BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 25. GRUP NÜKLEER TIP SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. Beta ışınının geçtiği ortamla etkileşmesinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? ) İyonlaşma B) Uyarı C) Çift oluşumu D) nhilasyon E) Frenleme ışınları 5. şağıdakilerden hangisi kemik sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiğin fizyolojik tutulum yerlerinden değildir? ) Beyin B) Böbrek C) Mesane D) Kemik E) Kas dokusu 2. Organizmada metabolik yolla tutulum gösteren radyofarmasötik aşağıdakilerden hangisidir? ) Tc-99m DTP B) F-18 FDG C) Tc-99m DMS D) Tl-201 E) Tc-99m MIBI 3. Nükleer tıpta tanı ve tedavi için kullanılan radyoaktif maddelere ne ad verilir? ) İzotop B) Radyoizotop C) Biyoaktif ajan D) Radyofarmasi E) Radyofarmasötik 4. Radyasyonun etki sırası hangisinde en doğrudur? ) Hücre zarı, DN, RN B) DN, RN, Hücre zarı C) Hücre zarı, RN, DN D) DN, Hücre zarı, RN E) RN, Hücre zarı, kromozom 6. Gamma kameralarda belli yönden gelen ışınların kristale ulaşımını sağlayarak farklı yönlerde gelen ışınların etkileşimini engelleyen kısım aşağıdakilerden hangisidir? ) Kristal B) Fototüp C) Kollimatör D) Ön yükseltgeç E) Puls yükseklik ayıracı 7. Kuyu tipi sayaç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Beta ışınını ölçmekte kullanılırlar. B) Büyük hacimlerde radyoaktivite sayımını sağlarlar. C) İçi gaz dolu ortamda iyonizasyon prensibine göre çalışırlar. D) Düşük düzeydeki radyoaktif örnekleri hassas şekilde sayarlar. E) Doğru sayım için yüksek dozda radyoaktif örnekler gereklidir. 8. Radyonüklid renogram I. Fazındaki değişikliklerle aşağıdakilerden hangisi öncelikle değerlendirilir? ) Obstrüktif üropati B) Böbrek kanlanması C) Mesane kapasitesi D) Böbrek parankim hasarı E) İdrar yollarında dıştan bası 2

3 9. şağıdakilerden hangisi tiroid sintigrafisi için doğru değildir? ) Ektopik tiroid dokusu konusunda bilgi verir B) Tiroid bezi fonksiyonu hakkında bilgi verebilir. C) Tiroid bezi anatomik yapısı hakkında bilgi verir. D) Nodül yapısı konusunda bilgi verir. E) Nodül fonksiyonlarını belirler. 10. Meckel divertikülünün görüntülenmesinde hangi fizyolojik olaydan yararlanılır? ) Çocuklarda bulunması B) ktif kanamanın varlığı C) Motilitenin artmış olması D) Divertikülde pankreas dokusu varlığı E) Divertikülde ektopik mide mukozasının varlığı 11. Selektif dalak sintigrafisi aşağıdaki durumlarda hangisi için yapılır? ) Ektopik ya da rezidüel dalak dokusu varlığı için B) Karaciğer disfonksiyonu C) Hepatorenal sendrom D) Hemolitik anemi tanısı E) Dalak rüptürü 12. GI kanama yeri incelemesinde tipik sintigrafik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? ) Sol alt kadranda kalıcı aktivite birikimi B) Kan havuzu aktivitesinin giderek azalması C) Dalakta aktivite yoğunluğunun giderek artması D) Karaciğerde aktivite yoğunluğunun giderek artması E) bdomende zaman içerisinde yer ve şekil değiştiren anormal aktivite birikimi 13. şağıdakilerden hangisi myokard enfarktüsünde, Tl-201 myokard perfüzyon sintigrafisinde görülen sintigrafik örnektir? ) Enfarktüs bölgesinde geçici perfüzyon defekti B) Enfarktüs bölgesinde fiks perfüzyon defekti C) Enfarktüs bölgesinde yoğun radyofarmasötik tutulumu D) İstirahat görüntülerinde enfarktüs bölgesinde normal perfüzyon E) Efor görüntülerinde enfarktüs bölgesinde normal perfüzyon 14. şağıdakilerden hangisi myokard canlılığı araştırılmasında kullanılan radyonüklid yöntemdir? ) Ekokardiyografi B) njiokardiyografi C) Tl-201 reenjeksiyon çalışması D) İlk geçiş radyonüklid anjiokardiyografi E) İstirahat Tc-99m MIBI myokard perfüzyon sintigrafisi 15. şağıdaki akciğer sintigrafi örneklerinden hangisi pulmoner emboliyi düşündürür? ) Normal perfüzyon-ventilasyon B) Nonsegmental perfüzyon defekti-normal ventilasyon C) Normal perfüzyon-nonsegmental ventilasyon defekti D) Segmental perfüzyon defekti-normal ventilasyon (uyumsuz defekt) E) Nonsegmental perfüzyon-ventilasyon defektleri (uyumlu defekt) 16. FDG-PET görüntülemesinde hangisi radyoaktivitenin fizyolojik birikim yerlerinden değildir? ) kciğer B) Myokard C) Böbrek D) Beyin E) Kahverengi yağ dokusu 3

4 17. Pediatrik görüntüleme için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? ) Erişkinden herhangi bir fark yoktur. B) Hasta hareketi olabileceği için sedasyon gerekebilir. C) Çocukla iyi iletişim, aile ile kooperasyon işleri kolaylaştırır. D) Radyasyon dozu azaltmak için daha az radyofarmasötik dozu kullanılır. E) Çocuklarda özellikle bebeklerde organ fonksiyonları erişkinden farklı olabilir. 20. Radyonüklidlerle tedavide aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hipoksik ortam, radyasyona duyarlılığı arttırır. B) Lezyon bölgesindeki kanlanma tedaviyi etkiler. C) Bulunabilirliği ve maliyeti tedavi radyonüklidi seçiminde önemlidir. D) Tedavi planlanırken radyonüklidin biyolojki yarı ömrü dikkate alınmalıdır. E) Radyonüklid tedavide verilen doz normal dokuların tolere edebileceği miktarı aşmamalıdır. 18. Kalpte sağdan sola şant varlığının gösterilmesinde ve kantifikasyonunda hangi tetkik kullanılabilir? ) MUG B) Myokardial PET çalışması C) M ile tüm vücut taraması D) Ejeksiyon fraksiyonu ölçümü E) Myokard perfüzyon sintigrafisi 21. Hipertroidide I-131 tedavi dozu hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi değerlendirilemez? ) Tiroid bezinin yapısı B) Tiroid bezinin büyüklüğü C) I-131 in 24 saatlik uptake i D) I-131 in bezde kalış süresi E) Tiroid bezinin radyasyona duyarlılığı 19. şağıdakilerden hangisi DMS ile böbrek korteks sintigrafisi endikasyonlarından değildir? ) Skar dokusu varlığını göstermek B) Glomerüler filtrasyon hızını ölçmek C) Şekil ve lokalizasyonlarını göstermek D) Böbreklerde yer işgal eden lezyon varlığını göstermek E) Böbreklerin total fonksiyona katkılarını hesaplamak 22. I-131 MIBG tedavisi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? ) Nöroblastoma B) Ewing sarkomu C) Feokromositoma D) Medüller tiroid Ca E) MEN-2 sendromu 23. Kemik metastazı ağrı palyasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? ) I-131 ile işaretli hippuran B) Tc-99 m insan serum albümini C) Yitrium-90 ile işaretli kolloid bileşikleri D) Samaryum-153 ile işaretli fosfatlı bileşikler E) Cam mikrosferler içerisinde Yitrium-90 radyonüklidi 4

5 24. şağıdakilerden hangisi hâlen en yaygın kullanılan kemik dansitometri cihazıdır? ) Kantitatif CT (QCT) B) Kantitatif MR (QMR) C) Dual Foton bsorbsiyometri (SP) D) Nötron ktivasyon nalizi (N) E) Dual Enerji X-ray bsorbsiyometri (DEX) 28. Beyin, SPECT ve FDG-PET incelemeleri aşağıdakilerden hangi konuda yardımcı olamaz? ) Nörosinaptik aktivite B) Beyin bölgesel perfüzyonu C) Beyin bölgesel metabolizması D) Beyin dopamin reseptör aktivitesi E) Beyin perfüzyon rezerv kapasitesi 25. Kemik Mineral Dansitometri değerlendirmesinde kullanılan parametreler hangisidir? ) T skoru, P skoru B) Z skoru, P skoru C) P skoru, S skoru D) T skoru, Z skoru E) S skoru, T skoru 29. şağıdakilerden hangisi FDG-PET için doğru değildir? ) Beyin glikoz metabolizmasını gösterir. B) Hipoksi değerlendirmesinde yardımcıdır. C) Beyin anatomisi için ideal bir incelemedir. D) Serebrovasküler olay takibinde yararlıdır. E) Epileptik odak görüntülemesinde yol göstericidir. 26. DEX (Dual öncesi X-ray bsorbsiyometri) incelemesi endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Osteosarkom B) Oseoidosteoma C) Paget hastalığı D) Osteoporozis E) Osteomiyelit 30. Schilling testi aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır? ) Demir metabolizması B) Kanama odağı tayini C) Dalak sekestrasyonu D) Hepatobilier inceleme E) B12 absorbsiyonu 27. şağıdakilerden hangisi beyin perfüzyon SPECT için doğru değildir? ) rteriovenöz malformasyonlar çevre doku hipoksisi yönünden yararlıdır. B) Subaraknoid kanamada çevre doku hipoksisi yönünden yararlıdır. C) Beyin travmalarında hipoperfüzyon yönünden bilgi verir. D) kut beyin infarktını ilk dakikadan itibaren gösterir. E) Beyin tümörleri tanısında ilk adım yöntemdir. 31. şağıdakilerden hangisi tümör görüntülemesi için kullanılmaz? ) Tl-201 B) Tc-99m MG3 C) Ga-67 D) Tc-99m MIBI E) In-111 oktreotid 5

6 32. Crom 51 ile işaretli eritrosit çalışmasında hesaplanan normal eritrosit yarı ömrü ne kadardır? ) gün B) gün C) gün D) gün E) gün 36. Yaygın metastatik karaciğer tümörlerinde aşağıdaki radyonüklid tedavilerden hangisi önerilir? ) I-131 B) Y-90 silikat C) Re-186 ile işaretli fosfonatlar D) Y-90 ile işaretli monoklonal antikor E) Y-90 ile işaretli mikroküri ile radyoembolizasyon 33. FDG-PET çalışmasında kullanılan radyofarmasötiğin tutulum mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? ) njiogenez B) Tümör hücresi varlığı C) Glukoz metabolizması D) Mitokondrial aktivasyon E) Yağ asitleri metabolizması 37. Somatostatin reseptör görüntüleme aşağıdaki hangi tümörlerde kullanılır? ) Nöroendokrin tümörler B) Meme tümörleri C) denokanserler D) Mide tümörleri E) Lenfoma 34. şağıdakilerden hangisi FDG-PET endikasyonu değildir? ) Tanı koyma B) Benign-Malign ayrımı C) Tanı almış olgularda evreleme D) Tedavi sonrası rezidü araştırılması E) Tedavi sonrası takipte rekürrens araştırılması 38. nnihilasyon fotonları hangi aygıtla defekte edilebilir? ) SPECT B) Siklotron C) Çizgisel tarayıcı D) Positron tarayıcı E) Tüm vücut taraması 35. Kemik metastazlarında palyatif radyonüklid tedavi hangi durumda uygulanmaz? ) Yaygın ağrılı kemik metastazı B) Trombosit sayısında düşüklük C) naljeziye cevap vermeyen ağrı D) Beklenen yaşam süresi en az 6 ay E) lkalenfosfataz düzeyinde yükseklik 39. Birim zamanındaki disintegrasyon aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Yarı ömür B) Radyoaktivite C) Efektif yarı ömür D) Ortalama yaşam E) Transformasyon sabiti 6

7 40. Bir fotonun elektron tarafından absorbe edilerek enerjisinin elektrona aktarılması ve elektronun yörüngeden atılmasına ne ad verilir? ) Çift oluşumu B) Compton etkisi C) Fotoelektrik etki D) Koherent saçılımı E) Fotonükleer reaksiyon 45. Yarı iletken dedektörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Nükleer tıpta rutin olarak kullanılırlar. B) lfa ışınına karşı verimlilikleri yüksektir. C) Her 34 ke V enerjide bir iyon çifti oluşur. D) Beta ışınına karşı verimlilikleri yüksektir. E) Radyasyonu saptamada gaz doldurulmuş iyon odalı detektörlere göre daha hassastırlar. 41. şağıdakilerden hangisinin kütlesi yaklaşık 1 atomik kütle birimidir? ) Elektron B) Helyum atomu C) Karbon atomu D) Nötron E) Oksijen atomu 42. Tüm karekterteristikleri aynı olmasına rağmen çekirdeklerinin enerji durumları farklı nüklidlere ne ad verilir? ) İsoton B) İsobar C) Eksite D) İsotop E) İsomer 43. tom ya da moleküle yüklü bir parçacığın ilavesiyle nötr durumdaki atom ya da molekülün elektrik yüklü duruma gelmesine ne ad verilir? ) lfa ışını B) İyonizasyon C) Radyoaktivite D) Metastabil durum E) Elektromanyetik radyasyon 44. Radyoaktif bozunum sonucu oluşan ikinci çekirdeğe ne ad verilir? 46. Geiger-Mueller bölgesinde iken uygulanan voltajın artırılması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? ) Verim artar. B) Duyarlılık artar. C) Orantılı sayım bölgesine girilir. D) Sürekli deşarj bölgesine girilir. E) Orantısız sayım bölgesine girilir. 47. Talyumla aktivite edilmiş sodyum iyodür kristali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Nemden etkilenmez. B) Yoğunluğu yüksektir. C) tom numarası yüksektir. D) Mekanik şoklardan etkilenir. E) Büyük boyutlarda üretilebilir. 48. şağıdakilerden hangisi nükleer reaktörde elde edilen radyonüklidlerin genel özelliklerinden biridir? ) Pozitron yayma B) lfa ışını yayma C) Carrier free olma D) Carrier free olmama E) Özgül aktivitesi çok yüksek olma ) İsotop B) Radyoisotop C) İsomer D) na E) Kız 7

8 49. Gamma kameralar aşağıdaki radyasyon türlerinden hangisi için ideal görüntüleme aygıtlarıdır? ) X ışını B) Beta ışını C) lfa ışını D) Gamma ışını E) Positron 54. Radyonüklid ile işaretlenen farmasötiğin toplam radyofarmasötik içindeki fraksiyonunu aşağıdakilerden hangisi belirtir? ) Radyokimyasal saflık B) Radyonüklid saflık C) Kimyasal saflık D) İyonik kuvvet E) ph 50. ntikor oluşumunu arttırmak için kullanılan maddelere ne ad verilir? ) SP B) İmmunojen C) Standart D) djuvant E) nalit 55. X veya gamma ışınları için 1 rad aşağıdakilerden hangisine eş değer kabul edilir? ) 0.87 R B) 1 R C) 1 rep D) 1 rem E) 1.5 rem 51. Tabanı kristal çapında bir koni tarzında olan kolimatör aşağıdakilerden hangisidir? ) Slant hole B) Convergent C) Divergent D) Paralel delikli E) Pin-hole 52. İşaretli antijenin antikorla kompleks oluşturmasından sonra işaretsiz antijenin işleme sokulduğu reaksiyonlara ne ad verilir? ) IRM B) Denge reaksiyonu C) Dizinsel reaksiyon D) Non-spesifik bağlanma E) Yerini alma reaksiyonu 53. Çok düşük miktardaki radyoaktivitenin saptanmasını mümkün kılan in vivo ölçüm sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 56. Radyonüklid saflık araştırmasında gamma ışını yayan radyonüklidler için aşağıdaki aygıtlardan hangisi kullanılır? ) PET B) Çizgisel tarayıcı C) Tüm vücut tarayıcı D) Sıvı sintilasyon yasıcı E) Çok kanallı gamma prektrometre 57. şağıdakilerden hangisi radyasyonun kronik etkilerinden biri değildir? ) Lösemi B) Katarakt C) Tiroid kanseri D) Pankreas kanseri E) Yaşam süresinin kısalması ) PET B) Çizgisel tarayıcı C) Probe sistemi D) Gamma kamera E) Tüm vücut tarayıcı 8

9 58. Kan örneği alınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kan örnekleri her yerde alınabilir. B) Örnekler vaccutainer tüpleri alınmalıdır. C) lınan örnekler hemen etiketlenmelidir. D) Tüm kan örnekleri eldivenle tutulmalıdır. E) Bulaşıcı ajan taşıyan kanlar ayrıca etiketlenmelidir. 62. şağıdakilerden hangisi diferansiye tiroid kanserinde radyoaktif iyot tedavisinin erken ortaya çıkan yan etkisi değildir? ) Gastrit B) Beyin ödemi C) Siyaladenit D) Radyasyon tiroiditi E) Pulmonerfibrozis 59. Radyasyonun fetus için en zararlı olabileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir? ) İlk 2 gün B) İlk 38 gün C) İlk 3 ay D) İlk 6 ay E) Son 3 ay 63. şağıdakilerin hangisinde tiroid bezinde radyoaktif iyot tutulumunda azalma gözlenir? ) Subakuttiroidit B) Graves hastalığı C) Toksik multinodular guatr D) Soliter hiperfonksiyone nodül E) ntitiroid ilaç tedavisinin kesilmesine bağlı rebound fenomeni 60. Nükleer tıp aygıtları kurulduğunda yapılan ilk performans testine ne ad verilir? ) Performans testi B) Kalite kontrol testi C) ylık kalite kontrol D) Haftalık kalite kontrol E) Başlangıç referans testi 64. Üç fazlı kemik sintigrafisinin ayırıcı tanıda en yararlı olduğu patoloji aşağıdaki seçeneklerden hangisindedir? ) ktif Paget s hastalığı-akut osteomyelit B) Periartikülersellülit-septikartrit C) Osteomyelit-osteoidosteoma D) kut osteomyelit-yenifraktür E) Sellülit-osteomyelit 61. Teknesyumun farklı oksidasyon konumlarında bulunması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Tc-99m DMS alkali ph da hazırlandığında Tc 3+ dir. B) Tc 8+ en stabil formudur ve perteknetatta bu formda bulunur. C) Tc-99m DTP asidik ph da hazırlandığında Tc 3+ dür. D) Tc 7+ kalay ile indirgendiğinde Tc 5+ formuna dönüşür. E) Teknesyum 1- ile 7+ arasında 8 oksidasyon durumunda bulunur. 65. GİS kanama tespiti için Tc-99m RBC ile yapılan sintigrafisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) % 90 sensitiviteye sahiptir. B) 24 saate kadar takip edilebilir. C) Hedef/Zemin oranı yüksektir. D) Devamlı kanamalarda yapılabilir. E) 0,1-0,5 ml/dk olan kanamalar saptanabilir. 9

10 66. I-131 MIBG sintigrafisi için aşağıdaki antihipertansifleden hangisinin kesilmesine gerek yoktur? ) Fenilefrin B) Kaptopril C) Verapamil D) Labetalol E) Rezerpin 70. rhtsh uyarısı eşliğinde radyoaktif iyot tedavisi aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz? ) Hipotiroidi-psikiyatrik bozukluk B) Hastada hipopitüitarizm varlığı C) Ciddi kalp-damar hastalığı olan hastalar D) Total tiroidektomi sonrası TSH 30 mu/ml E) TSH supresyonuna yol açan fonksiyonel metastazlar 67. Medüllertiroid kanserinde aşağıdakilerden hangisi sensitivitesi en yüksek sinitigrafik yöntemdir? ) I-131 MIBG B) Tc-99m MIBI sintigrafisi C) I-131 tüm vücut sintigrafisi D) Tc-99m DMS V görüntüleme E) In-111 Somatostatin reseptör sintigrafisi 71. şağıdaki nöroendokrin tümörlerin hangisinde, görüntülemede I-131 MIBG ilk tercih edilecek radyofarmasötiktir? ) Feokromositoma B) Gastrinoma C) Karsinoid tümör D) Paraganglioma E) Medulle rtiroid kanseri 68. In-111 oktreotid sintigrafisinde görüntü kalitesini artıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? ) Lezyonların 1 cm den küçük olması B) SPECT görüntülerin alınmaması C) Hastanın soğuk oktreotid tedavisi alıyor olması D) Sintigrafi öncesinde uzun süreli kemoterapi yapılmış olması E) Tümörün somatostatin alt tip 2 ve 5 reseptörlerinden zengin olması 72. şağıdakilerin hangisinde radyomikroküre tedavisi uygundur? ) Tc-99m M sintigrafisinde akciğer tutulumu B) LT ST < 2 katı C) Bilirubin<2 mg/dl D) lbumin> 5 gr/dl E) GGT< 2 katı 69. İdrarda vanilmandelik asit/homovalinik asit yüksekliği ile batında sol böbrek komşuluğunda kitle saptanan olguda aşağıdaki nükleer tıp incelemelerinden hangisi önerilir? ) In111- Oktreotid sintigrafisi B) I-123 MIBG tüm vücut tarama C) Tl-201 tümör tüm vücut tarama D) F-18 FDG PET/BT görüntüleme E) Tc-99m MIBI tüm vücut tümör tarama 73. Radyasyonun stokastik (nondeterministik) etkileri ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? ) Etkinin şiddeti yaşa bağlıdır. B) Etkinin şiddeti doz arttıkça artar. C) Etkinin şiddeti belli bir eşik doza bağlıdır. D) Etkinin oluşma olasılığı doza maruz kalma ile ilişkili olup, eşik doz değerine bağlı değildir. E) Etkinin oluşma olasılığı doza maruz kalma ile ilişkili olup belli bireşik dozun üzerinde ortaya çıkar. 10

11 74. Gatedmiyokardperfüzyonu çekimi aşağıdaki durumların hangisinde yapılabilir? ) tria lfibrilasyon B) LBBB (Sol dal bloğu) C) Sık gelen prematur kompleksler D) Paroksismal supravent./vent. taşikardi E) Hareket etme olasılığı fazla olan hastalar 78. Diyabetik ayakta osteomiyelit ile nöroartropati ayırımında aşağıdaki sintigrafik yöntem ya da yöntemlerden hangisi tercih edilir? ) Ga-67 sintigrafisi B) Üç fazlı kemik sintigrafisi C) İşaretli lökosit sintigrafisi D) Üç fazlı kemik sintigrafisi ve işaretli lökosit sintigrafisi E) İşaretli lökosit sintigrafisi ve sülfür kolloid ile kemik iliği sintigrafisi 75. kciğer ventilasyon sintigrafisinde midede aktivite görülmesi aşağıdakilerden hangisini işaret eder? ) Sağdan sola şant olması B) erosol sisteminde bulaş bulunması C) Küçük partikül çapı kullanılmış olması D) Çalışmanın Xe-133 ile yapılmış olması E) Çalışmanın Tc-99m DTP ile yapılmış olması 76. Tc-99m M ile yapılan kciğer Perfüzyon Sintigrafisi için, aşağıdaki durumlardan hangisinde partikül dozunu azaltmak gerekir? ) Diabet B) Kalp yetmezliği C) Sağdan sola sant D) 80 yaşın üstündeki hastalar E) Pulmoner emboli açısından yüksek riskli hastalar 79. I. Ga-67 sintigrafisi II. F-18 FDG PET III. Tc-99m HMPO ile işaretli lökosit sintigrafisi IV. Tc-99m sülfür kolloid sintigrafisi Vertebral enfeksiyonu görüntülemede yukarıdaki yöntemlerden hangileri kullanılmalıdır? ) I ve II B) III ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I ve III 80. şağıdakilerden hangisi eritrosit yaşam süresinin hesaplanmasında kullanılan ajandır? ) Fe-59 B) In-111 C) Cr-51 D) Ga-67 E) P Yenidoğan sarılığı olan bebeklerde Tc 99m mebrofenin sintigrafisinin duyarlılığını artırmak için aşağıdaki farmakolojik maddelerden hangisi kullanılır? ) Morfin, IV B) Sinkalid, IV C) Benzodiazepin, oral D) Fenobarbital, oral E) Kolesistokinin, IM 81. C-14 üre nefes testi için aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? ) Test böbrek yetmezlikli hastalarda kullanılmaz. B) Testte kullanılan C-14 ün yarı ömrü 5730 yıldır. C) Bizmut içeren ilaçlar testten 30 gün önce kesilmelidir. D) Proton pompası inhibitörleri testten 2 hafta önce kesilmelidir. E) Testte kullanılan C-14 ün β ışınımı dışında başka ışınımı yoktur. 11

12 82. Sentinel lenf nodu nedir? ) Tümöre en yakın lenf nodudur. B) Lenfosintigrafide ilk görülen lenf nodudur. C) Lenfosintigrafide en sıcak görülen lenf nodudur. D) Tümörün doğrudan drene olduğu lenf nodudur. E) Lenfosintigrafide görülen tüm aktif lenf nodları sentinel lenf nodudur. 86. şağıdakilerden hangisi indolen lenfomalarda F-18 FDG PET görüntülemenin endikasyonudur? ) Nüks araştırma B) Başlangıçtaki evreleme C) Tedaviye yanıt belirlenmesi D) Kemosensitivite belirlenmesi E) gresif transformasyon belirlenmesi 83. HIV (+) ve IDS kliniği olan bir hastanın semptomları nedeniyle çekilen beyin MR da görülen lezyonların ayırıcı tanısı için aşağıdaki radyofarmasötiklerden hangisi tercih edilmelidir? ) Tl -201 B) Ga-67 C) F-18 FDG D) In-111 DTP işaretli lökosit E) Tc-99m HMPO işaretli lökosit 87. İnvivo metabolik süreçlere katılım veya biodistribüsyon açısından aşağıda belirtilen hangi özelliği ile F-18 FDG endojen glukozdan farklıdır? ) İnflamatuar dokuda birikim B) Heksokinaz ile fosforilizasyon C) Glial dokuda daha yoğun birikim D) Böbrek tübüllerinden reabsorbsiyon E) Glukoz transport proteinleri ile hücre içine taşınma 84. F-18 FDG PET in yanlış negatif olabileceği durum aşağıdakilerden hangisidir? ) Malignmelanom B) Non-HodgkinLenfoma C) Bronkoalveolarkarsinom D) kciğer yassı hücreli kanseri E) Küçük hücreli akciğer kanseri 88. bdominopelvik tümörlerde PET kullanım endikasyonları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) Postoperatif izlem B) Tanı anında evreleme C) Uzak metastaz şüphesi D) Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi E) Takipte tümör belirteçlerinde açıklanamayan yükselme 85. F-18 FDG PET görüntülemede tiroid bezinde tutulum izlenmesi ile ilgili önermelerden hangisi yanlıştır? ) Belirgin diffüz tutulum kronik tiroiditte izlenebilir. B) Fokal tutulum tiroidde malignite için spesifik bir bulgudur. C) Hafif diffüz tutulum normal varyasyon olarak izlenebilir. D) Belirgin diffüz tutulum Graves hastalığında izlenebilir. E) Tiroid kanserlerinde F-18 FDG tutulumu tümörün diferansiyasyonu ile ilişkilidir. 89. şağıdaki enzimlerden hangisi F-18 FDG nin tümör tutulumunda önemli rol oynar? ) Hekzokinaz B) Fosfofruktokinaz C) Trioz fosfat izomeraz D) Fruktoz 1,6-bifosfat aldolaz E) Gliserilaldehid-3-fosfat dehidrogenaz 12

13 90. PET sistemlerinde, 2D ve 3D arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) 2D de görüntüleme süresi kısa, 3D de görüntüleme süresi uzundur. B) 2D de mekanik, 3D de elektronik kolimasyon vardır. C) 2D de sayım verimi çok, 3D de sayım verimi azdır. D) 2D de septalpenetrasyon yok, 3D de septalpenetrasyon vardır. E) 2D de koinsidansdeteksiyon, 3D de elektronik deteksiyon vardır. 93. Bir hafta önce rena ltransplantasyon yapılmış ve idrar çıkışında azalma bildirilen hastada Tc-99m DTP sintigrafisinde graft dokusunda iyi kanlanma, ancak uzamış Renal ekskresyon mevcuttur. Bu olguda aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülür? ) kut rejeksiyon B) Subakut rejeksiyon C) kut tübüler nekroz D) Renal ven trombozu E) Kronik allograft nefropati 91. şağıdaki fonksiyonlardan hangisi Geiger-müller sayıcılarının görevleri arasında sayılmaz? ) Radyofarmasötik enjeksiyonundan sonra bekleme salonundaki ışınlama düzeyinin belirlenmesi B) Radyoiyot tedavisinden sonra hasta vücudundaki ışınlama şiddetinin ölçülmesi C) Radyoizotop paketlerinin yüzeyindeki ışınlama şiddeti ölçümü D) Radyonüklid kontaminasyonun tespiti E) Radyonüklid cinsinin belirlenmesi 94. Pediatrik yaş grubunda radyonüklid indirekt voiding sistogram çalışmasında ilk seçilecek radyofarmasötik aşağıdakilerden hangisidir? ) I-131 OIH B) Tc-99m DTP C) Tc-99m MG3 D) Tc-99m DMS E) Tc-99m Glukoheptonat 95. şağıdakilerden hangisi gastroözefageal reflü sintigrafisinde pulmoner aspirasyonun saptanmasını etkilemez? 92. Medüller tiroid kanserinin takibinde yararlı olan tümör belirleyicileri hangisidir? ) Kalsitonin + CE B) Kalsitonin + NSE C) Kalsitonin + C 72 D) Kalsitonin + C 125 E) Kalsitonin + C 19-9 ) Mukosilier transport B) Enfeksiyon varlığı C) Pulmoner dolaşım D) Öksürük refleksi E) Uygulanan doz 13

14 96. cetozolamide (Diamox) stres testi ile ilgili sunulan önermelerden hangisi yanlıştır? ) İki aşamalı bir testtir. B) Vazodilatatör etki yapar. C) cetozolamide karbonik anhidraz inhibitörüdür. D) Bölgesel serebral kan akımı değerlendirilmesinde kullanılır. E) Etki mekanizması patolojik alanda bölgesel serebral kan akımını arttırmaktır şağıdakilerden hangisi Tc-99m MIBI ile ilgili olarak yanlıştır? ) Kit olarak üretilmektedir. B) Miyokarddan hızlı washout u vardır. C) Karaciğerden ekskrete edilmektedir. D) Belirgin redistribüsyon özelliği yoktur. E) Pasif difüzyonla miyokard hücresine alınır. 97. şağıdakilerden hangisi lzheimer tipi demansda görülen en tipik beyin Perfüzyon SPECT bulgusudur? ) Bilateral frontal hipoperfüzyon B) Unilateral temporal ve frontal hipoperfüzyon C) Unilateral parietal ve oksipital hipoperfüzyon D) Bilateral posterior temporal ve parietal hipoperfüzyon E) Bilateral posterior temporal ve frontal hipoperfüzyon TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 98. şağıdakilerden hangisi dipiridamolün yan etkilerinden biri değildir? ) Baş ağrıs B) Bulantı kusma C) Göğüs ağrısı D) Hipertansiyon E) Bronkospazm 99. şağıdakilerden hangisi dobutamin ile farmakolojik stres testi için kesin kontrendikasyondur? ) Nefes darlığı B) Unstabilangina C) Malign hipertansiyon D) kut MI (miyokard infarktüsü) E) Idiopatik hipertrofik subaortik stenoz 14

15 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 25. GRUP: NÜKLEER TIP SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. c 2. b 3. e 4. d 5. a 6. c 7. d 8. b 9. c 10. e 11. a 12. e 13. b 14. c 15. d 16. a 17. a 18. c 19. b 20. a 21. e 22. b 23. d 24. e 25. d 26. d 27. e 28. a 29. c 30. e 31. b 32. d 33. c 34. a 35. e 36. e 37. a 38. d 39. b 40. c 41. d 42. e 43. b 44. e 45. a 46. d 47. a 48. c 49. d 50. b 51. e 52. a 53. c 54. a 55. b 56. e 57. d 58. a 59. c 60. a 61. d 62. e 63. a 64. e 65. b 66. c 67. d 68. e 69. b 70. d 71. a 72. c 73. d 74. b 75. e 76. c 77. d 78. e 79. a 80. c 81. a 82. d 83. a 84. c 85. b 86. e 87. d 88. b 89. a 90. b 91. e 92. a 93. c 94. c 95. b 96. e 97. d 98. d 99. e 100. b

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 25. GRUP NÜKLEER TIP SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir?

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir? Tarihçe Nükleer Tıp Radyoterapi Ünitesi dahilinde Radyobiyoloji adı altında 1969 yılında Rectilineer scanner ile Numune Hastanesi nde faaliyete geçmiştir. 1969 ile 1980 arası organ sintigrafileri, 1980

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 13. GRUP Mühendis T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI DEVLET

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Nükleer Tıp Anabilim Dalı A Grubu

T.C. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Nükleer Tıp Anabilim Dalı A Grubu T.C. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Nükleer Tıp Anabilim Dalı A Grubu 17.10.2011 1-Tiroit sintigrafisinde tiroit bezinde aktivite tutulumu görülmeyen birinde aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklamaz? a) Konjenital

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Radyoaktif Çekirdekler

Radyoaktif Çekirdekler NÜKLEER TIP Tıpta radyoaktif çekirdeklerin kullanılması esasen 1920 lerde önerilmiş ve 1940 larda kullanılmaya başlamıştır. Nükleer tıp görüntülemede temel, hasta vücudunda bir gama aktif bölge oluşturmak

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ (MUSEVİLİK) 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ (MUSEVİLİK) MERKEZİ ORTK SINVI 29 NİSN 2015 Saat: 11.20 dı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41. GRUP TIBBİ SEKRETER TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ Radyofarmasotik Bilimler Yüksek Lisans ÖĞRETİM ÜYELERİ Doç. Dr. Türkan ERTAY Prof. Dr. Hatice

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU EMLK DNIŞMNLIĞI SERTİFİK SINVI 19/10/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MON. MDP KIT 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 5 Flakon/ Kutu Damar içine uygulanır. Etkin madde : Metilendifosfonik asit (MDP) : 10 mg. Yardımcı maddeler : Kalay

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 17 MYIS 2015 Saat: 09.00 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Nükleer Tıp Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 10.10.2011 11:30-13:00 Dr. Fikret BÜYÜKKAYA Radyopeptid ĠĢaretleme 21.10.2011 11:30-13:00 Diferansiye Tiroid Karsinomunda

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. GRUP İKLİMLENDİRME VE SOĞUTM TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İyi diferansiye tiroid kanserleri Radyonüklid tedavi. Dr. Murat Tuncel Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

İyi diferansiye tiroid kanserleri Radyonüklid tedavi. Dr. Murat Tuncel Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı İyi diferansiye tiroid kanserleri Radyonüklid tedavi Dr. Murat Tuncel Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Sunum planı Cerrahi sonrası değerlendirme RAİ ablasyon Yan etkiler RAİ negatif hastalar

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 2. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ TESTİ 2014 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SĞLIK BKNLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir. Doz Birimleri Bir canlının üzerine düşen radyasyon miktarından daha önemlisi ne kadar doz soğurduğudur. Soğurulan doz için kullanılan birimler aşağıdaki gibidir. 1 rad: Radyoaktif bir ışımaya maruz kalan

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRİK) DLET BKNLIĞI DLİ TIP KURUMU PERSONELİNE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı