TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek araç kiralama hizmet alımı işi ile ilgili şartları kapsamaktadır. 2- Araçlarda İstenen Teknik Özellikler: 1.Tip Dizel Araç İstenen Teknik Özellikleri Motor hacmi en az 1460 cc Yakıt tipi Dizel En az 2012 model (full) Motor gücü en az 110 HP ve üzeri Sedan ABS, ASR, ESP En az sürücü ve yolcu hava yastığı En az iki tane yan hava yastığı Elektrikli ön ve arka camlar 2 Adet Uzaktan kumandalı merkezi kilit Radyo/CD çalar Klima, Otomatik vites 5 ileri İmmobilizer Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon Dış Dikiz Aynalar Elektrikli olacak Araç da Navigasyon Cihazı ve Araç Takip Sistemi olacak (GPRS) Arka Park Sensörü Lastik değişimi mevsimine göre yapılacaktır. (Aralık-Nisan Aylarında Kışlık Lastik & Mayıs-Kasım Aylarında Yazlık Lastik Takılacaktır. ) Araçlarda Zincir, Çekme Halatı, Takoz, İlk Yardım Seti ve Yangın Söndürme Cihazı bulunacaktır. Renk siyah, koyu füme veya gri olacak Kat ettiği yol en fazla (otuz bin) kilometre olacaktır.

2 2.Tip Dizel Araç İstenen Teknik Özellikleri Motor hacmi en az 1460 cc Yakıt tipi Dizel En az 2012 model (full) Motor gücü en az 105 HP ve üzeri Sedan ABS, ESP En az sürücü ve yolcu hava yastığı En az iki tane yan hava yastığı Elektrikli ön ve arka camlar Uzaktan kumandalı merkezi kilit 1 Adet Radyo/CD çalar Klima, manuel vites 5 İleri İmmobilizer Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon Dış Dikiz Aynalar Elektrikli olacak Arka Park Sensörü Araç da Navigasyon Cihazı ve Araç Takip Sistemi olacak (GPRS) Lastik değişimi mevsimine göre yapılacaktır. (Aralık-Nisan Aylarında Kışlık Lastik & Mayıs-Kasım Aylarında Yazlık Lastik Takılacaktır.) Araç da Zincir, Çekme Halatı, Takoz, İlk Yardım Seti ve Yangın Söndürme Cihazı bulunacaktır. Renk siyah, koyu füme veya gri Kat ettiği yol en fazla (otuz bin) kilometre olacaktır. 3- Bu Teknik Şartnamede bulunmayan hükümlerde Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile ilgili hükümler uygulanacaktır. 4- Çalıştırılacak araçlar 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 ncü maddesi gereği; yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi araç olamaz. (Yerli muhteva oranı % 51 in (yüzde elli bir) altında kalan araçlar yabancı menşeli sayılır. 5- Yüklenici; üçer aylık veya bakım gerektirecek km. yi doldurmuş hizmet araçlarının periyodik bakımlarını yetkili servislere yaptıracaktır. Bakımın yapıldığına dair belgenin birer örneğini 5 gün içinde İdareye verecektir.

3 6- Yüklenici, çalıştırmayı taahhüt ettiği araçların taşıt vergisi, zorunlu trafik sigortası ve full kasko ile koltuk sigortaları vb. yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yüklenici, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair belgelerin bir örneğini sözleşme imzalandıktan ve/veya anılan belgelerin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde İdareye vermek zorundadır. 7- Araçlarda, resim veya slogan ya da reklam içerikli sticker, yapıştırma, poster vb. şeyler bulunmayacak, gereksiz nitelikte aksesuar amaçlı ışık ya da lamba olmayacaktır. Ancak Üniversite hizmetinde olduğu sürece araçların ön cam sağ köşesinde 35 puntodan az olmamak kaydıyla Resmi Hizmete Mahsustur ibareli takılı levha bulundurulacak, araç hizmet dışında iken bu levha kaldırılacaktır. 8- Yüklenici; araçlarda Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı Karayolu taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket etmekle mükellef olup, anılan kanun ve yönetmeliklere muhalefetten kaynaklanabilecek her türlü ceza, tazminat, zarar ve ziyandan dolayı sorumludur. 9- Yüklenici; araçlarda Karayolları Trafik Kanununda ve Yönetmeliğinde öngörülen hükümler çerçevesinde özellikle kış şartlarında araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulacaktır. Araçların lastikleri yüklenici tarafından kış mevsiminde kar lastiği ile değiştirilecektir. Ayrıca aşınması halinde yenisi ile değiştirilecektir. 10- Araçların bakım, onarım, yedek parça, servis ücretleri vb. her türlü masrafı yükleniciye aittir 11- Yüklenici İdareden habersiz araç değiştiremeyecektir. Değiştirilmesi gerektiği durumlarda an az 3 (üç ) iş günü önceden İdareye haber verilecek ve onay alınacaktır. Yüklenici araçlardan herhangi birinin arıza, tamir-bakım, muayene (vize) vb. sebeplerle hizmet veremeyen aracın yerine aynı niteliklerde derhal yeni bir araç tahsis edecektir. 12- Araç sürücüleri en az B sınıfı sürücü belgesi ve en az 2 yıllık araç kullanım tecrübesine sahip, askerliğini yapmış olacaklardır. Makam araç sürücüsüne 12 ay nakdi ödenecek günlük brüt 10,00 TL (26 gün üzerinden aylık brüt toplam 260,00 TL yol bedeli) ile günlük Brüt 9,00 TL (26 gün üzerinde aylık Brüt 234,00 TL yemek bedeli) ve asgari ücretin %100 fazlası üzerinden ödenecek ücret gideri yükleniciye aittir.

4 2 Adet Araç sürücülerine; 1 Araç sürücüsüne 12 Ay üzerinden nakdi ödenecek günlük brüt 10,00 TL (26 gün üzerinden aylık brüt toplam 260,00 TL yol bedeli ) ile günlük Brüt 9,00 TL (26 gün üzerinde aylık Brüt 234,00 TL yemek bedeli ) ve asgari ücretin %60 fazlası üzerinden ödenecek ücret gideri yükleniciye aittir. 13- İhale konusu iş süresince aracın işletilme halinde olup olmadığına bakılmaksızın her ne suretle olursa olsun işin ifası ve aracın kullanımı sırasında meydana gelecek her türlü (İdareye ve 3. şahıslara verilecek zararlar dâhil) maddi ve manevi zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. İdare bu kabil dava, şikâyet, talep ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Bu yönde taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi halinde; idarenin bu nedenle uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları ödemek zorunda kalacağı miktarlar, tazminatlar, hasar bedelleri, müspet ve menfi zararlar, faizler, yargılama masrafı, vekâlet ücreti ve benzeri her türlü bedel, idarece ödeme tarihinde başlamak suretiyle yasal faizi ile birlikte yüklenici tarafından tanzim edilecektir. 14- Yüklenici, araç sürücüsünün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemlerinden ve özlük haklarından tek taraflı olarak sorumludur. Aracın sürücü hatalarından kaynaklanan her türlü trafik cezası, park cezası vb. ceza yükümlülükleri yükleniciye aittir. 15- Yüklenici tarafından çalıştırılacak araç sürücüsünün idare tarafından uygun görülmesi şarttır. İdare bir gerekçe göstermeksizin araç sürücüsünün değiştirilmesini yazı ile isteyebilir. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) gün içerisinde gerekli belgeler ile birlikte idarenin kabul edeceği başka bir sürücü ile değiştirmek zorundadır. 16- Sürücülü olarak temin edilecek aracın sürücüsünü sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır. Sürücü ile yüklenici arasındaki çalışma ilişkileri özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır.

5 17- Araç sürücüsü her gün; temiz görünümlü, olarak çalışacaktır. Araç sürücünün şahsi bakımının kontrol ve sorumluluğu yüklenici tarafından üstlenilecektir. 18- Yüklenicinin çalıştıracağı personel, idarenin belirlediği kural ve disiplin hükümlerine uymak zorundadır. 19- Yüklenici İdarenin izni olmaksızın personel değişikliği yapmayacaktır. İdare, çalıştırılacak personelin işe alınacağı ya da işine son verileceği hususlarda tam yetkili olacaktır. Verim alınmayan, çalışma saatlerine uymayan personelin değiştirilmesi hususunda idare yeni personel isteme hakkına sahip olup, bu personel değişikliği yüklenici tarafından en geç 24 saat içerisinde gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin çalıştıracağı personel, iş kanunu kapsamında haftada 45 saat çalışacaktır. İdarece acilen yapılması istenen işler için çalışma günlerinde mesai bitiminden sonraki saatlerde ve hafta tatillerinde fazla çalışma yapabilir. Bu tür çalışmalar sonrası işçilere haftanın belirli günlerinde istirahat verilecektir. 20- Yüklenici çalıştırılacak personel için aşağıda yazılı belgeleri bir dosya içinde işe başladıktan sonra 15 (on beş ) gün içinde idareye verecektir. Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal kaydı. Nüfus cüzdanı örneği İkametgâh il muhaberesi Vesikalık 2 adet fotoğraf (4x6) Sürücü belgesi

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20 Antakya/HATAY

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 24 AYLIK HİZMET ARACI KİRALAMASI İŞİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU T.C. Sağlık

Detaylı

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR A. GENEL ŞARTLAR PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Yüklenici, işe başlama tarihinden önce bu hizmette çalıştıracağı servis araçlarını, İdarece belirlenecek tarihte Üniversitemiz kampüsünde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 1. Personel Servis Aracı olarak kullanılacak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı