İçerik. Ekonomik Entegrasyon Kavramı. Ekonomik Entegrasyonların Türleri. Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme. Gümrük Birliklerinin Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçerik. Ekonomik Entegrasyon Kavramı. Ekonomik Entegrasyonların Türleri. Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme. Gümrük Birliklerinin Etkileri"

Transkript

1 III. Ders

2 İçerik Ekonomik Entegrasyon Kavramı Ekonomik Entegrasyonların Türleri Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme Gümrük Birliklerinin Etkileri

3 Anahtar Kelimeler «Key Terms» Ekonomik Entegrasyon «Economic integration» Tercihli Ticaret Anlaşması «Preferential trade arrangement» Gümrük Birliği «Customs union» Ortak Pazar «Common market» İkinci En İyi Teorisi «The Theory of Second Best» İkili Anlaşmalar «Bilateral Agreements»

4 Ekonomik Entegrasyon Entegrasyon, Latince yenileme ya da yenilenme anlamına gelen Integratio dan türemiştir. The Oxford English Dictionary nin 1620 yılı basımında ilk olarak Fransızca dan alınan integration kelimesi geçmiş ve parçaları bir bütün haline getirmek anlamında kullanılmıştır. Ekonomik alanda ilk kez 1940 yılında şirket birleşmelerinin tanımlanmasında entegrasyon terimine rastlanmıştır.

5 Ekonomik Entegrasyon Entegrasyon: Dış ticaretin önündeki engelleri kaldırarak, Üye ülkelerin ekonomilerinin yapılarını yakınlaştıran, Bu ekonomilerin koordinasyonunu güçlendiren bir süreçtir. Bu süreç içinde ülkelerarasındaki refahın; serbest ticaret, emek faktörü göçü ve sermaye hareketliği gibi faktörlerle paylaşıldığı ve geliştirildiği ifade edilmektedir.

6 Tercihli Ticaret Anlaşmaları «Preferential Trade Arrangements, PTA» Tercihli Ticaret Anlaşmaları; Katılan ülkeler arasında, Bazı ticaret alanlarında, Engellerin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu tip düzenlemeler ekonomik entegrasyon olmamakla beraber başlangıç aşaması olarak kabul edilebilirler.

7 Ekonomik Entegrasyonların Türleri Serbest Ticaret Bölgesi «Free Trade Area» Gümrük Birliği «Customs Union» Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market» Ekonomik Birlik «Economic Union» Tam Ekonomik Birlik «Union»

8 Serbest Ticaret Bölgesi Serbest Ticaret Bölgesi: Üye ülkeler arasında; Görünür engellerin kaldırıldığı, Üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticari davranışın geliştirilmediği Farklı gümrük vergisi uygulanan bölgelerdir. EFTA (1994 te AB ye katıldı) NAFTA (1994) MERCOSUR «Free Trade Area»

9 Serbest Ticaret Bölgesi A ÜLKESİ %10 B ÜLKESİ %20 Görünür Engel YOK Üçüncü Ülke %25 C ÜLKESİ %15 D ÜLKESİ

10 Serbest Ticaret Bölgesi Orjin Kuralları «Rules of Origin» uygulanmaktadır. Yoğun bürokratik işlemlere neden olmaktadır.

11

12 Gümrük Birliği Gümrük Birliği «Customs Union» Üye ülkeler arasında görünür engellerin kaldırıldığı, Üçüncü ülkelere karşı; Ortak Ticaret Politikası ve Ortak Gümrük Tarifesi uygulanan (GATT Md. XXIV) Malların, Hizmetlerin, Sermayenin serbest dolaştığı Ortak bütçesi olan bir entegrasyon türüdür.

13 Gümrük Birliği A Ülkesi B Ülkesi OGT OTP Üçüncü Ülke C Ülkesi D Ülkesi

14 Ortak Pazar / Tek Pazar «Common Market / Single Market» Gümrük Birliği Uygulamaları Kişilerin Serbest Dolaşımı Sermayenin Serbest Dolaşımı Teknik Fiziki Mali engellerin kaldırılması Mevzuat Uyumu Menkul edinme İşlem serbestisi Politika uyumlaştırma Ülkelerüstü kurumların oluşturulması +

15 Ekonomik ve Parasal Birlik «Economic and Monetary Union» Ortak Pazar + Ortak Para «common currency» Ortak Para Politikası Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması Politika Entegrasyonu Ortak Politikalar Ülkelerüstü Organların güçlendirilmesi

16 Tam Ekonomik Birlik Federasyon Üye ülkelerin uyguladıkları ekonomik politikalar birlik tarafından saptanmakta, Üye devletler ekonomik düzenleme yapma yetkilerini birlik organlarına devretmekte, Uygulanacak maliye ve ekonomi politikaları tek elden, birlik organlarınca yürütülmekte, Uluslararası hukuk normlarına göre, üye ülkelerin hukuk kuralları yerlerini birlik kurallarına bırakmakta, Üyeler arasında ekonomik açıdan merkezi otoriteye bağımlı, ancak iç işlerinde ve topluluğun ortak kuralları dışında kalan alanlarda bağımsız olan federal bir görünüm ortaya çıkmakta, Mallar çabuk ve kolayca arz fazlası olan yerlerden talep fazlası olan yerlere geçebilmektedir.

17 Avrupa Parasal Birliği «European Monetary Union» Merhaba Parasal Birlik bir kuş değildir

18 Parasal Birlik Nedir? ÜYE ÜLKE PARALARININ SABİT ORANDA BİR PARA SEPETİNDE BİRLEŞTİRİLMESİDİR

19 Üçlemenin Olanaksızlığı Impossible Trinity Serbest Sermaye Hareketleri Sabit Döviz Kuru Politikası Para Politikası

20 Üçlemenin Olanaksızlığı Impossible Trinity Serbest Sermaye Hareketleri Sabit Döviz Kuru Politikası Para Politikası

21 Parasal Birlik Maliyetler Bağımsız Para Politikası uygulanamaz Senyoraj geliri kaybedilir Bir başka ülke parasal açıdan desteklenebilir Asimetrik şoklar durumunda maliyetler ortaya çıkar Kur politikası kullanılamaz Bağımsızlık kaybı

22 Parasal Birlik Kazançlar Dış şoklara dayanıklılık Win Win anlayışı X Komşunu Yoksullaştır Düşük enflasyon + düşük faizler = fiyat istikrarı Konjonktür olumsuzluklarını gidermek Sabit döviz kuru - çapa Para ve maliye otoritelerini sınırlamak Senyoraj geliri Dolar rekabeti Parasal disiplin sağlanır İşlem maliyetleri azalır Kambiyo kazançları

23 EMU, Tarihçe 1970: Werner Raporu yayımlandı. Ekonomik zorluklar nedeniyle uygulanamadı. 1978:Avrupa Para Sistemi kuruldu Döviz Kuru Mekanizması «Exchange Rate Mechanism ERM» Avrupa Para Birimi European Currency Unit «ECU» uygulandı. 1989:Delor Raporu, EMU üç aşamaya yayıldı.

24 EMU, Tarihçe 1990: I. Aşama: Yakınlaştırılmış ekonomi politikaları ve sermayenin serbest dolaşımı 1994: II. Aşama: Avrupa Para Enstitüsü «European Monetary Institute EMI» kuruldu Maastricht Kriterleri uygulanmaya başlandı 1999: III. Aşama: EURO finansal olarak 11 üye ülke tarafından kullanıldı. 2002: EURO para olarak dolaşıma girdi

25 EURO EURO günlük hayatta kullanılan Avrupalı Kimliği Farklı kültürlerin aynı dili Ülkelerüstü para politikası aracı Gözden kaçırılmış acil durum maliye politikası açığının kaynağı

26 EMU EURO; kullanılan ortak para biriminin adıdır (18). Tek Pazar; Dört alanda serbestlik (28). Geliştirilmiş Politika Koordinasyonu (18).

27 EMU 18 ülke tarafından uygulanmaktadır. EUROZONE Avusturya Belçika GKRK Estonya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İrlanda İtalya Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Portekiz Slovakya Slovenya İspanya

28 EMU nun Kapsamı Üye ülkeler arasındaki ekonomi politikalarının koordinasyonu Maliye politikalarının koordinasyonu Hükümet harcamaları ve Bütçe açıklarının sınırlanması Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan bağımsız para politikası Tek para birimi ve EURO Bölgesi

29 1 Ocak 1999 Avrupa Merkez Bankası kuruluyor. GÖREVİ: Avrupa Merkez Bankası The European Central Bank ECB EURO nun satın alma gücünün korunması EURO bölgesinde fiyat istikrarının sağlanması 18 üye ülkenin para politikalarının yönetilmesi ve koordine edilmesi EURO nun ihracı Açık piyasa işlemlerinin yapılması

30 ECB ve EURO kullanan üye ülkelerin merkez bankaları EUROSİSTEM i oluşturmaktadır. ECB, Avrupa Merkez Bankası The European Central Bank ECB EUROSİSTEM i oluşturan ülkelerin Merkez Bankaları nı koordine eder. Para politikalarını geliştirir. EUROSİSTEM in saygınlığını, yetkinliğini ve şeffaflığını sağlar.

31 Avrupa Merkez Bankaları Sistemi The European System of Central Banks ESCB ECB ve Üye Ülkelerin Merkez Bankaları ndan oluşmaktadır. Temel amacı AB içindeki fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Birliğin para politikalarını belirler. Döviz kuru operasyonlarını yapar. Ülkelerin döviz kuru rezervlerini yönetir.

32

33 MORTGAGE Krizi 2010 EURO Krizi PIGS Bütçe Krizi (Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) Kamu borçlarının artışı Daralma Dış ticaretin azalması KRİZZZZZZZ

34 Kitlesel yoksulluk ve işsizlik Genç işsizliği İspanya % 42, Yunanistan % 38 Artan borçlanma faiz Deflasyon KRİZZZZZZZ Sorun siyasal mı ekonomik mi??? Demokrasi artan milliyetçilik siyasi konsensus sağlanamaması

35 Dünyada EURO Mal ve hizmet dış ticaretinde kullanılan güçlü bir para birimidir. Dolar dan sonra işlem hacminde ikinci sırada yer almaktadır. Güçlü bir yatırım ve tasarruf aracı olma niteliğindedir. EURO kullanılan alan ABD den sonra dünyanın en güçlü ikinci ekonomik alanıdır. Dünyada rezerv para olarak kullanılmaktadır

36 Dünyada EURO Hükümet borçlanmalarında kullanılmaktadır. Küresel Bankalar önemli borçlanmalarını EURO üzerinden yapmaktadır. Günlük küresel döviz işlemlerinin %40 ını oluşturmaktadır. Üçüncü ülkeler arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Güçlü bir çapa aracıdır. Monaco San Marino ve Vatikan da resmi para birimi olarak kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA-AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLAR 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL): AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ:

ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA-AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLAR 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL): AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ: ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA-AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLAR 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ (THE EUROPEAN COUNCIL): AB'nin en üst karar alma ve yasama organıdır ve bu organa AB Zirvesi, ya da kısaca Zirve

Detaylı

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ Türkiye nin, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Birliği ne ilk başvurusunu yapmasıyla birlikte başlayan tam üyelik süreci, zaman zaman kesintilere uğramla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Türkiye nin, Gümrük

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERKEZ BANKALARI VE MODERN MERKEZ BANKACILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: AVRUPA MERKEZ BANKASI Fatma TURNA 1 Özet Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler

TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Dr. Mustafa Hatipler TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZ Dr. Mustafa Hatipler Gümrük Birliği, uluslar arası boyutu olan bir entegrasyon organizasyonunun en önemli mihenk taşlarından

Detaylı

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 2012, Sayfa 73-84 MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI Özgür ALTUNTAŞ*

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA IĢıl DEĞERLĠ Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI 1. 1 Faslın Kapsamı 2. 2 AB Müktesebatı 3. 3 Ulusal Mevzuat

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU VE MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI

Detaylı

Euro; Parasal Birliğin Aşamaları. Parasal Birlik; 15.12.2014. Doç. Dr. Özgür TONUS. Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik

Euro; Parasal Birliğin Aşamaları. Parasal Birlik; 15.12.2014. Doç. Dr. Özgür TONUS. Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik Euro; İKT461 AB Türkiye İlişkileri Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik Doç. Dr. Özgür TONUS Avrupa da, başlangıçta 11 ülkenin ulusal egemenliklerinin önemli bir parçası olan para basma

Detaylı

AVRUPA MERKEZ BANKASI (AMB) VE EKONOMĐK VE PARASAL BĐRLĐK (EPB)

AVRUPA MERKEZ BANKASI (AMB) VE EKONOMĐK VE PARASAL BĐRLĐK (EPB) AVRUPA MERKEZ BANKASI (AMB) VE EKONOMĐK VE PARASAL BĐRLĐK (EPB) AMB Ne Zaman Kurulmuştur? 1 Haziran 1994 tarihinde Frankfurt ta kurulan ve amacı EPB nin üçüncü aşaması (1 Ocak 1999-30 Haziran 2002) için

Detaylı

21. YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ DEV OLUŞUM:

21. YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ DEV OLUŞUM: 22 EURO VE MUHTEMEL ETKİLERİ 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ DEV OLUŞUM: Prof. Dr. A. Can Tuncay Dünya 21. Yüzyıla girmeye sadece bir yıl kala yeni bir para birimi ile tanışıyor: EURO. Avrupa Parlamentosu 02.05.1998

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

AB Krizi ve Türkiye ye Olası Yansımaları

AB Krizi ve Türkiye ye Olası Yansımaları AB Krizi ve Türkiye ye Katkı Sağlayanlar Ali Arı Mehmet Hondur Muhsin Kar Kıvılcım Metin Özcan Güray Vural Dilek Yiğit Editör Kıvılcım METİN ÖZCAN İçindekiler: SDE Başkanı ndan Yasin Aktay... SDE Ekonomi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

EURO'YA GEÇİŞ SORULAR VE CEVAPLAR ÖNSÖZ

EURO'YA GEÇİŞ SORULAR VE CEVAPLAR ÖNSÖZ EURO'YA GEÇİŞ SORULAR VE CEVAPLAR TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNSÖZ Avrupa daki Ekonomik ve Parasal Birlik (EMU) ve geçiş süreci (1999-2002) hakkında aydınlatıcı bilgi

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Orta Asya Ülkelerinin Yaklaşımları

Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Orta Asya Ülkelerinin Yaklaşımları Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Orta Asya Ülkelerinin Yaklaşımları The Approaches of Central

Detaylı

II. Ders Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne

II. Ders Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne II. Ders Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne Küreselleşme Boyutu Genel Olarak Küreselleşme Ekonomik Küreselleşme Toplumsal Küreselleşme Tanım Ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması,

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE YENİ DENETLEYİCİ OTORİTELER

AVRUPA BİRLİĞİ NDE YENİ DENETLEYİCİ OTORİTELER AVRUPA BİRLİĞİ NDE YENİ DENETLEYİCİ OTORİTELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER I. Küresel Ekonomik Kriz ve AB... 1 II. Düzenleme ve Denetleme Kavramları... 3 III. AB de Düzenleme ve Denetleme... 4 IV.

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları 1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları İlk merkez bankacılığı faaliyeti, 1668 yılında kurulan Swedish Riksbank adındaki İsveç bankasının 1668 yılında anonim şirket formunda bir ticari banka iken devleti

Detaylı

Küresel Finansal Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Vergi Politikaları

Küresel Finansal Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Vergi Politikaları F. BAKAR, M.YILDIZ TOKATLIOĞLU Küresel Finansal Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Vergi Politikaları Feride BAKAR * Mircan YILDIZ TOKATLIOĞLU ** Özet Amerika Birleşik Devletlerinde 2007 yılında başlayan ve

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı