4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n."

Transkript

1 ç ünite ç ünite AQ24A1(A2)RE/B/C/D AQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8) AQ18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D AQT18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0) SH18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0) AQ12A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA AQV12A1(A2)(A5)(A6)MD/E SH12VA1(A2)(A5)(A6) SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0) SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)B SH12AA5 AQ09A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E AQV09A1(A2)(A5)(A6)MD/E SH09VA1(A2)(A5)(A6) SH09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8) SH09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A SH09AA5 AQ07A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E SH07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8) SH07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A SH07AA5 KULLANMA KILAVUZU AQ24B1(B2)RE/B/C/D AQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8) AQ18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D AQT18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D SH18TB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0) SH18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0) AQ12B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA AQV12B1(B2)(B5)(B6)MD/E SH12VB1(B2)(B5)(B6) SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0) SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)B SH12AB5 AQ09B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E AQV09B1(B2)(B5)(B6)MD/E SH09VB1(B2)(B5)(B6) SH09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8) SH09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A SH09AB5 AQ07B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E SH07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8) SH07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A SH07AB5 DUVAR T P SPL T KL MA (So utma ve Is tma) Tu DB A(7)

2 Emniyet Tedbirleri Klimayı kullanırken a a da belirtilen emniyet tedbirlerine uyulması gereklidir. 1 Kliman n (iç-ünite) do ru olarak hava ald ndan emin olun; elbise ve benzeri eyleri kliman z n üzerine koymay n. 2 Su ve herhangi bir s v y kliman z n içine asla dökmeyin. E er böyle bir durum söz konusu olursa kliman z hemen sigortas ndan kapat n ve ilgili uzman ki i ile irtibata geçin. 3 Hava ak yönlendiricisinin kanatlar aras na bir ey sokmay n, iç ünite fan hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz. Özellikle çocuklar kliman n iç ünitesinden uzak tutun. 4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n. 6 Ar za an nda kliman z kendi kendinize onarmaya asla kalk may n. Bunun yerine, yetkili servis elemanlar na ba vurun. 7 E er elektrik kablosu zarar görmü ise, orijinaline uygun yeni bir kablo ile servis arac l ile de i tirilmelidir. 8 Bu kliman z uluslar aras elektrik kurallar na göre yerle tirmelidir. 9 Bu kliman z yere atmadan önce pillerini ç kar p emniyetli bir ekilde kald rmal s n z. 10 Çocuklar n za bu kliman z izinsiz kontrol edilmeyin, ve çocuklar n z bu klima ile oynamalar n tavsiye etmelisiniz. 11 Max alma k ak m, emniyet için IEC standard na göre ölçüsünü al nmaktad r ve alma k ak m, ISO standart h zl ve verimli çal smaya göre ölçüsünü al nmaktad r. Dikkat! Kliman z yerle tirdi inizde veya kulland n zda, bir klima tamamen tamir edilmemi yoksa emniyetli bir ekilde yerle tirmemi durumlardan dolay kaza olursa, fabrikatör sorumlu de ildir. T-2

3 çindekiler Kliman z n haz rlanmas Emniyet Tedbirleri ç ünitenin Görünümü Uzaktan Kumanda - Dü meler ve Göstergeler Ba larken Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerle tirmesi Kliman z n çal mas 5 Yön Fonksiyonu (Five way) Otomatik Çal ma Modunun Seçilmesi (Auto) Odan z n So utulmas (Cooling) Odan z n Is t lmas (Heating) Oda S cakl n n H zl De i tirilmesi(turbo) Fazla Nemin Al nmas (Dry) Odan z n Havaland r lmas (Fan) Hava Ak Yönünün Dikey Olarak Ayarlanmas Hava Ak Yönünün Yatay Olarak Ayarlanmas Kliman z n programlanmas Aç lma Zaman n n Ayarlanmas (On Timer) Kapanma Zaman n n Ayarlanmas (Off Timer) Uyku Zaman-Sayacının Ayarlanmas (Sleep Timer) Kullanma önerileri Çal ma Önerileri S cakl k ve Nem Oran Kliman z n Temizlenmesi Basit Problemlerin Çözülmesi Filtrenin Yerle tirilmesi(seçenek) Teknik özellikler T-3

4 ç Ünitenin Görünümü Model'e göre dizayn ve ekil de i ebilir. ç Ünite Hava filtresi ( zgara alt nda) Hava yönlendirici kanat(d ) Hava giri i Zaman ayarlanma göstergesi Standart göstergesi Tersyüz yap m gücü monitör göstergesi (sadece tersyüz yap m modeller) Uzaktan kumanda al c s Tasarruf göstergesi Sessiz göstergesi Do a göstergesi Daha kuvvetli göstergesi Açma/kapama ve be yön seçim dü mesi Be yön hakk nda daha detay olarak bakmak isterseniz sayfa 9 a bak n. Tersyüz Yap m monitör Göstergesini (Sadece Tersyüz Yap m Modeller) a a da gösterdi i gibi art ve azalma yapabillirsiniz. - En fazla art rd n zda - Odan z n uygun s cakl T-4

5 Di Ünite Hava Giri i(arka) SH12ZA3(A4)(A7)(A8)X SH12ZA3(A4)(A7)(A8)XA UQ12A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E/EA SH09ZA3(A4)(A7)(A8)X UQ09A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH07ZA3(A4)(A7)(A8)X UQ07A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH12ZB3(B4)(B7)(B8)X SH12ZB3(B4)(B7)(B8)XA UQ12B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E/EA SH09ZB3(B4)(B7)(B8)X UQ09B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SH07ZB3(B4)(B7)(B8)X UQ07B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E Hava Ç k Ba lant Valfi (iç taraf) Di Ünite Hava Giri i(arka) SH12VA1(A2)(A9)(A0)X SH12ZA1(A2)X SH12ZA1(A2)XA UQ12A1(A2)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA UQV12A1(A2)MD/E SH09VA1(A2)X SH09ZA1(A2)X UQ09A1(A2)MB/C/D/E UQV09A1(A2)MD/E SH12VB1(B2)(B9)(B0)X SH12ZB1(B2)X SH12ZB1(B2)XA UQ12B1(B2)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA UQV12B1(B2)MD/E SH09VB1(B2)X SH09ZB1(B2)X UQ09B1(B2)MB/C/D/E UQV09B1(B2)MD/E Hava Ç k Ba lant Valfi (iç taraf) Di Ünite Hava Giri i(arka) SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8)X UQ24A1(A2)RE/B/C/D UQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)X SH18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)X UQ18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D UQT18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8)X UQ24B1(B2)RE/B/C/D UQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SH18TB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)X SH18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)X UQ18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D UQT18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D Hava Ç k Ba lant Valfi Di Ünite Hava Giri i(arka) SH09ZA5(A6)X UQ09A5(A6)MB/C/D/E SH07ZA1(A2)(A5)(A6)X SH07AA5X UQ07A1(A2)(A5)(A6)MB/C/D/E SH09ZB5(B6)X UQ09B5(B6)MB/C/D/E SH07ZB1(B2)(B5)(B6)X SH07AB5X UQ07B1(B2)(B5)(B6)MB/C/D/E Hava Ç k Ba lant Valfi Di Ünite Hava Giri i(arka) SH12VA5(A6)X SH12ZA5(A6)X SH12ZA5(A6)XA SH12AA5X UQ12A5(A6)MB/C/D/E/EA UQV12A5(A6)MD/E SH09VA5(A6)X SH09AA5X UQV09A5(A6)MD/E SH12VB5(B6)X SH12ZB5(B6)X SH12ZB5(B6)XA SH12AB5X UQ12B5(B6)MB/C/D/E/EA UQV12B5(B6)MD/E SH09VB5(B6)X SH09AB5X UQV09B5(B6)MD/E Hava Ç k Ba lant Valfi (iç taraf) T-5

6 Uzaktan Kumanda - Dü meler ve Göstergeler Uzaktan kumanda sinyal göstergesi Çal ma modu göstergesi ( Otomatik, So uk, Nem alma, Fan, ls tma) S cakl k ayar göstergeleri Turbo modu göstergesi Uyku modu göstergesi Fan h z Hava ak sal n m göstergesi Açma zaman göstergesi Kapama Zaman göstergesi Pil bitim göstergesi be yön seçme dügmesi Mod seçim du mesi (otomatik, so uk, Nem alma, Fan, s tma) S cakl k ayar dü mesi Turbo/uyku zaman - sayac dü mesi Fan h z ayar dü mesi Hava ak sal n m dü mesi Zaman ayarl açma dü mesi Zaman ayarl kapama dü mesi Açma/kapama zaman onaylama/iptal etme dü mesi T-6

7 Ba larken Yeni bir split klima ald n z,kliman z n yetkili servis taraf ndan monte edilmi olmas gereklidir. Kullanma k lavuzunuz, size kliman z kullan rken gerekli ve çok önemli bilgiler içermektedir. Kliman z n gelecekte de sa l kl ve verimli çal mas n sa lamak için lütfen bu el kitab n dikkatlice okuyun. Kullanma k lavuzu a a daki gibi düzenlenmi tir. 4.5 ve 6 sayfalarda kliman z n a a daki k s mlar görünmektedir: - ç ve di üniteler - Uzaktan kumanda(dü meler ve ekran) Bu resimler size arad n z dü meleri bluman zda ve ekrandaki sembolleri anlaman zda yard mc olacakt r. Kullanma k lavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu ad m ad m anlatan prosedürler bulacaks n z. Ad m ad m anlat lan prosedürler resimlerinde a a daki semboller kullan lmaktad r. BASIN T N BASILI TUTUN T-7

8 Uzaktan Kumanda Pillerin Yerle tirmesi E er kliman z yeni alm san z, Ya da uzaktan kumandan z do ru çal m yorsa, Pilleri yerle tirmeli veya de i tirmelisiniz. ki tane AAA, LR03.1.5V pilleri kullan n. Eski pilleri veya birbirinden farkl pilleri beraber kullanmay n. Piller 12 ay sonra tamamen bitmi ya da düzgün kullan lamayacak durumda olabilirler. 1 2 Pil yuvas kapa n basparma n z ekilde gösterilen yere bast rarak ok yönünde çekin ve ç kar n. Kutuplar na dikkat ederek iki tane pili yerle tirin: Pilin + kutubu, pil yuvas n n + k sm na gelecek ekilde Pilin kutubu, pil yuvas n n k sm na gelecek ekilde 3 Kapa t rnaklar yuvadaki yerine oturana kadar kayd rarak tak n. T-8

9 5 Yön Fonksiyonu (Five way) Daha kolay ve rahat durumlar için çal ma mod ile 5 yön fonksiyonu seçebilirsiniz. Uzaktan kumanda ile beraber iç ünite ile de 5 yön fonksiyonu kullanabilirsiniz. Demek ki, uzaktan kumandan z kayboldu unuzda da bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. ç ünite ile kullanmas 1 stedi iniz mod gelecek kadar bir kaç defa bas n. (ON/OFF) dü mesine Almak için... Normal çal ma Çocuk ve ya l lar rahats z etmeyen durum Daha kuvvetli Durum Enerji Tasarrufu Sessiz durum...seçin. (STANDARD)modu (NATURE)modu (POWER) modu (SAVING) modu (SILENCE) modu 2 Çal mas n durdurmak için bütün göstergeler kapatacak kadar ( ON/OFF) dü mesine bas n. ON/OFF dü mesinden kliman z aç k olursa bile ayn zamanki gibi uzaktan kumanda ile çal t rabilirsin z. Uzaktan kumanda ile seçilmesi Uzaktan kumandan z ile 5 yön fonksiyonu seçmek için 5 yön dü mesine istedi iniz mod gelecek kadar bir kaç defa bas n. 5 yön dü mesine her bas ta ç ünitedeki birer 5 yön göstergesi s ra ile ç kacakt r. T-9

10 Otomat k Çal ma Modunun Seçilmesi(Auto) Uzaktan kumandan z ile kliman z otomatik modda çal maya ba latabilirsiniz. Otomatik modda iken, standart s cakl k ve optimum fan h z otomatik olarak eçlir, s cakl de i tirebilirsiniz, fakat fan h z n de i tiremezsiniz. 1 Gerekirse (on/off) dü mesine bas n. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar, Klima en son kulland modda çal maya ba lar, ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Kliman z da ünitenin zarar görmesini engellemek için a a da belirtilen olaylardan hemen sonra kliman z n çal mas n engelleyen bir koruma mekanizmas bulunmaktad r. Fi i prize tak nca Durdu unda Kliman z 3 dakkika sonra normal bir ekilde çal maya ba layacakt r. 2 E er uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima AUTO (Otomatik) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Standart sıcaklı ın de i tirmek için (AUTO modundayken klima otomatik olarak standart sıcaklı a ayarlanır. Bunu yaparken oda sıcaklı ını göz önüne alır.) TEMPERATURE dü mesine bas n. AYAR. AYAR. - AYAR. AYAR. SIC. SIC. SIC. SIC. -2 C -1 C Standart S cakl k +1 C +2 C < S cak hissetti inizde > < Serin hissetti inizde > Fonksiyon üzerine sadece otomatik de i tirme, (lnverter modeller) Otomatik modda iken kliman z iç ve d ünite durumlara göre COOL, HEAT, DRY modlar ndan birini seçecektir. E er, kliman z 1 saattir çal mam ise kliman z tekrar o zamznki s cakl n alacak ve optimum modda tekrar çal acakt r. T-10

11 Odan z n So utulmas (Cooling) E er; So utma sıcaklı ını, So utmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Cool (So utma) modunu seçmelisiniz. 1 Gerekirse (on/off) dü mesine bas n. Sonuç : ç ünitedeki, 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a a ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı masını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır. Fi i prize takınca Durdu unda Klimanız 3 dakika sonra normal bir ekilde çalı maya ba layacaktır. 2 E er kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima COOL (So utma) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Sıcaklı ı ayarlamak için, TEMPERATURE veya temperature dü mesine istedi iniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır. Sonuç: TEMPERATURE veya temperature dü mesine her bası ta; - Sıcaklık 1ºC de i ir. - ç ünite sinyal sesi verir. Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklı ının altında ise klimanız so utma yapmaya ba lar. De il ise yalnızca fan çalı ır. 4 FAN dü mesine basarak fan hızını istedi iniz kademeye getirin. Otomatik(S ra ile döner: ) Orta Hızlı Otomatik Sonuç: dü mesine her bası ta iç ünite sinyal sesi verir. 5 Sayfa 16 ve 17 ye bak n. T-11

12 Odan z n Is t lmas (Heating) E er; Isıtma sıcaklı ını, Isıtmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Heat (Isıtma) modunu seçmelisiniz. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off) dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a a ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı masını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır. Fi i prize takınca Durdu unda Klimanız 3 dakika sonra normal bir ekilde çalı maya ba layacaktır. 2 E er kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda Mode dü mesine bir ga da daha fazla basin. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima HEAT (Isıtma) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Sıcaklı ı ayarlamak için, TEMPERATURE dü mesine istedi iniz sıcaklık görünceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır. Sonuç: TEMPERATURE dü mesine her bası ta; - Sıcaklık 1ºC de i ir. - ç ünite sinyal sesi verir. Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklı ının üstünde ise klimanız ısıtma yapmaya ba lar. De il ise yalnızca fan çalı ır. 4 ls t lmaya ba lar de ilse fan h z istedi iniz ekilde oluncaya kadar FAN dü mesine bir ya da daha fazla basarak fan h z n seçebilirsiniz: Otomatik(S ra ile döner: ) Dü ük Orta H zl Sonuç: FAN dü mesine Hava geterli s cakli a oluncaya kadar ilk bir kaç dakika içinde yava ça çal r. stenilen ekilde ula nca gerekli h zda otomatik olarak çal r. 5 Hava ak yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bak n. T-12

13 Oda S cakl n n H zl De i tirilmesi (Turbo) Turbo cooling/heating (Hızlı so utma/ısıtma) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede so utmak veya ısıtmak için kullanılır. Örnek: Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede so utmak istiyorsanız, TURBO fonksiyonunu seçmelisiniz. Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalı tıktan sonra otomatik olarak normal moda ve önceden seçti iniz sıcaklık ayarlarına döner. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off) dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. 2 dü mesine basın. Sonuç: Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır. Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede so utmaya veya ısıtmaya ba lar. 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmi oldu unuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner, e er veya FAN modunda iken TURBO dü mesine basarsanız bu otomatik olarak AUTO modu ile de i mesini sa layacaktır dakika geçmeden önce durdurmak istiyorsan z veya göstergesi kayboluncaya kadar Turbo/ dü mesine bir ya da daha fazla bas n. Sonuç: Klimanız otomatik olarak önceden seçmi oldu unuz modda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner. Fakat e er veya FAN modunda iken TURBO dü mesine basmı sanız, TURBO modundan çıkıldı ında klima AUTO modunda kalacaktır. 4 Hava akı yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bakın. T-13

14 Fazla Nemin Al nmas (Dry) E er bulundu unuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklı ını çok dü ürmeden alabilirsiniz. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off )dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a a ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı masını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır. Fi i prize takınca Durdu unda Klimanız 3 dakika sonra normal bir ekilde çalı maya ba layacaktır. 2 E er uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima DRY (Nem alma) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Sıcaklı ı ayarlamak için, TEMPERATURE dü mesine istedi iniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır. Sonuç: TEMPERATURE dü mesine her bası ta; - Sıcaklık 1ºC de i ir. - ç ünite sinyal sesi verir. Klimanız fazla nemi almaya ba lar, hava miktarı otomatik olarak ayarlanır. 4 Hava akı yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bakın. T-14

15 Odan z n Havaland r lmas (Fan) E er odanızdaki atmosfer durgun ve bayat ise Fan özelli ini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off ) dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullan ld modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. 2 E er kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir.. Klima FAN modunda çalı maya ba lar. Oda s cakl otomatik olarak ayarlanacakt r. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 FAN dü mesine basarak fan hızını istedi iniz kademeye getirin. Sonuç: Dü ük Orta Hızlı FAN dü mesine her bası ta iç ünite sinyal sesi verir. 4 Hava akı yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bakın. T-15

16 Hava Ak Yönünün Dikey Olarak Ayarlanmas ç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki hava akı yönlendiren kanadını istedi iniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz. 1 Swing dü mesine bir yada daha fazla bas n. Sonuç : Hava aki yön endiren di kanat dikey olarak ayar edilir. ÖNER LER Çal ma... Kanad n pozisyonu... So utmada ls tmada Yukar ya do ru A a ya do ru 2 E er klimanız çalı ırken kanadın yukarıya ve a a ıya otomatik olarak çalı masını istiyorsanız SWING dü mesine basın. Sonuç: Hava akı ını yönlendiren dı kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve a a ı çalı maya ba lar. 3 Kanadın yukarı ve a a ı hareketini durdurmak için SWING dü mesine tekrar basın. E er, kliman z...san z, Kanat tamamen... kapat r r kapanacakt r. tekrar çal t r r Çalı tırdı ınız ilk yere yerle tirin. T-16

17 Hava Ak Yönünün Yatay Olarak Ayarlanmas Ünitede iki adet iç hava akı kanat takımı bulunmaktadır. Dı hava yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa bu iç hava yönlendirici kanatların da yönü yatay olarak ayarlanabilir. 1 ç ünitenin alttaki hava ak kanad n SWING dügmesine basarak aç n. 2 Kanad n yukar ve a a, hareketini durdurmak için SWING dü mesine tekrar bas n. 3 Her iç hava ak kanat tak m n sa a veya sola çekerek istenilen pozisyona getirin. T-17

18 Aç lma Zaman n n Ayarlanmas (On Timer) Açma zaman-sayac n ayarlayarak verilen zamandan sonra otomatik olarak kliman z n aç lmas n sa layabilirsiniz. 30 dakika dan 24 saat kadar zaman ayarlanabilirsiniz. 1 Çal t rma zaman n ayarlamak için ON TIMER dü mesine istedi iniz zaman görünceye kadar bir yada daha fazla bas n. Yar m saatten 24 saat içinde ayarlanabilecektir. Sonuç : ON TIMER dü mesine her bas ta - saatler 5 saatte kadar 30 yer dakika, arttar, 6 saatten 24 saate kadar birer saat arttar. 2 Çal t rma zaman yla ilgili r lemeler tamamland nda (set/cancel) dügmesine bas n. Sonuç : stedi iniz zaman ayarlanacak. Yanm zaman göstergesi durur. Seçilmi mod ve s cakl 5 saniye sonra kaybolacak. Kliman z, çal t rma zaman na vard nda otomatik olarak çal maya ba layacakt r. Çal t rma zaman ayarland ktan sonra MODE veya TEMPERATURE dü mesine basarak ayar mod ve/veya s cakl n görerek de i tirebilirsiniz. Açma Zaman-Sayac n n ptali 1 Açma zaman-sayac n iptal etmek için çal t rma göstergesi kayboluncaya kadar TIME dü mesine bir ya da daka fazla bas n. 2 Set/Cancel dü mesine bas n. Açma zaman-sayac çal madan önce kliman z kullamak istiyorsan z ON/OFF dü mesine bas n. T-18

19 Kapanma Zaman n n Ayarlanmas (Off Timer) Kapanma zaman-sayac n ayarlayarak verilen zamandan sonra otomatik olarak kliman z n kapanmas n sa layabilirsiniz. 30 dakika dan 24 saat kadar zaman ayarlanabilirsiniz. 1 Çal t rma zaman n ayarlamak için OFF TIMER dü mesine istedi iniz zaman görünceye kadar bir ya da daha fazla bas n. Yar m saatten 24 saat içinde ayarlanabilecektir. Sonuç : OFF TIME dü mesne her bas ta - saatler 5 saatte kadar 30 yer dakika, arttar, 6 saatten 24 saate kadar birer saat arttar. 2 Çal t rma zaman yla ilgili i lemeler tamamland nda (set/caucel) dügmesine bas n. Sonuç : stedi iniz zaman ayarlanacak. Yanm zaman göstergesi durur. Seçilmi mod ve s cakl 5 saniye sonra kaybolacak. Kliman z, çall t rma zaman na vard nda otomatik olarak durdurur. Öme in 2 saatten sonra kliman z aç p 2 saat kadar çal t rmak isterseniz, Hr görünceye kadar ON TMER dü mesine bas n. 2. Set/cancel dü mesine bas n Hr görünceye kadar OFF TIMER dü mesine bas n. 4. Set/cancel dü mesine bas n. Kapanma zaman ayarland ktan sonra MODE veya TEMPERATURE dü mesine basarak ayar mod ve/veya s cakl n görerek de i tirebilirsiniz. Kapama Zaman-Sayac n n ptali 1 Kapama zaman-sayac n iptal etmek için çal t rma göstergesi kayboluncaya kadar OFF TIMER dügmesine bir ya da daha fazla bas n. 2 Set/Cancel dü mesine bas n. Kapama zaman-sayac n durdurmadan önce durdurmak istiyorsan z, ON/OFF dü mesine bas n. T-19

20 Uyku Zaman-Sayac n n Ayarlanmas (Sleep Timer) Uyku zaman-sayacı, odanızın so utma ya da ısıtması yapılırken, klimanın altı saatlik bir periyod sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır. E er belirli bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, sayfa 19 a bakın. 1 COOL ya da HEAT modlar ndan birini seçti inizden emin olun. 2 Uzaktan kumandan zda görünceye kadar (Turbo/ ) dü mesine bir ya da daha fazla bas n. Sonuç: ç ünite sinyal sesi verir. Klima a a daki tabloda belirtildi i gibi kontrol edilir. So utma Sıcaklık her saatte 1ºC arttar. ki saat sonunda 2ºC lik artı olduktan sonra(2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır. Is tma Sıcaklık her saatte 1ºC azalır. ki saat sonunda 2ºC lik azalma olduktan sonra (2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır. Uyku Zaman-Sayac n n ptali Ayarlanm bulunan Uyku zaman-sayac n n daha fazla kulanmayacaksan z, bunu istedi iniz bir zamanda iptal edebilirsiniz. Turbo/ Sonuç: dü mesine bas n ç ünite sinyal sesi verir. göstergesi söner. Klima nomal olarak çal mas na devam eder. T-20

21 Çal t rma Önerileri te size kliman z kullan rken izlerneniz gereken bir kaç önerileri vard r. Konu Isıtma performansı Sıcak hava sirkülasyonu Buzlanma Yüksek iç ve dı sıcaklık Enerji yetersizli i Öneriler Klimanın dı ünitesi dı ardaki ısıyı emerek içeri ta ır. E er dı hava sıcaklı ı dü erse klimanız daha az ısıtma yapmaya ba layacaktır. E er bu durumda oda sıcaklı ı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın. Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir. E er gerekli ise klimanızı odanızı kullanmadan bir süre önce çalı acak ekilde ayarlayın. Dı hava sıcaklı ı dü ük ve nem oranı fazla iken klimanız ısıtmada çalı ıyorsa dı ünite Bu durumda: Isıtma durur. Buzçözme modu yakla k 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer. Hiç bir müdakalede bulunmak gerekmez yakla lk 7 dakika sonra kliman z normal olarak çal maya ba lar. E er hem iç hem de dı ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmi seniz, dı ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalı ana kadar bekleyin. E er klimanız çalı ırken enerjide dü üklük meydana gelirse üniteniz otomatik olarak durur, Enerji tekrar geldi i zaman, A1 A3 A5 A7 A9 A0 A2 A4 A6 A8 B1 B3 B5 B7 B9 B0 B2 B4 B6 B8 klimanızı tekrar çalı tırmak için (On/Off) dü mesine basmanız gerekmektedir. klimanızı otomatik olaraktekrar çalı maya ba ıar. Ald n z modellere göre baz klimalar otomatik olarak tekrar çal maz T-21

22 S cakl k ve Nem Oran A a ıdaki tablo klimanızda kullanabilece iniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir. E er klimanızın kullanıldı ı ortam... Yüksek sıcaklıklarda Dü ük sıcaklıklarda Yüksek nem oranında se... Otomatik koruma özelli i devreye girebilir ve klima durur. Su sızdırma ve di er aksaklıklar meydana gelebilir çünkü evaporatör buzlanma yapmı olabilir. E er çok uzun süre kullanılırsa su yo u up iç ünitenin yüzeyine damlayabilir. Mod Dı -Ortam Sıcaklı ı ç-ortam Sıcaklı ı ç-ortam Nem Oranı Isıtma 0ºC-24ºC yakla ık 27ºC veya altı - So utma 21ºC-43ºC yakla ık 18ºC-32ºC yakla ık 80% veya altı Nem alma 18ºC-43ºC yakla ık 18ºC-32ºC yakla ık - E er klimanız ısıtmada çalı ıyor ve dı ortam sıcaklı ı 0ºC nin altında ise klimanız tam kapasite çalı amaz. E er klimanız so utmada çalı ıyor ve iç ortam sıcaklı ı 33ºC nin üzerinde ise klimanız tam kapasite ile çalı amaz. Klimanızın Temizlenmesi Çengel Ön zgaras Gövdenin yivi Klimanızın verimli ve temiz çalı masını istiyorsanız, hava filtresindeki toz birikintilerinin uzakla tırmak için düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. ÖNEML Klimanızı temizlemeden önce klimanızın çalı masını durdurun ve klimaya gelen elektrik sigortasından kesti inize emin olun. 18/24 1 ç ünitenin ön ızgarasının alt sa ında ve solunda yer alan tırnaklar n yukar ya çekerek aç n. 2 Ön zgaras n n kald rmas, kliman z temiz emenize yard m eder. 3 Hava filtrenin alt kenar n kald r p onlar a a ya çekin. 4 Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için a a ı do ru çekin. 5 Temizledikten sonra deli ine filtrenin en üst k sm n sokun ve do ru yerine oturana kadar alt kenar n a a ya itin. 6 Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin (benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın). 07/09/12 1 ç ünitenin ön ızgarasının alt sa ında ve solunda yer alan tırnaklardan çekin ve açın. 2 Öne do ru ön zgaras n basarak bunu ç kar n. 3 Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için a a ı do ru çekin. 4 Bir fırça veya vakumlu temizleyici ile hava filtresindeki tozları temizleyin. 5 Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin (benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın). 6 Filtre ve ön zgaras n tekrar yerle tirin. T-22 E er klimanızı çok uzun bir süredir kullanmıyorsanız, klimanızın iç kısmının kuruması için fan modunda üç-dört saat kadar çalı tırın.

23 Basit Problemlerin Çözülmesi Yetkili servise ba vurmadan önce lütfen a a ıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamı olursunuz. Problem Klima hiç çalı mıyor. Klima uzaktan kumanda ile çalı mıyor. Uzaktan kumandada On/Off( ) dü mesine basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor. Klima so utmuyor veya ısıtmıyor. Isıtmadayken oda sıcaklı ı gerekli seviyeye hiç ula mıyor ve klima sık sık duruyor. FAN dü mesine bastı ımız halde fan hızı artmıyor. Hava akı yönü kumandadan SWING dü mesine basmama ra men de i miyor. TIMER zamanında i lev görmüyor. Klima çalı ırken odada koku oluyor. Açıklama / Çözüm Klimanıza ba lı sigortayı kontrol edin. ç ünitenin OPERATION (Çalı ma) göstergesinin yanıp yanmadı ını kontrol edin gerekiyorsa kumandadan (On/Off) dü mesine basın. ç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanıp yanmadı ını kontrol edin. E er yanıyorsa: - Çalı maya ba lama süresinin dolmasını bekleyin, klimanız otomatik olarak çalı acaktır. - TIMER ı iptal edin (ayrıntı için bkz. Sayfa-19 bkz. Sayfa-18) ç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup olmadı ını kontrol edin. Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. Klimaya yeterince yakın oldu unuzdan emin olun (7 metre veya daha yakın) Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya do ru tuttu unuzdan emin olun. Gerekiyorsa kumandanın pillerini de i tirin. Do ru modu seçti inizden emin olun. (AUTO, COOL, HEAT). Oda sıcaklı ı çok so uk veya çok sıcak olabilir. Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmı olabilir (bkz. Sayfa-22). Dı ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadı ını kontrol edin. Sıcaklı ı do ru ayarlandı ınızdan emin olun. Fan hızını arttırın. E er hava akı yönü a a ıya do ru ise kumandayı kullanarak yukarıya do ru yönelmesini sa layın. Klimanın COOL, HEAT veya FAN modunda oldu undan emin olun; modunda iken fan hızı otomatik olarak ayarlanır ve modunda iken fan hızı otomatik olarak AUTO moduna ayarlanır. Kliman z çal maya ba ladi n kontrol edin. Gerekirse uzaktan kumandadan dü mesine bas n. TIMER i do ru programladı ınızdan emin olun. (bkz. Sayfa 18-19) Odayı havalandırın. T-23

24 Filtre Yerle tirilmesi (Seçenek) Kliman z tozlar ve kokular ç karmak için koku giderici ve Bio-Temiz filtre ile yerle tirilebilir. Filtre süresi, ne zaman kliman z kulland n za göre a a yukar 3 ay sürer. Koku giderici filtre 1 Filtreden paketlemeyi ç kar n. Kullanmak istedi iniz zamana kadar koku giderici filtreni çikarmay n. Çünkü onun özelli ini kaybedebilir. Bio-Temiz filtre 2 Filtreyi filtre yuvas na koyun ve t krana kadar üç dü meye bas n. 3 ç ünitedeki a a n n sa ndaki ve solundaki dü meyi çekerek ön zgaras n aç n. 4 Eski filtreyi ç kar n ve yeni filtre ile de i tirin. Teknik Özellikler ç Ünite Model E/EA SH AQ B C D Enerji Kayna V~, 50Hz 220V~, 60Hz V~, 60Hz V~, 50Hz ç ünitenin modelin en sondaki harf, enerji kayna anlam ta r. Örne in, E AQ07AIME nin k saltmas d r. T-24

25 Teknik Özellikler Paketin A rl Model Ka t Plastik Tahta AQ12A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E/EA SH12ZA3(A4)(A7)(A8) SH12ZA3(A4)(A7)(A8)A SH12ZA3(A4)(A7)(A8)B AQ09A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH09ZA3(A4)(A7)(A8) SH09ZA3(A4)(A7)(A8)A AQ07A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH07ZA3(A4)(A7)(A8) SH07ZA3(A4)(A7)(A8)A AQ12B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E/EA SH12ZB3(B4)(B7)(B8) SH12ZB3(B4)(B7)(B8)A SH12ZB3(B4)(B7)(B8)B AQ09B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SH09ZB3(B4)(B7)(B8) SH09ZB3(B4)(B7)(B8)A AQ07B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SH07ZB3(B4)(B7)(B8) SH07ZB3(B4)(B7)(B8)A 2.35kg 0.43kg - AQ12A1(A2)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA AQV12A1(A2)MD/E SH12VA1(A2) SH12ZA1(A2)(A9)(A0) SH12ZA1(A2)A SH12ZA1(A2)B AQ09A1(A2)MB/C/D/E AQV09A1(A2)MD/E SH09VA1(A2) SH09ZA1(A2) SH09ZA1(A2)A AQ09A5(A6)MB/C/D/E SH09ZA5(A6) SH09ZA5(A6)A AQ07A1(A2)(A5)(A6)MB/C/D/E SH07ZA1(A2)(A5)(A6) SH07ZA1(A2)(A5)(A6)A SH07AA5 AQ12A5(A6)MB/C/D/E/EA AQV12A5(A6)MD/E SH12VA5(A6) SH12ZA5(A6) SH12ZA5(A6)A SH12ZA5(A6)B SH12AA5 AQV09A5(A6)MD/E SH09VA5(A6) SH09AA5 AQ18A1(A2)(A9)(A0)RE/B/C/D AQT18A1(A2)(A9)(A0)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A9)(A0) SH18ZA1(A2)(A9)(A0) AQ24A1(A2)RE/B/C/D AQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8) AQ18A5(A6)RE/B/C/D AQT18A5(A6)RE/B/C/D SH18TA5(A6) SH18ZA5(A6) AQ12B1(B2)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA AQV12B1(B2)MD/E SH12VB1(B2) SH12ZB1(B2)(B9)(B0) SH12ZB1(B2)A SH12ZB1(B2)B AQ09B1(B2)MB/C/D/E AQV09B1(B2)MD/E SH09VB1(B2) SH09ZB1(B2) SH09ZB1(B2)A AQ09B5(B6)MB/C/D/E SH09ZB5(B6) SH09ZB5(B6)A AQ07B1(B2)(B5)(B6)MB/C/D/E SH07ZB1(B2)(B5)(B6) SH07ZB1(B2)(B5)(B6)A SH07AB5 AQ12B5(B6)MB/C/D/E/EA AQV12B5(B6)MD/E SH12VB5(B6) SH12ZB5(B6) SH12ZB5(B6)A SH12ZB5(B6)B SH12AB5 AQV09B5(B6)MD/E SH09VB5(B6) SH09AB5 AQ18B1(B2)(B9)(B0)RE/B/C/D AQT18B1(B2)(B9)(B0)RE/B/C/D SH18TB1(B2)(B9)(B0) SH18ZB1(B2)(B9)(B0) AQ24B1(B2)RE/B/C/D AQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8) AQ18B5(B6)RE/B/C/D AQT18B5(B6)RE/B/C/D SH18TB5(B6) SH18ZB5(B6) 2.51kg 0.48kg kg 0.50kg kg 0.58kg kg 0.86kg kg 0.96kg - T-25

26 ELECTRONICS TÜRK YE GENEL D STR BÜTÖRÜ FES ELEKTRON K ALETLER SANAY ve T CARET A.. Adres: Yal Kö kü Cad. Nuhbir Han No: 23 Kat: Sirkeci- STANBUL / TÜRK YE Kore den bas lm

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ12A9ME http://tr.yourpdfguides.com/dref/805768

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ12A9ME http://tr.yourpdfguides.com/dref/805768 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE. Tu DB98-09871A(1)

AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE. Tu DB98-09871A(1) KULLANMA KILAVUZU ç ünite Di ünite AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE DUVAR T P SPL T KL MA (So utma ve Is tma) Tu DB98-09871A(1)

Detaylı

AQ07S8GE AQ09S8GE AQ12SGGE AQ18S0GE AQT18S0GE AQT24S6GE UQ07S8GE UQ09S8GE UQ12SGGE UQ18S0GE UQT18S0GE UQT24S6GE. Tu DB A(1)

AQ07S8GE AQ09S8GE AQ12SGGE AQ18S0GE AQT18S0GE AQT24S6GE UQ07S8GE UQ09S8GE UQ12SGGE UQ18S0GE UQT18S0GE UQT24S6GE. Tu DB A(1) KULLANMA KILAVUZU ç ünite Di ünite AQ07S8GE AQ09S8GE AQ12SGGE AQ18S0GE AQT18S0GE AQT24S6GE UQ07S8GE UQ09S8GE UQ12SGGE UQ18S0GE UQT18S0GE UQT24S6GE DUVAR T P SPL T KL MA (So utma ve Is tma) Tu DB98-09870A(1)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ12PGGE

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ12PGGE Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ18WJWE/AFR http://tr.yourpdfguides.com/dref/805778

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ18WJWE/AFR http://tr.yourpdfguides.com/dref/805778 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 3 İşlev Tuşları... 4 LCD Üzerindeki Göstergeler... 7 Tuşların kullanılması... 8 AUTO (OTOMATİK) Konumu... 8 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

VTXN25AV1B VTXN35AV1B VTXN50AV1B VTXN71AV1B VRXN25AV1B VRXN35AV1B VRXN50AV1B VRXN71AV1B

VTXN25AV1B VTXN35AV1B VTXN50AV1B VTXN71AV1B VRXN25AV1B VRXN35AV1B VRXN50AV1B VRXN71AV1B VTXN25AV1B VTXN35AV1B VTXN50AV1B VTXN71AV1B VRXN25AV1B VRXN35AV1B VRXN50AV1B VRXN71AV1B İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın teknik özellikleri... 2 İşlem butonları... 3 LCD üzerindeki göstergeler... 6 Butonların

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 2 İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın kullanımı... 1 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2 Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 Ekrandaki İşaretler...... 5 Otomatik çalışma... 6 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız. İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 2 EMNİYET TEDBİRLERİ... 3 İÇ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ... 4 DIŞ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ... 4 UZAKTAN KUMANDA - DÜĞMELER VE GÖSTERGELER... 5 UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ...

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

DUVAR TİPİ MULTİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ MULTİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ MULTİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa/Türkiye Tel: (0236) 226 30 00 Fax: (0236) 226 31 45 VESTEL Dayanıklı Tüketim Malları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Model Bilgileri R05/BGE Lütfen klimanızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz İÇİNDEKİLER Uzaktan Kumandanın Tutulması..2 Uzaktan Kumandanın

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2. Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3. Fonksiyon düğmeleri... 5. LCD göstergeleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2. Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3. Fonksiyon düğmeleri... 5. LCD göstergeleri... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın konumlandırılması. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2 Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3 Fonksiyon düğmeleri... 5 LCD göstergeleri... 7 Düğmelerin kullanılması...

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Kullanıcı başvuru kılavuzu

Kullanıcı başvuru kılavuzu RHBH04CB RHBH08CB RHBH11CB RHBH16CB RHBX04CB RHBX08CB RHBX11CB RHBX16CB Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 2 1.1 Dokümanlar hakkında... 2 1.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları... 2

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

ISIO 18FK ISIO 24FK ISIO 45FK

ISIO 18FK ISIO 24FK ISIO 45FK Kullanma Kılavuzu Yer ve Tavan Tipi Split Klima ISIO 18FK ISIO 24FK ISIO 45FK - 1 - Güvenlik uyarısı Bu cihaz içinde yüksek hızda hareket eden parçalar mevcuttur ve elektroşoka neden olabilir. Lütfen cihaz

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06. Kullanım Kılavuzu

CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06. Kullanım Kılavuzu CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06 Kullanım Kılavuzu Kod. No: B.1.3.11.Kitap Revizyon Tarihi: 060809 Kitap Basım Tarihi: 060809 CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06111SCS00 TST-EEPD06111SCS01 TST-EEPC06121SCS00

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Duvar Tipi Split Klimalar ISIO-30

KULLANMA KILAVUZU. Duvar Tipi Split Klimalar ISIO-30 KULLANMA KILAVUZU Duvar Tipi Split Klimalar ISIO-30 ISISAN SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ - 2004 CİHAZ ANA PARÇALARI VE FONKSİYONLARI İÇ ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE Ön panel Dönüş ızgarası Enerji Fişi Hava filtresi Yatay kanat

Detaylı