Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterleri TÜRKÇE VERSİYON Herhangi bir şüphe durumunda Ingilizce versiyonunu dikkate alınız. Kontro Eden: BVQI Turkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterleri TÜRKÇE VERSİYON Herhangi bir şüphe durumunda Ingilizce versiyonunu dikkate alınız. Kontro Eden: BVQI Turkiye"

Transkript

1 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 1 of 25 EUREPGAP Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterleri Meyve ve Sebze Version 2.1-Ekim04 Yürürlük tarihi: 29 Ekim 2004 den itibaren geçerlidir. 1 Mayıs 2005 ten itibaren zorunludur

2 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 2 of 25 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.İZLENEBİLİRLİK 2.KAYIT TUTMA VE DAHİLİ İÇ DENETİM 3.ÇEŞİTLER, FİDANLIK VE FİDELİKLER 4.ALAN TARİHÇESİ VE ALAN YÖNETİMİ 5.TOPRAK VE SUBSTRAT YÖNETİMİ 6.GÜBRE KULLANIMI 7.SULAMA VE FERTİGASYON 8.BİTKİ KORUMA 9.HASAT 10.ÜRÜN İŞLENMESİ 11.ATIK VE KİRLİLİK YÖNETİMİ, GERİ DÖNÜŞÜM VE TEKRAR KULLANIM 12.İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI 13.ÇEVRESEL KONULAR 14.ŞİKAYET FORMU EK 1+A6 EK 2

3 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 3 of 25 GİRİŞ İlkeler Bu protokol, bahçe bitkilerinin (örneğin: meyve, sebze, patates, salatalar, kesme çiçek ve fide-fidan) evrensel üretimini en uygun yöntemlerle yapabilmek için geliştirilen ve temel esasları içeren İyi Tarım Uygulamaları nın (İTU) (Good Agricultural Practices - GAP) çerçevesini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu belge Avrupa daki lider perakendeci organizasyonların kabul ettikleri minimum standartları içermektedir, öte yandan, bazı bireysel perakendeciler ve üreticiler tarafından kabul edilen standartlar bu dokümanda sözü edilenleri aşabilir ve/veya farklılık gösterebilir. Ayrıca bu protokol tarımsal üretimde kullanılan yöntemler için geçerli bir tanımlayıcı rehber değildir. EUREP üyeleri, amacı çevreye ve doğaya en az zarar verecek şekilde en iyi tarım yapmak olan birçok üretici, üretici grupları, üretici organizasyonları gibi kuruluşların bu konudaki yerel ve ulusal kuralların geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili olan tüm faaliyetlerini takdirle karşılamaktadır. EUREP üyeleri üreticilerin bu alandaki imkanlarını dahada iyileştirmek amacını gütmekte olup, mevcut en iyi tarım uygulamalarının anahtar elemanlarının tanımlandığı İTU çerçevesinde, mevcut uygulamaların bu standarda göre karşılaştırmasına tabi olmasını ve daha da iyiye götürülmesi için rehberlik sağlamasını desteklemektedirler. EUREPGAP, Zararlılarla Entegre Savaş (IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliğinin (ICM) tarım ürünlerinin ticari olarak üretimi için birleştirilerek uygulanmasını da amaçlamaktadır. IPM/ICM uygulamaları, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için EUREP üyeleri tarafından mutlak gerekli olarak kabul edilmektedir. EUREP, HACCP ın (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) kullanılmasını da teşvik etmekte ve prensiplerini desteklemektedir. Ürün üretim zincirinde yer alan bütün organizasyonların ITU nın tam anlamıyla desteklenerek uygulanması için üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları benimsemeleri temel esastır. Şayet taze ürünlerde tüketici guruplarının güveninin kalıcı olması isteniyorsa ITU nın kesinlikle kullanılması ve uygun olmayan üretim tekniklerinin elimine edilmesi gerekmektedir. Bütün üreticiler ulusal ve uluslar arası kanunlara uygun üretim yaptıklarını göstermek zorundadırlar. Bütün üreticiler şu konularda kesinlikle kararlı olduklarını gösterebilmelidirler: a) ürünün kaliteli ve güvenli olduğuna dair tüketicinin güvenini sağlamak, b) doğayı ve yabani hayatı koruyarak, çevre üzerindeki yıkıcı etkileri en aza indirmek c) kimyasal zirai ilaçların kullanımını en aza indirgemek d) doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımının geliştirilmesi; e) çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması yönünde bir tutum içerisinde olunması.

4 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 4 of 25 Bağımsız Denetim: Üreticiler EUREP GAP onayını EUREP tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kontrol kuruluşlarından alabilirler. Bu standardın dökümanları şunlardır: 1. Standardların dayanağını oluşturan, kuralları koyan ve başvurulması gereken EUREPGAP Genel Yönetmeliği 2. Üreticilerin standardların her bir koşuluna nasıl uygun davrandıklarını özel olarak detaylandıran, ve üreticinin uymakla yükümlü olduğu EUREPGAP Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri. 3. Üreticilerin harici denetimlerine ve yıllık olarak yapılması gereken iç denetimlere temel oluşturan ve yerine getirilmesi zorunlu olan kriterleri tanımlayan EUREPGAP Kontrol Kriterleri Listesi. Standardlar EUREPGAP Genel Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi, Zorunluluk (kırmızı alan), Zorunluluk (sarı alan) ve ler (Yeşil alan) şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Bütün Kontrol Noktaları denetimde incelenmeli ve şu cevaplar alınmalıdır: uygunluk (evet), uygunsuzluk (hayır), Geçerli Değil (G/D). G/D hükmü Uygunluk Kriterinin G/D Yok şeklinde belirlendiği kontrol noktalarında verilemez. Geçersiz Durumlar: Sadece Üretici/Üretici Gurubu herhangi bir İşleme ve Depolama yoktur şeklinde bir bilgi vermiş ise (Genel Yönetmelik Bölüm 10; tescil işlemlerine bakınız) Bölüm 10 da geçen Kontrol Noktalarında G/D kullanılabilir. Sorumluluğun Alınmaması: FoodPLUS GmbH ved EUREPGAP onayı almış Sertifikasyon Kuruluşları bu standard altında sertifikalandırılmış ürünün güvenliğinden kanuni olarak sorumlu değildirler. Kopye Hakkı: Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH.;, Kopye Hakkı btün standard dökümanlarını kapsamaktadır. Sadece değiştitilmemiş formatta olan dökümanların fotokopisine izin verilmektedir. Tescil: Yönetmeliğin 4 ve 10. bölümlerindeki Tescil ve Sertifikasyonla ilgili talimatlara bakınız. Tanımlamalar: Bu dökümanda verilen terimlerin tanımlamalarının anlaşılabilmesi için Genel Yönetmeliğin Ek 10. kısmına bakınız.

5 Kontro Eden: BVQI Turkiye Version: 2.1 Ekim-04 Section:Introduction Page: 5 of 25 Bu belgenin kullanılması: Bu döküman Üreticinin sertifikalandırılmayı arzu ettiği kapsamlarda Üretimin EUREPGAP standardlarına uygunluğunu incelemek için kullanılır. Mevcut bulunan kapsamlar için Genel Yönetmelik bölüm 10.6 kısmına bakınız), EUREPGAP Genel Yönetmeliği belgesinde denetim kuralları tamamıyla uygun bir şekilde belirlenmiştir. Bu dökümanda Tescil Edilmiş Ürün aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 1) Mahsül, Hasat öncesi tescil edilmiş/edilecek üründür. 2) Ürün: (hasat edilmiş ürün) tescil edilmiş ürün anlamında kullanılır. Uygunluğun incelenmesi öncelikle ürünlerin üretim alanı, üretimin hasata kadar olan dönemiyle ilgili olan kayıtların varlığını gerektirmektedir (şayet söz konusu ise arazi, bahçe veya seralar içinde), ayrıca Ürün İşleme Alanındaki mevcut ürün veya ürün guruplarına ait olan dökümanlar. Bu dökümanda her nerede kendi başına mahsül geçerse bu Tescil Edilmiş Ürün Mahsülü anlamına gelir, ve hernerede üretim geçerse bu da Tescilli Ürün Üretimi anlamına gelir. Kendi haline kullanılmış olan bazı terimlerin tam olarak anlaşılabilmesi için bunların en yakındaki cümlenin başlığı altında okunması gerekir. (Örneğin: ''kutu'' kelimesi numaralı noktada bahsedilmiş olup anlamı ''Boş Bitki Koruma Ürünü Kutuları'' dır ve bu bölümün başlığından 8.9 ''Boş Bitki Koruma Ürünü Kutuları'' da anlaşılabilmektedir. Bu döküman 14 farklı bölüm ve 2 Ek halinde bölünmüş olup; toplamda 214 Kontrol Noktası, 49 Zorunluluk, 99 Zorunluluk ve 66 şeklinde bölünmüştür. Bu döküman aşağıda diagram da gösterildiği gibi meyve ve sebze üretimini kapsamaktadır. EUREPGAP CPCC KAPSADIGI ÜRÜNLERIN ÜRETIM SAFHALARI Mahsül Ürün ürün islemesi yoksa G/D cevabi verilebilir 3 4 5, 6, 7 & 8 Tohum, Fidelik Alan seçimi Ürün üretimi Hasat ve tasima 9 10 Depolama Yikama Ilaçlama 11, 12 & 13 Çevre, atik & kirlilik, isçi sagligi, güvenligi ve yasam standardi 1, 2 & 14 Dökümantasyon, Izlenebilirlik ve Kalite Sistemi Gereklilikleri Üretici Guruplari için Ilave Kalite YönetimiSistemigereklidir. (Genel Yönetmelikten bakiniz) Üretim Isleme Akisi 1, 2 & 14 EUREPGAP CPCC Bölümleri Ilave EUREPGAP gereklilikleri

6 Page: 6 of İZLENEBİLİRLİK 1.1 EUREPGAP a kaydedilmiş ürünlerin; kayıtlı üretim birimindeki EUREPGAP sertifikalı ürün yetiştirilmişolduğu dökümantasyon sistemi sayesinde, kayıtlı üreticilere kadar takip ve kayıt altına alınmış üretim birimine kadar edilebilmesini sağlıyor, veya, bir Üretici Gurubu sözkonusuysa en son takip edilebiliyormu? müşteriye kadar ürün takibine izin veriyor. G/D Yok 2. KAYIT TUTMA VE İÇ DENETİM Bütün kayıtlara kontrol Üreticiler güncel kayıtlarını kanuni olarak daha uzun sürelerde tutması sırasında gerekmiyorsa, en azından iki sene dosyalarında tutarlar. EUREPGAP a 2.1 ulaşılabiliyormu ve bu kayıtlar en az iki yıl başvuru yapılmadan önceki dönemlere ait kayıtlar istenmez. Yeni başvuru süreyle saklanıyormu? yapanlar en azından kontrol öncesindeki üç aylık döneme ait kayıtları tam olarak tutmalıdırlar. G/D Yok 2.2 Üretici yılda en azından bir kere EUREPGAP EUREPGAP İç Denetiminin yıllık olarak yapıldığını dökümanlarla standardalarına göre kendi iç denetimini göstermek mümkün. G/D Yok yapıyormu? 2.3 İç Denetim döküman halinde kayıt altına EUREPGAP Kontrol Kriterleri Listesi döküman halinde tamamlanmıştır. alınmış mı? G/D Yok 2.4 İç denetimlerdekibulgulara göre etkin düzeltici Geçerli düzeltici faaliyetler döküman haline getirilmiş ve yürürlüğe faaliyetlerde bulunulmuşmu? sokulmuş. G/D Yok 3. ÇEŞİTLER VE ANAÇLAR 3.1 Çeşit veya Anaç seçimi Kayıt altına alınmış olan ürünlerin üretildikleri Anaç ürünlerin üretilmesinde kullanılan teknikler, sonuçta kayıt altına anaç ürünler (örneğin; tohum alınan ürünler) alınmış ürünlerin üretilmeleri esnasında kullanılacak olan bitki koruma ve in üretim tekniklerinin de önemi üreticiler gübreleme materyalleri gibi girdilerin minimize edilebilmelerini sağlayabilir. tarafından biliniyormu? 3.2 Tohum/Anaç Kalitesi Tohumun kalitesini (hastalık, zararlı ve virustan ari vs) gösteren ve çeşit saflığı, çeşit Tohumla ilgili olarak, kalite sertifikası, çeşit saflığı, çeşit ismi, üretim ismi, üretim numarası ve satıcıyı içeren bir numarası ve tohumun satıcısını içeren bir döküman var. döküman varmı? 3.3 Hastalık ve Zararlılara Dayanım Üretimi yapılan çeşitler ticari olarak önem Üretici mümkün olduğunda üretimini yaptığı çeşitlerin hastalıklara karşı taşıyan hastalık ve zaralılara karşı dayanıklı veya toleranslı olduğunu gösterebilmelidir. dayanıklı/toleranslı mı? 3.4 Tohum uygulamaları ve ilaçlamaları Tohum ilaçlamaları kayıt altına alınmışmı? Tohum veya diğer üretim materyali ilaçlandığında kullanılan ilaçların isimleri, hedef alınan hastalık veya zararlıların isimleri kayıt altına alınmış ve dökümanlar mevcut. 3.5 Üretim Materyali Kullanılan üretim materyalinin resmi olarak Bir bitki sağlık sertifikası var ve bu sertifika kanunlara veya bu sektör için tanınmış bitki sağlık sertifikası varmı? geçerli olan yönetmeliklere uygundur. Bitkiler üzerinde gözle görünebilir hastalık, böcek zararları olması Kullanılan üretim materyali gözle görünür durumunda, ilaçlamayı gerektirecek bir açıklama bulunmalıdır. (örneğin: hastalık ve zararlı sorunlarından arimidir? uygulama limiti) Kullanılan üretim materyalinin kalite veya Kullanılan üretim materyalinin amaç için uygun olduğunu gösteren üretimi döküman halinde garanti edilebiliyormudökümanlar; kalite sertifikası, tedarik kuralları veya imzalı dökümanlar? halinde mevcut. Gözle görünebilir hastalık ve böcek zararlarını takip etme sistemini de Kapalı alan fide-fidan üretimlerindebitki sağlığı içeren bir kalite kontrol sistemi mevcut ve takip sisteminin güncel kayıtları kalite kontrol sistemleri yürürlüktemi? mevcut. Kapalı alan üretim materyali üretim sırasında Kapalı alan üretim materyali üretim yerlerinde üretim esnasında kullanılan uygulanan bitki koruma ürünleri kayıt altınabitki koruma maddeleri ile ilgili kayıtlar ürün ismi, kullanım tarihi ve alınmışmı? dozlarıyla birlikte mevcut.

7 Page: 7 of Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Üretimi yapılan türlerin GMO açısından Kayıtlı üretici veya üretici gurubu üyeleri ülkelerindekigeçerli olan kanunun yetiştiriciliği yapılan ülkenin kanunlarına uyum fotokopisine sahip olup bu konuda aykırı bir durum yoktur. GMO çeşitlerin sağlıyormu? kullanılmaması durumunda. G/D Yok Yetiştiriciliği yapılan kayıtlı ürün veya üretim Şayet GMO çeşitler ve/veya Genetik Modifikasyona uğramış orjinden gele materyali hakkında Genetik Modifikasyona ürünlerin kullanılması durumunda, üretim materyalinin ekimi, dikimi, GMO uğramış orjinden geldiğine dair herhangi bir çeşitlerin veya GM orjinli ürünlerin kullanılması ile ilgili yazılı dökümanlar döküman varmı? mevcuttur. 4. ÜRETİM ALANI TARİHÇESİ VE ALAN YÖNETİMİ 4.1 Üretim Alanı Tarihçesi Gıda güvenligi, üretici ve çevre sağlığı açısından yapılan bir risk araştırması mevcut olup, arazinin kullanılmaya başlanmasından önce, Yeni üretim alanlarıylailgili olarak, ürün, üretici toprak tipi, erozyon, yeraltı suyunun kalitesi ve derinliği, sürdürülebilir su ve çevre sağlığı gibi konuların dikkate alındığı kaynaklarının, üretim alanı ve yakın alanların üzerindeki etkileri gibi ve bu alanın üretim açısından uygunluğunu konuları içermektedir. (Bakınız: Ek 1, EUREPGAP Yeni plantasyonların inceleyen bir risk degerlendirmesiyapılıyormu risk araştırması hakkında tavsiyeleri). Risk araştırması kontrol altına? alınamayacak ve sağlık ve/veya çevre üzerinde kritik bir risk olduğunu tesbit ederse, sözkonusu yer tarımsal alan olarak kullanılmamalıdır. Yeni tarım arazilerinde tanımlanan riskleri minimize etmeye yönelik stratejileri Tanımlanan her risk, önemi ve olabilirliğiyanında bunu kontrol etmek veya belirleyecek bir düzeltici faaliyet planı mevcut önlemek için alınan tedbirleri de belirler. mu? 4.2 Üretim Alanı Yönetimi EUREPGAP dökümantasyon kriterlerine bağlı olarak söz konusu olan ve Bütün arazi, bahçe veya sera için bir kayıt ürün bulunan herbir üretim alanı ve burada yapılan bütün zirai faaliyetleri tutma sistemi oluşturulmuş mu? de içeren döküman halinde bir kayıt sistemi mevcuttur. G/D Yok Herbir arazi, bahçe veya sera fiziksel olarak tanımlanabilmelidir.örneğin: Arazi, bahçe veya seralarla ilgili olarak gözle tanımlama,harita, arazi işaretlerive/veya örneğin söz konusu olan alanlarla görülebilir bir tanımlama veya referans sistemi ilgili olan bütün dökümanlarda özel kodlama, isim, numara veya renk hazırlanmışmı? kullanımı. G/D Yok Yıllık ürünlerle ilgili olarak bir ürün rotasyon Yıllık ürünlerle ilgili rotasyon planları mevcut. planı varmı? 5. TOPRAK VE YETİŞTİRME ORTAMI YÖNETİMİ 5.1 Toprak Haritalaması Çiftlikte arazi haritalaması işlemi tamam mı? 5.2 Toprak İşleme Herbir üretim alanı için toprak tipi, toprağın profili, toprağın analizi veya yerel (bölgesel) haritalar vasıtasıyla tanımlanmalıdır. Toprak işlemede kullanılan teknikler, toprağın yapısını koruyucu veya geliştiricive toprak sert Toprak işlemede kullanılan teknikler toprağın kullanımı için uygundur. tabaka oluşumunu önleyici mi? 5.3 Toprak Erozyonu Özellikle yamaçlarda gözle görünür şekilde veya yazılı belge halinde Toprak işleme teknikleri toprak erozyonu tutulmuş çapraz çizgi tekniğinin kullanıldığı görülüyor, drenaj kanalları, ot ihtimalini azaltıcı niteliktemi? ekimi, yeşil gübreleme, ve sınırlarda çalı yetiştirilmesi mevcut, vb. 5.4 Toprak Fümigasyonu Toprak fumigasyon ilaçlarının kullanılmasınıntoprak fümigasyonunun yapılması ihtiyacı olduğunu belirten, uygulama gerekliliği konusunda yazılı bir döküman varmı yeri, tarihi, aktif maddesi, dozu, uygulama metodu ve uygulayan kişinin? ismini de belirten yazılı bir belge mevcut Kimyasal fümigasyona alternatif olabileceküretici kimyasal fümigasyona alternatif olan teknikleri kullanabileceğini metodlar kullanım öncesinde iyice veya karar verebileceğini kendi teknik bilgisiyle, yazılı belgelerle veya araştırıldımı? yöresel olarak kabul edilmiş uygulamalarla gösterebilmelidir. 5.5 Yetiştirme Ortamları (Substratlar)

8 Page: 8 of Kullanıldığı durumlara bağlı olarak üretici Üretici geri kazanımla ilgili olarak miktar ve tarihleri kayıt halinde tutar. substrat geri kazanım programlarınıfaturalar/yüklemebelgelerikabul edilebilir.şayet herhangi bir geri kazanım kullandığını gösterebiliyormu? programı uygulanmıyorsa, bu mutlaka açıklanmalıdır. Şayet substratların sterilizasyonu için Substratlar çiftlikte sterilize edildiği zaman, arazi, bahçe veya seranın ismi kimyasal kullanımı sözkonusu ise, veya referansı neyse kaydedilmelidir, Şayet sterilizasyon çiftlik dışında sterilizasyon yeri kayıtlımı? yapılmış ise sterilizasyonu yapan firmanın adı ve adresi kaydedilmelidir. Şayet substratların tekrar kullanılması için Şunlar doğru bir şekilde kayıt altına alınmıştır: sterilizasyonun tarihi kimyasal maddelerle sterilize edilmesi söz (gün/ay/yıl); kimyasalın ve aktif maddenin ismi; -ekipman (mesela: 1000 l- konusu ise, kimyasal maddenin tipi, tank vb); metod (örn. Islatma, sisleme); kullanan kişinin ismi (kimyasalı sterilizasyon metodu ve işlemi yapan kişinin uygulayan ve sterilizasyonu yapan kişi) ismi kayıtlarda mevcutmu? Substratlar yeniden kullanıldıgında, Substratların tekrar kullanılması sözkonusu olduğunda buhar kullanımının sterilizasyon için buhar kullanıldımı? yapıldığını dökümanlarla gösterebilmek mümkün. Substratlar çıkarıldıkları kaynaklara kadar Kullanılan substratların kaynağını belirten kayıtlar mevcuttur. Bu kayıtlar izlenebiliyormu ve doğal koruma alanlarıyla substratın doğal koruma alanlarından gelmediğini göstermektedir. herhangi bir ilişkisi varmı? 6. GÜBRE KULLANIMI 6.1 Gübre Cesidi ve Miktarıyla İlgili Öneri Gübre kullanımından sorumlu teknik kişi (organik veya inorganik) kullanılacak Teknik sorumlu kişi kullanılacak olan (organik veya inorganik) gübrelerin gübrelerin cesidi ve miktarı ile ilgili karar cesidi ve miktarıyla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olduğunu yazılı eğitim ve verebilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu yeterlilik belgeleriyle gösterebilmelidir. G/D Yok gösterebiliyormu? 6.2 Uygulama Kayıtları Organik veya inorganik toprak ve yaprak Bütün gübre uygulamalarıyla ilgili kayıtlar, sözkonusu kayıtlı ürünle ilgili gübresi uygulamalarının, hangi arazi, bahçe olan coğrafik bölge, arazi, bahçe veya seranın ismi veya referans numarası veya sera alanlarında kullanıldığı kayıt altına ile birlikte kayıt altına alınmıştır. G/D Yok alınmışmı? Organik veya inorganik toprak veya yaprak Gübre uygulamalarının tam tarihleri (gün/ay/yıl) olarak detaylı bir şekilde gübresi uygulamalarının tarihleri kayıt altına kayıt altına alınmıştır. G/D Yok alınmışmı? Organic veya inorganik toprak veya yaprak Bütün gübre uygulamaları gübrenin türü (örneğin: N.P.K) veya gübresi uygulamalarıgübre türlerinideiçerecek konsantrasyonları (örneğin: ) olacak şekilde detaylı olarak kayıt şekilde kayıt altına alınmışmı? altına alınmıştır. G/D Yok Organik ve inorganik toprak veya yaprak Kullanılan bütün gübreler ağırlık veya hacim olarak kullanım miktarlarıyla gübresi uygulamaları kullanım miktarlarıyla birlikte kayıt altına alınmıştır. G/D Yok birlikte kayıt altına alınmışmı? Organik veya inorganik toprak veya yaprak Kullanılan bütün gübrelerin uygulaması, kullanılan aletlerintürü ve kullanım gübresi uygulamaları kullanım metoduyla metoduyla birlikte (örneğin: makinelerle dağıtma veya sulama suyuyla birlikte kayıt altına alınmışmı? birlikte uygulama vb) kayıt altına alınmıştır. G/D Yok Organik veya inorganik toprak veya yaprak Gübre uygulamalarını yapan kişinin ismi gübre uygulamalarıyla ilgili gübre uygulamaları, kullanan kişiye ait olan kayıtlarda belirtilmektedir. G/D Yok bilgilerle birlikte kayıt altına alınmışmı? 6.3 Uygulama Aletleri İstenmesi durumunda organik veya inorganik gübre uygulama Gübreleme ekipmanlarının bakımı düzenli ekipmanlarının bakımıyla ilgili kayıtlar, (tarih ve bakım şekli) veya yedek olarak yapılıyormu? parçaların faturaları verilebilmelidir Aletlerin en son 12 aylık dönemde bakımıyla ilgili kayıtlar mevcut olup İnorganik gübre uygulama aletleri, gübre bakımın yetkili bir kuruluş, ekipmanlarınsatışını yapan kuruluş veya teknik uygulamasınındüzgün yapılabilmesiaçısından olarak yetkili bir kişi tarafından yapıldığını gösterebilmektedir. Aletlerin yıllık bakıma sokuluyormu? ayarları zaman ve alan olarak gübre miktarını kapsamaktadır. 6.4 Gübre Depolama

9 Page: 9 of Çiftlikte güncel olarak inorganik gübre stok Stok envanteri yapılmış olup depoların (şekil ve miktar olarak) içerdiği envanteri yapılıyormu ve mevcutmu? gübreler en azından her üç ayda bir yeniden tesbit edilmektedir. İnorganik gübreler bitki koruma maddelerinden Gübreleme ve bitki koruma materyalleri arasında bulaşmayı önleyici tedbir ayrı bir yerde depolanıyormu? olarak depolarda en azından belirli düzeyde boş alan bırakılmalıdır. Kapalı alan bütün inorganik gübreleri depolamak için uygun olup, özellikle İnorganik gübreler kapalı bir alanda mı toz, granül veya likit gübreler güneş ışığı, don ve yağmur gibi iklimsel depolanıyor? olaylardan korumaktadır. Toz, granül veya likit şeklinde olan inorganik gübreler atık maddelerdenari, İnorganik gübreler temiz bir alanda mı kemirgenlerin yaşamadığı, bir alanda depolanmakta olup, herhangi bir depolanıyor? akıntı veya döküntü bulunmamaktadır. Toz, granül veya likit inorganik gübrelerin depolandığı ortamın İnorganik gübrelerin depolandığı alan kurumu? havalandırması iyi olup yağmur suyu girmemekte ve suyun içerde yoğunlaşıp nem oluşturmasıda mümkün değildir Toz, granül veya likit olan bütün inorganik gübreler suyun akış güzergahlarındasuyla temas riskini en az düzeye indirgeyecek bir şekilde İnorganik gübreler suyun aktığı yerlerde suyla depolanmalıdır, örneğin: sıvı gübre depoları hacim olarak uygun olmalı temas riskini en aza indirgeyecek şekilde (resmi ülkesel veya yöresel kanunlara göre, veya kanun yoksa en büyük depolanmışmı? tankın %110 kapasitesi), ve sızıntı veya su geçiş güzergahlarına yakınlık vb konular dikkate alınmalıdır. Organik ve inorganik gübreler ürünler ve Gübreler ürün ve üretim materyalleri ile birlikte üretim materyallerinden ayrı bir yerde depolanmamaktadır.fertilizers are not stored with produce and plant depolanıyormu? propagation material Organik gübreler çevresel kirlilik yaratma Şayet organik gübreler çiftlikte depolanıyorsa, depo alanı çevirilmelidir ve riskini azaltacak bir şekilde depolanıyormu? su kaynağından veya yüzey suyundan en az 25 metre uzaklıkta olmalıdır. 6.5 Organik Gübreler İnsan atıkları herhangi bir şekilde çiftlikte İnsan atıkları herhangi bir şekilde çiftlikte kullanılmamaktadır. G/D Yok kullanılıyormu? Uygulama öncesinde organik gübrelerin Bütün hastalık bulaşması, yabancı ot tohumu içeriği ve kompostlama kaynağı ve yapısı dikkate alınarak bir risk yöntemi gibi söz konusu olan risklerin değerlendirildiğiyazılı dökümanlarla değerlendirilmesi yapılıyormu? gösterilebilmektedir Organik gübre uygulamalarında temin edilen Uygulanan organik gübrenin bir analizi yapılmış olup özellikle N-P-K besin besin miktarları hesaplanıyormu? elementlerinin oranları dikkate alınmaktadır. 6.6 Inorganik Gübreler Kullanılan inorganik gübrelerin kimyasal EUREPGAP olarak en son 12 aylık dönem içerisinde yetiştirilen ürünlere içeriklerinide belirten dökümanları kullanılan bütün inorganik gübrelerin kimyasal içeriklerinide belirten gösterilebiliyormu? dökümanlar gösterilebilmelidir. 7. SULAMA/FERTIGASYON 7.1 Sulama İhtiyacının Belirlenmesi Ürünün su ihtiyacıyla ilgili olarak kullanılacak Hesaplamalarmevcut olup, yağış gauges, substratlar için kullanılan drenaj su miktarını belirlemek amacıyla sistematik kanalları, evaporametreler,su tansiyometreleri(topraktaki rutubet yüzdesi) olarak hesaplamalar yapılıyormu? ve toprak haritaları gibi dökümanlarla da desteklenmektedir Sulama miktarı hesaplanırken beklenen yağış Beklenen ve gerçekleşen yağmur miktarlarıyla ilgili (yağış gauges) kayıtlar miktarlarıda hesaplanıyormu? gösterilebiliyor. Sulama miktarı hesaplanırken buharlaşma Üretici buharlaşma miktarını ve nasıl hesaplandığını hesaplamakta miktarlarıda dikkate alınıyormu? kullanılan bilgileri dökümanlarla gösterebilmektedir. 7.2 Sulama/Fertigasyon Yöntemi Sulama kaynaklarının en uygun şekilde En uygun sulama sistemi üretimde kullanılmakta ve bu sistem İyi Tarım kullanımını sağlayacak, ticari olarak en pratik Uygulamaları (ITU) içinde kabul edilebilir bir durumdur. ve etkin sulama sistemi kullanılıyormu?

10 Page: 10 of 25 Su kullanımını optimize etmek ve su kaybını Su İdaresi Planı yapılmış olup bu planın uygulama basamakları ve bu önlemek için yapılmış bir Su İdaresi Planı basamakların uygulanması döküman haline getirilmiştir. varmı? Sulama yapılan herbir ünite için veya kullanılan birim su miktarı için kullanım tarihlerini de içerecek şekilde kayıtlar tutulmaktadır. Şayet üretici Sulama/Fertigasyon suyu kullanımıyla ilgili bir sulama programına bağlı olarak çalışıyorsa, kayıtlarda hesaplanan ve kayıtlar tutuluyormu? gerçekte kullanılan suyun miktarı bulunmalıdır. Çiftlikte su çıkarılmasıyla ilgili bütün izin belgeleri veya lisansı bulunmalıdır. 7.3 Sulama Suyunun Kalitesi İşlenmemiş evsel atık suyu sulama/fertigasyon da kullanılmamaktadır. İşlenmemiş evsel atık suyu İşlenmiş evsel atık suyunun kullanılması durumunda, su kalitesi sulama/fertigasyonda kullanılır veya WHO(Dünya Sağlık Örgütü) nun yayınlamış olduğu Tarım ve Su kullanılmış mı? kültüründe atık su ve katı atıkların sağlıklı kullanımıyla ilgili yönetmelik kriterlerine uygundur. G/D Yok Sulama/Fertigasyon suyunun kirlenmesiyle Bütün sulama/fertigasyon suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve ilgili olarak yıllık risk değerlendirmesimikrobik bulaşma gibi söz konusu olabilecek kirlilik risk değerlendirmesi yapılıyormu ve tamamlanmışmı? yapılmalıdır. Sulama suyu en azından yıllık olarak birkez Şayet yılda bir kereden fazla yapılıyorsa; risk değerlendirmesi sırasında analiz ediliyormu? sulama suyunun analiz sıklığı ihtiyaç duyulan sayıda belirlenmelidir Analiz uygun bir laboratuvarda mı yapılıyor? Laboratuvar N,P,K,Ec,ve ph değerlerini ölçebilecek kapasitede olmalıdır Analizler mikrobik bulaşmalarıda dikkate Risk değerlendirmesine göre geçerli olabilecek mikrobik kirleticiler alıyormu? dökümanlarda kayıtlıdır Analizler kimyasal kirleticileride dikkate Risk değerlendirmesine göre kimyasal kalıntılar dökümanlarda kayıtlıdır. alıyormu? Analizler ağır metal kirliliğinide dikkate Risk değerlendirmesine göre, ağır metal kirliliği dökümanlarda kayıtlıdır. alıyormu? Herhangi bir aksi durumla karşılaşıldımı ve bu Aksi durum, alınan tedbirler ve sonuçlarıyla ilgili kayıtlar bulunmaktadır. ters duruma karşı nasıl bir uygulama yapıldı? 7.4 Sulama/Fertigasyon Suyunun Temini Sulama suyu sürüdürlebilir bir kaynaktan mı Sürüdürlebilir kaynaklar normal (ortalama) koşullarda yeterli düzeyde su çıkarılmaktadır? verebilen kaynaklardır Su çıkarılması sulama idaresi tarafından Kayıtlar döküman halinde (ruhsat, mektup vs) mevcut. onaylanmışmı? 8. BİTKİ KORUMA 8.1 Bitki Korumada Temel Konular Ürünlerin hastalık, zararlı ve yabancı ot Kullanılan bütün bitki koruma ürünleri, kullanım gerekçesi, hedef ve mücadelesi en uygun ve en az düzeyde kullanım seviyesi (eşiği) ile birlikte kayıt altına alınmalıdır. G/D Yok kimyasal kullanımıyla yapılmışmı? Üreticiler IPM sistemlerini kullanıyorlarmı? Teknik olarak geçerliliği varsa IPM tekniklerinin kullanıldığı dökümanlarla gösterilebilmelidir Mevcut bulunan bitki koruma maddelerininürünlerde hastalık, zararlı veya yabancı ot mücadelesinin tekrar ettirilmesi etkinliğini artırmak için karşı-dayanıklılıkdurumunda, üründe bulunan etikette belirtildiği şekilde karşı-dayanıklılık tavsiyelerine uyuluyormu? tavsiyelerine uyulduğu isbat edilebilmelidir. Çiftlikteki teknik sorumlu kişi bu konuda resmi bir kurs aldığını ve / veya IPM tekniklerinin uygulanmasıyla ilgili olarak dışardan IPM konusunda danışmanlık hizmeti aldığını ve bu kişilerin teknik danışmanlık veya kurs alınmışmı? yeterliliklerini gösterebilmeleri gerekir. 8.2 Kimyasalların Secimi Ürüne kullanılan bütün bitki koruma maddelerinin seviyelerinin hastalık, Bitki koruma ürünü etiket üzerinde tavsiye zararlı veya yabancı otla mücadelede uygun olduğu ve gerektiği şekilde edildiği gibi hedef problem için uygun bir kullanıldığı (etiket veya ruhsat veren mercinin tavsiyeleri doğrultusunda) şekilde kullanılmışmı? gösterilebilmelidir. G/D Yok

11 Page: 11 of 25 Kullanılan bütün bitki koruma maddeleri üretim yapılan ülkede devletin Üreticiler üretim yapılan ülkede sadece ruhsat resmi olarak ruhsatlandırdığı ve izin verdiği ürünlerdir. Şayet resmi almış ve resmi olarak yayınlanmış listelerde ruhsatlandırma söz konusu değilse; EUREPGAP Rehberi Ek 2 ve FAO bulunan bitki koruma maddelerini,ruhsat aldığı nun Uluslararası Pestisit Dağıtımı ve Kullanımı Yönetmeliği dikkate ürüne karşı mı kullanıyor? alınmalıdır. G/D Yok Son 12 ayda EUREPGAP olarak yetiştirilen veya yetiştirilmiş olan Bitki koruma maddelerinin üretimi yapılan ürünlerde kullanılan bitki koruma maddelerinin ticari isimlerinide içeren ürünlerde kullanılabilirliğini gösterir güncel bir güncel, yıllık listeler mevcut olmalıdır. (aktif madde veya aktif listesi mevcutmu? mikroroganizma isimlerini de içeren) G/D Yok Son 12 ayda EUREPGAP olarak yetiştirilmiş veya yetiştirilmekte olan ürünlerde kullanılan ve bu ürünlerde kullanılabilir diye ruhsat almış bitki Bu liste bölgesel veya ulusal bitki koruma koruma maddelerinin ticari isimlerinide içeren güncel bir liste mevcut olup maddeleri yönetmeliğindeki değişiklikleri de bu liste en son bitki koruma maddeleriruhsat yönetmeliği, geçerli olan ürün içeriyormu? değişikliği, hasatla son kullanım arasındaki süre gibi değişiklikleri de içerecek şekilde güncellenmiştir. G/D Yok AT (AT Yasaklar Listesi 79/117/EC ve Değişiklikler) de yasak olan Avrupa Topluluğunda yasaklanmış olan herhangi bir bitki koruma maddesi, üretim yerlerinde AT için son 12 ayda kimyasal maddeler, AT için üretilen ürünlerde yetiştirilmişveya yetiştirilmekteolan ürünlerde kullanılmadığınıbitki koruma kullanılıyormu? uygulamaları kayıt defterlerinde gösterilebilmelidir. İlaçlama ürünlerinin seçimi danışmanlar Bitki koruma maddelerininkayıtlarında sorumlu teknik kişi olarak danışman tarafından yapılıyorsa, danışmanlar bu konuda bir kişi görünüyorsa, teknik olarak bu işi yapabileceğini almış olduğu özel yeterli olduklarını gösterebiliyorlarmı? kurslar veya diploma vb belgelerle gösterebilmelidir. Bitki koruma maddelerinin kayıtlarında sorumlu teknik kişi olarak üreticinin İlaçlama ürünlerinin seçimi üretici tarafından kendisi görünüyorsa, teknik olarak bu işi yapabileceğinialmış olduğu özel yapılıyorsa, üretici bu konuda yeterli olduğunu kurslar veya teknik dökümanlarla örneğin: bu konuda yeterli teknik bilgiyi gösterebiliyormu? içeren belgelere sahip olmak, şeklinde gösterebilmelidir. Ürüne uygulanan bitki koruma maddesinin kullanım oranları etiket bilgileri doğrultusunda Ürüne uygulanan bitki koruma maddelerinin,kullanım oranları etiketlerdeki doğru bir şekilde hesaplanarak hazırlanıptavsiyeler doğrultusunda doğru bir şekilde hesaplanmış, hazırlanmış ve doğru ürüne kullanılmış mı ve kayıt altına kullanılması gereken ürüne kullanılarak kayıt altına alınmıştır. G/D Yok alınmışmı? 8.3 İlaçlama Kayıtları Bitki koruma maddesi uygulamalarıürünün adı Bütün bitki koruma maddesiuygulamalarıkullanıldıklarıürünlerin isimleri ve ve çeşidiyle birlikte kaydedilmişmi? çeşidiyle birlikte kaydedilmiştir. G/D Yok Bütün bitki koruma maddelerinin kullanıldığı coğrafik alanlar, ürünün Bitki koruma maddesi uygulamaları uygulama yetiştirildiği çiftliğin, tarlanın, bahçenin veya seranın referans numarasıyla yeriyle birlikte kaydedilmişmi? birlikte kaydedilmiştir. G/D Yok Bitki koruma maddesi uygulamaları uygulama Bütün bitki koruma maddelerinin kullanım tarihleri (gün/ay/yıl) tam olarak tarihiyle birlikte kaydedilmişmi? kaydedilmiştir. G/D Yok Bitki koruma maddesi uygulamaları ürünün Kullanılan bütün bitki koruma maddeleri ürünün ticari ismi, aktif maddesi ticari adı ve aktif maddesiyle birlikte veya faydalı organizması veya predatörü de içine alacak şekilde kaydedilmişmi? kaydedilmiştir. G/D Yok Bitki koruma maddelerini kullanan kişi Bitki koruma maddelerinikullanan kişinin kayıtlardabelirtilmesigerekir. G/D kayıtlarda bulunuyormu? Yok Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları, Bütün bitki koruma maddeleri uygulamalarında söz konusu olan hastalık, kullanım nedenleriyle birlikte kaydedilmiş mi? zararlı ve yabancı ot ların isimleri kaydedilmiş olmalıdır. G/D Yok Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları Bitki koruma maddelerinitavsiye eden kişinin kayıtlarda belirtilmesigerekir. teknik kullanım yetkisini de içerecek şekilde G/D Yok kaydedilmişmi? Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları yetiştirilen üründe, kullanım Bütün bitki koruma madde uygulamaları, miktarını ağırlık veya hacim olarak veya toplam su miktarını(veya diğer kullanılan ürün miktarınıda içeren ve doğru bir taşıyıcı malzeme) ve dozunu g/l veya uluslararası düzeyde kabul edilen şekilde kaydedilmişmi? ölçüler içerisinde kayıt altına alınmalıdır. G/D Yok

12 Page: 12 of Bütün bitki koruma Bitki koruma maddelerinin uygulanmasında kullanılan bütün ekipman maddesi uygulamaları (şayet birçok ünite varsa bunlar tek tek tanımlanmalıdır), ve kullanılan kullanılan ekipmanlarıda içerecek şekildeyöntem (örneğin: sırt tulumbası, yüksek hacim, ULV, sulama suyuyla, kaydedilmişmi? tozlama, sisleme, havadan, veya daha farklı bir yöntem), kayıtlarda detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. G/D Yok Bütün bitki koruma maddesi uygulamaları Hasat öncesindeki enson kullanım tarihleri bütün bitki koruma maddesi hasat öncesinde ki en son kullanım tarihleriyle uygulamaları için kaydedilmelidir. G/D Yok birlikte kaydedilmişmi? 8.4 Hasat Öncesi Kullanım Aralığı Hasat öncesinde kullanım aralığı Yetiştirilen ürünlere kullanılan bitki koruma maddelerinin hasat öncesinde kullanım aralıklarının dikkate alındığını üretici gösterebilmelidir,bunu yazılı dikkate prosedürlerçerçevesinde ilaçlama yapılan alanlardakullanılan bitki koruma alınmışmı? maddesi ve hasat tarihlerini kaydederek yapabilir. Özellikle sürekli hasat yapılan durumlarda, arazide, bahçede veya seralarda, uyarıcı işaret vs gibi sistemler kullanarak yanlış uygulamalar yapılmasından kaçınılmalıdır. 8.5 Uygulama Ekipmanı İlaçlama ekipmanının bakımı yapılıyormu? İlaçlama aleti yıllık bakıma sokuluyormu? Bitki koruma ekipmanlarının normal çalışır durumda tutulabilmesi için düzenli olarak bakım yapılmalı ve yapılan tamiratlarla ilgili bütün kayıtlar, yağ değişimivs düzenli olarak tutulmalı ve istenildiğindegösterilmelidir.g/d Yok Bitki koruma maddeleri uygulama ekipmanlarının bakımı en son 12 aylık dönemde yapılmış olup bu bakım resmi dökümanlarla veya bakım konusunda yeterli olduğunu gösterebilen bir kişi tarafından yapıldığını belgelerle gösterebilmelidir. G/D Yok Üreticinin kendisi de bağımsız ayar yapma-üreticinisertifikalandırma işinde yer alıyormu? bunu belgelerde bağımsız olan bakım-ayar işleriyle ilişkisi olması durumunda göstermelidir Bitki koruma maddelerinin karıştırılması söz Sahip olunan ekipmanlar, ölçüm aletleri kimyasalların uygun bir şekilde konusu olduğunda, etikette belirtildiği gibi karıştırılabilmesi için yeterli olmalı ve etiketlerdeki tavsiyeler uygun bir doğru ve geçerli bir şekilde yapılıyormu? şekilde takip edilebilmelidir. G/D Yok 8.6 Karışımdan Arta Kalan İlaçların Yok Edilmesi İlaç artıkları veya tankların yıkanmasıyla atılan ilaçlar yöresel veya ulusal kanunlara uygun İlaç atıklarının yok edilmesi veya ilaçlama tanklarının yıkanması yöresel olarak mı atılıyor, veya kanun olmaması veya ulusal kanunlara uygun olarak yapılmalıdır. Kanun yokluğunda durumunda ve paragraflarına ve G/D Yok. uyuluyormu, her iki koşulda da bu minor zorunluluk yerine getiriliyormu? İlaçlama atıkları veya ilaç tanklarının Tankalrın yıkanması veya ilaç artıklarının ilaçlanmamış bir bölge üzerinde yıkanmasıyla dışarı atılan ilaçlar tavsiye edilen kullanılması durumunda tavsiye edilen dozların (etiketlerde ifade edildiği dozları aşmaması kaydıyla ilaçlama gibi) aşılmadığını gösterebilmesigerekir ve bütün ilaç uygulamaları normal yapılmamış ürünler üzerine atılmış ve kayıt bir ilaçlama programının kaydedilmesi gibi detaylı bir şekilde tutulmalıdır. tutulmuşmu? İlaç artıkları ve tankların yıkanmasından ortaya çıkan artık suyun nadas İlaç artıkları veya tankların yıkanmasındaalanlarına kullanılması durumunda, bu alana kullanmanın yasal olduğu, kullanılan su izin verilen ve nadasta tutulan bir yapılan uygulamaların normal bitki koruma ilaçlarında olduğu gibi aynen bölgeye mi kullanıldı, ve kayıt tutuldumu? kayıt altına alındığı ve yüzey sularına bulaşma riskinden kaçınıldığı gösterilebilmelidir. 8.7 Bitki Koruma Maddeleri Kalıntı Analizleri EUREPGAP sertifikasyonu için yetiştirilen ürünlere uygulanmış bitki Üretici veya tedarikçi yıllık kalıntı analizlerinin koruma maddeleriyle ilgili olarak yapılmış veya kalıntı seviyelerinin takip yapıldığını gösterebiliyormu veya herhangi bir edilmesi için oluşturulmuş bir organizasyona bağlı olarak yapılmış yıllık kalıntı programına tabi olunuyorsa, herbir analiz sonuçları vardır ve bu sonuçların sözkonusu üretim birimine kadar üretim biriminin sonuçlarına ulaşılabiliyormu? takibi yapılabilir. Yok G/D

13 Page: 13 of (Ulusal veya uluslararası) pazar olsun ürün hernereye pazarlanacaksa o ülkenin MKS ile ilgili olan güncel listelerin üretici ve müşterisinin elinde olması gerekir. MKS lerin söz konusu alıcıyla yapılan görüşmeler, Üretici EUREPGAP ürünlerin satılması yazışmalar vasıtasıyla veya ürünün satılacağı düşünülen pazar ülke veya planlanan ülkelerdeki MRL kısıtlamalarındanülkelerin (veya bir gurup ülkenin) MKS listelerinde belirtilen limitlerle haberdarmı? bağdaştığının, yapılacak olan pestisit taraması sonucunda gösterilebilmesi gerekir. Şayet ürün bir gurup ülkeye pazarlanacak ise kalıntı tesbit etme sistemi o gurup ülkeler içerisinde limitleri en düşük olan ülke için geçerli olan MKS limitlerine kesinlikle uymak zorundadır Üreticinin ürünlerini satmayı planladıgi ülkenin (lerin) MKS lari dikkate alınmıs mı? Üretici veya müşterisi ürünlerini pazarlayacakları ülkenin MKS leri şayet üretim yapılan ülkenin MKS limitlerinden daha sıkı ise, söz konusu kriterlere uygunluk açısından üretim peryodu boyunca söz konusu MKS dikkate alınmıştır (örneğin: bitki koruma maddesinin uygulanmasıyla ilgili yapılması gereken ayarlar ve/veya kullanılan pestisitlerle ilgili yapılmış analizler. Yapılan analizler sonucunda herhangi bir bitki koruma ürününde MKS Üretimin yapıldığı ülke veya ürünlerin satılması (üretim yapılan ve ürünün tüketileceği ülke veya ülkelerin) ihlali tesbit düşünülen ülkede Maksimum Kalıntı edilmesi durumunda açık bir şekilde döküman haline getirilmiş alınacak Sınırlarının aşılması durumunda izlenmesi tedbirler ve hareket planı mevcuttur. (Bu ürünün alıcısıyla yapılan yazışma gereken bir hareket planı yürürlüktemi? ve görüşmeler ve ürünlerin geriye dönük izlenebilirliğini de kapsar) Doğru örnekleme prosedürü izlendimi? Kullanılan örnekleme prosedürlerinin uygunluğu dökümanlarla isbat edilebilmektedir.örnekleme laboratuvar tarafından yapılabildiği gibi uygun bir örnekleme prosedürüne sahip üretici tarafından da yapılabilir Geçerli olan kapsam çerçevesinde, analiz yaptırılan laboratuvarın ulusal Kalıntı analizi için kullanılan laboratuvar akreditasyon kurumu tarafından ISO veya eşdeğer bir standarda herhangi bir yetkili merci tarafından ISO göre akredite olduğunu gösterir bir akreditasyon dökümanı veya antetli veya eşdeğeri bir standarda göre akredite kağıtla yazılmış bir belge mevcut. (şayet laboratuvarlarınmesleki testler ile edilmişmi? ilgili olarak yaptıkları çalışmalar varsa, örneğin FAPAS vb.) 8.8 Bitki Koruma Maddeleri Depolanması ve Kullanılması Bitki koruma maddeleri bölgesel yönetmeliklerbitki koruma maddelerinin depolandığı yerler geçerli yöresel ve ulusal uygun olarak depolanmışmı? kanun ve yönetmeliklere uygundur. Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerler yapı olarak sağlam ve uygun. sağlammı? G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerler güvenli olup kilitlenmiştir.g/d güvenlimi? Yok Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerler özel materyallerdenveya özel Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler yerlerde inşa edilmiş olup aşırı sıcaklık değişimlerindenkorunmuştur. G/D sıcaklık değişimlerine karşı uygunmu? Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler özel yangına karşı dayanıklı Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler yangına karşı dayanıklı mı? materyallerden inşa edilmiştir. (Minimum gereklilik RF 30: 30 dakikalık dayanım) G/D Yok Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerlerde Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler sürekli ve yeterli havalandırma yeterlimi? (Depo içerisinde bir havalandırma düzeneklerine sahip olup kimyasal içeren buhar teneffüs süre kalınması durumunda vs) edilmesi riskini ortadan kaldırmalıdır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler doğal veya mekanik olarak Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerde yeterli ışık sağlanabildiği yerlerde olup, bütün bitki koruma maddelerinin yeterli ışık varmı? etiket bilgileri rahatlıkla okunabilmelidir. G/D Yok Bitki koruma maddeleri diğer materyallerdenbitki koruma maddelerinindepolandığıyerler diğer materyallerinbulunduğu biraz mesafeli olarak depolanırmı? bölümlerden belirli mesafelerle arada boşluk bulunmaktadır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinindepolandığıraflarda kullanılan materyallermetal Bitki koruma maddelerinin konulduğu raflar veya sert plastik gibi kutulardan akıntı olması durumunda absorbsiyonaizin absorbasiyona dayanıklımı? verecek türden değildir.

14 Page: 14 of Bitki koruma maddelerinin depolandığı yer yıkamaya uygunmu? Bitki koruma maddelerinin ölçülmesi için uygu ekipman varmı? Bitki koruma maddelerinindepolandığıyerlerdeyıkama tankları bulunmakta veya depolanabilir sıvı hacme göre uygun, herhangi bir akıntı olmaması için, dışarı sızma veya deponun dışını kirletmemekiçin tedbirler alınmıştır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı veya şayet ayrı ise ilaçların karıştırıldığı /hazırlandığı yerler de ilaçların taşındığı konteynerlerin ve ölçümün yapıldığı aletlerin kalibrasyonu üretici tarafından yıllık olarak yapılmalıdır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin depolandığı veya şayet ayrı ise ilaçların Bitki koruma maddelerininkarıştırılabilmesiiçin karıştırıldığı /hazırlandığı yerler de kullanılacak ilaçlarla ilgili her türlü gerekli alet ekipman varmı? işlemin güvenli ve doğru yapılabilmesi için gerekli alet ve ekipmanların, örneğin, kovalar, su kaynağı vs. bulundurulması gerekir. G/D Yok Akıntıların giderilebileceği düzenekler varmı? Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerlerde ve karıştırma/hazırlama alanlarında olası bir ilaç sızıntısı durumunda kullanılacak, bir konteyner kum gibi ilaç absorbe edici materyal, yer süpürgesi, faraş ve plastik torbalar bulundurulmalıdır. Bunlar belirli bir yerde bulundurulmalı ve işaretlerle gösterilmelidir. G/D Yok Bitki koruma maddelerininsaklandığıdepoların Bitki koruma maddelerinin depolandığı yerler sürekli kilitli tutulmalı ve kilitleri ve depolara girişler bitki koruma depoya girişler sadece ilaçların güvenli kullanımı konusunda yeterli eğitim maddelerinin kullanılmasıyla ilgili eğitim almış kişilerin nezaretinde girilebilmelidir. G/D Yok verilmiş işçilerle sınırlandırılmışmı? Ürün envanteri belgeleri mevcut ve Her üç ayda bir tekrarlanan ve depoda bulunan ürünleri içeren bir stok denetlemeye hazırmı? envanteri düzenli olarak yapılmalıdır. Depoda mevcut bulunan bütün bitki koruma maddeleri kendi orjinal Bütün bitki koruma maddeleri kendi orjinal kutularında ve paketlerinde tutulmaktadır, herhangi bir şekilde kutuların ambalajlarındamı depolanıyor? zarar görmesi ve bozulması durumunda kullanılacak olan yeni kutuların orjinal etiket bilgilerini içermesi gerekir. G/D Yok Sadece rotasyon sırası gelen Bitki koruma maddelerinin depollandığı yerlerde bulunan ilaçlar veya ürün ürünlerde rotasyonu kayıtlarında işaret edilen kimyasallar sözkonusu rotasyon ürünü kullanılmasına izin verilen ilaçlar, depodaki için resmi olarak onaylanmalı ve kaydedilmelidir. (bölüm 8.2.3). diğer ilaçlardan ayrı olarak belirli bir alanda Rotasyondaki sözkonusu ürüne kullanılmayacak olan kimyasallar depolanıyormu? EUREPGAP ürünlerinde kullanılacak olan bitki koruma maddelerinden tamamen ayrı bir yerde depolanmalı ve net bir şekilde işaretlenmelidir. Depolamada sıvı ilaçlar toz ilaçların üzerine Sıvı olan bütün bitki koruma maddeleri hiçbir zaman toz veya granül koyuluyormu? halindeki bitki koruma maddelerinin üzerinde raflara koyulmaz. G/D Yok 8.9 Boş Bitki Koruma Maddesi Kutuları Boş bitki koruma maddesi kutuları tekrar Boş ilaç kutularının daha önceden veya halihazırda herhangi bir şekilde kullanılıyormu? kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmaması gerekir. G/D Yok Boş kutuların imha edilmesinde özellikle insanların kesinlikle temas Boş bitki koruma maddesi kutularının imha etmelerinin mümkün olamayacağı bir şekilde güvenli bir depo alanının edilmesi insanların temasını önleyecek şekilde kullanılması gerekir, boş kutular sağlık açısından herhangi bir tehlike yapılıyormu? arzetmeyeceğişekilde bu depoya taşınmalıve burada imha edilmelidir.g/d Yok Boş kutuların imha edilmesi sırasında çevreyi, su kaynaklarını, flora ve Boş bitki koruma maddesi kutularının imha faunada meydana getireceği kirliliğin riskini, imha öncesinde boş kutuların edilmesi çevre kirliliğini önleyecek şekilde taşınarak saklanabileceği özel bir depo alanının kullanılması ve çevreyi yapılıyormu? koruyucu uygun bir metodla imha edilmesiyle en aza indirgenmelidir.g/d Yok Resmi bir kanalla toplama ve imha etme yolu Resmi kanallarla toplama ve imha yöntemi kullanılıyorsa üreticinin bu tercih ediliyormu? programa katıldığına dair belgeler gösterilebilmelidir.

15 Page: 15 of Boş kutular tekrar kullanılmıyormu, ve herhangi bir toplama sistemi varsa kutular Resmi toplamave imha etme standardlarınagöre bütün boş kutular bir kez uygun şekilde depolanıyormu, ve toplamaboşaldıktan sonra tekrar kullanılamazlar, uygun bir şekilde etiketlenerek sistemine uygun hareket ederek toplandıktan depolanmalı ve muamele edilmelidirler. G/D Yok sonra etiketlenip uygun muamele ediliyormu? Boş kutular ilaçlama aletlerindeki basınç İlaçlama aletine monte edilmiş basınçlı su veren bir yıkama aletiyle boş sistemi kullanılarak basınçlı suyla yıkanıyormu kaplar yıkanabilmelidir,veya herbir boş kutunun imhasından önce en az üç veya en azından suyla üç defa yıkanıyormu? kez yıkanacağına dair yazılı bir talimat bulunmalıdır. G/D Yok Boş kutular yıkanırken mutlaka yıkama suyu ilaçlama aletinin ilaç Boş kutular yıkanırken, yıkama suyu ilaçlamahaznesine geri dönemelidir. Yıkama suyunun alete geri dönmesiyle ilgili tankının içerisinemi akıtılıyor? talimatlar ilaçlamayı yapan kişinin görebileceği bir yere asılmalı veya kabı yıkayan aletin pozisyonu itibariyle bu sağlanmalı. G/D Yok Boş kutular imha edilene kadar güvenli bir şekilde tutulabiliyormu? Boş ilaç kutularının imhası öncesinde güvenli bir şekilde saklanabileceği, ürün ve paketleme malzemelerinden uzakta bir yerde bir depo veya, örneğin geçici olarak işaretlenmiş ve fiziksel olarak insan ve faunanın ulaşımın sınırlandırıldığı bir alan bulunmalıdır. Boş kutuların imha edilmesiyle ilgili olarak Boş kutuların imha edilmesiyleilgili şayet var ise bütün yöresel, bölgesel ve bütün yöresel yönetmelikler dikkate ulusal yönetmelik ve kanunlara uygun hareket edilmelidir. alınıyormu? 8.10 Kullanım Tarihi Geçmiş Bitki Koruma Maddeleri Kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma Kullanım tarihi geçmiş bitki koruma maddelerininyetkili kanallar vasıtasıyla maddeleri tanımlanmış ve uygun bir şekilde alınıp imha edildiğinedair kayıtlı dökümanlar bulunmalıdır.böyle bir durum korunmuş ve herhangi bir yetkili merci veya mümkün değil ise kullanım tarihi geçmiş ürünler uygun bir şekilde yetki verilmiş diğer organlar tarafından yok tanımlanarak korunmalıdır. edilmişmi? 9. HASAT 9.1 Hijyen (Yıllık olarak tekrarlanan) güncellenmiş ve döküman haline getirilmiş Hasat ve çiftlik içerisindeki taşıma işlemlerinde (ulusal, endüstriyel-boyut veya bireysel) bir risk değerlendirmesi mevcut temizlik-hijyen açısından bir risk analizi olup paragrafında belirtilen hijyen kriterlerinide kapsamaktadır. G/D yapılmışmı? Yok Hasat işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir Hasat ve hasat sonrasındaki çiftlik içi ürünlerin taşınması işlemlerinde hijyen prosedürü uygulanıyormu? hijyen açısından risk değerlendirmesi için prosedür bulunmalıdır. Hasat işlemleri hijyen prosedürü Hasatta sürekli kullanılan kasalar, hasat aletleri (makas, bıçak, budama taşıma makası, vs) ve hasat makinalarının bakımı düzenli olup, temizleme ve kasaları ve ekipmanlarını da kapsıyormu? dezenfeksiyon programı kirlilik bulaşmasını önlemek açısından yürürlükte tutulmaktadır. (en azından senede bir kez) Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, doğrudan tarla, bahçe veya serada işlenerek paketlenen bütün ürünler en geç bir gece sonunda başka bir yere nakledilmelidir. Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, tarlada paketlenen ürünler, Hasat işlemleri hijyen prosedürü, hasat edilen paketlendikten sonra ve taşıma işlemleri sırasında mutlaka üzeri ürünü doğrudan tarlada, bahçede veya serada kapatılarak herhangi bir bulaşmaya karşı korunmalıdır. (tarladaki veya hasat esnasında yapılan işlemler açısından da çiftliğin söz konusu olan yerinden depolanacağı yere kadar olan süre değerlendiriyormu? zarfında). Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, hasat edilerek çiftlikte paketlenen ürünler söz konusu olduğunda, depolam alanı temizlenmeli, ve geçerli olduğu durumlarda nem ve sıcaklık kontrolü yapılarak dökümanları saklanmalıdır Hasat işlemleri hijyen prosedürü çiftlik içi taşıma işlemlerinide kapsıyormu? Hasat işlemleri hijyen risk değerlendirmesisonuçlarına göre, hasat edilen ürünlerin taşınmasında kullanılan araçlar şayet başka amaçlarla da kullanılıyorsa, taşıma esnasında herhangi bir bulaşmayı (örneğin: toprak, kir, organik gübre, akıntı, vs) önlemek için bir temizlikprogramıyapılmalıve yürütülmelidir.

16 Page: 16 of Hasatta çalışan işçilerin çalıştıkları alan Hasatta çalışan işçilerin çalıştıkları alan içerisinde en fazla 500 metrelik içerisinde ellerini yıkayabilecekleri yerlere mesafede ellerini yıkayabilecekleri hareketli veya sabit yerler bulunmakta kolay ulaşabilmeleri mümkünmü? ve hijyen koşullarına uygundur. G/D Yok Hasatta çalışan işçiler için çalıştıkları alan Hasatta çalışan işçiler için hazırlanmış hareketli veya sabit temiz tuvaletler içersinde temiz tuvaletler mevcutmu? mevcut olup en fazla 500 metrelik bir mesafededir. G/D Yok 9.2 Çiftlikteki Hasat/Paketleme Kasaları Kasalar sadece ürünler için kullanılıp herhangi bir şekilde zirai kimyasal, Ürün kasaları sadece ürünler için mi yağlama aletleri, yağlar, temizlik kimyasalları, bitki veya başka kırıntıları, kullanılıyor? yemek torbaları, alet-ekipman, vs için kullanılmamalıdır. 9.3 Hasat yerinde paketlenen ürünler Hasat noktalarında buz kullanılması durumunda buzun içme suyundan yapılmış Hasat esnasında kullanılan buz, içme suyundan yapılmış olup herhangi bir olması ve bulaşmayı önlemek için temizlikbulaşmayı önlemek için temizlik koşullarına uygun bir şekilde muamele kurallarına uygun bir şekilde muamele edilmektedir. ediliyormu? 10. ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ 10.1 Hijyen Ürünün işlenmesinde hijyen konularını kapsayan ve döküman haline Ürünlerin işlenmesiyle ilgili olarak herhangi bir getirilmiş (yıllık olarak gözden geçirilen) bir risk değerlendirmesi (ulusal, hijyen risk değerlendirmesi yapılmışmı? endüstriyel-alan veya kişisel) yapılmalıdır. Ürün işlenmesinde hijyen risk analizlerinin doğrudan bir sonucu olarak, bir Ürünlerin işlenmesiyle ilgili olarak herhangi bir hijyen (fiziksel, kimyasal ve mikrobik bulaştırıcılar açısından) prosedürü hijyen prosedürü uygulanmışmı? uygulanmış olmalıdır. İşçilerin çalıştığı ortam Çalışma ortamına yakın tuvalet ve lavobalar bulunmakta hijyen koşullarına içerisinde uygun olup iyi çalışır durumdadır, parfümsüz sabun ve sürekli akan su ulaşabilecekleri temiz tuvalet ve lavobalar mevcuttur, tuvalet ve lavobalar çalışma ortamına doğrudan açık olmayıp mevcutmu? kendiliğinden kapanır kapıları olmalıdır. Karşıt durumda herbir ürün için işlemeden vazgeçildiği konusunda bir deklarasyon bulunmalıdır. G/D Yok Ürün işlemesi başlamadanönce işçilere hijyen konusunda talimatlar verilmişmi? Ürünlerin işlenmesiyle ilgili verilen hijyen talimatlarınınişçilerin anlayacağı dilden sözlü veya döküman halinde olması gerekir ve kişisel temizlik, örneğin: el yıkaması, takı kullanılması, tırnak uzunluğu ve temizliği vs, elbiselerin temizliği, kişisel davranışlar, (örneğin: sigara içmemesi, tükürmemesi, yemek, sakız çiğneme, parfüm kullanması vs.) gibi konularıda içermesi gerekir. Aksi durumda kayıtlı herbir ürün için ürün işlenmesinden vazgeçildiği konusunda bir belge düzenlenmelidir. G/D Yok Çalışanların kişisel temizlik ve giyim gibi örneğin, el yıkama, takı kullanma, tırnak uzunluğu ve temizliği, vs kişisel davranışlar, örneğin sigara Ürünün işlenmesinde çalışan işçiler verilen içmemek, tükürmemek, yemek yemek, sakız çiğnemek ve parfüm hijyen talimatlarını uygulamışlarmı? kullanmak gibi konularda, hijyen talimatlarınauygun harket ettikleri konusu açık bir şekilde anlaşılabilmelidir.aksi durumda kayıtlı herbir ürün için ürün işlenmesinden vazgeçildiği konusunda bir belge düzenlenmelidir. G/D Yok 10.2 Hasat Sonrası Yıkama En son 12 aylık dönemde yapılmış ve ürünün yıkamaya girme noktasından Enson ürünün yıkanmasında kullanılan su alınan su örneğinin analizinin yapılmış olması gerekir. Analizi yapılan içme suyu kalitesinde mi veya yetkili merciler parametrelerin WHO sınırları içerisinde olması veya yetkili merciler tarafından uygun olduğu beyan ediliyormu? tarafından gıda endüstrisi için uygun olduğunun beyan edilmesi gerekir.

17 Page: 17 of 25 Şayet suyun ürün yıkanmasında tekrar Yıkama suyunun ürün yıkanmasında tekrarlı bir şekilde kullanılması kullanılması durumunda, bu su filtre ediliyormudurumunda, su filtreden geçirilmekte, Ph, dezenfektan maddenin sudaki ve Ph, sudaki dezenfektan maddenin konsantrasyon ve exposure seviyeleri düzenli olarak gözlemlenmektedir. konsantrasyon seviyesi düzenli aralıklarla Filtreleme sistemi suyun kullanımı ve su miktarına bağlı olarak katı kontrol ediliyormu? maddeler ve suspensions ların filtrelenmesinde etkin olması gerekir Laboratuvarın yapmış olduğu su analizi uygun bir analizmidir? 10.3 Hasat sonrası Uygulamaları Su analizlerinin yapıldığı laboratuvar halihazırda ISO veya ulusal düzeyde eşdeğer olarak akreditasyona sahiptir veya akreditasyon işlemine başladığını dökümantasyonla gösterebilmelidir Bütün etiket talimatları dikkate alınıyormu? Hasat sonrasında etiket talimatlarıda dikkate alınarak koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddelerinin kullanım kayıtları ve muamele edilen ürünlerin paketleme/dağıtımtarihleri hazırlanmış prosedürler çerçevesinde açık bir şekilde dökümanlarla gösterilebilmelidir Hasat sonrası işletmedeürünlere kullanılan koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddelerinin o ülke yetkili makamlarınca izin verilmiş ürünler Kullanılan koruyucu ilaçlar, mumlar ve bitki olması ve kullanılmasında sözkonusu ürünün etiketindeki kullanım koruma maddeleri üretimin yapıldığı ülkede talimatlarına tamamen uyulması ve sadece izin verilen ürün için ruhsat almış ve sadece hasat sonrası kullanılması gerekir. Resmi bir kanun veya yönetmeliğin bulunmadığı dönemde koruma maksadıylamı durumlarda bu dökümanın EURPGAP Rehberi Ek 2 de yer alan kısmına kullanılmaktadır? ve FAO Uluslararası Pestisit Dağıtım ve Kullanımı Kurallarına başvurulmalıdır. Avrupa Topluluğuna satılacak ürünlerde Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddelerinin kullanılan koruyucu madde, mumlar ve bitki uygulama kayıtları, ABsınırları içerisinde satışı planlanan EUREPGAP koruma maddelerinden herhangi birisi AT de ürünlerinde son 12 ay içerisinde AB tarafından yasaklanan koruyucu yasaklanmışmı? madde, mum ve bitki koruma maddelerinin kullanılmadığını teyit etmelidir. Üründe kullanılması düşünülen veya Hasat sonrası üründe kullanılacak veya kullanılmış olan koruyucu madde, kullanılmış olan bitki koruma maddeleri, mum ve bitki koruma maddelerinin güncel kullanım izinleriyle ilgili olarak mumlar veya koruyucu madde leri içeren ve hazırlanmış ve döküman haline getirilmiş kayıtlar bulunmalıdır. onaylanmış güncel bir liste varmı? Hasat sonrası kullanılan koruyucu madde, mum ve bitki koruma Bu liste koruyucu madde, mumlar ve bitki maddelerininruhsat durumlarındameydanagelen herhangi bir değişiklikbu koruma maddelerinin tabi olduğu yönetmelik listede kendini gösterebilmelidir. (örneğin: değişiklik tarihini de içeren değişikliklerini de dikkate alıyormu? versiyonlar) Ürünün işlenmesinden sorumlu olan teknik Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri yetkili kişi koruyucu madde, mumlar ve bitki uygulamalarından sorumlu olan teknik kişi yeterli düzeyde teknik bilgiye koruma maddelerinin kullanımı konusunda sahip olduğunu ulusal düzeyde kabul gören sertifikalar veya resmi yeterli olup bu konuda bilgi sahibi olduğunu eğitimlere katıldığını gösterebilmelidir. gösterebiliyormu? Hasat sonrası, koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri uygulamaları ürünün Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddesi uygulaması tanımlanmasıyla (örneğin: ürünün lot veya yapılan ürünler lot veya üretim numarasıyla birlikte döküman halinde kayıt üretim numarası) birlikte kayıt altına altına alınmalıdır. alınıyormu? Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarının yapıldığı uygulamalarının yapıldığı coğrafi alan, çiftliğin ismi veya ürün yer kayıt altına alınmışmı? muamelesinin yapıldığı yer kayıt altına alınmalıdır. Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarının yapıldığı uygulamalarının yapıldığı tarih tam olarak (gün/ay/yıl) kayıt altına tarih kayıt altına alınmışmı? alınmalıdır.

18 Page: 18 of 25 Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarının şekli kayıt uygulamala şekilleri (örneğin: spreyleme, ıslatma, gazlama, vs) kayıt altına altına alınmışmı? alınmalıdır. Hasat sonrası kullanılan koruyucu madde, Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri mum ve bitki koruma maddelerinin ticari uygulamalarındakullanılan ürünün ticari ismi ve etkili maddesi kayıt altına isimleri kayıt altına alınmışmı? alınmalıdır. Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki uygulamalarının yapıldığı ürün miktarı ağırlık ve hacim olarak litre su koruma maddeleri uygulamalarında kullanım miktarı veya diğer taşıma ortamına göre hesaplanarak kayıt altına miktarları kayıt altına alınmışmı? alınmalıdır. Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddeleri uygulamalarını yapan uygulamalarını yapan sorumlu kişinin ismi kayıt altına alınmalıdır. kişinin ismi kayıt altına alınmışmı? Hasat sonrası koruyucu madde, mum ve bitki Hasat sonrası bütün koruyucu madde, mum ve bitki koruma maddeleri koruma maddesi kullanılmasının nedenleri uygulamalarınınne için yapıldığı hastalık ve zararlı isimleriyle birlikte kayıt kayıt altına alınmışmı? altına alınmalıdır. Hasat sonrası bitki koruma madde Üretici hasat sonu fungusit ve pestisit uygulamalarında bu dökümanda uygulamalarının hepsi bu dokümanın 8.7.1, bahsedilen 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, ve kontrol noktalarını dikkate aldığını , ve kontrol noktalarını ve bu noktalara uygun hareket ettiğini dökümanlarla gösterebilmektedir. dikkate alıyormu? 10.4 Ürünün Çiftlikte İşlenmesi ve/veya Depolanması Kullanılan alandaki zemin suyun akışına izin Zemin hafif eğim veya kanallar vasıtasıyla sürekli temiz ve açık vaziyette verecek nitelikte mi? olup drenaja imkan vermektedir Ürünün işlendiği yerlerin ve ekipmanların (örneğin: işletme hatları, makineler, duvar, zemin, depolar, paletler vs) temizlik prosedürüne uygun Bulaşmayı önlemek amacıyla işletmedebir şekilde bakımı yapılarak herhangi bir bulaşmayı önlemek için temiz kullanılan yerler ve ekipman temizlenirmi? tutulmalı ve bu döküman halinde gösterilebilmelidir.aksi durumda her bir ürün için işlenmesinden vazgeçildiğini belirten yazılı dökümanlar bulundurulmalıdır. G/D Yok Satıştan men edilen atık ürünler düzenli olarak Satışı yapılmayacak atık ürünler herhangi bir bulaşmayı önlemek için temizlenip dezenfekte edilen ve özel olarak düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan özel bölmelerde ayrılmış bir alanda depolanıyormu? depolanmalıdır, bu yerlerin temizlik dökümanları tutulmalıdır. Temizlik maddeleri ve yağlayıcı malzemeler Temizlik malzemeleri, yağlayıcı vs ürünlerin paketlendiği alanlardan vs, ürünler ve ürünlerin işlenmesinde herhangi bir kimyasal bulaşmayı önlemek amacıyla özel bölmelerde kullanılan maddelerden ayrı bir yerde tutulması gerekir. depolanıyormu? Ürünle temas eden temizlik maddeleri ve Ürünlerle temas eden temizlik malzemeleri, yağlayıcı ların gıda yağlayıcı vs, gıda endüstrisinde kullanılabilir işletmelerinde kullanılabilrliğine dair resmi izin belgeleri (örneğin: özel diye onaylanmışmı ve kullanım dozlarına etiketler veya teknik bilgi belgeleri) bulunmalıdır. uyuluyormu? İşletmelerde ürün işleme hattı ve depoların üstüne gelen ışık lambaları, Depolama, seçme ve tartım alanlarında veya diğer aydınlatma cihazları herhangi bir kırılma esnasında ürüne kullanılan aydınlatma lambaları ızgara (fleksi bulaşmasını önlemek amacıyla özel kafesler gibi kırıntıları vs tutacak bir kapak) vb şekilde korunaklımı? düzenek le korunmalıdır Cam veya şeffaf sert plastiklerin muamelesiyle Depo ve işleme bölmelerinde cam ve sert plastiklerin kırılması sonucunda ilgili işletme prosedürü varmı? nasıl bir yol izleneceği konusunda yazılı prosedürler mevcuttur. Ev hayvanlarının işletmeye ulaşmaları Evcil hayvanların işletmeye girişleri ürünlere bulaşmasını önlemek engelleniyormu? amacıyla engellenmiştir. Ürünlerin işlenme ve depolanmasında Zararlıların üreyip çoğalacakları yerlerle ilgili olarak kullanılan bir zararlı kullanılan yerlerle ilgili olarak zararlıların kontrol ve gözlemlemesistemi mevcuttur. Tuzaklar işaretlenmeli ve alınan çoğalıp yayılmasını en az düzeye çekecek tedbirler kayıt altına alınmalıdır. kontrol tedbirleri alınmışmı? 11. ATIK ve KİRLİLİK YÖNETİMİ, TEKRAR KULLANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM 11.1 Atık ve Kirleticilerin Tanımlanması

19 Page: 19 of Çiftlikteki bütün bölümlerde atıklar tanımlanmışmı? Kirlilik kaynağı oluşturabilecek kaynaklar tanımlanmışmı? 11.2 Atık ve Kirliliğe Karşı Hareket Tarzı Çiftlikteki işlemler sonucunda ortaya çıkan atıklar bir katalog halinde saklanmaktadır. Çiftlikteki işlemler sonucunda ortaya çıkan ve kirlilik yaratacak kaynaklar (örneğin: fazla gübre, ısıtma sisteminden kaynaklanan yoğun duman vs.) katalog haline getirilmiştir. Hasat artıklarının yakılmasından kaçınmak, Atıkların geri dönüşümünü sağlamak için, atık ve kirlilik oranlarının çukura gömmek, atık madde ve kirlilik azaltılmasıiçin döküman haline getirilmiş,güncel ve detaylı bir plan mevcut oluşturmaktan kaçınmak veya azaltılmak için olmalıdır. herhangi bir yazılı plan varmı? Atık idaresi planı uygulanıyormu? Atık ve kirliliğe karşı yürütülen hareket planının yürürlükte olduğunu gösterir karşıt tedbirler ve uygulamaların olduğu görülebilmelidir Günlük çalışmalardan kaynaklanan atıkların ve küçük miktarlardaki veya Çiftlik ve işletme binaları çöp ve atıklardan kaza ile oluşmuş olan çöp ve atıkların olması kabul edilebilir. Diğer bütün temizmi? çöp ve atıklar temizlenmelidir.ürünlerin işlendiği iç mekanlar günde en az bir kere temizlenmelidir. Çiftliklerde çöp ve atıkların depolandığı özel yerler mevcuttur. Değişik İşletmeler atıkların yok edilmesiyle ilgili planlartürdeki atıklar ayrı bölmelerde saklanmalıdır. Boş kimyasal kutuları sahipmi? satıcısına geri verilemiyorsasuyla yıkanarak ezilmelive imha edilene kadar güvenli bir bölmede saklanmalıdır. 12. İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI 12.1 Risk Değerlendirmesi Bölgesel, ülkesel temele dayanan ve bölgesel yönetmelik veya sektörle ilgil Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için bir anlaşmaları dikkate alan güncel bir risk değerlendirmesi bulunmalı ve risk değerlendirmesi yapılıyormu? döküman haline getirilmelidir. Yapılan risk değerlendirmesinde sağlıklı ve Döküman haline getirilmiş bir hareket planı mevcut olup, herhangi bir güvenli bir çalışma ortamı için bir hareket planı uygunsuzluk durumuna, buna karşı alınacak düzeltici faaliyeti, zaman hazırlanmışmı? sürecini ve bundan sorumlu olacak kişiyi de içermelidir Eğitim Dökümanlardan anlaşıldığına göre konuyla ilgili olarak bir eğitim programı Komplike ve tehlikeli ekipmanları kullanan düzenlenmiş veya talimatlar hazırlanmış ve eğitimde hazır bulunanların bütün işçilere resmi bir eğitim veya talimat listeleri de katılımcıların imzalarıylabirlikte saklanmış veya katılım belgeleri veriliyormu? düzenlenmiştir. Kayıtlar aynı zamanda kiralanan işçileri de içermelidir Eğitim programına katılan herbir çalışanla ilgili kayıtlar tutulmuş olup, Yapılan eğitimlerin kayıtları herbir işçi için katılım sertifikaları, veya eğitimdeki katılımcıların imzalı listesi döküman tutuluyormu? halinde saklanmıştır Çiftlikte herhangi bir üretim faaliyeti olduğu zaman mutlaka son 5 yılda ilk Çiftlikte herhangi bir iş yapıldığı zamanda İlk yardım eğitimi almış bir işçinin de o anda çalışıyor olması gerekir. İlk Yardım konusunda eğitim almış en az bir kişi Yardım eğitimlerininyapıldığı yerlerde mutlaka bu kurslara katılmak gerekir. çiftlikte bulunuyormu? Üretim tabiri bitki üretimi, taşıması ve işletmesini kapsar. İşçilere sözlü olarak ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmış dökümanlarla Kaza ve acil durum talimatları bütün çalışanlar kaza ve acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin bildirilmesi gerekir. Bu tarafından anlaşılmışmı? talimatlar işgücünün kullanmış olduğu lisan ile hazırlanmalıdır. Talimatlar geçerli olduğu durumlarda sembollerle de desteklenmelidir. G/D Yok Sözlü ve yazılı talimatlar verilmiştir. Talimatlar hijyen konunda yapılacak Bütün çalışanlar el temizliği,kesikler, sigara ve eğitimlerde yetkili insanlar tarafından verilmelidir. (hemşire, kalite müdürü yemek için ayrılan bölümler vs gibi hijyenle ilgili vs.) Yeni işe başlayanlar mutlaka bu talimatları alırlar. Bu eğitim ve olan temel konularda eğitim almışlarmı? talimatlandırma işlemi döküman haline getirilir.

20 Page: 20 of 25 İş ilişkisi olan veya normal ziyaretçiler arzu Kişisel hijyen prosedürlerinin ziyaretçilere ve geçici işçilere (hijyen edilen kişisel hijyen kurallarına uygun hareket prosedürleri görünebilir bir yere asılır ve ziyaretçilerin bunu görmeleri ediyorlarmı? sağlanır) anlatıldığına dair göstergeler mevcuttur İşletmeler, ekipman ve kaza prosedürü İlk yardım kutuları kanunlara göre tam olarak çalışma alanı içerisinde kolay Çalışma alanı içerisinde ilk yardım kutuları ulaşılabilecek bir pozisyonda tutulmalıdır. Hırsızlık olması durumlarında bulunuyormu? yetkili kişi bu kutuları yanında taşıyabilir Geçici veye okunabilir işaretlerle söz konusu olabilecek tehlikeler, örneğin: Tehlikeli bölmeler açık uyarılarla atık çukurları, yakıt tankları, atölyeler, ve ilaçlanmış ürünler vb işaretlenmişmi? işaretlenmelidir Kaza ve acil durum prosedürleri varmı? Kaza veya acil durumlarda nasıl hareket edileceği yazılı dökümanlarla tanımlanmalıdır. Prosedürler kontak kişilere çok açık bir şekilde açıklanmalıdır; telefon ve radyo gibi haberleşme araçlarının bulunduğu yerler, geçerli ve önemli telefon numaralarının bulunduğu bir liste (polis, ambulans, hastane, itfaiye vb) herzaman hazırda bulunmalıdır. G/D Yok Bitki koruma maddelerinin saklandığı deponun en fazla 10 metrelik bir Bitki koruma maddelerinin depolarına en fazla mesafesinde bütün çalışanlar tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek ve metrelik mesafelerde kaza prosedürleriylekazadan sonra alınacak tedbirlerin temel adımlarının ve ilgili uyarı işaretleri varmı? paragrafında açıklanan bütün bilgileri içeren panoların görsel olarak hazır bulunması gerekir. G/D Yok Gübre ve bitki koruma maddelerinin saklandığı depoların giriş-çıkış Potansiyel tehlikelerle ilgili olan işaretler girişçıkış kapılarında da varmı? 12.4 Bitki Koruma Maddeleri İşlemleri kapılarının yanına asılmış ve tehlikeli olduğunu gösteren uyarı işaretleri konulmalıdır. G/D Yok. Bitki koruma maddeleriyle teması olan ve uygulayan kişilerin bu işi Bitki koruma maddelerini uygulayacak olan yapabileceklerine dair resmi yeterlilik belgesi veya özel eğitim kurslarına işçiler eğitim almışlarmı? katılım belgesinin olduğunu gösterebilmesi gerekir. G/D Yok Bitki koruma maddeleriyle teması olan işçiler Geçerli olduğu durumlarda, bitki koruma maddeleriyleteması olan işçilerin yöresel kanunlar çerçevesinde yıllık düzenli sağlık kontrolleri bölgesel uygulamalar veya ulusal kanunlar çerçevesinde doktor muayenesine tabi tutuluyorlarmı? yapılmalıdır Koruyucu Elbise Giyinme/Ekipman İşçiler (sezonluk geçici işçiler), etiket Eksiksiz olarak koruyucu elbise setleri (lastik çizmeler, su geçirmez talimatlarına uygun olarak koruyucu elbiseler elbiseler,lastik eldivenler,yüz maskelerivs) bulunduruluyor ve bitki koruma kullanıyorlarmı? maddesi etiket talimatlarına tam olarak uyuluyor. G/D Yok Koruyucu elbiseler iş bittikten sonra Kullanımdan sonra elbiselerin yıkanmasıyla ilgili prosedürler mevcut. yıkanıyormu? Üreticiler koruyucu elbiseler ve aletlerle ilgili Koruyucu elbise kullanımıyla ilgili uygun öneriler mevcut olup, bitki koruma kullanım talimatlarını etiketlerde belirtildiğimaddeleriyle temas eden her işçinin bunları etiketlerde verilen talimatlar şekilde uyguladıklarını gösterebiliyorlarmı? doğrultusunda kullandıkları tesbit edilmiştir. G/D Yok Korunma amaçlı elbise ve ekipmanlar bitki Bütün koruyucu elbiseler ve diğer ekipmanlar, filtreler vs iyi koruma maddelerinden ayrı bir yerde havalandırılabilenve fiziksel olarak farklı bölmelerde saklanmaktadır. G/D depolanıyor mu? Yok Herhangi bir zehirlenme durumunda müdahale etmek için uygun malzemeler bulunuyormu? 12.6 Yaşam Refahı Çiftlikte bulunan bütün ilaç depoları, hazırlama, karıştırma mekanlarında göz yıkama imkanı var olup, 10 metreden daha uzakta olmayan temiz bir su kaynağı, tam bir ilk yardım kutusu ve önemli kontak telefon numaralarının bulunduğu açık bir kaza prosedürü veya kazadan sonra ilk yapılması gerekenler açık bir şekilde işaretlenmiş olmalıdır. G/D Yok İşçilerin sağlık, güvenlik ve gelir konularından sorumlu ve yönetimde İşçilerin sağlık, güvenlik ve gelir konularından bulunan bir kişi tanımlanmışolup, mevcut, güncel ve geçerli olan kanunlara sorumlu bir kişi tanımlanmışmı? uygun hareket edildiği gösterilebilmelidir. G/D Yok

CHECKLIST FRUIT AND VEGETABLES. TÜRKÇE VERSİYON Herhangi bir şüphe durumunda Ingilizce versiyonunu dikkate alınız. Kontrol Eden Kuruluş: BVQI Türkiye

CHECKLIST FRUIT AND VEGETABLES. TÜRKÇE VERSİYON Herhangi bir şüphe durumunda Ingilizce versiyonunu dikkate alınız. Kontrol Eden Kuruluş: BVQI Türkiye Page: 1 of 14 EUREPGAP Sorgulama Listesi Meyve ve Sebzeler Versiyon 2.1-Ekim04 Yürürlük tarihi: 29 Ekim 2004 den itibaren geçerlidir. 1 Mayıs 2005 ten itibaren zorunludur Page: 2 of 14 1. İZLENEBİLİRLİK

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

ECOCERT İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu

ECOCERT İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu 1 İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu Projeniz için bir teklif hazırlayabilmemiz için lütfen bu formu doldurup imzalayarak 0 232 343 39 59 no lu faksa veya office.turkey@ecocert.com

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - TOKAT BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR

Detaylı

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür 13 Aralık 2012 TARİHSEL SÜREÇ 1 MÖ 8000 Tarımın Başlangıcı MÖ 1200 İlk Herbisid Kullanımı MÖ 1000 İlk Kükürt Kullanımı

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

Uygunluk Seviyesi. Madde No Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri ÜRETİM MATERYALLERİ. İkinci Derece

Uygunluk Seviyesi. Madde No Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri ÜRETİM MATERYALLERİ. İkinci Derece İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN BİTKİSEL ÜRETİM ALANINDA MEYVE SEBZE ÜRETİMİ YAPAN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No Kontrol Noktası Kriteri

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI 1/21

İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI 1/21 İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No Kontrol Noktası Kriteri BÜ/CB BÜ/CB. 1 BÜ/CB.1.

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İyi Tarım Uygulamaları (GAP) İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik gıda zararlarını en

Detaylı

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5 CERES Politikası Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 1 Amaçlar Organik gıdalardaki pestisit kalıntılarını azaltmak ve tüketici

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI 06.09.2012. Birsen ERGÜN Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü

İYİ TARIM UYGULAMALARI 06.09.2012. Birsen ERGÜN Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İYİ TARIM UYGULAMALARI 06.09.2012 Birsen ERGÜN Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı, verimli, insan sağlığını koruyan,

Detaylı

ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI,ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü OTK üyesi. 22 Ekim 2007 MERSİN

ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI,ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü OTK üyesi. 22 Ekim 2007 MERSİN ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI,ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI Dr. Sabiha ÜNAL Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü OTK üyesi 22 Ekim 2007 MERSİN 10 Haziran 2005 tarihinde yayınlanan organik tarımın esasları

Detaylı

ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI MEYVE VE SEBZELER

ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI MEYVE VE SEBZELER ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI MEYVE VE SEBZELER KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRITERLERI TÜRKÇE VERSIYON 4.0 () BASIM 4.0-1_ŞUBAT2012 1 MART 2011 DEN ITIBAREN GEÇERLIDIR 1 OCAK 2012 DEN ITIBAREN ZORUNLUDUR

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Yayın No: 42 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Adem ATASAY Organik Tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Hangi Tarım Daha İyi. İyi Tarım Uygulamaları

Hangi Tarım Daha İyi. İyi Tarım Uygulamaları İyi Tarım Uygulamaları Hangi Tarım Daha İyi Her yıl tonlarca tarım ürünü, üzerinde ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle gümrük kapılarından geri dönüyor. İhracatta büyük kayıplara neden olan bu sorunun

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ REVİZYON İZLEME TABLOSU Sayfa No : 1/6 NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Genel bir düzenleme yapılmıştır. 25.07.2012 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR Sayfa No : 2/6 1.

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Eco new farmers Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Modül 8 - Sertifika, standartlar ve prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik düzeyinde prosedürler www.econewfarmers.eu

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı 1.0 Amaç SAYFA NO 1/1 AGFOCERT logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesidir. 2.0 Sorumlular Prosedürün uygulamasından

Detaylı

Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenlikli ve Sürdürülebilir. Kullanımı 6. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık.

Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenlikli ve Sürdürülebilir. Kullanımı 6. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. Giriş Güvenlikli ve Sü Kullanımı (Kaynak: ECPA) Hasan Kıroğlu Kullanımı 1 Tüm gıda ürünlerinin zararlı sorunları kimyasal ilaçlama gerektirmemekle birlikte, büyük bir çoğunlukla, yeterli satınalınabilir

Detaylı

Globalgap Tarihi Gelişimi Globalgap; İyi tarım ürünleri belgelendirme aşaması tüketici nezdinin gereksinimlerini temin eden dünyanın en önemli çiftlik

Globalgap Tarihi Gelişimi Globalgap; İyi tarım ürünleri belgelendirme aşaması tüketici nezdinin gereksinimlerini temin eden dünyanın en önemli çiftlik 1 BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz 1 Globalgap Tarihi Gelişimi Globalgap; İyi tarım ürünleri belgelendirme aşaması tüketici nezdinin gereksinimlerini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması Murat Özdemir (2.2.2001) İçindekiler Gıda Üretiminin Ahlaki ve Yasal Sorumlulukları... 1 Gıda Güvenliği Yönetimi... 2 Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Kalite Güvencenin Görevleri... 2 Temel Gıda Tehlikeleri...

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

İyi Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Nedir? İyi Tarım Tarım üretiminin insan, çevre ve hayvan sağlığına yararlı olacak, kontrollünün gerçekleşmesi ve ü

İyi Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Nedir? İyi Tarım Tarım üretiminin insan, çevre ve hayvan sağlığına yararlı olacak, kontrollünün gerçekleşmesi ve ü 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz İyi Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Nedir? İyi Tarım Tarım üretiminin insan, çevre ve hayvan sağlığına yararlı olacak, kontrollünün gerçekleşmesi ve üretiminde

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ. Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi

GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ. Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi GIDA ÜRETİMLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ Şebnem Öztürkoğlu Gıda Yüksek Mühendisi İÇERİK 1.Gıdalara İlişkin Tehlikeler 2.Gıda Güvenliği Kavramı 3.Gıda Güvenliğinde Değişen Yaklaşım 4. Gıda Zinciri Yaklaşımı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve Hasan Kıroğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Bu günden yarına herkes için daha iyi bir yaşam olanağı sağlama düşüncesi. - Beslenme, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve GÖNENÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması Selim ATAK Çevre Mühendisi İçerik Amaç, Kapsam, Dayanak İşlenmiş Eşya, Kompleks Eşya Kasten İçermek, İşleme Tabi Tutulmak Biyosidal Özellik, Biyosidal İşlev, Ana

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I II İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ASPİR TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 5 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı