- 15 Temmuz 2011 saray. Suriye Türkmenleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 15 Temmuz 2011 saray. Suriye Türkmenleri"

Transkript

1 9 Sayı:50-15 Temmuz 2011 Suriye Türkmenleri Yazan: Sezer Ömer Çeviri: Saray Türkmenler, Turanî milletinin en büyük halklarındandır. Türk bedevileri olarak tanınmaktalar. Asıl yurtları Orta Asya çöllerinden başlar, Hazar Adaları, Havarim Denizi ve Ceyhun Nehri ne kadar uzanır. Onlar 4. Hicri yılında İslam dinini kabul ettiler ve Türkmen olarak adlandırıldılar. Arapların eski tarihinde Oğuzlar olarak bilinyorlar. Tarihin ilk sinyallerine göre; Türkmen kabilelerin ilk göçmenlikleri Şam topraklarına doğru olduğu ve etraftaki yaylalarda yerleşmeleri söylenmektedir. Balaziri nin kitabındaki beşinci kısım 228.sayfada Türkmenler hakkında şöyle yazıyor; Türkmen kabileleri kalabalık kervanlarıyla Şam a yerleştiler. Bunlar yerleştikleri her yerde Minare yapıyorlardı. 105 Hicri yılında Şam da tamamen yerleştiler. Büyük İmam İmadettin Asfahani nin, Bark El-Şami adlı kitabının 362. sayfasında; Türkmenlerin durumu ve kahramanlıklarından söz etmiştir. O kitapta, Türkmenlerin; Şam, Halep, Hama, İzaz, Lazikiye ve Dimaşık illerindeki fütuhatları, gazaları ve kabileler arasında yaptırılan kuvvetli orduları, bunların yanı sıra padişahların bütün illeri barındırdığından da söz edilmiştir. Örneğin; Şah Fahrettin Turan Şah Eyyüboğlu Dönemi nde Halep ilinde, Sultan Yaruk adına, Yarukiye Kapalı Çarşısı inşa edildi. Birde Sultan Nurettin Zengi Dönemi nde ordunun bütün savaşçılarını çalıştırarak yöreyi inanılmaz güzel bir şekilde barındırdılar ve süslediler. Sultan Yaruk, 564 H. senesinde hayatını kaybetti. Maasir El-Enake adlı kitabın ikinci kısmındaki 5.sayfasında Türkmenlerden bu şekilde söz edilir; Mahmut Şibil oğlu Halep ilini daha fazla barındırmak için bütün hayatını harcadı, ta 468 H. yılında vefat etti. Onun ardında Nasır Mahmut Oğlu iktidarı ele aldı. Türkmenlere olan düşmanlıkları yüzünden öldürüldü ve 477 H. yılında Kurayiş oğlu İbrahim tarafından istila edildi. Ondan da Selçuklu Alparslan oğlu Teneş zorla iktidarını aldı. Dımaşk a kadar yaydı iktidarını. Ondan da Selçukluların Kralı Azamı tarafından alındı. Alparslan oğlu Teneş e bir daha iade edildi Gezgin Abu-Abdullah Muhammed Abdullah Muhammed oğlu İbrahim ve İbn-Batuta nın ortakça yazmış oldukları kitaplarındaki ilk bölümün 99.sayfasında Akraa Dağı nı ziyaret ettiğimde ki Şam topraklarındaki en muazzam dağlardan biri sayılmaktaydı, denizin hemen yanında Türkmenler yaşamaktaydılar. Onlar çok kalabalık ve büyük kabilelerden oluşan kimselerdi. Deniz ve nehir kenarlarında sadece Türkmenler yaşıyorlardı El-Ravzatayin, Fi-Ahbar El-Devleteyin El-Nuriye adlı kitabının ilk bölümdeki 159. Sayfa itibarıyla Türkmenleri bu şekilde nitelemiştir; Türkmenlerin gözdesi olan Şehit Atabak Zengi görüşünü aldığımızda İvani Türkmenleri Sultan Yaruk un emriyle Şam topraklarına gönderildikleri ve Halep ilinde Frenklerle savaştırdı. Onların kralını öldürdüler ve zorunlu bir iktidardan halkı kurtardılar. Büyük fetihleri 600 H. yılında gerçekleşmişti. Aynı kitabın 243. sayfasına göre Kral Esedettin, cihat ve gazaya gitmek için cömert ve çok yiğit Türkmen akıncılarını seçti. Onları ta Balabak kışlasına kadar ilerletdi. Nurattin ile toplandılar ve Banyas a doğru gittiler. Bunun yanı sıra Nurattin ile Dimaşk a doğru hareket etmeye karar verdiler ve oraya Savaş aletleri ve bütün malzemelerini götürdüler 824 Hicri yılındaki olaylar hakkında ise Şezerat El-Zehep adlı kitabın 4.bölümdeki 164. sayfada Türkmenlerden şöyle söz ediyor; Türkmenlerden, Çakmakçıların büyük rolleri vardı. Onların büyüğü Sultan Müeyyet iktidarında vezir olarak atandı. Çok güzel Arapça konuşma yeteneği vardı. Sultan onu Şam sorumluluğuna görevlendirdi. O ise Emevilerin meşhur okulu yakınında bulunan Çakmak Çarşısı nı bina etti. Vefiyat El-Ayan adlı kitabın 6.bölümündeki 117. Sayfasında Yaruk la ilgili ayrıntılı bir şekilde temasından söz ediyor Yaruk, Arslan ın oğludur. Türkmenlerin, Yaruk boyundandır. Güçlü bedenli yakışıklı biridir. Halep in yüksek tepeleri, kayalarında Kuvayk kıyısını yaptı ve çevreyi genişleterek 564 Hicri yılında Yaruk Köyü nü inşa etti. Yarukiye Çarşısı nıda yaptı. Bu paşa 564 yılında vefat etti. El-Mevsuii adlı kitabın Paris basımı Dimaşık, Doğunun Elması ve Kralıdır adlı kitabın yazarı Jirar Dojarj, 30 Nisan 2005 te Lübnan lı El-Nahar Gazetesi nde Mahmut Zebavi yle olan mülakatında Türkmenler hakkında şu şekilde konuştu; Abbasiler iktidarın en güçlü dönemlerinde bile, Dimaşık toprakları, Toloni devletine bağlı kaldı. Fatımi den önce. Fatımilerden sonra, Selçukiler Dimaşk ı denetimlerine aldılar ve daha önce de Atabeklilerin bir kısmı Dimaşık çevresindeki bölgelerin hükmünü yapmaktaydılar. Muyinittin Ener Ference, Dimaşık Bölgesi ne ambargo sağladı ve güçlerini Darya ya gönderdi. Onun ardından Nurettin Mahmut Zengi ulaştı. O da, bütün askeri ordularını birleştirdi. Orduyu doğu tarafa göndererek Mısır daki Selahattin Eyübi komutasına bıraktı. 588 Hicri yılında vefat eden Eyübi iktidarı, felç duruma düştü. Özelliklede Moğolların işgalinden sonra büyük belaya yakalandı. Yazar, o dönemler hakkında övgüyle bahsederek bizzat Bimaristan yani hastane ve Arap Tıbbından derin bir şekilde söz etmeye başladı. Nurettin dönemindeki bayındırlıklara değinen yazar, Nurettin Bezüri Hamamı ndan da büyük bir şekilde söz etmektedir. Dimaşk tarihinde en eski hamamlardan biri olan hamam, hala çalışmaktadır. Okul hakkında ise; büyük kubbeli ve çevresindeki Kuran-i Kerim ayetleri yazılmakta olduğundan bahseder. Yan tarafında ise Nurettin Zengi, Salahattin Eyübi ve Kral Zahir Bibers isimleri yazılmaktadır. Yazarın kitabındaki üçüncü kısmında krallık dönemlerini yaşayan Dimaşık hakkında büyük bir şekilde söz ederken, padişahların payitahtları olduğunu ve Dimaşık niyabeti sayılmaktaydı. Sınırları Fırat tan, Resten e kadar kuzey doğusuna yürümektedir. Deniz tarafında ise orta batı kısmına kadar uzanmaktadır, der yazar. Güney tarafında ise Gazze ve Karak a doğru yönlenmektedir. Bunların hepsi Sultan Zahir Bibirs ve Sultan Klavun Dönemleri nde olmuştur. Kentte büyük mimarlık kalkınmasıyla büyük cami ve okullar inşa edildi. Fakat Timurlenk Ordusu nun yetişmesiyle bütün bunlar yağmalandı. 921 Hicri yılında Memaliklerin, Merci-dabık savaşında büyük yenilgiye maruz kalmalarından sonra Suriye, Osmanlı İmparatorluğu nun bir kısmına dönüştü. Fransız araştırmacı yazar Osmanlı Dönemi nden söz ederek doğudaki en büyük ticaret merkezi sayılmaktaydı, der. Birde binlerce haccılar konvoyu olmuştur. Yeni konutlar inşa edilmiştir ve güvenliği sağlamışlardır. En önemli mimari eserleri, I Sultan Selim Cami, Tekkesi ve Süleymaniye Tekkesi dir. Bütün bu mimari eserler, İstanbul daki Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Halep kenti ise Osmanlı Dönemi nde İstanbul ve Kahire den sonra batı kısmındaki elçiliklerin kabul ediliş merkezi olmuştur. Ortadoğu Halkları kitabının yazarı olan Suriye kökenli Fayiz Sara, Türkmenlerden şöyle söz ediyordu Onlar, Suriye nin, Fırat, Matmarza Adaları, Jolan Tepesi, Kınaytara, Halep, Dimaşık, Kamışlı, Dede Abdal... Vs. yerleşmiş durumdaydılar. Sayıları belirli belgelere göre 4 milyon civarındaydı. Yazar; Suriye deki Türkmenlerin, Irak ın kuzeyindeki Türkmenlerin uzantıları olduğunu savunmuştur. Onların yerleşim mekânları Suriye nin doğu, batı sınır bölgeleri üzerinde olduğunu açıklamıştır. Sınırlarının, Irak tarafında Bedre ve Cessan a kadar uzandığını batı tarafında ise, Diyale, Küt, Rumadi aşiretlerinden Araplaştırılan Dilemilerden ve Kerkük, Erbil den oluşmuştur. Onların bir kısmı da Musul da bulunmaktalar. Kerker Aşireti gibi, Telafer Bölgesi nde de Bacellan, Safavi Türkmenleri, Şebekistanlılar, Karakoyunlu, Akkoyunlular gibi soylar halinde bulunmaktalar. Moğollar Döneminde Ruvanduz kentini inşa ettiler. Revanduz, Arslan Kızıl Ruvanduz döneminde inşa edildi. Kabacakiye Türkleri döneminde 7. Miladi yüzyılında inşa edildi. Ona dayanarak şehir Ruvanduzi olarak tanındı. O zamanlar Türkmen kabileleri Asya nın batı bölgelerindeki mekânlarına geri döndüler. Bu bölge Kürtleşmeye başladı. Fayize Sara nın kitabındaki kaynaklara göre Türkmen hicretleri miladi 7. yüzyıla dayanıyor. Türkmenler, o zaman Batı Asya bölgelerinden itibaren Ortadoğu topraklarına yönelik adımlarını attılar. Bir kısmı bahsedildiği gibi Irak ta, Şam da, bir kısmı da İran da yerleştiler. Şuan İran daki Türkmenlere, Acem denilir. Bunlar İslami, Arabî, Bizans ülkeleri ile temas hatlarını oluşturan kabileler olarak yer almaktaydılar. Türkmenler, Müslüman olduktan sonra İslam dinini kucakladılar. Günlük hayat akışlarında Arap ve diğer milletlerle tamamen bir karışımları oldu. Özelliklede Abbasiler dönemi itibarıyla siyasi hayata karıştılar. Arap ve İslam tarihinde geniş adımlar atarak asıl işlerini yaptılar. Türkmenlerin çoğu o dönemlerde üst düzey yönetici olarak yer aldılar. Türkmenler, Osmanlı İmparatorluğu nun düşüşünden önce, bölge halklarıyla samimi ilişkileri olmuştur. İmparatorluğun düşüşünden sonra da bölgelerini terk etmediler. Aksine kendi yurtlarında kalmayı tercih ettiler. Şuan toprakların asıl sahiplerinden sayılmaktadırlar. Türkmenlerin yerleştiği mekânları izlersek ve dikkate alırsak; denize yakın nehirler, sahiller üzerinde yerleşmişlerdir. Özelliklede Suriye dekilerin Menbec, Bab, Carablus ve Raii Bölgeleri nde azınlık Araplarıyla yer almaktalar. Bir kısmı da Helek ve Paşa Bostanı Bölgeleri nde çiftçilikle meşguller. Diğer kısmı da Asi Nehri, Mısyaf, Türkmen Huveyri, Natır, Ras El-Basit, İskenderun alayı, Bayer Tepeleri ve çok sayıda Dimaşık ta, Berrak İlçesi, Jolan Tepesi nde 300 bin civarında nüfusa sahipler. Bunların çoğu Hefer, Kefer Neffah, Sendiyane, Gadiriye, Alika ve Şerkes Köyleri ni oluşturuyorlar. Ancak 1967 yılında işgalci Yahudi ordusunun işgalinin ardında, onlar bölgelerini ve bütün tarımsal faaliyetlerini bırakmak zorunda kaldılar. DİZGİ ROMYO BEKİR BAŞYAZAR Adres: Erbil, Minare Mahallesi, Aşğal Caddesi

2 10 Bir özürlü çocuğun annesine yazdığı mektup Sevcan KasapoğluSerdarlı Canım Annceciğim benim... Seni Çok Seviyorum... Neden hep dalıp dalıp gidiyorsun, neden bana hep üzgün üzgün bakıyorsun, neden hep aynı soruları tekrarlıyorsun, neden kendini suçlamaktan vazgemiyorsun, neden hep kızgınlık duyuyorsun... Halbuki ben meleklere: beni bu halde özürlü olarak dünyaya gönderirseniz ben orda ne yaparım diye sorduğumda: korkma dediler, orda senin annen olacak, biz senin için en iyisini seçtik, sana o bizden daha iyi bakacaktır, sana birçok şeyi o öğretecektir ama unutmaki senin de ona öğreteceğin birçok şey var,ve senin gibi lerin annelerine ve yakınlarına ders olacak kadar büyük şeyler öğreteceksin o sana öğretecek sen oana öğreteceksin ve birgün kendi kendine yaşayabileceksin dediler. Hadi anneciğim başlayalım çalışmaya, öncelikle benim özürlü olarak dünya gelmem sana ceza olarak değil ödül olarak gönderildim, ben senin ödülünüm bunun farkına varmalısın ve bu benim güzel annem.. bu ödülde suçlu aramana gerek yok bir an önce nedenler üzerinde durmaktan vazgeçip sonuçlar üzerinde yoğunlaşmaya başlamalısın. Benden utanma, insanların bakışlarına asla aldırma, beni gittiğin her yere götür, eğer kendi kendime yeterli hale gelmemi istiyorsan sakın anlamadığımı düşünme beni parklara, eğlencelere, sinemaya götür anneciğim. Belli mi olur bakarsın sen ve ben belkide toplumun melekelere bakış açısını değiştiririz ha ne dersin anneciğim.? Hadi kalk anneciğim syrane gidelim bana çimlerde oynamayı öğret,beni yüzme havuzuna götür nasıl yüzüleceğini öğretsinler.hep evde oturmaktan sıkıldım artık sadece okula giderken dışarı çıkıyorum. Tamam sana söz veriyorum akşam döndüğümüzde bütün ödevlerimi yapacağım. Sana verilen görevin çok zor olduğunu biliyorum ama unutma yalnız değiliz çok yavaşta olsa ben öğreniyorum, gelişiyorum, büyüyorum yakında duygularımı sana sesli olarak söyleyeceğim, şimdi güçlü olma zamanı anneciğim. Etrafımızdaki diğer melekleri düşü. Ne demişti melekler senin annen var korkma o seni korur ve sana herşeyi öğretir, Tanrı senin için en iyisini seçti, sen varken anneciğim hiç korkmuyorum biliyor musun çünkü Tanrı seni seçti anneciğim. Babama ve diğer akrabalarımıza bizi yalnız bıraktıklarını düşündüğün için kızma sakın çünkü onlar senin kadar güçlü değiller anneciğim bak göreceksin biz ilerleme kaydettikçe onlarda şaşıracaktır ve bize katılacaklardır. Sen ve ben çok özeliz. Şimdiye kadar birbirimize öğrettiklerimizi bi düşünsene nekadar da çok şey öğrendik, yaşadığımız toplumda bile daha önce farkında olma- dığımız şeylerin farkına vardık ve anneciğim biz kazanacağız. Birgün kendi başıma okula gidebileceğim, koşup oynayabileceğim, bağıra bağıra şarkı söyleyebileceğim, yaramazlıklar yapıp şımaracağım, hatta senevin kapısından hadi meleğim geç oldu eve gel artık diye arkamdan sesleneceksin, bende sana ama anne biraz daha oynamak istiyorum diyebileceğim. Bütün bunları seçilmiş olan senin sayende yapacağım çünkü sen çok özel biri olmasaydın Tanrı seni seçmezdi anneciğim. Her ne yaparsan yap beni toplumdan uzak tutma anneciğim, başta da söylediğim gibi insanların bakışlarına aldırış etme ve beni gittiğin her yere götür çünkü seninle her- şey çok daha güzel anneciğim. Son olarak sana söyliyeceğim bir şey daha var oda... Ben eğer ben yartıldığımda Anne ve baba seçme şansım olsaydı kesinlikle seni ve babamı seçerdim...seni çok seven meleğin kocaman öpüyor ANNECİĞİM... Erbil Spor Enstitüsü, bu yıl bazı şartlarla öğrencileri alacak Karzan Hevleri-Erbil alınabileceğini ifade eden öğretmen Piştivan Kerim, bazı öğrencilerin torpille alındığı iddiaları yalanladı. Spor enstitüsünü kazanabilmek için öğrencilerin enstitüde testten geçirildiğini dile getiren Kerim, testler arasında koşu ve diğer faaliyetler bulunduğuna dikkat çekti. Enstitünün diğer bir öğretmeni ise alınacak öğrencilerin 1993 doğumlu olmaları gerektiğini söyledi. Öğretmen Rebuar Muhyettin, öğrencinin bedenen sağlıklı olmasının şartlar arasında yer aldığını da söyledi. Muhyettin, enstitü olarak alı- Erbil Beden ve Spor Enstitüsü, her yıl kız, erkek çok sayıda öğrenciyi alıyordu. Ancak beş yıl süreyle eğitimin verildiği enstitüde bu yıl öğrenci alımında bazı şartlar aranacak. Enstitü öğretmenlerinden Piştivan Kerim, bu yıl öğrenci alımında Eğitim Bakanlığı nın bazı şartlar koyduğunu söyledi. Bakanlığın şartları arasında, öğrencinin ortalama puanının 60 tan az olmaması, yaşının uygun olması ve belli testlerden geçmesi yer alıyor. Bu yıl toplam 50 öğrencinin nacak öğrencinin daha önce spor oynamış olmasını tercih ettiklerini belirtti. Kız ve erkek öğrenciler arasında ayırım yapmadıklarını ifade eden öğretmen, kız öğrencilerin de testten geçirildiğini söyledi. Öğretmen Rebuar Muhyettin, öğrencilerin testi sırasında kimi zaman diğer okullardan öğretmen getirildiğini, bunun da kendilerine yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti. Muhyettin test için diğer okullardan getirilen öğretmenlerin öğrencileri şartlara uygun olarak seçmedikleri için, şikâyetçi. Eski Erbilli Futbolcu Ömer Selim: Erbil e yabancı teknik direktör getirebilirim Saray-Haber Eski Erbilli futbolcu Ömer Selim, spora ivme kazandıramadıkları için yetkilileri eleştirdi. Yetmişli ve seksenli yıllarda Erbil Futbol Takımı nda top koşturan Selim, Erbil e yabancı teknik direktör getirebileceğini ve Avrupalı bazı takımlarla iletişim kurabileceğini söyledi. Erbil de 1954 te dünyaya gelen eski futbolcu Ömer Selim, Atlas, Tacil ve Teak- hi Takımları nda oynadı. Erbil le birinci lige 1975 te giren Selim, vaktiyle ligde 18 takımın yarıştığını söyledi. Takım olarak ikinci ligde de oynadıklarını ifade eden Selim, geçmişte kendilerine sağlanan imkânların bugün sağlanan imkânlarla mukayese edilmeyecek kadar az olduğunu kaydetti. Musul Takımı formasıyla da top koşturduğunu dile getiren Selim, o zamanlar en büyük rakiplerinin Ker- kük ve Musul olduğunu belirtti. Erbil Takımı nda şimdi yerli futbolcu sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Selim, bugünün futbolcuların tek hedefinin bonservis elde etmek olduğunu söyledi. Bir ayağı Erbil de bir ayağı Kanada da olan eski futbolcu Ömer Selim, her gün Erbil Takımı nı ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Takım yöneticilerinden yedek kulübesinde oturan yerli futbolculara şans tanınmasını isteyen Selim, bunun kentte iyi futbolcuların yetiştirilmesi için önemli olduğunu söyledi. Yurtdışında sporda sertifikaya sahip olan Selim, futbolu bıraktığı iddialarını yalanladı. Bu alanda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu ve kurs açabileceğini söyleyen Selim, Erbil e hizmet etmek için Avrupalı bazı takımlarla iletişim kurabileceğini ve yabancı teknik direktör getirebileceğini söyledi.

3 11 Yüz yaşındaki Hacı Cemil: Türkmenceyi, Erbil de zamanında sadece bu dilde konuşulduğu için öğrendim Saray-Rapor Yüz yaşındaki Hacı Cemil, gazetemize verdiği mülakatta, hayat hikâyesinden söz ederek, Türkmenceyi nasıl öğrendiğini anlattı. Erbil in eski yapısı hakkında bize bilgi veren Hacı Cemil, Erbil in ilk valisinin Ahmet Osman Efendi olduğunu söyledi. Seksen yıldan beri Erbil de Ahmet Osman Efendi Erbil in ilk valisiydi yaşayan 1912 doğumlu Hacı Cemil, kente Sorbaş Köyü nden geldiğini ifade etti. Erbil de zamanında sadece Türkmencenin konuşulduğu için bu dili öğrendiğinin altını çizen Hacı Cemil, ailesiyle birlikte Erbil e yerleştikten sonra Kale, Tacil, Araplar, Sadunava ve Hanaka Mahalleleri nde yaşadıklarını söyledi. Seksen sene önce Erbil in etrafındaki Sorbaş 10 seneliğine Suriye sınırında çalıştı Köyü nden buraya geldiklerini ifade eden Hacı Cemil, Köy ailemizindi, ancak sonra hükümet el koydu dedi. Vaktiyle Erbil in Kale, Araplar, Tacil ve Hanaka Mahalleleri nden oluştuğunu belirten Hacı Cemil Amca: Bu mahallelerin sakinlerinin hemen hepsi Türkmen di. Kürtlerin sayısı bir elin beş parmağını geçmezdi. Bu Kürtlerin birisi de son günlere kadar hayattaydı. Kendisi testi ve lazımlık satardı. diye konuştu. Erbil den Seferberlik Savaşı na katılanların olduğunun altını çizen asırlık amca Hacı Cemil, Seferberlikte katılanların hepsinin şehit olduğunu söyledi. Hacı Cemil şöyle konuştu: Çocukken beni de askere yazdılar. O zamanlar mahkeme binası Kale nin alt kısmındaydı. Erbil in ilk valisi Ahmet Osman Efendi ydi. Kendisini Molla Efendi vali yaptı. Zamanımızda kanaat hâkimdi. Yaz mevsiminde satmak üzere dağdan Erbil e kar getirilirdi. Her evde küp vardı. Buzdolabı ve elektrik olmadığı için yemekler küp altında saklanırdı. Geceleri mazotla çalışan lambaların ışığı altında geçirirdik Yaklaşık 30 yılını tren istasyonunda çalışarak geçiren Hacı Cemil, Çelebi ailesi, Fettah Çelebi, Ahmet Ağa, Molla Efendi, Reşat Müfti Erbil in tanınmış Türkmen aileleri arasında yer aldığını söyledi. Bir süreliğine İşçiler Sendikası başkanlığını da yapan Hacı Cemil 10 sene boyunca Suriye sınırında çalıştığını kaydetti. Müşterilerini eski yöntemle tıraş eden berber: Mesleğimi dövüle dövüle öğrendim Saray-Rapor ların teşkil ettiğini kaydeden Cercis Amca, mesleğine eski Cercis Sabır Berber, yaşı iler- yöntemle devam ediyor. lese de berberlik mesleğine Yeni tarz saç kesimini bedevam ediyor. Meslek aşkıyla nimsemeyen Cercis Amca, çalışan Cercis Amca, eski Oğlum Mehmet yeni tarzda yöntemle çalışmayı tercih saç kesimi yapmamızı istiyor. ediyor. Ama ben kabul etmiyorum. Erbil in eski berberlerinden dedi. biri olan Cercis Berber, NeDükkânında suyu eski günfes aldığım sürece mesleğime ler gibi çaydanlıkta kaynatan devam edeceğim. Bazı müşcercis berberin yanında Enterilerim var 40 yıldan beri ver Berberin kardeşleri Müşir bende tıraş oluyorlar dedi. ve Haydar kardeşler çalışıyor. Cercis Berber, çocukken Eskilerde mesleği dövüle yanlarında çırak olarak çalış- dövüle öğrendiklerini ifade tığı ustaları şöyle sıraladı: İlk eden yaşlı Türkmen berber, olarak usta İzzettin Berber in bugünün berberlerini bu mesyanında çalıştım. Ardından lek hakkında fazla bilgi sahibi Hacı Taha, Hacı İbrahim, Riolmadıklarını belirtti. fat Berber, Müşir Berber, ŞüEskilerde insanların çoğukür Nurettin Berber ve Enver nun sıfır tıraş olduklarını dile Berber in yanında çalıştım getiren Cercis Berber şöybugüne kadar kendi işyerini le devam etti: Zamanında dört defa değiştirdiğini ifade insanları bir dirheme tıraş eden Türkmen berber Cercis ederdik. Ardından bu fiyat Amca, ilk berber dükkanımı 250 filse çıktı. Üç oğlumun Nakliyat Mahallesi nde, ikinhepsi bu mesleği biliyorlar. cisini Takı Kahvehanesi karancak sadece Mehmet oğlum şısında, üçüncüsünü Tayrava berberlik yapıyor. Eskilerde el Mahallesi nde açtığını söylemakinesi vardı. Ayrıca ustudi.şimdi Terbiye Caddesi nde- rayı sivrileştirmek için bir tür ki dükkânında mesleğine kayış kullanırdık. Kör olan devam eden Cercis Amca nın usturayı ise Reşit Berber e birçok müşterisi bulunuyor. götürüp çakmakla sivrileştirimüşterilerinin çoğunun yaşlı- yorduk. Bugünün berberleri çok acemiler

4 12 Sayı:50-15 Temmuz 2011 Recep tiplemesiyle ünlenen oyuncu Sadun Yunus: Erbil de Türkmen veya Kürt sanatı diye bir şey yok Saray-Rapor Recep tiplemesiyle ün yapan gurbetçi oyuncu, yönetmen Sadun Yunus, Kürt ve Türkmen sanatının sıkıntılı günler geçtirdiğini söyledi. Erbil e ziyaret için gelen oyuncu Yunus, Siyasetin neredeyse hayatımızın önemli bir bölümünü teşkil ettiği şu günlerde Kürt veya Türkmen sanatından söz etmek mümkün değildir diye konuştu. Yunus, Kültür Bakanlığını eski ve yetenekli sanatçıları unutmakla suçladı. Erbil de 1950 de dünyaya gelen oyuncu Sadun Yunus, ilk, orta ve liseyi burada tamamladıktan sonra Bağdat ta güzel sanatlar okuluna devam etti. Halen Almanya da ikamet eden Yunus, yılda Erbil i iki kez ziyaret ediyor. Seksenli yıllarda oynamış olduğu Recep dizisiyle ünlenen Yunus, 2007 de Şehrimiz adında bir dizide rol aldığını söyledi. En büyük sorunlarının metin eksikliği olduğunu ifade eden Kürt oyuncu, hem sanatsal hem de sosyal anlamda Recep dizisine benzer bir diziyi bugün yapmanın mümkün olmadığını kaydetti. Yetenekli oyunculara ve geçmişe nazaran daha açık bir topluma sahip olduklarını dile getiren Yunus, Ancak burada gündeme gelen soru şu, acaba toplumun sorunlarını sahneye yansıtabilecek cesaret var mı? dedi. Çalışmalarında Kültür Bakanlığı nı yardıma çağıran oyuncu ve yönetmen Sadun Yunus, bakanlığı tek taraflı hareket etmekle suçladı. Bakanlığın kendisi gibi eski sanatçıları sormadığını ifade eden Yunus, Kültür Bakanlığı nın kendisi için onurlandırma töreni düzenlemesini de istemiyor. Halkın sevgisi ve takdirine nail olmasının kendisini çok sevindirdiğini ifade eden Yunus, Nereye gidersem halk benimle fotoğraf çektiriyor. Bu benim için en büyük onurdur. Bırakın bakanlık yan yatmaya devam etsin. Yurtdışında yaşayan 12 yetenekli sanatçıdan bakanlığın hiçbir haberi yoktur. Buna hayret etmemek elde değil diye konuştu. Türkmence bilen bir oyuncu olan Sadun Yunus, bir Türkmen sanatsal faaliyetinde yer alıp almadığı yönündeki sorumuzu şöyle yanıtladı: Maalesef hayır. Ancak yönetmenler Haşim Zeynel ve merhum Tahsin Ali Şaban la çalıştım. Şaban ın Hanedan adlı oyununda eşim Semire ile birlikte başrol oynadık. dedi. Erbil de Kürt veya Türkmen sanatının sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden Yunus, Hepimiz siyasetin peşinden koşar hale geldik. Ancak sanat siyasetten farklıdır. Nasıl ki siyaset kendi adamları varsa sanatın da kendi adamları olması gerekir dedi. Sanatçı Şirzat Üzeyri nin vefat haberini geç duymasının kendisini çok üzdüğünü ifade eden usta oyuncu Sadun Yunus, Türkmen sanatçıları Cevdet Şakir, Mehmet Ahmet ve kardeşi Cebbar Ahmet Erbilli benim çok yakın arkadaşımdır - dedi. Bilindiği gibi oyuncu Sadun Yunus, sanatçılar sendikasının üç dönem başkanlığını yapmıştı. Türkmen sanatçılar özel sendika istiyor Saray-Erbil Türkmen sanatçıları kendilerine özel bir sendikaya sahip değiller. Bu durumun kendilerini parçaladığını ifade Ses sanatçısı Murat Yaşar, Sendika bize yalnızca bir kimlik vermekle yetindi. Bizi hiçbir gün toplantılarına çağırmadı. Kim bilir belki bizi tanımıyorlar bile eden sanatçılar, Kürdistan Sanatçılar Sendikası nı kendilerini faal üyelerden yapmaması nedeniyle eleştirdiler. Bölge hükümetinin sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini sağlamak için kendilerine özel bir sendika kurmayı talep eden Türkmen sanatçılar, böyle bir sendikanın çok önemli olduğunun altını çiziyorlar. Konuyla ilgili gazetemize konuşan ses sanatçısı Murat Yaşar, Türkmen sanatçıları için özel bir sendikanın kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Böyle bir sendikanın, hükümetin kendi sorunlarıyla yakından vakıf olabilmesi için çok önemli olduğunu dile getiren ses sanatçısı Yaşar, sendikanın ayrıca tüm Türkmen sanatçıları tek çatı altında toplayabileceğini de kaydetti. Sanata ilk adımlarını atan genç Türkmen sanatçıların desteklenmemesi durumunda sanattan vazgeçebileceklerini ifade eden Yaşar, Genç sanatçılara sahip çıkmak için özel bir sendika şart diye konuştu. Kendilerini toplantılarına bile çağırmayan Kürdistan Sanatçılar Sendikası nı eleştiren ses sanatçısı Murat Yaşar, Sendika bize yalnız bir kimlik vermekle yetindi. Bizi hiçbir gün toplantılarına çağırmadı. Kim bilir belki bizi tanımıyorlar bile diye şikâyet etti. Türkmen sanatçılara özel bir sendika kurulmasını destekleyenler arasında ses sanatçı Sadrettin Küreci de var. Sanatçılar olarak taleplerini tek ses olarak dile getirilmesi açısından özel sendikanın öneminin altını çizen Küreci, Sendika yetkililerinin çoğu bizi tanımıyorlar. Örneğin vaktiyle sendikaya kimlik çıkarmak için gittiğimde, benden makam usullerini sordular. Bu da beni şaşırttı. Demek ki Türkmen sanatçıları olarak bizi tanımıyorlar. Dolayısıyla bize özel bir sendika kurulması kaçınılmazdır. Çünkü hem yeni sanatçılarımıza sahip çıkabiliriz, hem de sorun ve taleplerimizi rahat dile getirebiliriz diye konuştu. Ancak oyuncu ve yönetmen Ali Abdülbaki, özel sendika fikrine karşı. Abdülbaki, bunu Türkmen siyasi ve kültürel çevrelerinin halkın yararına bir şey yapmamasına bağladı. Abdülbaki, Bu çevreler başarılı olamadığına göre özel sendika da başarılı olamaz dedi. Özel sendikaya karşı çıkan oyuncu Ali Abdülbaki, Türkmen yetkililerin, sendikanın kurulması durumunda, özel sendikanın başına kabiliyetsiz unsurların getirebileceklerini söyledi. Türkmen sanatçıların böyle bir sendikayı kurmak için çok geç kaldıklarına dikkat çeken yönetmen Muhammet Abdullah, sendikanın tüm sanatçıların isteği olduğunu söyledi. Türkmen sanatçılarına özel bir sendikanın kurulmamasının kendileri için hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini ifade eden Abdullah: Kürdistan Sanatçılar Ses sanatçı Sadrettin Küreci, Sendika yetkililerinin çoğu bizi tanımıyorlar. Örneğin vaktiyle sendikaya kimlik çıkarmak için gittiğimde benden makam usullerini sordular Sendikası na herkes üye olabiliyor. Türkmen sanatçı olarak sendikanın toplantılarına bazen çağrılıyorum dedi.

5 13 KDP yöneticisi Kakemin Neccar, Türkmenlerin sorun ve taleplerini dikkate alıyoruz Saray-Röportaj KDP Siyasi Büro üyesi ve parti meclis sorumlusu Kakemin Naccar; KDP nin Türkmenlere olan diyaloğunu gazetemize anlattı. Neccar KDP nin Türkmenler için bir büro açtığını ve bütün Türkmenlerle oturup konuşmaya hazır olduklarını söyledi. KDP sizce neden Erbil de başkanlık meclisi kurulmasına karar verdi? Kakemin Naccar: KDP yaptığı Türkmenlerin isteklerini yeniden gözden geçireceğiz 13. kongrede her şehirde bir meclis kurulması kararı almıştır. Şimdi Duhok ta, Süleymaniye de, Kerkük te de meclis kurulumuz vardır. Siz eskiden yani bu göreve getirilmeden önce 16. şube sorumlusuydunuz. Yani şehir dışında çalışıyordunuz. Şimdi Erbil içine geldiniz göreviniz icabı. Acaba Erbil deki milletler ile aranız nasıl? Kakemin Naccar: Her ne kadar eskiden şehir dışında çalışıyor olsam da ben Erbil çocuğuyum. Burada büyüdüm. Erbil bir kardeşlik şehridir. Kürt, Türkmen, Arap hatta Hıristiyanlar bu şehirde kardeşçe yaşar Allah a şükür. Umut ediyorum ki bundan sonra da hep böyle olur kardeşçe yaşarız. Acaba il meclislerinde Türkmenler için bir büro açmayı hiç düşündünüz mü? Kakemin Naccar: Toplum işleri ve parti düzenlemesi birbirinden farklı işlerdir. Herkes bir partiye üye olabilir. Mesela eskiden KDP nin açılımı Kürt Demokrasi Partisiydi. Ancak biz buradaki yanlışlığı gördük ve hemen partimizin adını değiştirdik. Artık Kürdistan Demokratik Partisi oldu. Başka milletler de bizim partimizin üyesi olabilirler. Özel bir büromuz zaten var. Türkmenlerin işleri için kurduk biz bu büroyu. Ayrıca Türkmenlerle çok iyi bir ilişkimiz var. Şu ana kadar Türkmenlerin çözüme kavuşturulmamış pek çok sorunu var. Acaba siz bu sorunların çözümü için herhangi bir çalışma içinde misiniz? Kakemin Naccar: Elbette biz Türkmen kardeşlerimizin sorunlarının çözümü aşamasında elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca yardımcı da oluyoruz. Şimdi de Kerkük te yayın yapacak bir uydu kanalı kurma aşamasındayız. Bu kanal Kürtçe, Türkçe ve Arapça yayın yapacak. Erbil de bu yeni KDP; Kerkük te üç dilde Kürtçe, Türkçe, Arapça yayın yapacak bir uydu kanalı kurmayı planlıyor kurulmuş olan meclis kurulu nasıl bir işleve sahip ve sizden başka kimler var. Kakemin Naccar: Meclis başkanı ve yardımcıları var. Altı bölümden oluşuyor. Bunlardan başka şubelerin sorumluları da bu meclise üyeler. Yasa komisyonu başkanı Şirvan Haydari, Saray a konuştu: Parlamentodaki Türkmen milletvekillerinin projelerinden haberim yok Saray- Röportaj Yaptığımız röportajda Kürdistan Listesi Milletvekili ve Yasama Komisyonu Başkanı Şirvan Haydari, Türkmen milletvekillerinin yaptığı işlerden övgüyle bahsediyor. Haydari Türkmen milletvekillerini çok çalışkan ve başarılı buluyorum diyor. Haydari ye göre parlamentodaki her milletvekilinin bir de danışmanı olmalı. Milletvekili danışmanları sayesinde vekillerin işlerinin daha da kolaylaşacağını düşünüyor. Haydari, bu konunun da parlamentoda konuşulması gerekir, diyor. Dünyada pek çok ülkede milletvekillerinin danışmanları olduğunu söyleyen Yasama Komisyonu Başkanı Şirvan Haydari, hatta bazı ülkelerde bu danışmanların kendilerine özel ofisleri bile olduğunu söyledi. Türkmen milletvekillerinin projelerini yasalara ne kadar uygun buluyorsunuz acaba? Bir de Parlamentonun tabelasının değişmesi konusunda bir önerileri olmuştu, tabi başka projelerde sunmuşlardı parlamentoya, Bu konularla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ş.Haydari: Bu projelerin hiç birinden haberim yok. Böyle projelerin parlamentoya sunulduğunu bilmiyordum. Bu konuları parlamento başkanı daha iyi bilir. Onların bu konulardan daha iyi haberleri olur. Her milletvekilinin bir de danışmanı olmasını istemeniz ne kadar doğru acaba? Ş.Haydari: Dünyada pek çok ülkede milletvekillerinin kendilerine özel danışmanları vardır. Böyle bir danışmanlarının olması milletvekillerinin işlerine çok yardımcı olur. Vekillerin işlerini biraz hafifletir. Hatta bazı ülkelerde bu danışmanların kendilerine ait ofisleri bile var. Ancak böyle bir şey şimdiye kadar Kürdistan Parlamentosunda uygulanmamıştır. Umuyoruz ki ileriki zamanlarda böyle bir uygulama getirilir. Bir danışman veya bir yardımcı olarak milletvekillerine yardımcı olacak bir yardımcılık gibi bir uygulama geliştirilir. Türkmen milleti, Türkmen milletvekillerinden pek de memnun değiller. Çünkü parlamentoda milletlerinin sorunlarını konuşmak için yeterince söz hakkı almadıklarını düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Ş.Haydari: Hayır, bence anlattığınız gibi değil. Aksine sayın Şerdil Tahsin, sayın Yaşar, sayın Abdülkadir Bezirgân gibi Türkmen milletvekilleri parlamentoda sık sık söz hakkı alıp konuşuyorlar. Ancak tabi ki bazı insanların az konuşmak gibi bir huyları da olabilir. Bazı insanların da huyu böyledir kısa konuşurlar. Ancak genel olarak konuşmak gerekirse bu söylediklerinize hayır derim. Çünkü Türkmen milletvekilleri parlamentoda konuşuyorlar. Parlamentoda görüşülen konulara ilgi gösteriyorlar, gerekirse karışıyorlar. Siz parlamentoda eskiden milletvekili olarak vardınız. Türkmen milletvekillerini eskiler ve yeniler olarak kıyaslarsak aralarındaki farklar nelerdir sizce? Ş.Haydari: Bence hem eski Türkmen milletvekilleri hem de şimdiki Türkmen milletvekillerinin parlamentoda büyük rolleri vardı. Eski vekillerden sayın Karhi Altıparmak parlamentoda çok söz hakkı alıp konuşurdu. Şimdiki vekiller de iyiler, haklarını almak için yeterince konuşuyorlar. Acaba sizce gerçekten Türkmenlerin şimdiye kadar haklarının tamamı verilmiş midir? Ş.Haydari: Doğrusunu söylemek gerekirse biz Kürtler, eski rejim tarafından çok zulüm gördük. Sadece bizler değil bu coğrafyada bizimle birlikte yaşayan Türkmen milleti de pek çok zulüm gördü. Yani biz birlikte çile çektik. Çünkü Türkmenlerde bizimle her zaman beraberdi. Bu yüzden Türkmenlerin de tüm haklarını almaları gerekir. Bu bir nimet değildir. Haktır. Kürdistan Bölgesi Anayasası nda bir madde vardır. Özellikle Türkmen milletinin isteklerinin ve haklarının verilmesine ilişkindir bu madde. Bence bizlerin ilişkilerini düzenleyecek şey birbirimizi kabullenmektir. Çünkü biz hep beraberce yaşadık. Bunun içindir ki birbirimize saygı duymalıyız.

6 14 Sayı:50-15 Temmuz 2011 Ey Rakip milli marşı değişiyor mu? Türkmen milletvekilleri milli marşın değişmesinden yanalar Saray- Erbil Ey Rakip milli marşında, Kürdistan Bölgesinde yaşayan milletlerin adının geçmemesi sebebiyle Türkmenler bu marşın değişmesini istiyorlar. Bir gazeteci, Kürdistan Bölgesi için yeni bir milli marş hazırlanmalıdır, diyor. Ey Rakip milli marşının değişmesi yönündeki tasarı şu an parlamentoya sunulmuş. Türkmen milletvekilleri bu marşın değişmesi yönünde oy kullanacaklar. Bu konula ilgili olarak Türkmen milletvekili Şerdil Tahsin, Bizim bu marşa saygımız var. Ancak Türkmen milletvekili olarak, Kürdistan Bölgesi ndeki tüm milletlerin milli marşta adının geçmesinden yanayız. Sadece Kürtlerin adının geçmesi doğru değildir. Ayrıca bu marştaki bazı sözcüğün de değişmesi gerekiyor. Örneğin Kürt sözcüğü Kürdistan olmalıdır. Bu sayece tüm milletleri içine alabilir. Veya marşın tamamı değiştirilebilir. Şimdiki durumuyla değil de yeni baştan yazılması şeklinde de olabilir. dedi. Marşın değişmesini göstermiş olsalardı, bu sorunlar yaşanmadan bir milli marş kabul edilmiş olurdu. Şimdide doğru yolu izleyerek o marşı milli marş yapmalılar. dedi. Ey Rakip marşının değiştirilip değiştirilmemesi konusundaki sorumuza karşılık İsa Hıdır; Hazırlanacak yeni bir milli marşın, bu marşın yerini tutması gerekir. Her milletin adı bu yeni marşta geçmelidir. Çünkü Kürdistan Bölgesi nde sadece Kürtler yaşamıyorlar. Yeni marşı parlamentodaki milletvekillerinin seçmesi gerekir. dedi. Bu yeni marş sizce nasıl seçilmeli, diye sorduğumuzda İsa; Bence Kürdistan Bölge Parlamentosu bir ilan vermelidir. Bu konuda deneyimli kişiler parlamentoya marş çalışmalarını sunmalıdır. Aralarında bir seçim yapılarak herkesi ifade eden bir marşa karar verilmelidir. dedi. Daha önce Halit Reşit tarafından bir marş hazırlanmış. Bu marşta tüm milletlerin adı geçiyordu. Ancak şimdiye kadar bu marş resmi marş olmadı." istemelerinin gerekçesi anlatıyor; Bence Ey Teman; Ey Rakip bu hakikati bilmeleri olarak da Şerdil Rakip milli marşı çok tüm milletlerin lazımdır. Bu Tahsin, Kürdistan eski bir marştır. Yeni bir marşıdır. Şimdi bu marşın özel bir yeri Bölge Anayasası nda marşa ihtiyacımız var. marşın değişme vardır. diyor. bir madde var. O Kürdistan Bölgesi ndeki vakti değildir. Çünkü Avine Gazetesi yazarı da, buradaki tüm tüm milletleri Kürdistan Bölgesi nin İsa Hıdır; Eğer milletlerin kabul etmesi kucaklayan Türkmen, bundan daha önemli Ey Rakip marşının halinde kararların Hıristiyan herkesi içine başka sorunları içeriğine bakılacak alınmasıdır. dedi. alan yeni bir marşın var. O sorunlarla olursa, bu marşın Kürt milletvekilleri yapılması lazım. Çünkü uğraşılmalı. diyor. milli marş yerine sizlerin isteklerinize bu milletler Kürdistan Kürdistan koyulmayacağı destek verecekler mi? Bölgesi nde beraber Parlamentosu İnsan da görülür. Çünkü diye sorduğumuzda yaşıyorlar. dedi. Hakları Kurulu Başkanı Kürdistan Bölgesi nde Şerdil Tahsin; Kürt Ey Rakip milli marşı, Salar Mahmut; Aslında başka milletler de milletvekillerinin Kürtlerin marşıdır. Şairi diğer milletlerin de yaşamaktadır. Onların bazılarının görüşleri de ise Kürt tür. Şair Dıldar hakları verilmelidir. adları geçmiyor. Birkaç marşın değişmesinden tarafından yazılmıştır. Ama Ey Rakip marşı yıl önce Kürdistan yanadır. dedi. Aktif Kürt siyasetçi özel bir marştır. Başka Parlamentosu ciddi bir Üniversite öğretim Teman Şakir Hanım Kürdistan Bölgelerinde oturumla milli marşı görevlisi Dr. Salim ise Dr. Salim in tersine de bu marş seçmiş olsalardı, Otrakçı ise bu konuya bunun bir sorun dinlenmektedir. Bu Her milletin adının ilişkin görüşlerini şöyle olduğunu düşünmüyor. yüzden Türkmenlerin geçmesine özen Adı yolsuzluğa karışan Türkmen yetkililerden Saray-Özel Gazetemizin bir önceki sayısına konuşan birçok Türkmen vatandaş, Bölge Başkanı nın oluşturduğu reform komisyonundan, adları yolsuzluğa karışan Türkmen yetkililerden de hesap sorumasını talep etmişlerdi. Ardından bu konu hem Avene Gazetesi hem de Nalya Televizyonu nda da gündeme gelmişti. Bu arada bir grup Türkmen aktivist, Türkmen yetkililerin yolsuzluğunu kanıtlamak için söz konusu komisyonu ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bölge medyası ve gazetemize konuşan Türkmen vatandaşlar; bölge başkanından, yerel yönetimden aldıkları para tahsisatını kendi ailelerinin menfaati yönünde harcayıp, mal mülk alan Türkmen yetkililerden hesap sorulmasını istediler. Konuyla ilgili gazetemize konuşan siyasi bir kaynak, bir grup Türkmen aktivistin, Türkmen yetkililerin yolsuzluğunu kanıtlamak için reform komisyonunu ziyaret etmelerini, beklendiğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen Türkmen kaynak, Bazı Türkmen parti başkanları, partileri adına ayda 70 milyon Dinar, bazıları ise 100 milyon Dinar alıyorlar. Ancak bu parayı kendi ceplerine indiriyorlar. Bu parayla Erbil de ve Şaklava da birçok gayrimenkul aldıkları belgelerle kanıtlanıyor dedi. Siyasi kaynak, halkın cebinden alınan paralarla kendilerine mal mülk alan Türkmen yetkililerin mahkemeye verilmesi için reform komisyonunu ziyaret edeceklerini ifade etti. Türkmen siyasi kaynak, Başkan Barzani nin kurduğu reform komisyonundan bir üyenin, hesap sorulması isteniyor kendileriyle bu konuda işbirliği yapan Türkmenleri görmekten memnuniyet duyacağını söylediğini, sözlerine ekledi. Bu arada gazetemiz, Maliye Bakan Vekili Reşit Tahır la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkmen partilere ayrılan para tahsisatının neye göre verildiğini sordu. Tahır, bakanlık olarak bu konuda sadece bakanlık kurulunun kararlarını uyguladıklarını ve para tahsisatlarının neye göre verildiğini bilmediklerini söyledi. Tahır, Türkmen partilere aylık para tahsisatının Maliye Bakanlığı tarafından değil, bakanlar kurulu tarafından verildiğini hatırlattı. Kürt yetkili Tahır: Bu sorunun muhatabı biz değiliz, bakanlık kuruludur diye konuştu. Bunun üzerine gazetemizin, ulaştığı Fevzi Hariri, medyaya konuyla ilgili olarak demeç vermeyeceğini söyledi. Bakanlık Kurulu Divan Başkanı Hariri, Konuyu başbakan veya yardımcısı ile konuşabilirsiniz dedi. Ancak gazetemiz, görüşmeye çalıştığı başbakanın yasal danışmanına ulaşamadı.

7 15 Erbil den 6 yıldır uzakta olan Türkmen Cephesi, kentte yeniden siyasi faaliyetlerine başladı Az zamanda çok işler başard başardık Başyazar Geçtiğimiz günlerde ikinci yayın hayatını kutlayan Saray Gazetesi, okurlarının sayısını gün geçtikçe arttırıyor. Gazetemiz bu sayısı ile birlikte 50. sayıyı çıkarmış bir gazetedir. İlk çıkardığımız birinci sayımızdan itibaren, gazetemizde Türkmenlerin sorunlarına, isteklerine, çözüm yollarına yer verdik. Bazıları İlk baştan beri Saray Gazetesi nin varlığına devam edemeyeceğini düşündü. Varlığının devam edeceğine inanmadılar. Ama siz okurlarımız ve Allah ın lütfuyla yayın hayatımıza devam ediyoruz. Hem de daha güçlü, daha azimli olarak gün be gün artan bir şevk ve heyecanla yayın hayatımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar Saray Gazetesi nin yayın hayatındaki başarıları da devam ediyor, devam edecek. Saray Gazetesi; Erbil deki ilk ve tek tarafsız Türkmen gazetesidir. Şimdiye kadar herhangi bir kanunsuz iş yapmadık ve adımızda karışmadı. Usulsüz herhangi bir olaya gazetemizin ve personelimizin hiçbir şekilde adı karışmadı. Bu bizi gururlandırıyor. Doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Bizler de bazen istenmeyen durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle bazı insanlarla röportaj yapmak istediğimizde problemlerle karşılaştığımız oluyor. Bazı parti başkanları veya bazı yetkililer bizden uzak durmaya çalışıyorlar. Bu durum bizleri düşündürüyor. Acaba neden Xabat Gazetesi ne veya Kürdistani Neve Gazetesi ne röportaj veriyorlar da bizim gazetemize röportaj vermiyorlar? Diğer yaşadığımız sorunlar hakkında bizler böyle hiç şikâyet etmedik. Buradan bizler sık sık okurlarımıza ne şekilde röportaj yaptığımızı anlatıyoruz. Bizler herhangi bir röportaj yapmıyoruz. Röportaj yaptığımız kişinin sesini kaydediyoruz. Daha sonra dediklerini gazetede yayınlıyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla. Yayınladığımız röportajların hepsinin ses kayıtları arşivimizdedir. Bu kadar titiz çalıştığımız için Saray Gazetesi şimdiye kadar hiçbir tarafın etkisi altında kalmadan,dürüstçe yoluna devam etmektedir. Saray Gazetesi nin arşivine bakılacak olursa, kısa zamanda Türkmenlerin isteklerini, taleplerini, sorunlarını konunun taraflarıyla görüşerek yayınladığı görülür. Pek çok röportaj yaptık. Irak Hükümeti nden olsun, Kürdistan Bölge Hükümeti ile olsun pek çok yetkiliyle görüştük. Örnek verecek olursak Irak Başbakanı Nuri Maliki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Bölge Hükümeti Parlemento Başkanı Dr. Kemal Kerküki, Kürdistan Bölge Başkanı Dr. Behram Salih ve daha birçok KYP li, KDP li yetkilerle röportaj yaptık. Saray Gazetesi nin az zamanda çok işler başarması bizlere gurur veriyor. Az zamanda gerçekten çok işler başardık. Pek çok sorunun çözümüne katkıda bulunduk. Türkmen gençlerinden bir kız; Türkmen Cephesi gençlerin sesine kulak vermeli. Çünkü bazı Türkmen siyasetçiler gençlerin sesine kulak vermiyor. Türkmen gençlerinden bir delikanlı: Türkmen siyasi tarafların ve siyasi partilerin hiçbir rolleri yok. Türkmen Cephesi hepsini bir araya toplamaya çalışıyor. Saray- Erbil gençlerine; Türkmenlerin faaliyetleri, Türkmen aktiviteleri anlatıldı yılından beri Erbil de zayıflayan Türkmen Cephesi, yine de pek çok genci toplamayı başardı. Seminer; Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil İl Başkanı Azat Küreci ve Türkmeneli Gazetesinin eski başyazarı Dilşat Terzi nin katılımları ile yüzden Erbil de KDP yetkilileri ile bir uzlaşma sağlandıktan sonra faaliyetlerimize başladık. dedi. Aydın Maruf; 6 yıl aradan sonra faaliyetlerimize bir seminerle başlattık. Bundan iki ay önce Türkmen Cephesi nde bazı değişiklikler yaşandı. Bizim de bu değişen siyasi ortama uyum sağlamamız gerekir. Erbil de Türkmen Her ne kadar şimdiye kadar resmi bir izni olmasa da Türkmen Cephesi, Erbil de Çuar Çıra Oteli nde bir seminer düzenledi. Bu seminerde Türkmen gerçekleşti. Seminer hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Aydın Maruf; Türkmen Cephesi nin politikası barışa ve uzlaşmaya dayanmaktadır. Bu Cephesi nin faaliyetlerine başlamadan evvel KDP li yetkililerle görüştük. Onlar bize yardımcı olacaklarını söylediler. dedi. Bu seminerde Türkmen Cephesi nin gençlere çok önem verdiği, Cephe içinde gençlerin aktif rol alacakları anlaşıldı. Biz de bu konuya değindik. Gençlerin toplumda büyük rol oynadıkları bir gerçektir. Merkezi Kerkük te olan Türkmen Cephesi nin, Irak Parlamentosu nda 6 sandalyesi var. Şimdi Erbil de de bir merkez açmak isteyen Türkmen Cephesi nin, 2005 yılında Erbil deki büroları işgal edilmişti. Seminere katılan bir genç kızımız Heyman Remzi Mahmut; kendi milletime hizmet etmek istiyorum diyor. Heymen; Gençler her şeyi yapabilirler. Her ne kadar şimdiki siyasetçiler gençleri siyasetten uzak tutuyor olsalar da, Türkmen Cephesi nin gençlerin sesine kulak vermesi gerekir. Erbil de gençlerin sesine önem vermiyorlar. dedi. Erbil Türkmenlerinden olan bir gencimiz Rufai Erbilli; Kendi adıma ben Türkmen Cephesi nin burada yeniden faaliyetlerine başlamasına çok sevindim. Bu bizim için gurur verici bir şey oldu. Kendim Erbilliyim ve Türkmen Cephesi nde çalışmak isterim. Daha önce Türkmen partilerinin Erbil de herhangi bir faaliyetleri yoktu. diyor. Türkmen öğrencilerimizden Sündüs Necati, ilk kez bu tür bir seminere katıldığını söyledi. Sündüs Necati; Katılmamın sebebi Türkmen kültürünü korumak içindir. Şimdiye kadar hiçbir Türkmen parti veya siyasi örgüt böyle bir toplantı düzenlememişti. diyor. Ankara Üniversitesi öğrencisi Dilzar Maruf Aydın; Siyasette yer almak Erbilli gençlerin en doğal haklarıdır. Şimdiye kadar Erbil deki hiçbir siyasi parti gençler için bir toplantı düzenlememiştir. Türkmen Cephesi nden böyle şeyler bekliyoruz. Çünkü gerçekten Türkmen gençleri mazlumdur. dedi. Türkmen öğrenci Muhammet Serdar; Türkmen partileri gençleri önemsemiyorlardı. Sadece kendi çevrelerindeki gençleri topluyorlardı. diyerek bundan önce yanlış uygulanan siyasi bir hataya dikkati çekti.

8 Ünlü sözler Gözlerin rengi,biçimi ne kadar farklı olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır Afrika Atasözü Suriye Türkmeneleri 9 Türkmenlerin taleplerini dikkate alıyoruz 14 Yolsuzluk yapan Türkmen yetkilileri hesaba çekilsin 15 Haklarını garanti etmediği için ITC Erbil'e yeni faaliyetlerle döndü 13 Türkmenler anayasanın tekrar parlamentoya getirilerek görüşülmesini istiyorlar Hemin Mament- Erbil Parlamentonun son oturumunda, oy çokluğu ile son anayasa kabul edilmişti. Referanduma gidilmeden parlamentoda hemen kabul edilen anayasaya başta Değişim Hareketi olmak üzere pek çok parti karşı çıkıyor. Türkmenler de bu anayasanın parlamentoda yeniden görüşülmesini istiyorlar. Ana muhalefetin istekleri de bu yönde, Türkmenler de bu konuda muhalefete destek veriyorlar. Çünkü anayasada Türkmenlerin hakları garantiye alınmadığı bir gerçektir. Değişim Hareketi de Türkmenlere bu açıdan tam destek veriyor. Liberal Türkmenler Cemiyeti (LTC) Başkanı Sami Şebek, Aslında şimdiye kadar Kürdistan Anayasası nın içeriğini bilmiyoruz diyor. Sami Şebek, diğer Türkmen partileri ile bir toplantı düzenlediklerini ve isteklerini bölge başkanına ilettiklerini söylüyor. Bölge başkanı da kendilerini haklı bulduğunu, gerçekten de anayasada Türkmenlere değinilmediğini kabul ederek, Türkmenlerin bu anayasaya dâhil edilmelerini istemiş. Ancak Sami Şebek sözlerine şöyle devam ediyor. Acaba bölge başkanının söylediklerini yerine getirdiler mi? Yoksa yerine getirmediler mi? Anayasayı resmen millete göstermeden karara bağladılar. Bu yüzden anayasanın tekrar parlamentoya getirilmesini istiyoruz. Kürdistan Parlamentosu Erbil Türkmen Fraksiyonu başkanına göre de anayasa yeniden parlamentoya getirilmeli. Bu konuyla ilgili olarak görüştüğümüz, Erbil Türkmen Listesi başkanı Şerdil Tahsin, Bizler Türkmenler olarak anayasada pek çok dikkat çektiğimiz konu var. Anayasa ile ilgili bazı şikâyetlerimiz de var. Örneğin milli marşta Türkmenlerin adı geçmiyor. Kürdistan Bayrağında Türkmenlerin rengi yoktur. Parlamento tabelasında Türkçe hiçbir yazı yok. diyerek anayasa ile ilgili fikirlerini gazetemizle paylaştı. Ayrıca Irak anayasası ile Kürdistan anayasasını mukayese eden Şerdil TKO da Bölge Anayasası görüşüldü Saray-Özel Türkmen Kardeşlik Ocağı (TKO) da düzenlenen toplantıda, bölge anayasası enine boyuna tartışıldı. TKO Başkanı Vedat Arslan ın da hazır bulunduğu toplantıda, bölge anayasası taslağı görüşüldü. Milletvekilleri Şerdil Tahsin ve Yavuz Arslan ın da katıldığı toplantıda, söz konusu anayasa taslağındaki Türkmenleri ilgilendiren maddeler masaya yatırıldı. Anayasa taslağındaki bazı maddelerin değiştirilmesinin talep edildiği toplantıda, bölge bayrağı ve marşında Türkmen vurgusunun yapılmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Türkmen milli bayramı için belli bir günün tespit edilmesinin istendiği toplantıda, ayrıca tüm derecedeki okullarda Türkçe eğitimin anayasa teminatı altına alınması da istendiler. TKO toplantısında hem bölge başkanının, hem de bölge başbakanının yardımcılarından kendilerine Türkmen birer yardımcı belirlemelerini de talep ettiler. Irak'ta hükümet küçültülecek. Bu karar Türkmenleri etkilemeyecek Saray-Özel Irak Başbakanı Nuri Maliki, bakanlar sayısının azaltılmasına karar verdi. Bu arada Türkmen bir bakan tarafından yürütülen İllerden Sorumlu Devlet Bakanlığı kaldırılacak söylentisi ortalıkta dolaşıyordu. Ancak bu söylenti asılsız çıktı. Saray a özel konuşan İllerden Sorumlu Devlet Bakan Dr. Turhan Müftü, bu asılsız iddiaları reddetti. Bakan Müftü; Bu söylentilerin aksine Türkmenlere verilmiş olan bu bakanlık kalacaktır. diyerek bu asılsız iddiaların devamı hakkında da gazetemize şu açıklamayı yaptı; Söylentilere göre, benim Kürdistan Listesi yle bir anlaşma yaptığımdan da söz ediliyor. Böyle bir şey kesinlikle yok ve doğru değildir. Hiçbir listeyle anlaşmam yoktur ve bakanlığımız da kalacaktır. Bakanlığımız işlerine devam edecek. Tahsin, Irak Anayasası nın 3. maddesine göre Irak ın nüfus olarak en büyük ikinci milleti olan Kürtlere yer verilmiştir. Kürtler pek çok haklarını da bu anayasa ile almış durumda. Daha sonra Türkmenler geliyor. Ancak bizler Kürdistan Bölgesi nde yaşayan Türkmenler olarak, burada nüfus olarak en kalabalık ikinci millettiz. Bizim de tüm haklarımızı almamız gerekir. Bu yüzden anayasanın parlamentoya yeniden gelmesini istiyoruz. dedi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Kürdistan Parlamentosu Yasa Komisyonu üyesi ve Değişim Hareketi yetkilisi Kadro Muhammet, Saray a şunları söyledi; Kürdistan Anayasası nda Türkmenlere hakları verilmemiştir. Bu sebep- le Anayasanın tekrar görüşülmek üzere parlamentoya tekrar getirilmesi gerekir. Ayrıca anayasa tekrar görüşülmeye başlandığında da tüm Türkmen partileri ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüşülmesi gerekir. Herkesin istekleri yazılmalıdır. Türkmen partilerinin ve temsilcilerinin de sonuna kadar milletlerinin haklarını alana kadar mücadele etmeleri gerekir. Bu mücadeleleri milletlerinin hakları anayasada yer alana kadar sürmelidir. Konu hakkında asıl bilgi sahibi olması gereken sıradan bir vatandaşımızla da görüştük. Bu Türkmen vatandaşımızın Kürdistan Bölgesi Anayasası ndan haberi bile yok. Bir Türkmen ilkokulunda öğretmen olarak çalışan Azat Ahmet, Türkmen haklarının anayasada yer almadığını söyleyerek, Bu anayasadan hiç haberimiz bile yok. Hiç görmedik. Bunun için bu anayasa her neyse yeniden parlamentoya gelmelidir. Türkmenlerin hakları da bu anayasa ile sağlama alınsın. Sonra referanduma sunulsun ki biz de oy verelim. dedi. Sami Şebek önemli bir göreve getirildi Saray- Özel Liberal Türkmenler Cemiyeti (LTC) Başkanı Sami Şebek Irak bakanlar kurulu danışmanı olarak çalışacak. Aynı zamanda Irak Parlamentosu nun eski milletvekillerinden Şebek Saray a özel yaptığı konuşmada; bu haberi doğruladı. Bakanlar kurulunda danışman olarak çalışmaya başlayacak olan LTC Başkanı Sami Şebek, Kürdistan Birleşik Listesi nin çabaları sonucu bu makama getirildiğini de sözlerine ekledi. Erbil deki işlerini nasıl yürüteceği yönündeki sorumuzu yanıtlayan Türkmen yetkili Şebek; Benim yardımcım var. Yardımcılarım tüm işleri halledeceklerdir. Erbil e de ayda iki kere geleceğim. dedi. Erbil den bir grup sanatçı Urfa Festivali ne katıldı Saray-Özel Türkiye nin Urfa kentinde düzenlenen sanat festivaline Erbil den de katılımcılar oldu. İlk başta Kerkük gecesi olarak düzenlenmesi planlanan festivalin adı ITC Erbil Teşkilatı nın çabalarıyla Kerkük-Erbil gecesi olarak değiştirildi. Erbil den 5 şair ve ses sanatçısının katıldığı festival üç gün sürdü. Festivalde sanatsal aktiviteler gerçekleştirildi. ITC Erbil İl Teşkilatı ndan bir yetkili, konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, aynı kentte önümüz- deki ay benzer bir festivalin tekrar düzenlenmesinin beklendiğini söyledi. Yetkili, festivale Erbil den 50 şair ve ses sanatçısının katılacağını kaydetti.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Mart - Nisan 2012- Sayı: 11-12 10 Mart: Kerkük vilayeti sorumluları arasında Kerkük

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep 09 Kasım 2015 Haber Linki: http://www.egehabergazetesi.com/halil-kurttan-esnafi-sevindirecek-talep/1651/ Ekonomi nin candamarını oluşturan Esnaf ve Kobi ler Karabağlar

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI

ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI Araştırma Grubu : Osman GÖREN Taha AKSOY Serhat ALP İsmail AKINCI Doğan BOĞDU Mehmet Siraç AKAN Danışman : Yrd. Doç.

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -Mayıs 2012- Sayı: 13 2 Mayıs 2012: Irak Bakanlar Kurulu olağan üstü bir toplantı

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. HATAY VALİLİĞİ ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3-5 Kasım 2009 Antakya - Hatay Açılış ve ilk gün oturumları 3 Kasım 2009, Salı Saat: 10.00 Hatay Kültür Merkezi Antakya - Hatay

Detaylı

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz.

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz. Hitit Üniversitesi Aktif Yaşam Kulübü olarak,engelli kardeşlerimize farklı eğlenceler düzenledik. Farkındalık programları yaptık, 2 yılda 5 okula kitap yardımında bulunduk. Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize

Detaylı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir kasabada, bir meyve ağacı varmış. Bu ağaç çok lezzetli meyveler verirmiş. Meyveler o

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM. Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş...

İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM. Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş... İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş... Şaşırdım İsfahan ı görünce... Şaşırdım... Çünkü, İran a giderken, sevgili eşim de gelmek

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı 15 EYLÜL 2014 HABERLER Gül-Ay - Sayfa 5 Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı Büyükşehir Belediye Meclisi, yoğun bir gündemle toplandı. Gündem maddelerinin ardından söz alan Başkan

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15 Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI FURNEXPO, 12-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri ile buluştu.

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe

Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Bodrum Yüzme İhtisas Kulübü nün 4 sporcusu İstanbul da düzenlenen 13+ yaş milli takım seçmelerinde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi yüzmede birinciliği bırakmayan

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin Erdoğan, Balıkesir Ekonomi Ödülleri Töreni nde konuştu: Ben diyorum ki,

Detaylı

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlara ilişkin, "Sınav sonuçlarını, ocak ayının ilk haftası, hatta şunu söyleyebilirim, 2 Ocak Cuma 18.00'de

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar Gençlere anlatacaklar BEŞİKTAŞ Belediyesi genç girişimciler için başlattığı projesi ile eğitimde çalışmalarını sürdürüyor. Genç girişimciler için düzenlenen seminer etkinliklerinde etkinliğe katılacaklara

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

G20 TOPLANTISI SAYI 9 ARALIK 2014

G20 TOPLANTISI SAYI 9 ARALIK 2014 S.1 TAŞINDIK / G20 TOPLANTISI S.2 TURKCELL 20. YIL RESEPSİYONU / FİAT DOBLO AMERİKA İHRACAT LANSMANI S.3 VODAFONE TİCARİ OPERASYONLAR ZİRVESİ / CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 S.4 50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

FUAR RAPORU Irak ın Ticaret Merkezi Erbil, ticari potansiyeliyle tüm yatırımcıları şaşırttı.

FUAR RAPORU Irak ın Ticaret Merkezi Erbil, ticari potansiyeliyle tüm yatırımcıları şaşırttı. FUAR RAPORU Irak ın Ticaret Merkezi Erbil, ticari potansiyeliyle tüm yatırımcıları şaşırttı. IRAK ULUSLARARASI FURN EXPO, 27-30 Haziran 2012 tarihlerinde Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Bakan Güler, "Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak" dedi

Bakan Güler, Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak dedi Türkiye'de 3 bin enerji yatırımcısı var Bakan Güler, "Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak" dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'de enerji yatırımcısı sayısının

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Ustalarının izinden!..

Beşiktaş Gazetesi. Ustalarının izinden!.. Ustalarının izinden!.. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde '- Ustaların İzinde' isimli sergiyi açtı. Katıldığı ve açılışını yaptığı diğer faaliyetlerden farklı olarak bu sergiyi önemsediğini

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı