013 ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mart 2014 B C İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 GİRİŞ 7 ODTÜ DE ARAŞTIRMA YÖNETİM SİSTEMİ: KURUMSAL DESTEK MEKANİZMALARI 7 ARAŞTIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

Fen Fakültesi. Fizik Bölümü

Fen Fakültesi. Fizik Bölümü Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atilla Aydınlı Doktorasını 1981 de Virginia Üniversitesi nden alan Atilla Aydınlı, Bilkent Üniversitesi ne katılmadan önce Kansas State, Toledo, Padova ve Hacettepe üniversitelerinde

Detaylı

THE INVESTIGATION OF SCREENING OF CHROMOELECTRIC AND CHROMOMAGNETIC FIELDS IN QGP IN NONCOVARIANT GAUGES

THE INVESTIGATION OF SCREENING OF CHROMOELECTRIC AND CHROMOMAGNETIC FIELDS IN QGP IN NONCOVARIANT GAUGES 22. FIZIK KONGRESl 14 17 EYU!L 2004, BODlil 'M Tl!RKİ\'E TR0500107 "" - ' THE INVESTIGATION OF SCREENING OF CHROMOELECTRIC AND CHROMOMAGNETIC FIELDS IN QGP IN NONCOVARIANT GAUGES ELŞEN VELİ VELIEV and

Detaylı

MERSIN UNIVERSITY PRESS

MERSIN UNIVERSITY PRESS MERSIN UNIVERSITY PRESS ABSTRACT BOOK APRIL 22-25, 205 MERSİN - TURKEY MERSIN UNIVERSITY PUBLICATIONS NO: 4 MERSİN ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ ÖZET KİTABI 22-25 NİSAN 205 MERSİN

Detaylı

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

EK-1 BİYOMÜHENDİSLİĞİN TANIMI

EK-1 BİYOMÜHENDİSLİĞİN TANIMI EK-1 BİYOMÜHENDİSLİĞİN TANIMI Mühendislik, genel anlamı ile matematik, fizik ve kimyanın temel ilkelerini kullanarak; bazı sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetler verilmesi yolu ile toplumun yaşam kalitesini

Detaylı

SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu. II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu

SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu. II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu - 1 - SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011); Bahçeşehir

Detaylı

ÖNSÖZ Prof. Dr. Mehmet DURMAN Rektör Nisan-2009 2008

ÖNSÖZ Prof. Dr. Mehmet DURMAN Rektör Nisan-2009 2008 ÖNSÖZ ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ve belirledikleri ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİNİN TARİHÇESİ... 2 I GENEL BİLGİLER 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

TSK elele vakfı. dergisi EN BÜYÜK GAZİ MUSTAFA KEMAL. atatürk. 19 Eylül gaziler günü etkinlikleri. Engelli öğrencilerin tiyatro başarısı

TSK elele vakfı. dergisi EN BÜYÜK GAZİ MUSTAFA KEMAL. atatürk. 19 Eylül gaziler günü etkinlikleri. Engelli öğrencilerin tiyatro başarısı TSK elele vakfı ISSN: 2148-3698 Yıl:2 Sayı:5 EKİM 2014 dergisi EN BÜYÜK GAZİ MUSTAFA KEMAL atatürk 19 Eylül gaziler günü etkinlikleri Engelli öğrencilerin tiyatro başarısı Vizyonumuz Ülke Savunması ve

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Bilim. Teknik. Biyolüminesans. Higgs. Doğal, Rengârenk Bir Canlılık... Işıldayan Canlılar, Proteinler ve Hücreler...

Bilim. Teknik. Biyolüminesans. Higgs. Doğal, Rengârenk Bir Canlılık... Işıldayan Canlılar, Proteinler ve Hücreler... Bilim ve Teknik Temiz Bir Gelecek Umudu İçin Yarıştılar... Bilim ve Teknik Ağustos 2012 Yıl 45 Sayı 537 Doğal, Rengârenk Bir Canlılık... Işıldayan Canlılar, Proteinler ve Hücreler... Biyolüminesans Biyolüminesans

Detaylı

Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi ve TR-Grid Altyapısı

Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi ve TR-Grid Altyapısı TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi ve TR-Grid Altyapısı www.grid.org.tr Onur Temizsoylu TÜBİTAK ULAKBİM onurt@ulakbim.gov.tr TÜBİTAK ULAKBİM YÜKSEK BAŞARIMLI BİLGİ İŞLEM MERKEZİ İÇERİK

Detaylı

w x \ \ tvnnrtob makina taühendi SUT KIHI \ 4 SÜRELİ TEKNİK YAYIN &AT 1999 II V( Üd VJ'-J-'

w x \ \ tvnnrtob makina taühendi SUT KIHI \ 4 SÜRELİ TEKNİK YAYIN &AT 1999 II V( Üd VJ'-J-' w x \ \ tvnnrtob makina taühendi SUT KIHI SÜRELİ TEKNİK YAYIN \ 4 &AT 1999 I "fin ""nn II V( Üd VJ'-J-' MIXO DOZAJ POMPALARI SANAYİ TESİSLERİNDE -ARITMA TESİSLERİNDE YÜZME HAVUZLARINDA ICME VE KULLANMA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İŞBİRLİĞİ VE GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI BUTEKOM AKADEMİ PROJESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İŞBİRLİĞİ VE GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI BUTEKOM AKADEMİ PROJESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İŞBİRLİĞİ VE GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI BUTEKOM AKADEMİ PROJESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU HARPSAN AR-GE MÜHENDİSLİK Sanayi Ltd. Şti. Bursa 2014 Bu rapor,

Detaylı

T E K N O K E N T P R O J E S İ İMZA TÖRENİ

T E K N O K E N T P R O J E S İ İMZA TÖRENİ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yeni Binasına Taşındı Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimleri Çevreyolu Bulvarı nda yer alan kampüsteki yeni hizmet binasına taşındı. Üniversitemiz Rektörlüğü yeni

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 6 Ocak 2015 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 28. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3 1. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı