AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 Editör Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN Araştırma Ekibi Araş. Gör. A. Fatih YURAN Araş. Gör. Nurgül ÖZMEN Araş. Gör. Neşe ÖZKAN BİYOMEDİKAL AR-GE 2015 Biyomedikal mühendisliği insan sağlığında oluşabilecek problemlerin teşhis ve tedavisinde kullanılan çok çeşitli sistem, cihaz ve yöntemlerin tasarım, üretim ve işletilmelerini kapsayan bir çok bilimsel disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren bir bilim dalıdır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye deki akademisyenler de çalışmalarını önem kazanan bu yeni alana yoğunlaştırmaktadır. Ülkemizde biyomedikal alanında yapılan çalışmalar, yazılan makale ve tezlerin sayısı katlanarak artmaktadır. Bu çalışmada yıllarında Türkiye de yapılan ve biyomedikal mühendisliği kapsamına giren çalışmaların kapsamlı bir değerlendirmesi bulunmaktadır. Çalışmada ülkemizde hazırlanan tezler, bildiriler ve makaleler incelenmiş ve 2015 itibariyle biyomedikal teknolojiler alanındaki ar-ge çalışmalarının durumu belirlenmiştir İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU AFYON KOCATEPE Sİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ISBN

2 2 BİYOMEDİKAL AR-GE İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU YÖNETİCİ ÖZETİ Amaç Ülkemiz için kritik sektörlerden biri olan biyomedikal teknolojiler konusunda bulunduğumuz seviyeyi ortaya çıkarmak amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Kapsam Çalışma kapsamında 2014 yılında ülkemizde gerçekleştirilen 5 bilimsel toplantıda sunulan bildiri, dünya çapında bilimsel yayın taramada kullanılan en yaygın veri tabanlarından biri olan Scopus veri tabanında yer alan 2013 yılı ve sonrasında yapılmış Türkiye adresli ile Yükseköğretim Kurulu Tez veri tabanında yer alan 2013 sonrası tamamlanmış tezler incelenmiştir. İncelenen araştırma sayısı 724 adettir. Bulgular Rapor kapsamındaki 782 çalışmada toplam 1221 kurum adresi bulunmaktadır. Bunlardan 131 tanesi Türkiye Üniversiteleridir. 137 kez yurt dışı üniversite, 28 kez de çoğu sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri olmak üzere yurt içi üniversite dışı kuruluş yer almaktadır. Bir kaç çalışmada sanayi kuruluşu adresi bulunmaktadır. Rapor kapsamında değerlendirilen çalışmaların yapıldığı 1221 adresten %35'i 10 üniversiteye aittir. Biyomedikal Mühendisliği bölümünde lisans ve/veya lisansüstü programları bulunan üniversiteler ise listede 342 kez (%28) yer almaktadır. Biyomedikal teknolojileri alanının çok disiplinli yapısıyla uyumlu olarak çalışmalar 12 farklı bölüm altında yürütülmektedir. En fazla çalışma Biyomedikal Mühendisliği bölümü ve/veya anabilim dalı altında yürütülmüştür. Ayrıca bu bölümde yapılan çalışmaların yarısından fazlası başka bölümlerden araştırmacıların da yer aldığı çalışmalardır. Çalışmalarda ikinci sırayı Tıp fakülteleri almaktadır. Ayrıca tıp fakültelerinde yapılan çalışmalarda tıp dışı disiplinlerden gelen araştırmacı sayısının nispeten daha düşük (%15) olduğu dikkat çekmektedir. Biyosensörler ve biyopolimerler konusunda yoğun çalışma yürüten biyoloji ve kimya bölümlerinde yapılan çalışmalarda başka bölümlerden araştırmacıların yer aldığı çalışmalar %10 civarında kalmıştır. Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri toplamda Biyomedikal Mühendisliği kadar araştırma yürütmüştür. Benzer durum Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümleri içinde söz konusudur. Bu branşlardan ilk grup biyomedikal teknolojilerinin görüntü ve sinyal işleme ile telemetri alanlarında yoğunlaşırken, ikinci grup biyomekanik ve biyouyumlu malzemeler alanında yoğunlaşmaktadır. Diş hekimliği ile beden eğitimi ve spor alanları başlangıç düzeyinde olmakla birlikte biyomedikal teknoloji alanına katkı sağlama potansiyeli açısından umut vaat etmektedir. Her ne kadar çalışmaların yarıdan fazlası tek bir bölüm kapsamında yapılmış ise de %45'lik oranıyla birden fazla bölüm kapsamında yapılmış çalışmalar, alanın çok disiplinli karakterini ortaya koymaktadır. Tek bölüm olarak görülen dilimin bir kısmı da farklı üniversitelerden aynı bölümün birlikte yürüttüğü çalışmalardan (~%15) oluşmaktadır. Yazar sayısı açısından bakıldığında mühendislik disiplinleri açısından yaygın olmayan 5 üzerindeki yazarlı çalışma sayısı burada %20 ile önemli bir oranı sağlamıştır. En fazla çalışma biyomekanik ve biyomalzeme alanında iken, en az çalışma sırasıyla biyotelemetri, biyomedikal görüntüleme ile doku mühendisliği ve nanoteknoloji alanlarında yapılmıştır. Biyomedikal Mühendisliği ve Tıp Fakültesi tüm alanlarda orantılı bir varlık gösterirken, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri biyomedikal sinyaller, biyomedikal görüntüleme, biyomedikal enstrümantasyon alanlarında yoğunlaşmaktadır. Biyomekanik alanında Tıp Fakültesi ve Makine Mühendisliği ile birlikte Diş Hekimliği ve Beden Eğitimi ve Spor alanları dikkat çekmektedir. Biyomalzemeler alanında ise özellikle implant olarak kullanılan malzemeler

3 açısından Malzeme ve Makine Mühendislikleri, biyopolimer ve canlı dokularının özelliklerinin anlaşılması çalışmaları açılarından kimya ve biyoloji bölümleri öne çıkmaktadır. Biyotelemetri alanıyla ilgili çalışmalar ülkemizde yok denecek seviyelerdedir. Benzer şekilde elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmelerin kolaylaştırdığı sağlık alanındaki veri madenciliği ve biyogüvenliği de içeren biyoinformatik alanı üzerinde daha fazla yoğunlaşma gerektiren alanlar olarak öne çıkmaktadır. Sonuç Biyomedikal mühendisliği alanı akademik camiada lisans düzeyinde bir disiplin olarak yerleşme aşamasındadır. Bir çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bu alanda mühendislik branşlarının kendi aralarında görülen işbirliği, uygulama alanı sayılan tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği ile beden eğitimi ve spor branşları ile mühendislik branşları arasında henüz başlangıç düzeyindedir. Temel bilimler ile gerek sağlık bilimleri, gerekse mühendislik bilimleri arasında ise daha büyük bir boşluk bulunmaktadır. Biyomekanik, Biyomalzemeler, Biyomedikal sinyaller gibi alanlarla yaygın olan araştırma faaliyetleri, daha kolay uygulamaya aktarılabilecek biyotelemetri, biyoinformatik ve doku mühendisliği gibi bazı stratejik alanlarda yok denecek seviyelerdedir. GİRİŞ Biyomedikal Mühendisliği biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözmek için mühendislik ile temel fen ve sağlık bilimlerinin ilkelerini ve yöntemlerini uygulayan görece yeni bir mühendislik alanıdır. Sağlık alanında karşılaşılan problemlerin çözümü için mühendislik bilgi ve pratiğinin uygulanması amacıyla başlangıçta çeşitli mühendislik branşlarında çalışmalar yürütülürken son 30 yılda biyomedikal mühendisliği müstakil bir alan olarak yapılanmıştır. Günümüzde biyomedikal alanı sadece tıp alanıyla sınırlanmamış, aynı zamanda diş hekimliği, veterinerlik, rehabilitasyon, beden eğitimi ve spor alanlarında da önemli katkı sağlama potansiyeline sahip bir alan olarak gelişimini sürdürmüştür. Yataklı sağlık kurumlarında bulunan biyomedikal cihaz türleri yüzlerle, bunların sayısı ise binlerle ifade edilmektedir [1]. İmplantdan steteskopa; MR (Manyetik Rezonans) ve röntgen gibi karmaşık görüntüleme cihazlarından çok daha basit sayılabilecek hasta yataklarına kadar birçok ürün mühendisler tarafından üretilmekte/geliştirilmektedir. Hastanelerde hastaların tedavisi için oldukça karmaşık mühendislik tasarımına sahip olan cihazlar doktorlar tarafından kullanılmaktadır. İnsan sağlığı ve hastalıkların tedavisi yüzyıllardır her devletin en önemli sorumluluklarından olmuştur yılında Birleşik Amerika da devlet tarafından yapılan sağlık harcamalarının toplamı; milyar USD, İngiltere de 230 milyar USD ve Rusya da 127 milyar USD olarak gerçekleşmiş, aynı yıl Türkiye de sağlık harcamaları 50 milyar USD olmuştur [2] yılında ise bu rakam TÜİK tarafından 84 milyar 390 milyon TL olarak açıklanmıştır [3] yılında 3

4 Türkiye de adet medikal görüntüleme cihazı, adet hemodiyaliz cihazı bulunduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde bir milyon kişiye düşen MR ve CT cihazı sayısı İngiltere ve Kanada'nın üstündedir [4,5]. Buna rağmen henüz ülkemizde medikal görüntüleme cihazlarının ve hemodiyaliz cihazalarının yerli üretimi bulunmamaktadır ve bu cihazlarda dışa bağımlılık söz konusudur. Bu bağımlılık sadece cihazın ithalatıyla son bulmamaktadır. Bunun yanı sıra cihazın bakım-onarımı, yedek parça temini gibi hususlar da ülke ekonomimize ek maliyetler getirmektedir. Hem üniversitelerin hem de özel sektörün biyomedikal alanda çalışmalarını yoğunlaştırması sağlık alanında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltabilir. Haziran 2014 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında biyomedikal sektörünü ilgilendiren önemli kararlar alınmıştır [6]. Bu kararların gerekçeleri konunun önemini daha belirgin olarak ortaya koymaktadır. Özetle; 2014 yılının ilk dört ayında imalat sanayii içerisindeki yüksek teknolojili ürün ihracatı 1,7 milyar USD iken, yüksek teknolojili ürün ithalatı 8,3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,8, ithalatı içindeki payı %14 olmuştur. Ülkemiz dünyanın 17. büyük ekonomisi olmasına rağmen yüksek teknolojili ürün ihracatında 39. sırada bulunmaktadır. Dünyanın ilk 10 ekonomisine bakıldığında, ülkemizin biyoteknoloji alanında teknolojik yeterliliğinin ve ihracattan aldığı payın oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Biyoteknoloji endüstrisinin en büyük bileşenini medikal biyoteknoloji alanı oluşturmaktadır. Medikal biyoteknolojinin dış ticaret açığının ve etki potansiyelinin en yüksek olduğu başlıca bileşenleri ise biyomedikal ekipmanlar ile tanı ürünleri, biyomalzemeler, ilaç ve aşılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı hedefleri arasında yerli tıbbi cihaz (in-vitro tanı kitleri dâhil) üretimini desteklemek, sektördeki dış ticaret açığını minimize etmek ve bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizdeki yerli markalaşmaya katkı sağlamak yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi cihazlar özelinde 2023 vizyonu tıbbi cihaz alanında kurumsal yapılarıyla; dışa bağımlılığı en aza indirgenmiş, ileri teknolojili katma değeri yüksek ürünleri de geliştirip üretebilen ve uluslararası standartların oluşumunda etkili küresel bir oyuncu olmak olarak belirlenmiştir. Biyomalzemeler alanı ise ilaç, aşı, biyomedikal ekipman ve tıbbi tanı kitleri alanlarında nanoteknoloji gibi ileri teknolojilerin kullanılarak yenilikçi ürünlerin ortaya 4

5 çıkmasına hizmet eden yatay bir alandır. Dünyadaki güncel teknolojik eğilimlerin bir sonucu olarak medikal biyoteknoloji alanında yapılan araştırmalar, diğer konulardaki araştırmalara kıyasla daha çok disiplinin, sektörün ve kurumun işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Halihazırdaki altyapı desteklerine ek olarak, medikal biyoteknoloji alanında kurulan/kurulacak ulusal araştırma altyapılarında ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla yürütülecek Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının hasta-doktor-araştırmacı-ar-ge personeli etkileşiminin esas olduğu bir anlayışıyla, araştırma hastaneleri, laboratuarlar, özel ve kamu araştırma merkezleri ve benzeri ilgili kurumların işbirliği ile, klinik öncesi ve klinik araştırmaların gerektirdiği kurumlar arası etkileşim ve çalışma düzeninin sağlanmasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı nda Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı tanımlanmış, bu kapsamda ülkemizde artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresinde yükselme, sağlık hizmetlerinde ve ilaca erişimde iyileşme, artan refah düzeyi ve farkındalık gibi faktörler nedeniyle ilaç ve tıbbi cihaz talebinin artması sosyal güvenlik harcamalarında ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğu, uzun vadede Türkiye nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşmasının önem arz ettiği vurgulandıktan sonra; yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Plana göre; orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinde etkinliğin artırılması öngörülmektedir. Bu strateji ile yüksek katma değerli ürün odaklı bir üretim yapısına vurgu yapılmakta ve plan dönemi sonu olan 2019 yılına kadar yurt içi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının %20 sinin yerli üretimle karşılanması ve yurt içi ilaç ihtiyacının değer olarak %60 ının yerli üretimle karşılanması stratejik hedefleri ortaya konulmuştur [7]. Bu çalışma ülkemizde biyomedikal alanda yapılan akademik çalışmaların mevcut durumunu tespit etmeyi amaçlamıştır yılından bu yana yayınlanan ulusal/uluslar arası makaleler, 5

6 tez çalışmaları ve bildiriler değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmaların hangi alanlarda yoğunlaştığı ve içeriklerinin neler olduğu grafiklerle sunulmuştur. Böylece ülkemizde biyomedikal alanındaki akademik bilgi birikiminin hangi konulara yoğunlaştığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada sunulan veriler ışığında akademisyenler hangi alanlarda eksikler olduğunu görme imkânı yakalayacak ve eksikliği hissedilen alanlarda çalışmalarını arttırma imkânı bulacaktır. Bunun yanı sıra bu çalışma biyomedikal firmalar için bir rehber niteliği taşıyacaktır. Firmalar biyomedikal alanında hangi üniversitelerde ne gibi çalışmalar yapıldığını değerlendirebilecek ve bu sayede üniversite-sanayi işbirliği için ortak bir zemin oluşacaktır. Biyomedikal bilimi çok disiplinli çalışmayı gerektirir. Yazılım, elektronik, mekanik, malzeme ve tıp bilimlerinin bir arada yürütüldüğü bir çalışma alanıdır. Bahsi geçen bilim dallarından herhangi birinde gerçekleşen önemli bir gelişme biyomedikal alanını da etkilemektedir. Dolayısıyla kariyerini biyomedikal alanında devam ettirmek isteyen akademisyenlerin diğer bilim dallarındaki gelişmeleri takip etmeleri ve o dallarda ortak çalışma arkadaşları edinmeleri faydalı olacaktır. Bu raporda biyomedikal alanda ülkemizde yapılan çok disiplinli (multi-disipliner) çalışmalara dair veriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Sunulan veriler ışığında, akademisyenler yapacakları çalışmalar için hangi üniversitelerde benzer çalışmalar yapıldığını inceleyebileceklerdir. Böylece akademisyenler yeni çalışma konuları için fikir elde edecek, çalışma arkadaşları bulabilecek ve bilgi birikiminin kazanılmasına ivme kazandırılacaktır. YÖNTEM Bu araştırmada 2014 yılında ülkemizde yapılan sempozyumlarda sunulan biyomedikal teknoloji alanındaki bildiriler, Yüksek Öğretim Kurulu tez veritabanında yer alan tezlerden biyomedikal alanında yapılmış olan tez çalışmaları ve günü scopus veritabanında yapılan taramadan elde edilen bilgiler kullanılmıştır [8,9] yılında yapılan ve bu raporun kapsamına alınan bilimsel toplantılar şunlardır: Tıp Teknolojileri gresi, Biyomedikal, VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi (2014), Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO'14), 15. Uluslararası Malzeme Sempozyumu [10-14]. Scopus veri tabanında tarama yapılırken kullanılan ifade "TITLE-ABS-KEY ( biomedical ) OR TITLE-ABS-KEY ( biomechanics ) OR TITLE-ABS-KEY ( biomaterials ) OR TITLE-ABS-KEY ( tissue engineering ) OR TITLE-ABS-KEY ( biosensor ) 6

7 OR TITLE-ABS-KEY ( biotelemetry ) OR TITLE-ABS-KEY ( bioelectronics ) AND AFFILCOUNTRY ( turkey ) AND PUBYEAR > 2012" dir. Bu tarama sonucu 650 dolayında başlık elde edilmiş, bunlar arasında mühendislik uygulaması dışında kalanlar elenmiştir. Bu raporda kullanılan toplam 782 çalışmanın dağılımı Şekil 1'de verilmiştir. Şekilde diğer sempozyumlar kısmında verilen %13'lük dilim scopus veri tabanının taradığı 2013 yılına ait sempozyumları ifade etmektedir. Raporun Kaynakları 17% 13% 43% Uluslar Arası Dergiler 2014 Sempozyumları Diğer Sempozyumlar Tezler 27% Şekil 1. Raporun verilerini oluşturan çalışmaların kaynaklarına göre dağılımı Sayılan kaynaklardan elde edilen başlıklar, biyomedikal teknoloji alanını oluşturan biyomedikal sinyaller, biyomedikal görüntüleme, biyomedikal enstrümantasyon, biyotelemetri, biyoinformatik, biyomalzemeler, biyomekanik, biyosensörler, doku müh ve nanoteknoloji alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Bunun dışında yapılan çalışmalar kapsamına göre deneysel, teorik ve simülasyon olarak gruplandırılmış, ayrıca çalışmada belirtilmişse in vivo, in vitro ve in situ kavramları çerçevesinde de değerlendirilmiştir. Araştırmaların yapıldığı kurumların ve yürütücü araştırma gruplarının değerlendirilmesi bağlamında bir çalışma da yürütülmüştür. Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü üniversiteler ve araştırmacıların yer aldığı bölümler belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda yer alan yazar sayısı da ele alınmıştır. Bir karşılaştırma imkanı elde edilebileceği düşüncesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sağlanan envanterden elde edilen biyomedikal sektöründeki sanayi kuruluşları da belirlenerek üniversitelerin bulunduğu bölgelere göre rapor kapsamına dahil edilmiştir. 7

8 BULGULAR Araştırmaların yürütüldüğü üniversiteler Rapor kapsamındaki 782 çalışmada toplam 1221 kurum adresi bulunmaktadır (Çalışmaların tamamı EKte önce yıl, sonra ilk yazarın soyadına göre sıralanmış olarak verilmiştir). Bunlardan 131 tanesi Türkiye Üniversiteleridir. 137 kez yurt dışı üniversite, 28 kez de çoğu sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri olmak üzere yurt içi üniversite dışı kuruluş yer almaktadır. Bir kaç çalışmada sanayi kuruluşu adresi bulunmaktadır. Yurt içi üniversiteler ile biyomedikal alanındaki sanayi kuruluşlarının coğrafi bölgelere göre dağılımı şekil 2'de verilmiştir. Görüldüğü gibi sanayi kuruluşları İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Biyomedikal alanında çalışma yapılan üniversite sayıları açısından sanayi kuruluşları ile bir farklılık olduğu görülmekle birlikte bu bölgelerde yer alan üniversiteler de köklü üniversiteler olduklarından, araştırma sayısı ile karşılaştırıldığında bir uyum göze çarpmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde ise Atatürk Üniversitesi merkezli olarak üniversitelerin biyomedikal alanına ilgi gösterdiği görülmektedir. Bu bölgede sanayi kuruluşu azlığı çalışmaların Üniversite-Sanayi işbirliğinde yürütülmesi açısından bir dezavantaj oluşturabilir. % LER SANAYİ KURULUŞLARI Şekil 2. Araştırmaları yürüten üniversiteler ile biyomedikal alanındaki sanayi kuruluşlarının bölgelere göre dağılımı 8

9 Şekil 3'te araştırma gruplarının görev aldığı bölümler ve bunların çalışmalarda yer alma sayıları verilmiştir. Bu şekilde ayrıca bölümlerin tek başına ve başka bölümlerle birlikte yer alma sayıları da görülmektedir. Görüldüğü gibi biyomedikal teknolojileri alanının çok disiplinli yapısıyla uyumlu olarak çalışmalar 12 farklı bölüm altında yürütülmektedir. En fazla çalışma Biyomedikal Mühendisliği bölümü ve/veya anabilim dalı altında yürütülmüştür. Ayrıca bu bölümde yapılan çalışmaların yarısından fazlası başka bölümlerden araştırmacıların da yer aldığı çalışmalardır. Bu durum Biyomedikal Mühendisliği'nin ülkemizde yerleşik bir statüye kavuştuğunu göstermektedir. Çalışmalarda ikinci sırayı Tıp fakülteleri almaktadır. Ayrıca tıp fakültelerinde yapılan çalışmalarda tıp dışı disiplinlerden gelen araştırmacı sayısının nispeten daha düşük (%15) olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum çalışmalarda mühendislik bakış açısının eksikliğine ve çalışmaların teknoloji aktarılmasında gecikmelere yol açması söz konusu olabilir. Benzer durum temel bilimler açısından da söz konusu olabilir. Biyosensörler ve biyopolimerler konusunda yoğun çalışma yürüten biyoloji ve kimya bölümlerinde yapılan çalışmalarda başka bölümlerden araştırmacıların yer aldığı çalışmalar %10 civarında kalmıştır PROJE ORTAĞI TEK BÖLÜM Çalışmalarda Yer Alma Sayısı Şekil 3. Araştırma gruplarının bölümlere göre dağılımı 9

10 Bu çalışmalarda ortak araştırmalar çoğunlukla yine kendi aralarında yapılmıştır. Bunun sonucu olarak araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması mümkün olmamaktadır. Bazı üniversitelerdeki biyomedikal mühendisliği bölümlerinde lisansüstü eğitimlerini temel bilimlerde tamamlamış araştırmacıların ağırlıklı olarak yer aldığı da görülmektedir ki, bu durum mühendislik eğitiminin gerektirdiği teknolojik bilgi birikiminin sağlanmasında sorunlara yol açabilme potansiyeli göstermektedir. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri toplamda Biyomedikal Mühendisliği kadar araştırma yürütmüştür. Benzer durum Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümleri içinde söz konusudur. Bu branşlardan ilk grup biyomedikal teknolojilerinin görüntü ve sinyal işleme ile telemetri alanlarında yoğunlaşırken, ikinci grup biyomekanik ve biyouyumlu malzemeler alanında yoğunlaşmaktadır. Diş hekimliği ile beden eğitimi ve spor alanları başlangıç düzeyinde olmakla birlikte biyomedikal teknoloji alanına katkı sağlama potansiyeli açısından umut vaat etmektedir. Şekil 4'te çalışmalarda yer alan farklı bölüm adreslerinin ve çalışmalardaki yazar sayılarının karşılaştırılması verilmiştir. Her ne kadar çalışmaların yarıdan fazlası tek bir bölüm kapsamında yapılmış ise de %45'lik oranıyla birden fazla bölüm kapsamında yapılmış çalışmalar, alanın çok disiplinli karakterini ortaya koymaktadır. Tek bölüm olarak görülen %55'lik dilimin bir kısmı da farklı üniversitelerden aynı bölümün birlikte yürüttüğü çalışmalardan (~%15) oluşmaktadır. Yazar sayısı açısından bakıldığında mühendislik disiplinleri açısından yaygın olmayan 5 üzerindeki yazarlı çalışma sayısı burada %20 ile önemli bir oranı sağlamıştır. Ülkemizde eksikliği görülen büyük araştırma grupları halinde çalışma ve çalışmalarda sürekliliğin sağlanması açısından bu durum olumlu olarak değerlendirilebilir. Ağırlıklı araştırma alanları İncelen araştırmaların sınıflandırılması sonucu elde edilen dağılım Şekil 5'te verilmiştir. En fazla çalışma biyomekanik ve biyomalzeme alanında iken, en az çalışma sırasıyla biyotelemetri, biyomedikal görüntüleme ve doku mühendisliği ve nanoteknoloji alanlarında yapılmıştır. 10

11 Bölüm Çeşitliliği Yazar Sayısı 37% 7% 1% 55% 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 6% 6% 8% 13% 17% 7% 23% 20% >8 Şekil 4. İncelenen araştırmalarda yer alan bölüm ve yazar sayıları Bölümlerin ağırlıklı olarak çalıştığı araştırma alanları Tablo 1'de verilmiştir. Biyomedikal Mühendisliği ve Tıp Fakültesi tüm alanlarda orantılı bir varlık gösterirken, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri biyomedikal sinyaller, biyomedikal görüntüleme, biyomedikal enstrümantasyon alanlarında yoğunlaşmaktadır. Biyomekanik alanında Tıp Fakültesi ve Makine Mühendisliği ile birlikte Diş Hekimliği ve Beden Eğitimi ve Spor alanları Çalışma Alanları BİYOMEDİKAL SİNYALLER 8% 11% BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEME 11% 6% BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON 23% 13% 9% 1% BİYOTELEMETRİ BİYOİNFORMATİK BİYOMALZEMELER BİYOMEKANİK 18% BİYOSENSÖRLER DOKU MÜH VE NANOTEKNOLOJİ Şekil 5. Araştırmaların alt alanlara göre dağılımı 11

12 Tablo 1. Bölümlerin araştırma alanlarına göre dağılımı dikkat çekmektedir. Biyomalzemeler alanında ise özellikle implant olarak kullanılan malzemeler açısından Malzeme ve Makine Mühendislikleri, biyopolimer ve canlı dokularının özelliklerinin anlaşılması çalışmaları açılarından kimya ve biyoloji bölümleri öne çıkmaktadır. Bu alanda tıp fakültesinin nispeten geride oluşu, yapılan çalışmaların uygulamaya aktarılması açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarabilecek durumdadır. Tüm çalışmalar içinde in vivo olanların sayısının 24 olması, in vivo, in vitro ve in situ kelimelerinin içeren çalışma oranının %6'da kalması bu bulguyu desteklemektedir. Çalışmaların yaygın kullanım imkanına kavuşması ve yüksek teknolojili bir ticari ürüne dönüşmesi açısından bu kapsamda yapılan çalışmaların önemi ve tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimliği alanlarıyla yapılan ortak çalışmaların artmasına olan ihtiyaç açıkça görülmektedir. Çalışmaların ağırlıklı olarak teorik veya simülasyon şeklinde yapılması ayrı bir olumsuzluk olarak değerlendirilebilir (Şekil 6). Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan tıbbi cihaz klinik araştırmaları yönetmeliği tıp ve diş hekimleri dışındaki araştırmacıların kapsama giren konularda sorumlu araştırmacı olmasını engellemektedir [15]. Yönetmelik kapsamı madde 2'de "Bu Yönetmelik, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları da dâhil tüm tıbbi cihaz klinik araştırmalarını, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Retrospektif çalışmalar ve vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları ile yapılan performans değerlendirme çalışmaları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır." şeklinde tanımlanmmıştır. Yine aynı yönetmelikte sorumlu araştırmacı "Tıbbi cihaz klinik araştırmaları için, konusu ile ilgili dalda uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olup araştırmanın 12

13 yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimi" olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 10'uncu maddesi ise "13/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte yapısı, çalışma usûl ve esasları belirtilen ve Kurumdan onay almış Klinik Araştırma Etik Kurulları, bu Yönetmelik hükümlerine tabi tüm tıbbi cihaz klinik araştırmalarını değerlendirir. Tıbbi cihaz klinik araştırmalarını değerlendirmek üzere ayrıca bir etik kurul teşkil edilmez." diyerek çalışmalar için gerekli etik kurul izinlerinin alınması hususunu düzenlemiştir. Öte yandan özellikle güdümlü proje çağrılarında "Proje çalışmasının, klinik prototipinin oluşturulması, oluşturulan prototip ile fantom, hayvan ve/veya insan çalışmalarının yapılmasını içermesi" ifadesi yer almaktadır (örneğin; TÜBİTAK'a ait SB0206 Cerrahi Ekipman ve Robotik Sistemler çağrısı [16]). Bu durumda Bu türden projelere Tıp ve diş hekimi dışında bir yürütücü ile başvuru yapılması imkansız hale gelmektedir. Bu durumun da in vivo ve/veya in vitro çalışma sayısını kısıstlayan bir durum olduğu söylenebilir. Biyotelemetri alanı günümüzde hızla artan mobil iletişim imkanları ve akıllı telefonlarla giderek önem kazanmaktadır. Yaşlanan nüfus ve evde bakım konusunun önem kazanması gibi konular yanında artan çevre duyarlılıkları nedeniyle canlıların takip edilmesi gibi konular bu alanı daha da öncelikli hale getirmektedir. Ancak konuyla ilgili çalışmalar ülkemizde yok denecek seviyelerdedir. Benzer şekilde elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmelerin kolaylaştırdığı sağlık alanındaki veri madenciliği ve biyogüvenliği de içeren biyoinformatik alanı üzerinde daha fazla yoğunlaşma gerektiren alanlar olarak öne çıkmaktadır. Yöntemler 17% 40% 43% DENEYSEL TEORİK SİMULASYON Şekil 6. Araştırmaların uygulanan yöntemlere göre sınıflandırılması 13

14 Rapor kapsamında değerlendirilen çalışmaların yapıldığı 1221 adresten %35'i 10 üniversiteye aittir. Bu üniversiteler ve ağırlıklı olarak çalıştıkları alanlar Tablo 2'de verilmiştir. Tabloda 10 ve üzerinde olan rakamlar ağırlıklı çalışma konularını göstermek üzere koyu olarak yazılmıştır. Bu üniversitelerden ilk ikisi olan Orta Doğu Teknik ve Boğaziçi Üniversiteleri biyomedikal mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yürüten kurumlardır. Bunlardan birincisi biyomekanik, biyomalzemeler ve biyosensörler alanlarında yoğunlaşırken, ikincisi biyomedikal sinyaller, biyomedikal enstrümantasyon ve biyoinformatik alanlarında öne çıkmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği bölümünde lisans ve/veya lisansüstü programları bulunan üniversiteler ise listede 342 kez (%28) yer almaktadır. Tablo 2. En fazla çalışmanın yürütüldüğü 10 üniversitenin araştırma alanlarına göre dağılımı SONUÇ yılları arasında ülkemizde yürütülen araştırma çalışmalarının sonucunda üretilen 782 adet makale ve bildirinin incelendiği bu raporda genel olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 1. Biyomedikal teknolojileri alanı akdemik camiada ilgi çekici bir alan olarak görülmektedir. 131 üniversitede bu alanda araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Ancak çalışmaların %35'i 10 üniversite tarafından yapılmıştır. Biyomedikal Mühendisliğinde lisans ve/veya lisansüstü programı olan üniversitelerin yaptığı çalışma oranı %28'dir. 2. Biyomedikal teknoloji alanının multi-disipliner yapısıyla orantılı olarak çalışmalar bir çok bölümün ortaklığında ve çok yazarlı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak 14

15 araştırmaların uygulama alanı olan sağlık bilimleri ile mühendislik branşları arasında yeterli koordinasyonun olmadığı da görülmektedir. Öte yandan bulguların doku ve/organ üzerinden elde edildiği in vivo/in vitro çalışma sayısının azlığı da dikkat çekmektedir. 3. Biyomalzemeler, biyomekanik ve biyosensörler alanında daha yaygın çalışmalar yürütülmekle birlikte, görüntüleme, biyotelemetri, enstrümantasyon ve biyoinformatik gibi kısa sürede katma değer oluşturabilecek alanlarda daha az çalışma yapılmaktadır. 4. Veteriner hekimliğinin ortaklığıyla yürütülen çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu durum araştırmaların teori düzeyinde kaldığına ve henüz hayvan deneyleri aşamasına bile gelmediğine bir işaret sayılabilir. 5. Özellikle tıbbi cihaz çalışmalarının yürütülmesi için gerekli finansın sağlanmasında proje yürütücülüğü için tıp veya diş hekimi proje yürütücüsü olmasını zorlayan yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmalıdır. 6. Beden eğitimi ve spor alanında yapılan çalışmaların azlığı da biyomedikal teknolojileri açısından bir handikap olarak değerlendirilebilir. KAYNAKLAR 1. Fournier R.L. (2011). Biomedical Engineering: Bridging Medicine and Technology. ISBN: World Health Organisation, healthcare.industry.pdf 5. Anonim, TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, yayın no: 3352, Ankara nma%20Plan%C4%B1.pdf 8. https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ 15

16 9. &searchterms=biomechanics%3f%21%22*%24biomaterials%3f%21%22*%24tissue+e ngineering%3f%21%22*%24biosensor%3f%21%22*%24biotelemetry%3f%21%22*%2 4bioelectronics%3f%21%22*%24turkey%3f%21%22*%24&sid=1EB37C FFBE B6F8E842E4A9CB.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=260&s=TITLE- ABS-KEY%28biomedical%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28biomechanics%29+OR+TITLE- ABS-KEY%28biomaterials%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28tissue+engineering%29+OR+ TITLE-ABS-KEY%28biosensor%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28biotelemetry%29+OR+TITLE- ABS-KEY%28bioelectronics%29+AND+AFFILCOUNTRY%28turkey%29+AND+PUBYEAR +%3E+2012&origin=searchbasic&txGid=1EB37C FFBEB6F8E842E4A9CB.aqH V0EoE4xlIF3hgVWgA%3a Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29111, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

17 EK: RAPORDA KULLANILAN LAR Corneal biomechanical properties in eyes with no previous surgery, with previous penetrating keratoplasty and Synthesis and characterization of noncytotoxic and biodegradable polymethacrylates-grafted Histological comparison of healing following tooth extraction with ridge preservation using enamel Netmes: Assessing Gene Network Inference Algorithms by Network-BasedMeasures Comparison of SVM and ANFIS for Snore Related Sounds Classification by Using the Largest Lyapunov Exponent and Osteogenic activities of polymeric soybeanoil-gpolystyrene membranes Functionally heterogeneous porous scaffold design fortissue engineering ACAR, B.T. AKDEMİR, M.O. ACAR, S. 3 57(1) 85;4 Japanese J Ophthalmology ADALI, T. 1 23(5) 349;1 Bio-Medical Materials and Eng ALKAN, E.A. PARLAR, A. DIRIM, B. ŞENGÜVEN, B. ALTAY, G. KURT, Z. DEHMER, M. EMMERT-STREİB, F. ANKIŞHAN, H. MAZ, D. AYDIN, R.S.T. HAZER, B. ACAR, M. GÜMÜŞDERELİOĞLU, BASHİRULKHODA, A.K.M. KOÇ, B. 4 42(12) 1522;6 Int J Oral and Maxillofacial Surgery ;9 Evolutionary Bioinformatics ;13 Hindawi Publishing Corporation 4 70(7) 2065; (11) 1276;1 8 '13 Haydarpaşa Numune Hast Erzurum Eğitim Araştırma Hast '13 Yakın Doğu Üni '13 Yüzüncü Yıl Üni, Gazi Üni '13 Yıldız Teknik Üni, Bahçeşehir Üni, The Health Life Sciences Univ, Queen s Univ Belfast '13 Başkent Üni Polym. Bull '13 Hacettepe Üni, Bülent Ecevit Üni Computer-Aided Design '13 North Dakota State Univ, Sabancı Üni Red blood cell mechanical stability test BASKURT, O.K. MEİSELMAN, H.J. 2 55(1) 55;7 Clinical Hemorheology and Microcirculation '13 Univ of Southern California, Koç Üni Scapular Kinematics During Shoulder Elevation Performed With and Without Elastic Resistance in Men Without Adhesive nanostructured multilayer films using a bacterial exopolysaccharide for biomedical applications Tilted orthodontic micro implants: a photoelastic stress analysis CAMCİ, E. DUZGUN, I. HAYRAN, M. BALTACİ, G. COSTA, R.R. NETO, A.I. CALGERİS, I CORREİA, C.R. ÇEHRELİ, S. ÖZÇIRPICI, A.A. MAZ, A. 5 43(10) 735;8 The J orthopaedic and sports physical therapy 8 1(18) 2367;8 J Materials Chemistry B '13 Gazi Üni, Hacettepe Üni '13 Marmara Üni 3 35(5) 563;5 Eur J Orthodontic '13 Başkent Üni Comparison of Influence of Different Manufacturing Methodson the Cleaning Efficiency of Rotary Nickel Viewpoints: Feeding Mechanics, Diet, and DietaryAdaptations in Early Hominins Size-dependent degradation and bioactivity of borate bioactive glass ÇELİK, D. TAŞDEMİR, T. ER, K. DAEGLİNG, D.J. JUDEX, S. OZCİVİCİ, E. RAVOSA, M.J. 3 76(3) 231;6 MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 8 151(3) 356;16 AMERICAN J PHYSICAL ANTHROPOLOGY '13 Karadeniz Teknik Üni, Akdeniz Üni '13 İzmir Yüksek Teknoloji Enst DELİORMANLI, A.M. 1 39(7) 8087;9 Ceramics Int '13 Celal Bayar Üni Yara iyileştirmeye yönelik fonksiyonel biyopolimerlerin hazırlanması ELNAZE GHBALİLALEH BOLAGHİ Yüksek Lisans Tezi '13 Ege Üni A Novel Computed Tomography Image Compression Method based on Classified Energy and Pattern Blocks GOKBAY, İ.Z. GEZER, M. GUZ, Ü. GURKAN, H. 5 1;4 ISSCS Int Symposium on Signals, Circuits and Systems '13 İstanbul Üni, Bahçeşehir Üni, Işık Üni 17

18 Repetitive Control of an Artificial Muscle Actuator ITİK, M. 1 1;5 ieeexplore.ieee.org '13 Karadeniz Teknik Üni Impact of laryngopharyngeal and gastroesophageal reflux on asthma control in children A new insight into electrochemical microrna detection: A molecularcaliper, p19 protein Horizontal suture placement influences meniscal repair fixationstrength Improved Interaction Methods for MedicalVisualization with Floating Images Synthesis and characterization of poly(d,l-lactic acid) viaenzymatic ring opening polymerization by using free Comparison of repair techniques in small andmedium-sized rotator cuff tears in cadavericsheep shoulders Predoctoral Prosthodontic ClinicalCurriculum for Complete Dentures:Survey in Turkish Dental Schools Pressure applied during surgery alters the biomechanicalproperties of human saphenous vein graft Characterization of powdered fish heads for bonegraft biomaterial applications Evaluation of microleakage of root canal fillings irradiated withdifferent output powers of erbium, chromium:yttrium- Micro-Raman spectroscopy shows how the coating process affects thecharacteristics of hydroxylapatite Evaluation of Breast Reduction Surgery Effect on Body Postureand Gait Pattern Using Three-Dimensional Gait Analysis AN IMPLANTABLE MICROSTRIP ANTENNA DESIGN FOR BIOMEDICAL TELEMETRY KİLİC, M. OZTURK, F. KİRMEMİS, O. ATMACA, S. KİLİC, T. TOPKAYA, S.N. OZSOZ, S.M. KOCABEY, Y. TASER, O. NYLAND, J. INCE, H. MARKON, S. MAEKAWA, S. ONAT, A. ZHİBO, Z. OMAY, D. GUVENILIR, Y. ONAY, U. AKPINAR, S. AKGÜN, R. BALÇIK, C. OZKURT, Z. DİKBAS, I. KAZAZOGLU, E. OZTURK, N. SUCU, N. COMELEKOGLU, U. YİLMAZ, B.C. ÖTEYAKA, M.Ö. ÜNAL, H.H. BALIKÇI, N. TAŞÇI, E. ÖZER, S.Y. BASARAN, E. SABER-S, S. ALAMARA, K. SABER-S, S. GROSS, K.A. SAHİN, İ. ISKENDER, S. OZTURK, S. BALABAN, B. SONDAS, A. UCAR, H.B.M. 8 77(3) 341;5 Int J Pediatric Otorhinolaryngolog y ;7 Biosensors and Bioelectronics 7 21(3) 615;5 Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 5 462; ICME Int Conference on Complex Medical Eng, CME (3) 132;9 Biocatalysis and Biotransformation, 5 47(3) 179;5 Acta Orthop Traumatol 3 77(1) 93;6 INTERNATIONAL DENTAL EDUCATION '13 Ondokuz Mayız Üni '13 İzmir Katip Çelebi Üni, Ege Üni '13 İstanbul Teknik Üni '13 Sabancı Üni '13 İstanbul Teknik Üni, Yalova Üni '13 Başkent Üni '13 Yeditepe Üni 6 28(2) 237;9 Heart and Vessels '13 Hacettepe Üni, Mersin Üni 4 47(5) 359;7 Acta Orthop Traumatol Turc 2 39(1) 8;7 Australian Endodontic J '13 Dumlupınar Üni '13 Dicle Üni 4 9(12) 9538;9 Acta Biomaterialia '13 Amirkabir Univ of Technology, Riga Technical Univ, Doğu Akdeniz Üni 5 37(3) 549;5 Aesth Plast Surg '13 GATA 2 32;4 IEEE '13 Kocaeli Üni Novel reagentless glucose biosensor based on ferrocene cored asymmetricpamam dendrimers Evaluation of the antimicrobial activities of chlorhexidinegluconate, sodium hypochlorite and octenidine ŞENEL, M. NERGİZ, C. CEVİK, E. TİRALİ, R.E. BODUR, H. SİPAHİ, B. SUNGURTEKİN, E ;8 Sensors and Actuators B: Chemical 4 39(1) 15;4 Australian Endodontic J '13 Fatih Üni '13 Başkent Üni, Gazi Üni, Yeditepe Üni 18

19 A novel promising biomolecule immobilization matrix: Synthesis offunctional benzimidazole containing conducting polymer Monitoring students goal setting and metacognitive knowledge intechnologyenhanced learning with In muscle lengthening surgery multiple aponeurotomy does not improve intended acute effectsand may counter- An electrochemical biosensor based on human serum albumin/graphene oxide/3- aminopropyltriethoxysilane Characterization and modeling of micro swimmers with helical tails and cylindrical heads inside circular channels PEG-calf thymus DNA interactions: Conformational, morphological and spectroscopic thermal studies Doğadan esinlenerek sistematik ürün tasarımı UZUN, S.D. UNLU, N.A. SENDUR, M. KANİK, F.E. DIZ-FEYZİOĞLU, E. AKPINAR, E. TATAR.R. YUCESOYA, C.A. ŞEREF-FERLENGEZ, Z. HUİJİNG, P. ZOR, E. HATAYPATİR, İ. BİNGOL, H. ERSOZ, M. ACEMOGLU, A., TEMEL, F.Z., YESİLYURT, S. ADALİ, T. BENTALEB, A. ELMARZUGİ, N. HAMZA, A.M ;7 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 3 29(3) 616;1 Computers in Human Behavior 3 16(1) 12;15 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Eng 4 42(1) 221;5 Biosensors and Bioelectronics 3 1;5 ASME th Int Conference on Nanochannels, Microchannels, and ;8 Int J biological macromolecules '13 Universität Regensburg, Orta Doğu Teknik Üni, Ege Üni '13 Adnan Menderes Üni, Dokuz Eylül Üni, Cumhuriyet Üni '13 Vrije Universiteit, Boğaziçi Üni '13 Selçuk Üni, Necmettin Erbakan Üni '13 Sabancı Üni '13 Universiti Teknologi Malaysia, Tripoli Univ, Yakın Doğu Üni AHMET FATİH YURAN Yüksek Lisans Tezi '13 Afyon Kocatepe Üni Motif tabanlı biyolojik sinir ağlarının kısa- ve uzun dönem bellek davranışının incelenmesi AHMET TURAN Doktora Tezi '13 Karadeniz Teknik Üni Işık kaynakları ı le biyolojik canlı doku etkı leşiminin modellenmesi ve simülasyonu AHMET YASİN ÇİTKAYA Doktora Tezi '13 Boğaziçi Üni Ankaferd-induced early soft tissue wound healing in an experimental rat model A novel non-competitive amperometric immunosensor by using thiourea-glutaraldehydemodified gold electrode for A new amperometric biosensor for diamine: Use of a conducting polymer layer Instantaneous center of rotation behavior of the lumbar spine with ligament failure Biological activities of Wiedemannia multifida (Linnaeus) Bentham andwiedemannnia orientalis Biyometrik güvenlik sistemlerinde mahremiyet, güvenlik ve güven ilişkisinin modellenmesi Biyolojik veritabanlarında etkin benzerlik hesaplama AKTAŞ, A. ER, N. KORKUSUZ, P. ZEYBEK, D. AKYİLMAZ, E. DİNÇKAYA, E. ALLAYLA, ALAAM.T. TÜRKARSLAN, Ö. KURBANOGLU, S. ALAPAN, Y. DEMİR, C. KANER, T. GÜÇLÜ, R. ALBAYRAK, S. AKSOY, A. 9 33(6) 1344;9 Turkiye Klinikleri J Medical Sciences 2 41(6) 389;6 Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 7 50(9) 914;9 J Macromolecular Science, Part A 5 18(6) 617;9 J Neurosurgery: Spine 2 3(3) 196;6 Asian Pacific J Tropical Biomedicine '13 Hacettepe Üni '13 Ege Üni '13 Ankara Üni, Mosul Univ, Orta Doğu Teknik Üni '13 Yıldız Teknik Üni, İstanbul Medeniyet Üni, Loma Linda Üniversity '13 Erciyes Üni ALPER KANAK Doktora Tezi '13 Gebze Yüksek Teknoloji Enst ARDA SÖYLEV Yüksek Lisans Tezi '13 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni 19

20 Effect of post-space treatments on the push-out bond strengthand failure modes of glass fibre posts Postfusion pullout strength comparison of a novel pedicle screw with classical pedicle screws on synthetic foams Evaluation of muscle force predictions using optimization theory Biofilm oluşturan bakterilerin yapıların onarım ve güçlendirilmesinde alternatif yöntem olarak kullanımının Quantitative Software Analysis of Ultrasonographic Textures in Experimental Testicular Torsion Muscle lengthening surgery causes differential acute mechanical effects in both targeted and non-targeted Changes in the loading of tibial articular cartilage following medial meniscectomy: a finite element analysis study Foam glass processing using a polishing glass powder residue ARISU, H.D. KIVANÇ, B.H. SAĞLAM, B.C. ŞİMŞEK, E. ARSLAN, A.K. DEMİR, T. ÖRMECİ, M.F. CAMUŞCU, N. ARSLAN, Y.Z. KAYA, M. HERZOG, W. 5 39(1) 19;6 Australian Endodontic J '13 Gazi Üni 5 227(2) 114;5 Eng in Medicin '13 TOBB Üni 3 410(1) 1;5 Int Conference on Mathematical Modelling in Physical Sciences '13 İstanbul Üni, Univ of Tokyo, The Univ of Calgary ARZU EREN Yüksek Lisans Tezi '13 Süleyman Demirel Üni ASLAN, M. KUCUKASLAN, İ. MULAZİMOGLU, S. SOYER, T. ATES, F. ÖZDESLİK, R.N. HUİJİNG, P.A. YUCESOY, C.A. ATMACA, H. KESEMENLİ, C.C. MEMİŞOĞLU, K. ÖZKAN, A. ATTİLA, Y. GÜDEN, M. TAŞDEMİRCİ, A. 8 23(2) 134;5 Eur J Pediatric Surgery 4 23(5) 1199;7 J Electromyography and Kinesiology 5 21(12) 2667;7 Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy '13 Kırıkkale Üni, Dicle Üni, Münster Univ, Hacettepe Üni, '13 Boğaziçi Üni '13 Kocaeli Üni, Düzce Üni, Dicle Üni 3 39(5) 5869;9 Ceramics Int '13 İzmir Yüksek Teknoloji Enst Motion classification approach based on biomechanical analysis of human activities Biomechanical Analysis of the Effect of Mesenchymal Stem Cells on Mandibular Distraction Osteogenesis Catalytic graphitization and formation of macroporousactivated carbon nanofibers from salt-induced and H2S- Biyorobotlar için biyoesinlenmiş kavramsal tasarım metodolojisi AY, B. KARAKOSE, M. AYKAN, A. ÖZTÜRK, S. ŞAHİN, İ. GÜRSES, S. AYKUT, Y. POURDEYHİMİ, B. KHAN, SAADA. 2 1; IEEE Int Conference on Computational Intelligence and 7 24(2) 169;6 J Craniofacial Surgery '13 Fırat Üni '13 GATA 3 48(22) 7783;7 J Materials Science '13 North Carolina State Univ, Uludağ Üni AYLİN KONEZEROĞLU Doktora Tezi '13 Atılım Üni Plasmonik biyosensörler için nanoyapılar AYSEL TOMAK Yüksek Lisans Tezi '13 Gediz Üni Futbolcularda 8 haftalık hazırlık dönemi antrenmanlarının fiziksel, fizyolojik ve biyokimyasal parametreler Synthesis of an aminefunctionalized naphthalenecontaining conducting polymer as a matrix for biomolecule Evaluation of the Neurotoxicity of the PolyethyleneGlycol Hydrogel Dural Sealant AYŞE PAKDİL Yüksek Lisans Tezi '13 Gaziantep Üni AZAK, H. GULER, E. CAN, U. DEMİ RKOL, D.O. BAKAR, B. KOSE, E.A. BALCI, M. ATASOY, P. 7 3(42) 1;3 RSC Advances '13 Ege Üni, Karamanoğlu Mehmet Bey Üni 8 23(1) 16;9 Turkish Neurosurgery '13 Hacettepe Üni, Kırıkkale Üni, Ufuk Üni 20

21 Lumbar facet syndrome BAYGUTALP, F. ŞENEL, K. 2 19(3) 90;4 Türk Osteoporoz Dergisi '13 Atatürk Üni Effect of crown to implant ratio and implant dimensions on periimplant stress of splinted implant-supported crowns: A Chitosan/alginate crosslinked hydrogels: Preparation, characterization and application for cell growth purposes l-dopa synthesis catalyzed by tyrosinase immobilized inpoly(ethyleneoxide) conducting polymers The Influence of the Attachment Type andimplant Number Supporting MandibularOverdentures on Shear wave elastography properties of vastus lateralis and vastus medialis obliquus muscles in normal subjects and female The effects of the modulus of the lens material on intraocular pressure measurement through soft contact lenses Halomonas sp. AAD12'nin atık sulardan fenol giderimine yönelik biyoproses parametrelerinin araştırılması Growth kinetics and mechanical properties of boride layers formed at the surface of the ASTM F-75 biomedical alloy Cortical Bone Strains Around Straight andangulated Immediate OrthodonticMicroimplants: A Development of antibacterial electrospun chitosan/poly(vinyl alcohol) nanofibers containing silver ion-incorporated HAP Iota-carrageenan biojellerde termal faz geçişlerinin araştırılması Addressable self-immobilization of lactate dehydrogenase across multiple length scales Asynchronous Representation and Processing of Nonstationary Signals : A Time-Frequency Framework Yüzme sporunda yaş grubunda farklı çıkış tekniklerinin biyomekanik analizi BAYRAKTAR, M. GULTEKİN, B.A. YALCİN, S. MİJİRİTSKY, E. BAYSAL, K. AROGUZC, A.Z. ADİGUZEL, Z. BAYSAL, M.Z. BEKİRYİLDİZ, H. CALİSKAN, S. KAMACİ, M. CALİSKAN, A. BİLHAN, S.A. BİLHAN, H. BOZDAG, E. SUNBULOGLU, E. BOTANLİOGLU, H. KANTARCİ, F. KAYNAK, G. UNAL, Y. BOYRAZ, S. GÜNGÖR, İ. 4 22(4) 406;13 Implant dentistry '13 İstanbul Üni ;7 Biological Macromolecules ;7 Int J Biological Macromolecules '13 Dokuz Eylül Üni, İstanbul Üni, Boğaziçi Üni '13 Univ of Pittsburgh, Nevşehir Üni, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniveritesi 6 22(1) 39;1 Implant dentistry '13 İstanbul Üni, İstanbul Teknik Üni 10 42(5) 659;7 Skeletal Radiology '13 İstanbul Üni 2 182(3) 331;5 Irish J Medical Science '13 Ondokuz Mayız Üni BURAK AYAN Yüksek Lisans Tezi '13 Marmara Üni CAMPOS-SİLVA, I. BRAVO-BÁRCENA, D. MENESES-AMAD, A. ORTİZ-DOMİNGUEZ, CEHRELİ, S. YİLMAZ, A. ARMAN-OZCİRPİC, A. CELEBİ, H. GURBUZ, M. KOPARAL, S. DOGAN, A ;12 Surface and Coatings Technology '13 Universidad Politécnica de Pachuca, Tecnológico de Monterrey, İstanbul Teknik Üni 3 22(2) 133;5 Implant dentistry '13 Başkent Üni, Ordu Üni 4 20(9) 799;13 Composite Interfaces '13 Anadolu Üni, Ondokuz Mayız Üni CENK ÇEVİKDİZİCİ Yüksek Lisans Tezi '13 Trakya Üni CETİNEL, S. CALİSKAN, H.B. YUCESOY, D.T. DONATAN, A.S. CHAPARRO, L.F. SEJDİC, E. CAN, A. ALKİSHRİWO, A. 8 8(2) 262;1 Biotechnology J '13 Univ of Washington, İstanbul Teknik Üni, Yıldız Teknik Üni 6 30(6) 42;11 IEEE Signal Processing Magazine '13 İstanbul Üni, New Mexico Institute of Mining and Technology CİHAN BAYKAL Yüksek Lisans Tezi '13 Hacettepe Üni Plasmonic nanoparticle based nanobiosensors and nanophotodetectors CİNEL, N.A. BÜTÜN, S. ÖZBAY, E Proceedings of SPIE - The Int Society for Optical Eng '13 Northwestern Univ, Bilkent Üni 21

22 Two new polymers as candidates for rhinoplasty allografts: An experimental study in a rabbit model Effect of partial, distal epicondylectomy on reduction of ulnar nerve strain: A cadaver study Robotic arm control with brain computer interface using P300 and SSVEP CİNGİ, C. CALLİ, A. ERDOGMUS, N. CALLİ, C. CİRPAR, M. TURKER, M. YALCİNOZAN, M. EKE, M. ÇAĞLAYAN, O. ARSLAN, R.B (7) 474;5 Annals of Otology, Rhinology and Laryngology '13 Koç Üni, Eskişehir Osmangazi Üni 5 38(4) 666;5 J Hand Surgery '13 Kırıkkale Üni 2 141;3 Biomedical Eng '13 Galatasaray Üni Surface Change of Root Canal Dentin after the Use of Irrigation Activation Protocols: Electron Microscopy and an Energy- Translation and Cultural Adaptation of the Turkish LysholmKnee Scale: Ease of Use, Validity, and Reliability Numerical investigation of mechanical effects caused by various fixation positions on a new radius intramedullary nail Poly(glycidylmethacrylate-covinyl ferrocene)-grafted iron oxidenanoparticles as an electron transfer mediator for Poly(allylamine hydrochloride) functionalized multiwalled carbon nanotube modified carbon paste electrode as Potentiometric urea biosensor based on poly(glycidylmethacrylate)- grafted ironoxide nanoparticles Detection of motion artifacts in fnirs via the continuous wavelet transform Biyomateryallerin kanser teşhis ve tedavisindeki kullanımı ÇAPAR, İ.D. AYDINBELGE, H.D. ÇELİK, D. COŞKUNSU, D. KILIÇOĞLU, Ö. ÇELİK, A. KOVACI, H. SAKA, G. KAYMAZ, İ. ÇEVİK, E. ŞENEL, M. BAYKAL, A. ABASIYANIK, M.F. ÇEVİK, S. TİMUR, S. ANİK, Ü. ÇEVİK, E. ŞENEL, M. BAYKAL, A. DADGOSTAR, M. SETAREHDAN, S.K. AKİN, A. 2 76(9) 893;4 MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 3 471(8) 2602;9 Clinical Orthopaedics and Related Research 4 18(3) 316;1 Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Eng 4 13(8) 1611;9 Current Applied Physics '13 Selçuk Üni, Katip Çelebi Üni '13 İstanbul Üni '13 Atatürk Üni '13 Fatih Üni 3 25(10) Electroanalysis '13 Muğla Sıtkı Koçman Üni, Ege Üni 3 13(1) 280;7 Current Applied Physics 3 243; th Iranian Conference on Biomedical Eng (ICBME) '13 Fatih Üni '13 Univ of Tehran, Islamic Azad Univ, Boğaziçi Üni DAMLA GÖZEN Yüksek Lisans Tezi '13 İhsan Doğramacı Bilkent Üni Dielectrophoresis: Applications and future outlook in point of care DEMİRCAN, Y. ÖZGÜR, E. KÜLAH, H. 3 34(7) 1008;2 7 Electrophoresis '13 Orta Doğu Teknik Üni Predoctoral Prosthodontic Curricula onremovable Partial Dentures: Survey ofturkish Dental Schools Dual-band polarization independent metamaterial absorber based on omega resoanator and octa-starstrip Integrated physics-based model for low power bio-inspired computing DİKBAS, İ. OZKURT, Z. KAZAZOGLU, E. DİNCER, F. KARAASLAN, M. UNAL, E. SABAH, C. 3 77(1) 85;8 INTERNATIONAL DENTAL EDUCATION ;12 Progress in Electromagnetics Research '13 Yeditepe Üni '13 Orta Doğu Teknik Üni, Mustafa Kemal Üni DİNÇER ÜNLÜER Doktora Tezi '13 Univ of Virginia 2-D thresholding of the connectivity map following the multiple sequence alignments of diverse datasets DOĞAN, T. KARAÇALI, B. 2 1;8 Biomedical Eng '13 İzmir Yüksek Teknoloji Enst, Dokuz Eylül Üni 22

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

DÖNEM ÜNİVERSİTE ALAN ADI GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb)

DÖNEM ÜNİVERSİTE ALAN ADI GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) 2017-2018 GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) 2017-2018 GÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Katılım Bankacılığı 2017-2018 GÜZ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan - Bilgisayar

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

DÖNEM ALAN ADI ÜNİVERSİTE GÜZ Acil Hemşireliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜZ Acil Hemşireliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DÖNEM ALAN ADI ÜNİVERSİTE GÜZ Acil Hemşireliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜZ Acil Hemşireliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Acil Hemşireliği KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Acil Hemşireliği ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Acil Hemşireliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Afet Tıbbı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Afrika Çalışmaları GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

TB Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. SO Anayasa Hukuku GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

TB Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. SO Anayasa Hukuku GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SO-039-03.03.04 Afrika Çalışmaları GAZİ ÜNİVERSİTESİ SO-070-03.03.05 Aile Psikolojisi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TB-072-01.08.04 Akıllı Malzemeler, Biyobenzetim GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TB-207-01.08.04 Akıllı

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017 Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( 2011-2016) 21 Subat 2017 TAYFUN BASAL Bolge Direktoru Türkiye, Iran, Orta Dogu& Orta Asya t.basal@elsevier.com GLOBAL OLCEKTE BILIMSEL YAYIN GOSTERGELERI

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

TB ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

TB ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) SA-001-02.01.03 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hastane Enfeksiyonlarını Önleme SO-001-03.03.05 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) SO-003-03.03.12 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Diş Hekimliği Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 1.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50 16 30 21 26 YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 2.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Üniversite Adı Hacettepe Çocuk Gelişimi TM-3 77 396,37429 432,69959 Ankara Çocuk Gelişimi TM-3 57 390,80442 404,28409 Okan Çocuk Gelişimi (Tam 5 5 387,3349 394,74853 Kırıkkale

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS ilkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı