KÜRESEL ISINMANIN TEHLĐKELĐ BOYUTLARINI ĐNSANLARA NASIL ALGILATABĐLĐRĐZ? *Gülay POLAT, **Ayşe SÖNMEZ, ***Mihriban MUTLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL ISINMANIN TEHLĐKELĐ BOYUTLARINI ĐNSANLARA NASIL ALGILATABĐLĐRĐZ? *Gülay POLAT, **Ayşe SÖNMEZ, ***Mihriban MUTLU"

Transkript

1 KÜRESEL ISINMANIN TEHLĐKELĐ BOYUTLARINI ĐNSANLARA NASIL ALGILATABĐLĐRĐZ? *Gülay POLAT, **Ayşe SÖNMEZ, ***Mihriban MUTLU Özet Küresel ısınma gibi bir gerçeğin etkisiyle 4.5 milyar yıllık bir yaşam kaynağının yok olma süreci hızlanmışken, biz de diğer insanlar gibi aydan dönüm dönüm arsa satın almak yerine yuvamıza sahip çıkıyor ve yapabileceğimiz en yararlı işi yapmaya çalışıyor ve bu sürecin nasıl yavaşlatılacağı sorusuna cevap arıyoruz. Başta kendimiz olmak üzere tüm insanlığı bilinçlendirmeyi kendimize hedef seçtik. Hedefimiz doğrultusunda şu sorulara cevap arıyoruz: 1. Đnsanları bir çatı altında nasıl toplarız?(genel düşünürsek daha beş dakika önce aldığı USB nin paketini yere atan insanlarımız varken Biz bu insana arkadaş gel sende bir el at da dünyanın şu sorununa çözüm üretelim nasıl diyebiliriz!) 2. Atmosferde geri dönüşümü olamayacak hasarlar oluşturabilecek gazların, kimyasalların kullanımında insanları nasıl bilinçlendirebiliriz? 3. Dünya savaşı sonrasında dünya nüfusu iki kat artarken neden enerji kullanımı dört kat artmıştır? Đnsanların bu çerçevedeki küresel ısınmaya etkileri nelerdir? 4. Sanayileşmenin küresel ısınmaya etkileri nelerdir? 5. Çevre düzenlenmesi nasıl yapılmalı? 6. Küresel ısınmaya çözüm aşamasında bireyden başlayarak toplumlara vazifelerini nasıl kabul ettirebiliriz? ANAHTAR KELĐMELER:küresel ısınma,nedenleri,tahmini sonuçları,çözüm önerileri. HOW CAN WE MAKE THE PEOPLE BE AWARE OF DANGEROUS RESULTS OF GLOBAL WARNING Abstract: With the effect of the severe global warming, 4;5 billion years of life conditions is in the destruction time period recently. We are looking for answer in order to decelerate destruction period and doing our best to keep our house instead of buying the field from moon as the others would do we firstly focused on the providing people s sense by starting from ourselves. We firstly focused on the providing people s sense by starting from ourselves. In the mean, we are looking for answer for those questions: * Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü ** Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü *** Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

2 1) How can we get people together?(there Are many people who wastes the environment with out blushing. How can we communicate with these people in the concept of come and solve the environmental problems all together?) 2) How can we make sense on people about the usage of chemicals and gases which destroy the atmosphere? 3) After world 2 why the energy consumption is increased four time while the population of world become twice. 4) What is effect of industrialization on global warming? 5) How the environmental management plan must be organized? 6) How can we distribute the responsibilities starting from the individuals to whole population? KEY WORDS: Global worming, reasons, conjectire results,solution of suggestions DÜNYAMIZDA NELER OLUYOR? Avrupa nın bir kısmı aşırı ısınırken diğer kısmı da kara gömülüyor. Romanya da 1 haftada 22 kişi aşırı sıcaklıklarda dolaya yaşamını yitiriyor. Almanya da bazı bölgelerde hava sıcaklığı -6 0 ye düşerken kar kalınlığı da 10cm yi bulabiliyor. Güneyde ise Makedonya da 15 kişi, Fransa daysa geçen yıl 15 bin kişi yaşamını aşırı sıcaktan dolayı yitiriyor. Çin maruz kaldığı sağanak yağmurlarla felç oluyor. Dünyanın en kalabalık şehri olan Pekin kuraklıkla mücadele ederken 2 saat içinde sular altında kalabiliyor. Peru son 10 yılın en soğuk kışını yaşıyor ve And dağlarında 46 çocuk donarak ölüyor Güney Asya da son 15 yılın en şiddetli selini yaşıyor. Bangladeş i etkisi altına alan muson yağmurları 550 den fazla kişinin ölümüne yol açarken de açlık ve salgın hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kaliforniya kıyılanda yüzlerce deniz kuşu besin kıtlığından dolayı ölüyor. Okyanuslardaki ısının artmasıyla da mercan kayalıkları büyük zarar görüyor. Yükselen deniz seviyesi Pasifik adalarını tehdit ediyor. NE NEYE NEDEN OLUYOR? Bilim çevrelerinde küresel ısınmada başat rolün atmosferde karbondioksit oranının artmasına bağlanmaktadır. Her ne kadar atmosferdeki karbondioksit, yeşil bitkilerin fotosentez olayında, karbondioksitin litosfer yüzeyinde suda çözünmesiyle,

3 atmosferden çekilmekte ise de, bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde karbondioksit salınımı, gezegen üzerinde sera etkisi yaratmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit (CO 2 ) ve metan (CH 4 ) oranlarındaki artış dünya yüzeyinin sıcaklığını yükseltmektedir. CO 2 oranındaki artış dünyanın yüzeyini ısıtmakta ve kutuplara yakın buzların erimesine yol açmaktadır. Buzlar eridikçe yerlerini kara veya sular almaktadır. Kara ve suların buza oranla daha az yansıtıcı olması güneş ışınımı emilimini arttırmakta ve dolayısıyla buzullarda daha fazla erimeye yol açmaktadır. CO 2 seviyesindeki artış, yılda yüzde 1 oranında artığı takdirde 70 yılda 2 katına çıkacak. Bu seviye, okyanus akıntılarını değiştirecek ve atmosferik rüzgârların, dünyanın dönüşünü yavaşlatmasına yetecek düzeyde olacak. Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir. Su buharı, diğer sera gazlarından farklı olarak güneşten gelen radyasyonun şiddetine ve gezegenin ortalama ısısına göre sabit olan bağlı bir değişkendir. Dolayısıyla küresel ısınma konusunda pasif etkiye sahiptir Su buharı dışındaki sera gazları dolayısıyla gezegen yüzeyindeki ortalama ısının artması, buharlaşmanın artmasına yol açacaktır. Bu ise atmosferde daha fazla su buharı, yani bulut oluşmasına yol açar. Bulutlar, güneşten gelen radyasyonun bir bölümünü dış uzaya yansıtırken bir bölümünü soğurarak ısınırlar, bir bölümünü de yeryüzüne geçirirler. Litosfer ve hidrosfere ulaşan bu radyasyonun da bir bölümü soğurularak ısınmaya yol açarken bir bölümü dış uzaya yansır. Dış uzaya yansıyan radyasyon yeniden bulut kütlesi ile karşılaştığında, aynı olaylar yaşanır, yansıtılır, soğurulur, dış uzaya kaçar. Bu mekanizma, su buharı dışındaki sera gazlarının atmosferde artması sonucu bulutların sera etkisini artırmakta, küresel ısınmaya yeni bir katkıya yol açmaktadır Sanayiyse, son yıllardaki kasırga, fırtına, tayfun ve hortum gibi felaketlere başta Amerika kıtası olmak üzere çeşitli yerlere hatırı sayılır şekilde zarar vermiştir. Latif Kurt, ''Türlerin ve genetik çeşitliliklerin yok edilmesi, doğanın kısır ve kırılgan bir yapıya bürünmesi, insan dâhil diğer canlı türlerinin yaşamlarının tehlikeye girmesi anlamına geliyor'' dedi. Kurt, ''Dünya nüfusunun katlanacağını hepimiz biliyoruz. Bunu durdurmanın ilk ve en etkin yolu, nüfus artışını kontrol altına almak olmalı önerisini sunuyor. Yine Kurt a göre''zira canlılar için elli, yüz yıllık periyotlar çok kısadır. Canlılar ancak yüz binlerle, milyonlarla ifade edilen süreçlerdeki değişikliklere uyum sağlayabilirler. Asırlarla ifade edilen ani değişimler, bitki ve hayvan türlerini tehdit etmekte ve canlılık, küresel bir yok oluşla karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim birçok canlı türü yok olmuş ve birçoğu da yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle biz insanlarla benzer ekolojik isteklere sahip olan memeli türlerindeki yok oluş, insan nesli için de tehlike çanlarını gündeme getirmektedir.''.''13 bitki türünün nesilleri tükenmiştir ve bin 500'e yakın tür, 10 yıl içinde yok olma tehdidi altındadır. 843 tür çok yüksek risk, 181 tür ise doğada çok kısa bir sürede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Aynı yok oluş hayvanlarda da görülüyor. Herkesin bildiği gibi Anadolu Parsımız vardı. En son 1970'lerde gözlendi. Maalesef, parsı bugün Anadolu'da gören yok. Tamamen yok olduğu düşünülüyor. Bunun gibi, çizgili sırtlan, Akdeniz foku, Karakulak gibi bazı hayvan türleri üzerinde de yakın gelecekte bir yok oluş bekleniyor.''

4 KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI ve GELECEKTEKĐ TAHMĐNĐ BOYUTU Küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden, okyanusun derinliklerine, Ekvatordan kutuplara kadar hissediliyor. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya nüfusu 2 kat, buna karşılık enerji kullanımı 4 kat artmıştır yılında atmosferdeki 315 ppm/m 3 karbondioksit oranı 2004'te 379 ppm/m 3 olmuştur. ABD dünya nüfusunun %4'üne sahipken karbondioksit üretiminin %25'ini gerçekleştirmektedir. Sadece can kaybına yol açmayacak ayrıca ekonomimize de el atacak. Sıcaklık stresi, cilt kanseri, gıda zehirlenmesi, sıtma gibi hastalıklar ve kıtlık ta baş gösterecek. Çevre felaketlerinde etkilenen insanlar doğal olarak göçe başlayacak ve sonucunda da çatışmalar çıkacaktır. Kuzey kutbu, küresel ısınmanın 2 katı hızla ısınıyor. Buz kütleleri, beyaz renkleri nedeniyle güneş ışığını yansıtıyor. Yansıyan ışınlar daha koyu renkte olan okyanus tarafından emiliyor ve okyanus sularının ısısını arttırıyor. Isınan okyanus suları buzları eritiyor. Buz kütlelerinin erimesiyle de dünya daha hızlı ısınıyor. Bristol Üniversitesi nden Marko Scholze, küresel ısınmanın 200 yıl içinde 3 santigrat derece yi aşması halinde, orman yangınları, kuraklık ve sel baskınları olağan hale gelecek. Scholze nin öngörüsü korkutucu; Yüzyılda bir meydana gelen olağanüstü hava koşulları, bu yüzyılın sonunda artık 10 yılda bir gerçekleşecek. Bu durumda insanlar da felaketlerden çok daha ciddi etkilenecek ve afet kurtarma maliyetleri yükselecek. Marko Scholze, sera etkisi yaratan gazların salınımı durdurulsa dahi küresel Isınmanın doğadaki bazı süreçler nedeniyle süreceğini savunuyor. Bilim çevrelerinde kabul gören tahminlere göre, sadece 2 santigrat derecelik bir artış dahi, Avrasya, Doğu Çin, Kanada, Orta Amerika ve Amazonlardaki ormanların yüzde 30 su yok olacak. Đşte Scholze nin 3 santigrat derece artış için yaptığı öngörüye göre ise, Dünya daki ormanların yüzde 60 a yakını yok olacak. Yükselen sıcaklıklar, tatlı suların buharlaşmasına ve dolayısıyla da Afrika, Güney Avrupa, Orta Amerika da kuraklığa neden olacak. NASA nın önde gelen uzmanlarından James E. Hansen, meteorologları bir araya getiren Operation Sierra Storm toplantısında yaptığı bir konuşmada, Dünya nın son 30

5 yılda 1 santigrat derece ye yakın ısındığını belirterek bugünkü sıcaklığı son yılın en üst seviyesi olduğuna vurgu yapıyor. Hansen, yeryüzünün bu yüzyılda 3 santigrat derece daha ısınmasının felaket olacağını düşünüyor. Avustralyalı bilim adamlarının araştırmalarına göre; Himalayalar ve Gröland daki buzulların erimesinden ötürü deniz seviyesi, bu yüzyılın sonunda 28 ile 34cm arasında yükselecek. Türk Meteoroloji yetkililerince önümüzdeki yıldan itibaren insanların aşırı sıcak bir günün ardından gelen aşırı yağışlara, sellere alışılması gerektiğini önümüzdeki 5 yılda böyle olayların sıklıkla gerçekleşeceğini vurgulanıyor. Bilim adamlarına göre, çoğu yerde 400m kalınlığa sahip devasal buzların eriye eriye yok olması iklim dengelerini mahvedecek. Deniz seviyesindeki yükselme, buzullardaki erime devam ederken yakın zamanda şiddetli fırtınalar, hortum, sıcak hava dalgaları, sel gibi doğal afetlerde sıklıkla gözlenecek. Günleri uzatacak. Araştırmacılar, 70 yıl sonra dünyanın yavaşlama hızının ölçülebileceğini belirterek, bu yavaşlamanın 10 yılda 11 mikro saniye (1 mikro saniye = saniyenin milyonda biri) olarak kaydedileceğini bildirdiler. Araştırmacılar, bu tahminlere göre 100 yıl sonra günlerin 0.11 saniye uzayacağını belirttiler. Ormanları yok edecek. Şubat 2004'te yayımlanan Pentagon'a ait Küresel Isınma Raporu'na göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde Avrupa da birçok kıyı kenti sular altında kalacaktır. Guardian gazetesinde 2004 yılında yer alan küresel ısınma haritasına göre bundan en az etkilenen bölgeler Türkiye ve Ortadoğu ile kıyı kesimleri hariç Kuzey Afrika'dır. Şubat 2007Birleşmiş Milletler raporu, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Hükümetler arası Đklim Değişiklikleri Paneli'nde açıklanmıştır.[2] Raporda küresel sıcaklık artışının olası etkileri aşağıdaki biçimde özetlenmektedir.+2,4 derece: Su sıkıntısı başlayacak Kuzey Amerika'da kum fırtınaları tarımı yok edecek. Deniz seviyeleri yükselecek. Peru'da 10 milyon kişi su sıkıntısı çekecek. Mercan kayalıkları yok olacak. Gezegendeki canlı türlerinin yüzde 30'u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.+ 5,4 derece: Denizler 5 m. yükselecek. Deniz seviyesi ortalaması 70 metre olacak. Dünyanın yiyecek stokları tükenecek.+ 6,4 derece: Göçler başlayacak. Yüz milyonlarca insan uygun iklim koşullarında yaşamak umuduyla göç yollarına düşecek. Kadınlar su bulamadıkları için saçlarını kestirecekler. Okyanuslarımız çölleşecek Kuraklık yaşanacak Okyanuslardan aktarımla içme suyu elde edilecek Suda yaşayan bazı hayvanlarımız(kutup ayısı, fok balığı vs.)tırmanacak buz bulamayacaklar yüzmekten yorulup ölecekler Đnsanlar 50 yaşındayken susuzluktan 85 yaşında gibi gözükecekler Hava kirliliğine neden oluyor oda kısırlığa Hatta cinsiyeti dahi etkileyebiliyor. Yapılan deneylerde çok kirli ortamdaki kız bebek oranı az kirli ortamdakinden fazla. Sperm kalitesinde de aynı şekilde düşüş gözleniyor. Bebeklerin sakat doğma olasılığı artacak

6 Sera etkisi nedir?rakamlarla ifadesi... ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐMĐZ! Trafiğin yoğun olduğu ortamlara O 2 üretim hızı, kalitesi yüksek, maliyeti düşük bitkiler ekmek. Teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yenilenmeli. Yeni teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yapılmalı. Dünyaya zarar verenler en ağır şekilde cezalandırılmalı.

7 Kentleşme durdurulmalı. Köy benzeri şehirler kurulmalı. Sanayi dünyaya zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Küresel ısınmayla ilgili senaryolar hazırlanır ve televizyonda gösterilebilir, afiş hazırlanıp metroya vs halkın sık uğradığı mekânlara yapıştırılabilir, broşür dağıtılabilir. Su kullanımında halkı tasarrufa davet edebiliriz. Evde kendimizce önlemler alabiliriz. Geri dönüşüme biraz dikkat çekebilsek halk beklide destek verecek. Dikkat çekmek için görsel bir şölen hazırlanmalı. Fosil yakıt kullanımını en aza indirgeyebilmek. Günümüzde henüz yaygın olmayan algleri kullanarak şeker ve biyodizel üretebildiğimiz sistemi yaygın hale getirebilmek. KAYNAKLAR: -ısınma

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇEVRESEL, EKONOMİK KAZANIMLARI VE YENİ HEDEFLER Mak. Müh. Fahri Umut ERTÜR YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

TANIMLAR GĐRĐŞ. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı

TANIMLAR GĐRĐŞ. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı TANIMLAR ĐKLĐM: Bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde ortalamasıdır. Đklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. ATMOSFER: Yeryüzünü çevreleyen beş eşmerkezli tabakadır.

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE

KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE Onur GÜLBAHAR * Özet Küresel ısınma, son yıllarda dünya gündemini en fazla iģgal eden konulardan biri haline

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim İKLİM Değişikliği DEĞİŞİKLİĞİ Dairesi DAİRE Başkanlığı BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı Mayıs 2015

İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı Mayıs 2015 İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı Mayıs 2015 1 Basım Bu bilgi kitapçığı katılımcıları İklim ve Enerji Konusunda Dünya Çapındaki Görüşler (World Wide Views) konusunda bilgilendirmeye yönelik belirli bir amaca

Detaylı

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR KÜRESEL EYLEM GRUBU www.kureseleylem.org İçeriğe Katkıda Bulunanlar: Ömer Madra, Gökşen Şahin, Nuran Yüce, Ümit Şahin, Şenol Karakaş kureseleylemgrubu@gmail.com www.kureseleylem.org

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

ve hala içlerinde idealizm olan gençler durumu kavrayacak ve kendi geleceklerini kurtarmak üzere harekete geçecekler Her zaman bir umut vardır.

ve hala içlerinde idealizm olan gençler durumu kavrayacak ve kendi geleceklerini kurtarmak üzere harekete geçecekler Her zaman bir umut vardır. Kötünün Kötüsü Büyük kısmınız iklim değişikliği ni duymuştur. Belki medyadan takip ettiniz, belki hakkında belgesel izlediniz, kitap okudunuz. Belki etkilerini farketmektesiniz. Yaşı ilerlemiş olanlarınız

Detaylı

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 1 TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU İÇİNDEKİLER Jeolojik Geçmişten Günümüze Doğal İklim Değişimi 5 Günümüzden 2100 Yılına İklim Değişimi 25 İklim Değişikliğinin Halk Sağlığına

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KLİMATOLOJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

ÇEVRE. stanbul Teknik Üniversitesi Vakf Yay n TEMMUZ - EYLÜL 2014 SAYI 65

ÇEVRE. stanbul Teknik Üniversitesi Vakf Yay n TEMMUZ - EYLÜL 2014 SAYI 65 ÇEVRE Prof. Dr. Mikdat Kad o lu / Prof. Dr. Erdo an Yüzer Prof. Dr. Derin Orhon Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy - Esra Yaz c Gökmen Prof. Dr. Tanay S dk Uyar Prof. Dr. Lüt Akca - Abdurrahman Ulu rmak Can

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ YAZARLAR Doç.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ * Doç.Dr. Songül. A. VAİZOĞLU ** Uz.Dr. Recai OĞUR * Prof.Dr. Çağatay GÜLER ** * GATA Çevre Sağlığı BD ** Hacettepe

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma.

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma. Kadıoğlu, M., 2008: Küresel İklim Değişikliği ve Uyum Stratejiler, s. 69-94, Kar Hidrolojisi Konferansı, 27-28 Mart, 2008 DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Erzurum. Küresel Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Stratejileri

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

SU VE YAŞAM: SUYUN TOPLUMSAL ÖNEMİ

SU VE YAŞAM: SUYUN TOPLUMSAL ÖNEMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİMDALI SU VE YAŞAM: SUYUN TOPLUMSAL ÖNEMİ Yüksek Lisans Tezi SEDA ÖZSOY Ankara-2009 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR

Detaylı

türkiye enerji [d]evrimi sürdürülebilir bir türkiye İÇİn enerji Yol haritasi

türkiye enerji [d]evrimi sürdürülebilir bir türkiye İÇİn enerji Yol haritasi türkiye enerji [d]evrimi sürdürülebilir bir türkiye İÇİn enerji Yol haritasi evrim uzunboylar/gp turkey IrIshka/dreamstIme Yana makarova/dreamstime avrupa YenIlenebIlIr enerji birliği rapor ulusal enerji

Detaylı

YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

Kömürün Gerçek Maliyeti Dünyanın en kirli yakıtı yüzünden insanlar ve gezegen neler ödemek zorunda kalıyor?

Kömürün Gerçek Maliyeti Dünyanın en kirli yakıtı yüzünden insanlar ve gezegen neler ödemek zorunda kalıyor? Kömürün Gerçek Maliyeti Dünyanın en kirli yakıtı yüzünden insanlar ve gezegen neler ödemek zorunda kalıyor? greenpeace.org.tr Bir enerji devrimini hızlandırmak için Daha fazla bilgi için : www.greenpeace.org.tr

Detaylı

KRİTİK EŞİK Taner Aksel

KRİTİK EŞİK Taner Aksel KRİTİK EŞİK Taner Aksel CİNİUS YAYINLARI ÇAĞDAŞ TÜRK YAZARLARI İNCELEME Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu - İstanbul Tel: (0212) 5283314 (0212) 5277982 http://www.ciniusyayinlari.com iletisim@ciniusyayinlari.com

Detaylı