GELİR VERGİSİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR VERGİSİ REHBERİ"

Transkript

1 VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi

2 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Tuncel ATABEY E.Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi MART-2014

3

4 İçindekiler GELİR VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI VE GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ KANUNU NUN GENEL ESASLARI 1. GELİRİN TANIMI VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ Gelirin Şahsilik Özelliği Gelirin Yıllık Olma Özelliği Gelirin Gerçek ve Safi Olması Özelliği Gelirin Elde Edilmiş Olması Özelliği GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ Tam Mükellefiyet Türkiye de Yerleşmiş Olanlar Yabancı Memlekette Oturan Türk Vatandaşları Dar Mükellefiyet GELİRİN UNSURLARI...19 İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ KAZANÇ 1. TİCARİ FAALİYETİN KAPSAMI TİCARİ FAALİYETİN ÖZELLİKLERİ Emek-Sermaye Özelliği Devamlılık Özelliği Organizasyon Özelliği Hacim Özelliği Gelir ve Kazanç Elde Etme Özelliği TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU Adi Ortaklık Kollektif Şirketler Vergi Sorunları Dergisi 3

5 4.3.Adi Komandit Şirketler TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ Basit Usulde Vergilendirme Kimler Basit Usulde Vergilendirilecektir Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) Uyarınca Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti Basit Usulde Vergilendirme İle Gerçek Usulde Vergilendirmeye Geçiş Esasları Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş İşini Terk Eden Mükelleflerin Durumu Gerçek Usulde Vergilendirme Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel Giderler Götürü Gider Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında İaşe ve İbate Giderleri, Tedavi ve İlaç Giderleri, Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı, 27. Maddede Yazılı Giyim Giderleri İşle ilgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye; İlama veya Kanun Emrine İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri Ayni Vergi Resim ve Harçlar Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar İşverenlerce, Sendikalar Kanunu Hükümlerine göre Sendikalara Ödenen Aidatlar İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Yılına Ait Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Olarak Dikkate Alınabilecek Tutar Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışlar TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER Teşebbüs Sahibi ile Eşinin ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Değerler ile Bu Kişilere Yapılan Bazı Ödemeler Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zamları ve Faizleri, Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar ile Bu Gibi Şahsi Vergiler Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklâm Giderleri Vergi Sorunları Dergisi

6 7.4. Motorlu Deniz Taşıtları ve Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu ile İlgili Olmayanların Giderleri ile Amortismanları Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı İlişkili Kişi Emsallere Uygunluk İlkesi Finansman Gider Kısıtlaması Gider Kısıtlaması Kapsamına Giren Mükellefler Gider Kısıtlaması Kapsamına Giren Yabancı Kaynaklara Ait Gider ve Maliyet Unsurları Gider Kısıtlamasının Hesaplanması DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Yıllara Sari inşaat ve Onarım İşinin Özellikleri İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihi İnşaat ve Onarım İşinde İşin Bitim Tarihi İnşaat ve Onarma İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı İnşaat ve Onarma İşlerinde Amortismanların Dağıtımı Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Tevkifat Uygulaması TİCARİ KAZANCIN İSTİSNALARI PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası Sergi ve Panayır Kazançları İstisnası Eğitim Ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Serbest Bölgede Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Yatırım İndirimi İstisnası Uygulama Esasları Devreden Yatırım İndirimi /1/2006 Tarihinden Sonra Yapılacak Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Hesaplanması /4/2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar Gelir Vergisi Kanunu nun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında 1/1/2006 Tarihinden Önce Başlanılan Yatırımlar /1/2006-8/4/2006 Tarihleri Arasında Yeni Başlamış Yatırımların Durumu İndirime Konu Yatırım İndirimi İstisnasının Hesaplanması Yatırım İndirimi İstisnası Uygulayan Mükelleflerin Kazançlarına Uygulanacak Vergi Oranı Vergi Sorunları Dergisi 5

7 Yararlanılan Yatırım İndirimi İstisnasından Yapılacak Vergi Kesintisi Yatırım İndiriminde Endeksleme Özellik Arz Eden Durumlar Kazancın Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Dönemde Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanılmaması Durumu Mükelleflerin Eski (Mülga Ek-1 İla Ek-6 Maddeleri) ve Yeni (Mülga 19 uncu Madde) Hükümlere Tabi İndirim Hakkının Bir Arada Bulunması Kazancın Beyanına İlişkin Örnek TİCARİ KAZANÇTA BEYAN ESASLARI Gerçek Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar TİCARİ KAZANÇ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZİRAİ KAZANÇLAR 1.TANIMI VE SINIRLARI ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME ESASLARI ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE KAZANCIN GERÇEK USULDE TESPİTİ ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA HASILAT UNSURLARI ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA GİDERLER HÂSILATTAN İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER ZİRAİ KAZANÇLA İLGİLİ İSTİSNALAR Teşvik İkramiyesi Yatırım İndirimi İstisnası ZİRAİ KAZANCIN BEYAN ESASLARI Gerçek Usulde Vergilendirilen Zirai Kazançlar Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar ZİRAİ KAZANCIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLER 1. ÜCRETİN UNSURLARI ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER ÜCRETLERDE ELDE ETME VE SAFİ TUTARIN TESPİTİ Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinden İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Vergi Sorunları Dergisi

8 Yıllarında Elde Edilen Ücret Gelirlerinden İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi ÜCRETLERLE İLGİLİ BİR KISIM İNDİRİM VE İSTİSNALAR Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan Hizmetlilerde Ücret İstisnası Sporculara Ödenen Ücretlerde İstisna Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerde Çalışan Gemi Adamlarına Ödenen Ücretlere İlişkin İstisna Ücretlerde İstisnalar Gider Karşılıklarında İstisnalar Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar Teşvik, İkramiye ve Mükafatlarında İstisnalar Engellilik İndirimi Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personele Ödenen Ücretler Yılının Sonuna Kadar Uygulanan İstisna Serbest Bölgelerde İmal Edilen Ürünlerin İhracatını Yapan Mükelleflerin İstihdam Ettiği Ücretlilerde Uygulanacak İstisna Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalıştırılan Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge Personelinin Bu Görevleri İle İlgili Ücretleri Bölge İçinde ve Dışında Çalıştırılan Personelin Ücretleri Ücret İstinası Uygulamasında Süre Ücretlerde İstisna Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar DİĞER ÜCRETLER ÜCRET GELİRİNİN BEYAN ESASLARI Beyan Edilmek Zorunda Olan Ücret Gelirleri Beyan Edilmeyecek Ücret Gelirleri Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücret Gelirleri Tek İşverenden Alınan Ücretler Diğer Ücretler Jokeyler, Jokey Yamakları İle Antrenörlerine Yapılan Ödemeler Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Beyanı ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER Vergi Sorunları Dergisi 7

9 BEŞİNCİ BÖLÜM SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 1. TANIMI VE UNSURLARI: SERBEST MESLEK ERBABI SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ Hâsılat Kavramı Elde Etme (Tahsil Esası) Mesleki Giderler SERBEST MESLEK KAZANCI İLE İLGİLİ İSTİSNALAR Serbest Meslek Kazançları İstisnası Kanun Hükmü İstisna Kapsamı İstisnadan Yararlanma Şartları Sergi ve Panayır Kazançları İstisnası SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYAN ESASLARI SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER...90 ALTINCI BÖLÜM GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 1. MAHİYETİ VE TANIMI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ MÜKELLEFLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA GAYRİSAFİ HÂSILATIN TESPİTİ EMSAL KİRA BEDELİ ESASI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Yararlanamayacak Olanlar Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına Getirilen Yeni Sınırlama GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ TESPİTİNDE GAYRİSAFİ HÂSILATTAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER Gerçek Gider Usulü Götürü Gider Usulü KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYAN ESASLARI Konut Kira Gelirlerinin Beyanı Vergi Sorunları Dergisi

10 9.2. İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı İstisna Uygulanmayan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemiş Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ Kapsam ve Uygulama Sisteme Giriş Sorumluluk GAYRIMENKUL SERMAYE İRADI BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER YEDİNCİ BÖLÜM MENKUL SERMAYE İRATLARI 1. MAHİYETİ VE TANIMI MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN GELİR UNSURLARI SAFİ İRADIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER MENKUL KIYMETİN İKTİSAP VE İHRAÇ TARİHİNİN ÖNEMİ MENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN ESASLARI Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları TL lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları Kâr Paylarının Vergilendirilmesi Vergiye Tabi Gelirler Toplamının TL yi Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları MENKUL SERMAYE İRADI BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER SEKİZİNCİ BÖLÜM DİĞER KAZANÇVE İRATLAR DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI MENKUL KIYMETLERİN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANI Menkul Kıymetlerin Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar İçin Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Düzenleme Menkul Kıymetlerin Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar İçin Tarihinde Geçerli Olan Düzenleme Üretici Fiyatları Genel Endeksi (ÜFE) Değişim Oranları Gerçek Kişilerce Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR Beyan Edilmeyecek Olanlar Vergi Sorunları Dergisi 9

11 Sayı: 306 Mart Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Safi Kazancın Tespiti Gayrimenkul Satışlarında Beş Yıllık Sürecin Başlangıcı Nasıl Tespit Edilecektir? Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkullerde İktisap Tarihi Nasıl Belirlenecektir? TELİF HAKLARI VE İHTİRA BERATLARININ ELDEN ÇIKARILMASI ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR DİĞER HAKLARIN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR FAALİYETİ DURDURULAN BİR İŞLETMENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR İSTİSNAYA TABİ ARIZİ KAZANÇLAR İSTİSNAYA TABİ OLMAYAN ARIZİ KAZANÇLAR DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER İKİNCİ KISIM BEYAN ESASI BİRİNCİ BÖLÜM GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI 1. GENEL AÇIKLAMA TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ ZORUNLU OLAN GELİRLER Gerçek Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar Gerçek Usulde Vergilendirilen Zirai Kazançlar Serbest Meslek Kazançları İstisna Haddini Aşan Ve/Veya Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemiş Kazanç Ve İratlar Yabancı Memleketlerde Elde Edilen Kazanç Ve İratlar TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE HİÇ BİR ŞEKİLDE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar Tek İşverenden Alınan Ücretler Diğer Ücretler Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci Maddesinin 15 ve 16 Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Kazançlar Avrupa Birliğinden Sağlanan Hibeler BELİRLİ BİR TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK GELİRLER Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Beyanı Vergi Sorunları Dergisi

12 Gelir Vergisi Rehberi 4.2. Vergiye Tabi Gelirler Toplamının TL yi (2013 Yılı Gelirleri İçin) Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları Ve Gayri Menkul Sermaye İratları TL lik Tutarı (2013 Yılı Gelirleri İçin) Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradı Ve Gayri Menkul Sermaye İradı DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLECEK VE EDİLMEYECEK GELİRLER İKİNCİ BÖLÜM YILLIK BEYANNAMEDE MAHSUP EDİLECEK İNDİRİMLER VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 1. ZARAR MAHSUBU Geçmiş Yıl Zararları Kazanç Ve iratlardan Mahsup Edilemeyecek Zararlar Yurt Dışı Zararların İndirimi Yurt Dışı Zararların Tevsiki Her Yıl İçin Denetim Yaptırma Zorunluluğu Yurt Dışında Zarar Mahsubu MAHSUP EDİLECEK İNDİRİMLER Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Yılı Gelirlerinde İndirim Konusu Yapılacak Tutar Ve Öncesi Yıllara Ait Gelirlerden İndirim Konusu Yapılacak Tutar Bağ- Kur Primleri Genel Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış Ve Yardımlar Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması İle Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar Okul, Sağlık Tesisi, Öğrenci Yurdu, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzur Evi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İle İbadethaneler ve Yaygın Din eğitimi Verilen Tesisler İçin Yapılan Bağış ve Yardımlarda İndirim Düzenleme Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar Kapsam Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar Bağış ve Yardımın İndirim Konusu Yapılacağı Dönem Bağış veya Yardımın Ayni Olması Bağış ve Yardımların Özel Kanunlar Gereğince İndirimi Sağlık ve Eğitim Harcamalarında İndirim Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler ile Serbest Meslek Erbabında Engellilik İndirimi Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek Ve Vakıflara Yapılan Bağış Ve Yardımlar Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge

13 Sayı: 306 Mart Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim Sponsorluk Harcamaları Araştırma ve Geliştirme Harcamaları Doğal Afetlere İlişkin Bağış Ve Yardımlar Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış Veya Yardımlar Girişim Sermayesi Fonu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Faaliyeti Girişim Sermayesi Yatırımı Nedir? Girişim Şirketi Nedir? Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Yan Faaliyetleri Nelerdir? İndirim Şartları İndirim Tutarının Hesaplanması Fon Tutarının Vergilendirilmesi Türkiye den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler İndirim Kapsamındaki Hizmetler İndirimden Faydalanma Şartları İndirimden Faydalanabilecek İşletmelerin Esas Faaliyet Konusu Hizmetin, Türkiye den Münhasıran Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum İçin Yapılmış Olması Faturanın Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum Adına Düzenlenmesi Türkiye den Verilen, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi Raporlama, Muhasebe Kaydı Tutma, Çağrı Merkezi ve Veri Saklama Hizmetlerinden Yurt Dışında Yararlanılması İlgili Bakanlığın İzin ve Denetimine Tabi Olarak Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Kişilere Verilen Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Yararlanıcısının Yurt Dışında Olması Türkiye den Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Kazancın Tespiti, Kayıtlarda İzlenmesi ve Beyanı İndirim Tutarının Tespiti Kazançların Kayıtlarda İzlenmesi Esas Faaliyet Konusu Dışındaki Gelirler Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna Göre Kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Bireysel Katılım Yatırımcısıİndirimi Uygulaması İndirimden YararlanmaŞartları İndirim Dönemi,İndirime Esas Tutarın Hesaplanmasıveİndirimin Sınırı Şartlarınİhlal Edilmesi Durumunda Uygulama Vergi Sorunları Dergisi

14 Gelir Vergisi Rehberi Mücbir Sebep Halleri Bildirim Yükümlülüğü Zarar Beyanında Bağış ve Yardımların Durumu MATRAH VE GELİR UNSURLARINDAN İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİ BİLDİRİMİ İLE MAHSUP VE İADE 1. VERGİ BİLDİRİMİ Gelir Unsurlarının Toplanması Gelir Vergisinin Hesaplanması Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Nispeti Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Nispeti Ücret Gelirlerinde Gelir Vergisinin Hesaplanması MAHSUP VE İADE Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup Ve İadesi Yasal Düzenlemeler Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade Mahsup Yoluyla İade Nakden İade Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi Yasal Düzenlemeler Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade Katma Değer Vergisi İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsubu Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu Gelir Ve Kurumlar Vergisi İle İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri Yasal Düzenlemeler Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade Diğer Hususlar İade Talebinin Gerçeğe Aykırı Belgelere Dayanması Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin, Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu

15 Sayı: 306 Mart 2014 BEŞİNCİ BÖLÜM VERGİNİN TARHI VE YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ 1. YILLIK BEYANNAMEDE TARH MUAMELELERİ Tarh Yeri Tarhiyatın Muhatabı Vergilendirme Dönemi Tarh Zamanı YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ Beyannamenin Verileceği Yer Beyannamenin Verileceği Süre Ticari Kazancını Basit Usulde Tespit Edenlerin Yıllık Beyanı Diğer Haller Özellik Arz Eden Durumlar Ölüm Hali Memleketi Terk Hali YILLIK BEYAN ESASINDA VERGİNİN ÖDENMESİ Ticari Kazancın Basit Usulde Tespit Edilmesi Halinde Diğer Haller Diğer Ücretlerde Ödeme YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER Ticari Kazançlarda Serbest Meslek Kazançlarında Zirai Kazançlarda Ücret, Gayrimenkul Ve Menkul Sermaye İradı İle Sair Kazanç Ve İratlar İçin Beyanname Verenlerde BEYANNAME VERMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR YARARLANILAN KAYNAKLAR KİTAPLAR MEVZUAT İNTERNET YAYINLARI Vergi Sorunları Dergisi

16 Gelir Vergisi Rehberi GELİR VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI VE GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ KANUNU NUN GENEL ESASLARI 1. GELİRİN TANIMI Gelir, basit anlamıyla kişilerin alım gücünde meydana gelen artış olarak kabul edilebilir. Bu tanıma göre gelir; üretim faktörlerinin bir getirisi olabileceği gibi, kişilerin servet unsurlarında herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir değer artışı da olabilir. Vergi hukukunda gelirin tanımı yapılırken genel prensip olarak iki teoriden yararlanılmaktadır. Bunlar kaynak teorisi ile net aktif teorisi dir. Kaynak Teorisi: Bu teoriye göre gelir; kişilerin sahip oldukları üretim faktörlerini üretim sürecine sokmaları karşılığında elde ettikleri değerlerdir. İlk bakışta çok genel bir zemin üzerine oturtulmuş gibi görülmekte birlikte, bu teoriye birçok yönden eleştiri gelmektedir. Vergi hukuku açısından bu tanıma göre elde edilen bütün gelirler gelir tanımı içerisine alınmamakta, kişilerin sahip oldukları belirli üretim faktörlerini sürekli olarak üretim sürecine sokmaları unsuru aranmaktadır. Net Aktif Teorisi: Bu teoriye göre gelir; belirli bir dönemde yapılan tüketim ve net servette meydana gelen artış veya azalışın toplamını ifade eder. Bu teorinin tanımında da görüleceği üzere; gelir tanımı içerisinde, belirli bir kaynağa bağlılık ve süreklilik gibi unsurlar barındırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu Uyarınca Gelir Tanımı: Gelir Vergisi Kanunu nun 1 nci maddesine göre gelir, Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu tanımda yer alan kavramlar aşağıda açıklanmıştır: Kazanç:Yalnız emekten veya emekle sermayenin birleşiminden elde edilen hâsılatı ifade etmektedir. İrat: Menkul ve gayrimenkul sermayeden elde edilen hâsılatı içermektedir. Gerçek Kişi: Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde şahsiyet sahibi olan, diğer bir deyişle hak ve borçlar nedeniyle ehil olan insandır. Bu nedenle gerçek kişi kavramı, sağ doğan ceninle başlar ve bunun ölümüne kadar devam eder. Gelir Vergisi Kanunu açısından gerçek kişinin hangi yaşta olduğu, medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmaması, sonucu değiştirmeyecektir. 2. VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ Yukarıda yapılan tanım çerçevesinde gelirin özellikleri, maddeler itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 15

17 Sayı: 306 Mart Gelirin Şahsilik Özelliği Gelir Vergisi, yalnızca gerçek kişilerin gelirlerine uygulanan bir vergidir. Dolayısıyla gelir vergisi şahsi karakterli bir vergi olup gerçek kişilere uygulanır. Bu yüzden gerçek kişinin gelirinin vergilendirilmesinde, kişinin durumunu dikkate alan çeşitli indirim ve istisna uygulamalarına ya da yükümlülüklere yer verilmiş bulunulmaktadır Gelirin Yıllık Olma Özelliği Gelir Vergisinin ikinci özelliği yıllık olmasıdır. Gerçek kişilere ait gelirler, genel olarak bir yıllık dönem için vergilendirilir. Bu bir yıllık dönem, takvim yılı olarak uygulanmakla beraber takvim yılı esasının bazı istisnaları da bulunmaktadır. Örneğin yapılan işin mahiyeti icabı bazı kişilere tanınan özel hesap dönemi bu istisnaların başlıcasıdır. Diğer taraftan, memleketi terk ve ölüm hallerinde vergileme takvim yılı esasına bağlı kalınmaksızın memleketi terk ve ölüm tarihleri itibariyle yapılmaktadır. Ayrıca yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde ise gelir, bir yıldan daha fazla bir dönemi kapsadığı için işin tamamlandığı yılın geliri sayılmaktadır Gelirin Gerçek ve Safi Olması Özelliği Vergilendirilecek gelirin gerçek ve safi olması gerekir. Gelirin gerçek olması, çeşitli kazanç ve iratlarda her zaman gerçek işlemlerin kaydedilmesi suretiyle hesaplanmasını öngörmektedir. Gelirin safi olması da, gelirin elde edilmesi sırasında elde edilen gayrisafi (brüt) gelirden yapılan giderlerin indirilmesi ve/ veya bazı gelir kaynaklarında zarar elde edilmesi durumunda bu zararların da mahsup edilmesi sonucunda kalan tutarın ifadesi için kullanılmaktadır Gelirin Elde Edilmiş Olması Özelliği Elde etme, kişinin o gelir üzerinde hukuken tasarrufta bulunabilmesini ifade etmektedir. Kişi, eğer sahibi bulunduğu geliri başkasına bağışlayabiliyor, onunla mal veya hizmet satın alabiliyor ve borçlarını ödeyebiliyorsa geliri elde etmiş sayılabilir. Gelirin elde edilmesi iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri nakden elde etme olup, kazanç ve iradın fiilen para olarak tahsil edilmesini ifade etmektedir. Diğeri de hesaben elde etmedir ve para olarak ödenmemiş olmakla beraber gelirin elde edenin hesabına kayıt edilmesini ifade eder. Örneğin, bir ücretlinin ay başlarında ücretini alması olayı nakden elde etme, bankada mevduatı olan bir şahsın vade tarihi sonunda mevduat faizinin hesabına kaydedilmesi olayı da hesaben elde etmedir. Gelirin elde edilmesi olayı, aynı zamanda gelir vergisinde vergiyi doğuran olay dır. 3. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, gelir vergisi şahsa yönelik bir vergidir. Bu nedenle, şahısların vergi karşısındaki yükümlülük sınırlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Vergi kanunlarının uygulama sahası, devletin egemenlik hakkının geçerli olduğu saha ile sınırlıdır. Dolayısıyla, mükellefiyet sınırlarını devletin egemenlik hakkının geçerli olduğu saha içerisinde tespit ve tayin etmek gerekir. Bu nedenlerle vergi hukukunda iki türlü mükellefiyet şekli belirlenmiştir. Bunlar Tam Mükellefiyet ile Dar Mükellefiyet olarak adlandırılmışlardır. Söz konusu mükellefiyet şekilleri aşağıda açıklanmıştır Tam Mükellefiyet Tam mükellefiyette gerçek kişinin Türkiye içinde veya dışındaki kaynaklardan elde ettiği kazanç ve iratlarının tamamı vergilendirilir. Ancak, vergi mükerrerliğinin önlenmesi açısından yurt dışında elde edilen gelirler üzerinden mahallinde ödenen benzeri vergiler, Türkiye de tarh olunan vergilerin yurt dışında elde edilen kazanç ve iratlara isabet edilen kısmından indirilir. Bir gerçek kişinin tam mükellef olması için aşağıda alt başlıklar halinde verilen şartların birine haiz olması gerekir. 16 Vergi Sorunları Dergisi

18 Gelir Vergisi Rehberi Türkiye de Yerleşmiş Olanlar İkametgahı Türkiye de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye de sürekli olarak altı aydan fazla oturanlar, Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından Türkiye de yerleşmiş sayılırlar. Anlaşılacağı üzere yerleşme kavramına Kanun, iki ölçüt getirmiştir. Bu ölçütlerden birincisi ikamet esası, ikincisi ise oturma süresi esası dır. İkametgah, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir. Medeni Kanun un 19 uncu maddesine göre ikametgah, kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir. Buna göre, gerçek kişi Türkiye de yerleşmek niyetiyle bir ikametgaha sahip ise Gelir Vergisi Kanunu açısından tam mükellef sayılır. Bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak altı aydan fazla oturan gerçek kişiler de tam mükellef sayılmaktadırlar. Geçici ayrılmalar, Türkiye de oturma süresini kesmemektedir. Burada önem arz eden bazı hususlar mevcuttur. Birinci husus, oturma süresi esasında yerleşmenin tespiti için, Türkiye deki konaklama yerinin bir öneminin bulunmamasıdır. Konaklama yeri bir otel olabileceği gibi, kendisine ait veya kira ile oturulan bir mesken de olabilmektedir. İkinci husus da, söz konusu altı aylık sürenin bir takvim yılı içinde aşılmış olması gerektiğidir. Kısacası, bu altı aylık sürenin tamamının aynı takvim yılı içinde geçirilmesi gerekmektedir. Süre hesabı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Örneğin, bir kişi 1 Ağustos 2013 tarihinden 28 Haziran 2014 tarihine kadar Türkiye de kalsa da Türkiye de yerleşmiş sayılmaz. Çünkü altı aylık süre aynı takvim yılı içinde geçmemiştir. Diğer taraftan aşağıda yazılı olan yabancılar Türkiye de altı aydan fazla kalsalar dahi yerleşmiş sayılmayacaklardır: Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil, tedavi, istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler, Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye de alıkonulmuş veya kalmış olanlar Yabancı Memlekette Oturan Türk Vatandaşları Gelir Vergisi Kanunu nun 3. maddesinin ikinci bendine göre, Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükellefiyet esasında vergilendirilir. Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratlar üzerinden ayrıca vergilendirilmezler. Gelir Vergisi Kanunu, bu hükmü ile çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla istisna yöntemini kabul etmiştir. Yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan Türk vatandaşlarının, Türkiye de elde ettikleri gelirlerinin hangi mükellefiyet şeklinde değerlendirileceği büyük önem arz etmektedir. Bu konu, en son 210 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde 1 düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ de aşağıda belirtilen açıklamalara yer verilmiştir: Yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu ailelerini de yanlarına alarak uzun bir süreden beri bulundukları yabancı ülkelerde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın kişisel ve ekonomik ilişkileri, Türkiye den ziyade bulundukları ülkelerde yoğunlaşmıştır. Bunların önemli bir kısmı da, ilgili ülkenin vatandaşlığına geçmiştir. Bu durumda, gelir vergisi uygulaması açısından yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan vatandaşlarımızın ikametgahlarının bulundukları ülkede olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin çok büyük bir kısmıyla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yürürlüktedir. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları, bu anlaş- 1 6 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 17

19 Sayı: 306 Mart 2014 malar uyarınca, daimi meskene sahip bulunduğu ülkenin, gerek Türkiye de gerekse yabancı ülkede daimi meskenin bulunması halinde ise kişisel ve ekonomik ilişkilerinin, bağlı bulunduğu ülkenin mukimi sayılmaktadırlar. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel ve ekonomik ilişkilerinin yoğunlaştığı yer, bulundukları yabancı ülkeler olduğundan, bu ülkeler anlaşmaların uygulanması bakımından mukim ülke olarak vergileme hakkına sahip olmakta, Türkiye de ise ancak kaynak ülke olarak vergileme hakkını sürdürülebilmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu nun 3. maddesinin 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye de oturanlar ise tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir. 3.2.Dar Mükellefiyet Türkiye de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, sadece Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Hangi hallerde Türkiye de yerleşmiş sayılacağı yukarıda açıklanmıştır. Dar mükellefiyette sadece Türkiye içinde elde edilen kazanç ve iratlar vergiye tabi tutulur. Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur: Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Türkiye de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellefler, bu birimleri vasıtasıyla ticari kazanç sağladıkları takdirde, bu kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi tutulacaklardır. Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. Daimi temsilci ise bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. -Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar, -Temsil edilene ait reklâm giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler, -Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez. Yukarıda açıkladığımız koşulları haiz olmakla birlikte, iş merkezi Türkiye de bulunmayanlardan; ihraç edilmek üzere Türkiye de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye de olması veya satış akdinin Türkiye de yapılmış olmasıdır. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye de icra edilmesi gerekir. Yani, zirai işletmenin Türkiye de bulunması ve yabancı kişinin bu işletmede zirai faaliyet icra etmesi gerekmektedir. Ücretlerde: 18 Vergi Sorunları Dergisi

20 Gelir Vergisi Rehberi -Hizmetin Türkiye de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye de değerlendirilmesi, -Türkiye de kain müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye de değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen değerlendirmeden maksat; ödemenin Türkiye de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Türkiye de değerlendirilen hizmetin Türkiye dışında ifa edilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Bu halde de ücret, Türkiye de elde edilmiş sayılır. Burada hizmetin ifa edildiği yere değil, değerlendirilen yere bakılacaktır. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye de icra edilmesi veya Türkiye de değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye de kullanılması veya Türkiye de değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye de değerlendirme, ödemenin Türkiye de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye de yatırılmış olması gerekmektedir. Sermayenin Türkiye de yatırılmış olmasından maksat, sermayenin Türkiye de kullanılmasıdır. Bu durumda, başka bir ülkede yatırılmış olan sermaye dolayısıyla elde edilen getiri için dar mükellefler açısından Gelir Vergisi Kanunu uygulanmayacaktır. Diğer kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye de ifa edilmesi veya Türkiye de değerlendirilmesi gerekmektedir. Burada da değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye de yapılması veya ödeme yabancı ülkede yapılmış ise Türkiye de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır. 4. GELİRİN UNSURLARI Gelir vergisine tabi kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir. Bu gelir unsurları Gelir Vergisi Kanunu nda aksine hüküm olmadıkça, gerçek ve safi miktarları ile nazara alınırlar. Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratlar. Gerçek kişiler tarafından bu iratların dışında elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu nun uygulamasında gelir sayılmaz ve vergiye tabi tutulmazlar. Bunlara örnek olarak; milli piyango ikramiyelerini, eşya piyangolarını, kumar kazançlarını sayabiliriz. Önemli olan, elde edilen gelirin yukarıda sayılan yedi gelir unsurundan birinin içerisine girmesidir. Yoksa, vergiyi doğuran olayın kanunen yasak olan faaliyetler sonucu gerçekleşmiş olması veya kanuni ehliyete bulunmayanlar tarafından elde edilmiş olması, vergilendirmeyi diğer bir deyişle mükellefiyeti ortadan kaldırmayacaktır. 19

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu 127 Katma Değer Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2.11.1984 Sayı : 18563) Kabul tarihi Kanun No. : Verginin konusunu teşkil eden işlemler : BİRİNCİ KISIM 'MükeHefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı