MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİN YORUMLANMASI VE ÜRETİM SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİN YORUMLANMASI VE ÜRETİM SÜRECİ"

Transkript

1 T. C. T Ü R K İ Y E İ S T A T İ S T İ K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I No : 31 Tarih : 21/06/2013 MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİN YORUMLANMASI VE ÜRETİM SÜRECİ Orijinal (Arındırılmamış) Veride Doğru Yorumlamaya Engel Olan Unsurlar ve Arındırılmış Verilerin Kullanımı Arındırılmamış veri, üretilen verinin bir zaman dizisi olarak sıralanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Arındırılmamış veriler, bünyesinde mevsimsel etkilerden ve/veya ay içindeki gün sayısı değişiminden kaynaklanan, hatta ay/yıl içindeki tatil günü sayısı değişiminden kaynaklanan periyodik etkiler barındırmaktadır. Diğer taraftan, tek dönemlik sert düşüşler/yükselişler yaşanmasından kaynaklanan düzensiz hareketleri de barındırmaktadır. Bu noktadan hareketle, arındırılmamış verilerin herhangi bir ay/dönemindeki değerini, geçmiş dönemleri ile kıyaslamak yorum eksikliklerine sebep olmaktadır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. a) Her yılın Ağustos ayında periyodik olarak yıl içindeki en yüksek seviyesine gelen bir verinin Ağustos ayı değeri, Temmuz ayı değeriyle kıyaslandığında, diğer faktörler sabitken, artış görülecektir. Ancak, bu artışın mevsimsellikten kaynaklandığı aşikardır. b) 2012 yılının Mart ayında 22 hafta içi gün, 2013 yılının Mart ayında 21 hafta içi gün bulunmaktadır. Diğer faktörler sabit kaldığında, verinin 2013 yılı Mart ayı değeri 2012 yılı Mart ayı ile kıyaslandığında düşüş görülmesi kaçınılmazdır. Ancak, bu azalış hafta içi gün sayısından kaynaklanmaktadır.

2 c) 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin; 2012 yılı Ekim ayında 2 günü hafta içi günlere, 2013 yılı Ekim ayında tamamı hafta içi günlere denk gelmektedir. Diğer faktörler sabit kaldığında, verinin 2013 yılı Ekim ayı değeri, 2012 yılı Ekim ayı değeriyle kıyaslandığında azalış görülecektir ki bu etki tatil günlerinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu etki, bir önceki aya göre kıyaslamaları da etkileyecektir. d) 1 Ocak Resmi tatili; 2012 yılı Ocak ayında hafta sonuna, 2013 yılı Ocak ayında ise hafta içine denk gelmektedir. Diğer faktörler sabit kaldığında, verinin 2013 yılı Ocak ayı değeri, 2012 yılı Ocak ayı değeriyle kıyaslandığında azalış görülecektir ki bu etki tatil günlerinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu etki, bir önceki aya göre kıyaslamaları da etkileyecektir. e) 2012 yılı Haziran ayında bir fabrikanın üretiminde beklenmedik bir azalma (grev, doğal afet vb.) meydana geldiği varsayılsın yılı Haziran ayı üretim verisi 2012 yılı Haziran ayı ile kıyaslandığında, diğer faktörler sabit kaldığında, baz etkisi sebebiyle, artış görüleceği aşikardır. Geçmiş dönemlerle yapılan kıyaslamalarda, arındırılmamış verilerin kullanılmasından ötürü doğabilecek yorum eksikliklerini bertaraf etmek için, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımladığı haber bültenlerinde verilere ilişkin yaptığı yorumlamalarda, arındırılmış verilerin kullanılmasını benimsemektedir. Bu yaklaşım Avrupa Birliği üye ülkelerde de benimsenmiştir. Avrupa Birliği İstatistik Regülasyonlarına göre, yıl altı sıklıkta üretilen bir veri, 5 farklı şekilde kamuoyu ile paylaşılabilmektedir. 1. Orijinal (arındırılmamış) veri 2. Takvim etkisinden arındırılmış veri 3. Mevsim etkisinden arındırılmış veri 4. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veri 5. Mevsim, takvim ve düzensiz etkilerden arındırılmış veri

3 Arındırılmamış veriden, takvim ve tatilden kaynaklanan etkiler arındırıldığında takvim etkisinden arındırılmış veri elde edilmektedir. Takvim etkisinden arındırılmış veriler, bir önceki yılın aynı ayına/dönemine göre yapılan kıyaslamalarda kullanılmalıdır. Arındırılmamış veriden, mevsimsel etkilerden kaynaklanan hareketler arındırıldığında mevsim etkilerinden arındırılmış veri elde edilmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, bir önceki aya/döneme göre yapılan kıyaslamalarda kullanılmalıdır. Arındırılmamış veri, hem mevsim hem de takvim ve tatil etkilerinden arındırıldığında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veri elde edilmektedir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler, bir önceki aya/döneme göre yapılan kıyaslamalarda kullanılmalıdır. Son olarak, arındırılmamış veri; mevsim ve takvim etkileri ile düzensiz hareketlerden arındırıldığında mevsim, takvim ve düzensiz etkilerden arındırılmış veri elde edilmektedir. Özellikle, sanayi üretimi ve dış ticaret gibi volatilite barındıran verilerde; mevsim, takvim ve düzensiz etkilerden arındırılmış veri, kullanıcılar için daha kolay yorumlanabilir hale gelmektedir. EUROSTAT ve bazı üye ülkelerde bu türde verilerin üretimine başlanmıştır. TÜİK, henüz mevsim, takvim ve düzensiz etkilerden arındırılmış veriler yayımlamamaktadır. Mevsim, takvim ve düzensiz etkilerden arındırılmış veriler, bir önceki aya/döneme göre yapılan kıyaslamalarda kullanılmalıdır. Arındırılmış Verilerin Üretim Süreci Verilerin doğru yorumlanmasını engelleyen bu etkilerin ayrıştırılması için TÜİK bünyesinde yoğun metodolojik çalışmalar yapılmıştır. Literatürde mevsim ve takvim etkilerinden arındırma amacıyla kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak uluslararası kuruluşlar ve ulusal istatistik ofisleri tarafından yaygın olarak TRAMO- SEATS ve X12-ARIMA yöntemleri kullanılmaktadır. Amerika ve Kanada İstatistik Ofisleri tarafından geliştirilen X12-ARIMA yöntemi, hareketli ortalamalara dayalı

4 parametrik olmayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın en büyük dezavantajı, farklı veriler için benzer tipte filtreler kullanmasıdır. TRAMO-SEATS ise İspanya Merkez Bankası tarafından geliştirilmiş ekonometrik model tahminine dayalı (parametrik) bir yöntemdir. Bu yaklaşımın avantajı veriye özgü filtreler kullanılmasıdır. TÜİK tarafından mevsim ve takvim etkilerinden arındırma sürecinde TRAMO-SEATS yönteminin kullanılması benimsenmiş olup yöntemin uygulamasında TSW (TRAMO- SEATS for Windows) yazılımından yararlanılmasına karar verilmiştir. Bu yöntemde özetle, yukarıda bahsedilen ve verinin yorumlanmasını zorlaştıran etkiler, parametrik bir yöntemle tahmin edilerek, istatistiksel olarak anlamlı ise veriden ayrıştırılmaktadır. Dolayısı ile istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir mevsimsel etki ya da takvim etkisi, veriden arındırılmamaktadır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırma yöntemlerinin metodolojisi, yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında TÜİK bünyesinde Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığına bağlı Veri Analiz Teknikleri Grubu çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, TÜİK bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi tedarikçisi konumundadır. Herhangi bir verinin mevsim ve/veya takvim etkilerinden arındırma süreci, her yılın sonunda bir sonraki yılın ekonometrik tahmin modellerinin Veri Analiz Teknikleri Grubu tarafından belirlenmesi ile başlamaktadır. Belirlenen bu model yapısı sabit tutularak, yıl boyunca mevsim ve/veya takvim etkilerinden arındırma işlemi Veri Analiz Teknikleri Grubu ve üretici birimler ile ortaklaşa yürütülmektedir. Bir verinin (örneğin, Sanayi Üretim Endeksi) doğrudan mevsim ve takvim etkisinden arındırılması (doğrudan yaklaşım) ile verinin üretildiği sınıflamaya göre (Örn. NACE) mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış alt kalemlerinin (İmalat, Madencilik, Elektrik vs) toplulaştırılarak mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verinin elde edilmesi (dolaylı yaklaşım), birbirinden farklı sonuçlar üreten yaklaşımlardır. Avrupa Birliği İstatistik Regülasyonlarında bu yaklaşımlar arasında bir üstünlük belirtilmese de, doğrudan yaklaşımda alt kalemlerin katkıları tespit edilemez iken, dolaylı yaklaşımda katkı analizinde tutarlılık sağlanmaktadır yılına kadar TÜİK, bazı verilerde ve kısıtlı seviyede dolaylı yaklaşım uygularken, 2013 yılı ve sonrasında metodolojik olarak mümkün olan tüm verilerde ve mümkün olan en alt sınıflama düzeyinde, dolaylı yaklaşım ile mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemi uygulanacaktır.

5 Tablo 1 de Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılan konu başlığı ve zaman serilerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Buna göre, 2012 yılında 5 konu başlığında 15 zaman serisi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılırken 2013 yılında konu başlığı sayısının 8 e çıkarılması ve böylece 200 den fazla zaman serisinin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

6 Tablo 1. Konu Başlıkları İtibarıyla Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırma Çalışmaları Konu Başlığı Sadece GSYH serisi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanıyordu. (1 Seri) 1 Ulusal Hesaplar İstatistikleri 2 İşgücü İstatistikleri 3 Dış Ticaret İstatistikleri 4 Dış Ticaret Endeksleri 5 Sanayi Üretim Endeksleri 6 Ticaret ve Hizmet Endeksleri 7 İnşaat Ciro, İnşaat Üretim ve İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri 8 İşgücü Maliyet Endeksleri İşgücü durumunu yansıtan temel göstergeler dolaylı yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanıyordu. (6 seri) Toplam ihracat ve ithalat serileri mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanıyordu. (2 Seri) Toplam ihracat ve ithalat miktar endeksi serileri mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanıyordu. (2 Seri) Toplam Sanayi Üretimi ve harf düzeyinde alt kalemleri doğrudan yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanıyordu. (4 Seri) Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmıyordu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmıyordu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmıyordu. Üretim ve Harcama Yöntemlerine göre alt kalemler dolaylı yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanacaktır. (38 seri) (Tablo 2) Sektörel ayrımda işgücü durumunu yansıtan temel göstergeler dolaylı yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaktadır. (12 seri) (Tablo 3) SITC sınıflamasına göre alt kalemler için ihracat ve ithalat serileri dolaylı yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaktadır. (22 seri) (Tablo 4) BEC, ISIC ve SITC sınıflamasına göre alt kalemler için ihracat ve ithalat miktar endeksi serileri doğrudan yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaktadır. (36 seri) (Tablo 5) NACE Rev.2 sınıflamasının 2 li düzeyinde ve MIGS sınıflamasında sanayi üretim endeksleri dolaylı yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaktadır. (37 seri) (Tablo 6) Ciro, istihdam, çalışılan saat, brüt ücret ve maaş göstergeleri için NACE Rev.2 harf düzeyinde doğrudan yaklaşımla ticaret ve hizmet endeksleri mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaktadır. (28 seri) (Tablo 7) İnşaat ciro, üretim, istihdam, çalışılan saat ve brüt ücret maaş göstergeleri için bina ve bina dışı ayrımında doğrudan yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanacaktır. (15 seri) (Tablo 8) Saatlik işgücü maliyeti, saatlik kazanç kazanç dışı endeksleri NACE Rev.2 harf düzeyinde doğrudan yaklaşımla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanacaktır. (45 seri) (Tablo 9)

7 Tablo 2. Mevsimsel Düzeltilecek GSYH İstatistikleri Alt Serileri SERİ YÖNTEM SERİ ADI NO 1 GSYH 2 Yerleşik hanehalklarının tüketimi 3 Yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimi 4 (Eksi) Yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimi 5 Yerleşik hanehalklarının yurtdışı tüketimi 6 Devletin nihai tüketim harcamaları 7 Maaş, ücret 8 Mal ve hizmet alımları 9 Gayri safi sabit sermaye oluşumu Harcamalar 10 Kamu sektörü Yöntemi 11 Makine- Teçhizat 12 İnşaat 13 Özel sektör 14 Makine- Teçhizat 15 İnşaat 16 Stok değişmeleri 17 Mal ve hizmet ihracatı 18 Mal ve hizmet ithalatı 19 Tarım, avcılık ve ormancılık 20 Balıkçılık 21 Madencilik ve taşocakçılığı 22 İmalat sanayi 23 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı 24 İnşaat 25 Toptan ve perakende ticaret 26 Oteller ve lokantalar 27 Ulaştırma, depolama ve haberleşme 28 Üretim Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 29 Yöntemi Konut sahipliği 30 Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 31 Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik 32 Eğitim 33 Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 34 Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri 35 Eviçi personel çalıştıran hanehalkları 36 Sektörler toplamı 37 Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri 38 Vergi-Sübvansiyon

8 Tablo 3. Mevsimsel Düzeltilecek İşgücü İstatistikleri Alt Serileri SERİ NO SERİ ADI 1 İşsiz 2 İstihdam 3 Tarım istihdamı 4 Sanayi istihdamı 5 İnşaat istihdamı 6 Hizmetler istihdamı 7 İşgücü 8 İşsizlik oranı 9 İstihdam oranı 10 Tarım dışı işsizlik oranı 11 İşgücüne katılım oranı 12 Genç işsizlik oranı

9 Tablo 4. Mevsimsel Düzeltilecek Dış Ticaret İstatistikleri SERİ NO SINIFLAMA SERİ ADI 1 Toplam ihracat 2 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 3 İçki ve tütün 4 Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler 5 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler İhracat 6 SITC Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar 7 Sınıflaması Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri 8 Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar 9 Makineler ve taşıt araçları 10 Çeşitli mamul eşya 11 SITC da sınıflandırılmamış eşyalar 12 Toplam ithalat 13 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 14 İçki ve tütün 15 Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler 16 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler İthalat 17 SITC Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar 18 Sınıflaması Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri 19 Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar 20 Makineler ve taşıt araçları 21 Çeşitli mamul eşya 22 SITC da sınıflandırılmamış eşyalar

10 Tablo 5. Mevsimsel Düzeltilecek Dış Ticaret Endeksleri SERİ NO SINIFLAMA SERİ ADI 1 Toplam ihracat 2 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 3 İçki ve tütün 4 Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler 5 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler 6 İhracat SITC Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar Sınıflaması 7 Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri 8 Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar 9 Makineler ve taşıt araçları 10 Çeşitli mamul eşya 11 SITC da sınıflandırılmamış eşyalar 12 Toplam ithalat 13 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 14 İçki ve tütün 15 Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler 16 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler 17 İthalat SITC Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar Sınıflaması 18 Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri 19 Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar 20 Makineler ve taşıt araçları 21 Çeşitli mamul eşya 22 SITC da sınıflandırılmamış eşyalar 23 Yatırım malları 24 İhracat BEC Hammadde Sınıflaması 25 Tüketim malları 26 Yatırım malları 27 İthalat BEC Hammadde Sınıflaması 28 Tüketim malları 29 Tarım ve ormancılık 30 İhracat ISIC Balıkçılık 31 Sınıflaması Madencilik ve taşocakçılığı 32 İmalat sanayi 33 Tarım ve ormancılık 34 İthalat ISIC Balıkçılık 35 Sınıflaması Madencilik ve taşocakçılığı 36 İmalat sanayi

11 Tablo 6. Mevsimsel Düzeltilecek Sanayi Üretim İstatistikleri Alt Serileri SERİ NO SINIFLAMA SERİ ADI 1 Sanayi üretim endeksi 2 Ara malı 3 Dayanıklı tüketim 4 MIGS Dayanıksız tüketim 5 Enerji 6 Sermaye malı 7 Madencilik 8 Kömür ve linyit çıkartılması 9 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 10 Metal cevherleri madenciliği 11 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 12 İmalat Sanayi 13 Gıda ürünlerinin imalatı 14 İçeceklerin imalatı 15 Tütün ürünleri imalatı 16 Tekstil ürünlerinin imalatı 17 Giyim eşyalarının imalatı 18 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 19 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı 20 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 21 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 22 NACE Rev.2 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 23 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 24 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 25 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 26 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 27 Ana metal sanayi 28 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç) 29 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 30 Elektrikli teçhizat imalatı 31 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 32 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 33 imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı 34 Mobilya imalatı 35 Diğer imalatlar 36 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 37 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

12 Tablo 7. Mevsimsel Düzeltilecek Ticaret ve Hizmet Endeksi Alt Serileri NACE SERİ NO GÖSTERGE Rev.2 SERİ ADI 1 G-N Ticaret ve Hizmetler 2 G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 3 Ciro H Ulaştırma ve Depolama 4 I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 5 J Bilgi ve İletişim 6 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 7 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 8 G-N Ticaret ve Hizmetler 9 G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 10 İstihdam H Ulaştırma ve Depolama 11 I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 12 J Bilgi ve İletişim 13 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 14 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 15 G-N Ticaret ve Hizmetler 16 G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 17 Çalışılan H Ulaştırma ve Depolama 18 Saat I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 19 J Bilgi ve İletişim 20 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 21 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 22 G-N Ticaret ve Hizmetler 23 G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı Brüt Ücret- 24 H Ulaştırma ve Depolama Maaş 25 I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 26 J Bilgi ve İletişim 27 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 28 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

13 Tablo 8. Mevsimsel Düzeltilecek İnşaat Ciro, Üretim ve İşgücü Girdi Endeksleri Alt Serileri SERİ NO Gösterge Seri Adı 1 Toplam 2 Ciro Bina 3 Bina Dışı 4 Toplam 5 Üretim Bina 6 Bina Dışı 7 Toplam 8 İstihdam Bina 9 Bina Dışı 10 Toplam 11 Çalışılan Saat Bina 12 Bina Dışı 13 Toplam Brüt Ücret- 14 Bina Maaş 15 Bina Dışı

14 Tablo 9. Mevsimsel Düzeltilecek İşgücü Maliyeti Endeksi Alt Serileri NACE SERİ NO GÖSTERGE Rev.2 SERİ ADI 1 B-N Toplam 2 B-E Sanayi 3 B Madencilik ve Taş Ocakçılığı 4 C İmalat 5 D Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 6 E Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 7 Saatlik F İnşaat 8 İşgücü G-N Ticaret ve Hizmetler 9 Maliyeti G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Endeksi Motosikletlerin Onarımı 10 H Ulaştırma ve Depolama 11 I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 12 J Bilgi ve İletişim 13 K Finans ve Sigorta Faaliyetleri 14 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 15 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 16 B-N Toplam 17 B-E Sanayi 18 B Madencilik ve Taş Ocakçılığı 19 C İmalat 20 D Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 21 E Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 22 Saatlik F İnşaat 23 G-N Ticaret ve Hizmetler Kazanç Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve 24 Endeksi G Motosikletlerin Onarımı 25 H Ulaştırma ve Depolama 26 I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 27 J Bilgi ve İletişim 28 K Finans ve Sigorta Faaliyetleri 29 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 30 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 31 B-N Toplam 32 B-E Sanayi 33 B Madencilik ve Taş Ocakçılığı 34 C İmalat 35 D Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 36 Saatlik E Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 37 Kazanç Dışı F İnşaat 38 G-N Ticaret ve Hizmetler İşgücü Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve 39 Maliyeti G Motosikletlerin Onarımı Endeksi 40 H Ulaştırma ve Depolama 41 I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 42 J Bilgi ve İletişim 43 K Finans ve Sigorta Faaliyetleri 44 M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 45 N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER T. C. T Ü R K İ Y E İ S T A T İ S T İ K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I No : 04 Tarih : 04/02/2014 YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE),

Detaylı

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI ARALIK 2011 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 26 ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Açıklama Notu 2 Katılım 3-4 İmalat

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU BURDUR VE TÜRKİYE Prof. Dr. Adem KORKMAZ BURDUR BÖLGESİ ODALAR VE BORSALAR AKADEMİK DANIŞMANI OCAK-2015 2014 YILI BURDUR VE BAZI SEÇİLMİŞ İLLERDEKİ İSTİHDAM VERİLERİ

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. www.maliye.gov.tr/apk Ekim 2005 1500 Adet UYUM AJANS

Detaylı

AYLIK EKONOMİK BÜLTEN

AYLIK EKONOMİK BÜLTEN AYLIK EKONOMİK BÜLTEN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER FED in para politikasına ilişkin endişeler nedeniyle gelişmekte olan ülke paralarının Haziran dan bugüne devam eden kayıpları, kısmi bir toparlanma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

TÜİK e-vt Değişken Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri

TÜİK e-vt Değişken Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri TÜİK e-vt Değişken Kılavuzu 2014 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 2.0 1/39 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ----

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 2012 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ Önsöz 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET

2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET 2012-2013 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM-EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 05.01.2015 ANKARA YAYIN NO: 560 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 GİRİŞ VE METODOLOJİ... 7

Detaylı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 BÖLÜM 1: İstatistiki Analizler... 3 Kümelenme... 3 Giriş... 3 Dünyada Başarılı Küme Örnekleri... 4 Küme Aktörleri:...

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2012-2016 (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 İçindekiler 1- KOCAELİ NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ... 4 1.1- Kocaeli de Fiyat Hareketleri... 4 GIDA MADDELERİ... 4 TEMİZLİK MADDELERİ FİYATLARI... 4 KIRTASİYE FİYATLARI... 5 ZÜCCACİYE

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı İçindeki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Siyaset / Ekonomi Risk Sarkacı Altında. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Siyaset / Ekonomi Risk Sarkacı Altında. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyaset / Ekonomi Risk Sarkacı Altında Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Ekim 2013 Ekim 2013 ÖZETİN ÖZETİ Eski dünya düzeni öldü ama öldüğünü bilmiyor. Yapısal kriz, mali genişleme hegemonyacının son baharıydı.

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Sanayi Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 2 SANAYİ SEKTÖRÜ... 4 ARKA PLAN... 4 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE SANAYİ...

Detaylı

EBSO EKONOMİ BÜLTENİ

EBSO EKONOMİ BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER EBSO EKONOMİ BÜLTENİ Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler gündemin ilk sıralarında yer bulmaya devam etmektedir. Fiyatlarda gözlemlenen tarihi düşüşte, arz artışına karşın

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-13 EYLÜL 212 1 İthalat ve ihracat önceki aya göre yükselişe geçse de, geçen yılın altında kaldı 5 Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ile serbest bölgeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı