HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) veyadilekçe Aynı anda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda"

Transkript

1 ABEYKOZBELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) veyadilekçe Aynı anda 2 Barkovizyon Hizmeti Sunum ve toplantı altyapısı Dilekçe 1 gün 3 Coğrafi Bilgi Sistemleri e-imar veharita - 1 gün 4 Sosyal medyadesteği - 1 gün 5 e-devlet Hizmetleri - 1 gün 6 Diğer kamu kurumları ve STKlariçin bilgisayar Dilekçe 1 gün altyapı hizmetleri 7 Kablosuzinternet hizmeti - 1 gün 8 Evrak Kayıt Nüfus Cüzdanı ve dilekçe Aynı anda 9 İstek Şikâyet Nüfus Cüzdanı Aynı anda 10 İş başvurusu Nüfus Cüzdanı -1 adet fotoğraf Aynı anda 11 Aktivite kayıt Nüfus Cüzdanı Aynı anda 12 Sicil işlemleri Nüfus Cüzdanı Aynı anda 13 İletişim merkezi hizmetleri - Aynı anda 14 Sesliyanıt - Aynı anda 15 Geri bildirim hizmet - Aynı anda 16 Elektronik postayoluylagelenistek/şikayet - Aynı anda 17 Sosyal Medyaüzerindengelen istek/şikayet - Aynı anda 18 Santral Servisi - Aynı anda 19 Numarataj Dilekçe 1 gün 20 Taşınmaz/Bina tespit Dilekçe 1 gün 21 Caddesokak tespiti Dilekçe 1 gün 22 Farklı bir sokaktan kapınumarası Dilekçe 1 gün 23 Bağımsıztespiti (çatıkatı) Dilekçe 1 gün

2 24 Bağımsızkontrol Dilekçe 1 gün 25 Parsel Kontrol Tapu sicilbelgesi, dilekçe 1 gün 26 UAVTkaydı (Ulusal Adres Veri Tabanı) - 1 gün 27 Yeni Parsel Çizilmesi Tapu sicilbelgesi 1 gün 28 Yeni Bina Çizilmesi - 1 gün 29 TaşınmazFoto Güncellemesi - 1 gün 30 Yeni Bağımsızkaydı açma (Nüfus Müd.İşlemi) - 1 gün 31 İşyeri sicil oluşturma (Ruhsat Müd.) hizmeti - 1 gün 32 Sokak tabelası Kapı nobakımı - 1 gün 33 Taşınmaz/bağımsızfoto vebilgigüncellemesi - 1 gün Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaatyerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Burhan EKİNCİ İsim : Muhammed Hanefi DİLMAÇ Unvan : Bilgiİşlem Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : Tel : Faks: Faks : E-Posta : E-Posta

3 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BEYKOZBELEDİYESİ DESTEKHİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; Bireysel vekurumsal Matbu Başvuru formunda istenen belgeler 2 İşBitirmeBelgesi 1.Dilekçe 2.Matbu Belge 3.BitirilenİşeAit Belgeler 3 STK ların Afiş Asma Talebi 4 İcraDaireleriİlanBildirimleri 5 Vakıf Yeri SatışlarıİlanBildirimleri 6 OrmanİşletmeleriİlanBildirimleri 1. Dilekçe 2. Afiş Örneği 1. ResmiYazı 2. Satış Evrakı 1. ResmiYazı 2. Satış Evrakı 1. ResmiYazı 2. Satış Evrakı HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 15İş Günü 5İş Günü 5İş Günü 10İş Günü 10İş Günü 10İş Günü 7 İl Emniyet Müdürlüğüİlan Bildirimleri 1. ResmiYazı 10İş Günü Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Murat GEDİK İsim : Muhammed Hanefi DİLMAÇ Unvan : Destek Hizmetleri Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : Tel : Faks : Fax : E-Posta : E-Posta :

4 BEYKOZBELEDİYESİ EMLAKVE İSTİMLÂKMÜDÜRLÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENENLERİNADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İnşaatistikamet rolevesivekot Dilekçe, tapu senedi, aplikasyon krokisi,imardurumu 5 Gün kesitbelgesi hazırlanması belgesi, takipliiş isevekaletname 2 İfraz, tevhit,irtifak hakkı tesisi Dilekçe, tapu senedi, aplikasyon krokisi,imardurumu 10 Gün belgesi, takipli iş isevekaletname 3 4 Cadde, sokakisimlendirilmesi Binalarakapı numarası Dilekçe Dilekçe Müdürlük tarafındanbelediye Meclisine sunulması 5 günolmakla birlikte, BelediyeMeclisi 5 Gün toplantı verilmesi 5 UAVT Dilekçeveyasözel başvuru 3 Gün Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Ahmet AYDIN İsim : Eyüp Salih ELMAS Unvan : Emlak veistimlakmüdürü Unvan : Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyesi Adres : BeykozBelediyesi Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

5 BEYKOZBELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Bina Ruhsatı Esnasında Yol Katılım Belgesi (3194.sayılı İmar kanunun 23.Maddesi) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe, 2-Tapu Fotokopisi, 3- İmar Durumu fotokopisi, 4- Kot-kesit, 5-İnşaat İstikamet Rölevesi. 6- Aplikasyon Krokisi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 1 gün 2 Yol Açılması 1-Dilekçe 2-Sözlü 5 gün 3 Yağmursuyu 1-Dilekçe 2- Sözlü 4 Asfalt Yama 1-Dilekçe2- Sözlü 1 gün 5 Arazide Ölçüm Yapılması 1- Dilekçe 2- Tapu (Fotokopi) 3- Çap 4 saat 6 Izgara Tamiri 1-Dilekçe 2-Sözlü 1 gün 7 Bordür Tretuvar Yapımı 1-Dilekçe 2-Sözlü 1-8 Merdiven Yapımı 1-Dilekçe 2-Sözlü 1-5 gün 9 Tretuvar Tamiri 1-Dilekçe 2- Sözlü 1 gün 10 Parke Yol Yapımı 1-Dilekçe 2- Sözlü 5 gün 11 Stabilizi Yolların Tesviye Yapılması 1-Dilekçe 2- Sözlü 3 gün 12 Hizmet Binası Yapımı ve Onarımı 1-Proje 2-Maliyet Hesabı 3-İhale Çalışmaları 4-Kontrolörlük 5-Kabuller ay 13 İstinat Duvarı Yapımı 1-Dilekçe 2- Sözlü 3- Plan Durumu 7 gün Okul ve Kamu Kurumu Bakım ve Onarımı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi (d) fıkrasında belirtilen ENGELLİLERLE ilgili çalışmalar 1-Dilekçe 2- Proje 3- Maliyet Hesabı4-İhale Çalışmaları 5- Kontrolörlük 1-Dilekçe 2- Sözlü 4 ay 1-20 gün

6 Kar ve Kötü Hava Koşulları ile mücadele Bina, yol ve çevre düzenlemesi işlerinin, ön etütlerinin, avan projelerinin, metraj ve keşiflerinin yapılması Alt Yapı Kuruluşlarının Ruhsat bilgi belgesi Harcama Katılım Payı Tahakkuklarının yapılması 1-Dilekçe 2- Sözlü 1-Yatırım Programından 2- Sözlü 1-Yazılı talep 1-Çalışma Dökümanları 20 Tarihi Eser Bakım ve Onarım 1-Ruhsat 2-Projeler 2-8 saat 5-20 gün 1 gün 10 gün 1-8 ay Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci MüracaatYeri İsim : Mehmet Lütfü NURCAN İsim : MahmutGÜLBASAR Unvan : Fenİşleri Müdürü Unvan : BelediyeBaşkanYardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : (8371) Tel : (8516) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

7 BEYKOZBELEDİYESİ HUKUKİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 4982 S.Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğincebilgi vebelgetemini Başvuru sahibinin adı vesoyadı,imzası,oturmayeri veyaiş adresini, başvuru sahibitüzel kişi isetüzel kişininunvanı ve adresi ileyetkilikişinin imzasınıveyetkibelgesini içeren dilekçe(vekaletname vb) İdare kayıtlarına intikalettikten sonra bilgi ve belgeyeerişim en geç15gün içindesağlanır. Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim :Makbule FERAH SEZER İsim : Yücel ÇELİKBİLEK Unvan :Hukukİşleri MüdürV. Unvan : BelediyeBaşkanı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : /8481 Tel : Faks E-Posta : : Faks E-Posta : :

8 BEYKOZBELEDİYESİ İMARVE ŞEHİRCİLİKMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Avan proje tasdiki (Beykoz Belediyesince onaylanacak avan projelerde) Avan proje tasdiki (İBB Başkanlığınca onaylanacak avan projelerde) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- Tapu 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 4- İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 5- İnşaat istikamet rölövesi 6- Kot-kesit 7- Vaziyet Onayı 8- Vekaletname (Takipli işlemlerde) 9- Ağaç rölöve planı 10-2 takım mimari avan proje (siluet ve perspektif, 2 tane vaziyet planı, Krokilerle gösterilen emsal hesapları, kat planları, en az 2 kesit ve görünümlerin tamamı) 11- İtfaiye, Sığınak komisyon onayı (yangın merdiveni gereken projelerde) 12-ÇED raporu (gerektiğinde ruhsat projesi müracaatında verilecektir.) 13-UTK kararı (gerektiğinde ruhsat projesi müracaatında verilecektir.) 14-İBB kararı (plan notu gerektiğinde) 15-Çevre ve şehircilik Bakanlığı onayı (plan notuna göre) 16- Gerekmesi halinde K.T.V.K. kurul onayı 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- Vekâletname 3- Tapu 4- Röperli kroki (son bir yıl içinde düzenlenmiş) 5- İmar durumu (son bir yıl içinde düzenlenmiş) 6- İnşaat istikamet rölövesi 7- Kot-kesit 8- Ağaç revizyonu 9- Çap 10- Varsa tevhit, ifraz, terk işlemlerinin tamamlanmış olması. 11- Zemin etüt raporu. 12- Avan projeler (1/200) 4-5 takım ve CD HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 5-10 gün

9 3 4 Mimari ve Statik Proje tasdiki ve onayının yapılması (Avan projesi onaylanmış parsellerde bu bölüm uygulanır) Eski eser veya eski esere komşu parsel projelerinin Kurul öncesi tasdiki Ayrıca içerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeşme vs. ) bulunduran parsel yada tescilli eski eser parsellerine komşu parsellerde, proje tasdiki 13- ÇED raporu (gerekirse) 14- Ulaşım koordinasyon otopark giriş-çıkış uygunluğunu belirten yazı (gerekirse) 15- İtfaiye ve Sığınak onayı 16- Gerekmesi halinde K.T.V.K. kurul onayı 17- Mimari, statik, mekanik, tesisat, jeofizik, jeolojik raporlar. 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- Tapu 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 4- İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 5- İnşaat istikamet rölevesi 6- Kot-kesit 7- Vaziyet Onayı 8- Vekaletname (Takipli işlerde ) 9- Ağaç rölöve 10- Isı yalıtım onayı 11- Belediye tescili 12- Müellif oda kayıt-kısıtlılık taahhüt 13- Gerekmesi halinde Kurul Kararı 14- İtfaiye ve Sığınak onayı (gerekirse) 15- Trafo belgesi 16- Yapı denetim sözleşmesi 17- İçerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeşme vs.) bulunduran parsel ya da tescilli eski eser parsellerine komşu parsellerde mimari projelerin kurulca onaylanmaları ve Kurul kararları 18- ÇED raporu (gerekirse) 19- UTK onayı (gerekirse) 18-5 takım mimari proje (1 takım tapu nüshası), CD 19-4 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı yapılmayacaktır) 20- Çevre ve Şehircilik Müd. görüşü (gerekirse) 21-Proje tescili 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 4- Tapu 5- İnşaat istikamet rölevesi 6- Kot-kesit

10 5 6 7 yapılmadan önce teklif projeler incelenerek görüş için Anıtlar Kuruluna gönderilmektedir. Tadilat projesi tasdiki için gerekli evraklar Temdit için gerekli evraklar Mimari ve Statik proje tasdiki yapılarak Yapı Ruhsatı düzenlenmesi 7- Ağaç revizyonu 8- İtfaiye Md. onayı (gerekirse) 9-3 takım mimari proje (sokak siluetleri ve vaziyet planları ö:1/200, kat planları kesit ve görünüşler ö:1/50, yapı detayları ö:1/20,1/10) 10- Mimari proje raporu 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 4- İnşaat istikamet rölövesi 5- Takyidatlı tapu kayıt örneği (son bir aya ait) 6- Seviye Tespit Tutanağı fotokopisi (en son alınan) 7- Proje Müellifi değişikliği varsa; eski müelliflerden alınan Muvafakat, yeni müelliflere ait proje sorumluluk beyanı 8- Bağımsız bölüm sayısında artış olması halinde İSKİ evrağı 9- Hissedar değişikliği veya proje nitelik değişikliği varsa, hissedar Muvafakatnamesi 10- Isı yalıtım onayı 11- İlk proje (ruhsat alan) 12- Yapı Denetim ile ilgili değişiklik varsa, Yapı Denetim evrakları 13- İtfaiye ve sığınak onayı (gerekli durumlarda) Müellif kayıt-kısıtlılık taahhüt. 14- Harç makbuzu (Ruhsat aşamasında istenir) Belediye tescili 15-4 takım mimari proje (1 takımı tapu nüshası) 16- Statik projeler (yapılan tadilat, statik tadilatı da gerektiriyorsa) 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- İmar Durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 3- Tapu 4- Seviye tespit tutanağı 1- Dilekçe (TC kimlik no, telefon numarası ve adres bilgilerinin yazılması zorunludur) 2- Tapu (Cins tashihi yapılmış tapu senedi) 3- Röperli kroki (son 6 ay içinde düzenlenmiş) 4- İmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiş) 5- İnşaat istikamet rölevesi kadastral çap 6- Kot-kesit 7- Vaziyet Onayı gün

11 8- Vekaletname (Takipli işlemlerde ve tüm proje müelliflerini içeren, noter onaylı) 9- Muvafakatname (Hisseli parseller için tüm hissedarlardan noter tasdikli ve gerekli hallerde komşu muvafakatnamesi) 10- Mal sahibince yapının müteahhitliği üstlenildiği takdirde; a) Müteahhidin sigorta sicil numarası b) YAMBİS c) Vergi Levhası 11- Yapının müteahhit tarafından yapılması halinde; a) Müteahhitlik ve Harfiyat Taahhütnamesi noterden (Form 18 formatında) b) YAMBİS c) Mal Sahibi ve Müteahhidin karşılıklı taahhütlerini içeren noter onaylı sözleşme (Kat karşılığı veya Taşeronluk- aslı ibraz edilmek sureti ile) d) Vergi Levhası e) Müteahhidin sigorta sicil numarası 12- Şantiye Şefi Evrakları; a- Şantiye şefi sözleşmesi (noter tasdikli) b- Şantiye şefi oda kayıt-kısıtlılık taahhüt-ibb kaydı c- Şantiye şefinin ikametgah senedi (şantiye şefinin İstanbul da ikamet ettiğini belgelemek için) d- şantiye şefinin sgk kaydı e- Form 6 Taahhütname 13- Proje Müellifi : İBB kayıt kartı, Büro tescil belgesi, (belgeler her yıl yenilenmiş olmalıdır.) imza sirküsü, 14- Proje müelliflerinin noter onaylı proje sorumluluk beyanı (Form 1 formatında) 15-Yapı Denetim evrakları; a) Sözleşme b) İzin Belgesi c) YİBF d) Taahhütname e) Denetçi Belgeleri f) Proje Kontrol Formu g) İmza sirküsü h) Vergi levhası 16- Yapı Denetim Hizmet Bedeli Makbuzu 17- TUSLU yelerde noter onaylı Fenni Mesul Taahhütnamesi (form-2,3,4,5) 18- İSKİ Uygunluk belgesi

12 19- Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi (son 1 aya ait) 20-Trafo Belgesi (2000m² üzeri inşaat alanı için) 21-Yıkım Belgesi (Mevcutta yapı olması durumunda aranacaktır.) 22-4 adet Mimari Proje, 2 adet Kanal Projesi (İski,Yapı Denetim, varsa Sığınak ve İtfaiye onaylı) 23-4 adet Harita Mühendisi onaylı Aplikasyon Projesi) 24- Statik Proje (3 takım) 25- Elektrik Tesisat Projesi (3 takım) 26- Mekanik Tesisat Projesi (3 takım)(sıhhı-kalorifer) 27- Isı Yalıtım Projesi ve raporu (3 takım) 28- K.T.V.K. Kurul onayı (Gerekmesi halinde) 29- Zemin inceleme Raporu- Onaylı (2 takım) (Sondajlı ve inşaat mühendisi) 30- Ağaç revizyonu 31-Belediye tescili 32-İçerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeşme vs.) bulunduran parsel ya da tescilli eski eser parsellerine komşu parsellerde mimari projelerin kurulca onaylanmaları ve Kurul kararları 33-ÇED raporu (gerekirse) 34-UTK onayı (gerekirse) madde harç makbuzları 36-Harç ve ücretlerin makbuzları 37-Çevre ve Şehircilik Müd. kararı (gerekli durumlarda) 38-Otopark bedel makbuzu-taahhüt - otopark şerh yazısı (gerekli durumlarda) 39- Koruma Kurulu Kararı ( gerekli durumlarda) *Ruhsat tarihinden iki yıl içinde yapımına başlanmayan veya başlanıp da başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir, bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. *Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. *Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat aldığı tarihteki mevzuat hükümleri uygulanır. (İstanbul imar yönetmeliği, madde 1.12)

13 Yapı kullanma izin belgesi Temel üstü izni, Fen İşleri yazısı 23.Madde, Yapı Kontrol yazısı ve rapor, İSKİ yazısı, Enerji Kimlik Belgesi, SGK borcu yoktur yazısı, Rıhtım Veraset ve Harçlar Tapu Kadastro harcı, İş bitirme ve iskân raporu(yapı denetim),isı 8 yalıtım, Yapının koordinatlı olarak işlendiği Aplikasyon krokisi, Bağımsız bölüm planı, Kurul kararı(gerekirse), İtfaiye raporu(gerekirse),makine-elektrik ücret makbuzu, İskân harç makbuzu (Sığınak Raporu-gerekirse) 9 Betonarme-çelik proje kontrolü 1- Onaylı mimari proje 2- Zemin etüt raporu (Belediyemizce onaylı) 3- Statik betonarme-çelik proje ve hesaplar (inşaat Mühendisleri Odasından Sicil Durum Belgesi ve Yapı Denetim onaylı) 10 Tadilat projesi kontrolü 1- Ana mimari proje, statik proje ve hesaplar 2- Onaylı mimari tadilat projesi 3- Zemin etüt raporu (Belediyemizce onaylı) 4- Yapı Denetim onaylı statik betonarme-çelik proje ve hesaplar (tadilli) 11 Tehlikeli bina kontrolü 1- Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Yapı Denetim veya üniversite raporu 12 Eski binaların güçlendirilmesi 1- Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi 13 Eski eser bina kontrolü 1- Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 14 Eski eser bina proje kontrolü (yapının aslına uygun korunarak basit onarım-restorasyonu) (yapının aslına uygun yeniden inşası yoluyla restorasyonu 1- Kurul ve Proje Tasdik Bürosu nca onaylı mimari proje. 7 gün (basit tadilat durumunda) (taşıyıcı sistemin tamamen değişmesi durumunda gereğinde İMO onayı ile) 7 gün 7 gün 15 Temdit başvurularında betonarme proje kontrolü 16 Vatandaş şikâyetlerinin yerinde incelenmesi 1- Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi (1998 öncesi ruhsat alan binalarda) yönetmeliği koşullarını sağlayan binalarda inşaat mühendisince hazırlanacak hesap tahkiki 1- Dilekçe-ihbar-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 7 -

14 17 Tesisat projeleri onayı 1- Trafo belgesi 2-1 adet mimari, 4 er adet makine, elektrik ve ısı yalıtım projesi 3- Tapu fotokopisi 4- Yapı Denetim Proje Kontrol Formu 5- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir) 18 Tesisat iskân raporu 1- Ruhsat (Temel üstü ve ısı yalıtım alınmış) 2- İtfaiye ve sığınak yazısı 3- Asansör / Yürüyen merdiven ruhsat dosyası 4- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir) 19 Isı yalıtım kontrolü 1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Ruhsat (Temel üstü alınmış) 3- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir) 4- Yapı denetim kuruluşunun veya TUS un taahhütnamesi 20 Asansör/Y. Merdiven ruhsatı 1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- CE belgesi 3- Son kontrol formu 4- AT tip uygunluk belgesi 5- Güvenlik ekipmanlarının CE ve son kontrol belgeleri 6- Motor beyannamesi 7-3 adet uygulama projesi ve hesapları 8- Ücret makbuzu (en son aşamada istenir) 9- Bakım sözleşmesi 21 Asansör/Y. Merdiven periyodik muayene 10-Firma mühendislerinin ve firmanın asansör yetki belgeleri 1- İlgili sene için belediyemizin anlaştığı A tipi muayene kuruluşunun vereceği uygunluk raporunun müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 22 İşyeri ruhsat proje onayı 1- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı 2-3 adet işyeri yerleşim projesi (gerekli yerlerde) 23 İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen a- Plan Paftaları b- Plan Raporu c- Kurum Görüşleri 3 gün 5 gün 3 gün 2 gün 24 Aplikasyon Proje Onayı 1. 4 adet mimari proje (Yapı Aplikasyon işli )-Harita Mühendisi onaylı 2. Vekaletname 3-5 gün -

15 25 İmar durum belge ve bilgisi 1- Tapu 2- Çap 3- Röperli Kroki 4- Vekaletname 5- Tapu Müdürlüğünden alınmış Takyid yazısı 6- Mali Hizmetler Müdürlüğü nden alınmış borcu yoktur yazısı 7- Bir adet Encümene Teklif Belgesi örneği (ifraz için) 26 Vaziyet Onayı 1-İmar Durum 2-Tapu 3-Harita Plan örneği (Çap) 4-Vekaletname 5-İnşaat İstikamet 27 Zemin inceleme Onayı 1-İmar durum 2-Oda sicil kaydı 3-Kat kesit ve bina kesiti gösterir evrak 4-Aplikasyon krokisi 5-Üç adet zemin raporu 6-AJE ise Bakanlık onayı 28 Yıkım Ruhsatı 1- Tapu (Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarların) 2- İmar Durumu (Son 1 yıla ait) 3- Vekâletname (Takipli İşlemlerde) 4- Muvafakatname (Hisseli Parsellerden Yıkım İçin Noter Tasdikli ) 5- Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Yıkım Taahhütünü de İçerecek Şekilde Noterden) 6- Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı (Son 1 Yıla Ait), Yetki Numarası, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Sigorta Sicil No 7- Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme 8- Yıkımda Sorumlu Olacak İnşaat Mühendisi veya Mimarın Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı ve Büro Tescil Belgesi 9- Mevcut Binaya Ait Resim (Bütün Cephelerden Yapının Çatısından Yola Kadar Tek Çekimde Gösterildiği ve Çerçeveleri Sökülmüş Haliyle) 10- Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telekom Kesme Yazı Cevapları (Kesme yazıları yıkım ruhsat müracaatından sonra Müdürlüğümüz tarafından verilecektir) 11- Tapudan Malik Bilgisi 12- Binanın mahallen tetkik edilerek boş olduğunu belgeleyen rapor veya muhtardan boş olduğuna dair yazı. 3-7 gün 3-5 gün 1-2 gün 2-5 gün

16 29 İmar Planı Değişikliği 1- Tapu 2- Çap 3- Röperli Kroki 4- Vekaletname 5- Plan Paftaları 6- Plan Raporu 7- Kurum Görüşleri 8- Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik kapsamında hazırlanmış tadil teklif dosyası. 30 Kat İlave Ruhsatı 1-Seviye Tespit Tutanağı (en son alınan) 2- İmar Durum (son 1 yıla ait) 3- Röperli Kroki (son 1 yıla ait) 4-Sığınak- İtfaiye Onayı (gerekli durumlarda) 5- Proje Müellifi değişikliği varsa; eski müelliflerden alınan Muvafakat, yeni müelliflere ait proje sorumluluk beyanı 6-İSKİ evrağı 7-Takyidatlı Tapu Kayıt örneği (son 1 aya ait) 8-Hissedar Muvafakatı (kat ilave ve ruhsat projesinin niteliksel değişikliği geçecek ) 9-Yapı Denetim sözleşmesi yenilenecek ve güncel Yibf (TUSLU ise tus evrakları) 10.Kat Karşılığı ek sözleşme- eski sözleşmede Kat İlave ibaresi geçmiyorsa (veya Taşeronluk sözleşmesi) Müteahhit güncel evrakları (ticaret sicil kaydı, vergi levhası vb.) 31 Diğer Dilekçe ve Resmi Kurumlar 1- Tapu 2- Çap 3- Röperli Kroki 4- Vekâletname ve Muvafakatname - 3 gün Başvuruesnasındayukarıda belirtilen belgelerindışında belge istenmesi,eksiksiz belge ilebaşvuruyapılmasınarağmen hizmetin belirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaatyerine yadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Hayriye Gül TOTU İsim : Eyüp Salih ELMAS Ünvanı :İmar veşehircilik Müdürü Ünvanı : BaşkanYardımcısı Tel : /8351 Tel : /8566 E.posta : E.posta :

17 BEYKOZBELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Dilekçe 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 1 Stajİşlemleri 2 KPSSileYerleştirilmesiYapılan Adayların İlk Müracaatİşlemleri 3- Karne Fotokopisi 4- Okuldan alınan staj belgesi formu 5- Stajın zorunlu olduğunadair belge(üniversite stajer adayları için) 1- KPSSYerleştirmeSonuçBelgesi 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Adli Sicil Kaydı 4- Sağlık Kurulu Raporu 5- Askerlik Durum Belgesi 6- SSK Hizmet Dökümü (Varsa) 7-6 adet vesikalık Fotoğraf 2 gün 30 gün 3 İŞKUR Tarafından KPSSKapsamında Normal, Özürlü, Eski Hükümlü Personel ile İçişleri Bakanlığından Gönderilen Terör Mağdurlarının Müracaatİşlemleri 1- KPSS Sonuçbelgesi 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Adli Sicil Kaydı 4- Sağlık Kurulu Raporu 30 gün 5-6 Adet vesikalık fotoğraf

18 4 Hizmet Birleştirme 1- Dilekçe 5 Hizmet Belgesi Talebi 1- Dilekçe 30 gün 2 gün 6 NakilTalebi-Açıktan Atanma Talebi 1- Dilekçe 10 gün 7 Hususi Damgalı PasaportBaşvuru ve Emekli Personelİşlemleri 1- Dilekçe( Müdürlüğümüzehavaleli) 2- Pasaport Formu 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- Biyometrik fotoğraf (1 adet) 2 gün Başvuruesnasındayukarıda belirtilen belgelerindışında belge istenmesi,eksiksiz belge ilebaşvuruyapılmasınarağmen hizmetin belirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaatyerine yadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : SevilATA İsim : Muhammed Hanefi DİLMAÇ Unvan :İnsanKay. VeEğit. Md. V. Unvan : Başkan Yardımcısı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : Tel : /8512 Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

19 SIRA NO 1 Toplu Sünnet-Toplu Nikâh Adres vekimlik bilgileri 1 ay 2 BelediyeYayınlarının Dağıtımı Vatandaşın sözlü veyayazılı talebi 7 gün 3 Konferans-Panel-Söyleşi,sergi vb. Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 4 Ücretsizkurslar Adres vekimlikbilgileri 1 yıl(3 farklı tarih aralıkları ile) 5 Sertifikalıvesertifikasızeğitimler Adres vekimlik bilgileri 6 Ramazan Etkinlikleri 7 Kardeş Şehir Etkinlikleri Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir. Gri pasaport başvuru formu, fotoğraf, kimlik bilgileri 8 Gezi etkinlikleri Adres vekimlik bilgileri 9 Sosyal Yardımlar Adres vekimlik bilgileri 10 BEYKOZBELEDİYESİ KÜLTÜRVE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN ADI AB, Gençlik vekalkınma Ajansı Projeleri Adres vekimlik bilgileri - 2 ay - 1 ay 1 ay 1 ay Projelerin içeriğinebağlıolarak süredeğişken olmaktadır. Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen sürede tamamlanmamasıveyayukarıdakitabloda bazıhizmetlerinbulunmadığınıntespiti durumundailkmüracaat yerine ya daikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci MüracaatYeri İsim :Adem ÇALIŞKAN İsim :Muharrem KAŞITOĞLU Unvan :Kültür vesosyalişler Müdürü Unvan :Başkan Yardımcısı Adres: :BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres: : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

20 SIRA NO VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI BEYKOZBELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Bina beyanbildirimi Tapu fotokopisi vebinabildirimi (TapusuzsaMuhtarlık Belgesi,2B kaydı 2 Arsa beyanbildirimi Tapu fotokopisi ve arsabildirimi (TapusuzsaMuhtarlık Belgesi veya 2B kaydı 3 Arazi beyanbildirimi Tapu fotokopivearazi bildirimive İlçe Tarım Müd. yazı 4 Çevre Temizlik beyan bildirimi ÇTV beyanı,kira kontratı,vergi levhası HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 10 dk. 10 dk. 30 dk. 15 dk. 5 Mülkiyetkaydı bildirimi (Sosyal Yardımvs.) Vatandaşların ilgili kurumlarından aldıkları form 15 dk. 6 Gelen tümyazıların cevaplandırılması 7 8 İlan Reklam Vergisi beyanı Teminat ve para İadesi Çeşitlikamu kuruluşlarından gelen yazılar vemükellef dilekçelericevaplandırılır. Beyanname,ocak ayından farklı bir zamanda gelirse fatura Dilekçe İlgili birim yazısı Makbuzun aslı Kişi kendi ise kimlik Kurum ise vekalet,vekilin imza sirküleri,kimlik fotokopisi Banka hesap numarası 15 dk. 5 dk. 10 dk. 9 Firma Ödemeleri Şirket veya yetki belgesi İmza sirküleri Yetkili kişinin kimlik fotokopisi Vergi dairesive SGK borcu yoktur yazıları Firmanın kaşesi Banka hesap numarası 10 dk.

21 10 11 Yapı Denetim Ödemesi Ölçü ve Ayar işleri İmza Sirküleri Kimlik fotokopisi Firma yetkilisinin yetki belgesi Firma kaşesi Banka hesap numarası 1)Ölçü Tartı Aletleri müracaat formu(cinsi, markası, seri no,çekeri)dolduruluyor. 2)Müracaat Karşılık Belgesi:Müracaat ettiğine dair belge. (Ölçü Ayar memurluğundan temin edilir) 10 dk. 30 dk. Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim :Murat ÖZTÜRK İsim :Salim ÖZTÜRK Unvan :Mali HizmetlerMüdürü Unvan :Başkan Yardımcısı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : (8201) Tel : (8521) Faks :0 (216) Faks :0(216) E-Posta : E-Posta :

22 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 3071 sayılıdilekçe Hakkı Kanunu 4982 sayılıbilgi EdinmeHakkı Kanunu Alo 150 BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) HalkGünü Toplantısı 5 İş Bulma BEYKOZBELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Dilekçe ile Müracaat -Müştekinin Adı vesoyadı -İkametgahadresi -İletişimbilgisi -Şikayet veyatalebi ileilgili açıklayıcı bilgi vebelgeler ile Müracaat -Müştekinin Adı vesoyadı -İkametgahadresi -İletişimbilgisi -Şikayet veyatalebi ileilgili açıklayıcı bilgi vebelgeler -Müştekinin Adı vesoyadı -İkametgahadresi -İletişimbilgisi -Bilgi Edinme Talebi ileilgili açıklayıcı bilgi vebelgeler -Müştekinin Adı vesoyadı -İkametgahadresi -İletişimbilgisi -Şikayet-Talep veyabilgi Edinme Talebi ileilgili açıklayıcı bilgi vebelgeler -Müştekinin Adı vesoyadı -İkametgahadresi -İletişimbilgisi -Şikayet veyatalebi ileilgili açıklayıcı bilgiler -Kişiyeaitnüfus cüzdanı -TC Kimlik No -Resim -Başvuru formu (Kurumdan temin edilecek) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 30 gün 30gün 15 30gün 30gün 30gün

23 Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Mehmet Şeker İsim : Yücel ÇELİKBİLEK Ünvan : Özel Kalem Müdürü Ünvan : BelediyeBaşkanı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Telefon : /8505 Telefon : Faks : Faks : E-posta : E-posta :

24 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Park Alanları Yapımı Talepleri 2 DonatıElemanları Talepleri 3 AğaçlandırmaTalepleri 4 YeşilAlan Yapımı Talepleri 5 6 ÇalıveDiken Temizlikleri Talepleri AğaçBudama vekesim Talepleri (UygunluğununKontrolü) 7 BakımveOnarım Talepleri 8 YeşilAlan veparkların Genel Temizliği BEYKOZBELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENİLEN BELGELER Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu Dilekçe; a)apartman veblok sakinlerinintamamının imzası veyakonuyailişkin Yönetim Kurulu Kararı eklidilekçe. b)müstakilkonutlar için konutsahibinin dilekçesi,beykozbelediyesiistek/şikayetbildirim Formu Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu Dilekçe,BeykozBelediyesiİstek/ŞikayetBildirim Formu HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) İmar Müdürlüğünden arazinin mülkiyet çalışması ve Başkanlık Onayınınardından projelendirme yaklaşık maliyet ve ihale işlemleri yaklaşık60-90gün Malzemelermevcut ise, mevcut değilse30-60 gün 1 gün Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : SevilayGÖKÇELİK İsim : Mahmut GÜLBASAR Unvan : Parkve Bahçeler Müdürü Y. Unvan : Teknik BaşkanYardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

25 SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müracaatı İçin Gerekli Belgeler BEYKOZBELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER -Dilekçe(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir ) -KiraKontratıAslı ve Tapu fotokopisi ( Mülk SahibiİseYalnızTapu ) -(VarisliYer iseverasetilamı vevarislereaitizin veyavekaletname ) -Varsaiskan Belgesi Siteise Yönetim Planı -20..Emlak veçevretemizlik Dökümleri ( MaliHizmetlerMüdürlüğünden borcu olmadığına dair doküman olarakalınabilir ) -VergiLevhası Fotokopisi -OdaKaydı ( Ticari Sicil Kaydı Olanlardan OdaKaydı Aranmayacaktır) -2 Adet fotoğraf (ŞahısMüracaatlarından) -2 Adet içten ve2adet dıştan çekilmiş resim işyerine ait) tarihinden önceki dönemeaitelektrikveyasufaturası veyadoküman ) -BasitAdres Krokisi(İşyerine ait) Sayılı Meslek Eğitim Kanunu Kapsamındaki ( Şahıs Firmalarından) Ustalık Belgesi Yoksa, Ustalık Belgesi Olan ŞahıslaNoterden Mesul MüdürlükSözleşmesi. -Yangın Söndürme Tüpü Faturası( itfaiyeraporugerektirmeyenişyerlerinden ) -İşletmeci ve Çalışan personele ait( Hijyen EğitimBelgesi ) ŞİRKET İSE İLAVE OLARAK -Ticari Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi, ŞubeiseİlaveOlarak ŞubeAçılış Gazetesi ) -İmzaSirküleri -Proje Çizimi Gerektirenİşyerlerinden Çizen KişiyeAit OdaKayıt, Diploma Fotokopisi -İşyerinin DurumunaGöre İlaveEvraklar GerekliOlabilir HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Yönetmelikte öngörülen Kriterlere Uygun olduğunun tespitihalindeaynı gün içinde düzenlenir, Bütün evraklarınidareye eksiksiztesliminden sonra30gün içinde işlemler sonuçlandırılır.

26 2 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müracaatı İçin GerekliBelgeler -Dilekçe(Ruhsat ve DenetimMüdürlüğünden temin edilebilir ) -KiraKontratıAslı ve Tapu fotokopisi ( Mülk SahibiİseYalnızTapu ) -(VarisliYer iseverasetilamı vevarislereaitizin veyavekaletname ) -Varsaiskan Belgesi Siteise Yönetim Planı -20..Emlak veçevretemizlikdökümleri ( MaliHizmetlerMüdürlüğünden borcu olmadığına dair doküman alınabilir ) -VergiLevhası Fotokopisi -OdaKaydı ( Ticari Sicil Kaydı Olanlardan OdaKaydı Aranmayacaktır) -2 Adet fotoğraf (ŞahısMüracaatlarından) -2 Adet içten ve2adet dıştan çekilmiş resim işyerine ait) tarihinden önceki dönemeaitelektrikveyasu faturası veyadoküman ) -BasitAdres Krokisi( işyerine ait) -3-4 Kişiden Muvaffakatname (ÇevreMuvaffakatnamesi ) -Sorumlu Müdür Sözleşmesi ( Noterden) -Sorumlu MüdüreAit OdaKayıtBelgesi -Diploma Fotokopisi ( Sorumlu Müdüre ait) -İş Akış Şeması -KapasiteRaporu Sayılı Meslek Eğitim Kanunu Kapsamındaki ( Şahıs Firmalarından) Ustalık Belgesi Yoksa, Ustalık Belgesi Olan ŞahıslaNoterden Mesul MüdürlükSözleşmesi. - İtfaiyeRaporu -İşletmeci ve Çalışan personele ait( Hijyen EğitimBelgesi ) -Oto Yıkama Yerleriİçin (İSKİ dendeşarj Ruhsatı) Yönetmelikte öngörülen kriterlereuygun olduğunun tespiti halindeaynıgün içindedüzenlenir, bütün evrakların idareyeeksiksiz tesliminden sonra 30 gün içinde işlemler sonuçlandırılır. ŞİRKET İSE İLAVE OLARAK -Ticari Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi, ŞubeiseİlaveOlarak ŞubeAçılış Gazetesi ) -İmzaSirküleri -ProjeÇizimi Gerektirenİşyerlerinden Çizen KişiyeAit OdaKayıt, Diploma Fotokopisi -İşyerinin DurumunaGöre İlaveEvraklar GerekliOlabilir

27 3 UmumaAçık Ruhsat Müracaatı İçin GerekliBelgeler -Dilekçe(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir ) -KiraKontratıAslı ve Tapu fotokopisi ( Mülk SahibiİseYalnızTapu ) -(VarisliYer iseverasetilamı vevarislereaitizin veyavekaletname ) -Varsaiskan Belgesi SiteiseYönetim Planı -20..Emlak veçevretemizlik Dökümleri ( MaliHizmetlerMüdürlüğünden borcu olmadığına dair doküman alınabilir) -VergiLevhası Fotokopisi -OdaKaydı ( Ticari Sicil Kaydı Olanlardan OdaKaydı Aranmayacaktır) -2 Adet fotoğraf (ŞahısMüracaatlarından) -2 Adet içten ve2adet dıştan çekilmiş resim işyerine ait) tarihinden önceki dönemeaitelektrikveyasu faturası veyadoküman ) -BasitAdres Krokisi( işyerine ait) -İtfaiyeRaporu -KonaklamaYeri, Pansiyon v.b. işyerlerinden binanın uygunluğu ileilgiliyetkilifirmalardan uygunluk Raporuvefirmayaaityetkibelgesi. İŞLETMECİ VE ÇALIŞANPERSONELDEN -Nüfus Cüzdan Sureti -İşletmeci ve Çalışan personele ait( Hijyen EğitimBelgesi ) -Adli Sicil Kaydı (Kaydı Olanlardan Mahkeme Karar Sureti) -Sorumlu Müdüre ait Sözleşme Bütün evrakların idareyeeksiksiz teslimedilmesiyle 30 gün içinde işlemler sonuçlandırılır ŞİRKET İSE İLAVE OLARAK -Ticari Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi, ŞubeiseİlaveOlarak ŞubeAçılış Gazetesi ) -İmzaSirküleri -İşyerinin DurumunaGöre İlaveEvraklar GerekliOlabilir

28 4 Hafta Tatil Ruhsat Müracaatı İçinGerekli Belgeler -Dilekçe(BeyannameFormu) -Ruhsat Fotokopisi -2 Adet fotoğraf (ŞirketMüracaatlarından istenmeyecektir ) -VergiLevhası Fotokopisi YENİLEME İÇİN -Bir Önceki YılaAit HaftaTatil Ruhsat Aslı ( Yenilemeİçin ) -Dilekçe -1 adet resim( Şahıs Müracaatlarından) 1 gün Başvuruesnasındayukarıda belirtilen belgelerindışında belge istenmesi,eksiksiz belge ilebaşvuruyapılmasınarağmen hizmetin belirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Ömer ÇELİK İsim : Salim ÖZTÜRK Unvan : Ruhsat ve Denetim Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Telefon :0 (216 ) Telefon : 0 (216 ) Faks : 0 ( 216 ) Faks : 0 (216 ) E-Posta : E-Posta :

29 BEYKOZBELEDİYESİ SAĞLIKİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Defin RuhsatıHizmeti Nüfus Cüzdanı ve hastalık belgeleri 2 Saat 2 Ambulansla Hasta NakilHizmeti Randevu alınması vehastalık raporları 2 Saat 3 Hasta MuayeneHizmeti Nüfus cüzdanı ve T.C. Kimlik Numarası 20 Dk. 4 Psikolojik DanışmaHizmeti Randevu alınması, Nüfuscüzdanı ve T.C. Kimlik 1 Saat Numarası 5 Mobil Sağlık Hizmeti T.C. Kimlik Numarası 30 Dk Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Dr. Meral OCAK İsim : MuharremKAŞITOĞLU Unvan :Sağlıkİşleri Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : /8262 Tel : /8526 Faks : (0216) Faks : (0216) E-Posta : E-Posta :

30 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BEYKOZBELEDİYESİ ULAŞIMHİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bariyeryapımı Dilekçe Program dahilindeyapılmaktadır. 2 Korkulukyapımı 3 Tutmalıkyapımı 4 Araçtalepleri Dilekçe Dilekçe Dilekçe Program dahilindeyapılmaktadır. Program dahilindeyapılmaktadır. İmkanlar dahilinde verilmektedir. Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim: :Selim MUSLU İsim :Muharrem KAŞITOĞLU Unvan :Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Unvan :Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : /8601 Tel : 0 (216) Faks : 0 (216) Faks : 0 (216) E-Posta : E-Posta :

31 BEYKOZBELEDİYESİ TEMİZLİKİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çöplerin Alınması 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 1 gün 2 KabaAtıkların Alınması 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 1 gün 3 Molozların Alınması 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 2-Ücret Makbuzu 1 gün 4 Tıbbi Atıkların Alınması 1-Tıbbi Atık Sözleşmesi(VergiLevhası Fotokopisi,İşyeri Kaşesi) 2-Ücret Makbuzu 7 gün 5 CaddeveSokakların Yıkanması 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 1 gün 6 Konteynır Talepleri 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 1 gün 7 Gürültü Kirliliği 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 3 gün 8 İlaçlamaTalepleri 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 2- Ücret Makbuzu 3 gün 9 Köpeklerin Toplanması 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 3 gün 10 Isıran Köpek veya Kedilerin Kuduz Yönünden MüşahadeyeAlınması 1-Dilekçe, E-Posta, Telefon (Çağrı Merkezi) 1 gün Başvuruesnasındayukarıda belirtilen belgelerindışında belge istenmesi,eksiksiz belge ilebaşvuruyapılmasınarağmen hizmetin belirtilensüredetamamlanmamasıveyayukarıdakitabloda bazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumunda ilkmüracaat yerineyada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Nihat MUTLU İsim : Salim ÖZTÜRK Unvan : Temizlik İşleri MüdürüV. Unvan : Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Adres : BeykozBelediyeBaşkanlığı Ek Hizmet Binası Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

32 SIRA NO VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI BEYKOZ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 1 İnşaat Şikâyeti DilekçeveyaE.mail 2 Dosyaİnceleme, Evrak Ve Proje Talebi Yapı Denetim Kanununa Tabii İnşaatlarda İş Yeri Teslim Tutanaklarının Onaylanması Yapı Denetim KanununaTabiiİnşaatlarda SeviyeTespitTutanaklarının Onaylanması Yapı Denetim KanununaTabiiİnşaatlarda Yıl Sonu SeviyeTespitTutanaklarının Onaylanması 6 Yapı Denetim KanununaTabiiİnşaatlarda Hakedişlerin Verilmesi 7 Yapı Denetim KanununaTabiiİnşaatlarda İşBitirmeTutanaklarının Onaylanması 1-Ekspertizİçin GörevlendirmeBelgesi 2-Kimlik Sureti 1-Dilekçe 2-Yapı Denetim FirmasıTarafından Hazırlanan İş Yeri Teslim Tutanağı Formu 1-Dilekçe 2-Yapı Denetim FirmasıTarafından Hazırlanan Seviye TespitTutanağı Formu, 3-Fotoğraf, 4-Personel Bildirgesi (Islakİmzalı) 1-Dilekçe 2-Yapı Denetim FirmasıTarafından Hazırlanan Yıl Sonu Seviye Tespit Formu 3-Fotoğraf 4-Personel Bildirgesi 1-Dilekçe, 2-Hakediş Raporları, 3-Talep Edilen SeviyeninBeton Demir Raporları, 4-BankaDekontu,Damgavergisi 5-Fatura 6-İnşaatınFotoğrafı, 7-Personel Bildirgesi (Islakİmzalı), 8-Sözleşmesureti 1-Dilekçe, 2-İş BitirmeRaporu, 3-Yapı Denetim Sertifikası, 4-İskanaUygunluk Raporu 1 Saat

33 Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen sürede tamamlanmamasıveyayukarıdakitabloda bazıhizmetlerinbulunmadığınıntespiti durumundailkmüracaat yerine ya daikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Çetin YILDIZ İsim : MahmutGÜLBASAR Unvan : Yapı Kontrol Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı Adres : BeykozBelediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Adres : BeykozBelediyesi Tel : Tel : (8516) Faks : (0216) Faks : (0216) E-Posta : E-Posta :

34 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Evlendirme akitleri BEYKOZBELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanları ve fotokopileri. 2-Aile Hekimliğinden Sağlık Raporu. 3-4 erfotoğraf. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Akit içinistenilengünde. Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen sürede tamamlanmamasıveyayukarıdakitabloda bazıhizmetlerinbulunmadığınıntespiti durumundailkmüracaatyerine ya daikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim :Seher ÇEKEREK İsim :Salim ÖZTÜRK Unvan : Yazıİşleri Müdürü Unvan :Başkan Yardımcısı Adres :Gümüşsuyu Mah. KelleİbrahimCad.No:41 Adres :GümüşsuyuMah.KelleİbrahimCad.No:41 Tel :0 (216) Tel :0 (216) Faks :0 (216) Faks :0 (216) E-Posta : : E-Posta :

35 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Teftiş defteri tasdiki BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER MaliHizmetlerMd. alınacak teftiş defteri-ruhsat-vergi levhası-n.cüzdan-ikametgâh-1ad. Resim (Şirketlerdesorumlu Md. eaitresimvesorumlumd. belgesi ) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 30 dk. 2 Dilekçecevabı YetkiliMakamdan Havale 30 gün 3 Hafriyat taşımakabul belgesi BEYKOZBELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Dilekçe-vergi levhası-imzasirküsü-firmanınibb den Alması gereken taşımabelgesi (sarı belge)-ticaret sicil gazetesi-varsasözleşme-hafriyatyapmaizin belgesi. 1 gün (döküm sahasından onaygelmesi halindesüre1gün.) Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi,eksiksizbelgeilebaşvuruyapılmasınarağmenhizmetinbelirtilen süredetamamlanmamasıveyayukarıdakitablodabazıhizmetlerinbulunmadığınıntespitidurumundailkmüracaat yerineyadaikinci müracaat yerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim :HüseyinATA İsim :Muhammed Hanefi DİLMAÇ Unvan :ZabıtaMüdür V. Unvan :BaşkanYardımcısı Adres :Beykoz BelediyeBaşkanlığı Adres :BeykozBelediyeBaşkanlığı Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU Sıra Başvuruda İstenen Hizmetin tamamlanma Hizmetin Adı Hizmetin tanımı No Belgeler süresi (En geç) 1 Bilgi Evi Hizmeti

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSANN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 3 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 4 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 5 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 7 5. EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA NO: 1 / 20 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durum Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe(Emlak Servisinden Borcu Yoktur

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İmar Durum Belgesi Verilmesi Vaziyet Planı Onayı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-İmar Durumu Talep Dilekçesi 2-Tapu Kayıt

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı