ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.."

Transkript

1 ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı 03 Mayıs 2013 / ANKARA

2 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 2 Türkiye Cumhuriyeti e Prof.Dr. Ahmet SALTIK 2

3 lerde tarihsel arkadüzlem Ekim ayının son günlerinde, Osmanlı üniforması giymiş Alman savaş filosu (Göben ve Breslau) başta Sivastopol olmak üzere, Çarlık Rusyası nın Karadeniz limanlarını bombalayınca, Ruslar Osmanlı Devleti ne savaş ilan etti. Rus orduları Kafkasya dan ilerlerken, Ermenilerden oluşturulan birlikler Rusların safında Türk Ordularına saldırıyordu. Yetmedi, Osmanlı vatandaşı Ermeniler de hem Rusya hem de Batılı emperyalistler tarafından ayaklandırılıyordu. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral (www.euroasiaforum.com, ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 3

4 lerde tarihsel arkadüzlem.. Hınçak ve Taşnaksutyun Ermeni çeteleri Doğu Anadolu daki yerleşimleri yakıp-yıkıyor, düne dek birlikte yaşadıkları Müslüman halkı Kürt - Türk ayırd etmeksizin hunharca katlediyordu. Ordumuz hem cepheden hem de cephe gerisinden saldırılara uğrayarak, iki ateş arasında kalmıştı. Ermeni çetelerinin teröründen kurtulabilmek için, iki milyon dolayında vatandaşımız Batı ve Güney illerine göç etmek zorunda kaldı. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral (www.euroasiaforum.com, ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 4

5 1915 lerde tarihsel arkadüzlem te, Çanakkale Cephesinde en şiddetli savaşlar oluyordu. Doğu daki Ermeni ayaklanmasının, Hınçak ve Taşnaksutyun terörünün bastırılması; Müslümanların mal ve can güvenliklerinin sağlanması; Türk Ordusu nun cephe gerisinin güven altına alınması için, 27 Mayıs 1915 te yayımlanan Tehcir Yasası ile, Doğu Anadolu daki Ermeni azınlığın güneydeki Osmanlı vilayetlerine (Halep ve Lübnan bölgelerine) göç ettirilmesine karar verildi. Ermenilerin tehciri ve iskânı için belirlenen vilayetler, Osmanlı Devletinin verimli ve bayındır bölgeleriydi. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral (www.euroasiaforum.com, ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 5

6 1915 lerde tarihsel arkadüzlem.. Tehcir (zorunlu göç) sırasında, tıpkı Müslümanların Ermeni zulmünden kaçışlarında yaşandığı gibi, yokluk-kıtlık ve hastalıklar zayiata neden oldu. Üçyüzbin dolayında Ermeni yaşamını yitirdi (1914 nüfus sayımında Osmanlı uyruğu 13,5 milyon Müslümanın yanında 1,3 milyon Ermeni azınlığı vardı). Ermeni savları ise; tehcir nedeniyle Ermeni zayiatını 2 milyona dek vardırmakta. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral (www.euroasiaforum.com, ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 6

7 Atatürk'ün Amiral Bristol'e Ermeni soykırımı ile ilgili mektubu "Topraklarımızın müttefiklerce işgal edilmesi halkımıza zarar verdi. Oysa biz Mondros Ateşkesi ile barış sağlanacağını düşünüyorduk. Durumun değişeceğini ve barış görüşmeleri yapılmasıyla ilgili adil ve yansız kararlar alınmasını bekliyorduk. Ama kendi çıkarlarının peşinde koşanlar Anadolu'da 20 bin Ermeni nin öldürüldüğü yalanını uydurdu. (7 Mart 1920) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 7

8 Atatürk'ün Amiral Bristol'e Ermeni soykırımı ile ilgili mektubu (7 Mart 1920) Müttefiklerin ve Amerikan yönetiminin bu yalanlara inanmayacağını düşünüyorduk, çünkü gizli servisleri bütün Anadolu'da faaliyet gösteriyor. Herkes, Maraş ve Urfa'daki çatışmalarda Türkler, Fransızlar ve onların safında savaşan Ermenilerin kayıp verdiğini biliyor. Ama b u b i r k a t l i a m d e ğ i l! Ermeni askerlerinin Müslümanlara saldırmasına yerel halkın gösterdiği direnişin doğal sonucu Prof.Dr.Ahmet SALTIK 8

9 Atatürk'ün SÖYLEV de kaydettikleri : Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde, gerek sınıra yakın yerlerde, Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri durmuyorlardı sonbaharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir kerteye geldi ve Ermenistan seferine karar verildi. 9 Haziran 1920 de Doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik. 15'nci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık Haziranında, Ermeniler, Oltu'da kurulan mahalli Türk yönetimine karşı hareketle, o bölgeyi ele geçirdiler Prof.Dr.Ahmet SALTIK 9

10 Atatürk'ün SÖYLEV de kaydettikleri : Dışişleri Bakanlığımız tarafından Ermenilere 7 Temmuz 1920'de bir ültimatom verildi. Ermeniler aynı şekilde hareketlerine devam ettiler. Sonunda, seferberlikten 3,5-4 ay kadar sonra, Ermenilerin Kötek, Bardiz bölgelerinde toplanan kuvvetlerimize taarruzu ile savaşa başlandı. Ermeniler, 24 Eylül 1920 sabahı Bardiz cephesinden baskın şeklinde yaptıkları genel bir saldırı (taarruz) ile başarıya ulaştılar Ermeniler geri püskürtülüp girdikleri bölgelerden atıldılar. Ordumuz 28 Eylül sabahı ileri harekete geçti Prof.Dr.Ahmet SALTIK 10

11 10 Ağustos 1920, Hain Padişah VI. M. Vahidettin in Sadrazamı Tevfik Paşa tarafından Paris te imzalanan, Türkiye yi parçalayan Sevr haritası Prof.Dr.Ahmet SALTIK 11

12 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira heyetile hemfikir olarak çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tümüyle Rum hazırlığı gibi ilerliyor... Hilafetle birlikte Türkiye deki Ortodoks ve Ermeni kiliseleri, patrikhaneleri ve Musevi hahamhanelerinin kaldırılması lazımdır. Hilafet ve bu muhtelif patrikhaneler asırlardan beri, ruhani yetkilerinin sınırları dışında çok büyük ayrıcalıklar aldılar. Halkın anlayışına dayanarak bahşedilen hukuk dışı ayrıcalıklar ile Cumhuriyet idaresinin uygulanması mümkün değildir. ( , New York Herald Tribune muhabirine demeç) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 12

13 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Efendiler, Ermeniler, 24 Eylül 1920 sabahı Bardız Cephesinden baskın biçiminde yaptıkları genel saldırıda başarı sağladılar. Doğu cephesinin bu hoş olmayan raporunu okurken, Celalettin Arif Bey'in de aynı günlü ültimatomunu alıyordum! Ermeniler geri püskürtüldüler. Ordumuz 28 Eylül sabahı ileri yürüyüşe geçti. O gün de Erzurum'dan elli imzalı telgraf Ankara'ya yağıyordu. Ne kötü raslantı!.. Sanki bu baylar, bize karşı Ermenilerle sözleşmiş gibi! Prof.Dr.Ahmet SALTIK 13

14 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Efendiler, savaş alanında buyruk bekleyen Doğu ordumuz, 28 Ekim 1915 günü Kars üzerine yürüdü. Düşman direnmeksizin Kars'ı bıraktı. 7 Kasım'da birliklerimiz Arpaçay'a kadar olan bölgeyi ve Gümrü'yü aldı. Ermeniler bir gün önce savaşı bırakmak ve barış yapmak için başvurmuşlardı. Bu, Ulusal Hükümet'in yaptığı ilk antlaşmadır. Ermenistan, Gümrü Antlaşmasıyla, Osmanlı Devleti'nin 1877 savaşında yitirmiş olduğu yerleri de bize, ulusal hükümete bırakmış ve aradan çıkarılmıştır Prof.Dr.Ahmet SALTIK 14

15 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Sevr, Kafkasya'da Türk - Ermeni sınırını saptanmasını Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'a bırakmış, O da Giresun'un doğusundan, Erzincan'ın batı ve güneyinden Bitlis ve Van gölü güneyine giden çizgiyi sınır göstermişti. Lozan'da bu sorun ortadan kalkmıştır. Sevr, Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Suriye ve Irak arasında bir özerk Kürt bölgesi öngörüyordu. Lozan'da elbette söz konusu edilmemiştir. Sevr; İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya hatta Ermenistan ve Yunanistan'a yargısal, ekonomik ve mali ayrıcalıklar tanıyorken, Lozan bu gibi bağlayıcı hükümlerin tümünü kaldırmıştır Prof.Dr.Ahmet SALTIK 15

16 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu İstanbul daki idare merkezlerinden verilmiş olan direktife uyarak, Erzurum Şubesi, Doğu illerinde Türkün haklarını korumakla birlikte göç ettirme (tehcir) sırasında yapılan kötü muamelelerde milletin hiç mi hiç parmağı olmadığını ve Ermeni mallarının Rus istilasına kadar korunduğunu, buna karşın Müslümanların pek gaddarca hareketlere uğradıklarını ve hatta emre aykırı olarak göç ettirilmekten alıkonulan kimi Ermenilerin koruyucularına karşı uygun gördükleri muameleleri kanıtlanmış belgelerle uygarlık dünyasına gösterip iletmeye ve Doğu illerine karşı dikilen ihtiraslı bakışlarını etkisiz bırakmak için çalışmaya karar veriyor. (Erzurum Şubesi nin bildirisi) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 16

17 Atatürk'ün Amiral Bristol'e Ermeni soykırımı ile ilgili mektubu Müttefikler insanlara eşit davransa, Ermenileri kimi görevlere atayıp silahlandırmasa, çatışmalar çıkmazdı. Müttefik ordularına ve Amerikan yönetimine Ermeni katliamı propagandasıyla ilgili gerçek konusunda Dünya kamuoyunu aydınlatma ve T ü r k h a l k ı n ı n a d ı n ı a l ç a k ve i ğ r e n ç s u ç l a m a l a r d a n t e m i z l e m e çağrısında bulunuyoruz. (7 Mart 1920) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 17

18 Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı Parlamenter Camiel Eurlings in hazırladığı Türkiye raporunu oylayarak kabul etti. İşte AB nin AP raporu! 1. Ermeni soykırımı tanınsın. 2. Pontuslu Rumlara ve Süryanilere soykırım yapıldı. 3. Terörün önlenmesi için Güneydoğu Anadolu daki seçilmiş kişiler muhatap alınsın... Eylül Prof.Dr.Ahmet SALTIK 18

19 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 19 AB nin 10 Emri (1) 1. Türkiye Kıbrıs'ta işgalcidir. Türk Ordusu Kıbrıs'tan çıkarılacaktır. AB'ne alınan Rum Yönetimi bütün Kıbrıs'ı temsil edecektir. 2. Ege sorunu, AB üyesi olan Yunanistan'ın istemlerine uygun çözülecektir. 3. Türkiye'nin güneydoğusu özerlik, federasyon vs. adı altında Kürdistan yapılacak ve Türkiye'den ayrılacaktır. 4. İstanbul'daki Fener Patrikhanesi ''Ekümenik'' olacak, Dünya Ortodoksluğunun merkezi haline getirilecektir. 5. Türkiye, arasında E r m e n i s o y k ı r ı m ı y a p t ı ğ ı n ı ve böylece Ulusal Kurtuluş Savaşımızın aslında bir soykırım olduğunu, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin soykırımla kurulduğunu kabul edecektir.

20 AB nin 10 Emri (2) 6. Lozan Antlaşması geçersizdir. 7. Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklarının dışında, Kürt ve Alevi gibi çeşitli etnik azınlıklar ve dinsel cemaatler olduğu kabul edilecektir. 8. Azınlıklar ve cemaatler etnik-dinsel kimlikleriyle TBMM de temsil edilecektir. 9. Türkiye'de azınlıklar kendi derneklerini, kendi partilerini, kendi okullarını kurabilecektir. 10.Fırat ve Dicle suları uluslararası denetime teslim edilecektir. Bu istemler, u y u m y a s a l a r ı adı altında TBMM'den geçirilmek istenmektedir Prof.Dr.Ahmet SALTIK 20

21 AB eliyle Türkiye ye sinsi yöntemlerle Sevr dayatılıyor.. Hatta AB açıkça Türkiye için Yugoslavya modeli dayatıyor.. Federasyon ve parçalanma Prof.Dr.Ahmet SALTIK 21

22 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE: Ermeniler soykırıma uğramadı! 'Ermeni soykırımı emperyalist bir komplo.'.. böyle dile getirmişti Doğu Perinçek ve bunu İsviçre'de söylemeyi tercih etmişti. İsviçre, 1915 te Osmanlı Ermenilerinin soykırımdan geçtiğini yadsıyan herhangi birine hapis cezası öngören bir yasayı kabul etmişti ve Perinçek, salt buna karşı çıktı diye polis tarafından sorguya çekilmişti. Ne yazık ki öbür ülkelerde de benzer olaylar oluyor ve şimdi de Fransız parlamentosu İsviçre'den daha sert bir yasayı onayladı: Bir yıl hapis ve ağır para cezası. Bu saçma, gülünç ve de rezilce bir iş - tarihin karalanması ve ondan geri kalmayan popülist politikalar. Aslında mali açıdan da çok kirli bir iş. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) um-prof-dr-norman-stoneermeni-soykirimi-yoktur-vehapse-girmeyehazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 22

23 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE E r m e n i s o y k ı r ı m ı y o k t u r ve h a p s e g i r m e y e h a z ı r ı m! Diaspora Ermenileri, "tarihçilerin" soykırım davasını kabul ettiğini söylüyor. Ortada, diasporanın çizgisini onaylayan "soykırım uzmanları birliği" olarak nitelendirilen saçma bir örgüt var; ancak bunlar kim ve ne tür ehliyetlere sahipler? Ruanda, Bosna ve hatta Auschwitz hakkında bir şeyler biliyor olmak, onlara 1915'teki Anadolu'yu tartışma yetkisi vermez... Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) o?haberno=439908&title=yorumprof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 23

24 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE E r m e n i s o y k ı r ı m ı y o k t u r ve h a p s e g i r m e y e h a z ı r ı m!.. uğradığı kaza dolayısıyla kendisine ödenen zarar miktarı bir milyon $! Kaliforniya'da Ermenilerin soyundan gelen diaspora üyelerinin sınıf eylemleri de, 1915 e giden savlar nedeniyle Deutsche Bank'ı silkeledi ve 17 milyon $ topladı; daha sonra aynı şeyi bir Fransız sigorta şirketiyle denemeye çalıştılar. Tümüyle emin olabiliriz ki, Türkiye'nin "soykırımı tanıması" durumunda mali iddialar da peşi sıra gelecektir. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) o?haberno=439908&title=yorumprof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 24

25 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 25 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Türkler soykırım yapmadı... Ancak Türkiye, bunu reddederse, tümüyle doğru bir zeminde kalacaktır. Söylenmesi gereken ilk şey, "soykırım" işi hiçbir zaman kanıtlanmadı. Gösterilen en iyi kanıtlar dolaylı düzeyde ve İngilizler, İstanbul'u işgali sırasında hiçbir zaman doğrudan bir kanıt ya da belge bulamadı. İngilizler, Türklere karşı kanıt bulmak amacıyla önde gelen kimi Türkleri Malta'da tutsak etti; ancak hiçbir şey bulamadılar. İngilizler, Amerikalılara bir şey bilip bilmediklerini sorduklarında aldıkları yanıt yalnızca 'hayır dı. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

26 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 26 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Türkler soykırım yapmadı... Sonuç; olduğu savlanan "soykırımın" hiçbir zaman doğru düzgün bir mahkeme sürecine konu olmamasıdır. İngilizler Türk tutsakları bıraktı, adi bir biçimde Malta'dan ülkelerine dönebilmeleri için yol parasını ödemedi. Bu olayın ardındaki nedenin milliyetçi Türklerin İngiliz yetkililerini rehin tuttuğu yönünde karşı savlar da var; ancak gerçek şu ki; yasa adamları açık bir biçimde tutsaklarını yargılamak için ellerinde yeterli kanıtın bulunmadığını söyledi. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

27 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok! Diaspora Ermenileri, "tarihçilerin" soykırım davasını kabul ettiğini söylüyor.. Ortada, diasporanın çizgisini onaylayan "soykırım uzmanları birliği" olarak nitelenen saçma bir örgüt var; ancak bunlar kim ve ne tür ehliyete sahipler? Ruanda, Bosna ve hatta Auschwitz hakkında bir şeyler biliyor olmak onlara 1915'teki Anadolu'yu tartışma salahiyeti vermez, ayrıca Osmanlı uzmanları hiçbir şekilde "soykırıma" ikna olmamışlardır. Aslında, diaspora çizgisini hiçbir zaman kabul etmeyen ayrı bir tarihçiler "takımı" var Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 27

28 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 28 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok!.. Fransa'da Selanik tarihçisi ve müthiş bir bilgin olan Gilles Veinstein, L'Histoire'de 1993 yılında yayınlanan o ünlü makaledeki kanıtı yeniden inceledi. O zaman da Ermeni diasporası hop oturup hop kalkıyordu ve Veinstein, tarafsızca, takdire şayan bir şekilde soykırım iddiaları ve aksi argümanları özetledi. Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok, bir bakıma Ermenilerin imha edildiğini gösteren hiçbir belge ortaya çıkmadı. Ancak düzmece bir kanıt var. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

29 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok! Fransız ya da başka bir parlamentonun, yanıtın ne olduğuna dair hüküm vermesi açıkça kepazeliktir! Ancak dahası kötüdür çünkü Ermeni diasporası aşırı derecede intikamcı. Örneğin, Gilles Veinstein tarafsız makalesine ödül olarak bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldı. Veinstein, seminerler vermeleri için ülkedeki en iyi uzmanları seçen College de France için aday olmuştu. Ancak, Ermeni diasporası ona karşı bir kampanya başlattı, her nedense özellikle matematikçiler arasında. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 29

30 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 30 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok! Ekonomi profesörlerinden birine, bir bütün olarak Fransız tarihçilerin Veinstein'i desteklediği ve soykırım tezini sevmedikleri söylenince O nun yanıtı, "Onların tümü Osmanlıcı" oldu, sanki bu onları ehliyetsiz kılıyormuş gibi Gerçek şu ki; Ermeni diasporası bu iddialarını doğru düzgün bir mahkeme sürecine taşımadı. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

31 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE T ü r k i y e n e y a p m a l ı? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 31 Eğer Fransız yasası onaylanırsa, o zaman Türkler eyleme geçmek için hazır olmalı, aksi takdirde tazminat için devasa rakamlar ödeme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Örgütlenmek gerekmektedir. Ben gönüllü olarak Fransa'da sıkıntı çıkarabilirim: Halka açık bir konferans vermek ve tüm "Ermeni soykırımı" tezi içinde neyin yanlış olduğuna işaret etmek benim için çok kolay olurdu -aslında sadece Veinstein'in makalesini de okuyabilirim.. (ya da o dönemin önde gelen adı Alman General Bronsart von Schellendorf'un makalesini) Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

32 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 32 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE T ü r k i y e n e y a p m a l ı? Fransız hükümeti muhtemelen, bir süre için beni cezaevine koymak için yeteri kadar kafasını sıyırmış olacaktır. Aslında bu suçu, çok sayıda Afrikalının köle ticaretine dahil edildiğine işaret etmek olan ve bazı kölelerin bu ticaretin kendilerini yamyamlıktan koruduğu için götürülmeye gönüllü olduğunu yazdığı için cezalandırılan saygın bir Fransız tarihçiye de yapılmıştı. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

33 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 33 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE T ü r k i y e n e y a p m a l ı?. Ancak birisinin çıkıp da, Fransız Parlamentosu nun yetkisinin saçma bir biçimde suistimal edilmesine ve neredeyse yüz yıl önce ve iki bin km uzaktaki ve dilini bugün yalnızca çok az insanın konuşabildiği bir ülkedeki bir olay hakkında tarihçilere ne söylemeleri gerektiğini dikte eden bir parlamentoya karşı bir duruş benimsemesi gerekmektedir. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

34 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! SOYKIRIMI YALANLADI ABD Lousville Üniversitesi profesörü McCarthy, kendisine yöneltilen sorular üzerine ilk açıklamasını Türkçe yaptı : Maalesef yanlışlıktan korkuyorum, onun için İngilizce cevap vereceğim diyen Justin McCarthy, soykırım iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Prof. McCarthy, Ermeni soykırımı yoktu. Bir savaş vardı. Bu savaşta Ermeni isyancılar yönetime karşı ayaklandı. Yönetim tepki verdi, Ermeniler öldü. Bazen Türkler tarafından öldürüldüler. Ama Türkler de Ermeniler tarafından öldürüldü. Ermeniler den çok daha fazla Türk öldü. dedi. Prof. Dr. Justin McCarthy NTV-MSNBC, 21 Mart 2005 TBMM, 26 Mart Prof.Dr.Ahmet SALTIK 34

35 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 35 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Şunu anımsamamız gerekir ki; Osmanlı İmparatorluğunun varlığı tehdit altındaydı; Sırbistan, Bosna, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan Avrupalıların müdahaleleri nedeniyle zaten yitirilmişti. Avrupalılar, Osmanlı İmparatorluğunu 1878 de bölmeye karar vermişlerdi ve 1890 da bu planı yürürlüğe koydular. Salt Rusya dan korkuyordu. İşte, Ermeni isyancıları da bunu istiyordu. Osmanlıların Ermeni isyancılarını hapse atmasını ve idam etmesini bekliyorlardı... Prof. Justin McCarthy NTV-MSNBC, 21 Mart 2005 TBMM;

36 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 36 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Bu durumda Avrupa daki gazeteciler masum Ermenilerin öldürüldüğü haberleri yayacaklar ve Ermenilerin siyasal özgürlüğünün olmadığını yazacaklardı. Müslümanların Ermeni kışkırtmasına ve saldırılarına Ermenileri öldürerek tepki vermesini istiyorlardı. Avrupa gazeteleri ölen Müslümanları değil, ölen Ermenileri haber yapacaktı ve bu nedenle, kamuoyu bu şekilde İngiliz ve Fransızların Rusya yla işbirliği yaparak imparatorluğu çökertmesine olanak sağlanacaktı.. Prof. Justin McCarthy NTV-MSNBC, 21 Mart 2005 TBMM;

37 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 37 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Tehcir edilen kişilerin %80 den çoğu yaşamda kaldı. Prof. Halaçoğlu burada zaten; O da söyleyebilir doğru mu, değil mi. Bu, tabiî, soykırım değil %80 i yaşamda kalmışsa. Halkın %80 inin yaşamda kaldığı soykırım olmaz. Örn. Yahudilerin yüzde kaçı yaşamda kaldı, ona bir bakalım. Bu bilgiler yayınlanmadan önce bile zaten soykırım olmadığını biliyorduk. Neden; çünkü, İstanbullu, İzmirli, Edirneli Ermeniler tehcire tabi tutulmadı, yaşamda kaldılar. Prof. Justin McCarthy TBMM;

38 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 38 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı!...gerçek bir soykırıma bakalım. Örneğin Hitler Almanyasına bakalım. Gerçekten soykırım yaptı Yahudilere değil mi? Peki, Berlin de yaşayan Yahudilere ne oldu; yaşamda kaldılar mı savaşta; hayır, kamplarda öldürüldüler. Büyük kentlerdeki Yahudiler ne oldu; yaşamda kaldılar mı; hayır, öldürüldü hepsi. Peki, İstanbul Ermenileri ne oldu; herkes gibi bunlar da savaşta yaşadılar ve hâlâ da yaşıyorlar. Demek ki soykırım değil bu... Prof. Justin McCarthy TBMM;

39 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 39 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Ayrıca, bir şey söyleyeyim size. Osmanlılar çok zekiler, eğer Ermenileri öldürmek isteselerdi, %80 i yaşamda kalamazdı Ermeniler. Çok basit (alkışlar). Bir de, bir şey daha söylemek istiyorum. Türkler 1071 de, işte Ermenistan denilen topraklara girdiler ve Ermeni sorunu 1915 te başladı. Burada bulanan, 1071 de yaşayan Ermenilerin soyu 1915 e dek sürdü. Türkler katliam yapan manyaklardır diyebilmek için, dokuz yüzyıl düşündüler öyle mi karar verdiler?! Prof. Justin McCarthy TBMM;

40 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 40 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Dokuz yüzyıl düşündüler; ha, tamam öldürelim Ermenileri mi dediler?! (alkışlar) Evet, son soruydu değil mi bu? Evet, son soru olduğuna göre, ben, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Tabiî ki, Cumhuriyet Halk Partisine teşekkür ederim davet ettiği için. İnşallah yakında görüşürüz. Teşekkür ederim. Prof. Justin McCarthy TBMM;

41 İkiyüzlü Emperyalist Batı nın iğrenç psikolojik savaşı sürüyor Prof.Dr.Ahmet SALTIK 41

42 Ermenistan ın ilk Başbakanı Kaçaznuni nin kitabı bir itirafnamedir : Soykırım yapılmadı! Kitap Ermenistan da yasaklandı, Avrupa kütüphanelerinden toplatıldı. Son olarak, çuval dolusu ciddi arşiv belgesine ulaşan Ermeni araştırmacısı Mehmet Perinçek tutuklandı?! Prof.Dr.Ahmet SALTIK 42

43 ABD, Türkiye yi bölme niyetinde! E. Alb. Ralph Peters, Haziran Prof.Dr.Ahmet SALTIK 43

44 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : 1923 PARTİ KONFERANSINA RAPOR Bu kitap Ermenistan'ın ilk Başbakanı Kaçaznuni'nin 1923'te parti konferansında sunduğu tebliğ metni olarak Mehmet Perinçek tarafından Rus arşivlerinde bulunmuş ve Kaynak Yayınlarınca bastırılmıştır. Bu kitabi Avrupa'da parlamenterlere göndermeli. Umarız devlet aklı ya da sivil toplum örgütleri de böylesi bir belgeseli birçok dilde çevirip tüm dünya yayın organlarına, AB meclisi üyelerinine, sivil toplum kuruluşlarına, kitapçılara, kütüphanelere gönderirler. Gerçeği dünyanın bilmesi gerek Prof.Dr.Ahmet SALTIK 44

45 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Türklere biz savaş açtık! Uluslararası çalışan Ermeni lobilerinin sözde soykırım savlarını, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ohannes Kaçaznuni yalanlandı. Kaçaznuni'nin 1923 te Bükreş'te yapılan Ermeni sorunu ile ilgili Taşnak Partisi toplantısında sunduğu rapor, gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kaçaznuni'nin Osmanlı döneminde yaşananları anlattığı ve imzasını taşıyan rapor, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Rusça'dan Türkçe'ye çevrilerek kitaplaştırıldı. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 45

46 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Türklere biz savaş açtık! O p e r a s y o n a k a t ı l d ı k sonbaharında, Türkiye henüz savaşan taraflardan birine katılmadığı dönemde, Güney Kafkasya'da büyük gürültü içinde ve enerjik biçimde Ermeni gönüllü birlikleri oluşturulmaya başlandı. Yalnızca birkaç haftada Ermeni devrimci Taşnaksutyun Partisi hem bu birliklerin kurulmasına hem de Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri askerî operasyonlara aktif olarak katıldı. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 46

47 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Türklere karşı ayaklandık! Barışı sabote ettik.. Türklere karşı ayaklandık. Barışı sabote etmek için savaştık bile. Artık hepimiz Türklerin düşmanı olan İtilaf devletlerinin kampındaydık. Türkiye'den "denizden denize Ermenistan" talep ediyorduk. İtilaf devletlerinin ordularını Türkiye'ye göndermeleri ve hâkimiyetimizi temin etmeleri için Avrupa ve Amerika'ya resmî çağrılar yaptık. Nihayet şu da var ki; var olduğumuz sürece aralıksız olarak Türklerle Ö l d ü k v e ö l d ü r d ü k. Artık, Türklere nasıl güven telkin edebiliriz ki? Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 47

48 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Gerçekleri göremedik Askerî operasyonlara katıldık. Kandırıldık ve Rusya'ya bağlandık. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, olayların nedeni biziz. Türklerin millî mücadelesi haklıydı. Barışı reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Türklere karşı ayaklandık ve savaştık. Sevr Antlaşması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vaat ettiği büyük Ermenistan hayali vardı. Ama biz hiçbir zaman devlet olamadık. Türkiye Ermenistan'ı diye bir devletin hayalden öte olmadığı gerçeğini göremedik... Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 48

49 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. A k l ı m ı z d u m a n l a n m ı ş t ı.. Biz Ermeniler kayıtsız şartsız Rusya'ya yönelmiş durumdaydık. Herhangi bir gerekçe yokken zafer havasına kapılmıştık. Sadakatimiz, çalışmalarımız ve yardımlarımız karşılığında Çar hükümetinin Ermenistan'ın bağımsızlığını bize armağan edeceğinden emindik. Aklımız dumanlanmıştı. Biz kendi isteklerimizi başkalarına mal ederek, sorumsuz kişilerin sözlerine büyük önem vererek, kendimize yaptığımız hipnozun etkisiyle, gerçekleri anlayamadık ve hayallere kapıldık. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 49

50 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Türkler doğru yaptı yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri, zorunlu bir tehcire tâbi tutuldu. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. Bu yöntem en kesin ve uygun olanıydı. Kızgınlık ve korku içinde bulunan biz Ermeniler, 'suçlu' arıyorduk ve suçluyu Rus Hükümeti ve kalleşçe politikaları olarak belirledik. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 50

51 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Siyasal açıdan olgunlaşmamış ve dengesiz insanlara özgü bir şaşkınlık içinde, bir uçtan öbürüne savrulmaktaydık. Rus Hükümeti'ne karşı dünkü inancımız ne denli körü körüne ve temelsizse, bugünkü suçlamalarımız da o denli körü körüne ve temelsizdi. Siyasal bir parti (Taşnaksutyun) olarak biz, sorunumuzun Rusları ilgilendirmediğini ve onların gerektiğinde cesetlerimizi çiğneyerek geçip gidebileceklerini unutmuştuk.. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 51

52 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Barış teklifini reddettik arasında emperyalistlerle savaşlarında bozguna uğrayan Türkler, direnerek 2 yılda kendilerine geldiler. Yeni genç ve milliyetperver duygularla hareket eden bir kuşak ortaya çıkarak, Anadolu'da kendi ordusunu yeniden toplamaya başlamıştı. Türkiye'de ulusal bilinç ve kendini savunma içgüdüsü uyanmıştı. Onlar küçük Asya'da bağımsızlıklarını bir biçimde sağlamak için Sevr Antlaşması'na askerî güçle karşı koymak zorundaydılar. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 52

53 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Bizim bu dönemde barışı reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Çok geçmeden sınırlarımıza askerî operasyonlar başladığında, Türkler bizimle bir araya gelmeyi ve görüşmelere başlamayı önerdiler; bu teklifi geri çevirdik. Bu büyük bir hataydı. Bu, görüşmelerin kesinlikle başarıyla sonuçlanacağı anlamına gelmezdi ama bu görüşmelerde barışçı bir sonuca ulaşma olasılığı vardı. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 53

54 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Herkes bizi kandırdı! "Kaderden yakınmak ve felaketlerimizin nedenlerini kendi dışımızda aramak acıklı bir durumdur. Bu bizim (hastalıklı) millî psikolojimizin karakteristik bir özelliğidir ve Taşnaksutyun Partisi de bundan kaçamamıştır. Sanki uzak görüşlü olmamız bir kahramanlıktı.. Çünkü isteyen herkes, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Gürcüler, Bolşevikler tek sözcükle bütün dünya bizi kolayca aldattı, atlattı ve ihanet etti. Oysa bizler safça bu savaşın Ermeniler için yapıldığına inandırılmıştık." B a r ı ş ı s a b o t e e t t i k.. Osmanlı'dan, Akdeniz'e uzanan bir Ermenistan talep ettik. Derhal gönüllü birlikleri oluşturduk, T ü r k l e r e k a r ş ı a y a k l a n d ı k v e s a v a ş t ı k. İsyanımızın temelinde İtilaf Devletlerinin bize vadettiği E r m e n i s t a n h a y a l i vardı, gerçeği göremedik. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 54

55 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI Prof. Halaçoğlu : Bu itiraflar gerçeğin ta kendisidir.. TTK eski başkanı Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaznuni'nin itiraflarının gerçeğin ta kendisi olduğunu söyledi : "1923'te başbakanlık görevine gelen Kaçaznuni, aynı yıl Bükreş'te Ermeni sorununun ele alındığı Taşnak Parti Konferansı'nda, şimdi Türk Hava Kurumu tarafından kitaplaştırılan 128 sayfalık raporu tebliğ olarak sunmuştur. Bu konferansa katılan SSCB ve Avrupalı temsilcilerin huzurunda Kaçaznuni, bütün gerçekleri açıklamıştı. Kaçaznuni, buradaki konuşmasında, 'İtilaf devletleri bizi hep Anadolu'da bir Ermenistan hayaliyle kandırdı... Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 55

56 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI Prof. Halaçoğlu : Bu itiraflar gerçeğin ta kendisidir.. Bu boş hayale kapılarak Taşnak çeteleri kurup, 7 cephede savaşan Osmanlı ordularına silah ve mühimmat götüren birliklere saldırdık. Sonuçta İtilaf devletleri verdiği sözü tutmadı. Biz de Osmanlı'ya ihanetimizin bedelini tehcir ile ödedik. Böyle yapmasaydık belki de bu tehcir olayı başımıza gelmezdi.' diyerek bugünkü sözde soykırım iddialarını ortaya atanlara tokat gibi bir yanıt vermiştir. Türk Hava Kurumu'nun bunu kitaplaştırması, «sözde soykırım» savlarını savunan devletlere de ibret olacak bir harekettir. Bunda emeği geçenleri takdir ediyorum ve kendilerini destekliyorum." Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 56

57 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. HEPSİ RESMİ RAPOR HEM DE ERMENİ DEVLETİNE AİT! Ermenistan hükümetinin arşivlerini araştırmacılara neden açmadığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. İşte belge, işte rapor! Hem de resmî raporlar! Hepsi de Ermeni devlet ve ordusuna ait! Bu raporlar şu olguları bir kez daha doğruluyor: yılları arasında bölgede yaşanan olaylar, bir soykırım değil, fakat savaştır. 2. Bu savaşta Ermeni silahlı güçleri, emperyalist orduların emrinde Türk nüfusunu kırmış, sürmüş ve mallarını yağmalamıştır. Bunun ötesinde asker toplayabilmek için Ermeni halkına da ağır şiddet uygulamıştır. 3. Türkiye, emperyalizme ve ateşe sürdüğü güçlere karşı vatan savunması yapmış, haklı bir savaş vermiştir. İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2+ yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı?? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 57

58 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 58 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Ermeni sorunu tartışmaları yıllardır sürüyor. Mehmet Perinçek, Rus arşivlerinde yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda bulduğu belgelerle, bu tartışmalara çok önemli katkılarda bulunuyor. Rus Devlet Arşivlerinden 150 Belgede Ermeni Meselesi bu konuda en zengin kaynak olan Rus arşivlerinden 150 belgeyi özgün olarak okuyuculara sunuyor. - Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi koşullarda yaşıyordu? - Çarlık Rusyası'nın, İngiltere ve Fransa'nın Ermeni sorununda rolü neydi? İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı??

59 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 59 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. - Rus askeri mahkemeleri 1. Dünya Savaşı nda Ermenileri neden yargıladı? - Çarlık generalleri Ermeni çeteleri hakkında neler diyordu? -Ermenistan'ın ilk başbakanı, Taşnak Partisi için hazırladığı raporda ne yazdı? -Bolşeviklerin Ermeni meselesindeki tavrı neydi? Mehmet Perinçek'in Çarlık generallerinin çok gizli raporlarını, Ermeni yetkililerin yazışmalarını, Sovyet Politbürosu'nun tutanaklarını tarayarak bulduğu belgeler yalnızca ülkemizde değil; başta Rusya ve İran olmak üzere bütün dünyada tartışma yaratıyor. İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı??

60 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Rus arşivlerinde yıllarca inceleme yapan araştırmacı Mehmet PERİNÇEK in bularak kayda almış olduğu Ermenilerin yaptığı katliamları anlatan arşiv bilgilerini paylaşmalıyız. Değerli araştırmacı Mehmet Perinçek, özgürlük ve bağımsızlık savaşçısı babası Doğu Perinçek ve ülkemizin öbür aydınlarıyla birlikte Silivri'de tutsaktır. Tüm Silivri tutsaklarının en kısa zamanda gerçek adalet ve yargı ile özgürlüklerine kavuşmalarını diliyor, değerli Mehmet Perinçek'i araştırmaları için kutluyoruz. İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı?? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 60

61 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. TAŞNAK SUBAYININ RESMİ RAPORU: " TÜRKLERİ KUYUYA DOLDURUP HEPSİNİ AĞIR KAYALARLA EZDİM" "Basar-Geçar'daki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim. Bazen kurşunlara yazık olmasın dersin ya.. Bu köpeklere karşı en etkili yol, çarpışmadan sonra sağ kalanları toplayıp kuyuların içine tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için yukarıdan ağır kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları topladım, benim tarafımdan atıldıkları kuyuların içinde kayalarla ezerek hepsinin hayatına son verdim." 1938 İstroriçeskie Zapiski dergisinin 2. sayısı İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı?? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 61

62 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Taşnak hükümeti komiseri V. Agamyan, firarla suçlanan Ermenilerin eşlerini, annelerini ve kız kardeşlerini toplayıp, çırılçıplak soyarak, onları köy meydanında bütün insanların gözü önünde kaz yürüyüşünü taklit etmek zorunda bırakmıştır. Taşnak yetkilisi, daha sonra çıplak kadınları dövdükten sonra saatlerce suyun içinde tutmuş ve geceleyin ırzlarına geçmiştir Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 62

63 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. «Gümrü bölgesi Ermenileri Taşnak subayını düşmanca karşılamış ve hatta birkaç kez Türklere teslim etmeye kalkmışlar. Birçok köyde halk tepkili ve askeriyeyi düşman olarak görüyor. (..) Türkler, Ermeni köylerinde ekmek ve tuzla karşılanmış. Köylerde kadınlar kazanlarda yemekler hazırlamışlar. Subayım, yemeği kimin için hazırladıklarını sorduğunda şöyle yanıt vermişler: 'Tabii ki Türkler için, sizin için değil.» Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı.. Prof.Dr.Ahmet SALTIK 63

64 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. ERMENİ YARBAYI MELİK-ŞAHNAZAROV un RAPORU Taşnakların Baş-Gyarninsk birliği komutanı Yarbay Melik-Şahnazarov, Ermenistan Devlet Arşivi f. 67, d. 644, y. 1-2 numaralarıyla kayıtlı, 7 Kasım 1918 tarihli acil damgalı raporda, bölgenin bütün köylerini bombaladıklarını, 30 Türk köyünü ele geçirdiklerini ve geri kalan 29 köyü de bombalamak amacıyla harekât izni istediğini bildirmektedir. Bu rapor Tümen komutanlığına gönderilmiştir. Merkezden onay alan Taşnak birliği, Baş-Gyarninsk bölgesindeki onlarca Azeri köyünü yerle bir etmiş, kadın, çocuk, yaşlı, genç yüzlerce insanı öldürmüş ve mallarını yağmalamıştır. Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 64

65 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Ermenistan Devlet Arşivi'nde f. 67/199, d. 139, y. 230 numarada kayıtlı başka bir belgede ise, Taşnak hükümetinin asker vermeyi reddeden Berd, Verhniy Karmir, Ahbyur köylerine ve Şamşadinsk bölgesinin öbür köylerine cezalandırma amacıyla gönderdiği özel müfrezelerin uygulamaları anlatılıyor. Taşnak hükümetinin, boyun eğmeyen köylüleri cezalandırmak için Zangi nehrinin kolunu kapattığı ve bölgedeki köyleri susuz bıraktığı Ermeni hâkim güçlerinin gazetelerinden olan Jogavurd'un 29 Haziran 1920 tarihli 102. sayısında aktarılmaktadır. Bu cezalandırmanın sonucunda birçok insan ölmüş, tarladaki ürünler mahvolmuştur. E r z u r u m u n A l a c a k ö y ü s a k i n i T ü r k, ç e ş i t l i b i n a l a r a d o l d u r u l m u ş ve b e n z i n d ö k ü l e r e k y a k ı l m ı ş l a r d ı r. S a b a h 0 6 : 0 0 d a f o t o ğ r a f ç e k i l d i ğ i n d e, ş e h i t l e r c e n a z e t a r l a s ı g i b i g ö r ü n t ü l e n m i ş t i r. Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 65

66 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. E R M E N İ M İ L L İ B Ü R O S U N U N ÇAR I I. N İ K O L AY ' A B A Ş V U R U S U Ermeni arşivlerinde, Taşnak yönetimi ile emperyalistler arasındaki ilişkinin boyutlarını yansıtan çok sayıda belge var. Örneğin Ermeni Milli Bürosu'nun 1. Dünya Savaşı'nın hemen başında Çar II. Nikola ya başvurusu, Taşnak yönetiminin emperyalizme ne denli bel bağladığını yansıtmaktadır: "Yeni şanlı Rus silahı olmak ve Rusya'nın Doğu'daki tarihsel görevini yerine getirmek vatan borcumuz olmaktadır. Kalbimiz bu istekle yanmaktadır. Rus bayrağı, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında özgürce dalgalanacaktır. Sizin iradeniz, yüce devletiniz Türkiye boyunduruğu altındaki halklara özgürlük verecektir." Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 66

67 ABD nin 21. Yüzyıl Milli Güvenlik Siyaset Belgeseli (Prof. Dr. Nezih Erverdi) Temel hedefler : a. Büyük İsrail'in oluşturulması b. Büyük Ermenistan'nın oluşturulması c. Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır!?! Daha uzun erimli, olanaklı ise ulaşılabilir hedefler : a. İstanbul merkezli ortodoks devletinin kurulması b. Pontus Rum ve Ege Yunan devletleri kurulması c. Konya merkezli hilafet devleti kurulmasıdır!?! Prof.Dr. Ahmet SALTIK 67

68 Fransız Ulusal Meclisi'nin, Ermeni soykırım savlarını tanımayanlara hapis ve para cezası öngören tasarıyı kabul etmesini* protesto için Türk yurttaşlığına geçme başvurusu yapan Fransız tarihçi Jean Michel Thibaux; Atatürk'e de hayran olduğunu belirterek "Atatürkçü düşünce sistemini hep rehber edindim. AB'nin en büyük hedefi, Türkiye'de Atatürkçü düşünceyi yok etmektir." dedi. *(Söz konusu yasa, Anayasa Konseyince iptal edildi; Şubat 2012) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 68

69 JB Tito nun beklentisi.. 12 Mart 1978 de Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito nun yaptığı konuşma Sevr özlemcilerine ve uyumakta olan Türk halkına bir uyarı niteliğindedir : Ülkemiz kristal bir küredir. Bu küreyi ellerimle tutarak değil alttan nefesimle üfleyerek havada tutuyorum. Umarım benim nefesim tükendiğinde birisi bu görevi devralır. Yoksa kristal küre yere düşer ve tuz buz olur. İşte o zaman dünyanın yazgısının korunması başka bağımsız ülkelere kalır. Nasır, benim dostumdur ancak ondan önce dünyanın geleceğinin korunması Anadolu ya düşer. Anadolu da Kemalistler tarafından kurulan devletin temeli bağımsızlıktır. Bu yüzden Anadolu, dünyanın yazgısını kurtarma görevini omuzlarına alır Prof.Dr.Ahmet SALTIK 69

70 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 70 SOYKIRIM Suçu BM Tarafından 1948 de Tanımlandı Soykırım (Genocide), rastgele kullanılabilecek sıradan bir suçlama değildir. Bu ağır suçun tanımı, BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi nde yapılmıştır. Ulusal, etnik veya dinsel bir kümenin tümüyle yok edilmesi kastıyla karşılaşmasıdır. Bu eylemin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması gereklidir. Ortada böyle bir mahkeme kararı yoktur. Ancak, Hitler Almanya sında Yahudilere yönelik toplu öldürme eylemleri, Nürnberg Mahkemesi tarafından soykırım olarak kesin hükme bağlanmıştır ve hukuksal olarak doğrudur. Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011

71 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi Soykırım suçu nun hukuksal çerçevesine gelince : Hukuksal zemini tanımlayan metin, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesidir. Bu uluslararası hukuk metnine göre; soykırım suçunun tüzel kişilere değil, gerçek kişilere atılması gerekmektedir. Ayrıca işlendiğinde suç olarak tanımlanmamış herhangi bir eylemin, geriye dönerek suç olarak tanımlanması, Ceza hukukunun en temel ilkelerinden olan suçun yasallığı ilkesine aykırıdır. Ek olarak, eylem sahibinin bir suç işleme kastıyla söz konusu davranışı sergilemesi gereklidir ki, bu öge de karşılık bulmamaktadır. Aşağıda da değinildiği gibi, bir askeri zorunlukla adeta nefsi müdafa yapılarak tehcir zorunluğu yaşanmıştır. (Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 71

72 SOYKIRIM Suçlaması Tehcir travmasına sapkın bir tepki.. Nitekim ünlü tarihçiler Bernard Lewis ve Justin McCarty Ermeni Soykırımı suçlamasını bu nedenle reddederken, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarında yaşananları bir savaş trajedisi (karşılıklı kırım) olarak tanımlamıştır. Sözde Ermeni Soykırımı suçlamaları, bunca açık hukuksal gerçeklik ve gerekliliğe karşın yine de, halkı ve ülkesiyle Türkiye ye yükleniyor. Gerçekte bu suçlama hiçbir hukuksal geçerlik taşımayıp; Sosyal psikolojik açıdan bir yansıtma (projeksiyon), tehcir travmasına sapkın bir tepkidir. (Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 72

73 İngiliz arşivlerinde de belge yok! Soruşturmayı yürüten Londra daki İngiliz Kraliyet Başsavcılığı, işgal altındaki Osmanlı arşivinin yanında, İngiltere ve Amerika da da bu kişiler aleyhine hukuksal olarak geçerli hiçbir katliam / kırım kanıtı bulamamıştır. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vararak İttihat ve Terakki yöneticilerinin serbest bırakılmalarını sağlamıştır. (Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 73

74 SOYKIRIM Suçlaması Tehcir travmasına sapkın bir tepki.. Bu sorun için doğru bir adres de Uluslararası Adalet Divanı'dır. Haksız suçlamayı hukuksal olarak çürütmek gerekir. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı na, "Fransa Senatosu'nun aldığı karar yasal mıdır?" sorusunu yöneltmelidir. Şimdiye dek belli kaygılarla böyle bir girişim yapılmamıştır. Gelinen yerde artık bu girişim sonuç alıcı olabilir. Gerekli lobicilik altyapısı sağlanarak, olgunlaştırılmış bir başvuru Uluslararası Adalet Divanı nın önüne konmalıdır. (Anayasa Konseyi bu garabet yasayı iptal etti!) Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Ahmet Saltık, Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırımı ve Atatürk ün Görüşleri (www.ahmetsaltik.net) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 74

75 SOYKIRIM Suçlamasına Atatürk ün tarihsel yorumu.. Ermeni diasporasının son zamanlarda giderek artan soykırım savlarını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. sözleriyle yanıtlamıştı. Dünyanın, Ermeni tehciri konusunda Türk devletine karşı haklı bir ithamda bulunamayacağını belirten Atatürk, o dönemde yaşananları, Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı. sözleriyle anlatmıştı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 75

76 SOYKIRIM Suçlamasına Atatürk ün tarihsel yorumu.. İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı. Gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan mezalim üzerinde durmak uzun bir hikaye olur Prof.Dr.Ahmet SALTIK 76

77 SOYKIRIM Suçlamasına Atatürk ün tarihsel açıklamaları.. Ulu Önder, bu gerçek dışı propagandanın öncülüğünü yapan Lloyd George ve George Clemenceau'ya şu çarpıcı sözlerle yanıt vermişti: Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin zalim olduğu iddiası baştan başa yalandır. Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka dinlere mensup olanların dinine ve milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir.» «Fatih, İstanbul'da bulduğu dini ve milli teşkilatı olduğu gibi bıraktı. Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Kategikosu gibi Hıristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul'un fethinden beri, Müslüman olmayanların mazhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en büyük müsaadekar ve civanmert bir milleti olduğunu ispat eden en büyük delilidir Prof.Dr.Ahmet SALTIK 77

78 S O N U Ç Prof.Dr.Ahmet SALTIK 78 Tehcir bir zorunluluktu. Tehcir de Ermenilere katliam yapılmamıştır. Tehcir edilenler hayattadır. Tehcir, Ermeni çetelerinin Türklere yaptığı katliamlardan doğan kin ve düşmanlıktan dolayı, bir yönüyle Ermenilerin yaşamını kurtarmıştır. 1. Dünya Paylaşım ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında katliama uğrayan, asıl soykırım girişimine tabi tutulan Türklerdir. Türkleri ve Ermenileri, birbirlerini kırmaları için Doğu da önce Ruslar, sonra İngilizler, Güney de Fransızlar kışkırtmışlardır. Ermeni kırımı yalandır, uydurmadır, iftiradır, İngiliz propagandasıdır. Ermenilere kırım yaptınız konulu saldırılar, tarihsel gerçeklere değil, siyasal emellere dayanmaktadır. Siyasal emel topraktır, Türkiye nin Doğusunda Kafkas Seddi oluşturmaktır. Bu projede, Kürtçülük ve Ermenicilik birer vasıtadır ve paralel kullanılmaktadırlar. İsmet Görgülü, Atatürk ten Ermeni Konusu-Belgelerle, Bilgi Yayınevi, Genişletilmiş 2. Basım, 2006

79 ÖZGÜVENİMİZ TAMDIR; BİLİNE! Gökkubbede özgür ve bağımsız yaşamayı sürdüreceğimiz gibi, tüm insanlık ailesinin emperyalizmin-sömürünün pençesinden kurtarılarak özgürleştirilmesine de hizmet edeceğiz! Beka hakkı evrenseldir! Azmimizdir, sevdamızdır; en güçlü silahımızdır bu inanç ve kararlılığımız! Emperyalistlerin ödünü patlatmaktadır bu gizilgücümüz; korkmaları yerindedir! Prof.Dr.Ahmet SALTIK 79

80 Ermenilerin ünlü "3 T Formülü" Her yıl 24 Nisan Maalesef "konu" hala yapay olarak güncel tutulmakta. 24 Nisan 1915, her yıl, ülkemizin ensesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanmakta. Öte yandan sözde soykırımın 100. yılına 2 yıl var ve Diyaspora "bu kadim sorunu" (!?) artık hal'etmek kararında! Türkiye önce bu emperyalist koronun mide bulandıran iftirasını "Tanıyacak"; ardında öbür 2 T gelecek : 1. T a n ı m a 2. T a z m i n a t 3. T o p r a k i s t e m i..(lozan a göre olanaksızlaştı!) Ermenilerin ünlü " 3 T Fo r m ü l ü " bu.. Türkiye stratejik sığlıklarda kafasını yarmadan, gerçek bir stratejik derinlikle sorunu ciddiye almalı ve gereklerini özenle yerine getirmeli Prof.Dr.Ahmet SALTIK 80

81 Yurtta barış, dünyada barış! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Prof.Dr.Ahmet SALTIK 81

82 Yurtta barış, dünyada barış! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

83 Türkiye de kadınların ¼ ü sigara içiyor ve kadınlarda da akciğer kanseri başta olmak üzere kanser hızla artıyor.. GVS Prof.Dr.Ahmet SALTIK 83

84 CHP Altındağ da konferans : Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniv. Öğr. Üyesi - ADD Bilim Kurulu Üyesi 3 Mayıs 2013, Cuma, saat 18:00 Altındağ Cad. No:38 D:1-2, Ankara İletişim :

85 Teşekkür ederim , Ankara Dr. Ahmet SALTIK, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 85

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı profsaltik@gmail.com, www.ahmetsaltik.net 03 Mayıs 2013 / ANKARA 03.05.2013

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!..

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Ahmet TAKAN ahttakan@gmail.com Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Yunanistan, Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal etti. Baktı, Türkiye'den ses seda çıkaran yok!.. Bu adaların hepsini ağır bir şekilde

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu -AÇILIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 18 Nisan 2015 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Bağdat hükümeti ilerleyemiyor: Musul'da son durum ne?

Bağdat hükümeti ilerleyemiyor: Musul'da son durum ne? Bağdat hükümeti ilerleyemiyor: Musul'da son durum ne? Musul Operasyonu sürerken şehirde IŞİD'in elinde birkaç mahalle kalmış durumda ancak hükümet güçleri ve Şii milislerin ilerleyişi durdu. 07.06.2017

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ tarafından kaleme alınan Ermeni

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ tarafından kaleme alınan Ermeni KİTAP ANALİZİ: ERMENİ SUÇLAMALARI VE GERÇEKLER Ali Murat TAŞKENT Analist> Analiz No : 2015 / 16 03.07.2015 Kitap Adı: Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler Yazar: İlker Başbuğ Yayınevi: Remzi Kitabevi Nisan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ...

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... 1 1.1. ERMENİLERİN KÖKENİ... 1 1.2. ERMENİLERİN TARİHİ... 2 1.2.1. Büyük İskender ve Takip Eden Dönemde Ermeniler... 3 1.2.2. Partlar Döneminde Ermeniler...

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI - İsrail Saldırısı - ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ HAZİRAN 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Hukuki Boyutu. Savaş Suçu

Hukuki Boyutu. Savaş Suçu Irak saldırısının Hukuki Boyutu ve Savaş Suçu Av. Muharrem Balcı 27 Şubat 2003 Her hakkı Tüketiciler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 1 Giriş Aylardır üzerinde sürekli konuşulan ve

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı