E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004"

Transkript

1 E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004

2 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Ekim 2004 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler nedeniyle oluşabilecek farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazılı uzman görüşü alınmaksızın işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıntılı ve güncellenmiş bilgiler için lütfen adresindeki sitemizi ziyaret ediniz veya PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisi ile irtibata geçiniz (Ek bölümünde irtibat ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.).

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MEVZUAT VE GENEL BİLGİ 3. UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. E-beyanname vermek mükellefler için zorunlu mu yoksa ihtiyari midir? 3.2. E-beyanname verebilmek için vergi dairenizin tam otomasyona geçmiş olması gerekmektedir 3.3. E-beyanname uygulamasının başlama tarihi nedir? 3.4. Hangi beyannameler elektronik ortamda gönderilecektir? 3.5. Elektronik beyanname (e-beyanname) gönderebilecek olanlar E-beyannamelerini kendi gönderebilecek olan mükellefler Aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler 3.6. E-beyanname gönderilmesinde uyulması gereken usul ve esaslar E-beyanname için gerekli programlar nasıl temin edilecektir? E-beyanname doldurma programları nasıl doldurulacaktır? E-beyannamelerinin gönderilmesi, kabulü, onaylanması ve hata tespit edilmesi halinde yapılacaklar Beyanname ne zaman gönderilebilir ve ne zaman idareye verilmiş sayılacaktır? E-beyana ilişkin tahakkuk fişleri nasıl temin edilecektir? E-beyana ilişkin tahakkuk eden vergiler bilgisayar ortamında ödenebilecek mi? E-beyanname teknik bir arıza sebebiyle elektronik ortamda gönderilemezse ne yapılacak? Beyannamelerin eki bildirim ve belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek mi? 4. BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 4.1. E-beyan kapsamında verilen kullanıcı kodu şifre ve parolaya ilişkin yükümlülükler 4.2. E-beyannamalerinin imzalanması 4.3. E-beyanname ile kağıt ortamında doldurulan beyannameler arasında hukuki sonuçlar açısından fark bulunmakta mıdır? 4.4. Elektronik ortamda beyanname doldurmak için sistem gereksinimleri nedir? 4.5. Beyanname Düzenleme Programı kendi bilgisayarlarınıza nasıl kurulur? 4.6. Beyannameler nasıl gönderilir? 4.7. Paket içine konulacak beyanname sayısında sınır var mı? 4.8. Paket içine sadece aynı verginin beyannameleri mi konulmalıdır? 4.9. Sadece tek bir beyanname gönderilirken de paket dosyası oluşturulmalı mı? Daha önce gönderilmiş olan paketler nasıl görülebilir? Daha önce gönderilmiş olan beyannameler nasıl görülebilir?

4 4.12. Daha önceki tahakkuk fişleri nasıl görülebilir? Aynı beyannameden iki tane gönderilirse ne yapılmalı? Şifre, parola ve kullanıcı kodu unutulursa ne yapılmalı? E-beyanname uygulaması ile ilgili nereden yardım alınabilir? Daha önce Internet Vergi Dairesi kullanıcısı olmak üzere alınan kullanıcı kodu ve şifre beyanname göndermek için kullanılabilir mi? İhtirazi kayıtla verilecek beyanname elektronik ortamda verilebilir mi? Belgelerin saklanması Tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinin listesine nasıl ulaşılabilir? Internet ortamında verilecek KDV beyannamesi hakkında bir düzenleme 5. VERGİ İDARESİ SİRKÜLERLERİNE INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI 6. VERGİ İDARESİ MUKTEZALARINA INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI 7. INTERNET ÜZERİNDEN VERGİ DAİRESİ KAYITLARININ TAKİBİ EKLER Sıra No lu VUK Genel Tebliği ve Ekleri 2. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün 2004/11 Sıra No lu Uygulama İç Genelgesi 3. PricewaterhouseCoopers Türkiye Ofisi ve Kontaklar

5 1. GİRİŞ Bilgi işlem teknolojilerinin ve telekomünikasyonun son yıllarda hızla gelişmesi ve pek çok işlemin internet ortamında yapılabilmesi, ülkemizde de Maliye Bakanlığını harekete geçirmiş ve mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmede bilgi işlem teknolijilerinden yararlanmak üzere bazı düzenlemeler yapılmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı, tüm dünyada hızla gelişen ve tüm ülkelerde önemli bir yere sahip olan bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir şekilde beyanını sağlamak ve vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirmek ve mükelleflere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla e-beyanname konusunda düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir. Bu çerçevede de, 5228 Sayılı Kanunla aşağıda detaylı şekilde açıklanan VUK nun mükerrer 257 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Maliye Bakanlığı elektronik ortamda beyanname gönderme konusunda düzenleme yapmaya, izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır. 2. MEVZUAT VE GENEL BİLGİ 213 Sayılı VUK un mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi tarihinden geçerli olmak üzere 5228 Sayılı Kanun ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. Mükerrer Madde 257- Maliye Bakanlığı,.. 4- Bu Kanunun 149 ncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya yetkilidir. Ayrıca, 5228 Sayılı Kanun ile söz konusu maddenin sonuna da aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. Bununla birlikte, 5228 Sayılı Kanun ile VUK un 28 nci maddesine tarihinden itibaren geçerli olamk üzere aşağıdaki 2nci fıkra eklenmiştir.

6 Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer. Yukarıda yapılan düzenlemeler neticesinde, Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerin elektronik ortamda doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır. VUK un 28nci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan söz konusu hükümler göz önüne alındığında, beyannameler elektronik ortamda gerek mükellefler tarafından doğrudan, gerekse de yetki verilmiş aracılar kanalıyla gönderilebilecek ve her iki halde de mükellef tarafından verilmiş sayılacak ve mükellefin kendi beyanı olarak değerlendirilecektir. Bu çerçevede, internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında gönderilen beyanname ile kağıt ortamında gönderilen beyanname arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Söz konusu kanun maddelerinde yer alan düzenlemeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile yapılmıştır. 3. UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. E-beyanname vermek mükellefler için zorunlu mu yoksa ihtiyari midir? Söz konusu uygulamanın ilk uygulama olması ve mükelleflerin uyum sürecini sorunsuz geçirebilmeleri amacıyla, başlangıç aşamasında uygulamanın ihtiyarı olarak başlatılması uygun görülmüştür. Diğer bir ifade ile şu aşamada elektronik ortamda beyanname vermek mükellefler için zorunlu olan bir uygulama değildir, dilerlerse elektronik ortamda beyanname verebileceklerdir. Buna göre, dileyen mükellefler beyannamelerini, elektronik ortamda gönderebileceklerdir E-beyanname verebilmek için vergi dairenizin tam otomasyona geçmiş olması gerekmektedir Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Bu çerçevede hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğü nün internet sitesinden (www.gelirler.gov.tr) izlenebilecektir E-beyanname uygulamasının başlama tarihi nedir? Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bu çerçevede, tam otomasyonlu (VEDOP) vergi dairelerinde, beyannalerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 01 Ekim 2004 tarihinde başlanılmıştır.

7 3.4 Hangi beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir? Uygulamanın başlangıç aşamasında, sadece cari döneme ait beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir. Bu nedenle kanuni verme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme (ek olarak verilenler dahil) ve pişmanlık talebi içeren beyannameler, bağlı bulunulan vergi dairelerine kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir. Buna göre, Eylül 2004 dönemine ait olup 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden aşağıda belirtilenler elektronik ortamda gönderilebilecektir. a-) Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no lu), b-) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç), c-) Muhtasar Beyanname, d-) Damga Vergisi Beyannamesi, e-) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi, f-) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, g-) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi. Ayrıca, tarihinden itibaren yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasının başlatılması da planlanmakta olup, söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamaları Maliye Bakanlığı daha sonra yapacaktır. 3.5 Elektronik beyanname (e-beyanname ) gönderebilecek olanlar E-beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre, aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde kendilerine ait beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. Buna göre, 2003 yılı aktif toplamı 2,641,037,587,000.- TL ve net satışları toplamı 5,282,075,173,000.-TL nı aşmayan mükellefler, 2004 yılına ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış SM ve SMMM lere imzalatmak zorundadırlar. Bu çerçevede, aktif büyüklükleri veya net satışları toplamı yukarıdaki tutarları aşan mükelleflerin, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan bu mükellefler istemeleri halinde kendilerine ait beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir E-beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler için başvuru nereye, nasıl yapılır? Beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükelleflerin söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları vergi

8 dairesine 340 Sıra No lu VUK tebliğ ekinde yer alan Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahütnamesi (EK-1) ni doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek olan kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir E-beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler aracılık yetki belgesi verilmiş kişiler vasıtasıyla da gönderebilirler mi? Beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilmesine izin verilen mükellefler diledikleri takdirde, elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebilirler Aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler 3568 Sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler, mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Dolayısıyla, elektronik beyanname gönderme aracılık yetki belgesini sadece bahsi geçen meslek mensupları alabileceklerdir Aracılık yetki belgesi almak için başvuru nereye ve nasıl yapılır? Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensupları 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi (EK-2) ni doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat müracaat etmeleri, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmesi gerekmektedir. Vergi dairesinde kullanıcıya, e-beyanname sisteminden yararlanabilmesi için gerekli kullanıcı kodu, parola ve şifre içeren bir zarf verilir Aracılık yetki belgesine sahip meslek mensupları aracılığıyla beyanname gönderilmek istenmesi halinde sözleşme yapmak gerekli midir? Yetki verilmiş meslek mensupları; aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra ayrıca münferit olarak talepte bulunan mükelleflerin beyannamelerininin elektronik ortamda gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, VUK un mükerrer 257 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yetki verilmiş meslek mensupları; a-) Aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri gönderebilmeleri için müşteriyle, 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyannamede Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (EK-3) ni

9 b-) Münferit olarak talepte bulunan mükellefleri ile de 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (EK-4) ni düzenlemek zorundadırlar Aracılık yetki belgesine sahip meslek mensubu ile mükellef arasında Tam Tasdik Sözleşmesi bulunması yeterli midir? Yukarıda da belirtildiği üzere, Yeminli Mali Müşavirler, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ni düzenlemek zorundadırlar E-beyanname gönderilmesinde uyulması gereken usul ve esaslar E-beyanname için gerekli programlar nasıl temin edilecektir? Beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek olan mükellefler ile aracılık yetkisi alan meslek mensupları, her bir beyanname türü için ayrı ayrı hazırlanmış beyanname doldurma programlarını Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinden erişilecek e-beyanname sitesindeki Gerekli Programlar bölümünden kendi bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyebileceklerdir. Bu beyanname düzenleme programları mevzuatta meydana gelecek değişiklikler dikkate alınarak sürekli güncellenecektir. Bu sebeple, mükellefler ve meslek mensupları en son ve en güncel versiyonu kullanmaya dikkat etmelidirler. Değişiklikler adresinden erişilecek e-beyanname sitesindeki Duyurular bölümünden takip edilebilir E-beyanname doldurma programları nasıl doldurulacaktır? Elektronik beyanname doldurma programlarının, birkaç bilgi girişiyle beyannamenin ilgili satırlarını otomatik olarak hesaplayıp dolduracak şekilde hazırlanmış olduğu ve kendi içinde matematiksel kontrollere de sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu aşamada, kullanıcı internet e bağlı olmaksızın e-beyanname düzenleme programını kullanarak beyannamesini dolduracaktır. Elektronik beyanname programlarının internet sitesinden alınıp bilgisayara yüklenmesi, beyannamelerin doldurulması, gönderilmesi ve programın kullanılmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin, ekran görüntülerini de içerecek kitapçıklar mali idare tarafından hazırlanarak mükelleflere ayrıca duyurulacaktır E-beyannamelerinin gönderilmesi, kabulü, onaylanması ve hata tespit edilmesi halinde yapılacaklar Bu aşamada, göndericiler internet e bağlanarak web sitesinden alacağı linkle e-beyanname web sitesine kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile giriş yapacaktır. Daha sonra kişisel bilgisayarda doldurulmuş olan beyannameler sisteme yüklenecektir.

10 Mükellefler ve meslek mensuplarının gönderecekleri beyannameler sistem tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata tespit edilmesi halinde, bu hatalar hatanın kaynağı ile birlikte mükellef veya meslek mensubuna elektronik ortamda hemen bildirilecek ve söz konusu hatalar düzeltildikten sonra tekrar aynı şekilde gönderilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata bulunulmadıysa kullanıcı tarafından onaylanacaktır. Beyanname listelendikten sonra yanında yer alan onay kutucuğunu seçip onayla butonuna tıklayarak onaylanacaktır. Tümünü seç butonuna basarak onay bekleyen tüm beyannameleri seçip hepsi onaylanabilir. Beyanname onaylanmazsa tahakkuk fişi kesilmez ve beyanname geçerli sayılmaz Beyanname ne zaman gönderilebilir ve ne zaman idareye verilmiş sayılacaktır? Gönderilen e-beyannamelerinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından tespit edildikten sonra, beyannameyi gönderen mükellef veya meslek mensubunun ekranından onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesi ile birlikte beyanname idareye verilmiş sayılacaktır. Beyannamenin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24:00 den önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Saat olarak TRT kurumunun saat bilgisi esas alınacaktır E-beyana ilişkin tahakkuk fişleri nasıl temin edilecektir? Onaylama işlemi tamamlanan beyannamelere ilişkin tahakkuk fişileri aynı anda kesilecek ve ekran görüntüsü olarak mükelleflere veya meslek mensuplarına gönderilecektir. Bu gönderiyle birlikte tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır. Buna göre, beyannameler onaylandıktan sonra ekrana gelen işlem sonucu bilgisinde tahakkuk fiş numarası da yer alacaktır. Tahakku fiş numarası bilgisine tıklandığında kesilen tahakkuk fişi görüntülenebilecektir. Ekrandan PDF linki seçildiğinde tahakkuk fişi PDF dosyası olarak görüntülenebilir, kaydedilebilir ve çıktısı alınabilir. Elektronik beyanname gönderme yetkisi verilen meslek mensupları, müşterilerinin istemeleri halinde, elektronik ortamda gönderdikleri beyanname ve buna ilişkin tahakkuk fişini elektronik ileti olarak veya kağıt ortamında alarak müşterilerine vermek zorundadırlar E-beyana ilişkin tahakkuk eden vergiler bilgisayar ortamında ödenebilecek mi? Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ait tahakkuk bilgileri, vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara da açılacak ve mükelleflerin tahakkuk eden vergilerini bilgisayar ortamında hesaplarının bulunduğu bankadan ödemeleri de mümkün olabilecektir. Diğer bir ifadeyle, beyannamelerini onaylayan mükellefler ödemeleri gereken vergileri banka ya da vergi dairelerine ödeyebilirler E-beyanname teknik bir arıza sebebiyle elektronik ortamda gönderilemezse ne yapılacak?

11 Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi tenik bir arıza nedeniyle mümkün olamaz ise, kanuni sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü veya elden verilmesi ve tahakkuk edecek verginin ödenmesi gerekmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için, e-beyannameleri beyannamelerin verileceği son gün beklenmeksizin gönderilmesi faydalı olacaktır Beyannamelerin eki bildirim ve belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek mi? E-beyanname programlarının, e-beyanname ile birlikte verilmesi gereken bilgi, belge ve listelerin elektronik ortamda düzenlenerek gönderilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlandığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, bazı belge ve raporların, bu aşamada elektronik ortamdan alınması mümkün bulunmadığından, e-beyanname gönderme programında yer almayan belge ve raporların dilekçe ekinde beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 4. BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 4.1. E-beyan kapsamında verilen kullanıcı kodu, şifre ve parolaya ilişkin yükümlülükler Beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, e-beyanname göndermek üzere kendilerine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçlar için kullanamayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyeceklerdir. Beyannamelerini kendi gönderecek mükellefler ve aracılık yetkisi almış meslek mensupları söz konusu kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiklerinde ( bunların kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü çağrı merkezine veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vereceklerdir E-beyannamalerinin imzalanması Beyannamelerini kendileri göndermek üzere başvuran ve kendisine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen mükellefler, vergi dairesince geçerliliği kabul edilmiş beyannameyi onaylamakla imzalamış sayılacaktır. Beyannamelerini yetki verilmiş meslek mensupları aracılığıyla gönderen mükelleflere ait beyannamenin onay işleminin meslek mensubunca yapılmasıyla birlikte, bu beyannamenin mükellef tarafından verilmiş olduğu addolunacaktır E-beyanname ile kağıt ortamında doldurulan beyannameler arasında hukuki sonuçlar açısından fark bulunmakta mıdır? Kağıt ortamında verilen beyannameler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen beyannamelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır.

12 4.4 Elektronik ortamda beyanname doldurmak için sistem gereksinimleri nedir? Bölümünde belirttiğimiz beyanname düzenleme programlarının çalışabilmesi için bilgisayarların minimum 256 RAM ve Pentium işlemciye sahip olması ve Windows işletim sistemi kurulu bulunması gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarlarda JRE 1.4. (Java Runtime Environment) programı kurulu olmalıdır. Bu program ve kurulumuyla ilgili bilgiler adresinden erişilecek e-beyanname sitesindeki Gerekli Programlar ve Klavuzlar bölümünden temin edilebilir Beyanname Düzenleme Programı kendi bilgisayarlarınıza nasıl kurulur? Beyanname düzenleme programını ücretsiz olarak temin edebileceğiniz web sitesinde ayrıntılı bir kurulum dökümanı bulunmaktadır. Kurulum dökümanındaki maddeler takip edilerek program kurulabilir Beyannamaler nasıl gönderilir? bölümünde belirttiğimiz bilgiler dahilinde, düzenlenen beyannameleri gönderebilmek için öncelikle paketlenmesi gerekmektedir. Beyannameler paketlendikten sonra internet üzerinden sitesinden ulaşılacak e- beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılarak sitenin Paket Gönderme menüsü seçilmelidir. Seçiniz (Browse) butonunu tıklayarak gönderilecek paket seçilerek gönder butonuna basıldığında paket gönderilmiş olacaktır Paket içine konulabilecek beyanname sayısında sınır var mı? Herhangi bir sınır bulunmamaktadır, fakat paket dosyasının boyutu 1 MB ı geçmemelidir Paket içine sadece aynı verginin beyannameleri mi koyulmalıdır? Paket sadece iletim aracı olduğundan böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Farklı vergilerin, farklı dönemlerin, farklı mükelleflerin, farklı vergi dairelerinin beyannameleri aynı paketin içine konulabilmektedir Sadece tek bir beyanname gönderilirken de paket dosyası oluşturulmalı mı? Tek bir beyanname bile gönderilecek olsa web sitesine beyannamenin paket dosyası içerisinde gönderilmesi zorunludur Daha önce gönderilmiş olan paketler nasıl görülebilir? Kullanıcı kodu, parola ve şifre ile login olunan sitenin Paket Ara menüsünden istenilen sorgu kriteri seçilerek paketleriniz listelenebilir. Bu listede, paketlerinizin adı, yükleme zamanı, TRANID bilgisini ve durumunu görebilirsiniz. Paket içeriğini görüntülemek için liste içerisinden istenilen paket ismi seçilmelidir.

13 4.11. Daha önce gönderilen beyannameler nasıl görülebilir? Kullanıcı kodu, parola ve şifre ile login olunan sitenin Beyanname Ara menüsünden istenilen sorgu kriteri seçilerek beyannameleriniz listelenebilir. Bu listede beyannamelerinizin adını, ilgili mesajları, türünü, vergi kimlik numarasını, vergi dairesini, vergilendirme dönemini ve durumunu görebilirsiniz. Beyanname adını seçtiğinizde beyannameniz görüntülenecektir. Ekrandan PDF linkini seçtiğinizde beyannamenizi PDF dosyası olarak görüntüleyebilir, kaydedilir ve çıktısını alabilirsiniz Daha önceki tahakkuk fişleri nasıl görülebilir? Daha önce gönderilmiş olunan beyannameler listelendiğinde onaylanmış ve tahakkuk fişi kesilmiş beyannamelerin tahakkuk fişi numarası bilgileri de listelenecektir. Görüntülenmek istenilen tahakkuk fişinin, tahhukuk numarası seçildiğinde tahakkuk fişi görüntülenecektir Aynı beyannameden iki tane gönderilirse ne yapılmalı? Her iki beyanname de hatasız ve onay bekliyor durumda ise beyannamenizi onaylayabilmek için beyannamelerden birinin iptal edilmesi gerekmektedir Şifre, parola ve kullanıcı kodu unutulursa ne yapılmalı? Şifre, parola ve kullanıcı kodlarının unutulması durumunda nolu Çağrı Merkezi nin aranması gerekmektedir E-beyanname uygulaması ile ilgili nereden yardım alınabilir? E-beyanname web sitesinden temin edilebilecek Kullanıcı Kılavuzlarında Beyanname Düzenleme Programı ve web sitesiyle ilgili yapacağınız işlemler detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, nolu Çağrı Merkezinden yardım alınabilir veya adresine e-posta gönderilebilir Daha önce Internet Vergi Dairesi kullanıcısı olmak üzere alınan kullanıcı kodu ve şifre beyanname göndermek için kullanılabilir mi? 7 nci bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde, internet vergi dairesi kullanıcısı olmak üzere alınan kullanıcı kodu ve şifre e-beyanname göndermede kullanılamaz. Ancak bu şifre ile sizin adınıza gönderilmiş beyannameleri görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, internet vergi dairesinde kullandığınız şifreyi şifre, kişisel şifrenizi da parola olarak kullanabilirsiniz. Eğer beyannaname göndermek istiyorsanız bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurup yeni şifre ve parolanızı alabilirsiniz. Bu durumda eski şifreleriniz geçersiz hale gelecektir.

14 4.17. İhtirazi kayıtla verilecek beyanname elektronik ortamda verilebilir mi? Maliye Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapıncaya kadar, ihtirazi kayıtla verilecek beyannameler, bağlı bulunulan vergi dairelerine kağıt ortamında verilmelidir Belgelerin saklanması Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeler ışığında vergide zaman aşımı süresi 5 yıl olduğundan, elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin bilgi, belge, dökümanların, ayrıca elektronik ortamda görüntülenen ve PDF formatında printi alınabilecek olan tahakkuk fişlerinin ve bunlara ilişkin gerek internet ortamından gerekse de bankadan yapılan ödeme bilgilerinin 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekmektedir Tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinin listesine nasıl ulaşılabilir? Otomasyonlu vergi dairelerinin listesine aşağıda yer alan adresden ulaşabilirsiniz. https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/eyeks/vdlist.html Internet ortamında verilecek KDV beyannamesi hakkında bir düzenleme Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, söz konusu cihazların mali hafızalarından her ay alacakları aylık raporları o aya ait katma değer vergisi beyannamelerine eklemeleri zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluk beyannamelerini internet üzerinden verecek mükellefler bakımından kaldırılmıştır. Ancak, mükelleflerin bu raporları, VUK un muhafaza ve ibraz ile ilgili hükümlerine uygun olarak saklamaları gerekmektedir. 5. VERGİ İDARESİ SİRKÜLERLERİNE INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI Vergi idaresi tarafından vergi kanunları ile ilgili çeşitli konularda yayımlanmış olan sirkülerlere Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinde yer alan Mevzuat/Kanunlar bölümü altından ulaşılabilmektedir. 6. VERGİ İDARESİ MUKTEZALARINA INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI Vergi idaresi tarafından farklı mükellefler için farklı konularda verilmiş olan muktezalara da yine Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinde yer alan Mevzuat/Kanunlar bölümü altından ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte farklı muktezalara aşağıdaki adreslerden de ulaşılabilme imkanı bulunmaktadır.

15 INTERNET ÜZERİNDEN VERGİ DAİRESİ KAYITLARININ TAKİBİ Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinde yer alan Internet Vergi Dairesi linkinden internet vergi dairesi hizmetlerine erişebilmek mümkündür. Bu linkte yer alan; a-) Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi, b-) Kurumlar Vergi Dairesi, c-) Gelir Vergisi Dairesi, d-) Vergi Kimlik Numarası Sorgulama, e-) Gecikme Zammı/Faizi Hesabı, f-) Erken Ödeme İndirimi Hesabı, alt linklerine bir tıklama ile ulaşılabilmektedir. Bu linkte, otomasyona geçen vergi dairelerine kayıtlı kurumlar vergisi mükellefleri, vergi dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini, yıllık beyan edilen vergilerde 1999 yılı, aylık vergilerde Ocak 2000 vergilendirme döneminden başlamak üzere beyan edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini, bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyannameler ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini sorgulayabilmektedirler. Internet vergi dairesi hizmetinden yararlanmak isteyen mükelleflerin, ilgili adresden temin edilebilecek, Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu nu doldurması, bu formun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması ve kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir. Bunu takiben, vergi dairesi, internet hizmetleri başvuru formu üzerindeki mükellef bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder, başvuruyu yapan kişiye Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi bilgilerini kapalı şifre zarfı içerisinde teslim eder. Bu işlemi takiben kullanıcı hesabı internette aktif hale gelir.

16 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacı, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamaktır. II - YETKİ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun(1) 8 nci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi, 4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, şeklinde değiştirilmiş; anılan kanunla aynı maddenin sonuna eklenen fıkrada da, Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. hükmüne yer verilmiştir. Maddede yer alan bu düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği; bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanununun 28 ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere, beyannameler gerek elektronik ortamda mükellef tarafından doğrudan, gerekse yetki verilmiş aracılar kanalıyla gönderilsin, her iki halde de mükellef tarafından verilmiş addolunacak ve mükellefin kendi beyanı olarak değerlendirilecektir. Buna göre; elektronik ortamda gönderilen beyanname ile kağıt ortamında gönderilen beyanname arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerin (e-beyanname) kapsamı, beyannamelerini doğrudan doğruya kendileri gönderebilecek mükellefler ile e-beyanname gönderme konusunda Bakanlığımızca yetkili kılınan gerçek ve tüzel kişiler ve e-beyanname gönderilmesine ilişkin diğer hususlar Tebliğin izleyen bölümlerinde açıklanmıştır.

17 III KAPSAM Bakanlığımız beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğu mükellef grupları, faaliyet konuları ile beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya yetkili bulunmakla birlikte, ilk uygulama olması ve mükelleflerin uyum sürecini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla, bu aşamada uygulamanın ihtiyari olarak başlatılması uygun görülmüştür. Buna göre, dileyen mükellefler beyannamelerini, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde elektronik ortamda gönderebileceklerdir. 1- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Vergi dairelerinin tam otomasyona geçirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup, bu dairelerin sayısı sürekli olarak arttırılmaktadır. Bu nedenle hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.gelirler.gov.tr) güncel olarak izlenebilir. 2- Uygulamanın başlangıç aşamasında, sadece cari döneme ait beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir. Bu nedenle, kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme (ek olarak verilenler dahil) ve pişmanlık talebi içeren beyannameler, bağlı bulunulan vergi dairelerine kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir. Uygulamanın ileri aşamalarında kanuni süresi geçmiş beyannameler ile pişmanlık ve düzeltme talebi içeren beyannamelerin de elektronik ortamda alınması hedeflenmektedir. Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda alınmasına karar verildiğinde bu husus mükelleflere ayrıca duyurulacaktır. 3- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulanmasına 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Bu nedenle, Eylül 2004 dönemine ait olup 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden aşağıda belirtilenler elektronik ortamda gönderilebilecektir. a) Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu), b) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç), c) Muhtasar Beyanname, d) Damga Vergisi Beyannamesi, e) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi, f) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, g) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi. Diğer taraftan, tarihinden itibaren yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasının başlatılması hedeflenmekte olup, buna ilişkin açıklamalara internet sitesinde ayrıca yer verilecektir. IV - BEYANNAMELERİNİ KENDİLERİ GÖNDEREBİLECEK MÜKELLEFLER 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. Bu mükelleflerin söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine örneği bu tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan Elektronik Beyanname Gönderme Talep

18 Formu ve Taahhütnamesi ni doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde,... Vergi Dairesinin... vergi kimlik numaralı mükellefi... ya beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir. şeklinde bir Teslim Tutanağı tanzim edilecek ve söz konusu tutanak mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği kişi ile, vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir. Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanacak formun, bunlar tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde, ilgili vergi dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince, noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kıldıkları kişiye verilmesini talep edebileceklerdir. Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmelerine izin verilen mükellefler diledikleri takdirde bu Tebliğ uyarınca elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir. V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür. Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi ni doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde,... Vergi Dairesinin... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir... ya elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir. şeklinde bir Teslim Tutanağı tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanısıra, münferit olarak talepte bulunan mükelleflerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekecektir. Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir. Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan, Elektronik

19 Beyanname Aracılık Sözleşmesi ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir. VI ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR 1- Beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, her bir beyanname türü için ayrı ayrı hazırlanmış beyanname doldurma programlarını Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesine bağlanarak kendi bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyeceklerdir. Beyanname doldurma programları, mevzuatta meydana gelecek değişiklikler dikkate alınarak sürekli güncel tutulacaktır. Dolayısıyla, beyannamelerin şeklinde herhangi bir değişiklik olması halinde, mükelleflerin ve meslek mensuplarının en son versiyonu kullanmaları gerekecektir. Elektronik beyanname projesinin ileri aşamalarında, kanuni süresi geçmiş beyannamelerin de internet ortamında alınması uygulamasına başlanıldığında, mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyannamenin ilgili olduğu dönemde geçerli olan beyanname doldurma programlarını kullanmaları gerekeceği tabiidir. 2- Elektronik beyanname doldurma programları, birkaç bilgi girişiyle beyannamenin ilgili satırlarını otomatik olarak hesaplayıp dolduracak şekilde hazırlanmış olup, kendi içinde matematiksel kontrollere de yer verilmek suretiyle, mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyannamelerini kolaylıkla doldurmaları ve matematiksel hataların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 3- Elektronik beyanname programlarının internet sitesinden alınıp bilgisayarlara yüklenilmesi, beyannamelerin doldurulması, gönderilmesi ve programın kullanımında dikkat edilecek diğer hususlar, ekran görüntülerini de içerecek şekilde hazırlanacak kullanıcı el kitapçıklarıyla internet ortamında mükelleflere ve meslek mensuplarına ayrıca duyurulacaktır. 4- Mükelleflerin ve meslek mensuplarının kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak gönderecekleri beyannameler, sistem tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata tespit edilmesi halinde, bu hatalar hatanın kaynağı ile birlikte mükellef veya meslek mensubuna elektronik ortamda hemen bildirilecek ve söz konusu hatalar düzeltildikten sonra tekrar aynı şekilde gönderilecektir. Vergi İdaresine gönderilen beyannamelerin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderen mükellef veya meslek mensubunun ekranından onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte beyanname idareye verilmiş sayılacaktır. Beyannamenin kanuni sürede verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24:00 den önce tamamlanmış olması gerekmektedir. 5- Onaylama işlemi tamamlanan beyannamelere ait tahakkuk fişleri aynı anda kesilecek ve ekran görüntüsü olarak mükellefe veya meslek mensubuna gönderilecektir. Bu gönderiyle birlikte tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır. Mükellef veya meslek mensupları diledikleri takdirde tahakkuk fişinin bir örneğini kendi yazıcılarından kağıt olarak alabileceklerdir. Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ait tahakkuk bilgileri, vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara da açılacak olup, mükelleflerin tahakkuk eden vergilerini bilgisayar ortamında hesaplarının bulunduğu bankadan ödemeleri de mümkün olabilecektir. 6- Elektronik beyanname gönderme yetkisi verilen meslek mensupları, müşterilerinin istemeleri halinde, elektronik ortamda gönderdikleri beyanname ve buna ait tahakkuk fişini, elektronik ileti olarak veya kağıt ortamında kendi yazıcılarından alarak müşterilerine vermek zorundadırlar. 7- Beyannamelerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta

20 yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir gecikmeye ve mağduriyete neden olmamak için meslek mensuplarının ve mükelleflerin, elektronik beyannamelerini beyannamenin verileceği son günü beklemeksizin göndermeleri yararlı olacaktır. 8- Elektronik beyanname programları, e-beyanname ile birlikte verilmesi gereken bilgi, belge ve listelerin de elektronik ortamda düzenlenerek gönderilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte bazı belge ve raporların, bu aşamada elektronik ortamda alınması mümkün bulunmadığından, e-beyanname gönderme programında yer almayan belge ve raporlar dilekçe ekinde beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilecektir. VII BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 1- Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, e-beyanname göndermek üzere kendilerine verilmiş bulunan kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçla kullanamayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyeceklerdir. Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü no.lu Çağrı Merkezine veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vereceklerdir. 2- Beyannamelerini kendileri göndermek üzere başvuran ve kendisine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen mükellefler, vergi idaresince geçerliliği kabul edilmiş beyannameyi onaylamakla e-beyannameyi imzalamış sayılacaktır. Beyannamelerini yetki verilmiş meslek mensupları aracılığıyla gönderen mükelleflere ait beyannamelerin onay işleminin meslek mensubunca yapılmasıyla birlikte, bu beyanname mükellef tarafından verilmiş addolunacaktır. Bu Tebliğ kapsamında gönderilen beyannamenin aynı zamanda ; -Meslek mensubunca da imzalanması gereken bir beyanname olması halinde, beyannamede yer alan beyannameyi düzenleyen Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bölümüne, -Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilecek bir beyanname olması halinde ise, beyannamede yer alan beyannameyi tasdik eden Yeminli Mali Müşavir bölümüne, meslek mensubuna ilişkin bilgilerin yazılması meslek mensubunun beyannameyi imzalamış/tasdik etmiş sayılması için yeterli olacaktır. Bu çerçevede, imzalanmış/tasdik edilmiş olan e-beyannameler imzalayan/tasdik eden meslek mensuplarınca gönderilecektir. 3- Elektronik beyanname göndermeye aracılık etme konusunda yetki almış meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için müşterisiyle (Ek :3) de yer alan sözleşmeyi, beyannamelerini münferit olarak elektronik ortamda göndermek isteyen mükelleflerle de (Ek :4) de yer alan sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmelerde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdürler. 4- Kağıt ortamda düzenlenip verilen beyannamelerle elektronik ortamda düzenlenip gönderilen beyannamelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır. Buna göre, meslek mensuplarının beyannamelerin düzenlenmesi, tasdik edilmesi ve imzalanmasına ilişkin olarak 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, elektronik ortamda düzenledikleri beyannameler için de aynen geçerli olacaktır.

21 Tebliğ olunur.

22 ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ EK: 1.../.../......Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini arz ederim. MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ ( ) Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Adı, Soyadı / Unvanı Ticaret Sicil No Doğum Yeri /Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi Adresi Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No Telefon Numarası Faks Numarası Elektronik Posta Adresi Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin verilmesi halinde; 1.Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı, 2.Tarafıma verilmiş kullanıcı kodu, parola ve şifreden sorumlu olduğumu ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanıcı kodu, parola ve şifreyi başka amaçlarla kullanmayacağımı, işyerimin satışı, transferi ve işi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve şifremi kimseye devretmeyeceğimi, kiralayamayacağımı ve satmayacağımı, almış olduğum kullanıcı kodu, parola ve şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda Gelirler Genel Müdürlüğü no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, 3.Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı, 4.Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını, ( ) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME VERGİ BEYANNAMELERİ VE CEZA UYGULAMALARI

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME VERGİ BEYANNAMELERİ VE CEZA UYGULAMALARI ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME VERGİ BEYANNAMELERİ VE CEZA UYGULAMALARI Vedat BÜKCÜ Yeminli Mali Müşavir Aysel ARSLAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denetçi İstanbul, Mayıs 2008 1 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

SİRKÜLER 2012/12. 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/12. 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2012/12 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 21/02/2012 Konu : Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 04.11.2011 Sayı: 2011/46 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:22) yayınlandı Özet: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğe (Seri o:22) 2011 46 numaralı sürkülerimizde

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ D eğerli Ü yem iz, 31/08/2015 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI Sayfa 1 / 5 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:...) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa[1]

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-15

SİRKÜLER RAPOR 2006-15 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-15

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 Konu: FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE (BSMV) TÂBİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı