ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 32 Toplantı Tarihi : Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. R.Atilla ARINCI : Prof. Dr. Kerim GÜLER : Doç. Dr. AyĢin ÇETĠNER KALE : Doç. Dr. Filiz AKYÜZ Raportör : Fakülte Sekreter V. Ekrem AYDIN Katılamayanlar : :Prof. Dr. Orhan ZĠYLAN :Yrd. Doç. Dr. Hacer AyĢen YAVRU Toplantıda Bulunanlar : Dekan Yrd. : Prof. Dr. AteĢ KADIOĞLU Temsilciler : Hastane BaĢhekimlik Temsilcisi Uzman Doktor Temsilcisi Tıpta Uzmanlık Öğr. Temsilcisi Öğrenci Temsilcisi : Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN : Uzm. Dr. Halil YAZICI : Tıp. Uzm. Öğr. Dr. Hasan BOZKURT : Muhammet ATAK 1-Fakültemiz HemĢirelik Müdürü odasında bulunan no lu hattın hastane yönetimine ve makamlara dıģarıdan acilen ulaģılması gereken durumlarda, Fakültemiz hemģirelerinin acil durumlarda cep telefonlarına ulaģılabilmesi, yaz staj baģvuruları için çeģitli Üniversitelerden gelen eksik ya da yanlıģ yazıların bildirilmesi, hemģire ya da yarı zamanlı öğrenci hemģirelerin iģ baģvurularının değerlendirme sonuçlarının telefonla geri dönüģünü sağlamak için kullanılmak üzere ücreti kurum tarafından karģılanmak üzere cep telefonu ve il dıģı aramalara BaĢbakanlığın yayınlamıģ olduğu tasarruf genelgesi uyarınca kullanılmak üzere açılmasına oybirliği ile karar verildi. 2-Nöroloji Anabilim Dalı Nöromüsküler Hastalıklar laboratuvarında bulunan ve kabul edilen hastaların sinir biyopsilerin klinik bilgi, istek belgesi, rapor ve hastayla ilgili tüm detaylar için gerekli belgelerin fakslanabilmesi için kullanılan no lu hatta Ģehirlerarası faks çekilebilmesi ve alabilmesi için masrafları Dekanlık tarafından ödenmek üzere DĠD numarası verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın 657 sayılı kanuna tabi 4/B maddesine göre uzman doktor ihtiyacına iliģkin Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı nın tarihli, 2905 sayılı yazısı ekindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum 1/6

2 Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih, 1168 sayılı yazısı müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 4-Fakültemiz, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı na 1 (bir) adet uzman kadrosu verilmesi hakkındaki Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 5-Fakültemiz, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biofizik Anabilim Dalı na 1 adet Profesör kadrosunun tahsis edilmesi hakkındaki Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi. 6-Merkezi Sistemle yapılan (2000 Ġlkbahar Dönemi) Tıpta Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı nda Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Biokimya Anabilim Dalı nda ihtisas yapmaya hak kazanan ve Rektörlüğümüzün tarihli onamı ile açıktan atanan ve tarihli dilekçe ile istifa etmesi nedeniyle, tarihli onam ile istifa eden Dr. Sevgin Özlem ĠġLERĠ nin, Torba yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanun un 173. maddesinden yararlanarak tekrar görevine dönebilmek için verdiği tarihli dilekçesi müzakere edildi. Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 7-Fakültemiz, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Fatma Begüm BERKÖZ ün, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde tez sınav jürisi tarafından incelenmiģ YETERSĠZ olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin çalıģma süresinin tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına oybirliği ile karar verildi 8-Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Fatih YILDIZ ın, 5 yıllık ihtisas süresi 9-Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Ġlker EREN in, 5 yıllık ihtisas süresi 10-Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Kerim SARIYILMAZ ın, 5 yıllık ihtisas süresi tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi nedeniyle tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 2/6

3 11-Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Göksel DĠKMEN in, 5 yıllık ihtisas süresi 12-Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Okan ÖZKUNT un, 5 yıllık ihtisas süresi tarihinde tamamlanacaktır; ancak adı geçenin tez çalıģmalarının devam etmesi Yönetmeliği nin, 28.maddesinin 6.fıkrası uyarınca, çalıģma süresinin Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda tarihinde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisasa baģlayan Dr. Gökhan POLAT ın, 5 yıllık ihtisas süresi 14-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosunda olup, Neonatoloji Bilim Dalı nda Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi olarak görevli bulunan Uzm. Dr. Atalay DEMĠREL in, 07/08/2011 tarihinde yan dal ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine oybirliği ile karar verildi. 15-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ne bağlı, Radiodiagnostik Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosunda olup, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak görevli bulunan Dr. Ravza Sümeyye YILMAZ ın, 07/08/2011 tarihinde ihtisas süresinin dolacak olması nedeniyle, aynı tarihten itibaren kadro ile iliģiğinin kesilmesine oybirliği ile karar verildi. 16-Fakültemiz Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Semra BOZFAKIOĞLU nun 657 sayılı Kanun un 108.maddesini değiģtiren 6111 sayılı Kanun uyarınca, 5 hizmet yılını doldurması nedeniyle, tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile ücretsiz izin kullanma talebi hakkındaki Bölüm, Anabilim Dalı yazısı ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı incelenmiģtir. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karar ve bu doğrultuda tarih, sayı ile tüm birimlere bildirilen genelge uyarınca değerlendirilme sonucunda talebin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 17-Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk TALU nun, 657 sayılı Kanun un 108.maddesini değiģtiren 6111 sayılı Kanun uyarınca, 5 hizmet yılını doldurması nedeniyle, tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile ücretsiz izin kullanma talebi hakkındaki Bölüm, Anabilim Dalı yazısı ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı incelenmiģtir. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karar ve bu doğrultuda tarih, sayı ile tüm birimlere bildirilen genelge uyarınca değerlendirilme sonucunda talebin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 3/6

4 18-Fakültemiz Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat ÖZKAN ın, 657 sayılı Kanun un 108.maddesini değiģtiren 6111 sayılı Kanun uyarınca, 5 hizmet yılını doldurması nedeniyle, tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile ücretsiz izin kullanma talebi hakkındaki Bölüm, Anabilim Dalı yazısı ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı incelenmiģtir. Yönetim Kurulumuzun tarihinde aldığı karar ve bu doğrultuda tarih, sayı ile tüm birimlere bildirilen genelge uyarınca değerlendirilme sonucunda talebin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 19-Ġstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı Doçent kadrosunda görevli bulunan Doç. Dr. Erdem TÜZÜN ün, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı nda (Pazartesi günü 5 saat çalıģmak üzere) asli görevine ek olarak görevlendirilebilmesi hakkındaki Anabilim ve Bölüm BaĢkanlığımızın yazıları müzakere edildi. Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 20-Fakültemiz, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı na bağlı Nefroloji Bilim Dalı nda görevli Yandal Uzmanlık Öğrencisi Dr.Nadir ALPAY ın, tarihleri arasında, The Glickman Urological and Kidney Institute, Department of Nephology de gözlemci olarak 3 ay süre ile 2547 sayılı kanun un 39.maddesi uyarınca maaģ ekleri verilerek kendi olanakları ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 21-Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer DEMĠRALP in, UDP sayılı EEG/fMRI Entegrasyonu ve Beyinde Bağlantısallık baģlıklı projesinin Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu nun 12/07/2011 tarihli toplantısında görüģülerek seyahat kayıt, yolluk (uçak ile) ve yevmiye (7 gün) gideri karģılığı KDV dahil TL bütçe ile desteklenmesi uygun bulunmuģtur. Bu nedenle adı geçenin tarihleri arasında Ġspanya da yapılacak olan XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE NEUROSCIENCE e konuģmacı olarak katılmak üzere, tarihleri arasında Fakültemiz Bütçesi nden herhangi bir ödeme yapılmaksızın 2547 sayılı kanun un 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 22-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevli bulunan Prof. Dr. Emin TĠRELĠ, Prof. Dr. Ġbrahim Ufuk ALPAGUT ve Doç. Dr. Türkan TANSEL in aynı Anabilim Dalı bünyesindeki Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı nda da görevlendirilme isteği hakkındaki dilekçesi, Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı, Anabilim ve Bölüm BaĢkanlıkları nın yazıları müzakere edildi. Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 23-Fakültemiz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nda kısmi statüde görev yapan Prof. Dr. Nermin GÜLER in tarihinden itibaren daimi statüye geçmek istediği hakkındaki dilekçesi ile Bölüm BaĢkanlığı ve Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazıları müzakere edildi. Uygun görüģle Rektörlüğe arzına karar verildi. 24-Afganistan Uyruklu Dr. Atilla KARGAR ın, 6 ay süre ile bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda görevlendirilmesinin uygun görüldüğü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı nın tarih ve 2913 sayılı yazısı ekinde alınan ilgili Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın yazısı müzakere edildi. Ġlgili yazılara istinaden Dr. Atilla KARGAR ın Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın sorumluluğunda bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere gözlemci olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 4/6

5 25-Azerbaycan uyruklu hekimlerin Dr. Rüstemova Könül Mahmud Kızı (kızlık soyadı Mahmudova) ve Dr. Memmedova Könül Memmed Kızı nın, 1 ay süre ile bilgi ve görgülerini arttırmak üzere Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı nda görevlendirilmesinin uygun görüldüğü ile ilgili Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih, 2091 sayılı yazısı müzakere edildi. Uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 26-Fakültemiz, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Pınar DĠYARBAKIRLI nın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 795 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Bülent GÜRLER(A.Dalı BaĢ.) Prof. Dr. Betigül ÖNGEN Prof. Dr. Osman Selim BADUR Prof. Dr. ġengül DERBENTLĠ Prof. Dr. Ömer Haluk ERAKSOY Prof. Dr. Halit ÖZSÜT Prof. Dr. Osman ġadi YENEN Prof. Dr. Ali AĞAÇFĠDAN (Tez Dan.) Sınav Tarihi: Saat: Fakültemiz, Patoloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Elif ONAT ın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir.bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 640 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Emine Dilek YILMAZBAYHAN(A.Dalı BaĢ.) Doç. Dr. Mine GÜLLÜOĞLU Prof. Dr. IĢın KILIÇASLAN(Tez Dan.) Prof. Dr. Ġbrahim Öner DOĞAN Prof. Dr. Necip Sadık Levent BĠLGĠÇ Doç. Dr. Bülent AHISHALI Prof. Dr. Pınar FIRAT Doç. Dr. AyĢen Ufuk SEZGĠN Sınav Tarihi: Saat: Fakültemiz, Dermatoloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Goncagül BABUNA nın, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir.bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 356 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Can BAYKAL(A.Dalı BaĢ.) Prof. Dr. Afet AKDAĞ KÖSE Prof. Dr. Güzin ÖZARMAĞAN Prof. Dr. Gülsevim AZĠZLERLĠ Prof. Dr. Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU(Tez Dan.) Doç. Dr. Aslı AKKOR GELĠNCĠK Prof. Dr. Esen ÖZKAYA Prof. Dr. YeĢim ERALP Sınav Tarihi: Saat: /6

6 29-Ġstanbul Tıp Fakültesinin sunmuģ olduğu kamusal hizmetlerinde kullanılmakta olan ambulans ve diğer hizmet araçlarının yakıt, bakım/onarım ve diğer giderlerinin ödenmesi konusu görüģüldü. AĢağıda nitelikleri belirtilen araçların Fakültenin sunmuģ olduğu hizmetlerde kullanılmasının zorunluluk teģkil etmesi ve söz konusu araçların özellikle yakıt noksanlığına bağlı olarak hizmet veremeyecek duruma gelmesinin Fakülte ve hizmet alanlar açısından çok büyük sorunlar oluģturacağı göz önüne alındığında büyük ehemmiyet taģıdığı aģikar olan, söz konusu araçlara ait yakıt, bakım-onarım, vb. giderlerinin döner sermaye bütçesinden ödenmesinin uygun olacağının Ġ. Ü. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğüne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Araçlar: Sıra No Araç Plaka Marka MenĢei Modeli Kayıt 1 34 ZD 2143 FORD AMBULANS 1999 KATMA BÜTÇE_ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 2 34 BF 498 FORD AMBULANS 1999 ĠDARĠ MALĠ ĠġLER 3 34 KSZ 53 RENAULT TSW BĠNEK 1991 ĠDARĠ MALĠ ĠġLER 4 34 UM 988 CĠTROEN AMBULANS 2006 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 5 34 P 7757 FORD MĠNĠBÜS 2007 SOSYAL TESĠSLER 6 34 TJ 4558 OTOYOL IVEKO KAMYON 1998 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ VAKFI 7 34 UG 0849 FORD KAMYONET 1998 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ VAKFI 8 34 BE 6964 VOSWAGEN AMBULANS 1999 ĠSTANBUL TRAFĠK VAKFI 9 34 DFJ 24 FĠAT KAMYONET 2008 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ VAKFI FG 3420 RENAULT MEGANE BĠNEK OTO 2008 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ VAKFI VZ 1156 FORD AMBULANS 2004 ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Not: Yukarıda beyan edilen araçlardan Fakültemiz demirbaģına kayıtlı olmayan vakıflara ait araçlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamu yararına hizmet vermek üzere protokol çerçevesinde Tahsis edilmiģtir. 30-Fakültemiz, Nöroloji Anabilim Dalı nda Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Nermin Görkem ġġrġn in, hazırlamıģ olduğu uzmanlık tezi tarihinde incelenmiģ ve yeterli olduğuna karar verilmiģtir. Bu nedenle adı geçenin uzmanlık bilim dalı sınavına tarihinde girmek istediğine dair dilekçesi, Anabilim Dalı BaĢkanlığı nın tarih ve 2908 sayılı yazısı ile bildirilmiģ olup, uzmanlık bilim dalı sınav jürisinin aģağıda belirtildiği Ģekilde oluģmasına oybirliği ile karar verildi. Prof. Dr. Oğuzhan ÇOBAN (A.Bilim Dalı BaĢ.) Prof. Dr. Feza DEYMEER Prof. Dr. Halil Atilla ĠDRĠSOĞLU Prof. Dr. Ġbrahim Hakan GÜRVĠT Prof. Dr. Mefküre ERAKSOY Prof. Dr. Güler BAHADIR Prof. Dr. R. Candan GÜRSES(Tez Dan.) Doç. Dr. Altay SENCER Sınav Tarihi: Saat: /6

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 42 Toplantı Tarihi : 04.12.2012 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 50 Toplantı Tarihi : 27.12.2011 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU

Detaylı

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/2008 2008/01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Dekan V.) Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan)-(Görevli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Ş. Deniz AKDUMAN () Prof. Dr. Rafet

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 17/1/2013 2013/1. Doç.Dr. A. Dilek ÖZDAMAR ın başvurduğuna,

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 17/1/2013 2013/1. Doç.Dr. A. Dilek ÖZDAMAR ın başvurduğuna, T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17/1/2013 2013/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/1/2013 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan) TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mayıs 2011 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 3 1. GĠRĠġ... 5 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/1/2014 2014/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 16/1/2014 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mart 2013 Sayı:3 DEKANIN MESAJI Ġstanbul Tıp Fakültesi nin Değerli Mensupları, Bültenin önceki sayılarında mezuniyet öncesi eğitimde uluslararası standardın sağlanması konusunda

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ Bursa, 2013 BĠRĠNCĠ KISIM ORTAK HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi'ndeki iģ akıģ süreçlerindeki imzaya yetkili görevlileri ve

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı