T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012

2 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI Dersin Alınması Tez Konularının Dağıtımı Değerlendirme Başarısızlık Durumu Diğer Hususlar GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Yazı Özellikleri Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Sayfaların Numaralandırılması Anlatım Bölüm ve Alt Bölümler Kaynak Gösterme Simgeler ve Kısaltmalar Tablo ve Şekillerin Numaralandırılması Denklemlerin Numaralandırılması SAYFALARIN DÜZENLENMESİ Tez Dış Kapağı Tez İç Kapağı Tez Onay Sayfası Önsöz Sayfası Özet Sayfası İçindekiler Sayfası Simgeler ve Kısaltmalar Sayfası Tez Metni Giriş Bölümü Kuramsal Temeller Bölümü Materyal ve Yöntem Bölümü Araştırmalar ve Uygulamalar Bölümü Sonuç Bölümü Kaynaklar Ekler Özgeçmiş... 8

3 2 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü VII. ve VIII Yarıyıl öğrencilerinin alacağı Bitirme Tezi I ve Bitirme Tezi II dersinin yürütülmesi, düzenlenmesi, ders geçme notunun belirlenmesi ve derslerde yapılan faaliyetlerinin notla değerlendirilmesine ilişkin kurallar Dersin Alınması Bir öğrencinin Bitirme Tezi I ve Bitirme Tezi II derslerini alması, 29 Nisan 2012 tarih ve sayılı, Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına tabidir Tez Konularının Dağıtımı Matematik Bölümü nde Bitirme Tezi I ve Bitirme Tezi II derslerini almak isteyen öğrenciler Öğretim Üyesi tercihini yaparak belirtilen Akademik Takvim içerisinde kayıtlarını yaparlar. Öğretim Üyesinin Öğrenci dağılımlarında farklılık gözleniyorsa; Öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak Bölüm Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenir. Öğrenciler ilk üç hafta içinde tez danışmanlarıyla görüşerek tez konularını belirlerler. Tez danışmanları, öğrenci listesi ve tez konularını bir liste halinde ilgili Bölüm Başkanlıklarına teslim eder Değerlendirme Bitirme Tezi I dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yarıyıl sonuna kadar öğrencinin derlediği dokümanlar, tez çalışmaları vb. esas alınarak ( ara sınav ve yarıyıl sınav notu verilerek) yapılır. Bitirme Tezi II dersinin değerlendirilmesi bölüm başkanlığınca oluşturulacak jürilerce yarıyıl sonunda, öğrencinin hazırladığı bitirme tezi için, bitirme tezine hâkimiyeti, tezin yazım kurallarına uygunluğu, verilen bilgilerin doğruluğu ve elde edilen sonuçların bilimsel düzeyi esas alınarak ( ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notu verilerek ) yapılır. Bitirme Tezi I ve Bitirme Tezi II dersinden başarısız olan öğrenci, bu dersleri takip eden Eğitim Öğretim yılında aynı Öğretim Üyesi sorumluluğunda tekrar eder. Öğrenciler Bitirme Tezi I ve Bitirme Tezi II olarak alınan dersler çerçevesinde bir bitirme tezi hazırlamak zorundadır. Bitirme tezi en geç ilgili yarıyıl sonu sınavları sonuna kadar onaylanmış olarak ilgili birimlere teslim edilmelidir. Belirtilen tarihe kadar tezini teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Bitirme Tezi istenilen formatta; biri ilgili Bölüm Başkanlığına, biri tez danışmanına ve diğeri de öğrencinin kendisine verilmek üzere toplam 3 nüsha olarak hazırlanır..

4 Başarısızlık Durumu Yapılan çalışmalar veya bitirme tezinin değerlendirilmesi sonucunda başarısız olan öğrenci için eksikliklerini tamamlamak şartıyla takip eden bütünleme döneminde yukarıdaki esaslar izlenerek yeniden değerlendirme yapılır. Başarısız olan öğrenci isterse tez konusunu değiştirebilir. Bitirme Tezi konusunu değiştiren öğrenciler için tez hazırlama süresi yeniden iki yarıyıl olarak belirlenir Diğer Hususlar Bitirme Tezi konularının öğrencilere dağıtımı ve izlenmesi ile ilgili özel esaslar, Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Bu metinde yer almayan hususlarda Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine uyulur.

5 4 2. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI Bu bölümde, tez yazımında kullanılacak kâğıt ve yazı karakterleri, yazıların sayfaya nasıl yerleştirileceği, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölüm başlıkları, alıntılarla ilgili ilkeler verilmiştir Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezler, A4 standardında birinci hamur beyaz kâğıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır Yazı Özellikleri Tezdeki tüm metinler genel olarak Times New Roman karakteri ve 12 punto ile iki yana yaslı olarak 1,5 satır aralıkla yazılmalıdır. Tablo ve Şekil başlıkları ile Dipnotlar, Kaynaklar ve Ekler tek satır aralıkla yazılmalıdır. Özet, İçindekiler ve Bölüm başlıkları gibi başlıklar ile ilk paragraflar arasında 2,5 tam aralık olmalıdır. Alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında 2 tam aralık olmalıdır. Bir bölüm veya alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm arasında 2 tam aralık, metin içerisindeki diğer paragraflar arasında da 2 tam aralık boşluk bırakılmalıdır Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Yazımda, sayfa kenar boşluklarından üst ve sol kenarlardan 4 cm, alt kenardan 2,5 cm ve sağ kenarlardan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Tez yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır. Paragraf ilk satırı içeriden başlamamalıdır Sayfaların Numaralandırılması Dış kapak ve Tez kapağı dışında tezin bütün sayfaları numaralandırılır. Sayfa numaraları, 12 punto ile üst orta kısmında olacak şekilde numaralandırılmalıdır. Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler, Tabloların Listesi, Şekillerin Listesi, Simgeler ve Kısaltmalar gibi tez ön sayfaları i, ii, iii, iv şeklinde, Giriş Bölümü ile Özgeçmiş arasında yer alan tez metni ise 1, 2, 3,... şeklinde numaralandırmalıdır Anlatım Noktalama ve imlâ için Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Anlatımda üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilmelidir Bölüm ve Alt Bölümler Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF, kalın ikinci dereceden alt bölüm başlıklarında ise her sözcüğün İlk Harfi Büyük diğerleri küçük harfle kalın olarak yazılmalıdır. Üçüncü ve daha alt derece bölüm başlıklarının yalnız İlk harfi büyük diğerleri küçük harfle kalın olarak yazılmalı, varsa ikinci derece bölüm başlıklarındaki ve/veya, ile gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır.

6 5 Ana bölümlere (1. GİRİŞ, 2.KURAMSAL TEMELLER, 3. MATERYAL ve YÖNTEM, 4. ARAŞTIRMA ve UYGULAMALAR, 5. SONUÇLAR, 6. KAYNAKLAR) her zaman yeni bir sayfadan başlanmalıdır Kaynak Gösterme Kaynak gösterme Yazarın soyadı, Tarih şeklinde yapılmalıdır. Bu durumda kaynak tek yazarlı ise metin içerisinde alıntının sonunda (Özkan, 2006) şeklinde, iki yazarlı ise (Çelik ve Karaduman, 2007) şeklinde, üç ve daha fazla yazarlı ise (Bulut vd., 2008) veya (Smith et al., 2009) şeklinde gösterilir. Birden fazla kaynak gösterilirse kaynaklar noktalı virgülle ayrılır ve alfabetik sıraya göre dizilir. Örneğin(Akan, 2000; Kopuzlu, 2003 ve Mağden, 2009) Simgeler ve Kısaltmalar Tezde kullanılan simgeler, Simgeler başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta yazılmalıdır.. Tezde çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak kısaltma yapılabilir. Böyle kısaltmalar ilk geçtiği yerde, parantez içinde, bir kez verilmelidir. Yapılan kısaltmalar, SİMGELER VE KISALTMALAR bölümünde, Simgeler alt başlığı altında alfabetik sıraya göre küçük harflerle, Kısaltmalar alt başlığı altında ise alfabetik sıraya göre küçük harflerle, kurum adı gibi kısaltmalar büyük harflerle yazılmalıdır Tablo ve Şekillerin Numaralandırılması Bütün resimle adları kalın olarak yazılmalı ve her bölüm içinde birbirlerinden bağımsız olarak, ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Örneğin, birinci bölümün tablo ve şekilleri, Tablo 1.1., Tablo 1.2., Şekil 1.1., Şekil 1.2. vb. şeklinde, ikinci bölümün tablo ve şekilleri ise Tablo 2.1., Tablo 2.2.,..., Şekil 2.1., Şekil 2.2. vb. şeklinde numaralanmalıdır Denklemlerin Numaralandırılması Denklemler numaralandırılırken, bölüm içindeki sırasına göre numaralanmalıdır. Eşitlik numarası; eşitliğin sağında, sayfanın son sütununda yer alacak şekilde ve dairesel (...) parantez içinde verilmelidir. Ancak metin içindeki denkleme değinilirken Denk. 2.2 şeklinde yazılmalıdır. Örneğin Denklem yazımı 1 e Gm ( z) Z s s dms K me. ms 1 (2.2)

7 6 3. SAYFALARIN DÜZENLENMESİ Bitirme Tezinin konusu ile ilgilenen kişiler için yararlı bir kaynak oluşturması açısından tez içeriğinin hazırlanmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. Bitirme Tezi ana hatlarıyla aşağıdaki bölümlerden oluşur 1. Tez Dış Kapağı 2. Tez İç Kapağı 3. Tez Onay Formu 4. ÖZET 5. İÇİNDEKİLER 6. SİMGELER ve KISALTMALAR 7. TABLO ve ŞEKİLLER DİZİNİ 8. GİRİŞ 9. KURAMSAL TEMELLER 10. MATERYAL ve YÖNTEM 11. ARAŞTIRMA ve UYGULAMALAR 12. SONUÇ 13. KAYNAKLAR 14. ÖZGEÇMİŞ 15. EKLER 3.1. Tez Dış Kapağı Dış kapak beyaz bristol karton olmalıdır. Yazımda kalın Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1 tam satır aralığı kullanılmalıdır. (Bkz. Ek-1) 3.2. Tez İç Kapağı Yazımda kalın Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1 tam satır aralığı kullanılmalıdır. (Bkz. Ek-2) 3.3. Tez Onay Sayfası Bu sayfada, Danışman ve jüri üyelerinin unvan ve isimleri kısaltma yapılmadan yazılmalı, aday başarılı olduktan sonra bu sayfayı çoğaltarak ilgili kişilere ayrı ayrı imzalatmalıdır. (Bkz. Ek-3) 3.4. Önsöz Sayfası Bu bölümde, tez çalışması sırasında bilgi, kaynak v.b. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir, ayrıca öğrenci kendisine destek olan, yardım eden ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür edebilir Özet Sayfası Özetin ilk paragrafında tez konusu tanıtılmalı ve tez çalışmasının amacı ve kapsamı açık ve öz olarak belirtilmelidir. Özet, tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için geniş geçmiş zaman kullanılmalıdır. Anlatım, yapılmıştır, tamamlanmıştır gibi edilgen yapıda olmalıdır.

8 7 Yazımda bir tam aralık kullanılmalı ve bir sayfadan fazla olmamasına dikkat edilmelidir. (Bkz. Ek-4) 3.6. İçindekiler Sayfası İçindekiler sayfası, özet sayfasından başlanarak tüm özel sayfalar, tez metninde yer alan bütün bölüm başlıkları, ek çalışmalar, kaynaklar ve eklerin verildiği sayfadır. Tezde kullanılan birinci ve ikinci derece başlıkların tamamı hiç bir değişiklik yapılmaksızın, İÇİNDEKİLER sayfasında yer almalıdır Simgeler ve Kısaltmalar Sayfası Simgeler ve Kısaltmalar sayfası, Ek-5 daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır Tablo ve Şekiller Sayfası Şekiller listesi Ek-6 daki, Tablolar listesi ise Çizelgeler Dizini Başlığı ile Ek-7 deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır Tez Metni Okuyucunun tez kitabını rahat takip edebilmesini ve ilgilendiği bilgilere kolayca ulaşabilmesini sağlamak için tez metni ana bölümlere ayrılarak yazılmalıdır. Bitirme Tezi Aşağıdaki 5 Temel Bölümden oluşmalıdır; Giriş Kuramsal Temeller Materyal ve Yöntem Araştırmalar ve Uygulamalar Sonuç Giriş Bölümü Bu bölümünde tez çalışmasının amacı, kapsamı, araştırma yöntemleri ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgiler verilmelidir Kuramsal Temeller Bölümü Bu Bölüm Tezin Temel Kavramlarının verildiği bölümdür Materyal ve Yöntem Bölümü Bu Bölüm Tez Konusu ile ilgili Tanım ve Teoremlerin verildiği bölümdür Araştırmalar ve Uygulamalar Bölümü Bu Bölümde Tez Konusu ile ilgili elde edilen özgün Teorem ve İspatları veya Problem Çözümleri verilir.

9 Sonuç Bölümü Bu Bölüm yapılan çalışmadan elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür Kaynaklar Kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalı, bir kaynaktan diğerine geçerken bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar sayfası yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre numara verilmeden düzenlenir. Çok yazarlı kaynaklarda ilk sıradaki yazardan başlanmalıdır. Nokta parantez dışına konulur. Aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. (Bkz-Ek-8) I. Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i., makalenin başlığı, derginin adı (koyu ve italik), cilt numarası (varsa no ): sayfa aralığı (yılı). II. Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i., kitabın adı, cilt numarası, varsa editör(ler) / çeviri editörleri, yayınlayan yer (koyu ve italik), yayınlanan yer, sayfa aralığı (yılı). Not: Çeviri kitaplarda orijinal kitabın değil çeviri kitabın yayın tarihi esas alınacaktır. III. Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i., tezin adı, tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), tezin sunulduğu enstitü (koyu ve italik), sunulduğu yer, sayfa aralığı (yılı) Ekler Bu bölüme, EKLER yazısının ortalanarak yazıldığı bir kapak sayfası ile başlanır. Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı veya okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki uzun açıklamalar bu bölümde verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre EK-1, EK-2, EK-3,... şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yazılmalıdır Özgeçmiş Tezi hazırlayan öğrenci ile ilgili bilgiler, "ÖZGEÇMİŞ" başlığı altında eklerden sonra verilmelidir. Özgeçmiş sayfası tezin sayfa numarası verilecek en son sayfasıdır. (Bkz Ek-9)

10 EK-1(Tez Dış 1 Kapağı) T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ TEZ KONUSU İsim SOYİSİM Tez Danışmanı: Ünvan İsim SOYİSİM ERZİNCAN 2013

11 Ek-2(Tez İç Kapağı) 2 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ TEZ KONUSU. HAZIRLAYAN İsim SOYİSİM Tez Danışmanı: Ünvan İsim SOYİSİM ERZİNCAN 2013

12 Ek-3(Tez Onay 3 Formu) T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ TEZ ONAY FORMU... tarafından. Danışmanlığında hazırlanan başlıklı lisans bitirme tezi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği bakımından Lisans bitirme tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: İmza: Üye : İmza: Üye : İmza: Yukardaki sonucu onaylıyorum Yrd. Doç. Dr. Mustafa KUDU Bölüm Başkanı

13 Ek-4(Özet) 4 ÖZET Bitirme Tezi Tez Konusu Öğrenci Adı Soyadı Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Danışman: Unvan Adı Soyadı , xx sayfa Anahtar Kelimeler:.,.,.

14 Ek-5(Simgeler ve 5 Kısaltmalar) SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler Euler Phi fonksiyonu Charmichael Lambda fonksiyonu Kısaltmalar AES Advanced Encryption Standart

15 Ek-6(Şekiller) 6 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Şekil

16 Ek-7(Çizelgeler) 7 ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo Tablo

17 Ek-8(Kaynaklar) 8 KAYNAKLAR Goto, S., Levec, J. and Smith, J. M., Mass transfer in packed ebds with two-phase flow, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 14 (2): (1975). Mc Adams, W. H., Heat Transmission 2 nd ed., Çeviri Editörü/Editörleri, Mc Graw Hill, New York, (1942). Okur, M., Cebir paket programları vasıtasıyla izomorfizim kavramının öğretimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, (2006).

18 Ek-9(Özgeçmiş) 9 ÖZGEÇMİŞ Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Yılı: Mezun Olduğu Lise:

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MART 2006 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR... 1 1.1. Kompakt Disklerin(CD) Hazırlanması... 2 1.1.1. İstenen formatlar... 3 1.2. Tez Veri Giriş

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Şubat 2011 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR...1 1.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması...1 1.1.1. İstenen formatlar...3 1.2. Tez Veri

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I. Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU RİZE-2015 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İç Kapak Örneği Bu sayfanın tamamı

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun 03 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan 2012/26

Detaylı

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ 1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Y.LĠSANS / DOKTORA TEZĠ YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL Ek-36 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam... 4 2- Görünüm Standartları... 4 2.1. Tez Dış,

Detaylı

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- T.C.S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KURALLARI DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı