Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterleri TÜRKÇE VERSİYON Herhangi bir şüphe durumunda Ingilizce versiyonunu dikkate alınız. Kontro Eden: BVQI Turkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterleri TÜRKÇE VERSİYON Herhangi bir şüphe durumunda Ingilizce versiyonunu dikkate alınız. Kontro Eden: BVQI Turkiye"

Transkript

1 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 1 of 25 EUREPGAP Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterleri Meyve ve Sebze Version 2.1-Ekim04 Yürürlük tarihi: 29 Ekim 2004 den itibaren geçerlidir. 1 Mayıs 2005 ten itibaren zorunludur

2 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 2 of 25 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.İZLENEBİLİRLİK 2.KAYIT TUTMA VE DAHİLİ İÇ DENETİM 3.ÇEŞİTLER, FİDANLIK VE FİDELİKLER 4.ALAN TARİHÇESİ VE ALAN YÖNETİMİ 5.TOPRAK VE SUBSTRAT YÖNETİMİ 6.GÜBRE KULLANIMI 7.SULAMA VE FERTİGASYON 8.BİTKİ KORUMA 9.HASAT 10.ÜRÜN İŞLENMESİ 11.ATIK VE KİRLİLİK YÖNETİMİ, GERİ DÖNÜŞÜM VE TEKRAR KULLANIM 12.İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI 13.ÇEVRESEL KONULAR 14.ŞİKAYET FORMU EK 1+A6 EK 2

3 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 3 of 25 GİRİŞ İlkeler Bu protokol, bahçe bitkilerinin (örneğin: meyve, sebze, patates, salatalar, kesme çiçek ve fide-fidan) evrensel üretimini en uygun yöntemlerle yapabilmek için geliştirilen ve temel esasları içeren İyi Tarım Uygulamaları nın (İTU) (Good Agricultural Practices - GAP) çerçevesini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu belge Avrupa daki lider perakendeci organizasyonların kabul ettikleri minimum standartları içermektedir, öte yandan, bazı bireysel perakendeciler ve üreticiler tarafından kabul edilen standartlar bu dokümanda sözü edilenleri aşabilir ve/veya farklılık gösterebilir. Ayrıca bu protokol tarımsal üretimde kullanılan yöntemler için geçerli bir tanımlayıcı rehber değildir. EUREP üyeleri, amacı çevreye ve doğaya en az zarar verecek şekilde en iyi tarım yapmak olan birçok üretici, üretici grupları, üretici organizasyonları gibi kuruluşların bu konudaki yerel ve ulusal kuralların geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili olan tüm faaliyetlerini takdirle karşılamaktadır. EUREP üyeleri üreticilerin bu alandaki imkanlarını dahada iyileştirmek amacını gütmekte olup, mevcut en iyi tarım uygulamalarının anahtar elemanlarının tanımlandığı İTU çerçevesinde, mevcut uygulamaların bu standarda göre karşılaştırmasına tabi olmasını ve daha da iyiye götürülmesi için rehberlik sağlamasını desteklemektedirler. EUREPGAP, Zararlılarla Entegre Savaş (IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliğinin (ICM) tarım ürünlerinin ticari olarak üretimi için birleştirilerek uygulanmasını da amaçlamaktadır. IPM/ICM uygulamaları, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için EUREP üyeleri tarafından mutlak gerekli olarak kabul edilmektedir. EUREP, HACCP ın (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) kullanılmasını da teşvik etmekte ve prensiplerini desteklemektedir. Ürün üretim zincirinde yer alan bütün organizasyonların ITU nın tam anlamıyla desteklenerek uygulanması için üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları benimsemeleri temel esastır. Şayet taze ürünlerde tüketici guruplarının güveninin kalıcı olması isteniyorsa ITU nın kesinlikle kullanılması ve uygun olmayan üretim tekniklerinin elimine edilmesi gerekmektedir. Bütün üreticiler ulusal ve uluslar arası kanunlara uygun üretim yaptıklarını göstermek zorundadırlar. Bütün üreticiler şu konularda kesinlikle kararlı olduklarını gösterebilmelidirler: a) ürünün kaliteli ve güvenli olduğuna dair tüketicinin güvenini sağlamak, b) doğayı ve yabani hayatı koruyarak, çevre üzerindeki yıkıcı etkileri en aza indirmek c) kimyasal zirai ilaçların kullanımını en aza indirgemek d) doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımının geliştirilmesi; e) çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması yönünde bir tutum içerisinde olunması.

4 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 4 of 25 Bağımsız Denetim: Üreticiler EUREP GAP onayını EUREP tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kontrol kuruluşlarından alabilirler. Bu standardın dökümanları şunlardır: 1. Standardların dayanağını oluşturan, kuralları koyan ve başvurulması gereken EUREPGAP Genel Yönetmeliği 2. Üreticilerin standardların her bir koşuluna nasıl uygun davrandıklarını özel olarak detaylandıran, ve üreticinin uymakla yükümlü olduğu EUREPGAP Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri. 3. Üreticilerin harici denetimlerine ve yıllık olarak yapılması gereken iç denetimlere temel oluşturan ve yerine getirilmesi zorunlu olan kriterleri tanımlayan EUREPGAP Kontrol Kriterleri Listesi. Standardlar EUREPGAP Genel Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi, Zorunluluk (kırmızı alan), Zorunluluk (sarı alan) ve ler (Yeşil alan) şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Bütün Kontrol Noktaları denetimde incelenmeli ve şu cevaplar alınmalıdır: uygunluk (evet), uygunsuzluk (hayır), Geçerli Değil (G/D). G/D hükmü Uygunluk Kriterinin G/D Yok şeklinde belirlendiği kontrol noktalarında verilemez. Geçersiz Durumlar: Sadece Üretici/Üretici Gurubu herhangi bir İşleme ve Depolama yoktur şeklinde bir bilgi vermiş ise (Genel Yönetmelik Bölüm 10; tescil işlemlerine bakınız) Bölüm 10 da geçen Kontrol Noktalarında G/D kullanılabilir. Sorumluluğun Alınmaması: FoodPLUS GmbH ved EUREPGAP onayı almış Sertifikasyon Kuruluşları bu standard altında sertifikalandırılmış ürünün güvenliğinden kanuni olarak sorumlu değildirler. Kopye Hakkı: Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH.;, Kopye Hakkı btün standard dökümanlarını kapsamaktadır. Sadece değiştitilmemiş formatta olan dökümanların fotokopisine izin verilmektedir. Tescil: Yönetmeliğin 4 ve 10. bölümlerindeki Tescil ve Sertifikasyonla ilgili talimatlara bakınız. Tanımlamalar: Bu dökümanda verilen terimlerin tanımlamalarının anlaşılabilmesi için Genel Yönetmeliğin Ek 10. kısmına bakınız.

5 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 5 of 25 Bu belgenin kullanılması: Bu döküman Üreticinin sertifikalandırılmayı arzu ettiği kapsamlarda Üretimin EUREPGAP standardlarına uygunluğunu incelemek için kullanılır. Mevcut bulunan kapsamlar için Genel Yönetmelik bölüm 10.6 kısmına bakınız), EUREPGAP Genel Yönetmeliği belgesinde denetim kuralları tamamıyla uygun bir şekilde belirlenmiştir. Bu dökümanda Tescil Edilmiş Ürün aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 1) Mahsül, Hasat öncesi tescil edilmiş/edilecek üründür. 2) Ürün: (hasat edilmiş ürün) tescil edilmiş ürün anlamında kullanılır. Uygunluğun incelenmesi öncelikle ürünlerin üretim alanı, üretimin hasata kadar olan dönemiyle ilgili olan kayıtların varlığını gerektirmektedir (şayet söz konusu ise arazi, bahçe veya seralar içinde), ayrıca Ürün İşleme Alanındaki mevcut ürün veya ürün guruplarına ait olan dökümanlar. Bu dökümanda her nerede kendi başına mahsül geçerse bu Tescil Edilmiş Ürün Mahsülü anlamına gelir, ve hernerede üretim geçerse bu da Tescilli Ürün Üretimi anlamına gelir. Kendi haline kullanılmış olan bazı terimlerin tam olarak anlaşılabilmesi için bunların en yakındaki cümlenin başlığı altında okunması gerekir. (Örneğin: ''kutu'' kelimesi numaralı noktada bahsedilmiş olup anlamı ''Boş Bitki Koruma Ürünü Kutuları'' dır ve bu bölümün başlığından 8.9 ''Boş Bitki Koruma Ürünü Kutuları'' da anlaşılabilmektedir. Bu döküman 14 farklı bölüm ve 2 Ek halinde bölünmüş olup; toplamda 214 Kontrol Noktası, 49 Zorunluluk, 99 Zorunluluk ve 66 şeklinde bölünmüştür. Bu döküman aşağıda diagram da gösterildiği gibi meyve ve sebze üretimini kapsamaktadır. EUREPGAP CPCC KAPSADIGI ÜRÜNLERIN ÜRETIM SAFHALARI Mahsül Ürün ürün islemesi yoksa G/D cevabi verilebilir 3 4 5, 6, 7 & 8 Tohum, Fidelik Alan seçimi Ürün üretimi Hasat ve tasima 9 10 Depolama Yikama Ilaçlama 11, 12 & 13 Çevre, atik & kirlilik, isçi sagligi, güvenligi ve yasam standardi 1, 2 & 14 Dökümantasyon, Izlenebilirlik ve Kalite Sistemi Gereklilikleri Üretici Guruplari için Ilave Kalite YönetimiSistemigereklidir. (Genel Yönetmelikten bakiniz) Üretim Isleme Akisi 1, 2 & 14 EUREPGAP CPCC Bölümleri Ilave EUREPGAP gereklilikleri

6 Page: 6 of İZLENEBİLİRLİK 1.1 EUREPGAP a kaydedilmiş ürünlerin; kayıtlı üretim birimindeki EUREPGAP sertifikalı ürün yetiştirilmişolduğu dökümantasyon sistemi sayesinde, kayıtlı üreticilere kadar takip ve kayıt altına alınmış üretim birimine kadar edilebilmesini sağlıyor, veya, bir Üretici Gurubu sözkonusuysa en son takip edilebiliyormu? müşteriye kadar ürün takibine izin veriyor. G/D Yok 2. KAYIT TUTMA VE İÇ DENETİM Bütün kayıtlara kontrol Üreticiler güncel kayıtlarını kanuni olarak daha uzun sürelerde tutması sırasında gerekmiyorsa, en azından iki sene dosyalarında tutarlar. EUREPGAP a 2.1 ulaşılabiliyormu ve bu kayıtlar en az iki yıl başvuru yapılmadan önceki dönemlere ait kayıtlar istenmez. Yeni başvuru süreyle saklanıyormu? yapanlar en azından kontrol öncesindeki üç aylık döneme ait kayıtları tam olarak tutmalıdırlar. G/D Yok 2.2 Üretici yılda en azından bir kere EUREPGAP EUREPGAP İç Denetiminin yıllık olarak yapıldığını dökümanlarla standardalarına göre kendi iç denetimini göstermek mümkün. G/D Yok yapıyormu? 2.3 İç Denetim döküman halinde kayıt altına EUREPGAP Kontrol Kriterleri Listesi döküman halinde tamamlanmıştır. alınmış mı? G/D Yok 2.4 İç denetimlerdekibulgulara göre etkin düzeltici Geçerli düzeltici faaliyetler döküman haline getirilmiş ve yürürlüğe faaliyetlerde bulunulmuşmu? sokulmuş. G/D Yok 3. ÇEŞİTLER VE ANAÇLAR 3.1 Çeşit veya Anaç seçimi Kayıt altına alınmış olan ürünlerin üretildikleri Anaç ürünlerin üretilmesinde kullanılan teknikler, sonuçta kayıt altına anaç ürünler (örneğin; tohum alınan ürünler) alınmış ürünlerin üretilmeleri esnasında kullanılacak olan bitki koruma ve in üretim tekniklerinin de önemi üreticiler gübreleme materyalleri gibi girdilerin minimize edilebilmelerini sağlayabilir. tarafından biliniyormu? 3.2 Tohum/Anaç Kalitesi Tohumun kalitesini (hastalık, zararlı ve virustan ari vs) gösteren ve çeşit saflığı, çeşit Tohumla ilgili olarak, kalite sertifikası, çeşit saflığı, çeşit ismi, üretim ismi, üretim numarası ve satıcıyı içeren bir numarası ve tohumun satıcısını içeren bir döküman var. döküman varmı? 3.3 Hastalık ve Zararlılara Dayanım Üretimi yapılan çeşitler ticari olarak önem Üretici mümkün olduğunda üretimini yaptığı çeşitlerin hastalıklara karşı taşıyan hastalık ve zaralılara karşı dayanıklı veya toleranslı olduğunu gösterebilmelidir. dayanıklı/toleranslı mı? 3.4 Tohum uygulamaları ve ilaçlamaları Tohum ilaçlamaları kayıt altına alınmışmı? Tohum veya diğer üretim materyali ilaçlandığında kullanılan ilaçların isimleri, hedef alınan hastalık veya zararlıların isimleri kayıt altına alınmış ve dökümanlar mevcut. 3.5 Üretim Materyali Kullanılan üretim materyalinin resmi olarak Bir bitki sağlık sertifikası var ve bu sertifika kanunlara veya bu sektör için tanınmış bitki sağlık sertifikası varmı? geçerli olan yönetmeliklere uygundur. Bitkiler üzerinde gözle görünebilir hastalık, böcek zararları olması Kullanılan üretim materyali gözle görünür durumunda, ilaçlamayı gerektirecek bir açıklama bulunmalıdır. (örneğin: hastalık ve zararlı sorunlarından arimidir? uygulama limiti) Kullanılan üretim materyalinin kalite veya Kullanılan üretim materyalinin amaç için uygun olduğunu gösteren üretimi döküman halinde garanti edilebiliyormudökümanlar; kalite sertifikası, tedarik kuralları veya imzalı dökümanlar? halinde mevcut. Gözle görünebilir hastalık ve böcek zararlarını takip etme sistemini de Kapalı alan fide-fidan üretimlerindebitki sağlığı içeren bir kalite kontrol sistemi mevcut ve takip sisteminin güncel kayıtları kalite kontrol sistemleri yürürlüktemi? mevcut. Kapalı alan üretim materyali üretim sırasında Kapalı alan üretim materyali üretim yerlerinde üretim esnasında kullanılan uygulanan bitki koruma ürünleri kayıt altınabitki koruma maddeleri ile ilgili kayıtlar ürün ismi, kullanım tarihi ve alınmışmı? dozlarıyla birlikte mevcut.

7 Page: 7 of Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Üretimi yapılan türlerin GMO açısından Kayıtlı üretici veya üretici gurubu üyeleri ülkelerindekigeçerli olan kanunun yetiştiriciliği yapılan ülkenin kanunlarına uyum fotokopisine sahip olup bu konuda aykırı bir durum yoktur. GMO çeşitlerin sağlıyormu? kullanılmaması durumunda. G/D Yok Yetiştiriciliği yapılan kayıtlı ürün veya üretim Şayet GMO çeşitler ve/veya Genetik Modifikasyona uğramış orjinden gele materyali hakkında Genetik Modifikasyona ürünlerin kullanılması durumunda, üretim materyalinin ekimi, dikimi, GMO uğramış orjinden geldiğine dair herhangi bir çeşitlerin veya GM orjinli ürünlerin kullanılması ile ilgili yazılı dökümanlar döküman varmı? mevcuttur. 4. ÜRETİM ALANI TARİHÇESİ VE ALAN YÖNETİMİ 4.1 Üretim Alanı Tarihçesi Gıda güvenligi, üretici ve çevre sağlığı açısından yapılan bir risk araştırması mevcut olup, arazinin kullanılmaya başlanmasından önce, Yeni üretim alanlarıylailgili olarak, ürün, üretici toprak tipi, erozyon, yeraltı suyunun kalitesi ve derinliği, sürdürülebilir su ve çevre sağlığı gibi konuların dikkate alındığı kaynaklarının, üretim alanı ve yakın alanların üzerindeki etkileri gibi ve bu alanın üretim açısından uygunluğunu konuları içermektedir. (Bakınız: Ek 1, EUREPGAP Yeni plantasyonların inceleyen bir risk degerlendirmesiyapılıyormu risk araştırması hakkında tavsiyeleri). Risk araştırması kontrol altına? alınamayacak ve sağlık ve/veya çevre üzerinde kritik bir risk olduğunu tesbit ederse, sözkonusu yer tarımsal alan olarak kullanılmamalıdır. Yeni tarım arazilerinde tanımlanan riskleri minimize etmeye yönelik stratejileri Tanımlanan her risk, önemi ve olabilirliğiyanında bunu kontrol etmek veya belirleyecek bir düzeltici faaliyet planı mevcut önlemek için alınan tedbirleri de belirler. mu? 4.2 Üretim Alanı Yönetimi EUREPGAP dökümantasyon kriterlerine bağlı olarak söz konusu olan ve Bütün arazi, bahçe veya sera için bir kayıt ürün bulunan herbir üretim alanı ve burada yapılan bütün zirai faaliyetleri tutma sistemi oluşturulmuş mu? de içeren döküman halinde bir kayıt sistemi mevcuttur. G/D Yok Herbir arazi, bahçe veya sera fiziksel olarak tanımlanabilmelidir.örneğin: Arazi, bahçe veya seralarla ilgili olarak gözle tanımlama,harita, arazi işaretlerive/veya örneğin söz konusu olan alanlarla görülebilir bir tanımlama veya referans sistemi ilgili olan bütün dökümanlarda özel kodlama, isim, numara veya renk hazırlanmışmı? kullanımı. G/D Yok Yıllık ürünlerle ilgili olarak bir ürün rotasyon Yıllık ürünlerle ilgili rotasyon planları mevcut. planı varmı? 5. TOPRAK VE YETİŞTİRME ORTAMI YÖNETİMİ 5.1 Toprak Haritalaması Çiftlikte arazi haritalaması işlemi tamam mı? 5.2 Toprak İşleme Herbir üretim alanı için toprak tipi, toprağın profili, toprağın analizi veya yerel (bölgesel) haritalar vasıtasıyla tanımlanmalıdır. Toprak işlemede kullanılan teknikler, toprağın yapısını koruyucu veya geliştiricive toprak sert Toprak işlemede kullanılan teknikler toprağın kullanımı için uygundur. tabaka oluşumunu önleyici mi? 5.3 Toprak Erozyonu Özellikle yamaçlarda gözle görünür şekilde veya yazılı belge halinde Toprak işleme teknikleri toprak erozyonu tutulmuş çapraz çizgi tekniğinin kullanıldığı görülüyor, drenaj kanalları, ot ihtimalini azaltıcı niteliktemi? ekimi, yeşil gübreleme, ve sınırlarda çalı yetiştirilmesi mevcut, vb. 5.4 Toprak Fümigasyonu Toprak fumigasyon ilaçlarının kullanılmasınıntoprak fümigasyonunun yapılması ihtiyacı olduğunu belirten, uygulama gerekliliği konusunda yazılı bir döküman varmı yeri, tarihi, aktif maddesi, dozu, uygulama metodu ve uygulayan kişinin? ismini de belirten yazılı bir belge mevcut Kimyasal fümigasyona alternatif olabileceküretici kimyasal fümigasyona alternatif olan teknikleri kullanabileceğini metodlar kullanım öncesinde iyice veya karar verebileceğini kendi teknik bilgisiyle, yazılı belgelerle veya araştırıldımı? yöresel olarak kabul edilmiş uygulamalarla gösterebilmelidir. 5.5 Yetiştirme Ortamları (Substratlar)

8 Page: 8 of Kullanıldığı durumlara bağlı olarak üretici Üretici geri kazanımla ilgili olarak miktar ve tarihleri kayıt halinde tutar. substrat geri kazanım programlarınıfaturalar/yüklemebelgelerikabul edilebilir.şayet herhangi bir geri kazanım kullandığını gösterebiliyormu? programı uygulanmıyorsa, bu mutlaka açıklanmalıdır. Şayet substratların sterilizasyonu için Substratlar çiftlikte sterilize edildiği zaman, arazi, bahçe veya seranın ismi kimyasal kullanımı sözkonusu ise, veya referansı neyse kaydedilmelidir, Şayet sterilizasyon çiftlik dışında sterilizasyon yeri kayıtlımı? yapılmış ise sterilizasyonu yapan firmanın adı ve adresi kaydedilmelidir. Şayet substratların tekrar kullanılması için Şunlar doğru bir şekilde kayıt altına alınmıştır: sterilizasyonun tarihi kimyasal maddelerle sterilize edilmesi söz (gün/ay/yıl); kimyasalın ve aktif maddenin ismi; -ekipman (mesela: 1000 l- konusu ise, kimyasal maddenin tipi, tank vb); metod (örn. Islatma, sisleme); kullanan kişinin ismi (kimyasalı sterilizasyon metodu ve işlemi yapan kişinin uygulayan ve sterilizasyonu yapan kişi) ismi kayıtlarda mevcutmu? Substratlar yeniden kullanıldıgında, Substratların tekrar kullanılması sözkonusu olduğunda buhar kullanımının sterilizasyon için buhar kullanıldımı? yapıldığını dökümanlarla gösterebilmek mümkün. Substratlar çıkarıldıkları kaynaklara kadar Kullanılan substratların kaynağını belirten kayıtlar mevcuttur. Bu kayıtlar izlenebiliyormu ve doğal koruma alanlarıyla substratın doğal koruma alanlarından gelmediğini göstermektedir. herhangi bir ilişkisi varmı? 6. GÜBRE KULLANIMI 6.1 Gübre Cesidi ve Miktarıyla İlgili Öneri Gübre kullanımından sorumlu teknik kişi (organik veya inorganik) kullanılacak Teknik sorumlu kişi kullanılacak olan (organik veya inorganik) gübrelerin gübrelerin cesidi ve miktarı ile ilgili karar cesidi ve miktarıyla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olduğunu yazılı eğitim ve verebilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu yeterlilik belgeleriyle gösterebilmelidir. G/D Yok gösterebiliyormu? 6.2 Uygulama Kayıtları Organik veya inorganik toprak ve yaprak Bütün gübre uygulamalarıyla ilgili kayıtlar, sözkonusu kayıtlı ürünle ilgili gübresi uygulamalarının, hangi arazi, bahçe olan coğrafik bölge, arazi, bahçe veya seranın ismi veya referans numarası veya sera alanlarında kullanıldığı kayıt altına ile birlikte kayıt altına alınmıştır. G/D Yok alınmışmı? Organik veya inorganik toprak veya yaprak Gübre uygulamalarının tam tarihleri (gün/ay/yıl) olarak detaylı bir şekilde gübresi uygulamalarının tarihleri kayıt altına kayıt altına alınmıştır. G/D Yok alınmışmı? Organic veya inorganik toprak veya yaprak Bütün gübre uygulamaları gübrenin türü (örneğin: N.P.K) veya gübresi uygulamalarıgübre türlerinideiçerecek konsantrasyonları (örneğin: ) olacak şekilde detaylı olarak kayıt şekilde kayıt altına alınmışmı? altına alınmıştır. G/D Yok Organik ve inorganik toprak veya yaprak Kullanılan bütün gübreler ağırlık veya hacim olarak kullanım miktarlarıyla gübresi uygulamaları kullanım miktarlarıyla birlikte kayıt altına alınmıştır. G/D Yok birlikte kayıt altına alınmışmı? Organik veya inorganik toprak veya yaprak Kullanılan bütün gübrelerin uygulaması, kullanılan aletlerintürü ve kullanım gübresi uygulamaları kullanım metoduyla metoduyla birlikte (örneğin: makinelerle dağıtma veya sulama suyuyla birlikte kayıt altına alınmışmı? birlikte uygulama vb) kayıt altına alınmıştır. G/D Yok Organik veya inorganik toprak veya yaprak Gübre uygulamalarını yapan kişinin ismi gübre uygulamalarıyla ilgili gübre uygulamaları, kullanan kişiye ait olan kayıtlarda belirtilmektedir. G/D Yok bilgilerle birlikte kayıt altına alınmışmı? 6.3 Uygulama Aletleri İstenmesi durumunda organik veya inorganik gübre uygulama Gübreleme ekipmanlarının bakımı düzenli ekipmanlarının bakımıyla ilgili kayıtlar, (tarih ve bakım şekli) veya yedek olarak yapılıyormu? parçaların faturaları verilebilmelidir Aletlerin en son 12 aylık dönemde bakımıyla ilgili kayıtlar mevcut olup İnorganik gübre uygulama aletleri, gübre bakımın yetkili bir kuruluş, ekipmanlarınsatışını yapan kuruluş veya teknik uygulamasınındüzgün yapılabilmesiaçısından olarak yetkili bir kişi tarafından yapıldığını gösterebilmektedir. Aletlerin yıllık bakıma sokuluyormu? ayarları zaman ve alan olarak gübre miktarını kapsamaktadır. 6.4 Gübre Depolama

9 Page: 9 of Çiftlikte güncel olarak inorganik gübre stok Stok envanteri yapılmış olup depoların (şekil ve miktar olarak) içerdiği envanteri yapılıyormu ve mevcutmu? gübreler en azından her üç ayda bir yeniden tesbit edilmektedir. İnorganik gübreler bitki koruma maddelerinden Gübreleme ve bitki koruma materyalleri arasında bulaşmayı önleyici tedbir ayrı bir yerde depolanıyormu? olarak depolarda en azından belirli düzeyde boş alan bırakılmalıdır. Kapalı alan bütün inorganik gübreleri depolamak için uygun olup, özellikle İnorganik gübreler kapalı bir alanda mı toz, granül veya likit gübreler güneş ışığı, don ve yağmur gibi iklimsel depolanıyor? olaylardan korumaktadır. Toz, granül veya likit şeklinde olan inorganik gübreler atık maddelerdenari, İnorganik gübreler temiz bir alanda mı kemirgenlerin yaşamadığı, bir alanda depolanmakta olup, herhangi bir depolanıyor? akıntı veya döküntü bulunmamaktadır. Toz, granül veya likit inorganik gübrelerin depolandığı ortamın İnorganik gübrelerin depolandığı alan kurumu? havalandırması iyi olup yağmur suyu girmemekte ve suyun içerde yoğunlaşıp nem oluşturmasıda mümkün değildir Toz, granül veya likit olan bütün inorganik gübreler suyun akış güzergahlarındasuyla temas riskini en az düzeye indirgeyecek bir şekilde İnorganik gübreler suyun aktığı yerlerde suyla depolanmalıdır, örneğin: sıvı gübre depoları hacim olarak uygun olmalı temas riskini en aza indirgeyecek şekilde (resmi ülkesel veya yöresel kanunlara göre, veya kanun yoksa en büyük depolanmışmı? tankın %110 kapasitesi), ve sızıntı veya su geçiş güzergahlarına yakınlık vb konular dikkate alınmalıdır. Organik ve inorganik gübreler ürünler ve Gübreler ürün ve üretim materyalleri ile birlikte üretim materyallerinden ayrı bir yerde depolanmamaktadır.fertilizers are not stored with produce and plant depolanıyormu? propagation material Organik gübreler çevresel kirlilik yaratma Şayet organik gübreler çiftlikte depolanıyorsa, depo alanı çevirilmelidir ve riskini azaltacak bir şekilde depolanıyormu? su kaynağından veya yüzey suyundan en az 25 metre uzaklıkta olmalıdır. 6.5 Organik Gübreler İnsan atıkları herhangi bir şekilde çiftlikte İnsan atıkları herhangi bir şekilde çiftlikte kullanılmamaktadır. G/D Yok kullanılıyormu? Uygulama öncesinde organik gübrelerin Bütün hastalık bulaşması, yabancı ot tohumu içeriği ve kompostlama kaynağı ve yapısı dikkate alınarak bir risk yöntemi gibi söz konusu olan risklerin değerlendirildiğiyazılı dökümanlarla değerlendirilmesi yapılıyormu? gösterilebilmektedir Organik gübre uygulamalarında temin edilen Uygulanan organik gübrenin bir analizi yapılmış olup özellikle N-P-K besin besin miktarları hesaplanıyormu? elementlerinin oranları dikkate alınmaktadır. 6.6 Inorganik Gübreler Kullanılan inorganik gübrelerin kimyasal EUREPGAP olarak en son 12 aylık dönem içerisinde yetiştirilen ürünlere içeriklerinide belirten dökümanları kullanılan bütün inorganik gübrelerin kimyasal içeriklerinide belirten gösterilebiliyormu? dökümanlar gösterilebilmelidir. 7. SULAMA/FERTIGASYON 7.1 Sulama İhtiyacının Belirlenmesi Ürünün su ihtiyacıyla ilgili olarak kullanılacak Hesaplamalarmevcut olup, yağış gauges, substratlar için kullanılan drenaj su miktarını belirlemek amacıyla sistematik kanalları, evaporametreler,su tansiyometreleri(topraktaki rutubet yüzdesi) olarak hesaplamalar yapılıyormu? ve toprak haritaları gibi dökümanlarla da desteklenmektedir Sulama miktarı hesaplanırken beklenen yağış Beklenen ve gerçekleşen yağmur miktarlarıyla ilgili (yağış gauges) kayıtlar miktarlarıda hesaplanıyormu? gösterilebiliyor. Sulama miktarı hesaplanırken buharlaşma Üretici buharlaşma miktarını ve nasıl hesaplandığını hesaplamakta miktarlarıda dikkate alınıyormu? kullanılan bilgileri dökümanlarla gösterebilmektedir. 7.2 Sulama/Fertigasyon Yöntemi Sulama kaynaklarının en uygun şekilde En uygun sulama sistemi üretimde kullanılmakta ve bu sistem İyi Tarım kullanımını sağlayacak, ticari olarak en pratik Uygulamaları (ITU) içinde kabul edilebilir bir durumdur. ve etkin sulama sistemi kullanılıyormu?

10 Page: 10 of 25 Su kullanımını optimize etmek ve su kaybını Su İdaresi Planı yapılmış olup bu planın uygulama basamakları ve bu önlemek için yapılmış bir Su İdaresi Planı basamakların uygulanması döküman haline getirilmiştir. varmı? Sulama yapılan herbir ünite için veya kullanılan birim su miktarı için kullanım tarihlerini de içerecek şekilde kayıtlar tutulmaktadır. Şayet üretici Sulama/Fertigasyon suyu kullanımıyla ilgili bir sulama programına bağlı olarak çalışıyorsa, kayıtlarda hesaplanan ve kayıtlar tutuluyormu? gerçekte kullanılan suyun miktarı bulunmalıdır. Çiftlikte su çıkarılmasıyla ilgili bütün izin belgeleri veya lisansı bulunmalıdır. 7.3 Sulama Suyunun Kalitesi İşlenmemiş evsel atık suyu sulama/fertigasyon da kullanılmamaktadır. İşlenmemiş evsel atık suyu İşlenmiş evsel atık suyunun kullanılması durumunda, su kalitesi sulama/fertigasyonda kullanılır veya WHO(Dünya Sağlık Örgütü) nun yayınlamış olduğu Tarım ve Su kullanılmış mı? kültüründe atık su ve katı atıkların sağlıklı kullanımıyla ilgili yönetmelik kriterlerine uygundur. G/D Yok Sulama/Fertigasyon suyunun kirlenmesiyle Bütün sulama/fertigasyon suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve ilgili olarak yıllık risk değerlendirmesimikrobik bulaşma gibi söz konusu olabilecek kirlilik risk değerlendirmesi yapılıyormu ve tamamlanmışmı? yapılmalıdır. Sulama suyu en azından yıllık olarak birkez Şayet yılda bir kereden fazla yapılıyorsa; risk değerlendirmesi sırasında analiz ediliyormu? sulama suyunun analiz sıklığı ihtiyaç duyulan sayıda belirlenmelidir Analiz uygun bir laboratuvarda mı yapılıyor? Laboratuvar N,P,K,Ec,ve ph değerlerini ölçebilecek kapasitede olmalıdır Analizler mikrobik bulaşmalarıda dikkate Risk değerlendirmesine göre geçerli olabilecek mikrobik kirleticiler alıyormu? dökümanlarda kayıtlıdır Analizler kimyasal kirleticileride dikkate Risk değerlendirmesine göre kimyasal kalıntılar dökümanlarda kayıtlıdır. alıyormu? Analizler ağır metal kirliliğinide dikkate Risk değerlendirmesine göre, ağır metal kirliliği dökümanlarda kayıtlıdır. alıyormu? Herhangi bir aksi durumla karşılaşıldımı ve bu Aksi durum, alınan tedbirler ve sonuçlarıyla ilgili kayıtlar bulunmaktadır. ters duruma karşı nasıl bir uygulama yapıldı? 7.4 Sulama/Fertigasyon Suyunun Temini Sulama suyu sürüdürlebilir bir kaynaktan mı Sürüdürlebilir kaynaklar normal (ortalama) koşullarda yeterli düzeyde su çıkarılmaktadır? verebilen kaynaklardır Su çıkarılması sulama idaresi tarafından Kayıtlar döküman halinde (ruhsat, mektup vs) mevcut. onaylanmışmı? 8. BİTKİ KORUMA 8.1 Bitki Korumada Temel Konular Ürünlerin hastalık, zararlı ve yabancı ot Kullanılan bütün bitki koruma ürünleri, kullanım gerekçesi, hedef ve mücadelesi en uygun ve en az düzeyde kullanım seviyesi (eşiği) ile birlikte kayıt altına alınmalıdır. G/D Yok kimyasal kullanımıyla yapılmışmı? Üreticiler IPM sistemlerini kullanıyorlarmı? Teknik olarak geçerliliği varsa IPM tekniklerinin kullanıldığı dökümanlarla gösterilebilmelidir Mevcut bulunan bitki koruma maddelerininürünlerde hastalık, zararlı veya yabancı ot mücadelesinin tekrar ettirilmesi etkinliğini artırmak için karşı-dayanıklılıkdurumunda, üründe bulunan etikette belirtildiği şekilde karşı-dayanıklılık tavsiyelerine uyuluyormu? tavsiyelerine uyulduğu isbat edilebilmelidir. Çiftlikteki teknik sorumlu kişi bu konuda resmi bir kurs aldığını ve / veya IPM tekniklerinin uygulanmasıyla ilgili olarak dışardan IPM konusunda danışmanlık hizmeti aldığını ve bu kişilerin teknik danışmanlık veya kurs alınmışmı? yeterliliklerini gösterebilmeleri gerekir. 8.2 Kimyasalların Secimi Ürüne kullanılan bütün bitki koruma maddelerinin seviyelerinin hastalık, Bitki koruma ürünü etiket üzerinde tavsiye zararlı veya yabancı otla mücadelede uygun olduğu ve gerektiği şekilde edildiği gibi hedef problem için uygun bir kullanıldığı (etiket veya ruhsat veren mercinin tavsiyeleri doğrultusunda) şekilde kullanılmışmı? gösterilebilmelidir. G/D Yok

11 Page: 11 of 25 Kullanılan bütün bitki koruma maddeleri üretim yapılan ülkede devletin Üreticiler üretim yapılan ülkede sadece ruhsat resmi olarak ruhsatlandırdığı ve izin verdiği ürünlerdir. Şayet resmi almış ve resmi olarak yayınlanmış listelerde ruhsatlandırma söz konusu değilse; EUREPGAP Rehberi Ek 2 ve FAO bulunan bitki koruma maddelerini,ruhsat aldığı nun Uluslararası Pestisit Dağıtımı ve Kullanımı Yönetmeliği dikkate ürüne karşı mı kullanıyor? alınmalıdır. G/D Yok Son 12 ayda EUREPGAP olarak yetiştirilen veya yetiştirilmiş olan Bitki koruma maddelerinin üretimi yapılan ürünlerde kullanılan bitki koruma maddelerinin ticari isimlerinide içeren ürünlerde kullanılabilirliğini gösterir güncel bir güncel, yıllık listeler mevcut olmalıdır. (aktif madde veya aktif listesi mevcutmu? mikroroganizma isimlerini de içeren) G/D Yok Son 12 ayda EUREPGAP olarak yetiştirilmiş veya yetiştirilmekte olan ürünlerde kullanılan ve bu ürünlerde kullanılabilir diye ruhsat almış bitki Bu liste bölgesel veya ulusal bitki koruma koruma maddelerinin ticari isimlerinide içeren güncel bir liste mevcut olup maddeleri yönetmeliğindeki değişiklikleri de bu liste en son bitki koruma maddeleriruhsat yönetmeliği, geçerli olan ürün içeriyormu? değişikliği, hasatla son kullanım arasındaki süre gibi değişiklikleri de içerecek şekilde güncellenmiştir. G/D Yok AT (AT Yasaklar Listesi 79/117/EC ve Değişiklikler) de yasak olan Avrupa Topluluğunda yasaklanmış olan herhangi bir bitki koruma maddesi, üretim yerlerinde AT için son 12 ayda kimyasal maddeler, AT için üretilen ürünlerde yetiştirilmişveya yetiştirilmekteolan ürünlerde kullanılmadığınıbitki koruma kullanılıyormu? uygulamaları kayıt defterlerinde gösterilebilmelidir. İlaçlama ürünlerinin seçimi danışmanlar Bitki koruma maddelerininkayıtlarında sorumlu teknik kişi olarak danışman tarafından yapılıyorsa, danışmanlar bu konuda bir kişi görünüyorsa, teknik olarak bu işi yapabileceğini almış olduğu özel yeterli olduklarını gösterebiliyorlarmı? kurslar veya diploma vb belgelerle gösterebilmelidir. Bitki koruma maddelerinin kayıtlarında sorumlu teknik kişi olarak üreticinin İlaçlama ürünlerinin seçimi üretici tarafından kendisi görünüyorsa, teknik olarak bu işi yapabileceğinialmış olduğu özel yapılıyorsa, üretici bu konuda yeterli olduğunu kurslar veya teknik dökümanlarla örneğin: bu konuda yeterli teknik bilgiyi gösterebiliyormu? içeren belgelere sahip olmak, şeklinde gösterebilmelidir. Ürüne uygulanan bitki koruma maddesinin kullanım oranları etiket bilgileri doğrultusunda Ürüne uygulanan bitki koruma maddelerinin,kullanım oranları etiketlerdeki doğru bir şekilde hesaplanarak hazırlanıptavsiyeler doğrultusunda doğru bir şekilde hesaplanmış, hazırlanmış ve doğru ürüne kullanılmış mı ve kayıt altına kullanılması gereken ürüne kullanılarak kayıt altına alınmıştır. G/D Yok alınmışmı? 8.3 İlaçlama Kayıtları Bitki koruma maddesi uygulamalarıürünün adı Bütün bitki koruma maddesiuygulamalarıkullanıldıklarıürünlerin isimleri ve ve çeşidiyle birlikte kaydedilmişmi? çeşidiyle birlikte kaydedilmiştir. G/D Yok Bütün bitki koruma maddelerinin kullanıldığı coğrafik alanlar, ürünün Bitki koruma maddesi uygulamaları uygulama yetiştirildiği çiftliğin, tarlanın, bahçenin veya seranın referans numarasıyla yeriyle birlikte kaydedilmişmi? birlikte kaydedilmiştir. G/D Yok Bitki koruma maddesi uygulamaları uygulama Bütün bitki koruma maddelerinin kullanım tarihleri (gün/ay/yıl) tam olarak tarihiyle birlikte kaydedilmişmi? kaydedilmiştir. G/D Yok Bitki koruma maddesi uygulamaları ürünün Kullanılan bütün bitki koruma maddeleri ürünün ticari ismi, aktif maddesi ticari adı ve aktif maddesiyle birlikte veya faydalı organizması veya predatörü de içine alacak şekilde kaydedilmişmi? kaydedilmiştir. G/D Yok Bitki koruma maddelerini kullanan kişi Bitki koruma maddelerinikullanan kişinin kayıtlardabelirtilmesigerekir. G/D kayıtlarda bulunuyormu? Yok Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları, Bütün bitki koruma maddeleri uygulamalarında söz konusu olan hastalık, kullanım nedenleriyle birlikte kaydedilmiş mi? zararlı ve yabancı ot ların isimleri kaydedilmiş olmalıdır. G/D Yok Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları Bitki koruma maddelerinitavsiye eden kişinin kayıtlarda belirtilmesigerekir. teknik kullanım yetkisini de içerecek şekilde G/D Yok kaydedilmişmi? Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları yetiştirilen üründe, kullanım Bütün bitki koruma madde uygulamaları, miktarını ağırlık veya hacim olarak veya toplam su miktarını(veya diğer kullanılan ürün miktarınıda içeren ve doğru bir taşıyıcı malzeme) ve dozunu g/l veya uluslararası düzeyde kabul edilen şekilde kaydedilmişmi? ölçüler içerisinde kayıt altına alınmalıdır. G/D Yok

12 Page: 12 of Bütün bitki koruma Bitki koruma maddelerinin uygulanmasında kullanılan bütün ekipman maddesi uygulamaları (şayet birçok ünite varsa bunlar tek tek tanımlanmalıdır), ve kullanılan kullanılan ekipmanlarıda içerecek şekildeyöntem (örneğin: sırt tulumbası, yüksek hacim, ULV, sulama suyuyla, kaydedilmişmi? tozlama, sisleme, havadan, veya daha farklı bir yöntem), kayıtlarda detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. G/D Yok Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları Hasat öncesindeki enson kullanım tarihleri bütün bitki koruma maddesi hasat öncesinde ki en son kullanım tarihleriyle uygulamaları için kaydedilmelidir. G/D Yok birlikte kaydedilmişmi? 8.4 Hasat Öncesi Kullanım Aralığı Hasat öncesinde kullanım aralığı Yetiştirilen ürünlere kullanılan bitki koruma maddelerinin hasat öncesinde kullanım aralıklarının dikkate alındığını üretici gösterebilmelidir,bunu yazılı dikkate prosedürlerçerçevesinde ilaçlama yapılan alanlardakullanılan bitki koruma alınmışmı? maddesi ve hasat tarihlerini kaydederek yapabilir. Özellikle sürekli hasat yapılan durumlarda, arazide, bahçede veya seralarda, uyarıcı işaret vs gibi sistemler kullanarak yanlış uygulamalar yapılmasından kaçınılmalıdır. 8.5 Uygulama Ekipmanı İlaçlama ekipmanının bakımı yapılıyormu? İlaçlama aleti yıllık bakıma sokuluyormu? Bitki koruma ekipmanlarının normal çalışır durumda tutulabilmesi için düzenli olarak bakım yapılmalı ve yapılan tamiratlarla ilgili bütün kayıtlar, yağ değişimivs düzenli olarak tutulmalı ve istenildiğindegösterilmelidir.g/d Yok Bitki koruma maddeleri uygulama ekipmanlarının bakımı en son 12 aylık dönemde yapılmış olup bu bakım resmi dökümanlarla veya bakım konusunda yeterli olduğunu gösterebilen bir kişi tarafından yapıldığını belgelerle gösterebilmelidir. G/D Yok Üreticinin kendisi de bağımsız ayar yapma-üreticinisertifikalandırma işinde yer alıyormu? bunu belgelerde bağımsız olan bakım-ayar işleriyle ilişkisi olması durumunda göstermelidir Bitki koruma maddelerinin karıştırılması söz Sahip olunan ekipmanlar, ölçüm aletleri kimyasalların uygun bir şekilde konusu olduğunda, etikette belirtildiği gibi karıştırılabilmesi için yeterli olmalı ve etiketlerdeki tavsiyeler uygun bir doğru ve geçerli bir şekilde yapılıyormu? şekilde takip edilebilmelidir. G/D Yok 8.6 Karışımdan Arta Kalan İlaçların Yok Edilmesi İlaç artıkları veya tankların yıkanmasıyla atılan ilaçlar yöresel veya ulusal kanunlara uygun İlaç atıklarının yok edilmesi veya ilaçlama tanklarının yıkanması yöresel olarak mı atılıyor, veya kanun olmaması veya ulusal kanunlara uygun olarak yapılmalıdır. Kanun yokluğunda durumunda ve paragraflarına ve G/D Yok. uyuluyormu, her iki koşulda da bu minor zorunluluk yerine getiriliyormu? İlaçlama atıkları veya ilaç tanklarının Tankalrın yıkanması veya ilaç artıklarının ilaçlanmamış bir bölge üzerinde yıkanmasıyla dışarı atılan ilaçlar tavsiye edilen kullanılması durumunda tavsiye edilen dozların (etiketlerde ifade edildiği dozları aşmaması kaydıyla ilaçlama gibi) aşılmadığını gösterebilmesigerekir ve bütün ilaç uygulamaları normal yapılmamış ürünler üzerine atılmış ve kayıt bir ilaçlama programının kaydedilmesi gibi detaylı bir şekilde tutulmalıdır. tutulmuşmu? İlaç artıkları ve tankların yıkanmasından ortaya çıkan artık suyun nadas İlaç artıkları veya tankların yıkanmasındaalanlarına kullanılması durumunda, bu alana kullanmanın yasal olduğu, kullanılan su izin verilen ve nadasta tutulan bir yapılan uygulamaların normal bitki koruma ilaçlarında olduğu gibi aynen bölgeye mi kullanıldı, ve kayıt tutuldumu? kayıt altına alındığı ve yüzey sularına bulaşma riskinden kaçınıldığı gösterilebilmelidir. 8.7 Bitki Koruma Maddeleri Kalıntı Analizleri EUREPGAP sertifikasyonu için yetiştirilen ürünlere uygulanmış bitki Üretici veya tedarikçi yıllık kalıntı analizlerinin koruma maddeleriyle ilgili olarak yapılmış veya kalıntı seviyelerinin takip yapıldığını gösterebiliyormu veya herhangi bir edilmesi için oluşturulmuş bir organizasyona bağlı olarak yapılmış yıllık kalıntı programına tabi olunuyorsa, herbir analiz sonuçları vardır ve bu sonuçların sözkonusu üretim birimine kadar üretim biriminin sonuçlarına ulaşılabiliyormu? takibi yapılabilir. Yok G/D

13 Page: 13 of (Ulusal veya uluslararası) pazar olsun ürün hernereye pazarlanacaksa o ülkenin MKS ile ilgili olan güncel listelerin üretici ve müşterisinin elinde olması gerekir. MKS lerin söz konusu alıcıyla yapılan görüşmeler, Üretici EUREPGAP ürünlerin satılması yazışmalar vasıtasıyla veya ürünün satılacağı düşünülen pazar ülke veya planlanan ülkelerdeki MRL kısıtlamalarındanülkelerin (veya bir gurup ülkenin) MKS listelerinde belirtilen limitlerle haberdarmı? bağdaştığının, yapılacak olan pestisit taraması sonucunda gösterilebilmesi gerekir. Şayet ürün bir gurup ülkeye pazarlanacak ise kalıntı tesbit etme sistemi o gurup ülkeler içerisinde limitleri en düşük olan ülke için geçerli olan MKS limitlerine kesinlikle uymak zorundadır Üreticinin ürünlerini satmayı planladıgi ülkenin (lerin) MKS lari dikkate alınmıs mı? Üretici veya müşterisi ürünlerini pazarlayacakları ülkenin MKS leri şayet üretim yapılan ülkenin MKS limitlerinden daha sıkı ise, söz konusu kriterlere uygunluk açısından üretim peryodu boyunca söz konusu MKS dikkate alınmıştır (örneğin: bitki koruma maddesinin uygulanmasıyla ilgili yapılması gereken ayarlar ve/veya kullanılan pestisitlerle ilgili yapılmış analizler. Yapılan analizler sonucunda herhangi bir bitki koruma ürününde MKS Üretimin yapıldığı ülke veya ürünlerin satılması (üretim yapılan ve ürünün tüketileceği ülke veya ülkelerin) ihlali tesbit düşünülen ülkede Maksimum Kalıntı edilmesi durumunda açık bir şekilde döküman haline getirilmiş alınacak Sınırlarının aşılması durumunda izlenmesi tedbirler ve hareket planı mevcuttur. (Bu ürünün alıcısıyla yapılan yazışma gereken bir hareket planı yürürlüktemi? ve görüşmeler ve ürünlerin geriye dönük izlenebilirliğini de kapsar) Doğru örnekleme prosedürü izlendimi? Kullanılan örnekleme prosedürlerinin uygunluğu dökümanlarla isbat edilebilmektedir.örnekleme laboratuvar tarafından yapılabildiği gibi uygun bir örnekleme prosedürüne sahip üretici tarafından da yapılabilir Geçerli olan kapsam çerçevesinde, analiz yaptırılan laboratuvarın ulusal Kalıntı analizi için kullanılan laboratuvar akreditasyon kurumu tarafından ISO veya eşdeğer bir standarda herhangi bir yetkili merci tarafından ISO göre akredite olduğunu gösterir bir akreditasyon dökümanı veya antetli veya eşdeğeri bir standarda göre akredite kağıtla yazılmış bir belge mevcut. (şayet laboratuvarlarınmesleki testler ile edilmişmi? ilgili olarak yaptıkları çalışmalar varsa, örneğin FAPAS vb.) 8.8 Bitki Koruma Maddeleri Depolanması ve Kullanılması Bitki koruma maddeleri bölgesel yönetmeliklerbitki koruma maddelerinin depolandığı yerler geçerli yöresel ve ulusal uygun olarak depolanmışmı? kanun ve yönetmeliklere uygundur. Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerler yapı olarak sağlam ve uygun. sağlammı? G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerler güvenli olup kilitlenmiştir.g/d güvenlimi? Yok Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerler özel materyallerdenveya özel Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler yerlerde inşa edilmiş olup aşırı sıcaklık değişimlerindenkorunmuştur. G/D sıcaklık değişimlerine karşı uygunmu? Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler özel yangına karşı dayanıklı Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler yangına karşı dayanıklı mı? materyallerden inşa edilmiştir. (Minimum gereklilik RF 30: 30 dakikalık dayanım) G/D Yok Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerlerde Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler sürekli ve yeterli havalandırma yeterlimi? (Depo içerisinde bir havalandırma düzeneklerine sahip olup kimyasal içeren buhar teneffüs süre kalınması durumunda vs) edilmesi riskini ortadan kaldırmalıdır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler doğal veya mekanik olarak Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerde yeterli ışık sağlanabildiği yerlerde olup, bütün bitki koruma maddelerinin yeterli ışık varmı? etiket bilgileri rahatlıkla okunabilmelidir. G/D Yok Bitki koruma maddeleri diğer materyallerdenbitki koruma maddelerinindepolandığıyerler diğer materyallerinbulunduğu biraz mesafeli olarak depolanırmı? bölümlerden belirli mesafelerle arada boşluk bulunmaktadır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinindepolandığıraflarda kullanılan materyallermetal Bitki koruma maddelerinin konulduğu raflar veya sert plastik gibi kutulardan akıntı olması durumunda absorbsiyonaizin absorbasiyona dayanıklımı? verecek türden değildir.

14 Page: 14 of Bitki koruma maddelerinin depolandığı yer yıkamaya uygunmu? Bitki koruma maddelerinin ölçülmesi için uygu ekipman varmı? Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerlerdeyıkama tankları bulunmakta veya depolanabilir sıvı hacme göre uygun, herhangi bir akıntı olmaması için, dışarı sızma veya deponun dışını kirletmemekiçin tedbirler alınmıştır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı veya şayet ayrı ise ilaçların karıştırıldığı /hazırlandığı yerler de ilaçların taşındığı konteynerlerin ve ölçümün yapıldığı aletlerin kalibrasyonu üretici tarafından yıllık olarak yapılmalıdır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı veya şayet ayrı ise ilaçların Bitki koruma maddelerininkarıştırılabilmesiiçin karıştırıldığı /hazırlandığı yerler de kullanılacak ilaçlarla ilgili her türlü gerekli alet ekipman varmı? işlemin güvenli ve doğru yapılabilmesi için gerekli alet ve ekipmanların, örneğin, kovalar, su kaynağı vs. bulundurulması gerekir. G/D Yok Akıntıların giderilebileceği düzenekler varmı? Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerlerde ve karıştırma/hazırlama alanlarında olası bir ilaç sızıntısı durumunda kullanılacak, bir konteyner kum gibi ilaç absorbe edici materyal, yer süpürgesi, faraş ve plastik torbalar bulundurulmalıdır. Bunlar belirli bir yerde bulundurulmalı ve işaretlerle gösterilmelidir. G/D Yok Bitki koruma maddelerininsaklandığıdepoların Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler sürekli kilitli tutulmalı ve kilitleri ve depolara girişler bitki koruma depoya girişler sadece ilaçların güvenli kullanımı konusunda yeterli eğitim maddelerinin kullanılmasıyla ilgili eğitim almış kişilerin nezaretinde girilebilmelidir. G/D Yok verilmiş işçilerle sınırlandırılmışmı? Ürün envanteri belgeleri mevcut ve Her üç ayda bir tekrarlanan ve depoda bulunan ürünleri içeren bir stok denetlemeye hazırmı? envanteri düzenli olarak yapılmalıdır. Depoda mevcut bulunan bütün bitki koruma maddeleri kendi orjinal Bütün bitki koruma maddeleri kendi orjinal kutularında ve paketlerinde tutulmaktadır, herhangi bir şekilde kutuların ambalajlarındamı depolanıyor? zarar görmesi ve bozulması durumunda kullanılacak olan yeni kutuların orjinal etiket bilgilerini içermesi gerekir. G/D Yok Sadece rotasyon sırası gelen Bitki koruma maddelerinin depollandığı yerlerde bulunan ilaçlar veya ürün ürünlerde rotasyonu kayıtlarında işaret edilen kimyasallar sözkonusu rotasyon ürünü kullanılmasına izin verilen ilaçlar, depodaki için resmi olarak onaylanmalı ve kaydedilmelidir. (bölüm 8.2.3). diğer ilaçlardan ayrı olarak belirli bir alanda Rotasyondaki sözkonusu ürüne kullanılmayacak olan kimyasallar depolanıyormu? EUREPGAP ürünlerinde kullanılacak olan bitki koruma maddelerinden tamamen ayrı bir yerde depolanmalı ve net bir şekilde işaretlenmelidir. Depolamada sıvı ilaçlar toz ilaçların üzerine Sıvı olan bütün bitki koruma maddeleri hiçbir zaman toz veya granül koyuluyormu? halindeki bitki koruma maddelerinin üzerinde raflara koyulmaz. G/D Yok 8.9 Boş Bitki Koruma Maddesi Kutuları Boş bitki koruma maddesi kutuları tekrar Boş ilaç kutularının daha önceden veya halihazırda herhangi bir şekilde kullanılıyormu? kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmaması gerekir. G/D Yok Boş kutuların imha edilmesinde özellikle insanların kesinlikle temas Boş bitki koruma maddesi kutularının imha etmelerinin mümkün olamayacağı bir şekilde güvenli bir depo alanının edilmesi insanların temasını önleyecek şekilde kullanılması gerekir, boş kutular sağlık açısından herhangi bir tehlike yapılıyormu? arzetmeyeceğişekilde bu depoya taşınmalıve burada imha edilmelidir.g/d Yok Boş kutuların imha edilmesi sırasında çevreyi, su kaynaklarını, flora ve Boş bitki koruma maddesi kutularının imha faunada meydana getireceği kirliliğin riskini, imha öncesinde boş kutuların edilmesi çevre kirliliğini önleyecek şekilde taşınarak saklanabileceği özel bir depo alanının kullanılması ve çevreyi yapılıyormu? koruyucu uygun bir metodla imha edilmesiyle en aza indirgenmelidir.g/d Yok Resmi bir kanalla toplama ve imha etme yolu Resmi kanallarla toplama ve imha yöntemi kullanılıyorsa üreticinin bu tercih ediliyormu? programa katıldığına dair belgeler gösterilebilmelidir.

15 Page: 15 of Boş kutular tekrar kullanılmıyormu, ve herhangi bir toplama sistemi varsa kutular Resmi toplamave imha etme standardlarınagöre bütün boş kutular bir kez uygun şekilde depolanıyormu, ve toplamaboşaldıktan sonra tekrar kullanılamazlar, uygun bir şekilde etiketlenerek sistemine uygun hareket ederek toplandıktan depolanmalı ve muamele edilmelidirler. G/D Yok sonra etiketlenip uygun muamele ediliyormu? Boş kutular ilaçlama aletlerindeki basınç İlaçlama aletine monte edilmiş basınçlı su veren bir yıkama aletiyle boş sistemi kullanılarak basınçlı suyla yıkanıyormu kaplar yıkanabilmelidir,veya herbir boş kutunun imhasından önce en az üç veya en azından suyla üç defa yıkanıyormu? kez yıkanacağına dair yazılı bir talimat bulunmalıdır. G/D Yok Boş kutular yıkanırken mutlaka yıkama suyu ilaçlama aletinin ilaç Boş kutular yıkanırken, yıkama suyu ilaçlamahaznesine geri dönemelidir. Yıkama suyunun alete geri dönmesiyle ilgili tankının içerisinemi akıtılıyor? talimatlar ilaçlamayı yapan kişinin görebileceği bir yere asılmalı veya kabı yıkayan aletin pozisyonu itibariyle bu sağlanmalı. G/D Yok Boş kutular imha edilene kadar güvenli bir şekilde tutulabiliyormu? Boş ilaç kutularının imhası öncesinde güvenli bir şekilde saklanabileceği, ürün ve paketleme malzemelerinden uzakta bir yerde bir depo veya, örneğin geçici olarak işaretlenmiş ve fiziksel olarak insan ve faunanın ulaşımın sınırlandırıldığı bir alan bulunmalıdır. Boş kutuların imha edilmesiyle ilgili olarak Boş kutuların imha edilmesiyleilgili şayet var ise bütün yöresel, bölgesel ve bütün yöresel yönetmelikler dikkate ulusal yönetmelik ve kanunlara uygun hareket edilmelidir. alınıyormu? 8.10 Kullanım Tarihi Geçmiş Bitki Koruma Maddeleri Kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma Kullanım tarihi geçmiş bitki koruma maddelerininyetkili kanallar vasıtasıyla maddeleri tanımlanmış ve uygun bir şekilde alınıp imha edildiğinedair kayıtlı dökümanlar bulunmalıdır.böyle bir durum korunmuş ve herhangi bir yetkili merci veya mümkün değil ise kullanım tarihi geçmiş ürünler uygun bir şekilde yetki verilmiş diğer organlar tarafından yok tanımlanarak korunmalıdır. edilmişmi? 9. HASAT 9.1 Hijyen (Yıllık olarak tekrarlanan) güncellenmiş ve döküman haline getirilmiş Hasat ve çiftlik içerisindeki taşıma işlemlerinde (ulusal, endüstriyel-boyut veya bireysel) bir risk değerlendirmesi mevcut temizlik-hijyen açısından bir risk analizi olup paragrafında belirtilen hijyen kriterlerinide kapsamaktadır. G/D yapılmışmı? Yok Hasat işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir Hasat ve hasat sonrasındaki çiftlik içi ürünlerin taşınması işlemlerinde hijyen prosedürü uygulanıyormu? hijyen açısından risk değerlendirmesi için prosedür bulunmalıdır. Hasat işlemleri hijyen prosedürü Hasatta sürekli kullanılan kasalar, hasat aletleri (makas, bıçak, budama taşıma makası, vs) ve hasat makinalarının bakımı düzenli olup, temizleme ve kasaları ve ekipmanlarını da kapsıyormu? dezenfeksiyon programı kirlilik bulaşmasını önlemek açısından yürürlükte tutulmaktadır. (en azından senede bir kez) Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, doğrudan tarla, bahçe veya serada işlenerek paketlenen bütün ürünler en geç bir gece sonunda başka bir yere nakledilmelidir. Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, tarlada paketlenen ürünler, Hasat işlemleri hijyen prosedürü, hasat edilen paketlendikten sonra ve taşıma işlemleri sırasında mutlaka üzeri ürünü doğrudan tarlada, bahçede veya serada kapatılarak herhangi bir bulaşmaya karşı korunmalıdır. (tarladaki veya hasat esnasında yapılan işlemler açısından da çiftliğin söz konusu olan yerinden depolanacağı yere kadar olan süre değerlendiriyormu? zarfında). Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, hasat edilerek çiftlikte paketlenen ürünler söz konusu olduğunda, depolam alanı temizlenmeli, ve geçerli olduğu durumlarda nem ve sıcaklık kontrolü yapılarak dökümanları saklanmalıdır Hasat işlemleri hijyen prosedürü çiftlik içi taşıma işlemlerinide kapsıyormu? Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesisonuçlarına göre, hasat edilen ürünlerin taşınmasında kullanılan araçlar şayet başka amaçlarla da kullanılıyorsa, taşıma esnasında herhangi bir bulaşmayı (örneğin: toprak, kir, organik gübre, akıntı, vs) önlemek için bir temizlikprogramıyapılmalıve yürütülmelidir.

16 Page: 16 of Hasatta çalışan işçilerin çalıştıkları alan Hasatta çalışan işçilerin çalıştıkları alan içerisinde en fazla 500 metrelik içerisinde ellerini yıkayabilecekleri yerlere mesafede ellerini yıkayabilecekleri hareketli veya sabit yerler bulunmakta kolay ulaşabilmeleri mümkünmü? ve hijyen koşullarına uygundur. G/D Yok Hasatta çalışan işçiler için çalıştıkları alan Hasatta çalışan işçiler için hazırlanmış hareketli veya sabit temiz tuvaletler içersinde temiz tuvaletler mevcutmu? mevcut olup en fazla 500 metrelik bir mesafededir. G/D Yok 9.2 Çiftlikteki Hasat/Paketleme Kasaları Kasalar sadece ürünler için kullanılıp herhangi bir şekilde zirai kimyasal, Ürün kasaları sadece ürünler için mi yağlama aletleri, yağlar, temizlik kimyasalları, bitki veya başka kırıntıları, kullanılıyor? yemek torbaları, alet-ekipman, vs için kullanılmamalıdır. 9.3 Hasat yerinde paketlenen ürünler Hasat noktalarında buz kullanılması durumunda buzun içme suyundan yapılmış Hasat esnasında kullanılan buz, içme suyundan yapılmış olup herhangi bir olması ve bulaşmayı önlemek için temizlikbulaşmayı önlemek için temizlik koşullarına uygun bir şekilde muamele kurallarına uygun bir şekilde muamele edilmektedir. ediliyormu? 10. ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ 10.1 Hijyen Ürünün işlenmesinde hijyen konularını kapsayan ve döküman haline Ürünlerin işlenmesiyle ilgili olarak herhangi bir getirilmiş (yıllık olarak gözden geçirilen) bir risk değerlendirmesi (ulusal, hijyen risk değerlendirmesi yapılmışmı? endüstriyel-alan veya kişisel) yapılmalıdır. Ürün işlenmesinde hijyen risk analizlerinin doğrudan bir sonucu olarak, bir Ürünlerin işlenmesiyle ilgili olarak herhangi bir hijyen (fiziksel, kimyasal ve mikrobik bulaştırıcılar açısından) prosedürü hijyen prosedürü uygulanmışmı? uygulanmış olmalıdır. İşçilerin çalıştığı ortam Çalışma ortamına yakın tuvalet ve lavobalar bulunmakta hijyen koşullarına içerisinde uygun olup iyi çalışır durumdadır, parfümsüz sabun ve sürekli akan su ulaşabilecekleri temiz tuvalet ve lavobalar mevcuttur, tuvalet ve lavobalar çalışma ortamına doğrudan açık olmayıp mevcutmu? kendiliğinden kapanır kapıları olmalıdır. Karşıt durumda herbir ürün için işlemeden vazgeçildiği konusunda bir deklarasyon bulunmalıdır. G/D Yok Ürün işlemesi başlamadanönce işçilere hijyen konusunda talimatlar verilmişmi? Ürünlerin işlenmesiyle ilgili verilen hijyen talimatlarınınişçilerin anlayacağı dilden sözlü veya döküman halinde olması gerekir ve kişisel temizlik, örneğin: el yıkaması, takı kullanılması, tırnak uzunluğu ve temizliği vs, elbiselerin temizliği, kişisel davranışlar, (örneğin: sigara içmemesi, tükürmemesi, yemek, sakız çiğneme, parfüm kullanması vs.) gibi konularıda içermesi gerekir. Aksi durumda kayıtlı herbir ürün için ürün işlenmesinden vazgeçildiği konusunda bir belge düzenlenmelidir. G/D Yok Çalışanların kişisel temizlik ve giyim gibi örneğin, el yıkama, takı kullanma, tırnak uzunluğu ve temizliği, vs kişisel davranışlar, örneğin sigara Ürünün işlenmesinde çalışan işçiler verilen içmemek, tükürmemek, yemek yemek, sakız çiğnemek ve parfüm hijyen talimatlarını uygulamışlarmı? kullanmak gibi konularda, hijyen talimatlarınauygun harket ettikleri konusu açık bir şekilde anlaşılabilmelidir.aksi durumda kayıtlı herbir ürün için ürün işlenmesinden vazgeçildiği konusunda bir belge düzenlenmelidir. G/D Yok 10.2 Hasat Sonrası Yıkama En son 12 aylık dönemde yapılmış ve ürünün yıkamaya girme noktasından Enson ürünün yıkanmasında kullanılan su alınan su örneğinin analizinin yapılmış olması gerekir. Analizi yapılan içme suyu kalitesinde mi veya yetkili merciler parametrelerin WHO sınırları içerisinde olması veya yetkili merciler tarafından uygun olduğu beyan ediliyormu? tarafından gıda endüstrisi için uygun olduğunun beyan edilmesi gerekir.

17 Page: 17 of 25 Şayet suyun ürün yıkanmasında tekrar Yıkama suyunun ürün yıkanmasında tekrarlı bir şekilde kullanılması kullanılması durumunda, bu su filtre ediliyormudurumunda, su filtreden geçirilmekte, Ph, dezenfektan maddenin sudaki ve Ph, sudaki dezenfektan maddenin konsantrasyon ve exposure seviyeleri düzenli olarak gözlemlenmektedir. konsantrasyon seviyesi düzenli aralıklarla Filtreleme sistemi suyun kullanımı ve su miktarına bağlı olarak katı kontrol ediliyormu? maddeler ve suspensions ların filtrelenmesinde etkin olması gerekir Laboratuvarın yapmış olduğu su analizi uygun bir analizmidir? 10.3 Hasat sonrası Uygulamaları Su analizlerinin yapıldığı laboratuvar halihazırda ISO veya ulusal düzeyde eşdeğer olarak akreditasyona sahiptir veya akreditasyon işlemine başladığını dökümantasyonla gösterebilmelidir Bütün etiket talimatları dikkate alınıyormu? Hasat sonrasında etiket talimatlarıda dikkate alınarak koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddelerinin kullanım kayıtları ve muamele edilen ürünlerin paketleme/dağıtımtarihleri hazırlanmış prosedürler çerçevesinde açık bir şekilde dökümanlarla gösterilebilmelidir Hasat sonrası işletmedeürünlere kullanılan koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddelerinin o ülke yetkili makamlarınca izin verilmiş ürünler Kullanılan koruyucu ilaçlar, mumlar ve bitki olması ve kullanılmasında sözkonusu ürünün etiketindeki kullanım koruma maddeleri üretimin yapıldığı ülkede talimatlarına tamamen uyulması ve sadece izin verilen ürün için ruhsat almış ve sadece hasat sonrası kullanılması gerekir. Resmi bir kanun veya yönetmeliğin bulunmadığı dönemde koruma maksadıylamı durumlarda bu dökümanın EURPGAP Rehberi Ek 2 de yer alan kısmına kullanılmaktadır? ve FAO Uluslararası Pestisit Dağıtım ve Kullanımı Kurallarına başvurulmalıdır. Avrupa Topluluğuna satılacak ürünlerde Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddelerinin kullanılan koruyucu madde, mumlar ve bitki uygulama kayıtları, ABsınırları içerisinde satışı planlanan EUREPGAP koruma maddelerinden herhangi birisi AT de ürünlerinde son 12 ay içerisinde AB tarafından yasaklanan koruyucu yasaklanmışmı? madde, mum ve bitki koruma maddelerinin kullanılmadığını teyit etmelidir. Üründe kullanılması düşünülen veya Hasat sonrası üründe kullanılacak veya kullanılmış olan koruyucu madde, kullanılmış olan bitki koruma maddeleri, mum ve bitki koruma maddelerinin güncel kullanım izinleriyle ilgili olarak mumlar veya koruyucu madde leri içeren ve hazırlanmış ve döküman haline getirilmiş kayıtlar bulunmalıdır. onaylanmış güncel bir liste varmı? Hasat sonrası kullanılan koruyucu madde, mum ve bitki koruma Bu liste koruyucu madde, mumlar ve bitki maddelerininruhsat durumlarındameydanagelen herhangi bir değişiklikbu koruma maddelerinin tabi olduğu yönetmelik listede kendini gösterebilmelidir. (örneğin: değişiklik tarihini de içeren değişikliklerini de dikkate alıyormu? versiyonlar) Ürünün işlenmesinden sorumlu olan teknik Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri yetkili kişi koruyucu madde, mumlar ve bitki uygulamalarından sorumlu olan teknik kişi yeterli düzeyde teknik bilgiye koruma maddelerinin kullanımı konusunda sahip olduğunu ulusal düzeyde kabul gören sertifikalar veya resmi yeterli olup bu konuda bilgi sahibi olduğunu eğitimlere katıldığını gösterebilmelidir. gösterebiliyormu? Hasat sonrası, koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri uygulamaları ürünün Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddesi uygulaması tanımlanmasıyla (örneğin: ürünün lot veya yapılan ürünler lot veya üretim numarasıyla birlikte döküman halinde kayıt üretim numarası) birlikte kayıt altına altına alınmalıdır. alınıyormu? Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarının yapıldığı uygulamalarının yapıldığı coğrafi alan, çiftliğin ismi veya ürün yer kayıt altına alınmışmı? muamelesinin yapıldığı yer kayıt altına alınmalıdır. Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarının yapıldığı uygulamalarının yapıldığı tarih tam olarak (gün/ay/yıl) kayıt altına tarih kayıt altına alınmışmı? alınmalıdır.

18 Page: 18 of 25 Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarının şekli kayıt uygulamala şekilleri (örneğin: spreyleme, ıslatma, gazlama, vs) kayıt altına altına alınmışmı? alınmalıdır. Hasat sonrası kullanılan koruyucu madde, Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri mum ve bitki koruma maddelerinin ticari uygulamalarındakullanılan ürünün ticari ismi ve etkili maddesi kayıt altına isimleri kayıt altına alınmışmı? alınmalıdır. Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki uygulamalarının yapıldığı ürün miktarı ağırlık ve hacim olarak litre su koruma maddeleri uygulamalarında kullanım miktarı veya diğer taşıma ortamına göre hesaplanarak kayıt altına miktarları kayıt altına alınmışmı? alınmalıdır. Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarını yapan uygulamalarını yapan sorumlu kişinin ismi kayıt altına alınmalıdır. kişinin ismi kayıt altına alınmışmı? Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddesi kullanılmasının nedenleri uygulamalarınınne için yapıldığı hastalık ve zararlı isimleriyle birlikte kayıt kayıt altına alınmışmı? altına alınmalıdır. Hasat sonrası bitki koruma madde Üretici hasat sonu fungusit ve pestisit uygulamalarında bu dökümanda uygulamalarının hepsi bu dokümanın 8.7.1, bahsedilen 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, ve kontrol noktalarını dikkate aldığını , ve kontrol noktalarını ve bu noktalara uygun hareket ettiğini dökümanlarla gösterebilmektedir. dikkate alıyormu? 10.4 Ürünün Çiftlikte İşlenmesi ve/veya Depolanması Kullanılan alandaki zemin suyun akışına izin Zemin hafif eğim veya kanallar vasıtasıyla sürekli temiz ve açık vaziyette verecek nitelikte mi? olup drenaja imkan vermektedir Ürünün işlendiği yerlerin ve ekipmanların (örneğin: işletme hatları, makineler, duvar, zemin, depolar, paletler vs) temizlik prosedürüne uygun Bulaşmayı önlemek amacıyla işletmedebir şekilde bakımı yapılarak herhangi bir bulaşmayı önlemek için temiz kullanılan yerler ve ekipman temizlenirmi? tutulmalı ve bu döküman halinde gösterilebilmelidir.aksi durumda her bir ürün için işlenmesinden vazgeçildiğini belirten yazılı dökümanlar bulundurulmalıdır. G/D Yok Satıştan men edilen atık ürünler düzenli olarak Satışı yapılmayacak atık ürünler herhangi bir bulaşmayı önlemek için temizlenip dezenfekte edilen ve özel olarak düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan özel bölmelerde ayrılmış bir alanda depolanıyormu? depolanmalıdır, bu yerlerin temizlik dökümanları tutulmalıdır. Temizlik maddeleri ve yağlayıcı malzemeler Temizlik malzemeleri, yağlayıcı vs ürünlerin paketlendiği alanlardan vs, ürünler ve ürünlerin işlenmesinde herhangi bir kimyasal bulaşmayı önlemek amacıyla özel bölmelerde kullanılan maddelerden ayrı bir yerde tutulması gerekir. depolanıyormu? Ürünle temas eden temizlik maddeleri ve Ürünlerle temas eden temizlik malzemeleri, yağlayıcı ların gıda yağlayıcı vs, gıda endüstrisinde kullanılabilir işletmelerinde kullanılabilrliğine dair resmi izin belgeleri (örneğin: özel diye onaylanmışmı ve kullanım dozlarına etiketler veya teknik bilgi belgeleri) bulunmalıdır. uyuluyormu? İşletmelerde ürün işleme hattı ve depoların üstüne gelen ışık lambaları, Depolama, seçme ve tartım alanlarında veya diğer aydınlatma cihazları herhangi bir kırılma esnasında ürüne kullanılan aydınlatma lambaları ızgara (fleksi bulaşmasını önlemek amacıyla özel kafesler gibi kırıntıları vs tutacak bir kapak) vb şekilde korunaklımı? düzenek le korunmalıdır Cam veya şeffaf sert plastiklerin muamelesiyle Depo ve işleme bölmelerinde cam ve sert plastiklerin kırılması sonucunda ilgili işletme prosedürü varmı? nasıl bir yol izleneceği konusunda yazılı prosedürler mevcuttur. Ev hayvanlarının işletmeye ulaşmaları Evcil hayvanların işletmeye girişleri ürünlere bulaşmasını önlemek engelleniyormu? amacıyla engellenmiştir. Ürünlerin işlenme ve depolanmasında Zararlıların üreyip çoğalacakları yerlerle ilgili olarak kullanılan bir zararlı kullanılan yerlerle ilgili olarak zararlıların kontrol ve gözlemlemesistemi mevcuttur. Tuzaklar işaretlenmeli ve alınan çoğalıp yayılmasını en az düzeye çekecek tedbirler kayıt altına alınmalıdır. kontrol tedbirleri alınmışmı? 11. ATIK ve KİRLİLİK YÖNETİMİ, TEKRAR KULLANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM 11.1 Atık ve Kirleticilerin Tanımlanması

19 Page: 19 of Çiftlikteki bütün bölümlerde atıklar tanımlanmışmı? Kirlilik kaynağı oluşturabilecek kaynaklar tanımlanmışmı? 11.2 Atık ve Kirliliğe Karşı Hareket Tarzı Çiftlikteki işlemler sonucunda ortaya çıkan atıklar bir katalog halinde saklanmaktadır. Çiftlikteki işlemler sonucunda ortaya çıkan ve kirlilik yaratacak kaynaklar (örneğin: fazla gübre, ısıtma sisteminden kaynaklanan yoğun duman vs.) katalog haline getirilmiştir. Hasat artıklarının yakılmasından kaçınmak, Atıkların geri dönüşümünü sağlamak için, atık ve kirlilik oranlarının çukura gömmek, atık madde ve kirlilik azaltılmasıiçin döküman haline getirilmiş,güncel ve detaylı bir plan mevcut oluşturmaktan kaçınmak veya azaltılmak için olmalıdır. herhangi bir yazılı plan varmı? Atık idaresi planı uygulanıyormu? Atık ve kirliliğe karşı yürütülen hareket planının yürürlükte olduğunu gösterir karşıt tedbirler ve uygulamaların olduğu görülebilmelidir Günlük çalışmalardan kaynaklanan atıkların ve küçük miktarlardaki veya Çiftlik ve işletme binaları çöp ve atıklardan kaza ile oluşmuş olan çöp ve atıkların olması kabul edilebilir. Diğer bütün temizmi? çöp ve atıklar temizlenmelidir.ürünlerin işlendiği iç mekanlar günde en az bir kere temizlenmelidir. Çiftliklerde çöp ve atıkların depolandığı özel yerler mevcuttur. Değişik İşletmeler atıkların yok edilmesiyle ilgili planlartürdeki atıklar ayrı bölmelerde saklanmalıdır. Boş kimyasal kutuları sahipmi? satıcısına geri verilemiyorsasuyla yıkanarak ezilmelive imha edilene kadar güvenli bir bölmede saklanmalıdır. 12. İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI 12.1 Risk Değerlendirmesi Bölgesel, ülkesel temele dayanan ve bölgesel yönetmelik veya sektörle ilgil Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için bir anlaşmaları dikkate alan güncel bir risk değerlendirmesi bulunmalı ve risk değerlendirmesi yapılıyormu? döküman haline getirilmelidir. Yapılan risk değerlendirmesinde sağlıklı ve Döküman haline getirilmiş bir hareket planı mevcut olup, herhangi bir güvenli bir çalışma ortamı için bir hareket planı uygunsuzluk durumuna, buna karşı alınacak düzeltici faaliyeti, zaman hazırlanmışmı? sürecini ve bundan sorumlu olacak kişiyi de içermelidir Eğitim Dökümanlardan anlaşıldığına göre konuyla ilgili olarak bir eğitim programı Komplike ve tehlikeli ekipmanları kullanan düzenlenmiş veya talimatlar hazırlanmış ve eğitimde hazır bulunanların bütün işçilere resmi bir eğitim veya talimat listeleri de katılımcıların imzalarıylabirlikte saklanmış veya katılım belgeleri veriliyormu? düzenlenmiştir. Kayıtlar aynı zamanda kiralanan işçileri de içermelidir Eğitim programına katılan herbir çalışanla ilgili kayıtlar tutulmuş olup, Yapılan eğitimlerin kayıtları herbir işçi için katılım sertifikaları, veya eğitimdeki katılımcıların imzalı listesi döküman tutuluyormu? halinde saklanmıştır Çiftlikte herhangi bir üretim faaliyeti olduğu zaman mutlaka son 5 yılda ilk Çiftlikte herhangi bir iş yapıldığı zamanda İlk yardım eğitimi almış bir işçinin de o anda çalışıyor olması gerekir. İlk Yardım konusunda eğitim almış en az bir kişi Yardım eğitimlerininyapıldığı yerlerde mutlaka bu kurslara katılmak gerekir. çiftlikte bulunuyormu? Üretim tabiri bitki üretimi, taşıması ve işletmesini kapsar. İşçilere sözlü olarak ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmış dökümanlarla Kaza ve acil durum talimatları bütün çalışanlar kaza ve acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bildirilmesi gerekir. Bu tarafından anlaşılmışmı? talimatlar işgücünün kullanmış olduğu lisan ile hazırlanmalıdır. Talimatlar geçerli olduğu durumlarda sembollerle de desteklenmelidir. G/D Yok Sözlü ve yazılı talimatlar verilmiştir. Talimatlar hijyen konunda yapılacak Bütün çalışanlar el temizliği,kesikler, sigara ve eğitimlerde yetkili insanlar tarafından verilmelidir. (hemşire, kalite müdürü yemek için ayrılan bölümler vs gibi hijyenle ilgili vs.) Yeni işe başlayanlar mutlaka bu talimatları alırlar. Bu eğitim ve olan temel konularda eğitim almışlarmı? talimatlandırma işlemi döküman haline getirilir.

20 Page: 20 of 25 İş ilişkisi olan veya normal ziyaretçiler arzu Kişisel hijyen prosedürlerinin ziyaretçilere ve geçici işçilere (hijyen edilen kişisel hijyen kurallarına uygun hareket prosedürleri görünebilir bir yere asılır ve ziyaretçilerin bunu görmeleri ediyorlarmı? sağlanır) anlatıldığına dair göstergeler mevcuttur İşletmeler, ekipman ve kaza prosedürü İlk yardım kutuları kanunlara göre tam olarak çalışma alanı içerisinde kolay Çalışma alanı içerisinde ilk yardım kutuları ulaşılabilecek bir pozisyonda tutulmalıdır. Hırsızlık olması durumlarında bulunuyormu? yetkili kişi bu kutuları yanında taşıyabilir Geçici veye okunabilir işaretlerle söz konusu olabilecek tehlikeler, örneğin: Tehlikeli bölmeler açık uyarılarla atık çukurları, yakıt tankları, atölyeler, ve ilaçlanmış ürünler vb işaretlenmişmi? işaretlenmelidir Kaza ve acil durum prosedürleri varmı? Kaza veya acil durumlarda nasıl hareket edileceği yazılı dökümanlarla tanımlanmalıdır. Prosedürler kontak kişilere çok açık bir şekilde açıklanmalıdır; telefon ve radyo gibi haberleşme araçlarının bulunduğu yerler, geçerli ve önemli telefon numaralarının bulunduğu bir liste (polis, ambulans, hastane, itfaiye vb) herzaman hazırda bulunmalıdır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin saklandığı deponun en fazla 10 metrelik bir Bitki koruma maddelerinin depolarına en fazla mesafesinde bütün çalışanlar tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek ve metrelik mesafelerde kaza prosedürleriylekazadan sonra alınacak tedbirlerin temel adımlarının ve ilgili uyarı işaretleri varmı? paragrafında açıklanan bütün bilgileri içeren panoların görsel olarak hazır bulunması gerekir. G/D Yok Gübre ve bitki koruma maddelerinin saklandığı depoların giriş-çıkış Potansiyel tehlikelerle ilgili olan işaretler girişçıkış kapılarında da varmı? 12.4 Bitki Koruma Maddeleri İşlemleri kapılarının yanına asılmış ve tehlikeli olduğunu gösteren uyarı işaretleri konulmalıdır. G/D Yok. Bitki koruma maddeleriyle teması olan ve uygulayan kişilerin bu işi Bitki koruma maddelerini uygulayacak olan yapabileceklerine dair resmi yeterlilik belgesi veya özel eğitim kurslarına işçiler eğitim almışlarmı? katılım belgesinin olduğunu gösterebilmesi gerekir. G/D Yok Bitki koruma maddeleriyle teması olan işçiler Geçerli olduğu durumlarda, bitki koruma maddeleriyleteması olan işçilerin yöresel kanunlar çerçevesinde yıllık düzenli sağlık kontrolleri bölgesel uygulamalar veya ulusal kanunlar çerçevesinde doktor muayenesine tabi tutuluyorlarmı? yapılmalıdır Koruyucu Elbise Giyinme/Ekipman İşçiler (sezonluk geçici işçiler), etiket Eksiksiz olarak koruyucu elbise setleri (lastik çizmeler, su geçirmez talimatlarına uygun olarak koruyucu elbiseler elbiseler,lastik eldivenler,yüz maskelerivs) bulunduruluyor ve bitki koruma kullanıyorlarmı? maddesi etiket talimatlarına tam olarak uyuluyor. G/D Yok Koruyucu elbiseler iş bittikten sonra Kullanımdan sonra elbiselerin yıkanmasıyla ilgili prosedürler mevcut. yıkanıyormu? Üreticiler koruyucu elbiseler ve aletlerle ilgili Koruyucu elbise kullanımıyla ilgili uygun öneriler mevcut olup, bitki koruma kullanım talimatlarını etiketlerde belirtildiğimaddeleriyle temas eden her işçinin bunları etiketlerde verilen talimatlar şekilde uyguladıklarını gösterebiliyorlarmı? doğrultusunda kullandıkları tesbit edilmiştir. G/D Yok Korunma amaçlı elbise ve ekipmanlar bitki Bütün koruyucu elbiseler ve diğer ekipmanlar, filtreler vs iyi koruma maddelerinden ayrı bir yerde havalandırılabilenve fiziksel olarak farklı bölmelerde saklanmaktadır. G/D depolanıyor mu? Yok Herhangi bir zehirlenme durumunda müdahale etmek için uygun malzemeler bulunuyormu? 12.6 Yaşam Refahı Çiftlikte bulunan bütün ilaç depoları, hazırlama, karıştırma mekanlarında göz yıkama imkanı var olup, 10 metreden daha uzakta olmayan temiz bir su kaynağı, tam bir ilk yardım kutusu ve önemli kontak telefon numaralarının bulunduğu açık bir kaza prosedürü veya kazadan sonra ilk yapılması gerekenler açık bir şekilde işaretlenmiş olmalıdır. G/D Yok İşçilerin sağlık, güvenlik ve gelir konularından sorumlu ve yönetimde İşçilerin sağlık, güvenlik ve gelir konularından bulunan bir kişi tanımlanmışolup, mevcut, güncel ve geçerli olan kanunlara sorumlu bir kişi tanımlanmışmı? uygun hareket edildiği gösterilebilmelidir. G/D Yok

ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI TÜM ÇİFTLİKLER TABANI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MODÜLÜ GÖZETİM ZİNCİRİ

ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI TÜM ÇİFTLİKLER TABANI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MODÜLÜ GÖZETİM ZİNCİRİ ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI TÜM ÇİFTLİKLER TABANI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MODÜLÜ GÖZETİM ZİNCİRİ KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRITERLERI TÜRKÇE VERSIYON 4.0 () BASIM 4.0-2_MAR2013 MART 2013 DEN ITIBAREN

Detaylı

Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için www.utzcertified.org 0 Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur:

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

EUREPGAP Genel Meyve ve Sebze Yönetmeliği

EUREPGAP Genel Meyve ve Sebze Yönetmeliği Sayfa: 1 of 33 EUREPGAP Genel Meyve ve Sebze Yönetmeliği Versiyon 2.1-Ekim04 29 Ekim 2004 tarihinden itibaren geçerlidir. 1 Mayıs 2005 ten itibaren zorunludur. Sayfa: 2 of 33 İÇİNDEKİLER Sayfa Nº 1. EUREPGAP

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ T.C. SAGLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı: 15O5ANKARA Konu:3.03. 1994 BAKANLIK MAKAMINA Farmasötik müstahzar üreticilerinin,

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 rup ve Çoklu-rup Sertifikasyonu İçin www.utzcertified.org Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur: www.utzcertified-trainingcenter.com

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU. (Customer Instructions)

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU. (Customer Instructions) SAYFA NO/ Page Number 1/12 MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ICCS Müşteri Bilgilendirme Kılavuzu, tüm müşterilerimizi başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadarki süreç hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmış

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Tanımlar: Guano: Yarasa ve yabani kuşların dışkılarından

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

EK-1 Birincil Üretim ve İlgili İşletmeler için Genel Hijyen Kuralları I. Hijyen kuralları Birincil üretimden sorumlu üretici; a) Birincil ürünlerin

EK-1 Birincil Üretim ve İlgili İşletmeler için Genel Hijyen Kuralları I. Hijyen kuralları Birincil üretimden sorumlu üretici; a) Birincil ürünlerin EK-1 Birincil Üretim ve İlgili İşletmeler için Genel Hijyen Kuralları I. Hijyen kuralları Birincil üretimden sorumlu üretici; a) Birincil ürünlerin sonradan herhangi bir işlemeye tabi tutulacağını göz

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ekolojik dengenin korunması,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI TEKNİK KULLANIM KILAVUZU. Zimid ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ÜRETİ C İ LERİ DERNEĞİ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI TEKNİK KULLANIM KILAVUZU. Zimid ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ÜRETİ C İ LERİ DERNEĞİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI TEKNİK KULLANIM KILAVUZU Zimid ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ÜRETİ C İ LERİ DERNEĞİ 1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ

İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ Bu kılavuzun amacı, kozmetik ürünlerin üretimini organize etmede ve gerçekleştirmede, ürün kalitesi üzerinde etkisi olabilen insan faktörünün, teknik

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı