ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret. Formasyon Eğitim/Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Y Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1996 Doktora Fizik/Atom Molekül Fiziği Gazi Üniversitesi 2002 Görevler: Unvan Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Yar.Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi İdari Görevler: Görevi Görev Yeri Başlama Bitiş Dekan Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fak Manisa MYO Müdürlüğü Celal Bayar Üniversitesi Manisa MYO 2014 Üniversite Senato Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2014 Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği CBÜ Yüksek Öğretim Vakfı 2012 Gördes MYO Müdürlüğü Celal Bayar Üniversitesi Gördes MYO Fen-Ed. Fak. Uzlaştırma Kurul Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2011 Üniversite Senato Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığı Celal Bayar Üni. FenEd. Fak. Atom ve Molekül 2009 Fiz Bölüm Başkan Yrd. Celal Bayar Üni. Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü

2 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : C 60 and The Symmetry of Icosahedral, Yüksek Lisans Tezi, Ahmet ATAÇ, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, ADANA. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KOCA Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Bazı Metal(II) Nikotinamid ve İzonikotinamid Bileşiklerinin Yapılarının İncelenmesi " Doktora Tezi, Ahmet ATAÇ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, ANKARA Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şenay Yurdakul Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Bardak, F., Bazı İzonikotinik asit N-oksit Metal Halojen Bileşiklerinin sentezlenmesi ve yapılarının IR Spektroskopisi ile Tayini, Celal Bayar Üniversitesi, Çalışır Z., 3,5-Piridindikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen Bileşiklerin yapılarının titreşimsel Spektroskopi ile incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çulcular E., Bazı 2,5-Piridindikarboksilik asit metal halojen bileşiklerinin sentezlenmesi ve yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Bilgili S. 3,4-piridinedikarboksilik asit molekülünün yapı parametrelerinin ve titreşimsel özelliklerinin teorik olarak incelenmesi Celal Bayar Üniversitesi, Karaca Ç., 5-iyot salisilik asit molekülünün spektroskopik yöntemlerle deneysel ve teorik olarak incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Maviş T., Nikotinik asit N-oksit Molekülünün Bazı Metal(II) Halojen Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1. Çalışır Z. Bazı Aromatik Bileşiklerin Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi devam ediyor. 2. Köse E. Bazı organik moleküllerin spektroskopik analizlerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi kullanılarak yapılması, Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor. 3. Maviş T. Doktora ders aşaması, Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor.

3 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Ulusal Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Aktifleştirilmesi ve Ekonomik Kayıpların Azaltılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi devam ediyor 2. Bazı bioaktif ligandların kristal yapılı geçiş metali bileşiklerinin sentezi ve yapılarının deneysel ve teorik yöntemlerle tayini CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi devam ediyor 3. The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT approach) of 3,4-difluroaniline adlı sunumun yapılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU HIZLI DESTEK Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Ülkemizdeki Test-Analiz Laboratuarlarına Hizmet ve Donanım Kriterlerine Göre Erişimin kolaylaştırılması ve Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Bazı Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin ve Moleküler Yapı Analizinin Deneysel ve Densıty Functıonal Theory (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi) Yardımıyla Teorik Olarak İncelenmesi ve Komplekslerinin Deneysel Olarak Sentezlenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi Pyridine 2,5 dikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen bileşiklerinin spektroskopik özelliklerinin incelenmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FBE , Proje Yöneticisi, Piridinedikarboksilik Asitlerin Yarı Deneysel, Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT) Yöntemleri ile Geometrik ve Titreşimsel Özelliklerinin İncelenmesi ve Bazı Metal Halojen Komplekslerinin sentezlenerek titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi, Bazı İzonikotinik asit Metal Halojenür Komplekslerinin Yapılarının Titreşimsel Spektroskopi ile İncelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF , Proje Yöneticisi, Manyetik Bilgi Depolama amaçlı Yarı-Metalik CO 2 ince filmlerinin ve ferromanyetik iyon ekilmiş TIO2 Rutile kristalin Manyetik, Elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 104T176, Yardımcı Araştırmacı. 10. Bazı isonikotinamid ve kinozalin metal ( ) bileşiklerinin yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/ , Yardımcı Araştırmacı, 2001.

4 11. Nikotinamid tetrasiyanonikel ve halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 200-6, Yardımcı Araştırmacı, Metal halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/ ,Yardımcı Araştırmacı, Ab-inito yöntemleri ile bazı moleküllerin yapısal parametrelerinin ve titreşimsel spektrumlarının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1948(100T071), Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Sayısı Teorik Uygulama Fizik I (Mühendislik Fak) Atom ve Molekül Fiziği I *İleri Atom Fiziği Güz *Molekül Modelleme I Araştırma Yön. Ve Tek. (Muhasebe prog.) Araştırma Projesi (Tez Ödevi) Spektroskopi Mesleki Yabancı Dil II ). (Muhasebe prog.) *İleri Molekül Fiziği I Bahar *Molekül Modelleme II Atom ve Molekül Fiziği II (S Araştırma Projesi (Tez Ödevi) *İleri Molekül Fiziği I *Molekül Modelleme I Güz Atom ve Molekül Fiziği I Araştırma Projesi (Tez Ödevi) Physics I (Mühendislik Fak) Araştırma Yön. Ve Tek. (MYO) Physics II (Mühendislik Fak) *Molekül Modelleme II Bahar *İleri Molekül Fiziği I Malzeme Teknolojisi I (MYO) Girişimcilik (MYO) * İşaretli dersler, lisansüstü dersleridir.

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler(sci) : 1. Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Molecular structure, spectroscopic characterization, HOMO and LUMO analysis of 3,3 -diaminobenzidine with DFT quantum chemical calculations Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., Article In Press 2. M. Karabacak, L. Sinha, O. Prasad, S. Bilgili, Alok K. Scahan, A.M. Asiri, Ahmet Atac Spectral investigation and theoretical study of zwitterionic and neutral forms of quinolinic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., Article In Press 3. E. Kose, A. Atac, M. Karabacak, The spectroscopic and quantum chemical studies of 3,4- difluoroaniline Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 143 (2015) , C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, Quantum chemical calculation (electronic and topologic) and experimental (FT-IR, FT-Raman and UV) analysis of isonicotinic acid N-oxide Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 140 (2015) 85 95, M. Karabacak, E. Kose, E. B. Sas, M. Kurt, A. M. Asiri, A. Atac DFT calculations and experimental FT-IR, FT-Raman, NMR, UV-Vis spectral studies of 3-fluorophenylboronic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) , C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, Conformational analysis, spectroscopic study (FT-IR, FT-Raman, UV, 1 H and 13 C NMR), molecular orbital energy and NLO properties of 5- iodosalicylic acid Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) , Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Molecular structure investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental and theoretical study Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 135 (2015) Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac Theoretical study on molecular structure and vibrational analysis included FT-IR, FT-Raman and UV techniques of 2,4,5-trimethylbenzoic acid (monomer and dimer structures) Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 134 (2015) M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, E. B. Sas, Abdullah M. Asiri, Mustafa Kurt Experimental (FT-IR, FT-Raman, UV Vis, 1 H and 13 C NMR)and computational (density functional theory) studies on 3-bromophenylboronic acid Journal of Molecular Structure, 1076 (2014) , Ahmet Atac, Caglar Karaca, Salih Gunnaz, Mehmet Karabacak Vibrational (FT-IR and FT- Raman), electronic (UV-vis.), NMR ( 1 H and 13 C) spectra and reactivity analyses of 4,5-

7 dimethyl-o-phenylenediamine Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 130 (2014) M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, Abdullah M. Asiri, Mustafa Kurt Monomeric and dimeric structures analysis and spectroscopic characterization of 3,5-difluorophenylboronic acid with experimental (FT-IR, FT-Raman, 1 H and 13 C NMR, UV) techniques and quantum chemical calculations Journal of Molecular Structure, 1058 (2014) 79-96, E. Kose. A. Atac, M. Karabacak, P.B. Nagabalasubramanian, A.M. Asiri, S. Periandy, FT- IR and FT-Raman, NMR and UV spectroscopic investigation and hybrid computational (HF and DFT) analysis on the molecular structure of mesitylene Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 116 (2013) , Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Tugba Mavis, Mustafa Eskici, Ahmet Atac, Molecular structure, spectroscopic characterization (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO analysis of 3-ethynylthiophene with DFT quantum chemical calculations Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 115 (2013) , E. Kose, F. Bardak, Ahmet Atac, M. Karabacak, M. Ali Cipiloglu, Determination of structural and vibrational spectroscopic features of neutral and anion forms of dinicotinic acid by using NMR, infrared and Raman experimental methods combined with DFT and HF", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 114 (2013) 38 45, M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, M. Ali Cipiloglu, Mustafa Kurt,"Molecular structure investigation and spectroscopic studies on 2,3-difluorophenylboronic acid: A combined experimental and theoretical analysis", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, Etem Kose, "Synthesis, analysis of spectroscopic and non-linear optical properties of the novel compounds:(s)-n-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , Etem Kose, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, "Synthesis, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies of (S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) , , A. Nataraj, V. Balachandran T. Karthick, M. Karabacak, A. Atac,"FT-Raman, FT-IR, UV spectra and DFT and ab initio calculations on monomeric and dimeric structures of 3,5- pyridinedicarboxylic acid", Journal of Molecular Structure, 1027 (2012) 1-14, M. Karabacak, E. Kose, A. Ataç, "Molecular structure (monomeric and dimeric structure) and HOMO-LUMO analysis of 2-Aminonicotinic acid a comparison of calculated spectroscopic properties with FT-IR and UV-Vis.", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 91 (2012) 83-96, 2012.

8 20. A. Ataç, M. Karabacak, C. Karaca, E. Kose, "NMR, UV, FT-IR, FT-RAMAN Spectra and Molecular Structure (Monomeric and Dimeric Structure) Investigation of Nicotinic Acid N- Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 85 (2012) , A. Ataç, M. Karabacak, E. Kose, C. Karaca, "Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT- Raman) Analysis and Theoretical Investigation of Nicotinamide N-Oxiede with Density Functional Theory", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 83, , A. Ataç, S.Yurdakul, S. Berber, Synthesis, spectroscopy,and characterization of some bisnicotinamide metal(ii) dihalide complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (2012) S. Kınalı, S. Demirci, Z. Çalışır, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-IR, FT-Raman and NMR Studies of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1h-pyrazoles Journal of Molecular Structure 993 (2011) , F. Bardak, A. Ataç, M. Kurt, Infrared and Raman Study of some Isonicotinic Acid Metal(II) Halide and Tetracyanonickelate Complexes Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71 (2009) , M. Karabacak, M. Kurt, A. Ataç, Experimental and Theoretical FT-IR and FT-Raman Spectroscopic Analysis of N1-methyl-2-Chloroaniline J. Phys. Org. Chem., 22 (2009) A. Ataç, ve F. Bardak, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of Some Metal (II) Halide and Tetracyanonickelate Complexes of Isonicotinic Acid, Turk. J. Chemistry, 30 (2006) A. Ataç, ve Ş. Yurdakul, S. İde, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Studies of Isonicotinamide Metal(II) Halide Complexes, Journal of Molecular Structure, 783 (2006) N. Can, A. Ataç, F. Bardak, S.E.Sözerli Can, Spectroscopic and Luminescence Properties of an Isonicotinic Acid N oxide Zn(II) complex, Turk. J. Chemistry, 29 (2005) Ş.Yurdakul, A.Ataç, Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study of Isonicotinamide Metal(II) Tetracyanonickelate and Halide complexes, Spectroscopy Letters, 37 (2004) N. Can, S.E.Sözerli Can, A. Atac, F. Bardak, Structural Characterization and Luminescence Properties of an Isonicotinic Acid N-oxide Mn(II) complex, Polyhedron, 23 (2004) S. Bayarı, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Coordination Behaviour of Nicotinamide an Infrared Spectroscopic Study Journal of Molecular Structure, 655 (2003)

9 32. Ş. Yurdakul, A. Ataç, E. Şahin, S. İde, Synthesis, Spectroscopic and Structural Studies on Metal Halide Complex of Isonicotinamide Vibrational Spectroscopy 945 (2002) S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Spectroscopic and structural studies on dichlorobis (nicotinamide) Zinc(11) Journal of Molecular Structure, 605 (2002) E. Şahin, S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, Structural Features of dibromo bis (nicotinamide) Zinc (11) Complex Journal of Molecular Structure, 616 (2002) B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 35. N.Can, S.E.Sozerli-Can, P.D.Townsend, B.Yang, A.Atac and A.Peto, Luminescence as a probe of phase changes in transition metal complexes Phys.stat.sol.(c), 2 (2005) A. Ataç, F. Bardak, Z. Çalışır, Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal(II) Iodide Complexesof 3,5 Pyridinedicarboxylic Acid Balkan Physics Letters Special Issue,, Turkish Physical Society 24thInternational Physics Congress, Bodrum,Turkey, Malatya, Turkey C.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve abstract kitabında (özeti) basılan bildiriler : 1. M.A. Cipiloglu, M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac Spectroscopic and molecular structure investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental (FT-IR, FT-Raman, NMR, UV spectra) and theoretical study Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, November 2014, Cluj-Napoca, ROMANIA, A. Atac, E. Köse, M. Karabacak The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR, and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT approach) of 3,4-difluoroaniline Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, November 2014, Cluj-Napoca, ROMANIA, M. A. Cipiloglu, E. Köse, S. Bilgili, C. Karaca, T. Mavis, A. Atac, M. Karabacak Spectroscopıc (FT -IR, FT -RAMAN, UV, 1H and 13C NMR), structural, electronıc and thermodynamıcal propertıes of ısophthalıc acıd by experımental and theoretıcal studıes usıng DFT calculatıons The 23rd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, 2-6 September 2014, Bologna, ITALY, Ahmet Atac, Etem Köse, Mehmet Karabacak, Mustafa Kurt Experimental (FT-IR, FT- RAMAN, UV, 1 H and 13 C NMR) and Computational (Density Functional Theory) studies on 3-bromophenylboronic acid International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Ahmet Atac, Sibel Bilgili, Mehmet Karabacak, Molecular Structure, Spectroscopic characterization (FTIR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO Analysis of

10 3,3Diaminobenzidene with DFT Quantum Chemical Calculations International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Çağlar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Experimental and Quantum Chemical Study on 1-Methylindole International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Mehmet Karabacak, Tuğba Maviş, Ahmet Atac,, Molecular Structure Investigation and Spectroscopic Studies on 5-Bromo-2-Chlorotoluene: A Combined Experimental and Theoretical Analysis International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy September 2013, Istanbul, TURKEY, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Etem Köse, Mustafa Kurt " Structural and Spectroscopıc Propertıes of 3-fluorophenylboronıc acıd on Experımental and Theoretıcal Approach ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac, Theoretical study on molecular structure and vibrational analysis included FT IR and FT Raman techniques of 2,4,5 trimethylbenzoic acid using density functional theory ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, M. Kurt, Z.Çalisir, A. Atac, M. Karabacak, Theoretical and experimental study of molecular structure and vibrational spectra of ethyl 6 chloro nicotinate molecule by density functional theory XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków Białka Tatrzańska, POLLAND, Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " The Structural and Spectroscopic Characterization of 3- Methyl-1-Phenylpyrazole using Density Functional Theory Comparing and Experimental Techniques; NMR, FT-IR and FT-Raman", 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, M. Karabacak, Theoretical study contained (by FT-IR, FT-Raman and NMR Techniques), structural characterization and thermodynamically properties of, Gallic acid 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, M. Karabacak, An investigation of structural, spectroscopic (by FTIR, FT-RAMAN and NMR techniques) and thermodynamically features of 5-chloro-2- methoxyaniline by quantum chemical calculations 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, Structural, electronic and vibrational properties of 5- iodosalicylic acid from ab initio calculations 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, TURKEY, 2013.

11 15. Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " Quantum chemical study on 1-Methyl-3- phenylpropylamine with combined an experimental (NMR, FT-IR and FT-Raman): The structural and spectroscopic characterization", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Spectroscopic (FT-IR AND FT-Raman) Analysis and Theoretical Investigation of 2,4-Pyridinedicarboxylic Acid with Density Functional Theory, 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "FT-IR, FT-Raman Spectral Investigation and Theoretical Study Of 2,3-Pyridinedi Carboxylic Acid, 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, " Theoretical Studies of isonicotinic acid N-oxide", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Synthesis, Experimental And Theoretical Ft- Ir Spectroscopic Analysis Of Nicotinic Acid N-Oxide Metal(Iı) Halide Complexes, 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "Synthesis, Spectroscopic and Theoretical Study on Some Metal (II) Halide Complexes of 3,4-Pyridinedicarboxylic Acid, 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum,TURKEY, E. Köse, A. Ataç, C. Karaca, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis and Spectroscopic (FT-IR, NMR, UV) Analysis of (S)-N-Benzyl-1-Phenyl-5-(Pyridin-2-Yl)-Pent- 4-Yn-2-Amine; A Combined Density Functional Theory", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum,TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, E. Köse, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis; Experimental and Theoretical Spectroscopic Analysis (FT-IR, NMR, UV) of N-Benzyl-1-Phenyl-5- (Thiophen-3-Yl)-4-Pentyn-2-Amine", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, A. Ataç, M. Karabacak, Ç. Karaca, E. Köse, FT-IR, FT-Raman, Uv, Nmr Spectra and Molecular Structure Investıgatıon Of Nıcotınıc Acıd N-Oxıde: A Combined Experımental and Theoretıcal Study, Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, A. Ataç, M. Karabacak, E. Köse, Ç. Karaca, Theoretıcal Investıgatıon and Spectroscopıc Analyze of Nıcotınamıde N-Oxıde with Densıty Functıonal Theory Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, Synthesıs and Vıbratıonal Spectroscopıc Study on Metal (II) Halıde Complexes of 3,4 Pyrıdınedıcarboxylıc Acıd Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, 2011.

12 26. A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, Synthesıs and Vıbratıonal Spectroscopıc Study On Metal(II) Halıde Complexes of nıcotınıc Acıd N-Oxıde Advances In Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, Z. Çalisir, M. Kurt, A. Ataç Molecular Structure And Vıbratıonal Spectra Of 3- Chlorophenylboronıc Acıd Advances İn Applied Physics & Materials Science Congress,12-15 May,Antalya, Turkey, S. Demirci, S.Kinali, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-Raman, FT-IR and NMR studies of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1h-pyrazoles 30 th European Congress of Molecular Spectroscopy, 29 August-3 September 2010, Florence (Italy) 29. Z. Çalişir M. Kurt, A. Ataç, F. Bardak Experımental and Theoretıcal FT-IR Spectroscopıc Analysıs of 2,4 Pyrıdınedıcarboxylıc Acıd and Vıbratıonal Propertıes Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, The Investigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridine dicarboxylic acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds 6 th. Nano Science and Nano Technology Conference İzmir A. Ataç, Z. Çalişir, F. Bardak, Experimental and Theoretical FT-IR Spectroscopic Analysis of 3,5 Pyridinedicarboxylic acid, synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds 6 th. Nano Science and Nano Technology Conference İzmir A. Ataç, E. Çulcular, Z. Çalişir, Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of 2,5 Pyridinedicarboxylic acid of Nickel(II) Halide Complexes Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, A. Ataç F. Bardak, Z. Çalişir, Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal (II) Iodide complexes of 3,5 Pyridine dicarboxylic Acid, 24. International Physics Congress Malatya, A. Ataç and F. Bardak, Synthesis and Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study on Some Metal (II) Halide Complexes Isonicotinic Acid N-oxide, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy conference, İstanbul, A. Ataç and F. Bardak, K. Büke, Synthesis and Spectroscopic Investigation of Cadmium and Copper Chloride Complexes of nicotinamide N-oxide, Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, Muğla, A. Ataç ve F. Bardak, Synthesis and Spectroscopic Studies on Cadmium Halide Complexes of Isonicotinic Acid, traditional physics days, Turkish Physical Society 22nd International Physics Congress, Bodrum/Muğla, Ş. Yurdakul ve A. Ataç, Vibrational Spectroscopic Study of Isonicotinamide Metal(II) Tetracyanonickelate and Chloride Complexes Colloquium spectroscopicum Internationale XXXI, Ankara, 1999.

13 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, M. A. Çipiloğlu The Inverstigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridinedicarboxylic Acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitaplarında özeti (abstract)basılan bildiriler: 1. Selda Sadi, Fehmi Bardak, Ahmet Ataç 1-butyl-3-methylimidazolium bis ( trifluoro methyl sulfonyl ) imide iyoniksıvısının elektronik yapı, spektroskopik özellikler ve iyonlar arası zayıf etkileşmelerinin teorik olarak incelenmesi ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs Fatma Aydogar, Fehmi Bardak, Ahmet Ataç Geçiş metali komplekslerinin elektronik yapısı, spektroskopik özellikleri ve biyoaktiflerinin incelenmesi: Cu(INO)2Cl2 nin durumu ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs Etem Kose Ahmet Ataç Mehmet Karabcak 2,6-difloranilin molekülüne ait spektroskopik ve moleküler yapı analizinin kuantum kimyasal hesaplarla yapılması ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi KÜTAHYA Mayıs A. Ataç ve F. Bardak, Synthesis and investigation of spectroscopic properties of some isonicotinic acid N- Oxide, cadmium and nickel halogen compounds, Traditional Physics Days, Erzurum A. Ataç ve F.Bardak, İzonikotinik asit kadmiyum halojenür komplekslerinin sentezlenmesi ve spektroskopik incelenmesi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, Molecular Structure, NMR, Infrared and Raman Spectra, HOMO-LUMO analysis of p-tolylacetonitrile, ADIM FİZİK GÜNLERİ II Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Nisan Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak A DFT study on the structural and spectroscopic properties of 3-nitrocinnamic acid ADIM FİZİK GÜNLERİ II Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Nisan E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, "Molecular structure, NMR, infrared spectra, HOMO- LUMO analysis of 2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, S. Günnaz, M. A. Çipilioğlu" Structural, vibrational, electronic, NMR and reactivity analyses of 4,5-Dimethylphenylene-1,2-diamine with

14 experimental techniques and quantum chemical calculations", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Eskici, M. Karabacak" Determination of structural and vibrational spectroscopic properties of 3-ethynylthiophene using FT-IR, FT-Raman, UV and NMR experimental techniques combined DFT quantum chemical calculations ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç " Theoretical Study of Molecular Structure and Vibrational Spectra of Ethyl-6 Chloro-Nicotinate Molecule By Density Functional Theory ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili, M. Eskici, M. Karabacak" Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT-Raman) analysis and theoretical investigation of 2-ethynylpyridine with density functional theory ", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, June 2012, Ankara, TURKEY, Mustafa Ali Cipiloglu, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Mehmet Karabacak The Structural, Electronic And Thermodynamical Properties Of 2,6- Bis(bromo meth yl)pyridine Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Mehmet Karabacak Molecular Structure, Electrochemical Properties and Theoretical Spectroscopic Studies on 2'-Hydroxyl-4''- Dimethylaminochalcone Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac and Etem Kose DFT Study and Conformational Analysis of 2-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-3-nitropyridine Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Ahmet Atac, Caglar Karaca, Etem Kose and Mehmet Karabacak, Molecular Structure, Electronic Properties, NBO Analysis And Spectroscopic Characterization Of 4- fluorophenyl)(4-hydroxy-3-methylphenyl)methanone Using Quantum Chemical Calculations Uluslararası Katılımlı 4. ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI Mayıs 2014 DİYARBAKIR, Çağlar Karaca, Ahmet Atac 6-Amino-m-Cresol ün Kuantum Kimyasal ve Spektroskopik Çalışmaları ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta Fehmi Bardak, Sibel Bilgili, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak İyonik Sıvılarda Zincir Uzunluğunun Moleküler Titreşimler ve Elektronik Yapı Üzerine Etkisinin Teorik İncelenmesi: 1-alkil-3-metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu ADIM

15 FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta Fehmi Bardak, Tugba Mavıs, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak İyonik sıvılarda zincir simetrisinin moleküler titreşimler ve elektronik yapı üzerine etkisinin teorik incelenmesi: 1,3- dialkil metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Nisan 2014, Isparta F. Editörlük ve Hakemlikler 1. Spectrochimica Acta (SCI) 2. Materials Chemistry and Physics (SCI) 3. Inorganic Chimica Acta (SCI) 4. Journal of Molecular Structure G. Ödüller: GÖRDES BELEDİYESİ Fahri Hemşehrilik Beratı Celal Bayar Üniversitesi Yayın Performans Ödülü Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Dergi Yayıncılık Ödülü 2. Yayın Performans Ödülü Celal Bayar Üniversitesi Yayın Performans Ödülü Yayın Teşvik Ödülleri (TÜBİTAK ) Adet Yayın için Adet Yayın için Adet Yayın için H. Yurt Dışı Deneyimleri yııları arasında belli periyotlarla G. Afrika (Capetown, Jhonnesburg) da üniversite ziyaretleri Kral Abdulaziz Üniversitesi (Cidde) ziyareti Güncelleme:18 Haziran 15

Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü. Lisans 2007 Muğla (Sıtkı Koçman) Üniversitesi Fizik. Y. Lisans 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Atom ve Mol.

Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü. Lisans 2007 Muğla (Sıtkı Koçman) Üniversitesi Fizik. Y. Lisans 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Atom ve Mol. Yrd. Doç. Dr. Etem KÖSE BÖLÜMÜ Elektronik ve Otomasyon Bölümü DOĞUM TARİHİ 984 TELEFON NO 05369805643 FAX - E-POSTA etem.kose@cbu.edu.tr WEB: http://etemkose.cbu.edu.tr YABANCI DİL ÜDS:77.500 EĞİTİM Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret. Formasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret. Formasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret. Formasyon

Detaylı

Lise İstanbul Kabataş Erkek Lisesi (Y.D.A) İlköğretim İbrahim Alaettin Gövsa İ.Ö.O

Lise İstanbul Kabataş Erkek Lisesi (Y.D.A) İlköğretim İbrahim Alaettin Gövsa İ.Ö.O ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yeliz GÖREN İletişim Bilgileri Adres : Mevlanakapı Mah. Karagöz Tekke Sok. No:11/10 Şehremini, İST Telefon Mail : (212) 587 76 08 0538 421 63 76 : yeliz.goren@sisli.edu.tr, yelizgoren@mynet.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet KARABACAK Doğum Tarihi: 04 Ağustos 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 1991

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI BAŞAK KOŞAR DOÇENT E-Posta Adresi bkosar@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715526-2060 5075801314 Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenim Durumu Doktora 2004-2008 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

Education Texas Tech University, Texas, U.S.A. Dissertation Title: Dynamics of probes in ionic liquids from ultrafast to ultraslow

Education Texas Tech University, Texas, U.S.A. Dissertation Title: Dynamics of probes in ionic liquids from ultrafast to ultraslow Dr. Fehmi Bardak Department of Physics, Faculty of Art and Sciences, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey. Phone: +90-541-944-6727 E-mail: fbardak@gmail.com, fehmi.bardak@cbu.edu.tr Web : fehmibardak.cbu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ümit Ceylan Doğum Tarihi: 26 Ağustos 1977 Öğrenim Durumu: Lisans Y. Lisans Doktora Doçentlik Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP CEM CÜNEYT ERSANLI ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP Telefon : 3682715516-4238 E-posta Doğum Tarihi : 1973 : ccersanli@sinop.edu.tr

Detaylı

MUSTAFA KARAKAYA DOÇENT

MUSTAFA KARAKAYA DOÇENT MUSTAFA KARAKAYA DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖGRETİM KURULU 01.12.2015 Adres : Sinop Üniversitesi/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000/Sinop

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İrfan ŞAKA Doğum Tarihi: 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Fizik Ondokuz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ MUSTAFA KARAKAYA ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 06.05.2015 Adres : Sinop Üniversitesi/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu

Detaylı

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002 EK-6 ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Zuhal YOLCU 2. Doğum Tarihi : 16.10.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : TUNA AYDOĞMUŞ. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : TUNA AYDOĞMUŞ. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : TUNA AYDOĞMUŞ 2. Doğum Tarihi : 03.07.1987 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS Derece Alan Üniversite Yıl Lisans FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERKAN SOYLU Doğum Tarihi: 19 NİSAN 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Adı- Soyadı: Serife PINAR YALÇIN Telefon no : 0 414-318 11 87 E-mail: serifeyalcin@harran.edu.tr EĞİTİM 2004-2008 Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. FATİH EYDURAN

Yrd.Doç.Dr. FATİH EYDURAN Yrd.Doç.Dr. FATİH EYDURAN Organik Eğitim Bilgileri 1983-1990 Lisans Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 1991-1995 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı 1995-2000 Doktora

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Kurum Adı Görev Unvanı Yıllar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Kurum Adı Görev Unvanı Yıllar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Gürkan SOY ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Gazi Üniversitesi Talaşlı Üretim Öğretmenliği 007-0 Y. Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi 0-0 Doktora Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esat BOZKURT Doğum Tarihi: 20 / 03 / 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SİMGE TAŞIN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: simge.tasin@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ARZU ÖZEK YILDIRIM YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi arzu.ozek.yildirim@giresun.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 454212748-5322508839 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ GÜRE

Detaylı

Arş. Gör Mehmet AYVAZ

Arş. Gör Mehmet AYVAZ Arş. Gör Mehmet AYVAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 00-00 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hamza Yaşar Ocak Doğum Tarihi: 23.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Atatürk 1985 Y. Lisans Fizik-Katıhal

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dilek Oskay Doğum Tarihi: 1980 Unvanı: Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2001 Y. Lisans Biyoloji/Botanik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

1) Dermez, R., N,N Diisobutilformamid Tetrasiyanonikel Komplekslerinin IR Spektroskopik Bölgesinde İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 1997.

1) Dermez, R., N,N Diisobutilformamid Tetrasiyanonikel Komplekslerinin IR Spektroskopik Bölgesinde İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 1997. 1. Adı Soyadı : Zeki KARTAL 2. Doğum Tarihi : 13.08.1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Ege Üniversitesi 1977 Mesleki Formasyon Eğitim-Öğretim İzmir Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir DEMİR Doğum Tarihi: 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi 1994 Y. Lisans Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail KARAKURT 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Doç. Dr. (8 Ekim 2013 tarihinde doçentliğini aldı) Devrim Tarhan dtarhan@gmail.com, devrim.tarhan@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Atılım Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Atılım Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gülten Ünal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara : +90 312 906 1456 : gunal@ybu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos.1958 3. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halide ŞAHAN Doğum Tarihi: 16.03.1971 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serkan DEMİR Doğum Tarihi: 10.05.1982 Tel: 0531 791 70 29 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Prof. Dr. Erhan ATA erhan.ata@dpu.edu.tr Telefon 507 7631676 Dumlupınar Ün. Evliya Çelebi Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2007 Y. Lisans Uygulamalı Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2007 Y. Lisans Uygulamalı Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sercan TURHAN 2. Doğum Tarihi: 03. 09. 1985 3. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2007 Y. Lisans Uygulamalı

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şahika Sena BAYAZİT 2. Doğum Tarihi: 07-02-1983 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Akademik Ünvanı : Y. Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir, Cebirsel Sayı Teorisi, Cebirsel Geometri, Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Cebirsel Topoloji.

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER

Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 990-99 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi İşletme-Muhasebe/Finansman

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

FATMA KANCA. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

FATMA KANCA. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 FATMA KANCA EĞİTİM Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans Matematik Kocaeli 2004 Lisans Matematik Kocaeli 2001 AKADEMİK UNVANLAR Kurum/Kuruluş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Warwick 2010 Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Cambridge 2012

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Warwick 2010 Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Cambridge 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay BOZKURT İletişim Bilgileri: Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oda No: 403 Odunpazarı/Eskişehir Telefon: 0(222) 2293123 1676 email: gbozkurt@ogu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

Tez adı: Bazı Azo Boyarmaddelerin Farklı Ortamlardaki Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi (2009)

Tez adı: Bazı Azo Boyarmaddelerin Farklı Ortamlardaki Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi (2009) YELİZ KARAMAN DOÇENT E-Posta Adresi : ykaraman@sinop.edu.tr Telefon (İş) : 3682715516-4237 Telefon (Cep) : Faks : 3682715524 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü SİNOP Öğrenim

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01/07/ Unvanı: Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01/07/ Unvanı: Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERDOĞAN ÖZDEMİR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü 34959 Akfırat-Tuzla/İstanbul. Telefon: 0216 677 16 30 e-posta:erdogan.ozdemir@okan.edu.tr 2. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir

1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir Telefon :0386 280 4555 Mail :hozturk@ahievran.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü buzun@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Banu UZUN 2. Doğum Tarihi : 22.09.1971 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: 1. Adı Soyadı :Asuman KUTLU ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi :06 Nisan 1983 3. Unvanı :Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı