İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ"

Transkript

1 İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri , , 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler , ,48 8, Gelir Vergisi , ,43 8, Beyana Dayanan Gelir Vergisi 6.88,36.,96 37, Gelir Vergisi Tevkifatı , ,47 8, Kurumlar Vergisi, 44.74, 1 1 Kurumlar Vergisi Tevkifatı, 44.74, 1 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 8.439,3 4.6,8 6.39,1 1 1 Veraset ve İntikal Vergisi 8.439,3 4.6,8 6.39, Veraset ve İntikal Vergisi 8.439,3 4.6,8 6.39,1 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,1 37, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi , ,93 76, Beyana Dayanan KDV 4.144, ,34-19, Tevkif Suretiyle Kesilen KDV , ,9 76,4 1 3 Özel Tüketim Vergisi , ,19 36, Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 4.863, ,63-73,8 1 3 Motorlu Taşıt Araçları , ,1 117, Alkollü İçkiler , ,14 19, Tütün Mamülleri 4.47, ,17 836, Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar , ,13 37,3 1 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler , ,43 7, Gümrük Vergileri , ,1 4, Gümrük Vergileri , ,36 119, Ek Mali Yükümlülük , ,6-9,9 1 4 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi , ,, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi , ,, Diğer Dış Ticaret Gelirleri , , -4, Diğer Dış Ticaret Gelirleri , , -4,84 1 Damga Vergisi , ,87 1, Damga Vergisi , ,9 43, Damga Vergisi , ,9 43,4 1 Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri , 83.3,8-94, Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri , 83.3,8-94, Harçlar , ,73 8, Yargı Harçları 498,66 777,9 6, Ticaret Sicil Harçları 4,76, -1, Diğer Yargı Harçları 443,9 777,9 7, 1 6 Pasaport ve Konsolosluk Harçları.6.66, ,7 1, Pasaport ve Konsolosluk Harçları.6.66, ,7 1, İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 3.7, ,77 8, Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 3.7, ,77 8, Trafik Harçları, 3,6-4, Trafik Harçları, 3,6-4, Diğer Harçlar , ,37 7, Yurtdışı Çıkış Harcı , ,3 18, Diğer Harçlar 7.97, , 3.1,

2 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 13.69, ,1 119, Kaldırılan Vergi Artıkları 6.64, ,76 336, Kaldırılan Vergi Artıkları 6.64, ,76 336, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 7.1, ,36-81, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 7.1, ,36-81,3 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,91 37, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,6, Mal Satış Gelirleri , ,43 -, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 11.9, ,9 1, Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri , , 3, Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 1.97, 3.83, 9, Pasaport Satış Bedeli, 49, 1, Yabancılar İçin İkamet İzni Sat.Bed , 693.,64-8, Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli 3.1.8, , 8, Aile Cüzdanı Satış Bedeli.68.36, ,, Sürücü Belgesi Satış Bedeli , ,8 3, Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli ,, -1, Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli.86.14, , 1, Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli ,.69.13, -11, Diğer Mal Satış Gelirleri 1.78, ,3 -, 3 1 Hizmet Gelirleri , ,17 14, Muayene, denetim ve kontrol ücretleri, 143, Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri, 6.38, Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri 66.37, ,94 -, Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 89.31, ,6 1, Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli 1.16,1 11.3,7 -, Diğer hizmet gelirleri 1.637, ,9-6,7 3 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 1.14, ,64-3, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 1.14, ,64-3, Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli 9.6,3 896, -9, Arabuluculuk Sicili Gelirleri 1.8, ,64 6, 3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 6.67,3.48,4-6, Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 6.67,3.3,4-6, KİT'den Elde Edilen Gelirler, 4, Yeniden Değerlendirme Farkları 6.67,3.6,4-6, KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler, 16, Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler, 16, 3 4 Kurumlar Hasılatı, , Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı, 81.4, Diğer, 81.4, Diğer Kurumlar Hasılatı,.376, Diğer Kurumlar Hasılatı,.376,76 3 Kurumlar Karları , ,67 37,4 3 1 Döner Sermayeler , , 37, Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından 1 Aktarmalar , ,87 18, Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar , ,68,7 3 9 Diğer kurumlar karları 4.7, ,1 49, Diğer kurumlar karları 4.7, ,1 49, Kira Gelirleri , ,3, Taşınmaz Kiraları , ,7 16,1

3 Lojman Kira Gelirleri , ,9 1, Ecrimisil Gelirleri , ,9 43, Sosyal Tesis Kira Gelirleri 8.4,8 1, -97, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ,6 -, Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri , ,48 6, Ön İzin Gelirleri , ,6 13, İrtifak Hakkı Gelirleri , ,36-7, Kullanma İzni Gelirleri.9.9, ,31 49,16 3 Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri, ,7 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , 89, Diğer Gelirler , , 89, Para Basımı Gelirleri , , 93, İşletme Mükelleflerinden Tahsil Olunan Amortisman Ücretleri 11.7,93, -1, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.., 8., -99,1 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,88-37,6 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 13.1, ,81.377, Cari 13.1, ,9.91, Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 1.87, ,9.394, Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 63, 1., 8,3 4 4 Sermaye, 11.39, Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar, 11.39, Özel Gelirler , ,7-4, Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler , ,7-4, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri , ,7-4,83 Diğer Gelirler , ,7,9 1 Faiz Gelirleri , ,3,19 1 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri, 48, 1 1 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri, 48, 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri ,1.399,43-41, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri ,1.399,43-41, Diğer Faizler.9.647, ,39 67, Kişilerden Alacaklar Faizleri 39.1, ,36 33, sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz Gelirleri, 13, Diğer Faizler.63.49, ,74 69, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,11 41,9 1 Devlet Payları, 1.38, 1 3 Madenlerden Devlet Hakkı, 1.38, Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar , ,7 41,88 3 Mahalli İdarelerden Alınan Paylar 364, , ,4 6 Tasfiye Edilen Fon Gelirleri , ,63-8,19 11 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi 81, , ,9 1 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi , ,97.1,93 İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan 18 Çevre Katkı Payı 81.14, ,1 6,11 Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı 19 Payı, 8, Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde 3 Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri , ,69 -,3 Askeri Kantin ve Askeri Müze Gelirlerinden Alnan 8 Hazine Payı,.488,3

4 99 Diğerlerinden Alınan Paylar 86, , 18.49,76 9 Diğer Paylar ,96 66.,41 6, Diğer Paylar ,96 66.,41 6,14 3 Para , ,1-19,6 3 1 Yargı Para , ,63-36, Yargı Para , ,63-36,11 3 İdari Para , ,6-16, Trafik Para.714, ,16-78,18 3 Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari Para,.389, 3 4 Çevre İdari Para 338.1,7 1..6,83 6,4 3 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para ,9.17,4-91,4 3 8 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para.31.88, , -7,8 3 Tütün Mamüllerinin Zararalarının Önlenmesine Dair 9 Kanunu Uyarınca Al.İd.P.C , ,6 -,4 Bağlama Kütüğüne Kayıt ve Tescile İlişkin İdari Para , 47.17,4-78,4 Veteriner Hiz. Bitki Sağ. Gıda ve Yem Kan.Uy.Al İd Para Cz , 4.6, -48, Diğer İdari Para , ,67-1,9 3 3 Pay Ayrılan İdari Para 1.47, 399, -7, Trafik Para 1.47,, -1, 3 3 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para 3 (4..6 sonrası), 399, 3 4 Vergi.663.9, ,73-1, Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları.9.38,.4.1,6, Vergi Barışı TEFE Tutarı 9.31,, -1, sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı.344,7, -1, sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı 4.8,7 14.4,64-97, sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 13.96,47, -1, sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı, , sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı, 4.31, Diğer Vergi., , -6, Diğer Para 7.98, ,18 1, Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des.Fonu Kesintileri) 7.48, ,7 34, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para ,6 86.6,61 1,7 9 Diğer Çeşitli Gelirler , ,11-13,8 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler , ,11-13, İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , 9.8,31-1, İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller,.774, İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 4.49, ,88 74,9 9 1 Para Farkları,6 319, 6.864, Kişilerden Alacaklar , ,41 8, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri 44.37,84 3,1-99, sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin inci Fıkrası Gereğince Alınan Gelirler ,, -1, sayılı Kanun Kapsamındaki Diğer Geçici Gelirler, ,14

5 9 1 4 Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen Gelirler, 8.73, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,81 1,49 6 Sermaye Gelirleri , , -4,3 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri , ,84-4, Lojman Satış Gelirleri, 31, Lojman Satış Gelirleri, 31, Arazi Satışı, 36.13, Arazi Satışı, 36.13, Arsa Satışı , ,7 31, Arsa Satışı , ,7 31, Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri , ,13-61, /B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (69 sayılı Kanun 6. Madde) , ,34-61, Proje Alanlarındaki /B Taşınmazların Devrinden Elde Edilen Gelirler (69 Sayılı Kanun 8. Madde), ,79 6 Taşınır Satış Gelirleri 3.86,8 4.49,18 4, Taşınır Satış Gelirleri 14, 4, -1, Taşınır Satış Gelirleri 14, 4, -1,9 6 9 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 3.348,8 3.4,18, Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 3.348,8 3.4,18, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6,, -1, Altın Dışındaki Kıymetli Madenler 6,, -1, Altın Dışındaki Kıymetli Madenler 6,, -1, TOPLAM , ,11 8,

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

5217 : 14.7.2004 MADDE

5217 : 14.7.2004 MADDE Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Kanun No. 5217 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE 1. 6.6.1985 tarihli ve 3218

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN 12197 ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6546 Kabul Tarihi : 19/6/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/6/2014 Sayı : 29044 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı