KONGRE - KURULTAY - SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE - KURULTAY - SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Transkript

1 KONGRE - KURULTAY - SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantıları ile devam ediyor. Mayıs ve Haziran ayında V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi II. Düzenleme Kurulu toplantısı, VII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu III. ve Danışma Kurulu 1. toplantısı, Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu II. ve Danışmanlar Kurulu I. toplantısı ile TB Sanayi Kongresi 2009 Düzenleme Kurulu II. toplantısı yapıldı. V. MAKİNA TASARIM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ II. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi ikinci Düzenleme Kurulu toplantısı, 3 Mayıs 2009 tarihinde Konya Şube de yapıldı. Kongre çalışmaları ve kongrede düzenlenecek paneller hakkında genel görüşme gündemleriyle yapılan toplantının katılımcıları şöyledir: S. Melih ŞAHİN Merkez Özkan ERKİNER Eskişehir Şube İsmail ÖZKARAKAYA Konya Şube İsmail Hakkı KARACA Konya Şube Levent ŞAM Konya Şube Sabri SAMANGÜL Samsun Şube Toplantıda, birinci Düzenleme Kurulu toplantısından bu yana yapılan çalışmalar hakkında aşağıdaki kapsamda bilgi verildi. Kongre amaç ve kapsamının belirlenmesi için Düzenleme Kurulu na taslak gönderilmiş, gelen görüşler çerçevesinde amaç ve kapsam belirlenmiştir. Danışmanlar Kurulu, Yürütme Kurulu, destekleyen kuruluşların oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde 59 kişilik (Ek-1) Danışmanlar Kurulu listesi oluşturulmuş, Yürütme Kurulu na Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Teknokent ve Selçuk Üniversitesi nden temsilciler dahil edilmiş, destekleyen kuruluşlar için ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmış ve 30 kurum (Ek-2) kongreyi desteklemiştir. Kongre ilk çağrısı basılarak üniversitelere, sektör firmalarına, yazarlara, Sanayi ve Ticaret Odalarına, KOSGEB müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve şubelerine dağıtımı yapılmıştır. İlk çağrı duyurusunun yapılmasından sonra Kongre Sekreteryalığına 80 adet bildiri özetinin ulaştığı, yapılan Yürütme Kurulu toplantısı ile bunların değerlendirildiği, 74 adedinin kongreye uygun olduğu belirlenmiştir. İstenilen bildiri asıllarından Kongre Sekreteryalığına ulaşan 57 adedi ikinci Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirilerek hakemlere gönderilmiştir. Yapılan çalışmalara ek olarak aşağıda belirtilen konularda Yürütme Kurulunca ve Kongre Sekreteryalığınca çalışma yapılmasına karar verildi. 1. Kongre açılışından sonra dünya ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ile ilgili çağrılı konuşma düzenlenmesi için Kongre Sekreteryalığının çalışma yapmasına, 2. Fason ve Teknoloji konulu Konya yerelinde makina imalat sektörüne yönelik anket yapılması için Kongre Sekreteryalığının çalışma yapmasına, 3. Gelecek İçin Fason Değil Teknoloji ana başlığı altında kongre öncesinde Danışmanlar Kurulu nun da katılımının sağlandığı bir panel düzenlenmesi için Yürütme Kurulu nun çalışma yapmasına, yapılacak olan çalışmada Ticaret Odası, Sanayi Odası, Teknokent ve Konya yerelindeki büyük firmalardan destek alınmasına, 4. Kongre kapsamında patent, CE, TÜBİTAK destekleri, Teknoparklar konularında kongre oturumlarına paralel eğitim seminerleri düzenlenmesine, bu eğitim seminerleri için Kongre Sekreteryalığının çalışma yapmasına, 5. Kongre programı kapsamında Konya sanayisinde faaliyet yürüten büyük işletmelere teknik gezi düzenlenmesi için çalışma yapılmasına, çalışma kapsamında 37

2 Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile paralel çalışma yapılması için Yürütme Kurulu nun ilgili üyelerinin çalışma yapmasına karar verildi. TÜBİTAK ile kongreye parasal destek noktasında girişimlerde bulunmak üzere Kongre Sekreteryasına görev verilmesine, Çağrılı konuşma ve anket çalışmalarının ardından Gelecek İçin Fason Değil Teknoloji ana başlığı altında panel konusunun ve konuşmacıların belirlenmesi için Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Melih Şahin ile fikir alışverişinde bulunulmasına, Alınan kararlar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Düzenleme Kurulu na bilgi verilmesine, Yukarıda alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi. VII. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU III. VE DANIŞMA KURULU 1. TOPLANTISI YAPILDI VII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu üçüncü ve Danışma Kurulu birinci toplantısı, 6 Haziran 2009 tarihinde de yapıldı. Toplantı katılımcılarının isimleri şöyledir: Selçuk SOYLU Nergiz BİLGİN Mahir Ulaş AKCAN Emrah AYDEMİR Halit AKÇAL Ömürden M.SEZGİN Güzin ÖZDAĞOĞLU Ahmet İlhan DÜZGÜN Nilay KALELİ İlknur ATEŞ Merkez Merkez Merkez (EİM/MEDAK) Ankara Şube (EİM/MEDAK) Bursa Şube (EİM/MEDAK) İstanbul Şube (EİM/MEDAK) İzmir Şube (EİM/MEDAK) (EİM MEDAK) (EİM/MEDAK) Mersin Şube (EİM/MEDAK) Ahmet DURSUNOĞLU Türkay DERELİ Neşe GÜNDOĞDU Seçkin ŞİŞMANOĞLU Mustafa DÖRDÜNCÜ İ.Ferah GÖKTÜRK Murat KÜREKÇİ Orhan DEMİR Selçuk KARSTARLI Yusuf Kenan SARIOĞLU Gülşen AKMAN Kasım BAYNAL Orhan SAĞLAM Nüzhet ALTUNİÇ Samsun Şube (EİM/MEDAK) Gaziantep Şube İstanbul Şube İzmir Şube Kayseri Şube Mersin Şube Samsun Şube Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli de düzenlenecek olan Kurultay ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Ulusoy başarı dileklerini aktardı. Ardından Merkez Düzenleme Kurulu Üyesi Selçuk Soylu tarafından genel bilgilendirme yapıldı. EİM Kurultayı Yürütme Kurulu Üyesi Murat Kürekçi ve Kurultay Sekreteri Y. Kenan Sarıoğlu tarafından Yürütme Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantıda şu kararlar alındı: Bildiri özeti son gönderme tarihi 1 Ağustos 2009, değerlendirme sonucu bildirim tarihi 10 Eylül 2009 olarak revize edilmiştir. Bildiriler, gönderilen özetlerin değerlendirilmesi ve sipariş bildiriler şeklinde oluşmasına karar verilmiştir. EİM MDK ları olan şubelerin bildiriler konusunda gereken sorumluluğu alması benimsendi. Kurultay programı daha önce belirtilen şeklin tersi; EİM Örgütlülüğü ve Toplumsal Sorumluluk alt başlığı 1. gün, Çalışma Alanları alt başlığı 2. gün olarak değiştirildi. Stant yeri 2x1,5 boyutunda hazırlanacak. Stant yerinin kira bedeli 500 TL olarak belirlendi. Destekleyen Kuruluşlar (sponsor) olarak katılan firmalara istendiği takdirde bedel talep etmeksizin stant yeri verilmesine karar verildi. Meslek dalı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve büyükşehir belediyelerinin bildiri ve destek amaçlı ziyaret edilmesi kararı alındı. Toplantı takviminde şimdilik herhangi bir değişikliğin yapılmamasına karar verildi. Toplantı yeri konusunda 38

3 mevcut durum ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacaktır. Bir sonraki Düzenleme Kurulu toplantısı 19 Eylül 2009 tarihinde de yapılacaktır. KAYNAK TEKNOLOJİSİ VII. ULUSAL KONGRESİ VE SERGİSİ DANIŞMANLAR KURULU I. TOPLANTISI YAPILDI Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongresi ve Sergisi Danışmanlar Kurulu birinci toplantısı, 6 Haziran 2009 tarihinde Ankara Şube de yapıldı. Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi S. Melih Şahin in açılış konuşmalarının ardından şu konular görüşüldü: Danışmanlar Kurulu ndan bildiri, delege, stant ve reklam konularında kongreye aktif olarak destek vermeleri ve bulundukları bölgelerde kongreyi daha fazla duyurmaları istendi. Kongre sekreteryasına ulaşan 44 bildiri özeti, çağrı metni kapsamında konuları çerçevesinde değerlendirildi. Bildiri eksiği tespit edilen aşağıdaki alanlara yönelik bildiri arayışı içine girilmesinde Danışmanlar Kurulu nun aktif katkı sağlaması gerektiği benimsendi. a. Kaynak teknolojisi uygulamalarında eğitim ve belgelendirme, b. Sektör kurum ve kuruluşlarının sorunları, c. Kaynak sektöründe ulusal örgütlenme sorunu, d. EWF (Avrupa Kaynak Federasyonu) ve IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) vb. organizasyonlar ile ilişkiler, e. Yurt içinde yürütülen uluslararası projelerde ortaya çıkan durum (belgelendirme, denetim, kalite kontrol), f. Üçüncü parti denetleme kavramı, kontrol ve denetleme firmalarının denetimi ve tanınırlığı (akreditasyon) g. Ülkemizde kaynaklı imalat alanında kalite sağlama, ulusal ve/veya uluslararası belgelendirme ve akreditasyon, h. Kaynaklı parçaların tahribatlı/tahribatsız muayenesi, i. Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı, j. Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene alanında çevre boyutu, k. Kaynak teknolojisi ekipmanları uygulamalarında enerji verimliliği, l. AB teknik mevzuat uyumu kapsamında kaynak teknolojisi alanındaki çalışma ve uygulamalar Yukarıda belirtilen ve/veya çağrı metni içeriğindeki konularda ilave bildiri sağlanması için Danışmanlar Kurulu yönlendirmesi ile Kongre Sekreteryasınca üyelerinden talepte bulunulması benimsendi. Bildiri değerlendirme sürecine Danışmanlar Kurulu nun görev alacağı, kurul dışında olup da aşağıda isimleri toplantı sırasında ifade edilen uzman kişilerden yararlanılabileceği değerlendirildi. Müfit Gülgeç Gazi Üniversitesi / Ankara Kemal Apalak Erciyes Üniversitesi / Kayseri Recep Kılık Erciyes Üniversitesi / Kayseri Bildiri değerlendirme sürecine ilave eklenebilecek uzman kişilere yönelik Kongre Sekreteryasınca Danışmanlar Kurulu üyelerinden talepte bulunulması benimsendi. Uzman Bildiri değerlendirmesi sonucu düzelti istenen bildirilerin gerekli düzeltiler yapıldıktan sonra yayınlanması hususunun dikkate alınması ifade edildi. Etkinliğin bundan sonraki yıllarda uluslararası olmasının gerek bildiri potansiyeli yaratmak gerekse katılımı arttırmak açılarından olumlu bir uygulama olacağı, bundan sonraki etkinliğin öneri çerçevesinde kurgulanmasının değerlendirilmesi ifade edildi. Sanayi katılımı için sektörü hedefleyen bölgesel ziyaretlerle ilgili çalışmanın devamının yarar sağlayacağı, gerçekleştirilenlere ilave diğer illerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekliliği vurgulandı. Bu ziyaretlerde geçmiş etkinlik kitap vb. belgelerin de sunulmasının etkinliğin daha iyi tanıtımını sağlayacağı görüşü ifade edildi. Katılımı arttırma amaçlı; etkinlik sırasında kaynak teknolojisini konu alan, katılımcılara yönelik ücretsiz seminerler düzenlenmesi, kaynak teknolojisi uygula- 39

4 malarını içeren yarışmalar yapılmasının değerlendirilmesi dile getirildi. Danışmanlar Kurulu nun alanın alt uzmanlık alanlarına yönelik uzmanlardan oluşturularak daha sık aralıklarla bir araya gelmesinin daha yararlı olacağı ifade edilerek, daha sonraki etkinliklerde bu değerlendirmenin dikkate alınabileceği benimsendi. KAYNAK TEKNOLOJİSİ VII. ULUSAL KONGRESİ VE SERGİSİ DÜZENLEME KURULU II. TOPLANTISI YAPILDI Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu ikinci toplantısı, 6 Haziran 2009 tarihinde Ankara Şube de yapıldı. Toplantı katılımcılarının isimleri şöyledir: S. Melih ŞAHİN Merkez Bünyamin AYDIN Merkez Hasan Emir KAVİ Adana Şube Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ Ankara Şube Şenol KARACA Ankara Şube Yılmaz YILDIRIM Ankara Şube Özgür AKÇAM Ankara Şube Fikret ÇARAL Bursa Şube Oktay ULUTAŞ Denizli Şube İbrahim ÖZÇAKIR Eskişehir Şube Orhan Tevfik OKUDUCU Gaziantep Şube Seyfettin AVCI İstanbul Şube Eyüp GERÇEKÇİOĞLU Kayseri Şube Prof. Dr. Erdinç KALUÇ Bahadır DEMİRCAN Konya Şube Burak BOZAĞAÇ Mersin Şube Osman Nuri UZUN Samsun Şube Füsun MÜFTÜOĞLU Zonguldak Şube Kongre Danışmanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar hakkında kısa bir bilgilendirmenin ardından toplantıda şu kararlar alındı: Ekli Danışmanlar Kurulu kararları üzerinde yapılan görüşme sonrası kararların olduğu gibi kabul edilmesine, Çağrı metni kapsamında gelen bildirilerin kongrenin ana teması olan eğitim ve belgelendirme konusunda yeterli olmadığı değerlendirildi. Konunun yüksek öğrenim öncesi, ön lisans ve lisans düzeyinde ele alınmasına, belirtilen doğrultuda çağrılı bildiri konuşmacı sağlanması için Yürütme Kurulu ve Kongre Sekreteryasına görev verilmesine, Aynı oturumda değerlendirilmek üzere sektörde eğitim ve belgelendirme konusunda yaşanan sorunlar ve fiili durumu içerecek çalışmanın konunun ilgililerince hazırlanarak sunulması için Yürütme Kurulu ve Kongre Sekreteryasına görev verilmesine, Sektör kurum ve kuruluşlarının sorunlarının irdeleneceği bir saha çalışması yapılabilirliğinin araştırılması için Yürütme Kurulu ve Kongre Sekreteryasına görev verilmesine, Danışmanlar Kurulu na aşağıda belirtilen isimlerin eklenmesine; Filiz Karaduman Koray Yurtışık Mustafa Turgut Özdemir Yukarıda alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi. TB SANAYİ KONGRESİ 2009 DÜZENLEME KURULU II. TOPLANTISI YAPILDI TB Sanayi Kongresi 2009 Düzenleme Kurulu ikinci toplantısı, 27 Haziran 2009 tarihinde Makina Mühendisleri Odası nda yapıldı. Kongre Hakkında Genel Bilgilenme, Kongre Programının Görüşülmesi, Dilek ve Öneriler gündemiyle gerçekleştirilen Düzenleme Kurulu toplantısına TB, odalar ve şubelerimizden 24 üye katıldı. Düzenleme Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber Çakar tarafından bugüne kadar yapılan çalışmaların özeti aktarıldı. 40

5 Gündem çerçevesinde söz alan Düzenleme Kurulu üyeleri çalışmaların geldiği noktayı olumlayarak görüşlerini ve önerilerini dile getirdi, bu doğrultuda çeşitli kararlar alındı. Hem TB Sanayi Kongresi 2009 a bir altlık oluşturması hem de yaşanan mevcut krizin bütünlüklü ve sektörel bazda ele alınarak değerlendirilmesi amacıyla 28 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen TB Sanayi Kongresi 2009 a Doğru Sanayi Sektörlerinin Durumu başlıklı bir günlük Sempozyum katılımcılar tarafından değerlendirilerek, etkinliğin başarılı ve önemli sonuçlar ortaya koyduğu yönünde görüş birliğine varıldı. Bu sonuçların mutlaka Aralık 2009 tarihinde yapılacak TB Sanayi Kongresi 2009 a taşınması ve ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kongreye, hazırlıkları devam eden iki adet alan çalışmasının sonuçları aktarılacak. Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı ile Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri konularındaki alan çalışmalarının gelmiş olduğu nokta da katılımcılarla paylaşılarak, değerlendirildi. Yapılan bilgilendirme ve değerlendirmeler ışığında Kongre ana başlığı; Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden Yapılanması, Planlamada Model Önerileri İstihdam Öncelikli Bölgesel Refah ve Kalkınma olarak belirlendi. Kongrede; Kriz Sürecinde Dünya Ekonomisi ve Rekabette Temel Eğilimler, Krizde Türkiye Sanayinin Durumu ve Geleceği, Alan Çalışması: Türkiye Sanayinde Öncelikli Sanayi Sektörleri ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı, Alan Çalışması: Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri, Planlama Olgusu ve Türkiye Sanayinin Öyküsü konuları ele alınarak irdelenecek. Ardından Kongre Yürütme Kurulunca hazırlanan Taslak Program üyelerle paylaşılarak görüşleri alındı ve programın içeriğinin zenginleştirilerek kabul edilmesi kararlaştırıldı. Etkinlikte Alan Çalışmaları ile Kongre Sunumları birer kitap ve CD olarak hazırlanacak ve katılımcılara sunulacak. Ayrıca Kasım 2009 tarihlerinde düzenlenecek TB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı nda çıkacak ilgili sonuçların (varsa) TB Sanayi Kongresi 2009 a aktarılması için çalışma yapılacak. Toplantı Katılımcıları: Mehmet SOĞANCI TB Alaeddin ARAS TB Elif ÖZTÜRK TB Burçak KARAMAN UYSAL Çevre MO Yaşar ÜZÜMCÜ Gıda MO Özkan TALAY Harita KMO Hasan KOÇ Kimya MO Mustafa ARTAR Peyzaj MO Fatih TAŞDÖĞEN Ziraat MO Emin KORAMAZ Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Mustafa YAZICI Baki ÇINAR A. Selçuk SOYLU Bedri TEKİN Hüseyin ATICI Adana Alaaddin EKSİN Ankara Mustafa KARAMAN Antalya Remzi ERİŞLER Bursa Hüseyin HADIMLI Denizli R. Erhan KUTLU Eskişehir Ali PERİ Gaziantep Orhan OKUDUCU Gaziantep İlter ÇELİK İstanbul Mehmet ÖZSAKARYA İzmir Naci ERÇOLAK Mersin Oğuz TÜRKYILMAZ Kon. Yür. Kur. Üy. Yunus YENER Kon. Yür. Kur. Üy. Emin UYSAL Kongre Sekreteri 41

6 Etkinlik Takvimi KONGRE - KURULTAY - SEMPOZYUM TAKVİMİ Makina Mühendisleri Odası nın her dönem çalışma programında yer alan Kongre- Kurultay- Sempozyum etkinliklerine Ekim ayından itibaren devam edilecektir. Buna göre, 42. Dönem Çalışma Programı nı kapsayan iki yıllık süre içinde toplam 22 Kongre-Kurultay-Sempozyum etkinliği gerçekleştirilmektedir. Bu dönem 12 si gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek 10 etkinliğin programı aşağıdadır. Etkinlik Adı Sekreterya Tarih Altı Sigma ve Yalın Konferansı 2008 İzmir 9-11 Mayıs 2008 Asansör Sempozyumu 2008 İzmir -EMO Mayıs 2008 VI. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi İzmir - İstanbul Ekim 2008 VII. Ölçümbilim Kongresi ve Sergisi İzmir - Eskişehir 30 Ekim-1 Kasım 2008 Öğrenci Üye Kurultayı 2009 Merkez Mart 2009 II. Enerji Verimliliği Kongresi Kocaeli/İstanbul/Bursa 9-11 Nisan 2009 EİM Bahar Konferansları 2009 İzmir Nisan 2009 V. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Adana/Gaziantep Nisan 2009 IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı İzmir 6-9 Mayıs 2009 X1. Otomotiv Sempozyumu Kalıpçılık ve Tasarım Bursa 8-9 Mayıs 2009 V. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Eskişehir Mayıs 2009 II. Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı Merkez Mayıs 2009 V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Kayseri Ekim 2009 V. Makina Tasarımı ve İmalat Teknolojileri Kongresi Konya Ekim 2009 IV. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi Denizli Ekim 2009 Türkiye II. Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi Zonguldak 4-6 Kasım 2009 IV. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Mersin 6-7 Kasım 2009 III. Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi Samsun 6-7 Kasım 2009 Kaynak Teknolojileri VII. Ulusal Kongresi ve Sergisi Ankara Kasım 2009 VII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Kocaeli Kasım 2009 TB Sanayi Kongresi 2009 Merkez Aralık 2009 V. Demir-Çelik Kongresi Zonguldak Eylül-Ekim

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ 11-12 Aralık 2009, Ankara tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6 Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM/MEDAK) 41. DÖNEM SEÇİMLERİ YAPILDI

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM/MEDAK) 41. DÖNEM SEÇİMLERİ YAPILDI ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM/MEDAK) 41. DÖNEM SEÇİMLERİ YAPILDI 41. Dönem EİM/MEDAK seçimleri; 8 Temmuz 2006 tarihinde 40. Dönem EİM/MEDAK Üyeleri ve 41. Dönem Şube EİM/MDK

Detaylı

ETKİNLİK ADI ŞUBESİ YERİ TARİHİ. Asansör Sempozyumu 2010 İzmir İzmir Mayıs Öğrenci Üye Kurultayı 2011 Merkez Ankara 26 Mart 2011

ETKİNLİK ADI ŞUBESİ YERİ TARİHİ. Asansör Sempozyumu 2010 İzmir İzmir Mayıs Öğrenci Üye Kurultayı 2011 Merkez Ankara 26 Mart 2011 BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUMLAR 5.1.1 43. Dönem Oda Etkinlikleri ETKİNLİK ADI ŞUBESİ YERİ TARİHİ Asansör Sempozyumu 2010 İzmir İzmir 21-23 Mayıs 2010 Öğrenci Üye Kurultayı 2011

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

BELGELENDİRME KURULLARI TOPLANTISI YAPILDI

BELGELENDİRME KURULLARI TOPLANTISI YAPILDI Toplantılar BELGELENDİRME KURULLARI TOPLANTISI YAPILDI Belgelendirme Program Kurulları (BPK), Sınav Değerlendirme Kurulları (SDK) ve Danışmanlar Kurulu üyelerinin katılımı ile 6 Kasım 2010 tarihinde Oda

Detaylı

DANIŞMA KURULU II. TOPLANTISI

DANIŞMA KURULU II. TOPLANTISI 13.ÇALIŞMA DÖNEMİ DANIŞMA KURULU II. TOPLANTISI 23 ARALIK 2012 ÇALIŞMA RAPORU OCAK 2012 / KASIM 2012 (11 AYLIK ) ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ ŞUBEMİZ; İL TEMSİLCİLİĞİ 3 İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 3 MESLEKİ DENETİM BÜROSU 1 YÖNETİM

Detaylı

EİM MEDAK BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI

EİM MEDAK BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI EİM MEDAK BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 43. Dönem 1. toplantısı, 5 Haziran 2010 tarihinde Oda i nde gerçekleştirildi. 43. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK. TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK. TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları 1 Sunum İçeriği 1. Makina Mühendisleri Odası 2. Kongre, Kurultay, Sempozyumlar 3. Oda Periyodikleri

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

BÖLÜM 15 TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ

BÖLÜM 15 TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ BÖLÜM 15 TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 46. Dönem Çalışma Raporu BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz Birliğin çalışmalarında

Detaylı

bölüm 17 tmmob çalışmalarında odamız

bölüm 17 tmmob çalışmalarında odamız bölüm 17 tmmob çalışmalarında odamız BÖLÜM 17. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 42. Dönem çalışma programında da belirttiği gibi TMMOB yi 24. Oda olarak gören tüm anlayışlara

Detaylı

basında odamız basında odamız Ekim 2010 Ekim 2010 Ekim / Ekim Ekim 2010 Ekim 2010

basında odamız basında odamız Ekim 2010 Ekim 2010 Ekim / Ekim Ekim 2010 Ekim 2010 basında odamız Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ın Ağustos ayında yaptığı Depremlere Karşı Önlemler Bütünlüğü ve Güvenli Yapılaşma İçin Yeni Bir Yapı Denetim Yasası Çıkarılmalıdır/TMMOB ye Bağlı

Detaylı

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI tmmob makina mühendisleri odası (I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Bildiriler Kitabı 20 Kasım 1999 Ankara Yayın no 244 . * JMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 36/1-A 06440 Demirtepe

Detaylı

basında odamız basında odamız

basında odamız basında odamız basında odamız Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Naci ERÇOLAK ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ın Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin açılışında yaptıkları konuşmalar ve etkinlik

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

GÖZETĐM VE YENĐDEN BELGELENDĐRME KRĐTERLERĐ

GÖZETĐM VE YENĐDEN BELGELENDĐRME KRĐTERLERĐ 3.3. Gözetim/Yeniden Belgelendirme Đçin Gerekli Koşullar Puanlama için yapılacak faaliyetler ve puan değerleri tabloda verilmiştir. Her bir belgelendirme programı için hangi etkinliklerin o yıl için kapsamda

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI Etkinlik hazırlık çalışmaları; 9 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da yapılan TB Sanayi Kongresi 2011, 30 Nisan 2011 tarihinde 'de düzenlenen V. Bakım Teknolojileri Kongre

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 24 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır. Şubemiz

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Nisan

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar Oda dan haberler Saymanlar Toplantısı Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Yunus YENER Oda Merkezi Hüseyin NURGEL Adana Şube Kamuran BASKIN Ankara Şube Eyüp SAYDAM Antalya

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER. 46. Dönem Çalışma Raporu 5.1 KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUMLAR

BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER. 46. Dönem Çalışma Raporu 5.1 KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUMLAR BÖLÜM 5 ETKİNLİKLER 46. Dönem Çalışma Raporu BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, örgütsel birikimi ile meslek alanlarına yönelik

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI IV. Enerji Verimliliği Kongresi 1. Düzenleme Kurulu toplantısı 18 Haziran 2016 tarihinde 'de yapıldı. Şuayip

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

BÖLÜM 5. Etkinlikler

BÖLÜM 5. Etkinlikler BÖLÜM 5 Etkinlikler Bölüm 5 BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, örgütsel birikimi ile meslek alanlarına yönelik Ulusal düzeyde

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

TOPLANTIYA KATILANLAR:

TOPLANTIYA KATILANLAR: V. DEMİR ÇELİK KONGRESİ VE SERGİSİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi Toplantı Yeri : 05 Haziran 2010 Cumartesi : MMO Zonguldak Şubesi Toplantı Salonu Toplantı Saati : 14 00 Gündem

Detaylı

tmmob mmo bursa şubesi

tmmob mmo bursa şubesi 6. SEMİNER, KONFERANS VE PANELLER a. Aylık Söyleşiler TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubemiz, meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak, ülke ve toplum sorunlarını tartışmaya açmak, çözümler

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içerisinde

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

BÖLÜM 10 YAYIN ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 10 YAYIN ÇALIŞMALARI BÖLÜM 10 YAYIN ÇALIŞMALARI 46. Dönem Çalışma Raporu BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara

Detaylı

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi HİDROLİK 2011 PNÖMATİK 2 1 1 İLETİŞİM : TMMOB Makina Mühendisleri Odası si Tel: (0 2 3 2 ) 4 4 4 8 666

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. BursaŞubenin tarih ve 275nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. BursaŞubenin tarih ve 275nolu kararı üzerine görüşüldü. ALINAN KARARLAR 08.08.2018 1. BursaŞubenin 31.07.2018 tarih ve 275nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 1202 Şube önerisi doğrultusunda;uümf Makina Bölümünden 41 öğrencinin yaz dönemi stajlarını 06

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

KARAR NO: 2158 Şube ve Temsilcilikler teknik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması yapıldığından

KARAR NO: 2158 Şube ve Temsilcilikler teknik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması yapıldığından 13.01.2015 ALINAN KARARLAR 1. Oda Araçları üzerine görüşüldü. KARAR NO: 2158 Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erdal TAŞ'a yetki verilmesine, FİAT PALİO VAN SOLE 1.3 MULTİJET

Detaylı

SOMA MADEN KAZASINDA YİTİRDİKLERİMİZ

SOMA MADEN KAZASINDA YİTİRDİKLERİMİZ Işığım söndü, işte gidiyorum.., Ah, en çok da şimdi, bir bilseniz Nasıl da bulutları, ağaçları, gökyüzünü özlüyorum. Işığım söndü.. Hoşçakalın, arkadaşlarım çoktan gitti, Artık ben de gidiyorum... Şerif

Detaylı

BÖLÜM 2. BÜRO ÇALIŞMALARI BÖLÜM 3. ODA TOPLANTILARI

BÖLÜM 2. BÜRO ÇALIŞMALARI BÖLÜM 3. ODA TOPLANTILARI BÖLÜM 2. BÜRO ÇALIŞMALARI Odamız 43. Dönemde büro çalışmalarına gereken önemi vermekte, büro çalışanlarımız çağımızın ihtiyaçlarına uygun bir ortamda, teknolojinin son yeniliklerini kullanarak çalışmaktadır.

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI Etkinlik hazırlık çalışmaları, 9 Ekim 2010 tarihinde 'de Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin Şube de

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 b a s ı n d a o d a m ı z Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi hazırlıkları, Makina Magazin Dergisinde Kaynak sektöründe yükseliş trendi sürüyor başlıklı haberin içinde yer aldı. Oda Enerji Çalışma

Detaylı

40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak ilan edilen adreste saat 10.20 de Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından açıldı.

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

mmo bülteni kasım 2006/sayý 102 KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

mmo bülteni kasım 2006/sayý 102 KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları yapılan Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içerisinde yapılan Düzenleme

Detaylı

kasım 2006 günce mmo bülteni Günce aralık 2006/sayý 103 3 Kasım 2006 Cuma 4 Kasım 2006 Cumartesi 1 Kasım 2006 Çarşamba 2 Kasım 2006 Perşembe

kasım 2006 günce mmo bülteni Günce aralık 2006/sayý 103 3 Kasım 2006 Cuma 4 Kasım 2006 Cumartesi 1 Kasım 2006 Çarşamba 2 Kasım 2006 Perşembe kasım 2006 günce 3 Kasım 2006 Cuma İzmir de 3-4 Kasım 2006 tarihleri arasında IV. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansı açılışı yapıldı. Konferans açılışına Odamız adına OYK Sayman Üyesi Ahmet Eniş ve

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI

ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI ODA / ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI 41. Dönem Oda / Şube Yönetim Kurulu Sekreter ve Sayman Üyeler II. Toplantısı, 25 Şubat 2007 tarihinde Ankara da yapıldı. Toplantıda

Detaylı

Sayı: 68 Kasım Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:14 Adıgüzel Çarşısı K:1 D:1 Şişli/İSTANBUL

Sayı: 68 Kasım Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:14 Adıgüzel Çarşısı K:1 D:1 Şişli/İSTANBUL Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Sayı: 68 Kasım 2017 Sosyal Medyada

Detaylı

bölüm 18 tmmob çalışmalarında odamız

bölüm 18 tmmob çalışmalarında odamız bölüm 18 tmmob çalışmalarında odamız Bölüm 18. TMMOB Çalışmalarında Odamız Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 41. Dönem Çalışma Programında da belirtildiği gibi TMMOB yi 24. Oda olarak gören tüm

Detaylı

KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU

KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU Asıl Mustafa Yazıcı A.Özcan Bayrakçı Şükrü Bostanbaş Fazil Ateş Ramis Taştekin M.Yakup Gültekin Bedri Yecan Tamer Özben Muzaffer Ağlamış Serdar Adem Çetin Mustafa

Detaylı

1.4 Sayılarla Oda Çalışmaları. 3.1 Oda Yönetim Kurulu Toplantıları. 18 Aylık Çalışma Raporu

1.4 Sayılarla Oda Çalışmaları. 3.1 Oda Yönetim Kurulu Toplantıları. 18 Aylık Çalışma Raporu 1.4 Sayılarla Oda Çalışmaları 18 aylık dönemde yapılan çalışmaların sayısal verileri aşağıdadır: MİEM Kurs Sayısı 547 MİEM Kursuna Katılım Sayısı 9884 Yetki/Uzmanlık Belgesi Sayısı 7366 Basın Açıklaması

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

ODA dan. Teknik Görevlilere Motor-Şasi Tespitleri Konusunda Eğitim

ODA dan. Teknik Görevlilere Motor-Şasi Tespitleri Konusunda Eğitim ODA dan Teknik Görevlilere Motor-Şasi Tespitleri Konusunda Eğitim TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının 08 Mart 1986 Tarih ve 19041 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Mart ayı

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 31 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 31 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 31 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 28 Temmuz 2017, Cuma TOPLANTI SAATI : 10.00 TOPLANTI YERİ : İMO Toplantı Salonu - ANKARA TOPLANTI BAŞKANI

Detaylı

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ SUNUŞ Ülkemizde yüksek yapılaşma, iş ve ticaret merkezlerinin sayısındaki artış, kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması asansöre olan gereksinimi artırmıştır. Asansör sektörü içinde güvenlik, konfor,

Detaylı

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 15.05.2004 Yer : Ankara/Keykan Otel Katılım : 83 Kişi Gündem 1- Yeni dönem çalışmalarının değerlendirilmesi 2- Diğer görüş ve öneriler

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

basında odamız Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007

basında odamız Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 Aralık 2007 b a s ı n d a o d a m ı z Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ın yaptığı, Enerji Sorununun Çözümü Doğrultusunda BOTAŞ ve TPAO Birleşmeli, Aynı Şekilde Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Kuruluşları

Detaylı

ODA DAN. Sekreterler Toplantısı

ODA DAN. Sekreterler Toplantısı ODA DAN Sekreterler Toplantısı Sekreterler toplantısı 28-29 Ekim 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar Mehmet SOĞANCI Merkez Melih ŞahĐn Merkez Ali Ekber Çakar Merkez Tahsin Akbaba

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

TURKLAB Bülten Nisan-Mayıs-Haziran

TURKLAB Bülten Nisan-Mayıs-Haziran TURKLAB Bülten 2018 Nisan-Mayıs-Haziran TURKLAB Akademi ISO/IEC 17025:2017 Revizyon Geçiş Eğitimi TURKLAB Akademi tarafından 17-18 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen, ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 161 30. dönem çalışma raporu EMO-Genç Üye Toplantısı 7 Mart 2014 / 28 Mart 2014 Bahar dönemi EMO-Genç toplantılarının ilki 7 Mart 2014, ikincisi 28 Mart 2014 tarihinde Şubemizde gerçekleştirildi.

Detaylı

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI Sekreterler-Saymanlar toplantısı 29.04.2000 tarihinde Oda Merkezinde Yazışmalar, Yeni Kayıt, Kimlik Yenileme, Büro Tescil Belgeleri, Adres Değişikliği Talebi, Oda Mali

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere 164 kişi katılarak belgelerini aldı.

Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere 164 kişi katılarak belgelerini aldı. Araçlar n LPG'ye Dönüflümü Mühendis Yetkilendirme Kursu: 2006-2007 çalışma döneminde 1 adet kurs düzenlenmiş olup, 23 kişi katılarak belgelerini almıştır. Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve

Detaylı

KOMĐSYONLARDAN... EĐM/MEDAK. 11 Haziran 2000 tarihinde yapılan toplantıda seçimler sonucu EĐM/MEDAK Komisyonu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

KOMĐSYONLARDAN... EĐM/MEDAK. 11 Haziran 2000 tarihinde yapılan toplantıda seçimler sonucu EĐM/MEDAK Komisyonu aşağıdaki gibi oluşmuştur. KOMĐSYONLARDAN... EĐM/MEDAK 11 Haziran 2000 tarihinde yapılan toplantıda seçimler sonucu EĐM/MEDAK Komisyonu aşağıdaki gibi oluşmuştur. ASIL Dilek ÇALIŞAN Nedret YAYLA Tayfun ÇAYLAN Orhan SAĞLAM Nükhet

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları, yapılan Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içerisinde yapılan Düzenleme

Detaylı

KOMĐSYONLARDAN. 1- Đzmir, Antalya, Denizli, Mersin, Đstanbul, Bursa MDK lar faaliyetleri üzerinde konuşuldu.

KOMĐSYONLARDAN. 1- Đzmir, Antalya, Denizli, Mersin, Đstanbul, Bursa MDK lar faaliyetleri üzerinde konuşuldu. KOMĐSYONLARDAN EĐM/MEDAK 5.toplantısı 30 Eylül 2000 de Kocaeli Şube de yapıldı. 1- Đzmir, Antalya, Denizli, Mersin, Đstanbul, Bursa MDK lar faaliyetleri üzerinde konuşuldu. 2- El kitabının hazırlanmasında

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014)

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014) TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU ÇALIŞMA RAPORU (2012-2014) Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK), Ekim 2012 de yapılan seçim sonrasında çalışmalarına devam etmiştir. Çalışma raporunda 2012-2014 döneminde

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU 19 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU 19 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU 19 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25.01.2019, Cuma TOPLANTI SAATI : 14:00 TOPLANTI YERİ : İMO Bursa Şube Toplantı Salonu Bursa ÜYELER

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler 185 186 TMMOB İMO Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/891cce84a6135ed_ek.pdf 23.11.2007

Detaylı

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI KOMĐSYONLARDAN A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 20.04.2002 Toplantı Yeri : MMO Merkez Toplantıya Katılanlar Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Şenol KARACA Fırat ANDĐÇ

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme ve Danışmanlar Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içerisinde

Detaylı