PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı"

Transkript

1 SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s , 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ Gelş/Receved, Kabul/Accepted do: /saufenblde Bu çalışmada, yükseltc tp DA-DA çevcnn kontolü çn yen b yaklaşım önelmşt. Önelen yaklaşımda kontolcü tabanlı kontol yapısını destekleyen, çevc gş gelm ve efeans çevc çıkış gelmne dayalı açık çevm kontol kualı gelştlmşt. Kontol kualı le yükseltc DA-DA çevc çn açık çevm (Pulse Wh Modulaton Dabe Genşlk Modülasyonu) anahtalama oanı bellenmşt. Kontol kualı, klask kontolcüyü destekleyeek, stenen çevc çıkış gelmnn faklı sstem paametelende sağlıklı ve etkl b şeklde elde edlmesn sağlamaktadı. Önelen yaklaşım MATAB-Smulnk otamında smülasyon olaak test edlmşt. Elde edlen smülasyon sonuçlaı, önelen yaklaşımın faklı gş gelm, efeans çıkış gelm ve yük şatlaında yükseltc DA-DA çevc çıkış gelmnn kaltel b şeklde elde edlmesn sağladığını göstemşt. Anahta Kelmele: yükseltc çevc, DA-DA çevc, kontolcü, Desgn of a new contolle based contol stuctue fo DC-DC boost convete ABSTRACT In ths pape, a new appoach s poposed fo contol of DC-DC boost convete. In the poposed appoach, open-loop contol law based on the convete nput voltage and the efeence convete output voltage that suppots the contol stuctue based on contolle s developed. Open loop (Pulse Wh Modulaton) swtchng duty ato s deved fo the DC-DC boost convete by the contol law. The contol law povdes to obtan the convete output voltage n a healthy and effcent manne wth vaous system paametes though suppotng the conventonal contolle. The poposed appoach has been tested n MATAB-Smulnk envonment as smulaton. The obtaned smulaton esults have shown that the poposed appoach has povded to obtan hgh qualty output voltage of the boost convete n dffeent nput voltage, efeence output voltage and load condtons. * Keywods: boost convete, DC-DC convete, contolle, * Sakaya Ünvestes, Teknoloj Fakültes, Mekatonk Mühendslğ Bölümü, Sakaya -

2 F. Yalçın kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA- DA çevc çn tasaımı 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Gelşen teknoloj le blkte elektk enejsnn faklı fomlaına htyaç süekl atmaktadı. Güç elektonğ alanındak lelemeye bağlı olaak bu amaçla bçok çevc gelştlmşt. DA-DA çevcle gş doğu gelmn faklı sevyede çıkış doğu gelmne dönüştüen güç elektonğ çevcle olaak doğu gelm ayaına htyaç duyulan bçok endüstyel uygulamada sıklıkla kullanılmaktadı [1-3]. Yükseltc DA-DA çevcle gş doğu gelmn daha yüksek sevyede çıkış doğu gelmne dönüştüen çevcled [4]. Dğe tp DA-DA çevcle olan alçaltıcı ve alçaltıcı-yükseltc DA-DA çevcle de olduğu gb [5,6], yükseltc çevcde doğu gelm dönüşümü çevc anahtalama oanına bağlıdı. İdeal olaak, çevc gş ve çıkış gelm aasındak lşk sstem paametelenden bağımsız anahtalama oanına bağlı cebsel olaak elde edlebl. Ancak patkte, deal olmayan çevc elemanlaı (pasf elemanla ve anahtalama elemanlaı) ve çevcnn kesntl akım modunda çalışması duumu, çevcnn lgl çalışma noktası çn bell b anahtalama oanının bellenmesn olanaksız kıla [7]. Bu sebeple çevcye at anahtalama oanının elde edlmes çn, efeans ve geçek çıkış gelmlene dayalı b ge beslemel kontol yapısının kullanılması zounludu [8]. Yükseltc DA-DA çevcnn kontolü çn lteatüde çok faklı kontolcü tpnn kullanıldığı bçok çalışma bulunmaktadı. Tasalanan kontolcü, çevc efeans ve geçek çıkış gelm aasındak hatayı süekl kontol ede ve stenen sstem cevabı paametelen sağlayacak şeklde çevc çalışma hatasını düzelt. Klask ve D kontolcü tülenn kullanıldığı ge beslemel kontol yapısı yükseltc çevc kontolünde sıklıkla uygulanmaktadı [9-12]. ve D kontolcülen çevc cevabı açısından yetel olmadığı öngöülen bçok çalışmada, yükseltc çevc kontolü çn moden kontol teknklenden olan Kayan Kp Kontolcü tabanlı kontol teknğ başaılı b şeklde uygulanmıştı [13,14]. Mevcut lteatüde bahs geçen kontolcülen tasaımı, yükseltc çevcnn bell çalışma noktalaı çn elde edlen matematksel model çn tasalanmaktadı. Dolayısıyla sstem çalışma paametelen hehang bnde oluşacak değşklğn, çevcye at matematksel model değşteceğ aşkâdı. Bu sebeple, bu duumda sstem cevabı pefomansının tasalanan kontolcü paameteleyle elde edlmes mümkün değld. Yükseltc çevc pefomansı açısından çevcnn efeans çıkış gelm değen hatasız b şeklde çevc çıkışında üetmes le beabe, efeans çıkış gelm değenn stenen sstem cevabı pefomansını sağlaması oldukça önemld. Bu sebeple bahs geçen kontolcü tülenn tek başına kullanıldığı çevc kontol yapılaı, kontolcü paametelenn bell b çalışma noktası çn elde edldğ çalışma noktalaı dışında stenen çevc pefomansını sağlayamayacağı aşkâdı. Bu çalışmada yükseltc DA-DA çevc çn kontolcü tabanlı yen b kontol yapısı önelmşt. Bu yapıda, çevc çalışmasını belleyecek anahtalama oanı, kontolcü le blkte önelen açık çevm kontol kualı le bellenmekted. Açık çevm kontol kualı, kontolcüyü destekleyeek kontolcünün çevc çalışma hatasını hızlı b şeklde gdemesne yadımcı olu ve sstem cevabının hızlandıılması göevn üstlen. Böylece kontol kualı, çevcnn bell b çalışma noktası çn elde edlen kontolcü paametelenn faklı çalışma noktalaında değştlmes zounluluğunu otadan kaldımaktadı. Kontol kualı, çevc gş gelm ve efeans çıkış gelmne bağlı cebsel olaak elde edlen anahtalama oanı değed, böylelkle kolay ve hızlı b şeklde elde edlmes çevc kontol yapısına lave kamaşıklık ve tasaım zoluğu getmemekted. Yükseltc DA-DA çevc kontolü çn önelen yaklaşım, MATAB- Smulnk otamında smülasyon olaak test edlmşt. Faklı çevc çalışma noktalaı çn elde edlen smülasyon sonuçlaı, önelen açık çevm kontol kualı destekl kontol yapısının sağlam ve etkl çevc çalışmasını sağladığını göstemşt. 2. ÖNERİEN ÇEİRİCİ KONTRO YASININ TASARIMI (DESIGN OF THE PROPOSED CONERTER CONTRO STRUCTURE) 2.1. Açık Çevm Kontol Kualı (Open oop Contol aw) Yükseltc tp DA-DA çevcye at topoloj Şekl 1 de velmşt [15]. Buada ( t ), ( t ),, C, D ve S sıasıyla gş doğu gelmn, çıkış doğu gelmn, bobn, kapastey, dyot le tek yönlü letme geçeblen ve hem letm hem de kesme götüülmes kontol edleblen hehang b güç elektonğ anahtalama elemanını göstemekted. Şekl 1. Yükseltc DA-DA çevc topolojs (The topology of the DC- DC boost convete) 598 SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s , 2016

3 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA- DA çevc çn tasaımı Bu çalışmada S anahtaı çn MOSFET elemanı kullanılmıştı. Kontollü eleman olaak MOSFET kullanılan yükseltc DA-DA çevc deves Şekl 2 de göstelmşt. I( t ), IC( t ) ve Io( t ) sıasıyla bobn akımı, kapaste akımı ve yük akımını fade etmekted. Şekl 2. Anahtalama elemanı olaak MOSFET kullanılan yükseltc DA-DA çevc deves (The DC-DC boost convete ccut usng MOSFET as swtchng devce) Yükseltc DA-DA çevcnn çalışması Şekl 2 de velen deve üzenden açıklanabl. S anahtaı letme sokulduğunda D dyotu doğu kutuplanamadığından kapalı duumdadı. Bu duumda çevc doğu gş gelm sadece bobn besleyeek bobn enejlend. S anahtaı kesme sokulduğunda dyot doğu kutuplanaak letme geçe. Böylece hem gş doğu gelm hem de daha önceden enejlendlmş olan bobn, kapaste ve yükü besle. Böylece S anahtaına at anahtalama oanına bağlı olaak çevc çıkışında gş doğu gelm değenden daha büyük değede b doğu gelm elde edl [16]. Bobn akımının kesntsz olduğu ve çevc elemanlaının deal olduğu kabulü le çevc gş gelm ve çevc çıkış gelm aasındak lşk aşağıdak gb velebl [17]; 1 (1) 1 d Buada d( t ), S anahtaına at anahtalama oanını göstemekte olup anahtaın letmde olduğu süenn anahtalama peyoduna oanı le tanımlanı; t on d (2) T Yukaıda bahsedlen deal şatla çn çevc kontolünü sağlayacak açık çevm kontol anahtalama oanı Denklem (1) den elde edlebl ve kontol kualı olaak fade edlp aşağıdak şeklde velebl; d KK (3) Buada çevc çıkışında elde edlmek stenen doğu gelm efeans değed. F. Yalçın 2.2. Önelen Ge Beslemel Çevc Kontol Yapısı (The Poposed Closed-oop Convete Contol Stuctue) Daha önceden açıklandığı üzee, elde edlen açık çevm kontol kualı patkte stenen çevc çıkış gelm değenn elde edlmes çn yetel değld. Za patkte faklı yük değele çn bobn akımının kesntye uğama duumu ve çevc elemanlaının deal olmaması sebebyle stenen çevc çıkış gelmn sağlayacak anahtalama oanı değe açık çevm kontol kualı le elde edlen anahtalama oanı değenden faklı olacaktı. Bu sebeple efeans ve geçek çıkış gelm değe aasındak hatayı gdeecek geçek çevc anahtalama oanı ge beslemel kontolcü üzenden elde edlmeld. Bu çalışmada ge beslemel kontolcü olaak kontolcü kullanılmıştı. Yükseltc DA-DA çevcnn kontolü çn önelen ge beslemel kontol yapısı Şekl 3 te velmşt. Şekl 3. Yükseltc DA-DA çevc çn önelen ge beslemel kontol yapısı (The poposed closed-loop contol stuctue fo the DC-DC boost convete) Şekl 3 ten göüldüğü üzee kontolcü, efeans gelm değe ve geçek çevc çıkış gelm aasındak hatadan b ge beslemel anahtalama oanı d ( t ) y üetmekted. Denklem (3) te velen kontol kualı le elde edlen açık çevm anahtalama oanı dkk ( t ), kontolcü le elde edlen ge beslemel anahtalama oanı d ( t ) y destekleyeek çevc çalışmasını sağlayacak geçek anahtalama oanı d( t ) üetlmekted. d d d (4) KK Şekl 3 ten göüldüğü üzee Jeneatöü, Denklem (4) le elde edlen çevc çalışma oanına at S anahtaı kontol snyaln üetmekted. SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s ,

4 F. Yalçın kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA- DA çevc çn tasaımı 2.3. Kontolcü İçn Çevc Matematksel Modelnn Çıkatılması (Devng of the Convete Mathematcal Model fo the Contolle) d I 0 0 I 1/ 0 1/ RC 0 (9) kontolcü, Şekl 2 de velen çevc deves üzenden elde edlen matematksel model le elde edlebl. Şekl 4 te çevc matematksel modelnn elde edldğ çevc eşdeğe deves göstelmekted. d I 0 1/ I 1/ 1/ C 1/ RC 0 (10) Böylelkle yükseltc DA-DA çevcye at otalama duum uzayı model Denklem (9) ve (10) dan aşağıdak şeklde elde edl, d I 0 (1 d)/ I 1/ (1 d)/ C 1/ RC 0 (11) Şekl 3 te velen ge beslemel kontol yapısından faydalanaak ssteme at ge beslemel kontol blok dyagamı Şekl 5 tek gb elde edl. Şekl 5. Ssteme at ge beslemel kontol blok dyagamı (The closedloop contol block dagam of the system) Şekl 4. Çevc eşdeğe deves: a) S anahtaı letmde Duum-1, b) S anahtaı kesmde Duum-2 (Equvalent ccut of the convete: a) Swtch S s on Case-1, b) Swtch S s off Case-2) S anahtaının letmde olduğu Duum-1 çn Şekl 4(a) da velen çevc eşdeğe devesne at dnamk fadele aşağıdak gb elde edl. di (5) d C (6) R S anahtaının kesmde olduğu Duum-2 çn Şekl 4(b) de velen çevc eşdeğe devesne at dnamk fadele aşağıdak gb elde edl. di (7) d C I (8) R Denklem (5)-(8) den duum uzayı eştlkle Duum-1 ve Duum-2 çn sıasıyla aşağıdak gb elde edl, Şekl 5 ten ve Denklem (11) den faydalanaak ( s ) ve d ( s ) aasındak tansfe fonksyonu aşağıdak gb elde edl. (1 d) / d GD d 2 2 s C s (1 d) R (12) Şekl 5 ten göüldüğü üzee kontol kualı anahtalama oanı olan d ( s ), çevc çalışma anahtalama oanı KK d( s ) e etk etmekted. Kontol kualı anahtalama oanı d ( ) KK s sıfı kabul edeek (kontol kualının çevc çalışmasını desteklemedğ kabulü le), d d (13) eştlğ göz önüne alınabl. ( s ), safhasına at d ( s ) le kontol snyal C ( s ) aasındak tansfe fonksyonu olup aşağıdak gb elde edl, d 1 (14) C Buada, kontolcüye at dönüşümdek ampa genlğd. Böylelkle kontolcünün tasaımı 600 SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s , 2016

5 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA- DA çevc çn tasaımı F. Yalçın çn kullanılan çevc sstemne at tansfe fonksyonu G ( s ) aşağıdak şeklde elde edl, S (1 d) / d GS C s C s (1 d) R 2 2 (15) kontolcü dnamk b yapıya sahpt ve bell b cevap zamanı süesnde sstem hatasını düzeltme eğlmne gde. Ancak cebsel yapısından göüldüğü üzee kontol kualı statk b yapıya sahpt ve anlık cevap veebl. Daha önceden beltldğ üzee kontol kualı sstem hatası le eş zamanlı olaak geçek çevc çalışma anahtalama oanına çok yakın b anahtalama oanı üet. Dolayısıyla kontol kualı, kontolcünün çevc çalışmasını kontol kualı le elde edlen anahtalama oanı değenden tbaen kompanze etmesn sağla. Böylelkle kontol kualı öncelkle sstem cevabının hızını attıı ve adından kontolcü çevc çalışma hatasını düzeltme göevn üstleneek etkn ve kaltel b çevc çalışması elde edl. 3. SONUÇAR (RESUTS) Önelen yükseltc DA-DA çevc kontolü yapısı faklı sstem çalışma şatlaı çn MATAB-Smulnk otamında smülasyon olaak çalıştıılmış, doğuluğu ve etknlğn göstemek çn elde edlen sonuçla klask kontolcü tabanlı yükseltc DA-DA çevc çalışma sonuçlaı le kaşılaştımalı olaak velmşt. Kaşılaştıma çalışmalaı 3 faklı çalışma koşulu çn yapılmıştı: efeans çıkış doğu gelm değşm, gş doğu gelm değşm ve yük değşm. Smülasyon çalışmalaı çn anahtalama fekansı 10 khz olaak seçlmşt. Çevc bobn endüktansı =1μH ve çevc kapastes kapastansı C=3000μF olaak bellenmşt. kontolcü paametele tüm çalışma duumlaı çn sabt tutulmuş ve bell b çalışma noktası çn elde edlen analog katsayı değele K P =3 ve K I =0.08 kullanılmıştı. Bnc çalışma koşulunda, yükseltc DA-DA çevc çalışması devam edeken efeans çıkış doğu gelm değşmekted. Çevc gş doğu gelm ve yük sabt tutulmaktadı. Gş doğu gelm =10 ve R=10 du. Refeans çıkış doğu gelm =20 değenden =30 değene çıkaılmaktadı. Bnc çalışma koşulu çn önelen kontol kualı destekl kontolcü tabanlı kontol yapısı le kontol edlen yükseltc DA- DA çevc çalışması le klask kontolcü tabanlı kontol edlen çevc çalışmasına at sonuçla Şekl 6 da blkte velmşt. Şekl 6. Refeans çıkış doğu gelmndek değşm çn kaşılaştımalı çevc çalışma sonuçlaı (The compaatve convete opeaton esults fo the change of the efeence output dect voltage) Şekl 6 dan göüldüğü üzee önelen kontol kualı destekl kontolcü çeen çevc, sadece kontolcü le kontol edlen çevcye göe yen efeans çıkış gelm değene daha hızlı b cevap zamanı çnde ulaşmıştı. Ayıca, önelen yaklaşımda, klask kontolcü çeen yapıda göülen çıkış gelmndek aşım oluşmamıştı. İknc çalışma koşulunda, efeans çıkış doğu gelm değe le yük sabt ken gş doğu gelm değe değştlmşt. Refeans çıkış gelm değe =20 ve yük R=10 değended. Çevc gş doğu gelm değe =10 değenden =15 değene çıkaılmıştı. İknc çalışma koşulu çn önelen kontol kualı destekl kontolcü tabanlı kontol yapısı le kontol edlen yükseltc DA-DA çevc çalışması le klask kontolcü tabanlı kontol edlen çevc çalışmasına at sonuçla Şekl 7 de blkte velmşt. Şekl 7. Gş doğu gelmndek değşm çn kaşılaştımalı çevc çalışma sonuçlaı (The compaatve convete opeaton esults fo the change of the nput dect voltage) Şekl 7 den göüldüğü üzee gş doğu gelmndek an atış hem önelen kontol kualı destekl kontolcü çeen çevcde hem de sadece kontolcü le kontol edlen çevcde çıkış doğu gelm değende an atış değene neden olmuştu. Ancak önelen yaklaşım le kontol edlen çevc mevcut efeans çıkış gelm değene daha az aşım değe le daha hızlı b cevap zamanı çnde ulaşmıştı. Üçüncü çalışma koşulunda se, efeans çıkış doğu gelm değe le gş doğu gelm sabt ken yük değe değştlmşt. Refeans çıkış gelm değe =20 ve gş doğu gelm değe =10 değended. Yük değe R=10 değenden R=40 değene çıkaılmıştı. Üçüncü çalışma koşulu çn önelen kontol kualı destekl kontolcü tabanlı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s ,

6 F. Yalçın kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA- DA çevc çn tasaımı kontol yapısı le kontol edlen yükseltc DA-DA çevc çalışması le klask kontolcü tabanlı kontol edlen çevc çalışmasına at sonuçla Şekl 8 de blkte velmşt. Şekl 8. Yüktek değşm çn kaşılaştımalı çevc çalışma sonuçlaı (The compaatve convete opeaton esults fo the change of the load) Şekl 8 den göüldüğü üzee yük değendek an atış hem önelen kontol kualı destekl kontolcü çeen çevcde hem de sadece kontolcü le kontol edlen çevcde çıkış doğu gelm değende an atış değene neden olmuştu. Ancak önelen yaklaşım le kontol edlen çevc mevcut efeans çıkış gelm değene daha az aşım değe le daha hızlı b cevap zamanı çnde ulaşmıştı. Üç faklı çalışma koşulu çn yapılan smülasyon sonuçlaından göüldüğü üzee, önelen kontol kualı yaklaşımı kontolcü çeen ge beslemel kontol yapısını destekleyeek yükseltc DA-DA çevc çalışmasını etkl b şeklde yleştmşt ve klask kontolcü çeen ssteme göe daha kaltel çıkış gelm elde edlmesn sağlamıştı. 4. TARTIŞMA (CONCUSION) Bu çalışmada, yükseltc DA-DA çevc kontolü çn klask kontolcü çeen kontol yapısından faklı olaak kontolcüyü destekleyen açık çevm kontol kualı tabanlı yen b kontol sstem önelmşt. Önelen açık çevm kontol kualı le efeans çıkış doğu gelm ve çevc gş gelmne bağlı elde edlen cebsel anahtalama oanı le kontolcünün faklı çalışma paametelende daha etkn ve kaltel b yükseltc DA-DA çevc çalışması elde edlmes amaçlanmıştı. Smülasyon olaak yapılan çalışmaladan elde edlen kaşılaştımalı sonuçla, önelen yaklaşımın klask kontolcü tabanlı kontol yapısına göe çevc çalışmasını daha da yleştdğn göstemşt. KAYNAKÇA (REFERENCES) [1] K. C. Wu, H. H. Wu, ve C.. We, Analyss ve desgn of mxed-mode opeaton fo nonnvetng buck-boost DC-DC convetes, IEEE Tans. Ccuts ve Systems II-Expess Befs, clt 62, no. 12, pp , Dec [2]. A. K. Pabhala, P. Faj,. S. P. Goubhatla, B. P. Baddpadga, ve M. Fedows, A DC-DC convete wth hgh voltage gan ve two nput boost stages, IEEE Tans. Powe Electoncs, clt 31, no. 6, pp , June [3] H. Zhang, M. Zhao, ve X. Wu, Zeo-cuent swtchng method fo dc-dc buck convete n potable applcaton, Electoncs ettes, clt 51, no. 23, pp , Nov [4] H. Fathabad, Novel hgh effcency DC/DC boost convete fo usng n photovoltac systems, Sola Enegy, clt 125, pp , Feb [5] T. J. An, G. C. Ahn, ve S. H. ee, Hgheffcency low-nose pulse-wh modulaton DC-DC buck convete based on mult-patton swtchng fo moble system-on-a-chp applcatons, IET Powe Electoncs, clt 9, no. 3, pp , Ma [6].. S. K. Bhajana ve P. Dabek, A new nonsolated ZCS bdectonal buck-boost DC-DC convete fo enegy stoage applcatons n electc vehcles, Aaban Jounal fo Scence ve Engneeng, clt 40, no. 12, pp , Dec [7] M. Hej ve H. Mokhta, Hybd pedctve contol of a DC-DC boost convete n both contnuous ve dscontnuous cuent modes of opeaton, Optmal Contol Applcatons ve Methods, clt 32, no. 3, pp , May/June [8] C. Y. Chan, Analyss ve expemental study of an output feedback contolle fo a hgh-ode boost dc-dc convete, IET Powe Electoncs, clt 6, no. 7, pp , Aug [9] H. Sa-Ramez, Nonlnea P-I contolle desgn fo swtchmode DC-to-DC powe convetes, IEEE Tans. Ccuts ve Systems, clt 38, no. 4, pp , Ap [10] M. R. Dave ve K. C. Dave, Analyss of boost convete usng contol algothms, Intenatonal Jounal of Engneeng Tends ve Technology, clt 3, no. 2, pp , Sept [11] S. Aulselv, G. Uma, ve M. Chdambaam, Desgn of D contolle fo boost convete wth RHS zeo, n Poc. IPEMC, 2004, pp [12] A. Amahmad, M. Rafe, K. Tehan, G. Gva, ve I.Bataseh, Optmum desgn of ntege ve factonal-ode D contolles fo boost convete usng SPEA look-up tables, Jounal of Powe Electoncs, clt 15, no. 1, pp , Jan SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s , 2016

7 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA- DA çevc çn tasaımı F. Yalçın [13] I. Yazc ve E. K. Yaylac, Fast ve obust voltage contol of DC-DC boost convete by usng fast temnal sldng mode contolle, IET Powe Electoncs, clt 9, no. 1, pp , Jan [14] S. Sngh, D. Fulwan, ve. Kuma, Robust sldng-mode contol of dc/dc boost convete feedng a constant powe load, IET Powe Electoncs, clt 8, no. 7, pp , July [15] I. Yazc, Robust voltage-mode contolle fo DC-DC boost convete, IET Powe Electoncs, clt 8, no. 3, pp , Ma [16] T. J. ang, H. H. ang, S. M. Chen, J. F. Chen, ve. S. Yang, Analyss, desgn, ve mplementaton of a bdectonal double-boost DC DC convete, IEEE Tans. Industy Applcatons, clt 50, no. 6, pp , Nov./Dec [17] R. Slva-Otgoza, G. Slva-Otgoza,. M. Henandez-Guzman, G. Saldana-Gonzalez, M. Macelno-Aanda, ve M. Macano-Melcho, Modellng, smulaton ve constucton of a dc/dc boost powe convete: a school expemental system, Euopean Jounal of Physcs, clt 33, no. 3, pp , May SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s ,

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ

UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ Ebubek ERDEM 1 Yetkn TATAR 2 Sedat SÜNTER 3 1,2 Fıat Ünvestes Mühendslk Fakültes Blgsaya Bölümü, Elazığ.

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

DOĞRUSAL HAREKETLİ ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ DOĞRUSL HREKETLİ SENKRON MOTOR PRMETRELERİNİN BELİRLENMESİ E MTEMTİKSEL MODELLENMESİ Eme ÖZKOP dem Sefa KPINR, Elektk-Elektonk Mühenlğ Bölümü Mühenlk Fakültes Kaadenz Teknk Ünvestes, 6080, Tabzon e-posta:

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

Asenkron Motorun Modellenmesi ve Modern Denetim Yöntemleri ile Hız Analizi

Asenkron Motorun Modellenmesi ve Modern Denetim Yöntemleri ile Hız Analizi Kaaelmas Fen ve Müh. Deg. 7():497-50, 017 Kaaelmas Fen ve Mühendslk Degs Deg web sayfası: http://fbd.beun.edu.t Aaştıma Makales Gelş tah / eceved : 01.07.016 Kabul tah / Accepted : 10.04.017 Asenkon Motoun

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ

YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ Elektik Mühendisi Nihan ALTINTAŞ FBE Elektik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektik Makinalaı ve

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN EFEKTİF SINIRININ TAYİNİ

PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN EFEKTİF SINIRININ TAYİNİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. De. Jounal of the Faulty of Engneeng and Ahtetue of Gaz Unvesty Clt 31, No, 449-455, 16 Vol 31, No, 449-455, 16 PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri tüdegs/d mühendslk Clt:4, Sayı:3, 17-118 Hazan 25 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala çn boyutsuz ezevua modelle Hülya SARAK *, Abduahman SATMAN, Mustafa ONUR İTÜ Maden Fakültes, Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

YAYINIMSIZ LORENZ ÇEKİCİSİ İLE KAOTİK SİNYAL GİZLEME

YAYINIMSIZ LORENZ ÇEKİCİSİ İLE KAOTİK SİNYAL GİZLEME AINIMSI LOREN ÇEKİCİSİ İLE KAOTİK SİNAL GİLEME İhsan Pehlvan, ılmaz Uyaoğlu, Coşkun Odabaş, Seda Demcoğlu, Mehmet Geze, Hüseyn Gelbe, Sakaya Anadolu Teknk Lse, Teknk Lse ve E. M. L., Elk.Elkt., Blş. Tek.

Detaylı

AC MOTOR KONTROL YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ ve BİR UYGULAMA DEVRESİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

AC MOTOR KONTROL YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ ve BİR UYGULAMA DEVRESİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AC MOTOR KONTROL YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ ve BİR UYGULAMA DEVRESİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Elektk Mühend Ayhan VATANSEVER FBE Elektk Mühendlğ Anablm Dalı Elektk

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Intenatonal Jounal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 39-54 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstaton, Economy, Econometcs, Fnance, Labou

Detaylı

Üç Fazlı Asenkron Motor İçin Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sinir Ağı Temelli Adaptif Hız Kontrol Sistemi Tasarımı

Üç Fazlı Asenkron Motor İçin Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sinir Ağı Temelli Adaptif Hız Kontrol Sistemi Tasarımı KSU Mühendislik Bilimlei Degisi, 19(3), 016 4 KSU. Jounal of Engineeing Sciences, 19(3), 016 Üç Fazlı Asenkon Moto İçin Uzay Vektö Dabe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sini Ağı Temelli Adaptif Hız

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

DA/DA Yükseltici Çeviricilerde Geri Besleme ve İleri Besleme Kontrol Feedback and Feedforward Control in DC/DC Boost Converter

DA/DA Yükseltici Çeviricilerde Geri Besleme ve İleri Besleme Kontrol Feedback and Feedforward Control in DC/DC Boost Converter DA/DA Yükselt Çevrlerde Ger Besleme ve İler Besleme Kontrol Feedbak and Feedforward Control n DC/DC Boost Converter Ayşe Koalmış Blhan, Abuzer Çalışkan 2, Sener Ünal 2 Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 TOPSIS Yöntem le Fnansal Pefomans Değelendmes: XUTEK Üzende B Uygulama Çağatay ORÇUN B. Selman EREN ÖZET Bu çalışmada, Bosa İstanbul da (BIST) şlem göen teknoloj şketlenn

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI

LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 5 CİLT SAYI (-7) LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI Abduahman HHO Dekanlığı Havacılık Mühendslğ Bölümü, 3449, Yeşlyut, İstanbul hacoglu@hho.edu.t ÖZET Bu

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler Optelektk Aa Sıav-Çöümle s (.57 ) Su : Dğusal laak kutuplamış ışık ç elektk ala 5 π + t + ( + ) 5 velmekted. uada ala gelğ ˆ ˆ se bu ışık dalgasıı, a) aetk alaı (vektöel) ç b fade tüet ( pua) b) Otamı

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI

TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI Endüst Mühendslğ Degs Clt: 27 Sayı: 2 Sayfa: (28-44) Makale Tükye dek İmalat Sanay Sektölenn Pomethee Multmooa ve Smaa-2 Yöntemleyle Sıalanması TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Nokta kuyruk modellemesi için bir dinamik düğüm noktası modeli

Nokta kuyruk modellemesi için bir dinamik düğüm noktası modeli tüdegs/d mühendslk Clt:7, Sayı:2, 29-40 Nsan 2008 Nokta kuyuk modellemes çn b dnamk düğüm noktası model Hlm Bek ÇELİKOĞLU *, Egun GEDİZLİOĞLU İTÜ Fen Blmle Ensttüsü, Ulaştıma Mühendslğ Pogamı, 34469, Ayazağa,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

TUNING GAIN PARAMETERS OF A PI CONTROLLER USING GENETIC ALGORITHM FOR BOOST DC-DC CONVERTER

TUNING GAIN PARAMETERS OF A PI CONTROLLER USING GENETIC ALGORITHM FOR BOOST DC-DC CONVERTER 5. Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 9), 35 Mayıs 29, Karabük, Türkye YÜKSETİİ TİP DADA DÖNÜŞTÜRÜÜDE GENETİK AGORİTMA İE PI DENETEYİİ KAZANÇ PARAMETREERİNİN AYAANMASI TUNING GAIN PARAMETERS

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ THE VOLTAGE CONTROL IN AN ENERGY TRANSMISSION SYSTEM BY STATCOM

STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ THE VOLTAGE CONTROL IN AN ENERGY TRANSMISSION SYSTEM BY STATCOM STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ M. Mustafa ERTAY 1, Zafer AYDOĞMUŞ 2 1 Düzce Ünerstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü 81620 Düzce, mustafaertay@duzce.edu.tr 2 Fırat Ünerstes

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Enneen an Natual Scences Mühenslk ve Fen lmle Des Sma 9, 8-47, 0 Reseach tcle / aştıma Makales RESERH ND PROEION OF ENERGY RNSMISSION INES FROM HE FERRORESONNE OEROGES hmet NYIR* Fath Ünvestes,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI. Hasan CAVŞAK 1 cavsak@ktu.edu.tr

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI. Hasan CAVŞAK 1 cavsak@ktu.edu.tr ÜÇ OTL OER NOMLİSİNİN TÜREV KLLNILMDN ENİ İR ÖNTEMLE HESPLNIŞI Hasan VŞK cavsa@tu.eu.t Ö: lm Dünyasına genel anlama b büyülüğün stenen b yöne gaent yan eğşm o yöne alınan tüevle saptanı. u yöntem aman

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ PAMUKKAL ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİ SLİK FAKÜLTSİ PAMUKKAL UNIVRSITY NGINRING COLLG MÜHNDİSLİK BİLİMLRİ DRGİSİ JOURNAL OF NGINRING SCINCS YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 8 : 3 : 83-9 KSNL ÇKMY MARUZ DLİKLİ SONSUZ PLAĞA

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

ÇİFT ANAHTARLI BUCK-BOOST ÇEVİRİCİ BENZETİMİ THE SIMULATION OF THE DUAL SWITCH BUCK-BOOST CONVERTER

ÇİFT ANAHTARLI BUCK-BOOST ÇEVİRİCİ BENZETİMİ THE SIMULATION OF THE DUAL SWITCH BUCK-BOOST CONVERTER Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:4, Sayfa:385393 TÜBA BİLİM DERGİSİ ÇİFT ANAHTARLI BUCKBOOST ÇEİRİCİ BENZETİMİ İlhan GARİP, Necmi ALTIN, İbrahim SEFA GEMECGazi Elektrik Makineleri ve Enerji Kontrol Grubu Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

HOMOJEN OLMAYAN MALZEMEDEN YAPILMIŞ İÇİ DOLU DÖNEN DİSKLERİN ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

HOMOJEN OLMAYAN MALZEMEDEN YAPILMIŞ İÇİ DOLU DÖNEN DİSKLERİN ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fa. De. J. Fac. ng. Ach. Gaz Unv. Clt 3 No 3 67-635 8 Vol 3 No 3 67-635 8 HOMOJN OLMAAN MALZMDN APLMŞ İÇİ DOLU DÖNN DİSKLRİN LASTİK-PLASTİK GRİLM ANALİZİ Ahmet N. RASLAN Tunç APATA* ve

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. *

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. * Anadolu Taım Blm. Deg., 0,6:0-3 Anadolu J Ag c, 0,6:0-3 Aaştıma Reseach GE OTĐP ÇEVRE ETKĐLEŞĐMĐ Đ BELĐRLE MEĐ DE KULLA ILA PARAMETRĐK VE PARAMETRĐK OLMAYA KARARLILIK A ALĐĐ YÖ TEMLERĐ ARAI DAKĐ ĐLĐŞKĐ

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s YTÜ EEKTONİK VE HABEEŞME MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ DEVEE VE SİSTEME ANABİİM DAI DEVE VE SİSTEM ANAİZİ DESİ. VİZE_ÇÖZÜMEİ Soru : Şekl dek derey göz önüne alarak k t t Şek. a) () t ı k () t e bağlayan dferansyel

Detaylı

Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile bir 3-3 Stewart Platformu nun Pozisyon Kontrolü

Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile bir 3-3 Stewart Platformu nun Pozisyon Kontrolü Bulanık Mantık ve Yapay Snr Ağları le br 3-3 Stewart Platformu nun Pozsyon Kontrolü İbrahm Yıldız 1, V.Emre Ömürlü 2, Ş.Nac Engn 3 1 Makne Mühendslğ Bölümü Yıldız Teknk Ünverstes, Beşktaş yldz@yldz.edu.tr

Detaylı

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci ÜETEÇE TEST - 1 1. 3 10Ω 3. =5 2 15Ω = 1 1 =36 2 =12 1 = 2 = 3 =6 3 = Devenn eflde e denc efl = 6 3 1 = 10Ω Devenn eflde e denc efl = 3 1 1 1 = / 36 12 6 30 = = = = 5 / 6 6 na koldan geçen ak m, / 25 25

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ 6 BÖÜM ATENATİF AKIM AIŞTIMAA - ÇÖÜME DEESİ DEESİ DEESİ f 80 4 A olu 0 snωt snπft 4vsnπ50t 4vsn00πt olu Akıın zaanla dğş dnklndn, (t) snft sn50 400 sn 4 v A olu Gln aksu dğ, 0v 0v olu Gl dnkl, (t) snft

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Erzincan Üniversitesi, Erzincan

Atatürk Üniversitesi, Erzurum  Erzincan Üniversitesi, Erzincan http://www.itans4.co/landing.htl Döt Rotolu Bi Miko İnsansız Hava Aacının (İHA) İki Sebestlik Deeceli PI Kontolcü ile Yöünge akibinin leştiilesi ajecto acking Contol of a Fou Roto Unanned Aeial Vehicle

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI 5. luslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DNTİMLİ SNKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI DSIGN OF A PI CONTROLLD SYNCRONOS DC-DC CONVRTR

Detaylı

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Tarsus \ MERSİN

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Tarsus \ MERSİN ekanik Sistemlein PID e Kayma Kipli Kontol ile odellenmesi e Analizi odeling and Analysis of echanical Systems with PID and Sliding ode Contol Ecan KÖSE,Kadi ABACI 2,Saadettin AKSOY 3,2 esin Üniesitesi,

Detaylı