27 Eylül 3 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 Eylül 3 Ekim 2010 1"

Transkript

1 1 27 Eylül 3 Ekim 2010

2 Eylül - Ekim 2010 Sayı 11 İÇİNDEKİLER İthalatçıya Devlet Yardımının Kapsamı Genişledi 4 Kanada Ticaret Heyet Programı 9 İthal Talepleri İşbirliği Teklifleri 10 2

3 Değerli Üyemiz, Yaz sezonunun sona ermesiyle beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fuar sezonu başladı. Her ne kadar dünya ticaretinde eticaret önemli bir enstrüman olarak gündeme yerleşmiş olsa da ihtisas fuarlarının ağırlığı halen devam etmektedir. Fuarlar bir taraftan yeni iş fırsatlarının tanıtılması ve yaratılması konusunda etkin bir rol üslenirken, diğer taraftan da ilgili sektörle ilgili yeni eğilimlerin gözlenmesi anlamında yararlı olmaktadır. Pek çok iş anlaşmaları yine fuarlar sırasında gerçekleşmektedir yılı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden izin alınarak gerçekleştirilecek fuar sayısının 387 olduğu gözleniyor. Bu fuarlardan 371 i ihtisas fuarı. İhtisas fuarlarının 90 tanesi ise uluslararası olarak düzenlenmiş. Fuarların %50sinden fazlasına doğal olarak İstanbul ev sahipliği yapıyor. Harun KARACAN Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu fuarları gezmesinin, sektörleri ile ilgili gelişmeleri gözlemlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda üyelerimizi özellikle İstanbul da düzenlenen ihtisas ve uluslararası ihtisas fuarlarına götüreceğiz. Bu yönde çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek. Ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılma konusunda sizlerden gelecek önerilere her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim. Bu öneriler çalışma konusunda bizleri daha fazla motive etmektedir. Hayırlı ve bol kazançlı günler dileği ile saygılar sunarım. 3

4 İHRACATÇIYA DEVLET YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLEDİ Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda şöyle denildi, İhracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalar, ihracatta devlet yardımları kapsamında, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri desteğinden yararlanacak. İhracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek - birlik veya kooperatifler, ihracatta devlet yardımları kapsamında, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri desteğinden yararlanacak. İhracatta ar-ge desteğinin uygulamasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) devre dışı bırakılırken, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tek uygulamacı kuruluş olarak belirlendi. Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun (PKKK), ihracatta devlet yardımları kapsamında ''araştırma-geliştirme (ar-ge)'' yardımının uygulanmasına ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yine ihracatta devlet yardımları kapsamında verilen ''eğitim ve danışmanlık yardımı''nın uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırılırken, bu destek, ''uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi'' olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu tebliğ de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ar-ge desteğinde değişiklik yapan tebliğ, sanayi kuruluşlarının ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca yürütülen 'Stratejik Odak Konuları Projeleri'ne ilişkin giderlerin hibe olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlıyor.ar-ge desteğinin uygulamasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) devre dışı bırakılırken, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tek uygulamacı kuruluş olarak belirlendi. Ar-ge desteğinin TÜBİTAK aracılığıyla uygulanmasına ve desteklerin ödenmesine ilişkin hükümler tebliğden çıkarılırken, eklenen geçici madde uyarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile TÜBİTAK arasında daha önce düzenlenen protokol uyarınca yürütülen ''Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'' kapsamında önerilen projelerin değerlendirilmesine, destek kararı verilen projelere, tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanmak üzere geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmasına TÜBİTAK'ın mevzuatı çerçevesinde devam edilecek. Tebliğin yayımı tarihinden önce, söz konusu program kapsamında TÜBİTAK tarafından dönemsel destek tutarı hesaplanarak DTM'ye intikal ettirilmiş ve DFİF'den henüz ödemesi yapılmamış olan projelerin dönemsel destek tutarlarının tamamı TÜBİTAK bütçesinden ödenecek. 4

5 Önceden, DTM ile imzalanan protokol çerçevesinde, desteklenen ar-ge projeleri TÜBİTAK'ın sorumluluğunda yürütülüyordu. Değişiklik ile DTM de devreden çıkarılırken, TÜBİTAK, doğrudan kendi sorumluluğunda ar-ge projelerini destekleyecek. -ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İhracatta devlet yardımları kapsamında verilen ''eğitim ve danışmanlık yardımı''nın uygulanmasına ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırılırken, bu destek, ''uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi'' olarak yeniden düzenlendi. PKKK'nın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'', Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının DTM'ce uygun görülen proje bazlı giderlerinin DFİF'ten karşılanmasını öngörüyor. Tebliğ uyarınca, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine ilişkin desteklerden yararlanacak. Eğitimcilerin düzenleyeceği eğitim konuları tebliğde belirtilirken, tebliğde yer almayan ancak DTM'nin uygun göreceği diğer konulardaki eğitim faaliyetleri de desteklenebilecek. Şirketlerin, bu tebliğ kapsamında eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin, yıllık toplam 20 bin dolarını aşmamak üzere yüzde 70'i desteklenecek. Tebliğ ile eğitim-danışmanlık desteği kapsamında verilecek yıllık desteğin tutarı 25 bin dolardan 20 bin dolara düşürülürken, 6 aylık program süresi konusunda esneklik getirilmiş oldu. 5

6 -EĞİTİMCİLERİN ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ Eğitim desteği alınacak eğitimcilerin yetkilendirilmesi görevi, DTM'den İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ne (İGEME) verilirken, yetkilendirilmiş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan şirketler ile vakıf iktisadi işletmelerinden alınan eğitim faaliyetleri desteklenecek. Tebliğde, üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, OSB'ler, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, SDŞ'ler veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler, ''işbirliği kuruluşu'' olarak tanımlandı. Tebliğ kapsamındaki proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları ile istihdam giderlerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere, DTM ve İGEME temsilcilerinden oluşan, sekretaryası İGEME tarafından yürütülen ''Proje Değerlendirme Komisyonu'' kurulacak. Belirlenen konularda fiilen ve kesintisiz olarak en az 3 yıldır eğitim veren şirketlerin veya vakıf iktisadi işletmelerinin, eğitimci statüsünü kazanmak için İGEME'ye başvurmaları gerekiyor. Bunların yeterliliklerine İGEME tarafından karar verilecek. Eğitimci statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak ve sürenin son ayında, DTM tarafından belirlenen performans ölçütleri ve denetim raporları çerçevesinde eğitimci statüsünün devamına veya iptaline İGEME tarafından karar verilecek. Eğitimcilerin bünyelerinde, tebliğde belirtilen şartlara haiz en az 5 eğitmen bulundurulacak ve her bir eğitmen ile eğitim süresini kapsayan bir sözleşme yapılacak. Eğitimcinin bir dönemde düzenleyeceği azami 10 eğitim programı, tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilecek. Ocak-Haziran dönemi eğitim programları için, bir önceki yılın Kasım ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi eğitim programları için ise cari yılın Mayıs ayı sonuna kadar İGEME'ye başvurulacak. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilecek. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı 20'yi geçemeyecek. -İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA AYRICALIK İşbirliği kuruluşları, tebliğde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın, İGEME koordinasyonunda proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilecek. Bu kapsamda düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla yüzde 75'i, proje bazında 400 bin dolara kadar olan bölümü karşılanacak. 6

7 İşbirliği kuruluşu tarafından verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla yüzde 75'i desteklenecek. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 yılı aşmamak üzere, ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilecek. Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, İGEME koordinasyonunda proje bazlı yurtdışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilecek. İşbirliği kuruluşu tarafından verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla yüzde 75'i desteklenecek. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 yılı aşmamak üzere, ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilecek. Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, İGEME koordinasyonunda proje bazlı yurtdışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilecek. İşbirliği kuruluşunca bu kapsamda düzenlenen 5 yurtdışı pazarlama programları için, her bir program bazında 150 bin dolara kadar, 10'a kadar yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100 bin dolara kadar, ulaşım, konaklama, tanıtım gibi belirlenen giderlerin en fazla yüzde 75'i karşılanacak. 7

8 Düzenlenen proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları giderleri ile istihdam giderlerine ilişkin proje başvuruları İGEME'ye yapılacak. Bu projelerden, Proje Değerlendirme Komisyonu'nca uygun görülenler İGEME tarafından DTM'nin onayına sunulacak. Tebliğin, Bölge Planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde ve kalkınma ajansları çalışmaları neticesinde tespit edilen kümelere uygulanmasını teminen kalkınma ajansları ile işbirliği yapılacak. -PROJE BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMA İMKANI Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, DTM'ce uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilecek. Bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin yüzde 70'i karşılanacak. Proje bazlı bireysel danışmanlık programları başvuruları İGEME tarafından sonuçlandırılacak. ''Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'' çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu tebliğ hükümlerinden yararlanamayacak. Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamayacak. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan eğitimcilerin yetkilendirilmesi ve destek başvurularının sonuçlandırılmasında lehte olması kaydıyla, bu tebliğ hükümleri uygulanacak. Yürürlükten kaldırılan Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen eğitimcilerin statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl devam edecek. Kaldırılan tebliğ kapsamında başlatılan ve tamamlanmamış özel eğitim programları konusunda yeni tebliğin lehte olan hükümleri uygulanacak. Tebliğleri DTM yürütecek. 8

9 KANADA TİCARET HEYET PROGRAMI Dış Ticaret Müsteşarlığından edinilen bilgiye göre; Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından EKİM 2010 tarihleri arasında KANADA Toronto Ticaret Heyeti Programı düzenlenecektir. Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla özellikle gıda ürünleri, otomotiv ve yan sanayi, elektrik ve elektronik ürünler, makine ve ekipmanları, inşaat malzemeleri, mermer, doğal taş, mobilya, tıbbi cihazlar, deri ve deri mamulleri, ev tekstili ve konfeksiyon, gemi inşa sanayi, cam eşya ve mücevher sektörlerinde uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımını beklendiği bildirilmiştir. SON BAŞVURU: 8 EKİM 2010 CUMA DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN: UİB: Tel: dahili Faks: ; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tuğçe ÖZDEMİR / Bölge Koordinatörü Tel: Faks: E-Posta: org.tr Kanada pazarı hakkında detaylı bilgi için: Çağlar Göksu/ Kanada ülke masası uzmanı (İGEME) Tel: E-posta: 9

10 İTHAL TALEPLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ TEKSTĠL VE HAMMADDELERĠ MUHTELĠF TEKSTIL CAM VE SERAMIK Firma Adı: M M FOR MARKETING YASSER MAHER 25 SOLIMAN GOHAR -DOKKI-GIZA Telefon: 2 - (2) Fax: 2 - (2) Firma Adı: GLOBAL PROMOTION IBRAHIM ELSAAWE CITY STAR 6 OF OCTOBER TOWER NO 4 FLAT 7 Telefon: 2 - (2) Fax: 2 - (2) MUHTELĠF Gazlı ısıtıcılar ve baskılı kağıt bardak alımı BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠĞĠ Firma Adı: AHMED BALFAQEEH TRADING CO. LLC Ahmed Mahfood P.O.BOX 5378 DUBAI, U.A.E. Telefon: (4) Fax: (4) Dubai Ticaret AteĢeliği Firma Adı: OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Opel, Renault, Fiat, Iveco ve Dacia yedek parça ihtalatı KENYA Spares centre & agencies ltd., / Ganatra Auto Dealers Ltd AGHA AHMED P.O. Box , Nairobi, Kenya Telefon: (20) Fax: - () - Nairobi Ticaret MüĢavirliği 10

11 MUHTELĠF ĠNġAAT Firma Adı: EXEPTION FOR CONTRACTING MOHAMMED YOSRY STREET ST -EL MOKATTAM -CAIRO Telefon: 2 - (2) Fax: - () - OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Tır,Kamyon ve Romok yedek parçaları italatı KENYA Firma Adı: Trailer and Trucks Components Ltd Mr. Alnashir Mulji P.O Box Nairobi, Kenya. Telefon: () Fax: - () - Nairobi Ticaret MüĢavirliği MAKĠNE VE AKSAMLARI Tarım makinaları,lpg tankları,geri dönüģüm makinaları ve küçük çaplı üretim makinaları ithalatı KENYA Firma Adı: Upbeat Communications Ltd Oliver Obwana 2nd Floor, Showbe Plaza, Murang'a/Forest rd Roundabout P.O BOX NAIROBI, KENYA Telefon: () Fax: - () - Nairobi Ticaret MüĢavirliği OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ OTOMOTIV YEDEK PARÇASI Firma Adı: EL SAFA MAHMOUD ABD EL LATIF PORT SAID -EL DAWHY SQ BANL EL ESKAN BUILDING NO 67 CODE Telefon: 2 - (66) Fax: 2 - (66) Detay: Tarım ürünleri iģleme makinaları,gıda ürünleri iģleme makinaları,plastik maddelerin ve endüstirel atıklar için geri dönüģüm makinaları,küçük LPG tankları alımı ile ilgilenmektedir. 11

12 MUHTELĠF ALTIN MUHTELĠF SU ARITMA Firma Adı: EGYPT GOLD ASMAA MOHAMED EL OBUR CITY - FIRST AREA Telefon: 2 - (2) Fax: 2 - (2) Tarihi: Firma Adı: WATER SKY 57 GESR EL SUEZ ST- EL NOZHA-CAIRO Telefon: 2 - (2) Fax: 2 - (2) Tarihi: KĠMYEVĠ MADDELER VE MAMULLERĠ TEKSTIL KIMYASI ÇĠMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERĠ ÇĠMENTO Firma Adı: EKHWN ATAA TEXTILES MOHAMED MONSIF EL MAHALLA ELKOBRA - EL GHARBIA Telefon: 20 - (40) Fax: 20 - (40) Tarihi: Firma Adı: BMĠC NABĠL HARVY MĠLĠK 6 EBN ARNAB ST FROM AL NILE GIZA Telefon: 2 - (2) Fax: 2 - (2) Tarihi:

13 MUHTELĠF TAVUKLAR Firma Adı: MASRALKODS FOR FOOD AMMR YASSER Telefon: 2 - (2) Fax: 2 - (2) Tarihi: Detay: 1 B MASAKEN MASR ALGADEDA -MEDAN KATAR.GESR EL SUEZ -CAIRO YAġ MEYVE - SEBZE VE MAMULLERĠ ġiģelenmiģ su alımı (suyu kaynağından çıkararak ĢiĢeleyen Türk firmalarımızla iģbirliğine gitmek isterler) KUVEYT Firma Adı: AL REEF CO. R.M. AL-BUKHAIL Telefon: () Fax: - () - Tarihi: Kuveyt Ticaret MüĢavirliği CANLI HAYVAN VE SU ÜRÜNLERĠ Sofralık tavuk yumurtası alımı KUVEYT Firma Adı: FADAK INTL TRADING COMPANY MUBARAK YUSUF - COMMERCIAL MANAGER ABDULLA SALEM STREET, KUWAIT CITY, KUWAIT Telefon: () Fax: () Tarihi: Detay: Firma Adı: Kuveyt Ticaret MüĢavirliği Irak ve Kuveyt pazarlarına çalıģan firma sofralık tavuk yumurtası ithal etmek ister Cep: OTOMOTĠV VE YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ Denizcilik ve tersanecilik alanında faaliyet göstermek üzere Türkiye'de bir firma kurmayı planlamaktalar. Körfezde taģımacılık yapmak amacıyla 5000 tonluk bir ticari gemi (barges) inģa ettirmeyi planlıyorlar KUVEYT MARINE ENGINEERING SERVICES CONSULTATION BUREAU (MESCB) DR. ESAM AM HUSAIN - DIRECTOR SHUWAIKH IND. AREA POSTA ADRESI: PO BOX: PO KUWAIT Telefon: () Fax: () Tarihi: Kuveyt Ticaret MüĢavirliği 13

14 AĞAÇ MAMULLERĠ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ iç dekorasyon ve mobilya firmaları BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠĞĠ Firma Adı: SWIFT INTERIORS SANABAM HERO P.O. BOX : , DUBAI UAE Telefon: (4) Fax: (4) Dubai Ticaret AteĢeliği ELEKTRĠK, ELEKTRONĠK VE MAKĠNA SANAYĠ ÜRÜNLERĠ ĠletiĢim konusunda firmalarla temas Firma Adı: K- MOBILE ABDEL RAHMAN 9 ELSAAD ELALI ST GIZA EGYPT Telefon: 20 - (2) Fax: - () - Tarihi: MUHTELĠF Firma Adı: PETROSAS General Trading & Contracting Company (Oil & Gas Sector), SAS AL DAR General Trading & Contracting Company (Civil Work & Building Constructions), TASAHEEL (IT Services & Tech. Solutions) ve SMART BUILDINGS COMPANY adlı dört firmadan oluģan grup; petrol, gaz, rafineri, petrokimya endüstrisi, proses endüstrisi, sondaj, keģif, üretim, enerji, elektrik santrali, su arıtma tesisi, inģaat malzemeleri sektörlerinde ekipman/aksesuar/parça imal eden veya bu konularda (EPC) mühendislik, tedarik, inģaat müteahhitliği hizmeti veren konusunda uzman Türk firmalarımızla Kuveyt, Irak, BirleĢik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkelerinde iģbirliğine gitmek ister. KUVEYT PETROSAS GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. EMAD HAMDI - PARTNER & EXECUTIVE DIRECTOR Telefon: () Fax: () Kuveyt Ticaret MüĢavirliği Detay: Tel: Cep:

15 15

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No: ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak MADDE 1 Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 1 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı 4 İstihdam Yardımı 5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

BUGÜN ÜLKEMİZDE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI

BUGÜN ÜLKEMİZDE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI GİRİŞ Ekonomik kalkınma çabası içinde olan ülkemiz için lokomotif görevi gören İhracat 1980 li yıllarda ithal ikameci politikaların yerini alarak Dışa Açık Büyüme stratejisinin temel taşı olmuştur. Günümüzde

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

- T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI

- T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI 22-28 Kasım 2010 - T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI - FAS TUNUS TİCARET HEYETİ - İTHAL TALEPLERİ - İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 1 Kasım 2010 Sayı 18 İÇİNDEKİLER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müşteşarlığı.

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İÇİNDEKİLER Genel Bilgi...2 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ...3 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi BÖLÜM IX: İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 53. İhracatçıya Ne Çeşit Devlet Yardımları Sağlanmaktadır? İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı