A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB"

Transkript

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB LGİ VE BELGELER Ülkü Füsun ERTÜRK Salih EMİNOĞLU

2 İÇERİK Geri Kazanım Tesisleri Atık Yakma/Beraber Yakma Tesisleri Düzenli Depolama Tesisleri Ara Depolama Tesisleri Tanker Temizleme Tesisleri

3 Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı (Tehlikeli Atıklar Şubesi Müdürlüğü) Daire Başkanlığımızca, Tehlikeli atık geri kazanımı, Atık yakma ve birlikte yakma, Düzenli depolama, Ara depolama tesislerine Çevre Lisansı tanker temizleme tesislerine İşleme lisansı verilmesinde değerlendirme yapılmaktadır.

4 Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı (Tehlikeli Atıklar Şubesi Müdürlüğü) Değerlendirmelerde özellikle geri kazanım/bertaraf konusuna göre ilgili yönetmelikler dikkate alınmaktadır.

5 TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIMI Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre; Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite (Yapılabilirlik) Raporu istenmektedir

6 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-19 da yer almaktadır.istenen bazı bilgi ve belgeler GFB nin bazı yerlerinde tekrarlanmış olabilir ancak teknik uygunluk raporunun bütünlüğü açısından bu belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Değerlendirme kolaylığı açısından başlıklar verilerek açıklanmalıdır. A) GERİ KAZANIM TESİSLERİ İÇİN 1) Tesise geri kazanım amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV üne göre kodları, geri kazanım kapasitesi, geri kazanımda kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,

7 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU Geri kazanım tesisi sahiplerince veya hizmet alımı konusunda uzman kişi veya kişilerce anlaşılabilir bir şekilde ölçekli olarak hazırlanması gerekmektedir. (Kurulan Tesisle vaziyet planının örtüşmesi gerekmektedir)

8 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 2) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri, Geri kazanım tesisi sahiplerince veya hizmet alımı şeklinde konusunda uzman kişi veya kişilerce anlaşılabilir bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

9 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 3) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri, Bu husus atıktan elde edilen ÜRÜN için geçerlidir. Ara ürünler için geçerli değildir. kazanım tesisi sahiplerince veya hizmet alımı şeklinde konusunda uzman kişi veya kişilerce anlaşılabilir bir şekilde hazırlanması gerekmektedir

10 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU Etiket üzerinde; Risk kodlarına, tehlike işaretlerine ve ürünün atıktan elde edildiğine dair bilgilere Yer verilmelidir.

11 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 4) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri, Tesise geri kazanım amacıyla alınan ancak geri kazanılamayan atıkları kapsamaktadır.

12 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 5) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor, Geri kazanım tesisinin konusuna uygun olacak şekilde Üniversitelerin ilgili bölümlerinden tesise kabul edilen atıkların projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir kurum adına görüş veren kurumsal akademik rapor (kişisel raporlar geçerli değildir)

13 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 6) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri, Atıkların geri kazanım işleminden sonra oluşan ve o tesiste değerlendirilemeyen bakiye atıklardır

14 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 7) Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,

15 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU Fizibilite raporunda kurulacak tesisle ilgili, 1. PROJENİN TANITILMASI Projenin Adı Yatırımcının Adı Projenin Kapasitesi Projenin Finansmanı Kuruluşun Yasal Biçimi Tesisin Yeri Yatırımın Genel Toplamı Yatırıma Başlama Tarihi Faaliyete Başlama Tarihi

16 FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI 2. PROJENİN AYRINTILI TANITILMASI Projenin Amacı Firma Hakkında Genel Bilgiler Geri Kazanılan Ürünün Pazarlama Durumu Proje Hakkında Genel Bilgiler Proje Alanının Alt Yapısı Geri Kazanım/Bertaraf İşlemi Akış şeması Geri Kazanım/Bertaraf İşleminde Kullanılan Makine Ekipman Listesi ve Özellikleri Geri Kazanım/Bertaraf Teknolojisinin Ayrıntılı Tanıtımı Proje Alanının Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı

17 FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI (devam) Projenin Yöre İçin Önemi Tesisin Yer Seçimi Projenin Kapasitesi Geri kazanım/bertaraf yapılacak Atık Kodları ve Miktarları İle İlgili Tahmini Bilgiler Projenin Finansman Ayrıntıları Sabit yatırım Tutarı Yıllık Gelir ve Gider İşletme Sermayesi Yatırımın ekonomik Ömrü Yatırımın Karlılığı Yatırımın Geri Dönüş Süresi

18 FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI (devam) 3. PİYASA ETÜDÜ Tesiste geri kazanım sonucu elde edilecek olan ürünlerin miktar ve niteliklerini belirlemek, bunları ortaya koyan öğeler olarak, tüketicilerin sayılarını, bu ürünlerdeki aradıkları nitelikleri, satın alma ve talepleri ortaya konulmalıdır.

19 FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI (devam) 4. TEKNİK BİLGİLER Tesis Yapısı İdari ve Sosyal Binalar (yönetim binası, yemekhane, soyunma odası, wc) Güvenlik Önlemleri Yangın Önlemleri Tesisin Dış etkenlerden Korunması Emniyet İşaretleri Kişisel Korunma, Emniyet, Hijyen ve İlk Yardım Yönetmeleri Tesis Kapatma Planı Mali Sigorta Tesis İşletme Planı Tesiste İstihdam edilecek Çalışan Sayısı

20 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 8) Tesise kabul edilen atıkların analizleri, Atık üreticileri tarafından atık analizlerinin verilmesi gerekir. Atığın, tesisin atık kabul kriterlerine uygun olup olmadığını göstermelidir 9) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

21 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 10) Geri kazanılan ürünlerin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge, Atıktan elde edilen ve son kullanıcıya ulaşacak ürünler için geçerlidir. TSE veya uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun olduğunu gösterir belge. 11) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/yıl), 12) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri,

22 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU B) BERTARAF TESİSLERİ İÇİN 1) Tesise bertaraf amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK- IV üne göre kodları, bertaraf kapasitesi, kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,

23 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU 2) Atık depolama tank/sahalarının kapasiteleri ile alınacak güvenlik tedbirleri, 3) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor, 4) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri, 5) Tesise kabul edilen atıkların analizleri, 6) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler, 7) Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor, 8) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri

24 ATIK YAKMA VE BERABER YAKMA TESİSLERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Atık yakma ve beraber yakma tesisleri için; 1- Deneme yakma Planı 2-Deneme Yakması sonuç raporu (Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Ek-3C)

25 ATIK YAKMA BERABER YAKMA TESİSLERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Deneme Yakması Planı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ek-7 (Beraber Yakma) ve Ek 8 de (Atık Yakma) verilen format doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yakma tesisinin GFB aldıktan sonra Deneme Yakması Sonuç Raporu olumlu ise tesise atık kabul edilebilir ve faaliyetine devam edebilir. Bu tesislerin Çevre Lisansı değerlendirilmelerinde ayrıca; anılan yönetmeliğin Ek-9 da yer alan 29/4/2009 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Lisans Başvuru Aşamasında İlave Edilecek Diğer Bilgi ve Belgeler de hazırlanmalıdır.

26 ATIK YAKMA BERABER YAKMA TESİSLERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Deneme Yakması Sonuç Raporu Deneme Yakması sırasında yapılacak ölçümler, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek- 3 deki ölçüm teknikleri kullanılarak, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Laboratuvarlarca yapılır. Emisyon Limit Değerleri; Birlikte yakma tesisleri için Ek-2 ve Ek-5 Yakma Tesisleri için ise Ek-5 te yer alan Emisyon Limit değerleri uygulanır.

27 DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ İÇİN İLİŞKİN İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

28 DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ İÇİN İLİŞKİN İÇİN ÖZEL ŞARTLAR İzleme Raporları (Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Ek-3C)

29 DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ İÇİN İLİŞKİN İÇİN ÖZEL ŞARTLAR İzleme Raporları: Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Madde 23,24,25) Yer altı sularının korunmasında uygulanacak kontrol ve izleme işlemleri Sızıntı suyu ve gaz kontrolü için uygulanacak kontrol ve izleme işlemleri

30 TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ Teknik donanıma ait Proje proforma fatura ve bilgiler (Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Ek-3C) tarih ve sayılı Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği nin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlara uyacak şekilde olmalıdır. (2) Tebliğ standartlarına göre aşağıdaki teknik donanıma sahip olmakla ve bu donanım ile temizliğinin yapılmasını sağlamakla, (a) Temizlenecek ürünlere göre yeterli kapasiteye sahip buhar kazanı. (b) Basınçlı sıcak ve soğuk su desteğini sağlayacak pompa sistemi. (c) Temizleme işlemi sırasında tank veya kap içine girecek ve küresel yıkama yapılmasını sağlayacak dönerli yıkama başlığı. (ç) Temizleme işlemi sırasında kullanılacak yıkama kimyasallarının uygun dozajı için dozajlama sistemi.

31 TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ d) Temizleme işleminde kullanılan su için su işleme sistemleri (kireç alıcı, bakterilerden arındırma ve diğerleri). (e) Temizlenecek ürünlerin teknik bilgi formlarındaki önemli bilgileri kapsayacak ve bu ürünlerin nasıl temizleneceğini belirten temizleme prosedürleri. (f) Kanunlarla belirlenen deşarj değerlerini sağlayacak evsafta arıtma tesisi. (3) Temizleme sonrasında Temizleme Belgesini doğru bilgiler ile düzenleyip vermekle, (4) Atık su arıtma tesisini kurarak atık suyunu 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtmakla, (5) Oluşacak atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf etmekle, (6) Oluşacak tüm kayıt ve belgeleri Bakanlığa ibraz etmekle, (7) IBC ve diğer taşıma kapları temizliğinde Tehlikeli Atıkların KontrolüYönetmeliğinin gerekli maddelerine uygun bildirim yapmakla ve Bakanlığın belirlediği temizleme etiketini temizlenen kaba kaybolmayacak şekilde iliştirmek ile sorumludur.

32 ARA DEPOLAMA TESİSLERİ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise Kabul Edilen Atıkların Analizi 3-Atığın Temin Edildiği işletmeler, adresleri, tel-faks ve sorumlu kişiler

33 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Tarih:02.12.2010 Resmî Gazete Sayı : TASLAK TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ

31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı SAYI : B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/4343 29 NİSAN 2005 KONU : Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı DAĞITIM GENELGE (2005/ 5) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Tarihçe Proje aracı bankalar aracılığıyla yürütüleceğinden Çevresel Kategorisi FI dır. Projenin planlanan kapsamından dolayı, tek koruma önlemi politikası

Detaylı