Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı"

Transkript

1 Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği nedir? Bir okulun izleyeceği ana yolu belirleme yetkisi verilmiş hukuki bir yapıdır Bir okulun ana idare organıdır Okulun gelecekte izleyeceği yolu belirler ve okulun faaliyetlerini denetler Hukuki yapısı 2006 Tarihli Eğitim ve Öğretim Reform Yasası 2007 tarihli Eğitim ve Öğretim Reformu Yönetmeliği Her bir okulun kendi kuruluş tüzüğü Okul-Aile birliklerinin kararları yasada belirtilen yetkileri ve Eğitim Bakanlığının (DEECD) yönetmeliklerine uygun olarak alınmaktadır. Yasal sorumluluk Okul-Aile birliği üyeleri üye kişinin iyi niyetle yaptığı veya yapmadığı bir şey nedeniyle okul-aile birliğinin veya başka bir kişinin görebileceği zarar veya hasardan dolayı kaynaklanacak yasal sorumluluktan korunacaktır. Yapılan bu şey: Üye olarak bir vazifenin veya yetkinin kullanılması olabileceği gibi, Üye olarak bir vazifenin veya yetkinin kullanılması dahilinde olduğuna kanaat getirilerek yapılmış veya yapılmamış bir şey de olabilir. (2006 tarihli Eğitim ve Öğretim Reform Yasasi madde ) Okul-Aile Birliğinde kimler bulunur? 3 üye kategorisi bulunmaktadır: Veli üyeler Eğitim Bakanlığı (DEECD) mensubu üyeler Toplum üyeleri (gönüllü) Fahri üye Okul-Aile Birliğinin görevleri nedir? Okulun yer aldığı toplum içinde genel olarak izleyeceği yönü ve hedeflerini belirlemek Okul yönetmeliklerini hazırlamak, gözden geçirmek ve yenilemek Okulun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini ve Kılık-Kıyafet Yönetmeliğini hazırlamak, gözden geçirmek ve denetlemek Okul için harcanmak üzere okula yardım parası toplamak Yıllık bütçeyi onaylamak ve giderleri denetlemek Okul bahçe ve tesislerinin temizlik ve bakımını sağlamak Hizmet alım sözleşmelerini yapmak (örneğin, temizlik, inşaat işleri gibi) Her yıl okul toplumuna ve Eğitim Bakanlığına rapor sunmak

2 Genel olarak okulu tanıtmak ve ilgiyi artırmak Okul-Aile Birliğinin görev alanına girmeyen vazifeler Okulu idare etmek Öğretmenleri işe almak Belirli grupların çıkarlarını gözetmek Okul müdürünün sözleşmesini uzatmak veya okul müdürünü işe almak veya görevden uzaklaştırmak Sınıfların dağıtım şeklini belirlemek Öğretmenler ve öğrenciler arasında ve/veya veliler arasındaki bireysel konuları görüşmek Arsa, bina veya motorlu araç satın almak Bakan tarafından özel izin verilmiş durumlar hariç, kirala-satın al sözleşmeleri yapmak veya kredi almak Bazı örnekler Okul-aile birliği (idare) Yıllık bütçeyi onaylamak Okul masraflarını denetlemek Yatırımları onaylamak ve denetlemek Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre müfredatı denetlemek Okul yönetmeliklerini hazırlamak, gözden geçirmek ve yenilemek Müdür (faailyetleri idare etmek) Yıllık bütçeyi hazırlamak Okulun günlük idaresini yürütmek Müfredat konusunda öncülük yapmak ve gerçekleştirmek Okul-aile birliği tarafından onaylanan yönetmelikleri uygulamak Öğrencilerin durumu, disiplin ve akademik başarı durumu ile ilgili tüm konuları idare etmek Stratejik plan nedir ve niçin hazırlanır? Gereği gibi hazırlanmış bir strateji, okulun faaliyetlerini sürdürmesini ve uzun vadede daha da gelişmesini sağlamak için okul toplumunu birleştirecek ortak bir nokta sağlamalıdır. Stratejik plan okulunuzun sesidir Hangi hedeflere ulaşmak istiyoruz? Öğrencilerin eğitimi Örneğin, okuma, yazma, matematik Öğrencilerin katılımı ve refahı Örneğin, devam durumu, pozitif ilişkiler, güvenlik Öğrencilerin gelecekte izleyecekleri yola rehberlik ve geçişlerine yardım Başka okula geçiş, okullar arası nakil Okul aile birliğinin esas aldığı sorular Okul öğrenciler için hangi hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır? Şimdi neredeyiz?

3 Okulun ne yapması gerekiyor? Bu hedefleri elde etmek için okul kaynaklarını nasıl kullanacak? Bu öğrenim hedeflerinin başarıldığını nasıl bileceğiz? Okul yönetmeliği nedir? Yönetmelik okulun kararlarında ve faaliyetlerinde esas alınan ilkelerdir Genel olarak yönetmelik okul içinde uygulanması gereken yöntem ve işlemleri yazılı olarak belirtir Yönetmelik, yalnızca belirli bir konu hakkında okulun önem verdiği değerleri yansıtan bir amacın gerçekleştirilmesi için belirlenmelidir Her konu için bir yönetmelik hazırlamak gerekmez; günlük pek çok iş basit işlemler yolu ile görülebilir. Okul yönetmeliklerine örnekler Önlük Kamplar, geziler ve okul dışı faaliyetler Ev ödevi Öğrencilere Yardım Güneşin zararlı etkilerinden korunma Velilerin katılımı Okul tesislerinin kullanımı Sponsorluk anlaşmaları Müfredat Şikayetler Anlaşmazlıkların çözümü Yıllık bütçe nedir? Mali plan okulun kaynaklarının (personel, programlar, hizmetler, araçgereç) okulun eğitim hedeflerinin karşılanmasını sağlamak için hazırlanır Okulun stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşmak için kaynaklarını nasıl kullanacağını gösterir ve, Okulun sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak öğrencilere en iyi eğitimi nasıl sunabileceğini gösterir Yıllık bütçe nasıl hazırlanır? Stratejik plan mali kaynak ayrılacak stratejilerin belirlenmesinde esas alınır Program başkanları ne yapmaları gerektiğine karar verirler ve ne kadar para gerekeceğini hesaplar Bu miktar ile mevcut mali kaynaklar arasında denge sağlanmaya çalışılır Mali işler alt-komitesi tavsiye plan hazırlar ve onay için okul-idare heyetine sunar Okul-aile birliğinin düzenli görevleri nedir? Aylık toplantılarda sunulan mali raporları dikkatlice incelemek ve okulun mali durumunu izlemek Bütçedeki gelir tahminleri ile elde edilen gerçek geliri izlemek okul-aile birliğinin elde ettiği gelirin okulla ilgili amaçlar için kullanılmasını sağlamak Eğitim ve Öğretim Reform Yasası 2006 Diğer mali sorumluluklar Okul-aile birliği: okulun hesaplarını izleyerek fazla paranın vadeli hesaplara yatırılarak faiz geliri kazanma imkanlarını araştırır Yıllık yatırım politikası hazırlayıp onaylayarak riski en aza indirir Örneğin, Yüksek Getirili Yatırım Hesaplarını kullanmak gibi Önemli bağlantılar

4 Okul müdürü ve okul-aile birliği başkanı Okul-aile birliği başkanı ve alt-komite başkanları Okul-aile birliği üyeleri arasında Öğretmenler, veliler ve okul-aile birliği Okul-aile birliği ve Eğitim Bakanlığı (DEECD) Okul-aile birliği işlemleri Stratejik planı ve okul yönetmeliklerini hazırlarken, okul-aile birliği okul toplumunun görüşlerini almalıdır Okul-aile birliği tüm yönetmelikleri düzenli olarak gözden geçirmelidir Okul-aile birliği tarafından idari kurallar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır Bunun içerisine Disiplin Yönetmeliği veya okul-aile birliği üyeleri ile ilgili protokol de dahildir Okulun Yıllık Gelişme Planına göre ilerlemesini izlemek ve okulun yıllık raporunu hazırlamaya yardımcı olmak için düzenli olarak veri toplanmasını sağlayacak sistemleri kurmalıdır Okul-aile birliğine tavsiyelerde bulunması ve okul toplumunun okulu ilgilendiren konularda söz hakkını kullanabilmesi için alt-komiteler kurulmalıdır. Okul-aile birliği başkanının görevi Okul-aile birliğinin tüm toplantılarına başkanlık eder Okul hesaplarını, çeklerini ve sözleşmeleri imzalar Okul-aile birliği kararlarını destekler ve okul müdürü ile işbirliği içinde çalışır Okul-aile birliğinin temel hedefi olan öğrencilere sunulan eğitimin kalitesinin yükseltilmesi hedefinden ayrılmamasını sağlar Okul Müdürünün görevi Okul müdürü eğitim faaliyetlerinin lideri ve okulun idarecisidir Okul-aile birliği kararlarını icra eden memurdur Okulun stratejik planını hazırlama, uygulama ve değerlendirmekle sorumludur Okuldaki en kıdemli Eğitim Bakanlığı (DEECD) temsilcisidir Okul-aile birliği üyelerinin görevleri Tüm okul-aile birliği üyeleri diğer üyelerin fikirlerine saygı duymalıdır VE tüm okul-aile birliği kararlarını destekler Veli üyelerimiz tüm okul toplumu adına bilgi ve birikimini okul-aile birliğine yansıtmaktadır Eğitim Bakanlığı (DEECD) mensupları tüm okul toplumu adına eğitim konusundaki bilgi ve birikimlerini okul-aile birliğine yansıtmaktadır Toplum temsilcileri ise belirli kararlarda okul-aile birliğine yardımcı olmak için uzman bilgi ve görüşlerini sunmaktadır Alt-komitelerin görevi Okul-aile birliğinin çalışmalarına yardımcı olmak ve düzenli olarak rapor sunmak, okul-aile birliğine tavsiyelerde bulunmak. Son karar okul-aile birliğine ait olacaktır Okul toplumunun üyesi olan ancak okul-aile birliği üyesi olmayan kişilerin bilgi ve becerilerini sunmaları için fırsat yaratmak Tüm okul-aile birliklerinin bir mali işler alt-komitesi olması beklenmektedir Kısa vadeli kararlar bir çalışma grubu tarafından görüşülmektedir Alt-komitelerin örnekleri Çevre / bahçe / tesisler / binalar

5 Eğitim ve yönetmelikleri Toplum irtibat / toplum yaratma / toplum ilişkileri Okul saatleri dışı bakım Kantin Okul-aile birliği üyeleri üyelerine hizmet içi eğitim imkanı vardır Çevrim-içi (on-line) eğitim paketleri ve bilgi broşürleri Bölgelerde düzenlenen çalıştaylar ve seminerler Okul-aile birlikleri üst kuruluşları (örneğin, VICCSO, ASCIV) tarafından sunulan eğitim çalışmaları Daha fazla bilgi için ils/role.htm (Okul-aile birliği nedir ve ne yapar?) Victoria Okul-Aile Birlikleri Derneği (ASCIV) Victoria Okul Kuruluşları Konseyi (VICCSO)

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete Tarih: 14.09.2011 Sayı : 28054 Karar Sayısı: KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 6.1.2011/27807 Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2011/2641 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi

Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi Altıncı Seminer Proje Yönetimi Altıncı Seminer Okul müdürleri projesi bazı profesyonel pratik adreslere yön vermektedir. Seminer aşağıda belirtilen konularıyla doğrudan 3. ve 4. Standarlara yön göstermektedir:

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim ve

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı