1980 DÖNEMİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARDAKİ RESMİ TÖREN ALGILARI 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1980 DÖNEMİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARDAKİ RESMİ TÖREN ALGILARI 1"

Transkript

1 Hakemli Makale 1980 DÖNEMİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARDAKİ RESMİ TÖREN ALGILARI 1 The Perceptions of 1980s Period Primary School Students Official Ceremony At Schools Mehmet Sağlam * Öz Bu çalışmanın amacı 1980 dönemi ilkokul öğrencilerinin okuldaki resmi törenlerle ilgili hatırlayabildiklerini ortaya koymaktır. Bu yapılırken, ilkokulu okudukları çevre, ailelerinin eğitim ve gelir düzeylerinin onların anlatılarının şekillenmesindeki payı da saptanmaya çalışılacaktır. Bildiğimiz her bir öğrenci tüm eğitim yaşamı boyunca bu törenlerde bulunma zorunluluğuna sahiptir ancak onların bu törenlere özgü yaşantılarını yazılı belgelerde bulma olanağımız neredeyse yoktur. Bulabileceğimiz ayrıntılar da daha çok bazı orta ve üst gelir grubuna ait aile çocuklarının günlük ve otobiyografileriyle sınırlıdır. Çocukların kendi ifadeleriyle anlam bulabilecek bu yaşantılara ulaşmanın en önemli yollarından birisi de sözlü tarih yöntemidir. Sosyoloji, tarih, antropoloji gibi pek çok sosyal bilim araştırmalarında kullanılan sözlü tarihine, son zamanlarda çocukların eğitim pratiklerini ortaya çıkarmada da başvurulmaktadır. Bu çalışma 1980lerde ilkokulu okumuş 2 si deneme amaçlı 15 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 32 kişi ile yapılan orijinal görüşmeleri kapsamaktadır. 169 Anahtar Sözcükler: Resmi Törenler; İlkokul, Eğitim, Sözlü Tarih, Anlatı Abstract The aim of this study is to ferret out what the primary school students remember about the official ceremonies at schools in 1980s period. While fulfilling this, it is also tried to determine whether there is any effect of the milieu where they had their primary school education, that of their parents educational and economic level with the formation of their narratives. As we know each student has to take part in the official school ceremonies during all his/her educational life. However, we do not have any opportunities to reach their experiences about these ceremonies in the written documents. The details we find are more limited with the children s diaries, and autobiographies belonging to middle or upper income level families. Oral history methodology * Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD / Yrd. Doç. Dr., / edu.tr Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Cilt:12 Sayı:48 Güz: 2014 Sayfa: Education Science Society Journal / Volume:12 Issue:48 Spring: 2014 Page:

2 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları is one of the most important way to reach these experiences becoming meaningful with the childrens own words. Oral history that is used by a great many social sciencies like sociology, history and antropology has also been consulted to uncover the educational experiences of children recently. This study includes totally 32 interviews, two of which are for testing, including 15 women and 15 men who had their primary school education in 1980s. Key words: Official Ceremonies, Primary School, Education, Oral History, Narrative 170 GİRİŞ İlkokul öğrencilerinin eğitim deneyimlerini sözlü tarih yöntemiyle ortaya çıkarmak, çocukların hem eğitim pratiklerine hem de çocukluklarına özgü önemli ayrıntılara ulaşmamızı sağlamaktadır. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan çocukların içerisinde yetişmiş oldukları dönemde meydana gelen gelişmeleri kendi durdukları noktadan değerlendirmeleri, onları tarihin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi konumuna getirmektedir. Bu noktadan hareketle onların tarih yapıcı konumlanışları toplumsal değişim ve sürekliliğin anlaşılmasında önemli işlev görecektir. Onların gerek tarihini gerekse eğitim pratiklerini yetişkinlerin ifadelerinden ya da onlar tarafından oluşturulan kaynaklardan araştırmaktan çok kendi toplumsal konumlarına dayanarak kurgulamak çocuğun yaratıcı ve dönüştürücü rolünü ortaya koyacaktır (Tan 2007: 10-11). Çocukların eğitimlerine özgü yazılı belgeler oldukça sınırlıdır. Bunlar daha çok okullardaki istatistiki resmi verileri kapsamaktadır. Ayrıca bu belgeler de çocukların dışındaki yetişkinler tarafından oluşmaktadır. Bunun dışında Onur a (2007: 19) göre ana babaların mektupları ve günlükleri yetişkinlerin bakış açısından kaleme alınmış kaynaklardır; doğrudan çocukların yazıp yarattığı yazılı malzeme çok azdır. Ayrıca, çocukların eğitim pratikleriyle, yaşantılarıyla ilgili bazı ayrıntıları daha sonraki yetişkinlerin anı kitaplarında ulaşabilmekteyiz. Fakat bu tür anı kitapları 2 da oldukça sınırlı ve de daha çok üst gelir grubu ailelerin çocukları konumundaki kişiler tarafından kayıt altına alınmaktadır. Altan Öymen in Bir Dönem Bir Çocuk (Öymen: 2002) ve Nihal Yeğinobalı nın Cumhuriyet Çocuğu (Yeğinobalı: 2005) adlı anı kitapları bunlara örnek verilebilir. Ancak ülkemizde 1990ların başından itibaren sözlü tarih yöntemiyle yapılan çalışmaların yaygınlaşmasıyla sözlü tarih yöntemiyle ilkokul öğrencilerinin eğitim deneyimlerine özgü çalışmalar ivme kazanmaya başladı (Ek 2000; Öztürkmen 2002). Özellikle Tan ın bu alanda önemli çalışmaları bulunmaktadır. Tan ın Cumhuriyet te Çocuktular, (Tan vd 2007) yine Mehmet Sağlam ın Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Deneyimleri: Sözlü Tarih

3 Mehmet Sağlam Yöntemiyle Bir Çalışma (Sağlam 2010) adlı doktora tezi bu çalışmalara örnek niteliğindedir. Ayrıca Tuba Ciritli nin Çağdaş Eğitime Geçişin Tüm Aşamalarının Tanığı Hüseyin Hüsnü Ciritli nin Yaşam Anlatısı (Çameli 2005), Sağlam ın The Official School Ceremonies in the Narratives of Primary School Students in the 1970s Turkey (Sağlam 2012) adlı makaleleri bize öğrencilerin eğitim deneyimlerine ilişkin ayrıntıları sunmaktadır. Bu çalışmalarda bizler, çocukların içerisinde bulundukları dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına bağlı olarak şekillenen belleklerinin ürünü olan anlatılarıyla ilkokul öğrencilerin eğitim deneyimleri ile ilgili dönemsel kopuş ve devamlılıklar gözlemleyebiliyoruz. Bu çalışmada, 1980 dönemi ilkokul öğrencileri resmi törenleri kendi ifadeleriyle gün yüzüne çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra çocukların ailelerinin 3 ekonomik ve eğitim düzeylerinin onlarının anlatılarının benzeşme ve farklılaşmasında ne kadar etkili olduğu da ortaya konulmaya çalışılmaktadır Dönemi Türkiye si Siyasi, Ekonomik Değerlendirmesi: Her şeyden önce 1980 dönemi pek çok açıdan Türkiye tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Gerek 1980 öncesi gerekse 1980 sonrasında Türkiye de çok önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeler oldu. Bu gelişmeler göz ardı edilerek ne çocukların anlatıları ne de dönemin ilkokul eğitimini anlamlandırmak olanaklıdır öncesindeki toplumsal (sağ-sol) çatışmaları sonrasında gerçekleşen askeri darbe ve darbe sonrasında toplumu yeniden şekillendirme çabaları bu sürecin anlaşılması için üzerinde durulması gereken bir durumdur. 171 Bu durum özetle şu şekilde cereyan etmiştir öncesindeki toplumsal huzursuzluk sağ-sol çatışması adı altında doruğa ulaştı. İki büyük siyasi partinin gerektiği durumlarda işbirliğine yanaşmaması istikrarsız hükümetlerin kurulmasına ve bu hükümetlerin de kısa ömürlü olmasına neden oldu. En son 25 Kasım 1979 da Süleyman Demirel başbakanlığında kurulan azınlık hükümeti mecliste güvenoyu aldı. Ancak mevcut hükümet döneminde de bu çatışmalar tüm hızıyla devam etti ve 12 Eylül 1980 tarihinde generaller yönetime el koyduklarını ilan ettiler. Müdahaleye kadar yaşanmış olan acı olaylar bu askeri müdahalenin toplumun önemli bir kesimi tarafından olumlu karşılanmasına neden oldu (Ahmad 2006: ). Darbe sonrasında Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren yönetimindeki cunta yönetimi 1983 te siyasi parti kuruluşlarını serbest bıraktı ancak Anayasadaki yasaklar nedeniyle kapatılmış bulunan Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi nin genel başkan, yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri yasaklı konuma getirildiler. Kenan Evren in

4 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları başkanlığını yaptığı Konsey Milliyetçi Demokrasi Partisi (cunta yönetimi destekliyordu bu partiyi), Halkçı Parti (orta sol olarak tanımlanıyordu) ve Anavatan Partisi nin (kendisini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlıyordu) kurulmasına izin verdi ve bu partiler Kasım 1983 seçimlerine katıldılar. Bu seçim sonuçlarına göre Anavatan Partisi 211, Halkçı Parti 117 ve Milliyetçi Demokrasi Partisi 71 milletvekili çıkarttı (Çavdar 2004: ) öncesindeki özellikle ekonomik sorunların sonucunda patlayan toplumsal olaylar 12 Eylül darbesinin getirmiş olduğu yasaklarla bastırılmış oldu. Fakat ülkede egemen olan ekonomik sorunlar mevcudiyetini korumaya devam etti. Demirel in azınlık hükümeti döneminde Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı olan Turgut Özal istikrar programını 24 Ocak 1980 tarihinde ilan etti. 24 Ocak kararları Türkiye ekonomisinin uluslar arası piyasa ekonomisine eklemlenme sürecinin önemli köşe taşı niteliğindedir (Çavdar 2004: ). Bu neo-liberal programın kararları 1980 ve sonraki yıllara damgasını vurmuştur (Boratav 2005: 147). 172 Gök e göre (Gök 2011: 286) hükümet kabul ettiği yapısal uyum politikaları ile kamu harcamalarını azaltmayı, ekonomi ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktaydı. Ancak 24 Ocak kararlarının başlangıç uygulamaları 12 Eylül darbesiyle yönetime el koyan gelen askeri idare altında yapılmıştır (Ersel vd. 2005: 593). Bu süreçte Türk Lirası dış paralara karşı büyük ölçüde değer kaybetti ve bir dolar 47 TL den 70 TL ye yükselerek TL %32.9 oranında devalüe edilmiş oldu (Şahin 2000: 188). İthalat serbestleşmesi, ekonomide kamu kesiminin ağırlığının azaltılması, faizin yükseltilmesi ve denetimli bir şekilde serbest bırakılması, ücretlerin ve taban fiyatlarının enflasyonun altında kalacak şekilde arttırılması gibi değişiklikler bu kararlardan bazılarıdır (Çavdar 2004: 258). Türkiye nin 1978/ yıllarına özgü bazı ekonomik değerlerini belirtmek bize dönemin ekonomik koşullarının anlaşılmasında yardımcı olabilir. 1978/9 da enflasyon %58 iken, 1988 de bu rakam %70.5 e yükselmiştir. Bu arada yukarıda belirtilen zaman sürecinde enflasyon oranları sürekli değişkenlik göstermiştir. Örneğin, 1980 de bu oran %90.3ê kadar yükselmiş ancak ilerleyen yıllarda örneğin 1983 te % 30.5 e kadar gerilemiştir. İthalat 1978/9 da 4 milyar 834 milyon dolarken, 1988 de mevcut rakamın iki katını aşarak 13 milyar 545 milyon dolara ulaşmıştır. İhracat ise 1978/9 yılında 2 milyar 275 dolardan 11 milyar 662 milyon dolara yükselmiştir (Boratav 2005: 159). Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 1981 de 1598 dolardan, 1984 te 1238 dolara gerilemiş ancak 1987 de tekrar artarak 1658

5 Mehmet Sağlam dolara yükselmiştir (Şahin 2000: )., 1984 te Türkiye nin ekonomisi %5.9, 1985 de % 5.1 ve 1986 da %8.1 oranında büyümüştür. 1980lerin sonlarında ise büyüme oranı 1. 9 a kadar gerilemiştir (Tokgöz 2004: 212) de 14.2 milyar dolar olan toplam dış borç stoku 1983 sonunda 17 milyar dolara yükselmiştir (Kazgan 2009: 136) döneminde ilkokulu okuyanlar böyle bir ekonomik, sosyal ve siyasi atmosferde ilkokul eğitimlerini tamamladılar Dönemi Eğitim Verileri: Bu dönemde Türkiye nin nüfusunun şehir ve köylere dağılımı ve buna bağlı olarak dönemin eğitimine ilişkin veriler dönemin eğitim boyutunu görmemizde bize yardımcı olacaktır. 1950li yıllardan itibaren tarımdaki makineleşmeye bağlı olarak Türkiye de köyden kente göç hız kazanmış ancak hala köy nüfusunun oranı kent nüfusuna göre daha yüksek bulunmaktadır (Keyder 2003: 64; Sağlam 2010: 25). Okuryazarlık oranları da yine kentlerden köylere ya da merkezden çevreye doğru düşüş göstermektedir. Her ne kadar ülkenin genel anlamda okuryazarlık oranları artmış olsa bile artan nüfusla beraber istenilen düzeye çıkamamıştır. Özellikle erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki okuryazarlık oranındaki fark kayda değerdir yılında olan Türkiye nüfusunun %50.7 si erkek ve %49.3 kadınlardan oluşmaktaydı. Bu nüfusun si şehirde, si köylerde yaşamaktaydı. Şehirde yaşayan nüfusun %52.3 ü erkeklerden oluşurken, %47.7 si kadınlardan oluşmaktaydı. Köyde yaşayan nüfusunun %49.5 u erkek, %50.5 i de kadındı te ve ilerleyen yıllarda göçe bağlı olarak her ne kadar kent nüfusu köy nüfusuna oranla artmış olsa da, kentte ve köyde yaşayan erkek ve kadın nüfus oranlarında önemli bir farklılık görülmemektedir (TÜİK 2007) Ocak 1980 kararları ve askeri müdahalesi eğitimin her kademesini de etkilemiştir. Genç bir nüfusa sahip Türkiye de eğitime ayrılan bütçe yetersiz kalmıştır. Bu dönemden sonra özel okul sayısı hızla artmaya başlamış ve gelir dağılımına bağlı eşitsizlik eğitimde yararlanma bakımından eşitsizliği de derinleştirmiştir (Gök 1999: 7) yılında ilkokula devam eden öğrencilerin %45.4 ü kız, %54. 6 erkek, ortaokula devam eden öğrencilerin %34.3 ü kız, %65.7 si erkek, yükseköğretime devam eden öğrencilerin %26 sı kız, %74 ü erkek öğrencilerden oluşmaktaydı. Bu oranlar ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden öğrencilerde yılına kadar %2/3 oranında kızların lehine artmıştır. Asıl kızların lehine artış yükseköğretimde görülmüştür. Bu oran kızlarda % 33.6 ya kadar yükselmiş bulunmaktadır Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre kadından sinin

6 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları (%50), erkekten de ünün (%34) okur-yazar olmadığı ve herhangi bir okulu bitirmediği belirlenmiştir (Sakaoğlu 2003: ; Gök 1999: 12) yılında olan yetişkin (15 yaş ve üstü) nüfusun i (%65.6) okur-yazarken i (34.4) okur-yazar değil ve kişinin durumu da bilinmemektedir te is kişinin si (%76) okur-yazarken si (%24) ise okur-yazar değildir ve kişinin durumu bilinmemektedir. Altı yaş ve üstü erkek nüfusun 1980 de okur-yazar oranı %79.98 iken, kadın nüfusun okur-yazar oranı ise %54.67 dir te bu oranlar önemli ölçüde farklılaşmıştır. Erkek nüfusun okur-yazar oranı %86.52 ye, kadın nüfusunun da okur-yazar oranı %68.16 ya yükselmiştir (TÜİK 2007). 174 YÖNTEM Bu çalışmanın yöntemi sözlü tarih yöntemidir. Bilindiği gibi sözlü tarih yöntemi toplumların önemli kesimlerini oluşturan ve toplumsal yapının yeniden üretimi ve kurulmasında 4 söz sahibi olan ve egemen tarih yazım çalışmalarının dışında kalan, özellikle kadınlar, çocuklar, suçlular, işçiler, toplum dışı kalanlar ve diğerlerinin (İlyasoğlu 2006: 16) tarihinin yazılmasında önemli bir işlev görmektedir. Bu yöntem aynı zamanda bu kitlelerin toplumsal ilişki ağlarının çözümlenmesinde de kapsamlı bir işlev görmektedir. Sözlü tarih yöntemi önemlidir çünkü bu yöntemle toplumun pek çok kesimi kendi yaşantılarının izlerini belleklerinde oluşturarak ve yeniden kurgulayarak, tarihlerinin yazılmasına kaynaklık etmekte ve böylece tarihin çeperini genişletebilmektedir. Toplumun hiçbir kesimi, toplumun bütünün anlaşılmasında araştırma alanının dışında tutularak sağlıklı bir şekilde anlaşılamaz (Aries 2000; Onur 2007: 19-20; Sağlam 2010: 169). Çocukluk toplumun bütününden izole edilmiş bir şekilde çalışılamayacağı gibi çocukların bulundukları çevreyle yakın bir ilişkisinin olduğu açıktır. Çocuklar toplumdan soyutlanarak incelenemez (Cunningham 1995: 3). Sözlü tarih yöntemi, uzun süreden beri sosyoloji, antropoloji, tarih ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır (Tunçay 1993: 1). Sözlü tarih eğitim camiası içerisinde olanlara zengin veri sunarak yarar sağlamaktadır. Aynı zamanda o bize standart enstrümanlarla elde edemeyeceğimiz anlayışlar ve daha önceden elde edilmiş test verilerinin geçerliliğini kontrol etmemize imkan tanıyor. Bunun dışında sözlü tarih, aynı sistem içerisinde çeşitli müfredat modellerinde öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşime dayalı çalışmalarda da yararlı olabilmektedir. Hem yetişkin hem de çocukların

7 Mehmet Sağlam görüşmeleri standart test tasarımlarında bulunmayan kayda değer bilgileri içerebilir. (McAdoo 1980: ). Sözlü tarih, geçmişte yaşanan olayları yaşayanların belleğinden ve onların yaşamöyküleri çerçevesinde toplayarak kaydetmeye dayanır, yani insanların söylediklerini dinlemekten ve belleklerini kullanmaktan kaynaklanan bir tarih yapma biçimidir (Tan 1996). Bu yöntemin teorik öncüsü olan Paul Thompson a göre; Sözlü tarih öncelikle, her zaman için temelinde disiplinler arası bir yöntem olmuştur: sosyologlar, antropologlar, tarihçiler, ya da edebiyat ve kültür alanında çalışanlar ve diğerleri (eğitim vs) için bir kesişme alanıdır. Belirli disiplinlerin yeni araştırma modalarıyla nasıl dönüşebileceğini gördüm. Burada sözlü tarihin gücü ortaya çıkıyor. Bu güç, disiplinlerin sınırlarını aşan insanlar arası etkileşimin temel biçiminde dayanak bulmaktadır (Thompson 2006, 23). Disiplinler arası bir bağ kuran sözlü tarih yöntemi aynı zamanda toplumların farklı kesimlerini tarih yazımına eklemleyerek demokratik bir tarih yazımı ve anlayışının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eleştirel 5, yenilikçi ve dönüştürücü işlevi ile sözlü tarih yöntemi, tarih çalışmalarında birey ve grupların yaşantı tarzlarını ve toplumsallaşma örüntülerini dikkate alarak insanların birbiriyle etkileşimiyle tarihin toplumsallaşmasına katkıda bulunmaktadır (Thompson 1998). Sözlü tarih tarihsel bilinç ve toplumsal farkındalığı teşvik eder (Thomson 1998: 595). Sözlü tarihin yaptığı, egemen tarih anlayışında eksik olan bireysel deneyimi öne çıkarması (Tan 1998) ve olaylardan çok onların anlamlarına önem vermesidir (Portelli 1998: 69). Sözlü tarihin en önemli bir özelliği de, kültürün ve bireyin karmaşık düşünce ve duygu bütününe ulaşabilecek kadar esnek olmasıdır. Çünkü sözlü tarih, toplumsal veya kültürel unsurların birbiriyle iç içe geçmişliğinin birey üzerindeki yansımalarını bireyin kendi penceresinde ele alır. Bir başka ifadeyle makro boyutta görülen olayların mikro ölçekte bireyler tarafından nasıl yaşandığına ışık tutar (Özbek ve Telliel: 2006). 175 Sözlü tarih 6 yönteminin eğitim açısından önemi öğrencilerin eğitim deneyimlerini ve çocukluklarına ilişkin anlatılarını ortaya çıkarmadaki özgünlüğüdür. Bu özgünlük eğitim sosyolojisi ve çocuk tarihi için yaşamsaldır. Çocukların gördükleri derslerden, oynadıkları oyunlara, öğretmenleriyle ilgili anılarından, çocukluklarına, okuldaki resmi törenlere kadar yazılı kaynaklarda bulamayacağımız pek çok eğitim pratiklerini sözlü tarih yöntemi aracılığıyla

8 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları özgün bir şekilde gün ışığına çıkarılabilmekteyiz (Sağlam 2012: 818). Bu çalışmada 2 si deneme amaçlı, 15 i kadın ve 17 si erkek olmak üzere, Türkiye nin farklı kentlerinde ilkokulu okumuş toplam 32 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, görüşülen kişilerin izini alınarak özgün bir şekilde metne dönüştürülmüştür. BULGULAR Bulgular iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, görüşme yapılan kişilerin nerede ilkokulu okudukları, ailelerinin eğitim ve gelir düzeyleri ile ilgili verileri, ikinci kısım da 1980 dönemi ilkokul öğrencilerinin resmi törenlere özgü anlatılarını kapsamaktadır Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okula Gittikleri Yer, Ailelerinin ekonomik ve Eğitim Düzeyleri Çocukların resmi törenlere ilişkin anlatılarını sunarken ilkokula gittikleri dönemdeki sosyo-ekonomik koşullarıyla olan ilişkisinin ne olduğu ya da bu anlatıların şekillenmesinde bu koşulların etkisinin olup olmadığı da önemlidir. Ancak, sosyo-ekonomik koşullar denildiği zaman dönemin çocuklarına özgü pek çok değişkeni ortaya koymak gerekir ki böyle bir değerlendirme bu çalışmanın amacı ve boyutlarını aşar. Böyle bir iddia yerine, çocukların nerede ilkokula devam ettikleri, anne-babalarının eğitim ve gelir düzeylerinin onların anlatılarının şekillenmesinde etkisinin olup olmadığını ortaya koymak anlamlı olacaktır. Görüşme yaptığım kişilerden kadınların %73 il merkezlerinde, %7 si ilçelerde ve %20 si köylerde ilkokul eğitimlerini tamamlarken, erkeklerin %41 il merkezlerinde, %12 si ilçelerde ve %47 si de köylerde ilkokul eğitimlerini tamamlaşmışlardır (figür 1). Anne-babaların eğitim düzeylerine bakıldığında, annelerin %16 sı üniversite, %16 sı lise, %6 sı ilkokul mezunuyken, %9 u sadece okur-yazar, %19 u ise okur-yazar değildir. Babaların % 34 ü üniversite, %16 sı lise, %3 ü ortaokul ve %38 i ilkokul mezunuyken, %9 u da okur-yazar konumundadır ve babalardan okur-yazar olmayan yoktur (figür 2). Anne-babaların gelir düzeyine o günkü koşullar dikkate alınarak bakıldığında, anne ve babaların %24 ü üst gelir (anne babası hekim, mühendis ve büyük arazi sahibi olan ve düzenli geliri olan), %38 orta gelir (öğretmen ve düşük maaşlı memur ve maaşlı işçi) %38 (düşük ücretli işçi, düşük gelirli çiftçi ve vasıfsız) de alt gelir grubunda görünmektedir (figür 3).

9 Mehmet Sağlam Figür 1: Kadın-erkeklerin ilkokulu okudukları yer yüzdeleri 177 Figür 2: Anne-babaların eğitim düzey yüzdesi

10 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları 178 Figür 3: Anne-baba (1980 ler) ve görüşülen kişilerin (bugün ki) gelir seviye yüzdeleri İlkokul Öğrencilerinin Anlatılarında Okuldaki Resmi Törenler 1980 döneminde ilkokulu okuyanlar okuldaki resmi törenlerle ilgili pek çok şeyi hatırlamaktadırlar. Anlatılarında öğrenciler, resmi törenler arasında en çok 23 Nisan Çocuk Bayramı nı hatırlamaktadırlar. Elbette 10 Kasım Atatürk ü anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini de hatırladıklarını söyleyenler var ancak görüştüğüm kişilerin tamamı 23 Nisan Çocuk Bayramı nı hatırladığını belirtmektedir. Törenlerde görev almış olmaları ve törenlerin hazırlık süreçlerinde rol almaları, çocuk bayramı (kendi bayramları) olarak görmeleri, törenlerde giymiş oldukları yeni ve farklı kıyafetler, törenlerin milli duygularına hitap etmiş olması ve tören esnasında bazı ünlü birilerinin okullarını ziyaret etmeleri öğrencilerin 23 Nisan Bayramı ve diğer bazı törenleri hatırlamalarını sağlamaktadır. Törenlerin hatırlanmasında şehir veya köyde okumalarının, ailelerinin eğitim ve gelir düzeylerinin etkisinin ne olduğu çok açık değildir. Fakat törenlerde öğrencilerin görev almış oldukları oyunlarda, yarışmalarda ve törenler esnasında giymiş oldukları kıyafetlerde nerede ilkokulu okuduklarının ve ailelerinin gelir düzeyinin kısmen etkisini gözlemlemek mümkündür. Törenlerde Görev Alma: Hem kentlerde hem de köylerde ilkokulu okuyanlar 23 Nisan törenlerini hatırlarken törenler esnasında almış oldukları görevler ve

11 Mehmet Sağlam okumuş oldukları şiirlere vurgu yapmaktadırlar. Örneğin, ilkokulu şehirlerde okuyan ve 23 Nisan törenlerinde görev almış olan Derya Aksüt ve Turan Bölükçe bu törenleri şu şekilde anılaştırmaktadır. Derya Aksüt: Her 23 Nisan a muhakkak katılırdım ve gerçekten de böyle iyi bir rolde katılırdım. İşte mesela İtalyan kızı oldum bir tanesinde, bir tanesinde Polyana oldum. O yüzden de hepsinin fotoğrafları falan vardır, yani babam gelip çekerdi. Makyaj falan yapıyorduk falan, güzeldi yani 23 Nisan ları hiç unutmam. Turan Bölükçe: Hatırlıyorum çünkü hemen hemen ilkokul hayatım boyunca her 23 Nisan da ya da 10 Kasım da mutlaka benim bir görevim olurdu. Ailemde okulla çok ilişkili olduğu için ve biraz da göreceli olarak okulda başarılı bir öğrenci olduğum düşünüldüğü için mutlaka bir şiir okurdum ya da o günün anlamını anlatan bir yazı okurdum. Eğer öğrenci herhangi bir etkinlikte yer aldıysa bu o görevi anılaştırmasını kolaylaştırmaktadır. Köyde ilkokulu okuyan Aykut Mert Kuş ve Gülcan Boy un anlatıları bunu desteklemektedir. Aykut Mert Kuş: Okuldaki bayram ve tören kutlamalarından aklımda kalan kendim de görev aldığım için korodaydım, şarkı söylerdik. O yani sadece aklımda o kaldı başka. Gülcan Boy: 23 Nisan ı hatırlıyorum. 23 Nisan ı çok seviyordum. Çünkü öğretmen bizi görevlendiriyordu. 23 Nisan yani duygulanıyorsun, şiir okuyorsun. Öğretmen bize şiir okuyacaksın diyordu, hepimizi sıraya koyuyordu. Şiir veriyordu, şiirlerimiz okunuyordu. Köylüler 7 geliyordu, çocuklarını izliyordu, biz de orda şiir okurken yani orasını hatırlıyorum. Şehirde ilkokulu okuyan Özay Öztürk, Şeyda Ayhan ve Ayşe Zor Duran törenlerde katılımcı olmalarının törenleri anımsamalarındaki rolünü şu şekilde kurgulamaktadırlar. Özay Öztürk: En çok 23 Nisan etkilerdi çünkü onlarda katılımcı oluyorduk, etkinliklerimiz oluyordu. İşte mesela konuşmalar yapabiliyorduk, şiir okuyabiliyorduk veya oyunlarımız oluyordu. En çok onlar etkilerdi beni. Şeyda Ayhan: Bir önemi de benim için öğretmen bana hemen bütün şeylerde görev verirdi. Özel günlerde görev verirdi, ben şiir okurdum. Onun için önemliydi benim için. Ayşe Zor Duran: En net hatırladığım zannederim 29 Ekim ve 23 Nisan. Belki de en çok bunlarda aktif olduğumuz içindir. Bir kerede 23 Nisan da halen bazen yapılan Milli Eğitim Bakanlığı birimini ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum sınıfça. 179 Törenlerde Milli Duygular: Anlatılarda, fazla olmamakla beraber birkaç öğrenci törenlerdeki milli 8 değerleri yansıtan oyun ve etkinliklerden etkilendiklerini ifade etmektedirler. Ayhan Sağ, Şeyda Ayhan ve Musa Erdoğan ın anlatıları bunlara örnek teşkil edebilir. Ayhan Sağ: En çok Cumhuriyet Bayramı törenleri etkilemiştir beni. Yani orda daha disipline ve

12 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları ülkeyi ilgilendiren bir bayram olduğundandır herhalde ki Cumhuriyet Bayramı ve ondan sonra da Atatürk ün ölümünü. Şeyda Ayhan: Beni milli duygular çok etkiliyor, yani ülkemi çok seviyorum. Tabi ki çok önemliydi benim için o törenler. Musa Erdoğan: Bayrak çekme, bayrağı indirmek en büyük hayallerimizden birisiydi. Öğretmen keşke bana görev verse de tabi çok saygılı bir şekilde, sadece parmak kaldırırdık tabi de. Bayrağı gönlere çekme veya işte bayrağı indirme gibi törenlerde çok istekli olurduk. Çoğu zaman bayrak direğinin o makarası, hatırladıklarımdan bir tanesi, makarası takılırdı, bu iş için profesyonel tırmanıcı olan arkadaşlar vardı. Hemen onlar seve seve tırmanır ve o makaradan kayan ipi tekrar yerine oturturdu filan. Onları hatırlarım. 180 Ünlü Birilerinin Okul Ziyareti: Ünlü birilerinin okulu ziyaret etmeleri törenlerin hatırlanmasında etkili olabilmektedir. Dilek Öztürk ve Kaya Ordulu nun anlatıları bu duruma örnek verilebilir. Dilek Öztürk: Bayram kutlamaları ve törenleri bizim Aksaray da bir stat vardır, stat orda olurdu. Ben zaten bandodaydım, bando takımındaydım. Benim aklımda kalan tek bir şey, yani bizim okula çok önemli bir insan gelecekti, büyüklerden birisi ve ben çok alt sınıflarda olmama rağmen işte andımızı okutmam için öğretmen beni seçmişti. Onu hatırlıyorum çok net ama diğerleri genel işte bayram kutlamaları olurdu stadyumda. Kaya Ordulu: Yine önemli kimseler geldiğinde okul olarak toplanıp, seçilip, oraya götürüldüğümüzü hatırlıyorum bunlar tabi şey bayram vesilesi değil ama mesela Turgut Özal ın ziyaretiydi, şuydu buydu bu gibi durumlarda, bu kadar. 23 Nisan Çocuk Bayramı: Dönemin pek çok ilkokul öğrencisi 23 Nisan törenlerini kendi bayramları 9 olduğu için anımsadıklarını ve bu bayramlarda sınıflarını süslediklerini ve ailelerinin kendilerini izlemeye geldiklerini ve bu yüzden çok mutlu olduklarını belirtmektedirler. Köyde ilkokulu okuyan Gözde Öksüz ve şehirde ilkokulu okuyan Özgür Özkan, Kenan Coşkun ve Aliye Parmaksız 23 Nisan törenlerini kendi bayramları olduğu ve ailelerinin kendilerini törenler esnasında izledikleri için çok sevdiklerini söylemektedirler. Gözde Öksüz. 23 Nisan ı çok severdik. Heyecanla sınıfımızı süsleyelim, çiçekler götürürdük, değişik şeyler götürürdük, bayramlarda şiir okurduk, 23 Nisan ı çok severdik, çok mutlu olurduk. Çocuklarla ilgili olduğu için çocuk bayramı diyorduk, onun için iyi oluyordu. Sonay Yol: Valla çocukken evet 23 Nisan etkilerdi. O dönemde hani çocuktuk, bizim bayramımız diye algılanırdı o yüzden herhalde Özkan Özgür: 23 Nisan tabi bize ait olduğu için veya çocuklara yönelik olduğu için onun özel bir farkı vardı. Onlar

13 Mehmet Sağlam daha bir farklı işleniyordu bizde veya büyük, farklı bir gözle bekleniyordu. Yarışmalar yapılıyordu, şiir yarışması, belirli oyunlar oynanıyordu. O şekli aklımda kaldı. Kenan Coşkun: Tabi ki en çok o zaman 23 Nisan bizim için, çocuklar için olduğu için daha çok ağır basardı. Daha çok süsleme yapardık, işte resimler yapardık, kendimiz gramofon kağıtları alır işte süs yapardık. Hazır süsler çok azdı. Aliye Parmaksız: Bayram gibiydi, gerçekten çocuk bayramı gibi hissediyorduk. Aileler geliyordu, izliyordu, farklı bir şeydi onu iyi hatırlıyorum. Başka hani 19 Mayıs falan kutluyor muyduk hiç hatırlamıyorum da 23 Nisan ı net hatırlıyorum yani. 10 Kasım Atatürk ü Anma: 23 Nisan törenlerinden sonra en çok hatırlanan törenler 10 Kasım Atatürk ü anma 10 törenleridir. Bu törenleri hatırlayanlar daha çok o günkü hüzünlü atmosferden söz etmekte ve törenler esnasında çok fazla etkilendiklerini belirtmektedirler. Öğrenciler tören anlarını anılaştırırlarken duygularını gizleyememekteydiler. Törenler sisteme özgü değerleri 11 öğrencilere aktarmada (indoctrine) başarılı görünmektedir. Vildan Asur ve Ayhan Sağ, Seyhan Öztürk ve Aliye Parmaksız ın 10 Kasım törenleri ile ilgili anlatıları bu durumu gösteren anlatılardır. Vildan Asur: Törenleri hatırlıyorum işte 10 Kasım ı çok iyi hatırlarım. 10 Kasım da ağladığımı çok iyi hatırlıyorum ve her 10 Kasım da ağlardım yani Atatürk öldü diye. O zamanki öğretmenimiz de demek ki öyle bir aşılamış ki, onu çok severdim ben. Sanki birini tanıyorsun, hani seviyorsun ölüyor ya, öyle bir şeydi yani. Atatürk öldü falan dediği zaman içimiz titrerdi, bilmiyorum öyle yetişmiştik işte. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ayhan Sağ 10 Kasım törenlerini şu şekilde hatıralaştırmaktadır. Atatürk ün ölümünü Kasım 10 Kasım Bayramı nda sirenler çalardı, çocuktuk çok etkilenirdik. Seyhan Öztürk: 10 Kasımlar biraz daha şey kaldı kafamda biraz daha neşesiz, daha çok anma töreni şeklinde yapılan, müdür ve birtakım arkadaşlarımızın okuduğu şiirlerle desteklenen törenlerdi. Aliye Parmaksız: İşte 10 Kasımlarda tabi bayrak iniyordu yarıya onu çok etkileniyorduk ondan, onu hatırlıyorum. 181 Bazen ilkokul öğrencileri 10 Kasım Atatürk ü anma törenleriyle diğer 23 Nisan gibi bayram törenleri arasındaki farkı görmekte zorlanabilmektedirler. Buna ilişkin yaşamış oldukları örnekler onların bu törenleri anımsamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu farkı bilmedikleri için öğretmenleri tarafından cezalandırılan Aykut Ay o anki yaşadıklarını şu ifadelerle anılaştırmaktadır. Bir de o günlere ilişkin şöyle bir anım vardır. 10 Kasım da da diğer milli günlerde olduğu gibi şiir okurduk. Yani 10 Kasım ında o anlamda diğer Cumhuriyet Bayramı ya da 23 Nisan sonra gelen Çocuk Bayramı gibi bayramlardan öğrenciler arasında çok bir farkı yoktu. Herkes işte bir şiir

SİNEMAYA GİTMEK VE SEYİR: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI 1

SİNEMAYA GİTMEK VE SEYİR: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI 1 SİNEMAYA GİTMEK VE SEYİR: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI 1 Hasan Akbulut 2 Özet Sinema tarihi, uzun yıllar boyunca yönetmenler ve filmler üzerinden yazılmıştır. Türk sineması tarihi söz konusu olduğunda ise,

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

TÜRKİYE DE SÖZLÜ TARİHTEN İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YARARLANMA ÜZERİNE NOTLAR

TÜRKİYE DE SÖZLÜ TARİHTEN İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YARARLANMA ÜZERİNE NOTLAR TÜRKİYE DE SÖZLÜ TARİHTEN İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YARARLANMA ÜZERİNE NOTLAR Some Notes on Using of Oral History in Communication Studies in Turkey Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK* ÖZ Türkiye de içinde iletişimin

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 265-278, ELAZIĞ-2009 TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ The History of the

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 (2010), 13-30, İzmir Aegean Geographical Journal, 19/1 (2010), 13-30, Izmir TURKEY RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Transnational Migration from

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

HARVARD ÜNİVERSİTESİ JOHN F. KENNEDY KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÜST DÜZEY KAMU İDARECİLERİ EĞİTİMİ MÜDAVİMLERİNİN TÜRKİYE ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

HARVARD ÜNİVERSİTESİ JOHN F. KENNEDY KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÜST DÜZEY KAMU İDARECİLERİ EĞİTİMİ MÜDAVİMLERİNİN TÜRKİYE ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 12 Sayı/Issue: 29, s. 283-318 HARVARD ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan

Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan Türkiye Sağlık Sektörü İçerisinde Mümessiller Mustafa EREN 6 mümessil, 2 doktor ve 1 eczacıyla yapılan derinlemesine mülakatlar ve belge-arşiv taraması üzerinden gerçekleştirilen

Detaylı

İKTİDAR OLMA SÜRECİNDE ERKEKLERİN ERKEKLİKLE İMTİHANI

İKTİDAR OLMA SÜRECİNDE ERKEKLERİN ERKEKLİKLE İMTİHANI İKTİDAR OLMA SÜRECİNDE ERKEKLERİN ERKEKLİKLE İMTİHANI Men s Masculinity Put to Test in the Struggle for Power Doç. Dr. Şahinde YAVUZ* ÖZ Toplumsal cinsiyet çalışmaları içinde, kadın çalışmaları ağırlıklı

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK 9 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Özet Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kadını ve Atatürk konusunda hazırlanan bu makale,

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı