Yrd Doç Dr. Hayrullah KÖSE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd Doç Dr. Hayrullah KÖSE"

Transkript

1 Yrd Doç Dr. Hayrullah KÖSE Adı Soyadı: Hayrullah KÖSE Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 99 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Doktora Newcastle Universitesi (İngiltere) 999 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Biophysical Characterisation of The transport Properties of Cultured Renal Inner Medullary Collecting Duct Cells. Danışman: Dr Colin D.A. BROWN 5.Akademik Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Ar.Gör. Newcastle Üniveristesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD İNGİLTERE Dr.Ar.Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD AYDIN Yar.Doç. Dr Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD AYDIN Yar.Doç. Dr Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD İSTANBUL 00-Halen 6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :

2 6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Farklı sürelerde uygulanan cuprizonun wistar albino türü sıçanlarda sinirsel demiyelinizasyon üzerine etkisinin elektrofizyolojik olarak incelenmesi. 6. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 7.Yayınlar 7. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities). Hayrullah KÖSE, Harun BAŞOĞLU (00). Analysis of Spinal Nerve Conduction Measurement With Epidural Stimulation in Rats. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 7:()# 3; -0. Hayrullah KÖSE, Kamil Seyrek, Funda KIRAL (00). The Effects of Negative Air Ions upon Some Biochemical Parameters in Rats, Ekoloji, 9, 75, Yüksel YILDIZ, Hayrullah KÖSE, Serpil ÇEÇEN, Kemal ERGİN, Ece M. DEMİR, Mukadder SERTER (00). Protective Effects of Leflunomide on Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury : Leflunomide against intestinal ischemia-reperfusion. Digestive Diseases and Sciences, 55: Yüksel YILDIZ, Sacide KARAKAŞ, Hakkı GÜNEŞ, Hayrullah KÖSE (009). Reflection of Sport Awareness On Body Composition in Students at the School of Physical Education and Sports. Trakya Universitesi Tip Fakültesi Dergisi, 6(3): Mustafa SANDIKÇI, Kamil SEYREK, Hasan AKŞİT, Hayrullah KÖSE (009). Inhalation of formaldehyde and xylene induces apoptotic cell death in the lung tissue. Toxicology and Industrial Health, 5(7): Hedef ÖZGÜN, Pars TUNÇYÜREK, Şükrü BOYLU, Hakan ERPEK, Çiğdem YENİSEY, Hayrullah KÖSE, Nil ÇULHACI (007). The Right Method for midline laparatomy: What is the best Choice for Wound Healing? Acta Chirurgica Belgica, 07 (6), Hayrullah KÖSE, Stefan H. BOESE, Michael GLANVILLE, Michael A. GRAY, Colin D.A. BROWN & Nicholas L. SİMMONS (000). Bradykinin regulation of salt transport across inner medullary collecting duct epithelium involves activation of a Ca+-dependent Cl- conductance. British Journal of Pharmacology, 3: K. SEYREK, K. SEYREK-INTAS, G. ÖZALP, G. YILMAZBAS, M.Ö. ÖZYIGIT, H. KÖSE, H. AKSIT, A. BILDIK, M. SANDIKCI. Apoptosis rate in malignant mammary tumours in bitches, Revue Méd. Vét 0, 6, 3, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler. Harun BAŞOĞLU, Hayrullah KÖSE, N. Tülin BOYLU. Electrophysiological Assesment of Cuprizone Induced Demyelination at Wistar-Albino Rats. Uluslararası Biyofizik Kongresi ve Biyoteknolojinin GAP taki yeri ve. Ulusal Biyofizik Kongresi Ekim 009 Diyarbakır.. Sacide KARAKAS, Yüksel YILDIZ, Hakkı GÜNES, Hayrullah KÖSE, Ayfer Metin TELLİOĞLU. Reflection of sport awareness upon body composition in students at the scholl of physical education

3 and sports. Anatomist th Congress of European Association of Clinical Anatomy. Journal of Clinical Anatomy, Volume 3, Supp, pp 0, İstanbul, September Hayrullah KÖSE, Rauf Onur EK, Sadun TEMOÇİN (00). ADÜ BESYO Giriş yetenek sınavlarında bazı motorik testlerin yıllara göre gelişimi üzerine bir çalışma. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kongre seminer kitabı, sayfa 0, Ekim 00, Antalya. 4. Hayrullah KÖSE, Nicholas L. SIMMONS and Colin D.A. BROWN (997). Bradykinin stimulates chloride secretion in an inner medullary collecting duct cell line (mimcd-3). The Physiological Society Meeting, Journal of Physiology, 504; p 40, September 997, Bristol, U.K Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:. Sacide KARAKAŞ, Figen TAŞER, Yüksel YILDIZ, Hayrullah KÖSE (005). Tıp Fakültesi ve Spor Yüksekokulu lerinde Biyoelektriksel İmpedans Analiz (BİA) Yöntemi İle Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (3): Hayrullah KÖSE, Rauf Onur EK, Sadun TEMOÇİN (004). ADU BESYO Giriş Yetenek Sınavlarında Bazı Motorik Test Sonuçlarının lara Göre Gelişimi Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 6 (-), Hayrullah KÖSE, Ramazan BAL (003). Böbrek iç toplama kanallarında NaCl transportunun regülasyonu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi Cilt 4, Ramazan BAL, Hayrullah KÖSE (00). Asetilkolinin Fare Colliculus İnferior Sinir Hücreleri Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. Cilt 0(3) Sacide KARAKAS, Yüksel YILDIZ, Hayrullah KÖSE, Sadun TEMOÇIN, Kadir KIZILKAYA Profesyonel ve Amatör Futbolcularda Takım, Mevki, ve Fiziksel Yapı Faktörlerinin Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 0; () : Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:. Kamil SEYREK, Kamil Seyrek İNTAŞ, Gözde ÖZALP, Gülnaz YILMAZBAŞ, Musa Özgür ÖZYİĞİT, Hayrullah KÖSE, Hasan AKŞİT, Ayşegül BİLDİK, Mustafa SANDIKÇI. Köpeklerin Meme Tümörlerinde Apoptozis Oranları. IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kongre kitapçığı, sayfa 45-46, Temmuz 009, İstanbul.. Semra ERPEK, Hakan ERPEK, Hayrullah KÖSE, Firuzan KACAR DÖGER, Aslıhan KArul, Mustafa BİRİNCİOĞLU.Hypericum Perforatum L. Nin ratlarda yara iyileşmesi üzerine etkileri, X. Ulusal Histoloji embriyoloji kongresi, Mayıs 00, Çeşme- İzmir 3. Harun BAŞOĞLU, Hayrullah KÖSE. Sıçan omuriliğinde Motor Sinir İleti Hızı Ölçümü. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel, sayfa 0, Ekim 008 Mersin. 4. Sacide KARAKAŞ, Yüksel YILDIZ, Hayrullah KÖSE, R. Onur EK, Sadun TEMOÇİN, Kadir KIZILKAYA. Aydın. Lig profesyonel ve amatör lig futbolcularında BİA yöntemi ile vücut kompozisyon ölçümleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, 8- Eylül 006 Pamukkale Üniversitesi DENİZLİ. 5. Şerife G. ZENCİRCİ, Hayrullah KOSE, Turhan DOST, Hakan ÖZKAYRAN, Mehmet D. BİLGİN, Mustafa BİRİNCİOĞLU. Effects of Melatonin on the Compound Action Potential of the

4 Ovariektomized Aged Rat Sciatic Nerve, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, Kongre kitabı sayfa 59, Ağustos 006, İstanbul TURKİYE. 6. Sacide KARAKAŞ, Hayrullah KÖSE, Yüksel YILDIZ, Sadun TEMOÇİN, Kadir KIZILKAYA. Anthropometric measurements of second division and amateur league footballars in Aydın region. 0th National Congress of Anatomy, Neuroanatomy, Volume 5, Supplement, sayfa 46, September 006, Bodrum TURKEY. 7. Şerife G. ZENCİRCİ, Hayrullah KÖSE, Turhan DOST, Hakan ÖZKAYRAN, Mustafa BİRİNCİOĞLU, Mehmet D. BİLGİN. Yaşlı Ovarektomize Sıçan Siyatik Sinirinde Bileşik Aksiyon Potansiyeline Melatoninin Etkisi, XVIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, Kongre kitapçığı sayfa 47, Eylül 006, Beypazarı, Ankara. 8. Hayrullah KÖSE, Kamik SEYREK, Funda KARGIN KIRAL. Negetif İyonların Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. XVIII. Ulusal Biyifizik Kongresi, Kongre kitapçığı sayfa 5, Eylül 006, Beypazarı, Ankara. 9. Sadun TEMOÇİN M. Dinçer BİLGİN, R. Onur EK, Hayrullah KÖSE, Yüksel YILDIZ, Serpil ÇEÇEN. Elektrodermal Aktivite Ölçümlerinde Dokunma Uyaranının Kullanılabilirliği İle İlgili Bir Çalışma. 3. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Nisan 006, Pamukkale, DENİZLİ. 0. Hayrullah KÖSE, Sadun TEMOÇİN, Mustafa ALTINIŞIK. Leptin Receptors. 4. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Neuroanatomy Volume 4, (Supplement), sayfa 35, Nisan 005, Mersin-Türkiye.. Turhan DOST, Rauf O. EK, Hayrullah KÖSE, Mehmet E. ÖZCAN, Leman AKBAŞ. Analgesic effect of allopurinol in acute pain and the possible role of serotoninergic system in this effect. 4. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Neuroanatomy Volume 4, (Supplement), sayfa, Nisan 005, Mersin-Türkiye Diğer yayınlar 8. Projeler Farklı sürelerde uygulanan cuprizonun wistar albino türü sıçanlarda sinirsel demiyelinizasyon üzerine etkisinin elektrofizyolojik olarak incelenmesi. (Yüksek Lisans Tez Projesi, SAE-0800), Proje Yöneticisi, 008. Deneysel siyatik sinir hasarında melatonin etkisinin elektrofizyolojik ve teorik olarak incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Projesi, TPF-0706, Yardımcı Araştırmacı, 007 Hypericum Perforatum L. nin ratlarda yara iyileşmesine etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Projesi,TPF 0609, Yardımcı Araştırmacı, 006. avadaki Negatif İyon Konsantrasyonu ile Oksidatif Stres Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Projesi, TPF-0400 Proje Yöneticisi, İdari Görevler. -Tıp Fakültesi. Sınıf Eğitim Koordinatörlüğü Tıp Fakültesi. Sınıf Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu Başkanlığı Tıp Fakültesi I. Sınıf Temel Tıp Bilimleri II Ders Kurulu Başkan yardımcılığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

5 0. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Biyofizik Derneği. Ödüller:. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Son iki yılda verdiğim lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Haftalık Saati Güz Medikal Fizik (Veteriner Fak.) - 7 Güz Duyu Biyofiziği (Doktora) 3 - Akademik Toplam ders saati TF 04 Fizik- Biyofizik: Temel Tıp Bilimleri II. Ders Kurulu Radyasyon Biyofiziğine giriş Radyoaktivite, Biyolojik ve fizyolojik yarı ömürler X ışınları ve özellikleri 08 Radyasyonun biyolojik moleküller üzerine etkileri Tıp Fakültesi I Klinikte radyasyon uygulamaları ve korunma Radyasyonun hücre üzerine etkileri TF 04 Fizik- Biyofizik: Kas İskelet Sistemi Ders Kurulu Biyomekanik 4 Esneklik ve Elastiklik İskelet kasının yapısı ve işleyişi Kasın mekanik özellikleri 08 Kayan filamentler modeli, kasılmaların kaydı EMG nin temel ilkeleri

6 EMG temel ilkeleri, sinir iletim hızı ölçümü Akademik Toplam ders saati TF 03 Biyofizik: Dolaşım ve Solunun sistemleri Ders Kurulu Dolaşım sitemi yapı ve işlevi Tıp Fakültesi II Kanın akışkanlık özellikleri. Laplace yasası Kalbin etkinliği ve gücü, kalp devri 88 Arteryel basınç pulsu ve yayılımı, basınç gradiyenti Dış solunum sistemi mekaniği, akciğer ve gögüs kompliyansı

7 Solunumda direnç faktörü, solunum sırasında iç hacim Solunum kaslarının işlevi, yüzeyel gerilim ve alveol mekaniği Kan gazlarının çözünürlüğü gaz alışverişi TF 03 Biyofizik: Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu Sıcaklık ve ısı, vücutta ısı transferi ATP ve biyoenerjetikteki rolü Vücutta ıs regülasyonu Isı iletme sistemleri Serbest enerji ve insanda enerji gereksinimi 88 Biyoenerjetikler, tabiatta enerji akışı, termodinamik kanunları Osmos dializ ve moleküler filtrasyon Glomerüler filtrasyon ve yapay böbrek TF 03 Biyofizik: Sinir ve Duyu sistemleri ders kurulu Aksiyon Potansiyeli. Voltaj ve Patch kenetleme yöntemleri Sinaptik iletim 88 Biyolojik reseptörler ve Psikofizik Görme biyofiziği İşitme biyofiziği

8 Akademik Haftalık Saati Güz Medikal Fizik (Veteriner Fak) Güz Duyu Biyofiziği (Doktora) 3 - İlkbahar Duyu Biyofiziği (Doktora) 3 - Akademik Toplam ders saati

9 TF 04 Fizik- Biyofizik: Temel Tıp Bilimleri II. Ders Kurulu Ultrasesin özellikleri ve biyolojik etkileri Ultrasesin klinikteki yeri ve ultrason çalışma prensibi Tıp Fakültesi I TF 04 Fizik- Biyofizik: Kas İskelet Sistemi Ders Kurulu Biyomekanik 4 Esneklik ve Elastiklik İskelet kasının yapısı ve işleyişi Kasın mekanik özellikleri 34 Kayan filamentler modeli, kasılmaların kaydı EMG nin temel ilkeleri EMG temel ilkeleri, sinir iletim hızı ölçümü Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)

10 Akademik Toplam ders saati TF 03 Biyofizik: Dolaşım ve Solunun sistemleri Ders Kurulu Dolaşım sitemi yapı ve işlevi Kanın akışkanlık özellikleri. Laplace yasası Kalbin etkinliği ve gücü, kalp devri Arteryel basınç pulsu ve yayılımı, basınç gradiyenti Dış solunum sistemi mekaniği, akciğer ve gögüs kompliyansı Solunumda direnç faktörü, solunum sırasında iç hacim Solunum kaslarının işlevi, yüzeyel gerilim ve alveol mekaniği Tıp Fakültesi II Kan gazlarının çözünürlüğü gaz alışverişi TF 03 Biyofizik: Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu Sıcaklık ve ısı, vücutta ısı transferi ATP ve biyoenerjetikteki rolü Vücutta ısı regülasyonu Isı iletme sistemleri Serbest enerji ve insanda enerji gereksinimi Biyoenerjetikler, tabiatta enerji akışı, termodinamik kanunları Asit-baz dengesinin biyofiziksel değerlendirilmesi Glomerüler filtrasyon ve yapay böbrek 05 TF 03 Biyofizik: Sinir ve Duyu sistemleri ders kurulu 05

11 Aksiyon Potansiyeli. Voltaj ve Patch kenetleme yöntemleri Sinaptik iletim Biyolojik reseptörler ve Psikofizik Görme biyofiziği İşitme biyofiziği

Derece Alan Üniversite Yıl. Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1999. Fizyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2002. Biyofizik Dokuz Eylül Üniversitesi 2009

Derece Alan Üniversite Yıl. Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1999. Fizyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2002. Biyofizik Dokuz Eylül Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Turan Onur BAYAZIT 2. Doğum Tarihi : 12 Ocak 1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitimi Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 1995-1999 Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitimi Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 1995-1999 Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özgür Nalbant 2. Doğum Tarihi: 03.02.1974 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi "Lordozun Postür ile İlişkisi_Egzersizin Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Prof Dr Kamuran Yücel, 1989

Yüksek Lisans Tezi Lordozun Postür ile İlişkisi_Egzersizin Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Prof Dr Kamuran Yücel, 1989 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hamiyet Yüce E-mail: hyuce@hotmail.com 2. Doğum Tarihi: 12.01.1956 GSM: +90 542 3444626 3. Unvanı: Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. 1. Adı Soyadı : Gürkan ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. Doktora Doktora Tıp Fakültesi, Fizyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kubilay UZUNER. 2. Doğum Tarihi : 24.09.1957. 3. Unvanı : Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kubilay UZUNER. 2. Doğum Tarihi : 24.09.1957. 3. Unvanı : Prof. Dr. 1. Adı Soyadı : Kubilay UZUNER 2. Doğum Tarihi : 24.09.1957 3. Unvanı : Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tıbbi Fizyoloji

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Ünv. Fen Fak. 1996-2000 Y.Lisans Fizyoloji Erciyes Ünv.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

1. Yetiş, O., Reaktif oksijen türevleri ve antioksidanların dondurma sonrası spermatozoon

1. Yetiş, O., Reaktif oksijen türevleri ve antioksidanların dondurma sonrası spermatozoon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Meral Koyutürk Doğum Tarihi: 22 06 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1995 Uzmanlık Tıp Fakültesi/Histoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli Üniversitesi 2005-2009 Yüksek Lisans Fizik Marmara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli Üniversitesi 2005-2009 Yüksek Lisans Fizik Marmara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sinem SİPAHİOĞLU 2. Doğum Tarihi: 20.10.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi İletişim: sinemsipahioglu@beykent.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan KARA Doğum Tarihi ve Yeri: 16 Nisan 1979, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Y.

Detaylı

Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU

Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU 1. Adı Soyadı : Mukaddes Eşrefoğlu 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Atatürk Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı