LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI"

Transkript

1 LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI Küresel ekonomideki riskler ve belirsizlikler önemli ölçüde artış gösterdi. Bu nedenle ortak hedefimiz talebi, büyümeyi, güveni ve finansal istikrarı güçlendirerek tüm vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerini iyileştirmektir. Bu hedefimizi Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevemiz dahilinde gerçekleştirmek için küresel düzeyde koordineli bir ekonomik plan üzerinde anlaşmaya vardık. Cannes Eylem Planını da sınırlarını genişleterek içeren bu plan, daha güçlü ve kalıcı bir ekonomik toparlanma sağlama yönündeki çabalarımızı ciddi anlamda pekiştirmektedir. Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı nın temeli işbirliğinin ve koordinasyonun daha iyi ekonomik neticeler doğuracağı öncülüne dayanmaktadır. Aşağıda belirtilen taahhütleri yerine getirmek için güçlü ve kararlı aksiyon almak amacıyla ortak taahhüt kararı aldık. En önemlileri olduğu öngörülen risklere karşı politika aksiyonlarımızın şu hususlara yoğunlaşması gerektiği üzerinde mutabakata varmış bulunuyoruz: Avro bölgesindeki borçlanma ve bankacılık krizinin kararlılıkla ele alınması. Avro Bölgesi yetkililerinin durumun istikrar kazanmasına yardımcı olan bazı yerinde ve çözüme yönelik aksiyonlar almış olmasına rağmen halen ciddi riskler mevcuttur ve ilave aksiyonlara ihtiyaç vardır. Risk algısındaki değişmenin getireceği potansiyel etkilerin ortaya konması dahil finansal istikrarın sağlanması. Talebin ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve birçok gelişmiş ekonomide bilhassa gençler arasında devamlı yüksek seyreden ve büyüyen işsizliğin azaltılması. Ülkeye özel şartlar dikkate alınarak ve Toronto Taahhütleri paralelinde, orta vadeli mali sürdürülebilirlikle ilgili endişelerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, gelişmiş ekonomilerdeki mali konsolidasyonun ekonomik toparlanmayı destekleyecek bir hızda olmasının sağlanması. Sınırlı yedek kapasite ve stokların az bulunduğu bir ortamda, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında arzın uyardığı bir yükselmeye yol açabileceği ihtimaliyle başa çıkılması. Yükselen piyasaların, küresel toparlanmaya ve nitelikli istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak güçlü ve sürdürülebilir büyüme yolunda kalmalarının sağlanması. Ticarette korumacılıkla mücadele edilmesi ve pazarların açık kalmasının sağlanması. Bu riskleri başarılı bir şekilde ortaya koyabilme kabiliyetimiz, mali açığı olan ülkelerde talebin yönünün kamu sektöründen özel sektöre, cari hesap fazlası olan ülkelerde dış piyasadan iç piyasaya kaydırılmasının teşvik edilmesi dahil olmak üzere, istikrarı ve büyümeyi artıracak ve devam eden dengesizlikleri azaltacak daha güçlü adımlar atabilme yeteneğimizden kaynaklanmaktadır. İç ve dış dengesizlikleri azaltmak için daha yoğun çalışmak zorunda olduğumuza dair tam mutabakat halindeyiz. Cannes'da kabul ettiğimiz üzere, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye yönelik ortak hedefimizle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesinde kaydedilecek aşamayı değerlendirmek üzere Los Cabos Hesap Verebilirlik Değerlendirme Çerçevesini (Ek A) oluşturduk. Bu Çerçevenin üç temel direği bulunmaktadır. İlki, değerlendirmelerin ülkeye has; uygun davran veya gerekçe göster anlayışına dayalı; somut; üyeler genelinde tutarlı; adil; açık ve şeffaf olmasını sağlayacak kılavuz esaslar. İkinci olarak, üyelerin politikalarının gözden geçirilmesi ve tartışılmasını kapsayan bir bağımsız değerlendirme ve uluslararası organizasyonlardan derinlemesine bir değerlendirme. Ve son olarak, Liderlere takdim edilmek üzere,

2 değerlendirmelerin sonuçlarının özetlendiği yıllık raporlar.

3 İlk değerlendirmemizi bu çerçeve kapsamında gerçekleştirdik (Ek B). Cannes Eylem Planında, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve güçlü bir büyüme ve istihdam yaratmaya temel hazırlamak üzere öngörülmüş olan taahhütlerin büyük ölçüde uygun olmaya devam ettiği konusunda mutabık kaldık. Ancak yakın geçmişte risklerin yoğunlaşması, Cannes taahhütlerinin hayata geçirilmesinin ve geliştirilmesinin önemini arttırdı. Cannes Eylem Planının bazı esaslarının yerine getirilmesinde iyi bir aşama kaydedildi ancak halen çeşitli alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Los Cabos Hesap Verebilirlik Çerçevesi içerisinde belirtildiği üzere, düzenli hesap verebilirlik değerlendirmeleri yaparak ilerlemeyi görmek üzere ölçüm izlemeleri geliştireceğiz. Los Cabos Eylem Planı, aşağıda belirtildiği gibi, politika güvenilirliğinin artmasını sağlayıcı ve ülkelerin farklı alanlara farklı tepki gösterme kapasitelerini yansıtacak şekilde hazırlanmış, kısa ve orta vadeli etkileriyle bir ekonomik önlemler kombinasyonunu kapsamaktadır. Yakın vadeli risklerin ortaya konması, güvenin geri kazanılması ve büyümenin teşvik edilmesi Bu planın asli unsuru, riskleri minimize etme ve büyümeyi teşvik etme adına alınacak en güçlü eylemlerin, mali politikalar ve para politikaları ile desteklenmiş mali sistemlerimizin istikrarını ve işlerliğini arttıracak olan eylemler olduğu yönündeki ortak mutabakattır. Yakın vadeli risklerle başa çıkmak, güveni arttırmak, ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmek üzere aşağıdaki eylemler üzerinde mutabakata vardık. 1. G20'nin Avro Bölgesi üyeleri, bölgenin bütünlüğünü ve istikrarını korumak, finansal piyasaların işleyişini iyileştirmek ve devlet tahvili ve bankalar arasındaki geribildirim döngüsünü kırmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Avro Bölgesinin, son zirveden bu yana, büyümeyi destekleme, finansal istikrarı sağlama ve mali sorumluluğu arttırma adına gerçekleştirdiği önemli eylemleri olumlu karşılıyoruz. Bu bağlamda, İspanya'nın bankacılık sistemini yeniden düzenleme planını ve Eurogroup'un, İspanya'nın finansal yeniden yapılandırma teşkilatına destek verdiğini açıklamasını olumlu karşılıyoruz. Büyümeyi artıran politikalar ve yapısal reform eşliğinde Fiscal Compact programının kabulü ve devam etmekte olan uygulaması, daha iyi bir finansal ve ekonomik entegrasyon yolunda atılmış önemli adımlardır. Avrupa İstikrar Mekanizmasının yakında kurulacak olmasıyla Avrupa güvenlik duvarı önemli ölçüde güçlendirilecektir. Avro Bölgesinin Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanmasına yönelik attığı adımları tamamen destekliyoruz. Bu amaçla, bankaların denetlenmesi, kararlılık ve yeniden sermayelendirilmeleri ve mevduat sigortası konularını kapsayan daha entegre bir mali mimariye doğru somut adımlar atma niyetini destekliyoruz. Avro bölgesi üyeleri, dış ödemeler dengesi açık veren ülkelerde rekabet edebilirliği güçlendirmek ve ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde talebi ve büyümeyi artırmak için Avro bölgesi içinde yapılacak düzenlemeleri yapısal reformlar vasıtasıyla destekleyecektir. G20 nin Avrupa Birliği üyeleri, daha hedeflendirilmiş yatırım, istihdam, büyüme ve rekabet edebilirlik sağlamak için Avrupa Tek Pazarının tamamlanması ve Avrupa'nın EIB, pilot proje tahvilleri, yapısal fonlar ve uyum fonları gibi Avrupa finans enstrümanlarından daha iyi yararlanılması dahil büyümeyi destekleyici tedbirler üzerinde hızla ilerleme kararlılığındadırlar; bunun yanında, yapılandırılmış bir temel üzerinde değerlendirilecek mali konsolidasyon uygulaması konusundaki kesin kararlılıklarını da sürdürmektedirler. 2

4 2. Ekonomilerimizin tümü mali politikalar, mali sürdürülebilirliği teşvik edecek ve politika güvenilirliğini geliştirecek bir şekilde, ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesine ve sürdürülebilir hale getirilmesine odaklanacaktır. Gelişmiş ekonomiler açıklarını 2010 ile 2013 yılları arasında yarıya indirmek için aldıkları yakın vadeli kararlarını genelde gerçekleştirme yolunda ve güvenilir orta vadeli mali konsolidasyon planları uygulayarak orta vadeli Toronto taahhütlerini yerine getirme kararlılığındadırlar. Amerika Birleşik Devletleri talep artışını ve ekonomik toparlanmayı destekleyen büyüme odaklı politikalar sürdürme ihtiyacına karşı 2013 yılında keskin bir mali daralmadan kaçınmak için kamu maliyesini sürdürülebilir uzun vadeli bir menzile yerleştirmek suretiyle mali konsolidasyon hızını ayarlayacaktır. Japonya, en hızlı şekilde kalkınma yatırımlarını uygulamaya koyacaktır. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Endonezya, Kore, İngiltere ve ABD, ulusal koşulları ve mevcut talep durumunu göz önünde bulundurarak otomatik mali istikrar sağlayıcı enstrümanların faaliyete geçmesine izin vermektedir. İtalya iyi düşünülmüş mali konsolidasyon ve beraberinde ekonomik büyümeyi artırıcı önlemler gündemi sözünü yerine getirecektir. İspanya'daki mali politika konsolidasyon odaklı kalmaya devam edecektir. 3. Para politikaları, fiyat istikranın muhafaza edilmesine ve küresel ekonomik toparlanmanın sürdürülmesine odaklı kalmaya devam edecektir. Bu bağlamda, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları tarafından alınmış olan tedbirler, küresel ekonomik büyümeyi ve istikrarı arttırma noktasında önemli bir rol oynamıştır. Merkez bankaları ihtiyatlı kalmaya devam edecek ve hedeflerine ulaşmak için gerekli anlarda aksiyon alacaktır. 4. Merkez bankalarımız, finansal piyasa denetleme kuruluşlarımız ve maliye bakanlıklarımız, belirsizliğin artmış olduğu bu dönemde yakın diyalog halinde kalacak ve finansal istikrarı muhafaza etmek için FSB (Mali İstikrar Kurulu) vasıtasıyla işbirliği yapacaktır. Orta vadede mali sistemlerimizi korumak için gerekli olan finans sektörü kurumsal reformları üzerindeki momentumu sürdürecek ve diğer yandan kredi kanallarını ve küresel ödeme sistemlerinin bütünlüğünü korumak için uygun önlemleri alacağız. 5. Ekonomik koşulların ciddi anlamda daha da kötüleşmesi durumunda Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Kore, Rusya ve ABD, ulusal koşulları ve taahhütleri göz önünde bulundurarak, talebi desteklemeye yönelik ek tedbirler koordine etmeye ve uygulamaya hazırdır. 6. Yükselen piyasalar, bir yanda fiyat istikrarı sağlarken diğer yanda yerli talebi destekleyecek şekilde makroekonomik politikalarını ayarlayacaktır. Uygun olan zaman ve yerde yerli kredinin ve likiditenin büyümesine yardımcı olmak için makro-ihtiyati tedbirler de kullanılacaktır. 7. Sınırlı yedek kapasite ve stokların az bulunduğu bir ortamda, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında arzın uyardığı bir yükselmeye yol açabileceği ihtimalinin bilincinde olan üyeler gereken ek tedbirleri almaya hazırdır. Üretici ülkelerin yeterli arzı sağlama taahhütlerini olumlu karşılıyoruz. Özellikle Suudi Arabistan'ın, mevcut yedek kapasitesinden günde 2,5 milyon varil üzerinde bir hacmi seferber etmeye hazır olmasını olumlu karşılıyoruz. Tüm politika alanlarında, yerel ölçekte uygulanan politikaların diğer ülkeler üzerindeki olumsuz yansımalarını en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı bir uluslararası finansal 3

5 sistemin ortak menfaatlerimiz dahilinde olduğunu ve döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi yönündeki desteğimizi yineliyoruz. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmanın ve düzensiz hareketlerin, ekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu yineliyoruz. Orta Vadeli Büyüme Temellerinin Güçlendirilmesi Tüm üyeler, öncelikli alanlara yoğunlaşarak, güven arttırma, küresel çıktıyı yükseltme ve istihdam yaratma amacıyla Cannes'da geliştirilen 6 maddelik planı baz almayı kabul etmektedir. 1. Gelişmiş ekonomiler, mali finans sistemlerinin sürdürülebilir bir zeminde olmasını sağlayacaktır. Orta vadeli mali konsolidasyon planlarını güçlendirmenin ve hayata geçirmenin öneminin bilincinde olan ABD ve Japonya, kamu borcu-gsyih oranlarında istikrarlı bir düşüş sağlayacak tedbirler alacaklar: ABD, dengeli bir yaklaşımla, 2016'ya kadar federal borç-gsyih oranını kararlı şekilde düşürmeyi taahhüt etmektedir. Japonya, 2015 ve 2020 mali yılı için ana bütçe hedeflerine ulaşma ve 2021 mali yılı sonrası borç-gsyih oranını düşürme taahhüdünü yinelemektedir. Sonraki Zirvemize kadar üyeler, 2016 sonrası dönem için borç-gsyih oranına yönelik ülkeye özgü güvenilir ve kararlı hedefler belirlemeyi, bunların olmadığı durumlarda ise bunlara ulaşmaya yönelik net stratejiler ve takvimler belirlemeyi kabul etmektedir. Bu stratejiler, hak ve yetki değişiklikleri dahil vergi ve harcama yönetiminde reform konularını içerecektir. 2. Cari fazlası olan ülkelerde iç talebin arttırılması, bütçe açığı olan ülkelerde talebin kamu sektöründen özel sektöre kaydırılması ve cari açığı olan ülkelerde ulusal tasarrufların artırılması yoluyla, küresel talebi yeniden dengeleme çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Cari açığı olan gelişmiş ekonomilerde yapısal bütçe açıklarının azaltılması ve özel tasarrufların arttırılması yönünde alınacak tedbirler, küresel dengesizliklerin (ABD) kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Temelde yatan esasları göstermek, yanlış döviz kuru ayarlamalarından kaçınmak ve rekabet devalüasyonundan sakınmak için piyasanın belirleyeceği döviz kuru sistemlerine doğru daha hızlı ilerlemeye ve döviz kuru esnekliğini artırmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Çin ve Rusya'da döviz kuru dalgalanma bandının yükseltilmesi yönündeki önemli kararları tanıyor ve kabul ediyoruz. Çin, rezerv birikim hızını kademeli olarak azaltma ve piyasa güçlerinin RMB'nin hareketlerinde daha belirleyici rol oynaması ve döviz kuru politikasının şeffaflığının artırılması ile ilgili sorumluluğunu geliştiriyor. Çin'in, kambiyo rejimi reformunu sürdürme taahhüdünü olumlu karşılıyoruz. Yükselen piyasalar, faiz oranlarının serbest bırakılmasını teşvike devam ederek (Çin), yatırım (Brezilya) ve tasarruf oranlarını (Türkiye) artırarak talebi yeniden dengelemeye yönelik ek tedbirler alacaktır. 4

6 Cari fazla veren gelişmiş ekonomiler ya da özel talebin nispeten zayıf olduğu ekonomiler, hizmet sektörlerinin serbest bırakılması (Kore, Almanya, Japonya); piyasa etkinsizliğini ortadan kaldırarak yatırımların teşvik edilmesi (Almanya) ve çevre ve sağlık gibi alanlarda inovasyon aracılığıyla yeni sanayiler ve yeni pazarlar yaratılması gibi tedbirler aracılığıyla yerli talebin artmasına yardımcı olacaktır. Almanya'da hane halkının reel gelir seviyelerinde meydana gelen son gelişmeler Avro Bölgesinde iç talebin güçlenmesine ve iç ekonomik dengenin yeniden düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Petrol ihraç eden ülkeler kazançlı kamu yatırımlarını takip etmeye ve özel yatırımı teşvik etmeye devam edecektir; bunun bölgesel ve küresel anlamda olumlu yan etkileri olacak ve gelirlerin değişkenliği göz önünde alındığında mali sürdürülebilirliği emniyet altına alıcı etkisi olacaktır. 3. Cannes'da, ülkeler, küresel talebi arttırmak ve sürdürülebilir kılmak, istihdamı arttırmak, küresel ekonominin yeniden dengelenmesine katkıda bulunmak ve tüm G 20 ülkelerinin büyüme potansiyelini artırmak üzere yapısal reform taahhütlerini ortaya koymuşlardı. Bunlar, ileriye doğru taşınan temel öncelikler olarak kalmaya devam etmekte ve Cannes'dan bu yana yapılmış ek reform ve taahhütler içerisinde yansıtılmaktadır. Bu reformlar kapsamında şunlar yer almaktadır: İstihdamın ve işgücüne katılımın arttırılmasına yönelik işgücü piyasası reformları: uzun süreli işsiz nüfusun yeniden eğitimi (A.B.D.); beceri geliştirme (İspanya); ücret ayarlamasının ademi merkezileştirilmesi gibi tedbirlerle ücret esnekliğinin arttırılması (İtalya); işgücü üzerindeki vergi yükünün azaltılması (Brezilya, İtalya); istihdam yaratma sürecinin desteklenmesinde daha etkili ve etkin olacak şekilde işçi sigortasında reformlar (Kanada); eğitim, öğretim ve beceri geliştirme eğitimlerinin artması (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Güney Afrika); örneğin sosyal yardım reformları ve ekonomik çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması gibi uygulamalarla kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi (Avustralya, Almanya, Japonya, Kore); gençler ve engelliler gibi hedeflenen gruplar için istihdam fırsatlarının arttırılması (Kanada, Kore, İngiltere); çıraklık eğitimiyle genç işçilerin işgücüne katılımının teşvik edilmesi (İngiltere) ve daha iyi bir eğitim veya beceri geliştirme imkanı ile kayıtiçi sektör istihdamının teşvik edilmesi (Brezilya, Endonezya, Meksika, Güney Afrika). Kilit sektörlerde rekabeti geliştirmeye ve üretimi arttırmaya yönelik ürün piyasası reformları (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika); Konut sektörünün istikrarlı hale gelmesini desteklemeye yönelik uygulamalar (ABD). Yoksullar için hedef grup desteği sağlanması veya sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi (Hindistan, Endonezya, Çin, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika). Gelişmiş ve yükselen ekonomilerde, tahribata yol açan sübvansiyonların orta vadede aşamalı olarak kaldırılması. Üretimi arttıracak ve istihdam teşviklerini iyileştirecek vergi ve sosyal yardım reformları (Avustralya, Almanya, İtalya, İngiltere); Büyümek isteyen şirketlerin üstlerindeki yükleri azaltmak suretiyle ekonomik büyümenin daha iyi desteklenmesine yönelik mevzuat reformlarının planlanması (İngiltere); Kilit sektörlerde tarifelerin tek taraflı olarak ortadan kaldırılmasıyla ticaret serbestisinin daha da teşvik edilmesi (Kanada); 5

7 Darboğazları belirleyerek orta vadede verimliliği ve yaşam standartlarını arttırmak için altyapı yatırımlarının arttırılması (Arjantin, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere); ve Yeşil ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etme taahhütleri (Avustralya, Kore, Almanya, Meksika). 4. Finans sektörünün düzenlenmesi ve denetiminin güçlendirilmesinde ciddi bir aşama kaydettik. Mevcut küresel ekonomik zorluklar, finans sektörünü daha esnek ve istikrarlı bir hale getirmek ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmek için kararlaştırılan mali reformların etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü bir kez daha teyit etme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kabul edilmiş düzenleyici reformların EMDE (Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte olan Ekonomiler) için ne gibi istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirleyerek FSB'nin IMF ve Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü çalışmaları olumlu karşılıyoruz. G 20 üyeleri, standart belirleyicilerle işbirliği içinde düzenli geri bildirimlerle ilerlemeyi izlemek üzere FSB ye güvenmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar, finansal katılımı artırmaya yönelik çabalar ile tamamlanacaktır. 5. Her türlü korumacılığa karşı koyma ve açık ticareti teşvik etme yönündeki taahhüdümüzü yineliyoruz; DTÖ'ye aykırı ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sayısını azaltma ve finansal korumacılıkla mücadele etmeye yönelik etkin tedbirler alacağız. 6. Üyeler, gelişmekte olan ülkelerde büyüme potansiyelini ve ekonomik esnekliği en üst düzeye çıkarmaya yönelik çalışmalar ile ilgili taahhüdü ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerin yardım taahhütlerini yerine getirmelerinin ve kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere iç, dış ve yeni yenilikçi kaynaklar seferber etmenin önemini tekrar vurgulamaktadır. Bu eylemler Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada, çok taraflı ve iki taraflı donörlerin, kamu sektörü ve özel sektör paydaşlarının gelişmekte olan ülkelere yardım çabalarını tamamlayacaktır. Yükselen piyasa üyeleri aynı zamanda, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve altyapı yatırımının geliştirilmesi dahil, kalkınmayı teşvik edecek bir dizi reformu teşvik edecektir. Ülkeye özgü reform taahhütleri ile ilgili ayrıntılar Meksika Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ekonomik koşullar geliştikçe ileride siyasi süreci koordine etmeye devam edeceğiz. Maliye Bakanlarımızdan, kırılganlıkları ele alma ve toparlanma sürecini sürdürme adına önümüzdeki aylarda yakın bir işbirliği içerisine girmelerini istiyoruz yılında St. Petersburg Zirvesi'nde tüm taahhütlerimize karşın kaydedilen aşamayı gözden geçireceğiz. 6

8 EK A: LOS CABOS HESAP VEREBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ G-20 Üyeler, üç ayaklı bir Hesap Verebilirlik Değerlendirme Çerçevesi geliştirdi. Bu Çerçeve, gelecek eylem planlarının ve iç politikaların geliştirilmesine ışık tutacak şekilde, geçmiş taahhütlerin yerine getirilmesinde kaydedilen aşama ile ilgili rapor hazırlamak için kullanılacaktır. Rehber İlkeler Çerçevenin üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için üyeler Çerçevenin; Üyelerin değerlendirmesine dayalı olarak ve bağımsız üçüncü parti değerlendirmelerden (IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından) gelen girdilerle birlikte, ülkeye ait ve ülke tarafından yönetilir olmasını; Politika eylemlerinin zaman aldığı ve politika önceliklerinin değişmesinin gerektiği bilincinde olan titiz bir "uyum sağla veya açıkla" yaklaşımına dayalı olmasını; Değerlendirme için odak sağlanmasına ve kaydedilen aşamanın değerlendirilmesine yardımcı olacak mümkünse nicel tedbirler kullanarak somut olmasını, Bir yandan ilgili durum itibariyle ülkeye özgü şartlara müsaade ederken diğer yandan eşdeğer uygulama sağlamak üzere üyeler genelinde tutarlı olmasını, Üyeler arasında öz değerlendirmeler vasıtasıyla açık diyalog kurulmasını teşvik etmek ve objektif, üçüncü parti analizler sağlamak suretiyle adil olmasını, Tüm sonuçların, G 20 tarafından kabul sonrası kamuya duyurulduğu açık ve şeffaf olmasını kararlaştırmıştır. 1. Üçüncü Şahıs Değerlendirmelerle Desteklenen Emsal Gözden Geçirme Süreci Hesap verebilirlik değerlendirmemizin merkezinde bir emsal gözden geçirme süreci yer almaktadır. Bu süreç içerisinde üyeler, geçmiş G-20'de öngörülen mali, finansal, yapısal, para ve döviz, ticaret ve kalkınma politikası taahhütlerinin yerine getirilmesinde kaydedilen aşamayı değerlendirecektir. Değerlendirmelerin etkinliğini ve verimini arttırmak için süreç; yakın dönem risklerinin azaltılmasında ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin teşvik edilmesinde politikaların koordine edilmesinin en fazla etkiye sahip olduğu tüm politika alanları genelinde bu taahhütlere odaklanmaktadır. Emsal gözden geçirme değerlendirmeleri şu unsurları kapsayacaktır: Üyelerin, taahhütlerini yerine getirmek için üstlenmiş oldukları politika eylemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimize doğru ilerlemede kaydedilmiş olan aşamayı değerlendirmek üzere küresel ekonomik görünümün tartışılması. Büyük ve kalıcı dengesizlikleri tespit etmek üzere Cannes'da kabul etmiş olduğumuz "Yol Gösterici Kılavuz İlkeler" çerçevesinde üyelerin değerlendirmesi (yaklaşık her 2 yılda bir). Bunun yanı sıra IMF tarafından, kılavuz ilkelere göre dengesizliklerin daha ayrıntılı analiz edilmesinin gerekli olduğu ülkeler için hazırlanmış yeni (veya güncellenmiş) Dış Sürdürülebilirlik Raporlarına ilişkin değerlendirmeler. 7

9 Değerlendirme sürecinin objektifliğini arttırmak amacıyla uluslararası kuruluşların (IMF, OECD, FSB, Dünya Bankası, ILO, INCTAD ve WTO) hazırladığı raporların gözden geçirilmesi. Çerçevenin itibarını ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla, yetkililerimize, ortak bir anlayışa dayalı olarak emsal gözden geçirme değerlendirmelerini geliştirecek yöntemler aramak suretiyle, Hesap Verebilirlik Değerlendirme Çerçevesini daha da geliştirme görevi veriyoruz. Mali, para, döviz ve diğer politika alanlarındaki eski taahhütlere karşın kaydedilmiş olan aşamayı ölçmek üzere ortak bir yaklaşım üzerinde mutabakata varmayı taahhüt ediyoruz. Bunun yanı sıra taahhütlerin spesifik, ölçülebilir ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanmasına odaklı olması gerektiği konusunda mutabıkız. Maliye Bakanlarımıza ve Merkez Bankası Yöneticilerimize, Kasım 2012'de Meksika'daki toplantıya kadar ilerlemeyi gözden geçirme görevi veriyoruz. 2. Bakanlara/Yöneticilere/Liderlere Düzenli Raporlar Emsal gözden geçirme değerlendirmeleri sonucu Bakanlar, Yöneticiler ve Liderler için Bakanlık toplantıları ve Yıllık Hesap Verebilirlik Değerlendirmelerine yönelik kısa ilerleme raporları hazırlanacaktır. Bu değerlendirmeler aynı zamanda, G 20 Eylem Planlarına dahil edilmesi gereken somut politika taahhütlerine ışık tutacak önemli girdiler de sağlayacaktır. 8

10 EK B: Los Cabos Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi G 20, 2009 yılında, finansal krizinin uzantılarının üstesinden gelmek ve küresel ekonomiyi güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyüme ve güçlü istihdam zeminine oturtabilmek amacıyla gerekli olan politika eylemlerine destek olmak üzere Pittsburgh'da Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesini hayata geçirdi. G-20 ülkelerinin krize cevap olarak aldığı cesur politika aksiyonları, üretim ve iş kaybını sınırlandırdı ve küresel toparlanmayı başlattı. O tarihten sonra ciddi politika aksiyonları alınmış olurken, Pittsburgh'ta kararlaştırılmış olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlama adına ortak hedefimiz iddiasını sürdürmüştür. Gelişmiş ülkeler genelinde kamu ve özel sektör bilançolarının yeniden oluşturulmasının, bir süre küresel büyümeyi zorlayacağı açıktır. Ayrıca, yukarıda ifade edildiği üzere bazı riskler küresel büyüme üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya devam etmektedir. Birçok gelişmiş ekonomide özel talepteki toparlanma sınırlı kalmaya devam etmektedir. Her ne kadar yükselen piyasa ekonomilerindeki büyüme nispeten güçlü seyrini sürdürmüş olsa da, bu büyümenin yavaşladığına dair işaretler söz konusudur. Farklı büyüme profillerini yansıtacak şekilde yükselen piyasa ekonomilerindeki işsizlik oranları genel olarak kriz öncesi seviyelerin altına inerken gelişmiş ekonomilerdeki işsizlik oranları inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam etmektedir. Kriz öncesi dönemdeki çok büyük dengesizliklere kıyasla dış dengesizlikler genel anlamda daraldı. Yapısal politika ayarlamaları bazı ülkelerde önemli bir rol oynadı, ancak iyileşme aynı zamanda, bilhassa birçok gelişmiş ekonominin nispeten zayıf döngüsel pozisyonu ve ticaret hareketleri olmak üzere döngüsel etkiler de yansıtmaktadır, Petrol ihraç eden ülkeler büyük ve artan oranda cari fazla vermeyi sürdürmektedir. Tüm unsurlar göz önünde bulundurularak, Pittsburgh'dan bu yana kaydedilen gelişimlere bakıldığında, Çerçeveyi oluşturduğumuzda öngörülmüş hedeflere ulaşmak için tüm politika alanları genelinde sürekli ve daha kararlı bir çalışma gereklidir. Mali Politika Beklenenden daha zayıf gerçekleşen sonuçlar bazı ülkelerin mali ayarlama stratejilerini etkilemiş olsa da Toronto mali taahhütlerinin karşılanmasında başarılı bir aşama kaydedildi. Bazı ülkelerde mali politikanın güvenilirliği, kamu finansmanını sürdürülebilir bir orta vadeli zemine oturtmaya yönelik aksiyonlar alınarak güçlendirilmelidir. Birçok üyenin (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya), IMF tarafından, bütçe açıklarının 2010 seviyelerinden yarıya çekilmesi yönünde Toronto'da konmuş olan hedefe ulaşacağı öngörülmektedir. 1 Bazı örneklerde güçlü politika aksiyonları, 2010 bütçe açıklarını beklenen düzeylerin altına düşürmüştür. Talebi ve toparlanmayı destekleyen büyüme odaklı politikalar sürdürme ihtiyacının bilincinde olan Amerika, 2013 yılında keskin bir mali daralma olmasını önleyecek şekilde kamu maliyesini sürdürülebilir uzun vadeli bir menzile yerleştirmek suretiyle mali konsolidasyon hızını ayarlayacaktır. 1 Üyeler arasında tutarlılık sağlamak için Toronto taahhütlerinin değerlendirmesinde genel bir devlet bütçe açığı baz alınmakta, burada 2010 yılı fiili bütçe açığı kullanılmakta, bu değer IMF'nin 2013 projeksiyonları ile karşılaştırılmakta ve projeksiyonlar için %0,5'lik bir güven bandı tanınmaktadır. 9

11 İngiltere'de 2013 yılına ilişkin fiili bütçe açığı projeksiyonu, döngüsel esasa göre ayarlanmış ölçüt kullanıldığında Toronto hedefini tutturmaktadır. İspanya 2013 hedefini kaçırabilir, bu durum ekonomideki ciddi zayıflığı ve ülkenin bankacılık sektörünün yeniden yapılanmasını yansıtmaktadır. Bu nedenle çok ciddi bir yapısal çalışma ve bütçe açığı azaltma planı uygulanmaktadır. Birçok gelişmiş ekonomi de yine borç-gsyih oranını istikrarlı hale getirmeye ya da düşürmeye yönelik Toronto taahhüdüne ulaşma yolunda ilerlemektedir. 2 Amerika'nın 2016 yılında federal hükümet düzeyinde bu taahhüdü yerine getirmesi beklenmektedir ancak IMF'ye göre federal hükümet borcunun daha sonradan artması beklenmektedir. İspanya'nın, hedefine ulaşması için ek aksiyonlar öngörmesi beklenmektedir. Japonya, 2015 mali yılına kadar, 2010 mali yılı düzeyine göre ana bütçe açığını yarıya çekme şeklinde koyduğu orta vadeli hedefini tutturma yolunda ilerlemektedir, ancak 2021 mali yılı sonrası borç-gsyih oranını azaltmaya yönelik uzun vadeli hedefine ulaşması için daha fazla aksiyon alması gereklidir. Son olarak, gelişmiş ekonomiler orta vadede sürdürülebilir mali finansmanı desteklemeyi kabul ederken, borç düzeylerinin birçok ülkede 2016'da yüksek seyretmesi beklenmektedir. Orta vadede, bilhassa nüfusun yaşlanması bağlamında sürdürülebilir kamu finansına ulaşılması için ek politika aksiyonları gereklidir. Üye ülkeler, yapısal mali reformları hayata geçirme taahhütlerinde ilerleme kaydetti. Avro Bölgesi, Fiscal Compact planının kabul edilmesiyle birlikte mali çerçevelerini güçlendirdi. Bazı üyeler, emeklilik sisteminde reform taahhüdünü yerine getirdiler (İtalya) ve diğer ülkeler emeklilik reformları üzerinde ilerleme kaydetmekteler (Fransa, İngiltere). Brezilya, devlet memurlarının emeklik sisteminde reform yapılmasını onayladı. İspanya, işgücü piyasasında önemli çapta bir reformu hayata geçirdi. G-20 ülkeleri genelinde hem sürdürülebilir kamu finansını destekleyecek hem de küresel yeniden dengelenmeyi hızlandıracak mali aksiyonlar alınarak ek aşama kaydedilmelidir: Avro Bölgesinin mali yönetişim reformlarını tamamlaması, Amerika ve Japonya'nın orta vadeli iddialı mali planlarını hayata geçirmeleri gereklidir. Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın temel sübvansiyonlar konusundaki reformlarını sürdürmeleri gereklidir. Çarpıklıkları azaltmak için birçok yükselen ve gelişmiş ekonomide vergi reformları konusunda ek aşama kaydedilmesine ihtiyaç vardır. Para ve Döviz Politikaları Gelişmiş ekonomilerde para politikaları, bir yandan fiyat istikrarını sağlarken diğer yandan ekonomik toparlanmayı destekleyen entegre bir rol oynadı. Yükselen piyasa ekonomilerinde enflasyonist baskılar, büyük oranda yavaş büyümenin sonucu olarak genel itibariyle dindi. Pittsburgh Zirvesi'nden bu yana, IMF'nin fiili sınıflandırma sistemi altında nispeten esnek olmayan kambiyo rejimlerine sahip yükselen piyasa ekonomileri bir dizi önemli reformu hayata geçirdi. Bilhassa hem Çin hem de Rusya, döviz kuru dalgalanma bantlarını genişlettiler. Çin parası 2005 yılından bu yana ciddi bir değer kazancı yaşadı, ancak Cannes Zirvesinden bu yana, bilhassa Çin'de yakın geçmişte yapılan reformların geçmişi çok uzun olmadığından, daha büyük bir döviz kuru esnekliğine yönelik kaydedilen aşama sınırlı kaldı. Çin'deki rezervler, kısmen ülkenin cari fazlasındaki daralma nedeniyle 2011'nin son çeyreğinde düştü. Rezervler 2012'nin ilk çeyreğinde tekrar normal seviyesine geldi. Yükselen piyasa ülkeleri, gelişmiş ekonomilerin para politikalarındaki gevşemenin hem ekonomilerine akan sermayenin seviyesinde ve değişkenliğinde, hem de diğer mali değişkenlerin volatilitesinde artış yarattığı, bunun makroekonomik politika yönetimini güçleştirdiği yönündeki kaygılarını ifade etti. 2 IMF'nin 2015 ve 2016 yılları için genel devlet borç-gsyih oranıyla ilgili tahmini kullanılmıştır. 10

12 Üyeler, gelişmiş ekonomilerin para politikalarının yerli hedeflere yönlendirilmiş olduğunun farkında olurken aynı zamanda bu ülkelerin politikalarının olası negatif yansımalarına karşı ihtiyatlı olunması gerekliliğinin de bilincindedir. Yapısal Politikalar Büyümenin güçlendirilmesi, istihdam yaratılması ve küresel yeniden dengelenmenin desteklenmesi açısından, sosyal güvenlik ağlarını ve yatırım modellerini etkileyen politikalar gibi kilit yapısal reformlar önemlidir. Ancak üyeler, yapısal reform taahhütlerinin, kısmen bu reformları hayata geçirmek ve etkilerini görmek için gerekli olan zamanın uzunluğu itibariyle bilhassa değerlendirilmesinin güç olduğu konusunda hemfikirdir. Bunların ışığında üyeler, sadece kısa vadede istihdam kazanımları sağlamaları itibariyle değil aynı zamanda istihdamı ve yerel ölçekte büyümeyi arttırmaları ve global ekonominin yeniden dengelenmesine yardımcı olmak üzere ticaret ve diğer bağlantılar vasıtasıyla pozitif yansımalara sahip olmaları itibariyle de yapısal reform taahhütlerini sürdürmektedir. OECD, tüm yapısal reform taahhütlerinin dörtte üçünden fazlasının devam etmekte olduğunu, tüm taahhütlerin de yaklaşık üçte birinin uygulamasının tamamlanmış olduğunu tahmin etmektedir. Reformları hayata geçirme süreci gelişmiş ve yükselen ekonomilerde büyük oranda benzerdir. Ancak farklı yapısal reform kategorileri genelinde kaydedilen ilerleme aynı olmamıştır ve yeniden dengelenme, istihdam yaratma ve daha güçlü büyümenin desteklenmesi üzerinde en yüksek etkiye sahip olacak reformların uygulanmasında daha yüksek bir iştah gereklidir. Bazı gelişmiş ekonomiler, ürün piyasası reformları üzerinde daha fazla aşama kaydetmelidir (Avro Bölgesi, Japonya). Genel manada yükselen piyasalar iş ve yatırım ortamını daha da iyileştirmelidir, bu durum altyapı yatırımlarını hızlandıracak, potansiyel büyümeyi arttıracak ve finansal tabana yayılmayı geliştirecektir. Küresel yeniden dengelenmeyi hızlandırmak için ABD'nin özel tasarrufları teşvik etme adına daha fazla aksiyon alması gereklidir; Almanya yerli talebi canlandırmaya yönelik tedbirler almalıdır ve bazı yükselen piyasaların yerli tüketimi arttırmaları ve yatırım verimliliğini iyileştirmeleri gereklidir. Ticaret, Finans Sektörü ve Kalkınma Politikaları WTO, UNCTAD, Dünya Bankası ve OECD, ülkelerin tarifeleri azaltma ve kilit sektörlerde pazara girişin önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere ticaret sistemlerini liberalleştirme ekseninde kaydettikleri aşamayı izlemeye devam etmektedir. Birçok üye, geçici politika tepkilerinden ziyade WTO ile uyumlu ticari çözüm tedbirleri uygulamak suretiyle adil olmayan ticari uygulamaların ele alınması gibi yöntemlerle korumacılıkla mücadele taahhüdünü sürdürdü. Ancak bazı bölgelerdeki siyasi iklimde, karşı konması gereken yeni korumacı önlem biçimlerinin daha fazla kabul gördüğü görülmektedir. FSB, kararlaştırılmış G-20/FSB mali reformları uygulama sürecini ve geçen yıl oluşturulan FSB Uygulama İzleme Koordinasyon Çerçevesi (CFIM) kapsamında G-20'ye raporlama sürecini koordine etmekle ve sürecin disiplinli bir şekilde takibini desteklemekle sorumludur. Bu süreç kapsamında, standartları belirleyen makamlarla işbirliği halinde, FSB'nin G-20 Liderlerine sunduğu raporda belirtilen altı öncelikli reform alanında (Basel III, G-SIFI'lere yönelik politika tedbirleri, çözülme çerçeveleri, OTC türev enstrümanları, ücret uygulamaları, gölge bankacılığı) ulusal uygulama aşaması ile ilgili kapsamlı izleme ve ayrıntılı raporlama aşamaları mevcuttur. FSB, ilgili standart belirleyici makamlar ile koordinasyon halinde, ayrıca kararlaştırılmış olan diğer düzenleyici reformlar ile ilgili rapor hazırlamakta ve FSB üyelerinin bu reformları hayata geçirme adına attığı adımlarla ilgili bilgiler yayınlamaktadır. 11

13 IMF, Madde IV gözetim ve FSAP değerlendirmeleri vasıtasıyla üyeleri tarafından kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmektedir. FSB, IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile koordinasyon halinde, kabul edilmiş olan düzenleyici reformların, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ne ölçüde istenmeyen sonuçlar yaratabileceğine dair bir çalışma yaptı. Dünya Bankası, diğer uluslararası kuruluşlar ile bağlantılı olarak; Çerçeve politikalarının ve dış ortamın kalkınmanın desteklenmesi ve kalkınma açığının azaltılması üzerindeki etkisi dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümeyi ve kalkınma gündemini değerlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, bu alandaki taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik kaydedilen aşamayı izlemeye devam edecektir. Sonuç Genel itibariyle, Cannes ve daha önceki zirvelerde yapılmış reform taahhütlerinde ilerleme kaydedilmiştir, ancak birtakım önemli alanlarda daha fazla aşama ve yeni aksiyonlar gereklidir. Sonradan yapılacak değerlendirmeleri kolaylaştırmak açısından üyeler, aynı zamanda, politika taahhütlerinin mümkün olduğunca spesifik ve somut olması gerektiğini ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefine yönelik somut katkı yapma ihtiyacını kabul etmiştir. Ayrıca tüm politika alanlarında, önceki taahhütlere karşın kaydedilen aşamayı ölçmek için ortak bir yaklaşım geliştirme ihtiyacı üzerinde mutabıkız. 12

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Bölgesel Ekonomik Görünüm: AVRUPA Ekonomideki Düzelmenin Desteklenmesi Ekim 2009. Yönetici Özeti

Bölgesel Ekonomik Görünüm: AVRUPA Ekonomideki Düzelmenin Desteklenmesi Ekim 2009. Yönetici Özeti Bölgesel Ekonomik Görünüm: AVRUPA Ekonomideki Düzelmenin Desteklenmesi Ekim 2009 Yönetici Özeti Avrupa da bugüne dek kayıtlara geçen en derin ve uzun süreli durgunluğun dip noktasının geçilmekte olduğuna

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

ST. PETERSBURG EYLEM PLANI

ST. PETERSBURG EYLEM PLANI ST. PETERSBURG EYLEM PLANI Eylül 2013 İçindekiler 1. Küresel Ekonomiye Genel Bakış... 3 2. Toparlanma Sürecinin Desteklenmesi ve Yakın Dönemdeki Risklerin Ele Alınması... 4 3. Güçlü, Sürdürülebilir ve

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik. Borsa İstanbul da işlem gören 10

Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik. Borsa İstanbul da işlem gören 10 GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE İşsizlik oranı yüzde 12,6 oldu Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 12,6 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde

Detaylı

Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi. Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı

Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi. Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı Dünya Ekonomisinde Gelişmeler (1) Dünya Ekonomisinde Büyüme Hızları 6,0

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda MAKALE >> Hazırlayan: Dr. Şule TARIM TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 1 975 yılında Rambouillet-Fransa da, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya,

Detaylı

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (WEO) Yüksek Borç ve Yavaş Büyüme ile Başa Çıkmak Ekim 2012

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (WEO) Yüksek Borç ve Yavaş Büyüme ile Başa Çıkmak Ekim 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (WEO) Yüksek Borç ve Yavaş Büyüme ile Başa Çıkmak Ekim 212 Ana Mesaj: İyileşmenin eski seyrini kazanması için tedbirler gereklidir Küresel ekonomi yeni aksaklıklar yaşamakta

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,60 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012 Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili 1 2003-2012 Bir Başarı Hikayesi Var mı?

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması 22-23 Mayıs 2008, Ankara Yerel Yönetimlerin Borçlanmasına Yönelik Hukuki Çerçeve Kapsamında Uluslararası

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde. Yeni Kalkınma Modeline Doğru

Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde. Yeni Kalkınma Modeline Doğru Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde Yeni Kalkınma Modeline Doğru Dr. TEVFİK ALTINOK Hazine ve Dış Ticaret E. Müsteşarı Finans Kulüp Başkanı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 19.Kasım.2015 I. DÜNYA EKONOMİSİ 2 EKONOMİK

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Bankamızın 30.09.2011 itibarıyla ortaklık yapısı ve paylarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi Hazırlayan: Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Nisan 2016 IMF Küresel Ekonomi

Detaylı

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Yazan By Reza Moghadam, Aasim M. Husain ve Anna Ilyina 29 Nisan 214 Avro bölgesindeki toparlanmanın akabinde Orta,

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) ORTA 3,3% 3,2% 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Eyl) ORTA 3,4% 3,3%

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİ. Genel

DÜNYA EKONOMİSİ. Genel DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin küresel ekonomik krizin ardından,

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Üç ayda bir güncellenen ülke riski ve iş ortamı değerlendirmeleri

Üç ayda bir güncellenen ülke riski ve iş ortamı değerlendirmeleri Üç ayda bir güncellenen ülke riski ve iş ortamı değerlendirmeleri Coface, iki Avrupa ekonomisinin risk değerlendirmelerini güncelledi ve Brezilya yı negatif izlemeye aldı, Rusya daki iş ortamı değerlendirmesini

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ 5 inci İSTANBUL EKONOMİ ve FİNANS KONFERANSI 26-27 Kasım 215 Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması Tahsin BAKIRTAŞ Original Sin olgusu Bugünün dünya finans düzeninde,

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Sayı: Haziran PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010

Sayı: Haziran PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010 Sayı: 2010-33 29 Haziran 2010 PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 0,36 oranında gerilemiş ve yıllık enflasyon 1,09

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ULUSLARARASI GELİŞMELER

ULUSLARARASI GELİŞMELER ULUSLARARASI GELİŞMELER Yazar Nesli ÖZKAN ŞUBAT 2014 ULUSLARARASI GELİŞMELER Birleşmiş Milletler tarafından 2013 yılı Aralık ayında yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm ve Beklentiler 2014 Raporuna göre,

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı