Parasal Birlikve Avrupa ParaSistemi. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Parasal Birlikve Avrupa ParaSistemi. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak..."

Transkript

1 14 Parasal Birlikve Avrupa ParaSistemi ÜNİTE Bu Ünitede... Parasal birliğin anlamı ve etkilerini kısaca inceledikten sonra dünyada bu aşamaya ulaşmış en önemli ekonomik grup olan Avrupa Birliği'nde tarihsel süreç içersinde Para Sistemi'nde yaşanan gelişmeler ele alınacaktır. Konu ile Türkiye'nin ilişkisi de kısaca değerlendirilecektir. Çalışma Biçimine İlişkin Olarak... Ünite 11 ve Ünite 13'ün bu Ünite ile birlikte çalışmasında yarar vardır. Ayrıca Avrupa Birliği'nin genel anlamda ele alındığı Ünite 8'i Üniteyi bitirdikten sonra bir kere daha okursanız çok daha iyi kavrayabilirsiniz. Son olarak, her zamanki gibi ara ve değerlendirme sorularını yanıtlamaya çalışmanızı öneririz

2 PARA BİRLİĞİ KAVRAMI Para birliğinin gerçekleştirilmesinde döviz kuru birliğinin sağlanmış olması birinci şarttır. Birlik içindeki milli paralar daralan ve giderek ortadan kalkan bir bant içinde sabit bir pariteyle birbirine bağlanır. Para birliğinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için birlik içinde tam bir konvertibilitenin sağlanmış olması gerekir. Ayrıca sermaye hareketlerine konan kısıtlamaların da kaldırılması şarttır. Tam konvertibilite olmadan birlik içinde ortak döviz rezervleri fonu ve borç tasfiye sisteminin işlemesi mümkün değildir. Burada sözü geçen konvertibilite, IMF Anasözleşmesi'ne göre bir üye ülkenin milli parasını elinde bulunduran başka bir üye ülkenin, bu parayı verip karşılığında SDR veya diğer bir para almak istemesi durumunda, parayı çıkaran üye ülkenin kendi parasını herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın değiştirmeyi taahhüt etmesidir. Ayrıca, döviz kuru kısıtlamaları olmamalıdır. Bilançoları dengesiz olan üyelerin bu dengesizlikleri giderebilmeleri için izlemiş oldukları para ve maliye politikaları arasında mutlaka bir koordinasyonun sağlanmış olması gerekir. Birlik içinde üye ülkelerden döviz rezervlerinin tamamının ortak bir rezerv fonunda toplanması, para birliği için şarttır. Bu fon, merkez bankası, emrine tahsis edilerek birliğe üye ülkelerin karşılaşabilecekleri geçici nitelikteki ödemeler bilançosu açıkları kapatılmış olur. Merkez bankası, birliğe üye ülkeler arasındaki kurların sabit tutulabilmesi için döviz piyasasına müdahale eder ve birlik parasının diğer paralara karşı serbestçe dalgalanmısını sağlar. Birlikte tek bir merkez bankası ve bu bankanın çıkaracağı tek bir ortak para birimi olacağı için, izlenecek para politikası ile ilgili kararlar bu bankaca alınır. Ülke merkez bankaları, birlik merkez bankasının şubeleri olarak faaliyet gösterir. Para politikası, yanında maliye politikasında da uyum sağlanır.para birliğinde ülkeler, kendi milli paraları arasındaki kurların dalgalanma marjını ortadan kaldırarak sabit kur sistemini uygular, buna karşılık birlik dışındaki paralara karşı milli paralarını dalgalanmaya bırakırlar. Para birliğinin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar nelerdir? PARA BİRLİĞİNE KATILMANIN FAYDA VE MALİYETİ Birliğe Katılmanın Faydaları Birliğe katılmanın sağlayacağı faydaları şu şekilde özetlemek mümkündür. Birliğe katılma ile birlikte döviz rezervlerinde tasarruf sağlanır. Çünkü birliğe katılan ülkelerin rezervleri ortak bir fonda toplanır. Böylece, her üyenin tek başına ihtiyaç duyacağı rezervden daha az rezerve ihtiyaç doğar. Üyelerinden birinin dış dengesizlikle karşılaşması durumunda, ortak rezerv bu açığı kapatmak için kullanılır. Bu işlem sonucunda diğer birlik üyeleri dış açık ile karşılaşan ülkeye borç vermiş sayılır. Böylece, tek tek ülkelerin karşılayacaklarından daha fazla mikterda dış açık finanse edilebilir. Birlik, döviz kuru birliği içinde belirsizliği ortadan kaldırır. Sermaye hareketlerinde mobilizasyonu sağlar, mali birleşmenin gerçekleştirilmesine imkan tanır. Tek bir para birimin uygulamaya konulmasıyla kambiyo işlemlerine gerek kalmaz. Böylece, önemli bir kaynak tasarrufu sağlana

3 ? rak, döviz işlemleriyle ilgili kişi ve kurumların zaman ve emeğinden tasarruf edilmiş olur. Para birliğinde, tek bir paranın kabul edilmesi ile birlik üyelerinin döviz kurlarında meydana gelen değişmeleri izlemek zorunluluğu ortadan kalkar. Ayrıca, birlik dışından birliğe gelecek turistler döviz değiştirme külfet ve maliyetinden kurtulur. Enformasyon maliyeti azalır. Tek bir paranın geçerli olması, paranını değişim aracı, hesap birimi ve tasarruf aracı olma fonksiyonlarının daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine yol açarak, bütün bu işlemlerden tasarruf sağlar. Birlik içinde izlenecek ortak para politikası sonucunda para biriminin istikrarı daha kolay sağlanır. Para istikrarı, paraya likitide özelliğini verir. Eğer ekonomide fiyat istikrarsızlığı varsa, paranın para olma niteliği ortadan kalkar ve ekonominin istikrar içinde büyümesi engellenir, sermayenin ülke dışına kaçmasına yol açılır. Para birlliğine katılmasının faydaları nelerdir? Birliğe Katılmanın Maliyeti Para birliğine katılmanın maliyeti birlik içinde sabit kur sisteminin uygulanması dolayısıyla ortaya çıkar. Ülke para birliğine katılmakla, bağımsız bir döviz kuru politikası izleyemez. Her ülke, iç denge kadar dış dengeyi sağlamak zorundadır. Bağımsız bir ülke, para, kredi, maliye ve döviz kuru politikaları ile istenilen üretim ve istihdam seviyesine göre dış dengeyi ayarlayabilir. Para birliğine katılan ülke, giderek para, kredi, faiz politikalarındaki bağımsızlığını kaybeder. Birlik içinde ortaklaşa kabul edilen para politikası ve para artış hızı, ülke için "en uygun" (optimal) olmayabilir. Dolayısıyla, birlik içinde bazı üyelerin istemedikleri halde yüksek bir enflasyon hızına veya tersine işsizlik oranına katlanmaları gerekebilir. Böylece, en uygun kaynak kullanımı gerçekleşemez ve ortaya reel bir kayıp çıkar. Birliğe katılan üye eğer küçük ve dışa açık bir ekonomik yapıya sahip ise,daha çok "egzojen" (dışsal) faktörler tarafından yönlendirilir. Küçük ve dışa açık ekonomilerde, para politikası üzerindeki egemenlikten vazgeçmek, önemli bir kayıp doğurmaz. Bu tür ekonomilerde enflasyonist ve deflasyonist ile dış dengesizliği gidermenin maliyeti daha düşüktür. Buna karşılık dışa kapalı ülkelerde para politikası ekonominin reel sektörünü etkilemede daha önemli bir ekonomi politikası aracıdır. Para birliğine katılmanın maliyeti nedir? ROMA ANTLAŞMASI'NDA PARA BİRLİĞİ Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma Antlaşması, Avrupa'da bir ekonomik bütünleşmeyi öngörmüştür. Antlaşma'nın önsözünde Avrupa ulusları arasında daha yakın bir birlikten söz edilmektedir. Roma Antlaşması'nda parasal konulardaki hükümler oldukça dağınık bir şekilde düzenlenmiştir. Antlaşma'da ortak makro ekonomi politikaları ile para birliğinin sağlanması hakkında açık bir hüküm yoktur. Topluluk içinde bir para birliğinin oluşturulma gereğinin ortaya çıkmamasında, uluslararası para bunalımlarının büyük etkisi olumuştur. Kuruluşundan itibaren 10 yıl içinde kendi arasında gümrük birliğini gerçekleştiren, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlayan, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli başarılar elde eden Topluluk, para birliğini sağlama konusunda 1978 yılında kadar önemli bir ilerleme gösterememiştir. Bu olumsuz gelişimde,

4 Topluluk üyeleri arasında 1966 yılında itibaren görülen farklı ekonomik gelişme ile enflasyon hızlarındaki oransızlığın önemi büyüktür. Roma Antlaşması'nda parasal konularda kesin hükümlerin bulunmayışı, nedeniyle Topluluk içinde parasal konularda işbirliğine gitmek ve bunda başarıya ulaşmak gerçekten çok zor olmuştur. Roma Anlaşması'nda para birliği nasıl değerlendirilmiştir? AVRUPA PARA SİSTEMİNİN KURULMA HAZIRLIKLARI Avrupa Konseyi'nin 12 Aralık 1968 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, ekonomik politikaların yakınlaştırılması ile Topluluk içinde parasal birlik kurulması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 12 Şubat 1969 tarihinde, Fransız iktisatçısı ve zamanın Başbakanı Prof. Raymond Barre tarafından bir rapor hazırlanmıştır.? Barre Raporu Barre Raporu'nda doların uluslararası para sistemindeki rolünü azaltmak amacıyla resmi pariteler etrafındaki dalgalanma marjının kaldırılması (tek bir para birimine geçiş) öngörülmüştür. Rapor, daha çok Fransa'nın görüşlerini yansıtmakta ve paracılar olarak adlandırılan görüşe ağırlık vermektedir. Paracılar, sabit döviz kurlarında istikrar sağlamak amacıyla sermaye hareketlerinin kontrolünü savunmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, bu görüşe göre, Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin gerçekleşmesinde en önemli faktör parasal araçlardır. Parasal birliği gerçekleştirirken önce döviz kuru birliği kurulmalı, döviz rezervleri ortak bir fonda toplanmalı, daha sonra ekonomi ve maliye politikalarında birlik sağlanmalıdır. Fransa ve Belçika'nın görüşlerini temsil eden iktisatcılar ekonomik birleşmenin ve ekonomi politikalarında koordinasyonu sağlamanın, para birliğinden sonra gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık Almanya ve Hollanda'nın temsil ettiği iktisatçılar (Schiller Raporu) döviz kuru birliği kurulmadan önce ekonomi politikalarında bir koordinasyon sağlanması gereği üzerinde durmuşlardır. Çünkü, Topluluk içinde ekonomi politikaları arasında bir koordinasyon sağlandığında, herhangi bir baskı olmadan para birliğine daha kolay geçmek mümkün olacaktır. Bunun sonucunda bilançosu fazla veren ülkeler, açık verenleri finanse etme yükümlülüğünden kurtulacaklardır. Ayrıca bu iktisatçılar, dış dengeyi sağlamada sermaye haretlerinin mümkün olan en kısa sürede serbestleştirilmesinden yanadırlar. Barre Raporu ve Schiller Raporu'nda parasal birlikle ilgili hangi görüşler yer almıştır? Warner Raporu Fransa Cumhurbaşkanı George Pompidou, 1-2 Aralık 1969'da La Haye'de Topluluk Devlet Başkanlarının katıldığı Zirve'de, Avrupa'da bir para birliğinin kurulması için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı üzerine, Barre Raporu esas alınarak yeni bir çalışmaya başlanmıştır. 6 Mart 1970 tarihinde Komisyon, Lüksemburg Başbakanı ve Maliye bakanı Pierre Werner'in başkanlığında bir Komite oluşturmuştur. Werner, kendi adıyla anılan Raporunu, Barre Raporlarından da yararlanarak hazırlamıştır

5 Warner Raporu'nun temel ilkeleri şunlardır: Topluluk içinde tek bir para birimi oluşturmak veya milli paralar arasındaki dalgalanmaya engel olacak şekilde bir döviz kuru birliği sağlamak ve tam konvertibiliteye geçmek, Topluluk içi ve uluslararası para politikasını yürütecek bir merkez bankası kurmak ve ortak bri rezerv fonu yaratmak, Avrupa Parlamentosuna karşı sorumlu olacak ve uygulanacak ekonomi politikalarını belirleyecek yeni bir organ oluşturmak. Komisyon, Werner Raporu'nda bazı değişiklikler yapmıştır. Rapodaki önerilerin büyük bir kısmı ise, 22 Mart 1971 tarihinde Konsey tarafından onaylanmış ve yıllarını kapsayan birinci dönemde alınacak önlemler konusunda anlaşmaya varılmıştır. Topluluk merkez bankaları, Konsey'in almış olduğu karar ışığında (15 Haziran 1971) döviz kurlarındaki dalgalanma marjiını, % 0.75 'den %0.60 'a indirmişlerdir. Ayrıca, orta vadeli (2-5 yıl) mali yardım sisteminin kurulması karalaştırılmıştır. Fakat Mayıs ayı başında ortaya çıkan uluslararası para bunalımı sonucunda, 15 Haziran 'deabaşlatılmasına karar verilen döviz kuru marjlarının daraltılması uygulaması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Warner Raporu'nun temel ilkeleri nelerdi? Uygulama nasıl oldu? Avrupa Para Yılanı Werner Planı'nın Avrupa'da kabul edildiği günlerde dünya para sistemi büyük bir buhran içinde idi. 15 Ağustos 1971'de dolar altın ilişkisi son bulmuş, Aralık 1971 ve Şubat 1973'de dolar iki defa devalüe edilmişti. Dolar bunalımının yol açtığı bu gelişmeler karşısında Topluluk ülkeleri, Avrupa Para Yılanı (Tüneldeki Yılan) Sistemi ile Topluluk içinde döviz kurlarını istikrara kavuşturmaya çalışmışlardır. Bu arada Smithsonian Anlaşması ile milli paraların dolara göre toplam dalgalanma marjı % 4.5 olarak belirlenirken, milli paraların kendi aralarındaki toplam dalgalanma marjı %9'a yükselmiştir. Böyle bir fark, AT için çok sakıncalı durumlar yaratabilecek niteliktedir. AT, üyeleri için tarımsal ve sınai mallarda tek bir fiyat oluşturmak amacındadır. Eğer, Avrupa paralarının birbirlerine göre kurları toplam olarak % 9 değişirse, Topluluk içinde tek bir fiyat oluşumu sağlanamayacak ve Toplulukta ekonomik bütünleşme gerçekleştirilemeyecektir. AT ülkeleri bu %9'luk marjı geniş bulmuşlardır. Bunun üzerine Topluluk ülkeleri Mart-Nisan 1972 tarihindeki arasında "Brüksel ve Basel Anlaşmalarını" imzalayarak milli paralar arasındaki dalgalanma marjını azaltmak ve kurları sabitleştirmek amacıyla paralarını, dolara karşı belli bir aralık içinde ortak dalgalanmaya bırakmışlardır. 24 Nisan 1972 tarihinde Basel Anlaşması uyarınca topluluk merkez bankaları AT içindeki paralar arasındaki toplam dalgalanma marjının 21 Mrat Konsey Kararları gereğince % ± 2.25'i aşmaması gerektiğine, aksi bir durum olursa gereli önlemlerin alınmasına karar vermiştir. Böylece Yılan uygulamasına geçilmiştir. Bu önlemler arasında en önemli noktalardan biri, dalgalanmalara karşılık gerekli müdahalerin Topluluk paralarıyla yapılmasının kabul edilmesidir. Buradaki amaç, müdahale parası olarak doların önemini azaltmak ve Topluluk dışındaki bir ülkenin parasının müdahale aracı olark kullanılmasını önlemektir. Batı Avrupa ülkelerinin bu uygulamasına Avrupa Para Yılanı veya Tüneldeki Yılan (The Snake in The Tunnel) denir. Avrupa Para Yılanı'nın ortaya çıkışına yol açan gelişmeler nelerdir?

6 Avrupa Para Yılanına, AT'na gireceği düşünülen İngiltere, İrlanda ve Danimarka 1 Mayıs 1972'de, Norveç ise 23 Mayıs 1972'de katılmıştır. İngiltereve İrlanda, 23 Haziran'da sterline duyulan güvensizlik dolayısıyla ortaya çıkan rezerv kayıplarına dayanamayarak tünelden ayrılmış ve paralarını dalgalanmaya bırakmışlardır. Danimarka tünelden 27 Haziran'da çekilmiş, fakat dolar bandını korumaya devam etmiş, 10 Ekim'de Yılana tekrar dönmüştür. İtalya, 22 Ocak 1973'de, Fransız örneğinden esinlenerek çift döviz borsası yaratarak bir mali liret ve bir de ticari liret piyasası oluşturmuştur. Böylece İtalya, ülkeden sermaye çıkışını güçleştirmek için mali liretin değerinin düşmesine izin verirken ticari liretin Avrupa Para Yılanı içinde kalmasını sağlamaya çalışmıştır. Onun için ticari liretin Yılan içinde desteklenmesine devam edilmiştir. Uluslararası döviz piyasalarında ortaya çıkan dalgalanmalar üzerine, Şubat tarihinde Avrupa ve Japon döviz piyasaları kapatılmış, 14 Şubat'ta ABD doları % 10 oranında devalüe edilmiştir. Doların değerinde meydana gelan düşmeler sonucunda Almanya'ya önemli miktarda dolar akmaya başlamıştır. Bunun üzerine 2-14 Mart tarihleri arasında dünyada bütün döviz borsaları kapanmıştır. Bu gelişmeler karşısında AT Bakanlar Konseyi, 12 Mart 1973'de Brüksel'de toplanarak bazı kararlar almışlardır. Bu kararlar sonucunda, AT ülkelerinin altısı için sabit parite ve dar marjlar ilkesi benimsenmiş, Smithsonian Anlaşması'nın doların desteklenmesi konusunda Topluluğa getirdiği yükümlülükler kaldırılmıştır Mart ayıdan sonra Avrupa Para Yılanı, ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak genişletilmiş aralık uygulamasından çıkmış, 1976 yılına kadar ortak dalgalanmaya, bu tarihten sonra ise gözetimli dalgalanmaya dönüşmüştür. Avrupa Para Yılanı, AT ülkelerinin 1979 yılından Avrupa Para Sistemine geçmelerine kadarki dönemde üye ülkelerin ödemeler bilançosu sorunlarına köklü çözümler getirememiştir. Bu dönemde Hollanda florini ile Belçika frangı bir, İsveç kronu iki, Norveç kronu üç defa devalüe, Hollanda florini ile Norveç kronu bir, Alman markı ise dört defa revalüe edilmiştir. Ayrıca Yılan, özellikle 1978 den sonra Alman markı, Danimarka kronu, Hollanda florini ve Belçika-Lüksemburg frangları ile işlemiş, bir "mini yılan" uygulamasına dönüşmüştür. Diğer bir deyişle Yılan, bir mark bölgesi durumuna gelmiştir. 24 Nisan 1972'de yürürlüğe giren Yılan uygulaması da başarılı olamamıştır. İngiltere, Fransa ve İtalya gibi güçlü topluluk ülkeleri, ortaya çıkan baskılara dayanamayarak zaman zaman uygulamadan ayrılmışlardır. Döviz kurları arasındaki dalgalanma marjlarını daraltma yolunda Toplulukta ikinci önemli girişim olan Yılan uygulamasından üç üye ülke ayrılmış, dördüncü ülke ise büyük tavizlere bağlı olarak sistemde kalabilmiştir. Bununla beraber Yılan uygulaması, Avrupa Para Sisteminin 1979 yılında kurulmasına kadar geçen süre içinde Sistem için iyi bir deneyim olmuştur. Bu uygulama, üye ülkelerin ekonomik yapılarında, politik tercihlerinde ve hedeflerinde önemli farklılıklar bulunan, birbirinden değişik sebepler ile Yılana katılan ülkelerin, dar bir band içinde döviz kurlarını belirlemelerinin pek mümkün olmadığını ortaya koyması açısından ilginçtir. Avrupa Para Yılanı uygulamasını kısaca anlatınız

7 AVRUPA PARA SİSTEMİ Kuruluşu 1978 yılına gelindiğinde doların değerinde meydana gelen düşüş hızlanmıştır. Ayrıca, ABD Başkanı Carter'in izlemiş olduğu politika karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'estaing ile Almanya Başbakanı Helmut Schmitd, Avrupa Para Sisteminin öncelikle kurulması konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bunun üzerine 6-7 Temmuz 1978 tarihleri arasında Bremen de toplanan Avrupa zirvesinde Avrupa'da parasal birliği gerçekleştirecek bir plan görüşülerek kabul edilmiş ve Bremen Raporu'nun ekinde Avrupa Para Sisteminin anahatları belirlenmiştir. Buna göre; Avrupa Para Sisteminin ilk yıllarında Yılana katılmayan ülkeler, merkezi kurlar etrafından daha geniş bir dalgalanma marjını kabul edebilecekler, döviz piyasalarına müdahale üye ülkelerinin paralarıyla gerçekleştirilecek, merkezi kurların değiştirilmesi karşışıklı anlaşmalar ile mümkün olacaktır. Avrupa Para Birimi ECU, sistemin esasını oluşturacaktır. Avrupa Para sistemine katılan ülkeler, diğer ülkelere karşı uyguladıklarıdöviz politikalarında işbirliği sağlayacaklardır. Dolara karşı müdahalelerde de birlikte hareket edilebilecektir. 13 Mart 1979'de Avrupa Para Sisteminin (APS) esasını oluşturan tasarı kabul edilmiştir. APS'nin Toplulukta parasal istikrarın sağlanmasındaki başarısı, AT'nun parçalanmasına yol açabilecek bir gidişi tersine çevirmiş ve birleşme sürecini hızlandırmıştır. Avrupa Para Sistemi tasarısı ne zaman ve hangi şartlarla kabul edilmiştir? APS, AB'ne üye olmayan Avrupa ülkelerinin katılımına açıktır. Bu sebeple Norveç Hükümeti kronu, 22 Ekim 1990'da % ± 2.25'lik dalgalanma marjı ile ECU'ye bağlamıştır. İsveç Merkez Bankası Başkanı, İsveç'in APS'ne 1992'den önce katılmayacağını açıklamasına rağmen İsveç kronu da, 17 Mayıs 1991 tarihinden itibaren ECU'ya bağlanmıştır. Topluluklara sonradan katılan Yunanistan, İspanya ve Portekiz, tıpkı İngiltere gibi merkez bankaları Avrupa Para Sistemi Anlaşmasını imzaladıkları zaman, Sistem'e üye olmuşlardır. Sistem'in temel taşı olan döviz kuru mekanizmasına İspanya 20 haziran 1989'da, İngiltere 8 Ekim 1990'da, Portekiz ise Nisan 1992'de katılmışlardır. Döviz kuru mekanizmasına yeni katılmaları sebebiyle sterlin, esküdo ve pesetaya ± % 6'lık bir dalgalanma marjı tanınmıştır. Mekanizma dışında kalan Yunanistan'ın para birimi ECU'ye dahildir. APS'ne dahil olan merkez bankaları, ABD doları ve altın rezervlerinin % 20'sini Avrupa Parasal İşbirliği Fonu tarafından ihraç edilen ECU ile değiştirmişlerdir. APS'ne üye olan olan ve üye olmayan ülkelerden Sisteme katılanlara örnek veriniz. Esasları Avrupa Para Sistemi'nin temel amacı, AT içinde parasal istikrarı gerçekleştirmek ve istikrarlı bir Avrupa Para Bölgesi yaratmaktır. Uzun dönemli amaçları ise şunlardır: İstikrar içinde büyüme ve tam istihdamı sağlama, Topluluk bölgeleri hayat seviyeleri arasında farklılıkları asgariye indirme, Topluluk üyesi ülkelerin para politikaları arasında işbirliğini temin etme

8 Avrupa Para Sistemi esası, sabit fakat ayarlanabilir döviz kurlarıdır. Sistem içindeki her ülkenin milli parasının merkezi kuru (esas kur) ECU cinsinden ifade edilmiştir. Ülkelerin milli paraları bu merkezi kurlar etrafında ± %2.25 (sterlin, esküdo ve peseta için % ± 6) dalgalanabilmektedir. İspanya ve Portekiz'de enflasyon oranları yüksek olduğu için bu iki yeni ülke için marj yüksek tutulmuştur. ± % 2.25'lik merkezi kurlardan istisnai olarak diğer bir sapma hakkı, daha önce İtalya'ya verilmiştir. Döviz kuru mekanizması yürürlüğe konduğu zaman İtalyan lireti için de ± % 2.25'lik marj uygulanmaya başlanmıştır. Sistemin diğer temel özellikleri aşağıda belirtilmiştir: Sistem, Topluluk dışı ülkelere açıktır. Parasal işlemler ECU'ye dayanmaktadır. Birliğe üye her ülkenin özel durumu dikkate alınmaktadır. Üye ülkelerin merkez bankalarındaki döviz rezervlerinin bir bölümü ortak kullanıma ayrılmış, böylece önemli ölçüde mali imkan yaratılmıştır. Ödemeler bilançosu fazla veren üyelerin de sistem içinde sorumlulukları vardır. Sistem, Avrupa Para Yılanı kadar sıkı kurallara bağlanmıştır. Avrupa Para Sistemi'nin temel özellikleri ve amaçları nelerdir? Avrupa Para Birimi (ECU) ECU nedir? Tanımı ve Kapsamı Avrupa para birimi ECU, Avrupa paralarından meydana gelen bir sepete dayanan ve Topluluk para otoriteleri tarafından "ödeme aracı" ve "hesap birimi" (nümerer) olarak kabul edilen resmi ve suni bir para birimidir. Hesap birimi olmasının yanında ödeme aracı özelliğini de taşır. Bu niteliğiyle bir "rezerv para" durumundadır. ECU, Birlik içinde bütün faaliyetlerde standart bir hesap birimi olarak kullanılmaktadır. Fonksiyonları Her milli paranın döviz kurunda meydana gelecek "sapma eşiği" nin hesaplanmasında "göstege" (referans birimi) olarak yer alır. AB para otoriteleri arasında "ödeme aracı" ve "rezerv" birimi olup, SDR'ye benzer. APS'nin işleyişinde temel "hesap birimi" dir. ECU'nun fonksiyonları nedir?

9 ECU Sepeti ECU sepeti, Birlik üyesi 12 ülkelerin paralarının sabit tutarlarının (sabit miktarlarının), toplamından oluşur ve her üyenin ağırlık katsayısına göre belirlenir. Katsayılar ülkenin GSMH'sı, Birlik içindeki ticaret hacmi ile kısa vadeli parasal destekleme sistemindeki paylarına bağlıdır. Sabit tutarlar, zaman içinde değişebilir. 17 Eylül 1984 tarihinde Yunan drahmisinin ECU sepetine katılması ile tutarlar yeniden ayarlanmıştır. İspanya ve Portekiz'in 1 Ocak 1986'da AT'na tam üye olması sonucunda peseta ve esküdo, 1989 yılında ECU'nun revizyonu sırasında ECU'ye dahil edilmiştir. Ülke paralarının sepet içindeki ağırlıkları zaman içinde değişebilir itibarıyla ECU sepeti içinde en ağırlıklı beş para sırasıyla % 30.5, % 19.4, % 12.7, % 9.5 ve % 9.4 ağırlıklarıyla Alman markı, Fransız frangı, İngiliz sterlini, İtalyan lireti ve Hollanda florini'dir. En az ağırlıklı para ise % 0.3 ile Lüksemburg frankı'dır. ECU sepeti nedir? Sepet içinde en ağırlıklı paralar hangileridir? Yaratılması ECU, Birlik üyesi ülkelerin sahip oldukları altın rezervlerinin %20'si ile brüt dolar rezervlerinin %20 'sinin Avrupa Parasal İşbirliği Fonu'na (APİF) aktarılması sonucunda yaratılmaktadır. Birlik üyesi ülkelerin altın ve dolar rezervlerindeki değşiklikler ile piyasadaki altın ve döviz fiyatlarındaki oynamalar, yaratılan ECU miktarına etki eder. Dolayısıyla ECU miktarandaki oynamalar, yaratılan ECU miktarına etki eder. Dolayısıyla ECU miktarındaki değişmeler, APİF'na yatırılan dolar ve altınlar ile bunların ECU cinsinden fiyatlarında meydana gelen gelişmelere bağlıdır. ECU'yi yaratma yetkisi " Nisan 1973 tarihli Yönetmelik ile kurulmuş olan Avrupa Parasal İşbirliği Fonu'na verilmiştir.. ECU nasıl yaratılmaktadır? APİF'nun görevleri şunlardır; Merkez Bankalarının emrine ayırdıkları döviz ve altın rezervlerinin karşılığında ECU çıkarmak, Kısa vadeli finansman kredilerini yönetmek, Kullanılabilir kredi miktarını arttırmak, Bankaların, diğer bankalar karşısındaki hesap durumlarını, borç ve alacaklarını her ay belirleyip ödemelerini sağlamak. APİF'nun görevleri nelerdir? Kullanımı ECU, Avrupa Kalkınma Fonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu gibi Avrupa kuruluşlarınca kullanılmıştır. Ayrıca AB ülkelerinde uluslararası tahvil ihracı, ECU ile yapılmıştır. Konsey, 1 Ocak 1981 tarihnde yayınladığı bir Tüzük ile, ECU'nun bütün topluluk faaliyetlerinde kullanabileceğini kararlaştırmıştır. ECU'ler Topluluk üyesi ülkelerin döviz piyasalarındaki müdahale işlemleri sonucu ortaya çıkan alacakların tasfiyesi veya ödemeler bilanço

10 su açıklarının finansmanında kullanılmıştır. ECU aynen SDR gibi kaydi bir para olduğu için bütün bu işlemler İşbirliği Fonu'nun kayıtlarında görünmüştür. ECU ile döviz bozdurma dışında belli başlı bir ticari para birimi ile yapılacak herşey gerçekleştirilebilir. Tahvil piyasası açısından ECU, ABD doları, Yen, DM, İsviçre frangı ve İngiliz sterlininin ardından önemli bir para birimi olarak yer almıştır. ECU nerelerde kullanılmıştır? Döviz Kuru Mekanizması Avrupa Para Sistemi'nin üç önemli temelinden biri, döviz kuru mekanizmasıdır. Bu Mekanizma'ya Yunanistan üye değildir. Bu devletin döviz kuru mekanizmasına katılmaması, temelde ekonomik yapısının diğer üye ülkelere göre oldukça zayıf olmasındandır. Mekanizmaya dahil olan 11 ülkenin döviz kurlarındaki dalgalanmaların sınırlarını belirleyen iki kriter söz konusudur. Diğer bir deyişle mekanizmada iki tür "dalgalanma marjı" vardır. Bunlar; zorunlu müdahle sınırları ve sapma eşiği'dir. Şimdi, bu dalgalanmaları görelim. APS'nin döviz kuru mekanizmasında kaç tür dalgalanma marji vardır? Sisteme dahil her AT üyesi ülkenin parasının ECU ile gösterilen ve belli bir süre değişmez kabul edilen bir karşılığı yani "merkezî kuru" vardır. Bu kurlara dayanarak her bir üye ülke parası ile diğer üye ülke paraları arasında Bretton Woods sisteminde olduğu gibi ikili merkezi kurlar (çapraz kur) belirlenir. Bir paranın değerinin ABD dolarına göre ECU sepetine giren paralardan daha hızlı artması (azalması) dolayısıyla ortaya çıkan istikrarsızlıklardan sorumlu tutulabilmesi için sapma eşiklerinin bilinmesi gerekir. Avrupa para sistemi'nde, başlangıçta sisteme dahil olan her para için öngörülen ± %2.25 oranındaki maksimum dalgalanma marjının % 75'ine yani dalgalanma sınırının ±%1.7'sine eşit bir sapma eşiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, sistem içindeki ülkelerin paralarında meydana gelebilecek dalgalanmaların, diğer paraların dalgalanmalarının ortalamasından belli oranda sapma göstermesi durumunda bir tehlike söz konusudur. Diğer bir deyişle sapma, bir çeşit "alarm çanı" görevini yapmaktadır. Sapma eşiği şu formüle göre hesaplanır : Eşik=(1- İlgili Ülke Parasının Sepet İçindeki Ağırlığı) x (0.75) x (± %2.25 veya ± % 6 veya ± % 15). Eğer milli bir para ECU'ye oranla kendi sapma eşiğini aşarsa, eşiği aşan ülkenin yetkili otoriteleri izleyecekleri para ve maliye politikaları ile bu durumu düzelteceklerdir. Diğer bir deyişle, bu sınıra ulaşınca ilgili ülkenin otoriteleri müdahalede bulunacaklardır. Bunun için, müdahaleyi yapan ülke parasından en fazla sapma gösteren para yerine, çeşitli paralar kullanılır. Para politikası önlemleri merkezi kurların değiştirilmesi ve diğer ekonomi politikası önlemleri ile de desteklenir. ECU'nun değeri, bir para sepetine bağlandığı için tıpkı SDR'de olduğu gibi kapsadığı paralara oranla daha istikrarlı olmuştur. Çünkü, ECU'yü oluşturan paralarda meydana gelecek bir dalgalanma, ECU'ye ancak bu paranın ECU içindeki ağırlığına göre yansıyacaktar. Diğer bir deyişle ECU içinde daha fazla ağırlığa sahip olan ülkelerin paralarındaki değer değişmeleri ECU değerini, sepet içinde daha düşük payı olan paraların değerlerinde meydana gelen değişmelerden daha fazla etkiler. Bu duruma kısmen engel olmak için, ECU içinde ağırlığı olan ülkelerin eşikleri daha dar tutulmuştur

11 Bir ülkenin parası sapma eşiğine geldiği zaman Merkez Bankaları Guvernörler Komitesi, Para Komitesi, Ekonomi Politikası Komitesi ile Bakanlar Konseyi gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer müdahale gerekirse, bu sisteme üye olan ülkelerin paralarıyla gerçekleştirilir. Sapma eşiği nasıl belirlenir? Eşiğin fonksiyonları nelerdir? AVRUPA BİRLİĞİNDE EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK Ekonomik ve Parasal Birliğin Aşamaları AB'de ekonomik ve parasal birliğe üç aşamada ulaşılacaktır. Bu aşamalar Şekil 14.1.'de özetlenmiştir.? Birinci Aşama Bu aşamada, Topluluk üyelerinin tamamı Avrupa Para Sistemi'nin mekanizmasına dahil olmuş, Yunanistan bu mekanizmaya girmemiştir. AT içinde sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir. 1 Temmuz 1990 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 1993 tarihinde sona ermiştir. Bu aşama boyunca üye ülke paraları arasında sabit kurların belirlenmesini mümkün hale getirmek ve tek para birimi oluşturmak için, üye ülkeler uyum programları hazırlamışlardır. Buna göre; ikinci aşamaya geçiş tarihi olan tarihine kadar her üye devlet ; Kendi aralarında ve üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında sermaye hareketlerine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldıracak, Fiyat istikrarını sağlayacak, Kamu maliyesini sağlamlaştıracak, Merkez Bankalarını bağımsızlaştıracakdı. AB'de ekonomik ve parasal birliğin ilk aşamasında nelerin gerçekleştirilmesi bekleniyordu? İkinci Aşama tarihinde başlamasına karar verilen ikinci aşamada bir "Avrupa Para Enstitüsü" (APE) kurulması ve Parasal Birliğin tamamlanması ile birlikte bu kurumun Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) dönüşerek özerk bir şekilde Topluluk para politikasını yönlendirmesi öngörülmektedir. Avrupa Para Enstitüsü, 1994 yılında Frankfurt'ta resmen açılmıştır. Avrupa Merkez Bankası ve üye ülke merkez Bankaları, topluluk organlarından ya da kendi ülkelerinin hükümetlerinden hiçbir şekilde talimat alamayacaktır. İkinci aşama, üye ülkeler arasında birleşme çabalarının sürdürüleceği ve arttırılacağı bir "geçiş dönemi" olacaktır. İkinci aşamanın özellikleri nelerdir?

12 Üçüncü Aşama Üçüncü aşamaya, 1 Ocak 1999'da geçilmiştir yılına kadar üçüncü aşamaya geçiş için gerekli kriterleri yerine getimeyen ülkeler, gerekli performansa ulaştıklarında bu aşamaya geçen ülkelere katılabileceklerdir. En az her 2 yılda bir veya tek paraya geçiş için gerekli şartları yerine getirmemiş olan bir ülkenin talebi üzerine, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası durumu inceleyecektir. Ekonomik ve Parasal Birliğe yeni bir üyenin kabülü, Konsey'in nitelikli çoğunlukla alacağı karara bağlı olacaktır. İngiltere Birliğe istediği zaman katılacaktır. Antlaşmadan maufiyet hükmü sadece İngiltere için geçerli kılınmış ve Antlaşma metni içinde değil, ek bir Protokol'de düzenlenmiştir. Üçüncü aşamaya geçiş için gerekli ekonomik yakınlaşma şartları aşağıda özetlenmiştir ; Birliğe üye ülkelerin 12 aylık enflasyon ortalaması, AB'de en düşük enflasyon oranına sahip 3 ülkenin enflasyon ortalamasından en çok 1.5 puan fazla olabilecektir, Üye ülkelerde devlet borçları GSİYH'nın % 60'ını geçemeyecektir, Bütçe açığı GSYİH'nın % 3'ünden fazla olmayacaktır, Herhangi bir üye ülkede uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle en iyi performans gösteren 3 üyenin faiz oranından en fazla % 2 fazla olabilecektir, Son 2 yıl itibariyle üye ülke parasının diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmemesi gerekmektedir. Böylece, tüm Topluluk üyelerinin yıllardan beri disiplinli maliye ve para politikaları uygulayarak uzun vadeli fiyat istikrarını sağlamış olan Almanya'nın standartlarına uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Üye ülkeler maliye ve para politikalarını belirlerken, Topluluk normlarına uyum sağlama hedefini gözetmek durumunda kalacaklardır. Üye ülkelere yukarıda sayılan şartları yerine getiremedikleri takdirde, 4 yaptırımdan biri veya hepsi uygulanabilecektir. Bu yaptırımlar şunlardır; Üye ülke bonolarının sağlıksız olduğu yolunda bir bildiri yayımlanması, Avrupa Yatırım Bankası'nın ilgili üye ülkeye borç vermemesi, AB'ne faizsiz bir depozito yatırılması zorunluluğu, Para cezası. AB'de ekonomik ve parasal birliğe ulaşmada üçüncü aşamaya geçiş için gerekli şartlar ve bu şartlar yerine getirilemediği taktirde uygulanabilecek yaptırımlar nelerdir?

13 1 Temmuz 1990 Üye ülke ekonomik performanslarının yakınlaştırılması 1 Ocak 1994 Avrupa Para Enstütüsü'nün Frankfurt'ta kurulması 2 Mayıs 1998 * APB'ye katılacak ülkelerin açıklanması * Üye Ülke paralarının birbirlerine ikili dönüşüm oranlarının sabitlenmesi 1 Ocak 2002 EURO kağıt ve madeni paraların tedavüle çıkması Kasım 1993 Maastricht Antlaşmasının yürürlüğe girmesi AB'nin kurulması 1 Ocak 1999 * APB'ye üye ülke paralarının EURO karşısındaki kurlarının sabitlenmesi *EURO'nun kaydi olarak kullanılmaya başlaması *TARGET sisteminin devreye girmesi 1 Temmuz 2002 APB'ye dahil paraların yasal statülerinin sona ermesi, sadece EURO kullanımının başlaması 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Şekil Avrupa Para Birliği'nin Üç Aşaması

14 AVRUPA PARASI : EURO Avrupa Parası, Euro, 1 Ocak 1999'dan itibaren AB'de Parasal Birliğe katılan 11 üye ülkenin (İngiltere, Danirmarka, İsveç ve Yunanistan hariç) geçerli parası haline gelmiştir. Euro'ya geçiş, geri dönülemez bir olaydır yılı ortasına kadar geçecek süre, "geçiş dönemi" olacaktır. Bu dönemde gerçek ve tüzel kişiler hesaplarını Euro cinsinden tutmaya başlayacaklardır. Euro, bir para birimi olarak 100'e bölünecektir Milli paralar Euro'nın ondalık almayan alt bölümleri haline gelecek ve 31 Aralık 2001 tarihine kadar öyle kalacaklardır. (Tablo ) Bu dönem boyunca fiyatları milli paralar cinsinden hesaplamak ve ödemeleri milli paralarla yapmak mümkün olacaktır. 1 Ocak 1999'dan önce milli paralar cinsinden yapılan sözleşmeler, taraflar değiştirmeyi arzu etmedikleri sürece dönem sonuna kadar aynen kalacaktır. Bu aşamada, vatandaşların ve firmaların, milli paraları kullanmaya devam etmeleri beklenmektedir. Euro, 1993 yılında yürürlüğe giren Maasricht Antlaşması sonrasında AB üyesi ülkelerin yasal olarak tek parası olmuştur. Fakat o tarihte ismi henüz konmamış idi Aralık 1995 tarihinde Madrid'te yapılan AB Zirvesi'nde üye ülkeler, AB ülkeleri tek parasının adının "Euro" olmasını kabul etmişlerdir. Maastricht Antlaşması'nda öngörülen şartları yerine getiren ülkelerin, 1 Ocak 1999'da Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği'nin üçüncü aşamasına geçmesine karar verilmiştir. 1 Ocak 2002'de ise Euro banknot ve bozuklukları piyasaya çıkarılacaktır. Euro'ların üzerinde de milli semboller bulunacaktır. Mesela Almanya için banknotun bir yüzü Euro, diğer yüzü ise bir Alman sembolü taşıyacaktır. Bu farklılıklar, Euro'nun tüm katılımcı ülkelerde tedavülde olmasını etkilemeyecektir. 1 Temmuz 2002 tarihinde ise, Euro'ya geçiş tamamlanacaktır. Böylece Euro, tamamen milli para birimlerinin yerini alacaktır. EURO'nun tamamen milli para birimlerinin yerini alması süreci nasıl gerçekleşecektir? Euro'nun kullanıma girmesiyle, bazı avantajlar ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliği'nde 2000'li yılların başında tek para birimine geçişle, AB içinde seyahat eden kişilerin döviz kurlarındaki farklılıklardan kaynaklanan maddi zarara uğramalarınının önüne geçilecektir. AB içinde komisyon ücretleri ortadan kalkacak, ödeme ve havale işlem ücretlerine son verilecektir. Mal ve hizmetlerin satış fiyatları 11 AB ülkesinde aynı olacak ( Euro cinsinden), böylece fiyatlar konusundaki belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Euro'nun kullanıma girmesiyle Avrupa'da artık tüm fiyatlar bu para birimi cinsinden ifade edilecektir. Böylece kur farklılıklarının gizlediği gerçek fiyatlar ortaya çıkacaktır. Hangi malın nerede pahalı, nerede ucuz olduğu bilinecek, Avrupa pazarı fiyat şeffaflığına bürünecektir. Tek para birimi AB içinde istikrar yaratacak, bu ise büyüme ve istihdamı arttıracaktır. Faiz oranlarındaki belirsizlikler ortadan kalkacak, milli hükümetler birbirlerinin ekonomi politikaları üzerinde daha fazla etkiye sahip olacaklardır. Döviz işlemlerinde basitlik ve işlem maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlanacak, ticaret canlanacaktır. Böylece yatırımlar teşvik edilecektir. Euro ile beraber dünyada ticaret, rezerv ve değerlendirme birimi olarak kullanılan başlıca paraların sayısı üçe çıkacaktır (dolar, yen, euro). Euro ile birlikte AB sınırları içinde dünyanın en büyük devlet tahvil piyasası oluşacaktır. AB üyesi olsun olmasın, Avrupalı ülkelerin Eurobond adı altında tahvil ihraç ettikleri piyasa, Euro ile işlem yapmaya başlayacaktır. AB üyesi ülkeler devlet borçlarını Euro'ya cevirecekleri için piyasa

15 derinlik kazanacaktır. Hisse senetleri Euro ile fiyatlanacağından bu uygulama, Avrupa sermaye piyasalarını entegre edecektir. Böylece en etkin finansman yöntemi ve en düşük finansman maliyeti elde etme konusunda yatırımcılara önemli avantajlar sağlanacaktır. Euro, AB'de tek pazarın tamamlanmasında son aşamadır. Tablo14.1. Milli Paraların Euro Karşısındaki Sabit Kurları.? 1 EURO = ALMAN MARKI 1 EURO = AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO = BELÇİKA FRANGI 1 EURO = FIN MARKASI 1 EURO = FRANSIZ FRANGI 1 EURO = HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO = İRLANDA LİRASI 1 EURO = İSPANYOL PEZETASI 1 EURO = İTALYAN LİRETİ 1 EURO = LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO = PORTEKİZ ESKÜDOSU Euro'nun kullanıma girmesiyle ortaya çıkacak avantajlar neler olabilir? Milli Paraların AB İçinde Birbirine Çevrilmesi AB ülkelerinin milli paralarının birbirine nasıl çevrildiğini bir örnek yardımıyla açıklayalım: Örnek 1000 Alman markını (DEM) Hollanda Florinine (NLG) çeviriniz. Euro Kurlarına göre; 1 EURO = DEM'dir. Basit Orantı Kurarsak; 1 EURO = DEM ise,? = 1000 DEM? = 1000 x 1 1,95583 = 511,292 Euro bulunur. Euro Kurlarına göre; Basit Orantı Kurarsak; O Halde 1 EURO = NLG'dir. 1 EURO = NLG ise, EURO =?? = 511,292 x DEM = 1126,74 NLG' dir. = 1126,74 NLG bulunur. AB ülkelerinin milli paralarının birbirine nasıl çevrildiğini bir örnek yardımıyla açıklayınız

16 TÜRKİYE AÇISINDAN AB İLE PARASAL BİRLiK VE EURO? Parasal Birliğin Değerlendirmesi Türkiye ekonomisinin 1990 yılından sonraki performansı değerlendirildiğinde, AB'nin makro ekonomik yaklaşım kriterlerine uyumu açısından en olumsuz durum, enflasyon ve faiz oranlarındadır. Kamu açıkları açısından Türkiye'nin performansı biraz daha iyidir. Türkiye, AB Antlaşması'ndaki üç kriter (enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru istikrarı) açısından birliğin şartlarına uyum gösterememiştir. Burada esas önemli olan kriter, enflasyondur. Çünkü diğer kriterler, buna bağlıdır. Türkiye'de son yıllardaki enflasyınun en önemli sebebi, büyük kamu açıklarının finansmanından kaynaklanan faiz ödemeleri ile döviz kurlarındaki artışlardır. Bu sebeple kamu en kısa sürede açıklarını azaltmalı ve bu açıkların iç borçlanma yoluyla finansmanından vazgeçmelidir. Bunun için vergi gelirleri artırılmalı, kamu borç stoklarının büyümesi sınırlandırılmalı ve borç vadeleri uzatılmalıdır. Döviz kurunun istikrarının sağlanmasında, Türkiye'nin dışarıdan Avrupa Para Sistemi'nin Döviz Kuru Mekanizmasına dahil olması önerilebilir. Fakat üye ülkelerin milli paralarının tam konvertibl olmasının gerekliliği ve TL'nin, uluslararası ödemelerde kullanılan ve dış piyasalarda aranılan para olma özelliğine henüz kavuşamamış olması nedeniyle TL tam konvertibl bir para değildir. Türkiye'de 1994 yılında Merkez Bankası çevreleri, döviz kurunun belirlenmesinde, Avrupa Para Sisteminde olduğu gibi MB'ca her ay belirlenecek bir bandın içinde döviz kurunun serbestçe dalgalanması sistemine geçilebileceğini açıklamışlardır. Bandın alt ve üst sınırları MB tarafından her ay bilerlenecek, aylık bant dövizde istikrarın sağlanmasına yönelik bir uygulama olacaktır. Bu sistem, 1980'li yıllarda Arjantin, Şili, Kolombiya ve İsrail'de belli süre uygulanmış, başarılı olamayınca kısa bir süre sonra terkedilmiştir. Kısmi başarı, hiper-enflasyon yaşayan İsrail ve Kolombiya'da elde edilebilmiştir. Sistemin başarısı, ekonomideki temel makro dengelerin bozulmasına yol açacak ekonomik politikaların uygulanmamasına bağlıdır. Türkiye'de tüm makro dengeler bozuk ve izlenen makro ekonomi politikaları enflasyonu körükleyici bir nitelikte olduğu sürece, bu uygulamadan olumlu sonuç almak mümkün olamayacaktır. AB'daki parasal birliği Türkiye açısından değerlendiniz. Euro'nun Değerlendirmesi Türkiye, Euro'nun kullanılmaya başlanmasıyla bundan birinci derecede etkilenecek bir ülkedir. Türkiye, dış ticaretinin yüzde 50'sini AB ülkeleriyle yapmaktadır. 94 milyar dolarlık dış borcun yüzde 40'ı Avrupa paraları cinsindendir.. Merkez Bankası rezevlerinin yüzde 60'ı AB ülkeleri paralarından oluşmaktadır. Türkiye, AB ülkeleriyle 'da Gümrük Birliği'ni gerçekleştirmiştir. Euro kullanımıyla birlikte Türkiye'de şirket birleşmeleri artacak, otomotiv, bankacılık, sigortacılık alanlarında görülen birleşmeler hızlanacaktır. Tek paraya geçilince tahminen 65 milyar doları bulan çeşitli harcamalar için para ödenmeyecektir. Bu, şirketlerin maliyetlerini düşürecektir. Fiyatların Euro cinsinden ifade edilmesiyle, karşılaştırmalar kolaylaşacaktır. Bu durum, Türk şirketlerin fiyatları daha sağlıklı görmelerine yol açacak, piyasalarda "şeffaflaşma" artacaktır

17 Döviz kuru belirsizliği azalacak, daha önce herbir AB ülkesinin parasına karşı kur riski varken, şimdi sadece Euro için risk olacaktır. Bunun sonrasında pozisyon tutmak daha kolaylaşacaktır. İthalata ikame mallar üreten yerli sanayide, iç piyasada rekabet aratabilecektir. Güçlü Euro, Türkiye'nin ihracat gelirlerini olumlu yönde etkilerken, ithalat giderlerini arttıracağından ekonomiye olumsuz etkisi olacaktır. Zayıf Euro'da ise, bu etki tersine dönecektir. Euro'nun aşırı güçlenmesi, Türkiye'nin dış mali yükümlülükleri içinde Euro'nun payını çoğaltacaktır. Dış borçların yüzde 45'nin Avrupa paralarından oluştuğu düşünülürse, bunun artması, ağırlığın Euro'ya geçmesi anlamına gelecektir. Euro'nun kullanımının Türk Ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri nelerdir? Özet Para birliği, döviz kurlarında birliğin sağlanmasını, sermaye hareketlerine konan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını, üye ülkeler arasında konvertibilitenin gerçekleştirilmesini, konvertibilitenin korunacağı konusunda tam bir güvencenin sağlanmasını gerektirir. Para birliği'ne katılmanın faydaları arasında döviz rezervlerinde tasarruf, birlik içinde belirsizliğin ortadan kalkması, sermaye hareketlerinde mobilizasyon, kambiyo işlemlerinin ortadan kalkması sayılabilir. Para birliğine katılmasının maliyeti, birlik içinde sabit kur sisteminin uygulanması dolayısıyla orataya çıkar. Ülke, para birliğine katılmakta, bağımsız bir döviz kuru politikası izleyemez. Avrupa Birliği'ni kuran Roma Antlaşması'nda parasal konularda kesin hükümler bulunmamakta idi. Fakat buna rağmen Avrupa Birliği üyeleri Birlik içinde bir Avrupa Para Sistemi kurulması için çalışmalara başlamışlardır. Bu çerçevede Barre ve Werner Raporları hazırlanmıştır. Avrupa Para Yılanı veya Tüneldeki Yılan, Avrupa Para Sistemi Kurulmadan önceki uygulamalardır. Avrupa Para Sisteminin esasları, 1978 Bremen Avrupa Zirvesi'nde kabul edilen Bremen Raporu'nun ekinde belirlenmiş ve sistem resmen 13 Mart 1979'de yürürlüğe girmiştir. Avrupa Para Sistemi'nin temel amacı, Avrupa Toplulugu içinde parasal istikrarı gerçekleştimek ve istikrarlı bir Avrupa Para Bölgesi yaratmaktır. Sistem, sabit fakat ayarlanabilir döviz kurlarına dayanmıştır. Avrupa Para Sistemi Avrupa Para Birimi (ECU), döviz kuru mekanizması ve kredi mekanizması (parasal destek) olarak üç temel üzerinde inşa edilmiştir. Günümüzde EURO'nun esasını oluşturan ECU, Avrupa paralarından meydana gelen bir sepete dayanan ve Topluluk para otoriteleri tarafından "ödeme aracı" ve "hesap birimi" olarak kabul edilen resmi ve suni bir para birimi olarak geçmişte görev yapmıştır Maastricht Antlaşması ile, Avrupa Topluluğu (o zamanki ismi) ülkelerinde Tek Para Birimi ile sembolleşen Avrupa Para Biriliği'nin üç aşamada Ekonomik ve Parasal Birliğe ulaşması öngörülmüştür

18 Ekonomik ve Parasal Birliğin üç aşamasından ilki, 1 Temmuz 1990 tarihde başlamış ve 31 Aralık 1993'de son bulmuştur. İkinci aşama, 1 Ocak 1993'te başlamıştır. Bu aşamada, bir Avrupa Para Enstitüsü'nün kurulması ve bunun daha sonra Avrupa Merkez Bankasına dönüştürülmesi öngörülmüştür. Üçüncü aşamaya, 1 Ocak 1999'da geçilmiştir. Bu aşamaya geçiş için 15 AB üyesi ülkenin "ekonomik yakınlaşma" kriterlerini yerine getirmesi gereklidir. Bu kriterler, 5 adettir. 1 Ocak 1999'da Avrupa Para Birliği'ne katılan AB üyesi ülkeler, paralarının Avrupa Parası olan EURO karşısındakı kurlarını sabitlemişlerdir. Bu tarihten sonra EURO, kaydi olarak üyelere kullanılmaya başlamıştır. 1 Ocak 2002 tarihde EURO kağıt ve madeni paraları tedavüle çıkacaktır. 1 Temmuz 2002'de ise, APB'ne dahil milli paraların yasal statüleri sona erecek ve AB ülkelerinde sadece EURO kullanılmaya başlanacaktır. EURO'nun tam olarak kullanıma girmesiyle, AB içinde seyahat eden kişilerin döviz kurlarındaki farklılıklardan kaynaklanan maddi zararları ortadan kalkarak, komisyonlar sıfırlanacak, ödeme ve havale işlem ücretleri olmayacak, mal ve hizmetlerinin satış fiyatları tüm AB ülkelerinde aynı olacak, böylece fiyatlar konusundaki belirsizlikler giderilecektir. Kur farklılıkların gizlediği gerçek fiyat ortaya çıkacak, hangi malın nerede pahalı, nedere ucuz olduğu bilinecek ve Avrupa pazarı fiyat şeffaflığına bürünecektir. Milli paraların Euro karşısındaki sabit kurları bilindiği için basit orantı kurularak kolayca birbirlerine çevrilmesi mümkündür. Türkiye açısından parasal birliğin avantajlarından tam olarak yararlanılmasını enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru istikrarı gibi sorunlar engellemektedir. Türk ekonomisinin AB ile birinci derecede olan ilişkisi nedeniyle Euro kullanımı Türkiye ekonomisini fazlasıyla etkileyecektir. Sorular 1. Üye ülkelerin döviz rezervlerinin tamamının ortak bir rezerv fonunda toplanması, birliği için şarttır. a. Döviz, b. Ekonomi, c. Para, d. Maliye, e. EURO. 2. Avrupa Toplulukları ülkelerinin paraları arasındaki toplam dalgalanma marjının ± % 2.25'i aşmamasi gerektiği, aksi bir durum olursa gerekli önlemlerin alınması uygulamasına denir. a. Amerika Yılanı, b. Avrupa Yılanı, c. Avrupa Para Yılanı, d. Avrupa Para Sistemi, e. Avrupa Para Birliği

19 3. Avrupa Para Sisteminin esası döviz kurlarıdır. a. Sabit fakat ayarlanabilir, b. Sabit, c. Ayarlanabilir, d. Değişken, e. Esnek. 4. tarihinde Avrupa Para Birliği'ne katılan AB üyesi ülke, paralarının Avrupa Parası olan karşısındaki kurlarını sabitlemişlerdir. I. 1 Ocak 1999, II. 11, III. EURO, IV. ECU, V. 1 Ocak 2000 a. I + II + IV b. I + II + III c. V + II + III d. V + II + IV e. I + II + V 5. EURO, aşağıda belirtilen hangi tarihte tam olarak yürürlüğe girecektir? a. 1 Ocak 2010, b. 1 Temmuz 2002, c. 1 Ocak 2005, d. 1 Temmuz 2010, e. 1 Temmuz

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE HAZIR MIYIZ?

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE HAZIR MIYIZ? EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE HAZIR MIYIZ? Prof..Dr.Coşkun Can Aktan 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması nın üzerinden neredeyse 32 yıl geçti. Nihayet bu yılın başında Türkiye ile şimdiki

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

Para nedir? Uluslar arası Para Nedir?

Para nedir? Uluslar arası Para Nedir? Dünya Para Sistemi Para nedir? Uluslar arası Para Nedir? Değer ölçüsü Değişim aracı Biriktirme aracı Bu üç işlevi ülkesi dışında da kısmen veya tamamen gerçekleştirirse uluslar arası paradır Uluslar arası

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

Avronun Kullanılmaya Başlama Tarihi Nedir? Avro Hangi Para Birimlerinin Yerini Almıştır?

Avronun Kullanılmaya Başlama Tarihi Nedir? Avro Hangi Para Birimlerinin Yerini Almıştır? AVROYA GEÇĐŞLE ĐLGĐLĐ BĐLĐNMESĐ GEREKENLER Ekonomik ve Parasal Birliğe (EPB) 1 Ocak 1999 Tarihi Đtibarıyla Đlk Aşamada Katılan Ülkeler Hangileridir? Almanya, Fransa, Đtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg,

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI

3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI 3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI Döviz: yabancı ülke paraları ve para yerine geçen yabancı banka havaleleri, ödeme emirleri, döviz poliçeleri gibi tüm ödeme araçlarına döviz denir. Efektif: Nakit yabancı banknotlara(kağıt)

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL) I- GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN GELİŞMELER

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL) I- GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN GELİŞMELER EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL) I- GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN GELİŞMELER Düşük faiz oranları, kontrol altındaki enflasyon, euronun önde gelen para birimleri karşısındaki değer

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Uluslararası Para Sisteminin Tarihi

Uluslararası Para Sisteminin Tarihi Bölüm 6 Uluslararası Para Sistemi Altın Standardı (1876 1913) Altın MÖ 3000 yılından beri ticarete aracılık etmektedir. Altın standardında her ülke parasının değerini belirli ağırlıkta saf altın cinsinden

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

AVRUPA FİNANS PİYASALARI VE TÜRK MALİ KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI JP MORGAN KONFERANSI İSTANBUL

AVRUPA FİNANS PİYASALARI VE TÜRK MALİ KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI JP MORGAN KONFERANSI İSTANBUL AVRUPA FİNANS PİYASALARI VE TÜRK MALİ KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI JP MORGAN KONFERANSI İSTANBUL 23-25 EKİM 1997 Bayanlar Baylar, Öncelikle J.P. Morgan

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Bülteni

Ödemeler Dengesi Bülteni Milyar $ 6 Şubat 6 Cari İşlemler Hesabı Cari işlemler açığı bir önceki yılın Şubat ayına göre milyar 54 milyon dolar azalarak milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşerek iyileşme kaydetti. Ancak bu rakam

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA IĢıl DEĞERLĠ Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI 1. 1 Faslın Kapsamı 2. 2 AB Müktesebatı 3. 3 Ulusal Mevzuat

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir? Hakkında bilgiler..

Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir? Hakkında bilgiler.. Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir? Hakkında bilgiler... Uluslararası Para Fonu (IMF) Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) (IMF), 1944 yılında uluslararası para sisteminin esaslarını belirleyen

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,75. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,85 152,31

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,75. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,85 152,31 EYLÜL 15 Güncel Ekonomik Yorum Ağustos ayı içinde Türkiye kendi özeli başta olmak üzere dış etkenlerin de piyasalara etkisi ile sert inişli günleri yaşayarak geçirmiştir. Koalisyon çabalarının sonuçsuz

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2005, s.524. 2

Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2005, s.524. 2 1 Avrupa Birliği nin Ekonomik ve Parasal Entegrasyonu Avrupa Ekonomik Topluluğu nu kuran Roma Antlaşması, Avrupa devletleri arasında sağlanacak ekonomik bir bütünleşmenin zorunluluğu üzerinde durmuştur.

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65 AĞUSTOS 15 Güncel Ekonomik Yorum Türkiye geçen ay sürecinde finansal piyasalar açısından kendi özelinde iç siyasal dengenin kurulamaması kaynaklı olarak yatırımcıların risk algısının artmasıyla volatil

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 47 EK III 4 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 189 KKTC MERKEZBANKASINDARTEBLİĞ BANKALARDA İÇ DENETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92 i Bu sayıda; 2014 Mart ayı Ödemeler Dengesi Verileri ve kurdaki gelişmeler değerlendirilmiştir. i 1 İlk üç ayda cari açıktaki her 100 Dolarlık

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2004 YILI FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2004 yılı 4. çeyrekte piyasalara yön veren olay

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Odaş Tahvil Halka Arzı

Odaş Tahvil Halka Arzı Odaş Tahvil Halka Arzı Kısaca Odaş ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Ana faaliyet konusu olan elektrik üretiminde, Mevcut doğal

Detaylı