YTL değer kazanırken ihracat artışının hızlanması nasıl açıklanabilir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YTL değer kazanırken ihracat artışının hızlanması nasıl açıklanabilir?"

Transkript

1 Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) (1671) 14 Mayıs 2007 YTL değer kazanırken ihracat artışının hızlanması nasıl açıklanabilir? Son dönemde Türkiye nin gündeminde siyaset ön planda olmakla birlikte ekonomide ve piyasalarda da ilginç gelişmeler görülmektedir. Bunlardan bir tanesi, YTL/$ kurunun bu yılın ilk dört ayında neredeyse 2006 yılının aynı dönemindeki düşük seviyelere inmesine karşılık ihracat artışının tekrar hız kazanmasıdır. Son bir yıllık dönemde yurt içi enflasyonun yüzde 11 civarında gerçekleşmesi ve dolayısıyla ihracatçıların üretim maliyetlerinin en azından bir bölümünün enflasyona paralel olarak artmış olmasına karşılık ihracat performansının güçlenerek devam etmesi şaşırtıcı görünmektedir. Nisan 2006 da %10 a kadar inen ihracat artışı son aylarda tekrar %20 ye yükseldi Aşağıdaki grafikte de görülebileceği üzere, 12 aylık birikimli ihracat artış hızı 2003 ortasından 2005 ortalarına kadar olan dönemde yüzde 30 civarında seyrettikten sonra düşmeye başlamış ve Nisan 2006 itibarıyla yüzde 10 civarına inmiştir. Ancak takip eden aylarda ihracat yeniden hızlanmış ve artış hızı bu yılın Mart ayı itibarıyla yüzde 20 civarına yükselmiştir. İthalat ise 2001 krizindeki daralmadan kaynaklanan düşük baz etkisi nedeniyle 2002 yılından itibaren hızla artmıştır. İthalatın artış hızı 2004 yılı Kasım ayında yüzde 43.4 e ulaştıktan sonra ihracata paralel olarak 2006 Nisan ayına kadar olan dönemde düşüş göstermiş ve yüzde civarına gerilemiştir. Ancak, ihracattan farklı olarak, ithalatın artış hızının Nisan 2006 sonrasında tekrar hızlanmadığı ve genellikle 20 nin biraz altında yatay kaldığı görülmektedir İhracat ve ithalat performansı (son 12 ayda yıllık % artış) İhracat İthalat Ara.01 Mar.02 Haz.02 Eyl.02 Ara.02 Mar.03 Haz.03 Eyl.03 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Eyl.04 Ara.04 Mar.05 Haz.05 Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07

2 İhracat artışının Nisan 2006 sonrasındaki birkaç ayda tekrar hız kazanmasını aynı yılın Mayıs- Haziran döneminde görülen dalgalanmanın yol açtığı kur artışları ile açıklamak mümkündür. Ancak şaşırtıcı olan nokta, geçen yılın son aylarında ve bu yılın ilk aylarında YTL hızla değer kazanırken ihracat artışının hızlanmasıdır. Ara malı ve hammadde ithalat artışı Nisan 2006 sonrasında da ihracata paralel Diğer taraftan, Nisan 2006 sonrasında ihracatın hızlanmasına rağmen ithalat artışının yatay seyretmesi de ilginç olmakla birlikte bu durumun izahı daha kolaydır: Mayıs-Haziran dalgalanması sonrasında yurt içi talebin duraklama göstermesine paralel olarak hem tüketim malları hem de yatırım malları ithalatındaki büyüme durduğu için toplam ithalattaki artış yalnızca ara malı ve hammadde ithalatındaki artışa bağlı kalmıştır. Nitekim ilk grafikteki toplam ithalat yerine aşağıdaki ikinci grafikte yalnızca ara malı ve hammadde ithalatı konulduğunda Nisan 2006 sonrasında da paralelliğin devam ettiği görülmektedir. Bir başka deyişle, ihracatın ara malı ve hammadde ithalatına bağımlılığı Nisan 2006 sonrasında da devam etmektedir. 40 İhracat ve ara malları ithalatı (son 12 ayda yıllık % artış) Ara malları ithalatı İhracat İthalatın son aylardaki seyrine ve ihracat ile ithalat arasındaki paralelliğe ilişkin bu açıklamadan sonra makro yorum notumuzun kalan bölümlerinde son aylardaki ihracat performansını izah etmeye çalışmaktayız. İhracat artışını açıklayan klasik etkenler, güçlü dış talep ile zayıflayan iç talep İhracat performansı söz konusu olduğunda ilk akla gelen açıklamalardan bir tanesi yurt dışı talebin canlılığıdır. Son yıllarda dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde ekonomik aktivite canlı seyrettiği için Türk ihracatçıların en azından bir talep sorunu ile karşılaşmadıkları söylenebilir. Son aylarda ABD ekonomisinde yavaşlama işaretleri görülmekle birlikte Türkiye açısından asıl önem taşıyan AB pazarında henüz bir yavaşlama belirtisi yoktur. Ancak, Türkiye açısından bakıldığında, toplam dış talepte son aylarda çok önemli bir artış olmadığı için ihracat performansının tekrar güçlenmesinin arkasındaki diğer nedenlere bakılmasında yarar vardır. Bu noktada akla gelen ikinci açıklama, 2006 yılının Mayıs-Haziran dönemindeki dalgalanma sonrasında yurt içi talebin yavaşlamış olmasıdır. Dolayısıyla, yurt içi piyasadaki satışlarını yetersiz bulan üreticilerin üretim kapasitelerini artan oranda ihracata yönlendirmiş olmaları ihtimali de akla gelmektedir. Ayrıca, 2003 yılından başlayarak 2006 yılındaki dalgalanmaya kadar olan dönemde Türkiye de sabit yatırımların çok hızlı artış gösterdiği dikkate alındığında

3 pek çok sektörde toplam üretim kapasitesinin hızla büyüdüğü ve ihracat artışını destekleyecek seviyelere ulaşmış olduğu da hatırlanmalıdır. Örneğin, özel sektörün brüt sabit sermaye yatırımları 2004, 2005 ve 2006 yıllarında reel olarak sırasıyla yüzde 45.4, yüzde 23.6 ve yüzde 17.4 artmıştır. Özetle, son yıllarda toplam üretim kapasitesinin arttığı ve aynı zamanda son aylarda iç talebin yavaşlaması nedeniyle bu kapasitenin daha fazla bir bölümünün ihracat amaçlı kullanıldığı söylenebilir. Aşağıdaki tabloda otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde Mayıs-Haziran 2006 dalgalanması sonrasındaki dokuz ayda toplam üretimin, yurt içi satışların ve ihracatın seyri verilmektedir. Görüldüğü üzere, otomotiv sektöründe son dokuz ayda yurt içi satışlar yüzde 27.4 daraldığı halde toplam üretim yüzde 11.7 büyümüştür. Bu durumun açıklaması ise aynı dönemde otomotiv ihracatının yüzde 31.8 artış göstermesidir. Otomotiv sektöründeki kadar çarpıcı olmasa bile beyaz eşya sektöründe de benzer bir durum söz konusudur. Beyaz eşya sektörünün yurt içi satışları son dokuz ayda sadece yüzde 3.8 arttığı halde toplam üretimdeki artış yüzde 22.3 olmuştur. Yüzde 31.8 oranındaki ihracat artışı üretimdeki büyümenin nasıl mümkün olabildiğini açıklamaktadır. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin türbülanstan sonra performansı (Yıllık % değişim) Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Tem-Mar Üretim Otomotiv Yurt içi satış İhracat Üretim Beyaz eşya Yurt içi satış İhracat Diğer sektörler için aynı detayda üretim, yurt içi satış ve ihracat verileri olmadığı için otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine ilişkin olarak yukarıda yapılan saptamaları ekonominin tüm sektörlerine kesin olarak genellemek mümkün değildir. Ancak, iç talebin daraldığı ya da ciddi ölçüde yavaşladığı diğer sektörlerin de son aylarda ihracata daha fazla yöneldiği düşünülebilir. Bunun bir adım daha ötesinde akla gelen soru ise yerli paranın değer kazanmasına rağmen ihracatta son birkaç ayda görülen hızlanmanın yurt içi talepteki yavaşlamanın artarak devam etmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır. Kapasite kullanımı ve sanayi üretimine ilişkin aylık göstergeler yurt içi talepte son birkaç ayda ilave bir yavaşlama olduğuna işaret etmemekle birlikte sözü edilen aylık verilerin dalgalı niteliği bu konuda net bir yargıya varılmasını engellemektedir. Sadece dolar kuruna bakılması YTL değerlenmesi konusunda yanlış fikir veriyor Bu noktada sorulması gereken bir başka önemli soru, iç talebin düşüklüğü ve diğer nedenlerle daha fazla ihracata yönelen firmaların dalgalanma sonrasında yükselen yurt içi enflasyona ve yerli paranın yeniden değer kazanma eğilimine girmesine rağmen karlılıklarını koruyup korumadıklarıdır. Bu sorunun cevabının bir firmadan ötekine çok farklı olabileceği son derece açıktır. Ancak son bir yılda gerçekleşen kur hareketlerine dikkatlice bakıldığında, sadece YTL/$ kurunun dikkate alınmasının yanıltıcı bir izlenim yaratmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Geçen yıl Nisan ayında ortalama olan YTL/$ kurunun dalgalanma sırasında 1.70 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra bu yılın Nisan ayında ortalama civarına kadar inmiş olması kur konusundaki yanılsamanın temel nedenidir. Oysa dalgalanma öncesinde, geçen yılın Nisan ayında, ortalama olan YTL/ kuru bu yılın aynı ayında olmuştur. Dolayısıyla, son aylardaki değer kazanma eğilimine rağmen YTL nin Euro karşısında nominal bazda yüzde 12.2 değer kaybettiği ortaya çıkmaktadır. Son bir yıldaki TÜFE ve ÜFE enflasyon

4 oranlarının sırasıyla yüzde ve 9.68 olduğu dikkate alındığında, YTL nin Euro karşısında yalnızca nominal olarak değil reel bazda da bir miktar değer kaybetmiş olduğu söylenebilir. Yalnızca Nisan ayına değil de Ocak-Nisan döneminin tümüne bakıldığında da benzer bir durum söz konusudur: Geçen yılın ilk dört ayında ortalama olan YTL/ kuru yüzde 14.6 artarak bu yılın aynı döneminde olmuştur. Bu yılın ilk dört ayındaki ortalama TÜFE ve ÜFE enflasyonunun yüzde 10 civarında olduğu dikkate alındığında YTL nin Euro karşısında reel olarak değer kaybettiği görülmektedir. Merkez Bankası tarafından hesaplanan ve Euro ile ABD dolarına ek olarak Türkiye nin dış ticaretindeki ağırlıklarına göre diğer para birimlerinin de dikkate alındığı reel efektif döviz kuru endekslerinin son dönemdeki gelişimi ise aşağıdaki grafiktedir. Görüldüğü üzere, gerek TÜFE gerekse ÜFE bazlı reel kur endekslerine göre yerli paradaki değerlenme 2006 yılının Şubat ayında maksimum düzeye çıktıktan sonra Mayıs-Haziran dalgalanması sırasında önemli ölçüde azalmıştır. YTL son aylarda tekrar değer kazanmış olmakla birlikte geçen yılın Şubat ayındaki düzeyine ulaşabilmiş değildir. Dolayısıyla, ihracat sektörünün tümü için bir genelleme yapmak gerekirse, kurların seviyesi ve karlılık açısından 2006 yılının ilk aylarına göre bir miktar rahatlama olduğunu söylemek mümkündür. 1993'ten İtibaren Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri 170 TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Çapraz kur hareketlerinden arındırıldığında ihracat artışı aslında daha düşük Bir önceki bölümdeki temel tespit, ihracatın son aylardaki performansını değerlendirirken sadece YTL/$ kurundaki gelişmelere bakılmasının yanıltıcı olduğudur. Bunun nedeni son bir yıl boyunca Euro nun ABD doları karşısında önemli ölçüde değer kazanmış olmasıdır. Geçen yılın Nisan ayında ortalama olan $/ kurunun bu yılın aynı ayındaki ortalaması yüzde 10 kadar bir artışla e yükselmiştir. Ancak ABD dolarının değer kaybı Euro karşısındaki düşüşü ile sınırlı değildir. Son bir yılda $/ kurunun da yüzde 12 kadar İngiliz Sterlini lehine değiştiği, ABD dolarının genelde değer kaybı eğiliminde olan Japon Yeni karşısında bile bir miktar değer kaybına uğradığı görülmektedir. Çapraz kurlarda ABD doları aleyhine gerçekleşen bu artışların bir yan etkisi, geleneksel olarak dolar cinsinden ifade edilmekte olan toplam ihracatın artış hızının olduğundan yüksek görünmesine yol açmasıdır. Örneğin, Türkiye nin bu yılın ilk üç ayında Euro cinsinden yaptığı ihracat cari çapraz kurdan ABD dolarına çevrildiğinde 11.8 milyar dolar olarak dış ticaret istatistiklerine yansımıştır. Oysa geçen yılın Ocak-Mart döneminde geçerli olan $/ kuru bu yılın ilk üç ayında da geçerli olsa Türkiye nin Euro cinsinden yapmış olduğu ithalatın dolara

5 çevrildiğinde istatistiklere 10.8 milyar dolar yansıması söz konusu olacaktı. Arada geçen sürede çapraz kur Euro lehine arttığı için dolara çevrilen Euro bazındaki ihracat yaklaşık 1 milyar dolar daha yüksek görünmektedir. İhracatın artış hızı çapraz kurda gerçekleşen değişimlerden arındırılarak (bir başka deyişle, 12 ay önceki çapraz kurların cari ayda da geçerli olduğu varsayılarak) yeniden hesaplandığında bu yılın Mart ayı itibarıyla yüzde 20.2 olarak görünen son 12 aydaki ihracat artış hızının aslında yüzde 14.6 olduğu ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, Nisan 2006 sonrasında tekrar yükselmekte olduğu izlenimini veren ihracat artış hızının (yeşil çizgi), çapraz kur etkisinden arındırıldığında (sarı kesik çizgi), Mayıs-Haziran dalgalanmasını takiben kısa bir süre yukarıya döndüğü ama daha sonra tekrar düşmeye devam ettiği görülmektedir. Özetle, çapraz kur hareketleri ihmal edilerek sadece YTL/$ kuruna bakılması, son bir yılda yerli paranın çok hızlı değerlendiği şeklinde bir yanılsama yarattığı gibi ihracat artış hızının da olduğundan daha yüksek görünmesi şeklinde ikinci bir yanılsamaya daha yol açmaktadır. Dış ticaret verilerine çapraz kur hareketlerinden kaynaklanan bu yanılsamalardan kaçınılarak yeniden bakıldığında ihracatın son aylardaki performansının ilk bakışta göründüğü kadar şaşırtıcı olmadığı söylenebilir Parite etkisinden arındırılmış ihracat (son 12 ayda yıllık % artış) İhracat 0.0 Ara.01 Mar.02 Haz.02 Eyl.02 Ara.02 Mar.03 Haz.03 Eyl.03 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Eyl.04 Parite etkisinden arındırılmış ihracat Ara.04 Mar.05 Haz.05 Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Doların düşmesi ihracat ve enflasyon açısından olumlu ama dış açık değişmiyor Bu noktada hatırlanması gereken bir husus, Euro nun ABD doları karşısında değer kazanmasının ithalat artış hızını da olduğundan yüksek göstermesidir. Ancak döviz kuru kompozisyonu açısından Türkiye nin ihracatı ile ithalatı oldukça farklıdır: Bu yılın Mart ayı itibarıyla toplam ihracat içinde Euro nun payı yüzde 51 iken ABD dolarının payı yüzde 41.6 dır. İngiliz Sterlini ve Euro dışındaki diğer Avrupa paraları da dahil edildiğinde Avrupa pazarının payı yüzde 60 a yaklaşmaktadır. Oysa ithalatta tersi bir durum söz konusu olup Mart ayı itibarıyla ABD dolarının payı yüzde 60.2, Euro nun payı ise yüzde 36 dır. Dolayısıyla, ABD dolarının Euro ve diğer yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi hem ihracatın hem de ithalatın artış hızını yükseltmekle birlikte bu etki Euro nun payının görece yüksek olduğu ihracat üzerinde daha kuvvetlidir.

6 Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, bu yılın Mart ayı itibarıyla son 12 ayda yüzde 19 olan ithalat artış hızı çapraz kur etkisinden arındırıldığında yüzde 15.1 e düşmektedir. Nisan 2006 sonrasında yatay görünen eğilimin ise aslında aşağı yönde olduğu ortaya çıkmaktadır Parite etkisinden arındırılmış ithalat (son 12 ayda yıllık % artış) Ara.01 Mar.02 Haz.02 Eyl.02 Ara.02 Mar.03 Haz.03 Eyl.03 Ara.03 Mar.04 Haz.04 Eyl.04 İthalat Parite etkisinden arındırılmış ithalat Ara.04 Mar.05 Haz.05 Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Ancak, son dönemde doların Euro karşısındaki değer kaybının ihracat artış hızı üzerindeki olumlu oransal etkisi ithalata göre daha fazla olmakla birlikte, ithalatın mutlak büyüklüğü ihracattan daha fazla olduğu için dış ticaret açığı hemen hemen hiç etkilenmemiştir: Bu yılın Ocak-Mart döneminde ihracat ve ithalat sırasıyla 23.1 ve 34.8 milyar dolar, açık ise 11.7 milyar dolar olmuştur. İhracat ve ithalat çapraz kurların değişmemiş olması varsayımı ile yeniden hesaplandığında ise sırasıyla 22 ve 33.7 milyar dolar çıkmaktadır. Dolayısıyla dış ticaret açığı değişmeyerek yine 11.7 milyar dolar olmaktadır. Son olarak, YTL nın sepet bazındaki değer kaybı ya da kazancı veri olarak alındığında, Türkiye nin ithalatı içinde doların payının yüzde 60 civarında olması nedeniyle, çapraz kurun Euro lehine yükseldiği dönemlerde ithal hammadde ve ara malı kullanan sektörlerde maliyet baskısı azaldığı için enflasyonla mücadelede Merkez Bankası nın işinin görece kolaylaştığından söz etmek mümkündür. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler güvenilir olduğu düşünülen kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır. İfade edilen görüşler, tahminler ve beklentiler bu raporun yazıldığı tarih itibariyle yazarın vardığı sonuçları yansıtmaktadır. Türk Ekonomi Bankası nı bağlamaz. Ticari kararlar için veya yatırım tercihi yapmak amacıyla kullanılması durumunda Türk Ekonomi Bankası hiç bir sorumluluk üstlenmez.

Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor?

Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor? Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 27 Kasım 2007 emin.ozturk@teb.com.tr Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor? Son dönemde

Detaylı

AB haberleriyle şekillenen bir hafta

AB haberleriyle şekillenen bir hafta Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 11 Aralık 2006 emin.ozturk@teb.com.tr AB haberleriyle şekillenen bir hafta Geçen haftadan iz bırakanlar Geçen hafta Salı

Detaylı

Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir

Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 31 Temmuz 2006 emin.ozturk@teb.com.tr Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir Geçen haftadan

Detaylı

2007 nin riskleri belirginleşiyor

2007 nin riskleri belirginleşiyor Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 4 Aralık 2006 emin.ozturk@teb.com.tr 2007 nin riskleri belirginleşiyor Geçen haftadan iz bırakanlar AB Komisyonu, Türkiye

Detaylı

Milyon dolarlık sorular

Milyon dolarlık sorular Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 19 Haziran 2006 emin.ozturk@teb.com.tr Milyon dolarlık sorular Geçen haftadan iz bırakanlar Geçen hafta gösterge tahvil

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul AYLIK RAPOR Ağustos 212 VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul İÇİNDEKİLER Haziran ayında dış ticaret açığı 7.2 milyar dolar ile beklentilerin altında geldi Haziran ayında dış ticaret açığı

Detaylı

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ Ö Ü 20088 OCAK - HAZİİ RAN A İ HRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ Temmuz 2008 İÇİNDEKİLERİ İ YÖNETİCİ ÖZETİ...4 Dünya

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Ekonomi. 2012 ye Bakış

Ekonomi. 2012 ye Bakış EKONOMİ Ekonomi 2012 ye Bakış Türkiye nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliğindeki çeşitli ülkelerin kamu dengelerinde görülen bozulma ile kredi notlarının düşürülmesi ve Yunanistan a yönelik

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Ekim 2003

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Ekim 2003 Euro Bölgesi İzleme Raporu: Ekim 2003 I. Genel Gelişmeler: Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi nin 2 Ekim 2003 tarihli toplantısında anahtar faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Şubat 11 İÇİNDEKİLER Yurtiçi Ekonomi Raporu Dış Borç Stoku Risk Unsuru Olabilir mi? Türkiye ekonomisinin krizle kesintiye uğrasa da gösterdiği istikrarlı

Detaylı

3.1. Temel Enflasyon Görünümü 22 3.2. Gıda, Enerji ve Alkol-Tütün Fiyatları 25 3.3. Yurt İçi Üretici Fiyatları 27 3.4.

3.1. Temel Enflasyon Görünümü 22 3.2. Gıda, Enerji ve Alkol-Tütün Fiyatları 25 3.3. Yurt İçi Üretici Fiyatları 27 3.4. 1-II İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Finansal Koşullar 1.. Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar 1.. Enflasyon ve Para Politikası Görünümü 9 1.. Riskler

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014

Türkiye Ekonomisi 2014 2014 Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2013 Yayın No: TÜSİAD-T/2013-12/548 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks (0212) 249 13 50 www.tusiad.org 2013,TÜSİAD

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 31 Ağustos 2015

HAFTALIK RAPOR 31 Ağustos 2015 HAFTALIK RAPOR 31 Ağustos 2 Son Dönemde Çin de Yaşananlar Piyasa Oynaklığını Artırıyor Son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle Çin de karar alma mekanizmalarından gelebilecek hamleler tüm dünyanın yakın

Detaylı

[Tarihi seçin] EY EY. www.imsad.org Her hakkı saklıdır.

[Tarihi seçin] EY EY. www.imsad.org Her hakkı saklıdır. [Tarihi seçin] EY EY 1 İMSAD Aylık Rapor-Nisan 212 TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜNDEM 211 de Türkiye %8,5 büyüdü Türkiye ekonomisi 211 de %8,5 büyürken milli gelir 1,2 trilyon liraya ulaştı (772 milyar 298 milyon

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN İLKER ŞAHİN Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. Yönetici Özeti II. Dünyada Demir Çelik Sektörü Hammadde Kapasite Üretim Tüketim Ticaret III. Türkiye de Demir Çelik Sektörü Hammadde

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2010 İÇİNDEKİLER. Yurt içi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu.

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2010 İÇİNDEKİLER. Yurt içi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu. VakıfBank Aylık Rapor Nisan 21 İÇİNDEKİLER Yurt içi Ekonomi Raporu 21 Mart ayında çekirdek enflasyondaki sert yükseliş dikkat çekmektedir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında Tüketici

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı