A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I"

Transkript

1 BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola. Er hak Muhammed Ali iftiradan saklayıp, gözcümüz, bekçimiz ola. Merd ü namerde, hiçbir ferde muhtaç eylemeye. Dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize iman, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula. Oniki imam ve ondört masum pâk, onyedi kemer bestegân efendilermizin yolundan, erkânından, didârından, katarından, destinden, dâmeninden, cemâlinden, visâlinden ayırmaya. Âl-i Âba emrine inkiyâd eden, arifân, sadıkân, muhibbânın cümlesi azîz ola. Ferdi bi hemta rezzâk-ı mahlûkat seyyid-i kâinat, es-seyyid Muhammed Hacı Bektâş Veli kaddesallahu sırrahu'l-azîz ve Pîr-i Sâni Balım Sultan Erenlerimizin de himmetleri üzerimizde hâzır ve nâzır olup, desteklerimiz piş-i penâhımız ola. Yerden hayırlı kısmet, gökten hayırlı rahmet, bol feth-i fütûhatlar kerem-i inâyet ola. Ordu ve donanmamızı havada, karada, denizde her umurda mansur ve muzaffer eyleye. Ordularımıza savaş yüzü göstermeye. Savaşmak zorunda kalırlarsa, kışlalarına eksiksiz bir şekilde dönmeleri nasip ve müyesser ola. Ricâl-i devletimizin ömrü şeriflerini Müjdat buyura. Vatana, millete, haklı, hayırlı, adaletle hükmedecek işlerde daim ve kaim eyleye. Çocuklarımıza hayırlı aş, hayırlı eş, hayırlı işler nasip ve müyesser ola. Dil bizden nefes Hazret-i Pîr efendimizden ola. Cumhuriyetimizin kuruluşuna vesile olan Yüce Mustafa Kemal Atatürk ümüzün ve silah arkadaşlarının ve günümüze kadar gelmiş geçmiş, bütün şehitlerimizin de ruhları şâd ola. Buraya uzaktan yakından gelmiş olan, bilcümle dostlarımızın, buraya maddi, manevi katkısı olan herkesin de hizmetleri kabul, Hakk divanda makbul ola. Cümleyi de gûrûru naciden ve zümre-i sâlihinden olmayı nasip ve müyesser eyleye. Dil bizden nefes hazreti Pîr efendimizden ola. Vakitlerin hayrı gele. Dem-i Pîr keremi evliyâ gerçeğe hü! 1

2

3 A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA Toplantı Yürütücüsü Sayın Bakanım, Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Kıymetli Hocalarım, Değerli Misafirler, Sevgili Dinleyiciler Sempozyum düzenleme kurulu adına hepinize HOŞ GELDİNİZ diyerek sözlerime başlıyorum. Bu Sempozyumun çok ilginç bir serüveni var.ancak bu serüveni anlatıp değerli vakitlerinizi almayacağım. Bugün burada bir avuç seçkin bilim adamı, bizlere inanan kıymetli misafirlerimiz, Türkiye nin önemli bir olgusunu ele almak üzere toplandı. İddia ediyorum ki daha önceki örneklerinden farklı olarak Türkiye de bir İlahiyat Fakültesi tarafından ilk defa böylesi geniş ve farklı katılımlı bir Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu yapılmaktadır. Bu gün burada, farklı branşlardan ilahiyatçılar, tarihçiler, edebiyatçılar, sosyolog ve antropologlar ve hepsinden önemlisi kendilerini konu edindiğimiz Bektaşi ve Alevi araştırmacılar var. Bize güvenen misafirlerimizin değerli katkılarıyla biz Sempozyumumuzun amaçladığı hedeflere ulaşacağız. Neydi bu amaçlar; Avrupa Birliğiyle ilişkiler çerçevesinde ve uyum sürecinde dile getirilen Alevilik ile ilgili konuları bilimsel bir platformda ortaya koyup, değerlendirmek; bunu yaparken Alevi ve Bektaşi zümrelerinin halen yaşadıkları sosyo-dini hayatlarının bilimsel bir fotoğrafını çekmek. Bu fotoğrafa Almanya, ABD, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde yaşayan ve Türkiye ile doğrudan veya dolaylı bağları bulunan Alevi ve Bektaşi zümrelerini de eklemek. Medeniyet ve Kültür farklılıklarının bir araya getirilmeye çalışıldığı günümüzde; asırlardır bir arada yaşayan, fakat son zamanlarda haklarında farklı kimlik nitelemeleri yapılan, bununla birlikte büyük çoğunlukla Müslüman ve Türk olduklarını dile getiren Alevi ve Bektaşi zümrelerinin problemlerini kendi katkılarıyla bilimsel bir toplantıda ele almak. Türkiye nin ana yapısını oluşturan kütleyle aynı sosyal ve kültürel çevreden gelen Alevi ve Bektaşi zümrelerinin öncelikle bu insanlarla bir arada yaşabildiklerini, bundan sonra da yaşayabileceklerini ifade etmek. Bu hedeflerin yerine gelmesinin vazgeçilmez şartı konunun bütün boyutlarıyla eğitimdir. Üniversiteler sahip oldukları misyon ve vizyonla Türkiye de bilimsel bilgininin üretildiği ve değerlendirildiği önemli kurumlardır. Bilimsel bilgi olmadan ne ülkemizde bazı sorunların üstesinden gelebiliriz; ne de küreselleşen dünya konjonktüründe hak ettiğimiz yeri elde edebiliriz. Bundan dolayı mazeret üretmeden, mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak müspet bilimler kadar sosyal bilimlerde de doğru bilgiyi üretmeli ve kullanmalıyız. İşte bu bilinçle Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Bektaşilik ve Alevilik olgusunu Sempozyum sınırları çerçevesinde farklı boyutlarıyla ve farklı perspektiflerden ele alarak konuyla ilgili doğru bilgiye ulaşmayı ve bunu kullanıma sunmayı amaç edindik. Bu amaca ulaşmada en önemli yardımcılarımız başından itibaren Sempozyumumuza ilgi duyan bilim adamlarımız; kendi tecrübelerini bizlerle paylaşmak için aramızda bulunan Bektaşi ve Alevi büyüklerimizdir. 3

4 Kendileri her türlü şükrana layıktırlar. Burada bildiri göndermesine rağmen sağlık nedenleriyle son anda Sempozyumumuza gelemeyen Prof. Dr. Havva ENGİN e acil şifalar diliyorum. Yine özel mazeretleri nedeniyle aramızda bulunamayan Reha ÇAMUROĞLU ve Rıza ZELYUT Bey e ilgilerinden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sempozyum çalışmalarımızın daha verimli olması için bildirileri önceden mümkün olduğu kadar dengeli şekilde seçtiğimiz araştırmacılara müzakere ettirdik. Bu konuda, önceden ilan ettiğimiz çalışma takvimine uyamadığımız için özür diliyorum Ancak yine de müzakerecilerimize bildirileri önceden okuyup değerlendirecek ve katkılarını ifade edecekleri bir zamanı verdiğimize inanıyorum. Sempozyumumuzdan elde edilecek sonuçların yeni yetişen nesillerin ufkunu açarak farklı gibi görünen halkımızın bir arada yaşamasının sırlarını keşfetmeye yarayacağına ve bu ufukla ötekilere, her türlü peşin hükümden uzak, daha geniş bir hoşgörüyle bakmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Son olarak başından itibaren Sempozyumumuzun yapılması için her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Metin Lütfi BAYDAR a; konuyu fikir olarak gündeme getiren Dekanımız Prof.Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU na; proje aşamasında finansman destek sağlayarak önümüzü görmememizi sağlayan TÜBİTAK kurumuna ve yetkililerine; maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen şu anda aramızda bulunan Sayın Dursun GÜMÜŞOĞLU na; Sempozyumumuza verdiği desteklerden dolayı sayın Valimiz İsa PARLAK, Sayın Eğirdir kaymakamımız Ömer ULU; Sayın Gelendost Belediye Başkanımız Mehemet SEZGİN ve Sayın İl Müftümüz İsmail ÖNCEL Beylere, IYAŞ A.Ş. ye ve başından itibaren sempozyumun gerçekleşmesinde her türlü desteklerini gördüğümüz çeşitli birimleriyle Rektörlüğümüzün ve Fakültemizin arka planındaki kahramanları, personelimize teşekkürü bir borç bilirim. Düzenleme kurulu adına hepinize HOŞ GELDİNİZ der, saygılar sunarım. 4

5 Prof.Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın misafirler, Peygamberimizin ebedi hayata göçmesinden bir süre sonra Müslümanlar arasında önce siyasi konularda sonra da dini konularda görüş ayrılıkları ortaya çıktığı gibi, Türkiye Cumhuriyetinin selefi olan Osmanlı döneminde de önce siyasi ona bağlı olarak da dini konularda ihtilafların olduğunu ve bunların günümüze miras olarak kaldığını görüyoruz. Örneğin Yavuz Selim le Şah İsmail arasındaki siyasi rekabet, zamanın sosyal dini kuruluşlarından olan tarikatları da etkilemiş; Şah İsmail in şeyhliğine bağlı olanlar, sapıklıkla itham edilerek binlerce kurban vermişlerdir. Yine Yeni Çeri ocağının benimsediği ve onlarla özdeşleşen Bektaşilik devletin üst düzey, 1. Sınıf tarikatı sayılıyordu. Şeyhleri Şeyhülislâmlar tarafından tayin edilirdi. Kadiri, Nakşi vs. gibi tarikatlar ise ikinci sınıf sayıldıkları için, şeyhlerinin tayinleri kadıaskerler tarafından yapılırdı da Yeni Çeri Ocağının kaldırılması yüzyılların meşru Bektaşi tarikatının birdenbire gayri meşru ilan edilmesine sebep oldu. O zamana kadar devletin birinci sınıf Sünni Müslüman sayılan tarikatı, siyasi bir olayla gayri meşru sayılıverdi. Devlet baskısı ve yasaklaması onları camilerden uzaklaştırdı ama ortadan kaldırmadı. Devlet idarecilerinin yok saymasıyla yok olmadılar. İçlerine kapandılar, farklı söylem ve yorumlar geliştirerek günümüze kadar geldiler. Kabul etsek de etmesek de kendilerini Sünni toplumdan ayıran, farklı bir cemaat oluşturdular. Günümüzde kurdukları Cem Evleriyle biz cami cemaatinden farklıyız, mesajını fiilen dillendirmeye başladılar. Sosyal hayatta asırlardan beri de birlikte, iç içe yaşadığımız sayıları kendilerine göre milyonları bulan farklı bir kardeş cemaatın varlığı bir gerçek. Ülkemizin sosyal ve dini bir gerçeği. Kendilerini Alevi veya Bektaşi olarak isimlendirilen bu Müslüman kardeşlerimizin tarihi siyasi sebeplerle kendi içlerine kapanmaları ve haklarındaki siyaset kaynaklı ithamlar, zamanla onların komşuları tarafından doğru tanınmalarını önlediği gibi, Onların da savunma gayesiyle Sünni Müslümanlar hakkında ürettikleri karşıt ithamlar, cemaatler arası mesafeleri açmıştır. Başlangıçtaki siyaset kökenli kopuş, onları çoğu kez camilerden de kopar, kendilerine özgü bir mezhep haline dönüştürmüştür. Günümüz siyasi liderlerinin birlik ve bütünlüğü teşvik edici sözleri ise, toplantılarda söylenmesi moda olan kibar nutuklar olmaktan ileri gidememiştir. İnandırıcı olmamıştır, kalplere inememiştir. Her iki tarafın dindarlarını bir birine kalben yaklaştırmamıştır. Alevi-Bektaşi cemaatinin varlığını ifade eden hukuki bir ifadenin olmayışı, problemin çözümü önündeki bir engel olarak kalmış, sorun günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ilahiyatçıların ele alınması ve açıklığa kavuşturması gereken konulardan birinin mezhep ve tarikat kavramlarının içeriği konusudur. Başlangıçta tarikat olan bu cemaatlerin halen tarikat özelliklerini devam ettirdikleri, yoksa farklı bir mezhep mi oluşturdukları konusunun açıklığa kavuşturulması gerektiği kanaatındayım. Sorunun bilimsel tartışılması, dine ve hukuka ışık tutacağı şüphesizdir sonrası Batı dan esen Dinlerarası Diyalog rüzgarı, merhum Reisi Cumhur Turgut Özal ın sinyali ile ülkemizde de esmeye başlamıştı. Bugün Turizm festivallerine kadar indi. Ancak İslâm dışı inançlara ve cemaatlere gösterdiğimiz ilgiyi maalesef bizden biraz farklı düşünen kendi din ve soy kardeşlerimize gösterdiğimiz söylenemez. Halbuki Batı, diyalogu önce 5

6 kendi mezhep ve cemaatleri arasında büyük küçük demeden başlattı; askarî ortak noktalarda anlaştı. Kiliseler Birliği teşkilâtı altında bütünleşti, daha sonra Hıristiyanlık dışı dinlerle görüşme kapılarını açtı. Biz ise, önce İslâm Dışı dinlerle diyaloga giriştik, Müslümanlar arasındaki mezhep ve meşrep farklılıklarını görmezlikten geldik. İç diyalogu ihmal ettik, geleneksel siyasi tarihin etkisinden kurtulamadık. Ancak dışa dönük diyalog arayışlarının faydası, İlahiyatçıların içe dönük diyalog eksikliğini daha çok hissetmelerini sağladı. Alevi-Bektaşi ve Caferi aydınlarla yaptığımız özel sohbetlerde dile getirilmeye başlandı. Osmanlı dönemi ve politikaları tarihe karıştı. Gelişen teknoloji ve sosyal şartlar dünyayı küreselliğe doğru ilerletirken, diğer din mensupları kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak ortak değerlerinde birleşirken, bizim yerimizde saymamız, gelişmelere ve olaylara seyirci kalmamız düşünülemezdi. Gerçi dini birliğimizin ortak sembollerinden Hacı Bektaş Veli hakkında bazı sempozyumlar düzenlendi. Şüphesiz takdire şayan, sevindirici adımlardır. Bu adımların atılmasında sayısız yararlar vardır. Bu düşüncelerle Fakültemiz bir adım daha ileri giderek, sempozyumumuzun adını Bektaşilik - Alevilik sempozyumu koyarak konuyu biraz daha müşahhaslaştırmak istedik. Sempozyumun, birbirine sırt dönmüş kardeşlerin tekrar birbirlerine yüzlerini çevirmelerine katkıda bulunacağına, birbirlerini tekrar tanımanın kapılarını aralayacağına inanıyoruz ve ümit ediyoruz. Yine ümit ediyoruz ki, bu bilimsel çalışmalar, kardeşleri diyaloga daha çok yaklaştıracaktır. Eksikliklerimizi veya fazlalıklarımızı görmemize daha çok yardımcı olacaktır. Buna ihtiyaç yok diyenlerin olacağını tahmin etmiyorum. Bunun zaruretini bazı dış misallerle vurgulamak ve konunun güncel önemine işaret etmek istiyorum: 1960 lı yıllara kadar Katolik ve Protestan kiliseler Mısırlı ve Habeşistanlı Hıristiyanları kendi mezheplerine kazanmak için, birbirleriyle yarışıyorlardı. Hatta İkinci Dünya savaşı sonunda Habeş Hükümdarı Haile Selasiye ye kabul ettirilen barış antlaşması şartlarından biri, Katolik ve Protestan misyonerlerin Habeşistan da çalışmalarına engel olunmaması idi. Günümüzde ise, iç misyonu ve mezhep farkını bırakmış İslâma karşı tarihi monofizit Hıristiyanları güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Mısırda da Katolik ve Protestan kiliselerce benzeri politika güdülmektedir. Çünkü 1956 yılında kadar Hıristiyan ın Katoliklik veya Protestanlık yerine İslâm ı kabulü, Batı Kiliselerinin misyon politikalarını değiştirmelerine sebep olmuş; Monofizit Hıristiyanları kendi mezheplerine kazanma yarışından vaaz geçmişler; İslâm a karşı yerli Hıristiyanları destekleme kararı almışlar, iç misyonu bırakarak, farklı mezhepdaşlarına dini, kültürel, eğitim ve iktisadi yönden yardım etmeye, desteklemeye başlamışlardır. Böylece Mısır ve Habeşistan Hıristiyanlarının İslâm a koşuşmalarını önlemişlerdir. Tarih hep böyle olmadı mı? iç mücadeleden kazançlı çıkanlar hep dışardakiler olmadı mı? Misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkemizde farklı mizaçtaki kardeşlerin birbirlerine mesafeli durmak yerine, birbirlerine destek olmaları, el ele vermeleri gerekmez mi? Sayın Misafirler, Sizlere biraz da Fakültem hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. SDÜ İlahiyat Fakültesi 25 şubat 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir şubatında da inşaatı tamamlanan yaklaşık 1500 öğrenci kapasiteli kendi binamıza geçtik. Öğretim kadrosu olarak halen, 5 profesör, 11 doçent ve 25 yardımcı doçent, 6 okutman, 1 uzmanımız vardır. Araştırma görevlilerimizle birlikte bu sayı 70 bulmaktadır. 6

7 Öğrenci yıllık kontenjanımız bir zamanlar 206 bulmuşken, son zamanlarda azaltılmış 21 e düşürülmüştür. Halen bu yıl kaydolan yeni öğrencilerimizle birlikte tüm öğrenci sayımız, ders tekrarı eden öğrencilerimizle birlikte toplam 105 dır. Bu yıl fakültemize gelen öğrencilerin taban puanları ise, tıp ve elektronik bölümlerine paraleldir. Ülkemizin Diyanet ve Milli Eğitim kadrolarındaki yüksek öğrenim görmüş görevlilere ihtiyacı dikkate alınarak, kontenjanın artmasının ülkemiz manevi kültürüne katkıda bulunacağına inanıyorum. Benzeri ihtiyacın Bektaşi-Alevi cemaatleri için de zaruret olduğu kanaatındayım. Son olarak, sempozyumun düzenlenmesinde bize maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen, bizi daima cesaretlendirerek bu sempozyumun gerçekleşmesine imkan veren Rektörümüz sayın Prof.Dr. M. Lütfi Baydar a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine davetlerimizi kırmayarak yurt dışından ve yurt içinden teşrif eden misafirlerimize, Sempozyumu maddi katkısıyla destekleyen TÜBİTAK a, sempozyumun mutfak hazırlığını yapan Prof.Dr. Saffet Sarıkaya başkanlığındaki komisyon üyesi arkadaşlarıma, isimlerini burada unutup söyleyemediğim tüm katkıda bulunanlara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 7

8 Prof. Dr. M. Şevki AYDIN Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Saygıdeğer Bakanım, Sayın Valim, Değerli Milletvekilleri, Saygıdeğer Bilim insanları, Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle size saygıdeğer Başkanımızın selamlarını, iyi dileklerini iletmek istiyorum. Her şeyden önce böyle bir toplantıyı düzenleyen SDÜ yetkililerine, başta sayın rektör ve İlahiyat Fakültesi Dekanı olmak üzere ve bu sempozyuma emeği geçen, katkı yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantı son derece önemlidir. Çünkü bu Alevilik ve Bektaşilik gibi, son derece önemli bir olguya politik gerginliklere yol açmadan, soğukkanlı bir şekilde bilimsel bir yaklaşımla ele alıp tartışmaya imkan hazırlamaktadır. Teslim etmeliyiz ki Alevi kardeşlerimiz son zamanlara kadar inançlarını dile getirme, kendilerini ifade etme konusunda pekte şanslı değillerdi. Genelde inançlarını saklamayı tercih ederlerdi. Bunun sorumluluğu hepimize aittir. Ama Allah a şükür onlar da başkaları gibi kendilerini her platformda rahatça ifade edebilmektedirler. Ne var ki ülkemizdeki din konusundaki genel bilgisizlik, bilgi yetersizliği, diğerleri gibi Alevilik-Bektaşilik gerçeğinin de neliğini ortaya koyma hususunda tam bir kargaşaya yol açmaktadır. Bugüne kadar Alevilik-Bektaşilik üzerine yapılan araştırmalara, İlahiyat camiamızın beklenen açılımı sağladığı, bu konuda başat rol oynadığı söylenemez. Popüler çalışmaların ise sorunu iyice içinden çıkılmaz hale getirdiği söylenebilir. Aleviliğin neliğini ortaya koymaya çalışan bu yazarların formasyonu dikkate şayandır. İslâmla, İslâm kültürleriyle sıkı ilgisine rağmen Alevilik ve Bektaşiliğin neliği konusunda tam bir karmaşa sergileniyor. Kimileri Aleviliğe, Bektaşiliğe yeni bir teoloji üretmek kaygısıyla yaklaşırken, başkaları onu teolojiden uzaklaştırma, arındırma çabası içindedirler. Kimileri Aleviliği, Bektaşiliği Sünnilik içinde eritmeye çabalarken, kimileri onun genel İslâm çerçevesinden koparmaya çalışmaktadır. Kimileri onun eklektik bir dinsel oluşum olarak görürken, başkaları onu felsefi bir anlayışa indirgeye bilmektedir. Alevilik ve Bektaşilik konusuna ilişkin konuşmalarda ve yazılarda, temel yazılı kaynaklar yerine, daha çok şifahi kültüre atıflar yapılmaktadır. Bu tutum Alevilik ve Bektaşiliğin gerçekte ne olduğunu, nasıl tanımlanacağı meselesini çıkmaza sokan başlıca etkenlerden biri, belki birincisidir. Alevilik ve Bektaşiliğin öncelikle genel İslâm çerçevesinde geliştirdiği inanç örgüsü bağlamında ele alınması, hangi şartlardan ve hangi teolojik formulasyonlardan neş et ettiğinin bilimsel yöntemlerle ortaya konması gerekir. Bu yapılırken Alevilik ve Bektaşiliğin tarihsel birikiminin ve günümüzdeki literatürünün, tezahür biçimlerinin çok iyi okunması şarttır. Hemen her Alevi ve Bektaşinin üzerinde karar kılacağı bir bakış açısına ulaşmanın zorluğu aşikardır. Alevilere rağmen, bir Alevilik tanımının yapılamayacağı da tartışma götürmez bir gerçektir. Diyanet İşleri Başkanlığı diğerleri gibi, Alevilik ve Bektaşiliği de asla tanımlamaya kalkışmamıştır ve kalkışmayacaktır. Bütün yaptığı topluma inanç, ibadet ve ahlak konularında sahih ortak bilgisini sunmak, genel İslâmi çerçeveyi ortaya koymaktan ibarettir. Bundan ötesi insanlarımızın kendi dindarlık tercihlerine bırakılmalıdır. Bu boyutu Diyanet İşleri Başkanlığı organize etmekle yükümlü değildir, uygun da olmaz. Başkanlığın topluma hizmet sunarken sıkı sıkıya bağlı kalmayı önemsediği Laiklik ve Cumhuriyetin temel ilkeleri de, zaten bunu öngörmektedir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı olmak durumundadır, itici, ayrıştırıcı değil. Bu bağlamda 8

9 Diyanet İşleri Başkanlığı, topluma din hizmetleri sunarken muhatap kitlelere ilişkin değerlendirme yapmayı da hem sahip olduğu dini bilgilerin sağladığı bir hak hem de üstlendiği görevi gereği olarak görmektedir. Yeni bir oluşumun dini neliği konusunda yukarıda belirttiğimiz genel İslâmi çerçeveye göre Diyanet İşleri Başkanlığı görüş beyan etmeyecekse, hangi kurum veya kim edecektir? Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığı İslâmın evrensel sabitelerini önemsemekle birlikte İslâm için çoğulcu anlayışının içtihat ve yorumunun bağlayıcılığının, ne olduğunun bilincindedir. Dolayısıyla dinle ilgili bilgiyi, yorumu kendi tekelinde görmemekte ve ortaya koyduğu bilgiyi ve yorumu hiç kimseye dayatmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için de, din hizmeti olarak neler yapılabileceği ve bunları gerçekleştireceği konusunu da kendisine problem edinmiştir. Bu tür toplantılarda ortaya konan bilgilerin, düşüncelerin bu bağlamda katkı sağlayacağına inanmaktayız. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da Üniversitelerin ürettiği bilimsel bilgiden yararlanmaya açığız ve hazırız. Bunu kendimize görev sayıyoruz. Bu toplantının başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Yüce Allah tan niyaz ediyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 9

10 Prof Dr. Metin Lütfi BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkan Yardımcım ve Saygıdeğer Konuklar. Öncelikle I.Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumuna Üniversitem adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bilindiği gibi Alevilik ve Bektaşilik günümüz Türkiye sinde üzerinde en fazla spekülasyon yapılan sosyal olgulardan biridir li yıllardan itibaren giderek artan dozda başlayan tartışmalar 1990 lı yıllarda bir yayın enflasyonunu beraberinde getirmişti. Son onlu yılda taşlar nispeten yerine oturmuş görünüyorsa da, bu konudan nemalanmak isteyen ve konuyu farklı platformlara taşıyanlar görünmektedir. Bunların yanında Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun her türlü art niyetli teşebbüslere duyarlı ve tepkili olduklarını görmek de memnuniyet vericidir. Küreselleşen ve siyasi konjonktürde yeni dengelerin oluştuğu günümüz dünyasında ülkemizin de hak ettiği yeri elde etmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle ulusça birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Birlik ve beraberliği sağlamamız her şeyden önce ulusça birbirimizi hoş görmemize, birbirimize tahammül etmemize bağlıdır. Esasen dikkatli bir bakış hangi farklılıklar olursa olsun ulusumuzun aynı inanç, aynı kültür, aynı örf, aynı töreye sahip bir bütün olduğunu göstermektedir. Farklılık gibi görünen pek çok sosyal olgunun arka planında ön yargılar, bazı sosyal sıkıntıların getirdiği tahammülsüzlükler, ulusça birbirimizle doğru diyalog ortamının kurulamamış olması gibi nedenler yatmaktadır. Günümüzde artık yaşanan bir gerçeklik olan sosyal fenomenleri görmezlikten gelmek, yok gibi farz etmek veya toplum bilim mühendisliğine soyunarak baskı yoluyla dönüştürmeye çalışmak boş bir çabadır. Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde bu nedenleri ortadan kaldırmanın yolu doğru bilgiden geçer. Doğru bilginin adresi ise öncelikle Üniversitelerdir. Alevi ve Bektaşi zümreleri kaçınılmaz olarak ülkemizdeki diğer sosyal grupların yaşadığı sosyal süreçten geçmekte ve bu geçiş döneminde bazı sorunlar yaşamaktadır. Çünkü ulusumuz geçtiğimiz yüzyıldan beri tarım toplumundan sanayi toplumuna ve bilgi toplumuna geçiş sürecinin sıkıntılarını yaşamaktadır. Bu sıkıntıların başında kentleşmenin getirdiği problemler vardır. Kentlerdeki grupların kimlik tanımlamaları, herkesin inandığı biçimde yaşayabilmeleri, bu yaşam biçimini sağlayacak eğitimi almaları bunların başında gelmektedir. Bu sorunların çözüm mercii farklı mihraklar değil yine ulusumuzdur, ulusça oluşturduğumuz kurumlardır. Atatürk bu ülkeyi kurarken çağdaş, laik özgürlükçü bir sistemi oluşturup bizlere emanet etmiştir. Eğer biz bu emanete sahip çıkmayı bilir ve sistemi doğru işletmeyi becerebilirsek kendi içimizdeki bütün sıkıntıları kendimiz aşabiliriz. Bu bağlamda Alevi ve Bektaşi zümreleri de her türlü spekülatif ortamdan uzak öncelikle kendilerini doğru tanımlamalı ve tanıtmalıdırlar. Bunun için gerekli eğitimin yeri resmi öğretim kurumlarıdır. Üniversite olarak biz de Alevi-İslâm anlayışının doğru öğretilmesinde üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Onun için buraya özellikle Bektaşi ve Alevi inancını yaşayanları davet ederken onların kendilerini bilimsel bir ortamda ifade etmeleri istedik. Böylece konu art niyetli düşüncelerden ve tek taraflı bakışlardan uzak bütün muhatapların katıldığı çok yönlü bir platformda ele alınmış olacaktır. İnanıyoruz ki Üniversite olarak sahip olduğumuz misyonla ülkemizi ve ulusumuzu doğrudan ilgilendiren sosyal bir olguyu bilimsel veriler ışığında değerlendirme fırsatı bulacağız. Yine inanıyoruz ki Alevilik Bektaşilik için 10

11 problem gibi görünen bazı sıkıntıların çıkış yollarına ve ip uçlarına bu toplantının sonunda ulaşacağız. Ahmet Yesevi den Hacı Bektaş Veli ye, Yunus Emre ye, Aşık Paşa ya gelen ve onlardan bizlere miras kalan sevgi ve hoşgörü zihniyetinin evrenselliği bu düşüncenin dünyanın farklı ülkelerine yayılmasına yol açmıştır. Sempozyumumuza katılan ABD, Almanya, Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan dan gelen konuklarımız bize oralardaki Hacı Bektaş kabullerinin yansımalarını göstereceklerdir. Bu durumu, hem engin İslâmi tasavvuf kültürünün sınırları aşan boyutlarını ifade etmek açısından hem de ulusumuzun dünya ile entegre olmasına yapacağı katkıyı dolayısıyla önemsiyoruz. Bu mirasın günümüzdeki diyalog çalışmalarına yol göstermesi ümidiyle Sempozyumumuza katılan tüm konuklarımızı sevgiyle kucaklar, saygılarımı sunarım. 11

12 İsa PARLAK Isparta Valisi Sayın Bakanım, Muhterem Hanımefendi, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektör, Sayın Dekan, Saygıdeğer Bilim adamları, Sevgili Konuklar, Sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anadolu yüzyıllar öncesinde, Asya içlerinden gelen Türkmen zümrelerince vatanlaştırılırken, silahlı akıncıların bazen önünde, bazen yanında faaliyet gösteren gönül erleri vardı. Bu gönül erlerinden, gönül fatihlerinden birisi de Hacı Bektaş Veli idi. İçinden çıktığı geniş toplulukları bir muhabbet ikliminde teşkilâtlayan bu büyük insan, derin bir ileri görüşlülükle, zamanının sivil toplum örgütleri zinciri denilebilecek bir yapılanmayı başardı. Bu yapılanma sayesinde Bektaşilik, Osmanlı devletinin en önemli temel taşı olan ordusunun da mayasını teşkil etmiştir. Bugün Bektaşilik ismiyle bir taraftan Anadolu Aleviliğini etkileyen, hatta oluşturan bu sosyo-kültürel oluşum diğer taraftan şu veya bu ölçüde bütün bir Anadolu İslâm ına ve hayat tarzına da tesir etti. Yüzyıllar boyunca Anadolu da, geniş halk kütleleri, Hacı Bektaş Veli nin, Mevlana Celaleddin Rumi nin ve Hacı Bayram Veli nin müsamahalı ve sevgi dolu din anlayışlarının çevresinde kümeleştiler. Bu sevgi atmosferi, cennet Anadolu da yepyeni bir insan tipinin mayasını kardı. Bu mayanın tutmasıyla dalga dalga coğrafyaya yayılan bu muhabbet erleri, insanlık tarihinin çok az kaydettiği muhteşem bir kültür ve medeniyetin de temellerini attılar. Hacı Bektaş merkezli uygarlık ve kültür ürünlerinin yakın geçmişinde ise İstiklal Savaşında Mustafa Kemal Paşa ya sundukları sınırsız destek vardır. Bu destek Hacı Bektaş Veli takipçilerinin Cumhuriyete verdikleri desteği de pekiştirmiştir. Netice olarak Bektaşilik ve Alevilik büyük kültürlerin harman yeri olan zengin Anadolu medeniyetinin oluşmasındaki en önemli temel taşlardandır. Dinî, sosyal ve kültürel hayatımızda önemli bir yeri olan ve derin izler bırakan Bektaşilik ve Aleviliğin böyle bilimsel bir ortamda her kesimin katılımı ile, her yönüyle incelenecek, tartışılacak ve gelecek için bir takım öneri ve mesajların ortaya konulacak olması inanıyorum ki gelecekteki sevgi, barış ve kardeşlik umutlarımızın büyümesine sebep olacaktır. Bu nedenle bu Sempozyumu düzenleyen Süleyman Demirel Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve öğretim üyelerine, Sempozyuma her türlü katkıyı sağlayanlara ve varlıklarıyla ve biraz sonra yapacakları konuşmalarıyla Sempozyumu onurlandırdıklarından dolayı Sayın Devlet Bakanımız Mehmet Aydın a şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim. 12

13 Prof. Dr. Mehmet AYDIN Devlet Bakanı Sayın milletvekili arkadaşlarım, sayın valim, sayın rektörüm, sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, sayın dekanlarımız, değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum ve bu güzel toplantının başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hepimizin, alan içinde olan arkadaşlarımın çok daha iyi bildiği gibi evrensel bir din olan ve evrensel ölçekte yayılma imkanı olan, tarihi bakımdan da zaten yayılmış olan bir dinin, Diyanet İşleri Başkanı arkadaşımız sabiteleri dedi ben isterseniz onu açayım- ilkeleri, normları sadece inananlar tarafından değil geniş bir insani kitle tarafından paylaşılan temel değerleri vardır. Bunları dünyanın neresinde olursanız olun, her hangi bir üniversiteye veya bir kütüphaneye uğrarsanız, her hangi bir dille yazılmış olursa olsun, İslâm a Giriş başlığını taşıyan veya başlığı her neyse bir kitabı çıkarır okursanız, sözünü ettiğim bu ilkeleri, bu normları, bu değerleri kolayca görürsünüz. Demek ki bir bakıma bunlar İslâm ın özünü oluşturmaktadır. Ne var ki bir de o ilkelerin, o normların ve diğerlerinin farklı kültürler içerisinde, farklı coğrafyalarda farklı anlaşılması, farklı yorumlanması ve bu anlamaların ve bu yorumların hayata intikali vardır. Bu da yine özünün varlığı kadar bir realitedir, bir gerçektir. Hatta farklı yorumlar, farklı anlayışlar bir büyük dinin bizzat kendi bünyesi içinde de vardır. Bunlar çok kalın çizgilerle birbirlerinden ayrılmazlar. Belki son tahlilde hepsi bir bütünün parçasını oluştururlar; ama her halükarda vardırlar. Türkiye örneğine bakalım: Yine İslâm birdir, tektir ve çoğu kere ben bu tekliğe zarar getirir endişesiyle de zaten Türk İslâmı, Arap İslâmı, Avrupa İslâmı gibi terimleri katiyen kullanmıyorum; onun yerine Müslümanlık sözünü kullanıyorum. Ben Müslüman ım, İslâm değilim. Gerçi Osmanlı nın son dönemlerinde Müslümanlar yerine İslâmlar da kullanılıyordu. Dolayısıyla din ile Müslüman arasında öyle bir yakınlık vardı. Ama bugünün terminolojisi içinde konuşacak olursak Müslüman, kişilerdir, topluluklardır, onların oluşturdukları topluluklar. İslâm asli, primordial bir dindir, dinin kendisidir. İslâm her zaman tekdir ve her zaman tek olmaya devam edecektir. Farklı olan onun anlaşılması ve yorumlanmasıdır. Mesela, bugün Türkiye nin din sahnesine baktığınızda, tarihî yaşanmışlığın ön planda olduğu, geleneklerin, geleneksel yorumların ön planda olduğu bir anlama ve yorumlama çizgisi vardır. Mesela benim çocukluğumda Türkiye de yaşanan dinî hayat ağırlıklı olarak geleneksel bir çizgide idi. Geleneksel anlayış için sınırları gittikçe daralıyor denilse bile; şu veya bu sebepten dolayı gittikçe alanının daralmasına rağmen, geleneksel anlayış yine de varlığını sürdürüyor, devam ettiriyor. İkincisi, yeniden yapılanma diyebileceğimiz, eski kelamımızda, tefekkürümüzde adı teceddüttür, yani yenilenme, yenileşme demek; yenilenmenin, yenileşmenin ağır bastığı, ön planda olduğu dinî anlayışlar vardır. Bunların Türkiye de oldukça etkili olan yayın organları var. Bir başka anlayış, çizgi; din ile siyaset arasında daha organik bağ gören anlayışlardır. Belki komşu ülkelerde olduğu kadar güçlü değildir, belki komşu ülkelerde olduğu kadar etkin değildir. Ama yine de Türkiye de tekrar ediyorum çizgide bir azalma olmasına rağmen, belli bir solma olmasına rağmen, yine de din ile siyaset arasında daha organik diyebileceğimiz bağı gören, öyle bir bağ var olduğu inancıyla ortaya çıkan anlayışlar vardır, görüşler vardır. Yine dinin kamu alanının neredeyse hiçbir yerinde olmamasını talep eden görüşler vardır ve bunlar da her gün bizim yayın organlarında karşılaştığımız görüşlerdir. 13

14 Nihayet bu topraklarda hakikaten tarihî bakımdan eski, hatta Türklerin Müslüman olduğu dikkate alınırsa, onun ile birlikte başlayan ve aynı ölçüde de zengin bir tasavvuf ağırlıklı yorum vardır, var olagelmiştir. Hatta isterseniz onu da açarsınız, orada da farklı anlayışların ve farklı yorumların olduğunu görürsünüz. Benim kanaatimce -ki üniversite hocası olarak bunu söylüyorum, siyasetçi olarak söylemiyorum- zannediyorum pek çok meslektaşımın paylaştığı bir kanaattir veya tamamına yakınının paylaştığı bir kanaattir; o da Bektaşiliğin, Aleviliğin kökleri tarihi bakımdan da kültürel bakımdan da derin olan işte bu tasavvufî yorumun içinde yer aldığını, orada oturduğunu düşünüyorum ve öyle inanıyorum. Şimdi oranın da içinde yine farklı, gayet tabi olarak farklı anlamalar vardır, farklı yorumlamalar vardır. O da monolitik değildir, tek boyutlu değildir. Bu bizzat benim yaşadığım bir durumu da akla getiriyor, hatırıma getirdi şimdi. Bakan olduğumun ikinci haftasıydı zannediyorum. Büyük bir gazetede -çok satan bir gazete o anlamda söylüyorum- bu konuları iyi bilen felsefe kökenli bir arkadaşımız benimle uzunca bir röportaj yaptı ve belki benimle yapılmış olan röportajların en tatmin edicisiydi. Bu röportaj çalıştığı gazetenin ilk sayfasında sekiz sütunda verildi ve konuştuğumuzu o sütunun altında yer alan konuşmayı dile getiren, onu yansıtan bir başlık da değildi. Ama gazetelerde bazen böyle çarpıcı başlıklar şeklinde konuşmanız çıkabiliyor. Başlık şuydu: Alevi zirvesi toplanıyor. Benim söylediğim o değildi. Zirve kelimesini hiç kullanmadım. Arkadaşıma dedim ki, her konuda ihtiyacımız var, ama özellikle bu konu çok ciddi olarak ele alınmak, çalışılmak, etüt edilmek, bilimsel olarak üstüne gidilmek gereken bir konudur ve bunun da ortaklaşa yapılması lâzım. Bilim adamlarımızın, düşünce adamlarımızın içerisinde kendilerini Sünni olarak adlandıranlar vardır, Bektaşi olarak adlandıranlar vardır, Alevi olarak adlandıranlar da vardır. Bunlar çalışmalarını ayrı ayrı da yaparlar. O dediğim çerçeve içinde elbette benim düşündüğüm o zaman bu idi. Ama bunlar birlikte de yapabilirler, birlikte de düşünebilir, bir diyalog içinde hatta diyalojik bir anlayış içerisinde karşılıklı olarak birbirlerini anlayarak, birbirlerinden öğrenerek ve birbirlerine öğreterek böyle bir anlayış işini birlikte yapabilirler ve bunu yapmak zorundayız. Birilerinin bir tarafta oturup, o birileri her kimse belki kendi başlarına oturup her hangi bir tanım yapma hakları vardır; ama bu tanımın toplum içinde yaygınlaşması o kadar kolay değildir. O yüzden de biraz farklı düşünüyorum. Yani Müslümanlığın sınırlarını Müslüman olmayanlar bile irdeleyebilir, çünkü nihayetinde bu bir fikirdir, bu bir birliğe dayanır, dolayısıyla başkaları da görebilir. Elbette biri diğerinin namına ve adına bir tarif yapamaz, ama nihayet bilen herkesin bu konuda bir şey söyleme hakkının olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yazı gazetede o boyutta çıkınca bayramın hemen akabinde sayıyı çok hatırlamıyorum ama her halde on, on beş civarında sivil toplum örgütü ile bakanlıkta oturup, konuşma imkânı buldum. Onların talebiydi bu. Ve orada hakikaten o çizgi üzerinde, Alevilik çizgisi üzerinde de ne kadar zengin yorumların olduğunu, farklı yorumların olduğunu bizzat görme imkânı buldum. Şimdi, dini anlayışlar asırlardır süre gelen bir çoğulluk içerisinde; yani, mesela İslâm dini hiçbir zaman anlayış bakımından, fikir ve zihin açısından tekil olmaz, hiçbir zaman İslâm birdir, ama bu anlamalar, bu tefekkürler, düşünmeler hiçbir zaman bir olmadı. Nasıl bir olsun ki? Zaten, İslâm ın gelişinin, vahyin gelişinin yüz sene sonrasında bizim yüz civarında düşünce ekolümüz ortaya çıktı. Kelam ekolleri diyoruz bunlara, bunların büyükleri vardır; Mutezile gibi, Ehl-i Sünnet şemsiyesi gibi, Şia Kelamı gibi vesaire. Ama bunların alt katında yer alanlar vardır. Üst üste koyarsanız son derece zengin bir tefekkür geleneği, düşünce geleneği vardır. Birbirinden farklı olan, ama yine de birbirleriyle bağlantılı olan dörtten daha fazla, beş, altı diyebileceğiniz felsefe gelenekleri vardır. Meşşai felsefesi, İşraki felsefesinden oldukça farklı. Ayrıca tasavvuf da sadece tek değildir. Bunu da hepimiz biliyoruz çok çeşitli tasavvuf yolları vardır, anlamaları vardır, yorumlamaları vardır. Bu açıdan bakıldığında denebilir ki; belki de tarihin gördüğü en 14

15 zengin, en çeşitli dini yorumlar bizim kültürümüzde vardır. Bu dini yorumlarının çok erken bir tarihte gün ışığına çıkmasından ve bunun o günkü İslâmî anlayış ve yayılışla Batı ya yayılmasından dolayıdır ki, Batı daki din hakkında konuşma, dini söylevlerinde de bu söylediğim düşünce ekollerinin, anlayışlarının çok derin etkileri olmuştur. Hatta neredeyse din gibi algılanan belki mezhep adıyla da söylenebilen geniş akımlar üzerinde İslâm tefekkürünü ve İslâmi bilgilerin çok büyük etkisi olmuştur. Ve bu etkiler olmasaydı bizim bunu sadece kendimize değil başkalarına da anlatmamız lâzım. Ve bu etkiler olmasaydı bugün tanıdığınız, bildiğiniz anlamda Batı medeniyeti de olmazdı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bu gün artık bunu söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Eğer İslâm dininin etkisiyle gelişen, o kaynaktan beslenen felsefe olmasaydı, bilim olmasaydı, sanat olmasaydı, devlet anlayışı, yönetim anlayışları olmasaydı Rönesans olurdu, ama çok farklı olurdu, Aydınlanma olurdu, ama çok farklı olurdu ve daha sonraki gelişmeler olurdu ama çok farklı olurdu. O yüzden bizim Batı Medeniyetinde sonuna kadar savunacağımız ve savunmak durumunda olduğumuz haklarımız vardır. Bunlar bu gün bilinemediği için sanki Batı medeniyeti apayrı bir şeydir, İslâm medeniyeti apayrı bir şeydir, İslâm medeniyeti doğru dürüst hiçbir şey üretmemiştir gibi neredeyse Rönesans tan bu güne atlayan, Ortaçağ dan bu güne atlayan son derece yanlış, sakat ve bilimsel olarak da hiçbir tutarlılığı olmayan anlayışlar vardır ve ne yazık ki biz yeteri kadar gayret sarfetmez isek bu anlayışlar ders kitaplarına girmektedir, yaşayan kültürlerin bir parçası olmaktadır. Bu gün Batı da yaşayanlar eğer Orta Doğu bölümlerinde okumuyorlar iseler, onların İslâm ın bir medeniyeti olarak, bir kültür olarak Batı ya yaptığı katkılardan hiç mi hiç haberdar değildir. Hiçbir şey bilmiyor. Ve maalesef hiçbir şey öğretmiyorlar, bu haksızlık. Bunun bilinmemesi, bunun öğretilmemesi dünya barışı açısından da son derece riskli durumlar doğuruyor. Çünkü iki insan birbiri ile karşılaşıyor. Onların neredeyse son iki yüz yıllık geçmişi farklar üzerine inşa edilmiş, kurulmuş. Oysa farklarından daha çok ortak yanları önemlidir. Ben hasbel kader -tarih öyle bir noktada beni yakaladı veya ben onu yakaladım her neyse- üç senedir bu konuları her mahfilde Batı da anlatmak zorundayım. Hakikaten bilgisizliğin boyutu korkutucu bir düzeydedir. Böyle bir toplantıda sorsanız, ki o toplantıya katılanların yarısı karar vericidir, medeniyetler hakkında büyük laflar söyleyen insanlar bunlar, toplayıp deseniz mesela, acaba Katolikliğin en büyük mütefekkiri, teoloğu, ilahiyatçısı, hatta banisi, kurucusu kimdir? deseniz, Aziz Aquino lu Thomas dır. Ya da Thomas Aqinos tır. Peki Thomas Aqinos la bizim Farabi arasında bir ilişikinin olduğu hakkında hiçbir fikrin var mıdır? diye sorsanız, Ne alaka var ki? Hiçbir alaka, hiçbir ilgi olamaz Oysa on üç ciltlik baş eseri olan Summa Teolojik, yani ilahiyatın en üst kademesindeki eserinin hemen pek çok yerinde Farabi yi cümle cümle değil, uzun paragraflar halinde ve yerini de göstererek iktibas ediyor, çalmıyor yani. İnkar değil, yerini göstererek Farabi yi iktibas ediyor, alıyor. Farabi olmasa açıkça söyleyeyim, Hıristiyan Teolojisi Allah ın sıfatları hakkında konuşma hususunda son derece zayıf. Bu kültürün, İslâm kültürünün büyük harfle yazdığımız İslâm medeniyetinin Batı medeniyeti üzerindeki derin etkilerini, zengin katkılarını inkar etmek ne kadar bilimsel ve düşünsel açıdan bir nankörlüktür. Bunun hatırlatılması lâzım. Ama sadece hatırlatmak yetmiyor, bunun öğretilmesi lazım. Üniversitelerimiz bunu öğretmek zorundadır, öğretmek durumundadır. Şimdi bu gün çoğulluk, karşımıza çoğulculuk olarak çıkıyor, İngilizcesiyle plüralite, plüralizm olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu gün gerek iç bünyedeki farklı anlayışlar, farklı yorumlamalar, gerek uluslararası bağlamda farklı anlayışlar, farklı yorumlamalar sadece bir farklılıkların belirlenmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi İşte orada vardırlar. demekle bitmiyor. Bunların tanınması lazım. Bunların toleransla karşılanması lazım. Ve biz kendi içimize döndüğümüzde bu konuda hakikaten evvelâ çok dikkatli olmamız lazım. Sonra çok çalışıp bu gün elimizde olandan kat kat bilgiyi üretmemiz lazım. Ve ondan sonra da bu çoğulculuk gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzun bilinci içinde olmamız lazım. Bu gün öyle bir dünyada 15

16 yaşıyoruz ki, eğer bu konuda dikkatlice davranılmazsa çok ciddi hatalar yapılabilmektedir. Mesela, burada konuşan arkadaşlarım zaten bazı hassas kelimeleri telaffuz ettiler. Benim kanaatimce güzel telaffuz ettiler. Mesela, Alevilikle Sünnilik arasında diyeceğim aslında Sünnilik bir şemsiye. Sünniliğin kendi içinde çok önemli farklar var. Onun altında Maturidilik vardır, Eşarilik vardır. Fakat bu ayrı bir konu. Büyük farklar mıdır? Küçük farklar mıdır? Yani farklı demek aslında işi çözmek anlamına gelmiyor. Hemen şu soruyu sormak lazım. Ne kadar farklı? Bu farklar ne kadar farklı? Bu farklılıklar ne kadar farklıdırlar? Bu sorunun sorulması ve bunun bilimsel olarak cevabının verilmesi lazım. Eğer biz bunu anlatamazsak burada, hakikaten son derece tabiî olan, olması gereken bir kültürel farklılık başka yerde adeta derin kimlik farklılıkları gibi anlaşılır ve eğer siz kendiniz, eski deyimle, mukayyed olmazsanız insanlar sizi kendi inşa ettikleri kutucukların, odacıkların içine yerleştirmeye başlarlar. Nitekim Avrupa da bunun olduğunu biliyoruz. Geniş bir kitle, bu kültürün köklerini taşıyan bir kitle ilerleme raporunda azınlık olarak geçiyor. Ama kendilerine minnet ve şükran borçluyuz. Alevi topluluğu bütünüyle Kim kime azınlık diyor? Çünkü azınlık hukuki terimdir, aynı zamanda siyasi bir terimdir. Biz azınlık değiliz, biz bu ülkenin aslıyız, esasız bu ülkenin öteki vatandaşları gibi. Ben kaç kişiden duydum Biz bunu bilmiyorduk. dediler. Bazen unutmayalım yanlış anlaşılmamızda, yanlış anlatılmamızda da bizim payımız var. O yüzden özellikle yurt dışında konuşurken, çünkü insanların elinde bilgi az, belge az. Bazıları ne söylerse öyle inanıyorlar. Farklıyız derseniz, öyle inanıyorlar, Çok farklıyız derseniz öyle inanıyorlar. Çünkü ellerinde değerlendirmeyi yapacak bir bilgi zemini yok. O bakımdan gerçekten Türkiye yi ilgilendiren konularda çok çalışmamız, güvenilir bilgiye sahip olmamız ve bu güvenilir bilgiyi de evvelâ içeride paylaşmamız ve sonra bunu yurt dışına taşımamız lazım ki, ne isek ona yakın bilgilerle bilinelim. Neysek öyle demiyorum. Çok iddialı olur. Çünkü bilimin yakalama gücü de sınırlı. Ama her halükarda güvenilir bir bilgi, dayanılır bir bilgi üretmek zorundayız ki; bunun da yolu bilimdir. Bu bilgiyi üretmek zorundayız ki farklılık söylemi bilimsel bir anlam ifade etsin. Değerli dostlar, bir niyaz ile başladık değil mi? İçinizde bu duaya amin demeyen çıkar mı? Çıkmaz. O halde bu duanın duacısı, bu duayı yazan, asırlardır okuyan, bu gün okumaya devam eden insan bu inancın, bu kültürün tam merkezindedir. Ve biz bunu söylemek zorundayız. Bu sadece teolojik bir mesele değil, sadece bilimsel bir mesele değil. Bunun üzerine siyaset inşa etmek istiyorlar. Bunun üstüne küresel boyutta siyaset inşa edilmek isteniyor. Biz burada yetmiş milyon oturup, bizim üzerimizde bu türden siyasetlerin yönetilmesine, inşa edilmesine seyirci kalırsak gelecek kuşaklar bizim birliğimizi ve beraberliğimizi geleceğe taşımak bakımından sorumluluğumuz hakkında ne söylerler? O yüzden gerçekten bu ciddi konuları ciddiyet içerisinde devam ettirmek, öyle bir, tek, iki, üç, beş sempozyumda değil, çok ciddi bilimsel araştırmalarda devam ettirmek zorundayız. Niye? Bu farklılıklar, Allah ın yaratma gücünün tecellisindeki zenginliktir. İki insanın birbirinden farkı bir açıdan dünya kadar büyüktür; duyguları, düşünceleri, şekilleri, konuşmaları farklı, farklı. Farklılık Allah ın gücünün, hikmetinin bir gereği, işaretleri olarak anlatılıyor bizim müşterek, ortak kutsal kitabımızda, mukaddes kitabımızda. Ama farklılıkları test etmenin ölçüleri vardır. Buna da biz felsefede sınır bölgeleri diyoruz, sınırlar diyoruz. Varoluşsal sınırlar. Hayatın zorlaştığı, ölümle kalım arasında kaldığınız yerde farklılıklar ne kadardır? Sorusuna cevap orada ortaya çıkıyor. Doğumda, evlenmede, sünnet olmada, düğünde, cenazede, Türkiye nin Batısında doğan bir çocuk, Türkiye nin Doğusunda, Güneydoğusunda bir aileye gitse ne kadar acemilik çeker? Ben size söyleyeyim. Hiç acemilik çekmez. Çünkü paylaştığı ortak değerler o ailede de yaşanıyor bu ailede de yaşanıyor. Farklıyız, amenna. Ama ne kadar farklıyız? Kimse kalkıp benim kimliğimin, benim tarihi kimliğinin, derin kimliğimin, bu ülkede şu bölgede doğup büyüyen insandan şu inancı benden şu şekilde farklı yorumlayan insandan ayrı gayrı olacak derecede farklılık olduğunu iddia ediyorsa burada ciddi 16

17 olarak bizim meseleye bakmamız gerekiyor. Bu sınır bölgelerde Türkiye belki de hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek kadar yani bizim konumumuzda, bizim durumumuzda olan ülkeleri kastediyorum, üç, beş kabilenin birleşmesinden meydana gelen ülkeleri kastetmiyorum. Belki bizim sahip olduğumuz boyutta ortak değerleri olan çok az topluluk vardır. Bakınız bir İngiliz Alman dan farklıdır, bir Alman bir Fransız dan epeyce farklıdır ye kadar bu farklılıklar yüzünden neler oldu? Kaç milyon gencin hayatının gittiğini hepimiz biliyoruz. Ama bugün bu farklılıkları zenginlik kabul edip ortak değerler etrafında birleşerek birlikler oluşturuyorlar, oluşturdular. Avrupa Birliği bunun en güzel örneği ve bunu yasalarında bunu müktesabatına nakşettiler, oraya oturttular yazdılar. Dediler ki Gelin şu on değeri ortak değer olarak kabul edelim. Adalettir, insan onuruna saygıdır, hukukun üstünlüğüdür, demokrasidir, şeffaflıktır, hesap vermedir, çoğulcu bir toplum içerisinde müsamahalı olmadır, toleranslı olmadır. Anayasalarına nakşettikleri maddeler, değerler bunlardır. Bunlar etrafında buluşalım, birleşelim. Peki öbürü hakkında ne yapacağız, öteki farklılıklar hakkında ne yapacağız? Bizim eski hocalarımız derler ki, bu farklılıklar iki kısımdır. Bunlardan öyleleri vardır ki gerçekten bu temel değerlerle çelişkili. Yani eğer bir şey töreden geliyorsa, efendim töredir diye insan haklarına karşıysa, temel değerlere karşıysa dünyanın hiçbir yerinde o töreyi, o tezatları savunmak mümkün değildir. Eğer tekrar ediyorum insan haklarına aykırıysa, insan onuruna saygı gösterilmiyorsa, adalete aykırıysa bizim töreden geliyor, gelenekten geliyor diye zayıf bir şeyi, sakat bir şeyi devam ettirmemiz mümkün değil. Ama bu temel değerlerle çatışması söz konusu olmayan, bize ait bir dizi zenginliği dile getiriyorsa onlara karşı sadece toleranslı olmak yetmiyor, şimdi tolerans biraz yukarıdakinin, tepedekinin aşağıya Canım sıkılıyor ama yine de yap. Anlamına da geliyor. Hayır, daha ileri derecede bir tasvip, daha iyi bir derecede kabullenmeyi gerektiriyor. O halde bugün geldiğimiz noktada dünyada bu olup biterken ve bu ülke o anlayış içinde kendisini Avrupa Birliği içerisinde görme çabasıyla bir bakıma alıp götürürken, Türkiye nin içindeki farklılıkları, derin kimlik farklılıkları gibi anlamak ve yorumlamak lüksüne sahip değildir. Artık aklıma o geldiği için söylüyorum, başka bir kelime kullanacaktım. Farklılıklar bildiğimiz gibidir. Alevi vatandaşlarımız Sünnilerden farklıdır. Sünniler de kendi aralarında birbirlerinden farklıdırlar, Bektaşilikle Alevilik arasında da farklılıklar vardır. Önemli sayılabilecek farklılıklar vardır vesaire. Ama bu farklılıkların hiçbiri bizi bir noktada birleşmeyecek bu vatanın çocukları, bu toprağın çocukları, bu kültürün çocukları olarak temel değerlerde birleşmemizi imkansız hale getirecek, zorlaştıracak ayrılıklar değildir, gayrılıklar değildir. Elbette bilimsel yaklaşım benim bu son cümlelerimden biraz farklı olur, olacaktır da. Ama dediğim gibi ben bir bakıma iki camia arasındayım. Bir tarafım beni bilim dünyasına, tefekkür dünyasına çekiyor, ama öbür tarafım her konuştuğum cümleyi de siyasetten nereye varır? Onun bir bakıma düşüncesi içerisinde söylemek zorundayım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu toplantı bana ilk iletildiği günden beri önem verdiğim toplantı oldu. Bu gün sizinle beraber olmamın bir sebebi de buydu. Sayın rektörümüz geldi daha önce, sayın arkadaşlarımız uğradılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızla temas kuruldu. Sonunda çerçeve bilimsel olmak kaydı ve şartıyla, bilimsel konuşmalar bazen hoşumuza gitmeyebiliyor, ama o bilimsel bilgilere bizim ülkemizin ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bunu bu ülkenin, tarihin büyük milletinin geleceği açısından ve o endişe, o varoluşsal soruna götürebilirsek elbette kendimizi daha başarılı sayacağız. Üç şey; güvenilir bilgi üretmek zorundayız, yapıcı, pozitif eleştiriler yapmak zorundayız, varoluşsal, ahlakî sorumluluğumuzun bilinci içerisinde olmak zorundayız. Ben başta sayın rektörümüz olmak üzere, sayın valimiz olmak üzere, İlahiyat Fakülteli değerli meslektaşlarımıza, Dekanımıza, -Ekrem Bey benim sınıf arkadaşımdır- ayrı bir teşekkürü de hak ediyor, ve Sempozyum Düzenleme kurulu teşekkür ediyorum ve tüm katılımcılara, misafirlere başarılar diliyorum. Aranızda bulunmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum. 17

18

19 Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK 19

20

21 ALEVÎLİK HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER Ethem Ruhi Fığlalı * Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Yaklaşık otuz yıllık bir birikim sonunda 1990 yılında ilk baskısı yapılan Türkiye de Alevîlik- Bektâşîlik adlı mütevâzî eserimize şu ifadelerle başlamıştık: Anadolu Alevîliği, bir ilâhiyatçı ve bir İslâm düşüncesi tarihi araştırıcısı için, üzerinde ciddî çalışmalar yapılması, araştırılması ve bir hükme ulaşılması en zor ve belki de, kendi kaynakları henüz yeterince günyüzüne çıkarılamamış bulunduğu için, ancak karanlıkta el yordamı ile iş yapmaya benzer bir faaliyet alanıdır. Bu belirsizliğe rağmen, bugüne kadar, özellikle Bektâşîlik yahut Alevîlik başlıklı pek çok yayın yapılmıştır ve hâlâ daha magazin gazeteleri de dâhil olmak üzere basınımızın ve muhtelif dergilerin vazgeçilemez malzemesi olarak sayfalarında yer verdikleri ve maalesef çoğu da ideolojik tahriklere yol açabilecek bir üslûpla ele alınan bir konu olmaya devam etmektedir. Anadolu Alevîliğinin kökleri, tarihî bir vâkıa olarak Türklerin İslâm ı tanımaya başladıkları dönemlere kadar uzanan belli siyâsî, tarihî, coğrafî, ictimâî, iktisâdî ve kültürel şartların tedricen oluşturduğu bir İslâmî inanç ve kültür olgusudur. O kadar ki, Türklerin İslâm a bakış ve onu algılayış, anlayış, yorumlayış ve yaşayışlarına dair ilk ve fevkalâde önemli ve anlamlı izlerin kümelendiği bu inanç ve kültür olgusunun özü ve mayası, İslâm ile karılmış ve İslâm tasavvufunun derunî ve manevî boyası ile boyanmış olmasına rağmen, Türklerin İslâm öncesi din ve kültürlerinden, yani Şâmânîlik ve onun özünü oluşturan Gök Tanrı kültü ile birlikte Budizm, Maniheizm gibi Orta Asya ve Mâverâünnehir coğrafyalarına ait dinlerin ve kültürlerin muhtelif unsurlarından oluşmuştur. Bunun böyle olması da tamamen tabîi bir seyirdir; ilmî bir gerçekliktir; çünkü toptan din değiştiren bir topluluk, hattâ ihtidâ eden bir kişi bile, hiçbir zaman bütünüyle kendi harsından sıyrılamaz, soyunamaz. Böyle bir topluluk, nasıl ve ne derece üstün bir medeniyet seviyesine girmiş olursa olsun, yüzyıllardan beri devam eden ve iliklerinden kemiklerine kadar bütün benliğine işlemiş yaşayış, düşünüş ve inanışlarından, istese de, birdenbire kopamaz ve onları inkâr edip görmezden gelemez. Bu, Türklerin İslâm medeniyeti dâiresine girişlerinde de böyle olmuştur. Aslında sâdece Anadolu Alevîliği değil, genel olarak Türklerin tamamının İslâm ı tanımaya başladıkları dönemde vukû bulan olaylar, bu insanların nasıl bir müslümanlığı tercihe temayül gösterdiklerinin de işaretlerini verir. Şöyle ki, Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilk temaslar Hz.Ömer zamanında başlamış olmakla beraber, asıl İslâmlaşma hâdisesinin ilk adımları Emevîler devrinde atılmıştır. Emevîler döneminde, Arabın dışındaki bütün kavimlere karşı uygulanan gayr-i âdil ve zorba idare düzeninin, bu insanlar üzerinde bu yönetime karşı ciddî bir tepki doğurduğu izahtan vârestedir. İslâm hukukunun açık-seçik beyanlarına rağmen, Emevîlerin mevâlîyi ikinci sınıf vatandaş olarak görmeleri, Türkler gibi, var oluşlarından itibaren kendi benliklerini vesâyete muhtaç telâkki etmeyecek derecede hürriyet ve bağımsızlığa inanmış bir kavmi tedirgin etmemesi, tepki doğurmaması mümkün değildi. İlk dönemlerde Müslüman olan bir kısım Oğuz * Prof.Dr., Emekli Rektör, Muğla/TÜRKİYE 21

22 kavimlerinde, Karluklarda, Yabgularda ve Yağmalarda, Emevî idaresine karşı ciddî bir muhalefetin varlığı söz konusudur. Üstelik Muâviye ve daha sonra oğlu Yezîd in Hz. Peygamber in sevgili torunlarına ve damadına karşı sergiledikleri hasmâne ve hattâ zâlimce tutum, Emevîlere karşı olan topluluklarda ve özellikle Türkler arasında, fevkalâde önemli akisler doğurmuş ve onları Hz. Peygamber ve soyu için derin bir sevgi ve kopmaz bir bağlılığın hâkim olduğu bir anlayış ve inanışa sevketmiştir. Bunun tabiî bir neticesi olmak üzere, toptan İslâm ı kabul etme durumunda bulunan Karahanlılar döneminden itibaren, özellikle Satuk Buğra Han dan itibaren, artık İslâm dünyasında Emevîlere karşı Ehl-i Beyt i, Hz. Ali soyunu savunan ve onların haklarını ve sevgisini dâima ön planda tutan zümreler dâima var olagelmiştir. Bu zümrelerden bir kısmı, Ali sevgisi ve Ehl-i Beyt bağlılığını tamamen dünyevî ve siyâsî gayelerle gündemde tutarken, aralarında Türklerin de bulunduğu bir kısmı ise, Hz.Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgi ve saygısını samimî ve derûnî bir inanışla ve tamamen sevgi, saygı ve kopmaz bir bağla, ama göçebe Türk topluluklarının kendi İslâm öncesi kültür ve inanışlarını İslâm tasavvufunun Melâmîlik potası içinde yeniden yoğurup İslâm ın yaşayış ve hayata bakış felsefesine uygun düşen anlayışına göre biçimlendirilmiş şekliyle inanır ve kabul ederler. Bu anlayış ve yaklaşımın ilk işaretlerini ve örneklerini, çok daha önce, 1980 yılında ilk baskısı yapılan ve bugün baskı sayısı 12 ye ulaşan Çağımızda Îtikâdî İslâm Mezhepleri başlıklı eserimizde özet yollu ortaya koymuştuk. Esasen İslâm mezhepleri tarihi araştırmalarında titizlikle dikkat edilmesi gerekli hususların başında, bir düşünce, bir fikir veya bir zümrenin dışa yansıyan şekil ve sıfatlarından çok, bu dış görünüşün ardında ve altındaki gerçek inanışların menşei, mahiyeti ve gelişmesini, siyâsî, tarihî, coğrafî, ictimâî, iktisâdî ve kültürel şartları içinde anlamaya çalışmak gelir. Şüphesiz Anadolu Alevîliğinin İslâm a bakışını, onu anlama ve yorumlama biçimini belirleyen kaynak, kısaca, İslâm tasavvufu ile İslâm öncesi inanç ve kültürlerin biçimlendirdiği bir hayat anlayışıdır. Şüphesiz sağlam ve samimî şekilde inanmakla beraber, kitâbî dîn kültüründen uzak kalmış göçebe ve yarı göçebe Türkmenler şehirlerde yaşayan soydaşlarından, hattâ yakın akrabalarından farklı olarak eski kam larının yerini alan ata lar, baba lar ve dede lerin eliyle anlatılan, yayılan ve kitâbî dîn mümessilleri olan fakı ların öğrettiklerinden daha basit ve sade, gelenek ve göreneklerine daha uygun bir Müslümanlıkla yetiniyorlardı. Kendilerine mahsus bu vasıflarıyla onlara, İslâm tasavvufunun İbn Arâbî ve benzerleri gibi derin felsefî ve kelâmî meseleleri tartışan mutasavvıfları ve tasavvuf anlayışı yerine, daha sade ve berrak bir inanışı yaşatmayı esas alan Türk tasavvufunun mümessilleri ve hattâ kurucuları gözüyle bakılabilir. Bu tasavvuf anlayışının temelinde, şüphe yok ki, Şâmânî yaşayışın büyük ölçüde Yesevîlik ve kısmen de Dokuzuncu yüzyılda Horasan da ortaya çıkan Melâmîlik ile şekillenmiş tezâhürleri görülür. Bilindiği gibi Melâmîlik, her türlü gösterişten, riyâdan, kibirden, övünmekten ve dünyevî ihtirastan uzak kalmak, kendini bütünüyle Allah a teslim etmek ve benzeri ahlâkî hasletlere sâhip olmak gibi esaslara dayanır. Onların bu esaslar yanında, özellikle namaz ve sâir ibâdetler ile dinî merasimlere pek düşkün olmamak gibi görüş ve tutumlar, göçebe hayatına, geleneksel alp lik telâkkilerine, basit ve sade yaşayışlarına pek uygun düştüğü içindir ki, Türkler tarafından büyük ilgi görmüştür. Bu anlayış ve yaklaşım, Şamânîlikten gelen unsurlarla da zenginleştirilerek ortaya yepyeni bir tasavvuf ve İslâm anlayışı çıkarmıştır. Esasen bu durumu da tabîi karşılamak gerekir; çünkü Anadolu ya sadece Yesevî Ocağına bağlı muntazam Türkmen dervişleri değil, Horasan Melâmetiyesi nin ürünleri olan Kalenderîlik, Haydarîlik gibi Sünnî mutasavvıfların şiddetle karşı çıktıkları tarîkatların müntesipleri 22

23 ile başlangıçta herhangi bir dinî teşkilâtla ilgisi bulunmamakla beraber iktisâdî zaruretler karşısında geçim yolu bulmak, bir iş ve toprak sâhibi olmak için yollara düşmüş tufeylî denebilecek gezginci topluluklar da gelmişti. Elbette baştan itibaren son derece samimi bir şekilde İslâm akîdelerine bağlı, ama taassuptan şiddetle kaçan, serbest düşünceye, hoş görüye, insana ve insan sevgisine düşkün Türk toplumunda, Kalenderîler ve Haydarîler gibi dînin kâidelerine ilgisiz, ahlâkî ve geleneksel değerlere aldırmayan bu tufeylî toplulukların davranışlarının ve görüşlerinin hoş karşılaması düşünülemezdi. Gerçi kendilerini Kalenderân, Cevâlika ve en çok da Tâife-i Abdalân isimleriyle anan, ama devrin kaynaklarında Tâife-i İbâhiye ve Tâife-i Zenâdıka adlarıyla anılan bu topluluklar, Türkmenlerin geniş müsamahasından istifade ile Bâtınîlikten ibaret görüş ve inanışlarını serbestçe yayıyorlar; Anadolu da tasavvuf perdesi altında tahriklere kalkışıyor, fesatlıklar çıkarıyorlardı. Bu bakımdan, bu zümrelerin gerek Onüçüncü asır Anadolu sundaki karışıklıklarda, gerek daha sonraki dönemlerin dinî hayatında menfî tesirlerinin bulunduğu dâima hatırlanmalıdır. Maamafih Anadolu Selçukluları da dînî siyâset konusunda selefleri Büyük Selçukluların geleneklerine bağlı kalarak Sünnîliği ve Abbâsî taraftarlığını sürdürdükleri için, özellikle şehirler, Sünnî-Hanefî anlayışın merkezleri oldular. Başka bir ifade ile şehirlerde ya da köylerde yaşayan ve inandıkları, kabul ettikleri ve savundukları kitâbî kültür ile İslâmiyet in örgütlü ve gerçek bünyesi demek olan doğru yol u, dolayısıyla Kurtuluşa Eren Fırka yı (el-fırkatu n-nâciye) teşkil ettiklerine inanan ve bu iddiayı baştan itibaren sürdüren geniş bir kitlenin, Arap ve Acem Müslümanlığının yorumlarına ve tesirlerine daha fazla açık olduğu hususuna kesin gözüyle bakılabilir. Aynı şekilde İslâmiyet i babalar ve dedeler eliyle daha sathî şekilde alan ve yaşayan, özellikle de İslâmlaşma safhasında İslâm kültür merkezlerinden uzak yerlerde göçebe olarak yaşayan Türkmenlerin de uzun süre ve hattâ şimdi bile İslâm öncesi din ve kültür inanış ve yaşayışlarını İslâmiyet le bir biçimde de olsa uzlaştırmak suretiyle korumuş oldukları hususuna da kesin gözüyle bakılabilir. Nitekim ilk edebî mahsullerimizde, bu göçebe Türkmenlerin saf ve samimî olmakla beraber, sâdece Kelime-i Tevhîd den ibaret sathî bir İslâm bilgisi ve anlayışına sâhip, İslâm öncesi hayat ve telâkkilerini yaşatan, İslâm için kâfirlerle savaşan, ama kadınlı meclisler kurup arakı, bal şarabı, kımız içmeye devam eden kimseler oldukları görülmektedir. Onların bu durumları ile şehirli müslümanın yazıya ve okula dayalı yaşayışı arasında elbette bir farklılık doğmuş ve bu durum inanç alanına da yansımıştır. Ancak şehirli müslümanın hor görmesine, küçümsemesine ve hattâ bazı tutum ve davranışlarını din dışı görerek ağır biçimde tenkîd etmesine rağmen, göçebe Türkmenler, yani Alevîler, bu yaşayış ve inanışları dolayısıyla kendilerinin İslâmiyet e ve Türk Müslümanlığına aykırı davrandıklarına dair bir kanata, -son yarım asır zarfında aralarından kendilerini siyâsî ve ideolojik rüzgârlara kaptırmış olan bazı marjinal gruplar veya isimler dışında-, hiçbir zaman sâhip olmamışlardır. Onlar, kendilerini, dün de bugün de Kurtuluşa Eren Topluluk (gürûh-i nâcî) olarak görmüş ve görmektedirler. Hal böyle iken, bir kısım insanlar Alevîlik-Bektâşîliği ya ezilmişlik veya başkaldırı edebiyatının istismar konusu kılmaya devam ediyorlar yahut da onu İslâm ın dışında bir mezhep, heterodoks bir anlayış, bir bakış ve hattâ ayrı bir din gibi ne anlama geldiği belli olmayan bir kavram kargaşasına boğuyorlar. Bu konuları yazmaya başladığımız nerede ise yarım asra yaklaşan bir süre içinde, yukarıdaki tespitlerin önemli ölçüde değiştiğini söyleyebilmeyi çok isterdim. Gerçi burada hemen şu hakikatı dile getirmeliyim ki, Dede-Baba ocağına bağlı Bektâşî zümreleri, şahsen bendenizin takip edebildiği kadarıyla en az bir yarım asırdır, gerek merhum Sâlih Bedreddin Noyan Dedebaba nın önderliğinde gerek günümüzde birlik ve beraberlik açısından örnek bir tavır içinde olmuşlar ve ocağın istismarına fırsat tanımamışlardır. 23

24 Oysa genel olarak Alevîlik hakkında içerden ve dışardan yazanlar, Alevîliğin her şeyden önce Türklerin İslâm ı tanımaya başlamalarının, bir bakıma nasıl anladıklarının ipuçlarına sâhip olduğuna aldırmaksızın zaman içinde ulaşılmış veya söylenmiş rivayetlere takılarak kendilerine veya tarihte görülen örneklerine göre kaftan biçmeye başlıyorlar. En azından sırf bu sebepten dolayı, İslâm mezheplerini hak-bâtıl, Ehlu l-hak-ehlu l- Ehvâ ve l-bid a ve müşteşrıkları takiben de Ortodoks(orthodox)-heterodoks (heterodox) ve benzeri şekillerde tasnif etmek, İslâm düşünce zihniyetinden ne kadar uzak kalındığının; kasıtlı, tarafgîr ve biz ve onlar şeklindeki sakîm anlayışın en çarpıcı örneğidir. Bu neviden bir anlayış, kendini, kendi mezhebini ve toplumunu fırka-i nâciye-gürûh-i nâciye olarak kabul ettiği için, karşısındakinin görüşlerinin kendininkine göre doğru mu yoksa yanlış mı olduğunun tespiti ile sınırlandırmakta ve onlar ı, bâtıl a saplanmış sapık zümre olarak görmektedir. Böyle olunca da verilen bilgiler her zaman tam olmamakta ve -en olumlu yaklaşımlamuhalif olarak görülen bir fırkanın, bir zümrenin, bir şahsın hem zâhirî, hem de derûnî tarihine ait tablo sıhhatli bir manzara arz etmemektedir. Şu bir gerçektir ki, her fırkanın, her zümrenin başkaları tarafından da bilinen ve tanınan bir zâhirî hayatı; bir de sâdece kendi mensuplarınca en kesin şekliyle bilinen ve yaşanan derûnî hayatı vardır. Önemli olan cihet, bu iki hayatı imkânlar ölçüsünde bütünlemektir. Fırkalar ve dinî zümreler hakkında bugün, düne göre daha çok doğru bilgiye sâhibiz. İnanıyorum ki, mezheplerin, cemâatların, zümrelerin kendi yazarları tarafından kaleme alınmış eserler, ister tanıtım ve propaganda için, isterse muhalifleri karalamak veya alt etmek için yazılmış olsun, gün yüzüne çıktıkça, topluluklar arasındaki sert ayrılıklar kaybolacak; ihtilâf noktaları aydınlanacak ve belki de gereksiz düşmanlıklar yerini dostluk ve müşterek anlayışa bırakacaktır. En önemlisi, bâtıl, sapık, zındık ve benzeri yaftalar yapıştırılarak karalanmaya çalışılan bir fırkanın veya bir zümrenin veya münferid bir düşünürün, İslâm düşüncesinin umumî gelişmesine ciddî katkılar sağlamış ve sağlamakta olduğu görülebilecektir. Burada yeri gelmişken önemli bir konuyu, özellikle son çeyrek asırdır ülkemiz tarihçileri ve/veya araştırıcıları tarafından sürdürülen bir yanlışı, bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ehl-i Sünnet karşılığı olarak Ortodoks, Ehl-i Sünnet dışındaki mezhepler, hareketler ve zümreler için Heterodoks ve/veya heretik (heretic/heresy/heretical) terimlerinin kullanılması doğru değildir. Neden mi? Çünkü, heretik teriminin sözlük anlamı, kabul edilmiş dinî esaslara aykırı görüşlere inanan ve o şekilde hareket eden; resmî makamlarca belirlenmiş genel esaslara muhalefetle aşırı, bâtıl ve sapık fikirleri savunan, demektir. Müsteşrıklar tarafından ortodoks (orthodox) teriminin karşıtı olarak kullanılan heterodoks ise, kilise tarafından kabul edilmiş ve esasları kesin hükümlerle belirlenmiş resmî credo nun, inanç esaslarının dışına çıkan, yani i t i z â l ederek tekfîri hak eden sapık fırkalar a (heretic sects) işaret eder. Hıristiyan Kilisesi, daha baştan itibaren, kendisini ilâhî vahyin muhafızı ve onu Kutsal Ruh un ilhamıyla açıklayıp ortaya koyabilecek yegâne yetkili olarak görmüştür. Dolayısıyla Kilise nin belirlemiş olduğu esasların dışındaki herhangi bir yorum ve inanış, sapık olarak değerlendirilir ve reddedilir. İkinci yüzyılda Kilise giderek öğretilerinin saf ve aslî şekliyle muhafazası ve sapmaların da buna göre imtihan edilmesinin gerekliliği düşüncesiyle bir kriter oluşturulmasına karar verir ve böylece Katolik Kilisesi, orthodoxy nin belirlenmesi ve heresy nin reddi konusunda tek mercî haline gelir. Nitekim ilk asırlarda Hıristiyan Kilisesi birçok sapıklıkla uğraşmıştır. Bunlar arasında Docetism, Marcionism, Montanism, Adoptionism, Sabellianism, Arianism, Nestorianism, 24

25 Monophysitism, Donatism, Pelagianism ve Gnosticism gibi düşünce okulları vardır. Onikinci ve Onüçüncü asırlarda ise, sapıklıkla mücadele için meşhur engizisyon kurulur. Katolik Kilisesi, Onaltıncı asır Reform hareketinden sonra da, bugün de ilk ve sonraki dönemlerde belirlediği sapıklık kriterine sâdık kalmış ve kalmaktadır. Buna mukabil pek çok Protestan kilisesi ise, en doğru ve saf Hıristiyan inancına sâhip olduklarını ve kendilerinin dışındaki herkesin ve Katolik kilisesinin sapık (heretic) olduğunu düşünüyordu. Maamafih hoşgörünün tedrîcen yaygınlaşması ve Yirminci asır kilise hareketi, zorla da olsa sapıklık (heresy) kavramının yeniden değerlendirilmesine ve bir hıristiyanın kendi kilisesinin inancını kabul ederken diğerlerininkini sapık olarak görme zorunda kalmamasına imkân tanımıştır. Her ne kadar Yahudilikte de söz konusu ise de, hassasiyet ve cezâ itibariyle münhasıran Hıristiyanlık ve kilise için geçerli olan bu terimlerin, olduğu gibi, İslâm edebiyatına aktarılması ve Sünnîlik için orthodox, Sünnîlik dışındaki fırkalar için heterodox terimlerinin kullanılması, fevkalâde ciddî yanlışlıklara, yanlış anlamalara sebep olabilecek bir kavram kargaşası doğurmaktadır. Esasen bu tarzdaki yanlış kullanımlar ve belki de maksatlı çabalar, İslâm ilâhiyatı açısından tamamen boş ve temelsizdir; gayr-i ilmî ve tarafgîr, subjektif yaklaşımlardır, apaçık bir kolaycılıktır. Çünkü her şeyden önce Kur an ve Sünnet e göre, İslâm da resmî inanç esaslarını, yani credo yu belirlemek için Hıristiyanlıktakine benzer resmî bir din teşkilâtına lüzum görülmemiştir; çünkü İslâm da ruhban sınıfı ve ruhbâniyyet, dolayısıyla da kilise ve kilise teşkilâtı yoktur. İslâm ın, yani Kur an ın belirlemiş olduğu çerçevede Allah a, Peygamber e ve Âhıret e (Tevhîd - Nübüvvet - Me âd) inanan herkes, İslâm dâiresi içindedir. Nitekim müslüman fakîh ve kelâmcıların çok büyük bir çoğunluğu, dîne ait olduğu zarurî olarak bilinen şeylerin dışında, dînî ihtilâflar yüzünden, yanî dînin müslümanlar tarafından farklı okunması, anlaşılması ve yaşanması yüzünden insanların veya toplulukların tekfîr olunamıyacağı hususunda ittifak halindedirler. 25

26 ALEVİLİK TARİHİNİN TEMEL BİR PROBLEMİ : ALEVİLİK VE NİZARİ İSMAİLİLİĞİ Giriş Ahmet Yaşar OCAK * 1980 li yıllardan bugüne kadar süregelen akademik veya popüler mahiyetteki Alevilik araştırmalarında dikkat çeken bir değişim gözleniyor: Alevilik araştırmaları giderek yapısal, inançsal, kurumsal ve güncel boyutların öne çıktığı, bu boyutların daha çok antropolojik, teolojik ve sosyolojik yaklaşımlar doğrultusunda araştırılmakta olduğu görüntüsünü veriyor. Aleviliğin kendini tanımlama, yahut kimliğini belirlemeye çalışma dönemi olarak değerlendirebileceğimiz 1980 sonrası başlayan bu sürecin giderek böyle bir eğilim içine girmesinin aslında anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Dolayısıyla bu bir bakıma tabii olmakla beraber eksik, eksik olduğu için de belirtilen boyutlarla ilgili araştırmaların analiz, yorum ve sonuçlarında çok önemli yanlışlıklara yol açmaktadır. Bu sebeple, Aleviliğin bu boyutlarının doğru anlaşılmasında vazgeçilemez olan tarihsel boyutla ilgili araştırmaların kalite ve kantite açısından giderek gelişme kaydetmeleri gerekirken, görülebildiği kadarıyla aksi olmaktadır. Oysa tarihsel boyutla ilgili henüz çözülmemiş bir yığın problem bulunmakta, bunların aydınlığa kavuşturulması, bunun için de genç araştırıcıların bu boyuta da yönelmesi gerekmektedir. İşte bu bildirinin konusu, bu tarihsel boyutun çok mühim bir meselesi, yani Alevilik-İsmailîlik bağlantısıdır. Bu mesele bugün Alevilik ve Bektaşiliğin inanç boyutu başta olmak üzere, pek çok konunun doğru anlaşılması bağlamında üzerinde münhasıran durulması elzem olduğu halde, yeterince dikkat çekmiş ve irdelenmiş değildir. Bu problem, iki üç yıl öncesine kadar Alevilik araştırmalarının gündemine dahi gelmemiştir. Bunun bir sebebi, günümüzde Alevilik ve Bektaşilik üzerinde çalışmakta olan araştırıcıların çoğunun, ilahiyatçı, sosyolog, antropolog veya etnolog, hatta etnomüzikolog olmaları dolayısıyla, çalışmalarını bu disiplinler çerçevesinde yürütmekte olmaları, tarihsel boyuttan çok, ister istemez Aleviliğin ve Bektaşiliğin yapısal, inançsal ve güncel boyutlarıyla ilgilenmeleri olabilir. Belki asıl sebebi, Alevilik ve Bektaşilik te en azından görünürde güçlü bir On iki İmam kültünün mevcudiyetidir. Bu kültün görüntüdeki hakimiyeti, kanaatimizce Aleviliğin Yedi İmam kültüne dayalı İsmailîlik le bağlantısı olabileceği gibi bir problemin hatıra gelmesini engellemiştir. İşte sorgulanması gereken asıl nokta da burasıdır. Kanaatimce Alevilik teki On iki İmam kültünü sorgulamak, başka bir deyişle, Alevilik teki bu kültü, Oniki İmam Şîîliği ndeki "Oniki İmam" algılayışı ile karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma sonucunda aradaki uyuşmazlık hemen fark edilecektir. "On iki İmam Şîîliği nin (öbür adıyla İmamiyye Şîîliği nin) asıl çizgisinden saptırıldığı", dolayısıyla "asıl On iki İmam algılayışının Alevilik teki olduğu" şeklinde bazı Alevi yazarlarca öteden beri yapılmakta olan itirazların bilimsel açıdan geçersiz olduğunu, On iki İmam Şîîliği nin tarihini, teolojik, hukuksal yapı ve muhtevasını bilenler bilmektedirler. Bunu anlamak için bu alanda Türkiye dışında yapılan akademik çalışmalara şöyle bir göz gezdirmek yeterlidir. Bu durumda şu sorunun cevabı ne olacaktır? O halde Alevilik teki bu farklılığın sebebi nedir? Bu farklı anlayış hangi kökten gelmektedir, tarihle bağlantısı nedir? İşte bu sorunun cevabını aramaya başladığınızda, karşımıza İsmaîlîlik meselesi çıkacak ve bulacağımız cevap * Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara/TÜRKİYE 26

27 bize, yalnız On iki İmam kültü meselesini değil, ayın zamanda Aleviliğin ritüel ve teolojik yapısını kavramamız imkanını da sunacaktır. Aslında problem, Türkiye din ve tasavvuf tarihinin, "Şîî tesirler" gibi önemli bir problematiğinin hep dikkatten kaçmış veya görmezden gelinmiş olmasında yatmaktadır. Türk bilim adamları bugüne kadar Türk din tarihine -kısmen Köprülü ve Gölpınarlı istisnasıyla- hep Sünnilik zaviyesinden baktıkları için bu önemli problematiğin ya farkına varmamış, yahut varsalar da muhtemelen görmezlikten gelmeyi tercih etmişlerdir. Şîîliğin Türkiye tarihini de yakından ilgilendiren iki önemli kolunun, yani İmamiyye ve İsmaîlîyye nin, Abdulaziz Sachedina, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Said Amir Arjomend, Farhad Daftari, Matti Moosa ve daha başkaları gibi, zamanımızın önde gelen uzmanları olduğunu biliyoruz. Ne var ki, onların Türkiye tarihine, hatta dini tarihine, bu arada Osmanlı Türkçesi ne ve modem Türkçe ye yabancılıkları sebebiyle, bu kolların Türkiye tarihindeki rolleri ve tesirleri üzerinde uğraşmadıklarını, hatta Alevilik ve Bektaşilik olgusunu yakından tanımadıklarını görmek de pek şaşırtıcı olmuyor. Hanna Sohrweide hariç, çok önemli birer Safevi tarihi uzmanı olan Jean Aubin, Roger Savory, Michel Mazzaoui gibi tarihçiler ve daha başkalarının çalışmalarında da meselenin Türkiye boyutuna neredeyse hiç yer verilmez. Sayısı iki üçü geçmeyecek Şîîlik tarihi Türk uzmanları ise, tıpkı yabancı meslektaşları gibi meselenin Türkiye tarihi boyutuyla çok fazla ve derinden akademik düzeyde ilgilenmemişlerdir. Asıl önemli bir soru da şudur: Bugün Türkiye de ciddi anlamda kaç İmamiyye, kaç İsmaîlîyye uzmanı vardır? Bu bildiri çerçevesinde biz özellikle şu sorular üzerinde durmak istiyoruz: Cumhuriyet öncesi Türkiye tarihinde Şîîlik ten söz edilebilir mi? Selçuklu ve Osmanlı döneminde kendini Şîî olarak tanımlayan topluluklar olmuş mudur, varsa bunlar kimlerdi? Veya en azından Şîî tesirler taşıyan topluluklar var mıydı, bunlar Şîîliğin hangi kolunun veya kollarının tesirlerini taşıyorlardı? Bu tesirler ne zaman, nasıl ve hangi yollarla Türkiye ye girmişti? Ve çok önemli bir soru: Şîîliğin tarihi Alevilik ve Bektaşiliğin tarihi midir? Kanaatimizce Alevilik ve Şîîlik arasındaki ilişkiyi gerçekçi ve analitik anlamda ortaya koyabilmek için, Alevi yahut Sünni reflekslerin tesirinde kalmadan bu soruların cevaplarını ciddi olarak verebilmek gerekiyor. Biz burada bu sorulardan yalnızca "Şîî tesirler" meselesi çerçevesinde bir boyutuna, Aleviliğin tarihsel gelişimini doğru anlamak bakımından belki de en temellilerinden biri olan "Alevilik ve İsmaîlîlik " bağlantısı konusuna dikkat çekmeye çalışacağız. Türkiye Tarihinde Şîîlik Meselesi Türkiye tarihçiliğinde Şîîlik meselesine az ve dolaylı da olsa ilk defa temas edenler, F. Köprülü ve kendisi de bir Şîî (İmami) olan A. Gölpınarlı dır. Ama, onlar da kitaplarında, XIII. yüzyıl Türkiye sinde Selçuklu iktidarı zamanındaki bazı dini-sosyal hareketleri, XVI. yüzyıla girerken Osmanlı topraklarında yoğunlaşan Safevi propagandası dönemini ve sonrasını da içine alan zaman kesitini bu açıdan detaylı bir analize tabi tutmamışlar ve münhasıran ele almamışlardır. Zaten bilindiği gibi, Köprülü nün Babinger e cevaben kaleme aldığı ve onunkiyle aynı başlığı taşıyan "Anadolu da İslâmiyet" adlı seri makalesinde belki bu meseleyi en uygun yeri olduğu için genişçe irdelemesi beklenirdi 1 Bilindiği üzere bu makale, Beylikler dönemine kadar gelebilmiş, 1 Bk. "Anadolu da İslâmiyet: Türk istilasından sonra Anadolu tarih-i dinisine bir nazar ve bu tarihin menba ları", Ddrülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, sayı: 4, Eylül 1338 (1922), p ; sayı: 5, Eylül 1338 (1922), p ; sayı: 6, Kanun-i Sani-Mart 1339 (Ocak-Mart 1923), p Ortaçağ Türkiye sinde İslâm ın tarihini o zamana kadar kullanılmayan kaynakları kullanarak sentetik bir biçimde ele alan bu henüz bitmemiş çok önemli makale serisi, sonradan latinize olarak Babinger in makalesiyle birlikte Türkiye de kitap halinde tekrar basıldığı gibi (F. Babinger- F.Köprülü, Anadolu da İslâmiyet, ed. Mehmet Kanar, İnsan Yayınları, İstanbul 1996), Gary Leiser tarafından İngilizce ye çevrilmiştir: Islam in Anatolia After the Turkish Invasion, Univ. of Utah Press, Salt Lake City

28 tamamlanmamış bir çalışmadır. Onun Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıjlar adlı kitabı 2 da bu mesele açısından aynı durumdadır. Yalnız Köprülü daha 1918 de, bu ünlü kitabında Türkiye din tarihinde Şîî tesirlerin mevcudiyetine dikkat çekiyor ve eserinin birkaç yerinde, kısa cümleler halinde de olsa, İsmaîlîlik ten bahsediyordu 3 O buralarda, Babailer İsyanı nın, Ahiliği, Bektaşiliği - kanaatimizce çok isabetli bir şekilde- İsmaîlîlik tesirleriyle meydana gelmiş olaylar ve kurumlar olarak değerlendirmek gerektiğini belirtiyordu. Köprülü nün İsmaîlîliğe atıfta bulunan bu ifadelerinin altında, her ne kadar Ziya Gökalp in vaktiyle Küçük Mecmûa da yayımlanan bir makalesinin bulunduğu anlaşılıyorsa da, bize göre Köprülü, bu kısa değinmeleriyle esasında Türkiye sosyal ve dini tarihinin çok önemli bir meselesinin a1tını çizmekteydi 4 Daha sonra Franz Babinger, Türkiye tarihinde Şîîlik meselesini bir tez olarak gündeme getirdi. O, "Der Islam in Kleinasien" isimli makalesinde, Nizamülmülk ün ünlü Siyasetname sinin şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde İran Selçukluları nın Şîî olduklarını gösterdiğini belirttiği gibi, Türkiye Selçukluları nın da Şîî olduğu tezini ortaya atmıştı 5. Babinger bu tezine kanıt olarak, bazı Selçuklu mimari eserlerindeki kûfi harflerle kompoze edilen iç içe geçmiş dörtlü "Ali" kelimesini kanıt olarak ileri sürer. Ancak o, ne bu Şîîliğin ne tür bir Şîîlik olduğunu, ne de bu tezini destekleyecek başka göstergeleri bahis konusu ediyordu 6. Gölpınarlı ya gelince, o hemen bütünüyle ele aldığı konularda hep Şîî tesirler görmeyi bir alışkanlık haline getirmekle beraber, Köprülü nün aksine, İsmaîlîyye yi değil, İmamiyye yi öne çıkarır. Mesela kendisinin ilk bilimsel çalışması olan Melâmilik ve Melâmiler isimli -esasında üniversite lisans tezi olan- tanınmış önemli kitabında genellikle bu konuya ağırlık verdiğini görürüz. Bu kitabında Gölpınarlı XVI. ve XVII. yüzyılda yaşamış bazı Melâmi şeyhlerinin eserlerinde İmamiyye Şîîliğine dair izler bulunduğu kanaatindedir ve bunu gösterdiğini düşündüğü manzum örnekler verir. 7 Oysa bugün bizim şahsi kanaatimiz, söz konusu Melâmi şeyhlerinde de -Oğlanşeyh İbrahim Efendi gibi- Hurûfilik kanalıyla bilvâsıta yine İsmaîlî tesirleri görebiliyoruz. Maamafıh daha sonra Gölpınarlı da, Fütüvvet ve Ahilik e dair yayımladığı makalelerinde bu kurum üzerinde İsmaîlî tesirlerden söz eder 8, ama bunların neler olduğunu açıklamaz. Yıllar sonra Şîîliğin tarihine dair yayımladığı kitabında, tekrar İmamiyye tesirlerine döner. Bunda kendisinin bir İmami Şîîsi oluşunun önemli payı olmalıdır. Gölpınarlı bu kitabında Türkiye de Şîîlik meselesine kısa bir yer ayırmış, Mevlana Celaleddin-i Rumi den, erken Osmanlılar a, Hacı Bayram-ı Veli den Bektaşiler e ve Aleviler e varıncaya kadar müteşeyyi (Şülikten etkilenmiş ama Şîî olmayan) dediği bazı tasavvuf zümre ve şeyhlerinde Şîî tesirler görmekle beraber, Türkiye de gerçek anlamda Şîî topluluklar bulunmadığını da belirtmiştir. 9 Bir ortaçağ İslâm ve Selçuklu tarihi uzmanı olan Cl. Cahen e göre ise Ahilik teşkilâtında ve Anadolu daki bazı Türkmen beyliklerinde İmamiyye Şîîliği nin belli izlerine rastlanmaktadır. Buna rağmen bunlar hiçbir zaman gerçek anlamda Şîî sayılmamalıdırlar. 10. Böylece Cahen, vaktiyle Bk. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul Son baskısı, Akçağ Yayınevi, Ankara 2003 (Bu makalede bu son baskı kullanılmıştır). Bk. İlk Mutasavvıflar, p. 205 ve not 34, 207 not 36. Bk. Köprülüzade M. Fuad, "Bektaşiliğin menşe leri: Küçük Asya da İslâm Batiniliği nin tekamül-i tarihisi hakkında bir tecribe", Türk Yurdu, nr. 8, May 1341 (1925), p. 11, dipnot 2. Babinger, "Der Islam in Kleinasien: Neue Wege der Islamforschung, ZDMG, 76 (1922), p Nitekim Köprülü de yukarıda zikredilen "Anadolu da İslâmiyet başlıklı karşı makalesini en çok bu tezi reddetmek maksadıyla kaleme almıştır. Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul Devlet Matbaası 1931, p , Mesela bk. "İslâm ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilâtı ve kaynakları", İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Mecmuası, 11/1-4 (Ekim 1949-Temmuz 1950), p Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şîîlik, Der Yayınevi, İstanbul 1979, p Cahen, "Le probleme du Shi isme dans l Asie Mineure preottomane", p Cahen makalesinin 28

29 Babinger in ısrarla savunduğu Türkiye Selçukluları nın Şîî olduğu tezini de tıpkı vaktiyle Köprülü nün yaptığı gibi kesinlikle reddetmiş olmaktadır. 11 Bununla birlikte o, Alamut sonrası Nizâri İsmaillliği nin bazı sûfi çevrelerde izler bırakmış olabileceği görüşünü de kabul etmektedir. Hatta bir XIII. yüzyıl Orta Doğulu Arap yazarı el- Cevberi nin bir kitabında, Anadolu da dolaşırken halktan bazılarının, kendisini Hz Ali nin reenkarnasyonu olarak takdis ettiklerine dair haberini bu izlere örnek gösterir. 12 Alevilik ve Bektaşiliğin günümüzdeki en önde gelen uzmanı olan İ. Melikoff a gelince, bu güne kadar o da yayınlarında zaman zaman Türkiye tarihinde Şiilik problemine temas etmiştir. O da ancak son yayınlarında özellikle Balkanlar daki Alevi ve Bektaşi topluluklarında İsmailî tesirlerin var olabileceği üzerinde durmakta, ama bunun doğrudan tesirler olmak yerine, XIV. yüzyılda Anadolu da yoğunlaşan gizli Hurufilik propagandası vasıtasıyla meydana geldiğini savunmakta, dolayısıyla, İsmailîlik ten çok Hurufiliğe vurgu yapmaktadır. 13 Bu satırların yazarı ise 1978 deki Babailer İsyanı na dair doktora tezinde, bu isyana katılan Suriye bağlantılı Türk ve Kürt konar-göçer aşiretlerinin geniş çapta İsmailî tesirlere maruz kaldığı görüşünü, dönemin Arap tarihçisi İbn Şeddad ın el-a lâku l-hatîra sına (S. ed-dehhân neşri, Damas 1962, s.140) dayanarak ileri sürmüştü.14 Günümüz Alevilik araştırmacılarına gelince, daha önce de ifade edildiği üzere, onlar Türkiye tarihinde Şîîliğin rolü meselesini ayrı bir problem olarak ele almaktan ziyade, Alevilik teki Şîî tesirlerin rolüne kısa atıflar yapmakla yetinmektedirler. Bu çerçevede mesela antropolog Altan Gökalp, Aleviler i Şîî bir topluluk olarak gördüğünü, onlara dair yazdığı bir makalenin adına yansıtmıştır 15 Bir İslâm mezhepleri tarihçisi olan E. Ruhi Fığlalı, aynı konudaki bir kitabında, Aleviler in kendilerini Câferî, yani On iki İmamcı olarak nitelemelerine rağmen, bu mezheple isimden başka hiçbir ilgilerinin bulunmadığını doğru olarak ileri sürer. 16 Fığlalı Alevileri daha çok Batıniliğe yakın bulur. Ne var ki o, Bâtınîlikle İsmaîlîliği değil fakat daha çok Sünnilik dışı esoterik inançlar karışımını kasteder. 17 Alevi teolojisinde İmamiyye Şîîliği tesirlerine vurgu yapan Karin Vorhoff a karşılık 18, Gloria L. Clarke hem İmamiyye hem de bir ölçüde İsmaîlîyye Şîîliği tesirlerine yer verme eğilimindedir. 19 Kitabının adından Aleviliği başlı başına ayrı bir din olarak düşündüğü anlaşılan Markus Dressler ise, Alevilik teolojisinde İslâm dışı bazı Asyatik inançlardan başka, İmamiyye tesirlerini öne gösterilen sayfaları arasında şu örnekler üzerinde durur: Aydinoghlu Umur Bey in oğlu Khidr, Venedikliler le yaptığı bir ticaret anlaşmasında Hz. Ali nin ve oğulları Hasan ve Husayn in isimlerini anmaktadır. Kastamonu da Jandaroghu1lari beyliği zamanında, Kerbela olayını anlatan bir Maqtal-i Husayn yazılmıştır. Ancak Cahen yine de bunların Anadolu da Shi iliğin varlığına pek de kesin delil sayılmayacağını belirtir. Bk. a.g.m., p. 127: "IL laut rejeter l idée, que certains ont peut-etre eu, d une sorte de vieille vocation des Turcs d Asie Miieure a etre shi ite, extrémiste ou non.". Cahen in el-cevberi nin adını vermediği kitabı şudur: EI-Muhtâr fî Keşfi I-Esrâr ve Hetki l-estâr, Süleymaniye Ktp. (Karaçelebizade koll.) m Meselâ Melikoff un özellikle şu makalesine bk. "Le probleme bektaşi-alevi: Quelques dernieres considérations", Turcica, 31 (1999), p A. Yaşar Ocak, La Révolte de Baba Resul: Un Mouvement Socio-religieux au XIIIe Siecle en Anatolie, Publ. de la Société Turque d Histoire, Ankara 1989, p. 43. Bk. "Une minorite chiite en Anatolie: Les Alevis", Annales, 3-4 (Mai-Août 1980), p Bk. Türkiye de Alevilik Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara 1990, p. ll. A.g.e., p Bk. Zwischen Glaube: Natsion und neuer Gemeinschaft: Alevitische Identitat der Türkei der Gegenwart, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1995, p Bk. The World of the Alevis: lssues of Culture and ldentity, AVC Publications, New York-İstanbul 1999, p

30 çıkarır. 20 Son olarak Alevi araştırmacı İsmail Kaygusuz yakınlarda yayımladığı iki kitabında Alevilik te İsmaîlî tesirler olduğundan bahseder. 21 Alevilik ve Nizari İsmaîlîliği Şimdi temel bir soru bizi bekliyor: XI. yüzyıldan beri Türkiye topraklarında Sünnî olmadıkları iyi bilinen zümrelerin İslâm anlayışları nasıl değerlendirilecektir? Özellikle XIII. yüzyıldaki göçlerle Anadolu ya gelen bir kısım göçebe Türkmen aşiretleriyle buradaki bazı göçebe Kürt boylarının, İslâm dışı inançlarla karışık Sünnilik dışı bir İslâm anlayışına sahip oldukları reddedilemeyeceğine göre bunun adı nedir? Bu Sünni İslâm dışı inançlar, yalnızca Orta ve Ön Asya eski dinlerinin bakıyyelerinden mi ibarettir, yoksa XI. yüzyıldan beri İran, Irak ve Suriye topraklarında birlikte yaşadıkları, yoğun propagandalarına maruz kaldıkları Nizari İsmaîlîleri nin tesirleri de dikkate alınmalı mıdır? Biz bu çerçevede, özellikle Alevilik ve Bektaşilik söz konusu olduğunda, İsmaîlîyye, münhasıran Alamut soması Nizari İsmaîlîliği üzerinde durulması, bu Şîî kolun tesirlerinin hangi kanallarla Türkiye topraklarına nüfuz edip hangi çevrelerde yaşama imkanı bulduğunun ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için meseleyi, 1-Türkiye Selçukluları döneminde İsmaîlî tesirler, 2- Osmanlı klasik döneminde İsmaîlî tesirler şeklinde, birbirine bağlı iki dönemi dikkate alarak ele almamız gerekiyor: Birinci kategorideki muhtemel tesirler, özellikle İmamiyye Şîîliği nden çok (çünkü İmamiyye Şîîliği ndeki mehdilik inancı mistik ve dolayısıyla pasif bir karakter taşır), İsmaîlîyye Şîîliği ne uyan "ihtilalci mehdîlik" ideolojisi ile kendini belli eder. Bunun tipik göstergesi kanaatimizce 1240 yılında Selçuklu yönetimine karşı meydana gelen Babailer isyanıdır. Bu olay ayrıca, Baba İlyas ın Anadolu daki en önde gelen Vefâî şeyhi olması sebebiyle, söz konusu tesirlerin hangi kanalla Türkmenler arasında yayıldığı konusunda da ipucu sunmaktadır. 22 Bu "ihtilalci mehdilik" ideolojisinin, özellikle bizce çok önemli bir yönü olan ve yine İsmaîlî tesirlerin önemli bir göstergesi sayılması gereken tasavvuftaki Kutb teorisiyle bağlantısı da ayrıca tarafımızdan ele alınarak analiz edilmeğe çalışılmıştı. 23 Bu itibarla burada Türkiye Selçukluları dönemini bir kenara bırakarak, İsmaîlî tesirlerin Osmanlı dönemi Safevi propagandasıyla ilgili yanı üzerinde durmak istiyoruz. Daha önce de belirtildiği üzere, bugüne kadar, gerek Osmanlı-Safevi mücadelesinin başlangıç döneminde, gerekse müteakip yıllarda, Osmanlı topraklarındaki Safevi propagandasının Şîî propaganda olduğu hep yazıla ve söylene gelmiş, ama bunun ne tür bir Şîîlik olduğu belirtilmediği gibi, ideolojik muhtevasının detaylı analizi pek yapılmamıştır. Bununla beraber bu propagandanın İmamiyye Şîîliği propagandası olduğu sanki sessiz bir kabul görmüştür. Ancak, daha yakından bakıldığında, gerek bu propagandanın yapılış tarzının, gerek Şah İsmail in ( ) kendini empoze ediş biçiminin, gerekse bu propagandaya muhatap olan kırsal kesim ahalisinin (göçebe Türk, Kürt oymakları ve köylüleri) o zamanki ve bugünkü Bk. Die Alevitische Religion: Traditionslinien und Neubestimmungen, Ergon Verlag, Würzburg 2002, p Msl. bk. Hasan Sabbah ve Alamut, Su Yayınları, İstanbul, Kasım İsmaîlî etkilerin Türkiye de göçebe Türkmenler arasına yayılma kanallarından belki en önemlisi olan Wafâ iyya tarikatı meselesi, daha önce tarafımızdan şuralarda genişçe ele alınmış olduğundan, onları burada tekrar bahis konusu yapmayacağız: Ocak, a.g.e., p , ; aynı yazar, "The Wafâ î Order during and after the period of the Seljuks of Turkey: A new approach to the history of popular sufism in Turkey, Mesogeios, (2005), baskıda. Bu ilişkinin mahiyeti daha önce şurada açıklanmağa çalışılmıştır: bk. Ocak, "Syncrétisme et esprit messianique: La conception de Qotb et les chefs de mouvements messianiques aux epoques seldjoukides et ottomanes", Syncrétisme et Hérésies dans l Orient Seldjoukide et Ottomane, ed. G. Veinstein, Collection Turcica, Peeters Paris 2005, ss

31 inançlarının, neredeyse bütünüyle Nizârî İsmaîlîliği yle örtüştüğü görülür. Bu sebeple, Şah İsmail in İran da kurduğu Safevi Devleti nin gerçekten İmamiyye Şîîliği ne dayalı bir devlet olmasına rağmen, Osmanlı topraklarındaki propagandasını, görünürde İmamiyye cilası altında İsmaîlî inançları doğrultusunda yaptığını düşünüyoruz. Başka bir deyişle bu propagandanın, İmamiyye inanç kalıplarının (mesela On iki İmam ın kimliğinin) İsmaîlî imam anlayışı ile bütünleştirilerek gerçekleştirildiğini tahmin ediyoruz. Bunun sebebi de, propagandanın hedef kitlesini teşkil eden Doğu ve Orta Anadolu kırsal kesim halklarının, Vefâî tarikatı (Vefâîyye) kanalıyla daha XIII. yüzyıldan beri İsmailî tesirleriyle yoğrulmuş olmasıydı. Şah İsmail in Balkanlar daki Osmanlı topraklarında da muhtemelen ayın istikamette propaganda yaptırmış olması ihtimali de kuvvetlidir. Çünkü İsmaîlî olduklarını iyi bildiğimiz Başkırt Türklerinin daha XI. yüzyıldan beri Balkanlar da faaliyet gösterdikleri ve ticari koloniler kurdukları malumdur. 24. Bu kolonilerin daha sonra Macarlar tarafından zorla Katolikleştirildiği ve bu yolla asimile edilmeye çalışıldığı bir vâkıaysa da, İsmailî inançlarının izlerinin buralarda kalan ve daha sonraki zamanlarda gelen Türkler arasında yaşamağa devam etmiş olması çok uzak bir ihtimal olmasa gerektir. Çünkü az aşağıda kısaca temas olunacağı üzere, bugün bu izlerin buralardaki Alevi ve Bektaşi kesimlerinde örneklerine rastlamaktayız. Çok muhtemeldir ki, aslında Nizârî İsmaîlîliği yle başı hoş olmayan Şah İsmail, buralarda yaptırdığı araştırmalar sonunda, söz konusu kırsal kesim halklarının bu durumlarını görmüş ve propagandasını onların kabullenebileceği bu çerçeveye oturtarak ancak başarı sağlayabileceğini düşünmüş olmalıdır. Neden doğrudan doğruya İsmailî propaganda yaptırmamıştır sorusu sorulacak olursa, bunun cevabı herhalde, İran topraklarında yeni kurulan bu devletin en büyük rakibinin, kökü XI. yüzyıla dayanan Nizârî İsmaîlîliğinin politik yapısında ve amaçlarında aranmalıdır. Şah İsmail, yeni kurduğu bu devleti, çok muhtemeldir ki, Alamut yenilgisinden sonra yeni bir siyasal bağımsızlık fırsatı kollayan bu mezhebin eline teslim etmek istemiyordu. Nitekim o belki de bu sebeple Nizârî İsmaîlîleri ne savaş açtı ve onları bir daha siyasal bağımsızlık açısından bellerini doğrultamaz hale getirdi. 25 Safevi propagandasının kullandığı metotları ve telkin ettiği, İsmaîlî inançlarıyla çok benzerlik gösteren inançları şöyle sıralayabiliriz: 1- Safevi Propagandası Osmanlı Anadolusu ve Rumeli sinde, İmamiyye nin pek tanımadığı bir propaganda yani dâvet (da wa) yöntemini, başka bir deyişle dâ îlik, yani misyonerlik sistemini kullanmaktaydı. Osmanlı arşiv belgelerinde, daha çok halîfe, ama bazen da dâ î unvanıyla anılan Safevi propagandacıları, aynen İsmaîlî dâ îlerinin kullandığı -mesela tacir kimliğiyle dolaşmak gibi- yöntemleri kullanıyorlardı. Safevi dâ îleri hem Anadolu da göçebe Türkmen ve Kürt boyları ve köylüleri, hem de Rumeli topraklarındaki Türkmenler arasında yerine göre sözlü, yerine göre İran dan getirdikleri kitaplar ve risâlelerle propaganda yapmaktaydılar. 26 Osmanlı merkezi yönetimi bunları çok sıkı bir şekilde yakından takip ediyor ve yakaladıklarını ölümle cezalandırıyordu. 27 Bu propaganda yönteminin Nizari İsmaîlî propaganda (da wa) yöntemiyle neredeyse aynı olduğu görülür. Bu tür bir propaganda bilebildiğimiz kadarıyla İmamiyye nin kullandığı bir yöntem değildir Bu mesele hakkında geniş bilgi için bk. Togan, a.g.e., p ; Tayip Okiç, "San Saltık a ait bir fetva", Ankara Univ. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, I/I (1952), p. 48; aynı yazar, "Bir tenkidin tenkidi", aynı dergi, 1/2-3 (1953), p Bu konuda bk. Daftary, a.g.e., p , Bk. Savaş, XVI. Asırda Anadolu da Alevilik, p. 204, belge: 48; p. 206, belge: 52. Bu konuda pek çok Osmanlı arşiv belgesi (Muhimme defteri kayıtları) vardır. Bunlardan yayımlanmış örnekler için bk. Savaş, a.g.m., p arasındaki arşiv belgeleri 31

32 2- Nizarî İsmaîlî inançlarının en başında hulûl ve tenasûh (incamation ve reincarnation) inançları gelmektedir. Hulûl, yani Tanrı nın insan bedeninde tecelli etmesi, tenasûh, yani insan ruhunun ölüm sonrasında bir başka insanda yeniden bedenlenmesi, İmamiyye Şîîliği nin asla kabul etmediği bir inançtır. Oysa bu iki inanç Nizari İsmaîlîliği nin temellerindendir. 28 Ortaçağdan beri ve bugün, gerek İran daki İsmaîlî tesirlerle yakınlığı çok iyi bilinen Ehl-i Hakk lar, gerekse Türkiye deki Aleviler, bu inançlara sıkı sıkıya bağlıdırlar. 29 Türkiye Alevileri nin büyük çoğunluğu, On iki İmam ın Ali soyundan gelen ve İmamiyye Şîîliği ndeki gibi bir sülalenin devamı olan ayrı ayrı şahsiyetler değil, tıpkı İsmaîlîyye daki gibi, Tanrı nın bedenlenmiş biçimi olan Ali nin reenkarnasyonu olduğuna inanırlar. 3- Bu inançlarla bağlantılı olarak bizzat Şah İsmail, kendisini hem Hz. Ali nin, daha açıkçası Tanrı nın reenkarnasyonu olarak tanıtıyor, hem de Mehdi olduğunu ve Yezid in (yani Sünni Osmanlı hükümdarı Yavuz Selim in) saltanatına son vereceğini ilan ediyordu. Yine İmamiyye Şîîliği ne uymayan bu ideolojinin tarihsel belgesi, bizzat Şah İsmail in kaleminden çıkma kendi Divân ıdır Bugün Türkiye de Aleviler in teolojik terminolojisinde, görünürde İran hükümdarlarının unvanı gibi duran, ama esasında Allah demek olan Şah (Şah İsmail de bu unvanı özellikle kullanıyordu), Sûfi (mezhebin mensubu) ve bir de Pir (dini lider) unvanları, aynı anlamda Nizâri İsmaîlîleri nin terminolojisinden ödünç alınan terimlerdir. 5- Tıpkı Nizâri İsmaîlîleri gibi, Türkiye deki Aleviler de, İmamiyye Şîîliği nce kabul edilen namaz, Ramazan orucu ve Mekke ye yapılan haccı kabul etmezler. Ama bunları tıpkı Nizâri İsmaîlîleri nin yaptığı gibi bâtınî anlamlar yükleyerek te vil ederler. Bu İsmaîlîyye tesirlerini günümüz Türkiye ve Balkanlar Aleviliğinde de görebilmek mümkün oluyor. Türkiye ve Balkanlar Aleviliği her ne kadar görünürde genel olarak "On iki erkanlı" dedikleri On iki İmam kültüne bağlı olsalar da, özellikle Trakya ve Balkanlar da "Yedi erkanlı" denilen Yedi İmam kültüne bağlı olanlar da vardır. Bunlar Babailer adıyla bilinmekte olup XV. yüzyılda yaşamış ünlü Kalenderî şeyhi Otman Baba ve onun halifesi Demir Baba ya bağlıdırlar. 31 Ancak bunları isimlerine bakarak XIII. yüzyıl Selçuklu Türkiyesi ndeki Babailer le karıştırmamalıdır. "Yedi İmamlılar"ın ayin-i cem yaptıkları meydanların yedi köşeli olduğu, evliyalarının türbelerinin de çoğunlukla yedi kenarlı olduğu gözlemlenmektedir. 32 Sonuç Kısacası, bütün bunları topluca göz önüne aldığımızda, hepsinin bir tesadüf eseri olamayacağını kabul etmek kaçınılmaz olmaktadır. Üstelik, orta ve yeniçağlar boyunca, İran, Irak ve Suriye deki her türlü din ve tasavvuf akımlarından kuvvetli bir şekilde etkilenmiş olan Türkiye nin, İsmaîlî tesirlerin dışında kalabileceğini, hem de bu bölgelerle Türkiye arasında o çağlarda sürekli bir nüfus akışının bulunduğunu bile bile, kabul etmek çok zordur. Türkiye ve Balkanlar daki Alevi, hatta Bektaşi topluluklarında Nizârî İsmaîlîliği tesirlerini bugün için gelişmiş Daftary, p. 8, 66-68, 198,401. Alawi-Bektashîler deki bu huliıl ve tanâsukh inancı için bk. Ocak, Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Enderun Kitabevi, İstanbul 1983, p Hatâyî Divanı: Şah İsmail-i Safevi, Hayatı ve Nefesleri, ed. Sadettin Nüzhet Ergun, Maarif Kütüphanesi, Istanbul 1956; IL Canzoniere di Sâh Ismâ il Hatâ î, ed. Tourkhan Gandjei, Istıtuto Univerrsitario Orientale, Napoli Burada özellikle şu sayfalardaki nefeslere bakılmalıdır: 12, 16,22, 24. Bir örnek: Hakk a mazhardürür âdem sücûd it uyma İblis e Ki âdem donına girmiş Hudâ geldi Hudâ geldi İbrahim Bahadır, "Alevilik te erkan farklılıkları ve onların mimariyle sembollere etkisi", Aleviler/Alewiten, Inançlar ve Geleneklerı Glaube und Traditionen, Band 2, ed. ısmail Engin- Erhard Franz, Deutsche Orient Instıtut, Hamburg 2001, p Bk. a.g.m., gösterilen sayfalar. 32

33 incelemelerle ortaya koyacak aşamada henüz olmasak da, en azından üzerinde ciddi olarak düşünmek ve bu konuda derinlikli araştırmalara girişmek gerektiğini kabul etmeliyiz. Biz, yapılacak ciddi araştırmalar sonunda bu tesirlerin neler olduğunu, bunların Aleviliğin nasıl ve hangi araçlar ve yollarla oluştuğunu ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Nitekim, daha önce de belirttiğimiz gibi, Alevilik ve Bektaşiliğin önde gelen uzmanı Prof. İ. Melikoff un son zamanlardaki görüşleri de bu tezi destekler niteliktedir. Ancak o, Alevi ve Bektaşiler de mevcut olduğunu ileri sürdüğümüz bu tesirlerin, XIV. yüzyıldan itibaren Türkiye de heterodoks şîî çevrelerde yoğun bir şekilde yayılan Hurûfilik kanalıyla gerçekleştiğini varsaymaktadır. Biz ise, daha XIII. hatta belki XII. yüzyılda İran, Irak ve Suriye topraklarında yaşayan Türkmenler ve kısmen Kürtler le Nizârî İsmaîlîleri nin gerek doğrudan temasları, gerekse Vefaiyye gibi sûfî teşekküller içine sızan Nizârî da ileri vasıtasıyla vukû bulduğu, Hurûfîliğin ise daha sonra zaten altyapısı bulunan bu tesirleri pekiştirdiği kanaatindeyiz. 33

34

35 I. O T U R U M / A S A L O N U Başkan: Prof.Dr. Zeki ARSLANTÜRK Tebliğler Selim Eren, Türklerin Farklı Din Anlayışına Sahip Olmalarının Tarihsel ve Sosyolojik Arka planı M. Necmettin Bardakçı, Bir Tasavvuf Mektebi Olarak Bektaşîlik Müzakereler Hüseyin Eriş Mustafa Kara 35

36

37 Zeki ARSLANTÜRK * Kıymetli Dinleyiciler, Kıymetli Misafirler, Burada problemlerimizi birlikte konuşacağız ve birlikte bir karara varacağız. Toplum dediğimiz varlık bir bütünü ifade eder. Bu bütün de parçalardan ibarettir. Parçalar olmazsa toplumun bütünü de olmaz. Ancak toplum dediğimiz bu varlığın parçaları arasında veya parçalardan herhangi birisinde veya parçalarla bütün arasında bir fonksiyonelsizlik işlevsizlik görevsizlik söz konusu ise orada problem var demektir. Madem ki, farklılıklar içerisinde parçalar olarak biz bu toplumu oluşturacağız, acaba Türkiye nin şu anda en fazla üzerinde durulan problemlerinden bir tanesi Kürt problemi; bunu bizim düşmanlarımız kaşıyor kaşıyor ve sonuçta da Türk devletinin, Türk milletinin ve İslâm ümmetinin parçalanması arzu ediliyor. Bu devleti bu milleti parçalayamazlar diyebilmek için burada varız. Bu din bizim dinimizdir, bu dini en iyi şekilde nasıl yaşayacağız. Alevisiyle- Sünnisiyle nasıl yaşayacağız, Aleviler de Sünniler de bu toplumun üyeleridir. Bu toplumun parçalarıdır, Bu parçalar arasında bir fonksiyonelsizlik varsa, ki Avrupa birliği üyelerinin, devletlerinin bugünlerde dayatması şeklinde olan o kaşımalar bizi parçalanmaya götürür. Türk devleti Türk milleti yok olur. Bilge kağan öyle diyor: Çinli nin güzel kızına aldandınız, ilinizi törenizi terk ettiniz, öleceksiniz, öleceksiniz, öleceksiniz. Eğer biz başkalarının güzel sözlerine aldanırsak kendimizi kaybederiz ve kendi birliğimizi kaybederiz. Dolayısıyla bu bütünün parçaları olarak acaba tarihteki ihtilaflarımızı veya tarihteki bütünleşmemizi, o ihtilafları bir kenara bırakıp tarihte bir varlık Türk varlığı meydana getirmiştik. O dönemin Türk varlığını yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Tarihe yeniden Türk milletinin damgasını vurabilmesi bu toplumun bütünlüğüne bağlıdır. Bu toplumun bütünlüğünü sağlayabilmek için eğer kurumlarımızı kaybettiysek acaba bu kurumları nasıl yeniden inşa edeceğiz. Gerçek şu ki Sünnisiyle-Alevisiyle yabancılaşma ve dejenerasyon içerisindeyiz. Yalnızca Aleviler değil yalnızca Sünniler değil toptan bir dejenerasyon yaşıyoruz. Bu dejenerasyondan bu milleti nasıl kurtarır yeniden ayağa dikebiliriz. Sorokin in deyimiyle su üstünde yüzen eşyalara dönmüş vaziyetteyiz. Yağmacı Hasan ın böreği gibi herkes bir taraftan börek aşırmaya çalışıyor. Aynı şekilde bir fabrikanın malları sanki herkes bu mallardan bir şey almaya çalışıyor, özellikle son dönemde misyonerler Anadolu yu vatan edinmiş vaziyette, benim tespitlerime göre otuz dört bin misyoner evi açılmış, hedef kitleleri arasında Aleviler de var. Aleviler arasındaki kendi içerisindeki problemler, ki Alevi kardeşlerimiz bunları biliyorlar; kendi içerisinde henüz daha bütünlük sağlayabilmiş değillerdir. Ama bu bütünlüğü sağlayabilmek için kendi kurumlarını kendi kişilikleri içerisinde gerçekleştirmelidirler. Ne dinsizleşmek, ne Hıristiyanlaşmak ne de Sünnileşmek. Ama Kur an etrafında kendilerini bulmaları lazım. Ve Kur an etrafında eğer kurumlarımızı oluşturursak, bu kurumlar belli ihtiyaçlara göre oluşurlar ve toplum dediğimiz varlık bu ihtiyaçları gidermek için ortaya çıkar. Bu durumda sosyolojinin ortaya koyduğu gerçekler çerçevesinde, biz çatışma içerisinde değil uzlaşma ve sosyal bütünleşme dediğimiz esas unsurlardan bir tanesi olan Korporation işbirliği ve dayanışma içerisinde bulunuruz. İşbirliği ve dayanışma içerisinde kurumlarımızı nasıl oluşturacağız. Bu kurumları oluşturabilmek için Alevi kardeşlerimizin Sünni tecrübelerden * Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul/TÜRKİYE 37

38 istifade etmesi mümkündür. Çünkü Alevi kardeşlerimizin anlatılacak bütün tebliğlerde; tarihi süreç içerisinde problemleri Sünnilerden farklı olmuştur. Bu farklılıklar çerçevesinde kendileri ya suyun altına veya yer altına inmiş, yeraltından paralel olarak yürümüş, ama bugün o paralel yürümeler ortaya çıkmış vaziyettedir. Bu paralel yürümelerin ortaya çıktığı bugün, hani köstebek tarlayı bir yerden çıkar, çıkar ve tarlayı mahveder, köstebeğin tarlayı mahvetmesi gibi herkes bir başını alıp o tarlanın yok olmasıa mı razı olacak. Hayır. Biz burada bizim tecrübelerimiz, Sünni tecrübeler, belki Alevi kardeşlerimizin de kurumsallaşmasına bir örnek teşkil edebilir, yani Sünniler de öyle hemen kurumlarını kurdular ve kendileri toplumda çoğunluk, hakim zihniyet haline geldiler. Böyle bir şey söz konusu değil. Hâlâ problemlerimiz var, hâlâ İmam-Hatip lisesi problemi var hala İlahiyat Fakültesi problemi var, hâlâ Kur an Kursu problemi var. Yani bunlar Sünni kurumlar bu kurumlarında problemi var problemsiz toplumunda olması mümkün değildir Sosyal gelişmenin şartı da problemlerdir. Ama problemleri çözüm makamında olan kişiler problem istemiyorlarsa o problemler birikir, birikir, ondan sonra toplumu da mahvetme yok etme durumuna gelir. İşte bugün biz burada birlikte sempozyum tebliğlerini hem dinleyeceğiz, hem de bu problemlerimiz nelerdir nasıl giderebiliriz, ihtiyaçlarımız nelerdir bu ihtiyaçlar çerçevesinde yeni kurumlarımızı nasıl oluştururuz. Bunun tartışmasını yapacağız. Tarihin tartışmasını yapmak bize çok şey kazandırmaz, biz varız. tarihteki dedelerimiz bu dini yaşadılar, bu toplumu yaşattılar, öldüler gittiler, Allah katında da hesaplarını veriyorlar, biz nasıl yaşayacağız, yarın Allah ın huzuruna çıktığımız vakit hesabı nasıl vereceğiz. Allah sız bir Muhammed işe yaramaz, Muhammedsiz Ali de bir işe yaramaz. Ali siz İslâm toplumu da bir işe yaramaz. Hz Aliyi sevmeyen bir tek Müslüman olamaz. Ama Hz Ali sevgisini farklılıkların temeline oturtarak birbirimizle cedelleşmemiz abes şeylerdir. İslâm ı, benim son zamanda geliştirdiğim bir kavram, bu kavram pres İslâm şeklinden çıkarmamız gerekmektedir. Bizim din adamlarımız, İlahiyat Fakültesi hocalarımız, ilim adamlarımız lütfen bize pres İslâm değil İslâm ın hudutlarını, Allah ın hudutlarını göstersinler. O hudutlar içinde ben günaha girmeden rahatça İslâm ı yaşayabileyim, bu hürriyettir işte. Pres İslâm dan hürriyetin sınırları belli bir İslâm anlayışı. Bu İslâm anlayışı içerisinde herkes yer bulur, ama pres halinde sunarsanız herkes kendi kafasındaki presleri de öne sürerse orda İslâm ı da yaşamak mümkün değildir. Dinden kaçış süreci ortaya çıkar ve bu dinden kaçmaya değil, 21 yy. dinler asrı olacaktır. Bu dinler asrında hep beraber rol alıp Türk devletini, Türk milletini Allah aşkını, peygamber aşkını, Muhammed Ali aşkını hep beraber tattığımız vakit birbirlerimizle herhangi bir düşmanlığımız olmaz. Sözlerimi bağlarken uzatmayayım, ben Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım. Alevi kardeşlerime söylüyorum. Çocukları varsa, fizik, kimya, biyoloji, işletme, sosyoloji edebiyat ne mezunu olurda olsun, alacağım, yanımda kendi kimliklerini muhafaza etmek suretiyle yüksek lisans, doktora yaptıracağım söz veriyorum, gönderin çocuklarınızı, korkmayın bizden. Başkalarının dediği gibi değil, bizde yalnızca Kur an, yalnızca Peygamber, yalnızca Ali aşkı vardır. Bu aşklardan çocuklarınızı mahrum etmeyin. Kendi kimliklerini muhafaza etmek suretiyle ancak Alevi kardeşlerimiz bu toplumun bütünlüğüne katkı sağlayabilirler. Kendi kimliklerini kaybettikleri andan itibaren ya Hıristiyanların elinde kalırlar, ya dinsizlerin elinde kalırlar, ya da bir başkalarının elinde kalırlar. Hayır başkalarının değil, biz biziz, hepimiz bir birliğiz. Biz bu birliği nasıl kuracağımızın tartışmasını yapacağız. Bu tartışmada ilk oturumdur. Bu oturumda yer alacak tebliğ sahibi arkadaşlarımı davet ediyorum. 38

39 TÜRKLERİN FARKLI DİN ANLAYIŞINA SAHİP OLMALARININ TARİHSEL VE SOSYOLOJİK ARKAPLANI Yrd.Doç.Dr.Selim Eren Giriş Günümüzde, Türklerin sahip oldukları din anlayışları ve uygulamaları üzerinde çeşitli değerlendirme ve tartışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle Alevilik ve Sünnilik eksenli olarak gelişen bu fikirsel ve popüler harekete, Türkiye de gelişen ya da gelişmekte olan sosyopolitik ortamın büyük tesirinin bulunduğunu görmek zor değildir. Türkiye deki dini merakın yönünü tayin eden burada zikredilen olgunun rolü konusunda fazla bir izaha gerek yoktur. Ancak, insanların zihin yapılarının oluşumunda, özellikle de dini inanç ve davranışlarının şekillenmesinde etkili olan tarihsel gerçekliklerin çeşitli şekillerdeki tesiri, yalın ve kolayca anlaşılabilecek bir görünüm arzetmeyebilir. Esasen, dinî inanç ve uygulamaların anlaşılmasında zaten bu güçlük temelde bulunmaktadır. Bu makalede, Türklerin İslâm algılamalarında etkili olduğunu düşündüğüm İslâm ı tanıma süreci ve şekli üzerinde durulacaktır. Zira, bizim Sünnilik, Alevilik, tasavvuf ve tarikat algılamalarımızda, tarihten bize yansıyan bazı zihinsel ve olgusal mirasın büyük payı vardır. a. Türklerin Müslüman Olmadan Önce Sahip Oldukları Dînî Yapıya Genel Bakış Genel olarak düşünüldüğünde, insanoğlunun hem ruhsal yönünü ilgilendiren, hem de yaşam tarzıyla doğrudan ilgili olan dinini değiştirmesi, son derece zor bir karar olarak görülmektedir. Zira, insanın kabul ettiği dinî motiflerin inanan kişi üzerinde etki etmesi uzun süreceği gibi, yerleşmiş bir dinî yapının atılıp yerine yenisinin konulması daha uzun bir süreyi gerektirecektir. Yeni inançların kabulünü zorlaştıran psikolojik ve sosyolojik bir çok etken bulunacaktır. Türklerin sahip oldukları dini terkederek yerine İslâm ı kabul etmelerini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bir tarih kitabında Türkler in İslâm ı kabul etmeleriyle ilgili okuyacağımız özet bir bilginin, durumu kolay ve hızlıca gerçekleşmiş bir olgu olarak değerlendirmeye yol açabileceğini ve bunun ancak bir yanılgı olacağını düşünmek gerekir. Türkler, Müslüman olmadan önce, siyasî açıdan bir bölünmüşlük içerisinde oldukları gibi, dinî inanç bakımından tam bir birlik içerisinde değillerdi. Göçebe olarak yaşayan Türkler genelde Şamani kültür etkisinde yaşarken, yerleşik olanlar ise (Doğu Türkistan, Maveraünnehir, Hazar bölgelerinde), farklı dinlerle tanışmışlar ve bu dinlerden bir kısmını da kabul etmişlerdir. 1 Zerdüştlük, Budizm, Maniheizm, Hıristiyanlık ve Yahudilik, Türklerin kabul ettiği dinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gök-Türkler zamanında Buhara ve Belh in Budizm in önemli bir merkezi haline geldiği bilinmektedir Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas/TÜRKİYE Zekeriya Kitapçı, Türkistanda İslâmiyet ve Türkler, Konya 1988, s. 56; Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, 3.baskı, İstanbul 1993, s. 2-3 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi, (6.baskı), İstanbul 1993, s

40 Türklerin İslâm ı kabul etmeden önce mensup oldukları dinî yapı içerisinde, astral tanrı tasavvuru ve ibadetlerine de sahip oldukları anlaşılmaktadır. Mesela, kaynaklar, Çigil Türklerinin güneş ve yıldızlara, Kimek lerin ise güneşe taptıkları konusunda bilgi aktarmaktadırlar. 3 Genel olarak, Tanrı anlayışları bakımından Gök Tanrı inancını benimsemiş olan Türkler e göre onların tanrısı, bir bakıma Yahudilik teki Yahova inancında olduğu gibi Türkler i diğer kavimlerden üstün tutmaktadır. 4 Ögel e göre, Türkler in din ve Tanrı anlayışlarının oluşmasında, yaşadıkları göçebe hayatın tesiri bulunmaktadır. 5 Tanyu ya göre ise, Türklerin sahip olduğu Gök Tengri inancındaki gök kavramı, yüce, ebedî ve ezelî gibi anlamlara gelmektedir ve tek Tanrı inancını ifade etmektedir. 6 Dolayısıyla onların genel olarak, her şeyin üstünde bir yüce yaratıcının varlığını kabul ettiklerini söylemek mümkündür. İslâm ı kabul ettikten sonra, Türklerin eski inançlarından yansımalar bulacakları en önemli nokta, onların önceden sahip oldukları Şamani kültür içerisinde bulunan mistik yön olmuştur. 7 İlahi olsun ya da olmasın, tam olarak mizaçlarına uymayan dinleri kabul etmiş olan Türklerin çoğunluğu Türk kimliklerini de büyük oranda kaybetmişlerdir. 8 Bu önemli tespit, milletlerin kültürlerini oluşturmada ve korumada kabul ettikleri dinin işlevini açıkça ortaya koymaktadır. b. Türklerin Müslüman Olması Türklerin dini konudaki bugünkü zihin yapıları altında, onların müslüman olma süreçlerinin bir takım etkilerinin bulunduğunu görmek gerekir. Onların İslâm la tanışmasına vesile olan insanların bilgi birikimi, yaklaşım tarzları ve o dönemde vuku bulan siyasi olayların söz konusu etkilerin en belirginleri olması muhtemeldir. Türklerin bireysel manada Müslümanlarla ilk karşılaşmaları konusunda çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Ancak, onların yoğun olarak İslâm la tanışmaları, yaşadıkları bölgelere yapılan fetihler sayesinde olmuştur. İslâm topraklarının, fetihler yoluyla Arap yarımadasının dışına taşmasıyla birlikte Türk ve Sasani nüfusun yaşadığı Maveraünnehir bölgesi Müslüman fetihlerinin hedefi haline gelmiştir. Kuteybe b. Müslim komutasındaki fetih hareketiyle, Tuharistan (705), Soğd ve Buhara ( ), Semerkand ve Harezm ( ), Ferğana ( ) İslâm topraklarına katılmıştır. Adı geçen Emevi komutanının Türk bölgelerine azımsanamayacak miktarda Arap nüfus yerleştirmek suretiyle, elde edilen toprakların nüfus yapısını değiştirerek oradaki kalıcığı temin ettiği bilinmektedir. 9 Emeviler döneminde Türklerin İslâm la tanışmalarını daha çok tanışıklığın mücadele safhası şeklinde değerlendirmek gerekir. 10 Doğal olarak, hangi dine mensup olunursa olunsun, dışarıdan bir müdahale ile topraklarına fetihlerde bulunulması ve bazı vergiler vermeye mecbur bırakılmaları, Türkleri memnun etmemiştir. Bu nedenle de yeni tanınan dine karşı şüpheyle yaklaşılmıştır Emel Esin, İslâmiyet ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâm a Giriş, İstanbul 1978, s. 125,126; Firgana nın başkentinde bulunan güneş tapınağının Halife Mu tasım ( ) zamanında yıktırıldığı bildirilmektedir. Bkz. Esin, aynı yer. Turan, Türk Cihan Hakimiyeti.., s. 50; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara 1980, s Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1991, c. I, s bkz. Hikmet Tanyu, İslâmlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980, s. 15, 45 Ünver Günay-Harun Güngör, Türk Din Tarihi, Kayseri 1998, s. 123 Erdoğan Meriç, Müslüman-Türk Devletleri, 2.baskı, Ankara 1993, s. 2; Seçtikleri din ile birlikte kültürlerine yabancılaşan Türkler için, IX.asırda topluca Hıristiyanlığı seçen Bulgarların Slavlaşması bir örnek olarak gösterilebilir. Bkz. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti, s Robert Mantran, İslâmın Yayılış Tarihi (VII-XI.Yüzyıllar), (çev. İsmet Kayaoğlu), Ankara 1981, s. 110; Geniş bilgi için bkz. Kitapçı, Türkistanda İslâmiyet.., s , , 147, 154, 158 Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, s

41 Yaklaşık ikibuçuk yıl iktidarda kalan Halife Ömer b. Abdülaziz in İslâm ı yayma konusundaki yapıcı faaliyetleri 11 sayılmazsa, Emevî iktidarlarının (m ) Türkistan bölgesindeki milliyetçi ve İslâm ı yaymadaki olumsuz tavırlarının genelde devam ettiği söylenebilir. 12 Bunun bir sonucu olarak, Horasan ve Maverâünnehir Türkleri arasında yavaş gelişen İslâmlaşma, Budist, Ateşperest, Hıristiyan ve Maniheist olup da Müslüman olan bölge insanının ancak görünüşte İslâm a girmeleri sonucunu doğurmuştur. 13 Bu durum, öz itibariyle İslâm dininin prensiplerine pek uygun düşmemekle birlikte, İslâm ı temsil ve tebliğ konumunda olan insanların bu baskıcı tutumunun dinin doğru algılanmasına engel olduğu görülmektedir. Emevilerin hoş olmayan davranışları, II. Göktürk devletinin yıkıldığı dönemde (744) Türklerin Emevilere karşı faaliyet gösteren akımlara destek vererek İranlılarla birlikte Abbasi devletinin kuruluşu için devreye girmeleri sonucunu doğurmuştur. Kurulan bu devletin adilâne tavırları nedeniyle Türkler, İslâm a daha fazla yaklaşmışlardır. Ayrıca, Doğudan Orta Asya ya doğru hareket eden Çin istilası Türklerin bu büyük güce karşı aldığı tarafın belirlenmesinde etken olmuştur. Söz konusu yakınlaşma sonucunda siyasî birlik elde edilmiş ve Çin e karşı Abbasilerle birlikte gerçekleştirilen Talas Savaşı (751) kazanılmıştır. Bu savaşla birlikte artık Türklerin yüzü İslâm dünyasına dönmüştür 14 denilebilir. X. yüzyılın başlarında Karahanlılar ın, Samanoğulları vesilesiyle İslâm ı kitle halinde kabul etmeleri 15 ve daha sonra Büyük Selçuklular ın İslâm içerisinde yer almaları, Türkler arasındaki müslüman nüfusu büyük oranda artırmıştır. Türklerin müslüman olmalarında, Araplarla arada gelişen ticari faaliyetlerin ve dervişlerin dini propagandalarının da payının küçümsenemeyecek boyutta olduğunu belirtmek gerekir. 16 Bu tür bir İslâmlaşma tarzının, yavaş ve fakat daha etkili olduğunu kabul etmek gerekir. Türklerin müslüman olmalarıyla birlikte, sadece inanç bakımından değişiklik yaşanmadığı görülmektedir. Yeni kabul edilen dinin prensipleri, onların günlük yaşantılarında da bir takım değişmeleri beraberinde getirmiştir. Örneğin, göçebe hayatı yaşadığı sırada Müslüman olan bazı Türk kabileleri, haftada bir kez cemaatle kılınması farz olan Cuma namazında yerleşik bir yerde bulunma zorunluluğunun etkisiyle, göçebe hayatı terk ederek yerleşik yaşam tarzına geçmişlerdir. 17 Sosyolojik bir yaklaşımla durumu değerlendirecek olursak, yeni din, yeni mensuplarını sadece bireysel bazda etkilememiş, aynı zamanda onların büyük oranda yaşam tarzını şekillendirmiş, bazı durumlarda yerleşik hayata geçmelerine sebep olmuştur. Burada, dinin toplumu organize etmedeki gücü açıkça görülmektedir Ömer b. Abdülaziz, süregelen Emevî politikalarını düzeltmeye çalışmıştır. M. 719 da bir köleye zehirletilerek öldürülmüştür. İslâm ın yayılması konusunda Türk bölgelerinde yaptığı faaliyetler için bkz. Kitapçı, Türkistanda.., s ; ayrıca bkz. Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara 1992, s. 3-4 bkz. Kitapçı, Türkistanda.., s , Buhara hükümdarı Tuğşad ın 709 yılında Kuteybe nin davetiyle Müslüman olduğu, oğluna Kuteybe adını verdiği ve hatta bölgenin Müslümanların eline geçmesine büyük yardımlarda bulunduğu halde İslâm ibadetlerine bir türlü ısınamadığı aktarılmaktadır. Bu kişinin cenaze ve defin işlemleri de Zerdüşt dinine göre yapılmıştır (739). Abdülkadir İnan, Eski Türk Dînî Tarihi, İstanbul 1976, s. 195 Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, s. 11; Turan, Türk Cihan Hakimiyeti.., s. 145; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu da Türkler, (çev. Yıldız Moran), 3. baskı, İstanbul 1994, s. 26; Nesimi Yazıcı, Hoca Ahmed Yesevî Döneminde Türk-İslâm Kültürünün Oluşum ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler, Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Kayseri 1993, s Karahanlılar, dörtyüz bin çadırlık büyük bir topluluk olarak İslâm a girmişlerdir. Bkz. İnan, Eski Türk Dini Tarihi, s. 199 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), 3. baskı, İstanbul 1980, s. 52 Esin, İslâmiyetten Önceki.., s. 159,

42 d. Türkler Arasında Yayılan Farklı İslâm Anlayışları 1. Sünnîlik Sünnîlik ya da bir başka deyişle Ehl-i Sünnet ve l-cemaat, öncelikle Hz. Peygamber in Sünnetine bağlılığı ifade etmektedir. Bu kavram, aynı zamanda Sahabenin İslâm ı algılama ve yaşama tarzına da karşılık gelmektedir. 18 Kavram olarak kullanımı, h. II asrın başlarına kadar giden bu tabir 19 h. III. asırdan itibaren Müslüman olanların çoğunluğunu isimlendirmede kullanılmıştır. 20 Türklerin İslâm ı geniş kitleler halinde kabul etmelerinin, Abbasiler döneminde olduğu bilinmektedir. Genelde iyi ilişkilere dayalı olarak gerçekleşen bu İslâmlaşmanın sonucu, Türkler Sünni İslâm anlayışıyla tanışmışlar ve kabul etmişlerdir. Maveraünnehir bölgesinde yayılan İmam Maturudi nin (ö. 944) görüşlerinin bu din tercihinde büyük rolü olmuştur. Selçukluların da Sünni İslâm anlayışına sahip olmaları, Sünniliğin Türkler arasındaki kabulünü yaygınlaştırmıştır. 21 Selçuklular, gerek fethedilen yerlerin imar edilmesi bakımından, gerekse kitabi İslâm ın yayılmasına büyük katkı sağlayarak İslâm medeniyetini oluşturan eşsiz örnekler ortaya koymuşlardır. Konumuz açısından, Türk-İslâm tarihinin kurulmasında çok önemli yere sahip olan Bağdat ta kurulan Nizamiye Medreseleri, Sünniliğin kurumsal bazda öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli işlev görmüştür. 22 Bu medreselerde yetiştirilen öğrenciler aracılığıyla, hakimiyet altında bulundurulan yerlerde, din ve devlet için zararlı görülen ideolojiler ve dini hareketlerle mücadele edilmiştir. 23 Türkler arasında yayılan Sünni mezhepler içerisinde ise en çok kabul gören mezhep Hanefilik olmuştur. 24 Sünniliği kabul oranı bakımından dünyada yaşayan Müslümanlar açısından da benzer bir durum söz konusudur. Dünya Müslümanlarının yaklaşık %91-93 ü Sünni, bunlar içerisinde de %53 lük bir bölüm Hanefi olarak kabul edilmektedir. 25 Günümüzde her ne kadar elimizde rakamsal olarak ölçecek emprik bilgiler bulunmasa da, ülkemiz nüfusunda çoğunluğun aynı mezhep anlayışına ve uygulamasına sahip olduğu bilinmektedir. 2. Alevîlik ve Şiîlik Emeviler dönemi, İslâm dünyasında varlığını sürdüren bir çok mezhebin ortaya çıktığı ve sistemleştiği bir zaman dilimidir. Bu başlık altında ele alınacak olan Şiilik de bunlardan biridir. 26 Daha sonra İmamiyye ve İsmaîlîlik olarak temel iki kola ayrılacak olan Şiilik 27, Türkler in İslâm la tanışmasına kadar bir çok bölgeye yayılmış, özellikle de İsmailî kolun takip ettiği yoğun propaganda faaliyetleri sayesinde siyasi ve dini görüşlerini değişik bölgelere yayma imkânı bulmuştur. Emeviler döneminden sonra kurulan Abbasi iktidarına zor anlar yaşatacak devletler kurmuşlar, tarihte iz bırakan siyasî hareketlerde bulunmuşlardır. 28 Emevilere muhalif ve genellikle Ehl-i Beyt karizmasını kullanarak propaganda yürüten Şiî/Alevî zümrelerden bazılarının, Türkistan bölgesine sığınarak görüşlerini buralarda yaydıkları Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, Ankara 1990, s. 54 Sünnilik kavramının ortaya çıkışıyla ilgili geniş bilgi için bkz. M.Hayri Kırbaşoğlu, Sünni Deyiminin Ortaya Çıkışı, İslâmi Araştırmalar, c. II, sayı: 6, Ocak 1998, s. 27 Fığlalı, Çağımızda İtikadi.., s. 55 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1998, s Philip K. Hitti, İslâm Tarihi, (çev. Salih Tuğ), İstanbul 1989, c. II, s. 752 Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, s Bu konuda geniş bilgi için bkz. Von Wilfred Madelung, Horasan ve Maveraüennehir de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı, (çev. Sönmez Kutlu), A.Ü.İlahiyat Fak. Dergisi, c. XXXIII, Ankara 1992 bkz. Fığlalı, Çağımızda İtikadi.., s. 61 Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, 1993, s , 139 Şiiliğin ayrıldığı kollar hakkında geniş bilgi için bkz. Hüseyin Atay, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara 1983 Mantran, İslâm ın Yayılış Tarihi, s. 141, 142, 143,

43 bilinmektedir. Türklerden bu mezhebi kabul eden bazı grupların, daha sonra kurulacak olan ve Şiilerle mücadele eden Abbasiler e karşı mezheptaşlarıyla birlikte mücadele ettikleri bilinmektedir. 29 Talas Savaşı yla (751) birlikte Abbasilerin Türklerle kuracağı doğrudan münasebetlere kadar, Emeviler döneminde Müslüman olan Budist, Maniheist ve Şaman kültürüne sahip Türklerin çoğunun Batınîler ve İbâhîler vasıtasıyla İslâm la tanıştıkları anlaşılmaktadır. 30 Bu sonuçta, Emevilerin, kendilerine muhalif olan grupları, iktidarlarına gelebilecek muhtemel hareketleri önlemek için, Horasan ve Maveraünnehir bölgesine fetih için görevlendirmiş olmasının 31 büyük payının olduğu açıktır. Merkez için tehlikeli görülen ve uzaklaştırılan hareket, merkezin dışında yayılma imkânı bulmuştur. Yine, Türklere İslâm ı tanıtan gönüllü tebliğciler arasında hem Şii, hem de Sünniler bulunmaktaydı. 32 Merkezin temsil ettiği Sünnilik yerine, Şiilik ve Sufiliğin, geniş halk kitlelerine daha cazip geldiği anlaşılmaktadır. 33 Şu da bir gerçek ki, Türklerin ilk İslâm la tanıştıkları dönemde Sünnilik ve Şiilik arasındaki ayrımın tam olarak anlaşılmamış olması kuvvetle muhtemeldir. 34 Bunu, Türkler açısından bir eksiklik olarak değerlendirmemek gerekir. Ancak, tarihi doğru okumak ve daha sonra vuku bulan olayları yorumlarken bu doğru bilgileri gözardı etmemekte yarar vardır. Türkler arasında Şiî mezhep anlayışının yayılmasında en büyük etkiyi, başlangıçta Sünnî bir tarikatın kurucuları olan ve daha sonra Şiî inanç yapısını kabul eden Safevî ailesinin faaliyetleri göstermiştir. Yaptıkları propagandaların Türkler üzerindeki tesiri bakımından değerlendirildiğinde, bu faaliyetlerde en çok öne çıkan isimler, Şeyh Cüneyd (ö.1460) ve Şah İsmail (ö.1524)dir. Şeyh Cüneyd, Anadolu nun bir çok yerini dolaşarak buralara göç eden Türkler üzerinde yaptığı propaganda sayesinde kendisine bir çok taraftar toplamıştır. 35 Şah İsmail de, Safevî tarikat devletinin başına geçtiği zaman, Anadolu nun bir çok yerine tebliğciler göndermiş, burada yaşayan Türkmenleri kendi siyasi hareketine katılmaya davet etmiştir. Bir ara kendisi de Anadolu da bazı şehirlerden geçerken, kendisine inanan birçok kişiyi de yanında götürerek siyasî/dinî hareketini güçlendirmiştir. Şah İsmail e katılan Türkmenler arasında, çoğunluğu Anadolu da yaşadığı halde, yapılan propagandalar sonucu İran a göç eden, Ustacalu, Şamlu, Rumlu, Musullu, Hindli, Tekeli, Bayburtlu, Çapanlı, Kara-Dağlı, Karamanlı, Dulkadirli, Varsak, Avşar ve Kaçar lar bulunmaktaydı. 36 Yavuz Sultan Selim le giriştiği savaşa kadar, İran merkez olmak üzere bir çok bölgeyi yönetimi altına alan Şah İsmail, Çaldıran Savaşı ( )nda ağır bir yenilgi almış, ölümüne kadar (1524) kendisini toparlayamamıştır. 37 Ortaya çıkardığı siyasi sonuçlar bir tarafa, Türkmenlerin kurduğu Safevi devleti ve onların sahip olduğu Şiî inanç formunu yayma konusundaki faaliyetleri, Türk-İslâm tarihinde küçümsenmeyecek sosyal ve dinî sonuçlar doğurmuştur. Her şeyden önce, genel İslâm tarihi Turan, Türk Cihan Hakimiyeti.., c. I, s İsa Doğan, Anadolu da Aleviliğin Doğuşu ve Samsun Alevileri, Samsun 1990, s. 10, 16-17, Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000, s. 169 Cahen, Osmanlılardan Önce.., s. 245, 255 Ünver Günay-Vehbi Ecer, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye, Kayseri 1999, s Cahen, Osmanlılardan Önce.., s. 338 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Walter Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (çev. Tevfik Bıyıklıoğlu), Ankara 1992, s. 14, 15, 16-22, 27, 29, 35; Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar (İslâm Devletleri), Ankara 1996, c. I, s. 774; Faruk Sümer, Savefî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992, s Öztuna, Devletler.., c. I, s ; Tahsin Yazıcı, Safeviler, maddesi, İ.A. s. 54; Öztuna, Devletler..., c. I, s Öztuna, Devletler.., c.i, s

44 açısından bakıldığında, bu hareket, Ali Şeriatî nin de belirttiği gibi; Şiîlik ve Sünnîlik arasındaki ortak yönlerin bütünüyle kesilmesi ne yol açmıştır. 38 Türkler için doğurduğu sonuç ise, öncelikle bu hareket, siyasî bakımdan parçalanmaya sebep olmuş, fizikî açıdan da, araya İran Safevî devletinin girmesiyle birlikte Anadolu daki Türkler ile Orta Asya daki Türkler arasındaki irtibat büyük oranda kopmuştur. 39 Sonuç olarak, o zamana kadar Türklerin sahip oldukları farklı İslâm anlayışları, aralarında ciddi sorunlar çıkaracak boyutlarda ayrışmaya sebep olmamışken, özellikle Şah İsmail in yürüttüğü başarılı propaganda sonucu, Türk din anlayışında önemli değişmeler yaşanmıştır. İçi boşaltılmış bir Oniki İmam Şiîliği propagandasıyla hareket eden Şah İsmail, Şiilik içerisinde önemli yeri bulunan Kerbelâ, Hz. Ali ve Oniki İmamlar gibi hadise ve kişileri, tarihsel gerçekliğinden ve Oniki İmam inanç yapısından çok farklı bir boyutta yaymıştır. Bu hareket, İslâm öncesi inançlarından bazı kalıntıları tamamen terketmemiş zümreler üzerinde, Şiî motiflerle çerçevelenmiş bir inanç ve anlayışa dönüşmüştür. Bugün bizim Anadolu Aleviliği dediğimiz oluşum bu şekilde ortaya çıkmıştır. 40 Özet olarak burada aktarılan ve Türk inanç/uygulama sisteminde önemli yere sahip olan bu oluşum, tarih içerisinde yaşanan çeşitli siyasî ve dinî gelişmelerle birlikte zaman zaman farklı görünümlere bürünmüştür. Günümüzle kıyaslandığında iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde, bölgesel bazı farklılıklar da söz konusu oluşumda etkili olmuş, bu durum, aynı görünümde ya da isim altında farklı inanç ve uygulamaların ortaya çıkışına yol açmıştır. 3. Batınîlik Batınîlik, Kur an ve Hadislerin, zahirî anlamlarının bulunduğunu ve bunların gerçek manasının ancak te vil yoluyla anlaşılabileceğini savunan dini akımlara, XII. Yüzyıldan itibaren verilen genel isimdir. 41 Bilindiği gibi, İslâm dininin Arabistan sınırlarının dışına taşmasıyla birlikte, karşılaşılan yeni dinî ve kültürel unsurlardan bir kısmı, dolaylı da olsa İslâm dini içerisinde yaşamaya devam etmiştir. Bu dinin yeni müntesiplerinin, eski inançlarını çabucak bırakmaları ve kabul edilen dini hemen özümsemeleri ve yaşamaları, insan tabiatına aykırıdır. Farkında olunarak ya da olunmadan bir çok unsur, bu yeni din içerisinde varlığını devam ettirecektir. Türklerin İslâm ı kabul etmeleri ardından, yaşadıkları bölgelerde var olan bir takım Batınî inançlar hemen kaybolmamıştır. Aynı zamanda, İslâm ı kendilerine taşıyan kişilerin sahip oldukları bazı Batınî yorumları da sanki İslâm ın bizzat kendisiymiş gibi aldıkları da olmuştur. Anadolu ya yayılan Batınî fikirlerin çoğunluğunun, Suriye üzerinden, ticarî faaliyetler ve fikrî yayılmacılık aracılığıyla geldiği bilinmektedir. Moğol istilalarının oluşturduğu güvensiz ortamın da söz konusu fikirlerin Türk topraklarına yayılmasında etkisi bulunmaktadır. 42 Henüz kitabî İslâm ı tam olarak tanıyamamış ya da özümseyememiş Türkmenler arasında, eski inançlarına karşı müsamahakâr buldukları bu bakış açısı cazip gelmiş olmalıdır ki, onlar arasında kabul görmüştür. 43 Türkler arasında yayılan bu bâtınî zümrelerden biri Mukannaiyye dir. Mukannaiyye ye göre Allah, Hz. Adem den başlayarak peygamberlere ve en son da Mukanna ya hulül etmiştir. Bu zümre, namaz ve oruç gibi bir takım farz ibadetleri kaldırmış, bazı haramları da (anne, kardeş bkz. Ali Şeriatî, Ali Şiası-Safevi Şiası, (çev. Feyzullah Artinli), İstanbul 1990, s. 112 Sümer, Oğuzlar, s. 154 A. Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul 1996, s Ahmet Ateş, Batıniye, İA, c. II, s. 339 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, s , dipnot Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmilik ve Melâmîler, İstanbul 1992, s

45 ve kişinin kendi çocuğuyla evlenmesi gibi) helal saymıştır. Bir takım sihir yöntemlerini ustaca uygulayan Mukanna, kendisine özgü bir inanan zümresi oluşturmuştur. 44 Batınîler, düşünce sistemlerini oluştururken bir takım harflere farklı anlamlar yüklemişlerdir. Harfler ve rakamlardan anlamlar çıkarma, sihir yapma vb. gibi konularla ilgili bir çok eser yazılmıştır. Harflerin esrarını çözenlerin, dünyada bir takım üstün güçler elde edebileceği düşünülmüş ve bunun için bazı formüller geliştirilmiştir. 45 Batınîler içerisinde harflere yüklenen manalarla bazı yorumlara varma, her ne kadar Fazlullah ( ) 46 ile sistemli hale gelmiş olsa da, aslında ondan önce de görülmektedir. Ancak, onun başlıbaşına bir mezhep, hatta din haline gelmesi Fazlullah ile olmuştur. 47 Bâtınîlerin te vil yöntemlerini çok iyi kullanan Fazlullah, harf ve sayılar arasında bir takım ilişkiler kurmuş, dinin bütün emir ve yasaklarını Arap alfabesindeki 28 harf ve ona eklediği Farsça daki dört harfe getirdiği batınî yorumlarla kendisini mehdî, mesih, en son da Tanrı nın zuhûru olarak tanıtmıştır. 48 Fazlullah tanrılığını, Kur an daki bir çok âyete ilgisiz yorumlar yapmak suretiyle ispat etmeye çalışmıştır. 49 Fazlullah ın öldürülmesinden sonra, müridlerinden bir kısmı İran dan Anadolu ve Rumeli ye göç etmişlerdir. 50 Buralarda çeşitli faaliyetlerde bulunan bu zümrenin, Bektaşîlik, kısmen de Mevlevîlik tarikatına tesirde bulunduğu görülmektedir. 51 Hurûfîler, İslâm ibadetlerinin bir çoğunu şeklen almışlar, ancak içeriğini tamamen değiştirmişlerdir. Öncelikle ezan, kaamet ve kelime-i şehâdet teki kelimeleri değiştirerek Eşhedü en lâ ilâhe illâ Fadlallah şekline dönüştürmüşlerdir. Namazlarda okunan sureden sonra Farsça beyitler eklenmiş, rükû ve secdede söylenenlere de Fazlullah adı ilave edilmiştir. Hac ibadetinin gerekleri de tamamen Fazl ın doğduğu, yaşadığı ve öldürüldükten sonra defnedildiği yerlere göre düzenlenmiştir. İslâm ibadetlerinde yapılan bu tür değişiklikler, dinin temel yapısını bozmaya dönük kasıtlı hareketler olarak görülmektedir. 52 İbadetler konusunda Batınîlerin takındığı ibâhî tavır, bir çok ibadeti ve dinî yasağı asıl yapısından çok uzağa taşımıştır. İbadetler konusunda, mensuplarını en serbest bırakan yorum, Kur an dan bazı ayetleri de zorlama yorumlar sayesinde delil göstererek, ibadetlerin gerçek manasını kavramış kişilerin dinî farz ve haramlarından sorumlu olmayacağı düşüncesidir. 53 Batınîlerden bazıları da ibadetlere karşı biraz daha insaflı davranmış, dinin emir ve yasaklarına avâmın uyması gerektiğini, fakat onların gerçek manasına vâkıf olmuş seçkin kişilerin bunlarla yükümlü olamayacağını savunmuşlardır Neşet Çağatay-İ. Agah Çubukçu, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara 1985, s ; Atay, Ehl-i Sünnet ve Şia, s. 56 bkz. İbn Haldun, Mukaddime, (çev. Zakir Kadiri Ugan), İstanbul 1989, c. III, s Şihâbüddin Fazlullah (Fazlullah-ı Hurûfî), İran da Horasan ın Esterâbad kasabasında doğmuş, Karmatî ve İsmailîlerden etkilenmiştir. Timur un oğlu Mir an Şah tarafından idam ettirilmiş, cesedi yerlerde sürünerek teşhir edilmiştir. Daha sonra müridleri tarafından defnedilmiştir. bkz. Cl. Huart, Fazlullah maddesi, İ.A., c. IV, s. 535; Hurûfîlik maddesi (madde yazarı belirtilmemiş), İ.A., c. V/I, s. 598; Abdülbaki Gölpınarlı, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 2. baskı, Ankara 1989, s. 8 Gölpınarlı, Hurûfîlik.., s. 24; Köprülü, Türk Edebiyatında.., s. 330 Gölpınarlı, Hurûfîlik.., s ; Hurûfîler e göre Mîraç ta Peygamber e görünen Fazlullah tır. Buradan da O nun Tanrı olarak telakkî edildiği anlaşılmaktadır. Bkz. Köprülü, Türk Edebiyatında.., s. 331, dipnot Y. Nuri Öztürk, Tarihi Boyunca Bektaşilik, İstanbul 1995, s Abdülbaki Gölpınarlı, Hurûfîlik.., s Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye de Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul (tarihsiz), s. 161 Gölpınarlı, Hurûfîlik.., s. 26 Ahmet Ateş, Bâtıniye maddesi, İ.A. s. 341 Ateş, Bâtıniye, s

46 Selçuklular, askerî güç ve kurdukları medreseler aracılığıyla fikrî planda Batınî zümrelerle mücadele etmişlerdir. 55 Gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar tarafından yapılan bu mücadelenin büyük oranda başarılı olduğu söylenebilir. 3. Sûfîlik İslâm ın Türkler e ulaşmasına kadar Müslümanlar arasında yaşanan bazı dinî ve siyasî tartışmalar kadar bir takım farklı yorum ve yaşama biçimlerinin, dinin özünü temsil edebilecek konulara eklemlendiği görülmektedir. Söz konusu oluşumlar arasında Türklerin İslâm anlayışında belki de en çok tesir gösteren unsur, mistik anlayış ve yaşayış tarzı olmuştur. Türkler in İslâm la tanışması aşamasında, bu dinin onlara ulaşması esnasında yol üzerinde bulunan ve dönemine göre güçlü bir kültürü temsil eden İran kültürünün yaşandığı Horasan din tarihimiz açısından önemli bir merkez olmuştur. Eski İran dinlerinden kalan bir takım unsurların, İslâm mistik anlayışının belirlenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Türkler, henüz Ahmed Yesevî nin ortaya çıkmadığı zaman diliminde de adı geçen merkez aracılığıyla çeşitli tasavvufî düşüncelerle tanışmışlardır. III. Asırdan itibaren Herat, Nişâbur ve Merv de görülen şeyhler, IV. Asra gelindiğinde Buhara ve Fergana ya yayılmışlardır. Bu şeyhlerin, hem yerleşik halk üzerinde, hem de göçebeler üzerinde İslâm ı yayma noktasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. 56 Türkler in İslâm dinine girdikleri andan itibaren, söz konusu dinin mistik yönüne rağbet göstermelerinde, onların Müslüman olmadan önce sahip oldukları din ve kültürün büyük etkisi bulunmaktadır. Söz konusu dinlerden Taoizm ile Budizm temelde mistik karaktere sahip dinlerdi. Yine, Zerdüştlük, Maniheizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi Türkler in farklı dönemlerde kabul ettikleri dinler içerisinde de mistik unsurlar görmek mümkündür. Aynı şekilde, şamanî kültür içerisinde de söz konusu mistik unsurların bulunduğunu biliyoruz. 57 Ahmed Yesevî ve halifeleri tarafından, İslâmî çerçeve önde olmak üzere işlenen mistik unsurlar, zaman içerisinde kurumsallaşmış ve Türkler arasında yoğun ilgi görmüştür. Türk din kültüründe var olan evliya anlayışına bakmak, söz konusu sentezi görmemiz için önemli bir örnektir. Yesevîlik, öncelikle Seyhun civarı olmak üzere, Taşkend, Harezm, Mâverâünnehir, Horasan, Azerbaycan ve Anadolu ya yayılmıştır. Kazaklar da olduğu gibi bazı topluluklarca bu tarikatın görüşleri, İslâm la özdeş bir şekilde algılanmıştır. 58 Yesevîlik, daha sonra Türkler arasında etkili olacak bir çok tarikata da kaynaklık etmiştir. Tarih sahnesinde adından oldukça fazla söz ettiren iki büyük tarikat Yesevîlik ten etkilenmiştir. Bunlardan birisi, ismini tarikatın pirinin lakabı olan Hoca Bahâüddin Nakşbend den alan Nakşıbendîlik, diğeri de Bektaşilik tir. Tarikat silsilesi bakımından ve tarihî bilgiler yönünden Yeseviliğe bağlı olan Nakşbendîlik, Bahaüddin Nakşbendî nin ölümünden sonra Mâverâünnehir ve Horasan bölgesi Türkleri arasında geniş bir kabul görmüştür. Büyük oranda Yeseviliğin devamı görünümünde bir tarikat olan Nakşbendîlik, halk katındaki yaygın itibarını Yesevîliğin mirasını taşımasına borçludur. 59 Bu iki büyük tarikat dışında Haydarîlik ve Babaîlik gibi tarikatların kuruluşunda da Yesevîliğin etkisi vardır. 60 Yine, Orta Asya da yayılan tarikatlardan biri olan ve bkz. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s Köprülü, Türk Edebiyatında.., s Günay-Ecer, Toplumsal Değişme.., s ; ayrıca bkz. A. Yaşar Ocak, Türkler Türkiye ve İslâm, İstanbul 1999, s Köprülü, Türk Edebiyatında..., s , ; Ocak, Türk Sufiliğine.., s Köprülü, Türk Edebiyatında.., s Fuad Köprülü, Ahmed Yesevî maddesi, İ.A. s

47 Nakşıbendiliğe rakip olarak gelişen Kübrevîliğin de temelini Yeseviliğe dayandırması, Yesevî etkisinin anlaşılması açısından başka bir örnektir. 61 Anadolu ya göçlerin başlamasıyla birlikte, dönemine göre oldukça organize bir zümreyi temsil eden tarikatların göçü başlamıştır. Anadolu Selçuklularının, ulemanın tavizsiz tutumuna rağmen farklı inanç ve yaşam tarzlarına karşı müsamahakâr tutum takınması, birçok sûfî grubun Anadolu da yayılması için uygun bir ortam oluşturmuştur. Özellikle Moğol istilasının meydana getirdiği baskılar nedeniyle başta İran, Türkistan ve Horasan olmak üzere değişik yerlerden bir çok sûfînin Anadolu ya kaçışı gerçekleşmiştir. Böylece Anadolu, sûfîliğin canlı olarak yaşandığı bir muhit haline gelmiştir. 62 Meşhur mutasavvıf Mevlâna Celâleddin-i Rumî ( ) de XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu ya yerleşen sûfîler arasındadır. 63 XIII. yüzyılın sonları ve XIV. yüzyılın başlarında Anadolu da Rifâî tarikatının varlığından da söz edilmektedir. 64 Anadolu ya Mâverâünnehr, Harezm, Horasan ve diğer kültürel açıdan gelişmiş bölgelerden gelen şeyh ve dervişler, daha çok şehirlere yerleşmişlerdir. Bu akımlardan Şihâbeddin Sühreverdî ve Necmüddin Kübrâ ile Vahdet-i vücud mektebine bağlı olanları tasavvufi görüşlerini daha çok aydın zümre ve yüksek bürokratlar arasında yaymışlardır. Sözü geçen bu tasavvufi akımlar, Konya, Kayseri, Tokat ve Amasya gibi Orta Anadolu nun o dönemde dikkati çeken kültür merkezlerinde faaliyetlerini sürdürmüşler ve bölgede yaşayan halkın dinî anlayış ve yaşantısı üzerinde belirleyici etkilerde bulunmuşlardır. 65 Vefâîlik (kurucusu Ebu l-vefâ Bağdâdi-ö. 1107), Türkmenler arasında yayılan ve daha sonra Anadolu ya gelen tarikatlardan bir başkasıdır. Osmanlı devletinin kurulduğu dönemde sultanların etrafındaki abdallardan bir kısmının Vefâiyye tarikatı mensubu olduğu bilinmektedir. Bu tarikat, XV. yüzyılda Bektâşîliğin oluşumu ile onun içinde erimiştir. 66 Beylikler ve Osmanlı nın kuruluş döneminde tarikat şeyhleri ve dervişler, bizzat savaşlara katılarak Anadolu nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır. 67 Tarih kaynaklarında, Kalenderî- Babâî dervişlerinin fetihlerde birçok katkılar sağladığı bildirilmektedir. Dervişlerin, dağ ve kırlarda âtıl durumda bulunan yerleri işleyerek toprak açmaları ve bu toprakları sultanlara onaylatmak suretiyle vakıf statüsü kazanmaları Anadolu nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli bir yöntem olarak görülmektedir. Ayende ve revendiye (gelip geçen yolculara) hizmet şartıyla kendilerine berat verilen tarikatlar, misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak dinî ve örfî durumu müesseseleştirmişlerdir. Sûfî zümreler, Anadolu nun hem fethinde, hem de imarında küçümsenemeyecek roller üstlenmişlerdir Ocak, Türk Sufîliğine..., s. 40 Gölpınarlı, Melâmîlik..., s ; Moğol istilası önünden kaçan Yesevî şeyh ve dervişlerinden bir kısmı da Hindistan bölgesini tercih etmişlerdir. bkz. Ocak, Türk Sufiliğine..., s. 41; Moğol tehlikesini gören Kübrevî tarikatının kurucusu Şeyh Necmüddin Kübrâ, müridlerinin bir kısmını Horasan a gönderirken, kalanlarıyla birlikte Harizm de kalmış, Moğollara karşı topladığı taşlarla mücadele etmiş, bu olay esnasında Moğollarca öldürülmüştür. Bkz. Türk Edebiyatında.., s. 200, 21. dipnot Köprülü, Türk Edebiyatında.., s. 200; XIII. yüzyılda Anadolu da, Konya da Evhâdü d-din Kirmâni, Muhyiddin-i Arabî ve Sadreddin Konevî; Tokat ta Fahruddin Irakî, Kayseri ve Sivas ta Şeyh Necmü ddin Dâye gibi tasavvuf önderlerinin çalışmaları kayda değerdir. Bkz. Köprülü, Türk Edebiyatında.., s Köprülü, Türk Edebiyatında.., s. 204 A. Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı, İstanbul 1996, s Ocak, Babaîler.., s ; Anadolu ya göç eden heterodoks sufiler için bkz. Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti nin Kuruluşu, Ankara 1988, s ; ayrıca bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), 2. baskı, Ankara 1999, s Köprülü, Türk Edebiyatında.., s Halil İnalcık, Osmanlı TarihineToplu Bir Bakış, Osmanlı, (ed. Güler Eren), Ankara 1999, c.i, s , 53-59; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, (5.Baskı) Ankara 1988, c. I, s

48 Zamanla maddî ve manevi anlamda birer güç haline gelen ve bir kısmı aynı zamanda kabilenin şefi de olan bu dinî liderlerin halk üzerinde büyük bir nüfuzu haiz olduğu kesindir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Türkmen babalarının büyük kitleleri nasıl harekete geçirebildiklerini anlamak kolaylaşmaktadır. 69 Osmanlı imparatorluğu, kuruluşunun ilk yıllarında daha çok tekke kültürünün hakim olduğu bir yapı arz ederken, fıkıh eğitimini önde tutan medreselerin kurulmaya başlamasıyla birlikte (XIV. yüzyılın ilk yarısında) tasavvuf ikinci plana itilmiş, o da XV. yüzyıl dan itibaren varlığını halk arasında devam ettirmek suretiyle etkinliğini sürdürmüştür. 70 Medreselerin yaygınlaşması ve etkisini hissettirmesiyle birlikte tekkelerde de bir takım değişmeler yaşanmış, bazıları büyük oranda Sünni inanca yaklaşmışlardır. Ancak, daha çok şehir dışında, dolayısıyla medrese etkisinden uzakta kalan Türkler ise İslâm öncesi, İslâm ve Anadolu da Türkler in gelişinden önce yaşanan bir takım inanç ve felsefelerin karışımı diyebileceğimiz yapıyı devam ettirmişlerdir. 71 Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında göçebe aşîret yapısına dayalı bir karakter arz eden yöneticiler ve halk arasında İslâm ı algılama bakımından fazla bir fark yoktur. Ülke toprakları genişledikçe, devlet olmanın bir gereği olarak merkeziyetçi yapıya bürünmek zorunlu hale gelmiştir. Osmanlı yöneticileri, yönetim tarzını oluştururken, medreseyi merkeze oturtmuşlardır. Medresede ise, devlet yönetiminde tarihsel tecrübesi olan Sünnilik (kitabî İslâm) her zaman önde olmuştur. Böylece idarecilerin sahip oldukları medrese tabanlı İslâm anlayışı ile Sünnilik benzeri kurumsallaşma şansı olmayan geleneksel halk İslâmı arasında anlayış farklılıkları ortaya çıkmıştır. 72 Bu durum, zaman zaman yönetenlerle yönetilenler arasında sürtüşmelere ve çatışmalara sebep olmuştur. Sonuç Bu çalışma boyunca verilen bilgilerden anlaşılmaktadır ki, Türklerin Müslüman olma süreci, tek ve doğrusal bir çizgide, genellikle de doğrudan kitabi kaynaklı olmamıştır. Günümüzde dini anlayış ve uygulamaları değerlendirirken bu gerçekleri gözardı etmemek gerekir. Ülkemizde varlığını sürdüren tarikatlar ve diğer dini akımları değerlendirirken, onları dini ve tarihi arka planından koparmak, bir tür tarihi yanlış anlama veya çarpıtma yaklaşımı olacaktır. Günümüzün Aleviliğini, Bektaşiliğini ve genel olarak Sünniliğini de bu çerçevede yeniden ele almakta fayda vardır. Bir diğer nokta, tarihte atalarının yaptıklarıyla övünmek ya da sırf tarihe bağlı kalarak bazı insanların yaptıkları yanlışlardan dolayı onların çok uzak nesillerden torunlarını sorumlu tutmak, bu günün insanının mantıklı bulacağı davranışlar değildir Ocak, Babaîler.., s ; A. Yaşar Ocak, Osmanlı sultanları tarafından tarikatların desteklenmesi ve bir takım imtiyazlar tanınmasını, yeni kurulan devlete siyasî ve askerî destek sağlamanın yanında dönemine göre önemli güç olduklarından onları kontrol altında tutma çabaları olarak değerlendirmektedir. bkz. Ocak, Kalenderîler, s Yusuf Küçükdağ, Osmanlı Devleti nin Şah İsmail in Anadolu yu Şiileştirme Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri, Osmanlı, (ed. Güler Eren), Ankara 1999, c. I, s. 277 Erol Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, (3.Baskı), İstanbul 1989, s. 186; Şehirde varlığını sürdüren tarikatlar, büyük oranda Sünnî İslâm anlayışından etkilenmişler, ya da en azından ritüeller bakımından şeriata uygun davranmaya elverişli olmuşlardır. Bkz. Fazlur Rahman, İslâm, (2.Baskı), Ankara 1992, s. 220 A.Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler ( Yüzyıllar), İstanbul 1998, s ; Aslında bu farklılaşmanın köklerini bir çok bakımdan Osmanlı nın temeli sayılan Selçuklular da görmek mümkündür. Bkz. Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, s

49 Soydaşlar ya da dindaşlar arasında geçmişte kurulan ve bir çok sosyo-politik ve dinî nedene bağlı olarak kurulan dostluklar ve düşmanlıklar, çağdaş Türk insanının dostluklarına ya da düşmanlıklarına temel olmamalıdır. Taraflardan hangisi olursa olsun, bu konudaki durumunu yeniden gözden geçirmeli, özetle kendi dostluklarını ve kuracaksa düşmanlıklarını bizzat kendisi inşa etmelidir. Kaynakça ATAY, Hüseyin, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara 1983 ATEŞ, Ahmet, Bâtıniye maddesi, M.E.B. İ.A. CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu da Türkler, (çev. Yıldız Moran), 3. baskı, İstanbul 1994 ÇAĞATAY, Neşet ÇUBUKÇU, İ. Agah, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara 1985 DOĞAN, İsa, Anadolu da Aleviliğin Doğuşu ve Samsun Alevileri, Samsun 1990 ESİN, Emel, İslâmiyet ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâm a Giriş, İstanbul 1978 FIĞLALI, Ethem Ruhi, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, Ankara 1990 GÖLPINARLI, Abdülbaki, Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, 2. baskı, Ankara 1989 Melâmilik ve Melâmîler, İstanbul 1992 Türkiye de Mezhepler ve Tarikatlar, İstanbul (tarihsiz) GÜNAY, Ünver ECER, Vehbi, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye, Kayseri 1999 GÜNAY, Ünver GÜNGÖR, Harun, Türk Din Tarihi, Kayseri 1998 GÜNGÖR, Erol, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, (3.Baskı), İstanbul 1989 HINZ, Walter, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (çev. Tevfik Bıyıklıoğlu), Ankara 1992 HİTTİ, Philip K., İslâm Tarihi, (çev. Salih Tuğ), İstanbul 1989 HUART, Cl., Fazlullah maddesi, M.E.B. İ.A., c. IV İbn Haldun, Mukaddime, (çev. Zakir Kadiri Ugan), İstanbul 1989, c. III İNALCIK, Halil, Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış, Osmanlı, (ed. Güler Eren), Ankara 1999, c.i İNAN, Abdülkadir, Eski Türk Dînî Tarihi, İstanbul 1976 KAFESOĞLU, İbrahim, Eski Türk Dini, Ankara 1980 Türk Milli Kültürü, İstanbul 1998 KIRBAŞOĞLU, M.Hayri, Sünni Deyiminin Ortaya Çıkışı, İslâmi Araştırmalar, c. II, sayı: 6, Ocak 1998 KİTAPÇI, Zekeriya, Türkistanda İslâmiyet ve Türkler, Konya 1988 KÖPRÜLÜ, Fuad, Ahmed Yesevî maddesi, M.E.B. İ.A. KÖPRÜLÜ, Fuad, Osmanlı Devleti nin Kuruluşu, Ankara 1988 KÖPRÜLÜ, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976 KUTLU, Sönmez, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000 KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, Osmanlı Devleti nin Şah İsmail in Anadolu yu Şiileştirme Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri, Osmanlı, (ed. Güler Eren), Ankara 1999, c. I MADELUNG, Von Wilfred, Horasan ve Maveraüennehir de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı, (çev. Sönmez Kutlu), A.Ü.İlahiyat Fak. Dergisi, c. XXXIII, Ankara 1992 MANTRAN, Robert, İslâmın Yayılış Tarihi (VII-XI.Yüzyıllar), (çev. İsmet Kayaoğlu), Ankara 1981 MERİÇ, Erdoğan, Müslüman-Türk Devletleri, 2.baskı, Ankara 1993 OCAK, A. Yaşar, Babaîler İsyanı, İstanbul 1996 Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul 1996 Türkler, Türkiye ve İslâm, İstanbul 1999 Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler ( Yüzyıllar), İstanbul 1998 Osmanlı İmparatorluğu nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), 2. baskı, Ankara 1999 ONAT, Hasan, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara 1993 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1991 ÖZTUNA, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar (İslâm Devletleri), Ankara 1996 ÖZTÜRK, Y. Nuri, Tarihi Boyunca Bektaşilik, İstanbul 1995 RAHMAN, Fazlur, İslâm, (2.Baskı), Ankara

50 SÜMER, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), 3. baskı, İstanbul 1980 Savefî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992 ŞERİATİ, Ali, Ali Şiası-Safevi Şiası, (çev. Feyzullah Artinli), İstanbul 1990 TANYU, Hikmet, İslâmlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980 TURAN, Osman, Selçuklular ve İslâmiyet, 3.baskı, İstanbul 1993 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi, (6.baskı), İstanbul 1993 UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, (5.Baskı) Ankara 1988 YAZICI, Nesimi, Hoca Ahmed Yesevî Döneminde Türk-İslâm Kültürünün Oluşum ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler, Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Kayseri 1993 İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara 1992 YAZICI, Tahsin, Safeviler, maddesi, M.E.B. İ.A. Hurûfîlik maddesi (madde yazarı belirtilmemiş), M.E.B. İ.A., c. V/I 50

51 BİR TASAVVUF MEKTEBİ OLARAK BEKTAŞÎLİK Mehmet Necmettin Bardakçı * 1. Giriş Müslümanların hakim olduğu coğrafyalarda İslâm dinini kabul eden milletler kendi kültürel kimliklerini bu yeni çevrede de sürdürmüşlerdir. Tevhid dini olan İslâmiyet in farklı sosyal şartlarda Arap, İran ve Türk Müslümanlığı gibi çeşitli yorumlarının yanı sıra, tasavvufî düşüncede de farklı zevk ve anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu farklı anlayışları milletlerin düşünce ve hayat tarzlarından mezar taşlarına kadar geniş bir alanda görmek mümkündür. İslâm coğrafyasında IX. yüzyılda sistemini kuran tasavvuf, X. yüzyılda Türkistan ın çeşitli şehirlerinde kendisini hissettirmeye başlar. Türkistan a Mâverâünnehir üzerinden giren tasavvufî düşünce, Horasan Melâmetiye sinin derin izlerini taşır. Bu bakımdan Türklerin İslâmiyet le tanışmaları, millî benliklerine ve geleneklerine uygun olan Horasan ın Melâmetî tasavvuf anlayışı aracılığıyla olduğunu söylemek mümkündür. Türkler arasında görülmeye başlayan tasavvuf hareketi, Buhara ve Semerkand da yetişen dervişlerin şehir ve kasabalardaki faaliyetlerinin yanı sıra, göçebeler arasında da eski Türk gelenekleriyle süslenmiş bir tasavvuf anlayışını sürdüren Baba Fergânî, Arslan Baba, Korkut Ata ve Çoban Ata gibi dervişler vasıtasıyla temsil edilmeye başlamıştır. Bu mutasavvıfların halk arasında yayılan menkıbe ve kerametleri, tasavvufa karşı ilgiyi artırmıştır. İlahiler ve şiirler okuyan, yaptıkları işlerden bir karşılık beklemeyen, Allah rızasını her şeyin üstünde tutan bu dervişleri, Türkler eskiden beri bir kutsiyet verdikleri ozan ve kamlara benzeterek kabul etmekte zorlanmamışlardır. Böylece eski ozanların yerini Ata ve Baba unvanlı dervişler almaya başlamıştır. 1 Türk tasavvuf geleneği, İslâm dan önceki hikmet anlayışını İslâm tefekkürü içerisinde yeniden değerlendiren ahlâkî ve ilmî bir felsefe olarak değerlendirilebilir. İnsana verdiği değerin yanı sıra, ahlâkı esas aldığından pratik bir değere sahiptir. Orta Asya da başlayıp Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan bu gelenek, asırlardır insanımızın manevî dünyasını beslemiştir. Türk tasavvuf geleneğinde Ahmed Yesevî ile Necmeddin Kübrâ nın ayrı bir yeri vardır. Bu sûfîlerin temsil ettikleri tasavvufî anlayışlar, Anadolu da Bektaşîlik, Safevîlik, Halvetîlik ve Nakşibendîlik gibi birçok yeni tasavvufî zümrenin oluşumuna katkı sağlamış, etkileri günümüze kadar devam etmiştir. Nitekim onların Bektâşîlik, Mevlevîlik ve Nakşibendîlik gibi tarikatlardaki güçlü etkileri hala devam etmektedir. Diğer taraftan Anadolu ya gelen Yesevî ve Kübrevî halife ve müridleri başta olmak üzere tasavvuf zümreleri Anadolu nun Müslüman Türk yurdu olmasında büyük pay sahibidir. Tarikat dili Türkçe olan Yesevîlik hem düşünce, hem de âdâb ve erkân açısından Bektâşîliğin ortaya çıkışını hazırlamıştır. 2 XIII. yüzyılda Türk-İslâm medeniyetinin yüksek bir seviyeye çıkması, tasavvufun gelişmesi * 1 2 Yard. Doç Dr., SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta/TÜRKİYE M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 4. baskı Ankara 1981, 18-19; Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul 1997, 201. Molla Câmi, 398, ; Necmeddin Kübrâ, Tasavvufî Hayat, hazırlayan: Mustafa Kara, İstanbul 1980, 11; İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri, İstanbul 1989, 10; H. Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1994, 260; M. Râmi Ayas, Türkiye de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara 1991, 44-47; Selçuk Eraydın, Anadolu da İlk Tasavvufî Hareketler, Tohum Dergisi, sayı: 63, 30; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1997,

52 ve her tarafta zâviye ve medreselerin açılması, şeyh ve müridlerin çoğalması İslâmlaştırmaya da etki etmiştir. Bilhassa Türkmen babaları ve şeyhleri çeşitli din ve mezhepler arasındaki ayrılıkları görmezlikten gelmiş, hoşgörülü davranışlarıyla kırgınlıkları giderip dostluğa çevirmiş, din farkı gözetmeden yoksullara, muhtaçlara ve hastalara yardım etmişlerdir. Bu davranışlarla İslâmiyet in cazibesi gayri müslimleri kendisine çekmiş, her tarafta ve özellikle sınır boylarında yapılan tekke ve zâviyeler İslâmlaştırma sürecinde çok önemli rol oynamıştır. Uçlar sadece göçebe Türkmenlerle onların önderleri olan Baba ve Ataları değil, Türk İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen şehirli unsurlar ve onların yetiştirdiği âlim ve şeyhlerle zanaat sahiplerini de cezp etmişti. Orta Asya dan Anadolu ya gelen Türk dervişleri, beraberlerinde memleketlerinin örf ve âdetlerini, dinî âdâb ve erkânını getirerek iki yurt arasında köprü olmuşlardır. Bu bakımdan Türk tasavvuf hareketlerinin teşekkülünde eski Türk dinî geleneklerinin etkisi inkâr edilemez. 3 Anadolu sûfîlik anlayışı farklı bölgelerle merkezlerde ve ücra yerlerde değişik şekillerde gelişmiştir. Bunlardan bir kısmı Mevlevîlik gibi, kültür seviyesi yüksek elit tabakada, bir kısmı da Bektâşîlik gibi halk tabakasında daha fazla yayılmıştır. Mevlânâ, Ahi Evran, Hacı Bektaş Velî ve Yunus Emre başta olmak üzere Anadolu ya gelen sûfîler Türk insanının farklı kesimlerinde onların gönül dünyalarını aydınlatmışlar ve Türk tarihinde yeni bir başlangıcın temellerini atmışlardır. 2. Hacı Bektaş-ı Velî nin Hayatı Hacı Bektaş Velî ( / ), Nişabur da doğmuştur. Vilâyetnâme ye göre babası Seyyid Muhammed dir. Soyu Ehl-i Beyt e ulaşır. Horasan bölgesindeki şehir devletlerinden Nişabur un sultanı olan Dedesi Sultan İbrahim el-sânî ye benzediği için İbrahim el-sânî ismiyle de anılmıştır. 4 Dedesi vefat edince kendisine Sultanlık teklif edilmiş fakat o bu teklifi kabul etmemiştir. Türkistan ın manevî sultanı Hoca Ahmed Yesevî(ö.562/1167) ocağına derviş olmayı tercih etmiştir. 5 Hacı Bektaş Velî, Nişabur da dini ilimleri tahsil ettikten sonra Ahmed Yesevî nin müridlerinden Lokman Perende den tasavvuf terbiyesini almıştır. Anadolu ya gelmek üzere Horasan dan yola çıkmıştır. Önce hac vazifesini yerine getirmek için Hicaz a yönelmiştir. Yolu üzerinde bulunan Necef e uğrayarak Hz. Ali nin kabrini ziyaret etmiştir. Daha sonra Mekke ve Medine yi ziyaret ederek hac görevini yaptıktan sonra, 6 Anadolu ya gelip Kırşehir yakınlarındaki Sulucakarahöyük e yerleşmiştir. İlk anda Türkmenler kendisini pek sıcak karşılamamıştır. Dinî hassasiyete sahip bir aile olan Kadıncık Ana ve oğulları kendisini misafir etmişlerdir Ömer Lütfi Barkan, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler, Vakıflar Dergisi, Sayı: II, 1942, Abdülbâkî Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, İstanbul 1990, 1-2; Bedri Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, İstanbul 1996, 108; Abdurrahman Güzel, Hacı Bektaş Velî ve Makâlât, 2. baskı Ankara 2002, 35-36; Aziz Yalçın, Makalat-ı Hacı Bektaş Velî, İstanbul 1993, 13. Orta Asya dan Anadolu ya göç eden Türkmen dervişlerinden biri olan Hacı Bektaş Velî nin olağanüstü güçlere sahip yüce bir kişi olarak sunulan efsaneleşmiş tarafı, soyunu Ehl-i Beyt e dayandırmayı kolaylaştırmaktadır. İrene Melikoff, Alevî Bektaşîliğin Tarihi Kökenleri Bektaşî-Kızılbaş (Alevî) Bölünmesi ve Neticeleri, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîler Bektaşîler Nusayrîler, İstanbul 1999, Hacı Bektaş Velî nin Türk olduğu kabul edildiği takdirde, onun soyunun Ehl-i Beyt e dayandırılması, meşruluğunu sağlama çabası olarak değerlendirilebilir. Rudolf Tschudi, Das Vilâjet-nâme des Hadschim Sultan, Berlin 1914, Metin kısmı, 3-9. Hacı Bektaş Velî nin sultanlığı reddetmesi ile ilk İslâm zâhidlerinden İbrahim Edhem in (ö.161/777) Belh Sultanlığını terk edip zühd ve takvâya yönelmesi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Diğer taraftan Velâyetnâme de Ahmed Yesevî ile Hacı Bektaş Veli ve Hacım Sultan arasında bazı diyalogların geçtiği ve Ahmed Yesevî den hilafet aldığı ifade edilirse de (Tschudi, ), bunun zaman açısından imkân dahilinde olmadığı bilinmektedir. Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 17-18, 20; Tschudi, 17-19; Yalçın, 14. Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 27; Noyan, 168 vd.; Güzel,

53 Hacı Bektaş Velî döneminin Ârif-i Billah şeyhlerinden, kerâmet sahibi velîlerinden biridir. 8 Vilâyet-Nâme de çizilen Hacı Bektaş Velî portresine bakıldığında onun dinî ibadetlere düşkün, namazında, niyazında, kerâmet ehli marifet sahibi bir şeyh olduğu görülür. 9 Ömrü boyunca nefsiyle mücâhede etmiş, mütevazı ve kusurları görmezden gelen bir Türkmen şeyhidir. Bazen şekle takılıp kalan birilerine ders vermesi gerekiyorsa, pos bıyıklı, uzun tırnaklı bir görünümde karşımıza çıkar. 10 Tasavvuf zümreleri arasında seyrek de olsa görülen rekabet, Anadolu da bulunan şeyhlerle onun arasında da cereyan etmiştir. Anadolu daki bazı şeyhlerin kendisine karşı takındıkları menfî ve küçümseyen tavırlarını müsamaha ve hoşgörülü davranışlarıyla düzeltmiştir. Kendisine yukarıdan bakanlara barış ve tevazunun sembolü güvercin masumiyetiyle yaklaşarak gönül dünyalarını yumuşatmıştır. Hayatını Anadolu da barış ve hoşgörünün hâkim olmasına adamıştır. Hacı Bektaş-ı Velî, Menâkıbu l-kudsiyye de Şeriat ilimlerini bilip yaşayan bir âlim, tarikatta ârif olarak nitelendirilir. Hem kendisi hem de halifeleri edebe riâyet ederek, ilim ve hoşgörülü davranışlarıyla, takvâ sahibi saygıdeğer insanlar olarak halkı irşad etmişlerdir. 11 Hacı Bektaş Velî sağlığında şeyhi Lokman Perende başta olmak üzere, Kutbeddin Haydarî, Sarı Saltuk, Karaca Ahmed, Ahi Evran, Taptuk Emre, Yunus Emre, Seyyid Mahmud Hayrânî, Alaeddin Keykubad, Akçakoca, Ertuğrul Gazi ve Kırşehir Emiri Nureddin Caca ile görüşmüştür. 12 Türkmen kabileleri arasında zamanının şeyhi olarak tanınan Hacı Bektaş Velî, tasavvufî anlayışını yetiştirdiği halife ve müridleri vasıtasıyla yaymıştır. 13 Onun halifeleri arasında Seyyid Cemâl Sultan, Sarı İsmail, Hacım Sultan ve Baba Rasûl ün özel bir yeri vardır. Bunlar bir taraftan onun düşüncelerini yaymış, bir taraftan da Anadolu nun İslâmlaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Kolu Açık Hacım Sultan Uşak ın Susuz Köyünde, Seyyid Cemâl Sultan Kütahya Altıntaş ta, Sarı İsmail Denizli Tavas ta, Baba Rasûl Kütahya nın Altıntaş ve Hisarcık bölgelerinde irşad faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Halifeleri de kendisi gibi dinî görevlerine düşkün, zikir ve evradla meşgul dervişler olarak dikkat çeker. 14 Hacı Bektaş Velî nin kalbi marifetle doludur. Mevlânâ ya halkın teveccüh göstermesi hoşuna gitmediğinden Nakibi Şeyh İshak ı birkaç müridiyle birlikte Mevlânâ nın yanına göndermiş ve ona: Ne iştesin, ne istiyorsun, dünyada kopardığın bu kıyamet nedir? diye sormalarını istemiştir. Hacı Bektaş Velî Mevlânâ ya eğer aradığını buldunsa sus, bulmadınsa dünyaya attığın bu gürültü nedir? diye sormuştu. 15 Mevlânâ nın kendisi de şöhretinin Abdurrahman Câmî, Nefahâtü l-üns, Çeviren: Lâmiî Çelebi, hazırlayanlar: Süleyman Uludağ-Mustafa Kara, 2. baskı İstanbul 1998, 843; Taşköprülü Zâde, eş-şakâiku n-nu mâniyye fi Ulemâi Devleti l- Osmâniyye, neşr: Ahmet Suphi Furat, İstanbul 1985, 20; Tschudi, Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 4, 8, 16, 27-28, 33, 71; Tschudi, Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 57. Velâyetnâmeleri ve Menâkıbnâmeleri ait oldukları çevrelerin inançlarını doğrudan ve yetkiyle aksettiren birinci dereceden önemli kaynaklar olarak gören A. Yaşar Ocak, Hacı Bektaş Velî yi namaz ve oruçlarına devamlı bir Türkmen şeyhi olarak nitelendiren kısımları görmezlikten gelmektedir. Hacı Bektaş Velî nin menâkıbnâmesindeki bilgilerle onun Makâlât adlı eserinde işlediği konular örtüşmektedir. A. Yaşar Ocak Menâkıbnâme de zikredilen bir iki cümle ile Hünkâr ı heterodoks zümreler içinde gösterebilirken, aynı eserin birçok yerinde vurgulanan dinî kurallara uyan bir şeyh portresini görmezlikten gelmektedir. A. Yaşar Ocak, Alevî Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İstanbul 2000, Elvan Çelebi, Menâkıbu l-kudsiyye fi Menâsıbı l-ünsiyye, Hazırlayanlar: İsmail E. Erünsal, A. Yaşar Ocak, İstanbul 1984, , ( , 113a-114b). Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 26-73; Noyan, 40 vd. Her ne kadar Hacı Bektaş Velî nin Ahmed Yesevî ile görüştüğü ifade edilse de onunla görüşmesi zaman açısından mümkün değildir. Bu, Ahmed Yesevî ile manevî bir bağının olduğunu vurgulamaya yönelik bir düşüncenin ürünün olmalıdır. Ahmed Rifat, Mirâtu l-makâsıd fi Defi l-mefâsid, İstanbul 1293, ; John Kingsley Birge, Bektaşilik Tarihi, çeviren: Reha Çamuroğlu, İstanbul 1991, 56. Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 79-87; Noyan, Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, çeviren: Tahsin Yazıcı, İstanbul 1995, I, Eflâkî Dede bir 53

54 artmasından dolayı insanların kendisine gösterdiği teveccühü dünya âfeti olarak yorumlayarak şikayet etmiştir. 16 Hacı Bektaş Velî 63 yıl yaşadıktan sonra 669/1271 de vefat etmiştir. Kabri Kırşehir de kendi adını taşıyan kasabadadır. Türbesi 1582 de yaptırılmıştır. 17 Türbesinin yanında bir zâviye vardır. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilir. Orada yapılan duaların kabul olduğuna inanılır. XV. yüzyıldaki bazı mülhidler kendilerini ona nispet ederek inanç ve düşüncelerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Fakat Hacı Bektaş Velî onların ilhâd ve ibaha anlayışlarından uzaktır. 18 Hacı Bektaş Velî insanları tasavvufun engin sevgi ve iman aşkıyla yoğurarak yeni bir hayata hazırlamayı gaye edinmiş, fitne olarak gördüğü Babaîler isyanına katılmamıştır. Babaîlerin isyankar ruh hallerine mukabil, terkipçi, teşkilatçı ve sakin tabiatıyla geniş kitlelerin teveccühünü kazanmıştır. Elindeki çapasıyla dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren; dolayısıyla göçebe ruhunu medenileştiren, onlardan imanlı, şuurlu, kendini bilen bir insan tipi, yani kâmil insan yetiştirmeye çalışan bir mürşiddir. Onun ne yaptığını çok iyi bilen ârif, aynı zamanda teşkilatçı bir zihniyete sahip olması bazı sûfîlerin kıskanmasına ve onu horlamasına sebep olmuştur. 19 Hacı Bektaş Velî, fıkıhla örfü, Oğuz töresiyle Kur an ve Sünneti telife çalışarak, İslâmiyet in Türkmenler arasında yayılmasını sağlamıştır. En büyük kerâmeti, gönülleri etkilemekteki gücüdür. O, ne Barak Baba gibi meczub bir derviştir; ne de Geyikli Baba ve Mevlânâ gibi devlet ricaliyle yakın ilişki içerisinde olmuştur. Türkmen toplumunun her kesimine hitap ederek gönülleri kendisine bağlamasını bilmiştir. Anadolu da tevhide aykırı oluşumları izale ederek birliğin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Babaîler isyanından sonra ortaya çıkan Bâtınîlik, aşiret parçalanmaları ile Türkmenler arasındaki Moğol ve İran etkilerini bertaraf ederek milletin bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. 20 Kayı aşiretinin parlak geleceğini keşfederek kendisini ziyarete gelen Ertuğrul Bey i devletle müjdelemiş ve kendisine hayır duada bulunmuştur. 21 Horasan Erenlerinin temel düşüncelerini aksettiren eserleri duygu, düşünce, sezgi ve tefekkür kuvveti yönüyle müridler için yazılan diğer tasavvuf eserlerini aratmaz. O, aklın yerini kabul etmekle birlikte felsefî-aklî tahlillerden daha çok, sezgi-ilham mahsullerine öncelik vererek sûfî düşünce açısından takdire daha layık bir mahiyet arz eder. Hacı Bektaş Velî Makâlât başta olmak üzere eserlerinde insan vücudu ile dört kapı olan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ile kırk makâm ve hâlleri hakkındaki bilgileri Kur an ve sünnete dayalı olarak özet bir şekilde verir. 3. Hacı Bektaş Velî nin Tasavvufî Düşünceleri Kuran ın övgüyle söz ettiği Hz. Muhammed (sav) in ahlâkını hayat düsturu yapan Hacı Bektaş-ı Velî nin tasavvufî düşünceleri XIII-XIV. yüzyılda Anadolu da bulunan İbnü l-arabî, Necmeddin Dâye, Mevlânâ, Ahi Evran, Yunus Emre ve Evhadüddin Kirmânî gibi aynı Mevlevî olması ve Mevlânâ ya olan aşırı muhabbeti sebebiyle Hacı Bektaş Velî ye karşı mesafeli bir tutum sergilemiş ve onun şeriata uymayan davranışları olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte Nakibi Şeyh İshak ı birkaç müridiyle Mevlânâ ya gönderdi diyerek onun şeyhliğini de kabul etmiştir. Eflâkî, I, Eflâkî Hacı Bektaş Velî yi Baba Resul ün halifesi olarak gösterir. Güzel, Doğum tarihi olarak ; ölüm tarihi olarak da arasında farklı tarihler de verilmektedir. Câmî, 843; Taşköprülü Zâde, 20. Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye de Alevîlik ve Bektâşîlik, Ankara 1990, , ; Yaşar Nuri Öztürk, Tarihi Boyunca Bektaşilik, İstanbul 1990, Hilmi Ziya Ülken, Anadolu nun Dinî Sosyal Tarihi, (Öncüler: Barak Baba, Geyikli Baba, Hacı Bektaş), Hazırlayan: Ahmet Taşğın, 2. baskı İstanbul 2003, 92, 98-99, Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, Âşıkpaşazâde Hacı Bektaş Velî nin Osmanlı hanedanından hiç kimseyle görüşmediğinin, bu bakımdan onunla ilk Osmanlı sultanları arasında geçtiği söylenen olayların aslının olmadığını belirtir. Âşıkpaşaoğlu Tarihi, hazırlayan: Atsız, İstanbul 1992,

55 kaynaktan, yani Kur an dan beslenmiştir. Diğer sûfîlerle aralarındaki fark, anlayış ve yorumlamadan kaynaklanmaktadır. Tasavvufî düşünceleri bir taraftan Babaîler vasıtasıyla Tâcü l-ârifîn Ebu l-vefâ el-bağdadî (ö.501/1107) ye, oradan da Necmeddin Kübrâ ya; diğer taraftan ise Ahmed Yesevî ye ulaşır. O, Ahmed Yesevî nin Türkistan da yaptığı gibi İslâm inancıyla Türk kültürünün sentezini yaparak yeni bir anlayışla Türkmenlere sunmuştur. Makâlât ta yer alan dört kapı kırk makam anlayışının Ahmed Yesevî nin Fakr-Nâme sinden 22 mülhem olduğunu söyleyebiliriz. Hacı Bektaş Velî ye göre tasavvuf, Tanrı dan başka her şeyden uzaklaşmaktır. Kafandaki her türlü düşünceyi bir kenara bırakmak, elindeki malı ihtiyaç sahiplerine vermektir. Kuyuya düşen bir kimsenin yaptığı gibi yaparak her şeyi Allah a havale edip tevekkül etmektir. Çünkü tevekkül, iyiliğin yapılmasını veya engellenmesini Allah tan başkasından bilmemektir. Başkalarının günahlarını görmezlikten gelmek mürüvvettir. 23 Gerçek derviş hiç kimsenin kendisini incitmesinden incinmez. Er odur ki, kırılmaya layık olanı da kırıp gücendirmez. 24 Dervişlik aç gözlülüğü, mal ve para biriktirmeyi bırakmaktır. İnsanın süsü ve güzelliği sözlerinin doğruluğunda ve iyiliğindedir. Olgunluğu ise işinin dürüstlüğündedir. 25 Hacı Bektaş Velî Allah ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenlerin Allah a karşı doğru ve dürüst, halka karşı adaletli ve insaflı, büyüklere saygılı, küçüklere şefkatli, düşmanlara müsamahalı, dostlara vefalı, dervişlere cömert, âlimlere alçakgönüllü, cahillere karşı ise suskun davranmasını tavsiye eder. Ona göre âlimler padişah, dervişler ise şahtır. Âlimlere tefekkür ve düşünce, dervişlere riyâzet ve zikir yaraşır. Fikirsiz bilgin serâp, zikirsiz derviş haraptır. Fikirsiz bilgin kanatsız kuş, zikirsiz derviş yapraksız ağaçtır. Fikirsiz bilgin Nuh suz gemi, zikirsiz derviş ruhsuz kalptir. Fikirsiz bilgin Tûr suz Musa, zikirsiz derviş nûrsuz kandildir. Bilginlere ilim, dervişlere velâyet gerekir. 26 Hacı Bektaş Velî nin tasavvufî düşüncelerinde dört sayısının ayrı bir önemi vardır. Bir müridin takip edeceği tasavvuf makâm ve hâllerini dört kapı kırk makâm olarak açıklar. Bunda geleneksel kültürlerde yer alan sayıların anlamlarının da bir rolü bulunmaktadır. Zira dört sayısı, maddî düzenin sayısı ve ideal sayı olarak kabul edilir. Dört ile kırk arasında da bir ilişki kurulur. İslâm geleneğinde de dört sayısının önemli yeri vardır. Nitekim Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran dört kitabı; Azrail, Mikail, İsrafil ve Cebrail dört büyük meleği; Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali dört halifeyi; Melekût, Ceberût, Nâsût ve Lâhut dört âlemi teşkil eder. Tasavvufî düşüncede ise Allah a vâsıl olmak için geçilmesi gereken şeriat, tarikat, marifet ve hakikat mertebeleri de dört kapının adıdır. 27 Hacı Bektaş Velî ye göre insanın aslı dört unsurdan, yani toprak, su, ateş ve hava dan meydana gelmiştir. İnsanlar âbidler, zâhidler, ârifler ve muhibler olmak üzere dört kısımdır. Bunların en üstünü muhiblerdir. Diğerleri içlerinde benlik taşıdıklarından marifet ehli olamamışlardır. Kulun Allah a vuslatı dört kapı kırk makâmda gerçekleşir. Hacı Bektaş Velî ye göre şeriat makamları şunlardır: 1. İman esaslarına inanmaktır. 2. İlim öğrenmektir. 3. İslâm esaslarını yapmak; namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, gazâ yapmak ve cünüplükten temizlenmektir Kemal Eraslan, Yesevî nin Fakr-Nâmes si, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt, 22, Hacı Bektaş Velî, Fevâid, haz. Baki Öz, İstanbul 1996, 28, 34,37. Hacı Bektaş Velî, Fevâid, 29. Hacı Bektaş Velî, Fevâid, Hacı Bektaş Velî, Fevâid, 60. Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, çeviren: Mustafa Küpüşoğlu, 2. baskı İstanbul 2000,

56 4. Helal kazanmak ve faizi haram kabul etmektir. 5. Nikahlı yaşamaktır. 6. Kadın hayız ve lohusa iken birleşmeyi haram kabul etmektir. 7. Ehl-i Sünnet ve l-cemâat içinde olmaktır. 8. Şefkatli olmaktır. 9. Temiz yemek ve temiz giyinmektir. 10. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır (emr-i bi l-ma ruf, nehy-i ani lmünker). 28 Hacı Bektaş Velî ye göre tarikat makamları şunlardır: 1. Pîrden el alıp tövbe etmektir. 2. Mürid olmaktır. 3. Tıraş olmaktır. Saçları kestirip elbiseyi değiştirmektir. 4. Nefis mücâhedesi yapmaktır. 5. Hizmet etmektir. 6. Havf, korkudur. 7. Recâ, ümiddir. 8. Hırka, zenbil, makas, seccade, tesbih, iğne ve asadır. 9. Makam sahibi, cemiyet sahibi, nasihat sahibi ve muhabbet sahibi olmaktır. 10. Aşk, şevk, safâ ve fakirliktir. Bu makam cân makâmıdır. Bir cânın bu makâmda aşk ve şevkle hareket etmesine, vecde gelip kendinden geçmesine, fenâya ermesine şaşmamalıdır. 29 Hacı Bektaş Velî ye göre marifet makamları şunlardır: 1. Edebdir. 2. Korkudur. 3. Perhiz etmektir, riyâzettir. 4. Sabır ve kanaattir. 5. Utanmak, hayâ sahibi olmaktır. 6. Cömertliktir. 7. İlimdir. 8. Miskinliktir. 9. Marifettir. 10. Kendini bilmektir. 30 Hacı Bektaş Velî ye göre hakikat makamları şunlardır: 1. Toprak gibi tevazu sahibi olmaktır. 2. Yetmiş iki milleti bir görüp onları ayıplamamaktır. 3. Elinden gelen iyilikleri esirgememektir. 4. Dünyadaki her şeyin kendisinden emin ve güvende olmasıdır. 5. Vahdet evinde olduğundan mülkün sahibine yüz sürmektir. 6. Sohbette hakikat sırlarını söylemektir. 7. Seyr ü sülûktur. 8. Sır ve Kerâmet sahibi olmaktır. 9. Münâcattır 10. Allah Teâlâ ya vuslattır Esad Çoşan, Hacı Bektaş Velî ve Makâlât, Ankara ts., 19-22; Güzel, ; Yalçın, Çoşan, 23-28; Güzel, ; Yalçın, Çoşan, 29; Güzel, 191; Yalçın, Çoşan, 30; Güzel, 192; Yalçın,

57 Hacı Bektaş Velî âbidlerin kîl ü kâl ile uğraştıklarını ve bu yüzden şüphe içinde olduğunu ifade eder. Zâhidlerin havf ve recâ ile ibadet yaptıklarını bu sebeple ilme l-yakîn ehli olduklarını belirtir. Âriflerin tefekkür ve sohbet ehli olduklarını, velâyet beklediklerini ve ayne l-yakîn ehli olduklarını; muhiblerin ise münâcat ve müşâhede ehli, hakka l-yakîn ehli olduklarını vurgular. Ona göre bâkî dervişlik ezelden bellidir ve ebedî bir devlettir. Kime verilirse huzur ve rahat bulur. 32 Hacı Bektaş Velî ye göre bir derviş, kırk makamdan birini yerine getirmeyecek olursa hakikat ehli sayılmaz ve vuslata eremez. Bu yüzden marifetin gönle girmesi gerekir. Gönülde rahmanî ve şeytanî iki güç hükümrânlık kurmak için mücadele etmektedir. Allah sevgisinin gönle yerleşmesini sağlamak için can bostanını marifet suyu ile sulamalıdır. Marifeti bir ağaç metaforuyla anlatan Hünkâr, marifet ağacının başının tevhid olduğunu ve arşın da üstünde bulunduğunu ifade eder. Bu ağacın gövdesi iman, yaprakları İslâm, dibi yakınlık, kökü tevekkül, budakları kötülükten sakındırmak, suyu havf ve recâ, meyvesi ilim, yeri de müminin gönlüdür. 33 Hacı Bektaş Velî mümin gönlü ile Kâbe arasında bir bağ kurarak ikisini birbirine benzetir. Kâbeye yürüyerek veya bir vasıtayla gidilir. Bir kılavuza ve rehbere ihtiyaç vardır. Gönül Allah ın tecelligâhı ve dostu olduğundan bir rehber ve vasıtaya ihtiyaç yoktur. Haccın erkânı ile seyr ü sülûk mertebeleri arasında da benzerlikler kurmuştur. Ona göre, Hakk ı batıldan ayırmak ihram giymeye; yoldaki bir taşı kenara atmak şeytan taşlamaya; nefsin hevâ ve arzularını engellemek kurban kesmeye benzer. Yapılan günahlardan pişmanlık duymak ve kalan ömrü Hakk Teâlâ nın kulluğunda geçirmek Safâ ile Merve arasında yürümeye benzer. Tövbe ve istiğfar etmek Kâbede tavaf etmeye, miskinliğe bürünmek de Arafat ta vakfeye benzer. 34 Hacı Bektaş Velî insanla âlem arasında bir ilişki kurar. İnsan âlemin bir özü ve hülâsasıdır. Âlemde var olan her şey insanda da vardır. Aklı aya, marifeti güneşe, bilgiyi de yıldızlara benzeten Hünkâr, gönlü şehre, teni hisara, göğsü de kalabalık bir pazara teşbih eder. İnsan kendini tanıdıkça, âlem ve Allah hakkındaki bilgisi de artar. 35 İnsanın hayat evreleri ile günlük beş vakit namaz arasındaki benzetmeleri de dikkat çekicidir. Ona göre çocukluk dönemi sabah namazına, ergenlik öğle, gençlik ikindi, olgunluk/yaşlılık akşam, kocalık/ölüme yaklaştığı dönem de yatsı namazına benzemektedir. 36 Hz. peygamber ile Râşid halifeleri bir elin beş parmağına benzetir. Buna göre Hz. Muhammed (sav) baş parmak, Ebu Bekir (ra) şehadet parmağı, Ömer (ra) orta parmak, Osman (ra) taharet parmağı, Ali Kerremallahü veche de küçük parmak gibidir. 37 Hacı Bektaş Velî nin bu benzetmeleri onun iman esaslarına, ibadetlere çok düşkün olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Gönle imanın girmesi için oradan mâsivâyı çıkarmak gerekir. Başka bir vasıtaya ihtiyaç yoktur. İnsan, âlem ve Allah arasındaki ilişkide insanın çaba ve gayreti önemlidir. İnsan kendisine açılan, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarından girerek vuslata ermelidir. İnsanın hayat evreleri ile namaz vakitleri arasındaki teşbihle vaktinde kılınan namaza verdiği önem anlaşılmaktadır. Hz. Peygamberi ile dört halifenin sıralanışı, geleneksel İslâm kültürüyle örtüşmektedir Çoşan, 57; Güzel, Çoşan, 72; Yalçın, Çoşan, 74-75; Yalçın, 247. Çoşan, 62-73, 78; Yalçın, 305. Hacı Bektaş Velî insanın kendini ve rabbini bilmesiyle ilgili olarak sûfîler arasında genellikle hadis olarak kabul edilen men arafe nefsehu fekad arafe Rabbehü sözünü sık sık tekrarlar. Makâlât, 12, 29, 56, 61, 81. Çoşan, 77; Güzel, 239. Çoşan, 78; Güzel,

58 Hacı Bektaş Velî Hz. İbrahim (sav) in Hz. İsmail (sav) i kurban etme olayını metaforik açıdan değerlendirir. Hz. İbrahim i ruha, Hz. İsmail i de kalbe benzetir. Kalb ruh ile akıl arasındadır. Hz.Cebrail ise akıl konumundadır ve kalb ile nefis arasında hakemdir. Cebrail in getirdiği kurban da nefistir. 38 Benliğinden sıyrılmadan fenâfillah a ermek mümkün değildir. Kalb tam bir teslimiyet gösterdiğinde nefsini kurban etmiş olmaktadır. Hacı Bektaş Velî bir erkeğin çok eşliliğine sıcak bakmaz. Erkek hanımının üzerine bir ikinci kadını nikahlamamalıdır. Hanımın üzerine ikinci bir eş almayı/kuma getirmeyi tevhid inancını putlara tapma inancıyla karıştırmaya benzetir. Bu düşüncesini dost ve yarânlarının bir mecliste sordukları bir soru üzerine şöyle açıklamıştır: Tekkenin üst katında tefekküre daldığım bir sırada kulağıma bir ses geldi. Dikkat ettiğimde bir kadının kocasıyla konuştuğunu anladım. Kadın kocasına şöyle diyordu: Dövdün, yüz döndürmedim. Başıma ne belâ getirdinse seni bırakıp gitmedim. Üstüme bir başkasını almayasın diye. Benim üstüme bir başkasını alırsan ben niderim? Ben bu sözün bir benzerini Kur an da aradım ve şu ayeti buldum: Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasının dışında dilediği kimselerin günahlarını bağışlar. 39 Ulu Tanrı bu ayette şöyle buyurur: Ey kulum, edepsizlik yaparsan bağışlarım. Bana kulluğunda eksiklik olursa örterim. Sonra da tüm günahlarını kulluk yapmışçasına değiştiririm. Bütün bunları şunun için yaparım ki, benim üstüme başka bir nesneye inanıp bağlanmayasın. Bu ayeti okuyunca gönlümde tevhidi sağlamlaşmış buldum. Gönlüm hoş oldu. 40 Tasavvufî düşüncelerin sistemli bir şekilde kurumlaşması tarikatları oluşturmuştur. Pîrin vefatından sonra muhipleri onun anlayışını ismiyle ölümsüzleştirmişlerdir. Hacı Bektaş Velî nin tasavvuf anlayışı vefatından sonra Bektaşîlik adıyla anılmıştır. 4. Bektâşîlik Tarikatı Hacı Bektaş Velî nin vefatından sonra onun adı çevresinde oluşan tasavvuf hareketi Bektâşîlik olarak bilinmektedir. Bektaşîler Hz. Muhammed i mürşid, Hz. Ali yi rehber, Hacı Bektaş Velî yi pîr olarak kabul eder. Melâmetî anlayışı benimseyerek Anadolu da geniş halk kitlelerini kendisine bağlamada halifelerinin rolü büyüktür. 41 Türk siyasî, sosyal ve kültürel hayatında derin izler bırakan Bektâşîlik, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu da, XIV. yüzyılla birlikte Balkanlarda yayılmaya başlamıştır. Bursa fethine katılan Abdal Musa Elmalı da, Sarı Saltuk Balkanlarda kurduğu tekkede yetiştirdikleri halife ve müridleri vasıtasıyla tarikatın güç ve nüfûzunu artırarak yayılışını hızlandırmışlardır. XVI. yüzyıla kadar süren bu dönem tarikatın birinci devresidir. 42 Bu dönemde Osmanlı Ülkesinin inanç haritası oldukça karmaşıktır. Bir taraftan Türkmenlerin İslâmiyet öncesi kültürlerinden getirdikleri bazı inanç motifleri, bir taraftan İslâmiyet in prensipleri, diğer taraftan ihtida eden yerli halkın Hıristiyan inançlarından getirdiği motifler birbirine karışık halde hayatiyetini sürdürmektedir. Bunlara ilaveten İran dan kaçan Hurûfî dervişleri gibi bazı gruplar da devletin takibatından kurtulmak için kendilerine Bektâşî tekkelerinde yer bularak Bektâşîlerin düşüncelerini etkilemiştir. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise, Erdebil Safevî tarikatının Şiîleşmiş biçiminin Anadolu daki yoğun propaganda faaliyetleri Osmanlı Devletini rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır Hacı Bektaş Velî, Fevâid, Nisa suresi, 4/48, 116. Hacı Bektaş Velî, Besmele Tefsiri, haz: Rüştü Şardağ, Ankara 1969, Ahmed Rifat, 180; F.R. Hasluck, Bektaşîlik Tetkikleri, çeviren: Ragıb Hulusi, sadeleştiren: Kamil Akarsu, Ankara 2000, 4. Bir başka tasnife göre Bektaşîlerden Alevî olanlara Köy Bektaşîsi; Alevî olmayanlara ise Şehir Bektaşîsi denmektedir. Mehmet Eröz, Türkiye de Alevîlik ve Bektaşîlik, Ankara 1990, 52. Birge,

59 XVI. yüzyıldan itibaren İran la olan olumsuz siyasî ilişkiler devletin İran dan gelen Şiî propagandasına karşı yeni bir statü belirlemesine yol açmıştır. Şeyhliği Şahlığa çeviren Şah İsmail in Anadolu da Dâîleri özellikle Türkmenler üzerinde etkili olmuştur. Devlet bu etkiyi kırmak gayesiyle hem Kızılbaşları, hem de onlara tekkelerinin kapılarını açan Bektaşîleri desteklemiştir. Tekkelerini yapmış, yeni vakıflar tahsis ederek güçlendirmiştir. Buna karşılık olarak da Türkmenlerin kontrolünü yapmalarını ve devlete bağlılıklarını sürdürmelerini istemiştir. Bu durum Bektaşîlik için bazı olumsuz neticeleri de beraberinde getirmiştir. 43 Nitekim Bir Türkmen sûfîsi olan Hacı Bektaş Velî, Kalenderîler, Haydarîler, Işıklar ve Torlaklar tarafından istismar edilerek kendilerini gizlemek için bir kalkan gibi kullanılmıştır. XVI. yüzyıldan sonra bu grupların etkisine giren Bektâşîlik yeni bir çehre kazanmıştır. Balkanlardaki en büyük Bektaşî tekkesi olan Dimetoka Seyyid Ali Sultan Tekkesinde yetişen Balım Sultan, böyle bir ortamda Hacı Bektaş Zâviyesine şeyh tayin edilince yaygın olan bu uygulamaları prensip haline getirmiştir. Böylece Bektâşîliğe Hıristiyan, Şiî ve Hurûfî karışımı bazı anlayışlar yerleşmiştir. O, oniki imam töresi, evlenmeden yaşama (mücerredlik), şarap içmeyi mübah görme (demlenme), ibâhilik, kulağa küpe takma, teslis (Allah-Muhammed-Ali) ve hulûl, oniki post gibi düşünce ve uygulamaları meşrulaştırmıştır. 44 Balım Sultan Osmanlı yönetiminde fakat Safevî tesirindeki Kızılbaşların siyasî ve toplumsal huzursuzluk çıkarmalarını engellemiştir. Ancak deki Kalender Çelebi isyanıyla başlayan ve Celâlî isyanları denilen ayaklanmalar dinî içerikli olduğundan Melâmiler ve diğer bazı dinî gruplarla birlikte Bektaşîler de devletin şiddetli ve sert takibine maruz kalmıştır. Bektaşîlik ile Yeniçeriler arasındaki ilişki ve yakınlığın boyutları tam aydınlanmış değildir. Yeniçeri Ocağının ilk nüvesi I. Murad Hüdâvendigâr zamanında Hıristiyan gençlerinin devlet tarafından yetiştirilmeleri amacıyla kurulan Acemi Ocağıdır. Âşıkpaşazâde Yeniçerilerle Bektaşîler arasında bir ilişki kurulamayacağını belirtir. Alperenler Hacı Bektaş Velî yi kendilerine serçeşme tanıdıkları için, Yeniçerilerle Bektaşîler arasında bir gönül bağı oluştuğunu, zamanla bunun efsaneleşerek Yeniçerilerin erken Osmanlı döneminde Bektaşî geleneğine bağlandığı kanaatinin yaygınlaştığını ifade eder. 45 XVI. yüzyılda iki grup arasında bir yakınlaşma olmakla birlikte, Kalender Çelebi isyanının Yeniçerilerin çoğunluğunu oluşturduğu Kapıkulu askerleriyle bastırılması gözardı edilmemelidir. Bu bakımdan yeniçeri Bektaşî yakınlaşması ve iç içe girişi muhtemelen XVII-XVIII. yüzyıllarda olmuştur. 46 Hacı Bektaş Velî nin düşünceleri çerçevesinde teşekkül edip 1501 de Balım Sultanın Hacı Bektaş zâviyesine şeyh tayin edilmesiyle yeni bir çehre kazanan Bektâşîlik, Kalender Çelebi ayaklanmasından sonra ( ) Çelebiler ve Babalar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu ayaklanmadan sonra 1550 li yıllardan itibaren merkez tekkede biri devlet tarafından tayin edilen, diğeri gelenekten gelen ve silsileye bağlı iki şeyh bulunmuştur. Daha sonraki asırlarda bu iki şeyhin varlığı Bektaşîlerin Çelebiler ve Dedebabalar şeklinde iki kısma ayrılmasına zemin hazırlamıştır. Çelebiler kolu, Hacı Bektaş Velî nin evlendiğini ve bel evlatları bulunduğunu kabul ederek tarikat silsilesinin bunlar vasıtasıyla sürdürüldüğünü kabul eder. Onlara göre bir Çelebi nin postnişin olabilmesi için kendi babasından değil, bir başka Bektâşî şeyhinden ikrar alması gerekir. Babagân veya mücerredler kolu, Hacı Bektaş Velî yi evlenmemiş ve bel evladı bırakmamış olarak kabul eder. 47 Her iki kol merkez tekkede temsil edilmekle birlikte aralarındaki rekabet tekkelerin kapatılmasına kadar devam etmiştir Süreyya Faruqi, Anadolu da Bektaşîlik, çeviren: Nasuh Barın, İstanbul 2003, A. Yaşar Ocak, Bektâşîlik, DİA, V, ; John Kingsley Birge, Bektaşîlik Tarihi, çeviren: Reha Çamuroğlu, İstanbul 1991, Âşıkpaşazâde, Reha Çamuroğlu, Yeniçerilerin Bektaşîliği ve Vaka-i Şerriye, İstanbul 1991, Ahmed Rifat,

60 Bektâşîlik geleneğinde yer alan Allah, Muhammed, Ali üçlüsü (bu üçleme Allah, Ruhullah, Sırrullah şeklinde de söylenir) sevgi sırasına göre dizilmiştir. Bektâşîlere göre bunun Hıristiyan teslis akîdesiyle bir ilişkisi yoktur. Bu üçleme onlara göre İslâmiyet in ulûhiyet, nübüvvet ve velâyet anlayışlarının bir yansıması olarak kabul edilmektedir. XVI. yüzyılın başlarından 1826 da tarikatın yasaklanışına kadar olan bu devre Bektaşîliğin ikinci devresidir da Yeniçeriliğin lağvedilip Bektâşî tekkelerinin kapatılmasından sonra Bektâşî babalarının bazıları idam edilmiş, büyük bir kısmı ise sürgüne gönderilmiştir. 49 Hacı Bektaş Velî tekkesi dışında kalan bütün tekkelere el konulmuş, pek çoğu da yıktırılmıştır. Yasaklı dönemde kendisine merkez olarak Arnavutluk u seçen Bektâşîlik, yıllarında toparlanma sürecine girmiş, 1908 de Meşrutiyetin ilanından sonra gücünü artırmıştır. Yasaklı dönemden bütün tarikatların 1925 te kapatılışına kadar olan bu devre tarikatın üçüncü dönemidir te bütün tekke ve tarikatların yasaklanmasıyla zaten yasaklı konumda olan Bektâşîlik de, diğer tasavvufî hareketler gibi günümüzde varlığını sürdürmektedir. Sonuç Türklerin İslâmlaşma sürecinde Horasan sûfîlerinin rolü önemlidir. Tasavvuf zümrelerinin bir kısmı köy ve kasabalarda, bir kısmı da şehir merkezlerinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Horasan Melâmetî düşüncesinden beslenen Türk Sûfîliği, ahlâkı esas aldığından pratik bir değeri vardır. Orta Asya dan Anadolu ya, oradan da Balkanlara kadar sosyal ve kültürel hayatın şekillenmesine, sanat ve edebiyat faaliyetlerine katkı sağlamıştır. Horasan dan Anadolu ya gelerek Türkmenlerin terbiyesiyle meşgul olan sûfîlerden biri de Hacı Bektaş Velî dir. Hayatı hakkında bilgi veren kaynaklar onun dinî vecibelere karşı hassas olduğu noktasında birleşir. İnsanları tasavvufun engin sevgi ve iman aşkıyla yoğuran mütevazi bir Türkmen şeyhidir. Teşkilatçı kişiliğiyle insanları hayata hazırlamış, geniş Türkmen kitlelerinin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Hacı Bektaş Velî Oğuz töresiyle Kur an mesajını telif ederek İslâmiyet in Türkler arasında yayılmasında önemli rol oynamıştır. Makâlât ta yer alan dört kapı kırk makâm anlayışı, Ahmed Yesevî nin Fakr-Nâme sinden beslenmiştir. Kırk makâmdan birini yerine getirmeyen bir derviş, hakikat ehlinden sayılmaz. Ona göre dervişliğin temeli aç gözlülüğü ve tûl-i (uzun) emel beslemeyi terk etmektir. Mâsivâyı gönülden çıkarmaktır. Allah ın iradesine teslim olmaktır. Hacı Bektaş Velî nin vefatından sonra onun yolundan gidenlere Bektaşî denilmektedir. Tarikatın yayılmasında Seyyid Cemâl Sultan, Hacım Sultan, Sarı İsmail ve Baba Rasûl gibi halifelerinin faaliyetleri etkili olmuştur. Kalender Çelebi ayaklanmasından sonra Çelebiler ve Babalar diye iki kola ayrılan tarikatın üç devresi vardır. XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu da, XIV. yüzyılla birlikte Balkanlar da yaygınlık kazanmıştır. XVI. yüzyıla kadar olan bu dönem Bektaşîliğin birinci devresidir. Bu yüzyıldan sonra Balım Sultan la birlikte Bektaşîlikte Şiîlik ve Hurûfîlik karışımı yeni anlayışlar görülür. Bu dönem 1826 da Bektaşîliğin kapatılmasına kadar devam eder dan 1925 te bütün tarikatların yasaklanmasına kadar olan dönem ise Bektaşîliğin üçüncü devresini teşkil eder. Tekkelerin kapatılıp tarikatların yasaklanmasından sonra Arnavutluk u merkez edinen Bektaşîlik, Türkiye de tasavvufî düşünce olarak varlığını sürdürmektedir. Tıpkı Mevlevîlerin semâ gösterileri gibi, samah gösterileriyle ülkemizin folklor zenginliğine katkı sağlamaktadır Birge, ; Faruqi, Anadolu da Bektaşîlik, 23. Ocak, Bektâşîlik, DİA, V,

61 M ü z a k e r e l e r Hüseyin ERİŞ * Sevgili hocam, sevgili misafirler hoş geldiniz hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Konuşmacılar güzel konuştular. Hacı Bektaş Veli yi anlattılar. Aleviliği Bektaşiliği anlattılar. Türklerin Müslüman oluşunu, konunun Bektaşilik ve Alevilikle ilgisini anlattılar. Sevgili dinleyenler, burada esas olması gereken, şahsen güzel sözler anlattılar. Fakirin burada istediği, aradığı bu salonun dolmasıydı. Bu salon Sünni kardeşlerimizden, tabandan Alevi Bektaşi kardeşlerimizden gelip bu konuşmaları, bu ilmi bilimi, dinlemeleri gerekirdi. Ki ancak kardeşlik bu şekilde pekişir bu şekilde bir birimizi anlayabilirdik. Fakir Elmalı Tekke köyü Abdal Musa dergahında duruyorum orda postnişim. Hakikaten birlik olması gerekir. Birliğin olmadığı yerde birlik, dirlik huzur güzellik olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak birlik olmaktan yanayız. Birbirimizi anlamaktan yanayız. Efendim Türkiye Cumhuriyeti hükümeti başbakanı çıkar cemevlerini tanımıyoruz, orası ibadethane değildir derse, burada birlik olmak, burada mutlu olmak burada barışık olmak hakikaten bayağı zor mesele. O yüzden hocamızda baştan güzel konuştu. Bu topraklar bu vatan bizim. Alevisiyle sünnisiyle efendim, Çerkeziyle, kürdüyle bu vatan bizim. Mutlaka bizim barışık olmamız lazım. Bu barışışıklıkta bir zahir ve bir de batın âlem var. Alevi-Bektaşi düşüncesinde. Bir zahir alem, görünen, fiziken görünen kısım var, et-kemik. Ama bir de batını alem dediğimiz manevi alem var. İnsanın iç dünyası var. Esas mesele orada. Onu beslemek gerekiyor. İşte insan etkemiği fiziki görünüşü, ekmek yer, su içer besler ama, o manevei alemi iç dünyayı beslemekte esas mesele. Birlikte olmak huzurlu olmak ordan geçiyor. Bizim pirlerimiz büyüklerimiz bunları çok güzel yaşamışlar, anlatmışlar. Bugün itibarıyla hakikaten birlikteliğe ihtiyacımız var. Aleviliği Sünniliği Kürtlüğü ortaya getirmeden, ilk önce bu vatan bu topraklar bizim, bunu ön planda tutarak tabii ki, bunlar bizim zenginliklerimiz. Herkesin anlayışları, İslâm anlayışları farklı. Bunların hiç ön plana çıkarmadan birlikte yaşamanın yollarını aramak zorundayız. Yine Alevilik ve Bektaşilikte akıl ön planda, mutlaka meseleleri akıl yönüyle çözmek zorundayız. Çünkü aklı mantığı kullanmadığımız zaman geriye gidiyoruz. Bir de yozlaşmaya doğru gidiyoruz. Bunu gördüğümüz, çünkü köyde köy toplumunda yaşıyoruz. Gençlerimiz insanlarımız artık yozlaşıyorlar. Bir alevi Bektaşi çocuğu gelip de ben Bektaşi olacağım, ben bu yola gireceğim demiyor. Orada ilginç bir şey yok. Yani biz cem yapıyoruz, işte kurban kesiyoruz. Efendim aynı şeyleri yapıyoruz, varıyoruz semah dönüyoruz, yemeğimizi yiyip kalkıp gidiyoruz. Burada değişim gerekiyor.o yüzden oraları cazipleştirmek gerekiyor. Bunun da yolu ilimden bilimden geçiyor. Mutlaka okumamız lazım. Mutlaka araştırmamız lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. * Tekke Köyü, Elmalı, Antalya/TÜRKİYE 61

62 Zeki ASLANTÜRK: Hüseyin beye teşekkür ediyoruz. Yalnız ibadethane serzenişiyle ilgili başbakan bir tarafa o bir siyasi. Buradaki sıkıntı, ibadethane dendiği vakit cemevi cami yerine ikame edilecek mi? Burada bir problem var. Dolayısıyla bu tartışma karşılıklı konuşma, karşılıklı diyalogla kurumlar oluştuktan sonra çözülecek bir mesele. Müslümanın ibadet yeri, ibadeti yapabileceği şartlar tahakkuk ettiği vakit her yerdir. Kusura bakmayın ben kendimden örnek vereyim. Dün akşam yemeğe gittik, yemekte akşam namazı meselesi var. Ta gittik Orhun kitabelerinin olduğu yere. Ne yapayım? Geçtim arkaya, çıkardım ceketimi serdim. Kimse de görmeden namazımı kılıp geldim. Orası benim ibadethanem. Dolayısıyla ibadethane yeni yapılanmada nerelerde ne tür bir ibadet yapılacağı, cemevlerinin hangi ibadet türüne müsait olduğu, cemevleri acaba caminin yerine geçtiği vakit cami-cemevi bütünleşmesini nasıl sağlayacağımızı daha yeni tartışmaya açılmış vaziyette. Dolayısıyla bu problem çözülür. Yeter ki biz ibadet etme isteğinde olalım, arzusunda olalım. İstediğimiz yerde ibadetimizi yaparız. Zaman her şeyi çözer. Şimdi ben sözü bu işin piri Tasavvuf Profesörümüz Mustafa Kara Bey e bırakıyorum, buyurun. 62

63 Mustafa KARA * Saygıdeğer dostlar çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey kısa konuştu; dolayısıyla bendenizin de kısa konuşması gerekiyor. Bizim tasavvufi terbiyede şöyle bir anlayış var. Derler ki, veya kitaplarda yazar ki; tasavvufta şeyh efendinin üç sohbet halkası vardır. Bunlardan biri umuma açıktır, herkese açıktır. Ve orada umumi şeyler söylenir. En geniş halka bu. İkinci halka daha küçüktür ve kendi dostlarına açıktır. Kendi dostlarıyla konuşur. Onları eğitir. Genel anlamda ikazlar yapar, hatalarına işaret eder. Üçüncü halka ise teke tek bir halkadır. Kişiyle, müritle teke tek konuşur mürşit. Ve o teke tek konuşmada esas konu müridin hatalarıdır. Yani müridin hataları cemaat huzurunda söylenmez. Böyle bir şahsiyet anlayışı var. Hatalar insanlara teke tek ve baş başa kalındığında söylenir. Şimdi ben bu dostlarımın yazılarını baştan sona okudum, satır satır okudum ve bazı satırlara işaret koydum. Bazı satırlara soru işareti koydum. Bazı satırlara ünlem işareti koydum. Ve bu metinleri kendilerine arz edeceğim. Burada şimdi sizin vaktinizi tekrar bunlarla almayacağım. Birkaç şey söylemek istiyorum. Bu daha çok bizim akademisyenlerin problemidir. Ve buradaki düşüncelerim ve tavsiyelerim tabii ki yaşı benden küçük olanlara dairdir. Bendeniz benden büyük olanlara bir şey söyleyecek halim yok. Küçük olan benden yaşı elliden az olan yeni akademisyenlere. Şimdi bizim tenkit ve müzakere konusundaki zaaflarımızı da konuşmamız gerekiyor. Çünkü sempozyumlar yapıyoruz. Her sempozyumda tenkitler, müzakereler oluyor. Ne güzel bir şey aslında. Tenkit ne güzel bir şey. Çünkü tenkit tenvirdir. Fakat tenkidi bazen tenvir olmaktan çıkarıyoruz. Tehdit haline getiriyoruz. Tenkid veya müzakere insanları yüreklendirmektir; korkutmak değildir, insanları yönlendirmektir, insanlara şevk vermektir. Ama bazen bunun çok uzağına düşüyoruz. Bazen konuşurken, tenkid ederken tebliği sunarken, yakışıksız şeyler yapıyoruz. Mesela Hacı Bektaş Veli yi konuşurken, bir birimizle kavga ediyoruz. Mesela Mevlanayı tartışırken birbirimize hava atıyoruz. Bu her şeyden önce Mevlana ya hakarettir. Hacı Bektaş Veli yi tartışırken birbirimize tafra atmak, benliğimizi öne çıkarmak, egosantrik numaralar yapmak, aslında Hacı Bektaş Veli ye hakarettir. Bu noktada uzlaşmamız gerekiyor. Böyle bir hava seziyorum. Başta kendimde görüyorum bu havayı tabii. Bir meslektaşımın kitabını elime aldığım zaman, onu böyle adeta ezmek geliyor içimden. Onu hırpalamak, onu tahkir etmek, onun cehaletini ortaya dökmek geliyor içimden. Bu tabii gayr-i ahlaki bir şeydir; bundan uzaklaşmak gerekir. Tenkit farzdır, tenkit yapmak gerekir; ama aşkla yapmak gerekir, bir ibadet vecdiyle yapmak gerekir. Tenkit budur diyerek yapmak gerekir. Didik didik etmeli, bütün kusurları söylemeli, ama bütün kusurları ortaya dökerken şunu unutmamalıyız. Ben de dokuz ay on günlük bir varlığım ve benim de bunun kadar zaaflarım var. Bu noktadan uzaklaştığımız zaman iş çığırından çıkıyor. Bu tip araştırmalarda, bu tip değerlendirmelerde, başkanın da açış konuşmasında ifade buyurduğu gibi, bu tip konularda bir hatamız da budur. Üç beş asır önceki, beş on asır önceki konuyu tartışırken biz tabii 2005 yılında yaşadığımız için kendi şartlarımızla onu bütünleştiriyoruz. Dün Ahmet Yaşar Ocak hocamız da buna dair bir şey söyledi. Bu mühim bir tuzaktır, ciddi bir tuzaktır buna da düşmemek gerekiyor. Yani bugün öyle konular var ki, mesela diyelim ki Çiftçi Evinde kalıyoruz. Çiftçilik diyelim ki bu günkü hayatın * Prof.Dr. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bursa/TÜRKİYE 63

64 en mühim mesleği, en güçlü mesleği, herkesin adeta peşinden koştuğu bir meslek. Bu günkü gerçeğimiz. Ama biz bugün Hacı Bektaş Veli yi tartışırken şöyle kuruyoruz cümlemizi. O devrinin en büyük çiftçisiydi. Halbuki devrinin en büyük çiftçisi değildi. Biz bugün en mühim meslek o olduğu için onu hemen 2005 e taşıyoruz. Ve 2005 e göre ona isim veriyoruz, sıfat veriyoruz, görev veriyoruz. Buna hakkımız yok. Bu günü anlamak başka bir şey, ama 800 sene önce yaşamış olan bir insanı kendi şartlarında anlamak ve sevmek başk bir şey. Dolayısıyla bu konjonktürel şartlara kurban gitme tehlikesi vardır. Genç kardeşlerimiz için özellikle söylüyorum. Bu kaypak şartlara da iyi dikkat etmemiz gerekiyor yürürken. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu farklılıklarla ilgili bu farklı yorumlar bizim kaderimizdir, insanın kaderidir. İnsanoğlu aynı metinden farklı kanaat üreten bir varlıktır. Dolayısıyla bizim yapımız budur. Dolayısıyla bunları sıfırlamak değil. İşte orada mutasavvıfların, yine Hacı Bektaş Velilerin söylediği şey gündeme geliyor. Yani bu yorumlara da açık olmak gerekiyor, rahat olmak gerekiyor. Rahatça konuşmak gerekiyor. Bu gerginliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Dervişler diyor ki, incitme incinme. Ne muhteşem bir slogan. Ne muhteşem slogan ama. Bunu kim yapacak sevgili dostlar. Bu profesör olmakla olmuyor. Bu başka bir şey. İncinme incitme. Bu nasıl olacak. Bu noktaya bakmak gerekiyor. Bunu kavradığımız zaman meselelerin mühim bir kısmı hallolacak. O zaman yaptığımız bir çok şeyin kal-u kîlden ibaret olduğunu anlayacağız. Teşekkür ederim. 64

65 Zeki ASLANTÜRK Mustafa KARA hoca öyle özetledi ki, bir hap gibi; herkesi kendi çağında, kendi şartlarında, kendi ihtiyaçları zarfında değerlendirdiğimiz vakit. Tarihimizde de bu ihtiyaçlar çerçevesinde oluşmuş olan düşünce sistemleri ve kurumları değerlendirdiğimizde, bu günü ihtiyaçları farklı, ve biz bu gün burada bu günün ihtiyaçları çerçevesinde tarihi bu güne, yarını bugüne taşıyarak bu günü oluşturmaya çalışıyoruz. Dün, geçmiş ve bugünü belirleyecek ve etkileyecek tabii. Ama yarın ne olacağını düşündüğümüzde, yarın da bu günü etkileyecek. İkisi nerede düğümlenecek. Bu günde düğümlencek. İşte düğümlenen bu meseleyi nasıl çözeceğimizi anlamak için yeni bir başlangıçtır. İlktir ama, zaman her şeyi çözecek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Allah a emanet olun. Çok konuştuysam, sürçü lisan ettiysek veya hata ettiysek affola. Allah a emanet olun. Ahmet Yaşar OCAK Sayın başkan, burada her ne kadar tartışmaya yer ayrılmamışsa da, tartışmaya yer verilmeyecek mi. Şimdi Selim bey çok ciddi bir hipotez attı. Emeviler döneminde Müslüman olan Türkler şii oldular. Abbasi döneminde Müslüman olan Türkler Sünni oldular. Bu çok ciddi bir tez aslında. Ben Selim Bey e şunu sormak istiyorum. Bunu doğrulayacak Grekçe tabiriyle berifiye edecek elimizde ampirik veriler var mı, onlara dayanarak mı söylediniz bunu. Yoksa bir tahmin olarak mı bu. İkincisi, sizin batinilik tarifinizi son derece muğlak buldum. Batınilik benim bildiğim kadarıyla sizin kullandığınız terminoloji, bizim klasik İslâm Milel ve Nihal edebiyatının, Grekçe tabiriyle herisiyografisinin kullandığı terminoloji. Ama bizim 2005 yılında bu terminolojiyi kullanarak bu tür problemlerin analizine girişirsek, bence yanlış yollara saparız. Bizim o dönem tarihçilerimiz veya Milel ve Nihal yazarlarımızın kullandığı Batınilik terimi aslında realitede çok geniş ve heterojen bir takim yapılanmaları içine alan bir terimdir. Dolayısıyla bunu kullanırken içini doğru doldurmamız lazım. Tarihi verilere sadık kalarak doldurmak lazım ve sarahatle ortaya koymak lazım. Bunu bir tartışmasına girmeyeceğim, çünkü çok uzun sürer. Örnek olarak da Mukannayı verdiniz. Daha sonra Hurufiliği verdiniz. Mukanna hareketi bildiğiniz gibi büyük çapta Zerdüşti, eski İslâm öncesi o bölgede yerleşik olan Zerdüşti hareketlerden kaynaklanan bir hareket. Dolayısıyla sizin Batınilik olarak adlandırdığınız bu hareketi, İslâm hareketini oradaki Zerdüşti toplumsal tabanın üzerinde analiz yaparak değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bir başka şey daha önemli bence, Türk Müslümanlığını Yeseviye bağladınız. Bu gün benim görebildiğim kadarıyla, vaktiyle Fuat köprülünün vaktiyle Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar da çizmiş olduğu Türk Müslümanlığı çerçevesi sorgulanmadan kabul ediliyor. Ben de vaktiyle ilk yıllarda bu çerçeveye hakikaten son derece sadık kaldım. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar, ele geçen yeni belgeler, Köprülü nün ortaya koyduğu çerçevenin çok ciddi biçimde sorgulanmasını gerektiriyor. Bunu tipik bir örneği, Köprülü nün bu çok değerli kitabını İngilizceye tercüme eden, Kaliforniya Üniversitesi nden, Gary Leiser in şu anda baskıda olan tercümesine ön söz yazan Devin DeWeese ın çalışmasıyla gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Devin DeWeese belki çoğunuz ismini duymadınız. İndiana üniversitesine mensup olan bu araştırmacı meslektaşımız yıllarca Yesevilik üzerinde çalıştı. Ve Fuat Köprülünün bu kitapta ileri sürdüğü tezlerin çok ciddi biçimde eleştirisini yapıyor. Kitap çıktığı zaman bunu hepimiz göreceğiz. Benim kendisiyle temasım olduğu için bu vesileyle meseleden haberdarım. 65

66 Az önce bir arkadaşını Vefaiyye den bahsetti. Necmettin bey yanılmıyorsam. Şimdi Vefai üzerine yapılan çalışmalar şunu ortaya koyuyor ki, Anadoludaki tasavvufun temel köklerini sadece Köprülünün kitabında çizdiği gibi Orta Asya ya bağlamak artık yanlışlanıyor. Onun yerine Kuzey Suriye ve Kuzey Irak kaynaklı Vefaiye cereyanını ama Necmeddin beyin söylediği gibi, Ebu l-vefa el-harezmî nin tarikatı olan Vefaiye değil. El-Harezmi 15. yüzyılda yaşamıştır. Bu Tacü l-arifîn Seyyid Ebu l-vefa. Onun kurduğu Vefaiye tarikatı doğrultusunda gelişen bir çok önemli ciddi bir kök de var. Üstelik bu gün Bektaşi alemi kaynaklarında Ahmed Yeseviye çok az atıf bulunmasın rağmena, Vilayetnamenin dışında, esas temel olan kaynaklar bizi Vefai ye götürüyor. Dolayısıyla Türk Tasavvufunu, Anadolu tasavvufunu incelerken mutlak surette Yeseviye kolunu ihmal etmemekle beraber, büyük çapta Vefaiye üzerinde durulması gerekiyor. Bunları kısaca arz etmek istiyorum. Zeki ASLANTÜRK Hocam lütfen, tebliğ şeklinde değil de biraz kısa kısa, çok güzel şeyler. Hayır bakın mülahazalarınızı tebliğ sahiplerine bildirin lütfen. Sempozyum sonunda bu tür bir şeye müsaade edilecek. Şimdi teker teker söz verirsem, hocamda not alıyor, bu notların toplamı zaten akşam yapar bize. Bu seyleri ya tebliğcilerin kendilerine, ki Ahmet Yaşar Ocak hocam tenkitleri iğneli hem güzel.. aslında ikaz etti. Aslında Abbasiler dönemimi Emeviler dönemi mi ki tartışma çok önemli. Bana sorarsan Abbasiler döneminde, çünkü Abbasiler döneminde Hz. Ali sevgisi biraz daha öne çıkıyor. Bana sorarsanız değil de belgelere sorarsanız, belgelerde nedir? Selim Beye de söz veremiyorum. Oturumu kapatıyorum. Allah a emanet olun. Zamanda kısıtlı. Aslında sempozyumu düzenleyen arkadaşların bu kadar çok bidiriyi bir araya toplamalarından ziyade bildirileri biraz daha az tutup tartışmalar gerekirdi. Bu bir ilktir, tecrübedir. Bundan sonrakiler de bir, iki, üç, dört. İnşaallah devam edecek. İnşallah sonrakilerde bu tür problemleri gideririz. Oturumu kapatıyorum. 66

67 I. O T U R U M / B S A L O N U Başkan: Prof.Dr. Talat SAKALLI Bildiriler A.Yılmaz Soyyer Bektaşi Tekkelerinin 1826 da Kapatılışını Anlamak Hülya Küçük, Cumhuriyet Dönemi Bektaşiliği Müzakerler Hüseyin Tuğcu Mehmet Demirci 67

68 BEKTAŞİ TEKKELERİNİN 1826 DA KAPATILIŞINI ANLAMAK A. Yılmaz Soyyer * Bektaşiliğin II Mahmud tarafından yasaklanışı Osmanlı Devleti sürecinin toplumsal açıdan en sarsıcı olaylarından biridir. En az dört yüz yıllık bir kültür ve sosyal yardımlaşma ocağı adeta tarihten kazınmak istenmiştir. Bugün zihinlere meş um bir hadise olarak kazınan o olayı, dönemi çerçevesinde anlayabilmek bir zorunluluktur. Bu bildiri ile yapılacak olan şey kapatılış a günümüzden bakmak yerine, vakayı geçtiği devrin şartlarıyla anlamaya çalışmaktır. 2 Zilhicce 1241/8 temmuz 1826'da saray-ı hümayundaki camide sadrazam ve şeyhler (meşayıh) in katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Nakşibendî tarîkatinden Beşiktaş taki Yahya Efendi türbedarı Hafız Efendi, Balmumcu Mustafa Efendi, Galata Mevlevihanesi şeyhi Kudretullah Dede, Beşiktaş şeyhi Abdulkadir Efendi, Halvetî tarîkatinden Kocamustafapaşa şeyhi ile Zâkir başı Şikarizade Şeyh Ahmed Efendi, Merkez Efendi Şeyhi Ahmed Efendi, Üsküdar da Nasuhizade Şeyhi Şemseddin Efendi, Celvetîye tarîkatinden Hüdâî şeyhi Şehabefendizade Seyyid Efendi, Bandırmalızade Galib Efendi 1, Sadî tarîkatinden Şeyh Emin Efendi tertiplenen bu toplantıya katılmışlardır. Bu toplantının sonucunda Bektaşî tarîkatinin kapatılması yolunda karar verilmiştir. 2 4 zilhicce 1241/ 10 temmuz 1826 da da Kıncı Baba 3, Salih Baba ve İstanbulağasızade idam edilmiştir. Bektaşi tekkeleri 1826 yılında, Rafızilik, mülhidlik, içki şişelerine Kur an sayfalarının tıkaç yapılması, dört halifenin üçüne küfretme, namazı ve orucu terk etme gibi suçlamalar sonucunda kapatıldığında, Osmanlı coğrafyasında medrese-tekke ilişkileri çeşitli biçim ve dozlarda sürmektedir. Toplumun eğitim kurumları olması bakımından önemli fonksiyonlar icra edegelmiş bulunan bu iki kuruluş, din kurumunun ifade edilmesinde de mühim roller oynayagelmişlerdir. Zahiri din in kurumsal yapısı olarak faaliyet gösteren medrese, batıni kaynaklı din anlayışlarıyla her zaman olumlu ya da olumsuz ama mutlak anlamda bir ilişkiler ağı içerisindedir. Medrese, bir resmi eğitim kurumu olması bakımından, Osmanlı coğrafyasında genel karakter itibariyle yeknesak bir dini tutum içerisindeyken, tekke, tek düze bir batıni yorum etrafında kümelenmiş değildir. Tekke, batıni bir din anlayışı sunmaktadır, ancak buradaki batınilik kavramı tekkeden tekkeye, hatta müritten müride farklılıklar arzetmektedir. Bu bağlamda, tekke, Bektaşilik, Mevlevilik, Celvetilik, Nakşibendilik şeklinde yapılanırken, batıni algılamanın çeşitli tonlarını da sergilemektedir. Mevlevilik, Nakşibendilik, Celvetilik, medreseyle çok yakın ilişki içerisindedir, hatta müridlerinin kendi çevrelerine katılmalarından önce ya da katılma süreçleri dahilinde medrese eğitimi almalarını şart koşmaktadırlar. Bektaşilik de bu tarikatler kadar yoğun olmamakla beraber medreseyle ilişki içerisindedir. Pek çok * Yard.Doç.Dr., S.D.Ü.İlahiyat Fakültesi, Isparta/TÜRKİYE Gâlib Efendi ünlü Celvetî-Bektaşî şeyhi Üsküdarlı Hâşim Baba nın soyundan gelmektedir. Kıncı Baba, İstanbulağasızade ve Salih Efendilerin idam edildikleri de aynı belgede belirtilmektedir. İdam gerekçesi olarak da rıfz ve ilhadın yanı sıra "oruç tutmamak", "namaz kılmamak" ve "hulefa-i raşidine küfretmek" gösterilmektedir. Belgenin muhtelif yerlerinde, birkaç defa, ehl-i sünnet akidesine bağlı kalmış Bektaşîlerle devletin bir işinin olmadığı ve Hacı Bektaş Velîye hürmetkar olunduğunun belirtilmesi dikkat çekicidir. B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr Kıncı Baba nın kabri, Karacaahmet Kabristanı yakınlarında, Zeynep Kamil Hastanesinin yanındaki Cevrî Usta Camii veya Nuh Kuyusu Camii adı verilen camiin avlusunda bulunmaktadır. 68

69 Bektaşinin medrese eğitimi almış olduğu bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Bu ilişki medrese mensuplarından bazı fertlerin aynı zamanda tekke çevresine katılması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Bütün bu ilişkiler ağı medreseli şeyhleri ve derviş ulemayı ortaya çıkarmıştır. Mesela Mehmed Ali Hilmi Baba nın medrese eğitimi almış olduğu bilinmektedir 4, çelebilerden Feyzullah Çelebi nin, Şahkulu Sultan Tekkesi ndeki mezar taşında da ulema kavuğu bulunmaktadır. Ünlü Şeyhülİslâmlardan Yahya Efendi ise, Mescitte riya-pişeler etsin ko riyayı Meyhaneye gel kim ne riya var ne mürai diyerek klasik edebiyatımızda tekke anlamına gelen meyhane kavramına vurgu yapan bir mutasavvıftır. Bâtın denilen özel alanı algılayıştaki farklılıklar, tarikatlerle medrese, hatta aynı tarikate mensup tekkeler arasında çekişmelere sebep olmaktadır. Bunda Kuran ve sünnet denilen İslâmın iki dayanak alanını idrak ediş biçimi önemli rol oynamaktadır. Kuran genellikle bütün tarikatlerin ortak uzlaşıyla kabul ettikleri bir dinî dayanaktır. Ancak sünnet denilen ve çoğunlukla hadislerden oluşan saha pek çok farklılığı içerisinde barındırmaktadır. Mutasavvıfın yaşadığı dönemde keşf yoluyla Resulullah dan dinlediği hadisler, hem medrese tekke ayırımını hem de tekkeler arasındaki ayırımı derinleştirmektedir. Rafızilik ve mülhidlik suçlamalarının temelinde de büyük ölçüde bu keşf yoluyla elde edilmiş bilgilerden dolayı ortaya çıkan farklılıklar bulunmaktadır. İşte 1826 yılında bütün Bektaşi tekkelerinin kapatılması kararının arkaplanı dini-tasavvufi zeminiyle böyle bir ilişkiler ağı ile çevrilidir. Ama bunun yanı sıra Bektaşilik-Yeniçerilik ilişkisi de bu arkaplanın diğer bölümünü oluşturmaktadır. Burada Bektaşilik-Yeniçerilik ilişkisini biraz da tekke-devlet ilişkisi olarak okuma zorunluluğu bulunmaktadır. Bektaşiliğin kapatılışında, 400 yılı aşkın bir süre devleti temsil eden Yeniçeriliğin, Bektaşilik ilişkisi dışındaki sebeplerle yine devlet tarafından yok edilişi önemlidir. Ama bunun yanı sıra, yeni bir unsurun (Nakşibendiliğin) devletin ilişkide olduğu yeni yapı haline gelme arzusu içerisinde olması da en az onun kadar mühimdir. Gerçekten de Nakşibendilik, o tarihten sonra Osmanlı Devleti içerisinde yükselişe geçmiştir. Hatta bu yükseliş biraz da Bektaşi tekkelerinin maddi kalıntıları kullanılarak meydana gelmiştir. Bütün bunlar bir gerçeklik olmakla birlikte bu husustaki en önemli etken Bektaşi tekkelerinin Yeniçerilik ile olan gönül bağından dolayı kapatılışıdır. Yeniçeriliği kapatarak yeni bir ordu düzenine geçmek niyetinde olan devlet, sınırlı ve gevşek bir münasebet olmasına karşılık Yeniçerilik- Bektaşilik ilişkisini tehlike olarak görmüştür. Kapatmak için de asıl sebebin haricinde dayanaklar üretmiştir. Yeniçeriler yalnızca Hacı Bektaş Veli nin manevi koruması altında oldukları inancı çerçevesinde Bektaşilerle ilişki içerisindedirler. Değilse onlar, Bektaşi olma yolunda geçirilmesi gereken seyrüsülukun yani muhiplik, aşıklık, dervişlik, babalık gibi evrelerin hiç birini geçirmemektedirler. Bunun yanı sıra Yeniçeri ortalarının yalnızca birkaçında sembolik temsil kabiliyeti olan babalar bulunmaktadır. 5 Osmanlı Devleti gerek Yeniçeriliği yok ederken gerekse Bektaşiliği yasaklarken birbirleriyle olan ilişkilerine birkaç arşiv belgesi dışında- hemen hemen hiç atıf yapmamaktadır. Osmanlı arşiv belgelerine bakıldığında, iki ayrı kuruluş -bir aylık bir süre dahilinde kapatılmalarına rağmen- birbirlerinden son derece farklı sebeplerle kapatılmış gibidir. Osmanlı Devleti, Yeniçeriliği siyasi sebeplerle yok ettiği, Bektaşiliği ise dini sebeplerle yasakladığı imajını vermek istemektedir. Çağdaş yazarların tamamının kapatılış sebebinde ittifak ettikleri bu iki 4 5 Müfit Yüksel, Bektaşilik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Bakış Yayınları, İstanbul: 2002,s.17 A.Yılmaz Soyyer, 19. Yüzyılda Bektaşilik, Basılmamış Yükseklisans ders notları, s. 69

70 müessese, yeni bir ittifakla dirilişlerinden korkulduğundan, Osmanlı Devleti tarafından böyle bir muameleye tabi tutulmuş olabilir. Osmanlı Devleti Bektaşiliği yasaklayarak Pirevi dışındaki tekkelerin 60 yıldan eski olanlarını medreseye çevirmiş, 60 yıldan yeni olanlarını ise yıkmıştır. 6 Osmanlı Devleti tarihinin en güçsüz olduğu bu dönemde Bektaşiliği yok etme faaliyetine girişmiştir. Önceleri, yalnızca Yeniçerilikle ilişkilerinden dolayı kapatılışın bir meşru zemini olarak gösterilen Rafızilik, mülhidlik gibi suçlamalar daha sonraki yıllarda Bektaşiliği yeniden ihya teşebbüslerine karşı bir engelleme mekanizmasına dönüşmüştür. 7 Devlet bütün çabalarına rağmen yok edemediği Bektaşiliğin bir realite olarak varlığını kabullenmemektedir. Bu biraz da dinin kurumsal yapısı haline gelen Bab-ı Meşihat ın direnişidir. Değilse bürokrasinin pek çok kesimi, şu veya bu isimlerle fiilen açık bulunan Bektaşi tekkeleriyle yazışma halindedir. 8 Bektaşilik bu yasaklılık sürecinde yer altına çekilmiştir; sureta Nakşibendi erkanı gütmekte ve Nakşibendi ayini icra etmektedirler. Bu bir realite olmakla birlikte, gerçekten de bir Nakşi- Bektaşi anlayış da gelişmiştir. Bu bazen Bektaşi tekkelerine tayin edilmiş Nakşibendi şeyhlerinin, Bektaşi batıni anlayışını benimsemeleriyle, bazen de yarı Nakşibendi yarı Bektaşi bir tutum içerisinde görünmeleriyle olmuştur. 9 Hatta bazı Nakşibendi kitleler isimleri aynı kalmakla birlikte anlayış ve erkan bakımından Bektaşileşmişlerdir. 10 Yasaklama süreci Bektaşiliği muhakkak ki olumsuz etkilemiştir. Özellikle her an Bab-ı Meşihat çerçevesinde devletin sıkı denetiminde olan Bu olay II.Mahmud'un bizzat kendi el yazısıyla not düştüğü telhis üzerine Hatt-ı Hümayun da yer almaktadır. Belgede İstanbul da, Üsküdar, Eyüp, Boğaziçi taraflarındaki Bektaşî tekkeleriyle Anadolu ve Rumeli'de bulunan Bektaşî tekkelerinin mimar ağa tarafından denetimden geçirilmesi ve altmış yıldan yeni olanların yıktırılması, eski olanların medrese ve camiye çevrilmesi istenmektedir. Hatt-ı Hümayunda kaydedildiğine göre Şeyhülislâm başkanlığında toplanan meşihat heyeti Bektaşîlik konusunu müzakere etmiş ve bir kısım şeyhler Bektaşîlerle ünsiyetleri bulunmadığını ileri sürerek, haklarında bilgi sahibi de olmadıklarını, böylelikle âkibetleri konusunda görüş bildiremeyeceklerini beyan etmişler; bir kısmı ise tekkelerinin kapatılmasını onaylamışlardır. B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr ; 9771 numaralı Malîyeden Müdevver defterde ise Timur Hisar kazasındaki bir Bektaşî tekkesinin (ismi okunamadı) medreseye çevrildiğinden, bundan böyle burada medrese talebelerinin (talebe-i ulûmun) bulunacağından ve başlarına bir müderrisin görevlendirileceğinden (nasbından) söz edilmektedir (9 şevval 1249) B.O.A, Malîyeden Müdevver Muhallefat Defteri, nr. 9771, s.6 Ömer Lütfi imzalı yazısında Suad Efendi ismindeki bir şahsın Bektaşîlik konusunda bir kitap yazdığından söz edilmektedir. Ama Şeyhülislâm, Bektaşîlerin infialine sebep olabilecek bu kitabın basılmasına muhalif görünmektedir. Ömer Lütfi Efendi bu konuda mealen şunları söylemektedir: "Bektaşîlik tarîkati Osmanlı Devleti'nin memurları ve ileri gelenlerinden pek çok şahsın heva-i nefsaniyelerine yani nefsî arzularına hoş gelen bir tarîkattir. Bu kişilerden pek çoğu bu tarîkate intisap etmişlerdir. Bunlar, Sultan II.Mahmud zamanında tedib edilmiş ve tekkeleri yıktırılmıştı. Ancak bugün böyle bir kitabın neşri ancak onların ilhadlarını artıracaktır. Kitap neşretmektense, Bektaşî tekkelerinin şeyhleri vefat ettikçe yerlerine Nakşibendî şeyhi tâyin etmek daha etkili olacaktır."b.o.a, Y.MTV. D nr.49, G nr. 91 B.O.A, DH.İD. D no:37-2, G no:3, lef:93 Bu tür uygulama yapanlardan biri de Tevfik Babadır. Nâfî Baba dan aynı gün mücerred dervişlik ve Babalık icazeti almıştır. Edirnekapı-Kuyubaşı semtindeki metrûk bir Tekye olan Emin Baba Dergâhı'na seccadenişiyn olarak nasbedilmiştir. Ancak bu tekyede oturulamayacağını sezen Tevfik Baba, saray ve Bab-ı Meşayıh emrince dönemin yasaları gereği ehl-i sünnet postnişin olarak Şahkulu Dergâhı'na atanır. Bu arada Meclis-i Meşayıh adı ile bilinen ve II. Mahmud dan bu yana Bektaşî Dergâhlarına Nakşi Şeyhi atayan resmi devlet kuruluşunun başında bulunan yakın dostu Şeyhülİslâm Musa Kazım Efendi'nin tavassutu ile (Musa Kazım Efendi, Nakşibendî şeyhi, mason ve Bektaşî olan ilginç bir kişilik ve anne tarafından Tevfik Baba nın akrabasıdır) dönemin Üsküdar, Nakşibendî dergâhı postnişini Hasan Hüsnü Efendi den, Nakşibendî şeyhi olduğuna dair bir icazetname alır (bu Hüsnü Efendi daha sonraları İttihat ve Terakkî cemiyetinde Tekye ve zaviyeler baş müfettişi olarak görev yapmıştır). Şevki Koca, Şahkulu Bektaşî Dergâhının Son Babagân Postnişinleri ve Bektaşîlerin Zor Yılları-II, Cem Dergisi, S 124, Ağustos, 2002, s.22 Refik Engin, Nakşi Bektaşileri (Nakşi Dervişleri), 1. Uluslararası Bektaşilik-Alevilik Sempozyumu, Isparta: Eylül

71 bu yapı asli özellikleriyle faaliyet gösterememiştir. Bektaşi sırrı kavramıyla ifadesini bulan gizlilik ve içe dönüklük, en fazla bu dönem sürecinde kendisini göstermiştir. Bektaşilik ile ilgili dedikoduların ortaya çıkmasında bu dönemin oynadığı rol küçümsenmeyecek ölçüde olsa gerektir. Yasaklı bir yapı olarak Bektaşilik, ayin ve çeşitli faaliyetlerini çevreden gizlenmiş ve izole edilmiş ortamlarda gerçekleştirirken, bütün tecessüsü de üzerinde toplamıştır. Bektaşiliğin batıni din anlayışı, medresenin tepkisini çekmekte ve yasak gittikçe artan baskılarla sürdürülmektedir. Ancak, bu batıni din anlayışı dahilinde yer alan vahdet-i vücud, devriye ve insan-ı kamil kavramları, medrese tarafından mülhidlik ve tenasühe iman şeklinde yorumlanarak, kapatılışın meşrulaştırılması yolunda kullanılmıştır. Ancak bu üç kavram da o dönemde faaliyetleri serbest olan mesela Cevetiliğin de iman ettiği kavramlardır. Medrese ve Bab-ı Meşihatın geniş kitlelerin teveccühünü kazanmış Mevlevilik, Celvetilik, Kadirilik gibi tarikatlerin aynı anlayışta olduklarını bilmemesi mümkün değildir. Belki de medrese ve Bab-ı Meşihat bu suçlamalarla bir taraftan Bektaşiliğin kapalılığının devamını sağlarken, öte taraftan da aynı anlayıştaki diğer tarikatlerin hiç değilse formel bakımdan kendi zahiri din anlayışını benimsiyor olmalarını temin etmek niyetindedir. Bu, resmi din kuruluşlarının, başka bir söylemle devletin, toplumu hiç değilse formel bakımdan kendi istediği normlar çerçevesinde kümelenmiş görme ve gösterme arzusunun bir yansımasıdır. Bektaşilik bu dönemde bir taraftan kendisini Nakşibendi isimlendirmesiyle gizlerken, bir taraftan da bürokrasinin içerisinde hızla yayılmaktadır. Osmanlı nın üç ayağından ikisini teşkil eden seyfiye ve mülkiye mensupları hızlı bir biçimde Bektaşiliğin toleranslı din anlayışının çatısı altında toplanmaktadır. İlmiye sınıfından da çok sayıda olmamakla birlikte Bektaşi ulema bulunmaktadır. Bir zamanlar devşirilmiş gayrimüslim Yeniçerilere manevi ilticagah olmuş bu ocak yasaklılık döneminde de medresenin katı din anlayışıyla uzlaşamayan bürokrasiye sığınak olmaktadır. Bu dönemde, anlaşılması güç ilişkiler ağı gözlemlenmektedir. Devlet Bektaşiliği kapatmıştır, ama devletin başı olan padişahın annesi Bektaşi olabilmektedir. II. Mahmud un eşi Pertevniyal Valde Sultan, oğlu Sultan Abdulaziz in iktidarı sırasında Emin Baba ya mürid olmakta ve tekkesini onartmaktadır. Buna karşılık bürokrasi, Bektaşiliğin kapatılış kararının sürmesi düşüncesindedir, ama yine aynı bürokratların bir kısmı Bektaşi tekkelerinin muhabbet sofralarında yer almaktadır. Bektaşilik bu dönemde hem kapalı ve yasaktır hem de alabildiğine bir teveccühle insanları bünyesinde toplamaktadır. Bektaşiliğin iç iktidar çekişmesi ise Pirevi ne sıkışmış olarak bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bir taraftan devletin tayin ve nasbettiği Nakşibendi şeyhi resmi şeyh olarak görünmekte ama Bektaşi kitleler üzerinde hiçbir etki sağlayamamaktadır. Öte taraftan ise artık belirginleşerek ayrışmış bulunan Çelebiler ve Babagan kolları kelimenin tam anlamıyla bir iktidar mücadelesine girmiş durumdadırlar. Özellikle İttihad ve Terakki iktidarı sürecinde Pirevinde yerleşik bulunan Cemalettin Çelebi ve Feyzullah Baba nın mücadelesi Bektaşiliğin son dönemine damgasını vurmuş bir olaydır. Son söz olarak söylenilebilir ki; Osmanlı Devleti imparatorluk özelliklerini devam ettirme içgüdüsüyle, Bektaşiliğin belki de ebediyen devam edecek ayrılığına sebep olmuş ve bu ayrılığın devamı için uygun ortam temin etmiştir. Bu kendini koruma ve ilelebet yaşama içgüdüsü, cemiyeti son derece önemli bir sivil toplum kuruluşundan mahrum bırakmıştır. 71

72 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BEKTAŞİLİK Hülya Küçük * Bektâşîliğin Cumhuriyet dönemine girmeden önce, Cumhuriyet öncesini kısaca özetlemek gerekirse, 1900 lerin başlarında, Bektâşîliğin Babagân/Babalar kolunun İttihad ve Terakki Cemiyeti ile, Çelebiyân/Çelebiler kolunun ise Sultan ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyerek söze başlamalıyız. 11 O dönemde de Alevîlikle aynı olarak görülen Bektâşîliğin, orijinal yapısından iyice uzaklaştığı ve Bektâşî tekkelerinde görevli Nakşî şeyhlerin onları, sünnî İslâm a döndürmeleri beklenirken bunu başaramadıkları, hatta zaman zaman kendilerinin Bektâşî olduğu ortada idi. Hacıbektaş daki ana tekkede üç şeyh vardı: Babagân ın temsilcisi, yani Dedebaba olarak, Kilerevi Babası Sâlih Niyâzi Baba (ö.1941) ; Çelebiyân ın temsilcisi olarak Cemâleddîn Çelebi ( ); Nakşî şeyh olarak da Hacı Hasan Efendi (ö.?). Diğer Bektâşî tekkelerinin şeyhlerini Çelebi tayin ederdi. Babalar arasında alkol kullanımı yaygındı. Kur an-ı Kerîm okuyamıyorlar ve daha da önemlisi Nakşî şeyhi, devletle tekke arasındaki yazışmalarda evraklara imza koyan bir kukla gibi görüyorlardı. Bu sebeple de aralarında şiddetli anlaşmazlıklar eksik olmuyordu. Konuyla ilgili I.TBMM deki tartışmalar sırasında Kırşehir meb ûsu ve bir Halvetî şeyhi olan Yahya Galib (Kargı, ) bu durumu şu sözleriyle çok güzel özetliyordu: Sorarım size; Bektâşî babalarıyla Nakşî şeyhleri ne suretle âhenk icrâ eder? Birisi [Bektâşîler] sofu, dem [alkol] çeker. Birisine de [Nakşî şeyhine] ah! çektirmek istemiş Şeyhülİslâm Efendi. 12 Çelebiler ve Babalara gelince, aralarında eskiden beri süregelen menfaat çatışmalarının varlığı herkesin malûmu idi. Hattâ, Mustafa Kemal (Atatürk) ve beraberindekiler, Aralık 1919 da Tekke yi ziyaret ettikleri zaman, kendilerinden alabilecekleri desteği kuvvetlendirmek için Çelebiler ve Babaların arasını bulmaya çalışmışlar ve bunda kısmen başarılı olmuşlardı. 13 Bektâşîlerin, Çelebiyân kollarına bağlı Alevîlerle birlikte toplam sayısı üç milyon civarındaydı. Bektâşî vakıfları Müstesnâ Evkāf (Vakıflar) idi. 14 Vergilerini düzenli olarak ödemekte, buna karşılık Taâmiye veya Lehmiyye adı altında devletten yiyecek yardımı almakta idiler. I.Dünya Savaşı sırasında, Dergâh, devletten alması gereken yardımları alamamıştı. Savaştan sonra Babalar, bu birikmiş alacaklarının yerine, devletten bir misafirhâne inşa ettirmesini istediler de, devlet Babaların istediği, binlerce lira tutacak olan bu misafirhâneyi inşaya başladı ve bu binanın, Babalara ait müştemilat içinde yapılması dolayısı ile bunun kendi hizmetlerini gölgede bırakacağını düşünerek karşı çıkan Çelebiler in isteksizliklerine rağmen tamamlandı. 16 * Yard. Doç. Dr.,Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Konya/TÜRKİYE Detaylı bilgi için bkz. Hülya Küçük, Kurtuluş savaşında Bektaşiler, İstanbul, 2003, (I. Dönem) T.B.M.M. Zabıt Cerîdesi, (Buradan sonra TBMMZC), ciltler I-XXXII, Ankara, , c. XIX, 376. (Ancak, meb ûsların, bu sözlerin Meclis e yakışmadığı şeklindeki itirâzları üzerine sözlerini geri almıştır.) Bkz. M.Müfit Kansu, Erzurum dan Ölümüne Kadar Atatürk le Beraber, 2 c., Ankara, 1966, c. II, s.494. Müstesnâ Evkāf, aynı zamanda Evkāf-ı Ğayr-ı Mazbûta veya Mülhaka diye de adlandırılır ve Şer iyye ve Evkâf Vekâleti tarafından değil, kendi mütevelli grupları tarafından yönetilirdi: M.Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3c., İst., 1983, c. II, ss H.Z. Koşay, Hacı Bektaş Tekyesi (buradan sonar HBT), TM, II, İstanbul, 1926 (1928), ss :.365. Koşay, HBT, 365. İnşaat ile ilgili Şer iyye ve Evkāf Vekâleti tarafından verilen ihale için, bkz. Hâkimiyeti Mıllıye, 4 Temmuz 1339 (1923), s.4. Kaynaklarımızdan birisi olan Mi mâr Hikmet, bu misafirhanenin 72

73 O dönemdeki Bektâşî tekkelerinin tam sayısını bilemiyorsak da on beşten fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 17 Kontrol altındaki bir tarîkat olmalarına rağmen İstanbul Müftülüğü Şer i Sicilleri, Bâb-ı Fetva arşivlerinde Bektâşî olarak kayda geçmiş iki tekke bile vardı: kendisini Ehl-i Sünnetten birisi olarak takdim eden (Küçük) Abdullah Baba nın (ö.1339/1921) şeyh olduğu Kazlı/ Kazlıçeşme Dergâhı 18 ve (Büyük) Abdullah Baba nın (ö sonraları) şeyh olduğu Bektâşî veya Takiyyeci Baba Dergâhı. 19 Alevîlerin genelde kırsal bölgelerdeki fazla eğitim görmemiş toplum kesimleri olmalarına karşın, Bektâşîler, özellikle Babalar arasında, Rıza Tevfik (Bölükbaşı, ), Samih Rıfat ( ), Hacıbey-zâde Ahmed Muhtar (Yeğtaş, ) 20 ve Albay Hüsâmeddin (Ertürk) Bey ( ) gibi yüksek eğitimli veya yüksek görevlerde olan kişiler vardı. 21 Bektâşîler, Millî Mücâdele de diğer tarîkatler gibi genelde Mücâdele yi desteklediler. Ancak Kiraz Hamdi Paşa (1935), Rıza Tevfîk (Bölükbaşı), Dîdâr Hanım (ö.?) gibi Mücâdele aleyhtarlarının başını çekenler de oldu de oluşturulan Meclis te Cemâleddin Çelebi, II.Reis vekili seçilmiş, hasta olduğu için meclise devam edemeyeceğini bildirmesine rağmen, me zûn sayılmış, meb ûsluğu düşürülmemişti. Mecliste, Denizli meb ûsu olarak bulunan Hüseyin Mazlûm (Bababalım, ö.1945) Baba ve Ergani meb ûsu Ahmed Nüzhet (Saraçoğlu, ö.1942) de Bektaşi idiler. 22 Tarîkatin 1920 lerdeki durumunu en güzel anlatan eser, I. TBMM de Kütahya (daha sonra Aksaray) Milletvekili olan Besîm (Atalay) Bey in (v.1965), kendi ifadesiyle, yazmak için on beş yılını harcadığı ünlü kitabı Bektâşîlik ve Edebiyâtı 23 dır. Hâkimiyet-i Milliye de 24 Şubat 1340 (1924) dan itibaren tefrika halinde verilmeye başlanan 24 kitap, Bektâşîliğin ortaya çıkışı, gelişmesi ve o zaman içinde bulunduğu kötü durumla ilgili idi. Yaklaşık bir yıl sonrasının, 26 Ocak 1341 (1925) in Hâkimiyet-i Milliye si, sayfalarında dâimî yazarlarından Abdülfeyyâz Tayyâr Tevfîk tarafından yazılan ve Besîm (Atalay) ın bu konuda uzmanlığından söz eden bir makaleye yer vermişti. Abdülfeyyâz Tayyâr Tevfîk, bu kitabın, memleketin manevî yapısı ile ilgili araştırmalara ne denli ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini, zira memleketin sadece maddî değil, aynı zamanda manevî kaynaklarla da yönetildiğini, tekkelerin eğitim ve öğretim yerleri olmaları lazım gelirken tarîkatların Allah adına bid atlar uydurduğunu, ama tasavvufa saldırmak yerine, onun sosyal çeşitliliğe sunduklarını tanımak açısından üzerinde etüd etmeye daha çok ihtiyaç olduğunu belirtiyordu. Hâkimiyet-i Milliye, Bektâşîlik ve Edebiyâtı ndan tefrika halinde yayınladıkları makalelerin Maârif Kütübhanesi 25 tarafından kitap halinde basılacağını da haber vermekte ve kitabı okuyucularına tavsiye etmekteydi. 26 Dâru l-funûn da felsefe ve tasavvuf müderrisliği ve çeşitli yerlerde idârecilik yapmış olan Mehmed Ali (Ayni, ), bu kitabı Bektâşîlik hakkında bir takım yanlış bilgilerle dolu olduğu gerekçesi ile eleştirirken, Atalay ile Ayni arasında hakem olmak durumunda bırakılan Mevlevî Veled Çelebi (İzbudak, ), Atalay ın, dönemin Bektâşîlerinden duyduklarını mimarı idi. Bkz. Küçük, Sâdık Albayrak, Son Devir Osmanlı Ulemâsı, ciltler I, III ve V, 2. baskı, İstanbul,1996, c. V, s Albayrak, c. V, ss.74 5, Aynı zamanda Rıfâî ve mason üstâdı idi. Bkz. Müfid Yüksel, Bektâşîlik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, İstanbul, 2002, 109. Detaylı bilgi için bkz. Küçük, Detaylı bilgi için bkz. Küçük, Matbaa-yı Âmire, İstanbul, No.1054, s.5. Kütüphane o dönemde kitapçı mânâsında kullanılmakta idi. Hâkimiyet-i Milliye, 18 Mart 1341 (1925), s.4. 73

74 yazmaktan başka bir şey yapmadığını söylüyordu. 27 TBMM de tarîkatlar, özellikle Bektâşîlik hakkında konuşmaları ile bilinen Besîm (Atalay), bir meclis toplantısında kendisinin bu memleketin evlâdı olarak fıkhı, tasavvufu, vs. bildiğini ve anladığını belirtmek gereğini duymuştu. 28 Atalay, o zamanki Bektâşîliğin İslâm ve Türk kültürünün kabul edebileceği sınırları çoktan aştığını ve reforma gerek duyduğunu düşünmekteydi. 29 Mustafa Kemal (Atatürk), tarîkatları kapatma öncesinde küçük bir araştırma yapmış, bu araştırmaları sırasında iki de Bektâşî babası ile görüşmüştü. Bunlar, Ali Nutkî Baba ( ) ve Haydar Nakî Baba (ö.?) idiler. Bu görüşmeler sırasında, Bektâşîlik, Ali Nutkî Baba tarafından yüzyıl[lar] önce kurulmuş sosyete hayatı olarak tarif edilmiş, öyle yaşamanın o dönemde mümkün olmaması sebebi ile, Hacı Bektaş Veli tarafından tarîkat adı altında kurulduğu 30 vurgulanarak modern çağda yaşanılabilecek bir tarîkat olduğu îmâ edilmişti. Ancak görünen o ki bu görüşmeler arzulanan sonucu doğurmamış ve Bektâşîlik de diğer tarîkatlarla birlikte 30 Kasım 1925 de kapatılmış, özel bir muâmele görmemişti. Aslında, Nisan 1925 de yeni hükümete karşı bir Bektâşî taburu oluşturmaya çalışan Mustafa Çavuş ve Veli Dede davasının hâkimi tarafından Bektâşîliğin pratikleri modern bir memlekette tolerans gösterilemez olarak nitelendirilmişti. Bu kişiler, Ankara İstiklâl Mahkemesi tarafından yargılanmış 31 ve fakat yargılanma sırasında birincinin, Antalya civarındaki Bektâşî ve Alevîleri kendisinin Çelebi (Veliyyeddin) in müfettişi olduğuna inandırmaya çalışan bir şarlatan, ikincinin de buna kanarak ona yardım eden bir (Alevî) olduğu ortaya çıkmıştı. 32 Ama, yine de kendilerine inanan, yani Çelebi nin böyle bir şeyi isteyebileceğini düşünen Bektâşî ve Alevî bulabilmiş olmaları düşündürücü idi. Daha da önemlisi, TBMM de tarîkatların kapatılmasının ele alındığı celselerde Çelebiler ve Babalar hakkında hiç de güzel olmayan şeyler söylenmişti: Bozok (Yozgat) Meb ûsu Süleyman Sırrı (İçöz) Bey (ö.1963), Hacıbektaş taki tekke ve şeyhleri hakkında konuşurken şu sözleri kullanıyordu: Hacıbektaş nahiyesinde iki sene müdürlük yaptım. Orada dergâh nâmı altındaki mezellegâhın hâlini yakından gördüğüm için... dergâhın bir takım nezirlerden hâsıl olan paralarıyla, hâneberduş olarak bir takım tufeylî babalar, dedeler oraya gelmiş, emlâk ve arâzi satın almışlardır. 33 Hacıbektaş nâhiyesinde Arnavutluk tan gitmiş bir takım katil cani adamlar yerleşmiştir. Etraftan oluk gibi akan milletin paralarıyla tarlalar satın almışlar, değirmenler almışlar, tapularını kendi namlarına çıkarmışlardır. 34 (Burada dikkat edilecek bir husus da, bu sözlere hiçbir meb ûsun itiraz etmediği ve sözlerini geri al gibi bir tepki göstermediğidir). Bu bilgiler ışığında konuya yaklaştığımızda, Birge nin, bir süre için Bektâşîliğin, bütün tarîkatların kapatılmasından istisna edilebileceği ve yasaklanmak şöyle dursun, orijinal Türk Bkz. A.K. Aksüt, S., Son Devir Osmanlı Ulemâsı, ciltler I, III ve V, 2. baskı, İstanbul,1996, ss (I. Dönem) TBMMZC, c. XVI, s.210. Bkz. Besim Atalay, Son Bektaşiler, YT, c. I, no.10 (3 Mayıs 1962), ss Bkz. Niyâzi Banoğlu (ed.), Atatürk Ayin-i Cem de, TD, c. II (Atatürk Özel Sayısı), İstanbul, 1954 ss BCA, Karar no.1735 (Bkz. Belge XXIII, Ek II) ; Hâkimiyet-i Milliye, 15 Nisan 1341 (1925), s.1 ve 12 Mayıs 1341 (1925), s.1; Þanîn, 15 Nisan 1341(1925), s.1. Mustafa Çelebi, sahtekârlıktan iki yıl cezaya çarptırılmış, Veli Dede ise onun tarafından kandırılmış birisi olarak berâet etmişti: Bkz. Bektaşi Ordusu, Yakın Tarihimiz, c. II, no.18 (28 Haziran 1962), ss (Bu arada, tarikatin nizamnâmesine göre, Çelebi nin para toplayacak kişiler göndermesinin normal olduğunu ve bu sebeble insanların kandırılma oranının yüksek olabileceğini hatırlatalım). (II. Dönem) TBMMZC, XIX (1976), s.284: toplantı tarihi: (1925). Süleyman Sırrı Bey in biyografisi için, bkz. Fahri Çoker ve Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu, Türk Parlamento Tarihi. Milli Mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem (buradan sonra, TPT) 3 c., Ankara, 1995, c. III, ss (II. Dönem) TBMMZC, XIX (1976), ss.284, 288 (İmlâ şekillerinde tarafımızdan bazı düzeltmeler yapılmıştır). 74

75 kültürüne yakınlığı sebebiyle bütün Türk halkının dini yapılabileceğini düşünenlerin sayısının çok olduğu 35 sonucuna nasıl vardığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Eylül 1925 de, yani tarîkatların resmen kapatılmasından önce, Hacıbektaş taki ana Bektâşî Dergâhı kapatılmış ve Nümûne Ziraat Mektebi haline getirilmesi için çalışmalar başlamıştı bile. 36 (Tekke çok güzel bir bitki örtüsüne sahip bahçe içerisinde olması sebebi ile buna çok müsaitti. 37 ) Daha sonra, tekkede bulunan halı, kilim gibi 61 parça eşya Evkāf Müdiriyyet-i Umûmiyyesi ne (şimdiki Vakıflar Genel Müdürlüğüne) ve müzelik 979 parça Evkāf Müzesine gönderilmiş, muhtelif odalardaki sandıklar içindeki kitaplar da Ankara daki Kütüphânei Umûmî ye (şimdiki Millî Kütüphane ye) nakledilmişti. 38 O zaman dergâhta Çelebiyân kolunu temsilen Veliyyeddin Çelebi ( ) ki kardeşi Cemâleddîn Çelebi nin Ocak 1922 deki vefatından sonra Hacı Bektaş Veli Dergâhı nın son resmî şeyhi olarak posta geçmişti, Babagân kolunu temsilen ise Kilerevi Babası olan ama Dedebaba olarak kabuledilen (zira Dedebalık 1826 da kaldırılmıştı) Sâlih Niyâzi Baba bulunuyordu. Diğer babaların isimleri şöyleydi: Zeynel, Hacı Kerim, 39 Muhtar, 40 Feyzi, Necati, Arslan ve Japon Hasan Babalar. Kapatılacağı zaman yapılmış sayıma göre, dergâhın Kütükçe çiftliğinde 105, Kaya ve Kızıl Öz çiftliklerinde 527 baş hayvanı vardı. Mutfağında 6 kazan, 29 et bıçağı ve 65tabak bulumaktaydı 41 ki bu, bir seferde ağırlanmış olabilecek misafir sayısı hakkında bir fikir verebilir. O dönem Anadolusu daki bütün Bektâşî tekkeleri hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. Bu sebeple sadece bazılarını ve son şeyhlerini veriyoruz: Tavas, Denizli de Teslim/Kazak Abdal: Hüseyin Mazlûm (Bababalım) Baba ( ), aynı zamanda I. Mecliste Denizli meb ûsu idi Eskişehir de Seyyid Battal Gazi: Şükrü Metin Baba ( ). İzmir de Balpınar: Ali Ulvî Baba (ö.1954), Sertoğlu na göre İstanbul daki Bektâşî tekkeleri ve son şeyhleri ise şöyleydi: 42 Merdivenköy ( Şah Kulu): Hafız Tahsin (Başpehlivan) 43 Baba (v.1953) Çamlıca (Tâhir Baba): Ali Nutkî Baba (ö. 1936). Eyüp te Karyağdı: Hüseyin Baki Baba (Koçu: Yaşar Baba [c.1934]) 44 Kazlıçeşme de Kazlıçeşme/Perişan [Eryek/Erikli] Baba: Küçük Abdullah Baba Bkz. J.K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, Londra ve Hartford, Conn, 1937, s.84. Hâkimiyet-i Milliye, 29 Eylül 1341 (1925), no. 1539, s.2. Ayrıca bkz. Koşay, Bektaşilik s.19. Koşay, HBT, Koşay, HBT., s.367;. Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik (buradan sonra BYBA), c. I, Ankara, 1998, ss Hilmi Ziya (Ülken) ve Hamid Zübeyr (Koşay) (Maarif Vekâleti nden) ve İhsan Bey (Evkâf Müdürü) bu işle görevlendirilmişti: a.y., s.452. Ayrıca bkz M.B. Tanman, Hacı Bektâşı Veli Külliyesi, DİA, c.xvii (1996), s.462. Mi mâr Hikmet, Bektâşîlik ve Son Bektâşîler, Türk Yurdu, no (Haziran 1928), ss.16 25:.18 e göre Muhtar Baba idi A.y. e göre Ahmed Baba idi. Z.H. Koşay, Bektaşilik ve Hacı Bektaş Tekkesi (buradan sonra Bektaşilik ) Ankara, 1968, Türk Etnoğrafya Dergisi den ayrı basım, no.10 (1967), ss. 20 6:.22, 24. M. Sertoğlu, Bektaşilik, İstanbul, 1969, ss (R.E. Koçu, Bektâşîler, Bektâşî Tekkeleri (buradan sonra Bektâşîler ) İstanbul Ansiklopedisi, c.v, İstanbul, 1961, ss : 2447 si, Sertoğluna dayandığını söylese de ondan nisbeten farklı bir liste sunmakta, üstelik bazı tekkelerin 1925 deki şeyhi yerine 1912 deki son şeyhlerini zikretmektedir.) Şevki Koca nın, 19 Haziran 2001 tarihli basılmamış notlarından. Koçu, Bektâşîler, s.2447; M. Yüksel, İstanbul Bektaşi Tekkeleri, Cem, no.71 (Ekim 1997), ss ve no.72 (Kasım 1997), ss. 34 9: 35 Küçük Abdullah Baba, 1921 de vefat etmiş ve yeri, Ahmed Sırrı (Dede)Baba (v.1965) nın onayı ile 75

76 Topkapı da Takkeciler: Bektaş Baba (ö.?). Sertoğlu nun listesine şunları da ilave edebiliriz: Rumelihisarı nda Şehidlik Tekkesi: Abbas Nüzhet Baba ( ), 46 Üsküdar da Bandırmalı/Hacı Galip Efendi Dergâhı 47 /İnâdiye Tekkesi 48 : Yûsuf Fahir (Ataer) Baba (ö.1966) ve Kasımpaşa da Hâşimî Osman/Saçlı Efendi: Müncî Baba (Mehmed Süreyya) (v.1942). 49 Kanunun, tekkelerin o anki şeyhlerinin, tekkeler kapatıldıktan sonra da tekkelerinde oturmalarına izin vermesi dolayısı ile, Sâlih Niyâzi Baba ve Bektaş Baba hariç bütün Bektâşî babaları tekkelerinde kaldılar. Sâlih Niyâzi Baba, kapatılma haberini duyduğu zaman, sadece Bu demektir ki biz bu göreve layık değiliz, demiş ve dergâhı terk etmişti. 50 Ancak, dergâhlarının binalarının kapatılabileceğini ama tasavvufun yaşadığı canlı yerlerin, yani kalblerin kapatılamayacağı görüşünde idi. 51 Sâlih Niyâzi Baba, bir süre Ankara, Ulus da bir otel (Anadolu Oteli) işletti, 52 ve bu oteli gizli bir dergâh olarak kullanmak istedi, ancak buna izin verilmedi. 53 (Buna rağmen, Şevki Koca nın (ö.2003), babası Turgut Koca dan (ö.1997) nakline göre, Sâlih Niyâzi Baba gizli faaliyetlerine 1927 ye kadar devam etti. 54 ) 17 Ocak 1930 da diğer bazı mücerred babalarla birlikte, 55 Ankara dan ayrılarak Tiran a (Arnavutluk) gitti ve oradaki Bektâşî cemâati tarafından sevinçle karşılandı. 56 İstanbul daki Takkeciler Tekkesi şeyhi Bektaş Baba da Sâlih Niyâzi Baba dan sonra Türkiye yi terk etti. 57 Kâzımiye dergâhı şeyhi Selmân Cemâli Baba (ö.?) ise daha önce, yani şapka reformu kanunundan hemen sonra, bu kanuna uymamak için Arnavutluk a kaçmıştı. 58 Sâlih Niyâzi Baba, Bektâşîliğin merkezini Arnavutluk a taşımak istedi ama Arnavutluk Kralı (Ahmed) Zogu nun iznini alamadı. 59 Zira Kral Zogu, Bektâşîliğin gerçek merkezinin Türkiye Turgut Koca Baba nın şeyhliğe atandığı tarih olan 1950 ye kadar boş bırakılmıştı.: Şevki Koca nın, 15 Ağustos 2001 tarihli mektubu. Tekke ile ilgili toplu bir değerlendirme için, bkz. Th. Zarcone, Le Tekke Bektachi de Kazlıçeşme, Anatolia Moderna Yeni Anadolu, c. VII, ss : Tekke nin 1826 dan sonraki durumu ve şeyhleri için, bkz. Ali Birinci, Rumelihisarı nda bir Bektaşî şeyh ailesi, Dergâh, c. XII, no.134 (Nisan 2001), ss Dergâha verilen değişik isimler için, bkz.. Albayrak, c.v, s.93. Tekkenin, Bektâşî değil de, Bektâşî - Melâmî meşreb bir Celvetî tekkesi olduğu, bu sebeple Celvetîler tarafından dışlandığı daha kuvvetli bir görüştür. Bkz. Yüksel, Bektâşîlik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, 87; Ahmet Temiz, Celvetiye den Bandırmalızade tekkesi ve tasavvuf Tarihimizdeki Yeri, Azîz Mahmûd Hüdâyi Uluslar arası Sempozyumu, Mayıs 2005, İstanbul. Bkz. Yüksel, ss İstanbul Bektâşî tekkeleri ile ilgili bir çalışma için, bkz. Th. Zarcone, Note Luminaire sur les couvents bektachis d Istanbul, Bektachiyya,, Ètudes sur l ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, edl. A. Popovic ve G. Veinstein, İstanbul, 1995, Sertoğlu, s.301. Şevki Koca, Bektaşilik tarihinden notlar. Cumhuriyet e doğru (buradan sonra Cumhuriyet e doğru ), Cem, no. 92 (Ağustos 1999), ss.54 8:.56. Koşay, HBT, s.366n; Noyan, BYBA, ss Koca, Cumhuriyet e Doğru, s.56. Kendileriyle yaptığım 8 Mayıs 1999 tarihli röportajımdan. Bkz. Ş. Koca, Es-Seyyid Halife Koca Turgut Baba Divânı (buradan sonra KTBD), İstanbul, 1999, ss. 350,356; Koşay, HBT, s.376. Noyan, BYBA, ss.323, 341; Koca, Cumhuriyet e Doğru, s.56; Koşay, HBT, s.376. Sertoğlu, ss Turgut Koca, Bektaşi-Alevi Şairleri ve Nefesleri: 11. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar, İstanbul, 1990, s ve 1939 arasında bazı aralıklarla ülkeyi yönetti. Arnavutluk, 1 Eylül 1928 e kadar Cumhuriyet le yönetiliyordu, krallık oluşu daha sonradır. Zogu ailesinin Bektâşîlikle ilgisi olduğu söylenir, ancak bu akla pek yakın görünmemektedir. Böyle bir söylenti, Arnavutlukla ilgili politik gayeleri ile ilgili olsa gerektir: F. De Jong, The Takîya of Abdullah Mağâwirî (Qayğusuz Sultan) in Cairo, Turcica, c. XIII [1981], s.248, n

77 olduğuna inanıyordu. 60 O ne düşünürse düşünsün, o zamanki bütün Bektâşîler, Tiran daki tekkeyi merkez tekke olarak gördüler ve Sâlih Niyâzi Baba, 1930 daki Bektâşî cemâatinin Dedebaba sı seçildi, 61 ve İtalyan işgalciler tarafından öldürüldüğü yıl olan 1941 e (veya ) kadar da bu statüsünü korudu. 63 (Burada, Arnavutluk un 1940 larda İtalyan işgalinde olduğunu hatırlamak gerekir). Sâlih Niyâzi Baba nın, İtalyan larla işbirliği yaptığı için komunistler tarafından öldürüldüğü de söylenmektedir. 64 Yusuf İzzettin Ulusoy (Hacı Bektaş Tekkesi nin günümüzdeki şeyhi Veliyyettin Ulusoy un amcası), ise Sâlih Niyâzi Baba nın tekke yapmak için hükümetten aldığı ve halktan topladığı paraları çalan bir hırsız tarafından öldürüldüğünü söyleyerek öldürülmesinin siyâsî değil, bir hırsızlık vak ası ile ilgili olduğunu söylemektedir. 65 Bektâşîliğin kaldırılmasından sonra bazı Bektâşîler, Bektâşîliğin Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından sunulan yeni reformlarla uyum içinde olduğunu, bu reformlardan sonra artık Bektâşîliğe gerek olmadığını düşündüklerini söylemekte idiler. Bazıları, bu rejimi getirdiği özellikle din bilginlerinin baskısından kurtaran, kişisel hürriyet, kadına toplumda verilen yer ve âyin-i cem in yerini tutabilecek kadınlı- erkekli aile toplantıları açısından övmekte idiler. 66 Ancak bu sözlerinde samimi olup olmadıklarına, devrimler sonrası tavırlarına bakarak karar vermek gerekir. Meselâ, o dönemde bu gibi düşüncelerini dile getiren Bektâşîler arasında, kendisini hâlâ tasavvufî terimler ile ifâde etme tezâdını sergilemiş birisi gözümüze çarpmaktadır: Bu zat, gazetedeki yazılarının başında kendisini Gani Baba varislerinden el-fakîr Ziyâ diye tanıtmakta idi. 67 Hatta, Şevki Koca nın verdiği bilgiye göre, tam adı Mehmet Ziya olan bu zat, hayatının son dönemlerinde, Bektâşîliğin standart Dedebabalık sisteminin dışına çıkıp kendi başına Halifebabalık yaptığı için Yol dışına itilmişti. 68 Turgut Koca Baba ya göre, devlet Bektâşî tekkelerini kapatmamıştı; zira onlar zaten sadece Bektâşîlere açık idiler ve ayinlerini genellikle evlerde yaparlardı ten sonra ayinlerin evlerde düzenlenmesi daha da hızlanmış ve böylece Bektâşî eğitiminin kadın-çocuk herkese daha kolay ulaşması mümkün olmuştu. Yani kötü bir durum iyiye çevrilivermişti. 70 Görüldüğü üzere, 1925 te tarîkatların kapatılmasıyla Bektâşîlik sona ermemişti da Arnavutluk a kaçan Sâlih Niyâzi Baba, Ali Nâci (Baykal) ı vekil-dedebaba olarak bırakmıştı. Ali Nâci (Baykal), Sâlih Niyâzi Baba nın 1941 (veya 1942) de öldürülmesinden sonra ise Ser-tarîk Zogu, 1939 de Arnavutluk un İtalyanlar tarafından işgalinden sonra yurtdışına kaçmıştır. Arnavutluk ve Ahmed Zogu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. J. Swire, King Zog s Albania, Londra, 1937; K. Süssheim, Arnavutluk, İA, c. I (1993), s.592; M.L. Bilge, Arnavutluk, DİA, c. II (1991), s.387. Noyan, BYBA, s Ayrıca bkz. Sertoğlu, s.301. İzzettin Ulusoy da 23 Nisan 1997 de kendisiyle yaptığım röpörtajda aynı bilgiyi vermişti. S. Uludağ, Arnavutluk ta Bektaşiler (buradan sonra Arnavutluk ), Dergâh, no. 88 (Haziran 1997), ss De Jong, s.248. Bedri Noyan, Amerika daki Bektaşi Tekyesi, Yeni Gazete, 6 Haziran 1965, s.5. (Ayrıca bkz. Cemaleddîn Server Revnakoğlu Arşivi, B/25,18; aynı yer, A/177, 84 (Çamlıca Bektâşî Tekkesi Şeyhi Necmüddin Alpgüvenç [d.1934] ten bir mektup,. Bkz. Belge XXIV, Ek II); Sertoğlu, s.325; Noyan, BYBA, ss Uludağ, Arnavutluk, ss Kendileriyle yaptığım 23 Nisan 1997 tarihli röportajdan. Meselâ bkz. Ziya, Bektaşilik, Yeni Gün, 7 ve 8 Mart 1931, s.9; Baltacıoğlu, s.8; Otyam, s.65; Sertoğlu, s.331. Ziya, Bektaşilik, Yeni Gün, 26 Kanunusani (Ocak) Mart) s Üsküp doğumlu bir marangoz. Abdal Ziyâ mahlası ile nefesler yazmıştır. 8 Ocak 1973 de vefat etmiştir. Ş. Koca nın 20 Temmuz 2002 tarihli notlarından. Kendileriyle 2 Haziran.1997 de yaptığım röportajda da ayinlerine katılmama müsaad etmedi ve sadece Bektâşîlerin bu ayinlere katılabileceğini söyledi.. Kendileriyle yaptığım 23 Nisan 1997 tarihli röportajımdan. 77

78 Dedebaba olmuştu. 71 Onun da 1960 da vefatı üzerine, Bedri Noyan (v.1997) Baba bu makama getirildiğini 72 iddia etmişti. 73 Bugün Hacı Bektaş Dergâhı, 2 Nisan 1960 tarihli bir bakanlar kurulu kararı ile müze olarak yeniden açılarak 1 Mart 1956 tarih ve 5566 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince Etnoğrafya Müzesi ndeki eşyalarını geri aldı. 74 Aslında, Şevki Koca nın naklettiklerine göre, 1950 lerde Türkiye deki bütün Bektâşî tekkelerini hem de tekke olarak, müze olarak değil açmak için bir teşebbüste bulunulmuş idi. Şöyle ki: 1950 seçimlerinde, bazı Bektâşî gruplarınca Dedebaba olarak kabul edilmiş olan Ahmed Sırrı Baba (v.1965), Demokratik Parti ile gizli bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre, Bektâşîler partiye oy verecek ve Parti seçimi kazanırsa Türkiye deki bütün Bektâşî tekkelerini açarak tekke ve evkafını yönetme hakkını tekrar Bektâşîlere geri verecekti. Ancak, seçimlerden sonra Demokratik Parti liderleri sözlerini tutmadıkları gibi Merdivenköy deki bir ayin sırasında Ahmed Sırrı Baba yı tutuklamışlardı. Ahmed Sırrı Baba, yargılandıktan sonra ülke dışı edilmesi üzerine, 75 Mısır a gitmiş ve daha sonra Kahire deki Kayğusuz Sultan tekkesinin şeyhi olmuştu. 76 Bugün, Bektâşîler, gazetelerde ve çeşitli yayın organlarında Bektâşî veya Tarîk-i Nâzenîn 77 kelimesini kullanarak ilanlar verir, ve baba, halifebaba gibi ünvânları çekinmeden kullanırlar de vefat eden Bedri Noyan ın yerine Dedebaba olarak bir grup Babagân Bektâşî Mustafa Eke Baba yı, diğer bir grubu da Haydar Ercan Baba yı (her ikisi de İzmir de yaşamaktalar) kabul etmiştir; ama bunun fazla da önemli olmadığını, iyi ilişkilerini etkilemediğini söylemektedirler. Bektâşîlik ve Alevîliğin aynı olduğu görüşünde olan Çelebiyân kolunu Veliyyettin Ulusoy (Çelebi, Hacıbektaş ta yaşamaktadır) temsil etmektedir. 79 İki kol, hatta çeşitli fraksiyonları arasında gizli bir rekabet sürüp gitmesine rağmen, kitap basımı, komisyon ve meclisler oluşturulması gibi faaliyetler için genelde bir araya gelebilmektedirler. 80 Bektâşîler, çoğunun konferans ve toplantı salonları olan modern tekke (Babagân kolu için) veya cemevi (Çelebiyân kolu için) binalarını hizmete açmakta, bunun Cumhuriyet devri Sâlih Niyâzi Baba dan sonraki Dedebabalar Ser-tarik Dedebaba olarak anılmışlardır (bkz. Koca, KTBD, s.320) zira, Mutlak Dedebaba olabilmek için Hacı Bektaş Tekkesinde resmen atanmış şeyhin kontrolündeki bir eğitimden geçmek gerekiyordu: Cemaleddin Server Revnakoğlu Arşivi, A/177, 84. İddia etmişti diyoruz, zira bu hiçbir zaman ihtilaftan uzak olmamıştı. Yayınlanması: T.C. Resmi Gazete, 5 Mayıs 1960, no.10497, s.1. Tekke ile ilgili toplu bilgi, bkz. Süreyya Faroqhi, The Tekke of Hacı Bektaş: Social Position and Economic Activities, IJMES, c.7 (1976), ss ; Koşay, HBT, hepsi. Koca, KTBD, ss Tekke ve Ahmed Sırrı Baba hakkında detaylar için, bkz. MS Or.14385, Leiden Üniversitesi Kütüphanesi (F. De Jong un 1972 nin başında Kahireli bir sahaftan aldığı defter ve belgeler). Bkz. De Jong, ss Meselâ: Sevgili babamız Tarik-i Nazenîn den Ali Cemali Baba, Hakk a kavuşmuştur. Cenazesi, bugün, Perşembe günü öğle namazından sonra kaldırılacaktır (22 Ocak1959 tarihli bir gazete küpürü): Cemaleddîn Server Revnakoğlu Arşivi, A/177, s.174 Bununla beraber, Bektâşî ayinleri haricilere açık değildir. Ancak, ayinlerde çekimiş fotoğrafları vermekte beis görmeyenleri vardır. 23 Nisan 1997 de Veliyyettin Ulusoy un dayısı İzzettin Ulusoy ile röportajım sırasında, İzzettin Bey tekkenin yetkili şeyhinin Veliyyettin Ulusoy değil de kendisi olduğunu söylemişti. Bundan anladığım kadarı ile, kimin şeyh olduğu konusunda aralarında anlaşmazlık mevcuttur. Alevîlik/Bektâşîliğin günümüzdeki yapısı ve problemleri ile ilgili olarak, bkz. A. Sezgin, Osmanlı ve Cumhuriyet in Kuruluşunda Bektaşiler ve Günümüzde Bektaşiler, Köprü, Bahar 1998, no.62, ss ; F. Bilici, The Function of Alevi-Bektashi Theology in Modern Turkey, Olsson, ss.51 62; İ. Üzüm, Kendi Yazarlarına Göre Alevilik- Bektaşilik, Türkiye Günlüğü, Eylül-Ekim 1996, s.54 vd.; Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Türkiye de Aleviler, Bektaşiler ve Nusayriler (İstanbul da Kasım 1999 tarihleri arasında düzenlenen konferansta sunulan tebliğler), İslâm Araştırmaları Vakfı, İstanbul,

79 reformlarına karşı olup olmadığını tartışmaya dahi açmamaktadırlar. Ayrıca Bektâşîler, diğer tarîkat mensuplarından daha rahat bir şekilde mensûb oldukları tarîkatı ve Farmasonluklarını açıkça dile getirmekte, 81 ve Türkiye de son yılların en tartışmalı konusu Türk İslâmı nın temsilcileri olmakla öğünmektedirler. A.Y. Ocak a göre, Mevlânâ ve Yunus Emre sağ partilerin; yüksek seviyeli bürokrat ve Marksistlerin elinde olan Alevîliğin gölgesindeki Bektâşîlik ise sol partilerin kanatları altındadır. 82 Bunlara ilaveten, Bektâşîlik tabiri yerine, Alevîler tarafından Alevîlik-Bektâşîlik, bazı Bektâşî gruplar tarafından da Bektâşîlik- Alevîlik tabirleri kullanılmaktadır. Bu durumdan hem Bektâşîler, hem de Alevîler kârlı çıkmaktadırlar. Bektâşîler kârlı çıkmaktadır, zira Alevîlik bir tarîkat olmadığı için tarîkatlarla ilgili yasakların onlara ve dolayısı ile Bektâşîlere uygulanamaması gibi bir ayrıcalık oluşur; Alevîler kârlı çıkmaktadır, zira bu suretle nüfuz sahalarını genişletmiş olmaktadırlar. Bugün, hemen hemen bütün Bektâşî dergâhları, Meselâ Hacıbektaş daki ana dergâh, İstanbul Üsküdar daki Merdivenköy Şahkulu Dergâhı, Antalya Elmalı daki Abdal Musa Tekkesi, Alevîlerin elindedir. Alevîler, bu ve benzeri Bektâşî dergâhlarını yenileyerek halka açma hususunda çok aktiftirler. Üstelik açılış törenleri genelde yüksek seviyeli bürokratların katılımı ile gerçekleşmektedir. 83 Babagân kolu, tekkelerine sahiplenen Alevîlere pek de hoş bakmamaktadır. Meselâ, Turgut Koca Baba, Bektâşîlik ve Alevîliğin tamamen ayrı kavramlar olduğunun farkında idi, ve bunun böylece bilinmesini istemekteydi. O, Bektâşîlik ve Alevîlik arasındaki en önemli farkın, Bektâşîlerin, önceliği Hz. Ali soyundan gelmeye değil, tarîkat içindeki yükselişe önem vermeleri olduğunu savunmaktaydı. Ona göre, Bektâşîler, ehl-i Beyt feyz evlâdıdır, hayz değil (yani Peygamber ailesinden olmak manevî aydınlanma yoluyladır, soydan gelmekle olmaz); zira Kur an da da Innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankum er-ricse yâ ehle l-beyt ve yutahhirakum tathîra 84 (Ey ehl-i Bey! Muhakkak ki Allah sizden bütün pislikleri gidermek ve tertemiz yapmak ister). 85 Bütün bunlara paralel olarak Alevîlikte de mistik temayüller görülmeye başlamıştır: Cem Vakfı (İstanbul) şemsiyesi altındaki Tasavvufî Araştırmalar Merkezi buna bir misal teşkil eder. Cem, Nefes, Kervan, Kızılyol, Gerçek İlim, Pir Sultan Abdal, Ehl-i Beyt, Fidan, Mürşid ve Erenler gibi Türkiye ve/veya Avrupa da yayınladıkları dergiler, Bektâşî ve Alevîlerin birbirleriyle haberleşmelerine ve kendilerini dışarıya tanıtmalarına yarayan dergilerdir. 86 Son yılların vazgeçilmez yayın ve iletişim aracı internetten de hem akademisyenlere hem de halka hizmet sunacak şekilde yararlanılmaktadır. Bu arada Alevîliğin Avrupa daki yükselişini ve bu yükselişin Bektâşîliğe de faydalı olduğunu hatırlamak gerekir, zira bu Alevîlik-Bektâşîlik mottosu altında olmaktadır. 87 (Ancak Babagân kolu kendisini bu faaliyetlerden uzak tutmaya çalışmaktadır.) Mesela bkz. Türkdoğan, Bedri Noyan la Bektaşilik Üzerine, ss.8 9. Bu makaleden bazı alıntılar yapacak olursak: Noyan 1960 da Dedebaba seçilmiş. O tarihten bugüne değin bu görevi yürütmektedir. Bektaşi tarihinde bu göreve en hızlı yükselen bir kişi olduğunu da ifade ediyor., Masonlar bize gelir, biz onlara gideriz., Mesela Halife-Baba olan Teoman İlhami Göre, aynı zamanda şu anda 32. derecede bir masondur da.. Son dçnem Bektâşî Masonları için bkz. Yüksel, Bektâşîlik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Bkz. Ocak, Türk Sufiliği, ss , 127. Krş. Faroqhi, Bektashis, s.18; K. Vorhoff, Academic and Journalistic Publications on the Alevi and Bektashi of Turkey, Olsson, ss.23 50: 38. Türkiye deki Alevî canlanması ile ilgili olarak, bkz.: M. V. Bruinessen, Kurds, Turks and the Alevi Revival in Turkey, Middle East Report, 1996/July- September, ss Ahzab 33/ 33. Kendileriyle yaptığım 2 Haziran 1997 tarihli röportajımdan. Ayrıca bkz. İlhan Ataseven, The Alevi- Bektaşi Legacy: Problems of Acquisition and Explanation, Lund Studies in History of Religions, ed. T. Olsson, c. VII, Lund, 1997, ss.178vd. Konu hakkında kısa bir değerlendirme için, bkz. Vorhoff, ss Alevîliğin Avrupa daki durumu ile ilgili olarak, bkz. R.Mandel, The Alevi-Bektashi Identity in a foreign context: example of Berlin, Bektachiyya, ss ; Mélikoff, Hacı Bektaş, ss ; A. Gitmez ve C. 79

80 Alevîliğin yükseliş sebepleri arasında, bazı yabancı araştırmalara göre, 1980 lerde dünyada sosyalizmin çöküşü, sol ve İslâmî hareketlerin bölünmesi gibi bazı global ve bölgesel gelişmeler, kültürel ve dinî geleneklerinin uyanmasının yanında Alevîliğin, toplu hüviyet kaynağı olarak yeniden keşfi de yer almaktadır. 88 Son yıllarda devlet konuyla yakından ilgilenmiş, bu da Alevîlik/Bektâşîliği çok câzip bir çalışma sahası haline getirmiştir. 89 Bu tutum ve yaklaşım, Bektâşîlik ve Alevîlik hakkındaki çalışmaların büyük çoğunluğunun politik bir karakter taşıması ve dolayısı ile güvenilir olmayışı sonucunu doğurmuştur. 90 Diğer taraftan, Diyanet İşleri Başkanlığı de temsil edilmeleri gerektiğini savunan bir grup Alevî-Bektâşî de vardır. Bazı gruplar ise buna tamamen karşıdır. Bunlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ile uyuşmayan bir kuruluştur ve tam bir dinî özgürlük için aslında kaldırılması gerekir. 91 Bugün, Bektâşîliğin en kuvvetli merkezi Arnavutluk tur. Tarîkatların 1967 yılında kapatılmış, ama 1991 de yeniden açılmış olduğu Arnavutluk ta, Osmanlı idaresinde gelişen sûfî hareketleri, komunist idâre altında diğer bütün dinî tezâhürler gibi tamamen sindirilmişti. Bu tezahürlerden birisi olan heterodoks ve synkretik yapıya sahip olan Bektâşîlik, günümüzde artık Sünnî cemâatın yanında bağımsız bir cemaat haline gelmiştir ın sonlarında, dinî pratiklerin hükümet tarafından yeniden serbest bırakılması üzerine, oradaki diğer mistik hareketler gibi Bektâşî cemâat da kendilerini yeniden yapılandırmak için harekete geçmiştir. Eski tekkelerinin restoresi ve kuvvetlendirilmesi yanında, Nakşilikten kaynaklanan Süleymancılar, Nurcular-Fethullahcılar gibi Neo-sûfî hareketleri diye niteleyebileceğimiz bazı hareketlerin gelişmesi de Balkanlardaki kayda değer bir gelişmedir. Diğer önemli bir gelişme ise Batı Balkanlardaki sûfî çevrelerde etkin olan Şiî proseltizmi (kendilerine çekme çabaları)dir 93 ki bu da Bektâşî ve Alevileri destekler mâhiyettedir Wilpert, A Micro- Society or an Ethnic Community? Social Organization and Ethnicity amongst Turkish Migrants in Berlin, Immigrants Association in Europa, edl. J. Rex ve diğerleri., 1987, ss ; H. Rittersberger-Tılıç, Development and Reformation of a Returnee Identity as Alevi, Olsson, ss Meselâ bkz. K. Kehl-Bodrogi, The New Garments of Alevism, ISIM Newsletter, No. 5 (Haziran 2000), s.23. Milliyetçilik ve Bektâşîlik konusuyla ilgili olarak, bkz. Bahâ Sa îd, Tekke Alevîliği, ss ; a.y., Bektâşîler, hepsi; Ziya, Bektaşilik, Yeni Gün, 1,2,17,18 ve 25 Şubat 1931, s.9 ve 1 Mart 1931; Cemaleddîn Server Revnakoğlu Arşivi, A/177, 84; B. Noyan, Bektaşilik-Alevilik Nedir, Yeni Gazete, 10 Temmuz 1966, s.5; a.y., Bektaşîlik Alevîlik Nedir, 3. baskı, İstanbul, 1995, ss.84 90; Aksüt, s.391 (Veled Çelebi nin görüşleri); A.C.Ulusoy, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Alevî-Bektaşî Yolu, Hacıbektaş, 1986, s.32; İ.Z. Eyüboğlu, Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş Veli. Yaşamı, Düşünceleri, Çevresi, Etkisi, İstanbul, 1992, ss.220, 222. Günümüzdeki tartışmalar için, bkz. A.Y. Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar. Türkiye de Tarihin Saptırilması Sürecinde (buradan sonra Türk Sufiliği), İstanbul, 1996, ss Alevîlik/Bektâşîlikle ilgili eserlerin toplu değerlendirmesi, bkz. Ocak, Türk Sufiliği, ss ; Vorhoff, ss.37 9; a.y., Alevitische Identität, Berlin, 1995; Ataseven, ss Bkz. İ. Üzüm, Aleviler ve Diyanet: Araştırma, Derleme, Röpörtaj, İstanbul, 1993; B. Pehlivan, Aleviler ve Diyanet. Araştırma, Derleme, Röportaj, İstanbul, Günümüz Bektâşîliği hakkında bilgi için, bkz. M. Belge, Cumhuriyet Dönemi Bektaşilik, Ankara, 1990, Hacettepe University, Basılmamış YL Tezi; Ocak, Türk Sufiliği, ss ; O. Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği: Sosyo-antropolojik Araştırma, İstanbul, 1995; Türk Yurdu, Alevilik-Bektaşilik Özel Sayısı, c.14, no. 88 (Aralık 1994); Ataseven, s.89 vd. Detaylar için bkz. N. Clayer, L Albanie, pays des Derviches, Les ordres Mystiques Musulmans en Albanie à l époque post-ottomane ( ), Berlin, Osteuropa Institute: Wiesbaden, in Kommission bei Harrasowitz, 1990, VI; A. Popovic, Les derviches balkaniques hier et aujourd hui, Analecta Isisiana, İstanbul, Isis, 1994; H. J. Kissling, Zur Frage der Anfänge der Bektashitums in Albanien, DOBC- I, Das Derwischtum, Münich, 1986, ss ; Birge, ss.85 86: Uludağ, Arnavutluk, ss Diğer ülkelerdeki Bektâşîlik için bkz., M. Filipovic, The Bektashis in the district of Strumica (Macedonia), Man, 1954, ss.10 13; N. Hafiz, Le développement du bektachisme en Yugoslavie, Bektachiyya, ss C. Bayraktarı, The First American Bektashi Tekke, The Turkish Studies Assocation Bulletin, 1991, Mart, 1985, ss N. Clayer ve A. Popovic, A New Era for Sufi Trends in the Balkans, ISIM (International Institute for the Study of Islam in the Modern World) Newsletter, no.3 (July 1999), s

81 M ü z a k e r e Hüseyin TUĞCU * Hacı Bektaş Velî Törenlerinde Bazı Yanlışlar Yada Gerçekler! yüzyılda yaşayan; İslâmî ve insanî fikir, görüş ve düşünceleriyle, Selçuklu ile Osmanlı yı aydınlatan; Bizans lı, Doğu Roma lı Hıristiyan topluluklarını kendisine hayran bırakan; düşünceleri ve yetiştirdiği öğrencileri vasıtasıyla, Orta Asya dan Orta Doğu ya, Anadolu dan Balkanlar a kadar uzanan; Irak ta Kerbela ya, Suriye de Halep e, Afrika da, Mısır da Kahire ye, ABD de Michigan a, Avusturalya da Melbourne a ışığını ve damgasını vuran; büyük mütefekkir Hünkâr Hacı Bektaş Velî, yüzyıllardır insanlığa ışığını sunuyor. Kırk küsur bunca yıldır, her sene, resmî devlet törenleriyle ve halkın katılımıyla anılmaya çalışılan bu büyük Türk velîsi ve sosyo-kültürel çevresiyle ilgili olarak, bazı değerlendirmeler yapmak zorundayız. Yazılı, görsel ve sözel medyada, sosyal yaşantımızda gördüğümüz, dolayısıyla bizleri düşündürmesi gereken, var olan yanlışların düzeltilmesi için, harekete geçilmesini gerektiren bazı gerçeklerle yüzyüzeyiz! Buradaki her bir madde veya konu başlığı için, pek çok kaynaktan örnekler verilebilir. Ancak, buna gerek duymadan, kafaları fazlaca karıştırıp yormadan, genel olarak olaylar, olgular, pekâla yerinde irdelenebilir, incelenip analizi, sentezi yapılabilir. İşte bunlardan bazıları: Hacı Bektaş Velî, hurafelerden kurtarılıp ilime teslim edilmelidir. O nun diliyle, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bu konuda, başta Alevî-Bektaşî Dede ve Baba ları ile Müftü lere, Vâiz lere büyük görevler düşmektedir. Hacı Bektaş Velî yi tek taraflı, özel olarak, Alevî yada Sünnî gösterme gayretlerinden (!) vazgeçilmelidir. O, gerçek bir Alevî ve gerçek bir Sünnî dir. Çünkü, samimi, gerçek bir Müslüman dır. Hacı Bektaş Velî yi İslâm dışı, şamanist bir din adamı olarak gösterme çalışmalarından uzak durulmalıdır. Şamanizm bir din değildir. Şaman dervişlerinin ortaya koydukları yaşam tarzı, Şamanizm diye bir dînin varlığını gerektirmez. Şamanlar birer Hanif tirler. Asılları Türk olan Şaman din adamları, esasta, inanç olarak, Hz.İbrahim in dini olan İslâm a tâbidirler. Bu inanç yapısı, coğrafi ve sosyolojik bazı nedenlerle, yüzyıllar içerisinde değişerek, sonradan hurafelerle içli dışlı bir konuma gelerek, bozulmaya yüz tutmuştur. İslâmiyet ten önce Türkler kavramı kabul edilemez. Bunun tashih edilmesi, düzeltilmesi gerekir. İslâm dini, hem ilk ve hem de en son dindir. Hz. Âdem e ve Hz. Muhammed e inen, gönderilen din, aynı dindir. Türkler den önce de İslâmiyet vardı. Hacı Bektaş Velî yi sadece bir hümanist olarak göstermenin, topluma herhangi bir yararı yoktur. Bir Müslüman, kelimenin gerçek anlamıyla zaten hümanist, yani insancıl,insancı, insan ve toplum taraftarıdır. İslâm, insan içindir. Hacı Bektaş Velî yi ateist (dinsiz) gösterme psikopatlığından, komünist, sosyalist gösterme zavallılığından, marksist gösterme hastalığından kurtulunmalıdır. Bir kişi, hem Müslüman, hem ateist olamaz. Bunu böyle göstermeye çalışanlar, ancak ve ancak psikolojik, ruhsal bozukluk içerisinde olanlar yada art niyetlilerdir. * Yard.. Doç. Dr., TBMM Başkanlık Danışmanı, Ankara/TÜRKİYE. 81

82 Hacı Bektaş Velî yi, bazı kitap ve makalelerde, ansiklopedilerde, pis, kirli, pejmürde kılıklı, meczup, yaka-paça yırtık, saç-sakal dağınık, ağzı salyalı, kafası dazlak, kalenderî, başıboş, hurufî, batınî meşrep, dengesiz, ayyaş, berduş, abdestsiz, namazsız, gusulsüz, ibadetsiz, inançsız, v.s. göstermek, Türk ün ecdadına hakarettir. Böyle gösterenlerin, öncelikle kendilerinin Türk olup olmadıkları araştırılmalıdır. Hacı Bektaş Velî ye mezhepler üstü bir kişi idi, demek, toplumun seviyesine inememektir. Kişinin, kendisini Hallac-ı Mansur görmesine, o şekilde konuşmaya kalkışmasına gerek yoktur. Bütün evliyalar, erenler, mutasavvıflar, din âlimleri, kendilerine has, özel birer mezhep sahibidirler. Ayrıca, kendilerinden önceki herhangi bir hak mezhebin dışında, fakat Kur an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerif lere aykırı olmayan, onların ışığında, kendilerine ait özel ictihatlara da sahip olabilirler. Bu da bir mezheptir, meşreptir, tarikattır, bakış açısıdır, o üstâdın, o aydının kendi yorumudur.mezhep; bir görüş, bir bakış açısı, bir fikir, bir düşünce, bir kanaat, bir karar, bir inanış, bir kabul ediştir. Mezhepler dine bağlıdırlar, dinin sınırları dışına çıkmazlar, çıkamazlar. Çıktıkları anda, sanki farklı bir din imiş gibi, -din değil tabii ki-, algılanıp Ehli Bid at (sonradan uyduranlar ) olarak isimlendirilirler. Tarikatlar da mezheplerin takipçileridirler. Örneğin, büyük mutasavvıf, Kadiri tarikatının lideri Abdülkadir Geylani, mezhepte Şafii dir. Fakat, Nakşilerin önderi Bahaeddin Nakşibendi mezhepte Hanefi dir. Özellikle ülkemizdeki iki önemli cemaatin liderlerinden, Bediûzzaman Saîd Nursî, Şafii dir. Süleyman Hilmi Tunahan Hanefi dir.türkler in büyük çoğunluğunda olduğu gibi, Hacı Bektaş Velî de, amelî mezhepte Hanefî, itikâdî mezhepte bozulmamış anlamıyla Câferî ve Mâturidî dir. O nun Makalât ını açıp okuyanlar, bunun örneklerini çok açık görebilirler. Her ne kadar, Anadolu da, herhangi bir Alevî ye sorulduğunda Ben Caferîyim demiş olsa bile, bu Câferîlik, İmam Câfer Sâdık a olan bağlılıktan, sevgi ve saygıdandır. Yoksa, bugün bir İran siyasi Câferîliği ile hiçbir ilgisi yoktur. Günümüzde gerçek Câferîlik, yani, bizzat İmam Câfer Sâdık ın öğretisi ve yaşantısı olan Câferîlik, bugün İran da yaşamamaktadır. İran da dar açılı, bid at ve hurafelerle dolu, siyasi, Fars millî kimlikli ve katı mezhebî bir Câferîlik hâkimdir. Bu fanatik mezhebî kimlik, Anadolu Alevîsini de, Sünnîsini de, hatta günümüzde İran Şiî sini de rahatsız etmektedir. Ayrıca, Hacı Bektaş Velî nin, Makâlât adlı eserinin, dört kapı, kırk makam ında belirtildiği gibi, dinî cemaatlerde bilinen, mertebe olarak, tarikat tan önce şeriat makamının geldiğidir. Dünyanın en ücra köşesinde dahi, en cahil, yani en okumamış bir Müslüman dahi, Kur an-ı Kerim den en az son on sûreyi ezbere bilir, öğrenir ve ibadetlerinde bunları değerlendirir. Bunun şeriatçılıkla hiçbir ilgisi yoktur. Mezhepçilik yanlıştır, İslâm dışıdır, ancak, mezhepler ihtiyaçtan doğmuştur. Mezhep, bir konuda ilk kaynağa ulaşma yoludur. Mezhepler, farklı sayılarda olabilirler, ama Kur an ın temel anlayışına, onun ruhuna, bakış açısına ters olamazlar. Hacı Bektaş Velî yi Mevlâna düşmanı göstermeye kalkışma bedbahtlığından uzak durulmalıdır. Yıllarca ülkemizde bu yapılmıştır. Sol ve marksist düşünce bunu, Arap ve Fars düşmanlığı adı altında hep yapmıştır. Mevlâna yı sadece Sünnî, Hacı Bektaş Velî yi sadece Alevî zanneden dar görüşlülerin, bu konuda da bir takım kitapları, makaleleri yayınlanmış olup, bakış açıları tamamen yanlıştır. Her ikisinin de tarikleri, yolları, aynı merkezde, Kur an-ı Kerim de ve Hz. Muhammed de buluşur. Hz. Muhammed, Hz. Ali, Ehlibeyt ve Oniki İmamlar, Arap asıllıdırlar. Hacı Bektaş Velî, seyyid olarak, bu soydan gelmektedir. Ancak, Müslüman Araplar ın, Müslüman Türkler le evlilikleri yoluyla, Türkleşen atalarının, tamamen Türk kültüründe yetiştiği, Horasan lı bir Türk büyüğümüzdür. O nun Türk yada Arap olması, Türkçe nin yanı sıra Arapça ve Farsça da yazması yada konuşması, çok da önemli değildir. O nun Müslüman olması, hatta her şeyden önemlisi, insan olması önemlidir. Türk olması da, ayrıca, toplumumuz adına, ayrı bir övünç ve gurur vesilesidir. 82

83 Çünkü, Türkler, İslâm ın ve insanlığın, yüzyıllarca bayraktarlığını yapmışlardır. Bunun, ırkçılıkla, milliyetçilikle hiçbir ilgisi yoktur. Bugün Anadolu da, Hz. Muhammed i, Hz. Fâtıma yı, Hz. Ali yi, İmam Hüseyin i ve Oniki İmamları Türk zanneden yüzbinlerce, hatta milyonlarca Türk insanı bulunmaktadır. Böyle bir düşünce tarzının da, ne Türk toplumuna, ne de bir Arap toplumuna hiçbir zararı yoktur. Bu, bir gönül işidir, bir sevgi, bir muhabbet, bir bağlılık ve mukaddes addedilenlerin kendinden olmasını isteme ve arzulama şeklidir. Hacı Bektaş Velî yi Türkçe konuştu diye, Arap ve Fars düşmanı bir Türkçü olarak tanıtma yanlışlığından vazgeçilmelidir. Her üç dilde de eserlerinin olduğu unutulmamalıdır. Hacı Bektaş Velî ye Türk oğlu Türk, demek, ne anlam ifade ediyorsa (! ), Hz. Muhammed e ve Hz. Ali ye, Arap oğlu Arap, demek de, her halde, böyle garip, bir tür başka anlam ifade edecektir!.. Hacı Bektaş Velî nin manevî yönünün, kerametlerinin, toplumda anlatılan olağanüstü özelliklerinin, gençlerin anlayacağı şekilde, topluma aktarılması, anlatılması gereklidir. Şeyh uçmaz ama mürid onu uçurur, sözü, daima hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır. Hacı Bektaş Velî yi bugünkü, kendilerine Bektâşî denilenlerin sosyo-kültürel yapılarına, yaşantılarına bakarak değerlendirmek yanlıştır. Tıpkı, diğer dinî liderler, peygamberler ile mezhep imamları, tarikat ve cemaat büyüklerinde olduğu gibi, kurucular ile müntesipleri, yani üyeleri, o yolun yolcuları arasında bazı farklılıklar olabilir. O günün şartları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Güncel, polemik konusu kavramlarla tanımlamaya çalışmak, Hacı Bektaş Velî den tüm insanlığın istifade etmesini önleyecektir. Günümüzde öyle insanlar var ki, Osmanlı nın son dönemlerinde, belli bazı nedenlerle ortaya çıkan Bektâşî fıkraları yla, Hacı Bektaş Velî yi birbirine karıştırmaktadırlar. Sanki, bütün Bektâşi fıkralarını Hacı Bektaş Velî yapmış, yaşamış, anlatmış, söylemiş gibi zanneden insanlarımız vardır... Ayrıca, Bektâşî fıkralarını, bilhassa Ramazan aylarında ve belli bazı medya organlarında, İslâm düşmanlığı yapmak amacıyla gündeme getiren, onları bir silâh olarak kullanıp dinî, millî ve özellikle de İslâmî değerlere saldıran bir anlayış ve bunun da ötesinde, halkımızın önemli bir kesimini rahatsız eden, onlara karşı düşmanca tavır takınan bir hareketlenme, bölücü, yıpratıcı, topluma kin ve nefret tohumlarının atıldığı bir propaganda türü söz konusudur. Bunlar, toplumsal ve sosyal yapımıza zarar vermektedirler. Hacı Bektaş Velî nin kendisi diye tanıtılan ve piyasaya sunulan uydurma resimlerin, tasvirlerin, asıl olmayıp temsilî oldukları, halka defalarca anlatılmalıdır. Halkın çoğu, böyle yanlış biliyor. Bu uyduruk, temsili resimlere taparcasına, onlara ibadet edercesine bağlanan, inanan cahiller, bilgisizler, maalesef çoğunluktadırlar. Bunları uyarmak, açıklamalarda bulunmak, aydınların, din adamlarının, müftülerin ve dedelerin görevi olmalıdır. Hacı Bektaş Velî adına tüccarlık yapanlar (!), çok iyi denetlenmelidir. O nun söylemediği, yazmadığı, yapmadığı herhangi bir şeyi, O nun adına topluma pazarlamaya kalkanlar, tespit edilmeli, bunlar kamuoyunda, uygun bir şekilde teşhir edilmelidir. O nun gerçek fikir ve düşüncelerini, kasıtlı olarak yada bilinçsizce, İslâm dışı yorumlarla, baltalamaya kalkışanlar vardır. Bunlar, özellikle yayıncılık vasıtasıyla yapılmaktadır. Dikkat edilmelidir. Hacı Bektaş Velî, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, Müslüman bir velî, evliya dır, ermiş tir, eren dir. Bu gerçek, marksist, materyalist, ateistlerin işine gelmese de; O nu, Allahsız, abdestsiz, namazsız, oruçsuz, hacsız, ibadetsiz görmek ve göstermek için ne kadar gayret etseler de, bu böyledir. Kaynak, O nun eserleridir, O nun peygamberidir, O nun iman ve kabul ettiği Kur an-ı Kerîm dir. 83

84 Hacı Bektaş Velî nin dîni ve ilmî yönüyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı nca, sosyokültürel yönüyle ilgili Kültür Bakanlığı nca, eğitim-öğretim yönüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı nca birer kaynak kitap yazılıp yayınlanmalıdır. Bugünkü Hacıbektaş ilçesi ile Anadolu da ve yurtdışındaki önemli Bektâşî merkezleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı nca birer kültür merkezi haline getirilmelidir. Amerika ve Kanada daki Bektâşi merkezlerini, Bektâşi manastırı olarak niteleyip gösteren Hıristiyanvâri Türk (!), basiretsiz, şom ağızlı cahil, hain ve gafillerin uyarılmaları gerekir. Bu, millî kültürümüze sahip çıkmanın önemli bir yoludur. Hacıbektaş ta, türbenin hemen yakınında, tüm Alevî-Sünnî insanımıza örnek olacak tarzda, altta cemevi, üstte camisi olan büyük bir kültür ve ibadet merkezi yapılmalıdır. İlçedeki Cuma camii nin isminin değiştirilmesinde yarar görüyorum. Camiler, sadece Cuma için değildir ve sanırım hiçbir yerde de bu isimde bir cami yoktur. Türbe içindeki caminin, müze bahanesiyle, ibadete kapatılmasını da, birileri halka izah edip açıklamak zorundadırlar. Türbenin yakınına yapılacak olan böyle bir cemevili cami nin, büyük bir boşluğu dolduracağı ve önemli bir sorunu halledeceği açıktır. Yapılan kültür merkezinin işlevi daha farklıdır ve yanında yada üstünde birer cem evi ve cami de inşa edilmiş olsaydı, bu sorun da giderilmiş olabilirdi. Bu, sorumluların, zaman zaman, toplumun temel ihtiyaçlarıyla, ne kadar ilgili ve sorumlu (!) olduklarını göstermesi açısından da ilginçtir. Bazı Alevî-Bektâşî Dedelerinin de, zaman zaman, cem ve sohbetlerinde, bizzat ve maalesef, üzülerek belirtmek zorunda kaldıkları, onların kendi ifadeleriyle, şarapçılar, abdestsizler, gusülsüzler, demciler, içkiciler, hakkullahçılar, namaz-oruç bilmezler, cami karşıtları, ramazan düşmanları, yiyiciler, toplayıcılar, sömürücüler, soyucular, soyguncular, soycular, dedeciler, babacılar, tâlipciler, tâlipsizler, el-etek, diz-gömlek, avuç-omuz öptürücüler, ayak yıkattırıcılar, sûretciler, şekilciler, vb. diye ifade edip nitelendirdikleri,başta bu İslâmî inanç topluluğunun iki önemli kolunun (Dedeğan ve Babağan ın) lider ve sorumlu konumundaki irşadcı temsilcileri ile birlikte, diğer bazı Dedelerin de, temel İslâmî bilgiden çok uzak kaldıkları menfi imajının, toplumdan silinmesi gerekmektedir. Bunları biz söylemiyoruz, bazı Dedeler, yine diğer bazı Dedeler için, bizzat kendileri, halk arasında ifade ediyorlar. Biz, ilim adamı sorumluluğumuzla, gördüklerimizi, duyduklarımızı, bildiklerimizi, toplumsal gerçekleri, ilgililere, ilgilenenlere, ilgisi olması gerekenlere aktarmak zorunda kalıyoruz, sadece. Şahıs olarak birilerini kötülemek, zan altında bırakmak amaç ve niyeti de yoktur. Ancak, söylentilerin, dedikoduların, aslı var yada yok olan isimlendirmelerin, lakaplandırmaların, sıfatlandırmaların, birileri tarafından, diğer birilerine duyurulmasında ve yine o birilerinin kendilerine çeki düzen vermelerini sağlamalarında yardımcı olmanın, toplumsal güven ortamını sağlayacağına inanıyoruz. Bu bir aydın bilinci ve sorumluluğudur. Bugün, Hacıbektaş ilçesinde, kendilerince yada başkalarınca, Hacı Bektaş Velî nin soyundan geldikleri iddia edilen yada öyle görülen, bilinen, böyle önemli bir statüde bulunanların içlerinden pek çoğu, yıllardır siyasette, yönetimde yer almışlardır. Ama, yine bazı Dedelerin ve din adamlarının da ifadeleriyle, kendi aralarında, bir tek din bilginleri, din âlimleri, din adamları, ilâhiyatçıları yoktur. Bu eksiklik de, onların çok çabuk istismar edilmelerine fırsat vermektedir. Hatta, en uç noktadaki bir illegal örgüt bile, böyle önemli bir ailenin adını, kendi siyasi amaçları istikametinde, çok kolay bir şekilde kullanabilmekte, bunu kendi yayın organlarında ve küçük toplulukları içerisinde, bir malzeme olarak değerlendirebilmektedirler. Halk arasında Çelebiler yada Efendiler denilen bu ailenin, toplumda ayrı, özel, önemli bir yeri bulunmaktadır. Böyle bir ailenin, siyasî çirkinliklerden ve ayrılıkçı, bölücü gruplaşmalardan uzak tutulmasına özen gösterilmelidir. 84

85 Bu konumdaki bir liderlik kurumunun, kendi içlerinden olup da, yine başta kendilerine rehberlik yapabilecek, hoşgörülü, aydın bir, hatta birkaç din bilginine ihtiyaçları vardır. Alevî-Bektâşî mürşid Efendi, Dede ve Babaları, içinde bulundukları ve önderliğini üstlendikleri insanları, çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden, vakitli-vakitsiz, onları, içki ye, rakı ya mübtelâ eden; sözleriyle yada davranışlarıyla ibadetsizlik ve inançsızlık a teşvik eden; kendisi hayatı boyunca Yüce Yaratıcı nın önünde bir kez bile eğilip alnını secdeye koymadığı halde, niyaz ı kendisine bir tapınma, bir putlaştırma fırsatı olarak değerlendiren (!); Allah ile kul arasına giren; din, diyanet, devlet, millet, siyaset, hükümet, eğitim, hukuk, adalet işlerini birbirine karıştıran; fakirâne ve garibâne topluluğun üç beş kuruş hakkullah ına tenezzül eden; fakat toplumun eğitiminde de hiçbir sosyal katkıları olmayan, yine Dedelerin diliyle, bazı uyanık lar (!), yine, topluluğun kendi içindeki bazı aydınlar tarafından uyarılmalıdırlar. Bu tür durumlar, Türkiye Alevî-Bektâşî toplumunu da rahatsız etmektedir. Ülkemiz ve diğer dünya ülkelerine örnek olan ve olması da gereken böyle önemli bir sosyal makamın lekelenmesine, hiç kimse rıza gösteremez, taviz veremez, yanlışlık yapamaz, yapılmamalıdır. Buna dikkat edilmelidir.bunlar, hem onların, hem de bütün bir topluluğun yararına olacak ve bazı dedikoduları da ortadan kaldıracaktır. Daha sağlıklı, daha faydalı, daha olumlu sonuçlar elde edilecektir. Aklın yolu birdir Her peygamberin çocuğu, peygamber değildir!.. Peygamber çocuğundan da inkârcılar çıkmıştır. Her Hacı dan Velî olmaz!.. Dolayısıyla, (Arapça tâbiriyle ) her Seyyid den (Türkçe anlamıyla) Efendi olmaz!.. Her, Ben Ehlibeyt im diyenin arkasından gidilmez!.. İçkiyi, inançsızlığı, ibadetsizliği, ahlâksızlığı, bölücülüğü, ikiciliği, kavgayı-dövüşü, ırkçılığı, particiliği, grupçuluğu, din-devlet-vatan-millet düşmanlığını öven, tavsiye eden, teşvik eden, bunları kendisine yaşantı haline getirenler, insan hak ve hukukunu esas almayanlar, kul hakkı yiyenler, kim olursa olsunlar, hangi sıfatı taşırlarsa taşısınlar, hangi soydan-boydan-sülâleden, hangi evliyanın sulbünden gelirlerse gelsinler, bir değer ifade etmezler. Böyle olan, hiçbir dinî, millî kimlikli yada kisveli kişiye (!), lider, önder, şeyh, baba, dede, imam, vb. etiketler yapıştırarak, yakıştırarak yaklaşılmamalıdır. Bu bir insanlık suçu olur.hacı Bektaş Velî gibi olmadıkça yada O na yakışır tarzda, O nun ahlâkı ve öğretisi üzere yaşamaya çalışılmadıkça, gerçek Bektâşi olunamayacağı gibi; Hz. Ali gibi İslâm ı öğrenmeye, bilmeye, yaşamaya çalışmadıkça, herhalde, Alevî olunmayacağını da herkes bilir... Sünnî olmak da sadece lafla değil, bizzat Hz. Muhammed in sünnetine, söz, fiil ve davranışlarına, yaşantısına, düsturlarına uymakla mümkündür. Zaten, Hacı Bektaş Velî ve Hz. Ali ye uymak demek, Hz. Muhammed e uymak, O na tâbi olmak demektir. Bu anlamda, gerçek bir Alevî yada Bektâşî, aynı zamanda gerçek bir Sünnî dir; tıpkı, gerçek bir Sünnî nin gerçek bir Alevî yada Bektâşî olduğu gibi. Bunların özü İslâm dır. Alevî-Bektâşî yada Sünnî olmak demek, Müslüman olmak demektir. Buradaki ayrılık sadece lafızda, bakış açısında, meşrepte, mezhepte, tarikte olmalıdır. Temel, kaynak, asıl ve sonuç aynıdır. Gerçek; iki yüzlü, kıytırık, şöyle-böyle değil, adam gibi, samimi Müslüman olmaktır.anadolu nun hamurunda, Türk insanının mayasında, Cumhuriyetimizin varlık ve bekâ davasında, erenlerin, velîlerin, ermişlerin hizmeti, himmeti, hikmeti, hakkı, hukuku, emeği, gayreti çoktur, ancak, bunları istismar etmeye de hiç kimsenin hakkı yoktur!..laiklik, demokrasi, cumhuriyet, İslâm, bazılarının şahsi malı değil, Müslüman olan ülkemizdeki herkesin değerlerinin birer ortak adıdır. Atatürk ün kurduğu Diyanet ten, bugün için, bazı konularda şikayetçi olan böyle önemli bir topluluğun, gerçek anlamda istifade edebilmeleri için, gereken ne ise, âcilen yardımcı olunmalıdır. Devletten maddi ve manevi, sosyo-kültürel, eğitimsel, inançsal destek sağlanmalıdır. Hacı Bektaş Velî nin Türk ve dünya insanlığına önemli mesajlar içeren sözleri, ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan sosyal içerikli Türkçe, Hayat Bilgisi, Edebiyat, Tarih, Din Kültürü 85

86 gibi ders kitaplarında yer almalıdır. Göstermelik, bir-iki okuma parçasıyla yapılacak çalışmalar, evlatlarımızı, ancak, yarım doktor / yarım hoca yapar ki, bu da toplumsal bir yarayı oluşturur. Her zaman için, tam iyileşmeyen bir yarayı kaşıyan çok olur!.. Hacı Bektaş Velî nin sadece tasavvuf yönü değil, diğer ilim dallarını da ilgilendiren tüm yönleriyle ele alınması gerekir. Hacı Bektaş Velî nin İslâm ilim dallarından Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, Akâid, Tasavvuf gibi ilim dallarına kaynak olacak fikir, görüş ve düşüncelerinden, başta İlâhiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip Liseleri olmak üzere, eğitim-öğretim kurumlarımızda istifade edilmelidir. O nun dinî konular dışındaki fikir, görüş ve düşüncelerinden de yararlanılmalıdır ki, bunlar da çok ilginç bilgiler içermektedir. TRT başta olmak üzere, yayın organlarında, dizi halinde, Hacı Bektaş Velî belgeseli hazırlanmalıdır. Olaylara siyasi, ideolojik ve mezhepsel açılardan bakılmamalıdır. Hacı Bektaş Velî nin düşünce ufkunun yeşerip tomurcuklandığı Orta Asya ile, özellikle Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye bağlantılı, geniş çaplı, ilmî araştırma ekipleri kurulmalıdır. Bu çizgi, Balkanlar a taşınmalı, Türk işçi ve aydınlarının yoğun olarak bulunduğu Avrupa ve ABD de, hatta Avustralya daki kültür merkezlerine kadar uzamalıdır. Bir ilim merkezinde bile, siyasi amaçla kurulan ve kullanılan böyle bir çalışma ortamının, yarardan çok zarar getireceğini de hatırlatmakta fayda görüyorum. Bazılarının özellikle yaptıkları gibi, Cumhuriyet imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Hacı Bektaş Velî yi özdeşleştirirken bile, bazı kavramların arkasına sığınarak, bazı değerleri kullanarak, bu milletin inancına, millî ve manevi değerlerine küfrederek, alay ederek, dışlayarak nitelendirme basiretsizliğinden, artık şu içinde yaşadığımız uzay çağında, uzak durulmalıdır. Ecdat, ne güzel söylemiş: Zorla güzellik olmaz. Her taş yerinde ağırdır. Her görülen sakallı, dede değildir. İpe un sermeye gerek yoktur, vs... Hacıbektaş ilçesini ve halkın diliyle Hacı Bektaş Velî dergahı nı, yani bugünkü anlamıyla müze ve türbesini, Alevî nin Kâbesi olarak nitelendiren birkaç okumuş (!), mürekkep yalamış, yarı cahiller, çok büyük yanlışlar yapmaktadırlar. Bunlar vebal ve sorumluluk altındadırlar. Yine bazı cahil Dedelerin yaptıkları ve etrafındakilere de kötü örnek oldukları, Hacıbektaş ilçesinde, tıpkı Hicaz bölgesindeki gibi, zemzem suyu, şeytan taşlama yeri gibi benzetmelerle; yer, kapı, duvar, örtü, sanduka öpme; cöher yada cevher adıyla, toprak, buğday, taş, böcek, vb. şeyler yemek; üç-beş taşın birini diğerinin üzerine koyarak; taş ve kayalara sürtünerek; elini, yüzünü, sırtını taşlara, duvarlara sürterek; kayalardan kayarak; taş deliğinden geçerek; yerlerde sürünerek; taşı, kayayı taşlayarak; ölülerden medet ve yardım umarak; ibadet ettiklerini sanmak; Balım Sultan türbesi önündeki mermer sütuna kollarıyla sarılıp sevap kazandığını düşünmek; Çilehane deki delikten geçince hiçbir günahının kalmadığını zannetmek (!) İslâm ile bağdaşmaz. İslâm dışı, çeşitli, uydurma, bid at ve hurafelerle, cahilce, Müslümanlar arasında ikilik çıkaranlar ve toplumun aklını karıştıranlar, ilgililerce uyarılmalıdırlar. Toplumda acı bir yara bırakan 2 Temmuz 1993 Sivas olaylarında ölenleri, her sene istismar malzemesi yaparak, bu törenlerde gösteri yapmak ve hatta onların acılı resimlerini ve çeşitli siyasi amaçlı yazılan gazete yazı ve fotoğraflarını, türbenin önünde sergilemeyi sürdürmek, Alevî-Bektâşî-Sünnî tüm insanımızı rahatsız etmektedir. Her olay kendi mahallinde ve zamanında çözülmeli, çözümlenmelidir. Farklı konular, farklı mekanlara taşınmamalıdır. Yarayı kaşımanın, konuyu tekrar tekrar açmanın, hiç kimseye faydası yoktur; ancak, onulmaz yaralar açılmasına ve yaranın uzun süre kapanmamasına sebep olunmaktadır. Bu tür olaylar, 86

87 yanlış bir şekilde, toplumun birbirlerine karşı kin ve nefretinin artmasına, birbirlerine şüpheyle bakmalarına sebep olmaktadır. Törenlerde, marksizm, leninizm ve komünizmin bütün çarpık fikirlerini yansıtan kitaplar, dergiler çok sayıda, altın tasta zehir verir gibi Türk gençlerine sunulmaktadır. Ayrıca, Hıristiyan misyonerlerin çalışmaları ve özellikle de İncil, kaset, CD, vs. dağıtmaları dikkat çekmekte ve toplumu rahatsız etmektedir. Bunlar, Emniyet, Jandarma, Müftülük, Belediye ve Kaymakamlıkça önlenmelidir. Törenlere, ( bildiğim kadarıyla ), bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst düzeyindeki dinî otoritenin temsilcisi olan Diyanet İşleri Başkanı hiç davet edilmedi. Bu, Hacıbektaş ilçesi seçilmiş mes ulleri adına, çok büyük bir ayıp ve eksikliktir. Halbuki Alevî Bektâşî kültüründe, mihman, ( yani konuk, misafir gelen ) Ali dir. Eve Hz. Ali gelmiş gibi kabul edilir. Son dönemlerdeki bu büyük eksiklik, bu Türk millî kültüründen değil, yabancı menşeli marksist sol zihniyetten kaynaklanmaktadır. Halbuki, bu tür girişimler, toplumsal bağları güçlendirir, kaynaşmayı ve dayanışmayı hızlandırır. Hacıbektaş törenlerine katılan siyasîlerin, hangi fikir ve düşüncede olursa olsunlar, misafir olmaları bile hiçe sayılıp, onların gözleri önünde ve aleyhlerinde konuşulabilmekte, kendi siyasi düşünceleri halka dayatılabilmektedir. Tören alanı, bir miting meydanına dönüştürül memelidir. Bir siyasî şov yada yuhlama, veya gösteri merkezi haline getirilmemelidir. Bu yanlış tavır, tutum ve davranışlar ânında önlenmelidir; özellikle Belediye yetkilileri tarafından, buna özen gösterilmelidir, yapılacak olan konuşmalara dikkat edilmelidir; bu gibilerin uyarılması gerekir. Devletimizin en üst zirvesini bir araya getiren bu tür etkinliklerin istismarına fırsat verilmemelidir. Daha yakın bir zamanda, devletimizin başında bulunan önemli bir Başbakanı, ilçede konuşma yaparken yuhalanmış ve bu ülkenin bir Kültür Bakanı için de, ilçedeki resmi törenlere katılmaması için, illegal bazı örgütlerce, provokasyonel, terör estirici yanlış davranışlarda bulunulmuştur. Bunlar, yakışıksız hareketlerdir. Hacı Bektaş Velî ve mezarının bulunduğu ilçe, hiç kimsenin, şunun-bunun şahsi mal ı değildir. Bu değerler, Türk milletinin ve onun inancının birer kıymetli göstergeleridir. Hacıbektaş törenlerinde, ilçe müftüsü ya izin alarak ilçe dışına çıkmakta ve görev yerinde bulunmamakta yada varsa bile, varlığı ile yokluğu hiç hissedilmemektedir. Diyanet, buna bir çare bulmalıdır. Yüz binleri aşan bir topluluktan, hatta milyona varan kalabalık bir toplumdan, böyle önemli bir toplanma gününde, dinî ihtiyaçlarına cevap veya karşılık bulmak isteyenlere, hangi dinî makam veya yetkili cevap verecektir?!. Müftü ve vâiz gibi din görevlileri, özellikle bu üç günlük tören günlerinde, izin almak, tatile çıkmak zorunda mıdır?!. Diyanet tarafından, sanki Türkiye de adı Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, hiç yokmuş veya kalmamış gibi, Bekir isminde müftü, özellikle Hacıbektaş ilçesine gönderilip görevlendirilmektedir. Bu yanlıştır; bu, kendi toplumunun değer ölçülerini bilmemek yada önemsememek demektir. Fayda değil, zarar verir. Bilinçli insanlarca pek fazla önemsenmese de, Alevî-Bektâşî toplumunda, Bekir, Muaviye, Mervan gibi isimler, bir rahatsızlık oluşturmaktadır. Bunları düşünemeyecek kadar âciz, beceriksiz bir anlayış olmamalıdır!.. Tek eşliliğe büyük önem veren Alevî-Bektâşî insanımızın, gönlünde ayrı bir yeri olan Hacıbektaş ilçesine, bir zamanlar olduğu gibi, müftü olarak gönderilen kişinin, birden fazla eşinin olması ve bunun da basın-yayın organlarında yer alması da, maalesef, ilgilileri uyaramamaktadır!.. Hacıbektaş ilçesine, Alevî-Bektâşî kültüründen çok uzak olan bölgelerden, örneğin Karadeniz bölgesinden, doğup büyüyüp yetişmiş olan, hayatında görev aldığı güne kadar bir tek 87

88 Alevî-Bektâşî görüp tanımayan müftüler de tayin edilmektedir. Bu müftülerimiz, çok başarılı, aktif, inanç ve amelleriyle örnek birer şahsiyet olsalar bile, böyle bir uygulama yanlıştır. Bunlar, halkımızı, insanımızı, ülkemiz gerçeklerini tanımamanın örnekleridir. Alevî-Sünnî kaynaşmasının yoğun olduğu bölgelerden gelen müftü ve vâizlerden seçilmelidirler, buralara gönderilenler. Hacı Bektaş Velî adına düzenlenen törenlerin siyasi ve hatta bölücü şova dönüştürülmesini engelleyebilmek için, başta Ankara olmak üzere, diğer büyük şehirlerde de gündem oluşturacak, ilmî ve idarî protokolün katıldığı toplantılar düzenlenmelidir. Bu tür toplantılarda, farklı kesimlerden, millî, dinî ve diğer sosyal içerikli halk önderlerinin bulunmasına gayret gösterilmelidir Ağustos ta yapılan törenler, bazen hafta içine rast geldiğinden, özellikle memurlar katılamamaktadır. Ağustos un üçüncü yada son haftası Cuma günü başlayıp Pazar günü sona ermesi, daha toplumsal bir yarar sağlar inancındayım. 16 Ağustos tarihi, vatandaşlar arasında, sanki Hacı Bektaş Velî nin ölüm tarihi imiş gibi sanılmaktadır. Halbuki böyle değildir. Bu tarih, türbenin, halkın diliyle dergâhın müzeye dönüştürüldüğü, 16 Ağustos 1964 tarihi ile ilgilidir. Hangi dönemde olursa olsun, halka yön vermeye tâlip olanların, halkı tanımakta bazan pek başarılı olamamaları da, onların dilek, istek ve ihtiyaçlarını karşılamada pek yararlı olamadıklarını göstermektedir. Üç gün süren törenlere yüz binlerce, hatta milyon civarında insan kitlesi katıldığı halde, onlar, bilgi, belge ve belleklerinde on bin kişi diye yazıyorlarsa, bu çok büyük bir eksikliktir. Zaten ilçenin nüfusu bu kadar. Yetkililer, yüz binlerce kişinin bu törenlere katıldıklarını, bizzat, kaymakamlık, jandarma ve emniyet müdürlüğünden bilgi alabilirler. Hacıbektaş törenlerinde bazı belediye başkanlarınca, yani yerel yetkililerce, TV de, 70 milyon insanın gözleri önünde, hem de çocuklara kötü örnek oluşturularak, Hacı Bektaş Velî nin mezarı, dergahı, türbesi ve manevî huzurunda, sanatçılar, rakı içmeye davet edilmektedir. Zaten, ayrıca ilçe merkezi, dışarıdan gelen bir takım ayyaş, berduş, işsiz, sahipsiz gençlerin tükettikleri içki şişeleri ve bira kutularıyla, tören boyunca bir meyhane arenasına dönmektedir.böyle bir ortamı, Konya daki Mevlânâ törenlerinde görmemekteyiz. Orası daha nezih ve fakat az sayıdaki şehirli aydınların havasını verirken, Hacıbektaş ilçesinin daha çok kırsal kesim insanımızla ve farklı kültürel birikimlerden oluşan yüzbinlerin akınıyla bir arada kaynaşmasının da bu konuda önemli bir etkisinin bulunduğunu söylemekte yarar vardır. Böyle önemli, İslâmî ve millî kimliğiyle, çeşitli güzelliklerle dolu, özel bir kutsallık izafe edilen mekanın, bu tür çirkin görünümlerden kurtarılması gerekir. İnsan ve toplum için zararlı olan hemen her şey hakkında, çeşitli önlemler almak, herhalde ilgililerin görevi olmalıdır. Törenlerde konuşmacı olarak seçilenlerin büyük çoğunluğu, siyasî, ideolojik kimlikli kişi ve gruplardan oluşmakta, oluşturulmaktadır. Bundan dolayı, bu tür panel, vb. konuşma mekanlarında, çok az sayıda dinleyici, izleyici bulunmaktadır. Çoğu Dedelerin bunlardan hiç haberleri bile olmamaktadır. Eski marksistler, eski ateistler, eski komünistler, buraları kendilerine mekan tutmuşlar, yeni yetişen gençliğin beyinlerini sarsmaktadırlar. Her sene Hacıbektaş törenlerine, devletçe, katkı olarak, büyük miktarlarda, milyarlarca TL (yada binlerce YTL) yardım yapılmaktadır. Kızılay ın yardım amaçlı gönderdiği on binlerce çadır bile, halka, vatandaşa, otel gibi, para karşılığı, Belediyece kiraya verilmektedir. Bu hizmetler, ücretsiz olarak, halkın yararına sunulmamaktadır. Bazı Almancı ve hayırseverlerin Belediyeye, bazı vakıf ve derneklere yaptıkları aynî yardımlar da cabası!.. Bu paraların nerelerde harcandıkları üzerinde durulmalıdır. Vatandaşlar, bu paraların, halka hizmetten çok, siyasi ve ideolojik amaçlı kullanıldığı inancı ve düşüncesi içerisindedirler. Bunların dedikoduları ve söylentileri yapılmaktadır. 88

89 Her yıl yapılan üç günlük törenlerde, halkın ne su ihtiyacı, ne de tuvalet ihtiyacı bile karşılanmamaktadır. Törenlerde, Hacı Bektaş Velî nin soyundan geldikleri -kendilerince yada başkalarıncaiddia edilen Çelebiler e bir değer verilmemektedir, onlara bir söz hakkı bile tanınmamaktadır. Bu konuda, daha duyarlı davranılmalı ve toplumun yapısı ile sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. İlçede yapılan üç günlük törenleri izlemeye gelen ve hatta bizzat görevli olanlar, birkaç grup halinde göze çarpmaktadırlar. Bunlar; hiçbir siyasi ve ideolojik tavırdan, davranış ve eylemlerden etkilenmeyen, kendi hâlindeki Dedeler ve etrafındakiler; siyasî kimlikli orta yaş grubu bazı Dedeler; tamamen ideolojik bir anlayışla törenlere katılıp propaganda amaçlı görev yapan illegal ve bazı legal gençlik grupları; ibadet, ziyaret, ticaret, siyaset, seyahat, reklâm/propaganda, vb. niyet, amaç ve gayelerle ilçeye gelenler; türbeyi, Çelebileri, birkaç ziyaret mekanını görmek için gelenler; çeşitli bölgelerden gelen misafirlerini ağırlamak, onları konuk etmek için didinen, gayret eden Hacıbektaşlı bazı aileler; üç günlük sürede halka satış yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir esnaf grubu; çiftçiler, kitapçılar, oyuncakçılar, siyasiler, din görevlileri, üniversiteli araştırmacılar, Avrupalı olmuş işçilerimiz; Türkmenler, Tahtacılar, Abdallar, Çingeneler, Nusayrîler, Nurhaklar, Caferîler, Amucalar, Sıraçlar, Çepniler, Avşarlar, Ağaçerileri, Kızılbaşlar, Alevîler, Bektâşîler Sünnîler Dış ülkelerden turist yada araştırma amaçlı gelen bazı yabancılar, ecnebiler Şehirliler, köylüler Garibanlar, yoksullar, zenginler, patronlar Aydınlar, okur-yazarlar, okumaz-yazmazlar Âmirler, memurlar, yöneticiler, işgörenler, işçiler, işsiz-güçsüzler Yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar Bu gruplar arasında, bugüne kadar önemli bir tartışmanın, kavga ve dövüşün olmaması da, Türk millî kültürünün ne kadar büyük bir hoşgörüye sahip olduğunu göstermesi açısından dikkat çekici ve çok önemlidir. Diğer üniversitelerin yanı sıra, ayrıca, Konya da Mevlâna Üniversitesi, Kırşehir de Ahi Evran Üniversitesi, Muş ta Sultan Alparslan Üniversitesi, Bursa da Orhan Gazi Üniversitesi, Bilecik de Şeyh Edebâlî Üniversitesi, Ankara da Mehmet Âkif Üniversitesi, Eskişehir de Yunus Emre Üniversitesi, Nevşehir de Hacı Bektaş Velî Üniversitesi kurulmalıdır. 89

90 M ü z a k e r e Mehmet DEMİRCİ * Toplumlar canlı organizmalar gibidir, değişir, gelişirler. Bizim toplumumuzdaki canlılık ve hareketlilik daha belirgin olarak görünüyor. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi milletimizin ve cemiyetimizin yeni bir kırılma, evrilme, kendisiyle hesaplaşma, yeniden yapılanma devri gibi görülüyor. İleride tarihler nasıl yazar bilinmez ama şu anda içinde yaşayan biri olarak bize, önemli bir istihale ve yapılanma sürecinden geçiyoruz gibi geliyor. Asla ümitsiz değiliz. Bu toplum ne bâdireler atlatmıştır. Tarihî tecrübemiz, soğukkanlı ve sağduyulu mizacımız ve millî irfanımızdan güç aldığımız sürece, daha güzel bir geleceğin bizleri beklediğine inancım tamdır. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu düzenlemek çözüm bekleyen bir önemli meselemize ışık tutmak bakımından ciddî ve cesaretli bir girişimdir. İlgililere tebrik ve teşekkürlerimi sunarım. Bir tarikat olarak Bektaşiliği konu edinmek nispeten daha kolay görünür. Müzakerecisi olduğum bu oturumun bildirileri de Bektaşilik e ve yakın tarihimize aittir. Alevilik sözkonusu olunca mesele daha karmaşık hale gelmektedir. Bu sempozyumda bazı meçhuller kısmen de olsa vuzuha kavuşursa başarı sayılır. Üzerinde yaşadığımız toprakların vatan edinilmesinde çeşitli zümreler ve güçler önemli hizmetler gördüler. Anadolu nun ve Balkanların fethinde rol alan Horasan erenleri, gaziler, abdallar, alperenler, gazi dervişler ve onların hizmetleri her zaman göğsümüzü kabartır. Önce fütuhatta, ardından medeniyet ve kültür yapılanmasında bu yapıcı zümrelerin etkisi büyük oldu. Onların hâtıraları halâ canlıdır. Van dan Bursa ya kadar o gazi ve erenlere atfedilem makamların türbelerin çevresinde yılın belli günlerinde halâ şölenler düzenlenmekte, kazanlar kaynamakta gelene geçene sıcak yemek ikram edilmektedir. Her geçen sene ilgi ve katılımın arttığı bu törenler bir emirle ve zorlamayla değil, tamamen halkın içinden gelerek, mahalli imkânlarla yapılmaktadır. Dayanışmanın, bütünleşmenin, kaynaşmanın müstesna örnekleri buralarda yaşanmaktadır. Ağustos (2005) sonunda bunlardan birinde, Kula da Taptuk Emre-Yunus Emre şöleninde bulundum. Benzeri bir faaliyetin Bosna da Ayvaz Dede adlı bir erenin çevresinde yapıldığını da Mostar dergisinde okudum (bk. M. Akif Ak Bosna nın Arafatı Ayvaz Dede, Mostar Dergisi, sayı:6, İstanbul, 2005). Ağustos başında İnegöl ün Babasultan köyünde, Geyikli Baba türbesiyle bütünleşmiş camide Cuma namazı kıldım. Köyün kısmen dışında olmasına rağmen kalabalık bir cemaat vardı. Uludağ ın yamaçlarındaki bu mekânda asırlık muhteşem çınarın altında bir köylü şeftali kasalarını dizmiş, cemaate hayrına dağıtıyordu. Aynı şekilde Taptuk Emre nin Türbesi önünde bir köylü kadını kocaman sepetler içinde getirdiği üzüm ve armutları kalabalığa ikram etmenin zevkini yaşıyordu.bu ve benzeri mekânlar ve faaliyetler Sünni-Alevi her kesim tarafından aynı heyecanla benimsenmektedir. Bu güzellikler ve olumlu görüntülere rağmen tarihimizde bir dönemden itibaren dinî-itikadî sahalarda ayrışmalar görüldü. Ruh ve inanç kökü itibariyle aynı olması gereken zümreler, zaman zaman karşı karşıya geldiler. Zıtlaşma ve kutuplaşmanın mevzii olduğu söylenebilir. Ama çeşitli * Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İzmir/TÜRKİYE 90

91 sosyal çarpıklık ve ildeolojik yönlendirmeler sebebiyle yer yer nahoş hadiseler yaşadığımız bir gerçektir. Neden bu noktaya gelindi. Fütuhat ve yükselme devrinde aynı saflarda yer almış zümreler arasına sonraları neden kara kedi girdi. Mesele oldukça karmaşık ve çok boyutludur. Neredeyse içinden çıkılmaz bir görünümdedir. Bilim ve fikir adamlarımızın bu konuda ittifak içinde olduğu söylenemez. Farklı anlayışların mahiyeti hakkında bir grup, meseleye daha telifçi ve birleşitirici açıdan bakarken; başka bir grup temelde ciddî inanç ve doktrin ayrılığının bulunduğunu, telifçi bakış tarzının gerçekçi olmadığını dile getirmektedir. Alevi-Bektaşi dünyasında tasavvuf en belirgin çizgilerden biridir. Ama tasavvuf anlayışları da başaka başka ve farklı yorumlarla, mahiyet ve renk değiştirmekte, bu da başka bir karmaşaya yol açmaktadır. Ancak şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Alevi-Sünni çatışması görüldüğü kadar ileri boyutlu sayılmaz. Büyük halk kesimleri geleneksel sağduyu ve soğukkanlılığa sahiptir. Çarpık şehirleşme ve köyden şehre göç olayının doğurduğu sosyal dengesizliklerin tetiklediği toplumsal olaylar mevziidir diye düşünüyorum. Bu mesele tasavvuf tarihi araştırmalarında en zor ve çetrefil konulardan biridir. Konunun tarihi, sosyolojik, dini, tasavvufî boyutları vardır. Henüz bu alanda ciddî bir araştırma ve anlama boşluğu devam etmektedir. Alevi-Bektaşi dünyanın kültürümüzdeki yeri fevkalâde önemlidir. Nefesleri, deyişleri, nutuklarıyla şiir ve edebiyatımızda mühim bir ağırlığa sahiptir. Saâdetlû sultânın nazar kıldığı İlleri var Hacı Bektaş Veli nin Horasan dan sökün edip geldiği Yolları var Hacı Bektaş Veli nin Kul Veli ( 19. yy) Hitâb-ı Elest te bezm-i ezelde Sadâkatla ikrar verenlerdeniz Gönül gezdirmeyiz gayrı güzelde Biz cemâlullahı görenlerdeniz (Dertli, ö.1874) Muhammed Ali ye ikrar verdinse Gördüğün ört görmediğin söyleme Sıdk ile imanda karar kıldınsa Gördüğün ört görmediğin söyleme Gencî Abdal ( 19. yy) Konuya bakışta körlerin fili tarifi hikayesindeki durum söz konusudur, ortak bir payda bulunmamaktadır. Bu hususta kabaca şunları söyleyebiliriz. Meseleye dışarıdan bakanları şöyle sıralamak mümkündür: -Alevi-Bektaşi meselesini yok sayanlar. -Peşin fikirle ve şüpheyle bakanlar. -İyi niyetle ve anlamaya çalışarak yaklaşanlar. Bu durumda gerçeği yakalamak oldukça zorlaşıyor. Günümüzde Alevi-Bekteşi zümresi içinden konuya bakanları kabaca şöyle ifade edebiliriz: -Geleneksel Aleviliğin temsicilerinin yeterince seslerini duyurdukları söylenemez. -Yazıp çizenler ittifak içinde değiller. Kaç çeşit Alevi anlayışı vardır. Aleviliğin İslâmla ilişkisi var mıdır, varsa ne ölçüdedir? -Bektaşi-Alevi farkı var mıdır, varsa hangi boyuttadır? Burada da çeşitli görüş sahipleri arasında ciddi ayrılık ve kavgalar bulunmaktadır. Bu oturumdaki bildirilerin müzakeresine gelince: 91

92 Yılmaz Soyyer arkadaşımız Bektaşi tekkelerinin 1826 da kapatılışını anlamak başlıklı bildirisinde, arşiv belgelerine dayanarak meselenin bir yönünü açıklığa kavuşturmak istemiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Bektaşiliğin kapatılma gerekçesinin inanç boyutuyla ilgili kısmını izaha çalışırken keşf yoluyla hadis meselesine işaret etmektedir. Burada konuyu biraz abartılı biçimde ele aldığını düşünüyorum. Evet, tasavvuf düşüncesinde öyle bir anlayış var, fakat pratikte karşılığı son derece sınırlıdır. Teorik olarak keşif yoluyla bir hadisin doğruluğu yanlışlığı öğrenilebilir (Bu konuda bk. İbn Arabi, Nurlar Hazinesi, çev Mehmet Demirci, s. 50, İz yayıncılık, 4. baskı, İstanbul 2003). Ama tedavülde keşifle ilişkilendirilen hadis sayısı çok azdır. Şu söylenebilir: Tasavvuf düşüncesiyle onun karşısında olan din anlayışları arasındaki temel ihtilaf konularından başlıcası; keşfin, ilhamın, kalb bilgisinin bilgi kaynağı olup olamayacağıdır. Tasavvuf inanışında bunlar güvenilir kaynak olarak kabul edilir. Kanaatimce Bektaşiliğin kapatılmasında asıl gerekçe, doktriner ve itikadî olmaktan ziyade sosyal, idarî ve siyasidir. Hallac-ı Mansur olayından beri, benzeri hadiselerde hep aynı mekanizma işletile gelmiştir. Fütuhatın cengaver dervişleri, onların takipçileri sayılabilecek coşkulu ve cezbeli zümreler saygıyla, en azından anlayışla karşılanırdı. Bu durum Şah İsmail tehlikesine kadar aşağı yukarı böyle devam etti. Osmanlı, yönetime karışmadığı ve siyasî bir tehlike görmediği sürece batinitasavvufi anlayışa müsamaha ile baktı. Mensuplarıyla işbirliği yaptı, onları destekledi. Ne zaman ki siyasi ve idari bakımdan tehlike gördü şiddetle üzerine yürüdü. Hemen her zaman olduğu gibi bu konuda dinî kılıf bulmakta zorlanmadı. Yeniçeriliğin kaldırılmasına karar verilmişti. Onunla bağlantısı olan Bektaşiliğin kapatılması bir yol kazası olarak görülebilir. Yılmaz Soyyer in tebliğinde bunun için öne sürülen dini gerekçelerin belgelerini buluyoruz. Kapatmanın esas amacı yapılan idari ve sosyal değişiklikler karşısında, inanç temelinden hareketle doğacak tepkiyi ortadan kaldırma düşüncesidir te tekkelerin kapatılmasında da aynı düşünce hakimdir. Meselenin tasavvufi arka planı bakımından şöyle düşünenler vardır. Yahya Kemal in İthaf şiirinde söylediği gibi Aba var post var meydanda er yok. Horasan erlerinden bir haber yok Uzun yollarda durdum hiç eser yok Diyâr-ı Rûm a gelmiş evliyâdan Bu kurumlar başka bir çok müesesese gibi özden ve yapıcılıktan uzaklaşmışlardı. Kapatılmayı hak etmişlerdi. Nitekim aradan yüz sene geçmeden bütün tekkeler kapatılmıştır. Bu bir bakış açısıdır. Ne var ki gerçek tek cepheli değildir. Onun bir çok yönü vardır. Sosyal olaylar ve kurumların iyileştirilmesi bıçakla kesilip atılamayacak kadar karmaşıktır. Bozulmayı düzeltmenin, ıslah etmenin daha gerçekçi ve uzun vadeli yolları olsa gerektir. Sayın Soyyer tebliğinde Nakşibendiliğin Osmanlı dünyasında yükselişini Bektaşiliğin kapanışıyla ilişikilendirir. Bunu hem Nakşilerin hem de devletin böyle arzu etmiş olduğunu belirtir. Bu görüş bir dereceye kadar doğrudur. Ben meselenin bir başka yönüne temas etmek istiyorum. Bu düşüncelerim belgeye dayalı olmaktan çok el yordamıyla ulaşılmış kanaatlerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi, Şah İsmail tehdidine kadar Osmanlı da tasavvuıfun çeşitli anlaşılış biçimlerine karşı toleranslı ve onlarla birlikte yürüme şeklinde bir anlayış varken sonraları durum değişti. Özellikle Alevi-Şii renk ve koku taşıyan cezbeli coşkulu tasavvufi hareketler yakın takibe alındı. 92

93 Nakşibendilik başlangıçta ortak tasavvuf kültürünün bir temsilcisiyken, meselâ İbni Arabi düşüncesine hiç te karşı değilken, İmam Rabbani den sonra daha sıkı ve ölçülü bir hüviyete büründü. Nakşi-Müceddidi hareketin Osmanlı ülkesinde yaygınlık kazanması, bu yönetimin taşkın görünümlü tasavvufi hareketleri takibe almasıyla bir paralellik arz eder. Hatta şu bile söylenebilir: Kuruluş ve yayılma devirlerinde Alevi unsurlara olan tavrı öteki tarikatlerden pek de farklı olmayan Nakşibendilik, Osmanlı yönetiminin siyasi sebeplerle sıcak bakmadığı bu unsurları yavaş yavaş dışlama yoluna gitmiştir. Böylece tam da yönetimin istediği biçimde, işinde gücünde, hayatında taşkınlıklar olmayan, muti derviş tipinin temsilcisi olmuştur. Böylece Nakşibendilik Osmanlı Devleti sınırları içindeki yükselişi yanında, belirtmeye çalıştığımız yönde bir istihale de geçirmiştir denebilir. Sayın Soyyer in tebliğinden anlıyoruz ki, Bektaşi tekkeleri kapatılmasına ve yasaklara rağmen, kısa süre sonra bir kısım bürokratların bu ocak mensuplarıyla eskiden beri olan ilgisi ve ilişikisi devam etmişitir. Bundan iki sonuç çıkabilir: 1. Bektaşi tekkeleri resmen ve şeklen kapatılmakla birlikte, mensupları hakkında takip gevşemiştir. Alâka ve sempati duyanlar bir şekilde ilgilerini ve ihitiyaçalarını karşılamaya devam etmiştir. 2. İnaçların ve manevî ihtiyaçların önüne dikilecek setlerin ve engellerin pratikte pek bir faydası olmaz. Bir şekilde o ihtiyaç karşılanma imkânı bulur. Seddolunmakla tekâyâ kaldırlmaz zikr-i Hak Cümle mevcûdat zâkir kâinat dergâhtır. Bu oturumun ikinci konuşmacısı Hülya Hüçük Hanımefendi nin Cumhuriyet Dönemi Bektaşiliği başlıklı bildirisine gelince: Bilindiği gibi kendisinin Kurtuluş Savaşı nda Bekatşiler adlı bir doktora çalışması bulunmaktadır. Geniş şekilde bu kitabına dayanarak hazırladığı tebliğinde günümüze dair bazı tespitler dikkatimi çekti. Alvi-Bektaşi ayrışmasıyla ilgili Şevki Koca Baba nın söyledikleri düşündürcüdür. Ona göre ayrışma bir yana, Alevi-Bektaşi veya Bektaşi-Alevi ifadelerinin birlikte kullanılmasından..hem Bektaşiler hem de Aleviler kârlı çıkmaktadır. Bektaşiler kârlı çıkamktadır; çünkü Alevilik bir tarikat olmadığı için tarikatlerle ilgili yasakların onlara, dolayısyla Bektaşilere uygulanmaması gibi bir ayrıcalık oluşur. Aleviler kârlı çıkmaktadır; Zira bu suretle nüfuz ve etkileri genişlemiş olmaktadır. Hülya Küçük ün günümüz Bektaşi camiasındaki başkanlık, yöneticilik ve temsil konusundaki ihtilaflar hakında yeterli bilgiye sahip olup olmadığı hususunda bir kanaate ulaşamadım. Arnavutluk ve Türkiye Bektaşileri arasında temsil konusunda tam bir anlaşma bulunmadığını sanıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Ege bölgesindeki Bektaşilerin Dede babalık seçiminde ihtilafa düştükleri şeklinde hafızamda bir haber kırıntısı bulunmakla birlikte, işin nasıl sonuçlandığı konusunda bilgiye sahip değilim. Yılmaz Soyyer in bildirisinde olduğu gibi Hülya Küçük ün tebliğinden de anlaşılıyor ki, Cumhuriyet döneminde de Bektaşilik in resmen kapalı, fakat fiilen açık olduğu görülüyor. Bu ikilemin, kapalı-açık oluşun, yarı yasaklı durumun benzerlerinde olduğu gibi, müessesenin bozulmasına yol açacağı da açıktır. 93

94 Talat SAKALLI Hocamıza teşekkür ediyoruz. Tecrübesiyle bu tasavvufi bakış açısını gerçekten herkesi kucaklayıcı bakış açısını bizlerle paylaştı. Şimdi normalde bize verilen süreye sekiz dakikamız kaldı. Ancak başlangıçta düzen kuruluncaya kadar bir on dakika geçti. Bir on dakika geç başladık. Ben bu 10 dakika aranın 5 dakikasını alacağım. Tabi dinlemek isteyenler için. Bu durumda onbiri beş geçinceye kadar süremiz var. Bu süre öncelikle soru almak isteyenlerin. Şakir KEÇELİ Ben katkı sağlamak için söz alacağım. Söyleyeceğim üç cümle. 1. Kiraz Hamdi Paşanın Bektaşi olduğuna dair Sayın Küçük ün kitabında da geçiyor tek bir kaynak var ve o kaynak Bektaşilikle alakası olmayan Kadiri ya da Nakşî olduğunu zannettiğim birisi. İsmini hatırlayamadığım için. Ve şey diyor, kendi kitabında, Şarku l-sultan dergâhının belgelerine dayandığını söylüyor. Bu doğru değil. Ali Nutki Babayla Atatürk ün görüşmesi 1930 dan sonra olmuştur, ama şu anda tarihini hatırlayamıyorum dan önce olmamıştır. Tanığı Rahmetli Ragıp Erensel halife babadır. Üçüncü söyleyeceğim; Bektaşi tekkeleri 1926 da saydıklarının çok üstündedir. İki örnek vermek istiyorum. 1. Şarkışla ya bağlı Ortaköy de Mustafa Abdal tekkesi vardır. Bu, Sivas taki vakıf kaynaklarında vardır yılında kapatılmıştır. 2.Yine Sivas Divriği de Garip Musa tekkesi vardır. Babagan Bektaşiliği tarafından yönetilmektedir. Ali Baba halife baba olarak yönetilmiştir. Sonra 1926 yılında kapatılmıştır. Ali Baba halife. Zan ediyorum Sayın Küçük, çok sınırlı bir kaynaktan hareketle kitabını yazmıştır ve hem de buradaki konuşmasını yapmıştır. Talat SAKALLI Peki, cevabını alacağız. Oradan Murat Bey siz sorunuzu alalım. Murat SARICIK Gayet özlü ve çabuk olacak. Hüseyin Tuğcu Bey müzakereci konuşurken delilerden söz etti. Deliler oradaki deliler gerçekten aklını kaybetmiş deliler midir? Yoksa Osmanlı ordusunda akıncılar içindeki bir grup mudur? Deli ne anlama geliyor orada? Onun cevabını isteyeceğim. Şu şekilde söyledi. Osmanlılardaki dedi, deliler diye ifade edilen şeyleri kapattılar, yerine Asâkir-i Mansûr-u Muhammediye diye ordu kurdular. Ben delileri duydum. Başkaları da duymuştur. Talat SAKALLI Peki, iddia ettiğinize göre cevap hakkı doğdu. Burada şimdi cevapları alacağız önce. Farklı sahaya doğru iki kişi var. Buyurun Hülya Hanım, cevap verirsenz memnun olurum. Hülya KÜÇÜK Peki efendim. Kiraz Hamdi Paşa ile ilgili kaynağım evet, dediğiniz gibi sadece bir yere dayanıyor. Ama bu konuda Bektaşi kaynaklarına değil, zaten dıştaki kaynaklara güvendim. Bunu kitabımın önsözünde belirtmiştim. Bektaşiler aslında herkesi kendileri ile çalışan ya da yakından ilgisi olan herkesi kolayca Bektaşi diye nitelendirebilirler ya da kendileri ile aralarında anlaşmazlık olan birisini Bektaşi cemaati dışında görebilirler. Bu konuda Cemalettin Serdar, o dönemle ilgili çok büyük bir arşivi var ve güvenilir bir kaynak olduğu için. Başka yerde bulamadım onu söylüyorum. Ama çok güvenilir bir kaynak. O dönemde tasavvufu çalışan herkesin güvendiği, yanlış olmasına ihtimal vermediği bir kaynak. Ancak bu arada tabi ikinci diğer söylediğiniz şeyler 94

95 haklı. O dönemdeki dergâh sayıları ile ilgili veriler. Ben sadece kesin olanları aldım. Kişilerle konuştuğunuz zaman çok daha farklı bilgiler çıkıyordu. Onun için ben burada zaten söyledim. En az 15 ti. Kesin olan. Mesela Mahmut Salih Beyin kitabında o dönemdeki tekkelerle ilgili kitabında resmen zikredilenler bu kadardı. Onun dışında bazıları vardı. Ali Nutki Baba ile Atatürk ün görüşmesine gelince. 1930da da görüştü ama daha önce de görüştü. Bununla ilgili belgeler daha doğrusu dokümanlar var. Daha sonra görüştüğüne dairde var. Daha sonra görüşmesi önceki görüşmesini engellemiyor. Bu konuda kısa bir fikir yoklaması yapmış ve birçok kişi ile görüşmüş zaten. Benim not aldığım sorular bunlar,teşekür ederim. Talat SAKALLI Teşekkür ediyoruz. Siz de o deliler midir yoksa başka bir kelimedir onu tavzih edin, hemen geçelim. Hüseyin TUĞCU Herhalde arkadaşımız gerçekten ben deliler kelimesini kullanmadım. Arkadaşımız yanlış anlamış olabilir. Ben bunu kısaca okuyorum. Adı bile yüzyıllardır yeni olarak kalan yeniçeri askerlerinin hepsini kılıçtan geçirtip topla tüfekle yok edip yerine adı Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir başka yeni askeri ordu kurmaya kalkışırsanız ne olur? şeklinde söylemişim. Fakat bir şeyle bağlamak istiyorum. Deliler demedim ama delilere benzer bir şey var. Çok ilginç. Bu Bektaşi dergahı kapatıldıktan sonra biliyorsunuz Bektaşiler sığınacak yer arıyorlardı. Özellikle yakın gibi gördükleri tarikatlara, cemaatlere devam ediyorlardı. Sanıyorum İstanbul Galata Mevlevihanesine o günlerde çokça giden Bektaşiler başta olmak üzere diğer cemaatler da gidiyor ama bunu görünce İstanbul Galata Mevlevihanesinin başındaki şeyh. Bakıyor ki misafirlerin gelmesi, bir yandan çok güzel ama bir yandan da rahatsız olmaya başlıyor. Küçük bir dörtlük yazıyor Galata Mevlevihanesinin giriş kapısına astırıyor. Hem küstürmemek hem de bir şeyler ifade etmek anlamıyla. Asıldığı o kitabe aynen şu şekilde: Kadiriler def çalar, Rifailer dümbelek, Mevleviler puşt olur, Bektaşiler pezevenk diyor, tabi bunu duyan Bektaşi dedesi de artık bu tür yerlere gelmez oluyor. Halbuki burada pûşt kelimesinin tasavvufî bir anlam var. Mevleviler puşt olur derken örtme anlamında tabiî ki. Buradaki puşt kelimesi biliyorsunuz, bir şeyin üstünü örten, sır çeken. Bu pezevenk kelimesi hala da bizim Türk dünyasında hala kullanılıyor biliyorsunuz. Bir şeyi pazarlayan anlamında bir şeyi satmaya çalışan ama tabiî ki bunu güzel bir şekilde gösterip pazarlamaya çalışan, günümüzde bir bağlamda danışman olabilir. Yani Bektaşiler arasında olduğu gibi o günkü cemaatler arasında da hoşgörü ile dolu ifadeler olduğunu görüyoruz. Bunlar deli olsa ne olur biliyorsunuz veli olsa ne olur. Talat SAKALLI Terminoloji ve onun ihtiva ettiği anlamı diyalogta ve anlaşmalarda ortak şeyin ifade etmesi açısından önemli. Enteresan bir kelime öğrendik. Bizim kafamızda çağrıştırdığı anlamın çok dışında. Şimdi iki kişi de katkı sağlayacaklar. Bunlara da ikişer dakika verebiliyoruz. Buyurun, kendinizi de takdim ederseniz. Özgür SAVAŞÇI İsmim Özgür Savaşçı. Almanya Münih Üniversitesinde Türkoloji Bölümünde doçentim. Sevgili Yılmaz Soyyer kardeşimizin tebliği gerçekten çok önemli. Bizim gerek içerden gerek 95

96 dışardan 1826 yılında Bektaşi tekkelerinin, yeniçerilerin kapatılmasını anlamak. Şimdi anlamak derken kapatan kurumu anlamak ve kapatılan kurumu anlamak çok önemli. İşimize gelse de gelmese de bunu kabul etmemiz gerekir. Önyargıyla yaklaştığımız zaman bir yere varamayız. Örneğin Bektaşiliğin kapatılmasını anlayabilmek Osmanlıyı anlamaktan geçer. Biz Osmanlı İmparatorluğunu anlayamazsak önyargılı davranıp onu reddedersek baştan yanlış yapıyoruz demektir. İstesek de istemesek de Osmanlı İmparatorluğu bizim tarihimiz. Bu coğrafya bizim coğrafyamız. İki örnek vermek istiyorum. Aynı şekilde Avrupalı da bizi tanımak istiyor. Katip Çelebi nin mesela Venedik Seyahatnamesinde diyor ki, San Marko meydanını anlatıyor. Hele aynen böyle aklımda kaldığı kadarıyla anlatmaya çalışayım. Arza Nalenam denen mahalde derya korsanlarından zaptu rapt ettikleri bandıraları muhafaza ederler ve gelene geçene gösterirler diyor. Şimdi tarif etiği bir müze. Oraya gelen geçenler o zaptu rapt ettikleri o bayrakları görmeye geliyorlar yani bir Osmanlı uleması olarak Kâtip Çelebi bir müzeyi kavramış değil. Bizim bu metni anlayabilmemiz için bunu bilmemiz gerekiyor. Onun gibi aynı şekilde Yavuz un Alevi kırımını da anlamamız lazım. Bu anlayışı sağlarsak ülkemizde huzura, karşılıklı diyaloga ancak o şekilde kavuşabiliriz. Bunu söylemek istedim efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Talat SAKALLI Çok teşekkür ediyoruz bu katkınızdan dolayı. Bir de buyurun beyefendi. Siz de kendinizi takdim ederek. Buyursunlar. Haydar KAYA Haydar Kaya. Tebliğlere çok teşekkür ederim. Ben Hülya Küçük hanımefendinin dikkatinden kaçmış olabilir diye bir şey arzetmek istiyorum. Atatürk hakikaten Ali Nutki Baba ve Sami Niyazi Babaya soruyor. Tekkelerin, dergâhların kapatılması için Veliyeddin Ulusoy la görüşmüştür. Veliyeddin Ulusoy, ölümünden sonra Cemaleddin Efendinin yerine postnişin olan zattır. Hatta Atatürk ona meclis başkanlığı teklif etmiştir. Atatürk ün özellikle Bektaşi ve Mevlevi dergahlarına karşı özel bir sevgisi vardır. Meclis birinci başkanı Abdürrahim Halim Çelebi Mevlevi şeyhi idi. İkinci başkan da Hülya hanımın açıkladığı gibi Cemaleddin Efendi idi. Bektaşi şeyhi idi ve kendisine diyor ki: Efendi hazretleri ben dergahları kapatmak istiyorum yani tarikatları kapatmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Çelebinin verdiği cevap şudur: Atam siz öyle bir hakikat getirdiniz ki artık buna ihtiyaç kalmadı. Bugün mürşidi hakikat ilimdir diyor. Ve Atatürk bunun o sözünü alıyor. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir sözünü yazdıktan sonra. Veliyyeddin Efendinin çok güzel bir şeyi vardır. Bütün Anadolu da yaşayan Alevi-Bektaşi zümrelerine ulaştırılan bir emirnamesi vardır. Bu emirname Enver Behnan Şapolyo nun, Tarikatlar ve Mezhepler kitabında vardır ve bir sürü kitapta da vardır. Özel görüştüklerini arzetmeyeyim vakit dardır. O bölümleri ben tamamlamak istedim. Hülya hanım çok çok teşekkür ederim. Talat Sakallı Teşekkür ediyorum Haydar Bey, bu katkılarınızdan dolayı. Oturumu kapatıyorum. 96

97 I I. O T U R U M / A S A L O N U Başkan: Prof.Dr. A. Yaşar OCAK Bildiriler Ramazan Altıntaş Alevî Geleneğinde Dinsel Otorite: Dedelik Dursun Gümüşoğlu Bektâşîliğe Göre İnsan Ve Mürşîd Anlayışı Harun Yıldız Alevî/Bektaşî Geleneğinde Musahiplik Müzakere Necdet Subaşı Ali Rıza Salmanpakoğlu 97

98

99 ALEVÎ-BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE DEDELİK KURUMU Ramazan ALTINTAŞ * Giriş Anadolu Alevîliğinin teolojisini senkretik bir yapı oluşturur. Senkretizm; birbirine aykırı düşünce, inanç, örf, âdet ve dinî-kültürel tezlerin olgusal olarak birleştirilmesi ve bağdaştırılması şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla Anadolu Alevîliğinin senkretik yapısı, heterodoksi ile yakın ilişki halindedir. Alevîliğin inanç sisteminde On iki İmam kültü Hak-Muhammed-Ali inancı, Ehl-i Beyt Kültü, Kerbelâ Matemi gibi Şii motifli unsurlar ile Orta Asya kökenli İslâm öncesi dinî inanç (Şamanizm), ritüel ve mitolojik argümanlar ve ayrıca, Yeseviyye kökenli güçlü sofiyâne özellikler mevcuttur. Bir başka ifade ile Anadolu Alevîliği, Orta Asya dan Anadolu ya göçlerle birlikte, çok sayıda göç yollarından devşirilen Şamanizm, Budizm, Manihaizm ve Hıristiyanlık vb. inançlar ile bazı İslâm inançlarının ortak bir ürünüdür. Tarihi süreçte Alevîlik ayrışması ise, XVI. yüzyılda Şah İsmail önderliğindeki Safevî propagandanın Anadolu da güçlü bir şekilde etkisiyle gerçekleşmiştir. 1 Günümüzde Alevîlik anlayışı, gerek Anadolu da ve gerekse Balkanlarda hâlâ varlığını devam ettirmektedir. İşte bu sebeple, Türkiye başta olmak üzere Balkanlarda azımsanmayacak bir nüfusa sahip olan Alevî toplulukların inançları, yaşam biçimleri, ritüelleri, sosyal yapıları, folkloru, örf ve âdetleri özellikle 1980 li yıllardan itibaren yerli ve yabancı pek çok araştırmacı tarafından inceleme konusu yapılmıştır. Ancak, tarih boyunca, kapalı bir toplum olma özelliği taşımalarından dolayı, Alevîliğin bazı inanışları ve düşünce biçimleri, hep tartışıla gelmiştir. Alevî teolojisinde önemli tartışma konularından birisi hiç şüphesiz dedelik tir. İşte biz bu bildirimizde Alevî inancında çok önemli ve merkezi bir yere sahip olan Dedelik Kurumunu incelemeye çalışacağız. Alevilikte dedelik kurumsal olarak merkezi bir role sahiptir. Bütün ayinler, dede merkezlidir, onun onay ve bilgisi olmadan cemaat içerisinde icra edilecek hiçbir ayinin meşrûiyeti yoktur. Alevîlikte merkezi bir role sahip olan Dedelik Kurumu na geçmeden önce, genel olarak dini açıdan otorite kavramı üzerinde durmakta fayda olduğuna inanıyorum. I. Dini Açıdan Otorite Kavramı Ve Bunun Dedelik Kurumunun Temellendirilmesindeki Yeri Bilindiği gibi otorite, bir diğerinin davranışını değiştirebilme yeteneğidir. 2 Otorite denildiği zaman; dirâyet ve sorumluluk yüklenme akla gelir. Otoriteyi elinde tutanın sorumluluğu, otoritesi altındakileri kendi ayakları üzerinde durabilecek bir noktaya getirmek, onlara şevk ve takat vermektir. Hakem vasfını öne çıkaran otoritenin görevi, bilgi ve adâleti dağıtmak olmalıdır. 3 * Prof. Dr.,C. Ü. İlahiyat Fakültesi, Sivas/TÜRKİYE, Geniş bilgi için bk. Ocak, Ahmet Yaşar, Türk Sûfiliğine Bakışlar, İstanbul, 1996, s , 211; a.mlf., Babailer İsyanı, İstanbul, 1996, s. 77; Vergin, Nur, Din ve Muhalif Olmak: Bir Halk Dini Olarak Alevîlik, Türkiye Günlüğü, sy: 17, s. 18; Aktay, Yasin, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, İstanbul, 2000, s. 58. Yazar, bu tanıma uygun olarak değişik örnekler vermektedir: Erkeğin geliri yükseldikçe aile içinde otoritesi artmaktadır ya da kadının aileye bağımsız gelir katkısında bulunması, kadının öğrenim düzeyinin kocasından yüksek olması, ailede kadının otoritesini artırmaktadır. bk. Timur, Serim, Türkiye de Aile Yapısı, Ankara, 1972, s Otorite kavramı üzerinde tartışmalar için bakınız. Capra,Fritjof, Kâinata Mensup Olmak, (çev. Mücahit 99

100 Diğer taraftan, itaat/uyma davranışında üzerinde durulan önemli bir psikolojik olgu da otoritenin meşrûluğu sorunudur. Meşrûluğun ölçüsü, din ya da hukuk kuralları, aklîlik ya da her türlü geleneksel yapılar olabilir. Otorite tipleri üzerinde çalışmalarıyla bilinen Max Weber, otoritenin temelini bu ölçülerden birisiyle meşrûlaştırmaya dayandırır. 4 Alevîlik düşüncesinde dinî otorite olan dedelik, M. Weber in; geleneksel, hukuksal ve karizmatik otorite algılayışlarından karizmatik otorite kategorisine denk düşmektedir. Weber in anlayışında karizma 5, herhangi bir kimsenin mutlak anlamda olağanüstü bir takım yeteneklere sahip olması değil, karizma ya sahip olduğu hakkında geniş halk tabakalarında sağlam bir inanç uyandırması dır. Böyle olağanüstü niteliklerin varlığına inanmak, bağlılarda, karizmatik liderin emirlerine kendi iradeleri imiş gibi tabii bir itaati yaratır. Diğer bir deyimle, karizmatik otorite, bağlıların belli bir kişideki olağanüstülüğe inanmalarına bağlı olarak itaat ettikleri bir hakimiyeti ifade eder. Bu otorite biçimi, Weber in geleneksel ya da yasal-rasyonel dediği genel normlara göre işlemez; ilke olarak somut vahiylere ve ilhamlara göre işler ki, bu açıdan karizmatik otorite irrasyonel dir. 6 Otorite, bazen şahıs, bazen toplum ve bazen de kurum olabilir. 7 Bu sebeple otorite, hangi türden olursa olsun, varlığını ve egemenliğini koruyabilmek için mutlaka uyanlar katında olmazsa olmazlığını, yani meşrûiyetini olağanüstü telakki edilen niteliklerinden alır. Çünkü insanlar, karizmatik liderde sıradan insanların ulaşamadığı insanüstü ya da erişilmesi imkansız ve örnek olarak mülahaza edilen bazı vasıfları algılarlar. Karizmatik nüfûzun ilâhi kökeni, bu tarz otoriteyi meşrû kılan ortak bir motiftir. Weber in 8 açıkladığı gibi, karizmatik bir lider, otoritesini, bağlılarından almaz. Bu otoritenin yegâne kaynağı, metafiziksel olup sosyal/fizikselin üzerinde ve ötesindedir. Gerçekte, karizmatik şahsiyetin otoritesini meşrûlaştıran şey, bağlıların bu metafiziksel kaynağa olan itikatlarıdır. 9 Eğer, bağlılar, otoriteye olan bu itikatlarını kaybederlerse, otorite de meşrûiyetini kaybetmiş demektir. Bilindiği gibi Alevîlik teki otorite anlayışı, karizmanın rutinleşmesine ya da yayılmasına dayalı olan sünnî otorite biçiminden uzak, daha çok, karizmanın daimi kılınması tarzında otoritenin temellerini meşrûlaştıran Şîa nın otorite anlayışına yakındır. Şöyle ki, İslâm tarihinde peygamberliğin sona erişi ve Hz. Muhammed in son peygamber oluşu, kendisinden sonra dinî otorite konusunda halef bırakıp bırakmaması çevresinde ortaya çıkan tartışmalar yeni görüş ayrılıklarına yol açar. Özellikle Sünnîliğin oluşum ve gelişiminde Hz. Peygamberin son peygamber olduğu inancının derin izleri vardır. Çünkü İslâm tarihinde bazı dinî akımlar Hz. Peygamberin otoritesini koruma adına hareket etmişlerdir. Her ne kadar Peygamberin otoritesinin bölünmesi İslâm tarihinin genel seyrinde aşikarsa da Kelâmî fırkaların Şia kolunda Hz. Muhammed in otoritesinin bütünlüğünü koruma ve aynıyla İmâm ın şahsiyetine aktarma girişimi olmuştur. Şia görüşünde, İmam ın sahip olduğu otoritenin bütünlük düzeyi, genel hiyerarşik düzende Peygamber düzeyinin altında ise de, çok boyutlu ve her şeye hükmeder mâhiyettedir Bilici), İstanbul, 1996, s San, Coşkun, Max Weber de Hukukun ve Meşrû Otoritenin Sosyolojik Analizi, Ankara, 1971, s. 67. Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. 2 vols. Berkeley : Unuversity of California Press. 1978, s. 216, 439; a.mlf., Sosyoloji Yazıları, (çev. Taha Parla), İstanbul, 1987, s. 81. Ayrıca şu kaynaklara da bk. Sennet, Rıchard, Otorite, (çev. Kamil Durand), İstanbul, 1992, s ; San, Max Weber, s Weber, Economy, s. 241; a.mlf., Sosyoloji Yazıları, s Dökmeciyan, R. Hrair, Arap Dünyasında Köktencilik, (çev. M. Karahanoğlu), İstanbul, 1992, s Weber, Economy, s Dabaşî, Hamid, İslâm da Otorite, (çev. Süleyman E. Gündüz), İstanbul, 1995, s. 65. Krş. Dabaşî, Otorite, s

101 Görüldüğü gibi, Şia nın karizmatik otorite anlayışı, Weber in karizmatik önderin bizzat halefini seçmesi görüşüyle uyuşmaktadır. Karizmanın kalıtım yoluyla iletilen bir vasıf olduğu anlayışına göre, karizmaya sahibinin akrabaları, özellikle de en yakın akrabaları iştirak ederler. Bu kalıtımsal karizma durumudur. Kalıtımsal karizma durumunda, tanıma bireyin karizmatik nitelikleri için değil, fakat kalıtımsal haleflik yoluyla elde ettiği konumun meşrûiyeti içindir. 11 Bu anlayışa göre Hz. Peygamber, arkasında bir oğul bırakmadı. Erkek çocukları küçük yaşta vefat ettiler. Eğer kalıtımda, yalnızca babayı takip eden bir erkek evlâdına atıfta bulunuluyorsa, bu durum Hz. Muhammed e uygulanabilir değildir. Eğer kalıtım en yakın akrabalara atfedilirse, o halde Hz. Muhammed, Hz. Ali nin en yakın akrabasıdır. O, hem Amca çocuğu, hem damadı, hem de hane halkının (ehl-i beyt) bir üyesidir. İşte bu yaklaşımın bir sonucu olarak Şia da Hz. Ali, Hz. Muhammed e çok yakın oluşundan dolayı Peygamber kanalıyla İlâhi nimet ihsanının alıcısı olarak mülahaza edilmiştir. Şia da Ehl-i Beyt; Hz. Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin ve onların erkek ahfadının liderliğinin meşrûiyetinin geldiği mübarek aileyi oluşturur. Bu meşrûiyet, onların liderliğine yetki veren Peygambere olan yakınlıklarından kaynaklanır. Ehl-i Beyt e ilişkin Kur anî bir referansı 12 Şiiler ve onlarla bu konuda benzer inançlar sergileyen Aleviler, Hz. Ali ve ahfadının meşrûiyet ve masumiyetinin ilâhi kaynağı olarak görürler. Şia ve Alevilikte bu ilâhi kutsama ve nimet, Allah tan Hz. Muhammed e ve onun kanalıyla Hz. Ali ye ve onun ahfadına ulaşan hiyerarşi otorite sürekliliğinin simgesel işareti olarak düşünülür. Böylece Şiilik ve Alevilikte otorite makamlarının karizmatik meşrûiyeti, imamların ve dedelerin şahsında ebedileştirilmeye/ somutlaştırılmaya çalışıldı. 13 Max Weber e göre işte bu durum kalıtımsal karizmayı oluşturur. 14 Şiilik ve Alevilikte karizmatik otorite düzeni, Allah/Hak, Muhammed, Ali şeklinde bir sıradüzeni izler. Hz. Ali nin soyunun bir devamı olarak kabul edilen İmamlar ve Dedeler, karizmatik otoritenin yaşayan somut halleridir. Özellikle, Şia ya göre, velâyet ve masumiyet, imamların otoritesinin meşrûiyet kaynağıdır. 15 Vasiyet ve velâyet kavramlarını öne çıkartan bu eğilime göre, Hz. Peygamberin kendisinden sonra yerine önerdiği kişi, Hz. Ali dir. Ancak ümmet, başkasına biat etmekle aleni olarak haksızlığı onaylamıştır. Çünkü Hz. Ali ümmetin en faziletlisidir, kim bir başkasını ondan daha faziletli görürse o haksızlığı onaylamış ve Allah ın bahşetmiş olduğu nimeti inkar etmiştir. 16 Bütün bu görüşlerden hareketle ifade edecek olursak, Alevîlik te dinî bir otorite durumunda olan Dede nin otoritesini, acaba, Weber in, karizmanın rutinleşmesi teorisine denk düşen Sünnî anlayışla mı, yoksa, karizmanın sürekliliği teorisine denk düşen Şii anlayışla mı örtüştüreceğiz? Burada yapılan açıklamalar, bu konuda Şiilik ile Alevîlik arasında benzer inançların paylaşıldığını, aralarında bir tür etkileşimin yaşandığını göstermektedir. O halde Alevîlik te dede kimdir, meşrûiyeti nereye dayanır, Şia nın dinî otorite söylemiyle ilişkisi var mıdır ve dinî/dünyevî bir otorite olarak ne gibi roller üstlenmektedir? II. Alevîlikte Dini Otorite : Dedelik Kurumu Günümüzde Alevilik üst başlığının, tarihsel iki farklı sosyo-kültürel temele dayanan Kızılbaşlık ve Bektaşîlik olgularının ortak adı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda Kızılbaşlıkta Dede ve Bektaşîlikte ise Baba adı verilen dinî otoriteler genel manada günümüz Alevî düşüncesinin dini ve sosyal omurgasını oluştururlar. Alevilik tarihte daha çok konar-göçer Weber, Economy, s. 248; San, Max Weber, s. 80; Dabaşî, Otorite, s el-ahzâb 33/33. Dabaşî, Otorite, s. 100, 162. San, Max Weber, s. 80, Dabaşî, a.g.e., s el-muzaffer, Muhammed Rıza, Akâidü l-imâmiyye, Kahire, 1961, s. 51. Krş. el-muzaffer, Akâidü l-imâmiyye, s ; Macit, Nadim, Din-Siyaset İlişkisinin Teolojik Yorumu, Ankara, 2000, s

102 Türkmenler arasında yaygın olduğu için, böylesi göçebe toplumlarda, dinî otoriteleri yetiştiren ortam, kurumsallaşmış bir öğretiye, kitabî bilgiye dayalı değil, geleneksel manada sözel bir aktarmaya dayalıdır. Kızılbaş-Alevî köylerinde, cemaatin dinî lideri, Dede dir. Bu gelenekte dede, mürşitlik eder, irşat eder. Terbiye edicidir; mürebbidir, pir dir. Mürşidin nefesi, hak nefesidir. Alevîlikte, mürşidini hak bilmeyenin imanı yoktur. 17 Gerçekten bu son cümle çok anlamlıdır. Bu inanç, Şia nın: İmâmet dinin temel inanç esaslarından olup, ona itikat etmedikçe iman tamamlanmış olmaz 18 akîdesiyle uyuşmaktadır. Diğer yandan toplumsal statü bakımından sosyal hiyerarşinin en üst noktasında bulunan Alevî dedeleri, Türkiye nin çeşitli yerlerinde bulunan Ocak lara bağlıdırlar. Bundan dolayı kendilerine Ocakzâde denilir. Ocakzâde dedelerin Peygamber soyundan geldikleri yani, evlâd-ı resul oldukları kabul edilir. Bu nedenle seyyid adı ile anılırlar. Seyyidlik, onlara, dinî bir itibar kazandırır. Toplum üzerinde onların sosyal rollerinin artmasını pekiştirir. Dedelik soy takip eder. Dede ailelerinde bu durumu kanıtlamak üzere belli dergâhların ve Nakibu l-eşraf kurumunun onayını taşıyan belgeler, yani şecere ler bulunur. 19 Bu anlamda Alevî geleneğinde dedelik kurumu, meşrûiyetini Ehl-i Beyt ten almaktadır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber in soyu, kızı Fâtıma nın oğulları Hasan ve Hüseyin vasıtasıyla devam etmiştir. Bu iki isimden gelen soya, değişik İslâm topraklarında farklı isimler verilmiştir. Ancak XII. yüzyıldan itibaren Hz. Hasan ın soyundan gelenlere şerîf, Hz. Hüseyin in soyundan olanlara da seyyid denildiği bilinmektedir. Özellikle Osmanlı toplumunda seyyid ve şerif lerden oluşan bu gruba sâdât-ı kirâm adı verilir. Osmanlı yönetimi, Hz. Peygamber neslinin devamı olarak bilinen ve bu sebeple de halktan oldukça büyük saygı/itibar gören sâdât-ı kirâm a başkan olarak en muvafık gördüğü kimseleri nakîbü l-eşraf (Ali evlâdı müfettişi) olarak tayin etmiştir. 20 Nakîbü l-eşraf kurumu, peygamber soyundan gelenlerin işlerine bakar, neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydeder; onları kötü durumdan korur; fey ve ganimetten paylarını dağıtır, kadınların kendilerine uygun olanlarla evlenmelerini sağlar ve sahte seyyidlik (müteseyyidler) olaylarını takip ederdi. 21 Şia nın imamet anlayışında kutsal kabul edilen kana/soya dayalı hiyerarşik bir yapı ile Kızılbaş-Alevîlik teki kan/soy bağına dayanan manevi otorite olan Dedelik kurumu arasında pekçok benzerlikler vardır. Alevî gelenekte Dede liğin soy dan gelmesi prensibine sıkı sıkıya bağlılık, bu alana dışarıdan din adamı katılımının önüne geçmiştir. Özellikle Kızılbaş-Alevîlikte dinî otorite, seçicilik kimliği taşımamaktadır. Öte yandan nasıl ki Şiilikte imamlar hakikatin bilgisini ve hakemliği tekellerinde tutuyorlarsa arkâik Alevilikte de dedeler bilgi ve hakemliği tekellerinde tutmaktadırlar. Kızılbaş-Alevîlikte dinî liderliğin seçicilik kimliği taşımaması, bilindiği üzere Batı Avrupa da aristokrasilerin kokuşmasına, meslek tabakalarının da çürümesine yol açmıştır. Benzeri bir durum arzeden Alevîlikte de kanın tazelenmesi ile birlikte bir sirkülasyonun bulunmayışı, dedelik kurumunun çok klasik bir seviyede kalmasına neden olmuş, bu da Alevî grup yaşantısının kapalılığı-gizliliğini desteklemiştir Eröz, Mehmet, Türkiye de Alevîlik-Bektaşîlik, İstanbul, 1977, s el-muzaffer, Akâidü l-imâmiyye, s. 49. Eröz, a.g.e., s ; Yaman, Ali, Geçmişten Günümüze Alevî Dedeleri, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s Rif at, Ahmet, Devhatü n-nukabâ, (haz. H. Yüksel-M. Fatih Köksal), Sivas, 1998; Yüksel, Hasan, Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm, Uluslar Arası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri, İzmir, 1999, s Pakalın, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1993, II, 647; Yaman, Kızılbaş Alevî Dedeleri, s Krş. Türkdoğan, Orhan, Türkiye de Alevi-Bektaşi Kimliği, İstanbul, 1995, s

103 Burada Kızılbaşlık ve Bektaşilik ayrışmasını tarihi fonksiyonlarıyla ele almak gerekir. Bektaşilik bir tarikat, Kızılbaşlık ise tarikat teşkilâtlı siyasi bir harekettir. Zamanla ikisindeki Oniki imam, Kerbelâ matemi ve Hz. Ali vb. öğelerden hareketle Alevîlik adı, ikisi için de kullanılır olmuştur. Ancak bu kullanım 20. yüzyılın başlarına ait bir kullanımdır. Kızılbaş Alevîliği ile Bektaşî Alevîliği arasındaki farkı, düşünüş ve inanışları bir, yöntemleri ayrı olan müşterek inançlı gruplar olarak belirlemek mümkündür. Bunun başında da Dede lik kurumunun meşrûiyet durumu gelmektedir. Bilindiği gibi, XVI. yüzyılda Şiî akımlarının Bektaşî Alevîliğe sızmasıyla birlikte Bektaşîlik, heterodoks bir kimlik kazanmıştır. 23 Yani, Bektaşilik burada Kızılbaşlığa karşı koruyucu bir misyon üslenmişken, sonra bu misyonun kurbanı olmuştur. Bektaşî Alevîlikte genel manada dinî otorite alanında Babalar ve Çelebiler şeklinde bir bölünme yaşanır. Yol evlâtları diye adlandırılan Babalar kolu, Kızılbaş-Alevîlikte olduğu gibi doğrudan Peygamber soyuna bağlı bir karizmayı temsil etmediği için bu durum, -ki, Hacı Bektaşî Veli mücerrettir, yani hiç evlenmemiştir- Çelebîler kolu ise kerâmete dayalı bir çözümle bel evlâdı geleneği başlatarak Peygamber soyuna eklemlenmiştir. Böylece sorun çözülmüş olsa da tartışmalar sürmüştür. Kanaatimce, Osmanlı döneminde özellikle siyasî otorite ve halk nezdinde Bektaşîliğin kabul görmesi, hakîkî değil de hükmen peygamber soyuna eklemlenen dinî otorite pozisyonunda bulunan Çelebîler den ziyâde, dışarıdan tarikata girme gibi bir yolla meşrûiyet kazanan dinî otorite olan Babalar büyük rol oynamıştır. Bu sebeple dışa açık bir yönü bulunan Bektaşîlik, şehir Alevîliğini temsil etmiştir. 24 Gerek köy kökenli Kızılbaş-Alevîlik ve gerekse şehir kökenli Bektaşî Alevîlik inancına göre, dinî otorite olan Dede ya da Baba, Alevî teolojisinin uygulamaya dayalı bütün görevlerinde baş aktörlük rolüne sahiptir. Ayrıca sosyal hayatta doğumdan sünnete, evlilikten boşanmaya, ölümden kabir ziyaretlerine vb. varıncaya kadar bütün alanlarda yapılan teolojik işler, tabiatı icabı dinî bir otorite olan Dede nin ekseni etrafında döner. Kısaca, Dede ve Baba gibi Alevîlikte dinî liderlik kurumunu temsil eden kişiler, Alevî cemaatında dinî-sosyal görevler icra etmeleri sebebiyle, Alevî kültürünün ayrılmaz dokusunu oluştururlar. Burada Bektaşî babaların görevleri, normal diğer tarikat şeyhlerinin görevlerinden farklı değildir. Ancak dedelerin görevleri bütünüyle siyasi içeriklidir. Tarihi görünümde, biri devletin dayandığı güç, diğeri ona karşı gelen bir güç şeklinde olmuştur. Alevî geleneğince, dedelik bakımından olmazsa olmaz koşul olarak kabul edilen evlâd-ı resul olma zorunluluğu, Safevi propagandası ile başlamış ve gelişmiş olan dedelik kurumu bugün bilinen şeklini böylece almıştır. Safevîlerin, belli büyük aşiretlere bu payeleri vererek, hem kendisi onların desteğini elde etmiş, halifelik adı altında üstünlük elde eden aileler ise ocak olarak toplumda itibar kazanmışlardır. Yoğun Safevî nüfuz ve faaliyetiyle Alevîlikte dedelik kurumu, Şah İsmail in halifelerinin beraberlerinde getirdikleri yazılı eserler sayesinde örgütlenmiş, Şii motiflerin de önde yer aldığı halk İslâm ı, Anadolu ve Balkanlar ın en uzak köşesine kadar bu şekilde ulaşmıştır. Böylece Şah İsmail in halifeleri, yazılı eserler yoluyla yaydıkları belirli bilgilerle Aleviliğin daha organize bir yapı arz etmesini sağlamışlardır. 25 Alevî dedelerinin seyyidlikle bağlantılı hale getirilmesi, tamamen Şah İsmail in üstün teşkilâtçılık yeteneğinin bir parçasıdır. Şah İsmail, Şamanist nitelikli dinî liderliği Ehl-i Beyt e bağlamış ve başta kendisi olmak üzere, dedelerin, Hz. Ali nin soyundan geldiklerine dair icâzetnâmeler düzenlemiş ve dağıtmıştır Türkdoğan, a.g.e., s Melikof, Irene, Hacı Bektaş Efsanesinden Gerçeği, (çev. Turan Alptekin), İstanbul, 1998, s. 121; Türkdoğan, a.g.e., s Yaman, a.g.m., s Ocak, Türk Sûfiliğine Bakışlar, s Tarihte, şeyhler ve dervişler arasında görülen, soylarını Hz. 103

104 Safevîler, daha önce siyasal yararlar sağlamak üzere kullandıkları seyyidlik konusunu Anadolu daki Alevîler üzerinde nüfuzlarını sağlamlaştırmak ve sürekli kılmak için de kullanmışlardır. Anadolu ya XV. yüzyıl sonlarından itibaren Safevi propagandası ile birlikte giren Hz. Ali kültü, On iki İmam kültü ve Kerbela matemi gibi kültler soy konusunun önplâna çıkmasını sağlayıcı çok önemli bir rol oynamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli gibi tarikat şeyhleri için düzenlenen irşat şecereleri, halk katında zamanla soy şecereleri haline dönüştürülmüştür. 27 Alevî kaynaklarına göre, bir kişinin dede (pîr) olabilmesi için Hz. Peygamber in soyundan gelmesi (yani seyyid olması) şarttır. Dolayısıyla seyyid olmak, kâmil anlamda, kendisinde bazı özelliklerin/niteliklerin bulunmasını gerektirir. Buna göre dede; Hz. Muhammed soyuna eren bir kâmil insandır. Dört kapıyı bilir; ilim ve irfanıyla etkin, davranışlarıyla saygındır. Kur an ın buyruklarını, dört kapının dördünün de gereklerini yerine getirir. 28 Nasıl ki, Şiilik te İmam, hakikatin bilgisini kendisine ait görürse, aynı şekilde Alevîlikte de Dede, hakikatin bilgisini kendisine ait görür. İmâm Cafer Sadık tan aktarıldığına göre; Pir olanın kâmil olması, talibin durumunu iyi anlaması, dört kapı, kırk makam, üç sünnet ve yedi farzı bilmesi gerekir. Yine, Alevî İslâm anlayışının önemli kaynaklarından olan Buyruk a göre, dede, soyu ile övünmemeli, aksine, soyuna yaraşır davranışlarda bulunmalıdır. 29 Buyruk ta, dede lerin masum olduğuna dair ortalıkta dolaşan söylencelere şiddetli eleştiriler getirilir. Ayrıca, âyetsiz, kitapsız konuşan dedelerin sözlerinin saygın olmadığı ifade edilir. Kesinlikle yapılan nasihatların ve konuşmaların Kur an a uyması istenir. Çünkü Kur an, mihenk taşı gibidir. Bu sebeple, cemaatın önderi ve örnek kişisi olan dede, mazbut bir aile yapısına da sahip olmalıdır. Zira, dedenin hanımından boşanması, başka bir kadınla ilişkide bulunması büyük günahtır. Bu günahı işleyen dede, artık düşkün sayılır. Yüzüne bakılmaz, evine gidilmez, misafir olarak kabul edilmez, kısacası, toplumdan tamamen tecrit edilir. 30 Bu bir tür sosyal boykottur, aforozdur. Dedelik kurumunun, geleneksel anlamda Şiîlik te olduğu gibi, cemaat üzerindeki otoritesinin meşrûluğunu On iki imam kültüne dayandırmış olması, bir vâkıa olmakla birlikte tarihsel ve sosyolojik veriler açısından yeterli değildir. Çünkü, Kızılbaş ve Bektaşî Alevîlik te dinî önder olan Dede ve Baba larla İslâmiyet öncesi Türk toplumlarında önemli bir yere sahip olan Kam lar arasında önemli benzerlikler vardır. Anadolu daki Alevî önderlerinde görülen erkân ve örgütlenmeye dair pek çok unsur hâlâ Şamanîlikteki özüyle, ama, İslâmîleştirilmiş şekliyle varlığını devam ettirmektedir. Bu açıdan, Alevîlik te Dede ve Baba gibi unvanlarla anılan dinî otorite anlayışı, İslâm öncesine ait bazı geleneklerin İslâmi bir kisve altında devam ettirilmesinden ibarettir. 31 III. Alevî-Bektaşî Dede-Babaların Sosyal Ve Dini Görevleri Dedeler, Alevî toplumunda Yol un gereklerinin yeni nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve yaşatılması noktasında önemli bir yere sahiptirler. Bazı erkânın Dede siz uygulanması mümkün değildir. Bu dini gerekliliğe ek olarak, Dede nin, toplumsal hayatta da sosyal bir takım rolleri vardır. Nasıl ki tüm toplumlarda, dinî önder sıfatını taşıyan kişilerin o topluma karşı pek çok sorumlulukları varsa ya da böyle bir görev ondan bekleniyorsa, aynı şekilde, Alevî toplumlarında da karizmatik dinî önder sıfatını taşıyan dedelerin kendi cemaatlerine karşı belli bazı görevleri ve Peygambere ve Hz. Ali ye çıkarma kaidesi, eski Türk hükümdarları arasında da yaygındır. (Bkz. Eröz, Türkiye de Alevîlik-Bektaşîlik., s ) Bundan amaç, soylarına kutsallık atfederek, halk nezdinde iktidarlarına dinî-yasal meşrûiyet kazandırarak itibarlarını yükseltmek çabasıdır. Yaman, Kızılbaş Alevî Dedeleri, s İmam Cafer Buyruğu, (haz. Esat Korkmaz), İstanbul, 1997, s. 59. İmam Cafer Buyruğu, s Bkz. a.g.e., s Geniş bilgi için bakınız. Ocak, Ahmet Yaşar, Bektaşî Menâkıbnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul, 1983, s

105 sorumlulukları sözkonusudur. Alevî toplumunda Dede lerin dinî-sosyal bağlamda başlıca görevleri şu şekilde özetlenebilir: 1. Sosyal ve dinsel bakımdan toplumu irşâd ederek yol ve erkânı öğretmek: Dedeler, Türkiye nin belli yerlerindeki ocaklara bağlıdırlar. Her yıl muntazam bir şekilde kendilerine bağlı olan köyleri gezer, ziyaret ederler. Dinî hayatı canlandırır, cemaat arasında sosyal dayanışmayı artırmada ön-ayak olurlar. Kızılbaş-Alevî köylerinde, sosyal hayat, kış aylarında canlanır. Gelenek ve göreneğe dayanan dini hayat, bütün sosyal ilişkilerin temelini teşkil eder. Düğünler, dernekler yapılır. Cemaat, sıkı bir disiplin altında bulundurulur. Artık, yaz aylarında iş icabı dağınık bulundukları halde, kış aylarında başlarında, hepsini manevî bir baskı ve kontrol altında bulunduran dinî bir otorite mevcuttur. Bu otorite, Dede nin şahsında beliren ve cemaatin titiz ve tenkitçi bir dikkat ile kuvvetlenen din esaslarıdır. 32 Böylece irşat faaliyetiyle dede, Alevî inanç ve erkânını tüm yönleriyle yaşatmak ve genç nesillere aktarmak konusunda önemli bir rolü yerine getirmiş olur. 2. Dinî âyinleri yönetme: Alevî toplulukları çeşitli vesilelerle bir araya gelmektedirler. Bu toplanmaların ekseninde dinî boyut önde gelir. Dinî otorite olan Dede ve Baba lar tarafından Alevîliğin teolojik ve kültürel formlarının sözel yönteme dayalı olarak topluma aktarılmasında aracı mekanizmalar; Sohbet, Dernek ve Cem dir. Sohbet, Cuma ve Pazartesi geceleri mutat surette yapılan toplantılardır. Nikah, davet ve dedenin ziyareti gibi sebepler ortaya çıkmadıkça sohbet yapılmaz, ancak, ihtiyaç duyulduğu zaman yapılır. Sohbet, dedenin, dede olmayan yerlerde rehber veya zâkirlerden birinin bir gülbankıyla açılır, bir gülbankıyla da bitirilir. İlk gülbank yerine nutuk denilen nefeslerden biri ve ekseriyetle düvazdeh imam okunur. Sohbet esnasında dem çekmek ve bu suretle neşeyi artırmak bir gelenektir. Dem çekilince muhakkak sema yapılır. Bütün bunlardan sonra dede bir gülbank çeker, arkasından dirlik ve bereket duası okur. Sonunda kurban varsa sofraya oturulur ve sohbete son verilir. Bu toplantıların, Alevî cemaatinden yaşı küçük üyeleri eğitmek ve onlara Yol u sevdirmek gibi bir amacı da vardır. Bazı sohbetlerde Alevî erkânı da gerçekleştirilmektedir ki, bu toplantıya Dernek ya da Cemiyet denmektedir. 33 Alevîlik denilince, akla Cem adı verilen toplantılar gelir. Cem, önceden haber verenlerin katılımıyla başlar; düşkünler bu törene alınmaz. Cem evi ya da cem odasında bir araya gelen cemaat, halka halinde yüz yüze bakacak şekilde oturur. Bağlama eşliğinde zâkir tarafından Hz. Muhammed, Ali, Ehl-i Beyt, On İki İmam ve Kerbelâ Matemi üzerine deyişler, mersiyeler, duâlar okunur. Kadınlı-erkekli semah dönülür; on iki hizmet yerine getirilir; kurban tığlanır, lokma dağıtılır. 34 Bizzat bu töreni dinsel bir otorite olan Kızılbaşlıkta Dede, Bektaşîlikte ise Baba yönetir. Ayrıca Alevîlikte bütünüyle dinî gereklilik olarak yerine getirilen iki âyinden de söz edilebilir: Bunlardan birisi ikrar verme (nasip alma) cemi; diğeri ise, görgü cemidir. İkrar cemi, Alevî-Kızılbaş zümrelerinde bir kişinin Yol a girmesi, nasip alması için yapılan cemdir. Bu, Bektaşîlerde nasip almaya karar vermiş bir kişinin belli bir erkân dahilinde tarikata kabul edilmesi, Alevîlikte ise, evli bir Alevî çiftin başka Alevî bir çiftle musâhip olması için yapılan bir merasimdir. Görgü cemi ise, Alevî köylerde özellikle kış aylarında canların ikrarlarını tazelediği, birbiriyle küs ya da kavgalı olanların barıştığı ve tövbe ettiği bir âyindir Eröz, Türkiye de Alevîlik-Bektaşîlik, s Yörükan, Yusuf Ziya, Anadolu da Aleviler ve Tahtacılar, Ankara, 1998, s. 297, 312. Eren, Selim, Sosyolojik Açıdan Ordu Yöresi Alevîliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tazi), Ankara, 2002, s Yörükan, a.g.e., s. 315, ; Fığlalı, Ethem Rûhi, Türkiye de Alevîlik-Bektaşîlik, Ankara, 1996, s ; Üzüm, İlyas, Günümüz Alevîliği, İstanbul, 1997, s

106 Alevîlikte ikrar verme ve görgü cemi dışında uygulanan başka bir takım âyinler de vardır. Örneğin, Hz. Hüseyin in Kerbelâ da hunharca şehit edilişinin hâtırasına Muharrem ayının günleri arasında tutulan oruç ardından yapılan Kerbelâ (Muharrem) Âyini; ölen bir canın yaşayan canlarla helâlleşmesi için yapılan dardan irdirme erkânı uygulanır. Bu erkânda, ölen kişinin vârisleri meydanda dâr-ı mansûr a dikilir. Dede, cemaata ölen kişi ile ilgili düşüncelerini sorar, ondan alacağı olanlar varsa varisleri ödemeyi taahhüt eder. Ölen kişi hakkında herhangi bir şikâyet olmazsa, orada hakların helâl edildiği söylenir ve onun için duâ edilir, ruhuna nefes ve düaz okunur. Ayrıca, eğitim amaçlı, gençleri cem e alıştırmak, onlara adab, erkân ve tarikat mefkûresini aşılamak için koldan kopan erkânı, diğer yandan, görgü cemine benzeyen ve bir tür cemaat huzurunda temizlenmeyi hedefleyen baş okutma (sorulma) erkânı da uygulanmaktadır. 36 Şâmanlık âyinlerinde olduğu gibi Alevîlik-Bektaşîlik cem (âyin)leri de geceleri yapılır. 3. Yargıçlık; suçluları düşkün etme ve dargınları barıştırma: Alevîliğe ait ahlakî kuralların en önde geleni ve değişmeyen olanı Eline-Diline-Beline sahip olmak ve bunu her hâl ve şartta yerine getirmektir. Her bir Alevî veya Bektaşî, kimsenin herhangi bir zorlaması olmadan, mensûbiyetin temel şartı olarak ikrar ceminde Dede nin telkinde bulunduğu ahlâki ilkeleri harfiyyen yerine getirir. İşte Alevî toplumunda, herhangi bir davranışı Yol a aykırı bulunan kişiye düşkün denmektedir. Düşkün edilen kimse, cemaat tarafından cezaya çarptırılır. Suçluya, tevbîh, ihtar, bir süre törenlere alınmama, bir geziye çıkarılma gibi manevi cezalar verildiği gibi, para cezası ve dayak atma, hatta daha ileri giden hükümler uygulanır. 37 Alevî inancına göre ölmeden önce ölmek, mahşer olmadan hesap görmek anlamına gelen görgü sırasında talip, yaptığı bütün suçları itiraf etmek zorundadır. Bunu yapmayan kişi, yol hâini, yol döneğidir. Zira, Pîr, Tanrı nın vekilidir ve orada kendisini uygun bir ceza ile temizleyecektir. Daha önce de değindiğimiz gibi, kişinin suçuna göre bir takım cezalar verilebilir. Buyruk ta geçtiğine göre bunlar; kendi evinden kovulması, boynuna testi ya da el değirmen taşı asılması, ayağına iğne batırılması, alnına şiş dayanması vb. cezalar bunlardan bazılarıdır. 38 Sûfiyân Süreğinde (Kızılbaşlıkta) suç kabul edilen belli başlı davranışlar şunlardır: Birden fazla kadınla nikâhlı olarak evli olmak, nikâhlı kadını boşamak, zina ve hırsızlıklık yapmak, adam öldürmek, dede ve meydan erenlerine yalan söylemek, sırrı ifşâ etmek, vaktinde baş okutmamak (iman tazelememek), pîr ve ocak hakkı olan vergiyi/ücreti ödememek, eş in işlediği suçtan sorumluluk duymamak, Yezid ehline (Ehl-i Sünnet) yol göstermek (onunla evlenmek) ve gerektiği zaman can larla yardımlaşmamak. 39 Düşkünlüğün sebepleri özet olarak bunlardır. Alevîlikte düşkünlük bir çeşit aforoz dur. İşte bu aforoza karar verebilecek olan iki makam vardır; biri Köy Ocağı, öteki de Çelebi Ocağı dır. Alevîlikte, uzun ya da kısa bir süre topluluk dışında sayılma olan düşkünlük, en ağır cezâdır. Kimsenin, onu evine kabul etmeye, ona aş vermeye ve ona yardıma gitmeye hakkı yoktur. Sürüden atılan bir hayvan gibi, zavallı için çözüm, ancak sürgünlüktür. 40 Alevî toplumunda sosyal kontrol mekanizmasını sağlayan düşkünlük sistemi, Alevî toplumunun sorunlarının giderilmesinde, kurallarını örften alan bir yargılama niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle Alevîler yıllarca mahkemelere başvurmadan kendi sorunlarını toplum içerisinde Fığlalı, a.g.e., s Bkz. Fığlalı, a.g.e., s Buyruk, s , 139. Cezalar burada anlatılanlardan ibaret değildir. Suçun cinsine göre hafif ve ağırlığı değişmektedir. Diğer cezalar için de bakınız. Baha Said, Türkiye de Alevî-Bektaşî, Ahî ve Nusayrî Zümreler, ( Haz. İ. Görkem), Ankara, 2000, s. 160; Türkdoğan, Alevî-Bektaşî Kimliği, s Baha Said, a.g.e., s. 149; Fığlalı, Alevîlik-Bektaşîlik, s Melikoff, Hacı Bektaş, s

107 çözme yoluna gitmişlerdir. Zaten Alevîler için, toplumsal otoriteyi hiçe sayarak resmî mahkemelere başvurmak da düşkünlük cezasını gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. 41 Görüldüğü gibi Alevî topluluklarında ahlâkî esaslara bağlılık en başta gelmektedir. İnsanın yüceliği için bu esasların fiilen yaşatılmasının şart olduğu vurgulanmış olmaktadır. Cemlerde, yoldan çıkmış veya suç işlemiş insanın düşkün sayılarak suçuna göre cemaatın dışına itilmesi veya bu suçun bağışlanabilecek cinsten olması, suçunun bağışlanması için gerekli olan işlerin yerine getirilmesi, yani bir Düşkünlük Meydanı veya Mürüvvet Meydanı nın kurulması; Alevî ahlâk düşüncesinde dünyevî her türlü işin burada çözülmesi ve insanlar arasında mevcut kul hakkı meselesinin ön plânda tutulduğunu gösteren bir delildir Bayram, evlenme, sünnet, ölüm ve cenaze gibi törenlerdeki görevleri: Alevî topluluklarında sosyal hayatla ilgili konularda da dinî bir otorite olan dedenin rolü büyüktür. Örneğin, düğünlerde nikâh kıyma işi dede tarafından yapılmaktadır. Alevî örf ve âdetlerine göre ölen bir kimsenin yıkanması, cenaze namazının kıldırılması, defin işlemleri, ölen kimsenin evinde Kur an okunması ve duâ edilmesi gibi görevlerin yerine getirilmesinde baş aktör Dede dir. Ayrıca, Alevilikte hıdrellez bir bayramdır. Bu kutlamaların mekanı, genelde mezarlıklardır. Mezar başlarında ölülerin ruhuna Kur an okuma ve dûa etme de Dede nin görevleri arasındadır. 43 Kısaca, Alevî topluluklarında dinî bir otorite olan Dede ler sosyal ve teolojik sistemde merkezî bir konum işgal etmektedirler. Bu topluluğun sürekliliğinin sağlanmasında ve Alevî bilincinin artıp-eksilmesinde Dede lerin aktif veya pasif tutumu son derece rol oynamaktadır. Ne yazık ki bugün Dede ler yukarıda saydığımız hizmetleri düşük yoğunlukta da olsa kırsal kesimde yerine getirmekle birlikte, modern kent yaşamında tam olarak yerine getirdiklerini söyleyemeyiz. Niçin bu hizmetler günümüzün modern toplumlarında layığı veçhile yerine getirilmediği konusu üzerinde durursak, sanırım, sorunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuş oluruz. IV. Modernleşmenin Dini Otorite Üzerinde Olumsuz Etkileri Cumhuriyet döneminde Tekke ve Zâviyelerin kapatılmasıyla birlikte Bektaşî-Alevî geleneğinde Hacı Bektaş-ı Velî nin kerametine atfedilen bir formülle Peygamber soyuna bağlanmasına rağmen dinî bir otorite olan Babalık sistemi çökmüştür. Artık böylece, dolaylı olarak, Tekke ve Zâviyeler çevresindeki tâlip yetiştirme yöntemi de ortadan kalkmış olur. Kızılbaş-Alevîlikte ocakzâde bir ruhanî geleneğe bağlı Dedelik Kurumu, 1960 lı yıllardan sonra modernleşmenin etkisine bağlı olarak sosyo-ekonomik ve toplumsal şartların değişimi, köyden kente göç olgusu ve Alevîliğe sol akımların sızması gibi çok yönlü nedenlerden dolayı bir kırılma ve misyonda çöküntü dönemi yaşamaya başlar. Tabii ki bunda, Alevîliğin teolojisini, şifâhi bir yolla cemaata aktaran Dede lerin eğitim alanındaki zafiyetlerinin ve Dede lik kurumunun siyasallaşmasının da rolü vardır. Bu da ister istemez okumuş, üniversiteli Alevî gençlerin Dede lere karşı sempati duymalarını azaltmaya sebep olmuştur. Bugün, modern eğitim ve şehirleşmenin artmasıyla Alevî inancının bel kemiğini oluşturan dinî otorite hususunda önemli bir değişim yaşanmaktadır. Bu sebeple de dergi ye bağlı, kitabî unsurlarla donanımlı yeni dinî bir otorite biçimi ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık günümüz Alevî topluluklarında, geleneksel dedeler ya da babalar değil de aynı zamanda modern üniversite dereceleri olanlar hakim otorite olarak daha çok saygı görmektedirler lı yıllardan itibaren Alevî kimliği üzerinde yapılan tartışmalar medya kurumlarının oluşumunu hızlandırmıştır. Cem, Eren, Ordu Yöresi Alevîliği, s Bkz. Baha Said, a.g.e., s ; Fığlalı, a.g.e., s Eröz, Alevîlik-Bektaşîlik, s ; Bozkuş, Metin, Sivas Yöresinde Alevîlik, Sivas, 2000, s

108 Nefes, Kervan, Çağdaş, Zülfikâr gibi Alevîliğe ait süreli yayınları tartışmanın formları haline gelmeye başlamıştır. 44 Artık günümüz Anadolu Alevîliğinde dinî otorite Dede lerden Entellektüellerin diğer bir deyimle araştırmacı yazarların inisiyatifine geçme gibi güçlü bir eğilim taşımaktadır. Bu durum Alevilikte, Dedelerin cemaat üzerindeki bilgi tekelinin kırılmasına ve otoritelerinin sarsılmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan, Alevî teolojisi alanında etkin olan bazı yazarların, Alevîliğin kökenlerini tamamen İslâm dışı kaynaklara dayandırarak, ideolojik ve de çok kaygan bir zemine taşımaları da dinî otoritenin el değiştirmesine hizmet etmektedir. 45 Alevîliğin İslâm ın dışında bir yorum olarak tanımlanmış olması, onun, zengin bir birikim oluşturan dinî, sosyal ve kültürel meşrûiyet dayanaklarını ortadan kaldırmaktan başka bir amaç taşımaz. Bundan dolayı Alevîliğin doğuş kaynaklarından birisi olan İslâm la bağını koparmamak gerekir. 46 Aksi bir tutum, hem kadim Alevîlik ve hem de ülkemiz için büyük bir kayıp olur. Sonuç Artık günümüzün modern kent ortamlarında Dedelik Kurumu ve Ocak Sistemi, geçmişteki kırsal yapıda olduğu gibi işlememektedir. Modernleşmenin etkisiyle Dedelerin rollerinde büyük değişimler meydana gelmiştir. Hatta, Dedelerin sosyal rolleri, farklı kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Bu dönüşü olmayan bir yola girme demektir. Dedelere kala kala sadece dinsel görevleri yerine getirme kalmıştır. Öyle ki, kent ortamlarında canlandırılmaya çalışılan cem evlerinde görevli dedeler, maaşlarını bile bağlı olduğu kurumlardan alır hale gelmişlerdir. Bu durum dedelerin geleneği nesnel bir şekilde nesillere aktarabilecekleri konusunda kuşkular yaratmaktadır. Diğer bir husus da, dedelerin eğitim sorunlarının çözümü ile ilgilidir. Eğer Alevî topluluklarının dini lideri konumunda olan dede lere zamanın şartlarına uygun, çağın gerisinde kalmadan iyi bir dini eğitim verilirse, tekrar onlar, Alevî toplumunun dini-sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir konuma gelebilirler. Nitekim bu alanda İstanbul gibi büyük kentlerde hizmet içi eğitim kurslarının düzenlenmeye başlaması ve gerekse yurt dışında Alevi Akademisi gibi kurumların tesisi umut verici gelişmeler olarak görülmektedir. Ama bu girişimler yetmemektedir. Özellikle Alevilikte dedelik genetik bir aktarıma bağlı olduğu için mutlaka bu soya bağlı olan gençler İmam-Hatip Liseleri nde ve İlahiyat Fakülteleri nde tahsil yapmalıdırlar. Yaşadığımız modern zamanlarda Dede lik kurumunun tekrar işlevsel hale gelebilmesi için ölçü, ne olmalıdır? sorusuna, eğer; bilgi, takvâ ve liyâkat gibi cevaplar verilir ve bu cevaplar istikâmetinde yeni bir yapılanma içerisine girilirse, sanırım, bir çıkış yolu bulunabilir. Kaynakça Aktay, Yasin, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, İstanbul, Baha Said, Türkiye de Alevî-Bektaşî, Ahî ve Nusayrî Zümreler, ( Haz. İ. Görkem), Ankara, Bender, Cemşid, 12 İmam ve Alevîlik, İstanbul, Bu konuda şu bildiriye bakılabilir. Yavuz, Hakan, Alevîlerin Türkiye deki Medya Kimlikleri: Ortaya Çıkış ın Serüveni, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye de Alevîler, Bektaşîler ve Nusayrîler, İstanbul, 1999, s Bkz. Birdoğan, Nejat, Anadolu Alevîliğinde Yol Ayrımı, İstanbul, 1995, s. 543; Birdoğan, Nejat, Alevî Araştırmacı Nejat Birdoğan Esas Tartışmayı Başlatıyor, Aktüel, No: 172, (1994), s Ayrıca şu eserlerin sahipleri de aynı iddiayı taşımaktadırlar. Bkz. Kaleli, Lütfi, Binbir Çiçek Mozayiği Alevîlik, İstanbul, 1995, s. 452; Kaygusuz, İsmail, Görmediğim Tanrı ya Tapmam, İstanbul, 1996, s.1 ; Bender, Cemşid, 12 İmam ve Alevîlik, İstanbul, 1993, s. 93. Alevî toplulukları içinde bu bağı savunanlar da vardır. Bkz. Yaman, Mehmet, Alevîlik, İstanbul, 1993, s. 305; Şener, Cemal, Alevîlik Olayı, İstanbul, 1989, s. 160; Zelyut, Rıza, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, İstanbul, 1992; a.mlf., Alevîler Ne Yapmalı?, İstanbul, 1993, s

109 Birdoğan, Nejat, Alevî Araştırmacı Nejat Birdoğan Esas Tartışmayı Başlatıyor, Aktüel, No: 172, (1994). Anadolu Alevîliğinde Yol Ayrımı, İstanbul, Bozkuş, Metin, Sivas Yöresinde Alevîlik, Sivas, Capra, Fritjof, Kâinata Mensup Olmak, (çev. Mücahit Bilici), İstanbul, Dabaşî, Hamid, İslâm da Otorite, (çev. Süleyman E. Gündüz), İstanbul, Dökmeciyan, R. Hrair, Arap Dünyasında Köktencilik, (çev. M. Karahanoğlu), İstanbul, Eren, Selim, Sosyolojik Açıdan Ordu Yöresi Alevîliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tazi), Ankara, Eröz, Mehmet, Türkiye de Alevîlik-Bektaşîlik, İstanbul, Fığlalı, Ethem Rûhi, Türkiye de Alevîlik-Bektaşîlik, Ankara, İmam Cafer Buyruğu, (haz. Esat Korkmaz), İstanbul, Kaleli, Lütfi, Binbir Çiçek Mozayiği Alevîlik, İstanbul, Kaygusuz, İsmail, Görmediğim Tanrı ya Tapmam, İstanbul, Macit, Nadim, Din-Siyaset İlişkisinin Teolojik Yorumu, Ankara, Melikof, Irene, Hacı Bektaş Efsanesinden Gerçeği, (çev. Turan Alptekin), İstanbul, Muzaffer, Muhammed Rıza, Akâidü l-imâmiyye, Kahire, Ocak, Ahmet Yaşar, Babailer İsyanı, İstanbul, Bektaşî Menâkıbnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul, Türk Sûfiliğine Bakışlar, İstanbul, Pakalın, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Rif at, Ahmet, Devhatü n-nukabâ, (haz. H. Yüksel-M. Fatih Köksal), Sivas, San, Coşkun, Max Weber de Hukukun ve Meşrû Otoritenin Sosyolojik Analizi, Ankara, Sennet, Rıchard, Otorite, (çev. Kamil Durand), İstanbul, Timur, Serim, Türkiye de Aile Yapısı, Ankara, Türkdoğan, Orhan, Türkiye de Alevi-Bektaşi Kimliği, İstanbul, Üzüm, İlyas, Günümüz Alevîliği, İstanbul, Vergin, Nur, Din ve Muhalif Olmak: Bir Halk Dini Olarak Alevîlik, Türkiye Günlüğü, sy: 17. Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, (çev. Taha Parla), İstanbul, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. 2 vols. Berkeley : Unuversity of California Press Yaman, Ali, Geçmişten Günümüze Alevî Dedeleri, (I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu Bildirileri), Ankara, Yaman, Mehmet, Alevîlik, İstanbul, 1993, s. 305; Şener, Cemal, Alevîlik Olayı, İstanbul, Yavuz, Hakan, Alevîlerin Türkiye deki Medya Kimlikleri: Ortaya Çıkış ın Serüveni, (Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye de Alevîler, Bektaşîler ve Nusayrîler içinde), İstanbul, Yörükan, Yusuf Ziya, Anadolu da Aleviler ve Tahtacılar, Ankara, Yüksel, Hasan, Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm, (Uluslar Arası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri içinde), İzmir, Zelyut, Rıza, Alevîler Ne Yapmalı?, İstanbul, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, İstanbul,

110

111 BEKTÂŞÎLİĞE GÖRE İNSAN VE MÜRŞÎD ANLAYIŞI A- Bektâşîliğin İnanç Kaynakları: Dursun Gümüşoğlu * Bektâşîlik inancının dayanağının merkezinde Kur an ı Kerim, Hazreti Muhammed ve ayetlerin bâtıni yorumlarını peygamberin bizzat paylaştığı Hazreti Ali vardır. Bektâşiler Hazreti Muhammed in son peygamber olduğuna, Hazreti Ali nin ise Şâh-ı Merdân, yani evliyâların ilk halkası olduğuna inanır. Nübüvvet devri Hazreti Muhammed ile bitmiş, velâyet devri ise Hazreti Ali ile başlamıştır. Velisi olmayan bir zaman dilimini düşünemez. Hz. Muhammed aklı, Hz. Ali ise aşkı sembolize eder. Kâinat ise, aşk ve akıl üzerine kurulmuştur. Allah ın zâtı olmasaydı, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de de bir şey görünemezdi. Zahirde nebi olan bâtında velidir. Nebiler kendilerini bildirmekle, veliler ise gizlemekle yükümlüdür. Bu nedenle tasavvufta bir söz vardır âşık söylemezse ölür, ârif söylerse ölür. Sekahüm sırrını söyleme sakın Sakla kulum beni saklayayım seni Gevher-i zâtımı açmagil sakın Sakla kulum beni saklayayım seni 1 Aklın önemi Kur ân-ı Kerim in pek çok ayetinde anlatılmaktadır. Şuurlu varlık insan olduğu için sevap ve günah kavramı da, insana hitaben söylenmiştir. İnsanın, aklını hayrı murad ederek kullanması onun kurtuluşuna vesile olacaktır. Bektâşîliğin Kur ân ı Kerim i en son ve diğer kutsal kitapları da, içinde toplamış kitap, İslâm ı da, en son din olduğuna inancı tamdır. Ayetler Allah ın kelâmıdır, Allah ise tüm yaratılmışların yaratanıdır. Sebebini bilsek de, bilmesek de yaratılmış olan her şeyde mutlaka bir hikmet vardır. Allahın yarattığı her varlığın mutlak bir işlevi vardır, her şeyi mazharına göre değerlendirir, bu nedenle gübre böceğinden bal üretmesini, arıdan da gübreye konmasını beklemez. Katili yaratan da aynı Allah tır, mazlumu yaratan da, aynı Allah tır. Bektâşîliğin amentüsü Hayrihi ve şerrihi değil aksine hayrihi ve adâletihi min Allah-ı teâla dır. Şer Allah tan gelmez, ancak beşeri zaaflardan ortaya çıkar. Allah insan şuurlu varlık olarak yaratmıştır, iyi ile kötüyü, sevap ile günahı tercihi kişiye bağlıdır. Şer Allah tan gelmez, şerrin Allah tan geldiğini ileri sürmek büyük hatadır. Bektâşî katilden yana değil, mazlumdan yana olmayı daima tercih eder. İnsanlar da anlayışları itibarı ile farklılıklar arz ederler. Kur ân ı Kerim sadece âvam denilen en alt idrak seviyesinde olana hitap etmez; Allah ın seçkin kullarının ancak zevk edebileceği tasavvufi konuları içeren tefekkürle idrak edilebilecek ayetleri de vardır. Yüce Allah ilâhi sırlarının üstlerini Kurân ı Kerim de kısmen örtmüştür; bu nedenle Biz ayetlerimizi anlayışlı insanlar için geniş tuttuk 2 demektedir. Yine bir başka ayette Onun ayetlerinin bir kısmı muhkemdir ki, onlar kitabın anasıdır. Diğer ayetlerse müteşabbihdir 3 denilmektedir. İmam Câfer-i Sâdık ise tevhid ile ilgili olarak şu sözleri söylemektedir: Ey Cendeboğlu,! Senden kesileni dolaş. Sana vermeyene ver. Sana kötülük edene iyilik et. Seni sevene selâm ver. Seninle düşmanlığa girişene ihsan et. Sana * Araştırmacı-Yazar, İstanbul/TÜRKİYE Genç Abdal, Bektâşîliğin İç Yüzü s. 288 Enam Suresi 98. ayet Al-i İmran Suresi 7 ayet 111

112 zulmedeni affet. Güneşi görmezmisin? Kötü kişileri de ışıklandırıyor, iyi kişileri de. Yağmura bakmazmısın temiz kişilere de yağıyor, suçlu kişilere de 4 demektedir. Niyâzi Mısri ise; Cevizin yeşil kabını yemekle tat bulunmaz Zâhir ile ey fakih Kur ân ı arzûlarsın 5 Rumûz-ı enbiyây-ı vâkıf-ı esrâr olandan sor Enelhak sırrını candan geçüp berdar olandan sor Yürü var ehl-i tecrîdi alâik ehline sorma Anı cân ü cihânı terk edüp deyyar olandan sor 6 Şeriatin sözleri hakikatsiz bilinmez Hakîkatin sözleri tarikatsiz bulunmaz Savm ü salât ü zekât günah kibrin mahveder Darb-ı zikir olmasa gönül pası silinmez 7 Bu ayetlerin ve kibâr-ı kelâmların ışığında bakılınca Kur ân ayetleri kâinat var olduğu müddetçe geçerliliğini muhafaza edecektir. Böyle olabilmesi için zamanın şartlarına göre yorum getirilmesi gerekir, aksi halde yanlış anlaşılır, yanlış anlama ise inançlardan uzaklaşmayı toplumsal çürümeleri beraberinde getirir. Bektâşilikte iki türlü anlatım yolu vardır; birincisi katlı anlatım, ikincisi saklı anlatımdır. Katlı anlatım, sözler aynı olmasına rağmen, anlamları kişilerin idrak seviyesine göre değişen anlatımlardır. Üzüm nedir fehm edemez Kafa erik olmayınca Potada aşk eritilmez Ciğer körük olmayınca 8 Yukarıdaki dörtlükle üzüm kelimesi anlatılmak istenen meyve değildir, mürşîdin Hak sohbetidir. Erikten kast edilen 9 ise, kişinin anlayış zevkinin yücelmesidir. Saklı anlatım ise; bedensel hareketlerle karşıdaki insanı düşündürmesi, anlamlarının ne olduğunu tefekkür etmeye çalışması içindir, yoksa aykırı davranışlar sergilemek için değildir. Örnek vermek gerekirse; mürşîd önünde bir canın peymançede dururken, kollarını çapraz bağlaması, sağ ayak başparmağının sol ayak üzerine konularak mühürlemesi, başın ise öne hafifçe eğilmesinde anlatılmak istenen şey; Hakk ın kudreti ve azameti karşısında elinin kolunun bağlı olduğunu, tasarrufun yalnız Allah a ait olduğunu anlatmaya çalışır. Anne karnındaki çocukta peymançede durur gibi durur. B- Bektâşîliğe Göre İnsan: Bektâşî tasavvufunda feyz-i akdes ve feyzi mukaddes denilen iki kavram vardır. Feyz-i akdes güneş sisitemi, gezegenler, dünya, atmosfer, hava su, madenler, bitkiler, hayvanlar âlemidir. Feyz-i Mukaddes ise, insan-ı Kâmildir. Başka bir deyişle bütün madde âlemi insan-ı kâmil için yaratılmıştır. Mevlâna Divân-ı Kebir de İnsan olmasaydı kâinat yarım arpa dahi etmezdi demektedir. Bu nedenle Allah meleklerin bile âdeme secde etmesini istemiştir. İnsan kâinatın özetidir. Yaratılmışların en mükemmelidir 10. Allah bir hadis-i kudsisinde Yere göğe İmam Cafer-i Sadık Buyruğu f. 5 sayfa İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyâzi Divanı s.123 İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyâzi Divanı s. 139 İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyazi Divanı s. 190 Turgut Koca (Halife Baba), Pir, Nefes, Üstad s.35 Bir başka anlamı ise; Ceviz: şeraiti, Üzüm: Tarikati ifade eder. Tin Suresi 1,2,3,4,5 ayetleri İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra aşağıların en aşağısına indirdik 112

113 sığmayıp kulumun gönlüne sığdım diyerek yücelttiği, her şeyi affederim kul hakkı ile karşıma gelinmesini affetmem dediği varlıktır insan. Kişi eğer ruhen yücelmeği tercih ederse, kâmil insan olma yönünde yola çıkmış olacaktır. Aksini tercih ederse en aşağı seviyede kalacaktır. Tasavvuf ehli olanlar madde âlemini ağaca, insanı ise meyveye benzetmiş, nihâyi amacın insan olduğunu anlatmışlardır. Bir ağaçtır bu âlem Meyvesi olmuş âdem Meyvedir maksud olan Sanma ki ağaç ola Bu sözlerin meâli Kişi kendin bilmektir Kendi kendin bilene Hakikat miraç ola Hak dediğin özündür Özündeki sözündür Gaybî özün bilene Rubûbiyet tac ola 11 Nitekim Mısri Niyâzi bakın ne söylemiş: Secde eyle âdeme tâ kim Hakk'a kul olasın Eden âdemden ibâ, Hakk'tan dahi oldu cüdâ 12 Şüphesiz ki ibadet şekli olmayan hiçbir din yoktur. Bektâşîlik hiç kimsenin ibadet tarzına ve şekline müdahale etmez, ama ibadetini kendi yorumladığı şekilde yapar. Çünkü Kur ân-ı Kerim de Nereye dönerseniz dönün Allah ın yüzü o taraftadır denilmektedir. Bütün yönler Allah adır. Kesret âlemi ondan zuhura gelmiştir. Allah şüphesiz ki içimizdekini bilendir 13. Her din, mezhep veya tarikat kendi anlayışına göre ibadetini yapar. Aynı inanca sahip olan topluluklar, ibadetlerinde kargaşayı önlemek için ezelden beri devam eden şekilleri uygularlar. Bu uygulamalar belirsizlikleri ortadan kaldırmak içindir, yoksa Allah kesinlikle bu şeklin dışındaki ibadeti reddeder demek, Allah a karşı yanlışlık ve saygısızlık olur 14. Bu konularla ilgili olarak evliyâullah bakın neler söylemiş Hacı Bektâş Veli: Ey derviş bil ki, oruç üç derecedir. Birincisi halk(avam) derecesi, ikincisi seçkinlerin(havas) derecesi ve üçüncüsü ise seçkinlerin seçkinleri derecesidir. Birinci derece orucu, karnı ve cinsel organları orucu bozan şeylerden korumaktır. İkinci derece orucu, gözü namahreme bakmaktan, kulağı uygun olmayan sözleri duymaktan ve dili konuşmaktan korumaktır. Üçüncü derece orucu ise peygamberlere ve evliyâlara mahsustur ki, bunlar gönlü haktan gayri şeyden korurlar. Nitekim Hazret-i Ali dünya bir gündür ve orada bizim için oruç vardır. Demek ki, onun bütün ömrü oruç tutmakla geçmiştir 15. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibâdetlerin sonu yoktur. Salâtın sonu ilâhi olgunluk; zekâtın sonu gönlü Hakk ın sevgisine yer vermektir. Orucun sonu Hak da zenginleşerek yaratılış unsurlarından uzak durmaktır. Bu nedenle Yüce Allah kutsal kelâmlarından birinde şöyle buyuruyor: Oruç benim içindir ve ben onu mükâfatlandırırım Sunullah Gaybi, Melâmilik ve Melâmiler Abdülbaki Gölpınarlı s.121 İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyâzi Divanı s. 35 Enfal Suresi 17. ayet İnananları kendisinden güzel bir imtihanla denemek için yaptı bunu Allah işitendir, bilendir Âl-i İmrân Suresi 191 Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı hakkında derin düşünürler. Sen bunu boşuna yaratmadın ey rabbimiz. Makalat-ı Gaybiyye s.41 Makalât-ı Gaybiyye s.42 Ankara Gazi Üniversitesi Hacı Bektâş Araştırma Merkezi 113

114 Nitekim peygamberlerin sultanı Müminin kalbi Allah ın arşıdır. Zahidin yetmiş yıllık ibâdeti arifin bir saatlik tefekkürüne eşittir 17. Demek ki, beş vakit namaz, insanın yavaş yavaş alışması, sürekli kılması içindir. Onlar Salât edip salâtlarında devamlı olanlar 18 Hz. Mevlâna şöyle der; Namazın ruhu namazdan efdâldir (daha değerli). Îmân namazdan efdâldir. Zirâ namaz beş vakitte ve halbuki iman dâimâ farzdır; ve namaz edâdan(kılındıktan) sonra sâkıt(değersiz, geçmiş) olur ve te hirine ruhsat(ertelenmesine izin) vardır. Îmân hiçbir özür ile sâkıt olmaz ve te hirine ruhsat yoktur. Namazsız imân fâide verir; ve münafıkların namazı gibi îmânsız namaz fayda vermez. Ve namaz her bir dinde bir türlüdür; ve îmân hiçbir dinde tebeddül etmez (değişmez). 19 Yüce Allah ibâdet ve hizmeti, kulları yavaş yavaş Allah a tapan kimseler olsunlar ve kendilerine tapmaktan kurtulsunlar diye emir buyurdu. Tıpkı annenin ilk önce yemekleri parmağının ucuyla tattırdığı, giderek yemeğe alıştırıp sütten kesildiği bir bebek gibi süt emen bir bebek gibi. Aynı şekilde dünya ve onun zevkleri de anne sütü; ibâdet, marifet, hikmet de yemek gibidir. Demek ki beş vakit namaz insanın yavaş yavaş alışması ve namazı sürekli kılması içindir. Onlar salât edip salâtlarında devamlı olanlar topluluğuna katılırlar. Oturup kalkmaları ve yaşamları bu sofradan olanlar, Allah ile vardırlar, hiçbir zaman ölmezler. Bu sofradan nasibini almayanlar ise daimi namazın zevkini alamazlar 20. Arş u ferş (gökyüzü ve yeryüzü) arasında çok nesneler vardır. İllâ âdemden ulusu yoktur. Âriflerin taatı(allah a itaat) tefekkürdür, hem dünya ve ahireti terkdir. Kur an-ı Kerim Ahzab suresi ayetinde Ey inanalar! Allah ı çok anın, O nu sabah akşam tespih edin denilmektedir. Zikrin çokluğundan maksat gönülden zikrdir, çünkü dil zikri daimi olmaz. C- Bektâşîliğe Göre Mürşîdin Önemi: Hz. Muhammed bir hadisinde Her şey bir şeydir, cahil hiçbir şeydir diyerek bilginin önemini ifâde eder. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik ise; şuurlu varlık olmasıdır. İnsanın mükemmelliğe ulaşması tefekkürü, ilmini derinleştirmesi bunu ahlâkına indirgemesi ile mümkündür 21. Bektâşîlik kâmil insan yetiştirmeye çalışır, kâmil insan olmak ise, ancak bir mürşîd nezaretinde olur. Mânevi mertebelerin aşılması bu konunun yetkin kişisinin rehberliğinde mümkündür. Ruhen yücelmek isteyen ancak bu tecrübeyi daha önce yaşayan bir üstad eğitiminden geçmek suretiyle başarabilir. Kur ân-ı Kerim de Ey iman edenler! Allah karşısında takvaya sarılın ve ona varmak için vesileler arayın, vesileyi kullanın 22 Kendi yüzünü görmek için bile bir aynaya muhtaç olan insan, iç yüzünü görmek için gönlü Hak la cilalanmış bir rehbere nasıl muhtaç olmaz. Bir hadiste ise, Mü min, mü minin aynasıdır denilmektedir. İnsanın mürşîd aynasında keşf edeceği yine kendisidir. Mürşîd sadece vesiledir. Vesilenin tahakkuku ise, ancak Allah ın inâyeti ile mümkündür, çünkü bütün varlığın ilk çıkış yeri Allah ın zatından başka bir yer değildir. Niyaz bir başka deyişle önünde eğilmek mürşîd de tecelli eden Hakk adır, yoksa bir fâni olan kalıba değildir. Kur ân ı Kerimi elimize aldığımız zaman öpüp anlımıza koyarız. Bu niyâz oradaki kağıda değil o kağıdın içinde yazılı olan Allah kelâmınadır. O kağıtlar topluluğunda herhangi, tarih, coğrafya veya ansiklopedik bilgilerle dolu olan bir kitap olsa ona asla niyâz etmeyiz Makalat-ı Gaybiyye s.48 Meraic Suresi 21. ayet Ahmed Avni Konuk, Fîhî Mâ Fîh Mevlânâ Celleddîn Rûmî, İz Yayıncılık s.32 Makalat-ı Gaybiyye s 53 Cum a Suresi 5. Ayet Tevrat la yükümlü tutulupta onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Maide Suresi 35. ayet 114

115 Savm-ı salât ü hac sanma biter zâhid işin İnsân-ı kâmil olmağa lâzım olan irfân imiş Kande gelir yolun senin ya kande varır menzilin Nerden gelüp gittiğin anlamayan hayvan imiş Mürşîd gerektir bildire Hakk ı sana Hakk el yakîn Mürşîdi olmayanların bildikleri gümân imiş Her mürşîde dil verme kim yolunu sarpa uğradır Mürşîdi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş 23 Ey derviş bil ki, Allah ın velisi kendi zamanın Nuh udur. Onun yardımı, Allah ın kullarını tufân belâsından koruyan gemidir 24. Bektâşîlik te inanışla ilgili bir sorunla karşılaşması halinde ilk müracaat edilecek yer, Kur ân-ı Kerim dir. Daha sonra sırası ile Hazreti Muhammed in hadisleri ve uygulamaları, Hz. Ali nin, on iki imamların, Hacı Bektâş Veli nin, Balım Sultan ın, Pir Sultan ın ve geçmişte yaşamış Bektâşî Babalarının, kendi mürşîdinin söyledikleri gelir. Fakat zincirin son halkası şahsın kendisi olduğu için nihâyî karar kendisine aittir. Bu anlamda özgürdür. Birisi için nasip almış mı sorusunu, hürriyetini kazanmış mı? sorusu ile sorarlar. En büyük mesuliyet de burada başlar, çünkü Hacı Bektâş Veli Kan yap kanun yapma demiştir. Bu söz hiçbir yenilik yapma anlamında değildir, ancak insanın zaâflarından dolayı yanlışlık yapması muhtemel olduğu içindir. Kaygusuz Abdâl bakın ne söylemiş; Evliyâdan gelen kelâm Okunan Kur ân değil mi? Gerçek evliyânın sözü Sureyi Rahman değil mi? Bir kimseye Bektâşî denilmesi için, mutlaka bir Bektâşî babasından nasip almış olması gerekir. Bu kural vazgeçilmez, değiştirilemez bir kuraldır. Nasip almayı Fetih Suresinin 10. ayetine istinaden yapar 25. Bektâşîlik İslâm dininin son ve en tekâmül etmiş din olduğuna olan inancı tamdır. Daha sonra din gelmeyecektir, ancak yorumlar her zamana göre aslından yani ruhundan uzaklaşmamak kaydı ile farklılıklar arz edebilir. Bektâşîliğe göre bu İslâm ın yücelmesi için son derece önemlidir. Eğer yeni yorumlar getirilmezse bazı kuralları zamanın gerisinde kalabilir, günümüz insanına cevap vermeyebilir, bu durum ise inanan insanların inançlarında yıpranmayı beraberinde getirir. Bektâşî dervişlerine Babalık icâzeti verilmesi için yapılan törende verilen telkinlerden bir kısmı şu şekildedir. Görünmeyeni görünmeyenle, bilinmeyeni bilinmeyenle anlatmayacaksın. Daha iyi olur diye kendinden bir şey uydurmayacaksın, İslâm ın yücelmesi için uğraşacaksın, zahiri makamlarda ve suret davasında olmayacak, sofran açık olacak, bütün insanlara Allah ın kulu olarak bakacaksın denilir. Bektâşîlikte en önemli makam dervişiktir. Derviş kelime anlamı fakir demektir. Fakat tasavvuftaki karşılığı Allah tan başkasına ihtiyacı olmayan, gönlünde Hakk ın zikrinden başka şeye yer vermeyen insan anlamındadır. Yolun aslı dervişliktir. Babalık, halifebabalık, dedebabalık gibi kurumlar dervişliğin hizmet aşamalarından başka bir şey değildir. Eğer bir babada dervişlik yoksa affedilmez eksikliktir, yoldan uzaklaştırılması için bile yeterli bir nedendir İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyazi Divanı s. 169 Makalat-ı Gaybiyye s.30 Fetih sûresi 10. âyet O, seninle el tutuşup sözleşenler var ya, onlar gerçekte Allah ile beyatleşiyorlar. Allah ın eli onlarının ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar, döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve kim Allah a verdiği sözde vefalı davranırsa Allah ona büyük bir ödül verecektir. 115

116 Hacı Bektâş Veli dervişliği şöyle tarif etmektedir: Yüce Allah ın sıfatlarında bâki kalabilmek için kendi sıfatlarından arınmalı, kendi kişiliğinde(zat) ve bütün görüntülerinde Allah ın görüntülerini gözlemleyebilmek için benlik ağacını kökünden sökmelidir 26. Bir Bektâşi babasına yaptığı hizmetlerden dolayı övgü için bir şey söylemek gerekirse Babanın kendisi derviş denilir. Çünkü dervişlik, sabrın, hoşgörünün, şefkatin, dünyevi ihtiraslardan uzaklaşmanın, benlikten sıyrılmanın, bütün mahlukatı koruyucu olmanın, kendini her an Allah ın huzurunda hissetmenin, bütün davranışlarında dengeli olmanın sembolüdür. Bakın Yunus Emre dervişlik için ne söylemiş; Dinin imanın varısa Hor görmegil dervişleri Cümle âlem müştak 27 durur Hor görmegil dervişleri Ay u Güneş müştak durur Dervişlerin sohbetine Feriştehler tesbih okur Zikir ede dervişleri Tersalar tövbeye gelir Taht ısları zebun olur Dağlar taşlar secde kılur Göriceğiz dervişleri Derviş oku ırak atar Hiy demeden cana utar Gafil olmayan yeter tutar Hor görmegil dervişleri Ol Fahri âlem Mustafa Sıdkı bütün aşka feda İster isen ondan vefa İncitmegil dervişleri Yer gök eder hırka hakkı Himmetleri olsun baki Çün Pâdişâh oldu saki Esrüdüser dervişleri Gökten inen dört kitabı Günde bin kez okusan Vallah didar göremezsin Sevmez isen dervişleri 28 Derviş bağrı baş gerek Gözü dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Döğene elsiz gerek Söğene dilsiz gerek Derviş gönülsüz gerek Sen derviş olamazsın Makalat-ı Gaybiyye s.2 Tersalar:Hristiyanlar, Müştak: çok istekli, Feriştehler: Melekler, Zebun: aciz güçsüz, Esrüdüser: sarhoş eder Sabahattin Eyüboğlu Yunus Emre s

117 Dervişlik olaydı taç ile hırka Biz de alırdık otuza kırka Derviş olan kişinin sözleri ümran olur Sâlik-i Hak olanın râhına bürhân olur Sanma Niyazî özün derviş oluptur senin Derviş olan kişiler şöylece sultan olur 30 Hacı Bektâş Veli Velâyetnamede Molla Hünkâr bir dede sultan istemiş, eğer derviş matlûb edeydi biz kendimiz gitmek lâzım gelir 31 diyerek, dervişliği en yüce mertebeye çıkarmaktadır. Yine dervişlik ile ilgili olarak eserlerinde şu sözler bulunmaktadır. Bil ki, dervişlik ezelî bir saadet ve ebedî bir devlettir. Her kim sır sahibi olursa Yüce Allah on sekiz bin âlemi kendisine sunar ve on sekiz bin âlem onun emrinde olur. 32 Hoca Ahmet Yesevî hazretleri bir gün hazreti Hünkâr Hacı Bektâş Velî ye buyurdu ki; Eğer daima cennette olmasını istersen herkesle dost ol ve kimseye karşı gönlünde kin tutma. Ve buyurdu ki, Hakiki derviş odur ki, kimsenin rencinden kırılmaz. Ve civanmerd odur ki, kırılmağa müstahak olanı da kırmaz. 33 Âlimlere fikir lâzımdır, dervişlere zikir. Zira ki, fikirsiz âlim serabdır(şaşkınlık), zikirsiz derviş harabdır. Fikirsiz âlim kanatsız kuştur, zikirsiz derviş yapraksız ağaçtır. Fikirsiz âlim Nuhsuz gemidir; zikirsiz derviş ruhsuz kalptir. Fikirsiz âlim Tur suz Musa dır ve zikirsiz derviş nursuz kandildir. Âlimlere ilim gerek, dervişlere velâyet. 34. Derviş Allah ın adını anmayı dilinden düşürmemeli ve gönlünde Allah ın adını anmaktan başka şeye yer vermemelidir. Çünkü gönül Allah ın göründüğü ve baktığı yerdir. Oraya O ndan başkası için yol yoktur. 35 Derviş olan kimesne hiç yaradılmışa ezâ idici ve mûzî olmak(zarar verici) gerekmez. Bektâşiler evliyâların sözlerinin Hak sözü olduğuna inanır. Çünkü Allah dostuna ilhâm yine yüce Allah tandır, Allah ın konuşan dili, gören gözüdür. Hazreti Ali ye de Kur ân ı Nâtık 36 denilmesinin bir nedeni de budur. Mânâ eri olan evliyâların dünyevi ihtiras, mevki peşinde olmaları imkânsızdır. Eğer koşuyorsa gerçek mürşîd değildir. Çünkü Nübüvvet devri bittiği için hem zahir, hem de bâtın padişahı olunamaz. Mevki makam peşinde koşuyorsa batınında bir şey yok demektir. Kâmil bir mürşîd dengeli yaşamak zorundadır. Âdem dedikleri el ayak ile baş değil Âdem Manaya derler suret ile kaş değil Hevâyı heveste mecâzi aşkta Bu dünya gözüme Leylâ göründü Tarikat pirine ikrâr vereli Erenler cümleden âlâ göründü. Bektâşî sofrasında gülbanklar çekildikten sonra tuz alınarak yemeye başlanır. Tuz ise sodyum ve klordan oluşmaktadır, yani iki zehir dengeli şekilde birleşmesi halinde, bir şifayı oluşturmaktadır. Tasavvufi bir yorum getirmek gerekirse Fena ender fena ol ki Bais-i vuslat olasın Sabahattin Eyüboğlu Yunus Emre s.214 İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyâzi Divanı s. 149 Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyetnâme İnkılap Kitapevi s. 91 Makalat-ı Gaybiyye s.49 Kitabü l Fevaid, Dize Konca Matabaası yıl 1959 s.10 Makalât-ı Gaybiyye s.8 Ankara Gazi Üniversitesi Hacı Bektâş Araştırma Merkezi Makalat-ı Gaybiyye s.7 Nehcü l Belâga Karacaahmet Yayınları s.7 Niyâzi Mısri 117

118 Dünyanın geçici nimetlerinin kölesi olma ki, Hak ile Hak olasın mesajını vermektedir. Ancak dünyada yaşadığımıza göre burada yapılması gerekenlerde yapılmak zorundadır. Toplumdan soyutlanmadan, toplumdan aykırılaşmadan, kesrette vahdeti bulmak sanatıdır Bektâşîlik. Kerâmetlerin peşinde koşmaz, kerâmet denilen şey Allah ın kuluna lütfudur, başka bir deyişle Allah ın kulunda tasarruf etmesidir, kişinin kutsal sırrıdır. Sır olanın da, herkese duyurulması, mürşîdin kendi değerini düşürmesi anlamındadır. Çünkü dostun lütfunu ortaya saçmak suçtur. Bazı insanlar imân etmek için mucizeler beklerler. Sadece kerâmetle imân baki olmayabilir. Bu nedenle Bektâşî ilmi kerâmetin peşinde koşar, kevni kerâmeti hayatının merkezine koymaz. Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba ise Erbabının, darda kalmadıkça, lüzumsuz yere kerâmet isrâfı, erkeğin hayız görmesine benzer 38. Hacı Bektâş Velî şöyle der: Bir mürit, bir şey yer ve uyur veya başka şey yapar da şeyh kendisine Sen şunu yedin, böyle uyudun derse onun kerametinin ne yararı olur? Çünkü mürit bunları zaten bilmektedir, şeyhin bu söyledikleri onun bilmediği bir şey değildir. Ancak müridin bilmediği gaibe ait sırlarla onu bilgilendirirse çok büyük faydası olur. O halde şeyhten böyle büyük bir keramet gören bir kimse daha değersiz olan bir keramete ilgi göstermez 39. Kerâmetim var diyen Halka salûsluk satan Nefsin Müslüman etsin Var ise kerâmeti 40 Boz yılanı tuttu çivi yuttu erler Pirimiz cansız duvarı yürüttü derler Kerâmet olsa da böyle hünerler İnsanlığa yarar bir iş değildir 41 Her kim ki, izharı kerâmet eder o; müddei dir. Ve her kim ki, istemeyerek kendisinden kerâmet zuhur ederse o; velîdir. 42 Gülbanklerinde bile zahirimiz mamur, batınımız pür nur ola denilmektedir. İbn-i Vakt olmak ona göre doğrudur, Ebu l Vakt olmak doğru değildir, çünkü İbn-i Vakt olan daima teslim-i rızadadır. Gece gündüz Hakk ı tefekkürle zamanını geçirir. Her geleni Hak tan geldiğine inanır, zamanın gereği ne ise onu yapar zuhurata tabidir. İleriye yönelik plan peşinde değildir. Hak murad edince her işi âsân eder, halk eder esbabını lâhzada ihsan eder düşüncesi içinde hareket eder. Hacı Bektâş Velî eserinde Ârif Allah a bakar, zahit ise kendi ameline. Zahit: Ben bilgeyim der. Ama ârif kendini unutup: Görelim Mevlâ neyler der. O kendini unutmuş, hatta benliği kalmamış, Tanrı da yok olmuştur. Ârif rabbi için, zahit ise kendisi için çalışır 43. Hârabât ehliyiz bugün biz ibn-i vakt olduk Yetiştik vahdet-i sırfa kamu envar ile dolduk Tecelli eyledi didar, ne mazi var ne istikbal Fenafillah olup hakkın cemâl-i pâkini bulduk Gece Gündüz niyazım var Hüdâ dan gafilim sanma Gönül Kâbe imâmım Hak salât-ı daime uyduk Aşk Risalesi Yeni Aydın Matbaası- Aydın 1959 s. 129 Makalat-ı Gaybiyye s.55 Yunus Emre Sabahattin Eyüboğlu s.145 Feylesof Rıza Tevfik, Serab-ı Ömrüm Kitabü l Fevaid, Dize Konca Matabaası yıl 1959 s.11 Makalat-ı Gaybiyye s.3 118

119 Harabat ehlinin Şahı bizi davet edip geldik Çekip gülbengini Kâzım Ali nin sofrasın kurduk 44 * * * İbn-i Vaktım ben Ebu l Vakt olmazam Abd-i mahzım ben tasarruf bilmezem 45 Dünya hayatı bir kibritin yanıp sönüşü kadar kısadır, tatile giden bir insanın, evine ve işinin başına dönmesi gibi kaçınılmazdır. Halbuki ruhsal hayat sonsuz ve sınırsızdır. Hacı Bektâş Veli nin Makalât ta söylediği gibi Üç eyü dostum var biri evde kalır, biri yolda kalır, biri benimle gelir. Evde kalan ailemdir, yolda kalan arkadaşlarımdır, benimle gelen iyiliklerimdir. İnsanın esas sermayesi olan ruhunun yüceldiği en son noktadır. Haşr ve neşr bu seviyeye göredir. Fiziki ölüm bilindiği gibi kaçınılmazdır, onun zaman ve zeminini tayin etmek şüphesiz ki, insana ait değildir; ancak ihtiyari ölüm denen Ölmeden önce ölmek 46 Allah ın izni dahilinde kulun dilemesi ile mümkündür 47. Bu da Bektâşîliğe göre nasip almak Allah adına Allah ın tecelligâhı olduğuna tereddütsüz inandığı, bir kâmil mürşîde bağlanmakla mümkündür. Böylelikle dünya da iken, dünya nimetlerini terk etmiş olur. Ahirette ise hesabını veremeyeceği ve ah keşke dünyaya tekrar dönsek de 48 bu günahları işlemesek demek gereğini hissetmemek için bütün hayatını oruçlu, her anını Allah ın huzurunda hissederek sâlât-ı daimde olmağa çalışır. İnsan gönlünü Allah ın evi olarak kabul eder, insana yapılan her hizmeti o insanın yaratanı olan Allah a saygısından dolayıdır. İnsan gönlünü kırmak ise Allah ın binasını yıkmakla eş tutar, kul hakkı ile Allah ın huzuruna çıkmak istemez. Eli işte aklı daima Hakk ın güzelliklerini tefekkürdedir. İlâhi sırlara vakıf olmaya çalışır, teslim-i rızadadır, dava peşinde değil, mânâ peşindedir. Kendisi gibi düşünmeyeni küçük görmez, aksine onu da Hakk ın bir mazharı olduğunu düşünür. Siyasetten uzak durur, yalnızca ülkesinin milli birlik bütünlüğünün tehdit altına girme ihtimalinde müdaheleci olmayı düşünebilir. Yeniçeri Ocağının Hacı Bektâş tarafından kurulması nedeni ile Türk Silahlı Kuvvetlerini, pir emaneti olarak kabul eder. Bütün gülbanklerinde ordusunun muzaffer olması, devletinin bekası için hayır dua eder. Atatürk ilke ve inklâplarına bağlıdır. Yüce Atatürk ü Allah ın bu millet için göndermiş olduğu bir lütuf olarak kabul eder. Bektâşîliğe göre Hz. Peygambere ulaşmak için iki zincir vardır; birincisi seyyid-i saâdat diğer bir ifâde ile bel evlâdı denilen soy zinciri, ikincisi ise el almak suretiyle günümüze ulaşan nur zincirdir. Peygamber neslinden olmaya saygılı davranır. Nasipli olmayanı ise muhabbet sofrasına alır, meydan evine yani mürşîd ve ihvanla birlikte halka namazı kılınan mekâna almaz. Aşağıdaki ayetler ise, Bektâşîliğe göre ikrar vermenin zaruretini anlatan ayetlerin bir kısmıdır. Nasip almak, ikrar vermek, yani ahitleşmek demektir. Tevbe Suresinin 7 ayet Tanrı ahde vefa edenleri sever. Maide Sûresi 1. âyet Ey iman edenler! Akitlerin ve ahidlerin icaplarını yerine getirin. Ra d Sûresi âyetleri Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kişi kör biri ile aynımıdır?. Sadece aklı ve gönlü işleyenler düşünüp ibret alır. İşte bunlardır, Allah a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı bozmayanlar. Nahl Sûresi 91. âyet Antlaşma yaptığınızda, Allah a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü kendinize Allah ı kefil yapmış durumdasınız. Allah yaptıklarınızı bilir. İsra sûresi 34. âyet Ahdinize vefalı olun çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir Hüseyin Kâzım Koca Baba Divanı İstanbul Maarif Kitaphanesi yıl 1959 s.22 (Balıkesirde Başçeşme Mezarlığında medfun) İstanbul Maarif Kitaphanesi, Niyâzi Divanı s. 116 Hadis-i Şerif Mutu kalbe ente mutu Yunus Suresi 100. ayet Tanrı izin vermedikçe, hiç bir ferdin iman etmesi mümkün değildir Mü minün Suresi ayet Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında: Rabbim! Der, beni geri gönder Tâ ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım. 119

120 Ahzab sûresi 7. âyet Biz peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de misak aldık. Nuh tan İbrahim den, Musa dan, İsa dan, bunların hepsinden kuvvetli sözleşmeyle misak aldık. Maide sûresi 14. âyet Biz Hıristiyanlarız diyenlerden de misaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Mürşîd huzurunda dara durmağa Dara durup hakka boyun vermeye Muhabetten geçip hırka giymeye Çar pareden derviş Şalın var mıdır? Pir Sultan ım senin derdin deşilmez Derdi olmayanlar derde duş olmaz Rehbersiz Mürşîdsiz yollar açılmaz Mürşîd eteğinde elin var mıdır? 49 * * * * * Rehberin var ise olursun insan Rehberin yok ise kalırsın hayvan Arasât gününde açılır meydan Açılan meydanda rehber isterler Mürşîdin nazarı müşkülü seçer Kâmil olan tâlib sırat ı geçer Can kuşu kafesten âkibet uçar Tenden uçan candan rehber isterler Tarikat babına girmek dilersen Hakikat güllerin dermek dilersen Erenler sırrına ermek dilersen Sır ile pinhandan rehber isterler 50 Hacı Bektâş Velî Makalatı Gaybiyye de; Hz. İsa nın şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Her kim iki kere doğmazsa gökteki ulvî âleme(melekût) erişemez. (Yuhanna incili 3 bab) Yüce Allah ın biri nurdan diğeri karanlıktan iki deniz yarattığına ve bunların arasına bir ara bölge(berzah) koyduğuna ve bunların birbirleriyle karışmasının mümkün olmadığına dair: Bunlar bir kandilde birbirine karışmayan su ile yağ gibidirler. Peygamberler, evliyâlar, takva sahibi olan ve temiz insanlar ışık(nur) denizinde; müşrikler, şeytanlar ve nefisler karanlık denizindedirler ki, birbirine karışmazlar. Bunun kanıtını Kur an ın şu ayetinde bulmaktayız: Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıverilmiştir. Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşamazlar. Yani iki deniz bir yerde birbirine kavuşur ama her iki denizin arasında Allah ın kudretiyle bir engel, bir perde konulmuştur 51. Sanat ve meslek öğretmen veya usta olmadan öğrenilemez. Allah ı tanıma ise bunlardan daha zordur ve işlerin en değerlisidir, her şeyin üzerindedir. Bu işin de bir ustası olmadan kendiliğinden öğrenilmesi mümkün olmaz. Yüce Allah büyüklüğü ile bu önemli iş için de ustalar buldu, öğretmenler gönderdi. Peygamberler ve evliyâlar bu işin öğretmenleridirler. Demek ki o hazretler olmadan bu iş başarılamaz. Öğretmensiz öğrenmek pek nadir mümkün olur. Nadir ise hüküm taşımaz 52. Soya sopa rağbet etme. Daima ismin az söylensin. İlk önlerde kendi adını yazma Pir Sultan Abdâl, Milliyet Yayınları s.327 Pir Sultan Abdâl Bütün Şiirleri, Milliyet Yayınları s.161 Makalat-ı Gaybiyye s.51 Makalat-ı Gaybiyye s.57 Makalat-ı Gaybiyye s

121 Sonuç Bektâşîliğin inanç kaynağı Kur ân ayetleri, Hz. Muhammed in uygulamaları, batıni yorumlarını paylaştığı Hz. Ali nin kibâr-ı kelâmlarıdır. Daha sonra bu manevi emanetin devamı olan 12 imamların, Ahmet Yesevi nin, Hacı Bekâş Velî nin, Balım Sultanın uygulamalarıdır. Amacı kâmil insan yetiştirmektir. İnsan Allah ın yarattığı en mükemmel varlıktır ve onun tecelligâhıdır. İnsan-ı kâmil kâinatın özeti âlem-i kübradır. Dış görünüşü yani, zahiri ile halk, batını ile Hak tır. Madde âlemi ise insanın yaşayabileceği ortamın alt yapısıdır. İnsan-ı Kâmil Kur ân-ı Nâtıktır. Bütün insanların ruhen yücelmesi için yaratılışı gereği, bilkuvve kişide bu özellikler vardır. Ortaya çıkması ise önce Allah ın izni, sonra kâmil bir mürşîdin seyr-i sülûkundan geçmesi ile mümkündür. Mürşîd mânâ insanıdır, dâvâ ve intikam insanı değildir. Çünkü din ile kin bir arada olmaz. Kur ân-ı Kerim in Maide suresinde kısasla ilgili ayetlerde bile yine kim bağışlarsa günahlarına perde olur denilmektedir. Bektâşilik ahiretten dünyaya açılan penceredir. 121

122

123 ALEVÎ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK Harun YILDIZ Arapça kökenli bir kelime olan musahiplik, arkadaşlık yapmak, eşlik etmek ve refakat etmek gibi anlamlara gelir. Musahip ise, arkadaşlık eden, sohbeti güzel olan anlamına gelir. 1 Alevî/Bektaşî geleneğinde ise, daha önce ikrar vermiş olan ve kan bağı da taşımayan evli iki kişinin eşleri ile birlikte, dedenin ve cem topluluğunun önünde, Hakk a yürüyünceye kadar kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına dair söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan manevi kardeşliği ifade eder. 2 Temel bir Alevî kaynağı olan Buyruk taki ifadesiyle, iki sofunun ve böylece iki ocağın kıyamete değin kardeşliğidir. 3 Bir yazarın ifadesiyle musahiplik, evlilik ya da soy ağacı dışında sanal olarak oluşturulan bir akrabalık olup 4 ülkemizdeki Alevî/Bektaşî çevrelerde yüzyıllardan beri yaşatılıp günümüze getirilen önemli bir kurumu ifade eder. Musahipliğe, yolun gereği olduğu ve bu dünya hayatında insanlar arasında dayanışmayı hedeflediği için yol kardeşliği; ayrıca bu beraberliğin ölünceye kadar sürmesi gerekliliği ve musahibine karşı kişinin yaptıklarından, öte dünyada sorumlu tutulacağı için de bazı yörelerdeki ifadesiyle, ahiret/ahret kardeşliği ve can kardeşliği gibi isimler de verilir. Alevî/Bektaşî geleneğinde musahipliğe çok önem verilmiş olup, adeta inancın temellerinden biri şeklinde kabul edilerek saygın bir kurum olarak görülmüştür. Zira bu gelenekte önceleri musahibi olmayanın yola giremediği ve ceme katılamadığı, musahip kurbanından da yiyemediği bilinmektedir. 5 Ülkemizdeki Alevî/Bektaşî çevrelerde yalnızca Bektaşîliğin Babağan kolunda bulunmayan 6 musahiplik, Bektaşîlik te ise, genel olarak yaygın değildir. Buna karşılık Bektaşîler dışındaki Alevî zümrelerde son derece önemlidir, özellikle Tahtacılar da inancın temel niteliklerinden birini oluşturur. 7 Tahtacılar da bu yüzden belli bir yaşa gelmiş her inanç mensubu kendine bir musahip tutmakla yükümlüdür. Bu kurum, topluluk içinde iki ailenin birbiriyle Dr., OMÜ. İlahiyat Fakültesi, Samsun/TÜRKİYE, İbn Manzûr, Lisânu l-arab, Kahire, Trz., IV, Bkz., Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Kaynak Yay., İst. 2003, s ; Derviş Tur, Erkânname Aleviliğin İslâm da Yeri ve Alevi Erkânları, Can Yay. İst. 2002, s. 421; Piri Er, Geleneksel Anadolu Aleviliği, Ervak Yay., Ank. 1998, s. 39. Bkz., Buyruk, (Haz. Fuat Bozkurt), Anadolu Matbaası, İst. 1982, s. 52. Ayten Kaplan, Tahtacılarda Aile ve Akrabalık Kurumu, Alevilik, (Haz. İsmail Engin, Havva Engin), Kitap Yay., İst. 2004, s Bkz., Mehmet Eröz, Türkiye de Alevîlik Bektaşîlik, Otağ Matbaacılık, İst. 1977, s. 110; Fuat Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, Doğan Kitapçılık, İst. 2000, s ; Mehmet Yaman, Alevilik İnanç-Edeb-Erkân, Ufuk Yay., İst. 1994, s. 211, 215. Burada Piri Er in Bektaşîliğin Babağan kolunda musahipliğin bulunmayışında bu koldaki mücerretlik kavramının ve Hacı Bektaş Veli nin de mücerret olduğu inanışının etkili olmuş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Zira musahiplik için aranan şartlardan birisi de, evli olmaktır şeklindeki yorumunun dikkate değer olduğunu düşünmekteyiz. Bkz., Er, 39. Bektaşîlik te tarikata gönül veren her kadın erkek, evli ya da bekar her fert, tek başına nasip alır, Bektaşî olur, böylece Bektaşî topluluğuna girebilir. Alevîler de ise, her şeyden önce Alevî bir ana babadan doğmuş olmak şartıyla genellikle de evlendikten sonra, başka evli çiftle musahip olarak topluluğa katılabilir. Bektaşîlik teki tek tek giriş, intisap yerine, Alevîlik te dört kişilik iki çiftin erkâna girmesi söz konusudur. Bkz., Eröz, 111; E. Rûhi Fığlalı, Türkiye de Alevîlik Bektâşîlik, Selçuk Yay. İst. 1994, s

124 kardeşlik akdetmesini ifade etmekte olup bu şekilde ailelerin karşılıklı yardımlaşmasını sağlayarak sosyal dayanışmayı hedeflemektedir. Bu haliyle musahiplik, Anadolu Alevîliği içerisinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Geleneksel olarak Alevî toplumunun gerçek bir mensubu olabilmek ve toplum içerisinde sosyal bir mevki elde edebilmek için kişinin musahipli olması gerekir. Gerçi musahipli olmadan önce de kişi, doğuştan Alevîdir ve o topluluğun mensubudur. Fakat asıl mensubiyet, evlendikten ve kendilerine musahip olarak başka bir evli çift bulduktan sonradır. Bu yüzden ülkemizde bazı yörelerde musahiplik cemi, ikrar verme cemi diye de anılır. 8 Bu çerçevede Hataî mahlaslı olan Şah İsmail (930/1524) e ait olan şu dörtlük Alevî/Bektaşî çevrelerde sık sık okunur: Yol oğlundan bağçenizi sakınman Yen yedirin yemişiniz koruman Musahipsiz yedi adım yürümen Musahibi olmayan anda yorulur. 9 Alevî toplumu içerisinde musahip olmak için öncelikle bir takım şeylerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için de önce musahiplik cemi nin yapılması gerekir. Yine bu tören yapılmadan önce, geleneğin gereği olarak bir takım işlemler, belli bir süreç dahilinde yapılır. Şöyle ki; musahip olmak isteyenler, anne ve babalarının onayını aldıktan sonra rehbere başvururlar. Rehber, bu başvuruyu değerlendirir; olumlu kanıya varırsa durumu dedeye bildirir. Bunun üzerine bir tören yapılır ve törenin başında musahip olacak canlar, mürşidin karşısında dâra dururlar 10. Dede, öncelikle onlara musahipliğin beraberinde getireceği sorumluluğu hatırlatarak, sakın bu yola gelmeyin, çünkü bu yol, zordur; gelme gelme, gelirsen dönme; gelenin malı gider, dönenin canı gider; öl ama ikrar verme, öl ikrarından dönme der 11 ve bu işin kurallarını bildirir, bunları yerine getirmeyi kabul edip etmediklerini sorar; çünkü insan hayatında bir kez yapılacak olan kardeşlik andı, yaşam boyu sürecek, hiçbir biçimde araya küskünlük, dargınlık girmeyecektir. Eğer onlar, kabul ettiklerini söylerlerse dede, bir gülbank okur 12 ve arkasından taraflar, birbirlerini sınamak ve bunu yürütüp yürütemeyeceklerine kesin karar vermek amacıyla en az bir yıl olmak üzere iki ya da üç yıl beklerler. Bu süreç, birbirini sınama ve anlama sürecidir. Eğer taraflar, bu süreç içerisinde anlaşamayıp bunu yürütemeyeceklerine kanaat getirirlerse, musahip olmaktan vazgeçerler. Böylece kardeşlik andları bozulmamış olur ve daha sonra başka biri ile de musahip olabilirler. Musahip olduktan sonra andı bozanlar ise, hayat boyu yeni musahip tutamazlar, düşkün sayılırlar. 13 Taraflar, birbirini tanıyıp anladıktan ve bu işe kesin karar verdikten sonra artık musahiplik cemi yapılır. Musahiplik cemi için, musahip olacak olanlar, daha önceden boy abdesti alırlar. 14 Boy abdesti sırasında önce eller, sonra ağız, burun ve yüz yıkanır. Bu arada peyk 15, cem erenlerine Fığlalı, 313; Cemal Sofuoğlu, Avni İlhan, Alevîlik Bektaşîlik Tartışmaları, Türkiye Diyanet Vakfı, Ank. 1997, s Er, 39. Dâr a durmak: Kişinin dedenin ve cemaatın önünde, canını yol uğruna vermeye hazır olduğunu bildirmek için, niyaz ederek meydanın ya da meydan odasının ortasına gelerek, ayaklar mühürlenmiş, kollar göğüste çapraz, baş öne eğik durmasıdır. Bkz., Korkmaz, Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s Buyruk, (Bozkurt), s. 57. Bu gülbank şöyledir: Bismişah, Allah Allah,yüzüm yerde, özüm dâr da, Dâr-ı Mansur da ellerim gani dergâhında, erenlerden hak hayırlısı şey en ederim. Allah,Eyvallah, hû dost. Bkz., Buyruk, (Bozkurt), s. 54. Korkmaz, Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 310; Er, Ülkemizdeki Alevî gruplar içerisinde Tahtacılar da musahiplik cemi öncesi musahip olacak kişilerin boy abdesti almalarına rastlanmamaktadır. Bkz., Ali Selçuk, Tahtacılar, Yeditepe Yay., İst. 2004, s. 197; diğer Alevî gruplarda ise boy abdesti almak gerekmektedir. Bkz., Korkmaz, Anadolu Aleviliği, Berfin Yay., İst. 2000, s

125 cemin yapılacağını haber verir. Ardından rehber tarafından boyunlarına mendil veya tığbent bağlanarak cem meydanına getirilen canlar, eşleri ile birlikte dâra dururlar, arkasından üzerlerine beyaz bir çarşaf örtülerek dededen dua ve nasihat alırlar. Bu beyaz çarşaf, yaşarken ölmenin, ölmeden önce ölmenin ve kefenlenmenin simgesidir. Burada ölen, insanın nefsidir. Bu ölümle insanın nefsi, kötülüklerden arınmış olur. 16 Cem de önce çerağ uyandırılır (mum, kandil yakılır), arkasından da seyyid-i Ferrâş (Selman), ibrikçi, aşık (sazender) 17, semahçı, sâki-i Kevser, sofracı ve gözcü gibi hizmet sahipleri, sırasıyla belli bir erkân dahilinde hizmetlerini gerçekleştirip dededen dua alırlar. Cemin sonlarına doğru cemi yöneten dede, Nefsinize uymayın, yolunuzdan azmayın, çiğ lokma yemeyin 18, malı mala, canı cana katın, halinize haldaş, yolunuza yoldaş 19 olun diyerek ahlaki bir takım öğütler verir. 20 Bu öğütlerde de genel olarak, dede tarafından dört kapı kırk makamın gereklerine uyulması vurgulanır. Bu yüzden tören öncesi ve tören sırasında da sürekli dört kapıya atıflar vardır. 21 Ardından dede, topluma dönerek bu kişilerin varsa kusurları, hataları ve ayıplarının söylenmesini ister. Bu, topluluğun bu kişilerin musahip olma isteklerine razı olup olmadığını anlamak için yapılır. Topluluk razı ise, yeniden öğütler verilir; musahipler de, Hak Muhammed Ali ye daime bağlı kalmaya ve Hüseyin in yolundan ayrılmamaya söz verirler, böylece kabul gerçekleşmiş olur. 22 Ayrıca adına musahiplik kurbanı denilen kurban da kesilir. 23 Cemin sonunda artık musahip olanlar, dede ve rehberden başlayarak oradaki tüm büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperler, sonra ceme katılan herkes birbiriyle niyazlaşır. Ardından on iki hizmet sahipleri, ayağa kalkıp dedenin elini öper ve onlar da birbiriyle niyazlaşırlar. Ceme katılan cemaat da, Hû sofular, menziliniz mübarek olsun, Cenab-ı Allah, ikrarımızda ber karar eylesin diye dilekte bulunur. 24 Musahiplik cemi, Alevî/Bektaşî geleneğinde oldukça önemli, önemli olduğu kadar da oldukça görkemli ve ayrıntılı bir törendir. Böylece her iki aile, birbirinin dünya ve ahirette musahibi Farsça haber taşıyan, haber getiren anlamına gelen peyk, cemdeki on iki hizmet sıralamasında yer alan, cem yapılacağı haberini komşulara, cemaate ulaştırma görevini yerine getiren kimseye denir. Bkz., Korkmaz, Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s Er, Sazender/sazandar, aşığa Tahtacılar arasında verilen isimdir. Bkz., Murat Küçük, Horasan dan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan, Nefes Yay. İst. 1995, s. 99; Eröz, 118. Buradaki çiğ lokma ifadesi, yalan, iftira gibi topluluk tarafından kötü görülen işleri ifade eder. Tahtacılar da ise, daha çok gayr-i meşru ilişki anlamına gelir. Bkz., Selçuk, 192. Bu da, acıda ve sevinçte bir olmak, birbirine dayanmak anlamına gelir. Buyruk, (Bozkurt), s. 62; Küçük, 87. Örnek olarak musahip adaylar, dedenin huzuruna çıkarken, her bir kapı için bir kez olmak üzere, toplam dört kez cem evinin kapısına gidip gelirler. Dede, daha sonra onlara yine dört kapının anlamını sorar. Ardından söz verme sırasında yine dört kapı üstüne söz verilir. Dede, sorar: İlk kapı, şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü marifet, sonra sırrı hakikat, hak mı?. Rehber, Eyvallah der, kabul böylece tamamlanır. Bkz., Buyruk, (Bozkurt), s ; Ayhan Yalçınkaya, Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yay., Ank. 1996, s Yalçınkaya, 72. Bu kurban, musahip olacak olan iki aile tarafından kesilir ve eti de toplu halde ceme katılanlar tarafından yenir. Bazı yörelerde bu kurbanın etini musahibi olmayanlar, yiyemez. Bkz., Eröz, 113; Orhan Türkdoğan, Alevi Bektaşi Kimliği Sosyo-Antropolojik Araştırma, Timaş Yay. İst. 1995, s. 62. Musahiplik cemi için bkz., Buyruk, (Bozkurt), s ; Eröz, ; Irène Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, (Çev. Turan Alptekin), Cem Yay., İst. 1994, s ; Türkdoğan, 62-64; Tur, ; Yaman, ; Korkmaz, Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s ; Alper Çağlayan, Çubuk Yöresinde Erkân, Ank. 2002, s ; ayrıca Tahtacılar arasında yapılan cem töreni için bkz., Rıza Yetişen, Tahtacı Aşiretleri, Memleket Matbaacılık, İzmir, 1986, s ; Küçük, 84-99; Selçuk, ; Veli Asan, Tahtacılarda Musahiplik [Hazırlık Aşaması], Cem, V, (İst. 1995), 49:

126 ve kardeşi olur, hatta birbirlerini kardeşten de üstün olarak görürler. 25 Bu yüzden musahiplik, kan kardeşliğinden daha önemlidir. Bu tören, gelenek içinde aynı zamanda, yeniden doğuş, topluluğa giriş anlamına gelmekte olup içerdiği anlam ve beraberinde getirdiği sorumluluklar açısından zor bir durum ve süreci ifade etmektedir. Bunun zorluğunu anlatmak amacıyla da değişik yörelerde kıldan ince, kılıçtan keskin, demirden leblebi, ateşten gömlek gibi ifadeler kullanılır. Bu şekilde musahiplik bağı tesis edilmiş olur. Unutmamak gerekir ki Alevî geleneğine göre, kişi yaşamında yalnız bir kere gerçekleşebilen bu antlaşmanın, ölüm, düşkünlük ve ayrılık gibi durumlarda bozulması halinde yenilenmesi mümkün değildir. 26 Bu yüzden Tahtacılar da musahipli birisi öldüğünde, ölen kişinin musahiplisi başka birisi ile tekrar musahipli olamaz. 27 Musahiplik töreni, ülkemizdeki Alevîler arasında -bazı yörelerde kimi değişiklikler olmakla birlikte- genellikle böyle yapılır. Örnek olması açısından Tahtacılar da musahipliğe bakış, diğer Alevî zümrelere göre biraz daha farklıdır. Tahtacılar, musahipliğin tam olarak dört aşamada gerçekleştiğini kabul ederler. Bu yüzden bunları, dört kapı adıyla da nitelendirirler. 28 Hz. Ali nin bu dört aşamayı yaşadığına inanırlar. Bunların ilki, musahiplik tir. Hz. Ali nin musahibinin Hz. Muhammed olduğuna inanılır. Tahtacılar da musahiplik ayinine musahibi olmayanlar, ikrar vermiş olsalar dahi alınmazlar. 29 Ayrıca yine ikrarın alınmış olması ve evli olma şartı vardır. 30 İkinci aşama, aşinalık tır. Aşinalık, musahiplikten sonra gelen ikinci aşamayı oluşturur. Musahipliğe göre gerçekleştirilmesi daha zordur. Bu aşama, Hakk la dost olmak olarak algılanır. Hz. Ali nin aşinasının Veysel Karanî olduğuna inanılır. Tahtacılar da ancak iki musahipli aşina olabilir. Bu yüzden de aşinalık ceminde kurban yerine bir elma dörde bölünüp aşina olacaklara paylaştırılır. 31 Üçüncü aşama, peşinelik tir. Peşinelik, iki aşinanın ulaşabileceği bir aşamadır ve üçüncü aşamayı oluşturur. Hz. Ali nin peşinesi, onun peşisıra gidip bozatlı Hızır ını yani Ali yi bulan Selmân-ı Fârısî dir. Son aşama ise, çiğildaşlık/çığıldaşlık tır. Çiğildaşlık, ancak iki peşinenin ulaşabileceği bir aşamadır. Kişi, ancak çiğildaş olduktan sonra insan-ı kâmil olabilir. Hz. Ali nin çiğildaşı, topraktır. Zaten Ali nin sıfatlarından biri de, toprak anlamına gelen türab dır. Ali nin toprakla çiğildaş olması, toprakla bir ve aynı olması anlamına gelir ki bu, yaşarken ölmenin, benliğini toprağa gömmenin simgesidir. Tahtacılar a göre günümüzde bu aşamaya ulaşmak imkansız, diğer iki aşamayı gerçekleştirmek de zordur. 32 Tahtacılar arasında görülen bu ritüelleri, Tanrı nın sırrına ermedeki sürecin aşamaları olarak kabul etmek mümkündür. Bu süreçteki her giriş ile birlikte simgesel ölüm, onun sonunda da yeniden doğuş meydana gelir. 33 Yine bu bağlamda Tahtacılar da musahiplik kurumu, bir nevi sır grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Tahtacı olmayan bir Alevî, musahipli olsa bile törene alınmamaktadır. Yine Tahtacılar da, Bu durum, ülkemizde değişik yörelerde yol kardeşi, bel kardeşinden daha ileridir sözüyle ifade edilmektedir. Er, 39. Selçuk, 195. Bu yüzden de Pir Sultan Abdal (XVI. Yüzyıl) a ait olan şu dörtlük sık sık okunur: Eğer farz içinde farzı sorarsan Yine farz içinde farzdır musahip Dört kapıdan kırk makamdan sorarsan Yine farz içinde farzdır musahip. Bkz., Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal (Bütün Şiirleri), İst. 1974, s Selçuk, 190, 197; Küçük, 84. Selçuk, 189. Kaplan, 371. Bkz., Korkmaz, Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 305; Küçük, ; Er, 43-44; Yasin İpek, Tahtacılarda Alevi Terminolojisinden Kimi Örnekler, Alevilik, (Haz. İsmail Engin, Havva Engin), Kitap Yay., İst. 2004, s ; Kaplan, Selçuk,

127 bir bütün olarak törenin kendisi ve ayrıntıları sır olarak kabul edildiğinden, törendeki uygulamaları, musahipli olmayan kişilere anlatmak, düşkünlük sebebi olarak görülmektedir. 34 Artık bu tören gerçekleştikten ve iki aile birbirinin musahibi olduktan sonra her iki aile, hayat boyu birbirlerinden sorumlu olurlar; namus, mal ve mülk hariç hemen her şeyleri ortak sayılır. Musahip olan erkeklere kardeş, kadınlara bacı denir. Musahip olanlar, hayatları boyunca birbirlerine destek olurlar; acıları, tasaları, sevinçleri birlikte paylaşırlar. Birbirlerinin evine tıpkı kardeşlerinin evine girer gibi teklifsiz, randevusuz, gayet doğal bir şekilde girebilir ve yemeğini yine aynı şekilde yiyebilir. Asla onlar arasında senlik-benlik olmaz. Birbirlerine karşı sorumluluğu, ölünceye kadar sürer; eğer taraflardan biri ölürse, diğeri ölenin eşi ve çocuklarına bakma sorumluluğunu üstlenir. Yine birinin başına bir felaket gelse, sözgelimi tarlasını sel alıp götürse, hayvanlarını kaybetse ya da düğün yapacak olursa, kan bağı olan kardeşinden önce musahibi onun yardımına koşar, imkanına göre ona yardımcı olur ve böylece sevincine ortak olduğu gibi acısına da ortak olur. 35 Eğer musahip, imkanı olduğu halde yol kardeşine yardım etmezse bu durum, büyük bir günah olarak değerlendirilir ve ona toplum içinde iyi gözle bakılmaz. Bu çerçevede Şah İsmail in şu dörtlüğü sık sık okunur: Musahip musahipten saklasa sözü Hakk ın divanında ayrolur özü Cehenneme gider karadır yüzü Danıştı Muhammed böyle der Ali. 36 Onlar, birbirlerinin gidişatını, çocuklarının ahvalini kontrol ederler. Gençlerin, kötü yollara sapmaması için göz kulak olurlar. Musahip olanlar, kendi çocuklarına karşı üstlendikleri yükümlülükleri, diğerinin çocuğuna karşı da yüklenmelidir, bu yüzden çocuklarını birbirinden ayırmamalıdırlar. 37 Dolayısıyla musahip olanlar, hayatlarının her safhasında birbirlerine yardımcı olmak durumundadırlar. Ekonomik anlamda yardımlaşma, musahipliğin temel niteliklerinden biri olup musahiplik, toplumsal dayanışmayı sağlar. Böylece birbirine kenetlenmiş bir toplum oluşturur, dayanışma ve ortak sorumluluk bilincini yerleştirir. Bu çerçevede musahiplik, Anadolu Alevîliğinin en özgün dayanışma kurumudur. Yine musahipliğin önemli sonuçlarından biri de, her iki aile çocuklarının, birbirleriyle yedi kuşak boyunca evlenememeleridir. 38 Birbirine musahip olan iki kişi, birbirinin öz kardeşi gibi kabul edildiğinden dolayı, her iki aile çocukları da kardeş olarak kabul edilir. Böylece musahiplerin çocukları arasında evliliğe kesinlikle izin verilmez. Hatta bazı Alevî köylerinin, bir diğer Alevî köyü ile musahipli olduğu, bu yüzden de bu iki köyün insanlarının birbirleri ile evlenemedikleri bilinmektedir. Türk toplumlarında kardeş çocukları evlenebildiği halde, birbirine musahip olanların çocuklarının evlenmemesi, musahip kardeşliğinin ne derecede etkili ve köklü olduğunu gösterir. 39 Ayrıca musahip olanlar, yapmış oldukları kabahat ve kötülüklerin hesabını da birlikte verirler. Bu yüzden eğer biri hata yaparsa diğeri, onu uyarmakla yükümlüdür; bundan dolayı biri, düşkün olursa diğeri de düşkün sayılır. Bu şekilde kişilerin birbirlerini hem eğitmeleri, hem de birbirlerini tamamlamaları beklenir. Böylece musahipler, birbirlerinin yapabilecekleri kötülüklere karşı sorumlu olacakları için de, Alevî toplumu içerisinde musahiplik, yüzyıllardır bir sosyal kontrol mekanizması işlevini de yerine getirmektedir Selçuk, 198. Örnek olarak, ülkemizde değişik yörelerde özellikle Kürt Alevîleri arasında musahip, düğünlerde sağdıç olarak kabul edilir. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yay., Ank. 1998, II, 152. Türkdoğan, 227, 471; Fığlalı, 314; Er, Mélikoff, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Cumhuriyet Kitapları, (Çev. Turan Alptekin), İst. 1998, s. 274; Selçuk, 197. Eröz,

128 Ülkemiz Alevîlerinin temel kaynaklarından biri olan Buyruk ta da musahipliğe çok fazla önem verilmiştir. Bu bağlamda, musahipliğin önemi, erkânı ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Buyruk tan önemli bilgiler elde edilir. Her şeyden önce Buyruk ta musahiplik, Hz. Muhammed in Ey inananlar, her iki kişi birbirinizi kardeşliğe kabul edin buyruğuna dayandırılır. 40 Yine Buyruk, Musahiplik andı, kişi yaşamında yalnız bir kez yapılır. Ölüm, dargınlık ya da ayrılık gibi nedenlerle bu and bozulsa bile bir daha yapılmaz 41 ve Bu and, çok önemlidir; bu andı bozanlar, Muhammed-Ali nin yolundan çıkmış kimselerdir. İşleri bozuk, sonları karanlıktır. Tanrı katında Muhammed-Ali nin şefaatından yoksundurlar. Ahirette Tanrı nın gazabı onların üzerinedir. Dört kapının sürgünü, kırk makamın lanetlisidir. 42 Her kişinin kendi yaşıtında ve kendi düzeyinde biriyle musahip olması uygundur. 43 Musahip, musahibin evine teklifsizdir. Malını teklifsiz alır, yemeğini teklifsiz yer, çünkü musahip, musahibin kardeşidir. Kardeş, kardeşinin evine teklifsiz gider 44 şeklindeki ifadelerle musahipliğin önemini vurgular. Ayrıca Buyruk, Gerçek musahip, öbürünün yarasına ilaç olandır. Musahip, kardeşinin inleyişini duyandır, kardeşinin derdine derman olandır. Kardeşinin küfürünü iman sayandır. Kardeşinin derdine derman olmayan, küfürünü iman saymayan musahip olamaz. Musahip olanların her durumda, her konumda birbirine bağlılıklarının sonsuz olması gerekir 45 demektedir. Alevî geleneğinde, yine Buyruğa dayandırılan ve birbiriyle musahip olacak kişilerde bulunması gereken bazı şart ve ölçüler vardır. Bu da, yukarıda belirtildiği gibi, her kişinin kendi yaşıtında ve kendi düzeyinde biriyle musahip olması uygundur sözüyle ifade edilir. 46 Aslında Alevî geleneğinde kimlerin musahip olabileceği ayrıntılarıyla belirlenmemekle birlikte temel ilke, birbirleriyle her yönüyle eşit olanların musahip olmasıdır. Örnek olarak dedenin musahibinin dede, talibin musahibinin de talip olması gerekir; yine genç birinin yaşlı bir kimse ile musahip olması doğru değildir. Ayrıca her iki tarafın aynı dili konuşuyor olmaları, evli olmaları 47, huy ve karakterlerinin birbirlerine uygun olması, yolun yasakladığı suçları işlememiş ve yol düşkünü olmamış olmaları, sosyal statü, eğitim düzeyi ve ekonomik durumlarının birbirine yakın olması, arada büyük farklılıkların olmaması, aralarında gizli şeylerin olmaması, aileler arasında küskünlük, dargınlık, düşmanlık, kan bağı ve iki göbek ötesine kadar evlilikle kurulan akrabalık bağının bulunmaması, aynı yerleşim merkezinde yaşamaları, birbirlerinden uzakta olmamaları gerekir. Bu çerçevede Buyruk, daha da ileri giderek musahip olanların aynı şehirde, aynı köyde ve hatta aynı mahallede oturmalarını şart koşar 48 ki bu durum, musahip olanlar arasındaki mekansal ilişkiyi gündeme getirir. Böylece musahip olanların her zaman birbirlerinin yardımına Buyruk, (Bozkurt), s. 52. Buyruk, (Bozkurt), s. 52. Buyruk, (Bozkurt), s. 53. Buyruk, (Bozkurt), s. 52. Buyruk, (Bozkurt), s Buyruk, (Bozkurt), s. 71. Buyruk, (Bozkurt), s. 52. Bu çerçevede ifade etmemiz gerekir ki evli olma şartı, Tahtacılar arasında geçerli olan bir şeydir. Zira ülkemizdeki diğer Alevî gruplarda musahiplik, evli olmayanlar arasında da kurulabilmekte, onların eşleri de bu ilişkiye evlilikten sonra dahil olmakta, dolayısıyla kendiliğinden musahip olmaktadırlar. Bkz., Y. Ziya Yörükân, Anadolu da Alevîler ve Tahtacılar, Kültür Bakanlığı, Ank. 1998, s. 316, 467.; Krisztina Kehl-Bodrogi, Türkiye de Ritüel Akrabalık İlişkileri, Halkbilimi Araştırmaları I, (Çev. Osman Aydemir), İst. 2003, s. 124, 127; yine Buyruğa bakıldığında evlilik şartı ile ilgili kesin bir hükmün bulunmadığı görülür. Çünkü, evlenmemiş kimse ile evlinin musahip olması doğru değildir (Buyruk, (Bozkurt), s. 52) ifadesinden, Yalçınkaya nın da ifade ettiği gibi, bekarın bekar ile musahip olabileceği gibi bir anlam çıkar. Bkz., Yalçınkaya, 70; ayrıca musahiplik için evliliğin şart olmadığı görüşünde olan araştırtmacılar da vardır. Örnek olarak İsmail Kaygusuz, bu düşünceyi benimsemektedir. Bkz., Kaygusuz, Musahiplik, Alev Yay., İst. 1991, s. 18; yine bu durumun, musahipliğin özüne aykırı olduğu unutulmamalıdır. Zira musahiplik ilişkisinde gönüllülük esastır. Bkz., Buyruk, (Bozkurt), s

129 koşacak imkanlarının olması hedeflenir. Zira biri diğerinin derdini, kederini, sevincini her zaman herkesten önce paylaşmalıdır. Yine ana baba ve eşlerin de musahipliği onaylamaları gerekir. 49 Bu çerçevede alim ile cahil, zalim ile mazlum, dede ile talip, mümin ile münafık, evli ile bekar, yaşlı ile genç musahip olamaz. 50 Zira sosyal ve ekonomik yardımlaşma ile sosyal dengenin kurulmasının amaçlandığı musahiplik geleneğinde, musahipler arasındaki sosyo-kültürel farklılıkların ilişkileri olumsuz yönde etkileyerek bozabileceği yaygın bir düşüncedir. Acaba musahiplik kurumunun kaynak ve kökeni nereye dayanmaktadır? Pek çok Alevî inanış ve geleneğinde olduğu gibi, bu geleneğin de eski Türk kültür ve inançlarıyla bir ilgisi bulunmakta mıdır? Ülkemizde değişik yörelerde bu gelenekle ilgili olarak, eski Türk inançlarından ziyade genellikle İslâmî bir takım temellendirmelerin yapıldığı görülmekte olup musahipliğin, Hz. Peygamber döneminden kalma kutsal bir gelenek olduğu görüşü ağır basmaktadır. Bu bağlamda, musahipliğin hicretten hemen sonra Medine de Hz. Muhammed ile Hz. Ali nin kardeş olmalarına dayandığına inanılır. Bunun, Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye yapmış olduğu hicretten sonra Medineliler (Ensâr) ile Mekkeliler (Muhâcir) arasında yapılan kardeşlik anlaşmasına dayandığı kabul edilir. Alevî/Bektaşî çevrelerde yaygın olan görüş bu olup Halil Öztoprak da bu görüştedir. 51 Bunun yanında Alevî/Bektaşî çevrelerde Hz. Muhammed in miraç dönüşünde kırklar meclisi ne katıldıktan sonra arkadaşlarıyla görüştüğüne, onlara her iki kişi, birbirini kardeşliğe kabul etsin diyerek birbiriyle musahip olmalarını istediğine ve kendisinin de Hz. Ali ile musahip olduğuna inananlar da vardır. 52 Zaten musahiplik de, Hz. Muhammed ile Ali nin kardeşliğinin bir simgesi olarak görülür. Ayrıca Musahiplik, Hz. Peygamber in Veda haccı dönüşünde Gadîr-i Hum mevkiinde yaptığı konuşmaya da dayandırılır. 53 Yine değişik yörelerde sık sık okunduğu görülen Buyruk, bunun açık bir biçimde Hz. Muhammed ile Ali den kaldığını, hatta Hz. Adem ile Cebrail e dayandığını, böylece evrenin oluşumuna kadar uzandığını ifade etmektedir. 54 Bu inanışa göre yer ve gök yaratıldığı zaman Hz. Adem ile Cebrail, bir kuşak bağlayıp kardeş olurlar. Diğer melekler de, bunu kutlamak için onlara helva ve ekmek getirir. O sırada Havva, orada olmadığı için Adem, ona da bir parça ayırır. Daha sonra Cebrail, aynı kardeşlik bağını Hz. Muhammed le de kurarak ondan aynı bağı tüm insanlar arasında kurmasını ister. Hz. Muhammed de kendisine musahip olarak Ali yi seçer. 55 Alevî/Bektaşîler arasında bu kurumun, Allah tarafından emredildiğini düşünenler bile vardır Buyruk, (Bozkurt), s. 54. Ülkemizde bazı yörelerde fakir biriyle zengin birinin musahip olması daha iyi görülmektedir. Bkz., Er, Orta Anadolu da Yaşayan Alevilik, Bilgi Toplumunda Alevilik, (Haz. İbrahim Bahadır), Bielefeld Alevi Kültür Merkezi Yay., Ank. 2003, s. 76; ayrıca geniş bilgi için bkz., Yörükân, ; Korkmaz, Alevilik- Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 309; Er, Öztoprak, musahipliğin o dönemde Mekkeliler le Medinelileri kaynaştırmak için ortaya çıkarıldığı görüşündedir. Bkz., Kur an da Hikmet Tarihte Hikmet ve Kur an da Hakikat İncil de Hakikat, Can Yay., İst. 1990, s. 141; ayrıca bkz., Haydar Kaya, Alevi Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, Engin Matbaacılık, İst. 1996, s ; Yaman, 211. Bkz., Ahmet Uğurlu, Alevilikde Cem ve Musahiplik, Ufuk Matbaası, İst. 1991, s , 18; Korkmaz, Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 306; Tur, Er, 45. Buyruk, (Bozkurt), s , 52; ayrıca bkz., Bisâtî, Menâkıbu l-esrâr Behcetu l-ahrâr, Konya Mevlânâ Müzesi Yazmaları, Ferid Uğur Kitaplığı, No: 1172, v. 32a; Buyruk, (Haz. Sefer Aytekin), Ank. Trz., s. 85. Buyruk, (Aytekin), s Öyle ki Kur andaki bazı ayetlerin musahipliği emrettiğine inanılır. Örnek olarak Ana babanın ve akrabaların bıraktıklarından herbirine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah, her şeyi görmektedir (Nisâ, 4/ 33) ayetinin musahiplikle ilgili olduğuna, özellikle ayetteki yeminlerinizin bağladığı kimseler ifadesiyle musahiplerin kastedildiğine inanılır. Geniş bilgi için bkz., Tur, ; Kaya,

130 Öyle ki buna göre Allah, önce yerle göğü musahip etmiştir; zira böyle olmasaydı, gökten yağanı yer kabul etmezdi inanışı da kabul görür. 57 Tüm bunların dışında, musahipliğin tarihsel kökeninin Orta Asya ya, Şamanizm e hatta Zerdüştlüğe dayandığını düşünen araştırmacılar da vardır. Buna göre Orta Asya ve Şamanizm kökenli olan musahiplik, eski Türk-Moğol cemiyetlerinde anda denen ve aralarında kan bağı olmayan bir çok insanı birbirine bağlayabilen bir dostluk anlaşmasını ifade eden âdetle yakından bağlantılıdır. 58 Ardından da tarihsel gelişimi içinde batıya doğru yayılarak Zerdüştlüğe, oradan da Oğuzlar yoluyla Ahiler e geçmiş oradan da Anadolu Alevîliğine girmiştir. 59 Musahipliğin daha çok kırsal kesimde göçebe bir yaşam tarzına sahip olan eski Türk inanç ve gelenekleriyle ilişkili olduğu muhakkak olmakla birlikte 60, Türklerin İslâmlaşma süreciyle birlikte, özellikle Buyruk ta geçen ifadeler de göz önüne alındığı zaman, süreç içerisinde İslâmi bir arkaplan kazandığı görülmektedir. Zira musahipliğin dayanmış olduğu temel, Hz. Muhammed ile Ali nin kardeş olmalarıdır. Fakat burada bir şeye dikkat etmek gerekmektedir ki bilindiği gibi Ali, Hz. Muhammed in amcasının oğludur. Alevî/Bektaşî geleneklerine göre de akrabalar arasında musahiplik bağı kurulamaz. Böylece burada ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde yaşayan Alevî/Bektaşî çevrelerde görülen musahipliği, İslâmi temele oturtma çabasının bir hayli problemli olduğu ileri sürülebilir. 61 Geleneksel Anadolu Alevîliğinin en önemli ve saygın kurumlarından biri olan musahiplik, günümüzde yaşanan sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümlerden hareketle çok zayıflamış ve doktora çalışması yaptığımız esnada görüşmüş olduğumuz bir dedenin ifadesiyle musahiplik ahkâmını bihakkın uygulayan kimse yok denecek ölçüde terkedilmiş durumdadır. 62 Şehir merkezlerinde büyük ölçüde ekonomik çıkarların ön plana çıkması sebebiyle, artık hiç görülmeyen ve bu yüzden tarihe karışmak üzere olan musahiplik, kırsal kesimde az da olsa oldukça gevşek bir şekilde yaşatılmaktadır. Göç öncesi yerleşim merkezlerinde musahip olmuş kimselerin çoğu, büyük şehirlerde musahibini unutmuş ve musahiplik hukukunu dikkate almamıştır. 63 Kentlerde yetişen kuşak, musahiplik akdi yapmaksızın 64, hatta onun ne olduğunu Dede Mehmet Kızılgöz, Anadolu İnanç Önderleri Birinci Toplantısı, Cem Vakfı, İst. 2000, s Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar, s. 90; yine Mélikoff, musahipliğin doğu Türkçesinde ortak, kardeş anlamını taşıyan biste kurumunun devamı olduğunu da ileri sürer. Biste kelimesinin kökenini de, Avesta da yer alan havishta terimine dayandırır. Bkz., Uyur İdik Uyardılar, s , 98; ayrıca Mélikoff, İran Azerbaycan ında yaşayan Ehl-i Hakk lar ile ülkemizdeki Yezidîler arasında da musahipliğin görülmesinden hareketle bunun, daha çok İran-Hint bir kökene sahip olduğu görüşündedir. Bkz., Uyur İdik Uyardılar, s. 92. Bkz., Nejat Birdoğan, Anadolu Aleviliği nde Yol Ayrımı, Mozaik Yay., İst. 1995, s. 83; Baki Öz, Alevilik Tarihinden İzler, Can Yay., İst. 1997, s. 108; Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar, s. 91; Korkmaz, Alevilik- Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 309; Musahipliğin Ahilik ten Alevî, Bektaşî, Nusayrî ve hatta Yezidîlere geçtiği görüşünü M. Saffet Sarıkaya da benimsemektedir. Bkz., Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı (XI XIII. Asırlar), Ötüken Yay., İst. 2003, s Zira Mélikoff da, bu düşüncededir; ona göre musahiplik âdeti, köken olarak göçebe, yarı göçebe ya da toprağa yeni yerleştirilmiş cemiyetlere has, sosyal nitelikli bir kurum olarak göz önüne alınmalıdır. Bkz., Uyur İdik Uyardılar, s. 98; ayrıca Orhan Türkdoğan da, musahipliğin kapalı bir toplumun açık toplum karşısındaki savunma mekanizması olarak algılanabileceğini ifade etmektedir. Bkz., Türkdoğan, 558. Benzer bir yaklaşım için bkz., Murat Okan, Türkiye de Alevilik Antropolojik Bir Yaklaşım, İmge Kitabevi, İst. 2004, s Hasan Arslan, (Amasya, Gümüşhacıköy, Sarayözü Köyü). Bkz., Harun Yıldız, Anadolu Alevîliği, Araştırma Yay., Ank. 2004, s. 240; öyle ki bu değişim ilginç bir şekilde Buyruk ta bile zamanımız sofularının musahiplikleri tümüyle tuzaktır. Musahipliğin nasıl olduğunu bilmezler, gereklerini yerine getirmezler şeklinde dile getirilir. Bkz., Buyruk, (Bozkurt), s. 71. Bkz., İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, İSAM Yay., İst. 1997, s Zira günümüzde musahiplik akdi yapmamış insanlar, yapmış insanlara göre kıyaslanamayacak derecede çoktur. Bkz., Üzüm, Modernizmin Alevî Toplumu Üzerindeki Etkileri, İslâm ve Modernleşme, II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, İst. 1997, s

131 dahi bilmeksizin yaşamını sürdürmektedir. Bozkurt un ifadesiyle, Alevî kitlenin köylü yapılanmasının çözülmesi, bu kurumun neredeyse tümden yitimini getirmiştir. 65 Bu yüzden musahiplik, kendisiyle birlikte dedelik ve cem gibi kurumların da büyük bir değişim sürecinden geçtiği ya da bunların modernizasyonuyla birlikte içeriğinin boşaltıldığı bir süreçte geçmişin düşsel, tatlı bir anısı olarak artık sembolik bir değer taşımanın ötesinde pek bir şey ifade etmemektedir. Sonuç olarak, tarihte sosyal ve ekonomik bir takım zorunluluklardan dolayı ortaya çıkan bu kurumun, günümüz kent koşullarında yaşaması ve işlerliği problemi, üzerinde ciddi ciddi durulması ve yeniden gözden geçirilmesi gereken önemli bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Kaynaklar Anadolu İnanç Önderleri Birinci Toplantısı, Cem Vakfı, İst Asan, Veli, Tahtacılarda Musahiplik [Hazırlık Aşaması], Cem, V, (İst. 1995), 49: Birdoğan, Nejat, Anadolu Aleviliği nde Yol Ayrımı, Mozaik Yay., İst Bisâtî, Menâkıbu l-esrâr Behcetu l-ahrâr, Konya Mevlânâ Müzesi Yazmaları, Ferid Uğur Kitaplığı, No: Bozkurt, Fuat, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, Doğan Kitapçılık, İst Buyruk, (Haz. Fuat Bozkurt), Anadolu Matbaası, İst Buyruk, (Haz. Sefer Aytekin), Ank. Trz. Çağlayan, Alper, Çubuk Yöresinde Erkân, Ank Er, Piri, Geleneksel Anadolu Aleviliği, Ervak Yay., Ank Orta Anadolu da Yaşayan Alevilik, Bilgi Toplumunda Alevilik, (Haz. İbrahim Bahadır), Bielefeld Alevi Kültür Merkezi Yay., Ank Eröz, Mehmet, Türkiye de Alevîlik Bektaşîlik, Otağ Matbaacılık, İst Fığlalı, E. Rûhi, Türkiye de Alevîlik Bektâşîlik, Selçuk Yay. İst İbn Manzûr, Ebû l-fadl, Lisânu l-arab, Kahire, Trz., IV, İpek, Yasin, Tahtacılarda Alevi Terminolojisinden Kimi Örnekler, Alevilik, (Haz. İsmail Engin, Havva Engin), Kitap Yay., İst Kaplan, Ayten, Tahtacılarda Aile ve Akrabalık Kurumu, Alevilik, (Haz. İsmail Engin, Havva Engin), Kitap Yay., İst Kaya, Haydar, Alevi Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, Engin Matbaacılık, İst Kaygusuz, İsmail, Musahiplik, Alev Yay., İst Kehl-Bodrogi, Krisztina, Türkiye de Ritüel Akrabalık İlişkileri, Halkbilimi Araştırmaları I, (Çev. Osman Aydemir), İst Korkmaz, Esat, Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Kaynak Yay., İst Korkmaz, Anadolu Aleviliği, Berfin Yay., İst Küçük, Murat, Horasan dan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan, Nefes Yay. İst Mélikoff, Irène, Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, (Çev. Turan Alptekin), Cem Yay., İst Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Cumhuriyet Kitapları, (Çev. Turan Alptekin), İst Okan, Murat, Türkiye de Alevilik Antropolojik Bir Yaklaşım, İmge Kitabevi, İst Öz, Baki, Alevilik Tarihinden İzler, Can Yay., İst Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yay., Ank Öztelli, Cahit, Pir Sultan Abdal (Bütün Şiirleri), İst Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevilik, s

132 Öztoprak, Halil, Kur an da Hikmet Tarihte Hikmet ve Kur an da Hakikat İncil de Hakikat, Can Yay., İst. 1990,. Sarıkaya M. Saffet, Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı (XI XIII. Asırlar), Ötüken Yay.,İst Sofuoğlu, Cemal, Avni İlhan, Alevîlik Bektaşîlik Tartışmaları, Türkiye Diyanet Vakfı, Ank Tur, Derviş, Erkânname Aleviliğin İslâm da Yeri ve Alevi Erkânları, Can Yay. İst Türkdoğan, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği Sosyo-Antropolojik Araştırma, Timaş Yay. İst Uğurlu, Ahmet, Alevilikde Cem ve Musahiplik, Ufuk Matbaası, İst Üzüm, İlyas, Günümüz Aleviliği, İSAM Yay., İst Modernizmin Alevî Toplumu Üzerindeki Etkileri, İslâm ve Modernleşme, II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, İst Yalçınkaya, Ayhan, Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yay., Ank Yaman, Mehmet, Alevilik İnanç-Edeb-Erkân, Ufuk Yay., İst Yetişen, Rıza, Tahtacı Aşiretleri, Memleket Matbaacılık, İzmir, Yıldız, Harun, Anadolu Alevîliği, Araştırma Yay., Ank Yörükân, Y. Ziya, Anadolu da Alevîler ve Tahtacılar, Kültür Bakanlığı, Ank

133 Ali Rıza SALMANPAKOĞLU * Sayın Başkan, değerli konuşmacı arkadaşlarım, çok değerli dinleyiciler. Ben bu salonda bu gün yıllar öncesinde yapmış olduğum, vermiş olduğum bir konferanstan sonra tekrar hitap etme şansını buldum. Son derece mutluyum. Geçmiş yıllarda Burdur da tugay komutanlığı yaptığım yıllarda burada Bilgiden Düşünceye Akıl Yolu konulu bir konferans vermiştim. Salon o zaman da böyle güzeldi şimdi de çok güzel, çok güzel korunmuş. Böyle sizler gibi aydınlara hitap etmek de ayrıca benim için mutluluk kaynağı. Konular derinlemesine incelenirken benim dinleyici olarak geldiğimde bir hitapta bulunur musunuz dediklerinde düşündüm ne konuşayım. O kadar güzel her şeyler açıklandı ki, ama günümüzde Alevi-Bektaşiler e bakış neydi? Bu felsefenin, bu düşüncenin temelinde bugün ne mesajlar var? Alevi-Bektaşi düşüncesinin korunması bugün ne getiriyor? Eğer bu korunma sağlanamaz ise ülkenin hangi konularda risklerde karşı karşıya kalacağını ne ölçüde bilip değerlendiriyoruz? Ben dedim ki hiç olmazsa bunlardan bahsedeyim. Sanırım uygundur değil mi efendim? Efendim, şöyle bir soru sorsam size İnsanlar doğuştan masum mudur? Sonradan mı çevre veya yaşam koşulları nedeniyle suçlu olurlar? Ne dersiniz, masum diyenler var mı efendim içinizde? Şöyle bir eller kalkarsa, peki teşekkür ederim. Efendim bugün bilim şunu ortaya koyuyor, genetik bilimi; insanlar doğuştan masum olmalıdır, böyle görmeliyiz. Çünkü eğitimle ve çevre zorunluluklarıyla onların yozlaştığını, bozulduğunu görmeye tahammülümüz yoktur. Ancak genetik olarak insanlar masum doğmazlar. Genetik olarak insanların % 10 u hırsızlık yapmaya eğilimli doğarlar. Hani deriz ya kleptomani, hani deriz ya bu adam hasta, hani deriz ya bu insanın bir takım sorunları var. % 10 u hırsızlık yapmaya eğilimli doğuyorlar. % 2 si yalan söylemeye, iftira yapmaya, dedikodu sanattır demeye eğilimli doğuyor. Bir % 20 de karşı cinse karşı aşırı derecede istek zina yapmaya eğilimli doğuyor. Peki toplumsal yapı içerisinde bunları düzeltecek, eğitecek ve de onların beyinlerinden davranış biçimlerine kadar hükmedecek olan nedir? Buna eğitim diyoruz. Buna insanların gelişmesi diyoruz. Buna bireysel gelişmeden toplumsal gelişmeye, gelişmiş insandan gelişmiş topluma geçiş diyoruz. İşte m.s. 200 yılından başlayarak 1650 yıllarına kadar karanlık çağı yaşayan, diğer bir ifadeyle Hıristiyan papazları ile birlikte kralların saltanatlarını korumak için yapmış oldukları mücadele ve ortaya koydukları tavır gelişmiş topluma geçişin uzun bir hazırlık devresi olarak değerlendirilebilir. Babanız sizi her gün dövüyor. Ne kadar seversiniz? Anneniz sizi her gün dövüyor, aşağılıyor, hakaret ediyor. Ne kadar seversiniz? Aynı kandan geldi diye, siz doğurdu diye sevginiz aynı mı kalacaktır? Bunu söylüyorsanız ya aşırı duygusalsınız, ya ilim ve akıl yoluyla ilginiz yok. Sevgi ne kadar yükselirse korku o kadar aşağı iner. Tanrı insanlara daima sevgiyi, iyiyi, güzeli, mutluluğu önermiştir. Kötülüğü değil. Şu halde iyiyi, güzeli, mutluluğu bize öneren ve bizim öyle olmamızı, toplumsal gelişmeyi bu yolla yapmamızı bize dikte ettiren, bizim Kur ân-ı Kerim imize bunları koyan Tanrı dan hangi ölçüde kokacağız? Hiçbir Alevi ve Bektaşi öğretisinde Tanrı ya korkuyla bağlılık yoktur. Sevgiyle bağlılık vardır. Korkunun olduğu yerde sevgi olmaz, bağlılık olmaz, sahte bir bağlılık olur. Şimdi siz din dersinde bunu anlatıyorsunuz böyle. Bir din dersini veren hoca, öğretmen saygı duyarım kendisine Alevi kültürünü anlayışının içerisinde bunu hazmedebilmiş midir? Şurada konuşmacıların içerisinden bile beni bağışlasınlar bunu * Hacı Bektaş Belediye Başkanı, Kırşehir/TÜRKİYE 133

134 kabullenemeyecekler çıkacaktır. Bu günkü konuşmaları izledim. Şimdi şu halde derste dese ki öğrenci hocam siz bize korkuyla bağlılığı anlatıyorsunuz, ama biz Tanrı yı öylesine seviyoruz k, yürekten seviyoruz ki korkunun bizde yeri yok. dediği zaman sınıfta bir ayrışma olmaz mı? Sınıfta bir sorun olmaz mı? Ne diye Alevi çocuğu ile Sünni çocuğunu karşı karşıya getiriyorsunuz? İşiniz gücünüz yok mu sizin kardeşim! Alevilik din dersine konsun mu konmasın mı? Bunları anlatıyorsunuz. Gelin yüreğiniz varsa, gelin incelemeye akıl yoluyla gidiyorsanız, Aleviliği inceleyecekseniz hiçbir Alevinin endişesi ve korkusu yoktur, rahattır. Gelin ilim ve akıl yolunda olan bu Alevileri felsefe dersinde inceleyelim, felsefe dersinde sorgulayalım. Din dersinde bunu sorgulayıp da dini bakımdan birbiriyle kendi görüşlerine saplanmış kişilerle, o kardeş kardeş aynı sırada oturan insanlarla birbirlerine düşürmeyelim. Alevilik din dersinde öğretilmez. Alevilik felsefe dersinde öğretilsin diyorum ben. Türkiye de ilk kez bunu ben ortaya koydum, hala da bu görüşümü yineliyorum. Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı nı bugün kaldırdığınız takdirde en çok sevinecekler cemaatlerin liderleriyle bizi cemaatler vasıtasıyla geriye, ilticaya ve tamamen din devleti olmaya, ilim ve akıl yolundan uzaklaştırmaya yönlendirmek isteyen dış güçlerin ekmeğine yağ sürülür, onlar herkesten çok alkışlar. Nereye kaldırıyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı nı? Bütün cemaatlere teslim edersiniz. Batı iki yüz yıl din savaşları yaptıktan sonra laikliğe ulaştı. Biz ise Büyük Atatürk ün sayesinde laikliğe geldik. Din savaşı yaparak değil. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı henüz o noktaya gelemediğimiz için devam etmelidir, yeniden yapılandırılmadır. İslâmiyet i yalnız Sünni anlayışı şekilci anlayışla değil, bâtınî anlayışla Kur ân-ı Kerim in ruhuna hitap ederek, gelişmiş insanın toplumsal değerlerinin önemsendiği bir Alevi-Bektaşi anlayışında da temsil edilmelidir. Böylelikle Diyanet İşleri Başkanlığı nın bütçesi bir camilerden bir cem evlerinden yararlanıyor ise onların katkısıyla o merkeze gelen paranın o merkezde görevlendirilen ilgililere dağıtımıyla yapılmalıdır. Biz bunu istiyoruz, bunu söylüyoruz, bunu savunuyoruz. Cem evlerini bir tiyatro salonu görmek, cem evlerini bir keyfi yer gibi görmek Türklüğü, Türk kültürünü bilmemek demektir. Bakınız yine din derslerindeki bir ayrışmadan şimdi aklıma geldi hemen kısa bir örnek vereyim: Dersteki şimdi bir çocuk Hocam! Bu Alevilerde mum söndürme varmış. Bu neyin nesidir? iftiraya bakın. Nedir çırağ uyandırma ya mum söndürme diyor. Biraz önce bahsetti bir arkadaşımız. Alevi ve Bektaşiler haftalık veya aylık toplantılar yaparlar. Bir hafta veya bir ay içerisinde toplumsal ilişkilerde sorunlar varsa onları değerlendirirler. Bu toplantı, toplumsal cemdir, toplumsal toplantıdır. İbadete dayalı olan ise dinsel cemdir. Sizin anlayacağınız dilde ifade etmeye çalışıyoruz. İşte bu toplantıları, gündüz herkes çalışır, parazit insan olamaz, başkasının sırtından geçinen insan Alevi ve Bektaşiyim diyemez. Alevinin dedesi de çalışmak zorundadır, öyle para toplayamaz. Bektaşi nin babası da çalışmak zorunadır. İşte bu çalışan insanlar ne zaman bu toplantıları yapacaktır? Akşamları yapacaktır. Akşamları yaparken gecelerin de eğer bilgi ve akıl yoluyla aydınlanmacı bir tavır sergilendiğinde gecelerin de aydınlanabileceğini ifade etmek üzere törenle Akşamlar hayrola, şerler defola, mü minler âbâdola, münafıklar berbat ola diyerek bir Türkçe dua ile ışıklar yakılır, mumlar yakılır ama bunu bilmeyen ve o topluluğun içinde bulunmayan insan, biraz önce müsaip kardeşlik törenini de bilmediği için de mum söndürüyor iftirasını atar. Şu kadar güzel sosyal, güzel ve gelişmeye yönelik bir toplantıyı nereye çeker. Şimdi din dersinde bunların ayrıntısını anlatacak kaç tane öğretmen çıkar. Onun için hiç bu işleri karıştırmayalım. Kısaca şunu söylüyorum: aydınlanmanın temel taşıdır Aleviler. hemen bağlıyorum gelişmenin, çağdaşlığın temel taşıdır. Cumhuriyet in ve Kemalizm in onurlu temsilcileridir. Alevilerin olmazsa olmazı bunlardır gelişmiş insan olma yolunda. Dolayısıyla sevgiden uzaklaşmış insanlar Alevi olamaz. Vatanına sahip çıkmayan insan Alevi olamaz. Toplumun gelişmesini istemeyen ve huzur içerisinde birlikte yaşamayı kabul etmeyen insanlar Alevi olamaz. Hepinize teşekkür ediyorum. 134

135 M ü z a k e r e Nejdet SUBAŞI * Sayın başkan, değerli konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu oturumun bu saate sarkmasının sebebi benim. Onun için başta sayın başkan olmak üzere düzenleme kurulundan özür diliyorum. Çünkü çok uzak bir yolculuktan sonra ancak ulaşabildim. Sempozyuma da katılmak istiyordum. Bölyle bir gecikme oldu kusura bakmayın. Birkaç şey bana ilginç geldi. Önce onlardan başlamak istiyorum. Bir kere yanılmıyorsam bu sempozyum devlet düzeyinde ilk sempozyum. Yani adı Alevilik olarak konulmuş ilk sempozyum. Değil mi Hocam? Sizde yakından izliyorsunuz. Bu açıdan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Dekan Beyi, düzenleme Kurulu Başkanını yeniden kutlamak istiyorum. Çünkü şimdiye kadarki toplantılarda genellikle adı konulmamış bir durum üzerine konuşuluyor. İşte kültür üzerinden topluluklar üzerinden yerel inançlar üzerinden bunlar konuşuluyordu. Anlayan anlıyordu bunların Alevilikten söz eden şeyler olduğunu. Ama bu sefer resmen adı konulmuş bunun. Önemli bir gelişme olduğunu bunun Sünni-Alevi bakış açısından bir müzakere bilinci yaratması açısından çok önemli bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Ama bir de ilginç gelen bir şey var. Biz oturumda neden böyle yan duruyoruz? Onu anlayabilmiş değilim. Bu oturumun acaba böyle bir iması mı var? Biraz yandan gitmek gibi. Biraz bu saatte sizi hem neşelendirmek isteği hem de anlama isteği. Niye böyle yan duruyoruz? Karşı taraf boş, böyle garip bir şey. Umarım Alevilikle Bektaşilikle böyle yan durma, teğet durma anlamında bir ilişkisi olmaz. Şimdi benden önceki sayın müzakereci kendisini yakından izliyorum, konuşmalarını dikkatle izliyorum; oldukça duygusal konuşma yaptı. Zaman zaman korktum. Şöyle korktum; o kadar heyecanlı ve her şeyi tam da kendilerinin anlattığı gibi olsa hiçbir sorun kalmayacak gibi görünüyor ama öyle değil. Ben Alevilik üzerinde çalışıyorum ve benim Alevilik üzerine okumalarımın gösterdiği şey tam da aslında esas heyecanın Alevilik nereye gidiyor? üzerinde duyulması gerektiğini düşünüyorum. Kuşkusuz sayın müzakereci arkadaşım Aleviliğin tam da benim tartışacağım seküler bir okumasını yaptı. Yani modernliğin paradigmatik kavramlarını kullanarak Aleviliği modernlikle eşleştirerek öteden beri üzerinde durduğumuz o Aleviliğin parçalanmasına ilişkin bir sorunu bir problemi modern kuramsal sermayeyi işlevsel kılarak bize anlatmaya çalıştı. Bu açıdan çok ilginç ve son derece gerçekten de heyecanlıydı. O na da teşekkür ediyorum. Bugün bu sempozyumun temel problemi nedir?, Problematiği nedir?, Neyin peşindeyiz? Biz şimdiye kadar işte antropolojik düzeyde kültürel düzeyde sahip olduğumuz bagajı açığa çıkarmaya, betimleme yapmaya, tasvir etmeyi mi çalışıyoruz? Yoksa bu hikayenin nerelere savrulduğunu mu tartışıyoruz? Benim oturumdaki saygıdeğer tebliğci arkadaşların söylediği şeyler üç aşağı beş yukarı bir betimlemeyle sınırlıydı. Evet, Dedelik nedir?, Tarihsel işlevi nedir ve bugün hangi konuma gelmiştir?. Bunlar Alevilik konusuna biraz aşina olan herkesin az çok bildiği, tabi burada bazı eksiklikleri tamamlama fırsatı buluyoruz, zihnimiz biraz daha toparlanmış oluyor, Musahipliğin Alevilik * Yard.Doç.Dr., Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Muğla/TÜRKİYE 135

136 dünyasındaki merkezi rolünü bir kere daha hatırlamış oluyoruz ama bu hikaye bugün nerde duruyorun cevabı açıkta kalıyor. Bu hikaye bugün nerde duruyor sorusunun cevabı, sabah daha doğrusu benden önceki oturumda Aykan Bey in vurguladığı gibi İlahiyatçıların nerden baktığı ile ilgili bir problemi ortaya çıkarıyor. Hangi perspektiften bakıyorsunuz ve bu bakış açınızı kullanırken de samimiyetle, açık yüreklilikle nerde durduğunuzu ifade ediyor musunuz? Bir yolunu bulup Alevileri Sünnileştirmek mi istiyoruz? Bir yolunu bulup onları hizaya mı getirmek istiyoruz, formatlamak mı istiyoruz? Yoksa tam da yaşadığımız dünyanın bizi kışkırttığı şekilde Aleviliği anlamak, öğrenmek ve bu vatanda, bu topraklarda birlikte yaşamanın daha ağır bedellerini ödememek için birbirimizi keşfetmek mi istiyoruz? Bana kalırsa modernliğin en büyük kazanımı birbirimizi keşfetme konusunda bize getirdiği bu şeylerdir. Doğrusunu söylemek gerekirse bir Sünni dünyanın çocuğuyum ve çocukluğumda hiç Alevi dünyasında yaşamadım. Hatta gençlik yıllarımda da Aleviliğe ilişkin ciddi bir gözlem yok. Ama başta kendi ailem olmak üzere Aleviler hakkındaki tasavvuru biliyorum. O zenginliğin nelerle ilişkin olduğunu da biliyorum. Ama şimdi onları tanıma, onları keşfetmek ve bu topraklar üzerinde kimin nerde ne söylediğini anlamak gibi bir derdin peşindeyiz. Ve sanırım herkes aynı sorunun peşinde. Şimdi bu betimlemeleri, tasvirleri falan bir kenara bırakıp, eğer Alevilik otantik haliyle korunması gereken bir bagajsa bir biçimse bunu nasıl koruyacağımızı önce Alevilerin dert etmesi lazım. Alevilerin imalarla birbirlerine laf yetiştirmek yerine oturup bu hafızayı, bu referansı nasıl koruyacaklarının derdine düşmeleri gerekiyor. Bu iş ilahiyatçılara düşer mi? Tabi ki düşer. Yani eğer kaliteli, kapsamlı, saygıdeğer çalışmalar olsaydı ilahiyatçılar da bunlardan yararlanırlardı ve bu birikim hepimiz için anlamlı bir çerçeve üretirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Alevi yazınını, Alevi çalışmalarını çok yakından izliyorum. Ben daha kendisine herhangi bir Alevi araştırmacıyı sorduğum birinden olumlu bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Bir kıskançlık, bir rekabet özellikle akademi dünyasında,; yazar-çizer dünyasında kırsalda, otantik dünyada olan şeylerden bahsetmiyorum. Oradakilere bütünüyle katılıyorum, sizin anlattığınız gibi. Ama yazıya, modern diskura aşina olan insanların nezdinde Alevilik çok parçalı. Ben kavramları çok fazla kullanmak yani sağ-sol kavramları üzerinden konuyu kapatmak ve tahakküm altına almak istemiyorum ama Alevilik sağ ı etkiledi, sağ Aleviliği etkiledi, sol u etkiledi, sol onu etkiledi. Herhalde bunların bıyıkla filan sınırlı bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu bir zenginliktir ve bu zenginlik Türk Siyasetinde de çok ciddi anlamda katkılar sunmuştur. Ama bunu bir rüya, bir fantaziye dönüştürmeden daha sağlıklı çözümlemelere ihtiyacımız var. Bana kalırsa Aleviler, kendileriyle didişmekten tırnak içerisinde söylüyorum ciddi anlamda Alevilik nereye gidiyor?" sorusunu sormaya vakit bulamıyorlar. Geçtiğimiz aylarda bir sempozyuma katıldım ve o sempozyumda gerçekten tebliğlerinden çok istifade ettiğim konuşmacılar vardı, Aykan Bey de ordaydı. Ve Aleviliğin İslâm la ilişkisini kuran, İslâm a yönelik bir bağlantı imajı veren her tür unsurun temizlenmesini öneren arkadaşlar vardı ve bunlar çok büyük destek alıyorlardı. Ben bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama ben orada şunun peşindeyim; neden belli bir entellektüel Alevi tırnak içerisinde azınlık İslâm la Alevilik arasındaki ilişkileri zayıflatma konusunda ya da İslâm, İslâm üzerinden Aleviliğin tanımlamasına karşı bir farklı söylemin peşindedirler veya tam tersine neden bazıları da kalkıp Aleviliği, Sünniliğin içinde eritmek ve hatta Sünniliğin ürettiği o hegomenyadan beslenerek de kendilerini onlara kanıtlamak, ne kadar Müslüman olduklarını göstermek, sürekli namuslu olduklarını vurgulamak gibi bir dert içindedirler. Bu dert bizim ayıbımızdır. Yani eğer bu derdi biz karşı tarafa, onlar bize veriyorsa biz birbirimizle beraber yaşama konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Konuşmamın politik bir söyleme dönüşmemesi için tekrar biraz daha akademik discura dönmek istiyorum. 136

137 Bana kalırsa Aleviler din dilini kaybettiler. Din dilini kaybettiler, geleneksel Alevilerden söz etmiyorum. Çünkü onların kamusal alanda söylemleri yok, onları kimse dinlemiyor. Yani makas görmemiş sakallarıyla hiçbir Aleviye kimse gidip de ne diyorsun ne anlatıyorsun demiyor. Modernliğin getirdiği bir âdab belki de bugün kim yazıyorsa kim konuşuyorsa medyanın imkanlarını kim kullanıyorsa ona ulaşıyoruz ve onun üzerinden Aleviliği tanımlamak gibi bir kusurumuz var. Ve hatta öyle ki saha araştırmaları da giderek artık o gezip dolaşan, kent merkezlerinde yoğunlaşan Alevilere doğru kaymaya başladı. Kimse Tokat ta, Erzincan da, Tunceli de ben şimdi Hatay dan geldim. Samandağ da neler olduğunu pek fazla kafa yormak istemiyor. Kafa yoranlar da Sönmez Bey in dediği gibi bunları birbirleriyle toparlayamıyor. Böyle her bir yerde lokal düzeyde bir takım analizler yapılıyor, bu analizlerden ortak bir resim, bir fotoğraf çıkaramıyoruz. Fakat burada bir başka konu da Alevilerin kendi geleneksel dillerini, yani içinde yer aldıkları, kendilerini ifade ettikleri bir yatağı kaybetmeleridir. Aleviliğin modern anlamda yani kendi gramerinden bahsediyorum, modern gramerden bahsediyorum. Bu dil, Aleviliğin İste Hacı Bektaş Veli de, Yesevi de ve başka önderlerden tekabül eden bize kadar gelmiş mirasını kullandıkları kanaatinde değilim. Oldukça seküler, oldukça modern bir dil kullanıyor ve bu dille kendi geleneğine ulaşması ve kendi geleneği ile iletişim kurması mümkün değildir. Aynı sorun Sünnilerde de vardır ve aynı şiddette vardır. Fakat Sünnilerin kurumsal bir yapılanmasının var olması, biraz daha devletle içsel bir ortaklığa sahip olmaları bu çözülmeyi zayıflatıyor yani aşındırıyor. Oysa Alevilikte böyle kurumsal bir destek, bağlantı olmadığı için çözülmeyi ve krizi çok net olarak görebiliyoruz. Bu din dilinin kaybı yanı sıra bireyselleşme, herkesin kendi dini-dünya görüşünü ya da söylemini üretmek için çaba göstermesi ister istemez bir parçalanmayı, farklı söylem cemaatlerinin, farklı dil cemaatlerinin oluşmasını sağlıyor. Ve bütün bunları toparlayacak Dede yok. Çünkü Dede karizma olarak Ramazan Bey in anlattığı gibi gerçi ona da ayrı bir eleştirim var, çünkü o Weberyan bir analizde Dedeyi oraya oturttu. Aynı şekilde korkarım Peygamberi de oraya oturtacaktır. Ama bu analizlerde biraz daha üretken, biraz daha çaba gösteren, içerden dert sahibi olmak lazım. Bunlar açıklayıcıdır. Weber in karizma analizi son derece açıklayıcı bir tasavvurdur. Ama bu analizler bazen bizi kendimizi ifade edemediğimiz durumlara sokabilir. Ben mesela ritüel kavramını kullanırken de çok kaygı duyuyorum. Çünkü ritüel İslâmi terminoloji içersinde tam bir karşılığı olan bir şey değil. Ama kendi sosyal, bilimsel kavramlarımızı üretemediğimiz için, yaratamadığımız için maalasef bir oryantilistin düştüğü tuzağa hepimiz kişisel olarak düşüyoruz. Bu konularda ayıplanması gereken bir tutum içinde olduğunuzu biliyorum. Ama Sosyal Bilimcilerin bu konuda kavram üretmelerinin, içerden kavramlar üretmelerinin gerektiğine inanıyorum. Şimdi bilimsel bir konsepten mi bakacağız?, güvenlik konseptinden mi bakacağız?. Bizim derdimiz bu ülkeyi toparlamak, kurtarmak, buradaki ayrılıkçıları, birbirinden kopmuş her biri bir tarafa giden insanları gelin nereye gidiyorsunuz? Siz Çanakkale de işte Galiçya da beraber olduğunuz insanlar mıyız diyeceğiz? Akademisyenler bunu diyecek. Yoksa gerçeği tam olarak öğrenip başka bir yerde yaşama şansınız yok siz beraber yaşamaya mahkumsunuz mu diyeceğiz? Ben ikinci görüşten yanayım. Ama bilim adamına düşen şeyin nesnellik, olduğu gibi anlamak, keşfetmek ve ondan sonra yurtseverliğe adım atmak olduğuna inanıyorum. Bu konularda çok inançlıyım. Yani bu konuda hiç uzlaşma kabul etmiyorum. Doğru olanı görmek ve bu doğru olanı da açık yüreklilikle konuşabilmek. Niye bir Alevi bize iki de bir mum söndürmenin kendilerinde olmadığını söyleme gereği duysun. Bu gerçekten ayıp bir şeydir, bu Sünniler için ayıp bir şeydir. Böyle bir tarihe mâl olmuş bir ayıp, bir iftirayı sadece Alevilerin savunması gerekmez. Bunu Sünnilerin, bunu İlahiyatçıların, bunu bizim savunmamız gerekir diye düşünüyorum. 137

138 Bir başka konu bugün Alevilerin referansı nedir?, bir Aleviyle hangi kriter üzerine konuşacağız? Sünni bize kriter olarak Kur an ı gösterebiliyor, sünneti gösterebiliyor, işte İslâmi literatürü bize önümüze koyarak diyor ki: Beni işte bu referanslar düzeyinde değerlendirebilirsiniz, ve ben bu dünyanın bir insanıyım, beni yargıla. Ama Aleviler konusunda referans çözülmesi var, parçalanma var, oldukça çok çeşitli anlamda referans kümelenmeleri var. Ben referansların teke indirilmesini, bir akıllı adamın çıkıp ortada tek bir biçime kavuşturması gibi ilkel bir görüşe sahip değilim. Ama kim nerede, nasıl kendini tanımlıyorsa bunların açık yüreklilikle ortaya konması gerekir. Kimse kendini tam olarak tanımlamıyor. Tanımlanmaya ihtiyacımız var. Anlaşılmak için tanımlanmaya ihtiyacım var. Hepinize saygılar sunuyorum. 138

139 I I. O T U R U M / B S A L O N U Başkan: Prof.Dr. M. Rami AYAS Bildiriler Hüseyin Özcan Alevi/Bektâşi Şiirinde Âdâb ve Erkân Mark Soileau Lokma Almak, Dem Görmek: Bektaşi Sofrasında Sindirim Rabia Uçkun Alevi Bektaşi Geleneğinde Nevruz Kutlamaları Müzakereler Haydar Kaya Ahmet Gökbel 139

140

141 ALEVÎ-BEKTÂŞÎ ŞİİRİNDE ÂDÂB VE ERKÂN Hüseyin ÖZCAN * Türk kültür, edebiyat ve sosyal hayatında Alevî/Bektâşî düşüncesinin önemli bir yeri vardır. Bu anlayış Türk inanç, adet, gelenek ve göreneklerini öğretilerinin içine almış zaman içinde yayılarak kitleleri etkilemiş, mensupları sosyal bir grup meydana getirmiş, sonuçta kendine özgü bir hayat tarzı, bir felsefe oluşturmuştur. Bektâşîliğin diğer anlayışlara göre daha fazla yayılması ve zamanımıza kadar bu anlayışın taşınmasında en önemli etkenlerden birisi de bu anlayışının güçlü ve zengin edebiyatından kaynaklanmaktadır. Bektâşî şairleri, şiirleriyle bu anlayışı estetikleştirerek sonraki nesirlere başarıyla aktarmışlardır. Sözlü gelenek içinde kabul gören bu şiirler dilden dile ve gönülden gönüle aktarılarak zamanımıza kadar gelmiştir. Bektâşî şiiri; Türklerin en eski duygu ve düşünce ve inanç dünyasından izler taşıyan sonraları Ahmed Yesevî nin tasavvûfî anlayışından etkilenen Hacı Bektaş Velî ile pîrini bulan ve bağımsız bir anlayışa dönüşen, zaman içinde Türk Toplumunun renkli sosyal hayatının zenginliği içinde Alevî, Bektâşî, Hurûfî, Kalenderî, Kızılbaş, Tahtâcı, Bâtınî vb. heterodoks mezhep ve tarîkâtlar içinden çıkmış şairlerin çoğunlukla nefes, ilâhî, deme, deyiş, taşlama ağıt, gibi milli nazım şeklimiz olan koşma tarzında meydana getirdikleri edebi verimlerden oluşmaktadır. Tekke Edebiyatı nın en dikkate şayan kısmı olan Bektâşî Edebiyatı diğer tarîkât edebiyatlarından sonra Âşık Edebiyatını vücuda getirmiştir. Bugünkü Âşık Edebiyatında Bektâşî fikri ve temayülleri ağır basmaktadır. Âşıkların bir kısmının Halvetî, Kâdir, Mevlevî olmalarına rağmen hepsinde Bektâşî ruh ve edası hakimdir. Âşıkların büyük bir kısmının Bektâşî olan yeniçeriler arasında yetişmeleri de bu hususta çok manidârdır. 1 Bektâşî şiiri tercih ettiği sade diliyle halkın duygularına tercüman olmuştur. Saz eşliğinde söylenen türkülerle doğrudan halka seslenilmiş, halk arasında büyük kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. Bektâşî anlayışının en yaygın şekilde işlendiği edebi ürün şiirdir. Bektâşî tekkelerinde okunan nefeslerle ilâhî bir boyut kazanan bu şiirler günümüze kadar soluğunu devam ettirerek gelmiştir. Bu anlayışa mensup şairlerimiz Anadolu nun çeşitli yörelerinde ellerinde sazlarıyla bu düşüncenin zengin örneklerini dile getirmişlerdir. Bektâşî inancının da ana kaynağı durumunda olan bu şiirler aynı zamanda Türk Halk şiirinin en önemli ve zengin bölümünü oluşturmaktadır. Bektâşî şiirinde Bektâşî inancına ait düşünceler özel terimlerle bu anlayışın âdâb ve erkânı geniş bir şekilde işlenir. Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali sevgisi ile bu anlayışın büyükleri Bektâşî şairlerince sıkça işlenen temalar arasındadır. Şairler söyleyişlerini tabiat güzellikleriyle süslemişler ve insan ve hayat sevgisini başarılı bir şekilde işlemişlerdir. Bektâşî şiirinin milli vezin ve milli şekiller altında yazılan asıl kıymetli orijinal parçaları nefes adıyla tanınmıştır ki tekkelerde belli bestelerle okunmaya mahsustur; başka tarîkâtlardaki ilâhîler, nutuklar ve Yesevî lerdeki Hikmetler gibi. Ayrıca bundan başka da Hz. Ali ye ve sair âl-i Resûle ait medhiyeler, mersiyeler, destanlar ve devriyeler vardır ki, hep hece vezni ile yazılırlar. 2 Bektâşi şiirinin muhtevası ile ilgili olarak Şükrü Elçin in tespitleri şu şekildedir: * 1 2 Yard.. Doç. Dr.,Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul/TÜRKİYE. Umay GÜNAY: Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara, 1986, s.12. M. Fuat KÖPRÜLÜ: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1984, s

142 Esaslarını büyük ölçüde eski Türk şamanizmi ile tasavvuftan alan ve Yunus Emre den sonra 15. Asırdan itibaren kuvvetli şahsiyetlerini yetiştiren Bektâşîlik; Ahîlik, Abdallık, Hurûfîlik, Kızılbaşlık, Kalenderîlik, ve Haydârîlikten unsurlar alıp bir halita-fikir meydana getirdi. Bu fikir halitasını terennüm eden şairler aşk ve muhabbete, Allah, Muhammed, Ali üçlüsüne, Âl-i abâ ya fazlın ulûhiyyetine harflerin sırlarına, Hacı Bektaş Velî nin Muhammed ve Ali den ayrı olmadığına, tarîkâtın müşkillerine, âyin ve usullerine, Seyyid Gazi, Kızıl Deli Sultân, Balım Sultân gibi Bektâşî büyüklerinin menkabelerine ve Yezid in mel unluğuna dair duygu ve düşünceleri sade, halkın anlayabileceği bir dille ve umumiyetle hece vezni ile terennüm ettiler. 3 Erkân tarîkâtın kuralları, yasası durumunda olan ilkeler, törenler bütününe denir. Bu kurallar ve uygulamalar hakkında bilgi veren eserlere "erkânnâme" denir. Tasavvuf ıstılahında sûfilerin uydukları ve uyguladıkları kurallara "âdâb-ı sofiyye", tarikât ehlinin gözettiği ve dikkate aldığı kurallara "âdâb-ı tarikât" veya "âdâb ve erkân" denir. Tasavvufta zamana, mekana, muhataba, hâle ve makama göre bir takım âdâb vardır. Tasavvufî toplantılarda bulunanların uyması gereken edeb ve usûle "âdâb-ı sohbet", "âdâb-ı işret ve sohbet", şeyhin dikkate alması gereken kâidelere de "âdâb-ı şeyh", müridin tâbi olması lazım gelen kâidelere de "âdâb-ı mürid" denir." 4 Sûfiler, bağlı bulundukları tarikâtın kurallarına uygun olarak yaşarlar. Bu kurallar bütünü o tarikâtin âdâb ve erkânını oluşturur. İslâm mistiklerinin toplum içinde uygulamaları ile ilgili hususlar "Âdâb-ı Sûfiyye, Erkânnâme yahut Mi yar-ı Tarîkat" denilen eserlerle anlatılagelmiştir. "Âdâbu l-müridîn, İrşâdü l-müridîn, Âdâbu s-seniyye, Sünen-i Meşâyıhı Halvetiyye, Behçetü s- Seniyye, Dürretü l-esrar ve Kenzü l-feyz gibi sûfi literatürde örnekleri olan âdâb kitaplarında yer alan konular tasavvuf klasiklerinde de ele alınıp işlendiği gibi yine tasavvuf klasiği kabul edilen Risale-i Kuşeyrî, Keşfu l-mahcûb, El-Lumâ, Cevâmiü Âdâbi s-sûfiyye, Avârifü l-maarif, Taarruf gibi daha ziyade ıstılahât-ı sûfiyye veya Tabakât-ı Sûfiyye denilen eserlerin bünyesinde de belli başlıklar altında kısmen veya geniş olarak ele alınmaktadır. Âdâba dair hususlar daha sonraki dönemlerde bilhassa Türk sûfileri tarafından Mi yar-ı Tarikât, Âdâb-ı Tarikât, Hurde-i Tarikât, Tarikâtnâme, Usul-i Tarikât, Erkânnâme gibi isimlerle çeşitli manzum veya mensur eserlerde toplanmıştır. Tarikât pîrleri, sonra gelen müceddit, mürşit veya halifeler tarafından yazılan, yazdırılan veya derlettirilen bu gibi eserlerin, tasavvuf tarihi incelendğinde sayı itibariyle hayli çok olduğu görülecektir." 5 Gelenekle gelen bu kurallara uyma zorunluluğu vardır. Bu kurallar çok nadir değişikliklere uğrar. "Tasavvufta, önceki sûfiler tarafından tesis edilen kâideler, âdâb, erkân ve usûl yani yol ve yöntem büyük önem taşır. Bir müridin gelenekten gelen bu kurallara uymadan hedefine varması mümkün değildir ve usûle uymayan vusûlden mahrum kalır, denilir. Âdâb ve erkân dokunulmazlığı olan, değiştirilemez kurallardır. Âdâb ve erkân sapmaları önleyerek geleneğin devamını sağlar." 6 Tarikât ulularınca konulan bu erkânın bozulmazlığı ile kurallar hemen hemen bütün tarikâtlarda aynıdır. "Erenler tarafından konmuş törelerin, terbiyeye dayanan geleneklerin bozulması, kan etmekten (dökmekten) beter görülmüş, kanlıya yer verilmiş de bu töreleri bozanlara, bu geleneklere uymayanlara yer verilmemiştir. "Yol" sözü, "âdâb ve erkân" denen törelerin, geleneklerin tümüne ad olmuştur." Şükrü ELÇİN: Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, 1986, s.9. Süleyman ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1995, s. 18. Mustafa TATCI, Cemal KURNAZ; Tasavvufi Gelenekte Miyârlar ve Karabaş-ı Velî nin Miyâr ı, Ankara 2001, s. 15, 16. Süleyman ULUDAĞ: "İslâm Gelenek ve Yenileşme", İSAM Dergisi (İstanbul 1996), s. 69. Abdulbâkî GÖLPINARLI: Mevlevî Âdâb ve Erkânı (İstanbul 1963), s

143 Tasavvufta terk-i edeb edepsizlik sayılmıştır. Tarikâtın âdâb ve erkânına uymak teşvik edilmiştir. İbn-i Atâ; "Salihlerin âdâbını uygulayan hürmet, evliyanın âdâbını uygulayan Allah a yakınlık, sıddıkların âdâbını uygulayan temâşâ, peygamberlerin âdâbını uygulayan üns ve inbisat makamına yaraşır hâle gelir, demiştir." 8 Tasavvufta mürid katettiği her aşama için ayrı bir âdâba uymaktadır. Âdâbın zâhiri ve bâtınî iki çeşidi bulunmaktadır. Zahiri ve şer î olan âdâb, tasavvufun temelini oluşturur. Bâtınî âdâb ise gönlün özellikleri ve hâlleriyle ilgili olan âdâbtır. Bektâşî Âdâb ve Erkânıyla doğrudan ilgili olarak te lif edilmiş on dört yazma eser tespit ettik. Eserlerden dokuz tanesi Hacıbektaş İlçe Kütüphanesi ndedir. Tespit edebildiğimiz âdâb ve erkâna ait eserlere şu isimler verilmiştir: Âdâb ve Erkân-ı Bektâşîyye, Âdâb-ı Tarikât-ı Bektâşîyye, Bektaşî İnancına Ait Bir Risale, Bektâşî Tarîkâtine Ait Usûl, Âdâb, Âyinler Mecmuası, Bektâşî Tarîkâtinin Erkânı hakkında Risale, Erkân-ı Bektâşîyye Risalesi, Erkânı Bektâşîyyeye Aid Mecmua, Silsilenâme-i Tarîkâtnâme-i Bektâşîyye. Tarîkatın erkânı, tarîkatın sistemini oluşturan düzeni sağlayan kurallardır. "Erkânnâmeler çeşitli toplumsal olaylar sırasında (doğum, ölüm, sünnet, evlenme, vb. gibi) kurum mensuplarının "nasip alma" (kuruma kabul edilme) "dervilik, babalık, halifebabalık, dedebabalık" gibi görev alma durumlarında bireylerin görev ve yükümlülüklerini göstermenin yanı sıra bazı akitleşme (söz verme)leri de içererek bireyin davranışlarına yön verecektir." 9 Erkânnâmelerin muhtevasıyla ilgili olarak Abdülbaki Gölpınarlı nın tespitleri şu şekildedir: Bektâşîliğe giriş törenini anlatan, muayyen işlerin yapılmasında okunması adet olan tercemanları, çekilmesi icap eden gülbankları ihtiva eden ve "Erkânnâme" denen mecmuaların bazılarında, Şia-yı İmamiyye (Câferiyye) göre "Usûli d-dîn, Furûu ddîn" denen inanç ve ibadet, bazı eksikleri olmakla beraber izah edilmekte "muhabbet meclisi"nden, "dem"den hiç bahsolunmamaktadır. 10 Bektâşî tarikatında tarikatın pîri Hacı Bektaş Veli dir. Tarikâtın alt yapısını o oluşturmuştur. Onun "Dört Kapı Kırk Makam" adıyla oluşturduğu bu sistem tarikâtın seyr-i sülûk udur. Kaygusuz Abdâl Bektâşi erkânnâmesi üzerinde düzenlemeler yapar. Bektâşîliğin ilk erkânnâmesini yazan o olur. Böylece Bektâşî tarikâtının ilk tüzük yapıcısı Kaygusuz Abdâl dır. Balım Sultan ise bu erkânnâmeyi sonradan geliştirmiştir ve kurumlaştırmıştır. 11 Bugün Bektâşilerde geçerli olan erkânnâme Balım Sultan tarafından düzenlenen Erkânnâmedir. Burada Balım Sultan önceki uygulamaları kaldırmamış sadece düzenleyerek tarikatın kurumlaşmasını sağlamıştır. Önceleri sözlü olarak aktarılan uygulamalar yazılı hale getirilmiştir."erkânnâmenin içeriğinde yer alan şekil ve uygulamaların hiç biri amaçsız değildir. Bu ritüeller sırasında yapılan her davranışın, kullanılan her sembolün simgelediği bir mana vardır. Belirli bir duruş biçimiyle ya da birkaç şeklin bir arada sergilendiği bir davranış kalıbıyla ortaya konulan anlatım gerçekte sayfalarca bilgi içerdiği içerdiği halde, tek bir şekil ya da davranışa sığdırılmıştır." 12 Tarîkâtin erkânına göre önemli görevleri olan kişiler şunlardır: "Dedebaba; tüm Dünya daki Bektâşîlerin başıdır. Törenle seçilen Dedebaba ölene kadar bu görevde kalır. Halifebaba; Dedebabaya bağlı olarak çalışırlar. Sayıları en fazla onikidir. Babalar; Tarîkâtin eğitici kadrosudur. Muhipleri yetiştirmekle görevlidirler. Rehber; Tarîkâtla girenlere yol gösteren kişidir Süleyman ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, a.g.e., s. 18. Belkıs TEMREN: Bektâşîliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, Ankara 1995, s Abdulbaki GÖLPINARLI: "Bektaş (Hacı)" Abdulbaki Gölpınarlı (haz. Ali ALPARSLAN), Ankara 1996, s Belkıs TEMREN: a.g.e., s. 67. Belkıs TEMREN: a.g.e., s

144 Bektâşî tarîkâtinin en zor ve en uzun süreli olan kademesidir. Talib (muhib); İsteklilik süresini başarı ile bitiren adayın, ikrâr erkânı içinde biatının alınıp tarîkâta kabul edilmesine muhiplik denilir. İkrâr verip nasip alan kişi artık taliptir. İstekli tarîkâta girmek isteyen kimseye denir." 13 Bektâşî âdâb ve erkân mecmualarında tarikatla ilgili kavramlar ilgili ayet ve hadislerle açıklanır. Zaman zaman manzum bölümlerin de yer aldığı erkânnâmelerde yer yer edebî söyleyişler görülür. Ayrıca tarikatın ulularının şiir ve sözlerinden örnekler verilir. Zaman zaman diğer tasavvuf büyüklerinin sözleri de erkânnâmelerde yer alır. Şiirlerde erkânın önemine değinilmektedir. Bu kavram da şiirlerde sıkça işlenmiştir. Bektâşîler erkân sahibi olduklarını, Hacı Bektaş Velî ye bağlı olduklarını bildirirler. Bize ihsan etti Celî, bu mesleği ta ezelî Tuttuk edeb erkân yolu, biz bende-i Bektâşîyiz 14 Ali Nutki Baba Biz erenler gerçeğiyiz Has bahçenin çiçeğiyiz Hacı Bektaş köçeğiyiz Edep erkân yol bizdedir Kul Hasan 15 Yollarını Muhammed Ali ye bağlayan Bektâşîler pîrlerinin ululardan ulu Hacı Bektaş Velî olduğunu söyleyerek tarîkâtin erkânının onun tarafından kurulduğunu belirtirler. Ezelî kurdular erkânı yolu Bu yolun sahibi Muhammed Ali Pîrimi sorarsan Bektaş-ı Velî Ali Velî gibi er bulunur mu Sakine Bacı 16 Bir rehber olmuş mürşide gider Sözünce semaın aşikar eder Muhammed Ali nin erkânın güder Nazlı nazlı söyler Horasan deyu... Âhû 17 Pîrimiz uludan ulu, o kurdu erkânı yolu Muhammed Ali nin kulu, biz Bektâşî gülleriyiz Matlubî 18 Tarîkâtin erkânına büyük bir düzenleme getiren Balım Sultân, erkân için emek verdiğini ifade ediyor. Balım çoklar ile sohbet edüpdür Bu yola erkâne emek verüpdür Gidin görün pîrim nerde durupdur Pîr olduğu yerde haber ver imdi Balım Sultân 19 Tarîkâtte ilerlemek kâmil insan olmak için edep ve erkânı bilmek ve ona göre davranmak gerekmektedir. Muhyiddin derviş olmağa Ölmezden önde ölmeğe Bir kişi nasip almağa Edep erkân yolu gerek Muhyiddin Abdal Haydar KAYA: Alevî Bektâşî Erkânı Evrâdı ve Edebiyatı, İstanbul 1996, s. 320, 322. İsmail ÖZMEN:Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi,C.3,s.131. İsmet Zeki EYÜBOĞLU:Alevi Bektaşi Edebiyatı,İstanbul 1991,s.198. İsmail ÖZMEN: a.g.e., C.5,s.317. İsmet Zeki EYÜBOĞLU:a.g.e.,s.225. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.401. Abdulkadir SEZGİN: Hacı Bektaş Velî ve Bektâşîlik, İstanbul, 1985,s

145 Bektâşi tarikâtına ait âdab ve erkânı oluşturan kavramlar Bektâşî şairlerince şiirlerinde işlenmiştir. Bu şekilde erkâna ait kavramlar şairlerce yorumlanarak zamanımıza taşınmıştır. Zaman içindeki sosyal problemlerinden dolayı yazılı kültürü zayıf olan Bektaşîler bu yolla da erkânlarını nesillere aktarma imkanı elde etmişlerdir. Bektâşîler âyin ve merasimleriyle ahlak anlayışı ile Türk sosyal hayatında etkili bir yere sahip olmakla birlikte Bir tarîkât görünümünden ziyade diğer bâtınî unsurlarla (mesela Tahtâcı lar, Kızılbaşlar, Alevîler vs) beraber bir Alevî- Bektâşî gruplar ailesi ya da bir Alevî Bektâşî geleneği halindedir. Tarihi alt yapısının önemli bir kısmını yazılı kaynaklarının tamamını yitirmiştir. 21 Bugün Bektâşî toplumu içinde bu durumun meydana getirdiği karışıklık hakimdir. Dernek vb. bir şekilde belirli bir sisteme sahip olanlar kendilerine telkin edilen âdâb ve erkân ışığında hayatlarını sürdürmektedirler. Fakat taşrada yaşayanlar yazılı bir kitapları bulunmadığından sözlü kültürün farklı algılanış ve aktarımıyla bir takım ritüellerle yaşamlarını sürdürmektedirlertarikâtın temel erkânını oluşturan bu kavramların şiirlerde nasıl yorumlandıklarını, Bektâşi şairinin dünyasında ne şekilde hayal edildiğini zengin örneklerle göstereceğiz. Böylece Bektâşî şiirinin, tarikâta ait âdâb ve erkânı taşıyıcı işlevi de görülecektir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan Bektâşîler için bu metot şairlerin sazları ile ezgileriyle pratik bir öğrenme sağlamaktaydı. Bu bölümde Bektâşi tarikatında yer alan âdâb ve erkânlardan seçtiklerimizi bu anlayışa mensup şairlerce şiirlerde nasıl ele alındığına dair örnekler vereceğiz. a. İkrar İkrâr, kelime manasıyla; saklamayıp söylemek, dil ile söylemek, tasdik, kabul ve karar vermek demektir. Tasavvufta ikrâr; tarîkâte girmek için verilen söz anlamında kullanılır. Tarîkâte girişte, şeyhe, gerekli şartlara uyacağına dair söz vermektir. Bektâşî olmak isteyen isteklinin dileğini açıklaması, isteğini bir aracıyla tarîkât yetkilisine ulaştırması törenidir. Bektâşî olmak isteyen talip, önce bir rehber bulur; tarîkâta girmek için gerekli genel işlemleri ondan öğrenir. Rehber durumu tekkenin en büyük yöneticisi olan babaya bildirir ve yola alınmasının uygun olduğunu önerir. İstekli bir süre denenir. Uygun bulunması durumunda kendisini yetiştirmekle görevli kişilerden nasip alır. Sonra rehber öncülük ettiği talibe tekke kurallarına uygun olarak tarîkât abdesti aldırır. Ardından iki rekat namaz kılınır. Bu işlemler talibin beyaz kefene sarılması izler. Kefene sarılan talip bir bakıma ölmüştür ve yeni bir inanç dünyasında yeniden dirilecektir. Beyaz kefen içindeki talibe erenler meydanında pîr huzurunda mürşidine teslim-i rızada oldun mu? Yalan söyleme, haram yeme, livata ve zina etme, elinle koymadığın bir şeyi alma, gözünle her gördüğünü söyleme... Allah, Muhammed, Ali, Hünkar Hacı Bektaş Velî ikrârında sahip kadem eyleyi hû.. Telkinin ardından tığbenti boynuna takılan talip meydana alınır. Şeriat, Tarîkât, Mârifet ve Hakîkât kapılarını temsil eden erenlere tek tek selam verilir ve her selam verişte bir adım ilerlenir, böylece dört kapıdan girmiş kabul edilir. 22 Derdli nin dörtlüğünde ikrâr, Cenab-ı Hakk'ın ruhları yarattığında Ben sizin Rabbiniz değil miyim? mealindeki sorusuna, ruhların Evet, Rabbimizsin diye cevap verdikleri bezm-i elest te ruhların verdikleri söz le eşdeğer olarak kullanılmıştır. Hitab-ı elest de bezm-i ezelde Sadakatle ikrâr verenlerdeniz Gönül gezdirmeyiz gayrı güzelde Biz cemâlullahı görenlerdeniz Dertli İsmail ÖZMEN: a.g.e.,c.2,s.107. Yılmaz SOYYER: Sosyolojik Açıdan Alevî Bektâşî Geleneği,İstanbul 1996,s Esat KORKMAZ: Ansiklopedik Alevîlik Bektâşîlik Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1994, s.182,183. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.3,s

146 Ispartalı Seyrâni de verilen ikrara bağlı kalınmasını şu şekilde ifade eder: Yollar içre budur Hakk'ın has yolu El tutanlar olur şâh mü'min kulu Mürşidim Muhammed rehberim Ali İkrârında ahdü peyman ol da gel Ispartalı Seyrani 24 İkrâr olmadan imanın tam olmayacağına işaret eden bu söyleyişde ikrârın önemi vurgulanmıştır. Kimse vardır yokdur demez Öğüt versen öğüt almaz İkrârsız da iman olmaz Nutkunun eridir insan Caferoğlu 25 Bir araya gelse üç beş âşıklar Anlar birbirlerinden seyran ederler Dönmez ikrârından kavli sadıklar Mahabbet sırrını pinhan ederler Dertli 26 Tarikatin erkânı gereği muhib olabilmek için ikrâr vermek ve ikrârında durmak gerekmektedir. Allah'a iman edip, ikrârında duranlar ancak gerçek muhib olabilirler. Bu husus şiirde şu şekilde ifade edilmiştir: Muhammed in nesli Ali den geldi Şems-i mâh-ı taban ol sensin dedi Mü'min Mevla sına iman eyledi İkrâr eylemezsen muhib olaman Feyzullah Çelebi 27 Kişinin iyi bir dost olması,gerek bir insan olabilmesi için ikrâr verip verdiği ikrârda sadakat göstermesi gereklidir. Gül olur bülbül olur her anı İçinde bağı bostan olanın Zevk olur safâ olur zamanı Ahd ile ikrârı saf olanın Zeynel Baba 28 b. Tevellâ- Teberrâ Tevellâ nın kelime anlamı Biriyle dostluk kurma, ona yanaşma birbiri ardı sıra gelme, çıkma, olma dır. Bektâşîlikte, Bektâşîliğin temel ilkesi durumunda olan; ehlibeyt soyundan gelenleri sevme, onları sevenleri sevme 29 anlamındadır. Kavl ehlinin tevellâsı ve teberrâsı budur. Hal ehli sadece Hakk a tevellâ eder, mesivadan teberri eder. O ndan kendine gelmek tevellâ, Onun kullarun amellerini geri çevirmesi teberrâdır. Mürid tarîkâta girerken şeyhin dostunu dost, düşmanını düşman bileceğine söz verir. Bu da tevellâ ve teberrâdır 30 Teberrâ, uzak olma, düşman bilme anlamındadır. Ehlibeyte kötülük ve haksızlık edenleri düşman bilmek teberrâdır. Mürid tarîkâte girerken şeyhinin dostunu dost, düşmanını düşman bileceğine söz verir. Bu da tevellâ ve teberrâdır İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.103. İsmet Zeki EYUBOĞLU:a.g.e.,s.231. Muzaffer UYGUNER: Dertli, İstanbul, 1991,s. 56. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.371. Abdurrahman GÜZEL: Zeynel Baba -Hayatı, Sanatı ve Şiirleri- s.93. Esat KORKMAZ : a.g.e.,356. Süleyman ULUDAĞ: a.g.e.,532. Süleyman ULUDAĞ: a.g.e.,

147 Bir erkânnâme de tevellâ ve teberrâ şu şekilde tarif edilir: Tevellâ ve teberrâ nedir? Cevab; Bir kişinin sülûkına nisbet tevellâ ve teberrâsı vardır. Evvel kul ehlinin yek cihetdir. Yani âl-i Muhammed Ali eteğine yapışmışdır ve hulûs ve muhlis o cihetden oluna, birliğe yetişir. Teberrâsı oldur ki Muhammed Ali vasiyetin kılub âl-i Muhammed Ali ye nazar-ı adâvet idenle adûv-i temam olmakdır. İkinci hal ehlinin tevellası rıza-ı Hakk a vuslatdır. Teberrâsı masivallahdandur, (36a) hatta kendi nefsinden dahi geçe. 32 Şiirlerde tevellâ ve teberrâ sıkça işlenen kavramlardandır. Tevellâ sahibi derviş bununla kurtuluş yoluna ermiştir. Ona göre kurtuluşa ermek için tevellâ sahibi olmak yeterlidir. Bizlerden bekleme züht ü ibadet Tutmuşuz evvelden râh-ı selamet Tevellâ olmaktır bize alamet Sanma ki sağımız solumuz vardır Kul Nesimî 33 Tarîkâtın temel ilkelerinden olan tevellâ ya giren Bektâşî dervişi tevellâsında ciddi, samimi olduğunu vurguluyor. Ehli beytin en büyüğü olan zât-ı rasule (Hz. Muhammed) tevellâda bulunduğunu ifade ediyor. Tevellânın zıddı olan teberrâ da Yezid ve onun yakınları içindir. Çırağı şem imiz vermekte şûle Meydanı hünerde girdik usule Tevellâmız cedd-i zât-ı Resule Ervâh-ı Yezid in teberrâsıyız Perişan Baba 34 Bu beyitte Hakk a karşı dostluk kurduğunu (tevellâ) ifade eden Bektâşî şairi Fazlî günahlardan da uzak durduğunu belirterek buna delil ve sebep olarak mürşidini ve şâh-ı velâyet olan Hz. Ali yi gösterir. Tevellâ kılmışam Hakk a teberrâ masivallahtan Delil ü mürşid ü hâdi velî Şâh-ı Velâyet tir Fazlî 35 Bir çok manevi makama ulaşmak için öncelîkle tevellâ sahibi olmak gerekir. Tevellâ babına sürüp yüzünü Semme vechulah ta pak et özünü Remz-i evliyanın anla sözünü Şahım Sultân Karyağdı ya gel yürü İhlasî 36 İlla keime-i tevhidde geçen başka, yalnız anlamlarda gelen bir sözcüktür. Ancak Allah vardır anlamında Allah a işaret eder. Dörtlükte tevellânın Allah için yapıldığı ifade ediliyor. Merd olan namerdden utanmaz denilerek nâmertlere karşı da teberrâ sahibi olunduğu belirtiliyor. Râh-ı hakikâte dil oldu bende Biz sırrı (İllâ)nın tevellâsıyız Merd olan nâmerde olmaz şermende Biz anların evvel teberrâsıyız Ceyhunî 37 Tevellâ ve terberrasını bilen tarîkât mensupları (abdâl) için ödülünüz ilâhî aşk olsun anlamında aşk olsun deniliyor. Bu anlamda neyi istediğini ve ne ile avunacağını bilenler için de aynı dilek tekrarlanıyor: Sırrî Rıfaî ALEVÎ, Şeyh Ahmed BEDREDDÎN: Bektâşî Tarikatine Ait Usul, Âdâb, Ayinler Mecmuası, (H M.1867), Süleymaniye Kütüphanesi,35b,36a. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.3,s.44. Muhtar Yahya DAĞLI: Bektâşî Nefesleri, İstanbul 1935,s. 60. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.2,s.50. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.331. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s

148 Tevellâsın, teberrâsın bilen abdâla aşk olsun Temennasın, tesellasın bulan abdâla aşk olsun Agahî Dede 38 Ehli-i beyt e zulmeden Yezit için Bektâşîler beddua ederler. Ehlibeyte zarar veren herkes için için teberrâ halindedirler. Şiirde bundan dolayı ahirette Yezit in durumunun zor olacağı ifade ediliyor. Var git Yezit, var git, bulaşma bize Ahrette haliniz bilmem nicolur Bizden her gün teberrâ oluyor size Ahrette haliniz bilmem nicolur Kul Hüseyin 39 Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarîkât mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır. Hacı Bektaş Velî, Makâlât adlı eserinde tarîkâtinin öğretisini bu şekilde düzenlemiştir. Ona göre kul, Çalap Tanrı ya Kırk Makam da erişir. Dört Kapı ile kastedilen dört esas: Şeriat, Tarîkât, Mârifet ve Hakîkât tir. Bunların her biri de onar bölümden oluşmaktadır. Toplamı Kırk Makamdır. Ahmet Yesevî, tarîkâtının erkânını Kırk Makam esasına göre tanzim etmiş ilk Türk sûfîsidir. Kendisini tâkîp eden pek çok Türk sûfîsinde de Dört Kapı sisteminin bulunduğunu görmekteyiz. Ahmet Yesevî Dört Kapı Kırk Makam anlayışının kaynağını Hz. Ali ye dayandırmaktadır. Fakrnâme adlı eserinde Ahmet Yesevî Hz. Ali nin şu sözüne yer vermiştir: Dervişlik makamı kırktır.eğer (bir derviş) bilip (buna göre) amel etse, dervişliği temiz olur ve eğer bilmese ve öğrenmese, dervişlik makamı ona haram olur ve (o kişi) cahildir. 40 Türk İslâm sûfilerinin sülûk sistemini Dört Kapı Kırk Makam anlayışı oluşturmaktadır. 41 Dört Kapı Kırk Makam son derece hassas bir sistemleştirmeye dayanır...hacı Bektaş Velî nin Makâlât ında yer alan Dört Kapı, İslâm tasavvufunun âmentüsüdür. Dört Makamın sağladığı dünya görüşü, tutum ve davranış biçimlerini kişiye aşılamak suretiyle onu yüceltir; duygularını asilleştirir. 42 Bektâşî şairleri Dört Kapı Kırk Makam ı şiirlerinde sıkça işlemişlerdir. Bektâşî şiirinin temelini Dört Kapı Kırk Makam oluşturmaktadır. Halkın belleğinde yüzyıllardır canlı bir şekilde yaşayan bu deyişler bize Alevî-Bektâşî yoluna, erkânına ilişkin değerli bilgiler, ipuçları sunar. Alevî Bektâşî yolunun yazılı kaynaklarının yok denecek kadar az olduğu gözönüne alınırsa yüzlerce yıllık bir birikimin eseri olan deyişlerin değeri ve anlamı kendiliğinden ortaya çıkar...alevî Bektâşî erkânı damıtılmış bir biçimde deyişlerde kendisini ifade eder.yol a ilişkin bilgiler, hareketler, ritüeller, buyruk ve sakınmalar deyişlerden öğrenilebilir. 43 Bu gerçeği gözönünde bulundurduğumuzda Bektâşî şiirinin edebî zenginliği dışında belge olma özelliği de öne çıkmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarda bir çok araştırıcı mevcut ritüellerden hareketle Bektâşileri inceleyerek onların davranışlarını ve inanışlarını değerlendirip hayat anlayışları hakkında hüküm vermektedirler. Türkiye nin farklı bölgelerinde bulunan toplulukların farklı düşünce ve yaşayışları olduğu da gözlenmektedir. Her inanış ve davranışın folklor açısından elbette bir değeri vardır. Fakat bu durumda Bektâşîlerin sadece günümüzdeki uygulamalarına bakarak Bektâşiliğin erkânı hakkında hüküm vermek yanıltıcı olacaktır İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.83. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.2,s.369. Kemal ERASLAN: Yesevî nin Fakrnâmesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,C.XXII den ayrıbasım,istanbul 1977,s.76. Hamiye DURAN: Yunus ta Sülûk Sistemi, Hacı Bektaş Velî Dergisi, 2, (Ağustos 1997),s Orhan TÜRKDOĞAN: Alevî Bektâşî Kimliği, İstanbul 1995,s.182,183,184. Ali YILDIRIM: Alevî Bektâşî Deyişleri, Ankara,1995,s.12,

149 Bektâşî erkânının temelini oluşturan ve tarikâtın pîri olan Hacı Bektaş Velî tarafından düzenlenen Dört Kapı Kırk Makam anlayışı aynı zamanda Bektâşîliğin ilk temel erkânnâmesidir. Bektâşî dervişi hayatını bu makamlara göre düzenlemekte ve bu makamlar doğrultusunda tasavuf yolunda (seyr ü sülûk) ilerlemektedir.. Bu sistemin Hacı Bektaş Velînin eseri olarak genel kabul gören Makalât ta bulunması da önemlidir. Bu sistemle Hacı Bektaş Velî, tarikatının temel değerlerini ve tercihlerini belirlemiştir. Bu adeta tarikatın anayasasıdır. Sonradan düzenlenen erkânnâmeler bu sistemle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Onların yaptıkları pratikleri sistemleştirme ve kurumsallaştırmalarla sınırlıdır. Hacı Bektaş Velî tarafından düzenlenen bu sistemin Bektâşî şairlerince ele alınması öğretinin benimsenmesinin ispatıdır. Çünkü şair, halkın duygu, düşünce ve inanışının seslendiricisi durumundadır. Özellikle halk şairleri bu özellikleriyle bilinir. Şiirlerin sözlü kültürle dilden dile aktarılarak zamanımıza kadar gelmesi halkın kabulünü ve şiirlerin onlar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından önemlidir. c. Kendini Bilmek Dört kapıdan üçüncüsü olan Marifetin son makamı kendini bilmektir. Makâlât ta Kendi nefsini bilen Rabbini hakkıyla bilir 44 hadisine yer verilmiştir. Buyruk ta Sekiz şeyi bağlayan ateşten olan nar-ı kibir kendini bilmek ile defolur 45 denilmektedir. Kendini bilme bektâşilik erkânında sıkça tekrarlanan bir düsturdur. Kendini bilmek kişiyi bir çok yanlışlara düşmeden kurtaran bir meziyettir. Bektaşilikte insanda bulunan kibir duygusu bu şekilde giderilir. Erkânnâmelerde kendini bilmek ilgili bilgilerden bazıları şunlardır: İşte hadis-i kûdsîde buyurır: Men arefe nefsehü fekad arefe rabbuhü Pes kendi nefsinden gafil olan Hak dan dahi gafildir. Gafil olan tarîkin göremez...o ne şeriâti ne tarîkâti ve ne mârifeti, ne de hakîkâtigörür ve ne bilür? Bu dört kapı kırk makam bağlıdır açık değildür.kendi menzilini ve merâtibini göremez ve görmeyen Hak didârını dahi göremez. Menzilin görmese adem değildir. Suretâ adem ma nîde esfeldir. 46 Noktatü l-beyan adlı eserde bu konuda şu ifadeler geçer: Ey talib bil ve âgah ol. Ne ki âfâkta vardır nişanları senin nefsinde dahi vardır. Pes her kimse kim alemin nişanların kendi nefsinde buldu, hemen ilahı bildi. Nitekim hadiste buyurur Men arefe nefsehü fekad arefe Rabbehü Ey talib insanın cehli kendüye hicab-ı azimdir ve mihnet-i dildildir. Hakk a gayet yakınlığından görmez. Anınçün ırak gözler. 47 Bektâşîler men aref sırrına eriştiklerini bu makam ile tasavvûfî yolları katettikleri ifade ederler. Bu sırra erişmelerin önemine işaret ederler. Bu sırra dikkat çekerler. Sırrı men-arefden nefsimiz bildik Mürşid karşısında tevbeye geldik Gönül aynasını pâk edip sildik Taşradan görüdür içimiz bizim Güzide Ana 48 Benzer bir ifade noktanın esrarına erişen, men areften ders almasını başaran kişinin Bektâşî olduğunu uygulanır. Noktanın esrarına mazhar düşüp aynel yakın Men aref den ders alıp nefsin bilen Bektâşîdir Şehidî Esad COŞAN: Makâlât, (Sad. Hüseyin Özbay), Ankara 1996,s.17. Adil Ali ATALAY:İmam Cafer-i Sadık Buyruğu,İstanbul 1996,s.149. Silsilenâme-i Tarîkâtname-i Bektâşiyye, Müellifi belirsiz, Ankara Milli Kütüphane, İbni Sina Bölümü Yazma Eser,s. 5a. Noktatü l-beyan: Yazma Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İ.Hakkı Bölümü No: 1243,s.1b. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.3,s

150 Men aref sırrı olgunlaşmanın yoludur. Önemli bir tasavvûfî bir makamdır. Bu sırra erişenler duygularını değişik şekillerde ifade ederek bu sırla elde ettiklerini şiirlerde dile getirirler. Şahâ bende olmayan Ölmeden ön ölmeyen Men arefi bilmeyen Bu yolda mattır hocam Muhyiddin Abdal 50 d. Toprak Olmak Dört kapının sonuncusu olan Hakikâtin birinci makamı, toprak olmaktır Toprak olmaktan maksat alçakgönüllü olmaktır. Bektâşî olmak şefkâtte güneş gibi olma, cömertlikte su gibi, alçakgönüllülükte toprak gibi, teslimiyyette ölü gibi örtücülükte gece gibi olmaktır...bektâşî evvela kendini toprak etmeli, o toprağa mârifet tohumu ekmeli, tevhid suyu vermeli, gerçek orağı ile biçmeli, rıza harmanında dövmeli, şevk yeli ile savurmalı, muhabbet ölçeği ile ölçmeli, takva değirmeninde öğütmeli, edeple yoğurmalı, sabır fırınında pişirip yemelidir. 51 Bektâşî düşüncesinde nefsi mutmainne topraktır. Hak Teâlâ Cennet i onun üzerine bina eylemiştir.toprak Adem Safiyyullaha nispet eder...toprak şâh-ı merdândır.onun için ismine Ebu Turâb bir ismine Ebu Talib dediler." 52 Bektâşî şiirlerinde toprak (turâb) olma sıkça tavsiye edilmiştir: Toprak ol toprak gibi teslim vücud Cümle alem toprağa kıldı sücud Kaygusuz Abdal 53 Toprağın yerde olması ve çiğnenmesi tevazu unsuru olarak ele alınır: Pîr Sultân ım eydür okur yazarım Turâb olup ayaklarda tozarım Ezelden içmişim sermest gezerim Pîrden içilmeyen doluyu neylersin Pîr Sultân Abdal 54 Hakk a ulaşmanın bir şartı da toprak olmaktır: Ey Âşıkî haklı nefes tutulmaz Burada atılan orda atılmaz Turâb olmayınca Hakk a yetilmez Turap ol da ayaklar da basıl dur Âşıkî 55 Pir Sultan Abdâl da toprak gibi olmayı tahammül göstererek incinmemeyi öğütler: Turaplık cümlenin başı Daim çiğnenmektir işi Üstüne atarlar leşi İncinme gönül incinme Pîr Sultân Abdal 56 e. Yetmiş İki Milleti Ayıplamamak Makâlât ta hakîkâtin ikinci makamı yetmişiki milleti ayıplamamaktır. Bektâşî adap ve erkânında başkalarının kusurlarını görmeme ve tolerans yaygın bir özelliktir. Bektâşî başkasının ayıbını yüzüne karşı veya başkasına söylemez İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.296. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.2,s.119. Bedri NOYAN: Bektaşilik Alevilik Nedir, Ankara 1987,s.78. Adil Ali ATALAY: a.g.e.,148. Abdurrahman GÜZEL:Tekke Şiiri,Türk Dili Dergisi, Ankara 1989,s Cahit ÖZTELLİ: a.g.e.,s.299. İsmail ÖZMEN:C.4,s.67. Cahit ÖZTELLİ: a.g.e.,

151 Bektâşîler hayatı ve toplumu gözden geçirirken reel ve müsamahalı toleranslıdırlar, geniş düşüncelîdirler. Ayıp görmeme konusu daha and içme törenlerinde yeni gelen câna söylenir. Gördüğünü ört görmediğini söyleme, denir. 58 Hacı Bektâşî Velî Anadolu da hoşgörüsü sayesinde insanların gönlüne girmiştir. Onun hayatı incelendiğinde gerek şahsında gerekse Bektâşîlik anlayışında hoşgörünün çok ciddi bir yeri olduğu görülecektir. Kaynağını mensubu bulunduğu İslâm dininden alan bu sevgi ve hoşgörü kahramanları bu anlayışlarını Yunus un Yaradılanı hoş gördük, Yaratan dan ötürü veciz ifadesiyle özetlemişlerdir. Hz. Muhammed in Birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız sözünü düstur kabul eden bu kahramanlar, yine yetmişiki millete aynı gözle bakmışlar bütün insanlara karşı hoşgörü ve sevgi ile yaklaşmışlardır. Hacı Bektaş Velî ye atfedilen şu söz Bektâşîlikteki açıklığın ve hoşgörünün bir başka delilidir. Her tavladan boşanan at bizim tavlamızda eğleşir. Bizim tavladan boşanan at ise ferah bulamaz. Bu ifadeyle herkese kapılarının açık olduğu bunun için uygun ortamın bulunduğu anlatılmak istenmektedir. Şiirlerdeki yetmişiki milleti ayıplamamak la ilgili söyleyişlerden bazıları şunlardır: Kendi noksanını bil ârif ol Kimsenin ayıbını gözetme gönül Yetmişüç millete bir nazarla bak Hak sevmiş yaratmış söz etme gönül İlhami 59 Yaratılanları hor görmemek gerektiği herkesin bir balçıktan yaratıldığı ifade edilmiştir: Hor görmeyin yaratılan insanı Elest bezminden önce nur olanı Zâhir bâtın erişip de yöreni Bir balçıktan var ettiler bizi Yediharf 60 Azbî, Bektâşîlerin kimseyi ayıplamaması gerektiğini gördüğünü ört, görmediğini söyleme sözüyle özdeyiş haline getirmiştir: Sana yerden gökten büyük nasihat Gördüğünü ört görmediğini söyleme Erenlerden pîrden budur emanet Gördüğünü ört görmediğini söyleme Azbî 61 Sonuç Alevî/Bektâşî düşüncesinin temelini hoşgörü oluşturmaktadır. Bu hoşgörülü bakıştan dolayı bir çok farklı anlayışı da içine almıştır. Zaman içinde Anadolu da bulunan farklı isimlerle varlığını sürdüren Kalenderî, Haydarî vb. heteredoks anlayış içindeki sûfîler Bektâşîliğin içine girmişlerdir. Bugün de Anadolu da yaşayan kendilerini "Bektâşî, Alevî, Tahtacı, Kızılbaş, Çepnî vb. isimlerle vasıflandıran topluluklarının inanç ve değerler açısından birbirinden pek farkları yoktur. Bütün bu topluluklar pîr olarak Hacı Bektâş Veli yi kabul etmektedirler. Fakat bu topluluklar ülkenin ve kendilerinin içinde bulunduğu sosyal şartlar sonucu kendine göre bir anlayış gerçekleştirmiş, zamanla gruplar arasında farklı düşünce ve görüşler yaygınlaşmıştır. Bütün bunların oluşmasında en büyük etken bu anlayışın sözlü kültür ile nesillerden nesillere aktarılması yazılı kaynaklarının yeterince yaygın olmamasıdır Adil Ali ATALAY: a.g.e.,207. Bedri NOYAN: Hacı Bektaş Velî Düşüncesinde Hoşgörü, Yunus Emre Nasrettin Hoca ve Hacı Bektaş Velî Düşüncesinde Hoşgörü, (Ankara Bilimsel Kültürel Araştırmalar Vakfı,1995),261. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.4,s.403. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.5,s.103. İsmail ÖZMEN:a.g.e.,C.3,s

152 Bu anlayışın sözlü kültürle aktarılması ilk Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevî den beri süregelen bir yoldur. Yine sözlü kültürle gelişen sonradan yazılı hale gelen velâyetnameler, erkânnameler ve Hacı Bektâş Velî ye ait olduğu ifade edilen eserler dışında gerek bu anlayışın tarihi geçmişi gerekse Hacı Bektâş Velî hakkında yeteri kadar kesin bilgilere ve kaynaklara sahip değiliz. Bu anlayış konusunda bize bilgi verebilecek en zengin kaynak asırlarca bu düşünceye mensup halk şairlerince seslendirilen Alevî/Bektâşî şiirleridir. Çoğunlukla saz eşliğinde tarikâtin âdâb ve erkânına ait kavramların işlendiği bu şiirler Bektâşîliği kitlelere ulaştırmada aktif rol oynamışlardır. Halkın yüzyıllar boyunca sözlü kültürle aşina oldukları bu şiirler onlara hep yakın olmuştur. Bu düşünceye mensup şairler yüzyıllar boyunca yazdıkları deyiş/deme ve nefeslerle bu anlayışı hep canlı tutmasını bilmişlerdir. Bektâşîlik hakkında sağlıklı hüküm vermek için yüzyıllar boyu korunarak zamanımıza gelen Bektâşî şiirini dikkate almak bir zorunluluktur. Makalat taki Dört Kapı Kırk Makam ın şiirlerde yaygın olarak yorumlanması hem Makalat üzerindeki şüphelerin giderilmesinde katkı sağlamakta hem de Bektâşî şiirinin taşıyıcılık ve tebliğ aracı oluşuna işaret ederek âdâb ve erkâna dikkat çekmektedir. 152

153 LOKMA ALMAK, DEM GÖRMEK: BEKTAŞİ SOFRASINDA SİNDİRİM Mark SOİLEAU * Ankara daki Gaziler Dergâhı postnişini İlhami Baba bir sofrasında şu fıkrayla konuşmaya başlamıştı: Baba ya sormuşlar: Ne yapıyor sizinkiler, lokmayı? Peki, demiş Baba. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bulursak yeriz şükrederiz. Bulmazsak sabrederiz, tevekkülle bekleriz. Baba demiş: Onu bizim Horasan daki köpekler de yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bulduğumuz zaman üleşiyoruz, bulmadığımız zaman bulmak için rızkın peşinden koşuyoruz. Sonra, fıkranın manasını şöyle açıklıyor: İşte burada miskin derviş ten ayrılırız. Yunus un miskin derviş deyişi o tarzdaki miskin derviş oluşundan değil, o hiçlik mertebesine kendisini yüceltmek için kullandığı miskin derviş, miskin Yunus a denktir. Bu noktayı vurgulamak için de İlhami Baba: Lokmalar alıyorsunuz, değil mi? Bu arada boğazlar kurudu galiba. O zaman dem görelim canlar! diyor, ve kadehinden bir yudum kırmızı şarap içiyor. Saki likle görevlendirilmiş olan derviş de Dem görelim, canlar! diye İlhami Baba nın çağrısını tekrarlıyor ve sofrada bulunan herkes kadehlerinden birer yudum içiyor. 1 Bu, Gaziler Dergâhı sofra geleneğinde çok tipik bir sahnedir. İlhami Baba her sofrasında konuşma yapıyor, fıkra, hikaye, efsane anlatıyor, şiir okuyor, hayat veya tarihten bilgi aktarıyor, ve bu yolla Bektaşi eğitimi veriyor. Bu şekilde Bektaşi öğretilerini aktardığı zaman, sofrada bulunan herkes kaşığını bırakıp Baba nın sözlerini dinliyor. Bu örnekte bir fıkrayla müridlerine Bektaşiliğin toplumun zahiri normlarını aşmak meylini göstermeye çalışıyor, ve onu yaparken lokma ve rızk terimlerini kullanıyor. Rızkın aktif olarak aranacağını anlatıp amelin önemini vurguluyor. Bektaşilikte miskinliğinin maddî zühd ve dilencilikten değil, manevî fakirlik, yani tevazu ve nefse sahib olmaktan mürekkep olduğu mesajını açıkladıktan hemen sonra, katılımcıların birer yudum dem almalarını isteyerek bu noktanın önemli ve düşünülmesi, yaşanması gerektiğine dikkat çekiyor. Katılımcılar da bu demi alıyor. Nitekim, bu olayda maddî fakirlikten manevî fakirliğe söylemsel bir soyutlaşma vardır, ve bunu takiben manevî anlam bir maddî amele bağlandığı zaman bir somutlaşma görülüyor, ki o mesaj vücuda alınıyor. Bu sofra sahnesinde geçen soyutlaşma-somutlaşma süreci Bektaşi söylem ve uygulamasında sık sık tekrarlanıyor, ve tekrarlandığında sık sık yemek, içmek ve sindirmek motifleri kullanılıyor. Bu sürecin bir çalıştırma aracı olan sofra, sadece maddî gıda değil, manevî gıda da sunuyor, ve o gıdanın nasıl sindirileceğini gösteriyor. Tebliğimde Bektaşi sindirim sistemini anlatmaya çalışacağım. Bektaşiler, kendilerine has bir kazanda gıda pişiriyor ve müritlerine sunuyor. Bu gıda düzenli bir ritüelde lokma lokma yeniyor ve sindirimi kolaylaştırmak için dem içiliyor. Lokmadaki besin de vücutta özümseniyor ve böylece kaslar gelişiyor. Bu süreci anlatırken belirli bir Bektaşi topluluğunun sofra geleneğini örnek alacağım. Fakat bundan önce, yemek yeme, kabul etme ve paylaşma değerlerinin Bektaşi söyleminde nasıl kullanıldığına bakmakta fayda vardır. * 1 Bilkent Üniv. Fen-Edebiyet Fak., Ankara/TÜRKİYE Bu çalışmada bilgilerini bizimle paylaşma lutfunda bulunan ve dergâh içinde çalışmamıza izin veren İlhami Baba ya ve Gaziler Dergâhı na teşekkürü bir borç bilirim. 153

154 Bektaşı Söyleminde Sindirim Hacı Bektaş ın Vilayetname sinde Pir in kerametleri boldur ve bu kerametlerin önemli bir kısmı yemekle ilgilidir. Mesela, Hz. İsa nın İncil de yaptığı gibi yiyecek çoğaltma kerametleri vardır. 2 İki önemli yerde, Hacı Bektaş Anadolu ya geldiği zaman bir köyde bir kadının yanına varıp yemek ister. Her iki durumda kadın, fazla yiyecek kalmamasına ve diğer kadınların vermek istememesine rağmen, ekmek ve yağ getirir. Pir bu rızkı alınca da Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin! der ve kadın görür ki yağ küpü ağzına kadar dolmuştur. 3 Yani Pir, kerem edenin kerem etme yeteneğini artırır ve dolayısıyla kerem değerini besler. Pir in kendisi de Vilayetname de rızk veren olarak tasvir edilir. Halifelerinin de aynı şekilde yola devam etmelerini istediğini Saru İsmail e bıraktığı vasiyette görebiliriz: Sen de hizmet et, sofra yay. Himmet dilersen cömertlikte bulun. Murtaza dan halk, erlik, keramet istediler, Kanber e, sofrayı yay buyurdu. Benden kisvet giyen her mürid, konuk istesin, konuğa hizmet etsin... Öğüdümü tut, ölümümden sonra bin koyunla yüz sığır kurban et, bütün halkı çağır, hizmet et, onları doyur. Yedinci günü, kırkıncı günü, helva dök, korkma, erin harcı eksilmez. Ne kadar mürid, muhib varsa davet et, onları topla. Öğüt ver, ağlamasınlar. 4 Rızk verme görevi Bektaşi tarikatinde kurumsallaşmıştır: yeni tayin edilen babaların icazetnamelerindeki görevleri arasında gelen geçene yemek yedirmek de vardır. 5 Mürşidin görevi vermek ise, müridin görevi almaktır, ve bu konu Yunus Emre ile ilgili ünlü bir hikaye ile açıklanır. Kıtlıktan dolayı aç kalan Yunus, Hacı Bektaş a uğrayıp buğday istemeye karar verir. Karşılığında bir yük alıç yani, yabani meyve getirir. Pir, alıcı dervişlerine verip Yunus a buğday yerine nefes teklif eder, ama Yunus yine maddî gıda ister. Köyüne dönerken ne kaçırdığını fark eder, ama Hacı Bektaş a döndüğünde Pir, onu Tapduk Emre ye gönderir. Yani Yunus, sunulan rızkı kabul etmediği için hazır değildir ve kırk yıl odun taşımak zorunda kalır. 6 Hacı Bektaş adına yazılan Makalat adlı eserin ana konusu Dört Kapı Kırk Makam dır. John Kingsley Birge, şeriat, tarikat, ma rifet ve hakikat kapılarını anlatmak için kendi mürşidinden duyduğu şeker benzetmesini kullanmaktadır. Buna göre, şeriat kapısında olan kişi, şekeri anlamak için sözlüğe bakıp bulduğu tanımı gerçek olarak kabul eder. Tarikat kapısında olan, bununla yetinmeyip şekeri eline alıp inceler. Bu da yetmediğinde, kişi şekeri tadar, ağzına alır bu kişi ma rifet kapısındadır. Sonra, şeker kişinin bir parçası olursa, kişi o noktaya gelirse ki Ben şekerim! 7 diyebilsin, o zaman hakikat kapısından geçmiş olur. 8 Bu benzetmenin temelinde bir sembolün birden fazla anlam seviyesinin olabileceği ilkesi vardır. Yani, değişik seviyelerde yorumlanabilir. Sembolü anlamaya çalışan kişi de herhangi bir anlayışla yetinmeyecek, devamlı daha ileri, daha derin bir mana çıkarmaya çalışacaktır. Bu sürecin sonu ulaşılması mümkünse hakikati dolaysız olarak yaşamaktır. Birge in aktardığı benzetmede tatlı bir yiyecek vardır. Tatlılık, sadece dışarıya bakarak edilgen bir şekilde anlaşılmaz. Kişi, eline alacak ve inceleyecek. Bunun ötesinde tadıp yiyecek, yani gerçeği anlamak için içine alacak. Fakat tam olarak anlaması için, yaşaması için, gıdanın vücudla birleşmesi yani, sindirilmesi lazımdır. O zaman, dört kapı: referans, inceleme, indirim ve sindirimi simgelemektedir. Böylelikle kişi, her birinden diğerine geçecek ve hakikate doğru Bak. Ocak Gölpınarlı, Vilayetname: Gölpınarlı, Vilayetname: 88. Suraiya Faroqhi, Osmanlı döneminde Hacı Bektaş dergâhı ile ilgili çalışmasında, Hacı Bektaş evlatlarına, gelen geçen yolculara hizmet etmeleri şartıyla hem malikane hem divane vergilerinin verildiğini kaydediyor. Gölpınarlı, Vilayetname: Tabii ki bu tabir Ene l-hakk diyen Hallac-ı Mansur u çağrıştırır. Birge

155 ilerleyecektir. Bektaşilik, müridlerinin bu süreçte salik olmaları için, söyleminde ipuçları verir. Söylemin eyleme nasıl geçtiğini anlamak için Bektaşi ritüellerine bakmak lazımdır. Bektaşilikte Sofra Bektaşilikte en önemli ritüel âyîn-i cem, yahut meydan dır. Bu tören, gizli olması ve konumuz dışında kalması dolayısıyla burada anlatılmayacaktır, ancak törenin yiyecek ve içecekle ilgili unsurları vardır. Bilindiği gibi, meydan da on iki post vardır ve bunlardan beşi yiyecek ve içecek hazırlayanların görevlerini hatırlatmaktadır: Aşçı, Ekmekçi, Kilerci, Kahveci ve Kurbancı. 9 Necib Asım, yayınladığı Bektaşi İlm-i Hali nde âyîn-i cem ritüelinde Aşçı Postu nun nasıl tanıttıldığını aktarıyor: Andan Aşçı Başı Baba postuna niyâz edip rehber diye ki: Buna Aşçı postu derler ve bu öyle bir üstâddır çiğleri pişiricidir ve hâmları oldurucudur ve çiğlerin lezzetini verdiricidir ve yolsuzları yola getiricidir. 10 Kapalı olan meydan dan sonra bir sofra kurulur. Meydan ve sofra, ayrı ayrı yapılsa da, birlikte bir ritüel bütünü oluştururlar. Turgut Koca Halifebaba meydan ı Kutsal Tören, sofra yı da Kutsal Şölen olarak tarif eder. 11 Kutsal Tören gizlidir, ama Kutsal Şölen daha açıktır ve sofra yı düzenleyen baba nin müsaadesiyle misafirler de ona katılabilir. Nitekim sofra, Bektaşilik le ilgilenen misafirler ya da nasib almak isteyenler için Bektaşiliği tanıtma fırsatı sunar. Sofra kelimesi; gezmeye çıkmak, örtüyü açmak ve açığa vurmak anlamlarını taşıyan Arapça s-f-r kökünden türetilmiştir, ve bu manaların hepsi, sofra nın eski anlamında birleşir: Başlıca yolculukta kullanılan meşîn ve sâ ireden dâ irevî bir yaygı ki kenarlarında bulunan halka veya deliklere geçirilmiş bir gaytanla toplanılıp yere açıldıkta üstüne ekmek ve yemek konur. 12 Eski dervişlerin gezilerinde kullandıkları bu maddî sofra açılırken içindekiler açığa vurulur, yiyecekler yendikten sonra da kapatılıp içindekiler gizlenir. Günümüz Türkçesinde sofra, gezginci dervişlerin techizatı değil, bir olayı çağrıştırır, ama Bektaşi sofra olayı, tıpkı gezginci dervişlerin kullandığı sofra gibi, önce açılır, gıdalar açığa vurulur, sonunda da kapatılır, gizlenir. Bektaşi sofrası nın kitabî dayanağı da vardır. Babalar sofra yı açarken okudukları gülbank ve tercemanlar arasında, Ma ide suresinin 114. ayetini okur: Meryem oğlu İsa dedi ki: Ya Allah, Rabbimiz! Semâdan bize bir sofra indir, ki bize hem evvelimize hem ahirimize bir bayram olsun ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızk verenlerin en hayırlısısın. Sofra ritüelinde yapılan eylemlerin hepsi Erkanname de yazılı olmadığı için geleneğe dayanır; doyasıyla, sofranın nasıl uygulandığını anlamak için belli bir dergâhın geleneğine bakmak gerekir. Dergâhların arasında ayrıntı farklılıkları olabilir, ama bu ayrıntıların işaret ettiği öz aynıdır. Gaziler Dergâhında Sofra Gaziler Dergâhı, Ankara da kurulan ve İlhami Baba yönetiminde yürütülen bir Bektaşi topluluğudur. İlhami Baba nın mürşidi rahmetli Turgut Koca Halifebaba dır; dolayısıyla, Gaziler Dergâhı İstanbul Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. Nevruz, Sarı Saltuk Bayramı gibi belli günlerde olan törenlerin yanında, nasib törenleri gibi özel sebebler için de İlhami Baba nın evinde meydan açılır. Meydan dan sonra Gaziler üyeleri meydan odasından çıkıp Bektaşi kıyafetlerini çıkarır, günlük kıyafetlerini giyerler. Sofra, İlhami Baba nın yemek odasında kurulur. Ana yemekler olan kurban eti ve pilav mutfakta hazırlanır, ama üyeler de meze, tatlı gibi ek yiyecekleri evlerinde hazırlayıp getirirler. Baba, masanın başında oturur ve sofrada bulunan diğer Birge Asım 21. Koca ve Onaran 6. Sâmî

156 babalar ve misafirler yakınında oturur. Müzik aletleri çalan üyeler genelde masanın bir ucunda heyet şeklinde oturur. Diğer canlar Baba tarafından oturtulur. Sofra da yenen bazı yiyeceklerin özel isimleri vardır ve bunların çoğu Bektaşi tarihinde önemli rol oynamış olan babaların isimlerini taşır. Mesela, tuza ki tuz, dengeyi simgeler Balım Sultan denir. Bektaşiliğin ikinci Pir i olan Balım Sultan ın, Bektaşi erkânını kurumsallaştırdığı için, bir anlamda yola düzen, denge getirdği düşünülür. Pilava da Kaygusuz denir: Kaygusuz Abdal ın yiyeceklerle ilgili şiirleri ve özellikle pilavla ilgili bir beyti vardır: Ey yüzü gül kameti serv-i hıramanım pilâv Sâde yağlı kara benli misk-i Hutenim pilâv 13 Renklerine göre anlam vermek için de, kırmızı şaraba Kızıldeli Sultan, rakıya da Akyazılı Sultan denir. Denilebilir ki, Bektaşiler bunları yediği ve içtiği zaman, Bektaşi tarihini içlerine alıyorlar. Sofra nın başlangıcında bir çerağ (mum) uyandırılır ve Baba ilk dem in alınması için Peymane Gülbangı nı okur: Bismişah Allah Allah Dem dem demi Hayder demi İçenler buldu selameti Mümine Kevser demi Münkire teber demi Küffara hançer demi Dem-i muhibban Dem-i sadıkan Dem-i aşıkan Dem-i arifan Dem-i abdalan Dem-i Piri Horasan Dem-i Pir Kerem-i Evliya Gerçeklerin dem ü devranına Hü diyelim Hüüü ve iki yudum dem içer, Üçler aşkına! der ve bir yudum daha içer. Katılımcılar da aynı şekilde üçer yudum alır. En sonunda sakilikle görevlendirilmiş olan derviş dem alır. Sonra Baba, dem den lokma ya geçiş sağlamak için bir gülbang okur: Bismişah Allah Allah Sır ola Nur ola İçtiğimiz şeraben tahur ola 14 Batınımız pür nur Zahirimiz ma mur Hanedanı fukarayı Bektaşiye pür nur ola Düşmanı al-i aba hor ve mahkur ola Muhabbet aşkına içile İmamların ruhi revanları şad ve handan ola Akyazılı Sultan ve Kızıldeli Sultan lokması şifayı mahz olup Nuri iman ola Erenlerin lokması nan-ü nimet artıp eksilmeye Taşıp dökülmeye Nazara lokma Pervazı sofra Hü diyelim Hüüü Bundan sonra Baba, Sofra Gülbangı nı okur: Eyüboğlu 149. Krş. İnsan suresinin 21 ayeti: ve sekâhüm rabbühüm şerâben tahûren : ve Rableri tertemiz şarap içirdi. 156

157 Evvel Allah diyelim Kadim Allah diyelim Her dem Allah diyelim İndi Ali Sofrası ya Şah diyelim Şah versin, biz yiyelim Demine Hü diyelim Allah eyvallah Hü dost ve herkes bir tutam tuz alır. Tuz dengeyi simgelediği için, sofranın başında alınışının nedeni de düzenli, dengeli bir sofra sağlaması isteğidir. Zaten sofra ritüeli disiplinli bir şekilde uygulanır: önce Baba almazsa, hiç kimse yemek yemez, dem almaz. Tuz alındıktan sonra Baba yemeğe müsaade verir. Konuşmaya başladığı zaman herkes kaşığını bırakıp dinler. Baba, anlattığı fıkra, hikaye ya da şiirin mesajını açıkladığında Dem görelim, canlar! der ve bir yudum dem alır. Sonra, herkes birlikte içer. Saki de katılımcıların dem içmelerini denetler. Baba nın konuşmasından sonra nefesler okunur, ve yine önemli noktalarda Baba dem aldırır. Bektaşi sofrasında dem tabiri, şarap ya da rakı için kullanılır, ama kelimenin birçok anlamı vardır. Arapçada kan anlamına geldiği gibi, Farsçada nefes, an ve zaman demektir. Günümüz Türkçesinde genelde çayın demlenmesi için kullanılır. Bektaşiler için bütün bu manalar geçerli olup sofradaki anlamını pekiştirir. Şarap ta kan gibi kırmızı ve hayatîdir, nefes gibi içe alınır, önemli bir anı işaretler ve kaynar suyun çay yapraklarının özünü çektiği gibi, dem de sofradaki havanın özünü çeker. Dem kelimesinin bu bağlamda belki en önemli anlamı andır, çünkü insanın idrakı, bilincinin dıştan gelen mesajlarla birleştiği anlarda olur. Böyle anlar geçicidir; dolayısıyla, yakalanmaları gerekir. Bektaşilik,üyelerine bu anları yakalamak için simgesel bir yol bulmuştur: sofra da bu anları içerler. Böylece dem i görürler, o anı yaşarlar. Buna bağlantılı olan lokma kavramı da Bektaşi sofrasında önemlidir. Baba konuşurken, önemli noktalarda Lokma alıyorsunuz, değil mi? diye sorar. Bu soru, katılımcıların yemek yemeğe devam etmeleri için bir işarettir, ama aynı zamanda Baba, bu noktanın yakalanması, yenmesi gerektiğini hatırlatır. Zira, iki türlü gıda vardır: ağızdan alınan maddî gıda ve kulaktan alınan manevî gıda. Bektaşi sofrasında her iki tür anlamlı bir eylemde birleşir ve mesaj indirilir. İdrak, anlarda olur; dem, yudumlarla alınır; ve gıda, lokma lokma yenir. Lokma terimi bu şekilde anlaşılırsa, meşhur dervişlik ilkesi olan Bir lokma, bir hırka tabiri de yeni bir anlam kazanır. Herşeyle yetinip sadece bir lokma ve hırka isteyen değil, pozitif olarak anlamlı bir lokma arayan derviş önümüze çıkar. Bulduğunda da onu gizlemek için bir hırka ister. Çünkü derviş, hem iç, hem dışla ilgilenir. Son nefes okunduktan sonra Baba, Saki Baki Gülbangını okur: Bismişah Allah Allah Varlığı verdi Saki Sakiye muhabbet değildir baki Saki baki aşkına Allah diyelim, Allah Allah... ve Baba, kadehinde kalan dem i bir yudumda bitirir. Saki derviş de Saki baki, canlar! diye çağırır ve herkes aynı şekilde dem lerini bitirir. Peymaneler kaldırılır, tatlı yenir. Ondan sonra Baba, son gülbangı okur: Hani merdan Nimeti Yezdan Bereketi Halilürrahman Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Elşükrülillah, Elşükrülillah, Elşükrülillah Bu gitti ganisi gele, Hak-Muhammed-Ali Berekatını vere Getirip yedirenlere Pişirip kotaranlara Yiyip yiyenlere Aşkı şevk nuru iman ola 157

158 Sonuç Hizmet sahiplerinin hizmetleri Hak divanında kayıd ve makbul ola... Bir son tutam tuz alınır ve sofra son bulur. Bektaşiliğin edeb anlayışı ünlü Eline diline beline sahib ol! deyimiyle özetlenmiştir. Bu kuralla Bektaşilik, bireyin yaptıkları, söyledikleri ve arzu ettiklerini denetlemesini ister ve bunu ifade etmek için vücut uzuvlarını kullanır, cünkü insanın davranış alışkanlıkları vücutta depolanmıştır. Birey; elini, dilini, belini denetlerse Bektaşi edebini uygulamış olur; zaten, bu üç unsurun ilk harfleri olan e-d-b den Arapça alfabesine göre edeb çıkar. Söylemden eyleme geçersek, birey günlük hayatında kendini edeb gerektiren bir durumda bulunca, bu deyimi hatırlayacak ve doğru şekilde hareket edecektir. Tabii ki, bu el-dil-bel üçlemesi başka bir şekilde de yorumlanabilir. Cavit Sunar ın işaret ettiği gibi, dil sadece konuşma organı değildir, aynı zamanda tatma işlevini de görür. Sunar, bu tatma işlevini tasavvuftaki aşk kavramına bağlayarak dil in tadıp sevdiğini ve el in tadılacak aşkı derlediğini de ekler. 15 El aynı zamanda mürşidi simgeler, çünkü mürşid nasib töreni esnasında müride el verir. O zaman, el: veren, yedirendir; ve dil: alan, tadan, algılanandır. Bu sürece bel i de bağlarsak, Bektaşiliğin sindirim sistemine girmiş oluruz. El in verdiği ve dil in tattığı rızk, bel de sindirilir, oradan da gıda vücudun diğer kısımlarına dağıtılır. Bu yoruma göre Bektaşi; verme, tatma, ve sindirme organlarına sahip olacaktır. Bektaşi eğitim süreci el ile başlayıp bel ile biterse de, aradaki dil unsurunun önemli bir rolü vardır. Çünkü, alınan bilgi akıl seviyesinde kalmayıp idrak edilecektir. Bektaşi terminolojisine göre birey, yeni bir gerçeği, bir sembolün daha derin bir manası veya iki kavramın arasında yeni bir bağlantı algıladığı zaman, Anladım değil, Zevk ettim der. Zevk terimi de Arapça tatmak anlamına gelen dhawq kelimesinden gelmektedir. Zevk de tasavvuf söyleminde önemli bir kavramdır. Mesela Gazzali, kendi hayatında zahirî bilimden kitabî tasavvuf bilimine, ondan da uygulamalı tasavvufa yöneldiğini anlatırken, şöyle ifade eder: Tasavvuf tarikının öğrenmek ve işitmekle tahsili mümküm olan cihetini tahsil ettim. Anladım ki büyük mutasavvıfların elde etmek istedikleri gaye öğrenmekle değil; tatmak, yaşamak, hal ve sıfatları değiştirmek suretiyle elde edilir. Sıhhatin ve tokluğun tariflerini, sebeplerini, şartlarını öğrenmekle sağlam olmak, tok olmak, arasında ne kadar büyük fark var! Kezalik sarhoşluğun mideden yükselen buharın dimağı istilâ etmesinden hasıl olan bir haldir. tarzındaki tarifini bilmekle sarhoş olmak arasında da büyük fark vardır. 16 Gazzali nin tarif ettiği dönüşüm için tatmak, yaşamak gerekiyorsa tarikatler; uyguladıkları ritüellerde bilgilerin tadılması ve yaşanması için fırsatlar sunar. Bektaşilik, içinde geliştiği kültürün değer verdiği bir unsur olan yemek yeme ve paylaşmayı bir ritüel sofra haline getirmiştir ve bu ritüelle önemsediği ve hatırlanmasını istediği gerçekleri katılımcılara sunup onların bu gerçekleri yaşamalarını teşvik etmektedir. Tecrübe en sonunda bireyin içinde kazanıldığı için, gerçekleri bireylere iletecek bir mekanizma lâzımdır. Bektaşi sofrasında bu mekanizma yemek ve içmektir. Bektaşi öğretileri sofrada yenecek lokmalara bürünür demlenir ve bu yolla vücuda indirilir. Bunlar vücuttayken de bireyin alışkanlıkları değiştirilebilir, ilave edilebilir. Vücuda istenen değişiklikleri bildirmek için Bektaşi öğretileri maddî olarak indirilir. Eğer vücutta alışkanlık olarak gelişip bireyin davranışlarını etkileyebilirse, demek doğru şekilde sindirilmiştir ve birey Bektaşiye dönüşmüştür. Fakat sindirim, indirim kadar kolay değildir. Gıdanın sindirimi en sonunda bireye bırakılır; Bektaşilikten nasib alanlara şu nasihat verilir: Seni sana teslim ettik. Yani, biz sana rızk sunacağız ama onunla yapacakların sana bağlı Sunar 12. Gazali

159 Ancak, onlara sofra esnasında ipuçları verilir. Sofra, belli ritüel işaretlerle başlar ve aynı şekilde biter; yani ritüel zaman, bir lokma gibi çerçevelenir ve dolayısıyla önemi vurgulanır. Böylece ritüel, bireyin hayatında gelen geçen bir an, bir dem gibidir. Nasıl sofradaki dem yudumuyla işaretli anlar yakalanacaksa, hayatta yakalanması gereken anlar da fark edilip yakalanacaktır. Ancak bu süreci uygulamak kolay değildir; Pir Sultan Abdal ın uyardığı gibi: Güzel aşık cevrimizi Çekemezsin demedim mi Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi Kaynakça Yemeyenler kalır naçar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi Asım, Necib. Bektâşî İlm-i Hâli. Der Sa`âdet (İstanbul): Kanâ at, 1343/1925. Birge, John Kingsley. The Bektashi Order of Dervishes. Hartford, Conn.: Hartford Seminary Press, Eyüboğlu, İsmet Zeki. Bütün Yönleriyle Kaygusuz Abdal. İstanbul: Özgür, Faroqhi, Suraiya. The Tekke of Hacı Bektaş: Social Position and Economic Activities. International Journal of Middle East Studies 7 (1976): Gazali. El-Munkızu min-ad-dalal. Çev. Hilmi Güngör. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, Gölpınarlı, Abdülbâki. Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî Vilâyetnâme. İstanbul: İnkılap Kitabevi, Koca, Turgut, ve Zeki Onaran. Güldeste: Nefesler, Ezgiler, Notalar. Ankara: y.y., Ocak, Ahmet Yaşar. Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri: Bektaşî Menâkıbnâme lerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: İletişim, Sâmî, Şems-ed din. Kâmûs-ı Türkî. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1999 (1899). Sunar, Cavit. Melâmîlik ve Bektaşîlik. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları,

160

161 ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE NEVRUZ KUTLAMALARI Rabia UÇKUN* Bayramlar toplumun bütün fertleri tarafından benimsenen ve ortaklaşa kutlanan, pek çok amaç ve işleve sahip olan, grup kimliğinin dışa vurulduğu özel günlerdir. Bilindiği gibi her toplumun kendi kültür yapısına göre şekillenen bayramlar, geleneksel olarak ve kolektif bir şuurla kutlanır. Bayramlar dini ve millî bir inanıştan o toplumu derinden ilgilendiren ortak bir hatıradan doğar. Bayramlar, toplumda milli birlik ve beraberliği güçlendiren günlük hayatın tekdüzeliğine son veren, kardeşlik ve sevinç günleridir. 1 Hem seyirci, hemde oyuncu durumundaki fertler, bayrama hep birlikte çoşkuyla katılarak topluluğun birlik ve bütünlüğünü pekiştirirler. Tarih boyunca başta Türkler olmak üzere, Türklerle aynı coğrafyayı paylaşan ve yakın ilişkide olan bazı doğu halkları tarafından kutlanan Nevruz, mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Türk tarihinin bilinen en eski milli bayramlarından olan Nevruz 2, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kutlanmaya devam etmektedir. Nevruz Farsça bir terim olup, yeni gün anlamındadır. Bugün güneşin koç burcuna girdiği gün olup, miladî 22 Mart a, rûmî 9 Mart a rastlanmaktadır. Bu sebeple Nevruz kimi yerlerde Mart Dokuzu olarak kutlanmaktadır. Bilindiği gibi Türkler de yılbaşı ilkbahardadır ve bilinen en eski Türk takvimi olan 12 Hayvanlı Türk Takvimi 3 ne göre, gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günüdür. İslâmiyet öncesi bahar kutlamaları yapan Türkler, İslâmiyetin kabulü ile birlikte bunları İslâmî bir kimlikle sürdürmüşlerdir. Türk dünyasında çok zengin ve köklü bir nevruz geleneği yaşamaktadır. Nevruz ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Bütün Türk toplulukları ile Anadolu da Navrız, Nooruz, Ergenekon, Bozkurt, Çağan, Yeni-gün, Ulusun Ulu Günü, Sultan Navrız, Mervis, Mart Bozumu, Mart Dokuzu, Yörük Bayramı, Kış Bitti, Yıl Yenilendi, İlkyaz Yortusu gibi adlarla anılmaktadır. Mevsimlik bayramlarımızdan olan Nevruz, tabiat, hava ve iklim şartlarının farklı olduğu yerlerde farklı zamanlarda kutlanmaktadır. 4 Örnek olarak; Anadolu da mart ayında kutlanan Nevruz, Yakut Türkleri nde haziran ayında kutlanmaktadır. Yakutistan kuzey kutbuna oldukça yakındır. Bu sebeple bahar ayı haziranda başlamaktadır Haziran tarihlerinde günlerin en uzun olduğu tarihte yapılan Isiakh adı verilen bayram, yılbaşı ve bahar bayramıdır. 5 Nevruz un mahalli motiflerle zenginleştirilmek suretiyle bütün Türk coğrafyasında bir bayram olarak kutlanması, Türk dünyasının uzun yıllardan beri birbirleriyle olan iletişimlerinin çok az olmasına rağmen, sosyolojik bakımdan dikkate değer bir hadisedir. Canlanma, yenilenme, yeniden doğuş, üreme, bolluk-bereket, arınma, temizlenme, kurtuluş sembolü olarak kutlanan Nevruz; Türk milletini ayakta tutan dinamiklerden biridir. Türkiye de Cumhuriyet in ilk yıllarına kadar resmî bayram olarak büyük törenlerle kutlanan * Yard.. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE 1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Büyük Larousse, C. 3, s vd. 2 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK yay., Ankara 1986, s Ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Turan, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, P.N. Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınları, İstanbul 1984, s Yakup Deliömeroğlu, Saha Türkleri nde Bir Nevruz Versiyonu, Isıakh Bayramı, Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara 1996, s

162 Ergenekon/Nevruz bayramı, 1926 yılından itibaren milâdî takvimin kabulü ile yılbaşı olmaktan çıkmış, sadece belirli gurupların kutladıkları mahalli bayram şekline dönüşmüştür. Bununla birlikte Mart ayı, malî yılbaşı olarak son zamanlara kadar kabul görmüştür. Nevruz geleneği toplumdan topluma, toplumların tarihine, ekonomik ve sosyal yapısına, olayları algılayış ve yorumlayışına, değer yargılarına ve bakış açılarına göre farklılık göstermektedir ve farklı bir amaçla ele alınıp değerlendirilmektedir. 6 Nevruz bazı topluluklarda mitolojik bir kaynağa dayandırılmaya çalışılmıştır. Nevruz her sosyal grubun yüklediği onlara göre şekillenmiş, varlığını sürdürmüştür. Her topluluk Nevruzu kendi değerleri ile anlamlandırarak millî kültürlerinin bir sembolü haline getirmiştir. Nevruz mitolojik, dinî ve mahalli motiflerle beslenmek suretiyle çeşitli ritüelleri bünyesinde taşımaktadır. Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevruz, büyük bir bayram olarak kutlanmakla birlikte; Kızılbaş, Bektaşi, Tahtacı, Çepni gibi grupların tamamında Nevruz kutlamalarının yaygınlık gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Yusuf Ziya Yörükan 1930 lu yıllarda Tahtacılar arasında yaptığı araştırmalara dayanarak, Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri (1932) adlı eserinde Tahtacıların Nevruz kutlamalarına Alevi ve Bektaşiler kadar önem vermediklerini kaydeder. Tahtacılarda Nevruz günü önemli bir ayin yapıldığı halde, Nevruziyye söyleme geleneğinin yakın bir tarihte benimsendiğini belirtir. 7 Anadolu ve Rumeli de yaşayan daha çok şehir ve kasaba kültürü ile yazılı kültürün etkisinde kalan Bektaşilerde Nevruz büyük bir bayramdır ve Nevruz kutlamalarının özel bir adı vardır. Bu kutlamalar, Kırklar Bayramı adıyla anılmaktadır. Kırklar Bayramı adı Hacı Bektaş yoluna ve Balım Sultan erkannamesine bağlı olan Bektaşilerce kullanılmaktadır. 8 Bektaşilerde Nevruz kutlamaları Alevilere nispetle daha canlıdır. Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevruz un bayram olarak kutlanma sebeplerini, Bektaşi Dedebaba sı Bedri Noyan ın anlattıklarından 9 hareketle şöyle sıralayabiliriz: Nevruz Hz. Ali nin doğum günü olarak kabul edilir. Ali bin Ebu Talip yani Hz. Ali bugün doğmuştur. Alevi-Bektaşi inanışına göre; Hz. Ali nin annesi Hz. Fatıma, Beytullah (Kabe) ı tavaf ederken doğum sancısı başlamış, tavafını tamamlayarak Kabe nin içine girmiş 12 gün sonra, Cuma günü, 21 Mart 598 de, yani Fil yılının Recep Ayı nda doğum yapmıştır. Hz. Muhammed, Beytullah ın içinde doğan amcası oğlunu kucağına alarak, Ali adını vermiştir. Hz. Muhammed bu günü kutlu gün olarak ilân etmiştir. Yoksul Derviş mahlaslı Şemsettin Kubat, Hz. Ali için yazdığı Mevlüd de bu konuyu şöyle dile getirir: Navruz günü Ali geldi huzura, Cümle alem cemaline yüz süre, Her dü âlem ol Veli yi er göre, Hazreti Ali nin Mevlüdüne gel. 10 Ali nin doğduğu Navruz günüdür, Şevk veren aleme Şahın nurudur Şakir İbrayev, Nevruz Bayramının Kazak Türklerinde Kutlanması ve Onun Eski Türk Felsefesiyle Bağlantısı, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yayn., Ankara 2000, s. 59. Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu da Aleviler ve Tahtacılar, (Eklerle Yayıma Hazırlayan Turhan Yörükan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 281, 352. Belkıs Temren, Bektaşi Geleneklerinde Nevruz Kutlamaları: Kırklar Bayramı, Folklor/Edebiyat, Mayıs- Haziran 1995, S. 3, s Bedri Noyan, Nevruz, Ayyıldız Yayınları, Ankara 1999, s Şemsettin Kubat, Nefeslerin Özü, Ufuk Ofset, Ankara 1993, Mevlüd I. Bölüm, s.16 vd. 162

163 Bu gece Navruzu bayram yapalar, Sultanın Navruzunu kutlayalar. 11 Yine Şemsettin Kubat, kışın bitip yazın gelmesinin ve etrafın yeşillenmesinin Hz. Ali den ve Hz. Ali sevgisinden kaynaklandığını şu şekilde ifade eder: Navruz idi anda Şahın doğduğu, Açdı sahra gülü gülşeni bağı, Kış gidip geldi cihanın yazı, Tuttu cihanı melekler avazı. 12 Çün ol Şah bugün dünyaya doğdu, Yaz geldi aleme yeşil nur doğdu. Allah ol gün dağı taşı bezedi, Türlü çiçekle sahrayı düzedi. 13 Şemsettin Kubat ın Hz. Ali Mevlüdü 9 bölümden oluşmaktadır. Baştaki tarifeden sonra dokuz bölüm yer almakta, üç bölümlük dua şiiri, şerbet duası ve semahla Mevlüd tamamlanmaktadır. Hz. Ali ve Hz. Fatma nın Nevruz gününde evlendiklerine inanılır. Hz. Muhammed in nübüvvetinin Peygamberliğinin ihsan edildiği gün olarak kabul edilir. Hüseyin Hüsnî Erdikut Baba nın Nevrûziyye sinde bu husus şöyle belirtilmiştir: Bugündür mevlûd-i Şah-ı vilâyet Bugün izhâr oldu nûr-ı Nübüvvet. Bugüne mü minler eyledi hürmet Nevrûz bayramını kutlamak için 14 Gece ile gündüzün eşit olduğu gün olarak kabul edilir. Gündüz nübüvvete işarettir. Peygamberler halkı gündüz ibadete davet etmiştir. Gece ise velayete işarettir. Evliyalar da halkı gece ibadete davet etmiştir. Nevruz da da nübüvvetle, velayet birbirine eşit olmaktadır. Bir elmanın iki yarısı gibi hz. Muhammed nübüvveti, Hz. Ali de velayeti temsil ettiğine göre Nevruz, Muhammed Ali nin birliğini, yani tevhid i vurgulamaktadır. 15 Hz. Ali nin Hz. Muhammed tarafından Nevruz günü halife tayin edildiğine inanılmaktadır. Hz. Peygamber Veda Haccı dönüşü Gadir-i Humm denilen yerde yaptığı konuşmada Hz. Ali yi vasî tayin ederek Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır demiştir. 16 Nevruz Hz. Ali nin hilafete çıktığı gün olarak da kabul edilmektedir. Bir rivayete göre; Hz. Ali nin Nevruz adlı bir hizmetkârı vardır. Hilafete çıkan Hz. Ali yi tebrik etmek için ziyarete gelenlerin hediye getirdiğini gören Nevruz, yetim ve öksüz olmasına rağmen bütün serveti olan yumurtayı saman veya soğan kabuğu ile boyayarak Hz. Ali ye verir. Nevruz un bu davranışından duygulanan Hz. Ali; bundan böyle benim Şi am bu günü her sene nevruz bayramı olarak kutlasın der. Daha sonra zamanla Nevruz un bayramı, nevruz bayramı şekline dönüşmüş ve günümüze kadar bu günde şenlikler yapılmıştır a.g.e., II. Bölüm, s. 19 vd. a.g.e., V. Bölüm, s. 27 vd. a.g.e., VIII. Bölüm, s. 35 vd. Bedri Noyan, Şi anın Bayramlarından Nevruz, E.Ü. Ed.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Harun Talasa Özel Sayısı, İzmir 1983, s Belkıs Temren, a.g.m., s İsmail Onarlı, Nevruz Bayramı, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Gazi Üni. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yay., Bahar 2003, s.44. Abdullah Kılıç, Anadolu da Nevruz Kutlamalarına Bağlı Olarak Yaşatılan Halk İnanışları ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000, s

164 Mehmet Eröz e göre, Silifke Tahtacıları Nevruz gününü Hz. Hüseyin in doğum günü olarak kabul ederler. 18 İzmir de Bornova ya bağlı Naldöken köyündeki Tahtacı Türkmenleri ne göre Nevruz yaylaya çıkma, mezarlıkları ziyaret etme, ölüleri yedirip içirme günüdür. Tahtacılarda Nevruz bayramı eski Mart ın 9 u olup bu güne Sultan Navruz adı verilmektedir. Yumurtalar boyanır, börek, tatlı, çörek, şeker, çerez hazırlanarak, 23 Mart sabahı köy mezarlığına gidilir. Gençlerin içki içip şarkı söyledikleri ve çalgıyla oynadıkları da olur. Ölüleri yedirip içirdikleri, eğlendirdikleri inanışı hâkimdir. 19 Tahtacı Türkmenleri nin Nevruz kutlamalarındaki uygulamalarını, eski Türk inanç sistemindeki atalar kültünün izleri olarak görmek mümkündür. Bilinen en eski devirlerden beri Türkler in yaptıkları törenlerde ata ruhlarına tazim oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 20 Ölmüş atalara duyulan bu saygı, Nevruz günü mezar ziyareti, mezarlıkların temizlenmesi, ölmüş ataların ruhu için yiyecek, içecek ikramı şeklinde yalnız Tahtacı Türkmenleri nde değil hemen bütün Türk topluluklarında uygulanmaktadır. Alevî-Bektaşi geleneklerinde Nevruz kutlamaları, güneşin balık burcundan çıkıp koç burcuna girmesiyle başlar. Bu kışla yazın ara kesitini, Bektaşi deyimleriyle hatt-ı istivasını oluşturur. Bir yılda iki kez gece ve gündüzün uzunlukları birbirine eşittir. Bunlardan biri koç burcununu girişinde diğeri ise terazi burcunun girişindedir. Biri ilkbaharın başlangıcı diğeri ise sonbaharın başlangıcıdır. Nevruzla tüm doğa yeniden dirilir. Böylece Nevruz, Ölümden sonra dirilmeyi (Basu ba del mevti) simgelemektedir. Sonbahara geçişte gece ile gündüzün eşitlendiği dönem ise ölümden evvel dirilmeyi (Basu ba del mevti) simgelemektedir. Bu da terazi burcuna denk düşer. Yine gece ve gündüz bir olur. O zaman da Bektaşiler keşkül yapıp bu özel güne de Kırmızı Perşembe adını verirler 21 Bektaşiler insanın ölmeden evvel ölebileceği ve öldükten sonra da dirileceği konusundaki en önemli prensiplerini Nevruz sayesinde dile getirmişlerdir. Nevruz ortak bir kültür mirasıdır. Bimlerce yıldan beri Türk milletinin kurtuluşunun, sevincinin simgesi, iyi ve güzel geçecek yeni bir yılın umudu olmuştur. Türklerde nevruzla ilgili rivâyetlerden biri belki de en önemlisi, bu günün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Türklerin Asena adlı dişi bir Bozkurt rehberliğinde Ergenekon dan çıktıkları gün kutsal olarak kabul edilerek, bayram olarak kutlanmıştır. Bilindiği gibi resmi bir bayram niteliğindeki Ergenekon/Nevruz Bayramı, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar büyük törenlerle kutlanmıştır. Görüldüğü gibi nevruz bir yönü ile mitoloji ve efsanelere dayanan millî bütünleşme vasıtası olurken; bir yönü ile de insanoğlunun tabiatı anlama ve yorumlama gayretinin sosyal hayata yansımasıdır. 22 Alevi-Bektaşi geleneğinde nevruz kutlamaları arasında yer alan en önemli faaliyet Nevruz Cem idir. Bu cem Nevruz Erkânı olarak da anılmaktadır. 23 Nevruz erkânı her yerde aynı şekilde yürütülmekle birlikte bazı farklılıklar da vardır. Nevruz cemlerinde ortak olan nokta, bu günün Hz. Ali nin doğumgünü olarak kabul edilmesinden dolayı cemlerde neşenin hakim olması, okunan deyiş, nefes ve düvazların diğer cemlerde olduğu gibi hüzünlü olmayıp, daha çok nevruziyyeler okunarak eğlenceye yönelik bir ortamın yaratılmasıdır. Nevruz cemlerinin diğer cemlerden ayrılan neşeye yönelik olması niteliğinden dolayı diğer cemlerde işlenen Kerbela olayı, Hz. Ali nin katli, On iki İmamların katli gibi konulara Nevruz cemlerinde yer verilmez Mehmet Eröz, Türkiye de Alevîlik, Bektâşîlik, Otağ Matbaacılık, İstanbul 1977, s Rıza Yetişen, Tahtacı Aşiretleri (adet, gelenek ve görenekleri), Memleket Gazetecilik vew Matbaacılık, İzmir 1986, s. 23. Abdulhalûk M. Çay, Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Tamga Yayıncılık, Ankara 1999, s Belkıs Temren, a.g.m., s.152. Mustafa Aksoy, Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Geleneği, Türk Dünyası Dergisi, Kültür Bak. Yayn., Ankara 1997, S. 12, s.116. Ayrıntılı bilgi için bkz: Bedii Noyan, Nevrûz Erkânı, E.Ü. Ed. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir 1983, s. 110 vd. 164

165 Nevruz cemlerinin eğlence ağırlıklı olması, cemde tüketilen yiyecek-içeceğin de zenginleşmesini beraberinde getirmiştir. Nevruz cemlerini diğer cemlerden ayıran bir başka husus da bu günün baharın başladığı gün kabul edilmesi nedeni ile, elden geldiği ölçüde, doğada bulunan çiçeklerin de toplanarak cem evine getirilmesidir. 24 Bektaşilerde eğer Nevruz bayramı günü, Muharrem mâtemine rast gelirse o zaman sabahtan öğleye kadar Nevrûz kutlanmakta, öğleden sonra tekrar mâteme devam edilmektedir. Aleviler tarafından yılda dört defa kurban kesilmektedir. Bunlar harman zamanı yapılan Yaz kurbanı, Cebrail kurbanı da denilen Aşure kurbanı, Kırklar kurbanı ve ilkbaharda yapılan İstek kurbanıdır. Bu kurbanların her biri için cem de düzenlenmektedir. 25 Nevruz ve Hıdırellez şenlikleri bu tür kurbanlı merasimlere örnek teşkil etmektedir. Nevruz günü Alevi-Bektaşi geleneğinde büyük bir bayram olarak kabul edildiği için, önceden adanmış adak kurbanları kesilir. Kurban eti ile çeşitli yemekler hazırlanarak misafirlere dağıtılır. Nevruz günü ve onu izleyen üç gün süt içilir, yumurta, badem içi yenir. Beyaz renkli yiyecekler tercih edilir. Tire ve Ödemiş yöresi ile Turgutlu daki Bektaşîler ise sofrada beş beyaz yiyecek bulundurmaya özen gösterir. Bunlar süt, yumurta, pirinç pilavı, tuz ve badem içidir. 26 Beyaz renge olumlu bir anlam yüklenmiştir, sevinci, mutluluğu, ölümsüzlüğü, yeniden uyanma ve canlanmayı simgelemektedir. Yeni yılın sevinç ve mutluluk getirmesi, huzur içinde geçirilmesi ve manevi temizlenme amacına yönelik olarak beyaz rengin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Bektaşilikte genel bir uygulamaya göre Kırklar Bayramı yani Nevruz Bayramı ile birlikte baş okutma adı verilen kayıt yenileme işlemi başlamaktadır. Ayrıca yeni nasip alacaklara bu dönemde nasip verilmesi tercih edilmektedir. 27 Erzincan ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünde Sultan Nevruz her yıl 21 Mart ta kutlanmaktadır. 21 Mart akşamında cem yapılmakta ve bu ceme Sultan Nevruz Cemi adı verilmektedir. Cem sonrası lokma, süt ve şerbet ikram edilmekte, deyişler söylenmektedir. 28 Kutlu Özen in verdiği bilgiye göre, Sultan Nevruz Divriği nin Türkmen köylerinde Hz.Ali nin doğumu, evlenme ve ölüm günü olarak kabul edilir. Törenler 21 Mart akşamı başlayıp 22 Mart a kadar devam etmektedir. Sultan Nevruz gününün akşamı düzenlenen ceme katılan köy halkı, sabah olunca kırlara gidip Nevruz u kutlamaktadır. Kırlara gitmeyenler koklamaları için nevruz çiçeği getirilmektedir. Nevruz çiçeği bu yörede kutsal kabul edilmekte, bu çiçeğin Hz. Ali nin kokusunu yaydığına inanılmaktadır. 29 Nevruz Deliorman ve Dobruca Türkleri tarafından da büyük çoşkuyla kutlanır. Çayırlarda yuvarlanılır, ulu ceviz ağaçlarına salıncak kurulur, sağlık sağlamlık dilenir. Bu yöredeki Alevilerin en büyük bayramı Nevruzdur ve Kırklar Bayramı adı ile kutlanır, cem düzenlenir. O gece yapılan Kırklar Semahı yılın hiçbir gününde tekrarlanmaz. Ne kadar yaşlı da olsa baba ayağa kalkar. Bu durumda tüm taliplerin ayağa kalkması şarttır. Talipler hemen babanın arkasına dizilirler. Zakir sazı ile en öne geçerek hem çalar, hem nefes söyler. Böylece semah edilir ve buna Kırklar Piri Er, Anadolu Alevi,Bektaşi Geleneğinde Nevruz ve Isparta-Gönen-Gümüşgün (Baladız) Köyü Örneğinde Nevruz Cemi, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000, s. 43. Yusuf Ziya Yörükan, a.g.e., s. 39. Ali Sümer, Nevruz ve Nevruz Geleneğinin Temel Unsurları, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Gazi Üni., Bahar 98, S. 5, s.72. Belkıs Temren, a.g.m., s.155. Mehmet Yaman, Alevilik, İnanç-Edeb-Erkan, Ufuk Yayıncılık, İstanbul Kutlu Özen, Sivas Yöresinde Bahar Karşılama Törenleri, Bahar Bayramı, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000, s

166 Semahı adı verilir. Eskiden Deliorman ve Dobruca bölgesinde Nevruz yani Kırklar Bayramı, Hıdırelleze kadar 40 gün boyunca kutlanırmış. 30 Alevi-Bektaşi guruplar arasında Nevruz bayramı törenlerinde ateş üzerinden atlama geleneği yaygındır. Bu gelenek ateş kültü ile ilgili olup, her türlü hastalıktan, kötülükten korunmak ve kurtulmak amacıyla uygulanmaktadır. Ateş fizikî olarak yakıcı özelliği ile mikropları yok eder. Ateşin bu fiziki özelliğinden dolayı manevi temizlenmede de sembol olarak ateş seçilmiştir. 31 Türklerin eski inanç sistemleri olan Şamanizme göre, ateşin her şeyi temizlediğine, kötü ruhları kovduğuna inanılmaktadır. 32 Ateşi kutsal kabul eden Türkler, ateşi su ile söndürmemeye dikkat ederler. Bazı araştırmacılar Türk din tarihi içerisinde ateşin mahiyetini pek anlamadan onu Mazdeizme bağlamışlardır. Halbuki, Türklerdeki ateş kültünün Mazdeizmle bir ilgisi bulunmamaktadır. Zerdüştlükte ateş, tapınmanın objesini oluştururken, Türklerde her şeyden önce temizlenme vasıtasıdır. 33 Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevrûz büyük bir bayram niteliğinde kutlanmaktadır. Nevruz kutlamaları genellikle yeşil alanlarda, su başlarında, tekke ve türbelerde, mezarlıklarda ve cem evlerinde yapılmaktadır. Nevruz aynı sevinci ve aynı üzüntüyü paylaşmak için bir araya gelen Alevi-Bektaşi gurupları için sosyal bir bütünleşme, birlik ve beraberlik vesilesi olmaktadır. Unutulmamalıdır ki acı ve kederler paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Nevruz günü şifa bulmak, sağlıklı kalmak, ürünlerin bol ve bereketli olması, hayvan sürülerinin çoğalması, çeşitli dilek ve isteklerin gerçekleşmesi, her türlü kötülükten korunabilmek amacıyla değişik uygulamalar yapılmaktadır. Nevruz sabahı akarsulara girmek, su serpmek, hayvanları yeni günün suyu ile sulamak bu uygulamalar arasındadır ve su kültü ile ilgilidir. Örnek olarak Iğdır da 19 Mart ı 20 Mart a bağlayan gece genç kız ve erkekler dilek dileyerek en az üç defa soğuk suya girerler. 34 Nevruz, geleneklerin sürsürülmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevruz kutlamalarındaki önemli uygulamalardan biri, daha önce de bahsettiğimiz gibi kurban kesmektir. Bilindiği gibi kanlı ve kansız olmak üzere iki çeşit kurban vardır. Saçı adı verilen kansız kurbanda, yiyecek ve içecek maddelerinin belirli bir yere bırakılması veya saçılması sözkonusudur. 35 Nevruz bayramı vesilesiyle kurban kesme geleneği sürdürülürken; aynı zamanda ihtayaç sahiplerine kurban eti dağıtılarak, yiyecek-içecek yardımında bulunularak sosyal bir dayanışma sağlanmaktadır. Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevruz bayramı bir eğlence aracı olarak da önemlidir. İnsanların topluca eğlenmeleri için vesile olan Nevruz bayramında, maniler söylenir, oyunlar oynanır, çeşitli spor gösterileri ve yarışmaları düzenlenir. Yakılan ateş etrafında halaylar çekilir. Soğan kabuğu ile kaynatılıp boyanan yumurtalar tokuşturulur. Yumurta yeni bir hayatın başlangıcını, canlılık ve diriliği sembolize etmektedir. Nevruz da yumurta yeme, boyama ve tokuşturma uygulaması yaygın olup; yumurtalar yenildikten sonra bolluk ve bereket dileğinde bulunulmaktadır. Bazı guruplar tarafından kutlanmamakla birlikte Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevruz, bir bayram havası içinde çoşku ile kutlanmaktadır. Milli ve dini duyguların güçlenmesine ve dışa vurulmasına yardımcı olmaktadır. Nevruz milli birlik ve beraberliği, sosyal dayanışmayı Ali Lütfi Piroğlu, Deliorman da Nevruz Kutlamaları ve Hıdırellez, Cem, 34, 2001, S. 111, s Ergun Candan, Türklerin Kültür Kökenleri, Sınırötesi Yayınları, İstanbul 2002, s Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1976, s. 43. Ünver Günay-Harun Güngör, Türk Din Tarihi, Laçin Yayınları, Kayseri 1998, s. 55. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Azat Kaya, İşlevsel Açıdan Nevruz Geleneği, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000, s Mehmet Eröz, Türk Boylarında Kansız Kurban Geleneği, Türk Kültürü, XVIII, S , s

167 sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Nevruz kutlamaları sırasında mezarlıkların temizlenmesi, bakım ve onarımının yapılması ve her şeyden önemlisi ziyaret edilerek ölenlerin ruhuna dualar edilmesi, ölmüş atalara beslenen sevgi ve saygıyı pekiştirmektedir. Dargınların barışmasına vesile olmaktadır. Nevruz halkın topluca eğlenebilmesi, hoşça vakit geçirebilmesi için imkân sağlamaktadır. Görüldüğü gibi Nevruz korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken kültürel bir mirastır. Alevi-Bektaşi geleneğinde, Nevruz kutlamalarındaki birçok uygulamada eski Türk İnanç sisteminin izlerini görmek mümkündür. Türkler, İslâmiyeti kabul ettikten sonra da atalar, ateş, su kültü gibi inançlarını terk etmemişler; Nevruz örneğinde olduğu gibi İslâmî motiflerle zenginleştirmek suretiyle sürdürmeye devam etmişlerdir. Kaynakça Aksoy Mustafa, Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Geleneği, Türk Dünyası Dergisi, Kültür Bak. Yayn., Ankara 1997 Boratav P.N., 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınları, İstanbul 1984 Büyük Larousse Candan Ergun, Türklerin Kültür Kökenleri, Sınırötesi Yayınları, İstanbul 2002 Çay Abdulhalûk M., Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Tamga Yayıncılık, Ankara Deliömeroğlu Yakup, Saha Türkleri nde Bir Nevruz Versiyonu, Isıakh Bayramı, Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara 1996 Er Piri, Anadolu Alevi, Bektaşi Geleneğinde Nevruz ve Isparta-Gönen-Gümüşgün (Baladız) Köyü Örneğinde Nevruz Cemi, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000 Eröz Mehmet, Türk Boylarında Kansız Kurban Geleneği, Türk Kültürü, XVIII, S Türkiye de Alevîlik, Bektâşîlik, Otağ Matbaacılık, İstanbul 1977 Günay Ünver - Güngör Harun, Türk Din Tarihi, Laçin Yayınları, Kayseri 1998 İbrayev Şakir, Nevruz Bayramının Kazak Türklerinde Kutlanması ve Onun Eski Türk Felsefesiyle Bağlantısı, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yayn., Ankara 2000 İnan Abdülkadir, Eski Türk Dini Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1976 Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK yay., Ankara 1986 Kaya Azat, İşlevsel Açıdan Nevruz Geleneği, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000 Kılıç Abdullah, Anadolu da Nevruz Kutlamalarına Bağlı Olarak Yaşatılan Halk İnanışları ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Uluslar arası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000 Kubat Şemsettin, Nefeslerin Özü, Ufuk Ofset, Ankara 1993 Noyan Bedri, Nevrûz Erkânı, E.Ü. Ed. Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir 1983 Noyan Bedri, Şia nın Bayramlarından Nevruz, E.Ü. Ed.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Harun Talasa Özel Sayısı, İzmir 1983 Nevruz, Ayyıldız Yayınları, Ankara 1999 Onarlı İsmail, Nevruz Bayramı, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Gazi Üni. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yay., Bahar 2003 Özen Kutlu, Sivas Yöresinde Bahar Karşılama Törenleri, Bahar Bayramı, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bak. Yay., Ankara 2000 Piroğlu Ali Lütfi, Deliorman da Nevruz Kutlamaları ve Hıdırellez, Cem 34, 2001 Sümer Ali, Nevruz ve Nevruz Geleneğinin Temel Unsurları, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Gazi Üni., Bahar

168 Temren Belkıs, Bektaşi Geleneklerinde Nevruz Kutlamaları: Kırklar Bayramı, Folklor/Edebiyat, Mayıs-Haziran 1995 Turan Osman, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, 1941 Yaman Mehmet, Alevilik, İnanç-Edeb-Erkan, Ufuk Yayıncılık, İstanbul 1994 Yetişen Rıza, Tahtacı Aşiretleri (adet, gelenek ve görenekleri), Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık, İzmir 1986 Yörükan Yusuf Ziya, Anadolu da Aleviler ve Tahtacılar, (Eklerle Yayıma Hazırlayan Turhan Yörükan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

169 M ü z a k e r e Haydar KAYA * Nev-Rûz Bayramı Ve Erkânı Tanımı Orta Asya Türkleri ve Orta Asya da bulunan pek çok Müslüman ülke tarafından yılbaşı olarak kabul edilen ve kutlanan bir gündür. Kelimenin kökeni Farsçadır. Farsçada nev yeni, rûz gün demektir. İlkbaharın birinci günüdür. Miladi takvime göre 21 Mart günüdür; Rûmî takvime göre ise 9 Mart günüdür. Önemi Aşağıda sıraladığımız nedenlerden ötürü önemli bir gün kabul edilmiştir. İnanışa göre: 1. Yılın ve baharın ilk günüdür. Güneş bu gün Koç burcuna girer. 2. Gece ile gündüz eşit olur. 3. Ulu Tanrı dünyayı, gece ile gündüzün eşit olduğu ve ilkbaharın birinci gününde yaratmaya başlamıştır. 4. Adem (as) in çamuru Nevrûz günü yoğrulmaya başlanmıştır. 5. Adem ve Havva işledikleri bir suçtan dolayı Cennet ten kovulunca Tanrı onları Nevrûz günü affederek bir araya getirmiştir. 6. Nuh (as) ın gemisi Nevrûz günü Ağrı dağında toprağa oturur ve Nuh (as) iki gün oruç tutar. Bugün aynı zamanda Muharrem ayının 8. gününe tesadüf etmiştir. 10. günü aşûre pişirir. 7. İbrahim (as) ın ateşten kurtulması bugüne tesadüf etmiştir. 8. Türkler sıkıştırıldıkları Ergenekon dan Nevrûz günü çıkarak dünyaya yayılırlar. Alevi ve Bektaşi toplumu içinse; Hazreti Ali, 2l Mart 599 Cuma günü öğle vakti dünyaya geldiğinden, bu gün Hazreti Ali nin doğum günü olarak kutlanır. Bunun dışında Hazreti Fatıma ile evlenmesinin de Nevrûz gününe rastladığı söylenir. Yine Alevi ve Bektaşi inancına göre Kur an-ı Kerîm Nevrûz günü Hazreti Muhammed e inmeye başlamıştır. Yukarda saydığım nedenlerden dolayı, nevruz günü bayram olarak kutlanır. Kutlama Erkânı Sabah erken kalkılır, tüm aile bireyleri yıkanırlar. En yeni giysilerini giyinerek hazırlanırlar. Maddi durumlarına göre kimileri kurban alır, kimileri süt katarak cemevine gelirler. Cemevinde dâr a durarak gülbenklerini aldıktan sonra getirdiklerini nakîblere (hizmetlileri) teslim ederler. Ayin-i cemde olduğu gibi canlar yerini aldıktan sonra, meydancı Mürşid in işareti ile (Edeb ile erkân verildi, mü mine nişan, derilib gelen ihvan açıldı ıydi meydan) diyerek, Nevrûz erkânının başladığını bildirir. Canlar iki dizleri üzerine gelerek birbirleriyle rızalık niyazı aldıktan sonra, Mürşid cem açış gülbenginde olduğu gibi burada da açış gülbengini okur. Bismillah Bismişah Allah Allah! (canlar Allah Allah diverek katılırlar) Günümüz hayr ola, hayrlar feth ola, şerler def ola, münkir münafık mat ola, bende-i hanedan-ı Ehl-i Beyt şad ola, düşman-ı Ehl-i Beyt berbad ola, meydanımız küşad ola, lokma * Araştırmacı Yazar, Manisa/TÜRKİYE 169

170 sahibleri lokmalarından hizmet sahibleri hizmetlerinden şefaat bula, derilib gelen canlar ber murad ola, alemi İslâm üzerimizden eksik olmaya, devletimiz zeval bulmaya, daim üstümüzde payidar ola, milletimizin sözü üstün, askerimizin kılıcı keskin ola, devletimizin milletimizin başında bulananların ömürleri sıhhhat ve afiyette ola, işlekleri adalet üzre ola, Nevrûz bayramı bütün ehl-i İslâm a hayırlı ve uğurlu gele; Dil bizden dilek bizden kabul Hazreti Allah tan ola, nur cemali Muhammed, kemali İmam Hasan İmam Hüseyin Fatımatü z-zehrâ ve Aliyye l-murteza ya salâvat. (Hep birden Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve âli Muhammed) diyerek salâvat okurlar. 1 Bundan sonra Mürşid: Destûr ya Hazreti Pir Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli kaddisallahû sırrahu celîl der. Ardından, (Estağfirullah el-azîm, estağfirullah el-kerîm) ve (Bismillahir rahmânirrahim) dedikten sonra aşağıdaki sıra ile zikri sürdürür. Fatiha suresi, Nâs suresi, Felak suresi, İhlâs suresi, Ayete l-kürsî ve Evrâd-ı Hacı Bektaş Veliyyi l-horasanî (sağiri) okunur.. 2 Evrâdın okunması bittikten sonra ayağa kalkılır. 12 kere salâvat okunur, 7 kere (Yâ muhavvile l-havli ve l-ahvâl havvilhâ lenâ ilâ ahseni lhâl yâ mukallibe l-kulûb ve l-ebsâr, yâ müdebira l-leylî ve n-nehâr, ilahi bi-hakkı Haydar-ı Kerrâr, nevrûz u sultân. Küşade-i meydan, zuhûr-u ehl-i iman, hizmeti şah-ı Merdân, ya Muin ya Allah, hû dost. 1. kere Nâd ı Ali okunur. Ardından, Hazreti Muhammed in Hazreti Ali yi doğumundan hemen sonra kucağına alırken söylediği söz üç kere yüksek sesle tekrarlanır. Merhabâ yâ hayru l veled, merhabâ yâ nurü l- Hak, merhabâ yâ ihsanü l Hüdâ, merhabâ yâ Aliyyü l-mürtezâ. Bundan sonra üç kere (Al1ahhümmesalli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âli Muhammed) denir. Mürşid yüksek sesle: Hazreti şah ın doğumu ve mutlu günü cümlenize ve cümle ehl-i imana mübarek olsun. Cümlemizin ve cümle ehl-i imanın sultan nevrûzu kutlu olsun diyerek kutlamayı yapar. Tüm canlar oturduktan sonra Mevlid-i İmam Ali okunur. Mevlid-i İmam Ali Kerremallahü Veche Hazretleri 3 Bismillâhirrahmânirrahîm Ezel yad edelim Hayyül kadîmi Dahi Bismillahirrahmanirrahimi Hekim Hâkim Kahhar âlem Semî Samî Rezzak-ı âdem Refî Hâlik efâl-i fâil Nevruz açış gülbenklerinin kimileri uzun olarak okunur. Buraya k:ısa olanı alınmıştır. Evrad-ı Bektaşiye, 1826 tarihinden itibaren yasaklandığından, elde pek bulunmamaktadır. Tesadüf sonucu Cumhuriyetin başlangıç yıllarında Giritli Selman Cemalî Baba nın Mürşidinden kendisine intikal eden evrad el yazma olarak bana ulaştı. Bu arada İzmir Karataş Bektaşi dergahında babalık yapan (Cumhuriyet öncesi) Ali Ulvi Baba nın halifesi Şeyh Hüseyin Efendi nin 1928 yılında Osmanlıca bastırdığı Bektaşi Evrâdı elime geçti, her iki kaynaktan sonra Türkiye de ilk olarak 1989 yılında Bektaşi Evrâdı tarafımdan hazırlanan Bektaşi İlmihali kitabında yayınlanmıştır. İslâm dininde mevlid geleneği oldukça eskidir. Milâdi 900 yıllarında Mısır da Hazreti Fatımatü z-zehrâ Mevlidi yazıldığı bilinmektedir. Keza yurdumuzda 1410 yıllarında Süleyman Çeleb tarafından yazılmıştır. Hazreti Ali için ilk mevlid Muhammed Yemînî tarafından l519 yılında (Faziletname) adı altında yazılmıştır yılına gelinceye kadar bu mevlid dergahlarda okunmuştur. Bu tarihten itibaren Bektaşi dergahlarının tüm işlevleri yasaklandığından Nevrûz erkânı da bitirilmiştir. Ancak 1888 tarihinde Kâdirî tarikatı şeyhlerinden Süleyman Celaleddin, Mevlid-i Cenabı İmam Ali Kerremallahu Veche adı ile bir mevlid kitabı yazmıştır. Yazılan bu mevlid halen Yugoslavya daki Kâdirî, Rufâî ve Gülşenî gibi tüm Alevî mezhebine mensub tarikatların dergahlarında okunmaktadır. Pirizren dergahından bana ulaşan video bandta, nevrûz erkânında bu Mevlid okunmaktadır. 170

171 Mucib Velî Tevvab Adil Mukayyed Vahid Fettah Kaabız Habib Gâni Muği-i Hafız Basiyr hem Kerîm Zülcelâl Latif hem Cemîl hem Cemâl Mürid hem Sabûr ve hem Raûf Muaz Mudill ve hem de Atûf Bedî Hâdi-i Kayyûm-u Maânî Reşid Mâlik hem Ferd-i Nâfî Muîd mebde-i Muhzi ve Vâlî Verir kullarına fazl-ı kemâli Mükevvin hem Musavvîr hem Şekûr Şehîd Bâis Vâcib-i Gafûr Latîf Bedî-i Vehhâb-ı Hâdi Odur zikredelim Rabbü l-ibâdi Alîm Halîm Âlî ve alâ Mukadder Mukîm hem muallâ Muhît-i âlem odur her sıfata Eğer fiil-i eğer esma-i zata Vardır her şeyin zâhir ü vücudu Hakka eyler niyazı hem sucûdu (Burada secde edilir) Haber ver gel Velâyet-i Ali den Şah-ı muttaki gerçek Velî den Kimin aklı erer vasfına Şah ın Yine nuru ola Şems ile Mah ın Muhammed Mustafâ ki ibni ammi Buyurdu hakkında (demmike demmi) Anınkim medhidir (tâha) ve yâsîn) İşidin şeş cihetten Hak nidasın Muhammeddir Muhammeddir Muhammed Muhalled şer îdir din-i müebbed Ana bir menzil oldu Kâb-ı kavseyn Ümidin ana tuttu cümle kevneyn İrişdi çün Sidret ül müntehâye Tecellîler irişti bî nihâye Münevver oldu çün nur-u ziyadan Tecellî erdi izz ü kibriyâdan Sefer kıldıkda miracına ol mâh Kime irişti ol gökte bil râh Ki anda okudu ilmi kitabın Halâs oldu dürust verdi hesabın Kaçan gösterdi yüzün kudret-i Hak Ayân oldu beyân kudret-i Hak Nazar kıldı zemin ve hem asûmana Ne kudret verdi Hak sahib-i beyana Cümlesini gördü olmuş idi şey ü vâhid Niyaz edüb Hakk a hem oldu sâcid (burada secde edilir) Cümle etbâı olur zulumattan dûr Zehi kudret zehi (nûrun alâ nûr) Tecellî aceb kudretten gördü Cemalin ahsen-i surette gördü Kaçan gördü vech-i Zülcelâli Misali vechinin hüsn-ü cemâli Kapıldı gönlü canı vasıl oldu Bu devlet sanma gayra hasıl oldu Yakîn sultan-ı âlemdir Muhammed Seraser can-ı âlemdir Muhammed Yakîn evlâd-ı âdemdir Muhammed 171

172 Hem ol yine hâtemdir Muhammed Bîhişt ehline sultandır Muhammed Dâvâ-i dine imandır Muhammed Kemali sırr-ı sübhandır Muhammed Yakîn bil arş-ı Rahmandır Muhammed Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ Âli Muhammed Gel imdi dinle Mevlûd-u Ali yi Hem andan bilesin fazl-ı Veli yi Haydar ın zuhurunu eyleyem yâd İdelim şerhini nazm. ile bünyâd Eğer kuvvet verirse ferd-i devrân Olur söz ehline söz kârı asân Ali nin mevlud-u fazlından akdem Getirdin anı yan ile mukaddem Rivayeti böyle kıldı ibni Abbas Ki Abdullah derdi ana cümle nas Otuz yaşına ermişti Peygamber Kadem bastı bu dünya içre Hayder O dem ki nûr-u âlem yani Ahmed Hatice hatunu aldı Muhammed Hatice nin kati çok idi malı Devesi düzeni her bir hali Cümle malın Resûl e verdi Resûl ol male cümle hükmederdi Sebil eylediler râh-ı Hüdâ ya Kılub ihsan dervişe ve gedâya Doyardı kapısında bir nice aç Ganîler olmuştu ana muhtaç Resûl un amcası Ebû Tâlib ol dem Benî Hâşim e hükmederdi muhkem Harem in kadısı idi hem o server Belinden geldi anın mîr-i Kanber Üç oğlu dahi var idi mukarrar Biri Tâlib biri Âkil biri Ca fer Dahi bir kızı adı Ümmühânî Resûl ün zahmeti yakmıştı anı Zebûn olmuştu yokluktan be gâyet Yok idi dirliğinde hiç tâket Üç oğlun üç kardeşine verdi Alıb anları orda besler idi Esed kızın Ebû Tâlib almış idi Hem oğlanları andan olmuş idi Velî adındaki nur-u velâyet Dururdu kendinde dahi emanet Umar idi dahi gele ol ferzend O arzuyu kıldı gönlüne bend Ki bir gün Fatıma hatun Resûl e Niyaz eyledi ol sahib-i usule Dediki Ya Muhammed kıl inâyet Ebû Tâlib deki nûr-ı velâyet Bana nakl ede bende ola zâhir Bir oğlum ola himmet eyle âhir Tavaf için Kâbe ye herdem giderim Eşiğini öpüp kurban iderim Nazar kıl bana lütfeyle dinle sözüm Niyazımı kabul et iki gözüm Muhammed Mustafa dedi: Ey ana Getireyim der isen ferzend cihana Hakk ı bir bil Hakk a eyle ibadet 172

173 Anın birliğine eyle şahadet Niyaza Kâbe evine gidersen Kâbe sahibine anda kurban edersen Kılmayasın Lat u Uzza ya kurban Etmeyesin Hübel-i Âla ya ey can Dahi safile ve nafile hem Eyle anlara ikrah muhkem Velâkin hasıl olmadı muradım Anlara münkir oldum var inadım Yedi yıldır muradım hasıl almaz Bilirim anlardan hayır gelmez Eğer himmet erişmez ise senden Hayf ki gelmez ol sahib benden Dedi ol Fahr-i âlem: Ana bil Yürü kurbanı Kâbe Rabbine kıl Hüdâ nın aşkına var eyle kurbân Kim oldur Kâdir ü Hallâk u Rahmân O putlar ki ismin ikrar edersin Yakında sen anları inkar edersin Cümle şeytan fülidir ol putlar Resûl evvel hatunu ol dem öğütler Dedi: Var hacetin dile Hak dan Hakk a doğru yürü bakma ırakdan Erişirsin muradına ey ana O nuru sen getirirsin cihana Amcam alnında kıldı mesken Alnımın nurundandır bil ahsen Doğan oğlana nakledecektir nûr İki âlemde olubdur ya ana hûr Bana nezreyle o oğlandır benimdir Eti etimdendir kanı kanımdır Men alıb besleyeyim çün doğa senden Benim olsun ol oğlan çün harcı benden Kabul etti bu kavli Fatıma hatun Varub yedi deveyi aldı satun Götürdü Kâbe ye eyledi kurbân Dedi: Ey Hüdâ sen eyle ihsân Sanemler batıl imis kıldım ikrah Sana tuttum yüzümü kâdir Allah Beni nevmid gönderme kapından Murâdımı atâ eyle tapından Hüdâ sensin bu putlar cümle bâtıl Seni inkar eden merdudu câhil İlâhi hâcetimi kabul eyle Sanadır ihtiyacım ihsân eyle Niyazın kıldı ol hatun tamâmet Heman doldu gözü gönlü beşâret Duası müstecâb oldu çün bildi Hakka şükür eyleyib hem secde kıldı Harem yeri göründü dopdolu nûr Hatunun gönlü oldu heman mamûr O dem kurbanın Hak için etti Ol dem hamile maksuduna yetti Ebû Tâlib deki nûr-u velâyet O hatunun alnına erdi tamâmet Kaçan ol nutfe düştü rahm-i tâhir Anâsı alnında nûr oldu zâhir Göründü aşikâr hem şûle verdi Kaçan ol bahr-i hikmet rahme erdi Dokuz aylık veledden dahi ağır 173

174 Güç ile anası kalkardı ahir Anası kimsenin aşın yemezdi Olur olmaz kelam hem demezdi Hatice Hatunun yer idi aşın Beşâret dolar idi içi ile dışın Kaçan kim hamli dört aya erdi O hatun bir nice ahvali gördü Kaçan Kâbe ye azm etse varsa Haremden içeri kasd ede girse Varuben putların önünde durunca Anlara dönüb bakacak olunca Hemen karnındaki oğlan dururdu İki elin böbreğine vururdu Komazdı puta uzatsın elini Bilirdi ol hatunun bedenii Böbreğin alub tuttu berk Anasını puttan eylerdi terk Kaçan evlerine bir kimse gelse Eğer ol kişi şirk ehli olsa Anası kalkıb edemezdi izzet Ağırlanırdı hamli zehi kudret Kaçan gelse emîn-i her dü âlem Muhammed Mustafa ol nur-ı hâtem Kokusun alub ederdi beşâret Derûni maderde ederdi şetâret Fatıma yı ihtiyârsız kaldırırdu Gönlünü gözünü nûr doldururdu Resûlullah ın işidib kelâmın Ana karnında alırdı selâmın O denli debelenirdi ki nur-ı velâyet Fatıma hatunda kalmazdı taket Mübarek elini ol Peygamber-i Hak Kor idi anası karnına mutlak Ol andan sonra sakin olurdu Resûl ün eli olduğun bilirdi Ayan olurdu günden güne kudreti Hemişe anası çekerdi halveti O hatun oğlunun sırrını duydu Tamâmet din-i İbrahim e uydu Anası halvetinde fikir ederdi Ki oğlu batnında zikir ederdi Anası ettikçe Hakk a tâat Verirdi Ahmed e Haydar salâvat Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ Âli Muhammed Ali nin fazlına yoktur nihâyet Velî bir şemmasın edem hikâyet Kaçan şerh edelim sırr-ı nihanı Meğer Hak dan ire fazl-ı inâyet Velâ olamaz kasr da tâket İrişirse bize fazl-ı ilâhi Beyana gele iş bu fazl-ı şâhi Kitâmen ağzumu açıb uram dem O dem ki dem-i İsa ibn Meryem Gel imdi dinle Hayder den velâyet Bilenler böyle kıldı rivâyet İbn Abbas bunu böyle buyurdu Ali nin anası kaçan kim uyurdu Resûlullah a ol malum olurdu Ali ile gelüb hem sohbet kılurdu 174

175 Resûl-i Hak ile kılurdu sohbet Bâtn-ı mâderde iken zehi kudret Meğer bir gün görür bir nice ebter Resûl ile kelâm ederdi Hayder Uyur idi meğer Şâh ın anası Görenler kıldılar başka kıyası Ali nin atasına söylediler Ana bu hali ilâm eylediler Ebû Tâlib işidüb bu kelâmı Varub Peygambere verdi selâmı Dedi: Ey gözümün nuru Muhammed Ki sensin olacak dine müeyyed Sana bir söz iderim incinme canım Fedâdır yoluna cism ile kanım Dediler bana bir kaç ehl-i inkâr Ki benim avretim uyurken ey yâr Ayağının ucunda sen dururdun Meğer bir kimse ile söyleşurdun Kime söz söyler idin malum eyle Nedir bu işin aslı bana söyle Resûlullah dedi: Ey emmi dinle Haber verem sana aslını anla Ol er kim anamın karnında vardır Ezelden ahire ol bana yârdır Anam uyurken mende varırım Anınla sohbet edüb söyleşirim Ki tâ havf etmesin deyu anası Uyurken varırım bil bu kıyası Dedi ümranına Ey Hâtem-i nübüvvet Benim önümde söyleş et mürüvvet Nola ger anası havf eyler ise İşidsin oğlunu o da söyler ise Resûl dedi: Eğer anası korkmaz ise Eğer oğlu sesinden ürkmez ise Varırım bidâr ile söyleyeyim Oğlunu sana malum eyleyeyim Resûl ile Ebû Tâlib yola girdi Gelib kendisinin evine erdi Görünce Fatıma hatun Resûlu İzzet-i ikram ile vardı karşu Ebû Tâlib dedi Ey Fatıma dinle Sana ne söyler isem sözümü dinle Bu bâtnında oğluna Muhammed Benim gayet dostumdur der Ahmed Kelam etmek diler Ahmed anınla Sakın havf etme kavl ettim seninle Dedi: Fatıma hoş söz söyledin sen Muhammed emrederse razıyım ben O dem çün Fatıma razı olunca Muhammed Mustafa hem nutka gelince O anda Ya Ali dedikçe Ahmed Dedi: Lebbeyk gözüm nuru Muhammed Cemi Enbiyâ nın sen serverisin Velâyet zümresinin hem rehberisin Yakîn hatm-ı nübüvvetsin hakikat Yoluna sâdık ashab-ı tarikat Beyanı sendedir ruz-u nihânın Sen nûr-u azâmısın kevn ü mekanın Senin dinin tutan ehl-i nâci Cehalet derdine bulur ilacı 175

176 176 Yakîn-i sahib-i kemâl-ı enbiyâsın Anın içün şefî-i rûz-u cezâsın Dinin zahir olunca ey şah-ı âlem Ayan ola cihanda şerî-i adem Kim olmaz ise senin şerifinde kaim İrişir lâneti Hak ana daim Senin âl ve ashabından güzîde Hüdâ halk etmedi ey nûr-ı dîde Ebû Tâlib işidüb oğlu sözün Sürdü pay-ı Resule yüzün Resul ve Ali yi bildi tahkik Muhammed kavlini eyledi tasdik Bunum gibi nice dürlü alâmet Ali den zâhir oldu bî-nihâyet Ki dil vasfetmeye kaabil değil Kalem tahririne dahil değil Diyelim muhtasar dinle mutavvel Zuhurun şerh edelim Şah ın evvel Anası çün dokuz ay getirdi Zuhur eylemeye adet yetirdi On ikinci günü mah-ı siyamın Zuhuru Cuma günü idi İmamın Anası Kâbe içre girmiş idi Meğer rüknü hacer de durmuş idi Takaza kıldı ol dem anesine Tutub yüz bu cihane gelmesine Nice idem deyüb anası şaştı Anı gördükim oğlan yere düştü İki elin yüzüne tutmuş idi Yedi azası secde etmiş idi Hacerü l-esved e karşı sucudu Çün gördü kılmış mübarek vucudu Sanemin cümlesi sankim feryad kıldı Kimi yüz üzre düştü yıkıldı Nur ile rûşen oldu Beytullah Kıldı basdıkda meleğe kudretullah Anası bakıb kaldı şöyle hayran Ki kendinden ne su geldi ne de kan Sanırsın kendisi doğurmamış idi Yani haml vaz ını hiç görmemiş idi Sarub kaftanına götürdü eve Haber verdi helaline kim sevine Ebû Tâlib dedi getir göreyim Dedi Fatıma: Sana bir söz diyeyim Çün erkek doğdu oğlan Ahmed indir Ana nezr etmişim oğlan Muhammedin dir Muhammed görsün evvel bil yüzünü Anın mah cemaline açsın gözünü Ki bu oğlan iki elin yüzüne Yerin tutub perde indirmiştir gözüne Dönüb kırnağa Fatma o dem der Varub Mustafa ya tiz haber ver Resûle karşı buluştu o kırnak Ne kudrettir ne hikmettir aç bak Bana müjde mi kılırsın Ali yi dedi Resul Dedi karnak sana kimse haber verdimi ey Resûl Dedi Resûl: Gayriden erişmemiştir bana ivaz Hatıf-ı gaybden keşf olunmuştur bu raz Karnakla bile yürüyüb de geldi Ebû Tâlib bunları evinde buldı

177 Selam verib Resul ol dem oturdı Hemandem Fatıma Ali yi getirdi Verib Şâh ı Resûl ün eline ol dem Dedi kalmadı gönlümde dahi gam Bu oğlanı sana nezr eylemiştim Dahi erkek ola deyu söylemiştim Çün nezr etmiştim oğlan senindir Teni tenindir canı dahi canındır Resûl aldı eline nevcivan Şâh ı Güneş yüzlü Ali yi sırr-ı mâhı Hemen kesdi göbeğini Ahmed anın Salâvat ver nur ile dola canın Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ Âli Muhammed Dahi hem sünnet etti ol İmamı Gönülden etti anınla kelamı Ki sardı ak harir ile Ali yi Hem sâkî-i kevser ol Velî yi Destine alınca Resûl Ali yi Erenler serveri gerçek Velî yi Giderdi Haydar elini yüzünden Muhib olan hayat bulur sözünden Açub gözün Resûlullah yüzüne Şetâret eyledi oldem sözüne Teveccüh edib yüzüne baktı Mübarek dilini ağzına sokdı Hem ilk lokma ki ağzına Şâh ın Resûl ün dili idi şemsi mâhın Resûl ün ağzı balın yedi ol Sanasın nimete doydu ol Pes ol dem Fatıma Resûl e Dedi ol demde ol din-i usûle Bu oğlanın adını ne idelim yâd Haber ver bize sen ey din-i abâd Dedi Ahmed bu oğlanın adın Dahi hem cümle lütf u adl vü dadın Demiştir Hak anı Furkan içinde (Aliyyen) gelmiştir Furkan içinde Ezelden isimdir buna Ali nam Bu ismi ile olur cümle tamam Yazılmış dört kitapta onun ismi Anın zatı sıfatı cümle resmi Bunu böyle dedi çok mürüvvet etti Murteza yı beşiğe yatırdı gitti Dahi vasf-ı Ali den şeyme budur Anınçün cümleden Haydar uludur. 4 Mürşid: Nûr cemâli Muhammed, kemâli İmam Hasan İmam Hüseyin Fatımatü z-zehrâ Aliyye l-mürtezaya salavat der: (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ Âli Muhammed) Mürşid tarafından dua yapılır. Duadan sonra Sâki niyaza varıb yerinden kalkar, daha önce meydan yerinde hazırlanmış ve üzeri temiz beyaz bir bezle kapatılmış bulunan süt kazanının başına geçer. Tercemanı (duasını) okuduktan sonra sütü kaba doldurarak Mürşid in önünde peymançeye geçer. Mürşid gülbenk okur, gülbenkten sonra süt kabından tasa doldurarak Mürşid e takdim eder. Mürşid sütü içerken canlar bir ağızdan şu kasideyi okurlar. İnne fil cenneti nehrün min lebenin Li Aliyyen vel Hüseyin vel Hasenin 4 Mevlid bittikten sonra Mâide suresinin 55. ayeti ile Âl-i İmran suresinin 61. ayeti okunur. 177

178 Mürşid den sonra tüm canlara süt ikram edilir. Yukardaki kaside ikram boyunca koro halinde okunur. Süt dağıtımı böylece biter. Kutlamaya mazeretleri nedeniyle katılmayanlara ve hastalara hakları gönderilir. Süt dağıtıcıları meydan yerine gelerek: (Elimde yoktur okka ile terâzi, Her can hakkına oldumu râzi) diyerek tüm canlardan razılık alırlar. Ardından Mürşid den hizmet gülbengi alarak yerlerine edeble otururlar. Bundan sonra Nevruziye denilen nefesler okunmaya başlar. İlk nefesi Mürşid kendisi okur, ardından zakirler okumaya devam ederler. Nevrûziyelerden bir örnek aşağıdadır. Lâ-mekan ilinden bir seda geldi Canlar nevrûzunuz mübarek olsun Mü min canlara bir sefa geldi Canlar nevrûzunuz mübarek olsun Velâdet günüdür hak Mürteza nın Şimşiri kudretle ol Kibriyanın Nara-i Haydar dek açub dehanın Canlar nevrûzunuz mübarek olsun Bu gün huruç eder cümle mevcudat Bu dem kıyam eder yevmi arasat Bu dem açılır mü mine mir at Canlar nevrûzunuz mübarek olsun Zi ruh gayri zi ruh baş keser Şâh a Oldem izin alub gelirler câha (Fescüdü) emriyle ol yüzü mâh a Canlar nevrûzunuz mübarek olsun Bunda hândan olur kalb-i mükedder Gözyaşları olur lâl ü mücevher Lanet et Yezit e Didâri kemter Canlar nevrûzunuz mübarek olsun Dîdâri Nevrûziyelerin okunmasından sonra kutlama gülbengi okunur: Bismi Şâh Allah Allah! Nevrûz-u sultan mevûd-u Şâh-ı merdân, sipas u şükr ü Yezdân, Tulû -u Âfitâb-ı cihân, Burak-ı nûr-u asumân, iydi l eyyâm-ı nişan, surûru ihvân ve ehl-i imân, hurrem u şâd u hândan, bezm-i cem-i ehlullah küşâde-i meydan, icra-i erkân, külli yevmin fi şân Allah Allah! Vakitler hayr ola hayırlar feth ola beliyyeler def ola, münkir münafık zelil u berbat ola. Hak erenler yıllarımızı mübarek eyleye, Hak Muhammed Ali soframızda yâranımızı eksik etmeye, tuttuğumuz işleri asân ve gönüllerimizin muradını ihsân eyleye. Hâzır gâib, zâhir bâtın, Hak erenlerin hayr himmetlerini üzerimizde sayeban eyleye. Ehl-i Beyt düşmanlarını berbad eyleye, münkir münafığı nâmurad eyleye, muhibban-ı Ehl-i Beyt e kötülük düşünen münkir münafık ve müfsidin boynunda Zülfikâr-ı Haydar-ı Kerrâr ı eksik etmeye, cümlemizi ve cümle mü minânı Resûl-i Kibriya nın şefaatından Şâh-ı Velâyetin velâyetinden Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli nin himmetinden nasibdar eyleye, yollarımızı yolsuza düşürmeye, cehennemin narından kabrin azabından zalimin zulmünden cümlemizi ve cümle mü minânı emîn ve muhafaza eyleye. Dildeki hayırlı dileklerimizi gönüllerdeki hayırlı muradlarımızı ihsan eyleye, dil bizden nefes Razreti Pir Hacı Bektaş Velî den ola. Yuh münkire, lânet Yezide. rahmet mümine; gerçekler demine, Hak erenler cemine, Hazreti Pir in keremine hu. (Gülbenk okunurken canlar Allah Allah diye zikir yaparlar) Gülbenk okunduktan sonra sofralar kurulur. Sofra başlama gülbengi okunur. Yemekler 178

179 yendikten sonra sofra münacat gülbengi okunur. 5 Sofralar kaldırıldıktan sonra tekrar nevrûziyeler okunmaya başlar. Zaman zaman Hazreti Ali nin hayatından bölümler anlatılır. Medhiye türü nefesler okunur. Muhabbet meclisi kurulur. Tüm bunlar bittikten sonra nevrûz kutlaması başlar. Önce Mürşid önüne varıb (Hazreti Şâh ın doğumu mübarek ola) diye niyaz edilir. Mürşid aynı ifade ile mukabelede bulunur. Canlar birbirleriyle niyazlaşarak doğumu kutlarlar. Kutlamalar bittikten sonra münacaat gülbengi okunur. Bismi Şâh Allah Allah! Allahım suçlarımızı bağışla, kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle, hayırlı dileklerimizi yerine getir, belaları başımızdan uzak eyle. Şeytanın şerrinden münafığın mekrinden cehennemin narındn halâs u emin eyle, cümle muhibban-ı Ehl-i Beyti şad u hândan eyle. Gönülerimizde aşkımızı şevkimizi feyzli kıl, can gözümüzü aydın eyle, darda kalan ehl-i muhibbânın dârına imdâd eyle, hastalarımıza şifalar borçlarımıza hayırlı edalar ihsân eyle, bi-gayri hakkın mahpus olanlara halâs ihsan eyle, yolda kalmışlara bî-keslere imdat bekleyenlere imdat eyle. Cümle ehl-i İslâma nice nice hayırlı uğurlu feyzli yıllar nasib eyle, birliğimizi dirliğimizi daim eyle, devletimizi milletimizi kaim eyle, ordumuzu üstün ve muzaffer eyle, işlerini asân düşmanlarını hâk ile yeksân eyle Oniki İmam, Ondürt Masum pâk. Onyedi Kemerbest ve Kemerbest-i Hânedan, Şuheda-i Kerbelâ hürmetine, gelmiş geçmiş nebi veli ve gerçek erenler hürmetine dualarımızı kabul eyle, onların şefaatını hayr ve himmetini safâ nazarlarını üzerimizden eksik etme ya Rabbi Azamet-i Cebbâr, Vahidü l-kahhar, Gülbeng-i Nebiyyi Resûli esrâr, halka-i tevhid-i meydan-ı Kırklar. Pir Seyyid Muhammed Hacı Bektaş Veliyyül Hünkâr ve gerçek erenler demine ya Ali Hü Dost. Münacaat gülbengi aynı zamanda nevruz erkânının bittiğini bildirir. Bundan sonra canlar yerinden kalkarak önce Mürşid e. sonra birbirlerine hayırlı yıllar dilerek ayrılırlar. Kaynakça Muhammed Yeminî, Faziletname, Ali Haydar tarafından hazırlanmış Osmanlıca İstanbul baskısı Süleyman Celaleddin, Mevlid-i Cenabı İmam Ali Kerremallahu Veche, Osmanlıca İstanbul baskısı Hüseyin Hâki Coşkuner, Tarikat-ı Aliyeyi Bektaşiye Evrâdı Şerifi, İzmir 1928 Osmanlıca baskı Ahmet Refik, Mir atü l-mekasıd fî Defi l-mefasid, Osmanlıca İstanbul baskısı. Ahmet Refik, Bektaşi Sırrı, 1325 İstanbul Osmanlıca baskı Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir?, İstanbul Haydar Kaya, Bektaşi İlmihali, Ankara Nevrûz erkânı boyunca okunacak olan terceman ve gülbenkler başta Mir atü l-mekasıd fî Defi l-mefasid kitabı olmak üzere pek çok cönklerde ve erkânamelerde mevcuttur. 179

180

181 M ü z a k e r e Ahmet GÖKBEL * Sayın başkan, divan üyeleri, kıymetli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sayın Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN un Alevî-Bektaşî Geleneğinde Nevruz Kutlamaları ve sayın Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN ın Alevî-Bektâşî Şiirinde Âdâp ve Erkân başlıklı bildirileri üzerinde müzakereci olarak huzurunuzdayım. Öncelikle her iki tebliğci arkadaşımızı da bu güzel ve doyurucu bildirilerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Ben sunulan bildiriler konusunda bazı tespitler yaparak konuşmamı kısa tutmak istiyorum. Sayın ÖZCAN ın sunduğu Alevî-Bektâşî Şiirinde Âdâp ve Erkân adlı bildiri, konu itibariyle hakkında bir kitap yazılacak kadar kapsamlıdır. Bildiri sahibi hocamız bunu iyi bir şekilde özetleyerek bize sunmuştur, kendisine teşekkür ediyorum. Burada sayın ÖZCAN ın bildirisini değerlendirme yerine, bu bildiride neler verilmek istendiği hususunda bazı tespitler yapacağım. Bildiride verilmek istenen temel hususları şu şekilde sıralamamız mümkündür: -Bektaşiliğin yayılmasında ve zamanımıza kadar bu anlayışın taşınmasında Bektaşi Edebiyatının büyük rolü olmuştur. -Bektaşi edebiyatında en önemli ürün şiirdir. -Bektaşi Şiiri, Bektaşi, Alevi, Hurufi, Kalenderi, Kızılbaş, Tahtacı ve Batınî gibi heterodoks mezhep ve tarikatlara mensup şairlerin ortaya koydukları türlerden oluşmuştur. Bunlar; nefes, ilahi, şathiye, devriye, deyiş, taşlama, ağıt vb. türlerdir. -Bektaşi edebiyatı, âşık edebiyatı ve dinî tasavvufi Türk edebiyatı içinde önemli bir yere sahiptir. -Bektaşi şiirinde saz/ensrüman önemli bir yer tutar. -Bektaşi şiirinde işlenen konuların başında Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve diğer Bektaşi uluları gelir. -Tarikatın âdap ve erkânını konu edinen eserlere Erkânnâme, Âdâb-ı Sûfiyye, veya Mi yar-ı Tarikat gibi adlar verilir. Tarikat pirleri, sonra gelen müceddit, mürşit veya halifeler tarafından yazılan, yazdırılan veya derlettirilen bu gibi eserlerin, tasavvuf tarihi incelendiğinde bunların dışında çeşitli adlarla ve sayı itibariyle hayli çok olduğu görülecektir. -Tarikat mensupları, tarikatın kurallarına, ilkelerine uymak zorundadırlar. Âdâp ve Erkân, dokunulmazlığı olan değiştirilemez kurallardır. Tarikatin varlığını devam ettirmesi, bu kuralların işleyişine bağlıdır. -İlk Erkânnâme Kaygusuz Abdal a aittir. -Erkân ın işleyişinde rolleri bulunan bazı kişiler vardır. Bunlar; dedebaba, Halifebaba, Baba, Rehber, Muhib (Talip). -Tarikatın erkânında ikrar, tevellâ-teberrâ, kendini bilme, toprak olma, yetmiş iki milleti ayıplamama gibi kavramlar son derece önemlidir. Tarikat mensubu, bunlara uymak ve uygulamak mecburiyetindedir. İşte sayın ÖZCAN tarafından sunulan bildirinin birinci kısmından sıraladığımız bu tespitlerin her biri aslında kendi başına bir bildiri olacak konulardır. ÖZCAN, bildirisinin ikinci * Prof. Dr., Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi, Sivas/TÜRKİYE cumhuriyet. edu.tr 181

182 kısmında ise, tarikatın temel erkânını oluşturan söz konusu kavramların şiirlerde nasıl yorumlandıklarını, Bektaşi şairinin dünyasında ne şekilde hayal edildiğini birçok örnek vererek göstermiştir. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Alevî-Bektaşî Geleneğinde Nevruz Kutlamaları adlı diğer bildiriye genel olarak bir göz attığımız zaman, Sayın UÇKUN, burada öncelikle bayramların önemi, nevruzun anlamı ve tarifi ile nevruza, başka hangi adların verildiği konularına değinerek tebliğine giriş yapmıştır. Bildirisinde temel iki husus üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi, nevruzun başlangıcının nereye kadar uzandığı konusudur ki, bildiriden anladığım kadarıyla hem Türklerin Ergenekon dan çıkışı, başka bir deyişle Türk tarihinin başlangıcı, hem de Alevî ve Bektaşiliğin başlangıcı nevruzla simgeleniyor. Zira Nevruz bir taraftan Türklerin Ergenekon dan çıktıkları gün olarak gösterilirken, diğer taraftan Hz. Ali nin doğum günü, Hz. Ali İle Hz. Fatıma nın Nevruz gününde evlendikleri, Hz. Muhammed e Peygamberliğin Nevruz gününde verildiği, Hz. Ali nin Nevruz günü halife olduğu, hatta Hz. Ali nin Nevruz adlı bir hizmetkârının bulunduğu rivayetleri aktarılıyor. Ancak bildiride Alevîlerin ve Bektâşîlerin, nevruzun kökenini bu rivayetlerin her ikine de mi dayandırdıkları konusunda tam açıklık söz konusu değil. Şayet her ikisine dayandığına inanılıyorsa bu sağlıklı bir yaklaşım olur mu? Bunlar ne kadar sıhhatli kaynaklara dayandırılıyor? Bu sorulara cevap niteliğinde bu kısım biraz daha açılıp üzerinde durulsa daha yararlı olurdu kanaatindeyim. Bildiride üzerinde durulan ikinci husus ise, çeşitli bölgelerde nevruz günü yapılan uygulamalardır. Bildiri sahibi bu konuda da bildirisinde, ağırlıklı olarak kaynaklara dayanarak farklı örnekler sunmaya çalışmıştır. Yine sayın UÇKUN, bildirisinde aynen Alevi-Bektaşi geleneğinde Nevruz, büyük bir bayram olarak kutlanmakla birlikte; Kızılbaş, Bektaşi, Tahtacı ve Çepni gibi grupların tamamında nevruz kutlamaları yaygınlık göstermemektedir. İfadesini kullanıyor ve arkasından da bu görüşü destekleyen bilgiler veriyor. Sayın UÇKUN un bu cümlesini doğru kabul edersek, Alevi ve Bektaşilerde nevruz olayı günümüzden ziyade tarihte büyük bir bayram olarak kutlanıyordu sonucuna ulaşmamız yanlış olmaz. Zira Kızılbaş, Bektaşi, Tahtacı ve Çepni gibi gruplarda nevruz kutlamaları zayıf ise, genel anlamda Alevi-Bektaşilerde nevruz olayı ve kutlamalarının yaygın ve canlı olduğunu söylememiz doğru olmaz kanaatindeyim. Öte yandan bu bildiride tarihi bilgilerden çok kısa bahsedilerek, günümüzü yansıtması açısından, Anadolu nun çeşitli bölgelerinde yaşayan Alevi ve Bektaşi gruplarında son yıllarda uygulanan nevruz kutlamalarından daha fazla örnekler verilip geçmişten günümüze ne gibi değişikliklerin olduğu ortaya konulabilseydi, bildiri hedefine daha da iyi ulaşmış olurdu düşüncesindeyim. Sayın UÇKUN, bildirisinin başka bir yerinde de Alevi-Bektaşi gruplar arasında nevruz bayramı törenlerinde ateş üzerinden atlama geleneğinden bahsederken Türklerin eski dini olarak Şamanizm den söz etmiştir. Bu kavramı kullanırken de dikkatli olunmalı fikrindeyim. Zira günümüzde Dinler tarihçilerinin çoğunluğu ve diğer birçok araştırmacı, Türklerin eski inançlarının Şamanizm şeklinde adlandırılamayacağını, Şamanizm in bir din adı olamayacağını, Şaman ların dini yönlerinin yanı sıra büyü ve sihirbazlık yönlerinin daha ağırlıkta olan kişiler olduğunu, dolayısıyla bu şahıslara verilen adlara binaen Türklerin eski dinine Şamanizm denilemeyeceğini, bunun yerine belki de Geleneksel Türk Dini veya Eski Türk İnançları gibi adların verilmesinin daha mantıklı olacağını vurgulamaktadırlar. Sonuç olarak bu bildiri konusunda şunu söylemek isterim: Anadolu ya genel olarak baktığımız zaman Nevruz la ilgili gelenekler, mezhep farkı gözetmeksizin bütün Türk toplumu içinde yaşamaya devam etmektedir. Sultan-ı Nevruz, Nevruz 182

183 Sultan, Mart Dokuzu ve Mart Bozumu gibi adlarla anılan Nevruz, Anadolu nun çeşitli bölgelerinde kutlanmaktadır. Günümüzde Eylül ayında kutlanan Ertuğrul Gazi Töreni, Abdülhamit zamanında Mart Dokuzu na rastlayan Nevruz günü yapılırdı. Bu bayrama Yörük Bayramı da denilmektedir. Mersin in Silifke bölgesinde Yörük köyleri ve obaları arasında Nevruz Bayramı çeşitli âdetleriyle hâlâ dünden bugüne kutlanmaktadır. Yörükler arasında Nevruz ile birlikte kışın bittiği ve bahar mevsiminin başladığı kabul edilir. Güneydoğu Anadolu illerimizde bölge halkı tarafından 22 Mart günü kutlanan Nevruz a Sultan-ı Navrız denilmektedir. Doğu Anadolu da da Nevruz un daha çok Mart ayı sonunda yapıldığı görülür. M. Şerif Fırat, yılbaşının Rumî takvime göre Mart ayının 17 si olduğunu ifade etmektedir. Doğu Anadolu da Alevi-Sünni çeşitli aşiretlerin bu geceye kutsiyet atfettikleri ve bu gecede canlı-cansız bütün varlıkların Tanrı ya secde ettiklerine inandıkları belirtilmektedir. İnanca göre o gün herkesin yıllık rızkı ve mukadderatı tayin olunur. Gün boyunca karşılıklı ziyafetler verilir, ziyaretler yapılır. Fakirler kollanır. Ölmüş yakınlar için fâtihalar okunur. Dualar okunur. Çünkü rızıkların yıllık olarak bugün verildiğine inanılmaktadır. O nedenle dargınlar barışır, birlik ve beraberlik temin edilir. Bütün Türk topluluklarında Yeni Kûn, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl, Çağan, Navrız, Ergenekon gibi adlarla kutlanan Nevruz, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu böyle de devam etmelidir. Nevruzun geçmişte kullanılışının aksine son yıllarda terör, bölücülük ve ayrımcılıkla gündeme gelmesi bir talihsizliktir. Bu kutlamalarla, bir grup diğerinden daha fazla Türk veya Müslüman değildir. Yani nevruz, endişe ve korku ile beklenen bir gün olmaktan uzak, eski doğallığını koruyan birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir gün olmalı dileğiyle, her iki konuşmacıya da teşekkür eder, Saygılar sunarım. 183

184 Mustafa Aksoy: Kültür sosyolojisiyle ilgili bir makalemde Nevruz un Türklerle ilgisi olmadığını dile getirdim ve bununla ilgili kaynaklar da kullandım. Ama ilgili bildiride bunlar dikkate alınmadı. Nevruz neye göre Türklerin eski bir milli bayramıdır? Ben Türk Dünyası nı Yakutistan ve Tuva ya kadar gezmiş bir kişiyim. Orada böyle bir şey yok. Bir başka konu da Ergenekon Kavramı. Ergenekon Oğuz Türkleri nde vardır, diğer Türk gruplarında Ergenekon kavramı yoktur. Günümüzde Nevruz un en canlı kutlanmış olduğu yerlerden, Türk Cumhuriyetleri nden Özbekistan dır. Kazakistan ve Kırgızistan da Nevruz bu kadar canlılıkla kutlanmaz. Nevruz bir bakıma Rus lara karşı bir tepkinin bayramıdır. Kurtuluşun temeli olarak kullanılmıştır. Neyin kurtuluşudur? Bizim tarihimizin en büyük sorunu Ergenekon dur. Ergenekon fiziki bir mekan mıdır Yoksa sosyal bir mekan mıdır? Bunun cevaplandırılması lazım. Yapılan hiçbir çalışmada Ergenekon un fiziki bir mekan olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Ancak herkes bunu tekrarlıyor. Başka bir konu da, Bektaşi lerde beyaz kavramının sevinci sembolize ettiğinden bahsetti arkadaşımız. Türkmenistan ın mezarlarını gezerseniz bembeyaz bir görüntüyle karşılaşırsınız. Beyaz kavramı böyle bir genelleme doğurmaz ki. Genellemeler sosyal bilimlerde büyük yanlışlıklar getirir kanısındayım. Teşekkür ederim. 184

185 I I. O T U R U M / B S A L O N U Başkan Prof.Dr. Cemal TOSUN Bildiriler Fazlı Arabacı Farklılaşma İçinde Bütünleşmenin Teolojik ve Sosyolojik Temelleri Aykan Erdemir İlahiyat Kökenli Araştırmacıların Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Çalışmalarında Özdüşünümsellik Veli Asan Tahtacı Kimliği ve Tahtacı İnanç Merkezleri Saffet Sarıkaya Alevi Kimliğinin Yeniden İnşası (Cem Vakfı Örneği) Müzakereler Doğan Bermek Sönmez Kutlu 185

186

187 FARKLILAŞMA İÇİNDE BÜTÜNLEŞMENİN TEOLOJİK VE SOSYOLOJİK TEMELLERİ Fazlı ARABACI * Türkiye coğrafi konumu ve bu konumun yol açtığı duyarlılıkla tarihte olduğu gibi bugün ve yarın dünya hâkimiyeti peşinde olanların ilgi alanlarından çıkmayacak bir ülke durumundadır. Sovyetler birliğinin düşüşünde olduğu gibi dünyada güç merkezleri el ve yer değiştirdikçe ülkelerin bulundukları coğrafyanın değeri ve bunlar üzerindeki değerlendirmeler değişebilmekte, ancak Türkiye söz konusu olunca bu coğrafyanın değeri ve üzerindeki değerlendirmeler hiçbir zaman değişmediği gibi önemi gittikçe artmakta ve bu sefer farklı değerlendirmelere konu olmaktadır. Doğu bloğunun dağılmasından sonra iki kutuplu dünyanın denge esaslarının sarsılmasıyla kaosa doğru sürüklenen dünyanın yeniden şekillenmesi ve yenidünya düzeni nin kurulması küreselleşme adı altında gerçekleştirilmektedir. Öznesi ve nesnesi olanlara göre farklı anlamlar giydirilen bu kavramın nesnel karşılığı yani siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyolojik bir süreç olarak gerçekleş(tiril)mesi, aktör konumunda olan ülkelerle küreselleşmeye tabi olan ülkelerin konumunu ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu da farklı bir biçimde etkilemektedir. Bu bağlamda Türkiye coğrafi konum olarak Küreselleşmenin entegre olmamış Boşluğu içine yerleştirilirken 1 küreselleşmenin öncü kuvveti olan postmodern söylemlerin yarattığı düşünsel kaotik ortamda ortak toplumsal muhayyileden uzaklaştırılarak zihinsel kirliliklere ve bilinç yaralanmalarına maruz bırakılmakta, siyasi ve ekonomik alanda küresel güce bağlanmanın zorlayıcı dayatmaları ile karşılaşmakta, sosyolojik ve kültürel anlamda dini ve etnik bölünme ve parçalanmaya götüren uçurumların kenarlarına sürüklenmektedir. Bu bağlamda yakın geçmişte Türkiye'nin, gerek sosyo-politik ve ekonomik imkânsızlıkları ya da ihmallere dayalı iç sebeplerden, gerekse bazı gelişmiş ülkelerin ve yakın komşuların teşviki ile dış sebeplerden dolayı oluşan etnik bölücülükle karşı karşıya olduğu bilinen bir gerçektir. Diğer yandan aynı sebeplere dayalı veya bunlara ilave olarak başka sebeplerle, temel gayesi "barış" ve "bütünleşmeyi" sağlamak olan din, mezhep çatışmalarıyla, ideolojik yapılanmalarla, İslâm içinde azınlık yaratma çabalarıyla toplumsal barışı ve bütünleşmeyi tehdit eden bir unsur haline getirilmeye çalışılmaktadır. Acaba tarihi süreç içersinde toplumumuzu ciddi boyutlarda meşgul eden ve günümüz ve gelecekte de artarak devam edeceği anlaşılan "dinî farklılaşmanın sosyal çözülme ve bölünme açısından ontolojik bir temeli var mıdır? Başka bir ifadeyle Vahy anlamında dinin(islâm ın) bizzat kendisi sosyal bölünmeleri teşvik etmekte midir? Yoksa sorun toplumsal, siyasi ve kültürel farklılaşmalardan ya da epistemolojik farklılıklardan mı kaynaklanmaktadır? Diğer yandan yaşadığımız çağda küreselleşme politikalarının felsefî arka planını oluşturan post-modern, parçacı yaklaşımların bu ayrıştırmacı yapılanmalardaki rolü nedir? Sunacağım bildiri birkaç soruyla dile getirdiğim problematiğe cevap ararken, dinde ve sosyo-kültürel mirasımızda bütünleştirici öğelerin neler olduğu ve bunlarla ilgili nelerin yapılabileceği üzerine olacaktır. * 1 Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum/TÜRKİYE Thomas P.M. Barnett, Pentagonun Yeni Haritası (çev. C. Küçük),1001 kitap yay., İst., s. 7-8 ve ayrıca bkz. kitabın ilk sayfasında yer alan harita. 187

188 Öncelikle hatırlamak ve belirtmek gerekirse, Allah ın Vahyi olan Kur'an, yeryüzünde içinde yaşadıkları şartlara göre öznel ve toplumsal durumları olan, kendilerini çevreleyen sosyo-kültürel şartlar gereği değişik açılardan farklılıklara sahip olan, farklı tabakalarda bulunan insanlara, görev, statü ve fonksiyon bakımından farklılaşan toplum üyelerinin tümüne hitap eder. Bu nedenle Vahy, sosyolojik açıdan dikey ya da yatay olarak farklılaşan sosyal grupların arasında bir ayrım yapmaz. O, mevcut bulunan farklılıklara işaret edip onlarla ilgili teklifini yaparak 2 esasen sosyal bütünleşmenin temel esaslarını ortaya koyar 3. Kur anın farklılıklar karşısında teklifi teârüf tür. Günümüz ifadesiyle bu, kültürleşmeye, sosyalleşmeye tekabül etmektedir. Anlaşılacağı üzere Vahy'in teklif ettiği şey ayrışmaya değil, bütünleşmeye yöneliktir. Ne var ki Vahyi anlayan ve yorumlayan insan farklı düzeylerde bulunup, farklı şartlarda yaşadığından ve belirli bir sistem içinde kabullenilen paradigmaya göre dini yorumladığından, amacı itibarıyla hiç bir bölünmeye, farklılığa yol vermeyen Vahyî değerler, insanın bu farklı sosyal dünyasında şekillenmekte ve bu durum hem dinin teorik alanında, hem de pratik alanlarında dinî ya da dinden miş gibi farklılıklara yol açmaktadır. Böylece özü itibarıyla değişmezlik arz eden aşkın ahlakî değerler, değişkenlik ve farklılık arz eden tarihsel, sosyal alanda farklılığı barındırır görünmektedir. Oysa sırf Vahy anlamında dinin kendisi, inananlar arasında farklılığa yol açmaz, daha önce sosyolojik olarak farklılık arz eden insanlar, Vahy'e dayalı olarak oluşturdukları dini anlayışlarını şekillendirip, farklılaştırırlar. Dolayısıyla farklılaşan dinin kendisi değil Müslümanların din anlayışları ve yorumlarıdır. Bu yorumlarda meşruiyeti sağlayan temel dayanak farklı paradigmalar (Sünni Şii mezhepleri) çerçevesinde oluşturulan epistemolojiler yani bilgi teorileridir. Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarda farklı siyasi, sosyal, kültürel sistem içinde yaşayan ulema tarafından üretilen dini bilgilerle, gerek dayandıkları paradigmaların ve epistemolojilerin çeşitliliğinden dolayı gerekse bilgiyi oluşturan ulemanın öznel ve toplumsal durumlarından dolayı din anlayışları farklılaşmış, böylece aynı dine, aynı kutsal kaynaklara sahip olan, fakat farklı bilgi teorilerine bağlı olan inananlar, farklı bir söylemle İtikâdî ya da fıkhî mezhepleri oluşturmuşlardır. Tarihte bu tür epistemolojik farklılıkların bağlamı incelendiğinde bunun düşünce özgürlüğüne dayandığı anlaşılmaktadır. Bu da göstermektedir ki, insan hayatının ve var oluşunun vazgeçilmez bir unsuru olan düşünce özgürlüğü, görünüşte farklı inanç, düşünce ve ayrışmayı çağrıştırsa da aynı zamanda bir arada yaşamanın entelektüel ve ahlâkî temellerini oluşturmada son derece önemli bir unsurdur. Ne var ki, tarih içinde farklı mezhepler çerçevesinde oluşturulan düşünce ve bilgilerin varlığı, biraradalığı bu bağlamda anlamlı görülse de, bu mezheplerin her birinin kendi görüşlerini, mutlak, sahih kabul edip te diğerlerini tamamıyla dışlamaları kabul edilemez bir durumdur. Tarihte ve bugün Türkiye mizin gündemini meşgul eden Alevî-Sünnî farklılaşmasına yol açan temel faktörler ilk olarak referansını İslâm toplumunda meydana gelen siyasî bir probleme bağlı olarak sosyo-kültürel ve siyasî etkilerin oluşturduğu ve ayrıştırdığı bir ortamda dinin yorumlanmasından almaktadır. Daha sonraları bu farklılaşma Arap-Emevî iktidarlarının ırkçı(arap-mevalî) uygulamaları ve Arap-Fars kavimleri arasında siyasî iktidar, dünyevî egemenlik, menfaat, kültürel kimlik gibi sosyolojik etkenlerle şekillenmesine rağmen, dinî bir kisveye büründürülmüştür. Öyle ki, Hak-Batıl(Ortodoksi-Heterodoksi) ikilemi içinde Alevî-Sünnî ayrımına dönüş(türül)en bu meselenin kutsal bir veçhe kazanarak dokunulmaz hale gelmesi, yaşanan kaotik problemleri daha da çıkmaza sokmuştur. 2 3 Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. (...), Kur an, 49/13 Hep birlikte Allah ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın (...),Kur an, 3/

189 Ulusal tarihimiz açısından bakılacak olursa, Alevilik olgusunun ilk kaynağı bizim tarihimizin bir ürünü değildir. Dışarıdan gelmiş ve toplum yapımızla, kültür sistemimizle yeni bir kimliğe dönüşmüş 4 bir gerçekliktir. Söz konusu bu gerçeklik İslâm ı kabul etmeye başlayan, fakat daha önceki Şamanizm, Budizm, Zerdüştlük ve Maniheizm gibi mensup oldukları dinlerin etkisinden de kurtulamayıp bunları yeni kabullendikleri dinin teolojik ve sosyo-ekonomik yapısına uyduran göçebe Türklerin 5 günümüze kadar gelecek şekilde tarihsel alanda oluşturdukları dini sosyal gerçeklikten başka bir şey değildir. Öyleyse bu dinî-tarihi-sosyal gerçekliği sadece tek bir nedene indirgeyerek açıklamak ta mümkün görünmemektedir. Türk toplumu dinin özünden gelmeyen ama sosyolojik olarak oluşmuş, tarihten miras aldığı alevi-sünni farklılaşmasına sahiptir. Ne var ki bu farklılaşma tarihi süreçte birer zenginlik olarak değerlendirilirken günümüzde hem içerden hem de dışardan ayrışmanın odağı haline getirilmek istenmektedir. Bu bağlamda Türkiye de etnik bölücülüğün kışkırtıldığı bölge de dâhil olmak üzere Çorumdan Sivas a oradan Yemene kadar uzanan bir alanda Şia nın jeostratejik haritasını çıkarma teşebbüsleri son derece anlamlı görünmektedir. Bu haritada yer alan bölgeler aynı zamanda petrol yataklarının zengin olduğu yerlerdir. Söz konusu haritayı incelediğimizde bir takım saptırmaların ve düzmecelerin olduğunu görüyoruz. Öncelikle Türkiye sınırları içinde gösterilen yerlerde dini açıdan Şia ya mensup bir Türkün yaşadığı söylenemez. Türkiye de, bu bölgelerde tarihi olarak ta Şiilik hiçbir zaman var olmamıştır. Söz konusu bölgelerde belirli sayıda, kendi aralarında farklılık içeren ve kendilerini alevi olarak niteleyen özbe öz Türk vatandaşları yaşamaktadır. Bunlar kendilerini İran ve Yemen gibi ülkelerde mevcut bulunan Şia dan tamamıyla ayırt etmekte ve bu tür benzetmelere karşı son derece tepki duymaktadırlar. Durum böyle olmakla birlikte Batı kökenli jeopolitik değerlendirmelerin yanında bazı komşu ülkelerin etkisiyle Türkiye Aleviliği ve Alevilerini Şia içersinde göstermeler ya da ona doğru yönlendirmeler müşahede edilmektedir. Bu hem kendisini alevi olarak niteleyen vatandaşlarımız açısından, hem ülkemizin ve toplumumuzun birlikteliği açısından hem de dinin dış kaynaklı belirli bir stratejiye ya da stratejilere alet edilmesi bakımından tehlikeli görünmektedir. Son zamanlarda bölgesel ve dünya düzeyinde gerçekleştirilmek istenen küreselleşme projelerine uygun olarak Türkiye Aleviliği ve Alevileri üzerine bilinçli bilinçsiz yazılı ve görsel medyada, çeşitli entelektüel ve akademik çevrelerde spekülatif açıklamalar, ideolojik nitelemeler, Aleviliği ve Alevileri İslâm dışı göstermeler yapılmakta, özellikle global ve bölgesel düzeydeki küreselleşmenin parçalayıcı mantığına uygun olarak Türkiye de bir tür Alevi kimliği oluşturmanın her yolu denenmektedir. Parçalanmış bir Türkiye her zaman küresel aktörlerin lehine olacağından Türkiye deki Alevilik olgusu (spekülatif olarak ayrı bir din, mezhep gibi ayrıştırıcı nitelemelerle tanımlanırsa) stratejik hesaplara konu olacaktır. Bunu en iyi kanıtı yukarıda Şia nın jeopolitiği adı altında yapılan bir çalışmadır. Söz konusu çalışmanın başında yer alan stratejik harita aynı zamanda etnik bölücülüğün yaşandığı bölgeyi gösterirken ileriki zamanlarda devreye sokulabilecek B planında hangi stratejinin uygulanacağına ilişkin de bir kanıt olmaktadır. Hedef, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde oluşturulan milli birliği parçalamak ve ekonomik, siyasi, askeri menfaatler ve geleceğe yönelik stratejik planların uygulanması için dışarıdan kontrol edilebilir istikrarsızlık alanları oluşturmaktır. Bu bağlamda ekonomik menfaatler uğruna, son derece masum duygularla benimsenmiş bir din anlayışı olan Aleviliğin, Bergama da üç Tahtacı- Alevi-Çepni köyü (Tepeköy, Narlıca ve Pınarköy) örneğinde siyanürle altın çıkarmayı protesto etme eylemlerinde nasıl kullanıldığı bilinmektedir. Bu ülkenin tarihinde farklı dinlerden ve etnik kökenlerden olanlara hiçbir ayrımcılık 4 5 Orhan TÜRKDOĞAN, Alevî-Bektaşi Kimliği, Timaş yay. İstanbul, 1995, s. 42. OCAK, "Alevilik-Bektaşilik Son Yayınlar Üzerine(1990) Genel Bir Bakış ve Bazı Gerçekler I", Tarih ve Toplum, XVI(Temmuz 1991),sayı:91, s

190 (discriminatio) yapılmadığı halde, bırakın ayrımcılığı ayrımcılığa uğrayanların sığındığı bir ülke olduğu halde, batının yeni sömürü aracı olarak kullandığı post-modern yaklaşımların dümen suyuna girerek sahte kimlik sorunları yaratılmış, maalesef bazı aydınlar ve politik çevreler de bunlara âlet olmuştur. Toplumumuzu asırlarca bir arada tutan dinî değerler bir yandan aşırı jakobenist yaklaşımlarla, diğer yandan din adına üretilen sahte ideolojik yapılanmalarla tüketilirken, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana gibi şahsiyetlerle ana hatları çizilebilecek, insan sevgisine, hoşgörüye dayalı din anlayışımız, gelenek ve göreneklerimiz bir takım çıkarlar uğruna heba edilmiştir. Bugün Türkiye de toplumsal alanda postmodern söyleme dayalı yapay türde oluşturulan dini-etnik fay hatlarında zaman zaman artçı sarsıntılar oluşturulmak istenmekte, kısmen de başarılmakta ve bu sarsıntıların enkazından oluşturulacak parçalanmış bir toplum hedeflenmektedir. Postmodern söyleme dayalı toplumsal düzende sosyal gerçekliğin bizzat kendisi dikkate alınarak değil, ona ilişkin inşa edilen söz, metin ya da bunların yorumuna göre bir gerçeklik oluşturulur. Bu oluşturulan şey, gerçekliğin kendisinden ayrı olan sahte bir gerçekliktir. Diğer yandan postmodern söylem toplumsal düzenin nasıl var olması gerektiği üzerine değil, düzensizliğin, parçalanmışlığın nasıl var olduğu üzerine kuruludur. Postmodern söylem evrenselci, kapsayıcı değerlerin temelleri dâhil, insanî, toplumsal hayatı oluşturan temel, öz değerlerin olduğu düşüncesini reddeder ve bunun yerine farklılıkları, çoğulculuk adı altında bölünmeleri tahrik eder. Bu söylem etrafında oluşturulmak istenen toplumsal yapıda uyuma karşı çıkan, belirli bir düzeni olmayıp çeşitliliği savunan, bastırılmış olduğu iddia edilen grupları öne çıkaran bir anlayış hâkim olur. Böyle bir toplumda Tourain in de belirttiği gibi herkes başkalarından kaçmaya ve onlarla tecimsel ilişkilerde bulunmakla yetinmeye çalışır. Toplum yerini birbirlerine yabancılaştırılmış farklı renk ve ırklardan, cinsiyetlerden olanların, şu ya da bu din yahut mezhepten, cemaattan olanların veya laiklerin birbirlerine düşman olduğu muharebe alanına dönüşür. Postmodern söylem etrafında oluşturulan kültürde toplumun bir bütünlük arzettiği ve mükemmel bir sistem olduğu düşüncesi terk edilir. Toplum üyelerini bir arada tutacak temel düşünceler yok edilerek toplumsal düzen kesinlikten yoksun bırakılır. Böyle bir kültürde temel bir ilke ya da ilkeler yoktur. Her kafadan bir ses çıkar. Kolektif dayanışma ve eylem tarzı varlığını yitirir. Toplumsal alanda toplum üyelerini bir arada tutan değerlerde bir boşluk yaratılır. Son yirmi yıllarda Türkiye de oynanan oyun, bir yandan dinin tevhîdî, birleştirici ruhunun aksine farklı hakikatler yaratarak farklı gruplar ve cemaatlerle inanan kesimi bölüp parçalamak, diğer yandan Cumhuriyetle beraber oluşturulan milli bütünlüğü sağlayıcı her türlü değeri alt üst edip yukarıda belirttiğimiz nihai amaca ulaşmak ve böylece mevcut toplumsal düzeni çökertmeye çalışmaktır. Türk toplumunu önce kültürler mozayiği ile tanımlayıp mevcut olan bütünleşmeyi dinamitleme girişimleri; Bu tür girişimleri önleme adına ileri sürülen Türkiyelilik tezleri Türk toplumunun gerçekleriyle bağdaşmayan üretilmiş, yapay gerçekliklerdir. Çünkü Türk toplumu söylenildiği gibi mozaik değil, tarihten günümüze dini, tarihi, sosyal, kültürel değerleriyle iç içe geçmiş, birbirinden kopmayacak şekilde kenetlenmiş dini, etnik alt kültürlerin Türk kimliği altında oluşturulduğu bir gerçekliktir. Türk kimliği ırka, kabileye dayalı, etnik bir kimlik değil, tarih boyunca bir potada yoğrulan dini, tarihi geleneksel, mitik ve mistik öğelerle örülmüş bir sosyal muhayyilenin oluşturduğu kültürel bir kimliktir. Bu bağlamda ne dini ve tarihi değerlerde ne de sosyal, kültürel değerlerde Türk kimliğinin tılsımını bozacak içsel ve özsel bir problem bulunmamaktadır. Türkiye deki problem Sevr den bu yana emperyal hedeflere ulaşmak için dün çeşitli söylemlerle bugün postmodern söylemlerle oluşturulan sun i yapmacık toplumsal fay hatlarında gerçekleştirilmesi tasarlanan depremlerle yapılmak istenen tahribat neticesinde Türk 190

191 toplumunu parçalama gayretleridir. Bu gayretler gerek dünya ölçeğinde gerekse bölgesel düzeyde küreselleşme adına yürütülen politikalarda, bu politikalara yön veren, meşruiyet kazandıran sözüm ona entelektüel faaliyetlerde, etnik ve dini kimlik arayışlarını körükleyen girişimlerde, kendine dışarıda meşruiyet arayan dini grupları sivil toplum örgütü adı altında harekete geçiren uluslararası etkin güçlerin faaliyetlerinde su yüzüne çıkmaktadır. Türkiye de sanki Alevilik İslâm dan ayrı bir dinmiş gibi, ya da din öğretiminde İslâm ın sadece belirli bir mezhebinin öne çıkarıldığı tezleri vurgulanarak ama gerçekte İslâm ın temel özünü ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini kavrayamamış kişi ya da kuruluşların yahut dış odakların farklı düzeylerdeki yönlendirmeleriyle Türk-Müslüman kimliğinin dışında bir Alevi kimliği oluşturulmaya çalışılmakta ve bunun için okullarda Alevilik derslerine yer verilmesi istenilmektedir. Bu tür din öğretimi istekleri ve buna bağlı olarak yapılan girişimlerin uygulamaya konulması halinde dinin toplumsal bütünlüğü parçalayıcı yönüne birisi daha eklenmiş olacaktır. Din öğretiminde dini sosyalleşme ortamlarının ve buralarda gerçekleştirilen farklı dini öğretilerin sosyalleşme bakımından toplumun gelişmesiyle ve genel toplumsal düzenle uyumsuz bir karakter taşıması sosyal bütünleşme ve çözülme açısından son derece ciddi bir problem olarak belirmektedir. Bu durum dini sosyalleşme açısından son derece tehlikelidir. Asırlardan beri devam eden farklılığın bütünleşmeye dönük yönünü değil, kesin sınırlarla ayrışmayı besler. Çünkü dini sosyalleşmenin gerçekleştiği yerlerden biri olan eğitim yuvalarında farklı dini bilgilerin verilmesi zihinlerde farklı anlam evrenlerini oluşturacak ve zaten var olan farklı bir sosyal muhayyileyi pekiştirecektir. Sosyal muhayyile toplumsal hafızada korunan değerleri ve imajları temsil etmektedir. 6 Bu bağlamda Müslüman Türk toplumunun sosyal muhayyilesi İslâm öncesi ve sonrasında üretilen tasavvurların, ideal ve ülkülerin oluşturduğu toplumsal özün tümünü içeren ölçüler, göstergeler, semboller, kanaatler ve inançlardan teşekkül etmektedir. Başka bir deyişle siyasi şahsiyetler ve devlet büyüklerinden din ulularına, kahramanlardan gazi ve şehit olanlara, destanlardan mitik, mistik, sembolik olanlara, kısaca tarihî olarak geçmişte üretilenlerden bugüne kadar düşünsel ve sosyal eylem alanını belirleyici olarak üretilen toplumsal hafıza daki her şey sosyal muhayyilenin anlam sınırlarını belirlemektedir. İnsan toplulukları sosyal muhayyilenin anlam ve içeriklerini kurmakla var olan her şeye, içinde veya dışında olabileceği her şeye bir anlam 7 vermektedirler. Bunun için insanların düşünce ve eylemlerinin gerçekleşmesinde sosyal muhayyileyi oluşturan öğelere yüklenen anlamların önemli bir payı vardır. Ve insanlar bu anlamları tabiattan değil içinde yaşadıkları sosyal gruptan, toplumdan alırlar. Örneğin tarihte yaşayan Hz. Ali ile Alevi ve Sünnilerin zihinlerinde yaşattıkları Hz. Ali kendilerine öğretilen mitik, mistik, destanvârî efsanevî bilgilerden dolayı farklılaşabilmektedir. Biri tarihte yaşayan Hz. Ali diğerleri zihinlerde yaşatılan Hz. Ali. Onun için din öğretiminde sadece belirli bir din anlayışı ya da mezhep yerine İslâm ın herkesi bağlayıcı ve kuşatıcı temel bilgileri, kısaca İslâm ın özü itibarıyla kendisi verilmelidir. Biz eğer Alevisi ve Sünnisiyle her inanana aynı anlamların yüklü olduğu bilgileri verebilirsek dini bağlamda bütünleşmeye yönelik bir temeli atmış oluruz. Bunun için önce ön yargıları, yanlış bilgileri ve anlamaları ortadan kaldırmamız gerekir. Geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımızın bir arada yaşamaları açısından onlara bütünleştirici bilgiler vermeli, nesilden nesile aynılık ve benzerlikleri devam ettirici simgeler bulmalı ya da mevcut simgelerin içeriklerini olumsuzluklardan temizlemeliyiz. Bir arada yaşamanın tılsımını Alevisi ve Sünnisiyle mensup 6 7 Arkoun, İslâm düşüncesi nasıl incelenebilir?, Claude Gillet, Les lectures: Cours social et écriture révélé, Studia İslâmica, LXII, MLMLXXXI, s

192 olduğumuz İslâm ın temel referanslarına Kur an ve Hadislere yönelmekle, vatanın ve milletin bölünmezliğine sahip çıkmakla, tarihin kirli ve menfur olaylarıyla bugünümüzü kirletmeyip, tarihten ders çıkararak geleceğimizi hep beraber inşa etmekle bulabiliriz. Bir milletin en başta sahip olması gereken özelliği birlik, dirlik ve beraberlik içinde yaşamasıdır. Tarih, fertleri, sosyal grupları birbirine düşmüş toplumların içine düştüğü buhranların, tefrikaların, yok olma tehlikelerinin örnekleriyle doludur. Böyle bir buhranın önüne geçmede dinin birliğe, kardeşliğe yönelik mesajları önem arz etmektedir. Kur an bütün inananların kardeş olduğunu, eğer bunlar arasında bir husumet olursa barıştırılması gerektiğini 8 kulaklarımızı tırmalarcasına haykırmaktadır. Kur anın bu ifadesi inananları kardeş ilan ederken, aynı zamanda aralarında her ne surette olursa olsun bir kırgınlık, düşmanlık olursa bunun devam etmemesi için barışı ön plana çıkarmaktadır. Hz. Peygamber de oluşturulacak barış ortamının devam edebilmesi için mü min uysaldır, kendisiyle ünsiyet edilir. Hoş geçinmeyen ve kendisi ile hoş geçinilmeyen kimsede hayır yoktur diyor. Ülkemizde Alevisi ve Sünnisiyle beraber (kendini ateist nitelendirenler hariç) herkes Allah a, Peygamberine, Kur an a inandığını ifade ediyor. Nitekim bizim yerel düzeyde yaptığımız bir araştırmaya göre Alevilerle Sünniler arasında dinin temel esasları bakımından önemli sayılacak hiç bir ayrılık yoktur. Sadece görünen şey bazı Sünnilerde de olduğu gibi ya bilgi farklılığından ya da bilinçli olarak ateizmi benimsediğinden dolayı inançsızlık durumu sezilebilmektedir. Bununla birlikte gerek Alevî gerekse Sünnilerin ezici çoğunluğunun Allah, Peygamber, Ahiret gibi aynı temel inançları paylaştıkları görülmektedir (Arabacı, ). Anadolu'daki Alevî-Sünni farklılığının, teolojik olarak aşkın alanla belirlenen bir olgu olmadığı, tarihten günümüze, din-toplum ilişkilerine dayalı olarak yüzyıllardan beri farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir olgu olduğu, bu dinî-sosyal olgunun meydana gelmesinde, tarihî, sosyo-ekonomik ve kültürel etkenlerin dışında epistemolojik etkenlerin(eğitimöğretim durumlarının), buna bağlı olarak farklı etkileşim içinde bulunan dinî önderlerin ve onların etkisinde kalan inananların her türlü beşerî durumlarının etkili olduğu, objektif olanlar için aşikârdır. Öyleyse her iki kesimde bazı istisnalar olsa da bugün ülkemizde yaşayan Alevisi ve Sünnisiyle bütün inananlar İslâm ın temel referanslarına inanmakta birleşmektedirler. Bu bir arada yaşama ve aynı dini kimliği paylaşma bakımından son derece önemli bir husustur. Ne var ki Aleviliği Hıristiyanlıkla ilişkilendirmeler ya da İslâm ın içinde Sünni olmayan ayrı bir azınlık olarak göstermeler veya bu tür eğilimlere kapılanlar mevcut birlikteliğin temellerine dinamit koymaktadır. Toplumların bir arada sürekli ve istikrarlı yaşamaları bir mana etrafında bütünleşme 9 yle olur. Merhum Güngör ün ifadesiyle milleti yekpare bir sosyal bünye yapan şey kültür birliğidir. İnsanlar kültür birliği sayesinde aynı bütünün parçaları olduklarına inanırlar ki birliği asıl sağlayan şey bu ortak inançtır. İnanç birliği veya birlik şuuru insanların belli başlı noktalarda ortak olmalarına dayanır. 10 Çünkü bir kültürün unsurları durumunda olan gayeler, değerler, fikirler, temayüller, müesseseler ve bunları benimsemiş olan gruplar arasındaki birleştirici bağ sadece mekansal veya dış tesirlerle yahut sadece fonksiyonel, mekanik bir bütünleşmeye dayandırılamaz. Dayandırılırsa, müesseseler arasında ahenksizlik, sosyal gruplar arasında amaç ve hedef bakımından farklılıklar ortaya çıkabilir. Oysa bir mana etrafında birleşen toplumlarda durum farklıdır. Böyle bir toplumun üyeleri her ne kadar bir müzik parçasının yapraklar halinde dağılıp parçalanan notaları gibi dağınık görünseler de, birlikte ifade ettikleri mana bakımından böyle bir müzik parçasında her birinin özel yeri olan beste bölümleri gibidir Hucurat 10 Bilgiseven Kurtkan, Amiran, Genel Sosyoloji, Filiz kitapevi, 4. baskı, İst. 1986, s Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken yay, 1995, s A.g.e., s

193 Sonuç olarak Türkiye miz ve toplumumuz küreselleşmenin retoriği olarak öne çıkan postmodern söylemlerle dünya ölçeğinde ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilmek istenen küreselleşmenin aktörleri ve yerel temsilcileri tarafından milli bütünlüğümüzü tehdit edici, dini,tevhidî değerlerimizi, kültürel mirasımızı, kısaca sosyal muhayyilemizi oluşturan tüm değerleri altüst edici bir durumla karşı karşıyadır. Alevi-Sünni farklılaşmasını yeni kimlik arayışlarıyla parçalanmaya doğru götüren projeler bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Alevi Sünni farklılaşmasının kökenleri bizim tarihimizin dışında Hilafet meselesine dayalı muhalefetten kaynaklanırken kendi tarihimizin ve ülkemizin dini sosyo-kültürel atmosferinde oluşmuş bir gerçekliktir. Bunun dinin bizzat kendisinden kaynaklandığı iddia edilemeyeceği gibi, sosyolojik olarak beliren bir din anlayışının ve yaşantısının kutsala büründürülerek dokunulmazlık zırhına büründürülmesi ve aynı dinin faklı yorumları ve yaşantı biçimleri arasına aşılamayacak sınırların çizilmesi din adına yapılan bir yanlıştır. Aynı dine ve bu dinin temel kaynaklarına bağlı olan inananlar arasında farklılaşmaları ayrışma ve çatışmaya dönüştürmek ne dinin kabullenebileceği, ne de ülke ve milletimizin üstesinden gelebileceği bir husustur. Bu tür problemleri aşmanın yolu dinde doksi ötesi(metadoksi) yorumlara ulaşma çabasıdır. Herkesi bağlayıcı, tek yönlü olmayan, belirli bir yorum ve anlayışın içersine kendisini hapsetmeyip, meseleleri daha geniş perspektiften ele alabilen bir anlayışı inşa etmek gerekmektedir. Dinin temel özünde ve Cumhuriyetimizin kuruluş mantığında bu anlayış yer almaktadır. Tarih boyunca kendi düşüncelerini doğrulayan ve önceleyen, dinî bağlamda sahih (ortodoksi) ve sahih olmayan(heterodoksi) kavramlarıyla Alevî-Sünnî husumetini provoke eden dinî önyargılar yerine, dine İslâmın ilk dönemlerinde olduğu gibi meta-doksi açıdan bakmamız sosyal bütünleşme açısından gerekli görünmektedir. İslâmın tevhid inancı, inananlar arasında tesisini istediği kardeşlik düsturu, sulh ve barışın devamlılığını sağlayıcı önerilerde bulunması bir arada yaşamamızı dinî açıdan pekiştiren değerlerdir. Bunları toplumumuzun geleceği açısından korumak ve geliştirmek gerekecektir. Sahip olduğumuz kültürel değerler, sosyal bünyemizi oluşturan millî özellikler, aynı vatanı paylaşma duygusu, bağımsızlık ve bütünlüğümüzün simgesi olan sancağımız bir arada beraberce, bütünlük içinde yaşama imkânlarını veren temel dayanaklarımızdır. Hepimize düşen görev bu temelleri sarsmamaktır. Aksi takdirde yıkılan temellerin altında kalacağımız gibi yenisini aynıyla tesis etmek zor olacaktır. 193

194

195 İLAHİYAT KÖKENLİ ARAŞTIRMACILARIN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNE ÇALIŞMALARINDA ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİK Aykan ERDEMİR * Türkiye de özellikle son onbeş yıl içerisinde Alevilik ve Bektaşilik üzerine çok sayıda araştırma yayımlandı. Bu eserlerden bazıları daha kültürel göreceli ve empatik bir tutum içinde konuya anlama amacıyla yaklaşırken, gerek Alevi ve Bektaşi kültürlerinin içinden gerekse de dışından gelen bazı araştırmacılar yargılama ve taraf olma arzularının anlama çabasının önüne geçtiği çalışmalar ürettiler. Örneğin, Alevilik i ve Aleviler i kendi Sünni bakış açısından yargılama amacını güden Tarık Mümtaz Sözengil, 1991 yılında yayımlanan Tarih Boyunca Alevilik adlı kitabında şu ifadelere yer vermiştir: Yüzyıllardır Aleviler, Allah ile aralarında bazı insanları aracı olarak kabul ettiklerinden dolayı, bir türlü safsatayı ve hurafeyi onlara din adına telkine kalkan şeyhlerin köleliğinden kurtulamamışlardır... Çünkü Kur an dan uzaklaşmış geri insan, hangi yaşta olursa olsun, çocuktur ve ancak uydurmalarla yaşayacaktır. (1991:7) Diğer yandan, Ali Haydar Cilasun adlı bir Alevi dedesi ise 1995 yılında yayımlanan Alevilik Bir Sır Değildir adlı kitabında Aleviler ile ilgili olarak şu sert yargılara yer vermektedir: Bugün Dedelik köşe dönmecidir, ikbaldir, Dergah mafyacılığı ve kitleye tepeden bakmacılıktır. Dedelik müessesesi kitlenin gerisinde, az okuyan, at gözlüğü takan eyyamcı ve sefildir. (1995:30) Türkiye de Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan araştırmalarda ve yayımlanan kitap ve makalelerde ilahiyat kökenli araştırmacıların hatırı sayılır bir payı vardır. Alevilik ve Bektaşilik gibi inanca ilişkin olgulara ilahiyatçıların yoğun ilgisi elbette garipsenemeyecek bir durumdur. Benim bu çalışmamda sorgulamak istediğim, Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmaların genellikle övgü ve sövgü kutupları arasında salınageldiği Türkiye de, ilahiyat kökenli araştırmacıların kendilerine özgü ne şekilde bir anlama pratiği ve söylemsel üslup geliştirdikleridir. Bu geniş soruyu daraltmak için de, özellikle ötekileştirilmişleri anlama çabası sürecinde antropolojik açıdan merkezi bir önem arz eden öz-düşünümsellik (self-reflexivity) kavramı üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu bildiride üzerinde duracağım temel sorular şunlardır: İlahiyat kökenli araştırmacıların Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmalarında ne derece öz-düşünümsellik mevcuttur? Bilinçli bir söylemsel stratejinin parçası olsun olmasın, öz-düşünümsel olarak nitelendirilebilecek metinler hangi söylemsel örüntüleri taşımaktadır? Öz-düşünümsellik konusu ilahiyat kökenli araştırmacıların çalışmalarıyla ilgili hangi etik ve politik hassasiyetleri gündeme getirmektedir? Türkiye de inanç konusunda yapılmış çalışmalar içinde öz-düşünümsellik kavramına gerek kuramsal çerçevesi gerekse de söylemsel stratejisi içinde en geniş yer veren araştırmalardan birisi Tayfun Atay ın Batı da Bir Nakşi Cemaati: Şeyh Nâzım Kıbrısî Örneği adlı kitabıdır. Atay, kitabının Kişisel Bir Deneyimden Hatırda Kalanlar başlıklı 38 sayfalık bölümünde öz-düşünümsellik konusunu irdelemektedir (1996a: ). Atay, öncelikle antropoloji * Yard.Doç.Dr., ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara/TÜRKİYE 195

196 biliminde, yapısalcılık-ötesi ve(ya) postmodern olarak adlandırılan dönemle birlikte önemli bir değişimin yaşanmakta olduğunu vurgulamaktadır: Yakın zamanlarda sosyal antropolojide kuramsal ve yöntemsel açılardan söz konusu olan yeni yönelimler, hararetli tartışmalara yol açmaktadır. Bu tartışmaların hareket noktası, antropolojik etkinliğin ilgi odağında, öteki kültürlerin tanıtımını gerçekleştirmekten, araştırıcı/antropoloğun alandaki pozisyonu ve aralarına katıldığı topluluğun üyeleri ile ilişki ve etkileşimlerini sorunsallaştırmaya doğru bir kaymanın söz konusu olduğudur. (1996a:327) Daha sonra ise, Atay, öz-düşünümselliğin bilimsel olarak neden hayati bir önem taşıdığını belirtmektedir: Böylece antropolojik çalışma artık antropolog ile çalışılan topluluk arasında süregelen, karşılıklı etkileşimin biçimlediği diyalojik bir etkinlik olarak anlaşılır hale gelmiş ve antropoloğun bilişsel/epistemolojik, düşünsel ve duygusal süreçlerine alan çalışmasının etkileri dikkate alınarak, bilgi edinimi ile anlam yaratımının nasıl gerçekleştiği üzerinde düşünülmeye başlanmıştır. Araştırıcının alandaki pozisyonunun ve varlığının etnografik etkinliği ve onun akışını hem etkilediğini hem de ondan etkilendiğini yaşayarak öğrenmiş biri olarak, geçerli bir etnografinin ortaya çıkmasında antropolojik öz-düşünümselliğin (self-reflexivity) hayatî bir önemi olduğuna inanıyorum. (1996a:328) Tayfun Atay ın araştırmasındaki öz-düşünümselliği örneklendirmek için Sosyal Antropoloji de Yöntem ve Etik Sorunu: Klasik Etnografi den Diyalojik Etnografi ye Doğru başlıklı makalesindeki Yeşil Bayrak altbaşlıklı bölümden kısa bir alıntı sunmak istiyorum: Doktora tez çalışmamı Kıbrıslı Nakşibendi şeyhi Nazım Kıbrısi nin İngiltere deki çevresi üzerine yaptım Ben, dine yaşamında belirleyici bir yer veren, dinî yaşantısına azami önem ve dikkat gösteren, kısaca, dindar bir sosyal çevreden gelmiyorum Şeyh Nazım ve çevresi ile ilk tanışmam 1990 ın Ramazan ayında cemaatin Güney Londra da kendilerine ait bir camide gerçekleştirdikleri zikir seremonisine katılarak oldu Ancak o gün, o anda dalgalanan yeşil bayrak, bana ürpertici biçimde, Menemen olayını (1930) ve öğretmen/yüzbaşı Kubilay ın kesik başını anımsattı. Karanlık bakışlı ve kara sakallı yobaz ların elinde yükselen bir yeşil bayrak ve ucunda kanları sızan bir kesik kafa!... Din adına herkesi öldürmeye hazır, kana susamış yarı-deli fanatikler!... Sonra ne oldu? Böylesi bir iç-huzursuzluk ve sıkıntı ile başlayan alan çalışmasında günler, haftalar ve aylar geçti. Ve bir gün Londra sokaklarında başımda müridlerin giydiği türden yeşil renkli bir sarıkla hiç rahatsızlık ve kaygı duymadan dolaştığımı fark ettim. (1996b: ) Tayfun Atay gibi ağırlıklı olarak Sünni topluluklar üzerine araştırma yürütmüş olan Yael Navaro-Yashin ve Jenny B. White ın sırasıyla Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey (2002) ve Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics (2002) adlı kitaplarında da kapsamlı öz-düşünümsel bölümler yer almaktadır. Bu noktada, Sünni topluluklar üzerine yürüttükleri saha araştırmalarında öz-düşünümsel bir tavır takınan bu araştırmacıların benzerleri, Alevi topluluklar üzerine saha araştırmaları yürüten araştırmacılar arasında ne derece mevcuttur? sorusunu yöneltmek istiyorum. Örneğin, Irène Mélikoff, Türkçe çevirisi Cumhuriyet Kitapları nca 1998 yılında, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe adıyla yayımlanan eserinin 17. ve 26. sayfaları arasındaki bölümünde Alevilik araştırmalarına ilk başladığı günden bu yana yaşadıklarını ve hissettiklerini paylaşmaktadır: Alevîlerle ilk karşılaşmamda, hemen dikkatime çarpan şey, Ali nin kutsallaştırılması oldu. Türkiye nin sünnî bir ülke olduğunu hep işitmişimdir. Hattâ bu, orada uzun süre kalışlarımda şüphe duymadığım bir gerçekti. Ve işte birden, İmâmiyye görünümü altında olsa da, aşırı bir şîî inanış biçimi ile karşı karşıya idim. Yeniden bedenleşme (réincarnation) inanışlarına daha az şaşırdım. Şüphesiz bu, inanışın, ussal olmaktan çok içgüdüsel biçimde ve saklı bir durumda kendi derin benliğimde de yaşıyor olmasındandı. (1998:17) 196

197 Bu aşamada, araştırmamın ana odak noktası olan ilahiyat kökenli araştırmacıların Alevilik ve Bektaşilik üzerine yaptıkları yayınlardaki söylemsel stratejiler ve örüntüler konusu üzerinde durmak isterim. Türkiye deki ilahiyat kökenli araştırmacılar ve onların eserleri büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Özellikle Alevilik ve Bektaşilik söz konusu olduğunda, farklı epistemolojik, yöntembilimsel, politik ve etik duruşlardan söz etmek olasıdır. Bu sebeple de Alevilik ve Bektaşilik konusuna klasik bir ilahiyatçı bakışı olarak nitelendirilebilecek bir genellemeye gitmek olası değildir. Yine de paylaşılan ortak akademik formasyon ve bilimsel geleneğin kısmen uzantısı ya da yansıması olarak düşünülebilecek bazı örüntülerin tespiti söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu bildiride ilahiyat kökenli araştırmacıların, Alevilik ve Bektaşilik üzerine eserlerinin öz-düşünümsellik açısından sistematik benzerlikler gösterip göstermediği üzerinde durulacaktır. Öncelikle belirtmek istediğim nokta ilahiyat kökenli araştırmacıların Alevilik i anlama çabalarının genellikle din antropolojisinden çok din sosyolojisi çerçevesinde şekillendiğidir. Kısmen bu nedenle, antropolojinin ısrarla üzerinde durduğu kültürel görecelilik ve empati anlayışları bu eserlerde fazlaca yer bulabilmiş değildir. Uygulamalı sosyal bilimlerin normatif tonu oldukça sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Yılmaz Soyyer, 1996 yılında yayımlanan Sosyolojik Açıdan Alevî Bektaşî Geleneği adlı çalışmasında Alevi ve Bektaşi elitlerle ilgili olarak şu değerlendirme, eleştiri ve uyarılarda bulunmaktadır: Alevî-Bektaşi geleneğinin aydınları korkunç bir kavram kargaşasının içinde bulunmaktadırlar. Büyük çoğunluğu ne İslâmı, ne tasavvufu ne de batı felsefesini bilmektedir. Önce kendi aralarında bir takım kavramlarda anlaşmaları gerekmektedir. Ne olduğu belli olmayan, tarihi yazılı kaynaklara dayanmayan, kaypak zemindeki bir dinî sistem, ancak Durkheim in incelediği ilkeller de vardır. (1996:156) İbrahim Canan ise Alevilik üzerine son zamanlarda özellikle Aleviler tarafından yapılmakta olan yayınları şu normatif tonla eleştirir: Bu neşriyatlar, büyük çoğunluğuyla Alevî-Sünni ayrılığını büyütmeye, kapanmaz bir uçurum hâline getirmeye, aynı vatanı, aynı tarihi, aynı ortak değerleri paylaşan, dili bile aynı olan insanları birbirine karşı kuşkulu, soğuk ve hattâ düşman yapmaya çalışmaktadır. Kulaktan dolma, yalan yanlış ve eksik, efsane, uydurma ve iftira karışığı malûmat kırıntıları, sağlıklı bir bilgi, aydınlatıcı, kaynaştırıcı bir irfan, asrımıza yakışan güvenilir bir atıf kaynağı olamayacağı halde yeni neşriyat maalesef bunlardan beslenmektedir. (2002:17-18) İlyas Üzüm ise, İSAM tarafından 2000 yılında yayımlanan Günümüz Aleviliği adlı eserinde doğrudan çok net bir normatif tutum takınmasa da, verilerin nesnel şekilde sunuşu olarak formüle ettiği ve cemevlerinin terör örgütleriyle ilişkilerini vurgulamayı amaçladığı kısmında, anlamayı değil de asayişi sağlayıcı bir proje peşinde koşar görünümü çizmektedir: Cem Evi nde yapılan aramada 18 adet DHKC yüz maskesi, 130 adet yasak yayın, 3 adet DHKC pankartı gibi bir ibadet mekânından çok bir ideolojik örgüt evinde olabilecek malzemeler bulunmuştur. (2000:38) Bazı araştırmacılar ise, çalışmalarında kendileri açık bir tutum takınmasalar ve araştırma sürecindeki deneyimleriyle ilgili öz-düşünümsel paylaşımda bulunmasalar da, Alevilik ve Bektaşilik üzerine yazılmış mevcut eserleri eleştirirken, zaman zaman gayri-ihtiyari de olsa, satır aralarında kendi dünya görüşlerine dair ipuçları vermektedirler. Örneğin, Yahya Mustafa Keskin, İlâhiyât Yayınları nca 2004 yılında yayımlanan Değişim Sürecinde Kırsal Kesim Alevîliği: Elazığ Sünköy Örneği adlı kitabında kendi yaklaşımının nesnelliğini şu şekilde kurmaya çalışmaktadır: Her ne şekilde algılanırsa algılansın, Alevîlik Bektaşîlik olgusu, günümüzde Türkiye nin gündemini belirleyen en önemli hususlardan birisi olmakla birlikte, olgu hakkında ileri sürülen fikir ve değerlendirmelerin pek çoğu olayın tarihi, dînî, siyasi ve kültürel boyutlarıyla pek de uyuşmayan teorik açıklamalardan öteye gidememektedir. Bu yüzden, bu sahadaki yanlış anlamaların önüne geçebilmek ve mevcut realiteyi her türlü ideolojik ve siyasi kaygılardan ve sübjektif 197

198 değerlendirmelerden uzak kalarak, objektif kriterlerle olduğu gibi ortaya koyabilmek için, pratikte yaşanan Alevîliğin, bizzat, kendi doğal alanında araştırılmasının önemi ortadadır. (2004:18) Burada ideolojik ve siyasi kaygılardan uzak bir nesnelliğin garantisi olarak sunulan Alevîliğin, bizzat, kendi doğal alanında araştırılması formülasyonu aslında Alevilik in özünün kırsallıkla ve izolasyonla özdeşleştirildiği bir doğallık anlayışının dışavurumudur. Şüphesiz ki Alevilik in farklı kurgulanışlarından birisi olan bu yaklaşım da ideolojik ve siyasidir. Keskin, kendi bilimsel konumunun olası ideolojik ve siyasi açılımlarıyla ilgili herhangi bir sorgulamaya girişmemeyi tercih etmiştir. Yahya Mustafa Keskin, aynı eserinde ülkemizde inanç konusunda araştırma yürüten sosyal bilimcilerle ilgili şu eleştirilere de yer vermiştir: Batılı sosyologlar, çalışmalarının önemli bir kısmını dînî içerikli sosyal olay ve olgulara ayırırken, ülkemizdeki sosyal bilimcilerin büyük çoğunluğunun, pozitivist felsefeden kaynaklanan ve dînî düşünceyi toplumsal evrimin en geri ve en ilkel düşünce biçimi şeklinde algılayanlardan oluşmuş olması düşünülebilir. (2004:18) Burada, her ne kadar eleştirilen çalışmalara ilişkin hiçbir kaynak verilmese de, ülkemizdeki sosyal bilimcilerin büyük çoğunluğu din algılayışlarında var olduğu iddia edilen sınırlılıklar sebebiyle eleştirilmektedir. Bu eleştiri, aynı zamanda, ilahiyat kökenli araştırmacıları, dînî düşünceyi toplumsal evrimin en geri ve en ilkel düşünce biçimi şeklinde algıladıkları iddia edilen sosyal bilimcilere kıyasla Alevilik konusunda daha yetkin ve tarafsız bilimciler olarak da inşa etmektedir. Keskin her ne kadar kitabında Alevi inancı ile ilgili kendi görüşlerini ve pozisyonunu açık etmekten kaçınsa da, başka bilim insanlarına yönelttiği eleştiriler vasıtasıyla gayri-ihtiyari de olsa öz-düşünümsel anlamlar çıkarılabilecek ifadeler sunmaktadır. Yahya Mustafa Keskin in yaklaşımına benzer bir yaklaşıma, Mehmet Saffet Sarıkaya nın Ötüken Yayınları nca 2003 yılında yayımlanan Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arkaplanı: (XI-XIII. Asırlar) adlı çalışmasında rastlanmaktadır. Sarıkaya mevcut araştırmacı ve araştırmalarla ilgili şu eleştirilerde bulunmaktadır: Fakat maalesef, araştırmacıların, Anadolu nun dinî tarihini incelemek ve bütün boyutlarıyla ortaya koymak konusunda yeterli gayreti gösterdiklerini söylemek güçtür. Günümüzde Anadolu nun dinî tarihiyle ilgili hâlâ pek çok karanlık nokta vardır. Bu konu üzerindeki akademik araştırmaların yetersizliği nedeniyle meydanı boş bulan bazı art niyetli kimseler, ihtimaller üzerine kurulu bir tarih yazma çabası içinde olayları gerçekle ilgisi olmayan mecralara sürükleyebilmekte ve sahip oldukları medyatik güçle bunları tarihî hakikatlermiş gibi sunabilmektedirler. (Sarıkaya 2003:11-12) Sarıkaya, bu eleştirilerden sonra çözüm önerisi olarak da şunu önerir: Bunun için konunun uzmanları tarafından bilimsel metotlarla ve tarihî hakikatlere uygun olarak ortaya konulmasında zaruret vardır (2003:12). Sarıkaya, her ne kadar kitabında kendi konumu ile ilgili açıklayıcı bilgi sunmaktan kaçınmışsa da, bu eleştiri ve çözüm önerileri vasıtasıyla kendisini en azından art niyetsiz, ihtimaller üzerine kurulu bir tarih yazma çabası içinde olayları gerçekle ilgisi olmayan mecralara sürüklemeyecek, ve medyatik gücüyle tarihi hakikatler uydurmayacak bir araştırmacı olarak sunmaktadır. Kendi konumu ile ilgili olarak ipuçlarını eleştirilerinin satır aralarından derleyebileceğimiz bir başka araştırmacı da Ahmet Yaşar Ocak tır yılında, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Türk Sufîliğine Bakışlar adlı kitabında Alevilik araştırmaları ile ilgili şu eleştirilerde bulunmaktadır: Ermeni Meselesi, Bulgar Meselesi, Kürt Meselesi, İslâm Meselesi nde olduğu gibi, Alevîlik Meselesi de... gerçek çehresiyle, tarihin içinden geldiği biçimiyle ve bugünkü yapısıyla gerçekte olduğu gibi tanınmak, bilinmek ve öğrenilmek istenmiyor. Yalnızca güdülen maksatlara uyabilecek, kullanılabilecek yanları araştırılıyor veya kullanılmak amacı güdülen yapay tezlerle oyalanılıyor. (Ocak 1996:250) 198

199 Ahmet Yaşar Ocak, bu eleştirisiyle Alevilik çalışmalarını tarihsel hakikatler ve maksatlı yapay tezler kutupları arasında bir düzlemde sınıflandırmakta ve değerlendirmektedir. Bu değerlendirmede ise günümüzdeki Aleviler in ve Alevilikler in çeşitliliklerini anlamlandırma çabası çerçevesinde tarihsel kuram ve yöntemlerin, farklı anlama yöntem ve yaklaşımlarından yalnızca birisi olduğuna değin bir uyarı ise yer almamaktadır. İlahiyat kökenli bir tarihçinin Alevilikler i anlamlandırma çabasını tarihsel hakikatler çerçevesine oturtması her ne kadar gayet doğalsa da, epistemolojik ve yöntembilimsel tercihlerimizin, bilimsel mevzilerimizdeki akademik yığınak ve yatırımlarımızın dayattığı bir sonuç olabileceğine dair öz-düşünümsel bir ipucu sunmak, okuyucuya farklı disiplinlerin bizimkilerden farklı da olsa, kendi meşru yaklaşımlarını kurgulayabileceklerini anımsatması açısından yararlı olur görüşündeyim. İlahiyat kökenli araştırmacıların hepsi öz-düşünümsellik söz konusu olduğunda, satır aralarında ipucu avcılığı yapmamaza yol açacak derecede ketum değildirler. Eserlerinin başına hem Alevilik e ilişkin hem de kendi konumlarıyla ilgili bilgiler sunan araştırmacılar mevcuttur. Örneğin, Ethem Ruhi Fığlalı, ilk kez 1990 yılında yayımlanan ve dördüncü baskısı Selçuk Yayınları nca 1996 yılında gerçekleştirilen Türkiye de Alevîlik Bektâşîlik adlı kitabında okuyucu ile şu mahrem bilgileri paylaşır: 1937 yılı sonunda, Burdur da sünnî bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldikten sonra, 1950 lere kadar çocukluğum, merhum babamın marangoz oluşu sebebiyle Tahtacı Türkmenlerle içiçe geçti. Evimizin bahçesinde rahmetli babamın mobilya yapımında kullanacağı çam, ceviz, kavak tomruklarını karı-koca, her bıçkı çekişte gırtlaklarından gelen Hû-Allah sesleriyle ahenkli bir tempoda biçen, hatırımda kaldığı kadarıyla, bana Evvel Allah diyelim. Şah Hüseyin e gidelim gibi ve daha nice deyişler söyleyen tahtacılar, çocukluk günlerimden itibaren hep yakın ilgimi çekmişlerdir. Gerek Burdur da gerek Toroslardaki ailemizin bağlı olduğu köylerde dâima çok temiz ve yakın dostluk içinde olduğumuz dürüst, çalışkan ve pırıl pırıl yüzlü bu insanlara, dışarıda bazı çevrelerin ileri-geri söz söylemeleri, beni çocuk halimde bile üzmüş ve tedirgin etmiştir; çünkü onlar iddia edildiği gibi kötü olmalarına; hele işte bile zikir ederek çalışan bu saf gönüllü insanların, müslümanlığın dışında ve zındık olmalarına imkan yoktu. (1996:vii) Abdülkadir Sezgin de, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı nın Gençlik ve Halk Kitapları serisinden 1990 yılında yayımlanan ve içinde Otantik Kültür Ürünleri adını verdiği Bektaşi bilgi ve davranışlarını saptamayı amaçladığını bildirdiği (1990:v-vi) Hacı Bektaş Velî ve Bektaşîlik adlı kitabında kendisinden kısaca şu şekilde söz etmektedir: Kendimi ve çevremi farketmeye başladığım yıllardan itibaren, sünnî-alevî, bektaşî tabirlerini duymuştum; karalanıp kötülenen alevîlerin başka bir isimle Bektaşî olarak, keskin ve kıvrak zekânın temsilcisi olduğunu bilmiyor, bunu bir fıkra kahramanı zannediyordum. (Sezgin 1990:3) Zekeriya Beyaz ise 2003 yılında Sancak Yayınları nca yayımlanan Alevî Dosyası: Alevî- Sünnî Sorunu ve Çözüm Yolları adlı kitabının başında kendisiyle ilgili olarak şu bilgiyi sunmaktadır: Bu satırların yazarı 1975 yılında Elazığ da Alevi-Sünni Kardeşliği konulu bir konferans vererek konu ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Sonraki yıllarda da konu etrafında birçok konuşma ve yazıları olmuştur. (Beyaz 2003:7) Beyaz, kitabında daha sonra ayrıca şu yorumda bulunmuştur: Öncelikle ortada bir Alevi-Sünni sorununun var olduğunu, bunda hepimizin kusuru olduğunu beyan ediyoruz. Özellikle ben Sünni kökenli bir bilim adamı olarak adalet ve hakkaniyet duygusuyla, insaf ve vicdan ölçüsüyle günümüzdeki ve İslâm tarihindeki gerçekleri söylemek ve itiraf etmek istiyorum.(beyaz 2003: ) Bu kısa öz-düşünümsel anlatılarda göze çarpan örüntüleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: Araştırmacılar, belki de ilahiyat kökenli olmalarının Alevi ve Bektaşi okurlarda yaratabileceği 199

200 önyargılara karşı savunmacı bir tavrın dışavurumu olarak, bir yanda itiraf ve özrü bir yanda da sıcak bir sempatiyi barındıran bir söylemsel strateji izlemişlerdir. Sünni olduklarının kabulünün ardından, araştırmacılar Sünniler arasındaki önyargılardan haberdar olup da o önyargıların kurbanı olmadıklarının altını çizmişlerdir. Ayrıca ötekini anlama çabasının olmazsa olmaz önkoşullarından biri olan empati duygusu, araştırmacıların kendini Alevi okurlara sunma faaliyeti içinde yerini sempatiye bırakmış, araştırmacı ile araştırma öznesi arasındaki mesafenin kaybolduğu ve yer yer içtenliğinden şüpheye düşülebilecek derecede derin bir sıcak yakınlık ifadesine dönüşmüştür. Buradaki diğer bir ilginç nokta da, bu araştırmacıların kendilerini sunuşlarını, kendi konumlarını bilimsel eleştirilerinin satır aralarına gizlenmiş tavırlarının gayriihtiyari yansıması sonucu belli eden araştırmacılar kadar olmasa da, endirekt yoldan yapmış olmalarıdır. İlk sözünü ettiğim araştırmacılar bilim dünyasına konuşur bir haldeyken Aleviler e kendilerini gayri-ihtiyari sunarken, ikinci gruptaki araştırmacılar daha çok Sünni bir okur kitlesine yazılmış izlenimi veren kitaplarında mesajlarını endirekt olarak Aleviler e sunmaktadırlar. Antropologların öz-düşünümselliklerinin bir ifadesi olan araştırma özneleri ile dolaylı da olsa itirafvari bir söylemsel çerçeve içinde iletişime geçme çabası, ilahiyat kökenli araştırmacılarda araştırma öznelerine utangaç ve mahcup bir tavırla bir başka kitle üzerinden farkında olmadan ulaşıvermiş olmanın halet-i ruhiyesinin performansı halini almıştır. Anlatılardaki muğlaklık zaman zaman öz-düşünümsel metnin araştırma özneleri olan Aleviler ve Bektaşiler ile olan ilişkiye değin değil de, sanki bu faaliyeti kenardan izleyip de yargılayan Sünni cemaatten dilenilen bir özrün ifadesine yönelik olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Abdülkadir Sezgin in 1996 yılında Burak Yayınevi tarafından yayımlanan Alevilik Deyince başlıklı kitabında bu tavrın ilginç bir örneği mevcuttur. Sezgin, kitabının Sünni Bir Aileye Mensubum ara başlıklı kısımda kendi dinsel kimliğini ve bunu açıklamasının sebeplerini şu şekilde sunmaktadır: Bektaşilikle ilgilenmemin ötesinde, Bektaşilere duyduğum muhabbet ve yakınlık sebebiyle, kendisini Sünnî ve cennetin orta yerinde tapu sahibi zanneden bazı kimselerce kimliğim ciddi anlamda merak edilmektedir. Bu bakımdan da ailemle ilgili bilgiler vermek ihtiyaç olmuştur Bundan sonra, gönlünüz arzu ediyorsa Sünnî, yahut gönlünüz öyle görüyorsa alevi, bektaşi veya başka bir terim de söyleyebilirsiniz. (Sezgin 1996: 6, 7) Sezgin, Alevilik üzerine yazdığı ilk kitap beş baskı yaptıktan ve aradan altı yıl süre geçtikten sonra kendi dinsel kimliği ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalarda bulunma gereksinimi duymuştur. Burada ilgi çekici olan, bu gereksinimi duymasına yol açanın araştırma özneleri olan Alevi ya da Bektaşiler olmaması, aksine çevresindeki Sünniler olmasıdır. Bu noktada, özdüşünümsel formdaki anlatının Alevi ve Bektaşiler le diyalojik ilişki ve etkileşimin ifadesi olmaktan çok Sünniler e karşı savunmacı ve mahcup bir tavrın dışa vurumu olması ilgi çekicidir. İlahiyat kökenli araştırmacıların eserlerinden, fazla ayrıntıya girmeden örneklendirmeye çalıştığım gayri-ihtiyari ya da endirekt öz-düşünümsel sunuşlar şüphesiz ki pek çok antropolog için tatmin edici içerikten, niyetten ve biliçten yoksundur. Ama ben yine de bu gayri-ihtiyari ve endirekt öz-düşünümsellik ifadelerini, ilahiyat kökenli araştırmacıların günümüz Türkiyesi nde Alevilik ve Bektaşilik konularında araştırma yaparken karşılaştıkları akademik, sosyal, kültürel ve inançsal sıkıntıların, endişelerin ve kaygıların yansımaları olarak okumayı anlamlı buluyorum. Ötekini anlamlandırma çabası içinde ilahiyat kökenli araştırmacılarımızı öz-düşünümsel çekingenlikler, utangaçlıklar ve sessizliklere sevk eden yapısal etkenler üzerinde fikir yürütmenin, Türkiye deki inanç alanındaki araştırmalardaki empati ve kültürel görecelilik eksikliğini gidermede anahtar rolü oynayabileceğini düşünüyorum. Artık günümüzde, Tayfun Atay ın deyişiyle, araştırmacının ortaya çıkardığı bilgi kümesi, yani bir kültürün kendisi tarafından yapılan takdim ya da tanıtımı, tartışmasız kabul gören doğrular olarak değerlendirilmeyip, ondan ne bulduğu kadar, belki de ondan fazla ne yaptığı nın 200

201 bilgisini aktarması istenmektedir (1996:229). Bu aşamada, ilahiyat kökenli araştırmacılarımızın, öz-düşünümsellik açısından ketumluklarının üstesinden gelmelerini sağlamalarında faydası olacağını umduğum George Marcus un Ethnography through Thick and Thin adlı kitabından bir alıntıya yer vermek istiyorum: Pasaklı metinler pasaklıdır; çünkü kendi açık-uçluluklarında, bitmemişliklerinde ve bir metni ya da analizi nasıl sonlandıracakları konusunda emin olamama durumunda ısrarcıdırlar. Bu tarz bir açık-uçluluk diyalog etiği ve kısmi/taraflı bilgiye gösterilen hassasiyetin işaretidir. (Marcus 1998:189) Pasaklı metinlerin açık-uçlulukları ve bitmemişlikleri örneğinden yola çıkarak, çalışmalarımızda pasaklı öz-düşünümsel anlatılar vasıtasıyla kendimizi, araştırmamızı, ve araştırma özneleriyle diyalojik etkileşimimizi farklı kitlelerle içten bir şekilde paylaşmanın önemini vurgulamak isterim. Paylaşmanın aracı olarak tasarladığımız söylemsel stratejilerin gergin, savunmacı, özür dileyen, utangaç ve kısıtlı anlatılar yerine nihai olmayanın, anlık durumların ve mahremin doğrudan ve komplekssiz bir sunuluşu üzerine inşa edilmesinin, gerek bilimsel, gerek siyasi, gerekse de etik olarak daha yapıcı sonuçlar doğuracağı düşüncesindeyim. Aleviler arasında 18 ay etnografik saha araştırması yürütmüş Alevi kökenli olmayan bir araştırmacı olarak şunu belirtmeliyim: Empati kurma ve anlama etkinliği, farklılıkları mahremlerden sakınmanın ve savunmacı ve özür dileyen refleksler takınmanın aşılabildiği ortamlarda barındırabilecek bir hukukun oluşturulabilmesi neticesinde tatmin edici sonuçlar doğurabilmekte. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde ilahiyat kökenli araştırmacılar da öz-düşünümsel anlatılar aracılığıyla Alevilik ve Bektaşilik konularını daha empatik yollardan anlamlandırma ve sunma yolunu tercih eder olacaklardır. Kaynakça Atay, Tayfun (1996a). Batı da Bir Nakşi Cemaati: Şeyh Nâzım Kıbrısî örneği. İstanbul: İletişim Yayınları. Atay, Tayfun (1996b). Sosyal Antropoloji de Yöntem ve Etik Sorunu: Klasik Etnografi den Diyalojik Etnografi ye Doğru, Kuvvet Lordoğlu, der. İnsan, Toplum, Bilim: 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler İstanbul: Kavram Yayınları, s Beyaz, Zekeriya (2003). Alevî Dosyası: Alevî-Sünnî Sorunu ve Çözüm Yolları. İstanbul: Sancak Yayınları. Canan, İbrahim (2002). Risale-i Nur Işığında Alevilik Sünnilik Meselesi. İstanbul: Nesil Yayınları. Cilasun, Ali Haydar (1995). Alevilik Bir Sır Değildir. Ceylan Ofset. Fığlalı, Ethem Ruhi (1996). Türkiye de Alevîlik Bektâşîlik. Ankara: Selçuk Yayınları. Keskin, Yahya Mustafa (2004). Değişim Sürecinde Kırsal Kesim Alevîliği: Elazığ Sünköy Örneği. Ankara: İlâhiyât Yayınları. Marcus, George E. (1998). Ethnography through Thick and Thin. Princeton: Princeton University Press. Mélikoff, Irène (1998). Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe. Turan Alptekin, çev. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları. Navaro-Yashin, Yael (2002). Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: Princeton University Press. Ocak, Ahmet Yaşar (1996). Türk Sufîliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Sarıkaya, Mehmet Saffet (2003). Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arkaplanı: (XI-XIII. Asırlar). İstanbul: Ötüken Yayınları. Sezgin, Abdülkadir (1990). Hacı Bektaş Velî ve Bektaşîlik. Ankara: Kültür Bakanlığı. Sezgin, Abdülkadir (1996). Alevilik Deyince. İstanbul: Burak Yayınevi. Soyyer, Yılmaz (1996). Sosyolojik Açıdan Alevî Bektaşî Geleneği. İstanbul: Seyran Kitap. Sözengil, Tarık Mümtaz (1991). Tarih Boyunca Alevilik. İstanbul: Çözüm Yayıncılık. Üzüm, İlyas (2000). Günümüz Aleviliği. İstanbul: İSAM Yayınları. White, Jenny B. (2002). Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics. Seattle: University of Washington Press. 201

202

203 TAHTACI KİMLİĞİ VE TAHTACI İNANÇ MERKEZLERİ Veli ASAN * Anadolu coğrafyasında, Tahtacı olarak çağrılan bir grubun bulunduğu gerçektir. Bu konuda yapılan yayınlar küçümsenmeyecek boyutlara ulaşmıştır. Gazete, dergi ve medyada çıkan yazılardan başka salt Tahtacılar ı konu alan kitaplar da yayınlanmaktadır. Yazarlarımız ve araştırmacılarımız, önce yazılı kaynakları tarıyor, daha sonra da Tahtacılar ın toplu bulundukları yerlere giderek en doğru bilgileri toplamaya çalışıyorlar. Bütün bu çabaları takip ediyor, çalışanları takdirle karşılıyoruz. Bu toplumun içinden çıkmış bir yazar olarak, bu tuzda benim de bir katkım olursa onur duyarım. Kısa bir tarih bilgisi vermek gerekirse: Tahtacıların Oğuz Türklerinin bir kolu olan AĞAÇERİ oymağından oldukları çeşitli araştırmacıların ortak yargılarıdır. Oğuzların tamamında olduğu gibi önce Türkmen olarak çağrılan ve diğer oymaklarla yaşam bakımından, ayrılıklar gösteren bu oymak sonradan uğraşıları gereği Ağaçeri olarak çağrılmaya başlamışlardır. Gerekçe salt ormanda bulunmalarıdır. Bir de buna ağaç işleri ile uğraşmalarını eklersek Ağaçeri olarak çağrılmalarının ne denli doğru olduğunu anlarız. Büyük göç başladığı zaman Oğuz boylarında Ağaçeri oymağı olarak bilinen bu grup Anadolu ya gelerek bir müddet daha o ismi taşımışlarsa da birkaç asır sonra Tahtacı sözcüğü gelip Ağaçeri nin yerini almıştır. Kimi yazarlara göre 13, kimilerine göre de16. yy da Tahtacı diye çağrılmışlardır. Kavram pek önemli değil. Her iki sözcük de bu oymağı temsil edecek yapıdadır. Yani o gün bugündür oymağın uğraşı verdiği saha ağaç işidir. Cumhuriyet döneminden sonra özellikle teknolojinin gelişmesi ile meslek değiştirmişlerse de artık Tahtacı sözcüğü bir meslek olmaktan çıkmış ve bir soyun simgesi olmuştur. Bugün mesleğimiz ne olursa olsun bizlere her kes Tahtacı demektedir. Tahtacılar ın Anadolu coğrafyasına gelip yerlerini almaları binlerce yıl sürmüştür. Hele Asya dan çıkıştan beri, kendi içlerine dönük kapalı hayat yaşayışlarını da hesaba katarak her yönden geçirdikleri evreleri kolayca anlar doğru sonuca varırız. Tahtacılar ın, önce Oğuz(Türkmen)ların, sonra Ağaçeriler in torunları olduklarını kanıtlamak için bazı yazarlardan küçük alıntılar yapacağım: En son TAHTACILAR isminde kitap yayınlayan Ali Selçuk tan başlamak istiyorum. Selçuk bu kitabı oluşturuncaya değin 278 yazılı kaynak taramış, 118 yaşlı kişi ile ilişki kurmuştur. Bakınız Ali Selçuk kitabının giriş bölümünde ne diyor: (S.21) Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu araştırmaların ortak özelliği tahtacıların Orta Asya Türk boylarından olduklarının vurgalanmasıdır. Türkmenler üzerinde en derin araştırmayı yapan rahmetli Faruk Sümer, yazdığı Oğuzlar (Türkmenler) kitabının çok yerinde Tahtacıların Ağaçerilerin torunları olduklarını vurgulamaktadır. Belleten in 16.cildinin 528. sayfasında Ağaçeriler isimli makalesinde Ağaçeriler le aynı dönemde yaşayan tarihçiler, bu topluluğun türkmen oldukları hususunda hemfikirdirler dedikten sonra da, Ağaçerileri Türkmen gurubuna mensup bir topluluktur. Diyerek konuyu bağlamıştır. Sevgili dostum Nejat Birdoğan 1993 yılında düzenlenen Tahtacılar Sempozyumunda sunduğu bildiride X MS 465 yılına kadar inerek : Sabirler ve Ağaçeriler, Oğuzları izleyerek Gökçegöl yörelerine geçiyorlar. Demek suretiyle Ağaçeri sözcüğünün 5.yy. da bile bilindiğini * Araştırmacı-Yazar, Isparta/TÜRKİYE 203

204 duyurmuş oluyor. (Sempozyum Kitabı 1995 s. 11).(Birkaç yıl önce aramızdan ayrılarak Hakka yürüyen Nejat Birdoğan a rahmet diliyorum.) Zeki Velidi Togan: (Umumi Türk Tarihine Giriş 1946 s.13) Bugün ise Urmiye güneyinde 2000 evlik bir Ağaçeri topluluğu Avşar, Beğdili, Tilki gibi oymaklara ayrılmış olarak yaşamaktadırlar. Derken; İslâm Ansiklopedisinin Tahtacılar maddesinde:neşet Çağatay, Tahtacıların Yanyatır dedeleri, bir kısmının Malatya ve Kayseri ye geçtiğini küçük bir kısmının da Kıbrıs ve Midilli adalarına geçtiğini, Yanyatırlar ın Bağdattan geldiğini, bugün bile Bağdat ın Altın Köprü Civarında Düzhurma adlı 700 evlik bir köyün var olduğunu, bunların da Anadolu dakiler gibi Türkçeden başka dil bilmediklerini söylemektedir. Prof. Dr. Fuat Bozkurt, yayınladığı Buyruk isimli kitabın 35. sayfasında Tahtacılar 11. yy dan önce Anadoluya gelip yerleşmişlerdir. Tahtacılar Ahmet Yesevi den önce Anadolu ya göçmüşlerdir. Buna karşı Ahmet Yesevi öğretisine bağlı kalmışlardır. demektedir. Yukarıdaki yayınlardan da anlaşılacağı üzere, bugün Anadolu da dağınık halde yerleşik duruma geçmiş olan Tahtacılar Oğuz Türkleri nin dolayısıyla Türkmenlerin torunlarıdırlar. Tahtacılar Anadolu da Önceleri Ağaçeri, sonraları da Tahtacı olarak isim alan bu Türkmen boyu, Anadolu ya (diğer Türk boylarında olduğu gibi) iki yoldan girmişlerdir. Birinci kapı Kavimler Kapısı dır. Bu yol çok meşakkatli olmuş, engelleri geçerek göçmek asırlar sürmüştür. En büyük engel yeryüzü şekillerinin geçit vermeyişidir. Zira bu kapıda en zor geçilecek engel büyük iç deniz olan Hazar denizidir. Göçün başlangıcını 5.yy.la indirgersek o devirde Hazar denizine geçmek için tek aracın ağaçtan yapılacak sal olduğunu düşünmemiz gerekir. Baş taraflarda belirttiğim gibi tarihin ilk sayfasını açtığımızda rastladığımız ve Ağaçeri (Orman adamı) ler ilk salı yapıp göçü kolaylaştıran kimselerdir. Hazar denizini geçmek ne denli zor ise ondan sonra da ikinci bir engel Volga nehridir. Uzun yıllar süren uğraşıdan sonra Ağaçerilerin yardımıyla diğer Türk kabileleri Kavimler kapısından kuzeye yönelip ilk göçü Avrupa ya yapmışlardır. Bilindiği gibi bu ilk göç MS. 375 yılında Hunlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Değerli araştırmacı yazar genç arkadaşım Sayın Sinan Kahyaoğlu nun incelemelerine göre, Karadeniz in kuzeyinden Avrupa ya yapılan bu göç sırasında ve sonrasında Hun İmparatoru Atilla Ağaçeriler i emri altına almıştır. Ağaçeriler geldikleri her alanda orman aramışlar ve günümüze değin bu arayıştan dolayı göçleri durmamıştır. (Etnik kimlikleri ne olursa olsun, Türklerin Orta Asya dan başlayan göçleri 21.asırda da durmamıştır. İşte günümüzde Almanya daki, Fransa daki, ufak tefek Avrupa ülkelerindeki göçleri ve bir ucu da Amerika da olan Türk topluluklarını düşünün.) Bu göçlere açlık başta olmak üzere daha iyi bir yaşam düzeni kurmak, fikri baş sebep olarak gösterilebilir. Önce AĞAÇERİ, sonra da TAHTACI olan Türkmen boyunun Anadolu ya girdiği ikinci kapı, HORASAN kapısıdır. Bu kapının açılması Orta Asya ile kapı arasında kurulan devletlerin yıllarca süren kavgaları sebep olmuştur. Nihayet Selçuklu hükümdarı Alpaslan ın Malazgirt te 1071 de Bizans ı yenmesi ile bu ikinci kapı göçlere açılmıştır. O güne değin Horasan da Pirlerinin etkisi altında Aleviliği seçen AĞAÇERİ lerin bu kapıdan girmesi doğaldır. Büyük araştırmacı Faruk Sümer in 465 yılında Kafkasya nın kuzeyinden AĞAÇERİLER in Azerbaycan a geldiklerini yazdığı hareket, güneyden yapılan göçün başlangıcıdır. Horasan kapısından girişle başlayan göç, arada duraksamaları saymazsak bin yıl sürmüştür. Araştırmacılarımızın ortak yargısına göre 13. yy a kadar Ağaçeri sözcüğü de geçmemiştir. Öyle anlaşılıyor ki, bu isimsiz devrede Salt Türkmen olarak çağrılan ve inanç yönünden Alevi olan bu Türk budunu bir takım siyasi olayların içine düşmüşler. Kendi başlarına bir devlet kuramadıkları için de oradan oraya sürülmüşlerdir. Bu cümleden olarak Faruk Sümer, Nejat Birdoğan, Y. Ziya Yörükan ve birkaç yabancı araştırmacının ortak olarak vardıkları yargıya göre, Horasan 204

205 Kapısı ndan Anadolu ya yönelenlerin bir kısmı Orta Doğu ya kaymış, bazen zorunlu iskân bazen de kendi istekleri ile önce Bağdat, sonra Halep, daha sonra da Musul a yerleşmişlerdir. Bu bölgedeki orman işleri doyurucu olmadığı için büyük bir kısmı yeniden Anadolu ya dönmüştür. Bunlardan büyük bir kısmı Çukurova (Adana) yöresine gelirken bir kısmı da Kıbrıs üzerinden deniz yolu ile Mersin ve Antalya nın dağlık bölümleri olan Toros dağlarına çıkmışlardır. Bugün Suriye ve Irak ta sesleri duyulan Halep, Bağdat, Felluce ve Kerkük Türkmenleri o zaman Anadolu ya çıkartma yapan AĞAÇERİLER in torunlarıdır. Belli başlı yazarlarımızın kesin olarak anlattıkları bu görüşten başka oralara Türkmenlerin gittiğine dair bilgi olmadığı için tahminler kesinlik kazanmaktadır. Osmanlının en güçlü zamanlarınıda (ki Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u alması ile başlar.) Midilli nin Venediklilerden alınmasından sonra Orta Doğu daki bazı Türkmenler de önce Midilli ye çıkmışlar, orada inşa edilen donanmanın kerestelerini biçtikten sonra oraya yerleşmişlerdir. Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye deki Rumlarla oralardaki Türklerin değişimi ile Midilli deki Tahtacılar da Edremit yöresindeki Kaz dağlarına gelmişler Edremit ve çevresinde köyler oluşturmuşlardır. Edremit teki Tahtakuşlar Köyü ndeki Müzenin koruyucusu ve sahibi olan araştırmacı yazar, Ali Bey Kudar, yayınladığı TAHTAKUŞLAR REHBERİ isimli kitabının 11. sayfasını birlikte okuyalım: Böylece günler aylar ve yıllar geçmeye başladığında Padişah Sultan İkinci Mehmet (Fatih) Edemit e gelir. İDA ( Şimdiki KAZ ) dağında kerestelik ağaç araştırması yaptırır. Niyeti İstanbul u almak. Gemi için en elverişli çam ağaçlarının bu dağda bulunduğu kendisine söylenince, Toros dağlarındaki Tahtacılar ı İDA Dağı na davet eder. Ancak bir kısmı gelebilir. Onların biçtiği keresteler deniz yolu ile İstanbul tarafına gönderilebilir yılında İstanbul fethedilir. Fatih Sultan Mehmet boş durmayıp Edremit Körfezi ne üç tane gemi tersanesi yaptırınca kereste işine devam edilir. Bu tersanelerde yapılan 67 parça gemi ile Altınova sahillerinden Midilli Adası na hücum edilerek 1461 yılında da Venediklilerden Midilli Adası nı alır. Padişah Sultan Mehmet Edremit te iken işleri biten Tahtacılar huzuruna çıkarak: Padişahım biz sizleri daveti üzerine gemi kerestesi biçmek üzere Toroslar dan gelmiştik. Bir kısmımız oralarda kaldılar. Bu fetih işleri de bittiğine göre Toros dağlarına dönelim mi? Yoksa bu dağda kalalım mı? derler. Bunun üzerine Padişah: Rahatınız iyi ise kalın deyince göç kaygısından kurtulurlar. Bu söylenceyi tamamlayan bir başka varyant da gene Fatih Sultan Mehmet in Toroslardan getirttiği ve tersane işlerinde onlardan yararlandığı için Üsküdar a bir bölüm Tahtacıyı yerleştirdiği bilinmektedir. Üsküdar da günümüzde isimleri Tahtacı olan bir oymağın yaşadığı söylenmekte olup, onlarla akraba olduklarını söyleyen İzmir in Bayındır İlçesi nde kenar mahallede toplu olarak bulunan Üsküdar Tahtacıları yaşamaktadırlar. (Bu yöre 1964 yılında tarafımdan ziyaret edilmiştir.) Antalya nın Serik ilçesinde kalabalık Tahtacı grubu içinde de ÜSTÜRGELİLER adı altında bir sülale yaşamakta olup, kelimenin aslının Üsküdar olduğunun bilinci içindedirler. Tahtacı ağzındaki söylenişi ÜSTÜRGELİ dir. Bu kısa tarih bilgisinden sonra TAHTACILAR ı daha yakından izleyelim. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Doğma büyüme Tahtacı çocuğuyum ben. Beş yaşıma değin yaşamım dağlarda geçti. Yaşımın yetmişin üzerinde olduğunu da düşünürseniz Tahtacıların yaşayışlarını, inanç sistemlerini, folklorik yapılarını inceleyen ve yaşayan benden başka canlı kaynak bulunamaz. Küçük yaşlarımda konuştuğum kişilerin 60 yaşın üzerinde olduğunu varsayarsak, iki yüz yıllık geçmişleri hakkında bilgim vardır Tahtacıların. Onun için yazılı kaynaklar dışındaki anlatımlarım, duyumlarım ve gözlemlerime dayanmaktadır. Genellikle Güney ve Batı Anadolu da yerleşik düzene geçerek yaşayan bir topluluk. Düne değin dışarıdan kız alıp vermemiş Orta Asya dan getirdiği Türk törelerini aynen korumuşlardır. Horasan Pirleri ile olan birliktelikleri sonradan oraya yerleşen türbesi MEŞHET te olan sekizinci imam Ali Rıza nın da etkisi çok olmuş ve ikiye ayrılan İslâm inanç sisteminin Alevilik sistemi içerisinde kalmışlardır. Gelelim OYMAKLAR olarak dağılışlarına: Bu bölümü ovaların dağılımına göre altıya ayırıyoruz. 205

206 Asıl konuya geçmeden önce, bir noktayı açıklamakta fayda var. En az üç evlik bir topluluk OBA yı meydana getirir. Bu sayının üst sınırı yoktur. Obalar, ortak özelliklerine veya, yöneticilerin adlarına göre isimler alırlar. Örneğin, kahyasının adı Haydar olan bir OBA ya HAYDAR OBASI, çoğunluğu Çaylak olan bir obaya ÇAYLAK OBASI, salt Enselilerden olan bir obaya ENSELİ OBASI dendiği gibi. Oba, gene Türkçe olan Boy la eş anlamlıdır. Her oba, kendi içerisinde daha küçük gruplardan oluşan sülalelere ayrılırlar. Tamamı oba yı oluşturur. Her sülale, kendi arasında törelere bağlılık yönünden ufak ayrılıklar taşırlar. Ama, bunlar fazla önemsenmez. Sülaleyi oluşturan kişiler bir ana ve bir babadan üremişlerdir. Kim bilir kaç yüzyıl ve kaç nesil geçmiştir? Buna kimse kafa yormaz. Ancak aynı sülaleden olduğunu unutmazlar, soyadı nesilden nesile bilinerek sürer gider. Soy kütüğü babadan düzenlendiği için aynı ismi taşıyan sülale mensupları kesinlikle akraba olduklarını bilirler. Evlenince evlendiği erkeğin sülalesinden sayılır. Çünkü doğuracağı çocuk babasının soyuyla çağrılacaktır. Aynı sülaleden olanlar, birbirlerine TUZ EVİ derler. Çok eski nesillerden gelen bu akrabalık, bu iki sözcükle perçinlenir. Kesinlikle birbirlerine amcaoğlu kadar yakınlık hissederler. Bazı konularda başka sülalelerden sakınılan ilgi TUZ EVLERİ için konu değildir. Ortak olan törelere ve inanç sistemlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Örneğin, DANABAŞ lara nişan yaramaz. deniyorsa, sülalenin tamamı kesinlikle evlenme öncesi nişan takmaz. Direk evlilik yaparlar. ESELİLER in kadınları şalvarlarının üst kısmına yeşil basma eklemezler. Sebebi, sorulmadan kadınların tamamı bu töreye uyarlar. Bağlı kalınan her töre, kesinlikle babadan çocuğa kalmış ve günümüze taşınmıştır. Şimdi Anadolu muzda TAHTACI OBALAR ının dağılışını görelim. Tahtacı Türkmenlerinin Anadolu da Dağılışı Oba Adı Anadolu da Dağılışı Tahmini Oran % 1.ÇAYLAKLAR Isparta-Burdur-Antalya-Muğla-Denizli-Aydın-Manisa 40 2.TÜRKMENLER Manisa-Balıkesir-Bursa-Çanakkale 30 3.AYDINLILAR Kilis-Adana-Mersin-Antalya-Denizli-Aydın 15 4.ENSELİLER Isparta-Burdur-Antalya 10 5.CİNGÖZLER Mersin-Antalya-Muğla-Denizli-İstanbul 3 6.DİĞERLERİ Salt Tahtacı olarak çağrılanlar 2 Toplam

207 Bunların dışında büyük grup yoktur. Araştırmacı yazar Y. Ziya Yörükan, 1922 lerde yaptığı gezilerde TAHTACI olarak, Ala Abalı, Çobanlı, Evci, Çiçili, Mazıcı, Kahyalı gibi obalara rastladığını yazmaktadır. Ben elli yıldan beri TAHTACILAR ı oba oba, köy köy, şehir şehir dolaşıyorum. Çobanlı, Evci ve Nacarlı dan başka küçük sülalelere rastlamadım. Çobanlı, Narlıdere Dedelerinin ve bazı aşiretlerin ortak ismidir. Ancak, bugün ocakta kimse bu soydan olduklarını bilmemektedir. Biz Horasan dan gelen dede ocağıyız, soy olarak da Tahtacıyız. derler, işi bitirirler. Evciler Denizli nin Dereçiftlik isminde bir tahtacı köyünü ilk oluşturan ağaların sülalesi olup azınlıktadır. Denizli den başka yerde topluluk oluşturmadıkları için büyük obalara dahil etmedik. Keza, Adana nın Ceyhan ilçesine bağlı Nacarlı isminde TAHTACI köyü vardır. Bunun dışında onlar da başka yerde yurt tutmamışlardır. Salt bir köy oluşturdukları için onları da obalardan saymadık. Bunların dışındaki sayın Yörükan ın konu ettiği sülale isimlerine gezdiğimiz yerlerde rastlamadık. O sülaleler, ya kimliklerini kaybetmişler veya diğer büyük obaların içinde zamanla kız alıp verirken erimişlerdir. Ancak araştırma yapıldığı tarihte bu isimlere Sayın Yörükan rastlamış olabilir. Şimdi her obayı ayrı ayrı tanıyalım: 1.Çaylaklar Çaylaklar, kendi içerisinde yedi sülaleden oluşmaktadır. Ancak yukarıda açıkladığımız gibi, salt ÇAYLAK olarak çağrılıp bu sülalelerden haberi olmayan obalar da vardır. Toplumsal yapısı bu küçük sülalelerden oluşan ÇAYLAK OBASI salt Isparta, Burdur ve Antalya yöresine yerleşen Tahtacılardır. Sayın Nejat Birdoğan ın konu ettiği ve Kıbrıs a sürüldükten sonra geri dönen Tahtacılar bunlar olsa gerektir. Zira birbirlerinden ayrılmayıp birlikte yaşadıkları her hareketlerinden ve ortak taşıdıkları törelerden belli olmaktadır. Bu arada 1945 yıllarında 60 ın üzerinde olan Veli Kıraslan isimli Tahtacı, babama Kıbrıs tan geldiğini hatta orada bir ağanın hizmetçisi olduğunu, sonra da Konya üzerinden Isparta ya geldiğini söylerdi. Yedi sülale şunlardır: 1. Eseli 2. Elemetli 3. Yağlı 4. Göceli (Gökçeli) 5. Danabaş 6. Haydut 7. Acem Bu sülaleler bugün bile Isparta-Burdur ve Antalya Tahtacılarında tüm canlılığı ile yaşamaktadır. Çaylak sözcüğünün karşılığı, tecrübesiz, acemi anlamına gelmektedir. Hangi sebeple bu obaya isim olduğu bilinmemektedir. Ancak bu grubun ortak özellikleri olduğu için diğer obalara karıştırılmaksızın, dağda ÇAYLAK OBASI, köylerde ÇAYLAK KÖYÜ, şehirlerde ÇAYLAK MAHALLESİ veya ÇAYLAK SOKAĞI denecek duruma gelmişlerdir. ÇAYLAKLAR yapı olarak biraz kavgacı gürültücü olarak bilinirler. Bunun yanında neşelidirler, dostlarla oturup kalkmaktan muhabbet etmekten hoşlanırlar. Sanatta üretkendirler. Saz çalıp samah oynayan tahtacıların çoğu ÇAYLAK OBASI ndandır. 2.Türkmenler Yıl 1964 Manisa yı tek başıma dolaşıyorum. Yaşlı bir bakkalı gözden kestirdim. Selam sabahtan sonra Manisa içinde TAHTACI diye bir topluluk var mı? diye sorunca verdiği yanıt şimdiki gibi kulaklarımda. Merkeze bağlı bir köy var ama, şimdi şehre indiler. Onlara sakın TAHTACI deme kızarlar. TÜRKMEN diyeceksin onlara. Gittim buldum onları. İzmir de kaldığım müddetçe dostluğumuz sürdü. Daha sonra bu soydaki Tahtacılarla uzun uzun bir arada bulundum. Kızmasalar da TAHTACI sözcüğüne pek sıcak bakmıyorlar. Halen kasetimde sesi bulunan Çanakkale nin Değirmendere köyünden bir ihtiyara konuyu açınca Bizim de 207

208 babalarımız ağaç biçerdi. Bir TAHTACI denmekten üzüntü filan duymayız. Zaman zaman Tahtacı dendiği olur bizlere. Ama biz TÜRKMENİZ. Bana kalırsa salt TÜRKMEN OBASI na değil Anadolu Tahtacılarının tamamına nasıl Orta Asya da AĞAÇERİ TÜKMENLERİ deniyorsa TAHTACI TÜRKMENLER demek doğru olacak. Büyük göçteki birliktelik, AĞAÇERİ TÜRKMENLERİ nin torunları oluşlarından, dil, din, (Alevilik), töre ve işet (tahtacılık) birlikte oluşları dolayısıyla bu büyük oba mensupların salt TÜRKMEN demekle ayırmış oluyoruz. Her ne ise ister Tahtacıların bir kolu diyelim istersek salt TAHTACI veya TÜRKMEN diyelim Anadolu daki Alevi olan etnik grup TAHTACI dır. Edremit in Tahtakuşlar köyünden değerli araştırmacı ve köydeki müzenin kurucusu emekli öğretmen Alibey Kudarve gene o köyden yetişmiş bilim adamlığına namzet genç arkadaşım öğretmen Sinan Kahyaoğlu na araştırmalarımda gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Balıkesir den Ege ve Marmara Bölgesi ni kıyı boyunca tararsanız. Bu yörelerdeki tüm TAHTACI köyleri TÜRKMEN OBASI dır. Alibey Kudar dan sözlü ve yazılı eserlerinden aldığım bilgilere göre Tahtacı Türkmenlerin geliş yolu da Çukurova ya uzanıyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet İstanbul u alırken. Haliç e indirdiği gemilerin tahtalarını Çukurova dan getirdiği Tahtacılar a Kaz Dağı ndaki çam ağaçlarından biçtirmiş. Aynı anda bir kısmı da Üsküdar da çalışmaya gitmiş. Şimdiki Tahtacı Türkmenlerin büyük bir kısmı Fatih ten sonra Kaz Dağı yöresinde kalan Tahtacılardır. Sinan Kahyâoğlu nun araştırmasına göre bu yöreye yerleşen bazı Tahtacıların geliş yerleri Midilli Adası imiş. Osmanlının zorunlu olarak Halep, Musul, Bağdat ve Kerkük e iskâna zorladığı Tahtacılardan bir kısmı Midilli Venediklilerden alındıktan sonra Cumhuriyet hükümetince mubadelede gelip Edremit civarına yerleşmişler. Edremit merkeze bağlı Hacıhasanlar Köylüleri de bu durumu biliyorlar. Türkmenlerin ilk yerleşik duruma geçmeleri Mustafa Reşit Paşa nın 1865 te yayınladığı iskân emri ile olmuş. Bu gün Balıkesir sınırları içindeki(çoğu Kazdağı yöresinde) Tahtacı Köylüleri iyiden iyiye toprağa bağlanmışlar çoğu da zeytincilikle geçinmektedirler. Ekonomik durumları iyidir. 3.Aydınlılar AYDINLI, Aydın il sınırları içerisine yerleşmiş olan Tahtacıların ortak adıdır. Ancak soy olarak Hacıemirli ocağına bağlı olan diğer yerlerdeki Tahtacıların da bir kısmı Aydınlı olarak çağrılmaktadırlar. Yapı olarak ne Çaylaklar kadar konuşkan ne de Enseliler kadar sessizdirler. Değerli dostum Serikli Av. Yaşar Türkmenoğlu (Hacıemirli Ocağındandır.) Hakka yürümeden biraz önce bana, kendilerinin özelliğini sayarken Biz Çaylaklarla Enseliler arasındayız. demişti. Tanrıdan rahmet diliyor, saygı ile anıyorum. AYDINLI Obalılar Aydından doğuya doğru göz atarsak, Antalya, Mersin, Adana ve Kilis e değin bazen toplu bazen de dağınık halde yerleşmiş durumdalardır. Tamamına hizmet götüren dedelerin asıl ocağı Kilis-İslâhiye-Kabaklar Köyü dür. Her ne hikmetse bu ocağın kurucusu İbrahim Sani nin türbesi bu köye komşu Çerçili köyündendir. Türbenin bakımı, ziyaretçilere hizmet verme işi Kabaklarlı Tahtacıların üzerindedir. Aydınlılar kendi içerisinde üçe ayırılırlar: 1. Şehepli 2. Üsdürgeli (Üsküdarlı) 3. Kabakçı Antalya nın 35 Km. doğusundaki Serik İlçesinde 600 evlik bir Aydınlı obası bulunmaktadır. Bu üç sülalenin üçünün de orada bir arada yaşayan kişileri vardır. Aynı Çaylak Obasında olduğu gibi Tahtacı olarak bir bütünlük arz eder ama, sülaleler arasında ufak tefek töre ayrılıkları vardır. Hala da sürmektedir. Hiç şüphe yok ki, diğer Tahtacıların olduğu gibi bunların da geliş yerleri 208

209 Orta Asya olup, önce Türkmen, sonra Ağaçeri, daha sonra da (Anadoluya girdikten sonra adları Tahtacı olmuştur. Diğer obalarda olduğu gibi Aydınlıların da çoğu hala orman işleri ile meşguldürler. Artık tahta biçmiyorlar ama odun kesiminde ormanla ilgili konularda her zaman onlara rastlanıyor. Kabakçılar ın İbrahim Sani ile birlikte gelişlerinden beri Kabakçılar olarak bilinen Obanın oradan göçerek Ege bölgesine (Aydın ın Bulgurca Köyüne) yerleşmelerine rağmen dağınık da olsa yer yer Kabakçı olarak çağrılanlarına da rastlanmaktadır. ÜSDÜRGELİLER, Türkmenler de anlattığımız Fatih in gemi tahtalarını biçen ve Üsküdar da kalan Tahtacılara verilen isimdir. Halen Serik te ve İzmir in Bayındır ilçesinde de yerleşik durumda Üsdürgeliler vardır ve kendilerinin Üsküdar dan geldiklerini bilirler. Oradaki Tahtacıların akraba olduklarını kabul ederler. Şehepli sülalesine (8-10 evlik) Serik te rastladık. Ancak bunlardan 80 evlik bir grup. Kumluca nın kuzeyinde orman deposunun yanında yurt tutmuşlar. Serik te de evleri olduğu halde işlerinin sürekli oluşundan kışı da orada geçiriyorlar yılında ziyaret ettiğim Şehepliler tek katlı kendi yaptıkları barakalarda oturuyorlardı. Arazi kendilerinin olmadığı için işleri bitince burayı terkedecekleri kesindi. Şeheplilerin diğer sülalelerden ayrılan bir yönlerine daha tanık oldum. Bu sülale Aydınlılar içinde neşeli, en konuşkan, en sıcak kanlı kişilerden oluşuyordu. Birkaç kez eşimle birlikte konukları olduğum için onları daha yakından tanımış oldum. Serik te bir gece yattığımız Ali Kolay ailesini unutamıyoruz. Gösterdikleri konukseverliğe teşekkür ediyorum. Kendisi Serik li olduğu için, her gidişinde beni yanından ayırmayan onlarla haşir neşir oluşumda büyük rol olan, ne yazık ki 2005 yılında hakka yürüyen avukat Yaşar Türkmenoğlu nu unutmam mümkün değildir. Mekânı cennet olsun. 4.Enseliler Yaşam biçimleri, fiziksel ve psikolojik yapıları ile diğer Tahtacılar dan kolayca ayrılan Enseliler çoğunlukla Antalya yöresinde görülmektedir. Özellikle Antalya merkeze bağlı Koyunlular ve Karatepe Köyü tahtacılarının tamamı Enseli sülalesindendir. Ancak diğer yerleşim yerlerinin çoğunda bir iki evlik de olsa Enselilere rastlanır. Bunun birinci sebebi her Tahtacı gibi uzun yıllar göçebe olarak yaşamları ve her büyük gruptakilerle evlilik yapmalarıdır. Örneğin Isparta ya 1945 yılında gelen bir Enseli ailesi çocuklarının tamamını Isparta dan evlendirdiği için, Koyunlulardaki akrabalarından kopmak zorunda kalmıştır. Enseliler bütünlük arzederlerse de Antalya yöresine yerleşmiş olanların içerisinde Kardıçlı diye bir sülale vardır. Kardıç Elmalı yöresinde bir yerin (eskiden köymüş)adıdır. Uzun yıllar orada yurt kuran Enseliler zamanla o dağ senin bu dağ benim derken dağılmışlar. Yerleşik düzene geçtikten sonra bile oradan dağılan Tahtacılara Kardıçlı demişler. Hala da öyle gitmektedir. Enseliler, sessiz, az konuşkan, çok dinleyen, genellikle uysal ama inatçıları da kolay kolay ikna olmayan bir yapıdadırlar. Örneğin: 100 evlik bir Enseli nin dört evlik Çaylak kadar sesi çıkmaz denir. Anlatılan bir konuyu geç algıladıkları sanısı ile haklarında bazı gülmeceler düzenlenmiş ve Tahtacılar arasında Enseli fıkraları olarak ayrı bir isim yapmıştır. Küçük bir gülmece ile bu bölümü de kapatayım: OOOYN Useyin bizim katırları gördün mü? Sesi duymuş ama, kafasını sallayıp gitmiş. Akşam bir araya gelince Çaylak Enseliye Ben sana bir şey sordum niye cevap vermedin? deyince Enseli Cık dedik ya demiş. 5.Cingözler Bunlar da az rastlanan sülalelerdendir. Özellikle kadınlarının fiziki yapıları diğer Tahtacılardan kolaylıkla ayrılır. Kadınları genellikle sarışın, mavi gözlü uzunca boyludurlar. Erkekleri diğer Tahtacılardan pek ayrılmazlar. Buğday tenli uzunca yüzlü arada sırada mavi gözlü olanları ile dikkat çekerler. İşte Tahtacıların en çok konuşanı, en çok espiritüel olanı Cingözlerdir. Biraz kaba konuşurlardı ama, müzik yetenekleri tartışılmayacak düzeydedir. Her işi 209

210 kolayca yapıp ortaya koyan bir yapıları vardır. Denizlinin merkeze bağlı Güzel Köy ile Adana nın Cingöz Köyünün tamamı, Cingöz sülalesindendir. Enseliler de olduğu gibi Tahtacının her olduğu yerde bir iki ev de olsa Cingöz sülalesinden bir kimse vardır. Çok eskiden erkekleri biraz küfürbaz bilinirdi ama, bugün her Tahtacı Obası nda olduğu gibi yerleşik düzene geçilip okuyup yazma başladığı için çok değişmişlerdir. 6. Diğerleri Köklü sülalesi olmayıp da her gördüğü obaya girip çıkan Tahtacılar, soyadı yasasından önce özellik taşıyan bazı takma isimlerle çağrılırlardı. Belli bir kesime yakıştırılıveren bu sülale yerine geçen isimler o grupta toplanan insanların ortak özellikleri olduğu gibi kalabalık ailelerin dedelerinin takma isimleri de olabilirdi. Soyadı yasası çıkıp yerleşik düzene geçtikten sonra bir baba bir anadan üreyen ve zamanla kalabalıklaşan sülaleler soyadları ile çağrılmaya başlayınca soyunu aramaya gerek kalmamıştır. Bu isimler birkaç nesil sonradan gelebildiği gibi halen yaşayan birisinin ismi de olabilir. Araştırma yaptığımız pek çok yerleşim yerinde diğer gruplardaki isimlere değil soyada göre sülale oluşturan grupları saptadık. Tahtacı olan ve belli oba ismiyle çağrılan kişilere rastlanır. Bazı köylerdeki Tahtacılar Büyük Oba nın ismi ile çağrılmayı yeterli bulmaktadırlar. Örneğin sülalesi sorulduğu zaman Çaylak ım deyip çıkanlara çok rastladım. Çok yerde oba ismi de yok. Tahtacı yım deyip geçiyor kişi. Daha başkasına akıl bile yormuyor. Denizli nin Dereçiftlik Köyü nün kurucuları olan Ağa sülalesi Evci diye çağrılan bir soydan gelmektedir. Çok küçük olduğu için diğer grupların içine koyamadık. Antalya dan doğuya doğru gittiğimizde hemen hemen her Tahtacı Obalarının arasına karışmış, Siyah hatta kuzguni dediğimiz Zenci teninde Arap Sülalesi olarak çağrılan kişilere rastladık. Her yerde araya karışmaları ile ilgili öyküler anlatılan ve renkleri ile hemen göze batan bu Tahtacıların Kuzey Afrika dan Köle ticareti sonucu Tahtacılara karıştıklarını saptadık. Hele bir de birkaç nesildenberi Tahtacılarla evlendiklerini ve melez renkli çocuklar yaptıklarını düşünürsek araya karışan Araplar sülalesi mensuplarını daha yakından tanımış oluruz. Bunlar hangi sülaleye karışmışsa o sülalenin ismini de almışlardır. Ama, hakim olan Arap sözcüğüdür. Buraya değin Tahtacıları önce Orta Asya da sonra da Anadolu da yakından tanımış olduk. Ancak Tahtacı kimliğini tamamlamak için onların İnanç sistemlerini de yakından izlememiz gerekir. Tahtacı Türkmenlerin İnanç Sistemi Tahtacıların Orta Asya daki ilk ismi Oğuzlar, daha sonra Türkmenler, daha sonra da Ağaçeri Türkmenleri idi. Anadolu ya geçtikten sonra da Tahtacı Türkmenler dememiz doğru olur. Yalnız Türkmen Obası nı ayrıca incelemiş olmamız bir ayrıcalık kabul edilmemelidir. Tahtacı Türkmenler deyince bu etnik topluluğun tamamını kapsaması bakımından çağrımız doğrudur. Şimdi gelelim sisteme: Tahtacı Türkmenlerin tamamı Alevidir. Eğer bir mezhep adı gerekiyorsa Caferidirler. Bu yolu seçmelerindeki en büyük etken, önce Ahmet Yesevi den güç alan Horasan Pirleri etrafında toplanmaları, hatta bir kısmıyla Anadolu ya birlikte gelmeleridir. Buna şuradan varıyoruz. Anadolu ya gelmelerinden beri, dedeler Tahtacıları yalnız bırakmamışlar, günümüzde bile nerede olurlarsa olsunlar onları bulmuşlar ve hizmet vermişlerdir. Araştırmacılara göre, Alevi dedelerinin çoğu, Hz. Ali nin torunlarından olan imam Ali Rıza nın soyundan geliyor. 770 yılında Medine de doğan ve eğitimi babası İmam Musa Kâzım ın yanında alan İmam Ali Rıza, Abbasilerin baskısından kaçarak Horasan a yerleşiyor. (...) 818 yılında ölüyor. (Bkz. Haftalık Dergisi. Sayı Ağustos2005, s.49) Ankara Gazi Üniversitesi nin son araştırması yukarıya alınmıştır. Bu yeni araştırma bir çok konuyu aydınlatmaktadır. Tahtacı dedeleri de ifadelerinde soylarını Hz. Ali ye dolayısıyle Peygamber e dayanmakta idiler. Bu kadar açıklamaktan sonra gelelim Anadoludaki inanç düzenine. 210

211 Dedelik Kurumu Tahtacı Türkmenlerin Alevilik yolunu sürdüren salt dedelerdir. Tüm Tahtacıların inanç sistemleri iki ocaktan yürütülmektedir. 1.YANYATIR OCAĞI ( Merkezi Narlıdere olup, Pirleri Dur Hasan Dede nin Türbesi, Adana-Ceyhan-Durhasan Köyündendir.) 2.HACIEMİRLİ OCAĞI (Pirleri İbrahim Sani olup, türbesi İslahiye nin Çerçili Köyündendir. Ocak merkezi türbeye çok yakın olan Kabaklar Köyü dür. Ancak Anadolu ya hükmeden Hacıemirli dedeleri Kabaklardan sonra Aydın ın Bulgurca ve Kızılcapınar köylerine yerleşmişlerdir.) 1. Yanyatır Ocağı Haritada görüldüğü üzere, bu ocağın merkezi Ceyhan ın Durhasan Dede Köyü gibi gözüküyorsa da esas yönetim İzmir in Narlıdere Beldesi (şimdi İlçe)dir. Kesin olmamakla birlikte, ilk yerleşme 1132 (XII. yy.) tarihinde olmuştur. (Bakınız Tahtacı Aşiretleri. Rıza Yetişen İzmir.) Anadolu nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması için Horasan pirlerinin hareketleri 11. yy. da başlamış 14. yy. ın sonlarında tamamlanmıştır. Dolayısıyla Dur Hasan Dede yi de bu hareketin içine sokmak gerekir. Dur Hasan Dede nin hakka yürümesinden sonra, kendi sülalesi ve birlikte oldukları aşiret topluca yurt değiştirmişler ve İzmir in Narlıdere yöresine gelmişler, bir müddet sağda solda eğlendikten sonra Narlıdere ye yerleşerek hem ilk köylerini oluşturmuşlar hem de orasını ocak merkezi yapmışlardır. Görüldüğü üzere batıya doğru göçten sonra zamanla kopan dedelerle yan ocaklar meydana gelmiştir. Bu ocaklar önceleri Narlıdere ye bağlı iken sonradan her biri kendi başına hareket etmiş Mersin, Manisa-Akhisar, Balıkesir, Edremit, Çanakkale Değirmendere Ocakları ortaya çıkmıştır. Durhasan Dede ve Narlıdere dışındaki ocaklarda az da olsa çalışan dedeler vardır. Yetişebildikleri yerlerdeki Tahtacı taliplerini boş bırakmamaktadılar. Bir zamanlar Anadolu nun tamamına hizmet götüren, dağın başında bile olsalar arayıp bulan dedelerden eser yok artık. Ancak bağlı oldukları obalar çağırırlarsa gidip dönmektedirler. Dedelik kurumunun iflas edişindeki en büyük etken, ekonomideki bozukluktur. Dede ocağındaki soyların çocukları geçim derdine düşmüşler, bu cümleden olarak kimisi işçi olmuş, kimisi de okuyarak devlet kademesinde görev almışlardır. Artık dedeliği bir sorumluluk alanı olmaktan çıkarmışlar bir nevi angarya saymışlardır. 211

212 Narlıdere tek merkez iken, Anadolu nun tamamına yetiyorlardı. Eskilere inerek bu ocağın tesir sahalarını görelim. Talip üzerine en az bir kere kendisi, birkaç kez de çağrılınca giden dedeler, yılda bir kez Mürşit in başkanlığında genel toplantı (bir nevi kongre) yaparlardı. Taliplerin durumları anlatılır. Çözülemeyen problemler tartışılıp çözüme ulaştırılır. Yanıtlanamayan sorulara mürşitten yardım istenirdi. Dedelik babadan oğula geçtiği için bu toplantılar sonucunda seçim diye bir şey yapılmazdı. Bu ocağın işlerliği devam ettiği müddetçe Alevilik Tahtacılarda dimdik duruyordu. Zamanla dedeler azalmış önce toplantılar ortadan kalkmış, daha sonra da 1953 yılında tek olan mürşitin hakka yürümesi sonucu iki amca çocuğu ayrı ayrı mürşitliklerini ilan ettiler. Talip üzerine çıkan dedelerin yaşlanmaları bir kısmının hakka yürümesi yerlerine yenilerinin görev almayışı sonucu Mürşitlerin hakka yürümesi ile Narlıdere Ocağına bağlı dedelik kurumu da merkezde sona erdi. Yukarıdaki haritada gördüğünüz yan ocaklar ve bir icazetli babadan gayri yol gösteren kimse kalmamıştır. 212

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

1 Tan Morgül, Toplumsal Baskı ve Mahallenin Muhtarları, Birikim, Sayı 238, Şubat 2009, 93-101.

1 Tan Morgül, Toplumsal Baskı ve Mahallenin Muhtarları, Birikim, Sayı 238, Şubat 2009, 93-101. ÖNSÖZ Türkiye de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler başlıklı araştırmamız sonuçlarını kamuoyuna açıkladığımız 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren konu hakkında yazılı basın

Detaylı

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 830 İSLAM KÜLTÜRÜRÜNDE DİĞER DİNLERLE BİR ARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ Prof. Dr. Hasan ONAT (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель) 1 : Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak paneli başlatıyorum. 1.5 saatlik

Detaylı

ZM RL OLMAK. SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1-

ZM RL OLMAK. SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1- ZM RL OLMAK SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1- Bu kitap BB Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi taraf ndan yay na haz rlanm fl olup zmir Büyükflehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. zmir Büyükflehir

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 2, s.101-127 ARALIK-2004, SİVAS AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Hüseyin YILMAZ

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Türkleştirme Dağında Bir Musa ve Evamir-i Aşere (On Emir)

Türkleştirme Dağında Bir Musa ve Evamir-i Aşere (On Emir) SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2010, Sayı:21, ss.167-191 Türkleştirme Dağında Bir Musa ve Evamir-i Aşere (On Emir) Murat KILIÇ * ÖZET 1923 te bir milli devlet olarak kurulan Türkiye

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye KIZILAY Yeni bir düşünüyorum yeni toplumcu belediye Çankaya Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Tel : 0312-458 89 05 Faks : 0312-434 28 47 halkils@cankaya.bel.tr Bask Tarihi: fiubat 2010

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007

Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007 1 Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007 yıllarında Katolik papaz Andreas Santoro nun öldürülmesi,

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba.

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. 07KIŞ 2011 SUNUŞ Veda Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. Geçen üç aylık dönemde bahçe yemeği, hazırlık sınıfları ile tanışma toplantısı, üniversitede okuyan genç mezunlarımızla

Detaylı