DÜE YAZMAK * Ör. Gör. Erdem Gedikli 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜE YAZMAK * Ör. Gör. Erdem Gedikli 1"

Transkript

1 DÜE YAZMAK * Ör. Gör. Erdem Gedikli 1 * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta GR Tarihin nesnel ve olgunluu yönteminden, Türkiye nin bugününe bakmak için Tanzimat dönemine gönderme yapmak o dönemi irdelemek gereklidir. Tanzimatla balayan batılılama süreci Osmanlı nın her sektörüne olduu gibi eitimine de damgasını vurmutur. O batılılamadır ki Osmanlı nın çöküünü de hızlandıran sürecin balangıcını oluturmutur. Kendi eitim sistemini revize edemeyen Osmanlı, körü körüne batıya balılamasının semeresini, gerek yönetimini, gerekse mutlakiyetini yitirmekle ödemitir. Ödedii içindir ki bugün tarih eritlerinde 13. yy dan balatılıp 20. yy la imlenen ibretlik derslerini okuyup anlatacaımız bir uygarlık serüveni olarak yer almaktadır. Cumhuriyetimiz 80 yıllık siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel yeniliklerin kurumsallamasını salayarak, hukuksal yanıyla da toplumun yadsıyamadıı bir deiimi egemen kılmıtır. Günümüzün sınai ve bilimsel ilerleyii, geçmi uygarlıkların ve imparatorlukların urattıı veya uradıı dehetin çok çok üstünde oluu nedeniyle küresel bozulmaları da beraberinde getirmitir. Tarımdan sanayiye, oradan bilgi toplumuna ulaılmılıın, teknolojik ve sosyal gelimiliin satın alındıı bir sürecin yeni dünya düzeni nin içindeyiz artık. nsanın doaya egemen oluunun altındaki bilimsel güç ve yarattıı teknoloji, bulu ve ilerlemeciliimizin modern sefaletiyle örtümektedir dan sonra batılı ve küçük Amerika lılık uruna toplumumuzu köleletirerek yer üstü ve yer altı kaynaklarımıza sahip olmaya yeltenenlerin izledii en kolay yol dil, kültür ve sanat alanlarını dikte ettirtmeleridir. Bunun sonucunda uradıımız akültürasyon un, dahili ve harici bedhahların ekonomik ve siyasal baskılarıyla da dayatılan dıa baımlılıın artması, vahi kapitalizmin çarkında kimliksizletirme operasyonu ile örtümektedir. Bu örtüme sanatın afie edilerek reklam ve promosyona alet edilmesine, metalamasına ve kültür emperyalizminin younlamasına ivme kazandırmaktadır. Ulusların bir olgusu olan ulusal kültür, toplumlarının sınıfsal nesnelliidir. Üretimler tüketime maddi bir nesne saladıından, nesneye duyulan gereksinme de nesnenin algılanıından doacaından, tüketim toplumunun talebi de doal olarak nesne olacaktır. Sanatın nesnesi insanın güzel den haz alan bir izleyici kitle yaratması ise üretim özne için bir nesne, nesne için de özne içeriyor demektir. Bugünkü üst kültür yaamımızın Cumhuriyetimizin ilk çeyreinde oluturulması eitimin kurumlama ve esaslarıyla o dönemin nesnelliidir. Öznesi ise ulus toplum olabilme bilincimizdir. 1 Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Öretim Görevlisi

2 Cumhuriyetimizin kurucularının birincil eitim anlayıı; kısa sürede çok sayıda insanı yeni hayat tarzına, devrimlere kazandırmak amacını taıyordu. Bu nedenle ilköretimin amacını; temel yurttalık bilinciyle donatılı, cumhuriyet deerlerini benimsemi yurtta yetitirilmesi olarak belirlemilerdir. Ulusal kimlik, Atatürk ulusçuluunu anlamakla, onu yaamakla kazandırılacaktır. Ulus olma bilincimiz, her anlamda güdüklemeye ve irticaya, dolayısıyla eitimimizin yozlamasına seyirci kalmamayı gerekli kılmaktadır. Bugün devinisel, duyusal, bilisel ve iitsel duyarlılıımızın geldii düzeysizlik 80 yıllık cumhuriyetimizin son yılı içermesi müzik eitimimiz ve eitimcimiz açısından üzücü bir durum olsa gerek. I. TARHSEL SÜREÇTE OKULLAMA ÇABALARIMIZ Cumhuriyetimizin ilk yıllarında gerçekletirilen müzik politikalarını baarılı kılmanın yolunun eitimde ve eitimci yetitirilmesinde olduunun bilinci okullamayı zorunlu kılıyordu. Cumhuriyetimiz kurulduunda müzik ve sanatla ilgili iki okul vardı. Biri Darül Elhan yani konservatuar, dieri de Darül Bedayi dir, yani ehir tiyatrosu de konservatuar belediyeye balandı. Müdürlük görevini üstlenen Musa Süreyya Bey, Batı ve Dou müzikleri olmak üzere iki bölüm açmayı düünüyordu. Batı bölümünde; çalgı, an eitiminin yanı sıra, müzik tarihi, teorisi, armoni, kontrpuan, orkestrasyon, kompozisyon, koro ve orkestra dersleri, Dou bölümünde ise; çalgı, müziimizin tarihsel teknik geliimi, esasları ve gelecei öngörülüyordu. Bu eitim programı H.Sadettin Arel, Rauf Yekta, Zeki Üngör, Muhittin Sadık ve Veli Bey tarafından uygulanacaktı da Darül Elhan konservatuar adını aldı ve batı müzii esasına dayalı program yürütülmü, Dou bölümü de kapatılmıtır. Ankara nın eitim kurum ve programlarının belirlenmesi görevini üstlenip Bakanlıın onayını zorunlu kılmasından sonra 1927 de konservatuar pratik ve teorik eitim yapan meslek okulu olmutur ün 1 Eylül ünde Vasıf Çınar Beyin Eitim Bakanı olduu dönemde Batı müzii öretecek öretmenler yetitirmek amacıyla Musiki Muallim Mektebi kurulur. Bu okula Zeki Bey müdür olarak atanır de Darül Elhan da Türk müzii eitimi yasaklanır de bu yasak kalkar. Atatürk, Meclisimizin 4.dönem 4.yıl açılı konumasında müziimize olan eletirel bakıını dile getirmitir. çileri Bakanı ükrü Kaya nın Türk müziini radyolardan yasaklatması sonucu, Abidin Özmen nin Bakan olduu dönemde, O nun bakanlıında Musiki nkılabı nı gerçekletirmek için H.Sadettin Arel, Rauf Yekta, Zeki Üngör, Muhittin Sadık ve Veli Bey lerle toplanırlar. Dönemin ayrıcalıklı yegane okulu Ankara Devlet Konservatuarı dır. Batının yüksek kültür varlıı deerini taıyan müziinin de bilimsel olarak ele alınması gerekiyordu. Bunun da ilk yolu müzik öretmeni yetitiren bir okul açmaktı. O zamana dek verilen müzik eitimi alay lılarca veriliyordu ve alaturkaydı te Vasıf Çınar ın bakanlıı, Zeki Bey in de bakanlıında orkestra ve bando üyelerinden salanan öretmen kadrosu ile 12 örencisiyle öretime balanıldı de okula bütçe salanarak örenci sayısı 40 a ulatı eitim öretim yılında da 71 kii okulda eitim görüyordu. Okulun öretim kadrosunu güçlendirmek için Avrupa ya gönderilen öretmen adayları dönülerinde öretmen olarak çalımaya baladılar de donanımı - dönemin durumuna göre-

3 yeterliydi da eitim 6 yıla çıkarıldı. Cumhuriyetimizin aydın kurucuları en köklü deiiklikleri müzikle yapmak istediler. Halkın asırlardır duyageldii tekseslilii çokseslilie yöneltmek meclis iradesinin yasalatırmasıyla uygulanamazdı arası siyasal-ekonomik sorunlar, küresel krizler müzikte yapılması istenen deiikliklerin bir anlamı olmasının temelinde uygarlıı deitirme kararlılıının olması yatmaktadır. Çoksesliliin yerlemesi için okullamanın gerekliliine inanan Atatürk ve yoldaları dönemin sanatçılarını ve müzikle ilgili okulları devrimin ve dönemin ayrıcalıklı evlatları olarak içselletirmilerdir. Atatürk her yıl TBMM nin açılıında yapılanları ve yapılacak olanları anlatırdı yılındaki o ünlü konuması bu düeyazmalardan sadece biridir: Arkadalar; güzel sanatların hepsinde ulus gençliinin ne türlü ilerletilmesini istediinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak burada, en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziidir. Bir ulusun yeni deiikliine ölçü musikide deiiklii alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen müzik yüz aartacak deerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duyguları, düünceleri anlatan, yüksek deyileri, söyleyileri toplamak, onları bir gün önce, genel son müzik kurallarına göre ilemek gerektir. Ancak bu güzeyde Türk ulusal müzii yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir. Kültür ileri Bakanlıının buna deerince özen vermesini, kamunun da bunda yardımcı olmasını dilerim. der. Batıdan azımsanmayacak sayıda müzik adamı davet edilir. Gelenlerin yaptıkları inceleme ve aratırmalarının ana fikri udur. Yeni Türk müziine temel olanın, gelecein halk müziinde olduunu ve Türk bestecilerin halk müziiyle ilgilenmelerinin yararının çok olacaı dır. Derleme çalımaları için de Almanya dan gerekli araç-gereç getirtilmitir. Ülke dıından davet edilerek ülkemize gelen müzik adamlarına hazırlattırılan raporlar Ulusal müzik yaratma olgusunu temel alır. Buradan hareketle geleneksel müziklerimiz ve baka kültür müzikleri irdelenmemi, bu çok kültürlülüün aratırmaları, incelemeleri, sistemleri sanatsal ve bilimsel bir zeminde yapılamamıtır. Bu tür çalımalar alaylı larca yapılmı, bu konuda eitim almı kiiler yapılanları alay a almılardır. Bunun sonucu olarak da Türk Müzii Konservatuarları domutur. Kırsalın kente göçünün hızlandıı ve yeni yaam tarzlarının olutuu süreçte provensal kültür arabesklemeyi de beraberinde getirmeye ve biriktirmeye balamıtır. Cumhuriyetimizi kuranlar bütünsel kalkınma stratejisi ile ümmetin ulusa dönüümünü insan yetitirme davası ile gerçekletirilebileceinin kanıtını; tevhidi tedrisat ile zorunlu ilköretimde gördüler ve yasa çıkartarak uyguladılar. Osmanlı nın ekonomik tükenmiliinin ardından kurulan ve yaratılan bütçe destei ile her alandan birçok örencinin batıya gönderilii, Merkez Bankası, Halkevleri, Türk Dil ve Tarih Kurumu, demiryolları, fabrikalar, Gazi Eitim Enstitüsü, müzeler, kadının sosyal statüsündeki deiiklikler ve soyadı kanunu ulus olmanın kıvılcımlarıydı. Merkezi bir eitim anlayııyla hükümet ve MEB; öretmen yetitirme, programlama, öretmen temininden sorumluydular. Yurttalık bilincini ilköretimin amacı sayan aydınlarımız tüm sıkıntılara ramen sorunları ama becerisini gösterdiler. Öretmen yetitirme sistemimiz 1930 lardan sonra

4 salam temellere oturdu, öretmenlik meslei saygınlık kazandı. Öretmen yetitirme çabası evrensel, laik, hümanist ve pozitivist anlayı ve uygulamalarının ulusal bilinç yaratımı temeline balanmıtır. Kentsel yaamın olanakları, kırsal alanla hemen hemen aynı nitelikleri taıyordu. Eitimin kırsal alandaki insanların bilgi beceri ve bilinçlenimiyle cumhuriyete olan katılım ve katkısını artırması düüncesi Köy Enstitülerinin kurulması olgusunu yarattı. Ortaöretime öretmen yetitirmek için Ankara da Gazi Eitim Enstitüsü, Lise öretmenlii içinse stanbul da Yüksek Öretmen Okulu kuruldu. Bu iki kurum o dönemin özelliklerine göre sayıca az ama nitelikli öretmenler yetitirmitir lerde bütünsel kalkınma stratejisi terk edilip savaın ertesindeki ekonomik, teknolojik gelimeler bizi de etkilemi, sayısal açıdan az olan öretmen sayısı eitimsel sorunları da katlayarak nitelik yönünden olumsuzlukları da artırmıtır. Kırsal alandaki insanları kalkındırıp, bilinçlendirmek, ulusal hedeflere göre bilgi ve beceriye sahip olmalarını salamak için rehberlik-önderlik yapacak insan gücünü yine kırsaldan seçip yetitirmek, kuramsal eitimi i-beceri eitimiyle de desteklemek için Köy Enstitüleri kuruldu. Baarıyla yürütülen bu çalımalar 1954 yılında ilköretmen okulları adını alarak yeni bir sürece sokuldu. Halkevleri cumhuriyetimizin kültürel, sekülerleme ve çadalama politikalarının özgün kuruluları olarak dodu. Bir kültür merkezi, yeni yaam tarzının benimsenip kavranması için katılıp yararlanabilecei sivil bir kurumdu. Halkevlerinde birçok kollar vardı. Bunlardan biri de Güzel sanatlar dı. Bu kollar resim, müzik, bando, derleme, notalama, radyo ve gramofonla yeni müzik zevkinin yayılması için çalgı kursları gibi etkinlikler sunuyorlardı. Eitim ve öretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da bir uygarlık zevkinden çok yaamda baarıya ulamayı salayan ie yarar ve kullanılabilen bir aygıt durumuna getirmektir diyen Atatürk ün ve o dönemdeki çalıma arkadaları olan bakanların, eitimcilerin, ve bir avuç müzik emekçisinin, eitim sisteminin temelinde yaparak, yaayarak örenme ve öretmenin yanında, salıklı ve niteliklilik esasına dayanan bir istihdam, eitimin idareciliinde bulunan eitilmiler oligarisine karı da çalıarak, üreterek kültürlemeyi dülerine yazıp uyguladılar. II. MÜZK ETMMZN TARHSEL ARKA PLANI 1950 lerden sonra, baarıyla uygulanılan modeller gelitirilmemi, nicel ve nitel gelitirmeler salanamamıtır. Eitimin sanayileme, ekonomi, demografi ve corafi balantısı içindeki insan gücünün programlanması anlayıı terk edilmi, 1950 sonrası yönetim ve yöneticileri kendilerini eiten gelitiren sisteme bakaldırmılar, eitimin de, öretmenin de saygınlıının azalmasına neden olmulardır. Bireyin kiiliini gelitirici, aratırıcılıa ve yaratıcılıa yöneltici bir eitim ve öretim anlayıının bugün bile egemen olmadıı eitim sistemimizde yabancı dil ile birlikte müzik öretimi ve eitiminin ulatıı boyut yabancıya olan hayranlıı da güçlendirmitir.

5 Cumhuriyetimizin sürecinde yabancı uzmanların ülkemize olan ilgisi ve o dönemin yöneticilerinin onlara kucak açıı ile gelen uzmanların bilim, kültür ve sanat alanında bıraktıkları anlamlı izler bugün hala silinmemitir yılları eitim reformu yıllarıdır. Ne yazık ki bu süreçten sonra iktidara sahip olanlar bu reformu sistemli ve bilinçli olarak deforme etmilerdir. Bu deformasyon hala sürdürülmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde çoksesli müzik anlayıının kiisel ve kurumsal desteklerine ramen alaturkacılıımıza yenik dümesinin çok partili döneme rastlaması daha da üzücü olsa gerek. Konservatuarların üniversiteye balanması, lköretim örencilerinin üniversite örencisi statüsüne kapsandırılması, her türlü makam ve unvanın üstünde olan sanatın emekçi ve ustalarına sanatçı denmesi gerekirken, 82 yasası ile profesörletirilmesine çou sanatçı ve aydınlarımızın tepki koymaması ne üzücü (Kongar 1993). Toplumların örgütlenmi kurumlarından olan okullar, toplumsal yaamı olumlu ya da olumsuz olarak etkirler. Okulların etkisizletirildii sistemler nicel sonuçları itibariyle ne kadar çok diplomalı insan yetitirmi olurlarsa olsunlar bilimsel, sanatsal dahası yaamsal anlamda baımlılamanın ve yozlamanın temelini olutururlar. Bilimin, sanatın ve yaamın ithal edilimi yoluyla toplumun, küresellemenin içinde piyon olması süreci olanca hızıyla devam etmektedir. Piyon olmamak için baımsız, yerel ve evrensel deerleri bilimsel ve sanatsal ilevselliklerle bezeyip uygarlıın gerektirdii yaamalara ulamak gerek. Strasbourg Üniversitesi Türkoloji kürsüsü bakanı Prof. Paul Dumont 13 Nisan 1997 tarihli Cumhuriyet gazetesinde öyle diyor:... Bence Türkiye nin en önemli sorunlarından birisi bugün eitim sorunudur. Eitimin içeriini deitirmek gerekiyor. Mustafa Kemal in Türkiye sinin eitim sistemine çok olumlu gözle bakmaya baladım. O tür bir eitim son derece ilerici. Bence o eitim bugüne uyarlanabilirse çok iyi olurdu. III. TÜRKYE DE MÜZK ETMNDEN BEKLENTLER Müzik eitiminden ne bekliyoruz? Bugün müzik eitimi alan, veren ebeveyn ve bireylerin beklentileri neler? Ebeveynler; meslei, kendini kurtarma, bireyler; iyi ve çok para kazanma süreci olarak görmektedirler. Yönetenler de; eitilmi bir toplumun ülkeyi daha iyiye götürecei umusundadırlar. Oysa öretmenlerimiz gerekli bilgi ve beceriyle donanarak, kiilikleriyle olgun ve yetkin bir hedef için çalımalıdırlar. Sadece iyi i, çok para yaam için gereken bir nicelik ve niteliin öncülü olmamalıdır. Okullarda birçok örencinin kolayca hazmedeceini sandıımız eitim programları ders bazında ele alacak olursak pek de iyi verilmi sayılmaz. Eitim programları bitirilse bile yıl sonunda o derslerden akılda kalanlar sayılıdır. Yaratıcılıı, dü gücüyle eylemletirip söylemletiremediimiz müddetçe verdiimiz eitim tamamen bir formalitedir. Eitimin kalitesi eitime müdahil olanların sayısal çokluuyla deil, bireyin düzeyinin yetimi ve yetitiriliinin bizatihiliinde aydınlanımı ve aydınlatılmasıyla ölçülmeli.

6 Birey her eyi örenme merakı ile dolu olduundan sorar, aratırır merakını gidermek ister. Toplum ve aldıı eitim bu bireysel merakı gidermiyor, üstelik köreltiyorsa sorgulama, aratırma ve çalıma biter; böylece dogmatizm ve deer yargıları ile ezberci ve kuzu gibi bir toplum yaratılmı olur. Müzik eitimi de merak edileni deil müfredatı tamamlama enformasyonu olarak ilendiinden, tek yönlü iletiimin sonucunda tam bir örenme gerçekleememektedir. Bilgiyi ilemenin yolu örenmekse, yöntem ve etkinlikleri bilginin iletimine dayalı yaratıcı etkinliklerle iletiimi gerçekletirmemiz gerekmektedir. Okulda örenileni yaadıı toplumun diliyle anlatamayan, yorumlayamayan bir öretmen bilgi kaynaını sadece ders kitabına dayandırıyorsa örencinin eitilmesine tutarlı bir kanıt oluturamıyor demektir. Eitim verdiimiz örencilerimizin müzik zevkini, kulaklarını, seslerini kullanmalarını ve ritmik duygularını gelitirebildik mi? Müzii içlerinden geldii gibi tanımlamalarını salayabildik mi? Müzii sosyal ilikilerinde kullanabilmesinin yollarını gösterebildik mi? Önemli birkaç besteci dıında Türk bestecilerini tanıtıp, eserlerinden örnekler dinletebildik mi? Müziin baka derslerle de ilikilendirilebilineceini aktarabildik mi? Müziin niteliklerini yaamla örtütürebildik mi? Bunun gibi nice sorular sorulabilir. Elbette bunları gerçekletiren öretmenlerimiz de vardır. Örencinin müziksel algılama yeteneklerini çeitlendirerek, sadece blok flüt çalma ve çalınan ezgileri söyleme alıkanlıklarından kurtulumu salanmalıdır. yi bir öretmenin, iyi bir öretme ve örenme gerçekletirebilmesi için örencilerine; Dinlemeyi, dinletebilmeyi, okutup, okuduklarını anlattırıp yorumlatabilmeyi, Görmesini deil, duyup düünebilmesini salatıp, uygulamayı ve uygulamaları ödüllendirmeyi ve ödüllendirtmeyi, Örnek olmayı, iyi örnekleri ayırt edebilmeyi, neden sonuç ilikisini kurdurtabilmeyi, nedenlerini anlamasını salatmayı, sonuçlar üstüne deerlendirme yaptırtabilmeyi, Konu ve konulara duyusal eilimi, bireyin düsel ve bedensel gücünü kullandırtabilmeyi, Kendi kendine örenip, sorun çözdürtebilmeyi, kendini gelitirebilmesi için sürekli çalımalarla yenileyip aabilmeyi, Örettiklerinin, yararlı ve kullanılabilinir olduu bilincini salatması gerekmektedir. Toplumsal yaamın odaını oluturan insanın, tüketen ve tüketilen bir varlık olarak metalatırılması, okullarda verilen eitimin gerektirdii gibilikleri, kendi deer yargılarını dayatma, eitimin eitimciliin erdemi deildir. Eitimi, eitimciliin erdemini, bireyin kendini tanımasında, okuyup gözlemesinde, düünmesinde aratırmasında, üretmesinde ve uygar bir insan olarak yaamasında aramak gerek. Bilim ve onun yaratıları olan bilimsel eserler ve sanat halkın ulamasına uzaksa ve halk bunlara ulaamıyor ya da ulamakta güçlük çekiyorsa gelimiliin ölçüsü daha da netlemektedir. Bilgiyi ezberletip sınavlarla bu ezber bilgiyi geri istemek ve notlandırmak statik bir kısırdöngüdür. Müzik eitiminin eitsel ilevi; bilisel, duyusal, devinisel ve sezisel iz bırakıyorsa bireysel, bu izleri farklı kiilerle paylaıyorsa toplumsal, bu yaygınlık üretim ve tüketim etkileiminin dengesini salıyorsa ekonomik içerik taımaktadır.

7 Her yıl bir çok müzik öretmeni mezun ediyoruz. Öretmenlik hakkını kazanan meslektalarımızın çok küçük bir yüzdesinin atamalarının gerçeklemesi, atananların mesleksel yaamın pratii içinde karılaıp yaayacaı sorunları, aldıkları eitimin yeterlilii açısından neden ve sonuçlarıyla ortaya koymamız gerekmektedir. Ulusal kültürü gelitiren, evrensel, laik, cumhuriyetçi, yaratıcı, özgür düünceli bireyleri yetitirecek eitim politikaları ile kiilikli, nitelikli, bütünsel kalkınmayı benimsemi insan gücüne inanan öretmenler özerk eitim kurumlarında yetitirilmeli, tüm öretim aamaları birbirini bütünler halde tüm bilim ve sanat dalları özendirilmelidir. Öretim programları ve ders kitapları da bilimsel, evrensel ölçütlerde demokratik, özgürlükçü, yaratıcılıı önceleyen anlayıa uygun olmalıdır. III. TÜRKYE DE MÜZK ETMNN GENEL SORUNLARI Güzelliklerini paylaacaımız, sorumluluklarını üstleneceimiz, kaliteli birlikteliklerin yaanılası aydınlıklarını, bugünkü sorunlarımızın yüzdelik açısından maksimumunu oluturan toplam yük sadece eitim sistemimizden kaynaklanmamaktadır. Sistemin genel bozukluu yerel ve özel sorunlarla birleince haliyle eitimi de içine almakta, sorunlar çözümlenemedii için de kangren haline dönümektedir. Eitim sistemimizin doru budur dayatması gerçek yaamda yanlılandıından, düünme alıkanlıı veremediini görmekteyiz. Müzik eitimimizin ve genel eitim sistemimizin öncül sorunu; genel eitimde yurtta yetitirememesi ve dolayısıyla ulus kimliinde vatandalık yerine, bizim dıımızdakilere dümanlıı, müzik eitiminde ise bizim olanı küçümsemeyi körüklemektedir. kinci sorun; din eitiminin zorunluluu ve sorunluluudur. Müzik dersinin tüm eitimsel süreç içinde din dersinden bile az olmasıdır. Üçüncü sorun; Sistemin ezberci, dayatmacı olmasıdır. Dördüncü sorun; Örencilere özgürlük alanı ve ortamı yaratmayan, yaratıcılıı öncelemeyen, kendilerini gelitirmede yava kalan öretmen yetitirme sistemimizdir. Okulun bozan deil yapısal düzenlemeleri kılgılayan, öreten, eiten, gelitiren, aydınlatan bir sürecin kurumu olduu bilinci; nitelikli ve yeterli bir müzik, resim, felsefe ve beden eitimi dersleriyle yaamsal önem kazanacaktır. Yetenek, genetik ve vahiy yoluyla ilahi bir baı deil; insanın kendini, yaadıı toplumu bulu, yaratı, dönütürü ve aydınlatı olgusudur. Herkesin bir eyler istedii toplumumuzda düünsel, eylemsel ve söylemsel dayanakları ile her eyi devletten bekleme dürtüsü toplumun ansal ikliminin geneline egemen oluu cumhuriyetimizi kuranların düünüp uygulamak istedikleri sınıfsız, ayrıcalıksız kaynamı bir ulus olma bilinci ile örtümemektedir. Sloganların ve köhneliklerin ardına sıınarak sarf edilmi söylemlerin ve eylemlerin gerçek olmaması, eitimi de hukuk alanını da algılayamamamızdandır.

8 IV. MÜZK ETMMZDE UYGULAMAYA LKN SORUNLAR Uygulama sorunlarını iki maddeyle irdelediimizde; bunlardan birincisi: Dört yıllık süreç içerisinde her yıl zorunlu olarak okutulan EBB kodlu dersler Müzik Eitimi bölümlerinde örenciler tarafından önemsenmemektedir. Derslerin not açısından baarılılıı ezber veya farklı yollardan gerçeklemektedir. kincisi de; çalgı derslerinin içeriinin sanatçı yetitirme temeli alınarak ilenmesidir. Çalgısı iyi olan örencilerin öretmen olduklarında çalgılarından uzaklaıp soumaları, bu soumaların temelinde de mesleksel yaamının pratiinde aktarmak zorunda olduu müfredata uyma ve yetitirme sorunudur. Ülke gerçeklerimiz açısından daha lköretimin 1. Kademesinde nitelikli ve gerektii kadar müzik dersi ilenilmeden, 6.,7.,8. sınıflarda müzik öretmeni ile karılaan örenci, öretmenin yöntem ve tekniklerinden ürkmesi veya örencinin derse duyusal duyarlılıını salayamamasından günümüzün müziksel kaotik ortamı kendiliinden yaratılmı olmaktadır. Dolayısıyla öretmen yetitirmedeki amaç ve onun uygulanmasında anlamlı bir örtüme salanamamaktadır. Örenim çaındaki her birey hangi tür yetenek veya özüre sahip olursa olsun müzii örenme ve yaama zorunluluu insanlıının temel hakkı olmalıdır ten günümüze daha nitelikli müzik öretmeni yetitirme süreci bir çok deiikliklerle süregelmi, dolayısıyla her aamada süre de gidecektir. Bir piramide benzetilen toplumun tabanından tavanına kültürel ve entelektüel düzeyin tavana sıkıması ve bu tavanı oluturanları gelimi kentlerimizin nispeten istenilen boyutta olması, tabana yayılamaması paradoksunu olumlulatırmak gerekmektedir. Gerek öretmen yetitirme, gerek örenci eitimi, gerekse de müzik eitimi açısından taklitçiliimiz iki varsayım içermektedir. Birincisi; özgün olamayıımız. Yani eitim çevrenimizi oluturan unsurları bizzat kendimiz yaratamadıımız için eitsel müzik kültürümüzü özgünletirememek. kincisi; etkilenmedeki hızımız. Yani günümüz teknolojisinin sunduklarıyla eitsel ve toplumsal kültürümüzün, baka kültürlerden çabucak etkilenmesidir. Etkilemenin fazlalaması yozlamayı daha da kolaylatırmaktadır. Yozlama limitinin düüklüü veya yükseklii etkilenmenin de asgarisine ve azamisine balıdır. Bu varsayımlardan hareketle genelde sanat, özelde müzik eitimimiz özgünlüü açısından lokal kalmakta etkilenmedeki akıl almaz hızımızın azamisi açısından da evrensel ve olması gereken boyutları amaktadır.

9 V. ÇADA BR MÜZK ETMNE DORU: ÖNERLER Müzik eitimi bölümleri ülkemizin müzik öretmenini yetitiren kurumlarıdır. Amacı örencilere müziin doasındaki nitelikleri diliyle söyleme, çalma yorumlama, yordama, çoksesli düünme dallarında tikelde müzik tümelde sanat eitimi vermesidir. Bireyin ansal, tinsel, toplumsal, düünsel ve evrensel geliimine etki etmesidir. Bu balamda müzik öretmeni yetitirme konusunda gözlemlediim sorunlar ve çözüm önerilerim unlardır. Sanatçı mı öretmen mi sorunu: Sınavla seçilen örenciler öretmen olma bilinci ile yetitirilmeli, yeterli pedagojik formasyon dersleri ile yeterince desteklenmelidir. Eitsel müzik aırlıklı uygulamaları ile de pekitirilmelidir. Uygulamada görülen aksaklıklar tartıılmalıdır. Yöntem ve süre sorunu: Tüm eitim ve müzik öretim yöntemleri ile birlikte uygulamaya aırlık verilmeli, toplam süre 4 yıldan 6 yıla çıkarılmalıdır. lköretimin ve ortaöretimin tüm kademelerinde müzik dersleri haftada iki saate çıkarılmalı ve dersler müzik öretmenleri tarafından ilenmelidir. Batı mı Dou mu sorunu: Yerelden evrensele ulaan eitim ve dolayısıyla okul müzikleri ile okul müziimizin çokseslendirimine dayalı aktarımları ile gerçekletirilen özgün Türk eitim müzii eitimi ve öretimi gerçekletirilmelidir. Okul, Oda, Çalgı ve Kitap sorunu: Her üniversiteye bir bölüm açmak deil, toplumun gereksinim duyduu oranda müzik öretmeni yetitirecek sayıda ve yerde okul açılmalı. Tüm donanımları ile (müzik ve dinleme, çalıma odaları, tüm çalgılarıyla.) eitmen eksiklii giderilmi, çada bir anlayıla programları hazırlanmı okullar olmalı. Çada Türk eitim müziine ilikin kitaplar bastırılmalıdır. dareci ve Para sorunu: Okul yöneticilerinin sanat eitimi öretmenlerine ve derslerine olan yaklaımlarını düzeltmeleri gerekir. Öretmenlerin ve okulların ekonomik durumları düzeltilmeli, sendikal örgütlenmeleri salanmalıdır. Akreditasyon ve Etkileimli letiim: u anda müzik eitimi veren bölümlerimizin birbirleriyle olan eitsel- öretsel ve dier eksikliklerin giderilmesi, periyodik süreçlerle (bienal olabilir) MEB ile ortak olarak öretmenlere hizmet - içi kurs ve seminer çalımaları düzenlenmelidir. Medya sorunu: MEB, Üniversite, TRT ve ilgili kurulularla ibirlii ile okusal görsel ve iitsel araçlardan nitelikli müziklerin Yayınlanması salanmalıdır. Öretmenler, örencilerini nitelikli programları izleme ve dinlemeye yönlendirmelidir.

10 SONUÇ Bilimsel ve teknolojik devrimin ivmesine ayak uyduramayan toplumların deiimlere bilinçli olarak katılamamasından ötürü, ithal yoluyla yaama katılan bilim ve teknolojiye yaklaım, vay be, elin olu yapıyor dedirtmekten baka bir tepkiyi dourtmamaktadır. Geçmiin emek, günümüzün teknoloji youn birikimleri yaamın kolaylatırılması ve anlamlandırılması adına sevindirici, sanatsal yaratıcılık ve eitsel davranı açısından düündürücüdür. Toplumsal gelimiliin öncelii kii baına düen gayri safi milli hasılanın yükseklii ile ölçülse de toplumu oluturan bireylerin yetitirilmesi, toplusallatırılması için halkın eitimi ve eitimin niteliinin artırılması açısından önemi daha büyüktür. Yetitirdiimiz müzik öretmenlerinin metafizik ve deer yargısal yaklaımları baskın olduundan bilimsel ve olgusal olmayı içselletirmemektedirler. Tek tip ve tek tür dayatması örenci merkezlilii olanaklı kılmamaktadır. Pedagojik ve bilgisel yetersizliklerinden olsa gerek öretimin önceliini disiplinde arayıp, yöntemleri farklılatıramadıkları gözlenmektedir. Tartıma ve tartıtırma gelenei yaratmadıımızdan örencilerimizin ilk yakınması konuamıyoruz olmakta, konuma olanaı sunulduunda da ifade etme yeteneklerinin yetersizlii hemen görülmektedir. Eitimciler eitimde baarıyı, duyguların kontrol edilebilmesine balamaktadırlar. Eitim bir anlamda bireyin kendi kendini kontrol edebilmesidir. Ortamını, sürecini ve enerjisini sürekli ve disiplinli olarak kontrol ederek, ev, okul ve çevre ortamında ne için okuyup aratırıp çalıması gerektiini sorgulayıp eylemletirmelidir. Hedefe ulaılacak süreç içinde, kendisine gerekli olan bilginin, eylemin ilenilebilinirliini yaamsallatırarak bulunduu ortamda ve süreçteki eylemlerinde enerjisini dengeli ve yeterli kullanarak duygusal, devinisel ve bilisel zekasını kontrol etmeleri istenmektedir. Örenci ve öretmen kendilerine sunumlanan eitsel, öretsel fırsatları (formal) ve rastlantısallıkları (informal) kontrol edip yaamsallatırmalıdırlar. Eitim aldıı süreçte elde edecei bilgi, tutum ve beceriler kontrol edildikçe anımsanacak, tekrar edildikçe kalıcı bir örenme ve kendini bulup yaratma süreci oluturulabilinecektir. Öretmenin altyapısı, eitim sürecinde aldıı bilgi, beceri ve tutumları damıtarak eletirel bir eytiimle kültürel bir yeterlilik salamalıdır. Bilgisini yaama ve yaadıı toplumum geliim sürecine yararlı kılacak ekilde dönütürecei etkinliklerle yaamsallatırmalıdır. Aktarılan bilgilerin neye yaradıklarının, neden gereksinildiinin, yaantı ve sorunlarımıza nasıl uygulanacaının sorgulamasını yapmadan dikte ediimiz ezberletme eylemi olmaktadır. Öretmen adayının ezberleme deneyimi tartımayı olanaklı kılmadıından aldıı eitimi uygulaması sonucu, gereksinimlere yönelik uygun bir öretim yönteminin de gelimemesine neden olmaktadır. Müzik öretmeni yetitirme uraısı içinde olan bizler kendimizi yenilemek, gelitirmek ve yetitirmek zorundayız. Hedeflerimizi ve beklediimiz hedef davranıların olabilirlikleri üzerine programların gereksindirdii anlayıları, materyalleri güncellemeliyiz. Bu tür bilimsel etkinlikleri daha geni katılımlı olarak gerçekletirmeliyiz. Bakanlık ve üniversiteler bu konudaki duyarlılıklarını göstermelidirler. Yapılan yanlılar için sorguladıımız eylem ve söylemleri içeren kongreler,

11 sempozyumlar, bilimin nesnel yol göstericiliinde sanatın doayı, düünceyi yeniden dönütürmesi ve oluturmasının yaratıcılıında aydınlanmanın filizlendii, olumsuzlukların ve paradoksların olumlandırılıp diyalektik doruların egemenliinde ulusal baımsızlıımızın onuruyla yaadıımız düe yazmalarımız gerçek olsun. Yetkileri büyük, etkileri küçük insanların eylemsel ve söylemsel nakaratları ile usançlılıımız son olsun. Yoksa düeyazarız. KAYNAKLAR: ENGÖR, A. M. C.: Aratırmacı ve Öretmen Cumhuriyet Bilim Teknik ( ). ATABEK, Erdal; Örenmeyi Neden Örenemiyoruz?.. Cumhuriyet Bilim Teknik ( ). ATABEK, Erdal; Eitimden Ne Bekliyoruz?.. Cumhuriyet Bilim Teknik ( ). KURDAKUL, ükran; Emperyalist Kültür Kuatmasına Karı Cumhuriyet ( ). UÇAN, Ali; Müzik Eitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay., UÇAN, Ali; nsan ve Müzik, nsan ve Sanat Eitimi Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay., SAY, Ahmet; Müzik Öretimi Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay., SAY, Ahmet; Müzik Öretimi Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay SUN, Muammer KOTOLU, Murat; Türkiye nin Kültür Tiyatro Sorunları Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay., OKYAY, Erdoan; Cevat Memduh Altar Müzik Eitiminin ovalyesi Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. KONGAR, Emre; Kültür Üzerine stanbul: Remzi Kitabevi FENMEN, Mithat; Müzikçinin El Kitabı Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay., UÇAN, Ali- YILDIZ, Gökay- BAYRAKTAR, Erturul; lköretimde Müzik Öretimi Burdur: Modül lköretim Kurumları Müzik Dersi Öretim Programı Ankara: MEB Basımevi 1994 OUZ, Orhan- OKTAY, Ayla- AYHAN, Halis (Ed.); 21.Yüzyılda Eitim ve Türk Eitim Sistemi; stanbul: Sedar Eitim Aratırma Yay., Cumhuriyetin Sesleri; stanbul: Tarih Vakfı Yay., ERDOAN, rfan; Yeni bir Binyıla Doru TÜRK ETM SSTEM Sorunlar ve Çözümler; stanbul: Si

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION ! "#$#%$#%&$#' #$$ SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION Aye ÇAKIR LHAN Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi ÖZET Bu

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÇADA TÜRK MÜZK ÖRETMEN YETTRME VE HALKLA LKLER *

ÇADA TÜRK MÜZK ÖRETMEN YETTRME VE HALKLA LKLER * ÇADA TÜRK MÜZK ÖRETMEN YETTRME VE HALKLA LKLER * Müzik in Anlamı ve Önemi Ör. Gör. Alp ÖZEREN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

OKUL ARKILARININ KONULARI AÇISINDAN DEERLENDRLMES *

OKUL ARKILARININ KONULARI AÇISINDAN DEERLENDRLMES * OKUL ARKILARININ KONULARI AÇISINDAN DEERLENDRLMES * Yrd. Doç. Dr. Turan SAER 1 *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER *

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * GR Yrd. Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

ATATÜRK ÜN ETM LE LGL GÖRÜ VE UYGULAMALARINA TOPLU BR BAKI OVERVIEW OF ATATURK S IDEAS AND IMPLEMENTATIONS RELATED WITH EDUCATION

ATATÜRK ÜN ETM LE LGL GÖRÜ VE UYGULAMALARINA TOPLU BR BAKI OVERVIEW OF ATATURK S IDEAS AND IMPLEMENTATIONS RELATED WITH EDUCATION GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 91-109 91 ATATÜRK ÜN ETM LE LGL GÖRÜ VE UYGULAMALARINA TOPLU BR BAKI Cengiz DÖNMEZ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Sosyal

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

TÜRK ETM SSTEMNDE HEDEFLER VE HEDEF BELRLEMEDE YEN YÖNELMLER. Fethi ÇELK ÖZET

TÜRK ETM SSTEMNDE HEDEFLER VE HEDEF BELRLEMEDE YEN YÖNELMLER. Fethi ÇELK ÖZET TÜRK ETM SSTEMNDE HEDEFLER VE HEDEF BELRLEMEDE YEN YÖNELMLER ÖZET Toplumsal yaamın süreklilii, bir ülkede hakim olan eitim programlarının o ülkede etkili olarak uygulanabilirliini gerekli kılmaktadır.

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI EPÖ/GÜZEL SANATLAR ETM PROGRAMI

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI EPÖ/GÜZEL SANATLAR ETM PROGRAMI ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI EPÖ/GÜZEL SANATLAR ETM PROGRAMI 2005 ve 2006 LKÖRETM PROGRAMLARININ MÜZE ETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES YÜKSEK LSANS Z.Özlem Baykan Ankara Haziran,

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU EK-2: FAALYET RAPORU 2007 YILI ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES FAALYET RAPORU ÇNDEKLER BRM YÖNETCS SUNUU... 3 I- GENEL BLGLER... 6 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜ... 6 B) YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C) BRME LKN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Okuryazarlıı Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü The illiterate of the twenty-first century will not be those who can not read and write, but those who

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 263-276 263 TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Erkan DNÇ

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı