Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için rezervasyon yaptırması ile başlar. İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için rezervasyon yaptırması ile başlar. İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp"

Transkript

1 1

2 Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için rezervasyon yaptırması ile başlar. İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp rezervasyon ister ve rezervasyon alınır. İlgili müşteri temsilcisi rezervasyonu açtıktan sonra firmadan konşimento talimatını ister. Konşimento talimatında ihracatı olacak olan yükün kap, kilogram,mal cinsi gibi bilgiler yer alır. 2

3 Konşimento talimatı, konşimento departmanına müşteri temsilcisi tarafından iletilir ve talimat kullanılan bilgisayar yazılımına girişi yapılır. Mars Logistics de kullanılan bilgisayar yazılımı SOFT dur. 3

4 Konşimento talimatı sisteme girildikten sonra dispozisyon bölümü yükün yükleneceği aracı belirler ve sistem üzerinden yükün taşınacağı aracın plakasına atılır. İlgili araç belirlendikten sonra dispozisyon bölümü hem depoya hem de gümrük departmanına okey verir. Bununla birlikte gümrük departmanı ilgili aracın tır karnesini yazar, depo bölümü ise aracı dispozisyon bölümünün belirlediği şekilde yüklemesini yazar. 4

5 Aynı zamanda konşimento departmanı yükün CMR sini çıkarır. CMR nin ilk iki nüshası müşteriye gönderilmesi için ayrılır. Geri kalan 8 nüshası zımbalanır ve arkasına ATR ile zımbalanıp sistem üzerinden çıkarılan evrak teslim formu ile takım yapılır. Yazılı olan TIR karnesi ile birlikte gümrüğe gönderilir ve gümrükte karne hazırlanır. 5

6 Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, hazır olan tır karnesi mühürü ile birlikte nakliyeci firmaya geri gönderilir ve aracın şöförüne TIR karnesi teslim edilir ve mühürün araca takılıp çıkış yapacağı gümrüğe gitmesi söylenir. Aynı zamanda çıkışı yapılan aracın evraklarının fotokopileri (atr,fatura,tır karnesi,evrak teslim formu) konşimento departmanına iletilir, konşimento departmanı sisteme çıkışı yapılan yükün mal bedelini (FIYATLANDIRMA-NAVLUN)ve taratma işlemlerini yapar. 6

7 FİYATLANDIRMA Boy:12 m. Volume:60m3 Max. Agirlik:20 ton 20ton/60m3=333kg 1m3=333kg 60m3/20ton=3m3 1ton=3m3 20ton/12m=1750kg (ladametre) 1ldm=1750kg 7

8 FİYATLANDIRMA 1) Malların faturadaki kendi ağırlığı ile hesaplanması, Fatura üzerinde yazan tutarı esas alarak hesaplanan navlun şeklidir.örneğin; faturanın üzerinde 3 kap 7 ton yazsın.ton başına nakliyecimiz ile kaç usd, gbp yada başka yabancı para cinsinden anlaştıysak onunla çarpıp buluruz. 2) Metreküp üzerinden navlunun hesaplanması, Malların m3 'ünün bulunabilmesi için en x boy x yükseklik hesaplanır. Karayolu nakliyesinde 1m3=333kg dir. Bu bilgilerden yola çıkarak nakliyeci ile ton başına anlaştığımız fiyat ile navlun bedelini bulabiliriz. 3) En önemlisi ve en çok kullanılan yöntemdir.ladametre Hesaplamasına göre navlun bilgisi; Karayolunda 1ladametre =1750 kg dir.bu bilgiden şunu anlamalıyız ben tıra 1 metrelik mal yüklediğimde bunun ağırlığı 1750kg olur. 5 m lik malım var kaç kg üzerinden hesaplanması gerekir diye düşündüğümde 5mx1750 = 8750 kg üzerinden navlun hesaplanacaktır bilgisine ulaşırız. 8

9 CMR ADR TIR AETR ATP MEVZUAT uluslararası CEMT, IRU, UNECE

10 MEVZUAT ulusal Karayolu taşıma kanun ve yönetmeliği-yetki BELGELERİ? Karayolu trafik kanun ve yönetmeliği Karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitim yönetmeliği Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hk. yönetmelik

11

12 Amaç Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

13 Mali yeterlilik:bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin kurulmasını, sağlıklı yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli mali kaynaklara sahip olmayı, Mesleki saygınlık:ticari alanda ve karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi, Mesleki yeterlilik:karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

14 Kapsam Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.

15 Yetki belgesi alma zorunluluğu Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

16 YETKİ BELGESİ

17 TAŞIT BELGESİ Taşıt belgesine firmaya ait olan araçlarının tamamının plakası, cinsi, istihap haddi ve modelleri yazılır.

18 TAŞIT BELGESİ Taşıt kartı araçta bulundurulur.

19 YETKİ BELGELERİNİN SÜRESİ - Bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıldır.

20 YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yetki belgesi sahibi taşımacılar altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmekzorundadır. Eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdürler. Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine, Araçların ağırlık ve boyutlarına, Yol ve araç güvenliğine dikkat etmekle yetki belgesi sahibi yükümlüdür.

21 YETKİ BELGESİ ALANLARIN FAALİYETE BAŞLAMA VE ARA VERMELERİ -Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır. -Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak 1 yıldan fazla ara veremezler.

22 YETKİ BELGELERİNİN DEVREDİLEMEYECEĞİ VE BİRLEŞMELER Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamazve hiçbir şekilde devredilemez.

23 ASGARİ KAPASİTE ŞARTININ KAYBEDİLMESİ VE BUNA İLİŞKİN KURALLAR Yetki belgesi sahipleri; -Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. -Asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler. -Her takvim yılının başında taşıtların yaşları nedeniyle asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirirler.

24 TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE GENEL KURAL Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

25 MEVZUATA UYGUN TAŞIMACILIK FAALİYETİ YAPILMASI VE YASAKLAR MADDE 8- (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre: a) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz. b) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar. c) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz. ç) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamaz ve gönderenlere/yolculara taşıma faturası veya taşıma faturası yerine geçen belge düzenleyemezler.

26 d) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. e) F, G ve H türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti veya taşıma faturası düzenleyemezler. f) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

27 -Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, taşıtın plakası, markası, cinsi, modeli, rengi ve benzeri bilgiler yazılır. -Yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç yedi iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

28 YETKİ BELGESİ ALMANIN VE YENİLEMENİN ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları Yetki belgesi almak veya yenilemek için; Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,

29 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin; 1) Vergi sistemine kayıtlı olmaları, 2) Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları, 3) Bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ücretini veya yetki belgesi yenileme ücretini ödemiş olmaları, şarttır.

30 BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI SİMGE Sİ ÜCRETİ (TL) Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı A ,- Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A ,- Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B ,- Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B ,- Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B ,- Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C ,- Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C ,- Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C ,- Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D ,- Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D ,- Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D ,- Otobüsle 100 km. ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D ,- Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F ,- Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F ,- Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G ,- Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G ,- Yurtiçi Kargo Acenteliği G ,- Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G ,-

31 Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H ,- Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H ,- Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K ,- Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K ,- Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K ,- Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L ,- Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L ,- İliçi Kargo İşletmeciliği M ,- Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M ,- Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M ,- İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N ,- Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N ,- İliçi Dağıtım İşletmeciliği P ,- Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P ,- Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R ,- Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R ,- Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T ,- Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T ,- Eşya Terminali İşletmeciliği T ,- Her Bir Taşıt Kartı 68,-

32 Yetki belgesi talep eden veya yenilemek isteyen; 1) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, 2) Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, 3) Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, 4) Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,

33 YETKİ BELGESİ TÜRLERİ C TÜRÜ YETKİ BELGESİ: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: C1 YETKİ BELGESİ: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımayamahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. C1 yetki belgesi sahipleri kiralık araç çalıştıramaz.

34 C2 YETKİ BELGESİ: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 birim özmaltaşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz. C3 YETKİ BELGESİ: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir., ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 birim özmal taşıt ile toplam 50 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. C3 yetki belgesi sahipleri kiralık araç çalıştıramaz.

35 Yaş şartı: C2 ve C3 Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine (listelerine) asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.

36 G TÜRÜ YETKİ BELGESİ: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelikyapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: G1 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelikyapacaklara verilir Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. G2 YETKİ BELGESİ: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelikyapacaklara verilir Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.

37 G3 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelikyapacaklara verilir Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. G4 YETKİ BELGESİ: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara, verilir Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca M3 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.

38 G1 veya G2 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 30 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. G3 veya G4 yetki belgesiiçin başvuranların,yetki belgeleri süresince en az 20 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

39 H TÜRÜ YETKİ BELGESİ Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: H1 YETKİ BELGESİ: Yurtiçieşya taşımacılığı alanında komisyonculukyapacaklara verilir Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. H2 yetki belgesi:uluslararasıve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara, verilir Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

40 K TÜRÜ YETKİ BELGESİ Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: K1 YETKİ BELGESİ: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.

41 K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmişeşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.

42 K2 YETKİ BELGESİ Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir. K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler. K2 yetki belgesi sahipleri kiralık araç çalıştıramaz. Yaş şartı: K2 Yetki belgesi sahiplerinden yaş şartı aranmaz.

43 K3 YETKİ BELGESİ Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir. ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Yaş şartı: K1 ve K3 yetki belgesi sahiplerinin, asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. K1, K2, K3 Yetki belgesi sahipleri kiralık taşıt çalıştıramaz.

44 L TÜRÜ YETKİ BELGESİ: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: L1 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir. -Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 100 ton taşıma kapasitesine, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m2 lik kapalı ve/veya açıkalana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

45 - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2 lik kapalı ve/veya açıkalana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır. Yaş şartı:asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

46 L2 YETKİ BELGESİ Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir. -Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 150 ton taşıma kapasitesine, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m2 lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2 lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,

47 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır. - Asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz. -Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine (listelerine) asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.

48 M TÜRÜ YETKİ BELGESİ Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: M1 YETKİ BELGESİ: İliçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir. - Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal taşıta, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.

49 M2 YETKİ BELGESİ Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir. -Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmaltaşıta sahip olmaları, -Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolamagibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, -Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, -Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ildeolmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır.

50 Yaş şartı: M1 ve M2 yetki belgesi sahiplerinin, asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

51 M3 YETKİ BELGESİ Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, verilir. -Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal taşıtasahip olmaları, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2 likkapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2 likkapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

52 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, -Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması, -M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine (listelerine) asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır. M1, M2, M3 türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

53 N TÜRÜ YETKİ BELGESİ Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: N1 YETKİ BELGESİ: İliçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir. - N1 yetki belgesi için başvuranların; -Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmaltaşıta, -Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, -Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.

54 N2 YETKİ BELGESİ Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir. -Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal taşıta sahip olmaları, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

55 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, - Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgedeve her bir bölgede en az 2 ildeolmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. Yaş şartı: N1 ve N2 yetki belgesi sahiplerinin, asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

56 P TÜRÜ YETKİ BELGESİ Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: P1 YETKİ BELGESİ: İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir. - İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

57 - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına, - En az 5 adet dağıtıcıelemana, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

58 P2 YETKİ BELGESİ Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, verilir. - İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları, - Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2 likkapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, - Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

59 -En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları, Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, -Şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. P2 yetki belgesi sahipleri,yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, M2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler. Yaş şartı: P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinin, asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. P1, P2, Yetki belgesi sahipleri kiralık taşıt çalıştıramaz. P1, P2 türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

60 R TÜRÜ YETKİ BELGESİ Ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: R1 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir. R1 yetki belgesi için başvuranların en az Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

61 GÜZERGAH NEDİR? Yola çıkış ve varış noktaları arasında takip edilecek yollara güzergah denir.

62 Geçiş Belgesini Kimler alabilir : Ticari ve uluslar arası olmak üzere Eşya taşımacılığı (C Türü Yetki) Lojistik işletmeciliği (L2 Türü Yetki Kargo işletmeciliği (M3 ) Uluslararası Taşıma Org. (R2 )

63 İzlenecek güzergah:taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zinciri/silsilesidir. Geçiş Belgesi : Uluslar arası taşımalarda, taşıtların izleyecekleri yolları ve geçecekleri ülke veya ülkeleri belirten ve buralardan geçmelerine olanak sağlayan resmi bir evraktır.

64 Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici temin edilen geçiş belgesidir. Taşımacı: C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dağıtım Büroları: Geçiş belgelerinin, Türk taşıtlarına dağıtımının yapıldığı yerlerdir.

65 ATA Karnesi: Uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden temin edilen gümrük belgesidir.

66 Geçiş belgeleri hangi tip araçlar için düzenlenir : Kamyon Kamyon + römork Çekici + yarı römork Yarı römork Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergahlara göre yapılır. Bunların dışında yapılacak tüm işlemlerde Ulaştırma Bakanlığının talimatı gereklidir.

67 Geçiş belgeleri tahsis edilmeyenler Avrupa ya yönelik taşımalarda kullanımına izin verilmeyen taşıtlaraavrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez. Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olantaşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

68 GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM YERLERİ DAĞITIMI YAPAN TİCARAET ODASI DAĞITIM YAPILAN YERLER DAĞITIMIN YAPILACAĞI TAŞITLAR İSTANBUL DENİZ TİCARET ODASI SALI PAZARI KUMPORT LİMANI HAYDARPAŞA (ERENKÖY) Bonus belgeler Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar İZMİR TİCARET ODASI ÇEŞME LİMANI Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI KAPIKULE HAMZABEYLİ İPSALA ZONGULDAK LİMANI SAMSUN LİMANI TRABZON LİMANI Kapıkule'den çıkış yapacak taşıtlar Hazmabeyli den çıkış yapacak taşıtlar İpsala'dan çıkış yapacak araçlar taşıtlar Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varışlı Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varışlı Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar Rusya Federasyonu ve Gürcistan limanları varışlı gemiler ile çıkış yapan taşıtlar HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI HOPA Sarp'tan çıkış yapacak taşıtlar AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI GÜBULAK Gürbulak tan çıkış yapacak taşıtlar RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI RİZE LİMANI Gürcistan limanları varışlı gemiler ile çıkış yapacak taşıtlar ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜRKGÖZÜ Türkgözü den çıkış yapacak taşıtlar TOBB Trieste Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar

69 Geçiş belgeleri nasıl alınır : Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; ülkelere göre belirtilen özel şartlardaki belgelerle birlikte belirtilen belgeleri Dağıtım Bürolarına vermek zorundadırlar.

70 Geçiş belgeleri nasıl alınır : Dilekçe, ( Güzergah ve talep edilen geçiş belgeleri belirtilecektir) Taşıt kartının aslının ibrazı ile birlikte bir fotokopisi veya U-net sisteminden alınacak bir örnek, Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname aslı veya fotokopisi

71 Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Beyannamesi veya Gümrük Çıkış Beyannamesinden herhangi biri, Taşıta bir önceki seferinde verilen geçiş belgelerini gösterir geçiş belgesi dağıtım formu ile söz konusu sefer için varsa tahsis edilmiş olan Çek Cum., İspanya, Kazakistan, Macaristan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna (Ukrayna transit geçiş belgesi hariç) geçiş belgelerinin kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi

72 Sürücü için gerekli belgeler : Pasaport İlgili ülkelere ait giriş veya transit vizeleri Uluslar arası sürücü sertifikası ve/veya Ulaştırma bölge Müdürlüğü onaylı Geçici belge Yanıcı ve tehlikeli madde taşınabilmesi için ADR sürücü ehliyeti

73 Araç için gerekli belgeler : Kara taşıtı uygunluk belgesi : Bu belge uluslar arası taşımalarda kullanılacak yarı römorklar, yani yükün taşındığı bölüm için tanzim olunur. Yeşil kart sigortası : Yeşil Kart Sigortası, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir. Yeşil kart poliçesinin üzerinde yazılı olan ülkelerde geçerlidir.

74 İlgili ülkelere ait geçiş belgeleri : Uluslar arası Karayolu Taşıma Anlaşması bulunan ülkeler arasında karşılıklılık esasına göre tespit edilen ve her yıl kotası tekrar gözden geçirilen geçiş belgeleri yük vasıtalarının ilgili yabancı ülkelere giriş yapmaları, transit geçişleri veya bu ülkelerden 3 ncü ülkelere yönelik dönüş yükü almaları halinde gereklidir.

75 Yüke ait belgeler : TIR karnesi : Uluslararası Eşya Taşımacılığının 1975 TIR Sözleşmesi kapsamında yürütülmesini sağlayan bir belgedir. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından basılır ve dağıtılır. Hamule senedi : Konşimento da denilen hamule senedi, yüklenen malın taşıma koşulları, teslim şeklini ve teslim edilecek şahıs ve kuruluşu belirleyen bir evraktır.

76 Yüke ait belgeler : Manifesto : Ülkemize ithal ve ülkemizden ihraç edilen mallar için T.C. gümrüklerine beyan niteliğinde verilen bir belgedir. Mal faturası : Araca yüklü bulunan malın satış bedelini gösteren belgedir. Çeki listesi : Kolisaj adıyla da bilinen çeki listesi araca yüklü bulunan malın ayrıntılı bilgisini içeren bir belgedir.

77 Yüke ait belgeler : Menşei şahadetnamesi : Taşımaya konu olan malın hangi ülkenin ihraç malı olduğunu belgeleyen bir evraktır. Bitki sağlık sertifikası : Frigorifik taşımalarda, taşınan malın tüzüğüne uygunluğunun kontrolü için gerekli bir belgedir.

78 Yüke ait belgeler : A.TR Belgesi :Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol gereğince, ülkemizden birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetlerinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım Belgesi'dir.

79 KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE GEÇİŞ BELGESİ TÜRLERİ İkili :Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu eşya/yük taşımalarını ifade eder. Transit : Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülke toprakları üzerinden geçilerek yapılan eşya taşımalarını ifade eder. Üçüncü ülke : Eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan eşya taşımalarını ifade eder.

80 UBAK BELGELERİ KULLANILACAK ARACA GÖRE 4 E AYRILIR: a- Konvansiyonel UBAK Belgeleri: UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotası ile eşit sayıda tahsis edilir. Sadece konvansiyonel motorlu taşıtlarca kullanılır. b- EURO-1 (Yeşil araç Gren Lorry) UBAK Belgeleri: UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 2 katına yüzde 10 ilave edilerek tahsis edilir. EURO-1, EURO- 2, EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon logosu mevcuttur.

81 UBAK BELGELERİ KULLANILACAK ARACA GÖRE 4 E AYRILIR: c- EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç Greener and safe lorry) UBAK Belgeleri: UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 4 katına yüzde 20 ilave edilerek tahsisi edilir. EURO-2 ve EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon üzerinde S logosu mevcuttur. d- EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri: UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 6 katına yüzde 40 ilave edilerek tahsis edilir. Sadece EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon üzerinde 3 logosu mevcuttur.

82 Güzergahlar, yükleme ve boşaltma noktaları ile bunların transit ve bağlantı yolları MADDE 4-Yabancı plakalı karayolu taşıtları ile yabancı malı Türkiye den transit olarak geçiren Türk plakalı taşıtların takip edecekleri transit ve bağlantı yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları: Maliye ve Gümrük Bakanlığı nca Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının olumlu görüşü alınarak tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

83 Güzergahta, denetleme ve konaklama noktalarında denetleme Madde 17- Güzergahta, denetleme ve konaklama noktalarında yapılacak denetleme ve işlemler aşağıda gösterilmiştir. a) Denetleme ve konaklama noktasına gelen TIR sürücüsü burada bulunan polise denetleme belgesini verir. Bu belgeyi alan polis, bir önceki noktadan bu noktaya zamanında gelinip gelinmediğini kontrol eder. Bu noktaya gelişte bir gecikme varsa bunun nedenlerini ve belgelenmesini ister.

84 TIR ın bu noktadan hareket ettiği tarih ve saati TIR denetleme belgesine işler, ad ve soyadını yazdıktan sonra mühürleyerek imzalar. b) Denetleme ve konaklama noktalarında kontrol edilen araçlar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak denetleme defterine kaydedilir.

85 c) Denetleme ve konaklama noktaları arasındaki güzergahı izlemeyen veya makul bir sebep olmaksızın bu noktalar arasında verilen sürat ve zaman sınırlamasını ihlal eden sürücüler hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanunun 156ıncı maddesine göre işlem yapılmak üzere denetleme belgesine gerekli meşruhat verilir.ayrıca, trafik kurallarını ihlal edenler hakkında genel hükümler saklıdır. d) Polis tarafından TIR aracına gümrük yetkilerince vurulan bandaj veya mühürlerin sağlam olup olmadığı, araç brandalı ise bunda herhangi bir yırtık veya kesik olup olmadığı kontrol edilir.

86 e) Taşıt üzerindeki gümrük mührünün veya bandajın bozulması veya kopması veya kaçakçılık ihbarının vuku bulması halinde zabıt tutularak en yakın gümrük idaresine haber verilir ve taşıt gümrük idaresince görevlendirilecek personele teslim edilir. Haber verilen gümrük idaresi en geç 24 saat içinde personelini göndererek aracı teslim almakla yükümlüdür. Yapılan işlemin sonucu, gümrük idaresi tarafından aracı teslim eden makama yazı ile bildirilir.

87 Güzergah kat etme süresinin tespiti Madde 22- Uluslar arası eşya taşıyan araçların Türkiye ye girişlerinden çıkışlarına kadar takip edecekleri güzergah ile denetleme ve konaklama noktaları arasındaki mesafelerini kadar zamanda kat edecekleri, mevsime ve yol şartlarına göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilir.

88 Güzergah kat etme süresi Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında (Yazın) azami 144 saat, 6 gün Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat - Mart aylarında (Kışın) azami 192 saat, 8 gün

89 SINIR KAPILARI AVRUPA KAPILARI Kapıkule ( Bulgaristan) Hamzabeyli ( Bulgaristan) İpsala ( Yunanistan) Dereköy ( Bulgaristan) Haydarpaşa Ambarlı Çeşme İzmir

90 ORTADOĞU VE ARAP YARIMADASI KAPILARI Habur ( Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün) Cilvegözü (Suriye) Karkamış/Gaziantep-Suriye

91 KARAYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞINDA KULLANILMAKTA OLAN TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKELER KARA SINIR KAPILARI KAPIKULE - (BULGARİSTAN) HAMZABEYLİ - (BULGARİSTAN) İPSALA - (YUNANİSTAN) CİLVEGÖZÜ - (SURİYE) HABUR - (IRAK) GÜRBULAK - (İRAN) SARP - (GÜRCİSTAN) TÜRKGÖZÜ (GÜRCİSTAN)

92

93 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ÜSTÜN YÖNLERİ Çevreye duyarlı Ucuz Güvenli Transit geçişlerde kolaylık Tonajlı yüklerin için uygun

94 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ZAYIF YÖNLERİ Demir yollarının yeterli olmaması (TEN-T, TRACECA) Kapıdan kapıya teslimlerin çok sınırlı olması Aktarmalara başvurmak zorunda kalınması

95 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ Blok tren taşımacılığı Münferit vagon taşımacılığı Konteyner

96 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ Blok Tren Taşımacılığı ÇIKIŞ NOKTASI VARIŞ NOKTASI KONTEYNER ve / veya VAGON

97 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ Blok Tren Taşımacılığı REZERVASYON: 1. EŞYANIN CİNSİ 2. EŞYANIN AĞIRLIĞI 3. AMBALAJ TÜRÜ 4. TESLİM YERİ 5. YÜKLEME TARİHİ GÖNDERİCİ / MÜŞTERİ FİYAT: 1. KOMİSYON 2. İLAVE HİZMET 3. EK LOJİSTİK TALEPLER 4. YÜKLEME BOŞALTMA MALİYETİ FORWARDER 5. TESLİM YERİ / VAGON CİNSİ BLOK TREN İŞLETMECİSİ

98 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI BELGELER REMİZ BÜLTENİ (forwarder tren işletmesi aracı) CIM* (tren işletmesi aracı demiryolu işletmesi) * (C)OTIF, CIM, CIV, RID

99 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI FORWARDER SORUMLULUKLARI GÖNDERİCİ Vagon siparişi Yük ambalajlama Yük nitelik, kıymet, ağırlık, cinsini bilmek Yükleme boşaltma işlemlerini organize etmek ( vagonlara yükleme, revizörlük, mühürleme, gümrük işlemleri, teslim, raporlama)

100 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI FORWARDER SORUMLULUKLARI TAŞIYICI Taşıma belgesini düzenlemek Yükü zamanında taşımak Yükü noksansız, hasarsız teslim etmek Anlaşma dahilinde, forwarder isteklerini karşılamak Açık vagon sevkiyatlarında dikkatli olmak Doğru yükleme yapmak

101 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI FORWARDER SORUMLULUKLARI ALICI İşverenin talimatları ile hareket etmek Gelen eşyayı teslim almak Yükün tam gelip gelmediğini kontrol etmek

102

103 TEK MODLU TAŞIMACILIK ( UNIMODAL TRANSPORT ) BIMODAL MODLAR ARASI TAŞIMACILIK ( INTERMODAL TRANSPORT ) Combine Transport ÇOK MODLU TAŞIMACILIK ( MULTIMODAL TRANSPORT )

104 TAŞIMACILIK MODLARININ ISO Konteynerleri Swap (Swop)Body Piggy Back Ro-La Ro-Ro (Lo-Lo) Feribot Ferry- Rail Boggie BİRLEŞTİRİLMESİ Hangi Unsurlar?

105 ISO Konteynerleri

106 SWAP Body

107 Ro-La

108 Ro-Ro

109 Ferry

110 Ferry-Rail

111 Boggie

112 Boggie

113 KOMBİNE TAŞIMACILIK KARAYOLU KAPASİTE YETERSİZLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (sustainable development) (TEN-T, TRACECA)

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ 1 2 Ulaşım Koridorları 3 4 GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK

KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK 3059 KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5/3/1993, No : 93/4207 Dayandığı Kanunun

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 (5. Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) ndan: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15/5/2009 GENELGE (2009/62)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15/5/2009 GENELGE (2009/62) GENELGE (2009/62) Gümrük Kanununun 84 ila 92 inci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 230 ila 270 inci maddeleri çerçevesinde transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında aşağıda yer alan hususlar dikkate

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE (2012/4) Gümrük Kanununun 84 ila 92

Detaylı

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş.

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ESEN HUKUK BÜROSU Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. HUKUKÇU RAPORU 15 EYLÜL 2011 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA

Detaylı

ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?

ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? a) Takoğraf b) Taksimetre c) Telsiz d) Telefon 2. Kanunla düzenlenen

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Yayın No : 3065 İşletme Ekonomi : 646 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-092 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ 1 AMAÇ: Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiği yasal

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (08 ARALIK 2012) ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI ÜST

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı