NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS"

Transkript

1 NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS Seibu Giken DST, sizin için nem alma cihazıdır! Her yerde nem vardır, nemli havanın yanlış yerde bulunması ürünlere veya binalara zarar verebilir veya üretim prosesinde verimin düşmesine sebep olabilir. Seibu Giken DST AB marka nem alıcılar bu tarz zararlı nemden kaçınmanın en iyi yoludur. Seibu Giken DST AB nem alıcılar tüm uygulamalar için küçük portatif tiplerden büyük modellere kadar her boyutta mevcuttur. Tüm DST üniteleri yüksek nem alma kapasitesinin garantisi olarak Japon menşeli Seibu Giken SSCR rotor kullanmaktadır! DST nem alma cihazlarının özellikleri: İşletmede yüksek düzeyde güvenirlik Düşük enerji tüketimi Servisi kolay tasarım Seibu Giken DST has just the dehumidifi er for you! There is moisture everywhere. Damp air in the wrong place can damage products and buildings or reduce the efficiency of a production process. Dehumidifiers from Seibu Giken DST AB are your best means of avoiding such harmful moisture. There is a Seibu Giken DST dehumidifier for all applications from small portable units to large dehumidifiers, for e.g. the process industry. All of DST s units use the unique SSCR rotor from Seibu Giken, Japan. A guarantee of high dehumidification capacity! DST s dehumidifiers are characterized by: High level of operational reliability Low energy consumption Service-friendly design Kurutucu Rotor Desiccant Rotor SSCR döner tambur, her DST nem alma cihazının kalbidir! Japan Seibu Giken Co fi rması ticari olarak silika jel rotoru geliştiren ilk fi rmadır. Tüm DST cihazlarında standart olarak Japon Seibu Giken döner tamburlar kullanılır. SSCR üretim prosesi, silika jelin tambur yapısına birleştirilmesini (kimyasal bağlanma) içermekte olup silika jel rotorun üstün kalitesini ve olağandışı ömür uzunluluğu sağlamaktadır. SSCR tamburun 10 yıl boyunca sürekli olarak çalışmasında %90 orijinal kapasitesini korumaktadır. Tambur, nem alma cihazının tek başına en önemli parçasıdır. Tambur, nem alma cihazının kapasitesini, verimliliğini ve ömrünü belirler. Seibu Giken nem alıcı rotorunun kesit resmi. Tambur üzerindeki fazla sayıdaki kanallar, adsorpsiyonda ekstra verimlilik sağlar! The SSCR rotor is at the heart of every DST dehumidifi er! Seibu Giken Co, Japan, was the first company to develop a commercially available silica gel rotor. All of DST s desiccant dehumidifiers include the silica gel rotor as standard. The SSCR manufacturing process includes the synthesizing (chemical bonding) of the silica gel to the rotor structure, resulting in a silica gel rotor of superior quality and exceptional longevity. Following 10 years of continuous operation the SSCR rotor retains more than 90% of its original capacity! The rotor is the most important single component in a desiccant dehumidifier. It is the rotor that determines the capacity, efficiency and lifetime of the equipment. Section of a dehumidifier rotor from Seibu Giken. The high number of channels means that moisture is adsorbed with extra efficiency! 6

2 Kontrol Ekipmanları / Control Equipment Nem alma sistemlerindeki iyi bir kontrol sistemi, geri ödeme periyodunu kısaltır. DST, enerji tasarrufu, hava koşullandırma kontrolü ve izlenmesi ile ilgili gereksinimlerini karşılayan test edilmiş ve denenmiş kontrol sistemleri sunmaktadır. A good control system for dehumidification installations will usually have a very short payback period. DST offers a number of tried and tested controls to meet the needs of various applications with regard to energy-saving, climate control and monitoring. Rotor Kasetleri / Rotor Cassettes Birbirinden eşsiz özellikteki 4 değişik Seibu Giken rotor kasetinden birini seçebilirsiniz. SSCR-U rotor satandart uygulamalar SSCR-H bakterileri yok eden silika jelli rotor SSCR-CI %100 Silikonsuz SZCR zeolite düşük çiğ noktası sıcaklıkları için zeolit rotor Choose between four different rotor from Seibu Giken, all with unique qualities. SSCR-U rotor for standard applications SSCR-H a bacteriocidal silica gel rotor SSCR-CI 100% silicon free SZCR zeolite rotor for very low dew points 7

3 Küçük Nem Alıcılar Paslanmaz çelik ünitelerdir. Bu nem alıcılar taşma ve su hasarı restorasyonlarında, nem kontrollerinde, müzelerde, araştırma laboratuarlarında, silo boşluk havalandırmalarında, pompa istasyonlarında, kuru hava depolarında ve küçük üretim tesislerinde kullanılmaktadırlar. Small Dehumidifi ers Stainless steel units. Desiccant dehumidifer range for the food & water damage professional, temporary humidity control, museums, research laboratories, silo headspace conditioning, pump stations, dry air storage and small production processes. Orta Kapasiteli Nem Alıcılar R-060BR ve R51R-61R orta kapasiteli paslanmaz çelik endüstriyel nem alma cihazları olup kuru hava depoları, spor tesisleri, müzeler, ufak temiz odalar ve üretim tesislerinde RZ ve CZ Modeller: Fanı dışarda olan aluzink sacdan mamul kompakt ünitelerdir. Büyük depolar, soğuk depolar, buz pistleri ve proses endüstrisi için idealdir. Ön ve son soğutuculu modelleri mevcuttur. Nem Alma Prensibi Dehumidifi cation Principle Kuru hava debisi Dry air fl ow Kapasite Capacity (20 o C/%60 RH) Nem Alma Prensibi Dehumidifi cation Principle Kuru hava debisi Dry air fl ow Kapasite Capacity (20 o C/%60 RH) 3 m/h kg/h 3 m/h kg/h A-30B/Bp DR-010B DC-10 DR-20B/30D R-060BR R-51R/-61R RZ-71 Mid-Range Dehumidifi ers R-060BR and R-51R-61R are industrial desiccant dehumidifers in stainless steel for medium volume dry air stores and sports halls, museums, small clean rooms and manufacturing processes The RZ and CZ series consists of four compact units made of aluzinc with fans on the outside. Ideal for large warehouses, cold stores, ice rinks and the process industry. Available with pre and post coolers. Giris havası Incoming air Çıkan kuru hava Outgoing dry air Çıkan nemli hava, bazı durumlarda yoğuşmuş halde. Outgoing wet air, condensed in certain cases Recusorb R, verimi arttırmak için dahili ısı geri kazanımıyla bütünleştirilmiştir. Tamburun rejenerasyonu esnasında absorbe edilen ısı, rejenerasyon havasının ön ısıtılmasında kullanılır. Proses hava çıkışı bu yüzden diğer nem alma prensipleriyle mukayese edildiğinde hem daha kuru hem daha soğuk hale gelir. Recusorb R Complete with internal heat recovery to improve efficiency. Heat gained by the rotor during regeneration is transferred to the incoming regeneration air. The process air outlet is therefore both cooler and drier than with other desiccant dryers. Recusorb DR, dahili ısı geri kazanımıyla Recusorb R ye benzemektedir. Sadece proses ve reaktivasyon hava debileri tek bir fanla karşılanmaktadır. Proseste kullanılan taze hava için veya açık bir sistemden kanala basılan sistemler için With internal heat recovery, Recusorb DR is similar to the Recusorb R. for simplicity, both the process and reactivation airflows are provided by one pushing fan. Used for introducing dry fresh air into a process or to an open type system when the dehumidified air is ducted into the object. 8

4 Consorb prensibi normalde düşük rejenerasyon sıcaklıklarında tercih edilir. Örneğin; eğer atık ısının olması durumunda veya çok nemli havanın kurutulmasında. The Consorb princible is normally used at low regeneration temperatures, e.g if you have surplus heat or when dehumidifying very damp air. Econosorb mümkün olabilecek en verimli nem alma cihazını üretmek için en iyi ısı pompası ve kurutucu teknolojisini birleştirmektedir. Enerji tüketimi standart bir nem alma cihazına göre %25 tir. Econosorb un hem yoğuşması hem de nemli hava çıkışı bulunmaktadır. Econosorb combines the best of heat pump and desiccant technologies to produce the most enery-efficient dehumidifier available. Energy consumption is around 25% of a standard desiccant dehumidifier. Econosorb has both condensation and wet air. Frigosorb, DST tarafından patenti olan bir prensiptir. Bu sistem nemli havanın kanalla dışarı atılmasının mümkün olmadığı yerlerde Isı pompası prensipleri kullanılarak, enerji tüketimi normal standart bir nem alma cihazının %35 i kadardır. Frigosorb is a principle patented by DST. This system is used where it is impractical to duct out the wet air. Utilizing heat pump principles, energy consumption is around 35% of a standard desiccant dehumidifier. Aquasorb temel olarak Consorb gibi çalışmaktadır fakat nemli havadaki nem hava soğutmalı yoğuşturucu ile yoğuşturulmaktadır. Kuru hava ve hava soğutmalı yoğuşturucuda tek bir radyal fan kullanılmakta olup bütün enerji kuru hava çıkışında toplanmaktadır. Genellikle reaktivasyon sistemi için gerekecek kanal işlerinin mümkün olmadığı yerlerde Aquasorb basically functions as a Consorb but moisture in the wet air is condensed through an air cooled condenser. One centrifugal fan is used for both the dry air and the condenser cooling air, so all energy released during the process accumulates in the dry air outlet. Commonly used where it is impractical to use ducting for the reactivation air system. 9

5 FLEXISORB ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN NEM ALMA CİHAZLARI FLEXISORB DEHUMIDIFIERS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS Flexisorb Recusorb, Consorb, Econosorb veya Frigosorb nem alma prensiplerini kullanmaktadır. Flexisorb esneklik demektir. Flexisorb sınıfı, DST tarafından endüstrideki değişen gereksinimleri karşılamak için geliştirilmiştir. Flexisorb üniteleri tasarımda modüler olmakla birlikte her uygulamanın spesifi k gereksinimlerine sahiptir. Flexisorb uses the Recusorb, Consorb, Econosorb or Frigosorb dehumidification principles. Flexisorb means flexibility. The Flexisorb range has been developed by DST to satisfy the varying requirements of industry. Flexisorb units are modular in their design, and have tremendous potential to be adapted according to the specific requirements of each application. Recusorb Isı geri kazanımıyla yüksek enerji verimliliği sağlar. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 1,4 kwh/kg* Consorb Proses ve rejenerasyon havası sıcaklığı arasında büyük fark bulunması durumunda uygundur. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 1,7 kwh/kg* Econosorb DST ürün portföyünde en enerji verimli ünitelerdir. Proses tarafı yüksek sıcaklıklara çıkmamaktadır. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 0,4 kwh/kg* Frigosorb Dahili kondenseri ile beraber enerji tasarrufuyla bir nem alma cihazıdır. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 0,6 kwh/kg* Recusorb Embraces internal heat recovery whilst being highly energy efficient. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 1,4 kwh/kg* Consorb Suitable where there is a wide temperature difference between the process air and regeneration air. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 1,7 kwh/kg* Econosorb The most energy efficient unit in the DST range. No high temperature gain across the process sector. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 0,4 kwh/kg* Frigosorb An energy efficient dehumidifier with built in condenser. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 0,6 kwh/kg* Rotor / Rotor + - Isıtıcı / Heater Soğutucu / Cooler Filtre / Filter Fan / Fan Flexisorb ünitesi konfi gürasyon örneği. / Example of configuration for Flexisorb unit. 10

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Sweeping Across The World. Sürüyoruz

Sweeping Across The World. Sürüyoruz Sweeping Across The World Tüm Dünyayı Sürüyoruz The McKay-Empire-Wiese group focuses on three primary markets tillage tools, rotary tiller tines, and rail sleeper fasteners. Our tillage tools handle all

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma 3M Speedglas Kaynak Güvenliği 2010 Ürün Kataloğu Güvenilir Kaynak için Konforlu Koruma Sürekli Kaynakçılardan ilham aldık Neredeyse otuz yıldır ürünlerimizin performansını ve sağladıkları rahatlığı sürekli

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services w w w. a r g e t e s t. c o m HAKKIMIZDA Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry 10-13. 4. 2014 TÜYAP, Istanbul / Turkey Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry The Turkish market is booming: Now

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE

ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE KURU YOLUM DRY PLUCKING Helal Piliçte Yeni Dönem: Kuru Yolum Türkiye nin ilk helal gıda sertifikalı pilici Erpiliç, yine büyük bir teknoloji yatırımı yaparak

Detaylı

GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ

GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ ÖZET Günümüzde,havacılık endüstrisinin hedeflerinden biri de çok sayıda uçuş noktası ve yolcu kapasitesine ulaşmaktır.böylelikle, her geçen gün havayolu ile

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu na Bağlı Ekmek Üreticileri Enerji Etüd Raporu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu na Bağlı Ekmek Üreticileri Enerji Etüd Raporu Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması Projesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu na Bağlı Ekmek Üreticileri Enerji Etüd Raporu Energy Auditing in Pilot Facilities

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

Röportaj / Interview

Röportaj / Interview Röportaj / Interview Sektörün duayen isimlerinden Faruk Kutay ile İnterlab ın kuruluş sürecinden bugünlere gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında keyifli bir sohbet ettik Faruk Kutay sorularımızı içtenlikle

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet haatın serin anı... Cool side of life... CRYSTAL SOĞUTMA COOLING CRYSTAL SOĞUTMA COOLING Kristal Endüstriel, 1955 ılında temelleri atılan GALERİ KRİSTAL tarafından, 1997 de kurulmuştur.

Detaylı