Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKĠYE,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKĠYE, nilgunt73@yahoo.com"

Transkript

1 1621 TRAKYA ÇOCUK ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠġĠM DERSĠNĠN ÖĞRENCĠ VE VELĠLER TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKĠYE, Nuh HATĠPOĞLU, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Edirne, TÜRKĠYE, Özet Bilgisayar ve internet, eğitim teknolojisinin en etkin araçlarından ikisidir. Bu iki araç, günümüzde eğitimin vazgeçilmez unsurları arasında ilk sırayı almıştır. Sınıf içinde ve sınıf dışında çok sayıda dersin bilgisayar ve internet aracılığıyla öğretilmesi olanaklı hale gelmiştir. Özellikle Z nesli olarak bilinen internet nesli çocukları, yaşamlarının hemen her işi için bilgisayar ve interneti rahatlıkla kullanabilmektedir. Buna rağmen çocuklar, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim okullarında Bilgisayar ve ortaöğretim okullarında Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra, bir çok ders, bilgisayar destekli olarak okutulmaktadır. Ayrıca okulların çoğu, ders dışında sağladığı olanaklarla öğrencileri, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda desteklemektedir. Okulların bu destek çalışmalarına, çeşitli eğitim kurum ve kuruluşları da katılmaktadır. Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi nde ilk kez 2010 yılı yazında açılan Trakya Çocuk Üniversitesi kapsamında okutulan Bilişim dersi ve bu dersin, öğrenci ve veliler tarafından değerlendirmesi hakkında bilgi verilecektir. Üniversitemizin bu deneyiminin, benzer çalışmalar yapacak eğitim kurumlarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Bilgisayar eğitimi, internet nesli, bilişim, eğitim teknolojisi. GĠRĠġ Eğitim sistemine önce bilgisayar ardından da internetin girişi, geleneksel eğitime farklı boyutlar kazandırmıştır. Bilgisayar ve internet ile eğitim, daha etkin ve zevkli hale gelmiştir. Ġşman (2005)'a göre bilgisayar, konular hakkındaki bilgileri içine alan, bu bilgileri belli temel kurallara göre işleme koyan ve yapılan işlemlerin sonuçlarını bir çıktı halinde dışarıya veren sistemler bütünüdür. Ses, farklı karakter, renk, canlandırma gibi sayısız dikkat ve odaklama araçları, bilgisayar aracılığıyla kolayca ve başarılı bir şekilde öğrenciye sunulabilir. Duyu organlarının daha fazla etkileşiminde öğrencilerin ilgisini artıran bilgisayarlı eğitim, eğitim öğretimi kolaylaştırarak öğrenmeyi zevkli bir hale getirir ve hızlandırır (Özdemir ve Tabuk 2003: Aktaran Efe ve Bakır, 2006). Sezer (1989) yaptığı bir araştırmanın bulgularında, bilgisayarlı öğretimin ilkokul düzeyinde öğrencilerin dikkatini çekme ve öğrencilere kendi hızıyla öğrenme olanağı tanıdığı, bireysel dönüt verebildiği için geleneksel öğretimden daha yüksek başarı sağladığını belirtmiştir (Aktaran Arslan, 2003). Internet ise, öğreten merkezli öğretimden öğrenen merkezli öğretime doğru değişen yeni bir öğretim anlayışı sağlayan ve öğretimin bireyselleştirilmesine olanak sağlayan bir eğitim ortamıdır (Gülümbay, 2006). Internet üzerinden yapılan bazı yeni eğitim uygulamaları, eğitimde yer ve zamana ilişkin sınırlılıkları ortadan kaldırmış, öğrencinin istediği zaman, istediği yerden bilgiye erişmesine olanak sağlamıştır (Yiğit, Yıldırım, & Özden, 2000). Akkoyunlu (1993) ya göre eğitim teknolojileri sıralamasında ilklerde yer alan bilgisayar ve internet kullanımı, günümüz toplumlarında hem sosyal hem mesleki hem de pedagojik gerçeklikler gereğidir. Sosyal gerçeklik, öğrencilerin yeni teknolojilerle donanımlı olarak topluma hazırlanmaları gerektiğini ileri sürerken, mesleki gerçeklik, çocukların teknolojik bir toplumda teknolojiyi kullanabilecek şekilde hazırlanmaları gerektiğini, pedagojik gerçeklik ise; bilgisayarların öğrenme ve

2 1622 öğretme ortamını zenginleştireceğini savunmuştur. Bu gerçekliklerden yola çıkılarak, günümüzde bir çok programlı etkinlikle, yeni nesil bilgisayar ve internet kullanımı konusunda eğitilmektedir. Bu etkinlikler arasında, son yıllarda ülkemizde sayısı giderek artmaya başlayan Çocuk Üniversiteleridir. Bu çalışmaya konu olan Trakya Çocuk Üniversitesi, ilköğretim okulu öğrencilerinin yaz tatillerini uzman ve güvenilir ellerde, keyifli ve verimli bir şekilde geçirebilmelerini sağlamak üzere kurulmuştur. Yoğun ve başarılı bir eğitim ve öğretim sürecinden sonra öğrencilerin ödüllendirilmesinin, motivasyon ve özgüvenlerinin artmasına neden olacağı göz önüne alınarak, kişisel gelişimlerine destek verilmesi, diğer amaçlar arasında sıralanabilir. Projenin hayata geçirilmesinde dikkate alınan ana hedefler şunlardır: - Ġlköğretim öğrencilerinin eğitim öğretim sürecindeki başarılarından dolayı ödüllendirilmeleri. - Ġlköğretim öğrencilerinin Edirne ilinin tarihi, coğrafi ve sanatsal özelliklerini öğrenmeleri, kültürel miraslarına sahip çıkmaları, illerini en doğru şekilde tanımaları ve tanıtabilme becerisine sahip olmaları. - Eğitim öğretim müfredatın dışında farklı bilimsel alanlarla tanışma fırsatı sunulması. - Ġlgi ve yeteneklerine uygun alanları seçebilme olanağı sunma. - Ġlgi alan uzmanlarıyla tanışma ve ileride istediklerinde bu uzmanlardan yararlanabilme olanağı. - Sosyal ve eğitsel aktivitelerle eğlenceli vakit geçirecekleri arkadaş ortamları sunulması. - Enerjilerinin boşaltımını sağlamak. - Yaratıcı potansiyellerini fark etmelerini sağlamak. - Öğrencilerin yazmaya olan ilgilerinin ortaya çıkarılması. - Kendini ifade edebilme ve sunum yapabilme becerilerinin geliştirilmesi. - Görsel sanat zevki kazandırmak. - Bilgisayarda öğretim materyalleri hazırlayabilmek. Bu hedefler doğrultusunda, çocukların ilgi alanlarına uygun olarak sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerden oluşan bilimsel programlar geliştirilmiştir. Çocuk Üniversitesi projesine; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Edirne Valiliği, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Çocuk Dergisi ile bir çok sponsor firma destek vermiştir. Trakya Çocuk Üniversitesi, yaşları 9 ile 14 arasında değişen 950 ilköğretim öğrenciyle, 21 Haziran 20 Ağustos 2010 tarihlerini kapsayan 9 haftalık bir programla eğitim hayatına başlamıştır. Yaz Okulu Treni olarak adlandırılan, 20 ayrı bilim ve ilgi alanını temsil eden vagondan oluşan bu program, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binasında gerçekleştirilmiştir. Ġngilizce, Müzik, Tarih, Yazılı Anlatım, Görsel Sanatlar, Bitkiler, Yaratıcılık, Sözlü Anlatım, Judo, Coğrafya, Drama, Fen ve Teknoloji, Matematik, Deney, Kültürlerarası Yolculuk, Bilişim, Dijital Sanat, Deney, Seramik ve Sinema, Yaz Okulu Treni ni oluşturan vagonlardır. Eğitime başlamadan önce her vagon alanı için, konu alanı uzmanlarınca müfredat ve uygulama etkinlikleri hazırlanmıştır. Hazırlanan müfredatlar, bina, sınıf, laboratuar, tarih ve saat bilgileri, eğitim başlamadan önce Trakya Çocuk Üniversitesi internet sitesinden ilgililere duyurulmuştur. Projeye destek veren ortaklar ise, gerekli fiziksel mekan ve araç-gereçleri temin etmiştir. Her vagonda, sorumlu bir öğretim elemanı ya da konu alanı uzmanı ile en az üç Fakülte öğrencisi görev almıştır. Teorik ve uygulamalı tüm etkinlikler, Eğitim Fakültesi sınıf ve laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. BĠLĠġĠM DERSĠ (BĠLĠġĠM VAGONU) ve ĠġLEYĠġĠ Trakya Çocuk Üniversitesi Bilişim dersi, ilgili internet sitesinden aşağıdaki metinle tanıtılmıştır: Bilgisayarın başında zaman geçirirken çok eğlendiğini düşünenler, bilgisayarlardan sadece oyun oynamak için değil ödevlerimi hazırlarken de yararlanmak istiyorum diyenler, bilgisayar kullanmayı biliyorum ama biraz yardımla daha iyi olabilirim diyenler, sizi Bilişim Vagonumuza bekliyoruz. o Bilgisayar ve internetle iç içe bir yolculuğa hazır mısınız? o Kim korkar bilgisayardan? o Ödevim var internetten nasıl bulacağım?

3 1623 o Elektronik posta, o da nedir ki? o Haydi, sunum hazırlayalım. o Çizgi film yapalım. Ders sorumlusu, yukarıdaki müfredatı, öğretilecek bilgi ve becerileri pekiştirici uygulamaları, konu alanı uzmanları ile işbirliği yaparak hazırlamıştır. Bir hafta süresince, Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuarında müfredat içeriği eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Öğrencilerin yaptığı tüm uygulamalar, öğrenciler tarafından kendi bilgisayarlarına kaydedilmiş ve daha sonra ders sorumlusunca değerlendirilmiştir. Dersin başladığı ilk gün öğrencilerle yapılan anket çalışması ise, ders sorumlusu gözetiminde, internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Google ın e-anket modülü kullanılmıştır. Bu sayede, hem Gmail e-posta hesabı olmayanlara yeni hesap açma işlemi gerçekleştirilmiştir hem de tüm öğrenciler ilk defa bir e-anket uygulamasında yer almışlardır. Bu uygulama, anket maddelerinin araştırmacı tarafından derlenmesi ve değerlendirilmesini de kolaylaştırmıştır. Ders müfredatının tamamlandığı günün sonunda ise, öğrencilere dört adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorularda öğrencilerin Bilişim dersi ile ilgili düşünce, öneri, eleştiri ve katılımları hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Bilişim dersinin işlenişi esnasında, üç Eğitim Fakültesi öğrencisi de, gönüllü olarak ders sorumlusuna yardımcı olmuştur. ÇALIġMANIN AMACI Bu çalışmada, Trakya Bölgesi nde ilk kez hayata geçirilen Trakya Çocuk Üniversitesi ve Üniversite kapsamında okutulan Bilişim dersi hakkında bilgi verilmektedir. Aynı zamanda, Bilişim dersi içeriği ve etkinliklerine yönelik öğrenci ve velilerin değerlendirmeleri ortaya konmuştur. Bu değerlendirmeler ışığında, ders içeriği ve etkinliklerin güncellenmesi, daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, benzer çalışmaları gerçekleştiren ya da planlayan eğitim kurumları için yol gösterici olunması da, araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. YÖNTEM Araştırma, 2010 yaz döneminde Trakya Çocuk Üniversitesi Bilişim dersine kayıtlı 25 öğrenci ve öğrenci velileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya kapsamındaki öğrencilerin cinsiyet ve tamamladıkları sınıf bilgileri, Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir: n % Kız Erkek Tablo 1. Cinsiyet bilgileri n % Tablo 2. Öğrencilerin tamamladıkları sınıf bilgileri

4 1624 Bilişim dersinin başladığı gün öğrencilere, kişisel bilgilerini öğrenmek amacıyla 21 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Daha sonra, Bilişim dersi müfredatına uygun olarak önce konular teorik olarak anlatılmış, ardından uygulama yaptırılmıştır. Dersin teorik saatlerinde sunu, gösterip yaptırma ve soru-cevap teknikleri kullanılmıştır. Bir hafta süren Bilişim dersinin son günü, öğrencilere açık uçlu dört soru, yazılı olarak yöneltilmiştir. Bu sorulara öğrencilerin yazılı olarak cevap vermeleri istenmiştir. Bu sorular, öğrencilerin Bilişim dersinin uygulama şekli ve içeriği hakkında, öğrencilerin düşüncelerini, eleştirilerini ve önerilerini öğrenmek üzere hazırlanmıştır. Çocuklarını etkinliklere getirip götüren aileler ile yapılan görüşmeler ise, ders sorumlusu tarafından yazıya geçirilmiştir. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI Bilişim dersine kayıt olan öğrenci profili hakkında bilgi edinmek amacıyla, dersin başladığı ilk gün bir anket uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket, 21 çoktan seçmeli ve 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anket internet ortamında uygulanmış, bu amaçla Google ın e-anket modülü kullanılmıştır. Bilişim dersinin bittiği gün ise, ders içeriği ve etkinlikler hakkındaki görüş ve öneriler, öğrencilerden yazılı olarak istenmiştir. Ayrıca, öğrenci velileri ile yapılan birebir görüşmeler, Bilişim dersi hakkında alınan önemli dönütler olarak çalışmada sunulmuştur. BULGULAR Bilişim dersine kayıt olan öğrencilerin, kendilerine sorulan bazı anket sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur: Kendinize ait bilgisayarınız var mı? n % Evet Hayır 4 16 Tablo 3. Öğrencilerin bilgisayar sahibi olma durumu Bilişim dersine kayıtlı öğrencilerin çoğu, bilgisayar sahibidir. Bilgisayarınızın türü nedir? f % PC (Masaüstü) Laptop (dizüstü) Tablo 4. Öğrencilerin sahip olduğu bilgisayar(lar)ın türü Öğrencilerin çoğu, masaüstü bilgisayar sahibi olduğunu belirtmiştir. Kaç yıldır bilgisayar kullanıyorsunuz? n % 1 yıldan az yıl yıl yıl yıl ve üzeri 7 28 Tablo 5. Öğrencilerin bilgisayar kullanma süresi (yıl)

5 1625 Bilgisayar kullanma yılı 7 ve üzeri olan öğrenciler, bilişim dersine katılan öğrencilerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bilişim dersine katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu, bilgisayar kullanmayı kendi kendilerine öğrendiklerini belirtmiştir. Bilgisayar kullanmayı anne ve babasından öğrenenler ise, grubun diğer büyük oranını oluşturmaktadır. Oranlar, Tablo 6 da görülmektedir. Bilgisayar kullanmayı nasıl öğrendiniz? f % Kendi kendime öğrendim Kurs aldım 5 20 Kitap ve dergilerden 1 4 Arkadaşlardan 2 8 Annem/babam öğretti Öğretmenimden okulda öğrendim 3 12 Tablo 6. Öğrencilerin bilgisayar kullanmayı öğrenme yolları Bilgisayarı hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? f % Ödev hazırlama Oyun Yeni programları kullanmayı öğrenme Film izleme Müzik dinleme Eğitim CDleri ile ders çalışma Tablo 7. Öğrencilerin bilgisayarı kullanma amaçları Araştırma kapsamında yer alan çocuklar bilgisayardan en çok ödev hazırlama amacıyla yararlandıklarını belirtmişlerdir. Oyun oynama ve film izleme ise, bilgisayar kullanma amaçları arasında ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Öğrencilerin tamamına yakın bir kısmının evinde internet bağlantısı mevcuttur. Evinizde internet bağlantısı var mı? n % Evet Hayır 3 12 Tablo 8. Öğrencilerin evlerinde internet bağlantısı olma durumları Bilişim dersini alan öğrencilerin %60 ı günde ortalama 1-2 saat internet kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin internet kullanım oran ve sayıları Tablo 9 daki gibidir. Günde ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz? n % 1 saatten az saat saat saat ve üzeri 3 12 Tablo 9. Ortalama internet kullanma süresi (saat/gün) Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? n % 1 yıldan az yıl yıl yıl 6 24

6 yıl ve üzeri 5 20 Tablo 10. Internet kullanma süresi (yıl) Internet kullanma süresi 3-4 yıl olan öğrenciler, gruptaki en büyük oranı temsil etmektedir. Diğer sayı ve oranlar Tablo 10 da belirtilmiştir. Interneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? f % Ödevlerim için araştırma / ödev hazırlama okuma/gönderme Tanışma / Sohbet E-okul işlemleri Program / Dosya indirme Haberleri okuma Oyun ve eğlence Yeni programları kullanmayı öğrenme Film / dizi izleme Tablo 11. Internet kullanma amaçları Tablo 11 deki verilere göre, interneti ödev araştırma ve hazırlama, öğrencilerin internet kullanma amaçlarının başında gelmektedir. Bunu, oyun oynamak ve işlemleri takip etmektedir. Tablo 12 ye göre, öğrenciler internete erişim için daha çok evlerini tercih etmektedir. Internete nereden eriģiyorsunuz? f % Evden Ġnternet kafeden 7 29 Okuldan 5 21 Arkadaşımın evinden 3 13 Tablo 12. Internete erişim yerleri Bilişim dersine katılan öğrencilerin verdiği yanıtlara göre, sanal gruplara üyelikleri mevcuttur. Öğrencilerin bir kısmı bu gruplardan bir kaçına üyedir. Üye oldukları sanal gruplar ve üye olunma oranları Tablo 13 de belirtilmiştir. En çok üye olunan sanal gruplar MSN ve Facebook olarak görülmektedir. AĢağıdaki sanal gruplardan hangisine üyesiniz? f % MSN Facebook Twitter 3 13 MySpace 2 9 Yahoo Messenger 3 13 Tablo 13. Sanal gruplara üyelik Tablo 14 ten anlaşılacağı gibi, ailesi tarafından bilgisayar ve internet kullanma süresine karışılmayan öğrenciler, grupta çoğunluktadır. Aileniz istediğiniz kadar bilgisayar ve internet kullanmanıza izin veriyor mu? Evet Hayır Tablo 14. Ailelerin bilgisayar ve internet kullanma izni verme durumu Anketten elde edilen bir başka veriye göre de, öğrencilerin 1-4 arasında değişen sayıda e-posta adresi bulunmaktadır.

7 1627 BiliĢim Dersi Hakkında Öğrenci Ve Veli GörüĢleri Bilişim derslerinin bittiği gün sonunda, öğrencilere yazılı olarak cevaplamaları için dört adet soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan biri olan Sizi Bilişim vagonunda en çok mutlu eden olaylar nelerdir? sorusuna bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Cevaplar, öğrencilerin yazdığı şekliyle aynen alınmıştır: powerpoint sunum hazırlama, bilgisayar nedirin açıklanması ve tabiiki internet bilişim vogonu en sevdiğim yer bir şey araştırmak çizgi filim yazmak yaptığım şeyleri öğretmen çok seviyor Kendimiz bir yazı yazdık ve slayt gösterisi hazırladık. bilişim vagonunda en çok mutlu olduğum zaman kendimize bir blok hazırlamaktı. Yeni ve önemli şeyler öğreniyoruz buda beni mutlu ediyor. Bir söz vardır ''Öğrenmenin yaşı yoktur''. Öğrencilere sorulan bir diğer soru ise Sizi Bilişim vagonunda en çok mutsuz eden olaylar nelerdir? şeklindeydi. Öğrencilerin bu soruya verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: internetin kesilmesi bilişim vogonundan ayrılmam tam kaydedecekken monitör kapanıyor. çok olumlu geçti herşey, hiç mutsuz olmadım. beni mutsuz eden bir olay olmadı. Öyle bir sorunum yok olucağa bende düşünmüyorum. Çalışma kapsamında öğrencilere sorulan sorulardan biri de Bilişim vagonundaki derslere neden katıldınız? Burada öğrendiklerinizin size ne yararı olacak?. Bu soruya verilen cevapların bir kısmı ise aşağıdaki gibidir: çünkü bilgisayar hayatımın vazgeçilmezleri arasında. ileriki yaşamımda çok yararlı olabileceğine inanıyorum ilerde bilgisayarı daha iyi tanıyimda evim de bilgisayarım bozulsada yapmam bilgisayarı öğrendim dersleri de sevdim "Bakalım nasıl bir vagon?" diye bakmak istedim. çünkü bilgisayarla ilgili çok fazla bilgi almak için katıldım. burada öğrendiklerimi kendi bilgisayarda uygularım. Daha yeni şeyler öğrenmek için katıldım. Günlük hayatımda kullanacağım. Sizce Bilişim vagonunda başka ne tür etkinlikler olmalı? Önerileriniz nelerdir? Gelecek yıl Bilişim vagonunda tekrar gelmek ister misiniz? sorusuna alınan cevapların bir kısmı ise şöyledir: gelmek isterim.bence yeterli. evet gelmek isterim herşeyi yaptık zaten Bilgisayardan bir şeyler indirmeyi öğrenebilirdik. Evet isterim. Ama bilişim vagonunun bir eksiği yok Bilişim dersine kayıtlı öğrenci velileri ile yapılan yüz yüze görüşmelerde, aşağıdaki ortak düşünceler dile getirilmiştir: - Çocuğum buraya gelmekten dolayı çok mutlu. Bazen okula bile zorla giderken, buraya gelme konusunda çok hevesli. - Çocuğumun yaz tatilinin bir kısmını sistemli ve eğlenceli bir programla geçirmesinden dolayı memnunum. Oyun ve spor dışında, ilgisini çeken etkinliklerle uğraşması hem kendisini hem bizi mutlu ediyor. - Derslerin ücretsiz olması, bütçemizi zorlamadı. - Çocuğumun, bilgisayar kullanımı konusunda kendini geliştirdiğine inanıyorum. - Bilgisayar ve internet kullanma süresi konusunda daha az tartışır olduk.

8 Çocuğumun bilgisayarda oyun oynama süresi azaldı. Gereksiz programlar ve internet sitelerini kullanmak yerine, öğrendiklerini tekrarlıyor. - Yaşıtlarıyla bir arada olmak ve etkinlikler yapmak çocuğumu mutlu ediyor. - Bu etkinliklerin önümüzdeki yıl tekrarlanmasını istiyorum. - Gelecek yıl daha uzun süreli etkinlikler programlamanızı diliyorum. SONUÇ VE ÖNERĠLER Bilişim derslerine katılarak çalışmaya dahil olan öğrencilerin yaşı 9 ile 14 arasında değişmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin sayısı, 13 erkek ve 12 kız olacak şekilde dağılım göstermektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun bilgisayar sahibi olması, bir kısmının hem masaüstü hem dizüstü bilgisayar sahibi olması, bilgisayar satın alma imkanlarının kolaylaştığının bir göstergesidir. Bilgisayar kullanma süresini 7 yıl ve üzeri olarak belirtenlerin sayısındaki fazlalık ise, çocukların çok küçük yaşlardan itibaren bilgisayar ile tanıştığını ifade eder. Öğrencilerin çoğunun bilgisayar kullanmayı kendi kendilerine ya da ailelerinden öğrendiklerini belirtmiş olması, bilgisayar kullanmayı öğrenme yaşının hem küçüldüğünü hem de yakın çevrenin buna destek verdiğini göstermektedir. Z nesli olarak bilinen ağ neslinin özellikleri arasında, teknoloji ile arkadaşça bir ilişki içinde oldukları bilinmektedir. Ayrıca yenilikçi olmak, hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Daha çok, ödev hazırlama ve oyun oynama gibi amaçlarla bilgisayarın kullanılıyor olması, çocukların yaşı ve doğası gereğidir. Öğrencilerin çoğunun evinde internet bağlantısı mevcuttur ve yine çoğu internete erişimi evlerinden sağlamaktadır. Okul ve internet kafelerden internet erişimi sağladıklarını belirten öğrenciler de mevcuttur. Buna göre, internet kullanımının yaygınlaştığı, aynı zamanda ailelerin çocuklarını internet kafeler yerine daha güvenli ve denetimli olan ev ortamında internet kullanımına yönlendirdiği sonucuna da varılabilir. Internet kullanmaya başlayalı 3-4 yıl olan çocukların çoğunluğu oluşturması da, internet kullanma yaş ortalamasının çok düşük olduğunu göstermektedir. Ağ nesli bu teknolojinin içine doğmaktadır. Bu nedenle, yaş ortalamasının düşük çıkması olağandır. Günde ortalama 1-2 saat internet kullananların sayısının fazla olması, çocukların internet kullanımı konusunda bilinçlendirildiklerini göstermektedir. Evden internete erişim yapan çocukların oranındaki yükseklik, ailelerin çocuklar üzerindeki kontrolünün de bir göstergesidir. Bilgisayar sahibi olma, bilgisayar ve interneti çok küçük yaşlarda öğrenmeye başlama, bilinçli ve kontrollü internet kullanımı noktalarında, çocukların şehir ortamında yaşamalarının da etkisi yadsınamaz. Çocuklar interneti çoğunlukla ödev hazırlama, oyun ve işlemleri için kullandıklarını belirtmişlerdir. MSN ve Facebook üyeliklerinin fazla olması ise düşündürücüdür. Çocukların bu yaşlarda yüz yüze iletişim içinde olmaları gerekirken sosyal gruplara üye olup, iletişim için sanal ortam kullanması, bir çok olumsuz durumu beraberinde getirebilir. Bu tür sanal gruplarda tanımadıkları yetişkinlerle iletişim kurup kendilerini ve ailelerini maddi manevi zarara uğratabilirler. Bu tür etkileşim, zaman içinde asosyalliğe de neden olabilir. Sürekli yazarak iletişim kurmak, dil edinimini olumsuz etkileyebilir. Çocukların çoğu, ailelerinin istedikleri kadar bilgisayar ve internet kullanmalarına izin verdiğini belirtmiştir. Bu durum, çocuk-aile iletişiminin yeterli ve doğru olduğunu göstermektedir. Bilişim dersi ile ilgili olarak çocukların tümü olumlu fikir beyan etmiştir. Her biri, yeni beceriler öğrenmiş olmaktan, üretmekten ve eğitmenin dönütlerinden dolayı mutlu olmuştur. Öğrendikleri yeni bilgi ve becerileri ilerleyen süreçte kendi bilgisayarlarında kullanmak istemeleri, çocukların bilgisayar ve internet kullanımı konusunda özgüven sahibi olduklarını göstermektedir. Çocuklara, ders ile ilgili önerileri sorulduğunda çoğu, her şeyi öğrendiklerini ve eksik görmediklerini, gelecek yıl tekrar gelmek istediklerini belirtmişlerdir. Buna karşılık, zaman zaman internet bağlantısının kesilmesi ve birkaç donanım sorunu yaşanması, öğrencileri mutsuz etmiştir. Öğrencilerin çoğunu mutsuz eden bir diğer durum ise, dersin bitmiş olmasıdır. Ailelerin olumlu düşünceleri ve ders bitiminde mutlu ayrılması da, dersin başarı ile yürütüldüğünün önemli bir göstergesidir. Tüm bu sonuçlara bakıldığında, başarılı bir Bilişim dersi yürütüldüğü söylenebilir. Buna karşılık, önümüzdeki yıl için aynı ders; müfredatı genişletilerek, daha uzun bir süreçte, birden fazla bilgisayar laboratuarı kullanılarak okutulabilir. Çocukların hazır bulunuşlukları ve ön bilgi düzeyleri Farklı yaş grupları için farklı müfredatlar oluşturulabilir. Bu tür bir yaklaşımla, çocuklara daha faydalı olunabilir. Trakya Çocuk Üniversitesi, Üniversitemizde ilk kez yapılan bir çalışmadır. Çalışmada varsa eksik, yanlış ya da hatalı konuların açığa kavuşturulması amacıyla, bu araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında gelecek yıllarda

9 1629 daha etkin ve beğenilir programlar hazırlanması ve daha çok sayıda çocuğa ulaşılması hedeflenmektedir. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B., Bilgi Teknolojisi ve Eğitim. Eğitimde Bilgi Teknolojisi Seminer Notları. MEB Bilgisayar Hizmetleri Müdürlüğü Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, S: 9. Arslan B., Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e Ġlişkin Görüşleri. TOJET October 2003 ISSN: volume:2 Issue: 4 Article:10. Efe N., Bakır S., Ġlköğretim 8. Sınıfta Üreme Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi YıI:2006 Sayı:13. Gülümbay, A. A. (2005). Yükseköğretimde Web E Dayalı Ve Yüz Yüze Ders Alan Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerinin, Bilgisayar Kaygılarının Ve Başarı Durumlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yiğit, Y., Yıldırım, S., & Özden, M.Y. (2000). Web Tabanlı Ġnternet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19,

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı?

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı? 3/11/2014 5:28:16 3/11/2014 5:29:38 3/11/2014 5:30:39 3/11/2014 5:31:37 3/11/2014 5:32:26 yeni teknolojiler ve derslerde nasıl kullanabileceğimiz anlatıldı Web araçlarının kullanımı üzerinde duruldu. bloog

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim ve Teknoloji Etkinliği Projesi Mayıs 2009 25.11.2011 1 İçerik Proje Tanıtımı Programın Genel Çerçevesi ve İçerik Portal Etkinlikten Kimler Faydalanacak?

Detaylı

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ TEZER KOLEJİ JALE JALE TEZER ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ OFİS SİSTEMİ (ETÜT) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (KARİYER MERKEZİ) SOSYAL İMKÂNLAR TEOG SINAVINA HAZIRLIK HER

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans YARATICI DRAMA 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH4503 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ )

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) (ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) Ne Zaman Kurulduk? Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) 30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete ilanı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Öğrenci merkezli sınıf çalışmaları, haftada 10 saat olan İngilizce derslerini eğlenceli hale getirir. Cambridge Üniversitesi ESOL MOVERS

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merhaba Sevgili Arkadaşlar Sevgili Genç Arkadaşlar, İnternetten yararlanmak sizin temel hakkınızdır. İnternet sizi istediğiniz yere götüren uçan halı

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA Bilginin hızla değiştiği günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, her

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi: Eğitim Yazılımları Dersi Örneği

Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi: Eğitim Yazılımları Dersi Örneği Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi: Eğitim Yazılımları Dersi Örneği Yasin ÖZARSLAN ozarslan@gmail.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sunu Planı Sakai İşbirliği ve Öğrenme

Detaylı

ĠTÜ GELĠġTĠRME VAKFI BEYLERBEYĠ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 9.VELĠ BÜLTENĠ

ĠTÜ GELĠġTĠRME VAKFI BEYLERBEYĠ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 9.VELĠ BÜLTENĠ ĠTÜ GELĠġTĠRME VAKFI BEYLERBEYĠ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 9.VELĠ BÜLTENĠ 1 Değerli Velimiz, 14 Kasım - 18 Kasım tarihleri arasında öğrencilerimiz planlanan eğitim

Detaylı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com 1 Konu Başlıkları Teknoloji

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU 22.04.2012 Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden programı indiren

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM Projenin Adı: EĞLEN-ÖĞREN PROJE TANITIMI Projenin Alanı ve Konusu: Web Tabanlı Fen ve Teknoloji öğretimini kolaylaştıran sanal oyun havuzu Düzey: 5-6-7-8. sınıflar Proje Sloganı :EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : 0310340065 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1 ZORUNLU DERSLER 0.07.01 Sayın Velimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 5.06.01 tarih ve 69 Sayılı kararı doğrultusunda öğrencilerimizin 01-013 eğitim-öğretim yılında alacağı

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Dikkat: BT den bahsettiğimizde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve cihazlarını (masaüstü ve dizüstü

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı