T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ (KAYA) Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU Ankara-2007

2

3 ÖNSÖZ Bu çalışma, 1980 lerin başlarından itibaren hız kazanan küreselleşme sürecinde, Türkiye de gelir dağılımı ve yoksulluğun analizini, söz konusu dönemde gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine etkisinin bilindiği sosyal politikaların evrimini ve küreselleşmeyle ilişkisini incelemeyi amaçlıyor. Öncelikle belirtmek istiyorum ki danışman hocam Yrd. Doç. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU, tez konumun belirlenmesi, çatısının oluşturulması da dahil olmak üzere, konu ile ilgili bilgi ve birikimini benimle paylaşmış, yaptığımız çalışmalarda konuyu sade ve yalın biçimde kavramama yardımcı olmuş, bana yol göstermiş ve sonuca ulaşabilmem için yaptığımız analizlerde yardımlarını benden esirgememiş, tezin içeriğine çok değerli katkıları bulunmuştur. Bu nedenle, kendilerine en içten teşekkürlerimi sunarım. Diğer bir teşekkürüm, tez konumla ilgili kaynaklara ulaşmamda ve tezimin analiz kısmında ekonometri bilgisini bana aktaran değerli arkadaşım Ayhan TOSUNER e teşekkür ediyorum. Yine, araştırmalarımda yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve tez çalışmam süresince benden manevi desteğini esirgemeyen aileme en içten teşekkürlerimi sunarım.

4 ii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.. ii TABLOLAR..viii GRAFİKLER xi KISALTMALAR.. xii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME VE SOSYAL POLİTİKALAR 1.1. KÜRESELLEŞME KAVRAMININ TANIMI KÜRESELEŞMENİN GELİŞİM AŞAMALARI (EVRELERİ) KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS DEVLET VE ULUSAL POLİTİKALAR ULUSLAR ARASI KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkileri Uluslararası Ekonomik Örgütlerin Küreselleşme Sürecine Etkileri KÜRESELLEŞMEYİ ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYAL POLİTİKALARIN DEĞİŞİMİ Dönemi Sonrası...31

5 iii ikinci BÖLÜM KÜRESELLEŞME, GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 2.1. GELİR DAĞILIMI KAVRAMI Fonksiyonel Gelir Dağılımı Kişisel Gelir Dağılımı Sektörel Gelir Dağılımı Bölgesel Gelir Dağılımı GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİK ÖLÇÜTLERİ Lorenz Eğrisi Gini Katsayısı Yüzde Paylar Analizi Ters U Hipotez Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü GELİR DAĞILIMINI BELİRLEYEN YAPISAL FAKTÖRLER KÜRESEL GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ GELİR DAĞILIMININ BOZULMASI VE YOKSULLUĞUN YAYGINLAŞMASI YOKSULLUK KAVRAMI, ÖLÇÜMÜ ve YOKSULLUK ÖLÇÜTLERİ Yoksulluk tanımları Mutlak Yoksulluk Göreli yoksulluk İnsanî yoksulluk Öznel Yoksulluk Kırsal yoksulluk-kentsel Yoksulluk...59

6 iv Tüketim Harcamasına Göre Yoksulluk Sosyal İmkanlar Yoksulluğu Yoksulluğun Ölçülmesi Alınması Gerekli Asgari Kalori Miktarı Yaklaşımı Temel Gereksinimler Yaklaşımı Ortalama Gelirin Yarısı Yaklaşımı Harcamaların Besin Gruplarına Ayrıştırılması Yöntemi İnsani Gelişmişlik Endeksi Yoksulluk Ölçütleri Kafa Sayısı Endeksi(Head cound) Yoksulluk açığı oranı(poverty Gap) Gini katsayısı Sen Endeksi DÜNYA DA YOKSULLUK Bölgeler ve Ülkeler İtibariyle Dünya da Yoksulluğun Boyutu OECD Ülkeleri nde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk KÜRESELLEŞME, GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK..79

7 v ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ 3.1. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖNÜŞÜM Ekonomi Politikasında 1980 Dönüşümü Ekonomi Politikasında 1989 Dönüşümü TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI Kişisel gelir Dağılımı Sektörel Gelir Dağılımı Fonksiyonel Gelir Dağılımı GELİR DAĞILIMINI BOZAN FAKTÖRLER TÜRKİYE DE YOKSULLUK Türkiye de Yoksulluk Profili Küreselleşmenin Yoksulluk Üzerine Etkisi TÜRKİYE DE SOSYAL HARCAMALARIN GELİŞİMİ, GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ Konsolide Bütçeden Yapılan Sosyal Harcamalar Eğitim Harcamaları Sağlık Harcamaları Sosyal Güvenlik...131

8 vi Sosyal Sigorta Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler GELİR, HARCAMA VE İSTİKRAR POLİTİKALARI Vergi Gelirleri Transfer Harcamaları Faiz Dışı Fazla SOSYAL HARCAMALAR VE YOKSULLUK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE TRANSFER HARCAMALARININ ETKİLEŞİMİ 4.1.TÜRKİYE DE KÜRESELLEŞME VE TRANSFER HARCAMALARININ GELİŞİMİ: VAR ANALİZİ Yapılmış Çalışmalar Uygulama ve Bulgular Regresyon Analizi VAR Analizi. 160 i) Etki-Tepki Analizi. 164 ii) Varyans Ayrıştırması TÜRKİYE DE TRANSFER HARCAMALARI VE GELİR DAĞILIMI.167 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER...173

9 vii KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT 193

10 viii TABLOLAR Tablo-1.1 Küresel Ekonomiyle Bütünleşme ( ) Tablo-1.2.OECD Ülkelerinde Kamu Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Payı( ) Tablo-1.3. Bazı Ülkelerde İşgücü Vergi Yükü, Tablo-1.4. OECD Ülkelerinde Kamu Harcamalarının GSYİH İçerisindeki payı(%)( ) Tablo-1.5. Bazı OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların GSYİH ya Oranı( ) (%) Tablo-1.6. Bazı OECD Ülkelerinde Emekli Ödemelerinin GSYİH ya Oranı( ) (%).37 Tablo-2.1. Uluslararası Yoksulluk Çizgisine Göre Seçilmiş Ülkelerde Yoksulluk Oranı ve Gelir Dağılımı- Gini Katsayısı..50 Tablo-2.2 Bölgeler Arası Artan Gelir Eşitsizliği ( Kişi Başına Düşen Ortalama Gelir) (ABD Doları * )( ).. 52 Tablo-2.3 Küresel Gelir Eşitsizliği (2003) Tablo-2.4. Küresel Gelir Eşitsizliğinde Değişim (Zengin-Yoksul Farkı) Tablo-2.5. Dünya nın Değişik Bölgelerinde Yoksul Nüfus ve Yoksulluk Oranları, ( )...70 Tablo 2.6 Dünya nın Değişik Bölgelerinde Yoksul Nüfus ve Yoksulluk Oranları, Tablo-2.7 Dünya nın Değişik Bölgelerinde Göreli Yoksul Sayısı Tablo 2.8. Dünya nın Değişik Bölgelerinde Göreli Yoksulluk Oranları %, 1990 ve Tablo 2.9. Seçilmiş Ülkelerde Değişik Refah Göstergeleri ve İnsani Gelişme Endeksi, Tablo Seçilmiş Ülkelerde Gelir Dışı Refah Göstergeleri(2001). 76 Tablo Dünyada ve Seçilmiş Ülkelerde Üretim Yapısı(90-99) Tablo-2.12 OECD Ülkelerinde Standartlaştırılmış İşsizlik Oranları (%)( )....83

11 ix Tablo Sosyal transfer ve vergilerin gelir eşitsizliğinin azaltılmasında rolü- Gini Katsayısı (1998)...86 Tablo-3.1. Dış Ticaretin GSMH'ya Oranı (Dış Açıklık oranı) ( ). 89 Tablo-3.2. Türkiye de Kişisel Gelir Dağılımı ( )...93 Tablo-3.3. Gelir Dağılımı (Kent- Kır Ayrımı)( ) Tablo-3.4 Sabit Fiyatlarla GSYİH Faaliyet kolları Payları ve 1987 Yılı Faktörü Fiyatlarına Göre( ). 97 Tablo-3.5- İstihdam İçindeki Ücretli-Yevmiyeli İşgücünün Durumu ve GSYİH İçinde Ücretlilerin durumu( ) Tablo-3.6. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Yoksulluk Oranları (Yüzde) ( ) Tablo 3.7. Minimum Gıda Harcaması Maliyetine Göre Yoksul Fertlerin Öğrenim Durumu ve Cinsiyet Dağılımı (1999) 109 Tablo-3.8. Yoksulluğun Dağılımı% Tablo-3.9. Yoksulların Yaş Kompozisyonu Tablo Yoksul Hanehalkı Reisinin Eğitim Durumu(%) Tablo Yoksul fertlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Dağılımı(%) Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Gini Oranları (2005) Tablo Türkiye'de Sosyal Harcamalara Konsolide Bütçeden Ayrılan Pay ve GSMH ve GSYİH'ya Oranı( ).119 Tablo Türkiye'de Eğitim Sağlık Sosyal Güvenlik ve Diğer Sos. Hiz. Harcamalarının GSMH İçindeki Payı:( ) % Tablo Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Eğitim Harcamalarının GSMH ya Oranı (2000)..125 Tablo Bazı OECD Ülkeleri Kişi Başına Sağlık Harcaması ($) ( ) 129 Tablo Kamu ve Özel Sağlık Harcaması( ). 130 Tablo Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus (1000 kişi)( ) Tablo Sosyal Güvenlik Kurumları Sağlık Harcamaları (Milyon YTL)( ) Tablo Vergi Gelirleri(%) ( )

12 x Tablo-3.21.Transfer Türlerine Göre Harcamaların Toplam Transfer içindeki Payları (%) ( ) Tablo Transfer Harcamalarının GSMH ya Oranı (%)( ) Tablo başı ve 1995 ortaları Kişi Başına GSMH, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Tablo Faiz Dışı Fazlanın Milli Gelire Oranı(%)( ) Tablo Eğitim Düzeyi ve Yoksulluk ( ) Tablo Türkiye de Sosyal Harcamalar( ) Tablo Türkiye de göreli yoksulluk ( ) Tablo 4.1: ADF Test İstatistikleri Tablo-4.2. EKK Yöntemi ile Toplam Transfer Harcamaları/GSMH f(dışa açıklık oranı) Tablo- 4.3 Dışa Açıklık Oranı ile Transfer Harcamaları Arasındaki Varyans Analizi Sonuçları Tablo- 4.4: Transfer Harcamalarının Varyans Ayrıştırması Sonuçları. 163 Tablo-4.5: Dışa Açıklık Oranının Varyans Ayrıştırması..164 Tablo-4.6.Transfer Harcamalarının Gelirin Yüzdelik Dilimlerine Dağılımı ( ) Tablo-4.7. Toplam Gelirin Dağılımı(%)( ) 168

13 xi GRAFİKLER Grafik-1. Lorenz Eğrisi Grafik-2. OECD Ülkelerinde Gelir dağılımı Grafik-3. Farklı Gelir Eşiklerine Göre Göreli Yoksulluk...78 Grafik-4.1 Etki-Tepki Analizi Sonuçları..162

14 xii KISALTMALAR CETVELİ IMF : Uluslararası Para Fonu AGÜ : Az Gelişmiş Ülke GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla OPEC : Petrol İhraç Eden Ülkeler DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü ABD : Amerika Birleşik Devletleri AB : Avrupa Birliği SSCB : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ILO : Uluslar arası Çalışma Örgütü DPT : Devlet Planlama Teşkilatı TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu SHÇEK : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu STK : Sivil Toplum Kuruluşları SYDF : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu SNT : Şartlı Nakit Transferi DAO : Dışa Açıklık Oranı

15 GİRİŞ İkinci Dünya savaşı sonrası ( ) döneminde özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde, yaşanan yasal ve kurumsal gelişmelerin paralelinde, fordist kitlesel üretim sistemiyle birlikte sermayede büyüme süreci ve sosyal devlet politikalarının uygulandığı Keynesyen ekonomi politikaları etkin olmuştur. Bu dönemde, piyasa ekonomisinde devlete duyulan gereksinim geniş kesimler tarafından benimsenerek, Müdahaleci Devlet anlayışı benimsenmiş ve sosyal devletin işlevleri genişlemiştir. Sosyal devlet anlayışı sonucu, sosyal politikalar, devletin eğitim ve sağlıktan, konut, sosyal güvenlik, çevre, istihdam, gelir dağılımı ve çalışma koşullarının düzenlenmesine kadar bir çok konuda geniş bir uygulama alanı bulup, hızla gelişmiştir yılları arası, sosyal devletin altın çağı olarak nitelendirilmiş, bu dönemde pek çok ülkede gelir eşitsizliğini önemli ölçüde azaltacak politikalar benimsenip, bu politikaların uygulanabilmesi için giderek artan ölçekte kamu harcamaları gerçekleşmiştir. Bu süreçte sendikal haklar gelişip güçlenmiş, ücretler yükselmiş, sosyal refah göstergeleri pozitif yönde ve artan oranda gelişmiştir. Keynesyen iktisada göre; kitlesel işsizlik, bir işgücü arzı problemi değildir. İşsizlik aksine bir talep sorunudur. Ancak, Keynesçi ekonomi politikaları, 1970 li yıllarla beraber önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümün en önemli nedenleri olarak, 1970 li yıllarda yükselen enflasyonla birlikte yatırımlarda ortaya çıkan durgunluk, düşük verimlilik oranları, işsizlik oranının artışı ve sermayenin karlılık oranlarındaki düşüşlerin yaşanmasıyla kendini gösteren büyük ekonomik krizdir. Bu krizin uzun dönemli ve yapısal olacağına yönelik inanç, sorunun aşılması konusunda, sosyal devlete karşı çıkan, devletin küçültülmesi gerektiğinin ileri süren yeni politika anlayışları hakim hale gelmiştir. Bu politikalar neo liberal iktisat politikalarıdır. Piyasa mekanizmasını güçlendirmek üzere uygulamaya konan neo liberal iktisat politikaları

16 2 toplumsal kaynakların özel sermaye lehine yeniden dağıtımını gerçekleştirmeye dönük politika önerilerini içermektedir. Bu çerçevede neo liberal politikalar, piyasa mekanizmasının toplumsal kaynakları ve gelirin dağıtımını en iyi şekilde gerçekleştiren mekanizma olduğunu ve piyasa mekanizmasına herhangi bir müdahalenin ekonomik etkinliği yok edeceğini temel yaklaşım olarak kabul etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde; Dünya da devrim niteliğinde gelişmeler, hızını sürekli artırarak devam etmiştir. Küreselleşme olarak tanımlanan bu süreçte, teknolojik atılımın ve ekonomik büyümenin şimdiye kadar görülmediği kadar hızlandığı, iletişim ve ulaşımda yüksek teknolojilerin hakim olduğu görülmektedir. Bilgi toplumunun oluşması ile günümüzde hizmetler, bilgi ağı ile dünya çapında istenilen her yere gönderilmekte, sanayi ülkeleri arasındaki ürün ticaretinde yüksek artış yaşanmakta, sermayenin mobilitesinde şimdiye kadar görülmeyen bir hız yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel açılardan, büyük bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Diğer yandan, 1970 li yıllarda yaşanan krizler Azgelişmiş Ülkeleri da etkisine alarak, dış ticaret açıkları, yüksek enflasyon, dış borç sorunu gibi sorunları ağırlaştırmıştır. Bu süreçte önce azgelişmiş ülkeler ve daha sonra da geçiş ekonomileri olarak adlandırılan eski sosyalist ülkeler, çoğu kez IMF ve Dünya Bankası güdümünde Yapısal Uyum Politikaları ve İstikrar Politikalarını uygulayarak dışa açık piyasa ekonomisine dayalı neo liberal politikaları uygulama süreci yaşamışlardır. Böylece bütün dünyada yapısal uyum ve istikrar politikalarının uygulanmasıyla, neo liberal politikalar hemen hemen bütün dünyada egemen olmuştur. Türkiye küresel ekonomiye eklemlenme doğrultusunda, istikrar ve yapısal uyum politikalarını uygulayan bir ülke olarak, IMF ile yakın ilişkilerde olduğu da dikkate alınarak, söz konusu politikaların içeriği önemlidir. Temel hedeflerin artık istikrar ve yapısal uyum olarak belirlendiği bir ekonomide, her

17 3 şey piyasa tarafından belirlenmektedir. Bu politikalarda, her tür devlet müdahalesi reddedilerek, kamu sektörünün ciddi biçimde daraltılması, mal ve faktör piyasalarının etkinliğinin arttırılması, finansal sektörün ve dış ticaretin serbestleştirilmesi, ekonominin yabancı sermayeye açılımı anlayışı hakimdir. Neo liberal çözümde, fiyat mekanizması aracılığı ile yapısal dönüşüm sağlanmaktadır. Bir başka ifade ile, ekonominin maksimum derecede dışa açılımının sağlanmasına çalışılarak en uygun göreli fiyat sistemine ulaşmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede, neo liberal görüşe dayalı iktisat ve kamu politikaları çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bunlar, kısa vadede reel ücretlerin düşürülmesi, orta ve uzun vadede ise artışın düşük tutularak, toplam talebin kısılmasının sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra işletmelerin rantabilitesinin arttırılmasının sağlanması, yüksek faiz politikası ile tasarrufların arttırılması, tüketimin kısılması ve sermaye kaçışının önlenmesi, sıkı maliye politikası yoluyla bütçe açığının kapatılması, kamu harcamalarının kısılması ve vergilerin arttırılması, bunun yanında fiyatların serbest bırakılması, özellikle tarım sektöründeki sübvansiyonların azaltılması ve fiyatların piyasa koşullarına göre belirlenmesi, kamu sektörünün alanının daraltılması, bu bağlamda KİT lerin özelleştirilmesi, kur ayarlaması veya başka bir ifadeyle sürekli devalüasyon ile ihracatı arttırıp ödemeler bilançosunun düzeltilmesi ve emek piyasasının düzenlenmesinde esnek düzenlemelere gidilmesi, istihdam edilme koşullarına esneklik kazandırılması şeklinde özetlenebilir. IMF ve Dünya Bankasının 1970 yılları AGÜ lerin borç problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere, koşulluluk çerçevesinde kredi tahsisinde bulunmuşlardır döneminde altmıştan fazla ülke IMF ile stand-by anlaşmasına uygun politikalar benimsemiş olup, bu bağlamda IMF kendisine başvuran ülkelerin ekonomi politikalarını yönlendiren bir kurum olmuştur. Dünya bir taraftan neo liberal politikalarla hızla küreselleşirken, diğer yandan; gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluğun, özellikle AGÜ olmak üzere,

18 4 bir çok ülkede sosyal ve siyasal açıdan kaygı verici boyutlara ulaştı yapılan araştırmalarca saptanmıştır. Bütünleşen dünya anlamında küreselleşme sürecinde yoksulluğun boyutunu vurgulamak üzere Dünya Bankası nın bu konuya önem verdiği yoksulluğun boyutlarının araştırıldığı raporlardan anlaşılmaktadır. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başındaki en önemli araştırma konularından biri de yoksulluktur. Dünya bankası raporlarında ifade edildiği gibi (2000/2001 Dünya kalkınma Raporu), günlük bir doların altında gelir elde eden yoksulların toplam dünya nüfusu içerisindeki payı 2001 yılı itibariyle %21,1 olup, günlük iki doların altında yaşayan insan sayısının toplam dünya nüfusu içerisindeki payı ise % 52,9 dur. Dolayısıyla uluslar arası yoksulluk çizgisi günlük iki dolara yükseldiğinde, yoksulluğun çok daha yüksek oranları gösteriyor olması bir dolarlık yoksulluk çizgisi civarında önemli bir yığılma olduğunun göstergesidir. Bunun yanında, dünyada yoksulluğun en yoğun yaşandığı bölgeler Sahra altı Afrika ve Güney Asya bölgeleridir. Söz konusu raporda dikkati çeken diğer bir husus ise, yoksulluk oranının bölgeler arasındaki farklılığıdır. Bu ise küreselleşen dünya ekonomisi için en önemli problem olarak ifade edilmektedir. Günümüzde devletlerinin sosyal devlet olması gereği, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi, yoksulluğun azaltılması hayat standardının yükseltilmesi, toplumu oluşturan bireylerin yeterli ve istikrarlı bir gelir seviyesine ulaştırılması, öncelikli hedefleri arasındadır. Türkiye nin gündemine ise yoksulluk sorunu 1990 yıllarından itibaren yerleşmiştir. Yoksulluk, temelde AGÜ lerin sorunu olarak ele alınsa bile, gelişmiş ülkelerde de gündemi işgal etmektedir. Avrupa Topluluğu na üye ülkelerde, işsizliğin 1970 li yıllarda, ekonomik büyümeye karşın, çok büyük bir hızla artması, nüfusun yaklaşık üçte biri yoksulluk sınırına yakın gelir düzeyine

19 5 gerilemesine yol açtığı ve bu gerileme ise sosyal birlikteliği tehdit eder boyutlara ulaştığı gözlemlenmektedir. Dünyada yoksulluğun belli başlı bütün ölçütlere göre artış eğilimine girdiği ve önlem alınamaz ise daha da artacağı konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Dünya Bankası, bu sayının 1990 yılında, 1980 yılına oranla 200 milyon artarak bir milyara, 2000 yılında ile bu artış eğilimini sürdürerek 1.2 milyara ulaştığını belirtmiştir. Yoksulluk tahminlere göre, dünya nüfusunun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı, bununda tamamına yakın bir kısmının (%97) AGÜ den kaynaklanacak olması, yoksulluğa ilişkin kaygıları daha da arttırmaktadır. II. Dünya Savaşının ardından 1980 lere kadar bütün dünyada yaygın olan görüş, yoksullukla doğrudan mücadele amacını güden ve esas olarak bir sosyal güvenlik ağını öngören sosyal politikalar niteliğinde iken, küreselleşme döneminin bir ürünü olarak görülebilecek neo liberal politikalar, doğrudan yoksulluğu azaltmak şeklinde olmayıp, dolaylı olarak yoksulluğu azalttığı ileri sürülen, yoksulluğun önemli bir kaynağı olan işsizlik sorununu azaltmak ile iktisadi büyümeyi sağlayacak türden politikalardır. Küreselleşme ile birlikte işgücü piyasaları, finansal piyasalar, mal ve hizmet piyasalarında meydana gelen değişmeleri ve bu değişmeleri gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine etkilerin incelenmesi, ayrıca küreselleşme sürecinde sosyal politikaların evriminin yoksulluk ve gelir dağılımına etkisini incelemek tezin amacıdır. Bilindiği gibi kamu harcamaları, devletin toplumsal kaynaklarının dağılımını ve kullanımını etkilediği önemli bir maliye politikası aracıdır. Bunun yanında, kamu harcamalarının miktar ve bileşimindeki değişimler devletin işlevlerindeki değişimi yansıtma özelliğine sahiptir. Bu nedenle kamu harcamalarının gelir dağılımındaki etkisi incelenirken, devletin işlevlerindeki meydana gelen değişimlerde incelenmesi gerekmektedir.

20 6 Devletin elinde gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek üzere, iki mali araç vardır. Bunlar kamu harcamaları ve vergilerdir. Adil gelir dağılımını gerçekleştirmek için, kamu transfer harcamaları yoluyla düşük gelir gruplarına gelir aktarımı yoluna gidebilmektedir. Türkiye de cari harcamaların ve yatırım harcamalarının bütçe içindeki payının azalması, bunun yanında transfer harcamalarının da payının artması dikkat çekicidir. Ancak bunun yanında transfer harcama kalemlerindeki bazı kalemlerin oransal olarak artması, sosyal politikalarının belirlenmesi, gelir eşitsizliği ve yoksullukla mücadele politikalarının belirlenmesi açısından önemlidir. Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümünde küreselleşmenin tanımı, oluşumu ve sosyal politikalar üzerindeki etkileri dikkate alınmış olup, ikinci bölümde dünyadaki ve Türkiye deki gelir dağılımı ve yoksulluk politikalarının belirlenmesinde etkili olan, yoksulluk düzeyinin belirlenmesi, yöntemleri yoksulluk kavramının tanımları, ölçüm yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca gelir dağılımı çeşitlerine yer verilerek, dünyadaki yoksulluğun ve gelir dağılımının profili ortaya çıkartılacak ve küreselleşme ile yoksulluk arasındaki ilişki araştırılacaktır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye de 1980 sonrası süreç ele alınacaktır yılı ve sonrasında Türkiye de kalkınma planları çerçevesinde ithal ikameci sanayileşme politikası terkedilmiş ve serbest piyasa ekonomisi kurallarının geçerli olduğu ihracata dayalı sanayileşme politikası devreye girmiştir.1980 yılından itibaren ülkedeki tüm sektörlerde bir deregülasyon sürecine girilmiş ve bu yönde kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Ekonominin dışa açılması mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması, serbestleşme ve deregülasyon yoluyla olur. Türkiye de dış ticaret esas olarak 1980 lerde ve özellikle 1996 daki Avrupa Birliği ile kurulan gümrük birliği ile serbestleşmiştir. Mali serbestleşme ise 1981 de faiz hadleri üzerindeki kontrollerin kalkması, 1984 de döviz ticaretinin serbestleşmesi, 1986 da İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının kurulması,

21 de Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri yapmaya başlaması ve 1989 yılında 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile finans piyasaları tamamen serbestleştirilmiştir. Diğer yandan, 1980 sonrası dönemde ekonomik ayrıma göre konsolide bütçe kalemlerinde oluşan değişim incelendiğinde, transfer harcamalarının bütçe içindeki payının reel harcamalara oranla giderek artış eğilimi içerisine girmiştir. Transfer harcamalarında gözlenen artış eğiliminin en önemli nedeni, transfer harcamaları içinde yer alan faiz ödemelerinin sürekli artmasıdır yılında transfer harcamalarının GSMH ya oranı %7.5 iken 2005 yılına gelindiğinde bu oran %19,3 olmuştur. Bunun yanısıra, transfer harcamaları içerisindeki faiz harcamalarının payı 1980 yılında %2,7 iken, 2004 yılında %57,0 a ulaşmıştır. Bilindiği gibi konsolide bütçe kalemleri içinde yer alan faiz ödemeleri, devlete borç verebilecek gelir düzeyine sahip, yüksek gelirli sermaye sahibine yapılan ödemelerdir. Kamu gelirlerinin en büyük kaynağı olan vergi gelirlerinin, 1980 sonrası gelişimi incelendiğinde ise, önemli bir değişim görülmektedir. Toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı artarken, doğrudan vergilerin payı azalmaktadır. Vergiler konusundaki en önemli yeniliklerden birisi de 1 Ocak 1985 yılında yürürlüğe giren (KDV) Katma Değer Vergisidir. KDV ile amaçlanan yaratılan ek gelirin vergilenmesidir. Bununla yanında, 29 Temmuz 1998 tarih ve 4369 sayılı vergi yasası çıkmıştır. Bu yasa ile ekonomi kayıt içerisine alınması hedeflenmektedir. Yasa, mali milat adıyla saptanan bir günde kayıt dışında kalmış para ve değerli varlıkların nereden buldun sorusuyla karşılamadan kayıt içerisine almayı hedeflemiş, ancak bu yasa 1999 yılı ortalarında yaşanmakta olan ekonomik bunalım da gerekçe gösterilerek ertelenmiştir.

22 8 Bu gelişmelerin de ışığında, bu bölümde Türkiye nin küreselleşen dünyaya eklemlenmesin ve 1980 den bu yana uygulanan neo liberal politikaların sosyal politikalar üzerinde oluşturduğu dönüşüm ve bu dönüşümün gelir dağılımı ve yoksulluk üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, küreselleşme ile transfer harcamaları arasındaki ilişkinin, nasıl geliştiğine dair uygulama yapılacaktır.

23 9 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME VE SOSYAL POLİTİKALAR Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerin de katkısıyla, küreselleşme ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli ölçüde etkilemektedir (DPT, 2006: 5). Küreselleşme, ortaya çıkmasındaki nedenler ve etkileri açısından da çok farklı görüşler içeren tartışmalı bir konudur. Ayrıca, küreselleşme tartışmaları, son çeyrek yüzyılda bütün dünyada giderek yaygınlaşan neoliberal iktisat politikalarıyla ilişkilendirilmektedir (Şenses, 2004: 1) sonrası uygulanan ekonomik serbestleşme, ihracata dönük büyüme biçiminde sunulan yeni liberal ekonomik akım, esasen son üç yüz yılda ulus devletin meydana getirdiği tüm kurum, kural ve yapılanmaları etkileyerek, sosyal devlet uygulamalarında da değişikliler meydana getirmiştir (Temiz, 2004: 76) KÜRESELLEŞME KAVRAMININ TANIMI Yaygın olarak kullanılan küreselleşme kavramı, son yıllarda üzerinde çok tartışılan, üzerine çok farklı anlam ve değerler yüklenen, çok farklı tanımlamalara ve nitelemelere konu olan bir kavramdır. Küreselleşme, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek için kullanılan sihirli bir sözcük haline gelmiş, Alman kömür endüstrisindeki

24 10 gerilemeden, Japon gençlerinin alışkanlıklarını açıklamaya kadar, geniş bir alanda kullanılan klişe ye dönüşmüştür (Berger, 1997: 23). Küreselleşmenin en yaygın kullanımda, mal ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin, teknolojik birikimin ve finansal kaynakların ülkeler arasında serbestçe dolaşabildiği, faktör, mal, hizmet ve finans piyasalarının giderek bütünleştiği bir süreçtir. Ulus devletlerin etkisinin azalarak, çok uluslu şirketlerin giderek baskın bir rol üstlenmeleri, küreselleşme sürecinin en belirgin özelliklerindendir. İktisat dışında sosyal bilimcilerde küreselleşmeyi sosyal ilişkilerde ve karşılıklı bağımlılıkta dünya çapında artış şeklinde tanımlamaktadırlar (Şenses, 2004: 1). Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, üretim ve emek süreçlerinden çok ulaşım maliyetlerinin düşüşü ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler beraberinde yeni bir süreç başlatmıştır. Bu yeni süreç kapitalizmin küreselleşmesi şeklinde ifade edilmektedir (Akkaya, 2003: 1). Teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin etkileyip, yönlendirdiği süreçler küreselleşme kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bilginin, hammaddenin, mal ve hizmetlerin artan bir şekilde uluslararası dolaşım ve paylaşıma girmesi 20.yüzyılda meydana gelen bir gelişmedir. Özellikle 1980 li yıllardan sonra ekonomik ilişkiler yaygınlaşmış, ideolojik farklılıkları temel alan kutuplaşmalar çözülmüş, dünya ekonomisi hızla liberalleşme sürecine girmiş, kültürler, inançlar ve idealler sınırları aşarak daha benzer bir hale dönüşmeye başlamıştır (Erbay, 1996: 3). Küreselleşme konusunda sosyal bilimlerin farklı dallarında, farklı tanımlamalar yapılmasına karşın, tanımların birçoğunda ekonomik ve siyasi boyut öne çıkmaktadır. Öncelikle küreselleşme birçok yazar tarafından küresel bir ekonominin varolmasıyla eşanlamlı kullanılmaktadır (Erdoğan, 2003: 8).

25 11 Ekonomik boyut öne çıkarılarak yapılan tanımlarda küreselleşme, ekonomik faaliyetlerin dünya çapında birbirine bağlanması, bağımlı hale gelmesi olarak algılanmaktadır. Buna göre küreselleşme, sermaye, yönetim, istihdam, bilgi, doğal kaynakların ve organizasyonun uluslararasılaştığı ve tam anlamıyla karşılıklı bağımlılaştığı bir ekonomik ve siyasi yapılanmadır. Bu yeni yapılanma içinde ekonomik rekabetin zemini milli ekonomiler olmaktan çıkarak dünya gezegeninin (globus) tamamı haline gelmektedir (Koçdemir, 2000: 154). Küreselleşme, küreselleşmenin baş aktörleri olarak görülen kurumlar tarafından ise şu şekilde tanımlanmaktadır. Küreselleşme ticaret ve finansın entegrasyonu dur (IMF, 2002: 108). Benzer bir tanımla küreselleşme süreci; dünyadaki ekonomilerin ve toplumların süregiden bütünleşmesidir (Dünya Bankası, 2002: iii). Amerikan Ulusal Savunma Enstitüsü küreselleşmeyi malların, hizmetlerin, paranın, teknolojinin, fikirlerin, enformasyonun, kültürün ve halkların hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı biçiminde tanımlamaktadır. Bu enstitünün yaptığı bir çalışmaya göre küreselleşme sayesinde ülkelerin ekonomileri arasında daha önce örneği görülmemiş bir bütünleşme sağlanmakta, bir enformasyon devrimi yaşanmakta ve pazarlar, şirketler, örgütler ve yönetim uluslararası hale gelmektedir Kuşkusuz bu tanımlamanın geçerliliği tartışmalıdır. Öncelikle küreselleşme, konuya bakış açısına, coğrafi, siyasal ve ekonomik duruma göre farklılıklar göstermektedir. Malların serbest dolaşımı güçlü ekonomiye sahip devletlerin veya uluslararası işletmelerin bütün ürünlerini veya hemen hemen bütün ürünlerini serbestçe bütün ülkelere satma olanağına sahip olsa da bazı ülkelerin ürünlerini gelişmiş ülkelerin pazarlarına sokabilmek için karşılaştıkları güçlükler söz konusudur. Pek çok ülke ekonomisini hala yüksek gümrük vergileri ile korumaktadır. Tarife dışı engeller devam etmekte hatta artmaktadır (Tağraf, 2002: 35).

26 12 Bunun yanında yeni bir dünya düzeninin değil, fakat yeni dünya düzensizliğinin, hatta üst üste geçen ve rekabet halindeki otoritelerin, çoklu bağlılıkların ve kimliklerin, prizmatik uzay ve inanç nosyonlarının oluşturduğu yeni bir ortaçağ işaretçisi olarak görülebileceği ni ileri süren yaklaşımlar da bulunmaktadır (Bağce, 1997: 75). Diğer bir yaklaşımla küreselleşme, soğuk savaş döneminden sonra Batı nın zaferini yeni bir açılımla dünya geneline yayması olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda yaşanan süreç, dağılma, sömürgeleşme ve demokratikleşme sürecinde daha geriye savrulma anlamına gelmektedir. Bu yaklaşıma göre küreselleşme, emperyalizmin yeni bir yüzüdür. Hatta küreselleşme, bu yüzyılın başında terminolojiye girmiş olan emperyalizmin kendisidir. Emperyalizm denen olguya saygınlık kazandırma, emperyalizm karşısında çaresizlik yaratma çabasıdır. (Boratav, 1995: 21). Günümüzde küreselleşme konusunda çok geniş bir literatür ve küreselleşmeye ilişkin birbirinden tümüyle farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Küreselleşme olgusunu toplumsal hayatın yeniden düzenlenmesini içeren siyasi/ iktisadi önlemler reçetesi olarak gören neoliberal felsefenin yaklaşımı ise; küreselleşme kendi nesnel yasalarına sahip sanki karşı konulamaz bir süreçtir. Dolayısıyla tüm ülkelerin bu sihirli akımdan yararlanabilmesi için gerekli toplumsal, iktisadi, siyasi düzenlemeleri (yapısal düzenlemeler) başarması gerekmektedir. Neoliberal küreselleşmenin nimetlerinden yararlanmanın koşulu bu yapısal düzenlemeleri yürürlüğe sokabilmektir (Yeldan, 2004: 429). Küreselleşmede iki süreç vardır. Sermayenin serbest dolaşımı, hacminin artması, hızlanması ve yaygınlaşması ile teknolojik gelişmelerdir. Ekonomik ve finansal boyutu ön plana çıkartılarak küreselleşmenin tanımı yapıldığında; Küreselleşme, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişme ile üretim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişiminde etkisi ile dünya

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı