Konteyner standartını yükselttik. Yeni Nesil Konteyner. We raised our standards. New Container Generation

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konteyner standartını yükselttik. Yeni Nesil Konteyner. We raised our standards. New Container Generation"

Transkript

1 Konteyner standartını yükselttik. Yeni Nesil Konteyner We raised our standards. New Container Generation

2 Şantiye-Ofis Konteynerleri Worksite Offi ce Containers Worksite Offi ce Containers Şantiye-Ofis Konteynerleri Yılında Karmod Markası 3 K armod markası konteyner üret m nde üret m nde uzun yıllara dayanan tecrübes yle sektörün öncüler nden b r yılından ber hazır yapılar alanındak deney m le sadece yurt ç nde değ l yurtdışında da sayısız noktaya ulaşmış durumda. Bu başarının oluşmasında b rçok unsur öne çıkıyor. Teknoloj k yatırımlar, ISO standartlarında yapılan üret mler, novasyon, profesyonel kadrolarla çalışmak bunlardan bazıları. Güven ve referans odaklı çalışma anlayışımız yurt ç ve yurtdışında b z b rçok n tel kl markaya çözüm ortağı yaptı. Kal tem zle ürünler m z dünyanın 80 e yakın ülkes ne ulaştı. Karmod, fonks yonel fonks yonel ürünler yle ürünler yle yaşam alan- larına b rçok çözüm sunuyor. Büyük şant ye yapılarında kullanılan ve proje süres nce devam eden çözümler n yanı sıra kalıcı olarak kullanılacak çalışma of s ve konaklama ht yaçları da karşılanıyor. Ürünler m z arasında; demonte of s ve şant ye konteynerler, çok amaçlı wc-duş konteynerler, yemekhane konteynerler, yatakhane konteynerler, barınma konteynerler, GSM baz stasyonu konteynerler, jeneratör muhafaza konteynerler, garaj konteynerler, asker güvenl k ve depo konteynerler ve ürün göster m ç n showroom konteynerler ve özel üret ml konteyner yapıları yer alıyor. Karmod Brand, 28 Years of Experience With decades of experience in producing containers, Karmod is considered one of the pioneers in this industry. Our experience that has started on 1986 in the field of prefabricated structures has enabled us to reach countless number of local and international clients. This success was led by many factors including investments in technology, producing to ISO standards, innovation and working with professional staff. The trust we offer through our reference-based work has enabled us to work as solution partner with many qualified brands around the world. Our quality products have reached about 80 countries worldwide. Karmod functional products offer many solutions for living spaces. Our container solutions meet the needs of big work site projects for permanent accommodation and working offices buildings. Among the wide range of our container products you can find demountable office and work site containers, multi WC-shower containers, dining hall containers, dormitory containers, accommodation containers, GSM base station container, generator storage container, garage container, military and storage containers, in addition to customized containers and showroom containers that are used to exhibit products.

3 Şantiye-Ofis Konteynerleri Worksite Offi ce Containers Worksite Offi ce Containers Şantiye-Ofis Konteynerleri Türk ye de ve Dünyada Karmod Konteyner... KARMOD Türk ye ve Dünyada çok sayıda konteyner projes ne mza attı. Yıllık adet konteyner üret m kapas tes yle Karmod sektörde kend ne güçlü b r yer ed nm şt r. Uluslararası standartlarda şant ye çözümler m z, ürün kal tem zle b r çok büyük projeye katlı ve b rleş ml of s şant ye yapıları üret yoruz. Of sten yatakhaneye, yemekhaneden wc duş çözümler ne kadar tüm projeler m zde uluslararası standartlar d kkate alınarak üret m yapılmaktadır. 4 5 Karmod Containers in Turkey and Around the World KARMOD has executed many worksite container projects in Turkey and worldwide. Karmod has a strong position in the market with its units yearly tion produccapacity. Our production is based on international standards and with our quality we executed many big projects of multiple fl oors and jointed containers structures that luded offi ces, dormitories, mess halls and inc- WC and shower units

4 Şantiye-Ofis Konteynerleri Worksite Offi ce Containers Worksite Offi ce Containers Şantiye-Ofis Konteynerleri Asya dan Avrupa ya uzanan dünyanın en yüksek rezerve sah p B-Azfen, Azerbaycan doğalgaz tes sler n n şant ye yapılarının üret m n gerçekleşt rd k. 6 7 We carried out production of all work site buildings for B- Azfen natural gas extraction project in Azerbaijan. The site has the world s highest reserves and pipeline will extend from Asia to Europe.

5 Şantiye-Ofis Konteynerleri Worksite Offi ce Containers Worksite Offi ce Containers Şantiye-Ofis Konteynerleri Türk ye den Kazak stan a, L bya dan Kongo ya Dünyanın büyük projeler n n şant ye yapılarına mza atıyoruz. 8 9 We are executing work site buildings for largest construction projects in the world in Turkey, Congo, Libya, Kazakhstan and other countries.

6 Şantiye-Ofis Konteynerleri Worksite Offi ce Containers Worksite Offi ce Containers Şantiye-Ofis Konteynerleri Uluslararası standartlarda projelend r lm ş modüler konteyner yapılarımızla şç şant ye b nalarından ac l yerleş m ün teler ne, sosyal toplanma kamplarından mültec kamplarına güvenl yaşam alanları üret yoruz We produce high secure living spaces with our modular containers according to international standards. These solutions are used as refugee camps, social housing units, emergency residential units and worker camps.

7 V V Fan. Demonte Konteynerler Flat ackage Containers Flat ackage Containers Demonte Konteynerler Çok katlı konteyner yaşam alanlarımız kal tes, kısa sürede üret m ve yer nde demonte kurulum avantajlarıyla nşaattan enerj ye, barajdan haval manını şant yeler ne dünyanın büyük projeler n n lk terc h KİLER MUTFAK Fan. Fan. Fan. Fan. Fan. Fan V 2400 Fan. Fan. Fan. Fan. Fan. Fan. Fan. Our multi-storey container living spaces are produced with quality, short time, and onsite installation advantages, and are becoming fi rst choice for huge construction, energy, dams and airports construction projects

8 REFABRiK HAZIR EV TEKNOLOJiSi Demonte Konteynerler Flat ackage Containers Demonte paket konteyner şaseye kadar v dalı s stemle tam modülerleşt rd k. İlk kez 3x7 ölçüsüyle nakl ye sorunu olmadan demonte konteyner Dünyanın her noktasına kolayca ulaşıyor. Karmod konteyner tam modüler demonte yapısıyla proje tamamlandıktan sonra sökülerek b r başka projeye kolayca taşınab l yor. We modularized all parts of the demountable packaged container through the new screw system. For the fi rst time the 3x7 m container could be transported as demountable and 14 reach to every corner of the world. Once a project is completed, Karmod 15 modular demountable container structures can be disassembled and easily transported to be used in another project. Şantiye yapılarımız 80 e yakın ülkede... Our worksite container buildings are in nearly 80 countries around the world

9 Demonte Konteynerler Flat ackage Containers WC-Duş Konteynerleri WC-Shower Container Dünyada b r lk; Yen nes l konteyner dönem n başlattık. Büyük ebatlı yaşam konteynerler n paketled k, standartları yükseltt k. Karmod, daha gen ş mekan sunan konteynerler detaylarına kadar demonte v dalı s stemle parçalayarak nakl ye sorununa çözüm get rd. Karmod böylece dünya şant ye yapı standartlarını yükselterek yen nes l konteyner dönem n başlattı. The first in the world; We launched a new era with our new container generation. New large-size packaged living containers. We simply raised the standards. Kullanıma hazır wc duş konteyner yapılarımız uluslararası standartlarda modern kab n donanımları le, Karmod un özel çözümlü ıslak zem nler sızdırmazlık özell ğ ne sah pt r. Kullanıma hazır wc duş konteyner yapılarımız uluslararası standartlarda modern kabin donanımlarına sahip. Karmod un özel çözümlü ıslak zeminleri sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Karmod solved the transportation problem of big containers through a new demountable screw system that divides container to small easy to transport parts

10 Standart Konteynerler Standard Containers Standard Containers Standart Konteynerler Daha İyisi Yok! You won t find better Karmod standart konteyner kaynaksız v dalı teknoloj yle üret lmekte olup sandw ch panel duvar ve çatı s stem yle yüksek zolasyona sah pt r. 60 mm duvar, 120 mm çatı kalınlığı le benzerler ne göre üstün özell klerde. 18 Söküleb l r modüler demonte özell ğ le 19 proje tamamlandığında başka b r noktaya kolayca taşınab lmekted r. Instead of welding, Karmod containers can be assambled wıth secrews only. Thanks to its sandwich panel walls and roof structre, it offer high insulation. 60 mm of wall and 120 mm roof thickness its superior to all of its competitor. Thanks to the easy disassemling technology, Karmod containers are easily transferrable after the project is completed.

11 Standart Konteynerler Standard Containers lans lanlar Karmod standart konteyner ergonom k tasarımda fonks yonel kullanım alanlarına sah p planlarda üret lmekted r. Tek oda, bölmel, wc l, mutfaklı çok sayıda alternat fl planda beğen n ze sunuluyor Karmod Standard Containers are produced with ergonomic design and functional plans. lans offer variety of options such as single room, partitioned, with toilet, with kitchen and many other alternatives.

12 aket Evler ackage Houses Why Karmod? Neden Karmod? Daha İy s Yok! You won t fi nd better Estet k, stat k, konfor, dayanıklılık, emn yet, ekonom k. Heps b r arada KARMOD konteynerde. Aesthetics, static structure, comfort, durability, safety, economic price. All in one KARMOD container. aranız Ceb n zde Kalsın Spend Less Money Enerj tasarrufu Karmod Konteyner sandw ch panel s steml yüksek zolasyonlu özell ğ yle benzerler ne göre %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar. Energy saving - Karmod Containers feature insulated sandwich panel system that saves up to 50% more energy compared with similar products. Yaşlanmaz - Yıpranmaz Long life Durable Her zaman lk günkü g b yen - Karmod konteyner kaynaksız v dalı s stem teknoloj ve fırın boya uygulamasını çeren yüksek üret m teknoloj s le b rl kte uluslararası standartlarda plan ve malzeme kal tes yle üret lmekted r. Always new as in the first day - Karmod containers are manufactured using high quality materials according to international standards. Karmod container has seamless threaded system technology and oven painting is applied for aesthetic appearance. Şant yen z Dert Etmey n Secure your worksite Yangın güvenl ğ Karmod Konteyner n benzerler nden üstün yüksek yangın güvenl ğ yle şant yen z dert etmeden, ev n zde rahat uyursunuz. Şant ye b t nce paketley p deponuzuna kaldırın. Demonte paket s stem Karmod Konteyner v dalı b rleş m s stem le herkes n kolayca söküp kurab leceğ, paketley p saklayab leceğ b r yapıdadır. Aynı m2 de 5 adet üst üste konteyner stoklama mkanı vermekted r. İster Dönüştürün, İster Yen ym ş G b Satın Ger dönüşümlü Karmod Konteyner benzerler nden farklı olarak tüm ün teler yle yen den kullanılab l r dönüşümlü malzeme kullanımıyla üret lmekted r. Kullandıktan sonra elden çıkarma mal yet n z çok düşüktür. %100 Memnun yet Garant s Müşter odaklı satış sonrası destek Karmod Konteyner olası üret m ve montaj hatalarına karşı kal te güvences ne sah pt r. Fire safety - Karmod container offers higher fire resistance comparing with other similar products so that you can rest at home without the need to worry about your work site. When project is completed, ack them and store them Flat pack system - With their screw connection system Karmod containers can be set up, disassembled, packed and stored easily by anyone. In the same area 5 flat pack containers can be placed above each other. Completely recyclable Recyclable - Karmod containers apart from other similar products can be fully recycled as they are made out of recyclable materials. After being used, the cost of disposal is very low. 100% Satisfaction Guaranteed Customer-oriented after-sales service Karmod container is guaranteed against production and assembling defects.

13 Genel Müdürlük / Head Off ce: Orta Mah. Oğuzhan Cad. Keban Sok. No: 4 Orhanlı-Tuzla/İstanbul/Türk ye Fax : +90 (216) Web : E-ma l : Tuzla Satış Of s / Tuzla Sales Off ce: Orta Mah. Oğuzhan Cad. Keban Sok. No: 4 Orhanlı Tuzla/İstanbul/Türk ye Tel : Fax :

Evim evim, modül evim :) My home, sweet module home :)

Evim evim, modül evim :) My home, sweet module home :) Evim evim, modül evim :) My home, sweet module home :) Modüler Sistem Yapılar / Modular System Buildings Merkez / Head Office - Showroom E-5 Yanyol Cad. No: 180 34896 Alt Kaynarca, Pendik, İstanbul, Turkey

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ Yeni Nesil Modüler Yapı Sistemleri New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ www.yipyapi.com.tr size özgü tasarım ile klasik yapı anlayışına son with your specific design

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers.

ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers. HAKKIMIZDA ABOUT US F rmamız 1990 yılı başlarında İç Anadolu Bölges nde kamış ve hasır ürünler üretmekte ken, tur zm n gel şmes le b rl kte 1996 yılında Antalya dak şubes n Nasredd n Hasır Dekorasyon adı

Detaylı

Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CON-IMEX PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Merkez/Head Office: Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB 23 Nisan Cad. No:8 Adana/Türkiye Tel: +90 (322) 394 47 53 Fax: +90 (322) 394 47

Detaylı

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler Solutions For Healthcare Environments Sağlık Alanları İçin Çözümler 2 Contents İçindekiler 01 02 03 04 Ideal solution suggestions for special needs Innovative solutions for improving life Product details

Detaylı

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel 3 Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel EKONOMİK HIZLI SAĞLAM HAFİF SES ve ISI YALITIMLI 2 ECONOMIC FAST STRONG LIGHT SOUND & HEAT ISOLATED Hakkımızda Taç İzolasyon Ltd.Şti. nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda

Detaylı

Türkiye ve Dünya ticaretinde yer. We are taking firm steps in our

Türkiye ve Dünya ticaretinde yer. We are taking firm steps in our Türkiye ve Dünya ticaretinde yer edinmek ve milletimize faydalı işler yapabilmek adına çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu konudaki tecrübe ve birikimlerimizi gelecek nesillere aktararak

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

BİR İŞ TEKLİFİ A BUSINESS OFFER

BİR İŞ TEKLİFİ A BUSINESS OFFER BİR İŞ TEKLİFİ A BUSINESS OFFER Multi Corporation ın daha önceki ofis projelerinden bazıları: Previous office projects by Multi Corporation include: Arquiparque Lisbon, Portugal 1993 Utrechtsebaan Den

Detaylı

ARKON İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Construction Industry & Trade Inc.

ARKON İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Construction Industry & Trade Inc. güvenli geleceği inşaa ediyoruz güvenli geleceği inşaa ediyoruz building for a safe future building for a safe future ARKON İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Construction Industry & Trade Inc. Merkez Ofis

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Yükselen değer Kartal da mutlu hayatların yeşerdiği bir cennet bahçesi...

Yükselen değer Kartal da mutlu hayatların yeşerdiği bir cennet bahçesi... Yükselen değer Kartal da mutlu hayatların yeşerdiği bir cennet bahçesi... A Garden of Eden, where lives woven with happiness take root and blossom, in rising star Kartal... Göz kamaştıran bir mimari harikası;

Detaylı

Our Quality Policy. Kalite Politikamız. Our Mission. Misyonumuz. Değerlerimiz. Our Values. Our Responsibilities. Sorumluluklarımız

Our Quality Policy. Kalite Politikamız. Our Mission. Misyonumuz. Değerlerimiz. Our Values. Our Responsibilities. Sorumluluklarımız İzoart İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Pendik Dolayoba Sanayi bölgesinde kurulmuş olup büyümenin gerekliliği doğrultusunda günümüzde Kartal Sanayi Bölgesinde hizmet vermektedir. Üretime ayrılan

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS

İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS 02 04 05 07 11 13 BMD Solar Hakkında About BMD Solar Mühendislik Sertifika Certificates / Engineering Ürün Sertifika Certificate Product Amorf Silikon Amorphous Silicon Bina

Detaylı

Genius is 1% inspiration, 99% perspiration Thomas Alva Edison

Genius is 1% inspiration, 99% perspiration Thomas Alva Edison www.zeberced.com However long the moon disappears, Someday it must shine again. -Nigerian Proverb- Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. -N.Fazıl Kısakürek- Genius is 1% inspiration,

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS. w w w. g u r k o k. c o m. t r

ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS. w w w. g u r k o k. c o m. t r ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS w w w. g u r k o k. c o m. t r ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS * Klasik Kapaklı Cephe Sistemleri *

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2012 05 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Aralık 2011 / December 2011 Yayın Türü ve Süresi / Type and Time of Issue Yerel Süreli, 6 Aylık / Local

Detaylı

Core İdeas Hd-10 Frame Massive Nab So Wave Fluido Domino Duo Koltuklar / Chairs Bekleme Üniteleri / Waiting Units Haworth Çalışma Koltukları / Office

Core İdeas Hd-10 Frame Massive Nab So Wave Fluido Domino Duo Koltuklar / Chairs Bekleme Üniteleri / Waiting Units Haworth Çalışma Koltukları / Office 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 Core İdeas Hd-10 Frame Massive Nab So Wave Fluido Domino Duo Koltuklar / Chairs Bekleme Üniteleri / Waiting Units Haworth Çalışma Koltukları

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı