MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI"

Transkript

1 TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1

2 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2

3 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM TARİH TESLİM ALAN İMZA DAĞITILAN BİRİM TARİH TESLİM ALAN İMZA 3

4 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ VE AMAÇ 2. SORUMLULAR 3. GÜNCELLİK DURUMU 4. SU NUMUNELERİ 5. İÇME VE KULLANMA SUYUNDAN NUMUNE ALINMASI 6. SAHADA SU NUMUNESİ ALIRKEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 7. ANALİZ AMAÇLARINA GÖRE NUMUNE ALMA 8. NUMUNE TİPLERİ 9. SU NUMUNE ALMA ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLARI 10. NUMUNELERİN SAKLANMASI 11. NUMUNE ALIM YERLERİ 12. MİKROBİYOLOJİK ANALİZ İÇİN SU ALMA TEKNİKLERİ 13. SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA 14. ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARINDAN NUMUNE ALMA 15. SU NUMUNESİ KABUL VE RED KRİTERLERİ 16. SU NUMUNESİ ALMA RESİMLİ ANLATIM 17. KAYNAKLAR HAZIRLAYAN: UZM. DR. ELİF SANEM BAYKAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 4

5 1.GİRİŞ VE AMAÇ Numune alma, sistemin en zayıf halkasını oluşturur. Gerçekten de en iyi ekipmanların kullanıldığı laboratuar metotları da dahil olmak üzere, numune alımları sırasında yapılan hataları düzeltebilecek bir laboratuar metodu mevcut değildir. Numune alımları esnasında yapılan hatalar, hatalı sonuç ve yanlış yorumlamalara neden olur. Su analizi kendi başına bir işlemin sonu değildir, yalnızca karar verilmesine yardımcı olan bir araçtır. Analiz sonrası verilen kararlar hatalı ise bu hatalar sağlık, ekonomik ve medyatik bağlamda birçok ciddi sonuç doğurabilir. Bu nedenle analizlerin ne amaçla talep edildiklerinin bilinmesi zorunludur. Hazırlanan bu Numune Alma El Kitabı yla halk sağlığı laboratuar ında çalışılan su numunelerin doğru şekilde alınması ve laboratuara uygun şartlarda taşınarak ulaştırılmasını sağlamayı ve böylelikle analiz sonucunu etkileyecek, numuneden kaynaklanabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmayı hedeflenmiştir. 2. SORUMLULAR: Kuryeler Manisa iline bağlı il merkez ilçelerdeki tüm Toplum Sağlığı Merkezleri Çevre Sağlığı Şubesinde görevli Çevre sağlığı teknisyenleri Laboratuar sorumluları Kalite temsilcisi 3. GÜNCELLİK DURUMU: Bu el kitabının içerisinde yer alan bilgiler kalite temsilcisi, laboratuvar sorumluları kontrolünde 6 ayda bir düzenlenen tüm sorumluların katıldığı toplantıda kontrol edilir. Değişikliklerin olması durumunda ilgili kişilere / kurumlara, kalite temsilcisi tarafından numune alma el kitabının son baskısı iletilir. 4. SU NUMUNESİ İnsani Tüketim Amaçlı Suların teknik ve hijyen açıdan uygunluğunu, suların kalite standartlarının sağlanmasını, suyun niteliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar hakkında tüketici nüfusun haberdar edilerek, insan sağlığının korunması amaçlı tavsiyelerde bulunmak bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amaçlı, yönetmelik gereğince belirli aralarla su numuneleri alınır. Bir kalite sisteminin güvenilirliği sistemdeki en zayıf halkaya bağlıdır. Su kalitesinin sağlanması açısından en zayıf halkayı numune alımları oluşturmaktadır. En iyi ekipmanların kullanıldığı laboratuar metotları da dahil olmak üzere, numune alımları sırasında yapılan hataları düzeltebilecek metot mevcut değildir. Numune alımları sırasında yapılan hatalar, analiz hatalarının %80 ini açıklamaktadır ve bu hatalı sonuçlar yanlış yorumlamalara yol açmaktadır. Analiz sonrası verilen kararlar hatalı ise, bu hatalar sağlık, ekonomik ve medyatik açıdan birçok ciddi sonuç doğurabilir. 5

6 Dolayısıyla analizlerin ne amaçla talep edildiklerinin bilinmesi zorunludur. Numune alımları sırasında numunenin alım yeri, zamanı, alım biçimi, alanda yapılan hazırlık çalışmaları, alanda yapılan analizler, seçilen şişenin tipi, alınacak numune miktarı, numunenin saklama koşulları ve süresi gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Numune alımı, sonradan su numunesi üzerinde laboratuar tarafından yapılacak bütün analizlerin geçerlilik ve temsil özelliği açısından önemlidir. Numune alımı, suyun kalitesi ile ilgili ön bir fikir verir. Su numunesi alımı oldukça basit bir işlemmiş gibi görülebilir. Fakat temsil özelliğine sahip bir numunenin alımı ve analiz anına kadar bütünlüğünün muhafaza edilmesi çok önemlidir. Temsil özelliğine sahip bir numunenin alımı, sahada ölçüm alan numune alma araçları, numune kapları ve muhafaza malzemeleri, uygulanan numune alım metotlarıyla, taşıma ve stoklama şartlarıyla ilgili özel talimatlar gerektiren karmaşık bir işlemdir. Bir numune alım noktasından birçok numune alınmış ise bu suyun kalitesiyle bir ön bilgi verebilir. Sonuçların izlenebilirliği aynı zamanda olası kimyasal risklerin tanımlanmasına yardımcı olur. Kontrol izlemesi, suyun gerekli parametrelere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi aynı zamanda içme arıtmanın yapılması durumunda, bu arıtımın etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamak amacıyla yapılır. 5. içme VE KULLANMA SUYUNDAN NUMUNE ALINMASI Numune; bir bütünün /kitlenin niteliğini taşıyan daha küçük veya az bir kısım olarak tanımlanabilir. Su numunesi; bir su kitlesinin aranılan özelliklerinin muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmaksızın suyun çeşitli yerlerinden tekniğine uygun biçimde alınan, suyu tam olarak temsil eden bir veya daha çok sayıdaki birim olarak da tanımlanabilir. Numune alımları sırasında birçok parametre göz önünde bulundurulmalıdır, bunlar: Numune alım yeri, Numune alım saati, Numune alım biçimi, Alanda yapılan hazırlık çalışmaları, Alanda yapılan analizler, Seçilen şişenin tipi, Numune olarak alınan su miktarı, Laboratuara gönderilmeden önce numunelerin saklanma koşulları, Laboratuara gönderilmeden önce numunelerin saklanma süresi. 6. SAHADA SU NUMUNESİ ALIRKEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Analizi yapılmak istenen su, tüm su kitlesini temsil edecek şekilde yöntem ve tekniğine uygun olarak alınması doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşılması bakımından çok önemlidir. Sahada su numunesi alırken dikkat edilecek hususlar: 6

7 Su numunesi, bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından, uygun zamanda ve uygun ekipmanlar kullanılarak yeterli miktarda alınır. Numune almadan önce, suyun numune alma amacına uygun olarak yeterli süre serbest akması sağlanır. Numunelerin kirlenmemesi için önleyici tedbirlerin alınması gereklidir. Ekipman, cihaz ve aletlerin temiz ve çalışır durumda olmasına özen gösterilir. Kullanılan cihazların günlük dosyaları tutulur. Sahadaki şartlarda oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı önlem alınır. Sahadaki personel tarafından standartlaştırılmış metotlar kullanılır. Sahada yapılan bütün analiz sonuçları analiz raporlarına kaydedilir. Numune alım işleminin analiz edilecek suyun kontaminasyon kaynağında yapılması zorunlu değildir. Kimyasal örnekler için sahada numunenin korunması için kullanılan reaktiflerin saf olması gerekir. İhtilaf olması ihtimaline karşın da bir şahit numune saklanması tavsiye edilir. Kirli ortamlarda, numune alım aşamasında olduğu gibi numunelerin taşınması ve saklanmasına da özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Numunelerin durumu değişmeyecek şekilde, hermetik olarak kapatılmış kaplar içerisinde, uygun araçlarla ve uygun zamanda, laboratuvara kapakları açılmadan ulaştırılması gereklidir. Satışa arz edilen ambalajlanmış sularda ise numune olarak seçilecek ambalajlar rastgele sayılar esasına göre belirlenmelidir. Su numunesi; uygun yerde, uygun şekilde ve uygun süre boyunca saklanmalıdır. Numuneyi alan kişi, özel bir tulum, bir gömlek ya da pantolon giymelidir. Su örnekleri büyük bir alanda ise örnekleme yöntemi uygulanarak bütün kitleyi temsil etmelidir. Mikrobiyolojik analizler için kullanılan şişelerin steril olması gerekir. Numune alımı yapılacak musluklara alevden geçirilmesi gereklidir. Su ile temas eden bölümlere dokunulmamalıdır. Numune kabı kapaklarının contaları sağlam olmalı, hava ve su sızdırmamalıdır. Kimyasal analiz için alınacak numunelerin konulacağı kaplar suyla temas ettiğinde, herhangi bir reaksiyon vermeyecek nitelikte olmalıdır. Su numune kartında, hangi analizlerin yapılması isteniyorsa belirtilmelidir (Örnek; kimyasal, mikrobiyolojik v.b. ). Numunenin alındığı anda suyun durumu tespit edilmeli (sıcaklık, ph, renk, koku vb.) ve laboratuara gönderilecek belgelerde bu hususlar belirtilmeli, numunenin alındığı tarih ve alınma saati de yazılmalıdır. Su havzasından alınan numuneler havzaya yakın giriş ve çıkış borularından alınmalıdır. Numune almadan önce boru içinde kalmış suyun 2-3 dakika serbest akışla dışarıya akıtılması sağlanmalıdır. Su arıtma tesisinden alınan numuneler tesise yakın giriş ve çıkış borularından alınır. Su arıtma işleminin farklı adımlarını kontrol için numuneler işlemin başlaması ve bitiminden önce ve sonra alınır. Dezenfekte tesislerinden alınan numuneler dezenfeksiyon ünitesine yakın yerden alınır. Tesisten çıkan su numunelerinin oksitleyici ile yeterli etkileşimde bulunmasına zaman tanındıktan sonra alınmalıdır. Dağıtma sisteminden alınan numuneler sistemin farklı bölgelerinden ve özellikle sonundan, herhangi bir işlem yapılmadan önceki vanalardan alınır. 7

8 İçme suyu musluklarından numune alınacağı zaman akış süresi numune almanın amacına bağlı olarak düzenlenir. Su kalitesi üzerinde malzemenin etkisi incelenecekse numune ilk akıştan alınır. Çok amaçlı numune alma işlemlerinde, 2-3 dakika akış süresinin dengeye ulaşması için yeterlidir. İçme suyu şişelerinden numune alınırken yeterli sayıda şişe ayrılmalıdır. Numunenin temsili olabilmesi için tayin edilecek parametrenin analizine yeter miktarda olur. Suyun sıcaklığının da önemli bir rolü olduğundan bunun da sistematik olarak not edilmesi gereklidir. Şişenin yapıldığı malzeme, alınan numune miktarı, laboratuara taşıma şartları ve taşıma sürelerine dikkat etmek gereklidir. şişenin yapıldığı malzeme, (cam ya da plastik) şişenin steril olup olmaması, yapılacak analize göre seçilmelidir. Suyun içeriği; sıcaklık, güneş ve muhafaza zamanı ve dış etkenlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle bazı numune türlerinin analiz öncesi uygun ortamda saklanması gerekir; bazılarına ise dış etkenlerden korumak için reaktif ilave etmek gerekir. Bir numune alım noktasından birçok numune alınmış ise bu suyun kalitesi ile ilgili ön bilgi verebilir. Sonuçların izlenebilirliği aynı zamanda olası kimyasal risklerin tanımlanmasına yardımcıdır. Sahada örnekleme yapmakla görevli olan çevre sağlığı teknisyeninin sahaya çıkmadan önce bir plan yapılması gerekir. Bu plan yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar Şunlardır; 1. Örnek alma amacı ( ruhsata esas, kontrol- izleme rutin kontroller), kontrol edilecek parametreler, parametrelerin belirleneceği analiz tipleri bilinmelidir. 2. Alacağı numune miktarı belirlenir. Su ile ilgili bir salgın durumu varsa, normalden fazla numune alınması gerekir. 3. Örneklemenin tekniği ve alınacak numune miktarı göz önüne alınarak, yeterli sayıda ve kalitede eleman bulunmalıdır. Numune alım sırasında gerekli çevre güvenlik tedbirleri alınır. 4. Örneklemede kullanacağı sterilizasyon tarzını belirlemeli, ekipmanlarını hazırlanır. (alet, malzeme, cihazlarını) 5. Numune kapları ve üzerinde kullanılacağı etiketleri, sızdırmazlık sağlayıcı bant, şerit vs. için gerekli araç ve malzemeyi hazırlanır. 6. Numunenin sıcaklık izolâsyonu veya soğutulması gerekiyorsa gerekli ambalaj malzemesi veya soğutma sistemini hazır bulundurulur. 7.ANALİZ AMAÇLARINA GÖRE NUMUNE ALMA Analiz amaçlarına göre numune alma aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: Duyusal muayene için alınan numune: Suyun özelliklerinin sahada, duyu organları yardımı ile tespit edilmesi için alınan örnektir. Rengi, görünüşü, kokusu ve diğer özellikleri incelenerek istenen özellikte olup olmadığına karar verilir. Fiziksel analiz için alınan numune: Bu numune genellikle sahada bazı aletler yardımıyla suyun özelliklerinin (sıcaklık, ph, iletkenlik vb.) belirlenmesidir. Mikrobiyolojik analiz için alınan numune: Suyun içerisinde herhangi bir mikroorganizma olup olmadığına bakılır. Özellikle patojen mikroorganizma üreyip üremediği kontrol edilir. 8

9 Kimyasal analiz için alınan numune: Suyun içerisinde bulunan organik ve inorganik maddelerin oranlarının tespiti amacıyla alınan örneklerdir. Toksikolojik analiz için alınan numune: Suyun içerisinde herhangi bir zehirli madde olup olmadığının tespiti için alınan numunedir. Zehirli maddelerin tayini için alınacak numune miktarı en az 15 litre olmalıdır. Radyoaktif muayene için numune alma: Radyoaktif ölçmeler için alınan numunedir. En az bir litre suya ihtiyaç vardır. Bu su ayrı olarak ve polietilen ĢiĢeler içinde laboratuvara getirilmelidir. 8.NUMUNE TİPLERİ Suyun kalitesini belirlemek için belli zaman ve yerde ya da belirli bölgede suda bulunan inorganik maddelerin, organik maddelerin, çözünmüş minerallerin veya kimyasal maddelerin değişiminin incelenmesine ihtiyaç duyulur. Bu amaçla numune alma metotları aşağıda verilmiştir. Suyun; yüzeyden, belli derinliklerden ve tabandan alınan temsili numuneleridir. Numunenin alındığı suyun akışı düzenli ve parametre değerleri sabit değilse nokta numunesi alınır. Nokta numuneler; kirliliğin belirlenmesinde, su kalitesinin ortalama kalite limitleri dışındaki sınır değerlerinin tahmininde, çözünebilir sülfürlerin, artık klor ve çözünmüş gazların derişiminin (konsantrasyon) belirlenmesinde kullanılır. Periyodik Numuneler: sabit bir dönemde, belirli aralıklarla su numunesinin bir veya daha fazla kap içerisine, her bir kaba belirlenen hacimde alınacak şekilde pompalanmasıdır. Sürekli Numuneler: sabit akış hızında ve değişken akış hızında alınabilir. Sabit akış hızında alınan numuneler spesifik parametrelerin derişiminin değişimi ile ilgili bilgi vermez. Ancak değişken akış hızında alınan numuneler, su kalitesinin bir göstergesi olup debi ve kirleticilerin derişim farklılıklarının önemli olduğu durumlarda en iyi metottur. Seri Numuneler: Belli bir yerdeki su kütlesinin farklı derinliklerinden alınan seri haldeki numunelere derinliğe bağlı profil numuneler denir. Bir su kütlesinin değişik yerlerinden aynı derinlikten alınan seri haldeki numunelere alan profil numuneleri denir. Bileşik Numuneler: Sürekli alınan numuneler bileşik numune elde etmek amacıyla birleştirilebilir. Bileşik numuneler, bileşenlerin ortalama verisini sağlar ve ortalama su kalitesi ile ilgili bir sınır oluşturulmak istendiği zaman önem taşır. 9.SU NUMUNE ALMA ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLARI Doğal sularda fiziksel ve kimyasal analizlerin tayini için numune almada genellikle polietilen ve cam kaplar tercih edilir. Tüm plastik kaplar duyarlı analizlerde kirliliklere sebep olabileceğinden iz miktarda bulunan organik kirleticiler için kullanılan numune kaplarının camdan olması uygundur. Kapaklar ise cam veya PTFE (politetra floretilen) den yapılmış olabilir. Numune kabı seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır: Kırılmaya karşı yüksek dayanıklılık, Yüksek sızdırmazlık özelliği, 9

10 Yeniden açılabilme kolaylığı, Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık, Kullanışlı boyut, biçim ve kütle, Temizlenmeye ve yeniden kullanılmaya uygunluk, Temin kolaylığı ve maliyettir. Resim1: Numune şişeleri Resim2: Numune taşıma kapları Etiketlerin, kullanılan numune kabına kolayca yapışabilir nitelikte olması ve üzerine yazılacak bilgiler için yeterli büyüklükte olması gerekir. İşaret kalemlerinin, numune kabının üzerine yazı yazabilecek şekilde olması gerekir. (örneğin; asetat kalemleri gibi) 10

11 Özellikle analiz ettirilecek numuneleri korumak amacıyla uygun reaktif maddeler numune alma çantasında bulundurulmalıdır. 10.NUMUNELERİN SAKLANMASI Burada amaç, numuneleri laboratuara götürmek üzere saklayabilmek ya da laboratuar açısından herhangi bir bilgi kaybına uğramadan analize alınmasını sağlamaktır. Numunenin; uygun zamanda laboratuara ulaştırılmaması, uygun yerden örneğin alınmaması, uygun sıcaklıkta muhafaza edilememesi ve suyun özelliklerinden dolayı fiziksel-kimyasal değişim ya da biyo bozunma oluşabilir. Analizler, muhafaza süresi 12 saatten az olan numuneler ile yapılmalı, bu süre geçmiş ise numunelerin dolum günü ve saati rapor edilerek analiz için yeni numune alınmalıdır. 11.NUMUNE ALIM YERLERİ İçme suyu temin etmek için kullanılan yüzey sularında, numune alım yeri önemlidir. İki farklı kıyıdan alınan numune sonuçları aynı olmayacaktır. Genel kural olarak nehir suyu kalitesi tespiti için numune alımı belirlenmiş noktalardan yapılır. Bu yerler; sağ kıyı, sol kıyı, orta yüzey ve orta derin yerlerdir. Numuneler genel olarak kıyılara 1 metre uzaklıktan veya yüzeyin 50 cm altında ya da dibin 50 cm üstünden alınır. Tek numune alma işleminde su kalitesi belirleneceği zaman, uygun bir köprü üzerinden veya numune alma istasyonundan alınır. Daha küçük akarsu kolunun ana akarsu kolu kalitesi üzerindeki etkileri incelenmek istendiğinde, yan kolun karışımından hemen önce, diğeri karışma noktasından uygun uzaklıkta bulunan bir noktadan olmak üzere iki numune alınır. Atık karışmasını tespit etme ile ilgili çalışmalarda, boya kullanarak izleme tekniği veya iletkenlik ölçümleri kullanılabilir. Yavaş akan akarsularda sıcaklık ve diğer yoğunluk etkilerini gidermek için birden fazla derinlikten numune alınmalıdır. Numuneler deşarjın yapıldığı noktadan veya küçük kolun karıştığı yerden sonra akarsu genişliği boyunca iki veya daha fazla noktadan alınır. Seçilen bölgede özellik homojen değilse bu durumda numuneler birkaç noktadan alınır ve tek bir numune kabında birleştirilir; eğer homojenite gözlenirse tek nokta yeterlidir 12.SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ 1.Çeşmelerden Su Numunesi Alınması Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya alevden geçirilir. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlemler yapılmaz. Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlem yapılmaz. 11

12 Numune şişesi gerekli hijyen koşullarına özen gösterilerek kapağı açılır, şişe ağzı dipten tutularak yeniden alevden geçirilir. Gerekli ise şişenin dış kısmı %70 alkol bazlı bir dezenfektanla silinir ve kuruması beklenir. şişe kapağının iç kısmına el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatli şekilde kapatılır. 2.Kaptaj, Depo, Drenaj, Kuyu veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması a) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip yerlerden numune alınması: Çeşmelerden su numunesi alınması maddesindeki gibi numune alma işlemi gerçekleştirilir. ilk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağı zaman pompalama işinde kullanılacak tulumba ve borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. Yaklaşık bir saat ve devamlı bir pompalamadan sonra madde 1 deki esaslar dahilinde numune alınacaktır. b) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip olmayan yerlerden numune alınması Gerekli hijyen kurallarına uyarak ve steril ekipman kullanarak numune şişesi suya daldırılır ve numune alınır. 3.Havuzlardan( Yüzme havuzu, kaplıca havuzu vb.) Numune Alınması Havuz suyunun durgun halde olduğu ve kullanılan dezenfektanın kararlı hale geldiği yer seçilir. Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi havuz kenarından yaklaşık 50 cm içeriden ve yüzeyin ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişe baş aşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45 açı ile tutularak şişe doldurulur. 4.Yüzme ve Yüzey sularından (Deniz, Göl vb.) Numune Alınması Kıyıdan suyun 1 metre derinliğe ulaştığı yere gidilerek veya botla numune alma noktasına gidilir. Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi yüzeyin ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişe başaşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45 açı ile tutularak şişe doldurulur..su Numunelerinin Alımında Kullanılan şişelerin Özellikleri Tüm su çeşitleri için istenen mikrobiyolojik parametrelerde kullanılacak su şişeleri, bu amaç için üretilmiş plastik (PP,PE) veya cam numune şişeleri olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır. Klorlanan veya klorlu olduğundan şüphe edilen tüm su çeşitleri, Sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve Sodyum tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir. 12

13 Kullanılan şişelerin yeterli miktarda su numunesi alması önemlidir. Birden fazla şişe kullanılabilir. Tüm su çeşitleri için numune alımından sonra şişelerin yaklaşık 1/10 luk kısmı boş bırakılır. Kullanılacak su şişeleri ve laboratuvara gönderilecek su miktarı hakkında ilgili laboratuvar ile temasa geçilebilir. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalıdır. Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu süre soğuk zincirde 24 saati aşamaz. içme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sular gibi ambalajlanmış sularda yapılacak jerm (Toplam koloni) sayımları için alınan numuneler soğuk zincirde 12 saatte laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir. 13.SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA A-İNSANİ AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA; Laboratuarımızda sularda kimyasal analiz için sadece kontrol izleme yapılmaktadır. Kontrol izleme Analizi Kimyasal Analiz için: Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 1.5L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 C de soğuk zincirle taşınmalıdır. B- DOĞAL MiNERALLi SULAR HAKKINDA YÖNETMELiK KAPSAMINDA; Kontrol izleme Analizi Kimyasal Analiz için: Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C de soğuk zincirle taşınmalıdır. C- KAPLICA SULARI HAKKINDA YÖNETMELiK KAPSAMINDA; Kontrol izleme Analizi Kimyasal Analiz için: Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak (Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0 C de soğuk zincirle taşınmalıdır. 13

14 14. ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARINDAN NUMUNE ALMA KURALLARI Hemodiyaliz üniteleri bulunan Devlet Hastanelerinden ve özel diyaliz merkezlerinden Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonunda Kullanılan Hemodiyaliz Su Numuneleri nin alınış şekilleri hakkında yetersiz bilgi, etiketleme ve ambalaj hataları olması, numunelerin uygun olmayan alınış şekli nedenleri ile analiz ve değerlendirmelerde birçok tereddüt ortaya çıkmakta ve usulüne uygun alınmayan numunelerde yapılan işlemler anlamsız olup, zaman, emek ve malzeme kayıplarına neden olmaktadır. Tüm ilgili kurumlar numuneleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde almalıdır. Buna göre; 1. Su numunesi alınacak kaplar daha önce başka amaçla kullanılmamış, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı, kimyasal analiz için en az 1 litrelik 2 adet cam şişe, Bakteriyal Endotoksin için 2 adet özel şişesinde ve Mikrobiyolojik Analiz için 1 adet 100 cclik steril kahverenkli cam şişe olmalıdır. Bu şişeler çalkalandıktan sonra kapakları ile beraber sterilize edilmelidir. 2. Örnek alımı sırasında suyun dışarıdan kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunu önleyecek uygun koşullar sağlanmalıdır. Sistemin Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonu olan musluktan bir müddet su akıtıldıktan sonra daha önce steril edilmiş kaplar aynı su ile tekrar tekrar çalkalanmalı ve şişeye taşırılarak doldurulması ve steril kapakla kapatılmalıdır. 3. Etiketleme konusunda örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi, hemodiyalizde kullanılacak suyun hangi sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir. 4. Alınan numuneler en kısa sürede (Biyolojik Testler için gönderilecek numuneler (+2ºC...+8)ºC içinde ) analizi yapılacak laboratuvara ulaştırılmalıdır. (Hafta başı iletilmesi tercih edilir) 15. SU NUMNESİ KABUL VE RED KRİTERLERİ Su Mikrobiyolojisi Için Numune Kabul Kriterleri 1. Su mikrobiyolojisi için hazırlanan Su Numune Alma Tutanağı eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. 2. Su şişesinin üstüne; Su Numune Alma Tutanağındaki Numune Sıra No su ve/veya numune kodunun bulunduğu etiketler ıslanmıyacak bir şeklilde yazılmalı ve yapıştırılmalıdır. 3. Kullanılan şişeler steril cam veya steril plastik (PP/PE), şeffaf olmalı veya güneş ışığını geçirmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 4. Şişenin kapağından ve şişede herhangi bir sızdırma olmamalıdır. 5. Numuneler soğuk zincir kurallarına (5±3 0 C de) dikkat edilerek laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer taşıma süresi 8 saatten fazla ise, kabın sıcaklığının 5±3 0 C de olduğunun kontrol edilmesi gerekir. Numunenin Laboratuvara getirilmesi en geç 24 saat içinde sağlanmalıdır. 14

15 6. Numune kesinlikle dondurulmamalıdır, güneş ışığından korunmalıdır. 7. Numuneler en az 500 ml olmalıdır. 8. Numune klorlu ise tiyosülfatlı steril şişelere numune alınmalıdır. 9. Numuneler hafta içi en geç 16:00 de kabul edilecek 16:00 dan sonra numune teslim alınmayacaktır. Acil ve özel durumlar dışında Cuma günleri numune kabul edilmeyecektir. 10. Kargo ile gelen numuneler kabul edilmez. Red Kriterleri 1. Su Numune Alma Tutanağının eksik doldurulması 2. Su Numune Alma Tutanağının dışında bir tutanakla getirilen su numuneleri 3. Su Numune Alma Tutanağında belirtilen numunenin sıra nosu ile getirilen su numune şişesindeki numaranın uygun eşleşmemesi, 4. Getirilen su numune şişesindeki numaranın silinmiş olması yada okunamaması durumunda 5. Analiz ücretinin eksik veya yatırılmamış olması, 6. Uygun taşıma koşullarına uyulmaması (Soğuk zincir, dondurulmuş su numunesi, kırık, çatlak şişe vb.) 7. Uygun miktarlarda ve kapta getirilmeyen su numuneleri 8. Alınmasının üzerinden 24 saatten fazla süre geçen numuneler analiz için uygun değildir ve laboratuvara kabul edilmezler. 9. Dışı kirli ve kontamine şişelerle getirilen su numuneleri 10. Emniyet bandları açılmadan doldurulan numune şişeleri 11. Hafta içi saat 16:00 dan sonra gelen su numuneleri ve Acil ve özel durumlar (salgınlar, zehirlenmeler vb.) dışında Cuma günleri getirilen numuneler red edilecektir. Su kimyası numune kabul kriterleri 1. Su kimyası için hazırlanan İçme-Kullanma Suyu Numune Alma Tutanağı eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. 2. Su şişesinin üstüne; Su Numune Alma Tutanağındaki Numune Sıra No su ve/veya numune kodunun bulunduğu etiketler ıslanmıyacak bir şeklilde yazılmalı ve yapıştırılmalıdır. 3. Kullanılan şişeler cam veya plastik (PP/PE), şeffaf,temiz, mümkünse tabanı düz ve yıpranmamış olmalıdır. 4. Şişenin kapağından ve şişede herhangi bir sızdırma olmamalıdır. 5. Numuneler en az 1500 ml şişe içerisinde olmalıdır. 6. Hafta içi saat 16:00 dan sonra gelen su numuneleri ve Acil ve özel durumlar (salgınlar, zehirlenmeler vb.) dışında Cuma günleri getirilen numuneler red edilecektir. 15

16 Red Kriterleri 1. Su Numune Alma Tutanağının eksik doldurulması 2. Su Numune Alma Tutanağının dışında bir tutanakla getirilen su numuneleri 3. Su Numune Alma Tutanağında belirtilen numunenin sıra nosu ile getirilen su numune şişesindeki numaranın uygun eşleşmemesi, 4. Getirilen su numune şişesindeki numaranın silinmiş olması yada okunamaması durumunda 5. Analiz ücretinin eksik veya yatırılmamış olması, 6. Kirli sızdıran ve yıpranmış Içinde kola,meyve suyu, soda vb asitli ya/yada aromalı içecek bulunan şişelerle getirilen numuneler 7. Emniyet bandları açılmadan doldurulan numune şişeleri 8. Eksik yada fazla miktarda getirilen numuneler 9. Hafta içi saat 16:00 dan sonra gelen su numuneleri ve Acil ve özel durumlar dışında Cuma günleri getirilen numuneler red edilecektir. 10. Kargo ile gelen numuneler kabul edilmez. SU NUMUNESİ ALMA RESİMLİ ANLATIM Şekil-1 Musluk veya pompa çıkışından numune alma A. Musluğu temizleyin Musluğun ağzından suyun saçılmasına neden olabilecek eklentileri çıkartın. Temiz bir bez kullanarak musluğun ağzındaki pislikleri temizleyin. B. Musluğu açın 16

17 bekleyin. Musluğu sonuna kadar açın ve suyun 3-5 dakika akmasını C. Musluğu sterilize edin Bir çakmak, gazlı bir ocak veya alkol emdirilmiş ve yakılmış bir pamuk tamponla yakarak musluğu bir dakika süreyle sterilize edin. D. Numune almadan önce musluğu açın Musluğu dikkatle açın ve 3-5 dakika suyun ortalama bir hızla akmasını bekleyin. Bir kez ayarladıktan sonra musluğu tekrar ayarlamayın. 17

18 E. Sterilize edilmiş şişeyi açın Bir şişe alın ve kapağını dikkatle açın veya tıpasını çıkartın F.Şişeyi doldurun Kapağını ve koruyucu başlığı aşağı doğru tutarak (numuneyi kirletebilecek toz girişini önlemek için), şişeyi hemen akan suyun altına tutun ve doldurun. hava dolu küçük bir hacim bırakılmalıdır. Analiz öncesinde çalkalamayı kolaylaştırmak için, şişede 18

19 G. Şişenin tapasını veya kapağını kapatın Tıpayı yerleştirin veya kapağı kapatın ve kahverengi kâğıttan koruyucu başlığı ipiyle yerine yerleştirin Şekil-2 Kuyu ve Benzeri Yerlerden numune Alma A. Şişeyi hazırlayın Bir parça ip kullanarak temiz bir ağırlığı numune alınacak şişeye bağlayın. Spiral kavrama; Yarım kavrama; Taş 19

20 B. Şişeyi ipe bağlayın ve şişeye bağlayın. 20 metre uzunluğunda, bir sopanın etrafına dolanmış, temiz bir ip alın C. Şişeyi aşağı indirin Ağırlık bağlanmış şişeyi ipi yavaş yavaş açarak kuyuya indirin. Şişenin kuyu duvarlarına değmesine izin vermeyin. D. Şişeyi doldurun Şişeyi tümüyle suyun içine batırın ve kuyunun dibine vurmadan veya herhangi bir tortu kaldırmadan yüzeyin iyice altına indirin. 20

21 E. Şişeyi yukarı çekin Şişenin dolduğuna kanaat getirdikten sonra, ipi tekrar sopaya sararak şişeyi yukarı çekin. Şişe tamamen dolmuşsa, hava dolu bir hacim açmak için birazını dökün. Daha önce anlatıldığı biçimde şişenin tıpasını veya kapağını kapatın. KAYNAKLAR: 1. Millî Eğitim Bakanlığı Çevre Sağlığı İçme Ve Kullanma Suyundan Numune Alma 850ck0010 Ankara, 2011 isimli eğitim materyali 2. Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik, Çevre Sağlığı Memurları Yönetmeliği, 3017 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince Çıkarılan Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete, 4. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, ( ) 5. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. ( R.G. Tarihi: , R.G.Sayısı:257309), 4C3824B6070a 21

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ 1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya

Detaylı

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal Su Numunesi Alınması NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal analizler, nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen, suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU Diyalizin ilk yıllarında: akut diyaliz kavramı vardı Şehir suyu kullanılırdı. MEVZUAT Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047

Detaylı

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Bu talimat, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere EHSL Kimyasal ve Mikrobiyoloji laboratuarına analiz için getirilen numunelerin kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Yürürlük Tarihi: 00.00.2015 Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġstanbul 2 No lu Halk Sağlığı Laboratuvarı na, müģteriler tarafından getirilen klinik dıģı numunelerin; miktarlarını, kap/ambalaj özelliğini

Detaylı

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARINDA(ÇRL) ANALİZE ALINACAK

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARINDA(ÇRL) ANALİZE ALINACAK ÇEVRE REFERANS LABORATUVARINDA(ÇRL) ANALİZE ALINACAK SU, ATIKSU, ÇAMUR, SEDİMENT, TOPRAK, YAKIT NUMUNELERİNİN UYGUN MİKTARLARDA VE UYGUN ŞEKİLDE ALINMASINI, KORUNMASINI VE İLETİLMESİ KURALLARI 1.0. TANIMLAR

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

AKMA BULUTLANMA CİHAZI ANALİZ İSTEK FORMU. E-posta:

AKMA BULUTLANMA CİHAZI ANALİZ İSTEK FORMU. E-posta: ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: E-posta: Analiz İsmi ve Miktarı/Adedi: FATURA BİLGİLERİ Verilen Hizmetin Ödemesinin Yapılacağı Kaynak: Bireysel Diğer Üniversite

Detaylı

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı, Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ne müşteri tarafından elden getirilen, posta veya kargo ile gönderilen numunelerin kabulündeki uygulanacak işlemleri,

Detaylı

NUMUNE KABUL TALİMATI

NUMUNE KABUL TALİMATI 1.0. AMAÇ NUMUNE KABUL TALİMATI Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

Golder Associates Saha Çalışmalarında Veri Kontrolü Ekipman Dekontaminasyonu ve Kontrol Numuneleri

Golder Associates Saha Çalışmalarında Veri Kontrolü Ekipman Dekontaminasyonu ve Kontrol Numuneleri Golder Associates Saha Çalışmalarında Veri Kontrolü Ekipman Dekontaminasyonu ve Kontrol Numuneleri 23 Mart 2017 - ANTALYA 1 Golder Associates 1960 Kanada 165 Ofis, 6500 Çalışan Avrupa Bölgesi - Toprak

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA VE İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA VE İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ İncelenmek üzere gönderilen deney numunelerinin, laboratuvarlarda bulunduğu sürece korunmasını sağlamak ve izlenebilirliğini gösterir bir sistem oluşturmak, bu konudaki yetki ve sorumlulukların

Detaylı

NUMUNE ALIM TALİMATI

NUMUNE ALIM TALİMATI Sayfa No: 1/6 1.0. AMAÇ FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerinde müşterinin talep ettiği durumlarda deney numunelerinin alınması için gerekli şartları açıklamaktır. 2.0. KAPSAM FETLAB Analiz ve Laboratuvarı

Detaylı

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi, 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

-> 6 24.02.2015 16:21

-> 6 24.02.2015 16:21 21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YER ÜSTÜ SULARI, YER ALTI SULARI VE SEDİMENTTEN NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B.10.0.THG.0.14.00.02-16458 22/04/2009 KONU : Su Arıtma Sistemi Yönergesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B.10.0.THG.0.14.00.02-16458 22/04/2009 KONU : Su Arıtma Sistemi Yönergesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.14.00.02-16458 22/04/2009 KONU : Su Arıtma Sistemi Yönergesi.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) İlgi: a) 15/5/2008 tarihli ve

Detaylı

Numune Alma Kılavuzu

Numune Alma Kılavuzu Numune Alma Kılavuzu Bu kılavuz, numunelerin müşteriler tarafından alınarak İÇDAŞ Çevre Kontrol Laboratuvarına analiz talebi ile gönderildiği durumlarda, numunenin nakli ve laboratuvarların numuneyi kabul

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ġube MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENĠZLĠ ÇEVRE KALĠTE LABORATUVARI

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ġube MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENĠZLĠ ÇEVRE KALĠTE LABORATUVARI DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ġube MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENĠZLĠ ÇEVRE KALĠTE LABORATUVARI MÜġTERĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ RH 01/rev01/29.04.2014 Güncelleme No/Tarihi:02/30.03.2015

Detaylı

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında yapılması istenen test

Detaylı

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Hidrojeokimya, 2/12 Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Yerinde ölçüm, örnekleme, analiz Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta:

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta: AKTİF RADON GAZI ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta:

ANALİZ İSTEK FORMU. Faks: e-posta: ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında yapılması istenen test

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir guven.ozdemir@ege.edu.tr Biyosidal ürünlerin laboratuvar

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Kasım 2014 Amaç Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuarları eğitimöğretim-araştırma

Detaylı

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUB CONTIGREASE HT 391 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Su Arıtma Sisteminin Fiziksel Mekan ve Teknik Tasarımı

Su Arıtma Sisteminin Fiziksel Mekan ve Teknik Tasarımı SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; kamu ve özel diyaliz merkezlerinde, hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

DÜZ SADE YAĞLARI SADEYAĞ ÜRÜN TANIMI DÖK. NO ÜT-01 TARİH 01.01.2015 REVİZYON 00 SAYFA 1/2 ÜRÜN İŞLETME ONAY BELGESİ NUMARASI TANIM REFERANS FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER BİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

KLİNİK DIŞI SU NUMUNELERİ KABUL PROSEDÜRÜ

KLİNİK DIŞI SU NUMUNELERİ KABUL PROSEDÜRÜ Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi 21.8.15 Rev. No Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ Bu prosedür, Kırklareli Halk Sağlığı Laboratuvarına gelen resmi ve özel, klinik dışı su analizi için getirilen numunelerin belirlenen

Detaylı

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZİ TALEP EDENİN Ad, Soyad: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi nde yapılması

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Plazmadan yenilikler Bağışıklık eksikliğinde uzman kuruluş SADECE DOKTOR TALİMATINA GÖRE VE DOKTOR VEYA BAŞKA UZMANCA UYGULAMA

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, tüm yataklı sağlık kurumlarını,

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ:

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani sudaki miktarları,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 0. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Selin Kolonya Limon Selin Kolonya Portakal Selin Kolonya Lavanta Selin Kolonya Koku Giderici Maddenin / Preparatın Kullanımı : Kozmetik tüketim

Detaylı

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZİ TALEP EDENİN Adı, Soyadı: İmza: Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Tel: Faks: e-posta: MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında yapılması istenen test

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-109 22.09.2017 / 28083869 DAĞITIM YERLERİNE Gümrük Yönetmeliğinin 198 (Numune almaya ilişkin kurallar), 199 (Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi)

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ K

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ K Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA Y Ö NETMEL İ K Resmi Gazete:6.3.2011-27866 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Yüzme Suyu Direktifi

Yüzme Suyu Direktifi MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma Yüzme Suyu Direktifi R. Michael Jackman Antalya

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığınca 06.03.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış olup, Geçici Madde 1 hükmü uyarınca; Yönetmeliğin yayımı

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Öğretim görevliniz size söylemediği sürece kimyasal bir maddenin kokusuna ve tadına bakmayınız. Koklanması gerekirse hafifçe koklayınız, kokuyu içinize

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

ÇATLAK ONARIMI. Çevik inşaat. Yüzey Hazırlığı Enjeksiyon Uygulaması Kalite Kontrol

ÇATLAK ONARIMI. Çevik inşaat. Yüzey Hazırlığı Enjeksiyon Uygulaması Kalite Kontrol ***BODRUM KATLARDA TÜNELLERDE VĐLLALARDA YALILARDA TOPRAK SEVĐYESĐNĐN ALT KISIMLARDA ASANSÖR KUYULARINDA SU ÇIKAN YERLERLERDE KĐMYASAL ENJEKSĐYON UYGULAMASI %100 KESĐN ÇÖZÜM GARANTĐSĐ VERĐLMEKTEDĐR.***

Detaylı

1. AMAÇ Bu talimatın amacı, gıda zehirlenmesi şikayeti olması durumunda yapılması gerekenleri belirlemektir.

1. AMAÇ Bu talimatın amacı, gıda zehirlenmesi şikayeti olması durumunda yapılması gerekenleri belirlemektir. 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, gıda zehirlenmesi şikayeti olması durumunda yapılması gerekenleri belirlemektir. 2. KAPSAM Bu talimat, şirket bünyesinde bulunan restoran uygulamalarını kapsamaktadır. 3. İLGİLİ

Detaylı