Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKĠYE,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKĠYE, nilgunt73@yahoo.com"

Transkript

1 1621 TRAKYA ÇOCUK ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠġĠM DERSĠNĠN ÖĞRENCĠ VE VELĠLER TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKĠYE, Nuh HATĠPOĞLU, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Edirne, TÜRKĠYE, Özet Bilgisayar ve internet, eğitim teknolojisinin en etkin araçlarından ikisidir. Bu iki araç, günümüzde eğitimin vazgeçilmez unsurları arasında ilk sırayı almıştır. Sınıf içinde ve sınıf dışında çok sayıda dersin bilgisayar ve internet aracılığıyla öğretilmesi olanaklı hale gelmiştir. Özellikle Z nesli olarak bilinen internet nesli çocukları, yaşamlarının hemen her işi için bilgisayar ve interneti rahatlıkla kullanabilmektedir. Buna rağmen çocuklar, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim okullarında Bilgisayar ve ortaöğretim okullarında Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra, bir çok ders, bilgisayar destekli olarak okutulmaktadır. Ayrıca okulların çoğu, ders dışında sağladığı olanaklarla öğrencileri, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda desteklemektedir. Okulların bu destek çalışmalarına, çeşitli eğitim kurum ve kuruluşları da katılmaktadır. Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi nde ilk kez 2010 yılı yazında açılan Trakya Çocuk Üniversitesi kapsamında okutulan Bilişim dersi ve bu dersin, öğrenci ve veliler tarafından değerlendirmesi hakkında bilgi verilecektir. Üniversitemizin bu deneyiminin, benzer çalışmalar yapacak eğitim kurumlarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Bilgisayar eğitimi, internet nesli, bilişim, eğitim teknolojisi. GĠRĠġ Eğitim sistemine önce bilgisayar ardından da internetin girişi, geleneksel eğitime farklı boyutlar kazandırmıştır. Bilgisayar ve internet ile eğitim, daha etkin ve zevkli hale gelmiştir. Ġşman (2005)'a göre bilgisayar, konular hakkındaki bilgileri içine alan, bu bilgileri belli temel kurallara göre işleme koyan ve yapılan işlemlerin sonuçlarını bir çıktı halinde dışarıya veren sistemler bütünüdür. Ses, farklı karakter, renk, canlandırma gibi sayısız dikkat ve odaklama araçları, bilgisayar aracılığıyla kolayca ve başarılı bir şekilde öğrenciye sunulabilir. Duyu organlarının daha fazla etkileşiminde öğrencilerin ilgisini artıran bilgisayarlı eğitim, eğitim öğretimi kolaylaştırarak öğrenmeyi zevkli bir hale getirir ve hızlandırır (Özdemir ve Tabuk 2003: Aktaran Efe ve Bakır, 2006). Sezer (1989) yaptığı bir araştırmanın bulgularında, bilgisayarlı öğretimin ilkokul düzeyinde öğrencilerin dikkatini çekme ve öğrencilere kendi hızıyla öğrenme olanağı tanıdığı, bireysel dönüt verebildiği için geleneksel öğretimden daha yüksek başarı sağladığını belirtmiştir (Aktaran Arslan, 2003). Internet ise, öğreten merkezli öğretimden öğrenen merkezli öğretime doğru değişen yeni bir öğretim anlayışı sağlayan ve öğretimin bireyselleştirilmesine olanak sağlayan bir eğitim ortamıdır (Gülümbay, 2006). Internet üzerinden yapılan bazı yeni eğitim uygulamaları, eğitimde yer ve zamana ilişkin sınırlılıkları ortadan kaldırmış, öğrencinin istediği zaman, istediği yerden bilgiye erişmesine olanak sağlamıştır (Yiğit, Yıldırım, & Özden, 2000). Akkoyunlu (1993) ya göre eğitim teknolojileri sıralamasında ilklerde yer alan bilgisayar ve internet kullanımı, günümüz toplumlarında hem sosyal hem mesleki hem de pedagojik gerçeklikler gereğidir. Sosyal gerçeklik, öğrencilerin yeni teknolojilerle donanımlı olarak topluma hazırlanmaları gerektiğini ileri sürerken, mesleki gerçeklik, çocukların teknolojik bir toplumda teknolojiyi kullanabilecek şekilde hazırlanmaları gerektiğini, pedagojik gerçeklik ise; bilgisayarların öğrenme ve

2 1622 öğretme ortamını zenginleştireceğini savunmuştur. Bu gerçekliklerden yola çıkılarak, günümüzde bir çok programlı etkinlikle, yeni nesil bilgisayar ve internet kullanımı konusunda eğitilmektedir. Bu etkinlikler arasında, son yıllarda ülkemizde sayısı giderek artmaya başlayan Çocuk Üniversiteleridir. Bu çalışmaya konu olan Trakya Çocuk Üniversitesi, ilköğretim okulu öğrencilerinin yaz tatillerini uzman ve güvenilir ellerde, keyifli ve verimli bir şekilde geçirebilmelerini sağlamak üzere kurulmuştur. Yoğun ve başarılı bir eğitim ve öğretim sürecinden sonra öğrencilerin ödüllendirilmesinin, motivasyon ve özgüvenlerinin artmasına neden olacağı göz önüne alınarak, kişisel gelişimlerine destek verilmesi, diğer amaçlar arasında sıralanabilir. Projenin hayata geçirilmesinde dikkate alınan ana hedefler şunlardır: - Ġlköğretim öğrencilerinin eğitim öğretim sürecindeki başarılarından dolayı ödüllendirilmeleri. - Ġlköğretim öğrencilerinin Edirne ilinin tarihi, coğrafi ve sanatsal özelliklerini öğrenmeleri, kültürel miraslarına sahip çıkmaları, illerini en doğru şekilde tanımaları ve tanıtabilme becerisine sahip olmaları. - Eğitim öğretim müfredatın dışında farklı bilimsel alanlarla tanışma fırsatı sunulması. - Ġlgi ve yeteneklerine uygun alanları seçebilme olanağı sunma. - Ġlgi alan uzmanlarıyla tanışma ve ileride istediklerinde bu uzmanlardan yararlanabilme olanağı. - Sosyal ve eğitsel aktivitelerle eğlenceli vakit geçirecekleri arkadaş ortamları sunulması. - Enerjilerinin boşaltımını sağlamak. - Yaratıcı potansiyellerini fark etmelerini sağlamak. - Öğrencilerin yazmaya olan ilgilerinin ortaya çıkarılması. - Kendini ifade edebilme ve sunum yapabilme becerilerinin geliştirilmesi. - Görsel sanat zevki kazandırmak. - Bilgisayarda öğretim materyalleri hazırlayabilmek. Bu hedefler doğrultusunda, çocukların ilgi alanlarına uygun olarak sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerden oluşan bilimsel programlar geliştirilmiştir. Çocuk Üniversitesi projesine; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Edirne Valiliği, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Çocuk Dergisi ile bir çok sponsor firma destek vermiştir. Trakya Çocuk Üniversitesi, yaşları 9 ile 14 arasında değişen 950 ilköğretim öğrenciyle, 21 Haziran 20 Ağustos 2010 tarihlerini kapsayan 9 haftalık bir programla eğitim hayatına başlamıştır. Yaz Okulu Treni olarak adlandırılan, 20 ayrı bilim ve ilgi alanını temsil eden vagondan oluşan bu program, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binasında gerçekleştirilmiştir. Ġngilizce, Müzik, Tarih, Yazılı Anlatım, Görsel Sanatlar, Bitkiler, Yaratıcılık, Sözlü Anlatım, Judo, Coğrafya, Drama, Fen ve Teknoloji, Matematik, Deney, Kültürlerarası Yolculuk, Bilişim, Dijital Sanat, Deney, Seramik ve Sinema, Yaz Okulu Treni ni oluşturan vagonlardır. Eğitime başlamadan önce her vagon alanı için, konu alanı uzmanlarınca müfredat ve uygulama etkinlikleri hazırlanmıştır. Hazırlanan müfredatlar, bina, sınıf, laboratuar, tarih ve saat bilgileri, eğitim başlamadan önce Trakya Çocuk Üniversitesi internet sitesinden ilgililere duyurulmuştur. Projeye destek veren ortaklar ise, gerekli fiziksel mekan ve araç-gereçleri temin etmiştir. Her vagonda, sorumlu bir öğretim elemanı ya da konu alanı uzmanı ile en az üç Fakülte öğrencisi görev almıştır. Teorik ve uygulamalı tüm etkinlikler, Eğitim Fakültesi sınıf ve laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. BĠLĠġĠM DERSĠ (BĠLĠġĠM VAGONU) ve ĠġLEYĠġĠ Trakya Çocuk Üniversitesi Bilişim dersi, ilgili internet sitesinden aşağıdaki metinle tanıtılmıştır: Bilgisayarın başında zaman geçirirken çok eğlendiğini düşünenler, bilgisayarlardan sadece oyun oynamak için değil ödevlerimi hazırlarken de yararlanmak istiyorum diyenler, bilgisayar kullanmayı biliyorum ama biraz yardımla daha iyi olabilirim diyenler, sizi Bilişim Vagonumuza bekliyoruz. o Bilgisayar ve internetle iç içe bir yolculuğa hazır mısınız? o Kim korkar bilgisayardan? o Ödevim var internetten nasıl bulacağım?

3 1623 o Elektronik posta, o da nedir ki? o Haydi, sunum hazırlayalım. o Çizgi film yapalım. Ders sorumlusu, yukarıdaki müfredatı, öğretilecek bilgi ve becerileri pekiştirici uygulamaları, konu alanı uzmanları ile işbirliği yaparak hazırlamıştır. Bir hafta süresince, Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuarında müfredat içeriği eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Öğrencilerin yaptığı tüm uygulamalar, öğrenciler tarafından kendi bilgisayarlarına kaydedilmiş ve daha sonra ders sorumlusunca değerlendirilmiştir. Dersin başladığı ilk gün öğrencilerle yapılan anket çalışması ise, ders sorumlusu gözetiminde, internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Google ın e-anket modülü kullanılmıştır. Bu sayede, hem Gmail e-posta hesabı olmayanlara yeni hesap açma işlemi gerçekleştirilmiştir hem de tüm öğrenciler ilk defa bir e-anket uygulamasında yer almışlardır. Bu uygulama, anket maddelerinin araştırmacı tarafından derlenmesi ve değerlendirilmesini de kolaylaştırmıştır. Ders müfredatının tamamlandığı günün sonunda ise, öğrencilere dört adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorularda öğrencilerin Bilişim dersi ile ilgili düşünce, öneri, eleştiri ve katılımları hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Bilişim dersinin işlenişi esnasında, üç Eğitim Fakültesi öğrencisi de, gönüllü olarak ders sorumlusuna yardımcı olmuştur. ÇALIġMANIN AMACI Bu çalışmada, Trakya Bölgesi nde ilk kez hayata geçirilen Trakya Çocuk Üniversitesi ve Üniversite kapsamında okutulan Bilişim dersi hakkında bilgi verilmektedir. Aynı zamanda, Bilişim dersi içeriği ve etkinliklerine yönelik öğrenci ve velilerin değerlendirmeleri ortaya konmuştur. Bu değerlendirmeler ışığında, ders içeriği ve etkinliklerin güncellenmesi, daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, benzer çalışmaları gerçekleştiren ya da planlayan eğitim kurumları için yol gösterici olunması da, araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. YÖNTEM Araştırma, 2010 yaz döneminde Trakya Çocuk Üniversitesi Bilişim dersine kayıtlı 25 öğrenci ve öğrenci velileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya kapsamındaki öğrencilerin cinsiyet ve tamamladıkları sınıf bilgileri, Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir: n % Kız Erkek Tablo 1. Cinsiyet bilgileri n % Tablo 2. Öğrencilerin tamamladıkları sınıf bilgileri

4 1624 Bilişim dersinin başladığı gün öğrencilere, kişisel bilgilerini öğrenmek amacıyla 21 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Daha sonra, Bilişim dersi müfredatına uygun olarak önce konular teorik olarak anlatılmış, ardından uygulama yaptırılmıştır. Dersin teorik saatlerinde sunu, gösterip yaptırma ve soru-cevap teknikleri kullanılmıştır. Bir hafta süren Bilişim dersinin son günü, öğrencilere açık uçlu dört soru, yazılı olarak yöneltilmiştir. Bu sorulara öğrencilerin yazılı olarak cevap vermeleri istenmiştir. Bu sorular, öğrencilerin Bilişim dersinin uygulama şekli ve içeriği hakkında, öğrencilerin düşüncelerini, eleştirilerini ve önerilerini öğrenmek üzere hazırlanmıştır. Çocuklarını etkinliklere getirip götüren aileler ile yapılan görüşmeler ise, ders sorumlusu tarafından yazıya geçirilmiştir. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI Bilişim dersine kayıt olan öğrenci profili hakkında bilgi edinmek amacıyla, dersin başladığı ilk gün bir anket uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket, 21 çoktan seçmeli ve 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anket internet ortamında uygulanmış, bu amaçla Google ın e-anket modülü kullanılmıştır. Bilişim dersinin bittiği gün ise, ders içeriği ve etkinlikler hakkındaki görüş ve öneriler, öğrencilerden yazılı olarak istenmiştir. Ayrıca, öğrenci velileri ile yapılan birebir görüşmeler, Bilişim dersi hakkında alınan önemli dönütler olarak çalışmada sunulmuştur. BULGULAR Bilişim dersine kayıt olan öğrencilerin, kendilerine sorulan bazı anket sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur: Kendinize ait bilgisayarınız var mı? n % Evet Hayır 4 16 Tablo 3. Öğrencilerin bilgisayar sahibi olma durumu Bilişim dersine kayıtlı öğrencilerin çoğu, bilgisayar sahibidir. Bilgisayarınızın türü nedir? f % PC (Masaüstü) Laptop (dizüstü) Tablo 4. Öğrencilerin sahip olduğu bilgisayar(lar)ın türü Öğrencilerin çoğu, masaüstü bilgisayar sahibi olduğunu belirtmiştir. Kaç yıldır bilgisayar kullanıyorsunuz? n % 1 yıldan az yıl yıl yıl yıl ve üzeri 7 28 Tablo 5. Öğrencilerin bilgisayar kullanma süresi (yıl)

5 1625 Bilgisayar kullanma yılı 7 ve üzeri olan öğrenciler, bilişim dersine katılan öğrencilerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bilişim dersine katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, bilgisayar kullanmayı kendi kendilerine öğrendiklerini belirtmiştir. Bilgisayar kullanmayı anne ve babasından öğrenenler ise, grubun diğer büyük oranını oluşturmaktadır. Oranlar, Tablo 6 da görülmektedir. Bilgisayar kullanmayı nasıl öğrendiniz? f % Kendi kendime öğrendim Kurs aldım 5 20 Kitap ve dergilerden 1 4 Arkadaşlardan 2 8 Annem/babam öğretti Öğretmenimden okulda öğrendim 3 12 Tablo 6. Öğrencilerin bilgisayar kullanmayı öğrenme yolları Bilgisayarı hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? f % Ödev hazırlama Oyun Yeni programları kullanmayı öğrenme Film izleme Müzik dinleme Eğitim CDleri ile ders çalışma Tablo 7. Öğrencilerin bilgisayarı kullanma amaçları Araştırma kapsamında yer alan çocuklar bilgisayardan en çok ödev hazırlama amacıyla yararlandıklarını belirtmişlerdir. Oyun oynama ve film izleme ise, bilgisayar kullanma amaçları arasında ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Öğrencilerin tamamına yakın bir kısmının evinde internet bağlantısı mevcuttur. Evinizde internet bağlantısı var mı? n % Evet Hayır 3 12 Tablo 8. Öğrencilerin evlerinde internet bağlantısı olma durumları Bilişim dersini alan öğrencilerin %60 ı günde ortalama 1-2 saat internet kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin internet kullanım oran ve sayıları Tablo 9 daki gibidir. Günde ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz? n % 1 saatten az saat saat saat ve üzeri 3 12 Tablo 9. Ortalama internet kullanma süresi (saat/gün) Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? n % 1 yıldan az yıl yıl yıl 6 24

6 yıl ve üzeri 5 20 Tablo 10. Internet kullanma süresi (yıl) Internet kullanma süresi 3-4 yıl olan öğrenciler, gruptaki en büyük oranı temsil etmektedir. Diğer sayı ve oranlar Tablo 10 da belirtilmiştir. Interneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? f % Ödevlerim için araştırma / ödev hazırlama okuma/gönderme Tanışma / Sohbet E-okul işlemleri Program / Dosya indirme Haberleri okuma Oyun ve eğlence Yeni programları kullanmayı öğrenme Film / dizi izleme Tablo 11. Internet kullanma amaçları Tablo 11 deki verilere göre, interneti ödev araştırma ve hazırlama, öğrencilerin internet kullanma amaçlarının başında gelmektedir. Bunu, oyun oynamak ve işlemleri takip etmektedir. Tablo 12 ye göre, öğrenciler internete erişim için daha çok evlerini tercih etmektedir. Internete nereden eriģiyorsunuz? f % Evden Ġnternet kafeden 7 29 Okuldan 5 21 Arkadaşımın evinden 3 13 Tablo 12. Internete erişim yerleri Bilişim dersine katılan öğrencilerin verdiği yanıtlara göre, sanal gruplara üyelikleri mevcuttur. Öğrencilerin bir kısmı bu gruplardan bir kaçına üyedir. Üye oldukları sanal gruplar ve üye olunma oranları Tablo 13 de belirtilmiştir. En çok üye olunan sanal gruplar MSN ve Facebook olarak görülmektedir. AĢağıdaki sanal gruplardan hangisine üyesiniz? f % MSN Facebook Twitter 3 13 MySpace 2 9 Yahoo Messenger 3 13 Tablo 13. Sanal gruplara üyelik Tablo 14 ten anlaşılacağı gibi, ailesi tarafından bilgisayar ve internet kullanma süresine karışılmayan öğrenciler, grupta çoğunluktadır. Aileniz istediğiniz kadar bilgisayar ve internet kullanmanıza izin veriyor mu? Evet Hayır Tablo 14. Ailelerin bilgisayar ve internet kullanma izni verme durumu Anketten elde edilen bir başka veriye göre de, öğrencilerin 1-4 arasında değişen sayıda e-posta adresi bulunmaktadır.

7 1627 BiliĢim Dersi Hakkında Öğrenci Ve Veli GörüĢleri Bilişim derslerinin bittiği gün sonunda, öğrencilere yazılı olarak cevaplamaları için dört adet soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan biri olan Sizi Bilişim vagonunda en çok mutlu eden olaylar nelerdir? sorusuna bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Cevaplar, öğrencilerin yazdığı şekliyle aynen alınmıştır: powerpoint sunum hazırlama, bilgisayar nedirin açıklanması ve tabiiki internet bilişim vogonu en sevdiğim yer bir şey araştırmak çizgi filim yazmak yaptığım şeyleri öğretmen çok seviyor Kendimiz bir yazı yazdık ve slayt gösterisi hazırladık. bilişim vagonunda en çok mutlu olduğum zaman kendimize bir blok hazırlamaktı. Yeni ve önemli şeyler öğreniyoruz buda beni mutlu ediyor. Bir söz vardır ''Öğrenmenin yaşı yoktur''. Öğrencilere sorulan bir diğer soru ise Sizi Bilişim vagonunda en çok mutsuz eden olaylar nelerdir? şeklindeydi. Öğrencilerin bu soruya verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: internetin kesilmesi bilişim vogonundan ayrılmam tam kaydedecekken monitör kapanıyor. çok olumlu geçti herşey, hiç mutsuz olmadım. beni mutsuz eden bir olay olmadı. Öyle bir sorunum yok olucağa bende düşünmüyorum. Çalışma kapsamında öğrencilere sorulan sorulardan biri de Bilişim vagonundaki derslere neden katıldınız? Burada öğrendiklerinizin size ne yararı olacak?. Bu soruya verilen cevapların bir kısmı ise aşağıdaki gibidir: çünkü bilgisayar hayatımın vazgeçilmezleri arasında. ileriki yaşamımda çok yararlı olabileceğine inanıyorum ilerde bilgisayarı daha iyi tanıyimda evim de bilgisayarım bozulsada yapmam bilgisayarı öğrendim dersleri de sevdim "Bakalım nasıl bir vagon?" diye bakmak istedim. çünkü bilgisayarla ilgili çok fazla bilgi almak için katıldım. burada öğrendiklerimi kendi bilgisayarda uygularım. Daha yeni şeyler öğrenmek için katıldım. Günlük hayatımda kullanacağım. Sizce Bilişim vagonunda başka ne tür etkinlikler olmalı? Önerileriniz nelerdir? Gelecek yıl Bilişim vagonunda tekrar gelmek ister misiniz? sorusuna alınan cevapların bir kısmı ise şöyledir: gelmek isterim.bence yeterli. evet gelmek isterim herşeyi yaptık zaten Bilgisayardan bir şeyler indirmeyi öğrenebilirdik. Evet isterim. Ama bilişim vagonunun bir eksiği yok Bilişim dersine kayıtlı öğrenci velileri ile yapılan yüz yüze görüşmelerde, aşağıdaki ortak düşünceler dile getirilmiştir: - Çocuğum buraya gelmekten dolayı çok mutlu. Bazen okula bile zorla giderken, buraya gelme konusunda çok hevesli. - Çocuğumun yaz tatilinin bir kısmını sistemli ve eğlenceli bir programla geçirmesinden dolayı memnunum. Oyun ve spor dışında, ilgisini çeken etkinliklerle uğraşması hem kendisini hem bizi mutlu ediyor. - Derslerin ücretsiz olması, bütçemizi zorlamadı. - Çocuğumun, bilgisayar kullanımı konusunda kendini geliştirdiğine inanıyorum. - Bilgisayar ve internet kullanma süresi konusunda daha az tartışır olduk.

8 Çocuğumun bilgisayarda oyun oynama süresi azaldı. Gereksiz programlar ve internet sitelerini kullanmak yerine, öğrendiklerini tekrarlıyor. - Yaşıtlarıyla bir arada olmak ve etkinlikler yapmak çocuğumu mutlu ediyor. - Bu etkinliklerin önümüzdeki yıl tekrarlanmasını istiyorum. - Gelecek yıl daha uzun süreli etkinlikler programlamanızı diliyorum. SONUÇ VE ÖNERĠLER Bilişim derslerine katılarak çalışmaya dahil olan öğrencilerin yaşı 9 ile 14 arasında değişmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin sayısı, 13 erkek ve 12 kız olacak şekilde dağılım göstermektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun bilgisayar sahibi olması, bir kısmının hem masaüstü hem dizüstü bilgisayar sahibi olması, bilgisayar satın alma imkanlarının kolaylaştığının bir göstergesidir. Bilgisayar kullanma süresini 7 yıl ve üzeri olarak belirtenlerin sayısındaki fazlalık ise, çocukların çok küçük yaşlardan itibaren bilgisayar ile tanıştığını ifade eder. Öğrencilerin çoğunun bilgisayar kullanmayı kendi kendilerine ya da ailelerinden öğrendiklerini belirtmiş olması, bilgisayar kullanmayı öğrenme yaşının hem küçüldüğünü hem de yakın çevrenin buna destek verdiğini göstermektedir. Z nesli olarak bilinen ağ neslinin özellikleri arasında, teknoloji ile arkadaşça bir ilişki içinde oldukları bilinmektedir. Ayrıca yenilikçi olmak, hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Daha çok, ödev hazırlama ve oyun oynama gibi amaçlarla bilgisayarın kullanılıyor olması, çocukların yaşı ve doğası gereğidir. Öğrencilerin çoğunun evinde internet bağlantısı mevcuttur ve yine çoğu internete erişimi evlerinden sağlamaktadır. Okul ve internet kafelerden internet erişimi sağladıklarını belirten öğrenciler de mevcuttur. Buna göre, internet kullanımının yaygınlaştığı, aynı zamanda ailelerin çocuklarını internet kafeler yerine daha güvenli ve denetimli olan ev ortamında internet kullanımına yönlendirdiği sonucuna da varılabilir. Internet kullanmaya başlayalı 3-4 yıl olan çocukların çoğunluğu oluşturması da, internet kullanma yaş ortalamasının çok düşük olduğunu göstermektedir. Ağ nesli bu teknolojinin içine doğmaktadır. Bu nedenle, yaş ortalamasının düşük çıkması olağandır. Günde ortalama 1-2 saat internet kullananların sayısının fazla olması, çocukların internet kullanımı konusunda bilinçlendirildiklerini göstermektedir. Evden internete erişim yapan çocukların oranındaki yükseklik, ailelerin çocuklar üzerindeki kontrolünün de bir göstergesidir. Bilgisayar sahibi olma, bilgisayar ve interneti çok küçük yaşlarda öğrenmeye başlama, bilinçli ve kontrollü internet kullanımı noktalarında, çocukların şehir ortamında yaşamalarının da etkisi yadsınamaz. Çocuklar interneti çoğunlukla ödev hazırlama, oyun ve işlemleri için kullandıklarını belirtmişlerdir. MSN ve Facebook üyeliklerinin fazla olması ise düşündürücüdür. Çocukların bu yaşlarda yüz yüze iletişim içinde olmaları gerekirken sosyal gruplara üye olup, iletişim için sanal ortam kullanması, bir çok olumsuz durumu beraberinde getirebilir. Bu tür sanal gruplarda tanımadıkları yetişkinlerle iletişim kurup kendilerini ve ailelerini maddi manevi zarara uğratabilirler. Bu tür etkileşim, zaman içinde asosyalliğe de neden olabilir. Sürekli yazarak iletişim kurmak, dil edinimini olumsuz etkileyebilir. Çocukların çoğu, ailelerinin istedikleri kadar bilgisayar ve internet kullanmalarına izin verdiğini belirtmiştir. Bu durum, çocuk-aile iletişiminin yeterli ve doğru olduğunu göstermektedir. Bilişim dersi ile ilgili olarak çocukların tümü olumlu fikir beyan etmiştir. Her biri, yeni beceriler öğrenmiş olmaktan, üretmekten ve eğitmenin dönütlerinden dolayı mutlu olmuştur. Öğrendikleri yeni bilgi ve becerileri ilerleyen süreçte kendi bilgisayarlarında kullanmak istemeleri, çocukların bilgisayar ve internet kullanımı konusunda özgüven sahibi olduklarını göstermektedir. Çocuklara, ders ile ilgili önerileri sorulduğunda çoğu, her şeyi öğrendiklerini ve eksik görmediklerini, gelecek yıl tekrar gelmek istediklerini belirtmişlerdir. Buna karşılık, zaman zaman internet bağlantısının kesilmesi ve birkaç donanım sorunu yaşanması, öğrencileri mutsuz etmiştir. Öğrencilerin çoğunu mutsuz eden bir diğer durum ise, dersin bitmiş olmasıdır. Ailelerin olumlu düşünceleri ve ders bitiminde mutlu ayrılması da, dersin başarı ile yürütüldüğünün önemli bir göstergesidir. Tüm bu sonuçlara bakıldığında, başarılı bir Bilişim dersi yürütüldüğü söylenebilir. Buna karşılık, önümüzdeki yıl için aynı ders; müfredatı genişletilerek, daha uzun bir süreçte, birden fazla bilgisayar laboratuarı kullanılarak okutulabilir. Çocukların hazır bulunuşlukları ve ön bilgi düzeyleri Farklı yaş grupları için farklı müfredatlar oluşturulabilir. Bu tür bir yaklaşımla, çocuklara daha faydalı olunabilir. Trakya Çocuk Üniversitesi, Üniversitemizde ilk kez yapılan bir çalışmadır. Çalışmada varsa eksik, yanlış ya da hatalı konuların açığa kavuşturulması amacıyla, bu araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında gelecek yıllarda

9 1629 daha etkin ve beğenilir programlar hazırlanması ve daha çok sayıda çocuğa ulaşılması hedeflenmektedir. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B., Bilgi Teknolojisi ve Eğitim. Eğitimde Bilgi Teknolojisi Seminer Notları. MEB Bilgisayar Hizmetleri Müdürlüğü Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, S: 9. Arslan B., Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e Ġlişkin Görüşleri. TOJET October 2003 ISSN: volume:2 Issue: 4 Article:10. Efe N., Bakır S., Ġlköğretim 8. Sınıfta Üreme Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi YıI:2006 Sayı:13. Gülümbay, A. A. (2005). Yükseköğretimde Web E Dayalı Ve Yüz Yüze Ders Alan Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerinin, Bilgisayar Kaygılarının Ve Başarı Durumlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yiğit, Y., Yıldırım, S., & Özden, M.Y. (2000). Web Tabanlı Ġnternet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19,

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

IV. Sakarya da Eğitim Araştırmaları Kongresi

IV. Sakarya da Eğitim Araştırmaları Kongresi T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü IV. Sakarya da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ

VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 1, Ahmet BACANAK 2 ve Sevgi GENÇER 3 1 Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2014-YL-002 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM 5.-6.-7.-8.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü İçindekiler 2 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı 12 5 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik Sınırları Aşan Eğitim Ödülü 14 Okul Öncesi Eğitim Komisyonu 15 16 İlkokul Komisyonu 18 Ortaokul

Detaylı

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Hüseyin KOCASARAÇ Bilgisayar Formatör Öğretmeni Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Öğrencisi E-mail

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri,

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğun farkında olan, bu alana hizmet etmekten mutluluk duyan yenilikçi bir

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler *

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 1(1) Kış/Winter 1-78 01 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb Bilişim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

SAYI: 14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. http://www.facebook.com/ulusalajans KASIM 2010 YIL: 5

SAYI: 14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. http://www.facebook.com/ulusalajans KASIM 2010 YIL: 5 75.000 ADET BASILMIŞTIR. KASIM 2010 YIL: 5 SAYI: 14 http://www.facebook.com/ulusalajans AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Youth on the Move - Avrupa nın gençlerine daha fazla

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı