KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti"

Transkript

1 KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti

2 KULLANMA TALIMATI: GORE PROPATEN Vasküler Grefti I. KULLANMA ENDİKASYONLARI II. KONTRENDİKASYONLAR III. PAKET MUAMELESİ IV. TEKNİK BİLGİ V. HERHANGİ BİR VASKÜLER PROTEZİN KULLANIMIYLA İLGİLİ OLASI KOMPLİKASYONLAR VI. AMELİYAT TEKNİKLERİ VII. STERİLİTE VIII. TEKRAR STERİLİZASYON I. KULLANMA ENDİKASYONLARI GORE PROPATEN Vasküler Greftlerinin oklüziv veya anevrizmal hastalıkları olan hastalarda hastalıklı damarların replasmanı veya bypass işlemi için, vasküler replasman gerektiren travma hastalarında, diyaliz erişimi için veya diğer vasküler işlemler için vasküler protezler olarak kullanılması amaçlanmıştır. II. KONTRENDİKASYONLAR A. GORE PROPATEN Vasküler Greftini önceden HIT tip II insidansı olan hastalar dahil heparine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda KULLANMAYIN. B. Herhangi bir Çıkarılabilir Halkalı, Çıkarılmaz Halkalı veya Entegre Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Greftleri konfigürasyonunu koroner arter bypass veya serebral rekonstrüksiyon işlemleri için KULLANMAYIN. C. GORE PROPATEN Vasküler Greftlerini bir yama olarak KULLANMAYIN. Kesilip bir yama olarak kullanılırsa GORE PROPATEN Vasküler Greftleri yeterli transvers güce sahip olmayabilir. YAMA UYGULAMALARI İÇİN: Yama materyalleri gerektiren kardiyovasküler işlemler için uygun GORE ACUSEAL Kardiyovasküler Yamasını kullanın. III. PAKET MUAMELESİ Serin ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün bir son kullanma tarihi mevcuttur ve kutu üzerinde işaretlenmiş etiketli son kullanma tarihi öncesinde kullanılmalıdır. Folyo poşet hem bir nem bariyeri hem steril bir bariyerdir. Folyo poşet bozulmuşsa grefti KULLANMAYIN ve SAKLAMAYIN. Ambalajı açmak için folyo poşeti soyarak açın ve tepsiyi çıkarın. Bir köşeden başlayarak tepsi kapağını geri soyarak açın ve grefti yavaşça çıkarın. Grefti kullanırken temiz eldivenler veya atravmatik aletler kullanın. IV. TEKNİK BİLGİ A. GORE PROPATEN Vasküler Greftinin lümen yüzeyi domuz kökenli bir fraksiyone aktif heparinle bağlıdır (CARMEDA Biyoaktif Yüzeyi (CBAS Yüzeyi)). B. GORE PROPATEN Vasküler Greft üzerinde heparin varlığı cerrahın seçtiği intraoperatif veya postoperatif antikoagülasyon rejimlerine bir alternatif olarak görev yapma amaçlı değildir. Doktor hastanın farmakolojik gereklilikleri ve tıbbi geçmişi temelinde intraoperatif ve/veya postoperatif antikoagülasyon tedavisi gerekliliğini dikkate almalıdır. C. Greft oklüzyonu durumunda yerleşmiş vasküler protez revizyon işlemleri düşünülmelidir. Uygun revizyon işlemi seçimi doktor tarafından vakaya özgü gereklilikler temelinde belirlenmelidir. D. GORE PROPATEN VASKÜLER GREFTİN LÜMEN YÜZEYİNİN ISLANDIKTAN SONRA KURUMASINA İZİN VERMEYİN. E. Her vasküler işlemde HIT olasılığı bulunabilir. HIT tip II insidansı birkaç gün boyunca heparin alan vasküler bypass hastalarında son derece düşüktür. HIT tip II tanısı konursa bu durumun tedavisi için sistemik heparin uygulamasının hemen kesilmesi dahil olmak üzere yerleşmiş işlemler izlenmelidir. 1,2,3 Semptomlar devam ederse veya hastanın sağlığı olumsuz etkilenmiş görünüyorsa ligasyon veya greftin çıkarılması dahil alternatif farmasötik veya cerrahi işlemler ilgili doktorun intibasına göre değerlendirilebilir. F. Ambalaja basılı toplam greft uzunluğu greft orta derecede gerilim altında yerleştirildiğinde kullanılabilir uzunluktur. (Bakınız AMELİYAT TEKNİKLERİ - GERME, Bölüm VI. B.) G. KORONER ARTER BYPASS İŞLEMLERİ (Ayrıca bakınız KULLANMA ENDIKASYONLARI ve KONTRENDİKASYONLAR) W. L. GORE & Associates, Inc. in GORE PROPATEN Vasküler Greftlerinin koroner arter bypass işlemlerinde kullanımıyla ilgili bir sonuca varmak için yeterli klinik ve deneysel verileri yoktur. H. AKSİLLOFEMORAL, FEMOROFEMORAL ve AKSİLLOBİFEMORAL BYPASS İŞLEMLERİ Aksillofemoral, femorofemoral ve aksillobifemoral bypass işlemlerinin başarısı büyük ölçüde implantasyon tekniğine bağlıdır. Bu pozisyonlarda uygun şekilde implante edilmemiş GORE PROPATEN Vasküler Greftleriyle ilişkili spesifik komplikasyonlar arasında sütür deliği uzaması ve greft, sütür hattı veya konak damarın mekanik bozulması ve yırtılması olabilir. Bu tekniklere uyulmaması aşırı kan kaybı, uzuv işlevi kaybı, uzuv kaybı veya ölümle sonuçlanabilir. Deneyim bu komplikasyonların insidansının çok düşük olduğuna işaret etse de tedavi planınız yukarıdaki işlemlerden birini içeriyorsa aşağıdaki teknikler MUTLAKA kullanılmaldır: Doku tüneli ve greftin uzunluklarını belirlerken hastanın vücut ağırlığı ve postürünü dikkate alın. Doğru greft uzunluğunu belirlerken kol, omuz kısmı veya bacakların tam hareketine izin verecek şekilde hastayı örtün. Kolun uzun süreli hiperabdüksiyonundan kaçının. Uzun süreli hiperabdüksiyon brakiyel pleksus yaralanmasına neden olabilir. Kol, omuz kısmı veya bacakların tam hareket aralığı boyunca aksiller veya femoral anastomozlara stres bindirmeyi önlemek için yeterli uzunluk bırakın. Cerrahlar greftin hem pektoralis majör hem pektoralis minör altına yerleştirilmesini önerirler. Greftin gerektiğinden biraz uzun kesilmesinin greft veya anastomozlara stres bindirme riskini daha da azalttığı bazı cerrahlarca bildirilmiştir. Aksiller anastomozda doğru şekilde eğim oluşturun. Greft, aksiller artere paralel (0 ) yerleştirildiğinde greft üzerindeki stres minimuma iner. Bu nedenle anastomotik açı mümkün olduğunca küçük olmalı ve greftin kesili ucuna göre 25 yi geçmemelidir. Grefti aksiller arterin ilk kısmında göğüs kafesine yakın olarak anastomoz işlemi yapın. Anastomozu aksiller arterin üçüncü kısmına yerleştirmeyin ÖNERİLEN EĞİM AÇISI ÖNERİLEN ANASTOMOTİK YERLEŞTİRME VE ABDÜKSİYON TESTİ Aksiller anastomoza stres bindirmeyi daha da önlemek açısından bazı cerrahlar 4,5 tarafından bildirilen alternatif bir teknik, grefti inferior seyrinde hafif bir eğri oluşturmadan önce 8 10 cm boyunca pektoralis minör kasının arkasında aksiller artere paralel ve komşu olarak yönlendirmektir. GREFT - AKSİLLER ARTER UÇTAN YANA ANASTOMOZ GREFT AKSİLLER ARTERE PARALEL, PEKTORALİS MİNÖR KASINA POSTERİOR OLARAK ÖNERİLEN ANASTOMOTİK BÖLGEYE HAFİFÇE BİR KAVİS OLUŞTURMADAN ÖNCE 8 10 CM BOYUNCA YERLEŞTİRİLİR. Greftin aksiller artere göre uygun biçimde paralel yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere bazı cerrahlar 6 arterin üçüncü kısmına yakın bir aksiller karşı insizyonun kullanılmasını bildirmiştir. Grefti aksiller karşı insizyondan aksiller arterin birinci kısmına doğru çekerek implantasyona başlayın. Greft mutlaka hem pektoralis majör hem pektoralis minör kasları altına yerleştirilmelidir. Anastomoz mutlaka aksiller arterin birinci kısmında, torakoakromiyal trunkusa proksimal olarak yapılmalıdır. Bu işlem klaviküla altında aksiller-subklavyen bileşkenin diseksiyonunu ve proksimal kontrolünü içerir. Bu bölgeye doğru yerleştirme arter / greft bileşkesinin aşırı hareketini önler. Anastomozu aksiller arterin ikinci veya üçüncü kısmına koymayın. Aksiller arteri klemplerle arteriyotomi inferior kenarında yapılacak şekilde çevirin ve arteriyotomiyi daha sonraki hareketi önlemek üzere birinci kostanın mümkün olduğunca yakınına yerleştirin. Aksiller anastomozda doğru şekilde eğim oluşturun. Greft, aksiller artere paralel yerleştirildiğinde anastomoz üzerindeki stres minimuma iner. Grefti aksiller karşı insizyondan femoral insizyona uygun bir tünel açma aleti kullanımıyla çekerek işleme devam edin. Greft, hasta belden eğildiğinde bükülmeyi minimuma indirmek üzere orta aksiller hatta yer almalıdır. 1

3 HASTAYI YETERLİ İYİLEŞMEYE İZİN VERMEK ÜZERE ALTI - SEKİZ HAFTALIK BİR NEKAHAT DÖNEMİ BOYUNCA KOL, OMUZ VEYA BACAKLARIN AŞIRI VEYA ANİ HAREKETLERİNDEN KAÇINMASINI SÖYLEYİN. ÖNE UZANMA, KOLLARI OMUZ DÜZEYİNDEN YUKARI KALDIRMA, ATMA, ÇEKME, AÇIK ADIMLARLA YÜRÜME VEYA BÜKÜLME GİBİ RUTİN AKTİVİTELERDEN KAÇINILMALIDIR. BU İŞLEMLERE UYULMAMASI AŞIRI KAN KAYBI, UZUV İŞLEVİ KAYBI, UZUV KAYBI VEYA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR. I. VASKÜLER ERİŞİM İŞLEMLERİ GORE PROPATEN Vasküler Greftleri vasküler erişim için kullanılırken hastalar dikkatle izlenmelidir. Greftte tekrarlanan iğne ponksiyonları gerektiğinde, ponksiyon bölgeleri birbirinden yeterince ayrı olmalıdır. Aynı bölgede çok sayıda ponksiyon, greft materyalinin bozulmasına veya bir perigreft hematom veya psödoanevrizma oluşmasına yol açabilir. Ek bilgi için W. L. Gore & Associates tan elde edilebilecek GORE-TEX Vascular Grafts for Hemodialysis: Techniques for the Care and Cannulation of A-V Fistulas (Hemodiyaliz için GORE-TEX Vasküler Greftleri: A-V Fistüllerin Bakımı ve Kanülasyonu için Teknikler) broşürüne bakınız. Çıkarılabilir Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Grefti vasküler erişim için kullanılırsa halkalar implantasyon öncesinde herhangi bir kanülasyon bölgesinden çıkarılmalıdır (No 4 AMELİYAT TEKNİKLERİ - ÇIKARILABILIR HALKALI GORE PROPATEN VASKÜLER GREFTI, Bölüm VI. C. 4.). Grefti herhangi bir Halkalı kısımda veya yakınında delmeyin. V. HERHANGİ BİR VASKÜLER PROTEZİN KULLANIMIYLA İLGİLİ OLASI KOMPLİKASYONLAR a. Herhangi bir vasküler protezin kullanımıyla ilgili oluşabilecek komplikasyonlar arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: Gevşeklik; enfeksiyon; ultrafiltrasyon veya perigreft serom; tromboz; sütür hattı, greft ve/veya konak damarın mekanik bozulması veya yırtılması; aşırı sütür deliği kanaması; aşırı, lokalize veya büyük iğne ponksiyonları nedeniyle psödoanevrizmalar oluşması; veya perigreft hematomlar. b. Herhangi bir heparin içeren ürünle ilişkili olarak gelişebilecek olası bir komplikasyon: HIT tip II (bakınız önceki sayfada bölüm IV. E). VI. AMELİYAT TEKNİKLERİ A. TÜM GORE PROPATEN VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI 1. Hasar veya kontaminasyonu önlemek için GORE PROPATEN Vasküler Greftini kullanırken daima temiz eldivenler ve atravmatik aletler kullanın. Grefti ağır veya keskin nesnelerden zarar görmekten daima koruyun. 2. Klempler uygulanırken greftin mekanik hasar görmesi veya bozulmasını önlemeye dikkat edilmelidir. Uygun atravmatik veya korumalı (örn. lastik kaplamalı) klempler kullanın. Greftin herhangi bir kısmında tekrarlanan lokalize klempleme veya aşırı klemplemeden kaçının. 3. GORE PROPATEN Vasküler Greftini önceden pıhtılaştırmaya gerek yoktur. 4. Uygun kullanım teknikleri izlenmezse kan veya plazma sızıntısı olabilir. Greftin alkol veya Betadine Solüsyonu gibi organik solventlere temas etmesine izin vermeyin. Greftin doku sıvıları veya kan ile temasta olduğunda aşırı manipülasyonundan ve ayrıca doku tünelinden geçirmeden önce greftin kanla doldurulması veya greft duvarı içinden irigasyon solüsyonlarının zorla geçirilmesinden kaçının. 5. Her işlem için doğru greft uzunluğu hastanın vücut ağırlığı ve postürü ve greft implantasyonunun anatomik bölgesinde karşılaşılması muhtemel hareket aralığını dikkate alarak dikkatle belirlenmelidir. Greft asla fazla kısa olmamalıdır. 6. GORE PROPATEN Vasküler Greftinin doğru kesilmemesi dış güçlendirici tabakaya zarar verip anevrizmal dilatasyon veya azalmış sütür retansiyonu gücüyle sonuçlanabilir. Grefti keserken grefti yavaşça çekip gerin ve doğru uzunluğu belirleyin. Grefti keskin bir cerrahi aletle kesin. DIŞ GÜÇLENDİRİCİ TABAKAYI GREFTİN HERHANGİ BİR BÖLGESİNDEN ÇEKMEYİN VEYA SOYMAYIN. DIŞ GÜÇLENDİRİCİ TABAKA GREFT UCUNDA AŞINIRSA GREFTİN BU KISMINI KESKİN BİR CERRAHİ ALETLE DİKKATLE KIRPIN. 7. Greft çapına çok yakın bir doku tüneli oluşturmak üzere GORE Tünel Açıcı gibi bir tünel açıcı kullanın. Fazla gevşek bir doku tüneli gecikmiş veya yetersiz perigreft doku tutulmasıyla sonuçlanabilir ve perigreft serom oluşumuna katkıda bulunan bir faktör olabilir. 8. Anastomotik açılar yapılmakta olan vasküler işleme göre değişir. Uygun bir anastomotik açının kullanılması greft, konak damar ve/veya sütür hatlarında mekanik bozulmalara yol açabilecek gereksiz stresleri minimuma indirebilir. 9. Sadece rekonstrüksiyonun niteliği için uygun büyüklükte olan ve GORE-TEX Sütür gibi emilemeyen, monofilaman sütürleri kullanın. Grefte zarar verebileceğinden tam yarı çaplı kesen bir iğne kullanmayın. 10. Aşırı gerilim, sütür deliklerinin uzaması veya yırtılmasına neden olursa, iğne/sütür çapı oranı fazla büyükse veya greft ile konak damar arasında açıklıklar oluşursa gereksiz anastomotik kanama olabilir. Uygun sütür yerleştirme ve dikilen doku miktarı kullanın ve sütür hattında gereksiz gerilimden kaçının. Topikal trombin ve Surgicel Emilebilir Hemostat gibi hemostatik ajanlar anastomotik kanamayı minimuma indirmek üzere kullanılabilir.üreticilerin bu ürünler için talimatları izlenmelidir. 11. Doktor, hastanın uygun postoperatif bakım açısından bilgilendirilmiş olmasını sağlamalıdır. B. AMELİYAT TEKNİKLERİ - GERME 1. GORE PROPATEN Vasküler Greftini kullanırken veya gererken greft bozulmasına yol açabilecek aşırı güç veya yüksek güç oranlarından kaçının. 2. GORE PROPATEN Vasküler Grefti bir miktar esneklik sağlasa da greft halen doğru uzunluğa kesilmelidir. 3. Proksimal anastomozu tamamladıktan sonra esnekliği gidermek üzere GORE PROPATEN Vasküler Greftinin tüm uzunluğu boyunca orta derecede gerilim uygulayın. Grefti doğru uzunluğa kesmeden hemen önce orta derecede gerilimin greftin distal ucundan proksimal (birinci) anastomoza iletilmesini sağlayın. Orta derecede gerilimi belirlemeye mavi yönlendirme işaretleri yardımcı olabilir. 4. Orta derecede gerilim konusunda makul bir güvence sonraki iki şekilde gösterilen mavi yönlendirme işaretleri proksimal ve distal anastomotik bölgelerde konfigürasyonları Şekil A dan Şekil B ye değiştiğinde elde edilir. Şekil A GEVŞEK Şekil B ORTA DERECEDE GERİLİM C. AMELİYAT TEKNİKLERİ - ÇIKARILABİLİR HALKALI GORE PROPATEN VASKÜLER GREFTİ 1. Çıkarılabilir Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Greftleri güçlendirilmiş bir genişletilmiş PTFE Vasküler Greft ve halkaların takıldığı ek bir ince filmden oluşur. Bu tasarım cerrahın halkaları greftin mekanik bütünlüğünü bozmadan veya olumsuz etkilemeden çıkarmasını mümkün kılar. Halkaları çıkardıktan sonra ek ince film kısımları normalde greft ve çıkarılmış halka(lar) üzerinde görülebilir. 2. Greft çapına çok yakın olan ve FEP halkalarının serbestçe geçmesini sağlayan bir doku tüneli oluşturmak üzere bir tünel açıcı kullanın. Fazla sıkı bir doku tüneli halka tutulmasını bozabilir. 3. Bir grefti bir insizyondan geçirirken halka ayrılmasını önlemek için halkaların insizyon veya tünel açıcının kenarına yakalanmasından kaçının. 4. HALKA ÇIKARMA: Grefte zarar vermeyi önlemek için cerrahi bıçaklar veya keskin aletler KULLANMAYIN. Halkaların takılı olduğu ek ince filmin hemen altındaki güçlendirici tabakaya zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır. Halkaları çıkardıktan sonra ek ince film kısımları normalde greft ve çıkarılmış halka(lar) üzerinde görülebilir. GÜÇLENDİRİCİ TABAKA AŞINMIŞ VEYA HASARLI GÖRÜNÜYORSA GREFTİN O SEGMENTİ KULLANILMAMALIDIR. Halkalı bir kısmın ucundan veya sütür konmasından önce halka çıkarmak için: Grefti eldivenli bir elle sıkıca tutun. Diğer elle eldivenli parmaklar veya atravmatik bir aletle halkayı/halkaları yavaşça tutun ve kaldırın ve greftin ucundan dışarı kaydırın. Halkalı bir kısım içinden veya sütür konmasından sonra halka çıkarmak için: Grefti eldivenli bir elle sıkıca tutun. Diğer elle halkayı/halkaları atravmatik bir aletle yavaşça tutup kaldırarak gevşetin. Her halkayı künt uçlu makasla dikkatle kesin ve kesilmiş halkaları soyarak çıkarın. 5. Bakınız, KONTRENDİKASYONLAR, Bölüm B; TEKNIK BILGI, Bölüm F ve G ve AMELİYAT TEKNİKLERİ: TÜM GORE PROPATEN VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI, Bölüm VI. A. D. AMELİYAT TEKNİKLERİ ENTEGRE HALKALI GORE PROPATEN VASKÜLER GREFTİ 1. Entegre Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Greftleri güçlendirilmiş bir eptfe GORE TEX Vasküler Grefti ve greft duvarı içinde entegre eptfe radyal destekten oluşur. 2. eptfe radyal destek ÇIKARILAMAZ. Entegre Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Grefti greftin radyal destek ve non-radyal destek kısımları arasında sürekli bir eptfe mikroyapısı içeren tek gövdeli bir tasarımdır. Radyal desteği çıkarmaya kalkışmak grefte zarar verir. 3. Entegre Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Greftinin eptfe radyal destek kısımları anastomoza dahil edilebilir. Entegre radyal destek uygun kesme ve dikiş koyma teknikleri kullanılarak kesilebilir ve dikilebilir. Bakınız, AMELİYAT TEKNİKLERİ: TÜM GORE PROPATEN VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI, Bölüm VI. A. 4. Klempler uygulanırken Entegre Halkalı GORE PROPATEN Vasküler Greftinde mekanik hasar veya bozulmayı önlemek için dikkatli olun. Uygun atravmatik veya korumalı (örn. lastik kaplamalı) klempler kullanın. Greftin herhangi bir kısmında tekrarlanan lokalize klempleme veya aşırı klemplemeden kaçının. 5. Bakınız, TEKNİK BİLGİ, Bölüm IV. G., Koroner Arter Bypass İşlemleri, ve AMELİYAT TEKNİKLERİ: TÜM GORE PROPATEN VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI, Bölüm VI. A. VII. STERİLİTE GORE PROPATEN Vasküler Greftleri ambalaj bütünlüğü bozulmadıkça STERİL olarak sağlanır. Sterilizasyon yöntemi kutuda işaretlenmiştir. Sterilite kutuda etiketli son kullanma tarihine kadar devam eder. Bu GORE tıbbi cihazı sadece tek kullanım için tasarlanmıştır; cihazı tekrar kullanmayın. Gore un elinde bu cihazın tekrar kullanılmasıyla ilgili veri yoktur. Tekrar kullanma cihaz arızasına veya cihaz hasarı, olumsuz etkilenen cihaz biyouyumluluğu ve cihaz kontaminasyonu dahil işlemle ilgili komplikasyonlara neden olabilir. Tekrar kullanma enfeksiyon, ciddi yaralanma veya hastanın ölmesine yol açabilir. 2

4 VIII. TEKRAR STERİLİZASYON GORE PROPATEN VASKÜLER GREFTİNİ TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN. REFERANSLAR 1. Ortel TL, Chong BH. New treatment options for heparin-induced thrombocytopenia. Seminars in Hematology 1998; 35 (4): Almeida JI, Coats R, Liem TK, Silver D. Reduced morbidity and mortality rates of heparininduced thrombocytopenia. Journal of Vascular Surgery 1998; 27 (2): Warkentin TE, Grienacher A, Koster A, Lincoff AM. Treatment and prevention of heparininduced thrombocytopenia: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 2008;133:340S-380S. 4. Landry GJ, Moneta GL, Taylor Jr. LM, Porter JM. Axillobifemoral bypass. Annals of Vascular Surgery 2001;14(3): Taylor Jr. LM, Park TC, Edwards JM, Yeager RA, McConnell DC, Moneta GA, Porter JM. Acute disruption of polytetrafluoroethylene grafts adjacent to axillary anastomoses: a complication of axillofemoral grafting. Journal of Vascular Surgery 1994;20: Bunt TJ, Moore W. Optimal proximal anastomosis / tunnel for axillofemoral grafts. Journal of Vascular Surgery 1986;3: TANIMLAR Son Kullanma Tarihi Dikkat Kullanma Talimatına Bakınız 2 STERILIZE Tekrar Sterilize Etmeyin Tekrar Kullanmayın Katalog Numarası Parti Kodu Seri Numarası Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi DİKKAT: ABD Federal yasalarına göre, bu cihazın satışı, dağıtımı veya kullanımı sadece bir hekim tarafından veya hekimin tavsiyesi üzerine yapılabilir. Steril Etilen Oksitle Sterilize Edilmiştir Ambalaj Hasarlıysa Kullanmayın Kuru Tutun Serin Yerde Saklayın AXL Aksillobifemoral Çap Fibril Uzunluğu 25 Mikron (Nominal) Fibril Uzunluğu Radial Destek 5 Mikron (Nominal) IR Entegre Halkalar Uzunluk Üretici Çıkarılamaz Halkalar Çıkarılabilir Halkalar Halka Kısmı Standart Duvar İnce Duvar 3

5 Manufacturer W. L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff, Arizona USA Order Information: Tel.: Tel.: Technical Information: Tel.: Tel.: For international contact and additional product information, visit GORE, GORE-TEX, ACUSEAL, PROPATEN, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. CARMEDA and CBAS are trademarks of Carmeda AB Corp., a wholly owned subsidiary of W. L. Gore & Associates, Inc. SURGICEL is a trademark of Johnson & Johnson, Inc. BETADINE is a trademark of Purdue Fredrick Company. 2002, 2003, , 2015 W. L. Gore & Associates, Inc. Printed on recyclable paper JULY

KULLANMA TALİMATI: Türkçe

KULLANMA TALİMATI: Türkçe KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe KULLANMA TALİMATI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ VE GORE INTERING VASKÜLER GREFTLERİ I. STERİLİTE II. KULLANMA ENDİKASYONLARI III. KONTRENDİKASYONLAR IV. AMBALAJI AÇMAK İÇİN V.

Detaylı

INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti

INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI GORE-TEX VASKÜLER

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti

KULLANMA TALİMATI: Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI GORE Hybrid Vasküler Grefti I. CİHAZ TANIMI GORE Hybrid Vasküler Grefti nitinolle güçlendirilmiş bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici 1 2 tr Şekil A E Laparoskopik Bariyatrik Uygulamalar için İsteğe Bağlı: Dairesel Zımbalayıcılar için Yapılandırılmış

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI AFX Uygulama Sistemi KULLANIM TALİMATLARI ÖNEMLİ NOTLAR: AFX Uygulama Sistemini kullanmadan önce bu paket içinde yer alan talimatları lütfen dikkatlice okuyun. DİKKAT: Federal Yasalar (A.B.D.) bu cihazın

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri.

KULLANMA TALİMATI: Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE TIGRIS Vasküler Stent Kullanım öncesinde tüm talimatı

Detaylı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı 6996T Tünel Açma Aleti Teknik el kitabı Aşağıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları bulunmaktadır.

Detaylı

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri.

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. İÇİN KULLANMA TALİMATI: P R O P A T E N B I O A C T I V E S U R F A C E tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE

Detaylı

ndramed Medical Devices

ndramed Medical Devices ndramed Medical Devices d Türkçe Kullanma talimatı Dikkat ediniz! Bu ürün steril (EO/Etilen oksit sterilizasyonu) paketlenmiştir, tek kullanımlıktır ve yeniden sterilize edilemez. Bu ürün soğuk, kuru ve

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi İÇİN KULLANMA TALİMATI: PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi tr Türkçe KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun.

Detaylı

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ TK FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ 152189-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch)

Detaylı

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Silhouette Lift süturun mid-face de (orta yüz) kullanımı FDA tarafından onaylıdır. Silhouette Lift

Detaylı

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU TK OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU 150841-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri.

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE VIATORR TIPS

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

GORE VIABAHN Endoprotez

GORE VIABAHN Endoprotez İÇİN KULLANMA TALİMATI: GORE VIABAHN Endoprotez tr Türkçe İÇİN KULLANMA TALİMATI GORE VIABAHN Endoprotez Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat boyunca verilen tüm uyarılar ve önlemleri

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Kullanım Talimatları Neuro Koklear İmplant Sistemi 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Fransa TEL : +33 (0)4 93 95 18 18,

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya Leadless Pacemaker Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul Major complications: A, cohort 1; B, cohort 2. Poole J E et al. Circulation. 2010;122:1553-1561 Copyright

Detaylı

HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR

HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR Amaç Hemodiyaliz hastasının hayatında farkındalık oluşturmak ve geliştirmek Arteriyovenöz fistülü değerlendirmek, komplikasyonları

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KILAVUZ KATETER SEÇİMİ Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kılavuz Kateter Seçimi Kılavuz kateter yapısı Düzgün dış yüzey sürtünmeyi azaltır, Trombüs oluşumunu engeller.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabiniyle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Sunucuyu raf kabinine kurmadan önce aşağıdaki yönergeleri

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) TOBRASED % 0.3 steril göz merhemi Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) Bu

Detaylı

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik Elektronik KULLANIM TALİMATLARI Kılavuzlar değişikliğe tabidir; her kılavuzun en güncel sürümü çevrimiçi olarak her zaman mevcuttur. Basım: Kasım 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK Türkçe (tk) MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI 150807-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Diğer diller için www.ortho.microport.com adresindeki web sitemizi

Detaylı

5866-24M Lead Adaptörü Seti

5866-24M Lead Adaptörü Seti 5866-24M Lead Adaptörü Seti Teknik el kitabı Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 1993 Aşağıdakiler Medtronic şirketinin ticari markalarıdır:

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Hizmetleri Protokolleri Hazırlama Komitesi

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA

DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA 1. Stapleri ambalajından dikkatli bir şekilde çıkartınız. DİKKAT Stapleri ambalaj kutusundan çıkartırken şaftından tutarak çıkartınız. Ateşleme

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi

Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi Bu kılavuz D630 üzerinde yeni bir touchpad yüklemenize yardımcı olur. Yazan: Jon Amireh GİRİŞ Giriş touch pad laptop neredeyse tüm unsurları ele almak önemlidir.

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ. Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi

DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ. Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi Plan Kılavuzlar ne diyor? Kanülasyon incelikleri İp merdiven tekniği Bölgesel alan tekniği Buttonhole tekniği

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 TK OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

4001W Spark Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

4001W Spark Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 4001W Spark Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. PARÇALAR:

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Kangurunun

Detaylı

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir.

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. KULLANMA TALİMATI NETİRA tek doz göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) 1.365 mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. Yardımcı Maddeler

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATLARI DC

KULLANMA TALİMATLARI DC 0086 TM İlaç Uygulama Embolizasyon Sistemi KULLANMA TALİMATLARI DC Bead İlaç Uygulama Embolizasyon Sistemi STERİL SADECE TEK KULLANIM İÇİN PİROJENİK OLMAYAN Türkçe KULLANMA TALİMATLARI DC Bead İlaç Uygulama

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0 Türkçe (tk) Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Ardından Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

Canon EOS 7D Bent CF Pin Fix / Kart Okuyucu Değiştirme

Canon EOS 7D Bent CF Pin Fix / Kart Okuyucu Değiştirme Canon EOS 7D Bent CF Pin Fix / Kart Okuyucu Değiştirme Eğer bükülmüş CF pimi ya da olmayan işleyen kart okuyucusu ile bir sorun yaşamış, bu kılavuz kart okuyucusunu nasıl değiştirileceği gösterilmektedir.

Detaylı

DOĞRU BASI UYGULAMA TEKNİĞİ VE KANAMA KONTROLÜ. Nevriye Dağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi

DOĞRU BASI UYGULAMA TEKNİĞİ VE KANAMA KONTROLÜ. Nevriye Dağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi DOĞRU BASI UYGULAMA TEKNİĞİ VE KANAMA KONTROLÜ Nevriye Dağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi Amacımız fistül iğnelerini damar duvarını zedelemeden çıkartmak ve komplikasyonsuz olarak kanamayı kısa sürede durdurmaktır.

Detaylı

FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid

FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid Kullanım Talimatları Yeni FORSTEO kaleminizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Talimatları nın ön ve arka yüzünü tamamen

Detaylı

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM)

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) Pasif elevasyon egzersizi (1) Hasta sırtüstü yatar durumda, fizyoterapist hastanın kolunu dirseğinden ve bileğinde destekler. Pasif elevasyon egzersizi (2)

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

HP Pavilion dv6000 Isı Emici Değiştirme. HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. Yazan: Ben Hirsch. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.

HP Pavilion dv6000 Isı Emici Değiştirme. HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. Yazan: Ben Hirsch. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit. HP Pavilion dv6000 Isı Emici Değiştirme HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. Yazan: Ben Hirsch ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 15 GİRİŞ HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. ARAÇLAR: Phillips

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sivas, 2011

Doç.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sivas, 2011 Doç.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sivas, 2011 Önceden kapak cerrahisi uygulanmış olan bireyler, KAH bulunan hastaların önemli bir bölümünü (Avrupa

Detaylı

imac Intel 21.5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi

imac Intel 21.5 EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi imac Intel 21.5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi imac Intel 21,5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablo değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ, Sohbet yetenekleri düşürmemek için

Detaylı

WRIGHT PULLARI 145246-0

WRIGHT PULLARI 145246-0 TK WRIGHT PULLARI 145246-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk)

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 2090 KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUP, DAHA SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte kullanmak

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. KURULUM:

Detaylı

ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ: RA 2014-126

ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ: RA 2014-126 19 Ocak 2015 ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ: RA 2014-126 Tanımlayıcı SGDF kodu: Ürün Saha Faaliyeti RA 2014-126 Yasal Üretici: Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Boetzingerstraße 41, D-79111 Freiburg, Almanya

Detaylı

Yazan: Elizabeth Ofori

Yazan: Elizabeth Ofori HTC Droid Eris Ön Panel Assembly Değişimi Bu kılavuz / değiştirme HTC Droid Eris ön panel düzeneğini takmak için size öğretecektir. Yazan: Elizabeth Ofori ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 13

Detaylı

HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 PREOPERATİF BAKIM ve Hazırlık 2 Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu

HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. KURULUM: Açma/Kapama:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CELLUFRESH TM % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CELLUFRESH TM % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI CELLUFRESH TM % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml, etkin madde olarak 5 mg karmeloz sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum laktat,

Detaylı