Bipolar Bozuklukta Evreleme Modelleri: Neler Getirebilir? Prof.Dr. Kaan Kora Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bipolar Bozuklukta Evreleme Modelleri: Neler Getirebilir? Prof.Dr. Kaan Kora Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı"

Transkript

1 Bipolar Bozuklukta Evreleme Modelleri: Neler Getirebilir? Prof.Dr. Kaan Kora Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2 Açıklama Araştırmacı: Astra Zeneca, Bristol Myers Squibb, Jannsen Cilag, Sanofi Aventis Danışman: EGİS, Astra Zeneca, Bristol Myers Squibb, Schering Plough Konuşmacı: Sanovel, Bilim İlaç, EGİS, Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Bristol Myers Squibb, Glaxo Smith Kline

3 Bipolar bozukluk kronik bir hastalıktır Yineleme riski tedaviye rağmen 5 yılda 75% e ulaşabilir Doğru tanı konana kadar ortalama 4 hekim değerlendirmesinden geçilir 1/3 ü uygun sağaltım için en az 10 yıl beklemekte Hirschfield et al 2003

4 Bipolar bozukluk tanısı konana dek geçen süre Yıl AD kullanımı: 75% İlk tanı BPB İlk tanı UPD Ghaemi et al 1999

5 İlk değerlendirmede doğru tanı %31 En sık konulan yanlış tanılar 60% tek uçlu depresyon 26 % anksiyete bozukluğu 18 % şizofreni 17 % borderline ve antisosyal kişilik bozukluğu 16 % alkol/madde kullanım bozukluğu 11 % şizoaffektif bozukluk

6 Depresif dönemle başlangıç %50 60 oranında Roy Byrne et al 1985, Perugi et al 2000 Sonraki dönemler genellikle daha şiddetli Angst et al 1995, Kessing et al 2004 Sonraki dönemler ilaç tedavisine daha dirençli Swann et al 1999, Post et al 2003, Goodwin & Jamison 2006

7 Bozukluğun ileri evrelerinde psikoterapiye yanıt daha düşük Daha fazla hastalık dönemi daha fazla işlevsellikte gerilemeye neden olmakta Scott 2006 MacQueen et 2000 Daha fazla işlevsellik kaybı = daha fazla tekrarlama Kessing et al 1999

8 BPB da topluma kıyasla daha sık görülen diğer hastalıklar Tip II DM Metabolik sendrom Kardiyovasküler hast. Obezite Hepatit C Migren Bel ağrısı Alerji KOAH Astım Demans HIV

9 Ağırlık artışı / Obezite Obezite BPB da topluma göre daha yüksek Tedavi Genetik Çevre koşulları Sosyo ekonomik durum Akut dönemin şiddeti ve süresiyle ilişkili Geçirilmiş depresif dönem sayısı yüksek Gidiş daha kötü Chue et al 2003

10 Bipolar Bozuklukta Ölüm Nedenleri Neoplazm KVS Kaza İntihar CVS Diğer 5 0 Angst et al 2002

11 Bipolar Bozuklukta Ölüm Hızları Neoplazm KVS Kaza İntihar CVS Diğer 0 Angst et al 2002

12 BDNF İnterleukin 10 İnterleukin 6 TNF alpha Glutatyon peroksidaz Glutatyon redüktaz Glutatyon S transferaz 3 Nitrotirozin Protein karbonil Erken evre İleri evre Fark NS Azalm + Artm NS + Artm Artm Artm Artm NS NS NS Artm + NS Artm + Artm Artm NS NS

13 Beyin görüntüleme çalışmaları Riskli bireyleri saptamada, sağaltım yanıtlarını gözlemede kullanılabilir State Trait? Hastalıkla beraber değişiklik sürüyor mu? Bipolarların çocukları ile çalışmak? İlk epizod hastalar ile çalışmak? İlk epizod mani? Psikotik bozukluk? Maniye kadar olan depresyonların etkisi? Prodromal dönemdeki hastalar?

14 Bulgular İlk epizod çalışmaları Ventral prefrontal ve anterior singulat kortekste gri madde artışı hastalığın daha ileri evrelerinde var, ilk epizod hastalarda yok Subgenual singulat kortekste gri madde azalması başlangıçtan itibaren var et al 2008 Adler et al 2005 Koo Amigdala ve putamen de hacim değişiklikleri Strakowski et al 2002, Velakoulis et al 2006

15 Hedefler Riskli bireyleri kesin olarak saptayabilmek En erken aşamada sağaltıma başlamak Gidiş boyutuna uygun sağaltım önerileri Direnç tanımı

16

17 A potential clinical staging model for bipolar disorder Evre Tanımı 0 DD bozukluğu açısından artmış risk (aile öyküsü, travma, madde kullanımı Özgül belirti yok 1a Hafif veya özgül olmayan DD bozukluğu belirtileri 1b Prodromal özellikler: aşırı yüksek risk 2 Eşik üstü ilk DD epizodu 3a Eşik altı DD belirtilerinin yinelemesi 3b Eşik üstü ilk dönem yinelemesi 3c Çoğul yinelemeler 4 İnatçı iyileşmeyen bozukluk

18 Evre 0 1a 1b 2 3a 3b 3c 4 Tanımı DD bozukluğu açısından artmış risk (aile öyküsü, travma, madde kullanımı Özgül belirti yok Hafif veya özgül olmayan DD bozukluğu belirtileri Prodromal özellikler: aşırı yüksek risk Eşik üstü ilk DD epizodu Eşik altı DD belirtilerinin yinelemesi Eşik üstü ilk dönem yinelemesi Çoğul yinelemeler İnatçı iyileşmeyen bozukluk Uygulama Psikoeğitim, Self help Psikoeğitim, madde önleme, CBT 1a + dönem tedavisi: faza özgül DDD 1b + vaka yönetimi, mesleki rehab. 2 + idame tedavi planı ve tam remisyon için psikososyal stratejiler 3a + yineleme önleme stratejileri 3b + DDD kombinasyonları 3c + klozapin ve diğer üçüncü basamak stratejiler, sosyal katılım

19

20 Evre Klinik Latent Aile öyküsü dd ve anks belirtileri I II III IV Net ötimik dönemler Ara dönemde ektanı belirtileri Biliş ve işlev bzk Bağımsız yaşayamaz Biyogösterge Yatkınlık Polimorfizmleri TNF α 3 nitrotirozin TNF α BDNF 3 nitrotirozin Beyinde morfometrik TNF α BDNF 3 nitrotirozin Vent, bc hiperint TNF α BDNF Glutatyon red ve transferaz 3 nitrotirozin Biliş Bzk yok Bzk yok Geçici bzk Sürdürüm Patojenleri İyi Tek ddd İlaç+pskter Ektanı Tx Prognoz iyi Ektanılar a bağlı İşlev bzk // biliş bzk Karmaşık Olumsuz Bilişsel bozulma Palyatif Kötü

21

22 Duffy et al 2010

23 Bir ebeveyn BPB = yüksek risk grubu (207) Sağlıklı kontroller (87) Ultra yüksek risk grubu BPB ile sonlanım Sonlanım Hastalık dönemi 30 yaş İzleme alınma yaşı 16.5 Analiz yaşı 20

24 Anksiyete bzk. (başlama yaşı) Uyku bzk. (başlama yaşı) Minör dd. bzk. (başlama yaşı) Majör dd. bzk. (başlama yaşı) Madde kullanım (başlama yaşı) Yüksek risk 23.2 (9.4) 18.0 (9.9) 31.8 (14.5) 52.8 (16.8) 25.7 (17) Kontrol 7.1 (12.3) (11.2) 1.3 (12.3) 1.6 (15)

25 Yüksek riskli grupta BPB sonlanımı %10.1 %38 BP I + %62 BP II %71 i öngörülen klinik evrelemeyi takip etmişler Tamamında ilk majör dd. dönemi öncesinde bir anksiyete veya uyku bzk. mevcut Biri hariç hepsinde majör dd. dönemi öncesinde minör dd. dönemi mevcut %76 sında ilk dönem depresyon

26 Eski yeni karşılaştırması Eski model Klinik boyut Latent dönemde hiç belirti yok Prognoza vurgu az Bilişsel ve işlevsel bozulma yok Eşik altı dönemde DDD başlanabilir İlaç + PT + PE Yeni model Klinik + biyolojik boyut Latent dönemde belirti var Prognoz bir boyut Bilişsel ve işlevsel bozulma var Kesin tanı öncesi DDD önerisi yok İlaç + PT + PE

27 Evreleme modelleri özellikle risk altındaki bireyleri saptamaya yönelik çalışmaları hızlandırabilir. Ailevi yüklülük Çocukluk çağı travmaları Madde kötüye kullanımı Özgül olmayan belirtilerin (anksiyete bzk.) varlığı Biyolojik göstergeler

28 Prodromal belirtiler erken müdahale olanağı sağlayabilir Distimi, siklotimi Anksiyete belirtileri ile birlikte DD dalgalanmaları İntihar davranışları Bipolarite eğilimi gösteren major depresif dönemler Bu belirtilerin duyarl l yüksek ancak özgüllü ü dü üktür!!

29 İlk bipolar bozukluk döneminde müdahale edebilmek uzun dönemde prognoz açısından önemli Daha fazla epizod: Lityuma daha kötü yanıt Bilişsel bozulma İşlevsellikte gerileme Artmış intihar oranı Artmış diğer tıbbi sorunlar

30 Bu modeller uçlardaki hastaları kapsamamaktadır, genellemeye ağırlık vermektedir. Farklı gidiş özellikleri olan bir bozuklukta tedavinin bireyselleşmesini, yanıtın bireysel temelde değerlendirilmesini sağlayabilir.

31 Teşekkür ederim...

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nun (DEHB) Tedavisi

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nun (DEHB) Tedavisi Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nun (DEHB) Tedavisi Doç.Dr. Bedriye Öncü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Ergen Ünitesi Kurum ve Kuruluşla İlişki Bildirimi Araştırmacı

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015/İSTANBUL

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 1-4 Nisan 2015/İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER ÖNYAZI 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ 10 SÖZEL BİLDİRİLER 39 POSTER BİLDİRİLERİ 83 2 Değerli Meslektaşlarımız, İlk çocuk ve ergen psikiyatrisi kongresi az

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

Deliryum. Deliryum 07/02/15. Deliryum Risk etkenleri. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum. Deliryum gelişsren hastalar (NICE 2010); Tanım

Deliryum. Deliryum 07/02/15. Deliryum Risk etkenleri. Deliryum Epidemiyoloji. Deliryum. Deliryum gelişsren hastalar (NICE 2010); Tanım Tanım Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Kasım 2014 ; Bilinç, dikkat, kognisyon ve algılamada Saatler ya da günler gibi kısa sürede gelişen

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Dr. M.Murat DEMET Psikiyatri Doçenti Farmakoloji Bilim Uzmanı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı & Epilepsi ve Uyku Bozuklukları

Detaylı

Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.- ) F00*

Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.- ) F00* F00* F00.0* F00.1* F00.2* F00.9* F01 Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.- ) Alzheimer hastalığı karakteristik nöropatolojik ve nörokimyasal özellikleriyle birlikte etyolojisi bilinmeyen primer dejeneratif

Detaylı

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Ppleri 08/10/14. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect)

Duygulanım vs. Duygudurum. Duygudurum Bozuklukları. Duygudurumun Ppleri 08/10/14. Duygudurumun sınıflandırılması (devam) Duygulanım (Affect) Duygulanım vs. Duygudurum Duygudurum Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ekim 2014 Duygulanım (Affect) Bireyin uyaranlara, olaylara,

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları

Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Başak YÜCEL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Günümüzde özellikle kadınların yeme davranışı

Detaylı

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Deri Yolma Bozukluğu Skin Picking Disorder Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren Özet Deri

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Gözden Geçirme / Review Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Mustafa Deniz Tutkunkardaş 1, Ayşe Kılınçaslan 1 ÖZET: Çocuk ve ergenlerde depresyonun ilaçla tedavisi: Bir gözden

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI DÖNEM 5 DERS NOTLARI ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Ümit Tural GENEL BİLGİLER ve TANIM Anksiyete, korkuya benzer bir duygu olmakla birlikte,

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24 27 Nisan 2012 ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24 27 Nisan 2012 ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SÖZEL BİLDİRİLER 27 POSTER BİLDİRİLER 35 YAZAR DİZİNİ 118 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI Hazırlayan Betül YOZGATLI Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi Bitirme

Detaylı