LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ"

Transkript

1 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı GELİR TABLOSU Tablo Kodu 12 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) " " Yüklendiği Tarih Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala) " " Yüklenebileceği Son Gün Frekans Q1 HESAP KODU HESAP ADI YTL 60 Hayat Dışı Teknik Gelir , Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Brüt Yazılan Primler (+/-) , Reasüröre Devredilen Primler (+/-) , Kaz. Primler Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) , Brüt Kaz. Primler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş) , Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) , Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) , Brüt Kaz.Primler Kar. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) , Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) , Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) , Devam Eden Riskler Kar. Değ. (Rea.Payı Ve Dev. Kısım Düş.Olarak) (+/-) , Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) , Devam Eden Riskler Karşılığı (-) , Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+) 0, Brüt Devam Eden Riskler Kar. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0, Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) 0, Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 0, Hisse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler 0, Hazine Bonoları 0, Devlet Tahvilleri 0, Özel Sektör Bonoları 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0, Vadeli Mevduat Hesabı 0, Diğer Finansal Varlıklar 0, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0,00

2 Hisse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler 0, Hazine Bonoları 0, Devlet Tahvilleri 0, Özel Sektör Bonoları 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0, Diğer Finansal Varlıklar 0, Finansal Yatırımların Değerlemesi 0, Hısse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler 0, Hazine Bonoları 0, Devlet Tahvilleri 0, Özel Sektör Bonoları 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0, Diğer Finansal Varlıklar 0, Kambiyo Karları 0, İştiraklerden Gelirler 0, Temettü 0, Diğer 0, Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0, Temettü 0, Diğer 0, Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler 0, Kira 0, Satış Karı 0, Değerleme Artışları 0, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0, Diğer Yatırımlar 0, Düzenli Gelirler 0, Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler 0, Değerleme Artışları 0, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0, Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0, Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-) 0,00 61 Hayat Dışı Teknik Gider (-) , Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Brüt Ödenen Hasarlar (+/-) , Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+/-) , Muallak Has.Karşılığında Değ. (Rea. Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) , Brüt Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) , Muallak Hasarlar Karşılığı (+/-) , Devreden Muallak Hasarlar Karşılığı (+/-) , Brüt Muallak Has. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) , Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+/-) , Devreden Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+/-) , İkramiye Ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0, Brüt İkramiye Ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, İkramiye Ve İndirimler Karşılığı (-) 0, Devreden İkramiye Ve İndirimler Karşılığı (+) 0, Brüt İkramiye Ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş) 0,00

3 İkramiye Ve İndırımler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0, Devreden İkramiye Ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (-) 0, Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) , Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı Ve Devreden Kısım Düş. Olarak) (+/-) , Brüt Dengeleme Karşılıklarında Değişim (Dev. Kısım Düşülmüş) , Brüt Dengeleme Karşılığı Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Mali Riskler Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Brüt Mali Riskler Kar. Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Brüt Mali Riskler Kar. Değişiminde Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0, Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Brüt Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Brüt Diğer Çeşitli Karşılıklar Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0, Faaliyet Giderleri (-) , Üretim Komisyonu Giderleri (+/-) , Personele İlişkin Giderler(-) , Yönetim Giderleri (-) , Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 0, Pazarlama Ve Satış Giderleri (-) , Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmet Giderleri(-) , Reasürans Komisyonları (+/-) , Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) 0,00 62 Hayat Teknik Gelir 0, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0, Brüt Yazılan Primler (+/-) 0, Reasüröre Devredilen Primler (+/-) 0, Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Rea. Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0, Brüt Kazanılmamış Prim. Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) 0, Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) 0, Brüt Kazanılmamış Prim. Karşılığı Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0, Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0, Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0, Devam Eden Ris. Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0, Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0, Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+) 0, Brüt Devam Eden Ris.Karşılığı Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0, Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) 0, Hayat Branşı Yatırım Geliri 0, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler 0, Hazine Bonoları 0, Devlet Tahvilleri 0, Özel Sektör Bonoları 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0, Vadeli Mevduat Hesabı 0, Diğer Finansal Varlıklar 0, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0,00

4 Hisse Senetlerı Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler 0, Hazine Bonoları 0, Devlet Tahvilleri 0, Özel Sektör Bonoları 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0, Diğer Finansal Varlıklar 0, Finansal Yatırımların Değerlemesi 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler 0, Hazine Bonoları 0, Devlet Tahvilleri 0, Özel Sektör Bonoları 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0, Diğer Finansal Varlıklar 0, Kambiyo Karları 0, İştiraklerden Gelirler 0, Temettü 0, Diğer 0, Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0, Temettü 0, Diğer 0, Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler 0, Kira 0, Satış Karı 0, Değerleme Artışları 0, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0, Diğer Yatırımlar 0, Düzenli Gelirler 0, Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler 0, Değerleme Artışları 0, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0, Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0, Brüt Diğer Teknık Gelirler Reasürör Payı (+/-) 0,00 63 Hayat Teknik Gider (-) 0, Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0, Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) 0, Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) 0, Muallak Taz. Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Brüt Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-) 0, Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-) 0, Brüt Muallak Taz. Karşılığında Değ. Rea. Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0, Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0, İkramiye Ve İnd. Kar. Değ. (ReaS. Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Brüt İkramiye Ve İndirimler Karşılığında Değişim (Dev.Kısım Düşülmüş) 0,00

5 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı (-) 0, Devreden İkramiye Ve İndirimler Karşılığı (+) 0, Brüt İkramiye Ve İnd. Karşılığı Değ. Reas.Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, İkramiye Ve İndırımler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0, Devreden İkramiye Ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (-) 0, Hayat Matematik Kar. Değ. (Reas. Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Brüt Hayat Mat. Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Hayat Matematik Karşılığı (-) 0, Devreden Hayat Matematik Karşılığı (+) 0, Brüt Hayat Mat. Kar.Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Hayat Matematık Karşılığında Reasürör Payı (+) 0, Devreden Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (-) 0, Yat.Ris.Hay.Sig.Pol.Sah.Ait.Pol.İç.Ayr.Kar.Değ.(Rea.Payı-Dev.Kıs.Düş.Ol.)(+/-) 0, Brüt Yat. Ris. Hay.Sig.Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr.Kar. Değ. (Dev. Kısım Düş.) 0, Yat.Riski Hay. Sigortası Poliçe Sah. Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık (-) 0, Dev. Yat. Riski Hay. Sigortası Pol. Sah. Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık (+) 0, BrütYat.Ris.Hay.Sig.Pol.Sah.Ait.Pol. İçin Ayr.Kar.Değ.Rea.Pay.(Dev.Kıs.Düş.) 0, Yat. Riski Hay. Sig.Poliçe Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Kar. Reasürör Payı (+) 0, Dev. Yat. Riski Hay. Sig. Poliçe Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Kar. Rea. Payı (-) 0, Diğer Tek. Kar.Değişim (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Dengeleme Kar. Değişim (Rea.Pay Ve Devreden Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0, Brüt Dengeleme Karşılıklarında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Brüt Den. Kar.Değişiminde Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Mali Riskler Kar. Değişim (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Ol.) (+/-) 0, Brüt Mali Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Brüt Mali Ris. Kar.Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Diğ. Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı Ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0, Brüt Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Brüt Diğ. Çeşitli Kar. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0, Faaliyet Giderleri (-) 0, Üretim Komisyonu Giderleri (+/-) 0, Personele İlişkin Giderler (-) 0, Yönetim Giderleri (-) 0, Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 0, Pazarlama Ve Satış Giderleri (-) 0, Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmet Giderleri (-) 0, Reasürans Komisyonları (+/-) 0, Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) 0, Yatırım Giderleri (-) 0, Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) 0, Yatırımların Değerlemesi (-) 0, Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0, Kambiyo Zararları (-) 0, Diğer Yatırım Giderleri (-) 0, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0, Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-) 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler (-) 0, Hazine Bonoları (-) 0, Devlet Tahvilleri (-) 0,00

6 Özel Sektör Bonoları (-) 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) 0, Vadeli Mevduat Hesabı (-) 0, Diğer Finansal Varlıklar (-) 0, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-) 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler (-) 0, Hazine Bonoları (-) 0, Devlet Tahvilleri (-) 0, Özel Sektör Bonoları (-) 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) 0, Diğer Finansal Varlıklar (-) 0, Finansal Yatırımların Değerlemesi (-) 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (-) 0, Hazine Bonoları (-) 0, Devlet Tahvilleri (-) 0, Özel Sektör Bonoları (-) 0, Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) 0, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) 0, Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) 0, Diğer Finansal Varlıklar (-) 0, Kambiyo Karları (-) 0, İştiraklerden Gelirler (-) 0, Temettü (-) 0, Diğer (-) 0, Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler (-) 0, Temettü (-) 0, Diğer (-) 0, Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler (-) 0, Kira (-) 0, Satış Karı (-) 0, Değerleme Artışları(-) 0, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler (-) 0, Diğer Yatırımlar (-) 0, Düzenli Gelirler (-) 0, Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler (-) 0, Değerleme Artışları (-) 0,00 64 Emeklilik Teknik Gelir 0, Fon İşletim Gelirleri 641 Yönetim Gideri Kesintisi 642 Giriş Aidatı Gelirleri 643 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 644 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 645 Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 649 Diğer Teknik Gelirler 65 Emeklilik Teknik Gider(-) 0, Fon İşletim Giderleri(-) 651 Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)

7 652 Faaliyet Giderleri (-) 0, Üretim Komisyonu Giderleri (-) Personele İlişkin Giderler (-) Yönetim Giderleri (-) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama Ve Satış Giderleri (-) Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmet Giderleri (-) 653 Diğer Teknik Giderler (-) 66 Yatırım Gelirleri , Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler , Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri , Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar , Vadeli Mevduat Hesabı , Diğer Finansal Varlıklar 661 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0, Hisse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar 662 Finansal Yatırımların Değerlemesi , Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri , Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri , Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar 663 Kambiyo Karları , İştiraklerden Gelirler 0, Temettü Diğer 665 Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0, Temettü Diğer 666 Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler 0, Kira Satış Karı Değerleme Artışları 667 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 668 Diğer Yatırımlar 0, Düzenli Gelirler Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler Değerleme Artışları 669 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler

8 Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Vadeli Mevduat Hesabı Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazıne Bonoları Devlet Tahvıllerı Özel Sektör Bonoları Dığer Sabıt Getırılı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Değerlemesi 0, Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Kambiyo Karları İştiraklerden Gelirler 0, Temettü Diğer Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0, Temettü Diğer Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler 0, Kira Satış Karı Değerleme Artışları Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar 0, Düzenli Gelirler Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler Değerleme Artışları 67 Yatırım Giderleri (-) , Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) , Yatırımlar Değer Azalışları (-) , Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 673 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-) 0, Hısse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-)

9 Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Vadeli Mevduat Hesabı (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-) 0, Hisse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Finansal Yatırımların Değerlemesi (-) 0, Hısse Senetlerı Ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (+/-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Kambiyo Karları (-) İştiraklerden Gelirler (-) 0, Temettü (-) Diğer (-) Bağlı Ortaklıklar Ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler (-) 0, Temettü (-) Diğer (-) Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler (-) 0, Kira (-) Satış Karı (-) Değerleme Artışlar(-) Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler (-) Diğer Yatırımlar (-) 0, Düzenli Gelirler (-) Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler (-) Değerleme Artışları(-) 674 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 675 Kambiyo Zararları (-) 676 Amortisman Giderleri(-) , Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-) Makine Ve Teçhizatlar Amortismanı (-) Demirbaş Ve Tesisatlar Amortismanı (-) , Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-) , Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-) , Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-) , Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-)

10 677 Diğer Yatırım Giderleri (-) 68 Diğer Faal. Ve Olağ. Faaliyetlerden Gelir Ve Karlar İle Gider Ve Zararlar , Karşılıklar Hesabı (+/-) , Konusu Kalmayan Karşılıklar Karşılık Giderleri (-) , Kıdem Tazminatı Karşılığı (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) , Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (+/-) Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (+/-) , Diğer Aracılardan Prim Alacak Karşılığı (+/-) Diğer Karşılıklar (-) 681 Reeskont Hesabı (+/-) , Reeskont Faiz Gelirleri , Reeskont Faiz Giderleri (-) 682 Ozellikli Sigortalar Hesabı(+/-) 0, Zorunlu Deprem Sigortası Komisyon Gelirleri (+) Zorunlu Deprem Sigortası Giderleri (-) Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyon Geliri (+) Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyon Giderleri (-) 683 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı(+/-) 0, Enflasyon Düzeltmesi Karları Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 684 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-) 0, Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri Ertelenmiş Vergi Varlığı Gideri(-) 685 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 686 Diğer Gelir Ve Karlar , Diğer Gider Ve Zararlar (-) , Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-) , Diğer Gider Ve Zararlar (-) , Önceki Yıl Gelir Ve Karları 689 Önceki Yıl Gider Ve Zararları (-) 69 Dönem Net Karı Veya Zararı , Dönem Karı Veya Zararı , Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 692 Dönem Net Karı Veya Zararı , Enflasyon Düzeltme Hesabı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı