BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP LABORANT ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29/07/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Görev Alanı (Alan Bilgisi) 40 ATK nin Yapısı ve Kurum Mevzuatı ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 LABORANT A 1. Hydrogen Oxygen 4. Enzimle katanizlenen bir reaksiyon enzimin hangi kısmında meydana gelir? A) Aktif Merkez B) Apoenzim C) Holoenzim D) Kofaktör Water 5. Hücre membranlarında bulunan iki temel fosfolipid grubu (fosfolipid sfingomiyelinler) membran yapısının % kaçını oluştururlar? Yukarıdaki tepkime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Elektronlar yeniden düzenlenemezler. B) İki atomun etkileşimi sonucu Oktet Kuralı na uyarlar. C) Kimyasal bağlar elektronların yeniden düzenlenmesiyle oluşur. D) İki atom yanyana geldiklerinde elektronlar her iki atomu çekirdek ve elektronlarının etkisi alanına girerler. A) 5 B) 30 C) 60 D) Protein sentezi nerede gerçekleşir? A) Nükleusta B) Mitokondri C) Sitoplazma D) Lizozom 2. Biyokimyada sık rastlanan atomlardan H, O, N ve C için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Oktet Kuralı na göre H tek kovalent bağ yapar. B) Oktet Kuralı na göre C dört kovalent bağ yapar. C) Oktet Kuralı na göre N üç kovalent bağ yapar. D) Oktet Kuralı na göre O tek kovalent bağ yapar. 3. Aşağıdakilerden hangisi molekülün formüle edilmiş fonksiyonel grubudur? A) C = C B) C O C) C R H D) 7. Aşağıdakilerden hangisi oksitleyici madde A) Permanganat B) Kromat C) Nitritler D) Potasyum Siyanür Radyum 2. Hidroklorikasit 3. Brom 4. Bütan Yukarıdaki maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde nasıl sıralanmıştır? A) 1-Radyoaktif B) 1-Aşındırıcı 2-Aşındırıcı 2-Alev Alıcı 3-Toksik 3-Radyoaktif 4-Alev Alıcı 4-Toksik C) 1-Toksik D) 1-Radyoaktif 2-Aşındırıcı 2-Alev Alıcı 3-Alev Alıcı 3-Aşındırıcı 4-Radyoaktif 4-Toksik 2

3 LABORANT A Oksidatif fosforilasyonu katalize eder. 2- Kompleks V olarak da adlandırılır. 3- İç mitokondriyal membranın ATP senteziyle enzim kompleksidir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ATP sentaz enziminin özelliğidir? A) 1 ve 3 B) 2 ve 3 C) 1 ve 2 D) 1, 2 ve Enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Enzimatik reaksiyonun hızının maksimum olduğu sıcaklık derecesine optimal sıcaklık denir. B) Bir enzim tarafından katilizlenen bir reaksiyonun hızı zamanla azalır. C) Hormonlar ve aminoasitler enzimin durumunu etkilemezler. D) Her enzim sisteminde düzenleyici enzim adı verilen en az bir enzim tüm dizinin hızını ayarlar. 10. Aşağıdakilerin hangisi oksidoredüktaz enzimi A) Katalaz B) Alkol Dehidrogenaz C) Aspartat transaminaz D) Laktat Dehidrogenaz 13. Aşağıdaki enzimlerden hangisi genetik hastalıkların tanısında kullanılır? A) Lipaz B) Asit fosfataz C) Kreatin kinaz D) Glukoz-6-fosfataz 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hidrolazlar su katılması suretiyle bağların parçalandığı hidroliz reaksiyonlarını katalize ederler. B) Transferazlar enerjice zengin bir bağın hidrolizi ile iki molekülün birbirine bağlanmasını katalize ederler. C) İzomerazlar bir molekül içindeki değişiklikleri katalize ederler. D) Ligazlar oksidasyon veya hidrolizden başka yollarla bağları yıkar veya oluştururlar. 14. Gen ekspresyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) DNA da saklanan genetik bilgilerin yazılması ve bu bilgileri okunması olaylarının toplamıdır. B) DNA da saklanan genetik bilgilerin bir RNA molekülü sentezi suretiyle sadece yazılmasıdır. C) Gen ekpresyonunda RNA sentezi için RNA polimeraz ile başlama ve sonlanma sinyallerine gereksinim vardır. D) Gen ekpresyonu sonucu aynı zamanda protein sentezlenmiş olur. 15. Protein sentezi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kodonlar trna üzerinde bulunurlar. B) Her aminoasit için en az bir tane kodon vardır. C) Kodon mrna yı oluşturan nükleotit dizisinde üç bazlık dizidir. D) Her kodon protein sentezine katılacak bir aminoasidi veya protein sentezinin sonlanacağını ifade eder. 3

4 LABORANT A 16. Kromozonlardaki genler fonksiyonlarına göre aşağıdakilerden hangileri ile sınıflandırılabilir? A) Yapısal-Operatör B) Yapısal-Düzenleyici C) Promotor-Düzenleyici-Yapıştırıcı D) Yapısal-Operatör-Promotor-Düzenleyici 21. Hücreler arası iletimden sorumlu heteropolisakkaritler aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikoproteinler B) Glikolipitler C) Glikojen D) Nişasta 22. Aşağıdakilerden hangisi yağda çözünen vitaminlerden biri 17. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların fonksiyonlarından A) Hücreler arası yapışmayı sağlarlar. B) İskelet eklemlerini kayganlaştırırlar. C) Çoğu fotosentetik hücrede temel enerji sağlayıcıdırlar. D) Vücutta lipidlerin, bazı aminoasitlerin, glikolipidlerin, glikoproteinlerin ve proteoglikanların ön maddesini oluştururlar. A) A B) D C) C D) K 23. Penisilini bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasteur B) Fleming C) Koch D) Sabin 18. Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit A) Glukoz B) Laktoz C) Fruktoz D) Galaktoz 24. Aşağıdakilerin hangisi minarellerden biri A) Sodyum (Na) B) Fosfor (P) C) Çinko (Zn) D) Altın (Au) 19. Aşağıdakilerden hangisi beş karbonlu monosakkaritlere örnektir? A) Eritroz B) Glukoz C) Mannoz D) Riboz 25. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerden biri A) Vitamin B1 B) Vitamin E C) Folik Asit D) Vitamin B Aşağıdakilerden hangisi yapısal homopolisakkalit A) Nişasta B) Kitin C) İnülin D) Sellüloz 26. Aşağıdakilerden hangisi elektroidlerden biri A) Na + B) K + C) H2 - D) Mg 2+ 4

5 LABORANT A 27. Aşağıdakilerin hangisinde Bor (B) elementi bulunmaz? A) Ekmek B) Lifli sebzeler C ) Meyve D) Kuru yemiş 32. Canlılıkla ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) Molekül - Makromolekül - Hücre yapıtaşı - Atom B) Makromolekül - Atom - Molekül - Hücre yapıtaşı C) Hücre yapıtaşı - Atom - Molekül - Makromolekül D) Atom - Molekül - Makromolekül - Hücre yapıtaşı 28. Aşağıda hangi vitaminin eksikliğinde Pernisiyöz anemi diye tanımlanan megaloblastik anemi tablosu ortaya çıkar? A) Vitamin A B) Vitamin B2 C) Vitamin D D) Vitamin B Aşağıdakilerden hangisi prokaryot tip hücreye sahiptir? A) Bakteri B) Protozoa C) Fungus D) Maya 29. AİDS hastalığına neden olan virüs aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? A) Adenovirus B) Retrovirus C) Picorna D) Arbovirus 34. Aşağıdakilerin hangisi laboratuvar gereçlerinden biri A) Erlen mayer B) Mezur C) Toplu iğne D) Puar 30. Aşağıdakilerin hangisi acil analizlerden biri A) Hemoglobin B) Hematokrit C) Efor testi D) Üre 35. Tüberküloz basilini bulan, tüberkülini tarif eden ve basile adı verilen bilim adamı kimdir? A) Pasteur B) Lister C) Gram D) R. Koch 31. Aşağıdaki hangi yolla vücuttan suyu atılımı olmaz? A) İdrar ile B) Dışkı ile C) Kan ile D) Deriden 36. Çinko aşağıdaki yiyeceklerin hangisinde bulunmaz? A) Et B) Balık C) Karpuz D) Süt 5

6 LABORANT A 37. Aşağıdakilerden hangisi çözünen madde konsantrasyonuna göre çözeltilerden biri A) Doymamış çözeltiler B) Dilüe çözeltiler (seyreltik çözeltiler) C) Doymuş çözeltiler (satüre çözeltiler) D) Konsantre çözeltiler (derişik çözeltiler) 42. Cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumunun hangi ihtisas kurulu görüş bildirir? A) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu B) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu C) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu D) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu 38. Aşağıdakilerin hangisi Çevre İçin Tehlikeli (Dangerous for the Environment, N) maddeler içermektedir? A) Sodyum nitrat B) Dihidrojenoksit (H2O) C) Bakır sülfat D) Nitrotoluen 39. Aşağıdakilerin hangisi canlı sistemlerde bağımsız yaşama özelliğine sahip en basit bütünleşmiş birim durumudur? A) Mitokondri B) DNA C) RNA D) Hücre 40. Aşağıdakilerin hangisi radyoaktif maddelerden biri A) Fosfat B) Toryum C) Polonyum D) Uranyum 43. Aşağıdaki kadrolardan hangisi Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına tabi kadrolar arasında A) Pedagog B) Hukuk Müşaviri C) İhtisas Kurulu Başkanı D) Sosyal Hizmet Uzmanı 44. Maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar gibi konularda görüş bildirmek hangi İhtisas Kurulunun görev alanına girer? A) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu B) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu C) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu D) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu 41. Aşağıdaki işlerden hangisi İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun ihtisas alanına girer? A) Ölümle ilgili işler B) Müessir fiiller C) Cezai ehliyet D) Nesep cürümleri 45. Mahkemeler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile her türlü incelemeleri yapan İhtisas Dairesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Morg İhtisas Dairesi B) Kimya İhtisas Dairesi C) Gözlem İhtisas Dairesi D) Biyoloji İhtisas Dairesi 6

7 LABORANT A 46. Aşağıdakilerden hangisi Adli Tıp Kurumu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri A) Kurumun mali işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek B) Kuruma ait bina ve tesislerin bakım ve küçük onarımlarını yaptırmak C) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek D) Temizlik, aydınlanma, ısıtma ve taşıma işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek 50. Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği nin 7. maddesinde belirtilen şef kadrosuna atanabilmek için atanacak kişinin aşağıdaki unvanlardan hangisini ihraz etmiş olması gerekir? A) VHKİ B) Hizmetli C) Aşçı D) Teknisyen 47. Aşağıdaki şubelerden hangileri Morg İhtisas Dairesini oluşturan şubeler arasındadır? A) Otopsi, hematoloji, kemik ve diş inceleme B) Kemik ve diş inceleme, toksikoloji, elektrodiagnostik C) Kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi ve kimliklendirme, otopsi, elektrodiagnostik D) Otopsi, histopatolojik tetkik, kemik ve diş inceleme TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 48. Aşağıdaki şubelerden hangisi Kimya İhtisas Dairesini oluşturan şubelerden birisi A) Kan lekesi model analiz B) Toksikoloji C) Alkolmetri D) Narkotik 49. Adli Tıp Kurumu Kanunu na göre Adli Tıp Kurumu başkan yardımcılarından en az kaçının adli tıp uzmanı olması gereklidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 7

8 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

9 29 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: LABORANT A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. a 2. d 3. c 4. a 5. b 6. c 7. d 8. a 9. d 10. c 11. b 12. c 13. d 14. b 15. a 16. d 17. c 18. b 19. d 20. a 21. b 22. c 23. a 24. d 25. b 26. c 27. a 28. d 29. b 30. c 31. c 32. d 33. b 34. c 35. d 36. c 37. a 38. b 39. d 40. a 41. b 42. d 43. c 44. b 45. a 46. c 47. d 48. a 49. b 50. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 10. GRUP KİMYA MÜHENDİSİ ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 10. GRUP KİMYA MÜHENDİSİ ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 50. GRUP MÜHENDİS (JEOLOJİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11. GRUP ÇEVRE MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP İLGİSAYAR MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN DİKKATİNE!

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜHENDİS (MERKEZ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 8/0/204 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı