Bölüm 2 Matematik Dili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 2 Matematik Dili"

Transkript

1 Bölüm 2 Matematik Dili Kümeler p Küme(Set) = ayrık nesnelerden oluşmuş topluluğa küme denir p Kümenin elemanları element olarak adlandırılır p Kümeler nasıl gösterilir Liste şeklinde p Örnek: A = {,3,5,7} Tanım şeklinde p Örnek: B = {x x = 2k +, < k < 3}

2 Sonlu ve Sonsuz Kümeler (Finite and İnfinite Sets) p Sonlu kümeler (Finite sets) Örnekler: q A = {, 2, 3, 4} q B = {x x is an integer, < x < 4} q Sonsuz kümeler (Infinite sets) q Örnekler: q Z = {integers} = {, -3, -2, -,,, 2, 3, } q S={x x is a real number and < x < 4} = [, 4] Bazı önemli kümeler p Boş küme (empty set veya { }), elemanı olmayan küme null set veya void set adını da alırlar q Evrensel küme (Universal set): Bahsettiğimiz guruptaki bütün elemanları içine alır q Örnekler: U = {all natural numbers} U = {all real numbers} U = {x x is a natural number and < x<} 2

3 Cardinality p Bir A kümesinin cardinatilty si o A kümesinin eleman sayısıdır. A olarak gösterilir p Örnekler: If A = {, 2, 3} then A = 3 If B = {x x is a natural number and < x< 9} then B = 9 p Sonsuz (Infinite) cardinality Sayılabilir (Countable) (örnek, natural numbers, integers) Sayılamayan (Uncountable) (örnek, real numbers) Altkümeler (Subsets) p Eğer X kümesinin bütün elemanları Y kümesi içerisinde yer alıyorsa X e Y kümesinin bir alt (subset) kümesidir denir (in symbols X Y) q Eşitlik(Equality): X = Y if X Y and Y X p Eğer X kümesi, Y kümesinin bir alt kümesi iken Y kümesi, X kümesinin bir alt kümesi değilse; X kümesi, Y kümesinin bir öz-alt kümesidir (proper subset) denir p if X Y but Y X Gözlem: her kümenin bir alt kümesidir 3

4 Power set p X kümesinin power set i, X kümesinin bütün alt kümelerinin kümesi olup, P(X) ile gösterilir P(X)= {A A X} Örnek: if X = {, 2, 3}, then P(X) = {, {}, {2}, {3}, {,2}, {,3}, {2,3}, {,2,3}} q Theorem : If X = n, then P(X) = 2 n Küme İşlemleri (Set operations): Birleşim ve Kesişim (Union and Intersection) X ve Y verilen iki küme olsun p X ve Y kümesinin birleşimi (union) X Y = { x x X or x Y} q X ve Y kümesinin kesişimi (intersection) X Y = { x x X and x Y} X ve Y gibi iki kümenin kesişimi boş küme ise X ve Y kümeleri ayrık (disjoint-pairwise) kümeler olarak adlandırlır if X Y = 4

5 Tümleyen ve Fark (Complement and Difference) p İki kümenin farkı X Y = { x x X and x Y} Fark(difference), X kümesine göre Y nin göreceli ttümleyeni (relative complement ) olarak da adlandırılır q Simetrik Fark (Symmetric difference ) X Δ Y = (X Y) (Y X) q Evrensel küme (universal set ) içerisinde yer alan A kümesinin tümleyeni (complement) A c = U A şeklinde gösterilir Sembolü A c = U - A Venn şemaları (diagrams) p Bir venn şeması verilen iki kümenin grafik olarak gösterilimini sağlar p Bir kümenin birleşimi(union), kesişimi (intersection), farkı (difference), simetrik farkı (symmetric difference) ve tümleyeni (complement) tanımlanabilir 5

6 Küme işlemlerinin özellikleri () Theorem : U, evrensel bir küme; A, B ve C evrensel kümenin bir alt kümesi olduğunda aşağıdaki özellikler mevcuttur a) Birleşim(Associativity): (A B) C = A (B C) (A B) C = A (B C) b) Değişim(Commutativity): A B = B A A B = B A Küme işlemlerinin özellikleri(2) c) Dağılma (Distributive): A (B C) = (A B) (A C) A (B C) = (A B) (A C) d) Özdeşlik (Identity): A U=A A = A e) Tümleyeni(Complement): A A c = U A A c = 6

7 Küme işlemlerinin özellikleri(3) f) Idempotent: A A = A A A = A g) Bound laws: A U = U A = h) İçine alma (Absorption): A (A B) = A A (A B) = A Küme işlemlerinin özellikleri(4) i) Gerektirme (Involution): (A c ) c = A j) / kanunu: c = U U c = k) Kümeler için De Morgan: (A B) c = A c B c (A B) c = A c B c 7

8 Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) p Verilen iki kümenin kartezyen çarpımı (cartesian product) A x B = {(a,b) a A Λ b B } şeklinde gösterilir p p A x B B x A A x B = A. B Genelleştirilmiş birleşim ve kesişim p p p A, A 2, A 3,...,A n kümelerinin birleşimi A A 2 A 3,...,A n = n A, A 2, A 3,...,A n kümelerinin I i = A i kesişimi A A 2 A 3,...,A n = n U i = n I i = Birleşim ve Kesişim kümelerinin eleman sayısı s(a B) = s(a) + s(b) s(a B) A i A i 8

9 Düzenli Seriler ve Dizgiler (Sequences and Strings) p Düzenli Dizi (sequence) Sıralı bir listeyi göstermek için kullanılan ayrık yapıya denir. N elemanlı bir dizinin gösterilimi s n = n nin bir fonksiyonu olup n =, 2, 3,... p Eğer s sıralı bir diziyse {s n n =, 2, 3, }, s birinci elemanı gösterir, s 2 ikinci elemanı gösterir, s n n. elemanı gösterir p {n} düzenli bir serinin indeksidir. N doğal sayılardan oluşur veya bu kümenin sonlu bir alt kümesidir Düzenli serilere (sequences) örnek Örnekler:. s = {s n } aşağıdaki gibi tanımlanmış olsun s n = /n, for n =, 2, 3, Sequence ın ilk birkaç elementi:, ½, /3, ¼, /5,/6, 2. s = {s n } aşağıdaki gibi tanımlanmış olsun s n = n 2 +, for n =, 2, 3, Sequence ın ilk birkaç elementi : 2, 5,, 7, 26, 37, 5, 9

10 Artan ve Azalan (Increasing and Decreasing) s = {s n } için aşağıdakiler söylenebilir increasing if s n < s n+ decreasing is s n > s n+, for every n =, 2, 3, Örnekler: S n = 4 2n, n =, 2, 3, azalan: 2,, -2, -4, -6, S n = 2n -, n =, 2, 3, artan:, 3, 5, 7, 9, Düzenli altseriler (Subsequences) p Bir s sequence ının s = {s n }, alt sequence ı t = {t n }ile gösterilir ve sıralama düzeni aynı kalmak şartıyla s sequence ının elemanlarından elde edilir Örnek: s = {s n = n n =, 2, 3, } p, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t = {t n = 2n n =, 2, 3, } p 2, 4, 6, 8,, 2, 4, 6, p t, s nin bir düzenli altserisidir (Subsequences)

11 Toplam (Sigma) gösterilimi p Eğer {a n } bir sequence ise, bu sequence ın toplamı m Σ a k = a + a a m k= Bu toplam gösterilimi (sigma notation), olup Yunan alfabesindeki Σ ile gösterilir Çarpım (Pi) gösterilimi p Eğer {a n } bir sequence ise, bu sequence ın çarpımı m Π a k = a a 2 a m k= Bu çarpım gösterilimi (pi notation), olup Yunan alfabesindeki Π ile gösterilir

12 Dizgi-Katar (String) p X sonlu elemanlardan oluşan bir küme olsun Örnek: if X = {a, b, c} α = bbaccc X kümesi üzerinden tanımlanmış olsun Gösterilim: bbaccc = b 2 ac 3 α string inin uzunluğu (length) α string inin eleman sayısını verir ve α ile gösterilir. Eğer α = b 2 ac 3 ise α = 6. p Eğer bir string eleman içermiyorsa boş string (null string) adını alır ve Yunan alfabesindeki λ (lambda)ile gösterilir p X* = {all strings over X dahil λ} p X + = X* - {λ}, the set of all non-null strings p α ve β gibi iki string in birleşimi(concatenation), α ve arkasına β nın eklenmesiyle elde edilen αβ string i şeklindedir. p Örnek: α = bbaccc ve β = caaba, αβ = bbaccccaaba = b 2 ac 4 a 2 ba Kısaca, αβ = α + β 2

13 Sayı Sistemleri (Number systems) p İkili (Binary) sayılar: ve, bits adını alır. p Binary(base 2), hexadecimal(base 6) ve octal(base 8) sayı sistemleri Decimal(base ) sistem: Örnek: 45,238 8 bir 8 x = 8 3 on 3 x = 3 2 yüz 2 x = 2 5 bin 5 x = 5 4 on bin 4 x = 4 İkili (Binary) sayı sistemi p Binary den decimal a: p İki tabanındaki sayı olsun bir x2 = iki x2 = 2 dört x2 2 = sekiz x2 3 = 8 on-altı x2 4 = otuz-iki x2 5 = 32 almış-dört x2 6 = 64 7 (taban ) 3

14 Decimal den binary e p Decimal sayı 73 olsun 73 = 2 x 36 + kalan 36 = 2 x 8 + kalan 8 = 2 x 9 + kalan 9 = 2 x 4 + kalan 4 = 2 x 2 + kalan 2 = 2 x + kalan (kalanlar ters sırada yazılır) 73 = 2 İkili (Binary) toplama (addition) tablosu 4

15 İkili (binary) sayılarda toplama p Örnek: add elde birler Hexadecimal sayı sistemi Decimal sistem Hexadecimal sistem A B C D E F 5

16 Hexadecimal den decimal e p Hexadecimal sayımız 3AB 6 olsun x 6 = x 6 = x 6 2 = x 6 3 = Decimal den hexadecimal e Verilen sayı 2345 olsun 2345 = 46x6 + remainder 9 46 = 9x6 + remainder =

17 Hexadecimal sayılarda toplam Toplam 23A 6 + 8F 6 23A 6 + 8F 6 2C9 6 Bağıntılar (Relations) p X ve Y verilen iki küme olsun, bunların Kartezyen Çarpımı (Cartesian Product) XxY olup, (x,y) çiftlerinden oluşur, x X ve y Y XxY = {(x, y) x X and y Y} p R, XxY kartezyen çarpımının bir alt kümesi olup, X den Y ye, bir ikili bağıntı (binary relation) olarak verilmiş olsun Örnek: X = {, 2, 3} ve Y = {a, b} R = {(,a), (,b), (2,b), (3,a)} X ve Y arasında bir bağıntıdır 7

18 Tanım ve Değer Kümesi (Domain and Range) X den Y ye verilen bir R bağıntısında, p R nin tanım kümesi (domain) Dom(R) = { x X (x, y) R for some y Y} p R nin değer kümesi (range) Rng(R) = { y Y (x, y) R for some x X} p Örnek: X = {, 2, 3} ve Y = {a, b} R = {(,a), (,b), (2,b)} Dom(R)= {, 2}, Rng(R) = (a, b} Bağıntılara örnek p X = {, 2, 3} ve Y = {a, b, c, d} p R = {(,a), (,d), (2,a), (2,b), (2,c)} p Verilen bağıntıyı graf kullanarak çizersek: 8

19 Bağıntıların özellikleri R, X kümesi üzerinde bir bağıntı olsun Örnek:R, XxX kartezyen çarpımının bir alt kümesi p For every x X için, (x,x) R şartı sağlanıyorsa, R bağıntısında yansıma (reflexive) özelliği mevcuttur p For some x Xiçin, (x,x) R şartı sağlanıyorsa, R bağıntısında (nonreflexive) özelliği mevcuttur p For every x Xiçin, (x,x) R şartı sağlanıyorsa, R bağıntısında (irreflexive) özelliği mevcuttur p x, y Xiçin, [(x,y) R ve (y,x) R] veya [(x,y) R ve (y,x) R] veya (x=y) şartı sağlanıyorsa R bağıntısında simetrik (symmetric) özelliği mevcuttur p x,y X için, eğer (x y) ise [((x,y) R ve (y,x) R) veya ((x,y) R ve (y,x) R) ] ise R bağıntısında (antisymmetric) özelliği mevcuttur 9

20 p (x,y,z) X için, [(x,y) R ve (y,z) R ]iken (x,z) R mevcut ise R bağıntısında geçişkenlik (transitive) özelliği mevcuttur p (x,y,z) X için, [(x,y) R ve (y,z) R ve (x,z) R] ise R bağıntısında (non transitive) özelliği mevcuttur X bir küme, R de X üzerinde bir bağıntı olsun. x,y X p If (x,y) or (y,x) are in R, then x and y are comparable p If (x,y) R and (y,x) R then x and y are incomparable X kümesindeki herbir eleman çifti comparable özelliğini sağlıyorsa, X üzerindeki R bağıntsı total order adını alır 2

21 Bağıntının tersi X den Y ye bir R bağıntısı verilmiş olsun, bu bağıntının tersi (inversi) Y den X e olup R - ile gösterilir R - = { (y,x) (x,y) R } q Örnek: eğer R = {(,a), (,d), (2,a), (2,b), (2,c)} ise R - = {(a,), (d,), (a,2), (b,2), (c,2)} Bağıntının Bileşkesi(Composition) q Tanım R = R R 2 = R R R 3 = R 2 R... R n = R n- R Örnek: R={(,) (2,)(3,2)(4,3)} için R 2 ve R 3 bulunuz. R 2 = R R = {(,)(2,)(3,)(4,2)} R 3 = R 2 R = {(,)(2,)(3,)(4,)} 2

22 Denklik Bağıntısı (Equivalence Relation) X bir küme, R de X üzerindeki bir bağıntı olsun p R bağıntısı üzerinde reflexive, symmetric ve transitive özellikleri mevcut ise bu bir denklik bağıntısı (equivalence relation) olup X R şeklinde gösterilir Örnek: X = {integers} ve X kümesi üzerinde tanımlı olan R bağıntısı da xry x - y = 5 olarak verilsin. R nin equivalence relation olup olmadığını gösteriniz. Sıralama Bağıntısı (Partial Order Relation) X bir küme, R de X üzerindeki bir bağıntı olsun p R bağıntısı üzerinde reflexive, antisymmetric ve transitive özellikleri mevcut ise bu bir sıralama bağıntısı (partial order relation) dır p Hasse Diyagramları (partial order öz.) 22

23 Poset q Partial Ordering bir R bağıntısı ile verilen bir S kümesi poset olarak adlandırılır ve (S,R) olarak gösterilir. Hasse diyagramı Maximal ve Minimal elemanlar Kapalılık (Closure) q Verilmiş olan bağıntı üzerinde reflexive, symmetric ve transitive özellikleri mevcut değilse bağıntının bu özelliklere sahip olabilmesini sağlama işlemidir Transitive closure Warshall algoritması (by Stephen Warshall) 23

24 Warshall algoritması procedure warshall W=M R for k=,n for i=,n for j=,n W ij = W ij V (W ik Λ W kj ) end end end Matris Bağıntıları p X ve Y bir küme, R de X den Y ye bir bağıntı olsun. Aşağıdaki bağıntılardan matris A = (a ij ) yazılır X kümesinin elemanları, A matrisinin satırlarını oluşturur Y kümesinin elemanları, A matrisinin kolonlarını oluşturur i. satırdaki X in elemanları ile j. kolondaki Y nin elemanları birbirleriyle ilişkili değilse, a i,j = dır i. satırdaki X in elemanları ile j. kolondaki Y nin elemanları birbirleriyle ilişkili ise, a i,j = dir 24

25 Matris bağıntıları () Örnek: X = {, 2, 3}, Y = {a, b, c, d} R = {(,a), (,d), (2,a), (2,b), (2,c)} R bağıntısının matrisi: A = a b c d 2 3 Matris Bağıntıları (2) p Eğer R bağıntısı, X kümesinden X kümesine ise bu bağıntının matrisi bir kare matristir Örnek: X = {a, b, c, d} ve R = {(a,a), (b,b), (c,c), (d,d)} A = a b c d a b c d 25

26 Fonksiyonlar (Functions) p Fonksiyon (function) bağıntının özel bir şeklidir. p Bir f fonksiyonunun, X den Y ye bir bağıntısı olsun (f : X Y) For every a X için (a,b) f e olacak şekilde bir tek, b Y bulunabiliyorsa, f ye X den Y ye bir fonksiyondur denir. p X e f nin tanım kümesi (domain) Dom(f) = X p Y e f nin değer kümesi (range) Rng(f) = Y Örnek: Dom(f) = X = {a, b, c, d}, Rng(f) = {, 3, 5} f(a) = f(b) = 3, f(c) = 5, f(d) = Mod alma operatörü p x değeri y ye bölündüğünde elde edilen kalan r = x mod y Örnekler: = 3 mod 3 6 = 234 mod 9 4 = 22 mod p mod, modulus operator olarak adlandırılır 26

27 Bire-Bir Fonksiyonlar (One-to-one functions-injective) p Bir fonksiyon f : X Y bire-bir (one-to-one) her y Y sadece bir x X değerine karşılık gelir. p Alternatif tanım: f : X Y, one-to-one X kümesindeki her x değeri x, x 2 X, Y kümesindeki y, y 2 Y gibi farklı iki değere karşılık gelir. f(x ) = y vef(x 2 ) = y 2 gibi Örnekler:. f(x) = 2 x (from the set of real numbers to itself) one-to-one 2. f : R R defined by f(x) = x 2 not one-to-one çünkü for every real number x, f(x) = f(-x). Örten Fonksiyonlar (Onto functions-surjective) Bir fonksiyon f : X Y örten (onto) Her y Y için en az bir tane x X mevcuttur 27

28 Bijective Fonksiyonlar Bir fonksiyon f : X Y bijective f fonksiyonu one-to-one ve onto dur Örnekler: p. Lineer bir fonksiyon f(x) = ax + b bijective fonksiyondur (from the set of real numbers to itself) p 2. Bir f(x) = x 3 bijective fonksiyondur (from the set of real numbers to itself) Ters Fonksiyon (Inverse function) p y = f(x) fonksiyonunun tersi(inverse) f - olup {(y, x) y = f(x)} olarak sembolize edilir. p f - in bir fonksiyon olması gerekmez Örnek: if f(x) = x 2, then f - (4) = 4 = ± 2, tek bir değer olmadığından tersi bir fonksiyon değildir p Eğer bir fonksiyon bijective ise tersi de bir fonksiyondur 28

29 Fonksiyonların Bileşkesi p Verilen iki fonksiyon g : X Y ve f : Y Z, olup, bileşkesi f g aşağıdaki gibi tanımlanır f g (x) = f(g(x)) for every x X. q Örnek: g(x) = x 2 -, f(x) = 3x + 5. Then f g(x) = f(g(x)) = 3(x 2 -)+5 = (3x 2 + 2) q Fonksiyon bileşkesinde birleşim öz.: f (g h) = (f g) h, q Fakat değişme özelliği yoktur: f g g f. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar (Exponential and Logarithmic Functions) p f(x) = 2 x veg(x) = log 2 x = lg x f g(x) = f(g(x)) = f(lg x) = 2 lgx = x g f(x) = g(f(x)) = g(2 x ) = lg 2 x = x p Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar birbirinin tersidir 29

30 String in tersi (inverse) X herhangi bir küme olsun X üzerindeki tüm string lerin kümesi de X* olsun Eğer α = x x 2 x n X* f(α) = α - = x n x n- x 2 x String in inversi alınırken ters sırada yazılır αα - = α - α = λ 3

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü MB1001 ANALİZ I Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 2013, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu REEL ANALİZ Tunç Mısırlıoğlu 9 Ocak 2011 Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Tunç Mısırlıoğlu C Matematik-Bilgisayar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 2 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 2 1.2 Saldırılar servisler

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 105-132

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 105-132 RSA ŞİFRELEME SİSTEMİNE KARŞI YENİ BİR ÇARPANLARA AYIRMA SALDIRISI A NOVEL FACTORIZATION ATTACK FOR RSA CRYPTO SYSTEM Cihan MERT 1*i ve Şadi Evren ŞEKER 2 1 Uluslararasi Karadeniz Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur Model Teoriye Giriş Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur 16 Nisan 2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü http://mat.msgsu.edu.tr/ Bu notlar, Bruno Poizat nın

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER.

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER. T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER Zeliha MAĞDEN MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI ADIYAMAN 2012 TEZ ONAYI Zeliha MAĞDEN tarafından

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I-

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- Dışbükeylik / İçbükeylik Hazırlayan Doç. Dr. Nil ARAS Anadolu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü İST38 Yöneylem Araştırması Dersi 0-0 Öğretim Yılı Doğrusal olmayan

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ ÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM Mİ Hazırlayanlar : 21220032 Erkan KARAARSLAN ARALIK 2002 1 VERİ TABANI... 5 1 Veri Tabanı Sistemlerine

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 91-99 Temmuz 2010 Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Atilla AKPINAR * Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Görükle,

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı