Boğaziçi Üniversitesi SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boğaziçi Üniversitesi SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı"

Transkript

1 Boğaziçi Üniversitesi SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı

2 Erkek Girişimci Sayısı: 1.3 milyon Kadın Girişimci Sayısı: 80 bin

3 Profesyonel Girişimcilik İç Girişimcilik Sosyal Girişimcilik

4 Fikir ve proje üreterek, var olan kaynakları kullanarak yeni bir iş kuran ya da eski bir işi canlandıran liderlere Girişimci denir. Girişimcilik varlık ve bolluk yaratma sürecidir.

5 Değer yaratmak? Güç kazanmak? Para kazanmak?

6 Evde Yurtdışında İşte Gençken Emekli olunca Okulda Hakkari de Çocukken Köyde Türkiye de

7 Var olan bir organizasyonda girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilme kabiliyeti, iç girişimcilik kavramıyla açıklanıyor. İç girişimcilik olgusunun temelinde, girişimcilik düşüncesinin organizasyonun içerisine doğru çevrilmesi yatıyor. Bu kişiler yeni fikirleri alırlar ve kazançlı gerçeklere dönüştürürler. İç girişimciler fırsatları gören, piyasanın ve çevrenin farkında olan, karakteri güçlü, risk alabilen, organizasyon ve analiz yeteneği yüksek olan kişilerdir. Problemlere yenilikçi, yaratıcı bakış açısıyla yaklaşır ve değişiklikleri yönetme becerisine sahiptirler.

8 Çevreyi anlar Risk alabilir Geleceğe dönük ve esnektir Yönetim seçenekleri yaratır Ekip çalışmasını cesaretlendirir Açık tartışmaları destekler Destekleyici koalisyon oluşturur İnatçı ve ısrarcıdır Lider ve özel olma isteği vardır Başarma isteği yüksektir Kontrol yeteneği vardır Araştırma ve sorgulama yapar Yenilikçidir

9 Finansal kaynak İnsan gücü Teknik bilgi Başarılı girişimcinin ihtiyacı olan herşey

10 Sosyal girişimcilik; şirketlerin gönüllü olarak toplumsal ve çevresel konuları, operasyonlarıyla ve paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirmeleridir. Sosyal girişimcilikte gönüllülük esastır. Bu özelliğinden dolayı da, işletmeleri olduğu kadar Sivil Toplum Kuruluşları'nı da içine almaktadır. Dünyada ve daha yakın bir zamanda olmak üzere Türkiye'de bugün sosyal girişimcilik alanında önemli projelere imza atan işletmelerin ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın sayısı giderek artmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toplum Gönüllüleri Vakfı önemli Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer almaktadır.

11 Amacı tek bir proje yapmak değil, değindiği toplumsal ve sosyal ihtiyacı veya sorunu çözecek sürdürülebilir sistemler kurmaktır. Çözüme ulaşılana dek yılmadan çalışmayı sürdürebilecek vizyon ve kararlılığa sahiptir. Profesyonel bir lider gibi çalışır ve gerekli liderlik ve girişimcilik becerilerini topluma katkı sağlamak için kullanır. Ticari alanda kullanılan pazarlama, iletişim, iş geliştirme gibi yöntemleri kendi misyonu doğrultusunda en etkin şekilde kullanır. Kurduğu sistem kar edebilir. Ancak bu kar paydaşlar tarafından bireysel kazanç olarak kullanılmaz. Kâra odaklanmak yerine daha büyük sosyal dönüşümleri gerçekleştirecek modeller üzerine odaklanır. Çalışanların hizmetlerinin karşılığını alabilecekleri finansal model kurulur, fakat amaç sistemin kendini döndürmesi, büyümesi ve gelişmesiyle ticari fayda yerine toplumsal faydanın maksimize edilmesidir, tüm kaynaklar bu doğrultuda kullanılır.

12 Davranış Kuralları genel olarak 8 ana başlıkta toplanır; 1. Ayrımcılık yapılmaması (iş başvuru formları; sorulmaması gereken kişisel sorular; etnik köken, din, dil, ırk vb) 2. Çalışma saatleri / Fazla Mesailer (haftada 45 saat, yılda 270 ve günde 11 saat sınırı, fazla mesailerin 225 e bölerek hesaplanması, geçerli zaman hesaplama sistemi, işçilerim eğitimi, yazılı şirket politikasının işçilere verilmesi) 3. Zorla Çalıştırılmamak (pasaport ve kimlik alıkoyma-türkiye de söz konusu değil. Mecburi fazla mesai zorla çalıştırmaktır. En iyi uygulamalar; bir gün önceden haber vermek; gönüllü fazla mesai imza listesi almak ve kuralları) 4. Maaşlar ve sosyal haklarda eşitlik; işçilere asgari ücretin öğretilmesi, asgari ücret altında işçi çalıştırılmaması, kayıt dışı tüm işçilerin kayıt altına alınması ve bu uygulamanın tüm tedarik zincirinde uygulanması (fason atölyeler dahil), performans değerlendirmesi

13 5. Çocuk işçiliğin olmaması (15 yaş Türkiye / 16 yaş bazı markalar); Yaş arası işçilerin günde 8 saat, haftada 40 saatten fazla çalıştırılmaması (4857 sayılı İş Kanunu) 6. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı (kayıt dışı işçiliğin önlenmesi konusunda STK, hükümetler, akademisyenler/üniversiteler, işveren ve işçi temsilcilerinin biraraya geldiği ortak ulusal (ve hatta uluslararası) platformlar, yuvarlak masa toplantıları ve konferanslarda konuya olan duyarlılığa dikkat çekilmesi hedeflenmelidir. 7. Taciz etmeme (işçi işveren iletişimi; Hey Grup fabrikalarımızın tümünde uygulanan ve yalnızca Tekstil sektörüne değil, diğer sektörlere de örnek teşkil eden bir uygulama: İşçi Sözcüsü Sistemimiz, Şikayet Kutuları, Detaylı ve olumlu Disiplin Politikamız ve prosedürlerimiz) 8. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları / Çevre (yangın çıkışları, yılda en az iki kere yangın tatbikatı, ışıldaklar, kapıların dışa açılması, kişisel koruyucu ekipmanlar (metal eldiven, nakışa kulaklık, leke kimyasalları için uygun havalandırma, gözlük, maske, eldiven kullanımı) İşçi eğitimleri. Çalışanların %5 inin ilkyardım sertifikalı olması. Çevreye zarar vermemek için Çerkeş Hey fabrikamıza yaptırmış olduğumuz evsel atık arıtma tesisimiz.

14 İşletmelerin gücünü sorumlulukla dengeler Satışlarda, Pazar payında ve karlılıkta sürekli artış sağlar İşletmenin toplumsal imajını yükseltir Nitelikli çalışanları çekme ve elde tutma olanağı sağlar İşletmeye yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarının sempatisini artırır.

15 Programın amacı, ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumları ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması yaptığı bir dönemde, girişimciliği önlerine bir seçenek olarak sunarak gençleri kendi işini kurmaya yöneltmek, bu kurumlarda girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktır. Girişimcilik ve iş kurma üzerine toplam 66 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşur. Bu eğitimlerde katılımcılara iş fikri geliştirme, pazar araştırması, iş planı, pazarlama planı, proje yönetimi gibi konularda bilgi verilerek, katılımcıların ileride kuracakları işletmelerin başarı oranlarının artırılması hedeflenir. Bu programlarda katılımcılardan ücret alınmamaktadır.

16 Bu prosesin amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimcilerin desteklenmesidir. Bu amaçla destek başvurusunda bulunma hakkı kazanmış yeni girişimciler verilen toplam en fazla YTL desteği kapsar. Amacı, yeni girişimcilerin işletmelerini kurarken yaşadıkları mali sıkıntılara çözüm getirmek. KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB tarafından verilen iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB in işbirliği ve denetimi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında düzenlenen girişimcilik eğitimine katılanlar veya İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesini kuranlar bu destekten yararlanabilir.

17 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden; - Meslek seçme aşamasında olanlar, - Meslek eğitimine başlayacak olan gençler (genel lisede alan, meslek lisesinde alan ve dal seçiminde, lise sonrası eğitim programı tercihinde bilgi ve yardıma ihtiyacı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri), - İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlar, - Uzun süreli işsizler, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizler, - Meslek becerilerini geliştirmek isteyenler, - Mesleğini veya işini değiştirmek isteyenler, - İş bulmakta sıkıntıları bulunan, - Meslek edinme veya iş seçmede güçlükleri olan - Mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan gençler ve yetişkinler yararlanabilirler.

18 Mikro kredi; iş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere, küçük bir başlangıç sermayesini ihtiyacı olan işsiz gençlere, yaşlılara, kadınlara, özürlülere, arazisi olmayan köylülere ve yoksullara kendi işini kurma imkanı vermektedir. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Bangladeş kökenli Grameen (Köylü) Trust Bankası'nın işbirliğiyle Diyarbakır'da, 18 Temmuz 2003'te başlatılmış bulunan, 'Türkiye Grameen Mikro-kredi Projesi', toplumun en fakir insanlarına kredi vererek, onların iş kurmalarını sağlama amacını güden bir yoksullukla savaşım projesidir. Mikro kredi sistemi vasıtasıyla kişiye yemesi için bir balık verilmez. Ona nasıl balık tutulacağı da öğretilmez. Ancak, bunların ötesinde, yoksulun balık tutmak için bir ağ veya kayık kiralaması veya alması sağlanır.

19 TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projeleri desteği İŞBAP Ulusal Teknoloji Platformlarına Geçiş Destekleri TÜBİTAK -TPE Patent başvuru destek programı KOSGEB danışmanlık, teknoloji geliştirme ve eğitim desteği EUREKA/EUROSTAR Sanayi Ağı Ar-Ge Desteği AB Çerçeve Programları ( tarihleri arasında uygulanacak program bütçesi 54,5 milyar Euro dur ve bu program tümü ile Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.) TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı teşvikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ Programı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik (Belli bir konuma gelmiş en az Ar-Ge de 50 kişi görev yapan firmalar için çıkarılmış bir kanun, KOBİ lere yönelik değil.) DPT ve diğer kamu kuruluşları tarafından verilen destekler

20 Aynur Bektaş

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi Sayfa 1 Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi İçerik Giriş 3 Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir? 4 Küresel İlkeler 5 Vizyon ve Değerlerimiz 6 Actavis Türkiye Hakkında Bilgi

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER S.3 Rapor Kapsamı S.4 Genel Müdür'ün Mesajı S.5 Kurumsal Profil Yönetim Anlayışımız Vizyonumuz,

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI MAYIS 2015 İçindekiler Giriş

Detaylı

ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK

ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK 2013-2014 / GÜZ DÖNEMİ 01 Girişimcilik dediğin Girişimci Kimdir? Girişimcilik nedir? Girişimciliğin tarihsel gelişimi Girişimciliğin önemi Girişimcilik türleri

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2014 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2014 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2014 İLERLEME BİLDİRİMİ 1 İÇİNDEKİLER S.4 Rapor Hakkında S.5 Genel Müdür Mesajı S.6 Keymen İlaç 41. Yılında... S.7 Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ-2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS -2014

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ-2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS -2014 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ-2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS -2014 İçindekiler 1. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeler 2. Çilek Mobilya A.Ş. Hakkında Kurum

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU İÇİNDEKİLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ... 3 RAPORUN KAPSAMI... 5 VİZYON VE MİSYON... 5 YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN... 6 MESAJI:... 6 ABALIOĞLU HOLDİNG...

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Türkiye de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi 1

Türkiye de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi 1 Türkiye de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi 1 Cihan Selek ÖZ * Cavit ÇOLAKOĞLU * Özet: 1970 li yıllarda Bangladeş te Prof. Dr. Muhammed Yunus tarafından uygulanmaya başlayan mikro

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 6. İlerleme Bildirimi

Küresel İlkeler Sözleşmesi 6. İlerleme Bildirimi Küresel İlkeler Sözleşmesi 6. İlerleme Bildirimi 1 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf Paşa Hanı Sokak No: 42 Acıbadem, İstanbul Ülke : Türkiye Raporu Hazırlayan : Yasemin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 Boytaş Mobilya i Boytaş Mobilya ii İçindekiler Rapor Hakkında... 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFİLİMİZ...

Detaylı

Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı