ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular"

Transkript

1 ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular Tamamı Çözümlü Funda Yüksel Kasım Dahil

2 FUNDA YÜKSEL KPDS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ SORULAR'ın her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi Yayıncılık telif ücreti ödeyerek bu izni almıştır. 1. Baskı: Ekim Baskı: Ocak 2012 Dizgi-Grafik Tasarım: Şermin Yılmaz Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Cantekin Matbaası (Ankara )

3 SUNU Bu kitap size, KPDS ve ÜDS ye girmeden önce gerekli özel strateji ve dilbilgisi becerilerini kazandırmak, soruları etkili ve pratik bir yoldan çözmenize yarayacak teknik ve taktikleri edindirmek ve geçmiş yıllar ve son yıllara ait sınav soruları hakkında genel bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Soru kalitesi ve doğruluğu tartışılır yayınlar zaman ve emek kaybına aynı zamanda da yanlış öğrenmeye sevkedeceğinden ÖSYM nin soruları üzerinden sınava hazırlanmak, detaylı çözümlerden faydalanmak sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca testlerin sonunda yer alan mini sözlük bölümü sözcüklerin anlamlarını, eş anlamlarını ve örneklerini içerdiği için kelime hazinenizi geliştirmede oldukça yardımcı olacaktır. Gramer sorularının altında yer alan referans numalarıyla us.pdf internet adresinden grammar focus bölümünde konuyla ilgili detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Özenle hazırlanmış olan bu kitaptan en üst düzeyde faydalanmanız dileğiyle Saygılarımla Funda YÜKSEL

4 İÇİNDEKİLER Sunu...iii İçindekiler... v KPDS TEST (2007 MAYIS)...1 KPDS TEST (2007 KASIM)...55 KPDS TEST (2008 MAYIS) KPDS TEST (2008 KASIM) KPDS TEST (2009 MAYIS) KPDS TEST (2009 KASIM) KPDS TEST (2010 MAYIS) KPDS TEST (2010 ARALIK) KPDS TEST (2011 MAYIS) KPDS TEST (2011 KASIM)...467

5 Test (2007 Mayıs) 305 KPDS TEST (2007 MAYIS) soruları cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Volcanoes are built by the ---- of their own eruptive products, which are lava, ash flows, airborne ash and dust. A) accumulation B) destruction C) explosion D) instability E) growth 4. Certain nations have ---- the use of prenatal diagnostic techniques to select the sex of an unborn child; but, bribery and human ingenuity have made it easy for prospective parents to by-pass the statute. A) removed B) outlawed C) explored D) sustained E) retained 2. China and India serve as models for Africa because their experiences hold lessons for developing countries on how to manage ---- economic and political transformation. A) deceitful B) persuasive C) accessible D) irregular E) gradual 3. In the largely closed economies of the Gulf, private as well as public funds have ---- turned to real estate and equity markets, fuelling a dangerous speculative boom. A) unlikely B) nominally C) rapidly D) still E) tightly 5. Cells convert energy from one form to another and use that energy to ---- various activities, ranging from mechanical work to chemical synthesis. A) turn off B) use up C) take in D) carry out E) pick up 6. The British government ---- details of the next stage of its genetically modified cropfield trials, thus ---- off a now familiar cycle of debate and demonstration. A) has released / setting B) will release / to set C) would have released / having set D) is releasing / to have set E) released / to be set

6 2 KPDS Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 7. Training schemes in the United Kingdom ---- by the government as unemployment A) were encouraged / will have worsened B) would be encouraged / had been worsened C) have been encouraged / has worsened D) had been encouraged / may worsen E) are encouraged / would have worsened 10. The main attention at the World Economic Forum, when it was not focused ---- China, centred on Africa s remarkable economic growth ---- the past couple of years. A) in / with B) on / over C) of / towards D) by / at E) from / through 8. After the Germanic invasions, Celtic cultures, which in pre- Roman times ---- most of Western Europe, ---- almost entirely to the British Isles. A) had covered / were confined B) have been covering / have been confined C) had been covering / would be confined D) have covered / could have been confined E) were covering / had been confined 11. In child development, play and exploration are similar ---- they are both intrinsically motivated behaviours and not directed by external goals. A) on the other hand B) whereas C) otherwise D) after E) since 9. An Indian drug company has offered to supply an anti-aids drug ---- sufferers in developing countries ---- less than onetwentieth of the standard cost in the West. A) in / to B) at / over C) with / for D) to / at E) on / with 12. At present, the European Union imports about one quarter of its gas and one third of its oil from Russia, ---- countries such as Slovakia, Finland, Poland, Hungary, the Baltic states and the Ukraine are totally or very heavily dependent on Russian energy. A) even though B) since C) whether D) while E) in case

7 Test (2007 Mayıs) 33 ÇÖZÜMLER (2007 MAYIS) 1. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Cümlede boşluktan sonraki bölümde lav, kül ve tozdan yani volkanik patlamayla ortaya çıkan maddelerden bahsediliyor. Yanardağların bu maddelerin bir araya gelmesi yani yığılmasıyla oluşması mantıklı bir açıklama olacaktır. Yanıt accumulation (yığılma, birikme) olmalıdır. destruction: yıkım, tahribat explosion: patlama instability: istikrarsızlık, karasızlık growth: büyüme Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 2. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Cümlede Çin ve Hindistan ın Afrika için model oluşturduğundan ve bunun nedeninden söz ediliyor; Çin ve Hindistan Afrika için model oluşturur çünkü bu ülkelerin deneyimleri gelişmekte olan ülkeler için adım adım ekonomik ve politik değişimin nasıl sağlandığına dair ders niteliği taşır. gradual sözcüğü altı çizili kelimelerin karşılığı olup cümlede anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. Çin ve Hindistan ekonomik ve politik değişim adına diğer ülkelere örnek teşkil ettiğine göre bu değişimin nasıl olduğunu belirten sıfat olumsuz bir anlam taşımamalıdır. (deceitful ve irregular elenir) accessible (girilebilir) ve persuasive (ikna edici) ise anlamca değişim (transformation) ifadesi ve cümlenin geneliyle bağdaşmadığı için elenmelidir. Doğru yanıt "E" seçeneğidir. 3. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Kelime soruları yanıtlanırken cümleyi genel hatlarıyla anlayıp yorumlamak doğru sözcüğü bulmak için yeterli olacaktır.yukarıdaki cümlenin sonunda Körfez de yer alan özel ve kamu fonlarının içinde bulunduğu eğilimin tehlikeli bir patlamayı hazırladığı ifade ediliyor. fuel, dangerous, boom sözcükleri yapılan eylemin hızlı bir şekilde gerçekleşerek tehlikeli bir sonuç doğuracağına işaret eder. Yanıt rapidly olmalıdır. ( C seçeneği) Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 4. SORUNUN ÇÖZÜMÜ İki cümle arasındaki anlam ilişkisini doğru yorumlayarak çözüm aramak gerekir; Bazı milletler çocuğun cinsiyetini belirlemeyi mümkün kılan doğum öncesi teşhis tekniklerini Fakat rüşvet ve insan dehası çocuk bekleyen ebeveynler için bu kanunu göz ardı etmeyi kolaylaştırdı. Boşluğa gelecek en anlamlı sözcük yasaklamak anlamına gelen outlawed olmalıdır.(b seçeneği) remove: kaldırmak, gidermek explore: keşfetmek, incelemek sustain: sürdürmek retain: elinde tutmak, bulundurmak Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 5. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Hücrelerin mekanik çalışmadan kimyasal senteze kadar çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmeleri, yerine getirmeleri söz konusudur (carry out). turn off: kapatmak, söndürmek (elektrik, TV, radyo ) use up: kullanıp, bitirmek take in: kandırmak pick up: toplamak Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

8 34 KPDS Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 6. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Bu tip iki boşluklu tense sorularını yanıtlarken emin olduğunuz boşluğa göre seçenekleri elemek mantıklı olacaktır. Örneğin yukarıdaki cümlede ilk boşluğa gelecek olan fiil çekimiyle ilgili birkaç alternatif söz konusu olabilir.ama ikinci boşlukta fiil -ing almalıdır. ( böylece şimdi tanıdık olan tartışma ve gösteri döngüsünü başlatarak) Seçeneklerde set fiilinin ing takısını sadece A seçeneğinde aldığını görüyoruz. has released fiil çekimi de anlam bütünlüğüne uyduğuna göre doğru yanıttır. Bkz.G.4.15 (s.105) Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 8. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Geçmiş zamandan bahsedildiğine göre seçeneklerde şimdiki ve geniş zamana ait ifadeler elenmelidir. (B,D) Bundan önceki tense sorularında olduğu gibi bu soruda da seçeneklerin her iki tarafının uyumu açısından soruya yanıt ararsak doğru yanıtın A seçeneği olduğu görülür. Roma dönemi öncesinde yaşananlar past perfect tense (had covered) yapısıyla, Germen işgalinden sonraki durum ise past passive (were confined) yapısıyla ifade edilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur; Roma dönemi öncesinde Batı Avrupa nın çoğunu kaplayan Kelt Medeniyetleri Germen istilasından sonra hemen hemen tamamen İngiliz Adalarına hapsedildiler. Bkz.A.3.1(s.9); A.7.1(s.17) Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 9. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Hindistan daki bir ilaç firmasının AIDS e karşı bir ilaç önerdiğinden bahsediliyor. İlacın gelişmekte olan ülkelerde bulunan hastalara ( sufferers in developing countries) sağlanması söz konusu olduğuna göre ilk boşluğun yönelme anlamı veren-e, -a ekinin İngilizce karşılığı olan to olması gerekir. fiyat, tutar anlamına gelen cost sözcüğünden önce de at gelmesi gerekir. ( at low cost, at high cost gibi) Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 7. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Her iki boşluğun birbiriyle uyumlu olması açısından seçenekleri değerlendirirsek C seçeneği hariç diğerlerinde anlamlı bir uyum olmadığı görülür. Örneğin A seçeneğinin ilk kısmı geçmiş zamana ait edilgen yapıdadır. Ama İkinci kısmın gelecek zaman olması anlamı bozmaktadır. Cümleyi C seçeneğindeki fiil çekimleriyle çevirirsek; İngiltere de işsizlik kötüye gittiği için eğitim programları devlet tarafından desteklenmektedir. Bkz. G (s.92) Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 10. SORUNUN ÇÖZÜMÜ İki boşluklu sorularda zaman kazanmak için izlenmesi gereken en pratik yol, doğruluğundan emin olduğunuz yanıtı bulup seçenekleri bu doğrultuda elemektir. Yukarıdaki cümlede ilk göze çarpan fiil focus (odaklanmak) on prepozisyonunu almaktadır. (focus on). Bu ifadede sadece B seçeneğinde yer almaktadır. Buna göre ikinci boşluğa over prepozisyonunu getirmek anlam ifade ediyor mu diye kontrol edersek; over the past couple of years (son birkaç sene içinde). Doğru yanıt "B" seçeneğidir.

9 Test (2007 Kasım) 359 KPDS TEST (2007 KASIM) soruları cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Anthony Powell, the contemporary British novelist, shows in his writing great familiarity with the work of Proust while avoiding much direct ---- to him. 4. Soccer s many creative possibilities ---- in part from its being played on such a large field. A) entail B) consist C) conclude D) claim E) derive A) interest B) dependence C) quotation D) reference E) obsession 2. Despite its small population and remoteness, Australia occupies a powerful position in global science in general and life science in particular. A) ultimate B) sizeable C) relative D) extensive E) recurrent 5. Kosrae is the smallest of the four island states that ---- the Federated States of Micronesia (FSM), the largest and most populous political entity that emerged after World War II. A) keep away B) tie up with C) make up D) set down E) take on 3. The Allied bombing campaign against Germany in World War II exacted terrible damage on the country s factories, transportation network, population, and ---- very limited fuel-production capacity. A) already B) solely C) immediately D) inadequately E) rightly 6. Investigations by modern doctors that Catherine the Great of Russia ---- from syphilis. A) have suggested / has suffered B) suggest / suffered C) had suggested / was suffering D) may have suggested / would have suffered E) suggested / suffers

10 56 KPDS Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 7. This morning it ---- in the news that the great Italian tenor Pavarotti ---- of pancreatic cancer soon after midnight. A) had been reported / died B) is reported / would die C) is being reported / dies D) was reported / had died E) has been reported / could have died 10. Scientists have studied the health status of native people in the South Pacific ---- decades, and have noted the explosion of dietrelated disease ---- the area. A) for / in B) throughout / over C) through / about D) by / off E) of / at 8. The United States ---- expensive high-tech solutions to the problem of land-mine clearance, but simpler methods ---- more preferable. A) should pursue / were B) pursues / had been C) pursued / will have been D) would pursue / would have been E) has pursued / may be 11. The Worldwatch Institute reported last year ---- approximately four of the five McDonald s restaurants that opened every day in 2005 were outside the United States. A) if B) as C) while D) when E) that 9. People who travel ---- airlines all have stories ---- how bad the experience is when things go wrong. A) with / for B) in / of C) on / about D) at / over E) through / to 12. One of the world s worst space flight disasters occurred on 28 January 1986, ---- the shuttle Challenger exploded soon after take-off, killing the crew of seven. A) if B) so that C) even if D) when E) just as

11 90 KPDS Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular ÇÖZÜMLER (2007 KASIM) 1. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Çağdaş İngiliz yazarı Anthony Powell yazılarında Proust a direkt gönderme yapmaktan kaçınmakla beraber ona büyük benzerlik gösterir. Diye çevirebileceğimiz cümlede zıtlık ifade eden while bağlacı yanıtı bulmada belirleyicidir. Cümlenin başında Proust a olan benzerlikten bahsedilirken while bağlacından sonra tam tersi bir durum söz konusu olmalıdır. Ayrıca, boşluktan sonra gelen to prepozisyonu da seçenekleri elemede belirleyicidir. Zira bu edatla kullanılmadığı için dependence ve obsession elenmelidir. quotation ise alıntı demektir ve to ile değil from ile kullanılmalıdır. Bkz. G (s.93) Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 2. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Avustralya nın nüfusunun küçüklüğü ve uzaklığına rağmen bilimde global güce sahip olduğundan bahseden bir cümle. Boşluğa gelebilecek en uygun sıfat nispeten, diğerlerine kıyasla anlamına gelen relative olmalıdır. ultimate: nihai, sonuç; sizeable: büyük, geniş; extensive: geniş; recurrent: tekrar olan, nükseden Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 3. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Bombalama kampanyasının Almanya üzerinde yarattığı tahribattan bahseden bir cümle. Tahribatın fabrikalar, ulaşım ağı, nüfus ve kısıtlı yakıt üretim kapasitesi üzerinde olduğu belirtiliyor. very limited ifadesinden önce zaten anlamı taşıyan already zarfı gelmelidir. Cümle bu zarf olmaksızın da zaten anlam bütünlüğüne sahiptir. Dolayısıyla boşluğa gelecek olan sözcük pekiştirici nitelikte olmalıdır. solely: sadece, immediately: hemen, derhal, inadequately: yetersiz bir şekilde, rightly: direkt Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 4. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Cümlede futbolun yaratıcılığa yönelik olması ile büyük bir sahada oynanıyor olması arasındaki ilişkiye değiniliyor. from ile kullanılan ve cümlede anlam bütünlüğü sağlayan derive: kaynaklanmak doğru yanıttır; Futbolun birçok yaratıcılık imkânlarının olması kısmen onun büyük bir sahada oynanıyor olmasından kaynaklanır. entail: gerektirmek, consist: oluşmak, conclude: sonuca bağlamak, claim: iddia etmek Doğru yanıt "E" seçeneğidir. 5. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Kosrae FSM yi oluşturan dört ada eyaletininin en küçüğüdür. Yanıtı bulmak için soruda yer alan cümlede virgülden önceki bölüme odaklanmak yeterli olacaktır. make up: oluşturmak keep away: uzak durmak tie up with: bağlı olmak set down: yasa, kural vs. çıkarmak take on: kabullenmek, sorumluluk almak, üstlenmek Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

12 Test (2007 Kasım) SORUNUN ÇÖZÜMÜ Günümüz doktorlarının yaptığı araştırmalar, Büyük Katerina nın frengiden muzdarip olduğunu gösteriyor. Günümüz doktorlarının yaptığı araştırmalar geniş zamana ait olmalıdır. Katerina çağı geçmişte kaldığı için hastalığın geçmiş zamanlı olması gerekir. Tense soruları yanıtlanırken temel cümle ve yan cümlenin zaman olarak uyumu aranmalıdır. Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 7. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Bu sabah haberlerde büyük İtalyan tenor Pavarotti nin gece yarısından sonra pankreas kanserinden ölmüş olduğu bildirildi. Zaman zarfı olan this morning şimdiki zaman kullanımını gerektirdiği için yanıltıcı olabilir. Ancak aradan geçen bir süre var ise yani konuşma öğleden sonra ya da akşam gerçekleşiyorsa bahsedilen eylem artık geçmiş zamanlı olmalıdır (was reported). İkinci boşlukta ise -mişli geçmiş zaman dediğimiz ve duyduklarımız üzerine konuştuğumuz zamanı belirleyen past perfect kullanılmalıdır (had died). Bkz. A.3.1 (s.9), A.7( s.17) Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 8. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Cümleye bakıldığında yüklemlerin zamanına ait herhangi bir ipucu bulunmadığı görülür. O halde, seçeneklerde yer alan ikili fiil çekimlerinin en uygun olanı yanıt olarak düşünülmelidir. Birinci ve ikinci boşlukta yer alan fiillerin farklı zaman yapısında olması anlamca uygun düşmez, çünkü öncelik ya da sonralığa dair herhangi bir zaman bağlacı yoktur. Her iki fiil çekiminin de paralel olması gerekir. A,B,C,D seçeneklerinde yer alan ikililer geçmiş ve geniş zaman/gelecek zaman çekimli olup uyumsuzluk yaratmaktadır. En uygun ikili E seçeneğindedir. ABD, kara mayınlarını temizleme sorununa pahalı ileri teknoloji çözümleri aramıştır ama basit metotlar daha tercih edilir olabilir. Doğru yanıt "E" seçeneğidir. 9. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Prepozisyon sorularında iki boşluktan birini bulmak ve seçenekleri buna göre elemek pratik bir yöntemdir. Zira, bu tip sorularda her seçeneğin prepozisyonu farklıdır ve emin olunan bir prepozisyonu bulmak ve diğerini de seçenekten yola çıkarak değerlendirmek yanıta ulaşmayı sağlayacaktır. stories about sth. ifadesinde yer alan alan about edatı diğer edata göre daha sık karşılaşılan ve bilinen bir edattır. on airlines ifadesinin doğruluğunu da C seçeneğinden yola çıkarak bulabiliriz. Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 10. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Boşluktan sonra gelen zaman ifadesi (decades: on yıllar) ve present perfect yapısı (have studied) birer ipucu olup, cümlenin genel anlamı da göz önüne alındığında ilk boşluğun for olması gerekmektedir (for decades: yıllardır) (in the area: bölgede). Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 11. SORUNUN ÇÖZÜMÜ Cümlede eksik olan reported ana fiiline bağlı olarak yan cümleyi bağlayacak olan that bağlacıdır. Bkz.D.2.2 (s.46) Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

2013-YDS İlkbahar İNGİLİZCE Sınavı*

2013-YDS İlkbahar İNGİLİZCE Sınavı* 2013-YDS İlkbahar İNGİLİZCE Sınavı* *Çözümler Bekir Sami Dilman tarafından yapılmıştır. 1. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. UNICEF is deeply committed

Detaylı

PARALLEL TESTS FOR ÜDS

PARALLEL TESTS FOR ÜDS PARALLEL TESTS FOR ÜDS SOSYAL B L MLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMI SORULAR i Komisyon PARALLEL TESTS FOR ÜDS SOSYAL B L MLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMI SORULAR ISBN 9944-919-06-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın

Detaylı

1 5. Deneme Çözümleri

1 5. Deneme Çözümleri www.kpds.org www.akindil.com www.yargiyayinevi.com 1. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Asya daki uluslar Batıdan kronik obezite ve buna bağlı hastalıklarla ilgili üzücü... -den/-dan ders çıkarmalıdırlar.

Detaylı

YDS puanınıza kısa sürede +20 puan kazandırır

YDS puanınıza kısa sürede +20 puan kazandırır YDS puanınıza kısa sürede +20 puan kazandırır Conjunctions BAĞLAÇLAR Prepositions EDATLAR Conjunctive Adverbs CÜMLE ZARFLARI Time Expressions ZAMAN İFADELERİ Adverbs ZARFLAR Ebubekir Yıldızgörer Cambridge

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

"Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor

Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 76 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2014 FUAR ÖZEL SAYISI "Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" "The companies should pave the way for the young generation" Ahu Büyükkuşoğlu Serter Farplas

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 6- United States diğer bütün ülkelerin harcadığından daha fazla harcıyor.

ÇÖZÜMLER. 6- United States diğer bütün ülkelerin harcadığından daha fazla harcıyor. Bu bölümde 2005 Kasım KPDS sorularının cevap açıklamalarını bulacaksınız. Açıklamalara bakarken Not kısımlarını da dikkatle okursanız konuyla ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Herhangi bir soru ya

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...3 Cevap Kağıdı...4 Sınav...5 Cevap Anahtarı...9 Çözümler...10 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Açıklama:

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

KÜNYE. Arzu ÖZTUGRAN İle HABER. Ulvi TÜRKBEN İle KÖŞE YAZISI KÖŞE YAZISI

KÜNYE. Arzu ÖZTUGRAN İle HABER. Ulvi TÜRKBEN İle KÖŞE YAZISI KÖŞE YAZISI SAYI 5/2012 www.havakargoturkiye.com KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC www.havakargoturkiye.com B KARGO TESİSİ PROJESİ RAFA KALDIRILDI ugüne kadar gerçekleştirilen her fizibilite çalışmasında potansiyel olduğu

Detaylı

SAYI / NR. 8 AĞUSTOS / AUGUST 2014. www.ten.com.tr

SAYI / NR. 8 AĞUSTOS / AUGUST 2014. www.ten.com.tr SAYI / NR. 8 AĞUSTOS / AUGUST 2014 www.ten.com.tr Editörden / Editor Fuarlar ve Body Fashion Fairs and Body Fashion 6 Vitrin / Showcase Sektörden Haberler News from the market 06-14 42 34 Görmeden Geçmeyin

Detaylı

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ 1. One must also consider how taxation affects the income from the investments. A) Ayrıca, vergilendirmenin yatırımlardan elde edilen geliri nasıl etkilediği dikkate alınmalıdır. B) Yine de vergilerin,

Detaylı

Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015

Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Mart 2015 Sayı: 3 Mart 2015 Yerel Süreli 6 ayda bir yayınlanır. İmtiyaz Sahibi Yazıcı Dergisi Adına Murat YAZICI Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Güryay BİNGÖL Hazırlık & Baskı Uzerler Matbaacılık

Detaylı

Editör Editor editor@degirmencidergisi.com Dünya, 2010/11 sezonunda aşırı sıcaklık, kuraklık ya da yoğun yağışlar nedeniyle düşen tahıl verimini konuştu. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) nin 2010/11

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Yıl: 13 Mayıs 2013 ISSN 1306-8431. Uluslararası. Ekonomik Sorunlar

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Yıl: 13 Mayıs 2013 ISSN 1306-8431. Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Uluslararası Ekonomik Sorunlar Sir Suma CHAKRABARTI The EBRD s Annual Meeting in Turkey - a signpost for the region Numan HAZAR African Economies Opportunities and Risks-The Case of Ghana and Turkey s

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...2 Cevap Kağıdı...3 Sınav...4 Cevap Anahtarı...8 Çözümler...9 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Açıklama:

Detaylı

1(: )5217,(56 2) 3+,/$17+523< 3URI 'U /HVWHU

1(: )5217,(56 2) 3+,/$17+523< 3URI 'U /HVWHU My dear friends; Dr. Ertem and Mr. Deputy Prime Minister it is a great honor for me to be back in Istanbul, one of my cities. And I have found myself spending a lot of time trying to understand the one

Detaylı

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Kasım-1 Aralık 2013 / 1 st November 1 st December 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Birinci Lisansüstü Mezuniyet

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN

Detaylı

ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI 12-15 EKİM 1993, ANKARA. ' f ' :(U INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY FORUM OCTOBER 12-15, 1993 ANKARA

ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI 12-15 EKİM 1993, ANKARA. ' f ' :(U INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY FORUM OCTOBER 12-15, 1993 ANKARA I %:- ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI 12-15 EKİM 1993, ANKARA ııııı ııı m TR98A0030 "1. \ \ ' f ' :(U INTERNATIONAL NUCLEAR TECHNOLOGY FORUM OCTOBER 12-15, 1993 ANKARA TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı